AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ
DEVLET KONSERVATUVARI
2013-2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI
BAHAR YARIYILI
BİLİMSEL VE SANATSAL ETKİNLİKLER
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ
DEVLET KONSERVATUVARI
2013-2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI
BAHAR YARIYILI
BİLİMSEL VE SANATSAL ETKİNLİKLER
REKTÖR
Prof. Dr. Mustafa SOLAK
YÖNETİM
Müdür/Doç. Dr. Uğur TÜRKMEN
Müdür Yardımcısı/Öğr. Gör. Ömer BİLDİK
Müdür Yardımcısı/Okt. Fakı Can YÜRÜK
YÖNETİM KURULU
Doç. Dr. Uğur TÜRKMEN
Doç. Dr. Emel F. TÜRKMEN
Yrd. Doç. Dr. Mustafa Oner UZUN
Yrd. Doç. Dr. Duygu SÖKEZOĞLU ATILGAN
Yrd. Doç.Yavuz TUTUŞ
Öğr. Gör. Ömer BİLDİK
Okt. Fakı Can YÜRÜK
Raportör Mustafa KARABAĞ
KONSERVATUVAR KURULU
Doç. Dr. Uğur TÜRKMEN/Müzik Bölüm Başkanı
Doç. Dr. Emel F. TÜRKMEN/Sahne Sanatları Bölüm Başkan V.
Yrd. Doç. Dr. Mustafa Oner UZUN/Türk Halk Müziği Bölüm Başkanı
Yrd. Doç.Dr. Duygu SÖKEZOĞLU/Müzik Bölümü Piyano ASD Başkanı
Yrd. Doç. Servet YAŞAR/THM Bölümü Ses Eğitimi ASD Başkanı
Yrd. Doç. Yavuz TUTUŞ/TSM Bölüm Başkanı
Yrd. Doç. Çağhan ADAR/TSM BölümüTemel Bilimler ASD Başkanı
Yrd. Doç. Dr. Sevgi TAŞ/Müzik Bölümü Yaylı Çalgılar ASD Başkanı
Öğr. Gör. Ömer BİLDİK/Müdür Yardımcısı
Öğr. Gör. ŞehrinazGÜNDÜZ/Müzik Bölümü Nefesli Çalgılar ve Vurmalı Çalgılar ASD Bşk.
Öğr. Gör. Yıldırım AKTAŞ/TSM Bölümü Ses Eğitimi ASD Başkanı
Öğr.Gör.Eyip KOCA/Türk Halk Oyunları Başkan V.
Öğr. Gör. Osman Fethi ARK/THM Bölümü Çalgı Eğitimi ASD Başkanı
Mustafa KARABAĞ/Raportör
GÖRSEL TASARIM
Burcu COŞGUN
YAYINA HAZIRLAYAN
Sena COŞKUN
Kayhan DONAT
Değerli sanatseverler;
Genç, dinamik, çağdaş, aynı zamanda bilimsel birikimi ile köklü bir üniversite olan
Afyon Kocatepe Üniversitesi, çağdaş eğitim-öğretim ilkeleri çerçevesinde, paydaşların
gereksinimlerini gözeterek eğitim-öğretim hizmeti sunmak, bilimsel araştırma,
yayın ve danışmanlık yapmak, topluma ve insanlığa hizmet etmek misyonuyla
faaliyetlerini sürdürmektedir. Ülkemizi çağdaş uygarlık düzeyinin üzerine çıkarmaya
katkıda bulunmak, bilimsel özerkliğe sahip, öğrencisi, idari ve akademik personeliyle
katılımcılığın sağlandığı, hoşgörülü, ifade özgürlüğünün teminat altına alındığı, sürekli
yenilenen, şeffaf, modern ve şehriyle bütünleşmiş bir üniversiteyi hayata geçirmek
temel hedeflerimizdendir.
Eğitim ve bilimsel araştırma etkinliklerini günümüz teknolojileri ile destekleyen,
ürettiği bilginin paylaşılmasına yönelik olarak bilişim kültürünü yaygınlaştıran,
sorumluluğu paylaşarak etkin bir akademik ortamı oluşturan üniversitemiz, çağdaş
bir üniversite olma yolunda emin adımlarla yürümektedir.
Üniversitemiz, geleceğin güvencesi olarak gençlerimize çağımızın gerektirdiği
teknolojilerin kullanıldığı ortamlarda eğitim-öğretim vermektedir. Bunun yanı
sıra tam donanımlı atölye ve laboratuvarlarda çalışma ve araştırma yapma olanağı
sağlamaktadır.
Üniversitemiz; kültürel alanda da nitelikli ve özverili çalışmalar gerçekleştirmekte,
içinde yaşadığımız toplumun kültürel değişim ve gelişimine de katkıda bulunmaktadır.
Genç, nitelikli ve yetenekli kadrosuyla 1999 yılından bu yana yarının sanatçılarını
yetiştirmekte olan Devlet Konservatuvarımızın bilimsel ve sanatsal etkinliklerine siz
değerli sanatseverlerimizi davet ediyoruz.
Prof. Dr. Mustafa SOLAK
Rektör
7
8
Değerli sanatseverler;
Çağımızın en göze çarpan özelliliği hiç kuşkusuz “zamanla yarış”. Bu yarışta
ise çoğu zaman sevgi-dostluk-yardımlaşma gibi güzel ve insani duyguları tutum ve
davranışları yaşantımıza katamıyor ve en önemlisi paylaşamıyoruz.
Genelde tüm sanatlar özelde ise müzik sanatı işte bu güzel duyguları bizlere
hatırlatıyor. Kendimize ve ailemize zaman ayırabildiğimiz, birlikte hoşça vakitler
geçirebildiğimiz, dostlarımızla karşılaşabildiğimiz ve en önemlisi göz teması
kurabildiğimiz ortamlar sanat ve müzik yardımıyla gerçekleşmekte.
Konservatuvar ise bu ortamların hazırlanmasında en önemli kurumların başında
gelmekte.
Biz sanat işiyle uğraşanlar şanslıyız ki ürettiklerimiz ve sergilediklerimiz bu güzel
kentte değer buluyor. Sanatın uzanan elleri geri çevrilmiyor. Ve yine ne mutlu siz
değerli Afyonkarahisar ilinde yaşayan sanat dostlarına ki sanatın her dalında özellikle
müzikte nitelikli bir kuruma sahipsiniz.
1999 yılında kurulan, 2001-2002 akademik yılında eğitim-öğretime başlayan
okulumuz eğitim ve öğretim faaliyetleri, altısı yabancı uyruklu 40 tam zamanlı, 12 yarı
zamanlı/ders ücretli toplam 52 öğretim üye ve elemanı, 228 öğrenci ve 7 idari personel
ile devam etmektedir. Araştırma, besteleme, eğitim ve icra boyutlarıyla ülke müzik
kültürüne hizmet eden okulumuzun en önemli hedefleri arasında Afyonkarahisar
ilinin sosyo-kültürel ve sosyo-ekonomik gelişimine sanat yoluyla katkıda bulunmak
vardır.
Bu hedef doğrultusunda; 2013-14 eğitim öğretim yılı Bahar yarıyılı etkinlikleri
planlanmış, birbirinden değerli bilim ve sanat insanlarının siz değerli sanatseverlerle
buluşması sağlanmıştır.
Sevgili sanatsever dostlarımız;
Afyonkarahisar ilinin kültürel değişim ve gelişiminde önemli roller üstleneceğini
düşündüğümüz etkinliklere katılımınız bizleri ziyadesiyle mutlu edecektir. Özellikle
ailenizle ve sevdiklerinizle bu güzel etkinliklere katılınız.
Saygıyla.
Doç. Dr. Uğur TÜRKMEN
Müdür
9
10
11
SEMİNER GÜNLERİ
SEMPOZYUM
TANITIM
ETKİNLİK
ŞENLİK
DİNLETİ
KONSER
SÖYLEŞİ
SOHBET
KONFERANS/DİNlLETİ
KONFERANS
FESTİVAL
Bahar Yarıyılı Bilimsel ve Sanatsal Etkinlikler
BİLİMSEL ve SANATSAL
ETKİNLİK PROGRAMI
Festival
FESTİVAL
AFYONKARAHİSAR’DA GELENEKSEL KÜLTÜREL
FOLKLORİK DEĞERLERİN ORTAYA ÇIKARILMASI VE
KÜLTÜRLERARASI DİYALOĞUN GELİŞTİRİLMESİ
KOORDİNATÖR
Öğr. Gör. Eyip KOCA
TARİH
YER
13-15 ŞUBAT 2014
SAAT 17:00
Ahmet Necdet Sezer Kampüsü
K
onservatuvarımızca yürütücülüğü yapılan Zafer Kalkınma Ajansı tarafından
desteklenen “Afyonkarahisar’da Geleneksel Kültürel Folklorik Değerlerin
Ortaya Çıkarılması ve Kültürlerarası Diyaloğun Geliştirilmesi” adlı proje
kapsamında gerçekleştirilecek festivalde Bulgaristan, Slovenya, Yakutistan
gibi yabancı topluluklar yanında ülkemizin seçkin halk oyunları toplulukları
Afyonkarahisar’ın farklı yerlerinde sergilemelerini gerçekleştirecekler. Genel
koordinatörlüğünü Öğr. Gör. Eyip KOCA’nın gerçekleştirdiği festival hakkındaki
bilgilere aşağıdaki web adresinden ulaşabilirsiniz.
http://www2.aku.edu.tr/~afyonhalkkulturuprojesi/
12
Bahar Yarıyılı Bilimsel ve Sanatsal Etkinlikler
Konferans
KONFERANS
KORODA SES EĞİTİMİ
Doç. Dr. Emel Funda TÜRKMEN
TARİH
YER
25 ŞUBAT 2014
SAAT 13:00
Isparta
Güzel Sanatlar Lisesi
K
onservatuvarımız Sahne Sanatları öğretim üyesi Doç. Dr. Emel Funda
Türkmen konferansında koroda ses eğitimini ele alacak. Güzel Sanatlar Lisesi
öğrencilerinin en önemli enstrümanları olan seslerini kullanabilme becerilerine
yönelik pedagojik yaklaşımlar bu konferansta ele alınacak.
13
Konferans-Dinleti
KONFERANS/DİNLETİ
AKÜ DEVLET KONSERVATUVARI TANITIMINA ÖZEL
KONFERANS
Doç. Dr. Emel Funda TÜRKMEN
DİNLETİ-BAĞLAMA
Veli YÖNTEM
TARİH
YER
25 ŞUBAT 2014
SAAT 15:00
Isparta
Güzel Sanatlar Lisesi
K
onservatuvarımız her eğitim öğretim yılında tanıtım konferansları ve
dinletileri gerçekleştirmekte. Okulumuz Güzel Sanatlar Lisesi öğrencilerinin
son yıllarda daha çok tercih ettiği kurumların başında geliyor. Dinletilerde ise
misafir olunan okullardan mezun olmuş ve konservatuvarımızı tercih etmiş
öğrencilerimiz yeteneklerini sergiliyor. Veli YÖNTEM Isparta Güzel Sanatlar
Lisesi mezunu ve yüksek lisansını konservatuvarımızda yapmakta.
14
Bahar Yarıyılı Bilimsel ve Sanatsal Etkinlikler
Konferans-Dinleti
KONFERANS/DİNLETİ
AKÜ DEVLET KONSERVATUVARI TANITIMINA ÖZEL
KONFERANS
Doç. Dr. Uğur TÜRKMEN
DİNLETİ-VİYOLA
Ahmet YÖRÜK
TARİH
YER
25 ŞUBAT 2014
SAAT 13:00
Kütahya
Güzel Sanatlar Lisesi
K
onservatuvarımız her eğitim-öğretim yılında tanıtım konferansları ve
dinletileri gerçekleştirmekte. Okulumuz Güzel Sanatlar Lisesi öğrencilerinin
son yıllarda daha çok tercih ettiği kurumların başında geliyor. Dinletilerde ise
misafir olunan okullardan mezun olmuş ve konservatuvarımızı tercih etmiş
öğrencilerimiz yeteneklerini sergiliyor. Dinletide ise Kütahya GSL mezunu
okulumuzun ise yüksek lisans öğrencisi Ahmet YÖRÜK var.
15
Konferans-Dinleti
KONFERANS/DİNLETİ
AKÜ DEVLET KONSERVATUVARI TANITIMINA ÖZEL
KONFERANS
Okutman Ali Haykat KULABOĞA
DİNLETİ-PİYANO
Erdem KÜÇÜKAYVAZ
TARİH
YER
25 ŞUBAT 2014
SAAT 13:00
Uşak
Güzel Sanatlar Lisesi
K
onservatuvarımız her eğitim-öğretim yılında tanıtım konferansları ve
dinletileri gerçekleştirmekte. Okulumuz Güzel Sanatlar Lisesi öğrencilerinin
son yıllarda daha çok tercih ettiği kurumların başında geliyor. Dinletilerde ise
misafir olunan okullardan mezun olmuş ve konservatuvarımızı tercih etmiş
öğrencilerimiz yeteneklerini sergiliyor. Uşak GSL mezunu ve okulumuzun lisans
öğrencisi Erdem KÜÇÜKAYVAZ piyano eserlerini seslendirecek.
16
Bahar Yarıyılı Bilimsel ve Sanatsal Etkinlikler
Konferans-Dinleti
KONFERANS/DİNLETİ
AKÜ DEVLET KONSERVATUVARI TANITIMINA ÖZEL
KONFERANS
Öğr. Elm. Tuba KARDEŞ
DİNLETİ-PİYANO
Emir BARUTÇU
TARİH
YER
25 ŞUBAT 2014
SAAT 13:00
Eskişehir
Güzel Sanatlar Lisesi
K
onservatuvarımız her eğitim-öğretim yılında tanıtım konferansları ve
dinletileri gerçekleştirmekte. Okulumuz Güzel Sanatlar Lisesi öğrencilerinin
son yıllarda daha çok tercih ettiği kurumların başında geliyor. Dinletilerde ise
misafir olunan okullardan mezun olmuş ve konservatuvarımızı tercih etmiş
öğrencilerimiz yeteneklerini sergiliyor. Bu konserin farkı Anadolu Üniversitesi
Devlet Konservatuvarı mezunu Emir BARUTÇU’nun yüksek lisans eğitimini
okulumuzda yapmış olması.
17
Sohbet
SOHBET
IHVAN-I MUSİKİ
SOHBETLER
Burak KAYNARCA/UD
Ömer BİLDİK/NEY
Özlem ELİTAŞ/SOLİST
Kenan SAVAŞ/KANUN
KONUK
Süleyman UYSAL/ŞAİR
TARİH
YER
26 ŞUBAT 2014
SAAT 20:00
M. Rıza Çerçel Kültür Merkezi
(Afyon Lisesi Yanı)
Y
üzyıllar boyu kültürümüzün aktarılmasında önemli rol oynayan “meşk”
sistemi günümüzde neredeyse unutulmaya yüz tutmuştur. Tarih boyunca
haftanın belli günleri muhtelif mekânlarda aksatılmadan devam eden meşk
toplantılarında şiirden mûsikîye, edebiyattan felsefeye, gündemi ilgilendiren
konulardan tarihteki olaylara kadar hemen her hususta sohbetler yapılır ve bu
sohbetler mutlaka mûsikîyle süslenirdi. Afyon Kocatepe Üniversitesi Devlet
Konservatuarı tarafından yeniden başlatılmak istenen bu gelenek, Afyonkarahisar
halkı tarafından oldukça benimsenmiştir. Gelenekte olduğu gibi ücretsiz olarak
gerçekleştirilen meşk akşamlarına katılımın her geçen hafta biraz daha artmasıyla
halkımızın bu geleneğe sahip çıkma isteği de fark edilmektedir. Her ayın son
Çarşamba günü saat 20:00’de Afyon Lisesi karşısında bulunan Rıza Çerçel Kültür
Merkezi’nde yapılan meşkimizde, sizleri de aramızda görmek dileğiyle.
18
Bahar Yarıyılı Bilimsel ve Sanatsal Etkinlikler
Konferans
KONFERANS
BİLGİSAYAR VE MÜZİK
ÜVERTÜR PROGRAMI
TARİH
YER
03 MART 2014
SAAT 15:00
Afyon Kocatepe Üniversitesi
Devlet Konservatuvarı
Sahneli Derslik
K
onservatuvarımız müzik eğitiminde bilgi teknolojilerinin kullanımını
önemsemekte ve her fırsatta alanın uzmanlarını davet ederek öğrencilerimizin
gelişimlerine katkıda bulunmaktadır. Birçok müzik kitabında editör ve nota
yazımında görev alan müzik öğretmeni Burak GÜYER davet edilmiştir. GÜYER
çalışmasında Üvertür programı kullanımı hakkında açıklayıcı bilgiler verecektir.
19
Dinleti
DİNLETİ
TÜRK SANAT MÜZİĞİ BÖLÜMÜ
LİSANS ÜÇÜNCÜ SINIF ÖĞRENCİLERİ
HAZIRLAYAN
Öğr. Gör. Hakan AKDENİZ
TARİH
YER
04 MART 2014
SAAT 12:30
Afyon Kocatepe Üniversitesi
Ahmet Necdet Sezer Kampüsü
Devlet Konservatuvarı Sahneli
Derslik
K
onservatuvarımız öğrencilerinin mesleki gelişimleri için önemli görülen ve
desteklenen dinletilerin bugünkü etkinliğinde Türk Sanat Müziği lisans üçüncü
sınıf öğrencileri Öğr. Gör. Hakan AKDENİZ’in destekleriyle öğrendiklerini
sergileyecekler. Konser Türk müziğinin seçkin eserleri seslendirilecek.
20
Bahar Yarıyılı Bilimsel ve Sanatsal Etkinlikler
Dinleti
DİNLETİ
TÜRK SANAT MÜZİĞİ BÖLÜMÜ
LİSANS ÜÇÜNCÜ SINIF
ÖĞRENCİLERİ
HAZIRLAYAN
Öğr. Gör. Hakan AKDENİZ
TARİH
YER
10 MART 2014
SAAT 12:30
Afyon Kocatepe Üniversitesi
Ahmet Necdet Sezer Kampüsü
Devlet Konservatuvarı
Sahneli Derslik
K
onservatuvarımız öğrencilerinin mesleki gelişimleri için önemli görülen ve
desteklenen dinletilerin bugünkü etkinliğinde Türk Sanat Müziği lisans
üçüncü sınıf öğrencileri Öğr.Gör.Hakan AKDENİZ’in destekleriyle öğrendiklerini
sergileyecekler. Konserde Türk müziğinin seçkin eserleri seslendirilecek.
21
Konser
KONSER
DUO BLANCE&NOİRE
PİYANO KONSERİ
Yudum ÇETİNER
& Selin ŞEKERANBER
TARİH
YER
11 MART 2014
SAAT 19:00
Afyon Kocatepe Üniversitesi
Ahmet Necdet Sezer Kampüsü
Devlet Konservatuvarı
Sahneli Derslik
Ü
lkemizin yetiştirdiği genç solistlerden piyano edebiyatının seçkin eserlerini
dinleme imkanı bulacağız. Piyano sanat dalı öğrencilerinin merakla beklediği
konseri konservatuvarımız sanat yaşantısında farkındalık yaratacak.
22
Bahar Yarıyılı Bilimsel ve Sanatsal Etkinlikler
KonserKONSER
Bolehenk
BOLEHENK
BOLAHENK
Burak KAYNARCA/UD
Kenan SAVAŞ/KANUN
TARİH
YER
12 MART 2014
SAAT 19:30
Afyon Kocatepe Üniversitesi
Atatürk Kültür Merkezi
(Afyon Lisesi Yanı)
E
lhân Türk Müziği Topluluğu üyeleri ud sanatçısı Burak Kaynarca ve kanun
sanatçısı Kenan Savaş, yurt içi ve yurt dışında yaptıkları ikili resitallerle klâsik
saz eserlerimizden örnekler vermekte, çalışmalarını CD ve açıklamalı konserlerle
süslemektedirler. Repertuarlarında hemen herkesin her yerde duyabileceği
eserlerden ziyade çoğunlukla Türk müziğinde az kullanılan makamlardaki
şaheserlere yer vermeyi tercih etmektedirler. Bunun yanında çokça icra edilen
eserleri de kendi üsluplarıyla dinleyicilerle paylaşmaktadırlar. “Bolâhenk”
konserinde sizleri de aramızda görebilmek dileğiyle.
23
Konser
KONSER
TÜRK MÜZİĞİ BAYANLAR
TOPLULUĞU
ŞEF
Arş. Gör. Safiye YAĞCI
TARİH
YER
13 MART 2014
SAAT 19:30
Güzel Sanatlar Fakültesi İbrahim
Küçükkurt Konferans Salonu
K
onservatuvarımız Türk Sanat Müziği Araştırma Görevlisi Safiye YAĞCI
yönetimindeki topluluk bilimsel ve sanatsal etkinliklere farklı bir renk
getirmekte. Topluluk üniversitemizde öğrenim gören öğrencilerimizin öğrendikleri
seçkin eserleri sergilemeleri bakımından da önemli.
24
Bahar Yarıyılı Bilimsel ve Sanatsal Etkinlikler
Dinleti
DİNLETİ
TÜRK SANAT MÜZİĞİ BÖLÜMÜ
LİSANS İKİNCİ SINIF ÖĞRENCİLERİ
HAZIRLAYAN
Öğr. Gör. Hakan AKDENİZ
TARİH
YER
18 MART 2014
SAAT 12:30
Afyon Kocatepe Üniversitesi
Ahmet Necdet Sezer Kampüsü
Devlet Konservatuvarı
Sahneli Derslik
K
onservatuvarımız öğrencilerinin mesleki gelişimleri için önemli görülen ve
desteklenen dinletilerin bugünkü etkinliğinde Türk Sanat Müziği lisans
ikinci sınıf öğrencileri Öğr. Gör. Hakan AKDENİZ’in destekleriyle öğrendiklerini
sergileyecekler. Konserde Türk müziğinin seçkin eserleri seslendirilecek.
25
Söyleşi
SÖYLEŞİ
BEKİR ÜNLÜATAER
HAZIRLAYAN
Gürkan AVŞAR
TARİH
YER
24 MART 2014
SAAT 12:30
Afyon Kocatepe Üniversitesi
Ahmet Necdet Sezer Kampüsü
Devlet Konservatuvarı
Sahneli Derslik
K
onservatuvarımız Türk Sanat Müziği Bölümü öğrencisi Gürkan AVŞAR
tarafından hazırlanan ve alanında uzman ve tanınmış ses sanatçısı Bekir
ÜNLÜATAER tarafından gerçekleşecek söyleşinin konusu; “Ses Eğitimi Anasanat
Dalı Öğrencilerinin Kişisel ve Akademik Gelişimleri” olarak belirlenmiş.
26
Bahar Yarıyılı Bilimsel ve Sanatsal Etkinlikler
Konser
KONSER
BEKİR ÜNLÜATAER
BEKİR ÜNLÜATAER
TARİH
YER
24 MART 2014
SAAT 19:30
Afyon Kocatepe Üniversitesi
Ahmet Necdet Sezer Kampüsü
Atatürk Kongre Merkezi
T
ürk Sanat Müziği Bölümü tarafından hazırlanan ve alanında uzman ve
tanınmış ses sanatçısı Bekir ÜNLÜATAER tarafından gerçekleşecek
konserde Türk müziğinin seçkin eserleri seslendirilecek.
27
Dinleti
DİNLETİ
TÜRK SANAT MÜZİĞİ BÖLÜMÜ
LİSANS İKİNCİ SINIF ÖĞRENCİLERİ
HAZIRLAYAN
Öğr. Gör. Hakan AKDENİZ
TARİH
YER
25 MART 2014
SAAT 12:30
Afyon Kocatepe Üniversitesi
Ahmet Necdet Sezer Kampüsü
Devlet Konservatuvarı Sahneli
Derslik
K
onservatuvarımız öğrencilerinin mesleki gelişimleri için önemli görülen ve
desteklenen dinletilerin bugünkü etkinliğinde Türk Sanat Müziği lisans
ikinci sınıf öğrencileri Öğr. Gör. Hakan AKDENİZ’in destekleriyle öğrendiklerini
sergileyecekler. Konserde Türk müziğinin seçkin eserleri seslendirilecek.
28
Bahar Yarıyılı Bilimsel ve Sanatsal Etkinlikler
Sohbet
IHVAN-I MUSİKİ
SOHBETLER
SOHBET
Burak KAYNARCA/UD
Ömer BİLDİK/NEY
Özlem ELİTAŞ/SOLİST
Kenan SAVAŞ/KANUN
KONUK
Aşık Yoksul Derviş
TARİH
YER
26 MART 2014
SAAT 20:00
M. Rıza Çerçel Kültür Merkezi
(Afyon Lisesi Yanı)
Y
üzyıllar boyu kültürümüzün aktarılmasında önemli rol oynayan “meşk”
sistemi günümüzde neredeyse unutulmaya yüz tutmuştur. Tarih boyunca
haftanın belli günleri muhtelif mekânlarda aksatılmadan devam eden meşk
toplantılarında şiirden mûsikîye, edebiyattan felsefeye, gündemi ilgilendiren
konulardan tarihteki olaylara kadar hemen her hususta sohbetler yapılır ve bu
sohbetler mutlaka mûsikîyle süslenirdi. Afyon Kocatepe Üniversitesi Devlet
Konservatuarı tarafından yeniden başlatılmak istenen bu gelenek, Afyonkarahisar
halkı tarafından oldukça benimsenmiştir. Gelenekte olduğu gibi ücretsiz olarak
gerçekleştirilen meşk akşamlarına katılımın her geçen hafta biraz daha artmasıyla
halkımızın bu geleneğe sahip çıkma isteği de fark edilmektedir. Her ayın son
Çarşamba günü saat 20:00’de Afyon Lisesi karşısında bulunan Rıza Çerçel Kültür
Merkezi’nde yapılan meşkimizde, sizleri de aramızda görmek dileğiyle.
29
Konser
KONSER
LEYLA GAFARZADE PİYANO ÖĞRENCİLERİ
TARİH
YER
07 NİSAN 2014
SAAT 19:00
Afyon Kocatepe Üniversitesi
Ahmet Necdet Sezer Kampüsü
Devlet Konservatuvarı Sahneli
Derslik
K
onservatuvarımız öğrencilerinin mesleki gelişimleri için önemli görülen ve
desteklenen dinletilerin bugünkü etkinliğinde Müzik Bölümü Piyano Anasanat
Dalı öğretim elemanı Leyla GAFARZADE’nin öğrencileri öğrendiklerini
sergileyecekler. Konserde piyano müizğinin seçkin eserleri seslendirilecek.
30
Bahar Yarıyılı Bilimsel ve Sanatsal Etkinlikler
Şenlik
ŞENLİK
VII. ULUSAL 23 NİSAN ÇOCUK KOROLARI ŞENLİĞİ
SANAT YÖNETMENİ
Doç. Dr. Emel Funda TÜRKMEN
TARİH
YER
19-20 NİSAN 2014
SAAT 10:00
Afyon Kocatepe Üniversitesi
Ahmet Necdet Sezer Kampüsü
Atatürk Kongre Merkezi
K
onservatuvarımız her 23 Nisan haftasında ulusal çocuk koroları şenliğini
düzenlemektedir. İlk şenlikte 3 koro katılmıştır. Bu sayı her geçen yıl
artmış, nicelik ve nitelik olarak ilgiyle takip edilmiş, katılımcı koro sayısı 40’a
ulaşmıştır. Üniversite çatısı altında düzenlenen şenlik 19-20 Nisan 2014 tarihinde
gerçekleşecek. Ülkemizin seçkin koroları, Cumhuriyetimizin doğduğu topraklarda
şarkılarını yine seçkin bir değerlendirme kurulu ile sanatsever Afyonkarahisar’lı
dinleyicilerin önünde sergileyecekler.Etkinliğin düzenleme kurulu başkanlığını
Doç. Dr. Emel Funda TÜRKMEN gerçekleştiriyor.
www.konservatuvar.edu.tr
31
Etkinik
ETKİNLİK
DÜNYA SES GÜNÜ ETKİNLİKLERİ
HAZIRLAYAN
Öğr. Gör. Dr. HÜLYA UZUN
TARİH
YER
21-22 NİSAN 2014
SAAT 10:00
Güzel Sanatlar Fakültesi İbrahim
Küçükkurt Konferans Salonu
K
onservatuvarımızca düzenlenen bu etkinlikte alanında uzman ses eğitimcileri
ve uzmanları akademisyenlerimizle, öğrencilerimizle ve ilgili kişilerle bilgi
ve tecrübelerini paylaşmaktadırlar. Söyleşi, konferans ve konserlerin yer alacağı
etkinliği Öğr. Gör. Dr. Hülya UZUN hazırlamakta.
32
Bahar Yarıyılı Bilimsel ve Sanatsal Etkinlikler
Konser
KONSER
KOCATEPE AKADEMİK ORKESTRA KONSERİ
ŞEF
Oğuzhan BALCI
TARİH
YER
24 NİSAN 2014
SAAT 19:00
Güzel Sanatlar Fakültesi İbrahim
Küçükkurt Konferans Salonu
Y
eni ve farklı bir yapılanma ile ve kurumsallaşma çabası içindeki orkestranın
bu konserinde şefliği ülkemizin genç ve yetenekli sanatçılarından Oğuzhan
BALCI gerçekleştirecek. Kurumsallaşma çalışmalarında Cihat AŞKIN’ın büyük
desteğini alan orkestra Afyonkarahisar ve ülke müzik kültürüne yeni bir soluk
getirdi. Konserde Balcı’nın yeni ve özgün eserleri seslendirilecek.
33
Konser
KONSER
ULUSLARARASI HİSARLI AHMET SEMPOZYUMU
BASIN TOPLANTISI VE TANITIM KONSERİ
Özlem ELİTAŞ
TARİH
YER
26 NİSAN 2014
SAAT 18:00
Hilton Garden Inn/Kütahya
Ö
zlem ELİTAŞ Türk halk müziğinin önemli solistlerinden. Uluslararası
Hisarlı Ahmet sempozyumlarının artık gelenekselleşmiş tanıtım toplantısı
ve konserlerinin bu seneki konuğu ELİTAŞ Kütahya’mızın birbirinden güzel
türkülerini konuklarına seslendirecek.
34
Bahar Yarıyılı Bilimsel ve Sanatsal Etkinlikler
Konferans
KONFERANS
TONAL MODAL ÇÖZÜMLEMELER
TARİH
YER
28 NİSAN 2014
SAAT 14:00
Mersin Devlet Konservatuvarı
Prof. Dr. Uğur Oral Kültür
Merkezi
“K
arşılaştırmalı Tonal Modal Çözümlemeler’’ adlı konferansta; mesleki
müzik eğitimi kurumlarda yürütülmekte olan teori ve solfej dersleri
içeriğinde yer alan ton/mod/makam konularına yer verilecek ve sonrasında bu
konuların öğretilmesinde faydalı olacağı düşünülen öğretim yaklaşımları üzerinde
durulacaktır.
35
Tanıtım
TANITIM
WOLFGANG OTT ENSTRÜMAN
BAĞIŞ DEVİR TESLİM TÖRENİ VE PANELİ
HAZIRLAYAN
Öğr. Gör. Burhan KUL
TARİH
YER
29 NİSAN 2014
SAAT 16:00
Afyon Kocatepe Üniversitesi
Devlet Konservatuvarı
İbrahim Alimoğlu Müzik Müzesi
Ü
lkemizin en kapsamlı müzik müzesi Afyonkarahisar’da Devlet Konservatuvarı
binasında. Yılda yaklaşık 10000 kişinin gezmesinin beklendiği müzede
dünyanın her yerinden enstrümanlar ve müziksel unsurlar yer almakta. Estetik,
bireyi kültürel olarak geliştiren ve değiştiren müzede yaklaşık 400 enstrüman var
ve bu haliyle sadece ülkemizin değil Avrupa ve dünyada adından söz ettirecek
bir nitelikte. İşadamı İbrahim Alimoğlu tarafından finansa edilen müzeye
Alman Müzikolog Wolfgang Ott tarafından 194 eser bağışlandı. Bağış’ların
sergilenmesine özel düzenlenecek panelde; konser ve ödül töreni ile geniş katılımlı
bir tanıtım toplantısı yapılacak.
36
Bahar Yarıyılı Bilimsel ve Sanatsal Etkinlikler
Sohbet
IHVAN-I MUSİKİ
SOHBETLER
SOHBET
Burak KAYNARCA/UD
Ömer BİLDİK/NEY
Özlem ELİTAŞ/SOLİST
Kenan SAVAŞ/KANUN
KONUK
Mehmet SARI/Edebiyatçı
TARİH
YER
30 NİSAN 2014
SAAT 20:00
M. Rıza Çerçel Kültür Merkezi
(Afyon Lisesi Yanı)
Y
üzyıllar boyu kültürümüzün aktarılmasında önemli rol oynayan “meşk”
sistemi günümüzde neredeyse unutulmaya yüz tutmuştur. Tarih boyunca
haftanın belli günleri muhtelif mekânlarda aksatılmadan devam eden meşk
toplantılarında şiirden mûsikîye, edebiyattan felsefeye, gündemi ilgilendiren
konulardan tarihteki olaylara kadar hemen her hususta sohbetler yapılır ve bu
sohbetler mutlaka mûsikîyle süslenirdi. Afyon Kocatepe Üniversitesi Devlet
Konservatuarı tarafından yeniden başlatılmak istenen bu gelenek, Afyonkarahisar
halkı tarafından oldukça benimsenmiştir. Gelenekte olduğu gibi ücretsiz olarak
gerçekleştirilen meşk akşamlarına katılımın her geçen hafta biraz daha artmasıyla
halkımızın bu geleneğe sahip çıkma isteği de fark edilmektedir. Her ayın son
Çarşamba günü saat 20:00’de Afyon Lisesi karşısında bulunan Rıza Çerçel Kültür
Merkezi’nde yapılan meşkimizde, sizleri de aramızda görmek dileğiyle.
37
Konser
KONSER
MELİKE BOZKUŞ VE EREN BOZKURT ŞAN KONSERİ
TARİH
YER
05 MAYIS 2014
SAAT 16:00
Afyon Kocatepe Üniversitesi
Devlet Konservatuvarı
Sahneli Derslik
Y
üksek lisans öğrencilerinin becerilerini sergileyecekleri konser Doç. Dr. Emel
Funda TÜRKMEN tarafından düzenlenmekte. Konserde şan repertuarının
seçkin eserleri seslendirilecek.
38
Bahar Yarıyılı Bilimsel ve Sanatsal Etkinlikler
Konser
NEFESLİ ÇALGILAR
KONSER
HAZIRLAYANLAR
Nefesli Çalgılar Eğitimcileri
TARİH
YER
6 MAYIS 2014
SAAT 16:00
Afyon Kocatepe Üniversitesi
Ahmet Necdet Sezer Kampüsü
Devlet Konservatuvarı
Sahneli Derslik
M
üzik Bölümü Nefesli Çalgılar ve Vurmalı Çalgılar Anasanat Dalı öğrencileri
trompet ve klarinet sanat dallarında eğitim almaktalar. Öğrencilerimiz,
her eğitim öğretim yılında öğrendikleri bilgi ve becerileri sanatseverler karşısında
sergilemekte ve mesleki tecrübelerini artırmaktalar. Konserler aynı zamanda
eğitim öğretim faaliyetlerinin yaşantıya katılması düşüncesini de desteklemekte.
39
Konser
KONSER
PİYANO GÜNLERİ
HAZIRLAYANLAR
Piyano ASD Eğitimcileri
TARİH
YER
7-8 MAYIS 2014
SAAT 16:00
Afyon Kocatepe Üniversitesi
Ahmet Necdet Sezer Kampüsü
Devlet Konservatuvarı
Sahneli Derslik
M
üzik Bölümü Piyano Anasanat Dalı öğrencileri her eğitim-öğretim yılında
öğrendikleri bilgi ve becerileri sanatseverler karşısında sergilemekte ve
mesleki tecrübelerini artırmaktalar. Konserler aynı zamanda eğitim öğretim
faaliyetlerinin yaşantıya katılması düşüncesini de desteklemekte.
40
Bahar Yarıyılı Bilimsel ve Sanatsal Etkinlikler
Konser
KONSER
YAYLI ÇALGILAR ASD ÖĞRENCİLERİ
HAZIRLAYANLAR
Yaylı Çalgılar ASD Eğitimcileri
TARİH
YER
9 MAYIS 2014
SAAT 16:00
Afyon Kocatepe Üniversitesi
Ahmet Necdet Sezer Kampüsü
Devlet Konservatuvarı
Sahneli Derslik
M
üzik Bölümü Yaylı Çalgılar Anasanat Dalı öğrencileri her eğitim-öğretim
yılında öğrendikleri bilgi ve becerileri sanatseverler karşısında sergilemekte
ve mesleki tecrübelerini artırmaktalar. Konserler aynı zamanda eğitim öğretim
faaliyetlerinin yaşantıya katılması düşüncesini de desteklemekte.
41
Konser
KONSER
ANNELER GÜNÜ ÖZEL KONSERİ
ŞEF
Arş. Gör. Safiye YAĞCI
TARİH
YER
12 MAYIS 2014
SAAT 19:30
Güzel Sanatlar Fakültesi İbrahim
Küçükkurt Konferans Salonu
K
onservatuvarımız Türk Sanat Müziği Araştırma Görevlisi Safiye YAĞCI
yönetimindeki topluluğun konseri “Türk Anneler Derneği” ile işbirliği içinde
hazırlandı. Konservatuvarımız paydaşları arasında önemli bir yer edinen dernekle
yapılan çalışmalar diğer sivil toplum kuruluşlarınca da örnek alınmakta.
42
Bahar Yarıyılı Bilimsel ve Sanatsal Etkinlikler
Festival
FESTİVAL
ULUSLARARASI MARYAS KÜLTÜR SANAT VE
MÜZİK FESTİVALİ
KOORDİNATÖR
Fakı Can YÜRÜK
TARİH
YER
14-18 MAYIS 2014
Dinar/Afyonkarahisar
A
fyonkarahisar’ın Dinar ilçesinde beşincisini 14-18 Mayıs 2014 tarihleri
arasında gerçekleştireceğimiz “Uluslararası Marsyas Kültür, Sanat ve Müzik
Festivali” kapsamında; uluslararası “Flüt Yarışması”, Ulusal Güzel Sanatlar Liseleri
Flüt Yarışması, Dinar, Frig, Frigya araştırmaları temalı “UluslararasıSempozyum”,
Dinar Halk Kültürü temalı “Belgesel” çekimi ve gösterimleri,sesten renge temalı
bir “Resim Sergisi”, halk kültürü temalı “Fotoğraf Sergisi” Dinar halk oyunlarını
konu edinen “Panel” ve üç farklı müzik türünde “konser etkinlikleri” planlanmıştır.
www.marsyasfestivali.com
43
Konser
KONSER
GÖKHAN AYBULUS&SELİN
SEKERANBER İKİ PİYANO KONSERİ
TARİH
YER
23 MAYIS 2014
SAAT 19:00
Afyon Kocatepe Üniversitesi
Ahmet Necdet Sezer Kampüsü
Devlet Konservatuvarı
Sahneli Derslik
Ü
lkemizin son yıllarda yetiştirdiği genç solistlerden ikisi aynı sahnede buluşuyor.
Konservatuvarımızın öğrencileri başta olmak üzere piyano sanatına meraklı
tüm izleyiciler için önem arz eden konserde piyano literatürünün seçkin eserleri
seslendirilecek.
44
Bahar Yarıyılı Bilimsel ve Sanatsal Etkinlikler
Sohbet
IHVAN-I MUSİKİ
SOHBETLER
SOHBET
Burak KAYNARCA/UD
Ömer BİLDİK/NEY
Özlem ELİTAŞ/SOLİST
Kenan SAVAŞ/KANUN
KONUK
Gençler Buluşması
TARİH
YER
28 MAYIS 2014
SAAT 20:00
M. Rıza Çerçel Kültür Merkezi
(Afyon Lisesi Yanı)
Y
üzyıllar boyu kültürümüzün aktarılmasında önemli rol oynayan “meşk”
sistemi günümüzde neredeyse unutulmaya yüz tutmuştur. Tarih boyunca
haftanın belli günleri muhtelif mekânlarda aksatılmadan devam eden meşk
toplantılarında şiirden mûsikîye, edebiyattan felsefeye, gündemi ilgilendiren
konulardan tarihteki olaylara kadar hemen her hususta sohbetler yapılır ve bu
sohbetler mutlaka mûsikîyle süslenirdi. Afyon Kocatepe Üniversitesi Devlet
Konservatuarı tarafından yeniden başlatılmak istenen bu gelenek, Afyonkarahisar
halkı tarafından oldukça benimsenmiştir. Gelenekte olduğu gibi ücretsiz olarak
gerçekleştirilen meşk akşamlarına katılımın her geçen hafta biraz daha artmasıyla
halkımızın bu geleneğe sahip çıkma isteği de fark edilmektedir. Her ayın son
Çarşamba günü saat 20:00’de Afyon Lisesi karşısında bulunan Rıza Çerçel Kültür
Merkezi’nde yapılan meşkimizde, sizleri de aramızda görmek dileğiyle.
45
Sempozyum
SEMPOZYUM
ULUSLARARASI HİSARLI AHMET SEMPOZYUMU
DÜZENLEME
KURULU BAŞKANI
Doç. Dr. Uğur TÜRKMEN
TARİH
YER
29-31 MAYIS 2014
Kütahya Hilton Garden Inn
K
onservatuvarımız öncülüğünde gerçekleştirilecek olan bir diğer önemli
etkinlik “V.Uluslararası Hisarlı Ahmet Sempozyumu” dur. 29-31 Mayıs
2014 tarihlerinde Kütahya’da düzenlenecek sempozyumun bu yılki teması “Şehir
ve Müzik” olarak belirlemiştir. Kütahya türkülerinin kaynak kişilerinden Hisarlı
Ahmet adıyla düzenlenen bilgi şöleni sürdürülebilir bir bilimsel etkinlik olma
özelliğiyle dikkat çekmektedir.
www.hisas.org.tr
46
Bahar Yarıyılı Bilimsel ve Sanatsal Etkinlikler
Konser
KONSER
ŞEF
DOÇ. DR. EMEL FUNDA TÜRKMEN
KOROLAR ORTAK KONSERİ
Minikler Korosu
Çocuk Korosu
Gençlik Korosu
Müzik Bölümü Lisans Korosu
TARİH
YER
11 HAZİRAN 2014
SAAT 18:00
Güzel Sanatlar Fakültesi İbrahim
Küçükkurt Konferans Salonu
K
onservatuvarımız Sahne Sanatları Bölümü’nün açılması ve yetenekli
gençlerimizin konservatuvar ailesine katılması ile daha da güçlenen
korolarımız üniversitemizi ulusal etkinliklerde de temsil etmeleriyle övgü almakta.
Minikler (6-8), çocuk (9-14), gençlik (14-18) ve müzik bölümü lisans koroları
koro repertuarının seçkin eserlerini değerli dinleyicilere sergileyecekler.
47
Seminer
Günleri
SEMİNER GÜNLERİ
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ
MÜZİK ANASANAT DALI
TARİH
YER
12-13 HAZİRAN 2014
SAAT 10:00
Afyon Kocatepe Üniversitesi
Ahmet Necdet Sezer Kampüsü
Devlet Konservatuvarı
Sahneli Derslik
A
fyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Müzik Anasanat
Dalı Yüksek Lisans öğrencileri ve danışmanlarınca hazırlanan seminerde
her bir öğrencinin 15 dakikalık sunumları olacaktır. İzleyiciye açık olan
seminerde öğrencilerin akademik gelişmelerinin daha nitelikli ve verimli geçmesi
hedeflenmektedir.
48
Bahar Yarıyılı Bilimsel ve Sanatsal Etkinlikler
Konser
AMATÖR ÇALGICILAR
KONSER
HAZIRLAYAN
Öğr. El. Filiz Yıldız
TARİH
YER
14 HAZİRAN 2014
SAAT 10:00
Güzel Sanatlar Fakültesi İbrahim
Küçükkurt Konferans Salonu
K
onservatuvar müziğe “amatörce” meraklı bireylerle de ilgilenmekte, yaşı ne
olursa olsun nitelikli çalgı eğitimi alan her bireyi sahneyle tanıştırmakta.
İçlerinde profesyonel müzik eğitimine yönelenlerinde olduğu bu yeteneklerin
bulunması çalışmaları özveri ile devam etmekte. “Amatör Çalgıcılar” Konserlerinin
yedincisi 2013 Haziran ayında gerçekleşmiş ve 220 çocuk ve genç sahneye
çıkmıştır. Konserin düzenleme kurulu başkanlığını Öğr. Elemanı Filiz YILDIZ
gerçekleştirmekte.
49
Sohbet
SOHBET
IHVAN-I MUSİKİ
SOHBETLER
Burak KAYNARCA/UD
Ömer BİLDİK/NEY
Özlem ELİTAŞ/SOLİST
Kenan SAVAŞ/KANUN
KONUK
Kadir ALTUNKAYA
İŞADAMI
TARİH
YER
25 HAZİRAN 2014
SAAT 20:00
M. Rıza Çerçel Kültür Merkezi
(Afyon Lisesi Yanı)
Y
üzyıllar boyu kültürümüzün aktarılmasında önemli rol oynayan “meşk”
sistemi günümüzde neredeyse unutulmaya yüz tutmuştur. Tarih boyunca
haftanın belli günleri muhtelif mekânlarda aksatılmadan devam eden meşk
toplantılarında şiirden mûsikîye, edebiyattan felsefeye, gündemi ilgilendiren
konulardan tarihteki olaylara kadar hemen her hususta sohbetler yapılır ve bu
sohbetler mutlaka mûsikîyle süslenirdi. Afyon Kocatepe Üniversitesi Devlet
Konservatuarı tarafından yeniden başlatılmak istenen bu gelenek, Afyonkarahisar
halkı tarafından oldukça benimsenmiştir. Gelenekte olduğu gibi ücretsiz olarak
gerçekleştirilen meşk akşamlarına katılımın her geçen hafta biraz daha artmasıyla
halkımızın bu geleneğe sahip çıkma isteği de fark edilmektedir. Her ayın son
Çarşamba günü saat 20:00’de Afyon Lisesi karşısında bulunan Rıza Çerçel Kültür
Merkezi’nde yapılan meşkimizde, sizleri de aramızda görmek dileğiyle.
50
Bahar Yarıyılı Bilimsel ve Sanatsal Etkinlikler
Etkinlik
Programı
ETKİNLİK PROGRAMI
ŞUBAT
ETKİNLİK ADI
Festival
Türk Halk Oyunları
Konferans
Koroda Ses Eğitimi
Doç. Dr. Emel Funda Türkmen
Konferans
Doç. Dr. Emel Funda Türkmen
Dinleti
Bağlama: Veli Yöntem
Konferans
Doç. Dr. Uğur Türkmen
Dinleti
Viyola: Ahmet Yörük
Konferans
Okutman Haykat Kulaboğa
Dinleti
Piyano: Erdem Küçükayvaz
Konferans
Öğr. Elm. Tuba Kardeş
Dinleti
Piyano: Öğr. Elm. Emir Barutçu
Ihvan-ı Musiki
“Sohbetler”
TARİH
13-15 Şubat 2014
25 Şubat 2014
YER
SAAT
Isparta
Güzel Sanatlar Lisesi
13:00
Ahmet Necdet Sezer
Kampüsü
17:00
25 Şubat 2014
Isparta
Güzel Sanatlar Lisesi
15:00
25 Şubat 2104
Kütahya
Güzel Sanatlar Lisesi
13:00
25 Şubat 2104
Uşak
Güzel Sanatlar Lisesi
13:00
25 Şubat 2014
Eskişehir
Güzel Sanatlar Lisesi
13:00
26 Şubat 2014
M. Rıza
Çerçel Kültür Merkezi
(Afyon Lisesi Yanı)
20:00
MART
ETKİNLİK ADI
Seminer
“Bilgisayar ve Müzik”
Burak Güyer
Dinleti
“TSM Bölümü Lisans 3. Sınıf
Öğrencileri
Haz: Öğr. Gör. Hakan Akdeniz
Dinleti
“TSM Bölümü Lisans 3. Sınıf
Öğrencileri
Haz: Öğr. Gör. Hakan Akdeniz
Duo Blance & Noire
Piyano Konseri
Yudum Çetiner & Selin Şekeranber
Konser
Bolahenk
Burak Kaynarca/Ud
Kenan Savaş/Kanun
Konser
Lisân-ı Nisa
Türk Müziği Bayanlar Topluluğu
Şef: Arş. Gör. Safiye Yağcı
TARİH
YER
SAAT
03 Mart 2014
Sahneli Derslik
15:00
04 Mart 2014
Sahneli Derslik
12:30
10 Mart 2014
Sahneli Derslik
12:30
11 Mart 2014
Sahneli Derslik
19:00
12 Mart 2014
Atatürk Kültür Merkezi
(Afyon Lisesi Yanı)
19:30
13 Mart 2014
Güzel Sanatlar Fakültesi
İbrahim Küçükkurt
Konferans Salonu
19:30
18 Mart 2014
Sahneli Derslik
12:30
Söyleşi: Bekir Ünlüataer
24 Mart 2014
Sahneli Derslik
12:30
Konser
Bekir Ünlüataer
24 Mart 2014
Atatürk Kongre Merkezi
19:30
25 Mart 2014
Sahneli Derslik
12:30
26 Mart 2014
M. Rıza
Çerçel Kültür Merkezi
(Afyon Lisesi Yanı)
20:00
Dinleti
“TSM Bölümü Lisans 2. Sınıf
Öğrencileri
Haz: Öğr. Gör. Hakan Akdeniz
Dinleti
“TSM Bölümü Lisans 2. Sınıf
Öğrencileri
Haz: Öğr. Gör. Hakan Akdeniz
Ihvan-ı Musiki
“Sohbetler”
52
Bahar Yarıyılı Bilimsel ve Sanatsal Etkinlikler
NİSAN
ETKİNLİK ADI
Konser
Leyla Gafarzade Öğrencileri Piyano
Konseri
Hazırlayan: Öğr. Elm. Leyla Gafarzade
VII. Ulusal 23 Nisan Çocuk Koroları
Şenliği
Düzenleyen: Doç. Dr. Emel Funda
Türkmen
TARİH
YER
SAAT
07 Nisan 2014
Sahneli Derslik
19:00
19-20 Nisan 2014
Atatürk Kongre
Merkezi
10:00
Dünya Ses Günü Etkinlikleri
Hazırlayan: Öğr. Gör. Dr. Hülya Uzun
21-22 Nisan 2014
Kocatepe Akademik Orkestra Konseri
Şef: Oğuzhan Balcı
24 Nisan 2014
Konser
Hisarlı Ahmet Sempozyumu Tanıtım
Toplantısına Özel
Solist: Özlem Elitaş
Konferans
Tonal Modal Çözümlemeler
Doç. Dr. Uğur Türkmen
Enstrüman Bağış Töreni ve Panel
Hazırlayan: Öğr. Gör. Burhan Kul
Ihvan-ı Musiki
“Sohbetler”
26 Nisan 2014
28 Nisan 2014
29 Nisan 2014
30 Nisan 2014
53
Güzel Sanatlar
Fakültesi İbrahim
Küçükkurt Konferans
Salonu
Güzel Sanatlar
Fakültesi İbrahim
Küçükkurt Konferans
Salonu
Hilton Garden Inn
Kütahya
10:00
19:00
18:00
Mersin Üniversitesi
Prof. Dr. Uğur Boral
Konferans Salonu
14:00
Sahneli Derslik
14:00
M. Rıza
Çerçel Kültür Merkezi
(Afyon Lisesi Yanı)
20:00
MAYIS
ETKİNLİK ADI
Konser
Melike Bozkuş-Eren Bozkurt Şan
Konseri
Konser
Nefesli Çalgılar Öğrencileri
Hazırlayanlar: Nefesli Çalgılar
Eğitmenleri
Konser
Piyano Günleri
Hazırlayanlar: Piyano Eğitmenleri
Konser
Yaylı Çalgılar Öğrencileri
Hazırlayanlar: Yaylı Çalgılar
Eğitmenleri
Anneler Günü Özel Konseri
Şef: Arş. Gör. Safiye Yağcı
V. Uluslararası Marsyas Kültür
Sanat ve Müzik Festivali
Gökhan Aybulus & Selin
Sekeranber İki Piyano Konseri
Ihvan-ı Musiki
“Sohbetler”
V. Uluslararası Hisarlı Ahmet
Sempozyumu
TARİH
YER
SAAT
5 Mayıs 2014
Sahneli Derslik
16:00
6 Mayıs 2014
Sahneli Derslik
16:00
7-8 Mayıs 2014
Sahneli Derslik
16:00
9 Mayıs 2014
Sahneli Derslik
16:00
12 Mayıs 2104
Güzel Sanatlar Fakültesi
İbrahim Küçükkurt
Konferans Salonu
19:30
14-18 Mayıs 2014
23 Mayıs 2014
28 Mayıs 2014
29-31 Mayıs 2014
54
Dinar
Afyonkarahisar
10:00
Sahneli Derslik
19:00
M. Rıza
Çerçel Kültür Merkezi
(Afyon Lisesi Yanı)
20:00
www.marsyasfestivali.com
Kütahya Hilton
Garden Inn
www.hisas.org.tr
10:00
Bahar Yarıyılı Bilimsel ve Sanatsal Etkinlikler
HAZİRAN
ETKİNLİK ADI
Konser
AKÜ Korolar Ortak Konseri
Şef: Doç. Dr. Emel Funda Türkmen
TARİH
11 Haziran 2014
Seminer
AKÜ SBE Müzik ASD Yüksek
Lisans Öğrencileri
12-13 Haziran
2014
VII. Amatör Çalgıcılar Konseri
14 Haziran 2014
Ihvan-ı Musiki
“Sohbetler”
25 Haziran 2014
YER
Güzel Sanatlar
Fakültesi İbrahim
Küçükkurt Konferans
Salonu
Sahneli Derslik
Güzel Sanatlar
Fakültesi İbrahim
Küçükkurt Konferans
Salonu
M. Rıza
Çerçel Kültür Merkezi
(Afyon Lisesi Yanı)
SAAT
18:00
10:00
10:00
20:00
MÜZİKÇE
DUYGULARLA
www.konservatuvar.edu.tr
[email protected]
Afyon Kocatepe Üniversitesi
Devlet Konservatuvarı
Afyon Kocatepe Üniversity
State Conservatory
Ahmet Necdet Sezer Kampüsü
Gazlıgöl Yolu, 03200
AFYONKARAHİSAR
Telefon: 0 272 216 58 96
Faks :0 272 216 33 07
Ahmet Necdet Sezer Campus
Gazlıgöl Yolu, 03200
AFYONKARAHİSAR
Telephone: 0 272 216 58 96
Fax
:0 272 216 33 07
56
Download

afyon kocatepe üniversitesi devlet konservatuvarı 2013