1
NEYZEN AHMET ERBAY
1957 yılında Samsun'da doğdu.
He was born in 1957 in Samsun.
Mûsikîye 1979-81 yılları arasında Samsun
Büyükşehir Belediyesi Konservatuarı’nda sistematik olarak
başladı. Burada başlayan Mûsikî yaşantısının içerisinde
Ney eğitimleri, konservatuvar bünyesinde Dr. Turgut
TOKAÇ’IN Tasavvuf Mûsikîsi derslerini vermesiyle başladı.
Music, either between the years 1979-81 at the
Conservatory of Samsun Metropolitan Municipality began
systematically. Ney began training in music can here her
life, conservatory within the DR. Turgut TOKAÇ courses
started with a presentation of the Sufi Music reached.
Hem kamudaki görevine (deniz kuvvetleri) hem de
konservatuvar derslerine devam etti.
In both the public mission (naval forces) as well as
conservatory classes continued.
Nota solfej ve repertuar derslerinin yanı sıra, Ney
eğitmenliğine fiili olarak 2004 yılında başladı.
Note solfege and repertoire classes, as well as to
the actual trainer Ney began in 2004.
Şu anda Samsun İlkadım Belediyesi bünyesinde,
Kültür Merkezi'nde Ney eğitmenliği yapmaktadır.
Currently Ilkadim within the Municipality of Samsun,
Ney has been training at the Cultural Center.
2
Ayrıca Gençlik ve Spor Bakanlığı Samsun Gençlik
ve Kültür Merkezleri’nde İlkadım (merkez) ve Atakum
ilçelerinde Ney Eğitmenliğine devam etmektedir.
Türkçeden İngilizceye Çeviren: Ahmet Erbay
In addition, the Ministry of Youth and Sports, Youth
and Culture Centres Ilkadim Samsun (center) and trainer
Ney continues in Atakum district.
Turkish to English translation by Ahmet Erbay
Download

NEYZEN AHMET ERBAY