T.C.
Ege Üniversitesi
Devlet Türk
Musıkisi
Konservatuvarı
Öğrenci
Etkinlikleri
2014 Programı
1
DİNLETİ
“Rûh-i Âhêng”
27 Şubat 2014 Perşembe
Saat: 12.15
Salih YURTTAŞ
Melih YENİLMEZ
Kadir KISAOĞLU
Topluluk Ege Üniversitesi Devlet
Türk Musıkisi Konservatuvarı
Temel Bilimler Bölümü Türk Sanat
Müziği Anasanat Dalı Lisans 3 ve 4.
sınıf öğrencilerinden oluşmuştur.
Grup ağırlıklı olarak Geleneksel
Türk Müziği’nin çalgısal eserlerini
yorumlamaktadır.
2
PROGRAM
Dinletide Geleneksel Türk Müziği’nin
önde gelen bestekarlarının eserlerinden oluşan Türk Müziği sazlarının
icra geleneğini öne çıkaran eserler
seslendirilecektir.
Salih YURTTAŞ, Ney
Melih YENİLMEZ, Ud
Kadir KISAOĞLU, Kanun
Danışman
Öğr. Gör. Erkan AYDIN
Yer: Ege Üniversitesi Kültür Sanat Evi
27 Şubat 2014 Saat: 12.15
3
DİNLETİ
“İki Sâz Bir Ses”
4 Mart 2014 Salı
Saat: 12.15
Mahmut Cemal SARİ
Bursa’da doğdu. 5 yaşında
babasından aldığı eğitimle müzikle
tanışan SARI, 2011 yılında Bursa
Zeki Müren Anadolu Güzel Sanatlar
Lisesi’nden mezun oldu. 2002 yılında
İstanbul Abdi İPEKÇİ Spor Salonunda
Zafer GÜNDOĞDU şefliğinde
gerçekleşen “ Bin Yılın Türküsü” adlı
organizasyon da Arif SAĞ, Ali Ekber
ÇİÇEK, Musa EROĞLU, Yavuz TOP,
Erdal ERZİNCAN gibi sanatçılarla
aynı sahnede buluştu. Halen
öğrenimine Ege Üniversitesi Devlet
Türk Musıkisi Konservatuvarı Temel
Bilimler Bölümü Türk Halk Müziği
Anasanat Dalı Lisans 3 öğrencisi
olarak devam etmektedir.
4
PROGRAM
Dinletide bağlama ve kemanı
bir araya getiren Anadolu’nun
çeşitli bölgelerindeki türküler
seslendirilecektir. Dinletide icra
edilecek olan gerek icra gerekse
tavır bakımından değişiklik gösteren
türküler, iki farklı çalgı kullanılarak
yorumlanacaktır.
Ozan SARİ, Keman
Sami KORKMAZ, Asma Davul
Danışman
Öğr. Gör. Atabey AYDIN
Yer: Ege Üniversitesi Kültür Sanat Evi
4 Mart 2014 Saat: 12.15
5
DİNLETİ
“Hâfızların Musıkisi”
6 Mart 2014 Perşembe
Saat: 12.15
Osman ÖZCAN
Hafız Osman ÖZCAN, Manisa’nın
Maldan köyünde doğdu. İstanbul
Fatih İmam Hatip Lisesi’nden
mezun oldu. Hocası Celal TUTAN’ın
teşvikiyle 2004 yılında katıldığı
ezan okuma yarışmasında imam
hatip liseleri arasında Türkiye
birincisi oldu. 2008 yılında Diyanet
İşleri Başkanlığı Tasavvuf Müziği
Korosu’na girdi. Koro bünyesinde
yurt içinde, Danimarka, Almanya,
Bosna-Hersek gibi ülkelerde konser
etkinliklerine katıldı. Halen Bornova
Gaziosmanpaşa Camii müezzin
kayyımı görevi ile birlikte Ege
Üniversitesi Devlet Türk Musıkisi
Konservatuvarı Temel Bilimler
Bölümü Türk Sanat Müziği Anasanat
Dalı Lisans 3 öğrencisi olarak
öğrenimini sürdürmektedir.
6
PROGRAM
Türk Müziği’nde hafızların yeri çok
olmasına rağmen, bu icra ve tavır
üslubu az görülmektedir. Eserlerin
tamamının hafız bestekârlar
tarafından bestelenmiş ve yine bir
hafız tarafından icra ve üslup ile
seslendirilecek olması, konserin
içeriğini oluşturmaktadır.
Berna ÖZÇELTİK, Tanbur
Hüseyin SEZER, Ney
Enes İÇER, Klasik Kemençe
Melih YENİLMEZ, Ud
Kadir KISAOĞLU, Kanun
Onurcan KAYA, Vurma Çalgılar
M. Berker DALYANOĞLU, Sunum
Danışman
Öğr. Gör. Kaşif DEMİRÖZ
Yer: Ege Üniversitesi Kültür Sanat Evi
6 Mart 2014 Saat: 12.15
7
DİNLETİ
“İftirâk Nağmeleri”
11 Mart 2014 Salı
Saat: 12.15
Fulya HEPSEV
Manisa’da doğdu. 2011 yılında Cemal
Reşit REY konser salonunda icra
edilen Reşat AYSU Anma Konseri’nde
korist olarak görev aldı. 2013 yılında
Almanya Ludwigsburg’da yapılan
Kültürlerarası Doğaçlama Müzik
Çalışması’na kanun ile katıldı. 2008
yılında Ege Üniversitesi Devlet Türk
Musıkisi Konservatuvarı Temel
Bilimler Bölümü’ne giren HEPSEV,
halen Türk Sanat Müziği Anasanat
Dalı Lisans 4 öğrencisi olarak
öğrenimini sürdürmektedir.
8
PROGRAM
Etkinlikte besteci ve solist kimliği ile
öne çıkan sanatçılardan biri olan
Münir Nurettin SELÇUK’un (1900–
1981), Nihavend ve Kürdilihicazkâr
makamına ait eserleri icra edilecektir.
Buca Eğitim Fakültesi Türkçe Eğitimi
Bölümü Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr.
Ömer İNCE’nin sunumuyla, bestekârın
hayatı anlatılacak, eser açıklamaları
yapılacaktır.
Kamil SÖKMEN, Piyano
Kerem DURU, Viyolonsel
Ercan BORA, Keman
İbrahim OLCAY, Viyola
Hande Devrim KÜÇÜKEBE, K. Kemençe
Burak GÜLMEZ, Kanun
Melih YENİLMEZ, Ud
Hüseyin SEZER, Ney
Cem ÇIRAK, Tanbur
Hilmi EROĞUL, Bendir
Danışman
Öğr. Gör. Dr. Halil ALTINKÖPRÜ
Yer: Ege Üniversitesi Kültür Sanat Evi
11 Mart 2014 Saat: 12.15
9
DİNLETİ
“Sohbet-i Sâz”
13 Mart 2014 Perşembe
Saat: 12.15
Melih YENİLMEZ
Kütahya’da doğdu. 2009 yılında
yılında Afyon Kocatepe Üniversitesi
Devlet Konservatuvarı Türk Sanat
Müziği Temel Bilimler Bölümü’nü
kazandı. Burada bir yıl eğitim
aldıktan sonra Ege Üniversitesi
Devlet Türk Musıkisi Konservatuvarı
Temel Bilimler Bölümü’ne geçiş
yaptı. Birçok amatör koroda icracı
olarak yer alan YENİLMEZ, halen
öğrenimini Ege Üniversitesi Devlet
Türk Musıkisi Konservatuvarı Temel
Bilimler Bölümü Türk Sanat Müziği
Anasanat Dalı Lisans 4 öğrencisi
olarak sürdürmektedir.
10
PROGRAM
Dinletide Geleneksel Türk Müziği’nin
önde gelen bestecilerinin eserleri,
öğrencinin solistliği ve diğer
çalgıların eşlik ettiği bir oturtumla
sunulacaktır.
Deniz YENİLMEZ, Keman
Kadir KISAOĞLU, Kanun
Mert GÜNGÖRDÜ, Çello
Onurcan KAYA, Vurma Çalgılar
Ergül KİRAŞ, Vurma Çalgılar
Danışman
Öğr. Gör. Erkan AYDIN
Yer: Ege Üniversitesi Kültür Sanat Evi
13 Mart 2014 Saat: 12.15
11
SUNUM - DİNLETİ
“Zeybeklik’de Oturak
Havaları ve Dansları”
17 Mart 2014 Pazartesi
Saat: 12.15
Selim ÖZYOL
Aydın Söke’de doğdu. Yurt içinde
ve dışında zeybek danslarıyla ilgili
birçok konferansa katıldı. Öğretim
görevlisi Abdurrahim KARADEMİR
danışmanlığında Aydın’da zeybek
danslarını sahneye koyarken, yerel
özelliklerini ön planda tutup doğal
bir yorum getirmeye çalıştı. Halen
öğrenimini Ege Üniversitesi Devlet
Türk Musıkisi Konservatuvarı Türk
Halk Oyunları Bölümü Lisans 4
öğrencisi olarak sürdürmektedir.
12
PROGRAM
Halk kültürü, kitle kültürünün
ve tüketim kültürünün içinde
kaybolmamak için hâlâ
direnmektedir. Halk kültürü, kitle
kültürü postmodern kültürler gibi
gündelik tüketim için olmayıp
üretim temeline dayalıdır. Aydın’ın
Germencik-Koçarlı-Bağarası
üçgeninde günümüze kadar ulaşmış
‘Oturak Havaları’ ve zeybek dansları
halk kültürü ürünüdür. Bu etkinlikte
teknolojiye ve popüler kültüre direnen
ve hala bu coğrafyadaki insanların
iç alemini derinden etkileyen zeybek
dansları ve öncesinde çalınan ‘Oturak
Havaları’ icra edilecektir.
Cemal TOSUN, Mahalli Zurna İcracısı
Yörük Ali TOÇ, Zurna
Kemal EĞRİBOYUN, Asma Davul
Remzi GÖKTÜRK, Dem Zurna
Bekir ÇATAL, Mahalli Dansçı
Mehmet GÖKTÜRK, Mahalli Dansçı
Danışman
Öğr. Gör. Abdurrahim KARADEMİR
Yer: Ege Üniversitesi Kültür Sanat Evi
17 Mart 2014 Saat: 12.15
13
SUNUM – DİNLETİ
“18 Mart
Çanakkale Zaferi”
18 Mart 2014 Salı
Saat: 12.15
2014 Konservatuvar Etkinlik
Topluluğu
Türk savaş tarihine altın harflerle
yazılan Çanakkale Zaferi’ni
kutlamanın ve vatanımız için
canlarını çekinmeden feda eden
aziz şehitlerimizin Şehitler Günü’nü
idrak etmenin büyük onurunu
yaşamaktayız. Yüce Atatürk’ün
izinde yürümekten onur duyan biz
çağdaş konservatuvarlılar olarak,
üzerinde yaşadığımız bu kutsal vatan
topraklarını bizlere armağan eden,
milletimizin varlığının, birliğinin ve
beraberliğinin ölümsüz sembolleri
aziz şehitlerimizi rahmetle, minnetle,
şarkı, türkü ve ağıtlarla anıyor,
sonsuz şükranlarımızı sunuyoruz.
14
PROGRAM
2013-2014 eğitim ve öğretim yılı
etkinliklerine katılan tüm öğrenciler
tarafından bu sunum ve dinleti
programı gerçekleştirilecektir.
Danışman
Öğr. Gör. Dr. Çağrıhan ERKAN
Öğr. Gör. Barış DOĞAN
Öğr. Gör. Salih SÜTOĞLU
Yer: Ege Üniversitesi Kültür Sanat Evi
18 Mart 2014 Saat: 12.15
15
SUNUM– DİNLETİ
“Germencik’li Doğan Zentur
ile Yöresel İcrâlar”
20 Mart 2014 Perşembe
Saat: 12.15
Cem DOĞAN
İzmir’de doğdu. 2010 yılında Ege
Üniversitesi Devlet Türk Musıkisi
Konservatuvarı Temel Bilimler
Bölümü’nü kazandı. Küçük yaşlardan
itibaren Aydın-Germencik müzik
kültürünün içinde yer aldı, derleme
çalışmalarında bulundu. Birçok
koroda saz ve ses sanatçısı olarak
görev alan DOĞAN, halen Ege
Üniversitesi Devlet Türk Musıkisi
Konservatuvarı Temel Bilimler
Bölümü Türk Halk Müziği Anasanat
Dalı‘nda Lisans 4 öğrencisi olarak
öğrenimini sürdürmektedir.
16
PROGRAM
Doğan ZENTUR 1952 yılında Aydın’ın
Germencik ilçesinde doğdu. Abdallık
geleneğiyle yetişti. Küçük yaşlarda
yörede bilinen ve iyi bir zurna ustası
olan babası İbrahim ZENTUR‘dan
zurna çalmayı öğrendi. Zurna
çalmaya başlamadan önce sipsi kaval
gibi sazları da çalan ZENTUR’un
yetiştirmiş olduğu oğlu da zurna
çalmaktadır. Yörede bilinen en yetkin
zurna sanatçılarından biridir.
Dinletide, Aydın bölgesinin önemli
zeybekleri ve Abdallık geleneğinden
gelen Bozlaklar icra edilecektir.
ZENTUR, kendi icra topluluğu ile
birlikte bu etkinliği sunacaktır.
Cem DOĞAN, Hazırlayan ve Sunan
Doğan ZENTUR, Mehter Zurna
Oğlu Doğan ZENTUR, Dem Zurna
Erman TOSUN, Dem Zurna
Metin ZENTUR, Asma Davul
Özgür ERTAŞ, Asma Davul
Danışman
Öğr. Gör. Atabey AYDIN
Yer: Ege Üniversitesi Kültür Sanat Evi
20 Mart 2014 Saat: 12.15
17
DİNLETİ
“Meşk-i Cândan”
25 Mart 2014 Salı
Saat: 12.15
Fatma İŞCAN
İzmir’de doğdu. Ses eğitimi
alanındaki çalışmalarına lise
yıllarında, Ali BAŞPINAR ile başladı.
İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin
düzenlemiş olduğu Gençlik Korosu
sınavlarını kazandı ve çalışmalarına
Şef Yolcu BİLGİNÇ ile devam etti.
2008 yılında Ege Üniversitesi Devlet
Türk Musıkisi Konservatuvarına
girdi. Halen öğrenimine Ege
Üniversitesi Devlet Türk Musıkisi
Konservatuvarı Temel Bilimler
Bölümü Türk Sanat Müziği Anasanat
Dalı Lisans 4 öğrencisi olarak devam
etmektedir.
18
PROGRAM
Dinletide Artaki CANDAN’ın
hayatından kesitler verilecek ve
besteci kimliğinden bahsedilecektir.
Türk Müziği’ne kazandırdığı eserler,
Klasik Türk Sanat Müziği icra anlayışı
ile seslendirilecektir.
Ersin ÇALGICILAR, Keman
Emre ARSLAN, Kanun
Tolga AKŞİT, Klarinet
Ozan PARS, Vurma Çalgılar
Abdullah KÜÇÜKLER, Ud
Mustafa DEVECİOĞLU, Viyolonsel
Danışman
Öğr. Gör. Dr. Özgen KÜÇÜKGÖKÇE
Yer: Ege Üniversitesi Kültür Sanat Evi
25 Mart 2014 Saat: 12.15
19
DİNLETİ
“Tar ve Piyano Eşliğinde
Mahnılar”
1 Nisan 2014 Salı
Saat: 12.15
Devrim AYCAN
Denizli’de doğdu. Denizli Belediye
Konservatuvarı’nda geleneksel Türk
Halk Müziği eğitimi aldı. Çeşitli
korolarda icracı olarak görev yaptı.
Denizli’de belirli beldelerde derleme
ve alan çalışmalarında bulundu.
Halen öğrenimine Ege Üniversitesi
Devlet Türk Musıkisi Konservatuvarı
Temel Bilimler Bölümü Türk Halk
Müziği Anasanat Dalı Lisans 4
öğrencisi olarak devam etmektedir.
20
PROGRAM
Azerbaycan müziğindeki halk
mahnıları ve klasik eserler tar ve
piyano eşliğinde icra edilecektir.
Anıl AKİŞ, Piyano
Sefa SEZER, Piyano
Danışman
Öğr. Gör. Ali Özkan Özcan
Öğr. Gör. Dr. Çağrıhan Erkan
Yer: Ege Üniversitesi Kültür Sanat Evi
1 Nisan 2014 Saat: 12.15
21
DİNLETİ
“Deryâ-yı Musıki”
3 Nisan 2014 Perşembe
Saat: 12.15
Deniz AYGÜN
İzmir’de doğdu. Müzik çalışmalarına
ilkokulda TRT İzmir Radyosu
ses sanatçısı Köksal COŞKUN’un
yönettiği Türk Halk Müziği
korosunda başladı. Ardından
Konak Belediyesi Türk Sanat Müziği
Korosu’na devam etti. 2005 yılında
TRT Gençlik Korosu’nda Mehmet
ŞAFAK ve Ahad URUK ile çalıştı. 2008
yılında Ege Üniversitesi Devlet Türk
Musıkisi Konservatuvarı’nı kazanan
Deniz AYGÜN, halen öğrenimine
Temel Bilimler Bölümü Türk Sanat
Müziği Anasanat Dalı Lisans 4
öğrencisi olarak devam etmektedir.
22
PROGRAM
Dinletide Türk Sanat Müziği ve Türk
Halk Müziği repetuvarlarındaki
ortak eserler açıklamalı sunum
ile icra edilecektir. Ayrıca Türk
Sanat Müziği’ndeki türkü
formundaki bestelerin icrası da
örneklendirilecektir.
Hüseyin TOLU, Keman
Manolya ŞENSESLİ, Viyola
İlgin KAVALCI, Klarinet
Yiğit GÖNÜLDAŞ, Kanun
Gürkan ÖZDEMİR, Ud
Abdullah KÜÇÜKLER, Cümbüş
Ozan PARS, Vurma Çalgılar
Berkant ÇAKICI, Vurma Çalgılar
Danışman
Öğr. Gör. Dr. Özgen KÜÇÜKGÖKÇE
Yer: Ege Üniversitesi Kültür Sanat Evi
3 Nisan 2014 Saat: 12.15
23
DİNLETİ
“Tokat Yöresinden Türküler”
8 Nisan 2014 Salı
Saat: 12.15
Derya ATILGAN
Ankara Yenimahalle’de doğdu.
Aslen Amasya Göynücek’lidir. 2010
yılında Ankara Anadolu Güzel
Sanatlar Lisesi’nden mezun oldu.
2009 yılında TRT Ankara Radyosu
Gençlik Korosu’nda solist, korist
olarak birçok etkinlikte yer aldı. 2010
yılında Ege Üniversitesi Devlet Türk
Musıkisi Konservatuvarı Ses Eğitimi
Bölümü’nü kazandı. Halen Ses Eğitimi
Bölümü Türk Halk Müziği Anasanat
Dalı Lisans 4 öğrencisi olarak
öğrenimini sürdürmektedir.
24
PROGRAM
Tokat yöresi, Alevi-Bektaşi deyiş ve
semahlarıyla bilinir. Bunun yanı
sıra, yayla havaları ve ‘fadik ağzı’
olarak bilinen uzun havaları ve
türküleri de bünyesinde barındırır.
Yöredeki uzun havaların seslendirme
tavrı diğer uzun havalardan farklılık
göstermektedir.Dinletide, yöre
tanıtılacak ve yöreye özgü eserlerden
örnek türküler seslendirilecektir.
Özgür YURTERİ, Bağlama
Sadık Can SEVEN, Kaval
Danışman
Öğr. Gör. Dr. Gani PEKŞEN
Yer: Ege Üniversitesi Kültür Sanat Evi
8 Nisan 2014 Saat: 12.15
25
DİNLETİ
“Muhabbet-i Kânun”
10 Nisan 2014 Perşembe
Saat: 12.15
Kadir KISAOĞLU
İzmir’de doğdu. Türk Müziği
nazariyat ve icra eğitiminin
büyük bir bölümünü, babası
Durmuş KISAOĞLU ve dedesi Kadir
KISAOĞLU’ndan aldı. 2012 yılında
T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı
Anadolu Flarmoni Orkestrası’nda
kanun sanatçısı olarak göreve
başladı. İzmir’de halk eğitim
merkezlerinde kanun dersleri
vermekte olan KISAOĞLU, halen Ege
Üniversitesi Devlet Türk Musıkisi
Konservatuvarı Temel Bilimler
Bölümü Türk Sanat Müziği Anasanat
Dalı Lisans 4 öğrencisi olarak
öğrenimini sürdürmektedir.
26
PROGRAM
Dinletide Geleneksel Türk Müziği’nin
bestecilerinin eserleri, kanun
öğrencisi KISAOĞLU’nun solistliğinde,
diğer çalgıların da eşlik ettiği bir
oturtumla sunulacaktır.
Melih YENİLMEZ, Ud
Ergül KİRAŞ, Vurma Çalgılar
Fuat TAŞDELER, Vurma Çalgılar
Misafir Sanatçılar
Bedia AKARTÜRK
Durmuş KISAOĞLU
Danışman
Öğr. Gör. Ergün KARADAĞ
Yer: Ege Üniversitesi Kültür Sanat Evi
10 Nisan 2014 Saat: 12.15
27
SUNUM - DİNLETİ
“Aşk İle”
17 Nisan 2014 Perşembe
Saat: 12.15
Gülay GÖK
Tunceli’de doğdu. Pamukkale
Üniversitesi Sosyoloji Bölümü’nü
bitirdi. Halen öğrenimini Ege
Üniversitesi Devlet Türk Musıkisi
Konservatuvarı Temel Bilimler
Bölümü Türk Halk Müziği Anasanat
Dalı Lisans 4 öğrencisi olarak
sürdürmektedir.
28
PROGRAM
Tarihsel düzlemde derin anlamlar
içeren ve aynı zamanda bir halk
edebiyatı ürünü olan türkülerimizin,
içerdiği konular doğa ve yaşamla sıkı
sıkıya bağlıdır. Folklorik bağlamda
kültürel bir unsur olarak “turna”
ve “mektup” konulu türküler,
Anadolu insanının düşünsel ve
yaşamsal pratiklerini, felsefi, edebi
ve toplumsal dinamiklerle örnekler.
Dinletide bu örneklerden oluşan bir
repertuvar sunulacaktır.
Çiğdem PALA, Bağlama
Mahmut Cemal SARİ, Bağlama
Osman ÇİÇEK, Bağlama
Cafer Cem GÜLSEVER, K. Kemane
Veysel BAKİ, Kaval
Vedat VURAL, Karadeniz Kemençe
Cem KARATAŞ, Vurma Çalgılar
Sema GÜMÜŞ, Vokal
Şükrü ERBAŞ, Şair
Danışman
Yrd. Doç.Dr. Gökhan EKİM
Yer: Ege Üniversitesi Kültür Sanat Evi
17 Nisan 2014 Saat: 12.15
29
DİNLETİ
“Cevdet Çağla’nın Eserleri”
24 Nisan 2014 Perşembe
Saat: 12.15
Gülce ALATAY
İzmir’de doğdu. 1998-2004 yılları
arasında TRT Çocuk ve Gençlik
Korosu’nda şan eğitimi aldı. 2009
yılında Ege Üniversitesi Devlet
Türk Musıkisi Konservatuvarı
Temel Bilimler Bölümü’nde öğrenim
görmeye hak kazanan ALATAY,
halen öğrenimini Temel Bilimler
Bölümü Türk Sanat Müziği Anasanat
Dalı Lisans 4 öğrencisi olarak
sürdürmektedir.
30
PROGRAM
TRT Ankara ve İstanbul Radyolarında
görev alan Cevdet ÇAĞLA, müzik
alanında kıymetli bir keman üstadı,
aynı zamanda temiz icrası ve klasik
üslubu ile bilinen bir sanatçıdır.
Yüzü geçkin bestesi bulunan Cevdet
ÇAĞLA’nın eserlerinden örnekler
dinletide seslendirilecektir.
Kadir KISAOĞLU, Kanun
Çetin DOĞAN, Klarinet
Melih YENİLMEZ, Ud
Deniz YENİLMEZ, Keman
Salih YURTTAŞ, Ney
Mustafa DEVECİOĞLU, Viyolonsel
İsmet ÇAKMAK, Vurma Çalgılar
Hilmi ÇETİN, Vurma Çalgılar
Danışman
Öğr. Gör. Barış DOĞAN
Yer: Ege Üniversitesi Kültür Sanat Evi
24 Nisan 2014 Saat: 12.15
31
DİNLETİ
“Ahmet Ilgaz
Güftelerinden Besteleler”
28 Nisan 2014 Pazartesi
Saat: 12.15
Fatma GELERİ
Ankara’da doğdu. İlk ve
ortaöğrenimini İzmir’de tamamladı.
Çeşitli Türk Sanat Müziği ve Türk
Halk Müziği amatör korolarında
korist ve solist olarak görev aldı.
2009 yılında Ege Üniversitesi Devlet
Türk Musıkisi Konservatuvarı Temel
Bilimler Bölümü’nü kazanan GELERİ,
halen Türk Sanat Müziği Anasanat
Dalı Lisans 4 öğrencisi olarak
öğrenimini sürdürmektedir.
32
PROGRAM
Şair Ahmet ILGAZ’ın da katılımlarıyla
gerçekleştirilecek olan dinletide,
şairin güfteleriyle farklı bestekârlar
tarafından bestelenmiş eserler, Klasik
Türk Müziği icra anlayışı içerisinde
seslendirilecektir.
Kibele Kıvılcım ÇİFTÇİ, Kanun
Kübra SEVİM, Tanbur
Kerem DURU, Viyolonsel
Hande Devrim KÜÇÜKEBE, K. Kemençe
Onur ÜSTÜNKAYA, Ney
Rıdvan PİŞKİN, Ud
Töre ALGUR, Sunum
Danışman
Öğr. Gör. Dr. Fatih COŞKUN
Yer: Ege Üniversitesi Kültür Sanat Evi
28 Nisan 2014 Saat: 12.15
33
SUNUM - GÖSTERİ
“Diyarbakır Folklorundan
Örnekler”
29 Nisan 2014 Salı
Saat: 12.15
Cengiz KOÇ
Diyarbakır’da doğdu. 2000 yılından
bu yana Diyarbakır Gençlik
Merkezleri’nde eğitmen ve dansçı
olarak, 2009 yılında itibaren de
Bornova Halk Eğitim merkezinde
eğitmen olarak görev yaptı. Halen
öğrenimini Ege Üniversitesi Devlet
Türk Musıkisi Konservatuvarı Türk
Halk Oyunları Bölümü Lisans 4
öğrencisi olarak sürdürmektedir.
34
PROGRAM
Diyarbakır yöresi halk oyunlarının
adım yapısı ve yerel giysileri
hakkında bilgiler ve yöre oyunlarının
davul zurna eşliğinde icrası
sergilenecektir. Etkinlikte oyunların
ortaya çıkışı ve oynanışı hakkında
bilgiler, yöre oyunlarına hâkim
olan ve halk oyunları ile iç içe
yaşamış alaylı ustaların gösterisi
sunulacaktır.
İsmail BÖRÜ, Kaynak Kişi
Abdurezzak İNAL, Kaynak Kişi
İslâm ÇETİN, Kaynak Kişi
Ömer KİREÇÇİ, Kaynak Kişi
Ahmet ALINCA, Kaynak Kişi (Dokuz
Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar
Fakültesi Okutmanı)
Danışman
Doç. Dr. Ö. Barbaros ÜNLÜ
Öğr. Gör. Abdurrahim KARADEMİR
Yer: Ege Üniversitesi Kültür Sanat Evi
29 Nisan 2014 Saat: 12.15
35
DİNLETİ
“Urfa ve Kerkük’ten Gazel
ve Kırık Havalar”
22 Mayıs 2014 Perşembe
Saat: 12.15
Ömer AÇIKYOL
Mersin’de doğdu. 2006 yılında
Mersin Nevit Kodallı AGSL’ye girmeye
hak kazandı. Burada halk müziği
alanında birçok konserde görev
aldı. TRT’nin düzenlediği Genç
Mikrofon yarışmasında halk müziği
dalında Türkiye birincisi oldu. Halen
öğrenimini Ege Üniversitesi Devlet
Türk Musıkisi Konservatuvarı Temel
Bilimler Bölümü Türk Halk Müziği
Anasanat Dalı Lisans 4 öğrencisi
olarak sürdürmektedir.
36
PROGRAM
Şanlıurfa ve Kerkük türküleri, Türk
halk müziği repertuvarı açısından
karakteristik bir müzik yapısına
sahiptir. Ezgi ve usul yapıları
bakımından zengin olan bu yörelerin
türküleri, farklı ve özel bir icra tavrı
ile seslendirilir. Dinletide Urfa ve
Kerkük yöresinden gazel ve türkü
örnekleri seslendirilecektir.
Osman ÇİÇEK, Bağlama
Safi TOKATLIOĞLU, Bağlama
Oğuzhan TURAN, Cümbüş
Mehmet ÇALIR, Kanun
Ramazan ÇALGAR, Keman
Devrim AYCAN, Tar
Sadık Can CANSEVER, Kaval
Onurcan KAYA, Vurma Çalgılar
Danışman
Öğr. Gör. Metin ŞENGÜL
Yer: Ege Üniversitesi Kültür Sanat Evi
22 Mayıs 2014 Saat: 12.15
37
DİNLETİ
“Seyr-i Hüzzam’da
Selahattin Pınar Besteleri”
29 Mayıs 2014 Perşembe
Saat: 12.15
Gözde AYDEMİR
Bursa’da doğdu. 2010 yılında Ege
Üniversitesi Devlet Türk Musıkisi
Konservatuvarı Ses Eğitimi
Bölümü’nü kazandı. 2004-2010
yılları arasında Bursa Büyükşehir
Belediye Orkestrası Türk Müziği İcra
Heyeti’nde korist ve solist olarak
çalışan AYDEMİR, halen öğrenimini
Ses Eğitimi Bölümü Türk Sanat
Müziği Anasanat Dalı Lisans 4
öğrencisi olarak sürdürmektedir.
38
PROGRAM
1902 yılında İstanbul’da doğan
PINAR, 1920 yılında kurulan ve daha
sonra “Üsküdar Musıki Cemiyeti”
adını alacak olan “Darü’l-Feyz-i
Musıki”nin kurucuları arasında
yer almıştır. Dinletide, yüze yakın
bestesi bulunan Selahattin PINAR’ın
hüzzam makamında bestelemiş
olduğu eserlerinden örnekler
seslendirilecektir.
Kibele Kıvılcım ÇİFTÇİ, Kanun
Mahmut Saltuk TÜRKÜM, Tanbur
Melih YENİLMEZ, Ud
Deniz YENİLMEZ, Keman
Onurcan KAYA, Vurma Çalgılar
Azad KARAER, Viyolonsel
Ebru URUŞ, Sunum
Danışman
Öğr. Gör. Halil İbrahim YÜKSEL
Yer: Ege Üniversitesi Kültür Sanat Evi
29 Mayıs 2014 Saat: 12.15
39
2014
EGE ÜNİVERSİTESİ
Devlet Türk Musıkisi
Konservatuvarı
GÖSTERİ ve KONSERLERİ
E.Ü. DTMK
TÜRK HALK OYUNLARI BÖLÜMÜ
“EKİN” Gösteri Topluluğu
Kültürümüzün alandaki zenginliklerini
çağdaş bir anlayışla yorumlayarak sunmak
inancında olan “EKİN GÖSTERİ TOPLULUĞU”
1990 yılında kurulmuştur. Kurulmasından
günümüze 23 farklı projeyi sahnelemiştir. Türk
Halk Oyunları bölümünce gerçekleştirilen alan
araştırmalarının sahnelenmesini amaçlayan
Ekin topluluğu, 24. gösterisinde “Kaf Dağı’nın
Ardında” adlı projeyle Kafkas oyunlarını
sergileyecektir.
Yer: E.Ü. Atatürk Kültür Merkezi-Konak
Tarih: 9-10-11 Nisan 2014
Saat: 20.00
40
E.Ü. DTMK
SES EĞİTİMİ BÖLÜMÜ
Dünya Ses Günü Etkinlikleri
“16 Nisan Dünya Ses Günü” kapsamında
beş yıldır akademik ve sanatsal etkinlikler
gerçekleştirilmektedir. Bu yıl da İzmir’li
müzik bilimciler ve müzisyenlerin katılımıyla
Geleneksel Türk Müziği’nin çeşitli boyutlarıyla
ele alınacağı bir sempozyum ve konserlerden
oluşacak etkinlikler gerçekleştirilecektir.
Yer: E.Ü. Atatürk Kültür Merkezi-Konak
Sempozyum: 16 Nisan 2014
Saat: 10.00
Sempozyum ve Konser: 17 Nisan 2014
Saat: 10.00-23.00
E.Ü. DTMK
TEMEL BİLİMLER BÖLÜMÜ
Türk Halk Müziği Topluluğu
Temel Bilimler Bölümü öğrencilerinin katılımı
ile oluşturulan topluluk bir tema çerçevesinde
konserler vermektedir. Topluluk, çalışmalarını
2013-2014 eğitim-öğretim döneminde Öğr.
Gör. Atabey AYDIN ile sürdürmektedir.
Yer: E.Ü. Atatürk Kültür Merkezi-Konak
Tarih: 12 Mayıs 2014
Saat: 20.00
41
E.Ü.DTMK
Klasik Türk Müziği Korosu ve Saz Eserleri
Topluluğu
Geleneksel icra anlayışıyla sunum yapmayı
amaçlayan topluluk; 1993 yılından bu yana
Öğr. Gör. Halil İbrahim YÜKSEL yönetiminde
faaliyetlerini sürdürmektedir.
Yer: E.Ü. Atatürk Kültür Merkezi-Konak
Tarih: 17 Mayıs 2014
Saat: 20.00
E.Ü.DTMK
Türk Halk Müziği İcra Topluluğu
Topluluk, halk müziği projeleriyle yurt içinde
ve yurt dışında çok sayıda festival, yarışma
ve konser organizasyonlarında yer almıştır.
Konservatuvar’ın tüm bölümlerinden öğrencilerin
katılımı ile oluşturulan koronun çalışmaları
Öğr. Gör. Dr. Gani PEKŞEN tarafından
sürdürülmektedir.
Yer: E.Ü. Atatürk Kültür Merkezi-Konak
Tarih: 22 Mayıs 2014
Saat: 20.00
42
İLETİŞİM BİLGİLERİ
T.C. EGE ÜNİVERSİTESİ
Devlet Türk Musıkisi Konservatuvarı
E.Ü. Kampüsü
Bornova / İzmir
Tel: (0232) 388 10 24
Fax: (0232) 388 70 37
e-mail: [email protected]
e-mail: [email protected]
Web Adreslerimiz
www.konservatuvar.ege.edu.tr
www.facebook.com/egetkinlik
www.twitter.com/egetkinlik
www.egekonservatuvar.web.tv
Etkinliklerimiz ücretsizdir.
43
Ege Üniversitesi
Devlet Türk Musıkisi
Konservatuvarı Öğrenci Etkinlikleri
Kurulu
Öğr. Gör. Dr. Çağrıhan ERKAN
Temel Bilimler Bölümü
Öğr. Gör. Salih SÜTOĞLU
Temel Bilimler Bölümü
Öğr. Gör. Barış DOĞAN
Temel Bilimler Bölümü
44
Download

Devlet Türk Musıkisi Konservatuvarı Öğrenci