6552 SAYILI KANUNUN 79 UNCU MADDESİNİN
UYGULAMASINA DAİR TEBLİĞ
(ARAÇ MUAYENELERİNE DAİR)
(SERİ NO:1)
Resmi Gazete Sayısı
Resmi Gazete Tarihi
291132
27.09.2014
I - KANUN HÜKMÜ
II- UYGULAMAYA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR
A- Kapsam ve Süre
B- % 5 Fazlalar Yerine Hesaplanacak Tutarın Tespiti
III- DİĞER HUSUSLAR
Download

6552 Sayılı Kanunun 79 Uncu