KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ 2014
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ 2014
I. AŞAMA SINAVI
Dramatik Yazarlık
Adayın hayal gücü, ifade yeteneği, özgün dünyasının ipuçları ve
diyalog formuna yatkınlığı gibi konuları ölçmeye yönelik yazılı bir
sınav içerir.
Fotoğraf
Görsel algılama sınavı yapılır. Bu sınavda adayın görsel algılama
ölçülür.
Müzik
Performans Anasanat Dalı
2014-2015 Eğitim- Öğretim yılı Müzik bölümü Performans Anasanat
dalı giriş sınavı tek aşamalı olup, sınavda adayların müziksel işitme,
okuma, ses ve çalgı alanlarındaki bilgi ve becerileri değerlendirilir.
Müzik Bölümü Performans Anasanat Dalı’nda 2014-2015 eğitimöğretim yılından itibaren, elektro gitar, bas gitar, bateri, trompet ve
ve trombon eğitimi verilmeye başlanacaktır. 2014-2015 eğitimöğretim yılı Müzik Bölümü Performans Anasanat Dalı giriş sınavına
adaylar elektro gitar, bas gitar, bateri, trompet ve trombon çalgıları
ile girebileceklerdir.
a. Çoksesli İşitme (12 puan): Piyano ile aynı anda çalınacak 4 adet
iki ses, 4 adet üç ses, 4 adet dört ses “a” veya “na” hecesi ile seslendirilecektir.
b. Çokses İsimlendirme (8 puan): Adaydan, piyano ile çalınacak
4 adet çift sesin (ilk sesin ismi verilerek) notalarının isimleriyle
söylemesi istenecektir.
c. Ritmik Bellek (12 puan): 2 adet ritmik bellek sorusunun el
çırparak tekrar edilmesi istenecektir.
d. Ezgisel Bellek (12 puan): Piyano ile çalınan 2 adet ezginin “a”
veya “na” hecesi ile tekrar edilmesi istenecektir.
e. Ezgisel Okuma (16 puan): Notası verilen bir müzik cümlesinin
deşifresinin (solfejinin) yapılması istenecektir.
f. Ses (15 puan): Adaylardan seslerinin gürlük, renk, genişlik gibi
özelliklerini gösterebilecek nitelikte hazırlayacakları bir okul şarkısı,
türkü, arya, aria-antique, lied gibi 1 adet eseri söylemeleri istenecektir.
Değerlendirmede sesin niteliği (genişlik, tını ve gürlük: 5 puan), entonasyon (5 puan) ve müziksel yorum (5 puan) ölçütleri uygulanacaktır.
g) Çalgı ( 25 puan): Adaylardan hazırlamış oldukları bir eseri piyano,
keman, viyola, çello, kontrabas, klasik gitar, elektro gitar, bas gitar, flüt,
klarinet, trompet, trombon, bağlama, bateri gibi bir çalgı ile seslendirmeleri istenecektir. Değerlendirmede eserin doğru seslendirilmesi (9
puan), teknik yeterlilik (8 puan) ve müziksel yorum ( 8 puan) ölçütleri
uygulanacaktır.
Kocaeli Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi
Anıtpark Yerleşkesi / Atatürk Bulvarı 41300 KOCAELİ
Tel: 0 262 303 44 00 - http://gsf.kocaeli.edu.tr/
e-posta: [email protected]
ÖĞRENCİ ALINACAK PROGRAMLAR VE KONTENJANLAR
10
FOTOĞRAF
25
GRAFİK
25
HEYKEL
15
MÜZİK / MÜZİKOLOJİ
10
MÜZİK/PERFORMANS
25
OYUNCULUK
10
ve sonuçların duyurulması ile ilgili işlemlerin yürütülmesine ilişkin
RESİM
25
hükümleri kapsamaktadır.
SAHNE TASARIMI
10
SERAMİK
15
Müzik
Resim
Sahne Sanatları
Seramik
Bölümlerine "Özel Yetenek Sınavı" ile öğrenci alınacaktır.
Bu kılavuz, sınavların yapılması, değerlendirilmesi, sonuçlandırılması
Adayların ön kayıt işlemleri ve sınavları Kocaeli Üniversitesi Güzel
b) Ritmik Bellek ( 14 puan): 2 adet ritmik bellek sorusunun el
çırparak tekrar edilmesi istenecektir.
c) Ezgisel Bellek (14 puan): Piyano ile çalınan 2 adet ezginin
“a” veya “na” hecesi ile tekrar edilmesi istenecektir.
d) Mülakat (30 puan): Adayların genel müzik kültürü ve temel
alan bilgisi ölçülecektir.
e) Yazılı ( 30 puan): Adayların okuduğunu anlama ve yazılı
olarak ifade edebilme gücünü sınamak amacıyla yapılan yazılı
sınavının değerlendirilmesinde dilbilgisi, anlatım ve konuya
hakimiyet ölçütleri esas alınacaktır. Yazılı sınav sorusu hazırlığı
için başvurulabilecek kaynak kitaplar aşağıda belirtilmiştir.
Ahmet SAY, Müzik Tarihi, Müzik Ansiklopedisi Yayınları, Ankara
İlhan MİMAROĞLU, Müzik Tarihi, Varlık Yayınları, İstanbul
Sidney FİNKELSTEİN, Müzik Neyi Analatır, Kaynak Yayınları
Müzik Üzerine Tartışmalar, Evrensel Basım-Yayım, İstanbul
Evin İlyasoğlu, Zaman İçinde Müzik, Yapı Kredi Yayınları, İstanbul
Müzik Bölümüne Başvuran Adayların Dikkatine:
Müzik Bölümü sınavlarına girecek olan adaylar, ön kayıt işlemleri
tamamlandıktan sonra fakültenin web sitesinden
(http://gsf.kocaeli.edu.tr) sınava girecekleri günü öğrenebilirler. Her
aday kendisine bildirilen tarihte sınava girecektir. Adaylar, hem
Performans hem de Müzikoloji alanlarına başvuruda
bulunabilirler. Başka bir üniversitenin sınavı ile çakışma sorunu
yaşayan adaylar, mazeretlerini diğer üniversiteden alacakları bir
sınav tarihi belgesiyle belgeleyerek dilekçe ile başvurdukları
takdirde, durumları değerlendirilecektir.
Oyunculuk sınavında adaylara öncelikle temel oyunculuk
yeteneklerini ölçmeye yönelik olarak kulak, ritm, doğaçlama,
esneklik, okuma ve konuşma çalışmaları yaptırılır ve adaydan, kendi
tercihiyle hazırladığı sahne parçasını sunması istenir.
Daha sonra, adaylar, şiirleri ile komik ve trajik parçalarını
sunacaklardır.
Sanatlar Fakültesi Dekanlığı tarafından yürütülecektir.
Sofokles, Euripides, Aristofanes, Plautus, Shakespeare, Moliére,
Ibsen, Çehov
Aziz Nesin, Güngör Dilmen, Haldun Taner, Aydın Arıt, Vasıf Öngören,
Turgut Özakman, İsmet Küntay, Mehmet Baydur, Murathan Mungan
Oyunculuk Programına Başvuran Adayların Dikkatine:
Oyunculuk sınavlarına girecek olan adaylar, ön kayıt işlemleri
tamamlandıktan sonra fakültenin web sitesinden
(http://gsf.kocaeli.edu.tr) sınava girecekleri günü öğrenebilirler. Her
aday kendisine bildirilen tarihte sınava girecektir.
Tasarımı, Seramik)
Bu sınav tek oturumda sorulacak iki sorudan oluşmaktadır.
Birinci soruda, adaylardan nesneye ya da modele bakarak desen
çizmeleri istenir. İkinci soruda ise, adaylardan kendilerine verilecek,
250-300 sözcüğü geçmeyen edebi bir metni çözümlemeleri ve
görsel olarak yeniden yorumlamaları istenir.
ÖZEL YETENEK SINAVLARINDA GEREKLİ MALZEMELER
Sınav giriş kartı, Özel kimlik belgesi
Yumuşak kurşun kalem, tükenmez veya dolma kalem, silgi,
kalemtıraş,
50x70 cm boyutlarında sert altlık (duralit)
Müzik bölümü için adayın piyano, kontrabas ve bateri dışında
kullanacagı her türlü çalgı, nota vb. araç-gereci kendisinin getirmesi
gerekmektedir.
a. Sınava başlamadan önce gözetmenler tarafından adayların sınav
kimlik belgelerinin ve özel kimlik belgelerinin kontrolleri yapılır. Bu
belgeleri gösteremeyen adaylar sınava giremezler.
b. Sınavın başlangıcında, adaylar, kağıtlarındaki kimlik için ayrılan
kısma kimlik bilgilerini tükenmez ya da mürekkepli kalemle yazarak
imzalarlar. Sınav süresince kâğıtların kimlik kısımları gözetmenler
tarafından kapatılır.
c. Sınav kağıtlarına soruda istenilenlerin dışında yazılacak, çizilecek
vb. her türlü yazı, rakam, çizgi ve işaret sınavın geçersiz sayılmasına
neden olacaktır.
d. Sınav başladıktan ilk 30 dakika sonra sınav salonuna aday
alınmayacaktır.
e. Sınav salonuna cep telefonuyla girmek, ya da sınav süresince
kulaklıkla herhangi bir şey dinlemek yasaktır.
f. Fotoğraf programı I. Aşama sınavına girecek adaylar, sınav günü
sınavın başlamasından 30 dakika önce, belirlenmiş olan salon ve sıra
numaralarına göre sınav salonlarına alınmaya başlanacaktır. Bu
sınavın başlama saati kesindir. Geç gelen adaylar sınav başladıktan
sonra, sınav salonuna alınmayacaktır. Bu nedenle adayların sınav
saatinden önce salonda bulunmaları gerekmektedir. Adayların
yanlarında, sınav kağıtlarının altında kullanmak üzere 30x30 cm.
ebadında duralit veya mukavva altlık getirmeleri gerekmektedir.
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ
GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ
2014
GEREKLİ BELGELER
I. AŞAMA SINAVI
2014-YGS Sonuç Belgesi: Adaylar, 2014 YGS belgesi (internet çıktısı)
getireceklerdir.
FOTOĞRAF
14 Temmuz 2014 13.00-15.00
MÜZİK
Performans Anasanat
Dalı
Müzikoloji Anabilim
Dalı
OYUNCULUK
14-15 Temmuz 2014 10.00-18.00
16 Temmuz 2014 10.00-16.00
14-16 Temmuz 2014 10.00-18.00
DRAMATİK YAZARLIK
14 Temmuz 2014 10.00-13.00
PLASTİK SANATLAR
15 Temmuz 2014 09.00-13.00
Heykel
Resim
Sahne Tasarımı
Seramik
DRAMATİK YAZARLIK 17 TEMMUZ 2014
OYUNCULUK
17 TEMMUZ 2014
GRAFİK
17-18 TEMMUZ 2014
RESİM
18 TEMMUZ 2014
HEYKEL
18 TEMMUZ 2014
SERAMİK
18 TEMMUZ 2014
FOTOĞRAF
18 TEMMUZ 2014
SAHNE TASARIMI
18 TEMMUZ 2014
Özel Yetenek Sınavı Klavuzu
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ 2014
SINAV TARİHLERİ
Diplomanın aslı veya fotokopisi gerekmektedir. Henüz diploma almayan
adaylar mezuniyet puanlarını e-okul sayfasından öğrenebilirler.
Nüfus Cüzdanı: Adaylar, nüfus cüzdanının aslını ve fotokopisini
birlikte getirecekler ve bu belgenin fotokopisi ön kayıt bürosunda
onaylanarak kabul edilecektir.
GENEL KURALLAR
Müzik/Performans Anasanat Dalı ve Müzik/Müzikoloji Anabilim Dalı
sınavları tek aşamalı olacak, diğer alanlarda iki aşamalı sınav
yapılacaktır.
Seramik) I. Aşama sınavı ortaktır. Bu aşamada başarılı olan adaylar,
mülakata girmeden önce bölüm tercih edeceklerdir. II. Aşama
Vesikalık Fotoğraf: Adaylar son 6 ay içinde, cepheden, adayı
kolaylıkla tanıtabilecek şekilde çekilmiş 3 adet fotoğraf getireceklerdir.
Dramatik Yazarlık programına başvuran adaylar çalışma dosyalarını
ön kayıt sırasında teslim edeceklerdir. Dosyalar geri verilmeyecektir.
sınavları mülakat şeklinde olup alanlara göre ayrı yapılacaktır.
Müzik dışındaki tüm alanlarda notlamalar, I. Aşama Sınavı’nın %60’ı,
mülakat ve çalışma dosyasının değerlendirilmesinden oluşan II.
Aşama Sınavı’nın ise %40’ı alınarak yapılır. Yerleştirmeye esas olan
giriş sınavları da değerlendirmeye dahil edilir.
Adaylar ön kayıtlarını bizzat ya da yakınları aracılığıyla
yaptırmalıdırlar. Posta ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.
II. AŞAMA SINAVI
Ön kayıtlar
7 -13 Temmuz 2014
tarihleri arasında yapılacaktır.
Bu oturum, her anasanat dalı için ayrı gerçekleştirilecek mülakat
sınavlarından oluşmaktadır. Adaylar II. Aşama sınavına sanatsal
çalışmalarını içeren dosyaları ile katılacaklardır.
ÖZEL YETENEK SINAV KURALLARI
Oyunculuk Anasanat Dalına başvuran adaylar aşağıdaki
yazarların tüm oyunlarını kullanabilirler:
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ 2014
DRAMATİK YAZARLIK
Heykel
a) Çok sesli İşitme ( 12 puan): Piyano ile aynı anda çalınacak 4
adet iki ses, 4 adet üç ses, 4 adet dört ses “a” veya “na” hecesi ile
seslendirilecektir.
Bu sınav için adaylar önceden 3 parça, bir şiir ve bir şarkı
hazırlamalıdırlar. Parçalardan biri komedya, biri tragedya (biri yerli,
biri yabancı) olmalıdır. Üçüncü parçanın türü adayın kendi tercihine
bırakılmıştır.(Bir parçanın sunum süresi 5 dakikayı geçmemelidir.)
II. AŞAMA SINAVI
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ 2014
2014–2015 DERS YILI ÖZEL YETENEK SINAVI KILAVUZU
Fotoğraf
Oyunculuk
2014 -2015 Eğitim- Öğretim yılı Müzik bölümü Müzikoloji Anabilim
Dalı giriş sınavı tek aşamalı olup, “müziksel işitme”, “mülakat” ve
“yazılı” bölümlerden oluşmaktadır.
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ 2014
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ 2014
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ
Müzikoloji Anabilim Dalı
10.00-13.00
13.00-18.00
10.00-18.00
10.00-18.00
10.00-18.00
10.00-18.00
10.00-18.00
13.00-18.00
Adayın başvuru bilgi ve belgelerinde gerçeği yansıtmayan herhangi
bir durum saptandığında, kazanmış bile olsa,adayın sınavı iptal
edilerek hakkında yasal işlem uygulanacaktır.
Gerekli belgeler, ön kayıtlar için son başvuru tarihi olan 13 Temmuz
2014 Pazar günü saat 17.00’a kadar kayıt bürosuna teslim
edilmelidir.
Müzik Bölümü Performans Anasanat Dalı ve Müzikoloji Anabilim
Dalı Giriş sınavında Adayların başarılı olabilmesi için 100 üzerinden
50 puan not barajını aşmaları gerekmektedir. 50 puanın altında
alan adaylar, asil ve yedek listelere giremezler.
SINAV TAKVİMİ
Ön kayıtlar
Sınavlar
Kesin Kayıtlar
Yedek Listeden Kayıtlar
: 7-13 Temmuz 2014
: 14-18 Temmuz 2014
: 1-5 Eylül 2014
: 8-12 Eylül 2014
SIRALAMA
I. Aşama sınavına katılan adaylar bu sınavda aldıkları puana göre
sıralanırlar. Her alan için önceden duyurulan kontenjanın üç katı
kadar II. Aşama sınavına girmeye hak kazanan aday belirlenir.
I. Aşama sınavından 50 puanın altında alan adaylar. II. Aşama sınavına
katılamazlar. II. Aşama sınavında 50 puanın altında alan adaylar da
asil ve yedek listelere giremezler.
SONUÇLARIN DUYURULMASI
Sınav Yürütme Kurulunun kesinleştirdiği listeler onaylandıktan
sonra, Dekanlık duyuru panolarında ve fakültenin internet sitesinde
duyurulacaktır.
II. Aşama Sınavına, Müzik dışında her alan için kontenjanının 3 katı
kadar aday alınacaktır. I. Aşama sınav puanı 50’nin altında olan
adaylar II. Aşama sınavlarına katılamazlar.
Bütün adaylar mülakata, hazırladıkları çalışma dosyaları ile
katılacaklardır. (Dramatik Yazarlık dosyaları ön kayıt sırasında teslim
edilecek ve geri verilmeyecektir.)
ADAY KABUL KOŞULLARI
Mülakat, sanatsal çalışma, donanım ve motivasyon konularında
1. Özel Yetenek Sınavı'na, 2014 YGS puan türlerinin herhangi
birinden Sahne Sanatları Bölümü için en az 240,000 ve üzeri;
Fotoğraf, Grafik, Heykel, Müzik, Resim ve Seramik Bölümleri
için ise en az 200,000 ve daha fazla ham puanı olan adaylar
başvurabilirler.
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ 2014
2. Oyunculuk programı için 1990 ve sonrası doğumlu adaylar
başvurabilirler.
adayı tanımaya yöneliktir.
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ 2014
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ 2014
Download

Özel Yetenek Sınav Broşürünü İNDİRMEK İÇİN TIKLAYINIZ