İlgi: 16 Aralık2014 Tarihli, “Elektrikli ve Hibrid araç Teknolojileri Kümelenme Çalıştayı”
Sayın İlgili,
Okan Üniversitesi olarak “Ulaşım Teknolojileri ve Akıllı Otomotiv Sistemleri Araştırma
Merkezimiz”, dünya çapında bir mükemmeliyet merkezi olma vizyonu ile çalışmakta ve
geleceğin ulaştırma teknolojileri üzerine öngörü çalışmaları yaparak, temiz enerji kullanan
araçlar, akıllı taşıtlar, akıllı ulaştırma sistemleri, insansız araçlar, robotlar ve robot grupları
üzerine Araştırma Geliştirme çalışmaları yürütmektedir . Türk otomotiv sanayinin, yan
sanayinin ve kamunun ihtiyacı olan akademik ve teknolojik bilgiyi üretmeyi hedeflemektedir.
Bu bağlamda, İstanbul Kalkınma Ajansı desteği, TESİD, YASAD ve TAYSAD gibi
derneklerimizin katkıları ile bir “Yenilikçi ve Sürdürülebilir Elektrikli ve Hibrid araçlar Teknoloji
Geliştirme ve Kümelenme Merkezi” oluşturma projesi başlatmış bulunmaktayız. Hedefimiz,
Elektrikli ve Hibrid araçlara yönelik, paydaşlarımız ve yetkin şirketlerimiz ile tüm değer
zincirine yönelik kümelenmeler oluşturmak ve küresel çapta rekabetçi olabilecek şekilde
özgün teknoloji ve hizmetlerimizi geliştirmek olacaktır. Okan Üniversitesi’nde bu projenin
yöneticileri gerek otomotiv sektöründe gerekse de elektrikli ve hibrid araç teknolojilerinde
uzun yılların sanayi tecrübesine sahip akademisyenlerdir.
Küme oluşturmaya yönelik ön taslak programa paralel olarak yapacağımız ilk çalıştayımıza
katılmanız bizleri mutlu edecektir. Kümede yer almayı arzu ediyor iseniz aşağıdaki çalışma
gruplardan hangisine katılmayı istediğinizi LCV de yazılı e posta adreslerine bildirmenizi rica
ederiz.
Grup 1: Akü ve Güç Depolama Sistemleri Çalışmaları/Şarj sistemleri ve Akıllı Elektrik ağı
Grup 2: Kontrol Sistemleri
Grup 3: Elektrik Makinaları
Grup 4: Araç tasarımı, çevre etkisi, akıllı şehirlere etkisi, Pazar oluşturma ve müşteri algısı
Grup 5: Yenilikçi Hizmetler
Saygılarımızla,
Prof.Dr. Orhan B. Alankuş
Proje Yürütücüsü
LCV: [email protected]; [email protected]
Ekler:
1- Taslak Çalıştay programı
2- Küme Alt Grupları ve Küme Üyeleri Bilgisi
Download

Elektrikli ve Hibrid araç Teknolojileri Kümelenme Çalıştayı