Özel Çakabey Okulları
Anaokulu Bülteni
Mart 2014 | Sayı : 5
1
Değerli Velimiz,
Anasınıfı öğrencilerimizin okul içinde yaptıkları ders, kulüp ve diğer etkinliklerinden seçmeler
yaptığımız elektronik dergimizin beşinci sayısını sizlerle paylaşmaktan mutluyuz.
Sizin de göreceğiniz gibi dergimizde sınırlı sayıda etkinlik ve fotoğrafa yer verebiliyoruz.
Ancak özellikle belirtmek isteriz ki tüm etkinlikler ortaktır ve fotoğrafı yer almasa dahi tüm
sınıflarımız aynı etkinlik programını takip etmektedir.
Çocuklarımızın çekilen tüm fotoğrafları ve etkinlik videoları her dönem sonunda DVD olarak
sizlere ulaştırılacaktır.
Anasınıflarımızın sevgi, saygı ve güven içinde oluşturdukları bir ortamda öğrenmeyi
öğrendikleri ve daha da önemlisi “öğrenmeyi sevdikleri” çalışmalarımızla sizleri başbaşa
bırakıyoruz.
Gelecek ay görüşmek dileğiyle...
Saygılarımızla.
Özel Çakabey Okulları
2
5 Yaş Grubu
3
Aile Katılımı






















Çocuğunuzla birlikte yeni bir oyun oluşturunuz. Varsa materyallerini hazırlayınız. Ve
oyuna bir ad bulunuz.
Çocuğunuzla birlikte balon şişiriniz. Ve balonun üzerini ispirtolu kalemle resim yaparak
süsleyiniz.
Çocuğunuzla birlikte evinizdeki lambaların ampullerini sayınız.
Çocuğunuzla birlikte pirinç ayıklayıp pilav yapınız.
Çocuğunuzla birlikte sizi en çok güldüren bir olayın resmini çiziniz.
Evinizdeki kapaklı nesneleri inceleyiniz.Kapaklarını açıp kapatınız.
Çocuğunuzla birlikte evinizdeki tüm sandalyelerin ayak sayılarını toplayınız.Masanın
üzerine o kadar sayıda fasulye yerleştiriniz.
Çocuğunuzla birlikte doğum günlerinizi takvimden bulup işaretleyiniz.
Çocuğunuzla birlikte birbirinizi güldürmeye çalışınız.
Çocuğunuzla birlikte fasulye ya da buna benzer nesnelerle toplamı 10 edecek toplama
işlemleri yapınız.
Çocuğunuzla birlikte okulda yapmaktan en çok hoşlandığı etkinlik hakkında sohbet
ediniz.
Çocuğunuzla birlikte artık materyal,kutular kullanarak akvaryum oluşturunuz.
Çocuğunuzla birlikte Türkiye’de yer alan önemli tarihi yerler ve müzeler hakkında sohbet
ediniz.
Çocuğunuzla birlikte Türk Bayrağı ve özellikleri hakkında sohbet ediniz.Diğer ülke
bayraklarıyla aralarındaki benzerlik ve farklılıkları söyleyiniz.
Çocuğunuzla birlikte tırtılın oluşumu ve gelişimi ile ilgili araştırma yapınız.
Ekmeği ince ve kalın dilimler halinde kesiniz.
Çocuğunuzla birlikte sıcak havalarda ne tür giysiler giyilebileceği hakkında sohbet ediniz
Yazlık giysilerinizi inceleyiniz.
Çocuğunuzla el ele tutuşup çift ayak zıplayınız.Daha sonra ailece hep birlikte el ele
tutuşup tek ayakla zıplayınız.
Çocuğunuzla birlikte kağıttan kayık yapınız ve küvette veya leğende yüzdürünüz.
Çöplerin ayrıştırılması konusunda sohbet ediniz.Plastik,cam,kağıt vb.geri dönüşüm
hakkında kaynaklar inceleyiniz.
Ailece bir gününüzün nasıl geçtiğini ayrı ayrı dramatize ediniz.Dramatizasyon sırasında
görgü kurallarına uygun davranışlar sergileyiniz.
Çocuğunuzla birlikte ritm çalışması yapınız. Örn:Önce 3 kere iki el çırpılır.Sonra 2 kere
dizlere
4
TÜRKÇE DİL ETKİNLİKLERİ
Müzik Etkinlikleri
ŞEN ÇALGICILAR
SİNCAP
Biz köylerden gelen
Şen çalgıcılarız
Hey,
Davul, keman, düdük çalarız.
Hey,
Zım taralelli, zım taralelli
Zım taralelli zım zım.
Şu ağacın tepesinde var bir sincap
Ceviz kırar yemek arar
Her gün göremem ki göremem ki
Saklar onu anne yapraklar…
Parmak Oyunları
SAAT
Kolumdaki saat, (Bilek gösterir.)
Tık tık, tık tık ses çıkarır. (Baş çok hafif sallanır.)
Masadaki saat, (Parmaklar kenetlenip, kollar ileri doğru itilir.)
Tik tok, tik tok yapar. (İşaret parmağı sağa-sola sallanır.)
Duvardaki saat. (İşaret parmağı ile duvar gösterilir.)
Ding dong, ding dong der. (Baş iki yana salla)
ORMANDAKİ HAYVANLAR
Güzel bir ormanda(sağ ve sol işaret parmakla havada yuvarlak çizilir)
Hop hop,hoplarmış tavşan(sağ elle,sol kol üzerinde hoplama hareketi)
Zıp zıp,zıplarmış kurbağa(sol elle,sağ kol üzerinde zıplama hareketi)
Tıs tıs tıs sürünürmüş yılan(sağ el,sağa sola sallanır)
Cik cik cik ötermiş kuşlar(sağ el parmakları,açılıp kapatılır)
Aslan kükreyince(kükreme sesi ve hareketi yapılır)
Hepsi kaçar,yuvalarına saklanırmış(ayaklar,yere vurulur)
5
Tekerlemeler
MAKARA
ÇİKOLATA
Sar sar sar makarayı
Çöz çöz çöz makarayı
On kilo pekmez
Yala yala bitmez
Beşi sana beşi bana
……’ye ……’e çıt çıt çıt
Aslan geliyor kaplan geliyor
Tıp ağzını kıp…
Çan çan çikolata
Hani bana limonata
Limonata bitti
Hanım kızı gitti
Nereye gitti?
İstanbul’a gitti
İstanbul da ne yapacak
Terlik pabuç alacak
Terlik pabuç’u ne yapacak
Düğünlerde şıngır mıngır oynayacak
Bilmeceler
* Ben giderim o gider kolumda tık tık eder. (Saat)
* Herkesi taklit ederek
Ormanda daldan dala gezer
Muzu en çok o sever. (Maymun)
* Dörtnal üstünde duran bu havyan
Bazen yük taşır bazen insan (At)
6
HAYVAN ÖYKÜNMELERİ
OYUNU
Bu oyunda tüm
hayvanların yürüyüşlerini kendi vücudumuzu ve hayal
gücümüzü
kullanarak taklit ettik.
Kolay olan yürüyüşlerin yanı sıra
zorlandığımız yürüyüşler de olmasına
rağmen inanılmaz
eğlendik.
7
GRUPLAMA ÇALIŞMASI
Öncelikle hayvanları kaç grupta incelediğimizi konuştuk. Hayvan resimlerini dilediğimiz gibi kesip boyayarak uygun kartona
grubuna göre yapıştırdık. Böylece Havada,
Karada ve Denizde yaşayan hayvanları pekiştirmiş olduk.
8
HİKÂYE OLUŞTURMA
Sınıfımızdaki objelerden üç tane seçtik ve
seçtiğimiz üç obje ile bir hikâye oluşturduk.
Seçtiğimiz objelerden en az bir tanesinin
canlı olmasına dikkat ettik.
9
İLKBAHARDA KIYAFETLERİM
İlkbaharda giydiğimiz kıyafetlerin özelliklerinden bahsettik. Giydiğimiz kıyafetleri ta-
sarladık ve ortak alanda sergiledik.
10
KENAR VE KÖŞE KAVRAMI
Kenar ve köşe kavramı hakkında konuştuk.
Öğrendiğimiz şekillerin kenar ve köşelerini
oynadığımız oyunlar ile pekiştirdik.
11
RENK
DENEYLERİ
Ana renkleri karıştırarak hangi yeni renkleri elde ettiğimizi
deneyimledik. Daha sonra çalışmamızı çalışma kağıtlarımıza aktardık. Çok keyif aldık.
12
SAAT ETKİNLİĞİ
Konumuz dahilinde sanat etkinliği olarak
hep birlikte iki farklı şekilde saat yaptık.
İlk saatimiz de plastik kaşık ve çatalları kul-
landık, ikinci saatimizde ise eski dergi yapraklarından rulo yaparak saatimizi oluşturup
sınıf panomuza astık.
13
SAAT
İNCELEME
Evlerimizden getirmiş olduğumuz farklı şekillerdeki saatleri
aynı masayı paylaşmış olduğumuz arkadaşlarımız ile incelemek
çok keyifliydi. Her saatin zamanı
ölçtüğünü fakat farklı boylarda
ve şekillerde olabileceklerini hep
birlikte öğrenmiş olduk.
14
VAHŞİ
HAYVAN
MASKESİ
Konumuz dahilin de işlemiş olduğumuz vahşi hayvanlar içerisinden
“Kaplan” figürünü seçtik ve kendimize maske oluşturduk. Önce boyadık, sonra kestik ve yanlarından
açmış olduğumuz deliklerden ip
geçirerek maskemizi tamamladık.
15
6 Yaş Grubu
16
Aile Katılımı






















Çocuğunuzla birlikte yeni bir oyun oluşturunuz. Varsa materyallerini hazırlayınız. Ve
oyuna bir ad bulunuz.
Çocuğunuzla birlikte balon şişiriniz. Ve balonun üzerini ispirtolu kalemle resim yaparak
süsleyiniz.
Çocuğunuzla birlikte evinizdeki lambaların ampullerini sayınız.
Çocuğunuzla birlikte pirinç ayıklayıp pilav yapınız.
Çocuğunuzla birlikte sizi en çok güldüren bir olayın resmini çiziniz.
Evinizdeki kapaklı nesneleri inceleyiniz.Kapaklarını açıp kapatınız.
Çocuğunuzla birlikte evinizdeki tüm sandalyelerin ayak sayılarını toplayınız.Masanın
üzerine o kadar sayıda fasulye yerleştiriniz.
Çocuğunuzla birlikte doğum günlerinizi takvimden bulup işaretleyiniz.
Çocuğunuzla birlikte birbirinizi güldürmeye çalışınız.
Çocuğunuzla birlikte fasulye ya da buna benzer nesnelerle toplamı 10 edecek toplama
işlemleri yapınız.
Çocuğunuzla birlikte okulda yapmaktan en çok hoşlandığı etkinlik hakkında sohbet
ediniz.
Çocuğunuzla birlikte artık materyal,kutular kullanarak akvaryum oluşturunuz.
Çocuğunuzla birlikte Türkiye’de yer alan önemli tarihi yerler ve müzeler hakkında sohbet
ediniz.
Çocuğunuzla birlikte Türk Bayrağı ve özellikleri hakkında sohbet ediniz.Diğer ülke
bayraklarıyla aralarındaki benzerlik ve farklılıkları söyleyiniz.
Çocuğunuzla birlikte tırtılın oluşumu ve gelişimi ile ilgili araştırma yapınız.
Ekmeği ince ve kalın dilimler halinde kesiniz.
Çocuğunuzla birlikte sıcak havalarda ne tür giysiler giyilebileceği hakkında sohbet ediniz
Yazlık giysilerinizi inceleyiniz.
Çocuğunuzla el ele tutuşup çift ayak zıplayınız.Daha sonra ailece hep birlikte el ele
tutuşup tek ayakla zıplayınız.
Çocuğunuzla birlikte kağıttan kayık yapınız ve küvette veya leğende yüzdürünüz.
Çöplerin ayrıştırılması konusunda sohbet ediniz.Plastik,cam,kağıt vb.geri dönüşüm
hakkında kaynaklar inceleyiniz.
Ailece bir gününüzün nasıl geçtiğini ayrı ayrı dramatize ediniz.Dramatizasyon sırasında
görgü kurallarına uygun davranışlar sergileyiniz.
Çocuğunuzla birlikte ritm çalışması yapınız. Örn:Önce 3 kere iki el çırpılır.Sonra 2 kere
dizlere
17
TÜRKÇE ETKİNLİKLERİ
Şiirler
MOR
Yeşillikler içinde
Mor bir menekşe
Güzel güzel bakıyor
Beni koparmayın, diyor.
Elbisem mor
Bu oyun zor
İnanmazsan sor
Hadi bana eş ol.
İSTİKLÂL MARŞI
Korkma, sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak;
Sönmeden yurdumun üstünde tüten en son ocak.
O benim milletimin yıldızıdır, parlayacak;
O benimdir, o benim milletimindir ancak.
Çatma, kurban olayım çehreni ey nazlı hilâl!
Kahraman ırkıma bir gül! Ne bu şiddet, bu celâl?
Sana olmaz dökülen kanlarımız sonra helâl…
Hakkıdır, Hakk’a tapan, milletimin istiklâl!
Şarkılar
YURDUMDA
Tohumlar fidana
Fidanlar ağaca
Ağaçlar ormana
Dönmeli yurdumda
Yuvadır kuşlara
Örtüdür toprağa
Can verir doğaya
Ormanlar yurdumda
Bir tek dal kırmadan
Ormansız kalmadan
Her insan bir fidan
Dikmeli yurdumda
Bilmeceler
Kuş gibi hafif, taş gibi ağır (uçak)
İki teker üçteker, iki ayakla nasıl gider (bisiklet)
Sıra sıra odalar, birbirini kovalar
(tren)
Altında dört teker, üstünde yük çeker (araba)
Mavi tarla üstünde beyaz güvercin yürür (yelkenli)
Dumanı tüter, isterse gider Balık değildir, denizde yüzer (gemi)
18
BENİM GİBİ YAP
Bu eğlenceli oyun için önce bir arkadaşımızla eş olduk. Daha sonra birimizin yaptığı hareketi diğerimizde yapmaya çalıştı. Sırayla
birbirimizin gölgesi olduğumuz bu oyundan
çok keyif aldık.
19
20
EN SEVDİĞİM ROL
Tiyatrolar günü sebebiyle öncelikle tiyatroların önemini konuştuk. Daha sonra sınıfımızı tiyatro sahnesi olarak düşünüp en sevdiğimiz rolü canlandırdık. Bu etkinlik sırasında
dramatik oyun merkezimizdeki kostümlerden faydalandık. Bu eğlenceli etkinliğe katılmaktan çok mutlu olduk.
21
22
GİYSİ GİYDİRME
Bir manken ve bir giydirici olarak iki grup
oluşturduk.Müzik başladığında hiç hareket
etmeyen mankenleri oyun alanındaki giysilerle giydirmeye başladık.Giysiler tükendi-
ğinde oyun bitti ve mankenlere giydirilen
giysi sayısını hep birlikte sayarak karşılaştırdık.Oynadığımız bu oyunda çok eğlenceli bir
zaman geçirdik.
23
24
GİYSİLER
Birlikte giysiler ile ilgili sohbet ederek mevsime uygun giysilerin neler olduğu hakkında
konuştuk..Daha sonra artık materyal ve sa-
nat malzemeleri ile kendimize bir kıyafet tasarladık.Tasarladığımız bu kıyafetleride okul
içerisinde diğer arkadaşlarımıza sunduk.
25
26
27
MOR RENK
Kırmızı ve mavi parmak boyalarımızı karıştırarak hangi rengi elde edebileceğimiz hakkında
tahminde bulunduk. Daha sonra MOR rengi elde ettiğimizi deneyerek bulduk, resimlerimizi
yaparken çok eğlendik.
28
29
RENKLİ OVALLER
Öğretmenimiz önceden hazırlamış oval şeklinde ve daire şeklinde kâğıtlar yere koydu. Bizler şarkı başladığında şekillerin arasında dans ettik, şarkı durduğunda şekillerin üstüne çıktık. Çıktığımız
şekillin hangi şekil olduğunu söyledik.
30
31
SABIR KUTUSU
Sınıfımıza bir kutu getirilerek kutunun içinde neler olabileceğini tahmin ettik ve daha
sonra bir hafta sonra açılmak üzere sınıfımızın bir köşesine koyduk. Kutuyu açmak için
sabır göstermenin ve beklemenin gerektiği
konuştuk. Sabırla bekledikten sonra büyük
bir heyecanla kutumuzu açtık.
32
33
SAYIYORUM OLUŞTURUYORUM
Geometrik şekilleri kestik. Şekil kesmeleri
tamamlanınca önce öğretmenimizin rehberliğinde örüntüler oluşturduk. Daha sonra
grup halinde örüntüler oluşturduk ve sıra ile
kaç tane hangi şekli koyduğumuzu söyledik..
34
35
UZAY SERGİMİZ
Anasınıfı 6 Yaş öğrencilerimiz görsel sanatlar
öğretmenimiz Gülçin Kalender ve astronomi
ve uzay bilimleri öğretmeniz Oğuzhan Köse
rehberliğinde uzayı incelediler. Öğrencilerimiz
görsel sanatlar dersinde resimleri ile kendi
uzaylarını resmettiler. Balonları paper-mache
tekniği ile gazete kağıtları ile kaplayıp, boyayarak gezegenlerini oluşturdular.Resim öğretmenimiz Gülçin KALENDER rehberliğinde
yaptıkları tüm çalışmaları, Kültür Merkezi alt
kat kantin girişi sergi alanında sergilediler.
Sergi sırasında, müzik öğretmenimiz Atıl
ÇELİK’in gitarı eşliğinde, “YILDIZLAR” isimli
parçayı, 6 yaş ana sınıfları toplu olarak söylediler. Çok neşeli ve renkli geçen açılışta, bazı
öğrenciler kocaman rokete girerek renkli ve
eğlenceli dakikalar yaşadılar.
36
37
38
GEMS YANARDAĞIMIZI
PATLATALIM!
39
GEMS (Great Explorations in Math and Science - Fende ve Matematikte Büyük Araştırmalar) dersinde anasınıfı öğrencilerimiz
ile “Yanardağımızı Patlatalım!” adlı etkinlik
uygulandı. Fen ve Teknoloji laboratuvarında
yapılan aktivite sayesinde öğrenciler, “Dünyamızın Katmanları” konusu ile tanıştılar ve
farklı maddeleri kullanarak kimyasal reaksiyonu gerçekleştirdiler.
Yanardağların yapısı, yanardağ patlaması ve
kimyasal reaksiyonu kavramlarını öğretmenleriyle beraber hazırladıkları Yanardağ modeli ile öğrendiler.
40
41
5-6 Yaş Grubu
Ortak Etkinlikler
42
KIRMIZI BAŞLIKLI KIZ
KUKLA OYUNU
Okulumuzda sergilenen ”Kırmızı Başlıklı Kız”
adlı kukla gösterisini büyük bir keyif ile izledik.
43
44
45
KURBAĞA PRENS TİYATROSU
Okulumuzda sergilenen ”Kurbağa Prens” adlı
tiyatro oyununu büyük bir keyif ile izledik.
46
47
MOTİVASYON PARTİSİ
Mart ayında hoş bir parti planladık. Tüm kurumumuzda işbirliği halinde yürütülen davranış politikamız sonucunda tüm öğrencilerimizin okul kurallarına uyum sağladığını
gözlemledik. Öğrencilerimizi olumlu davranışlarından dolayı ödüllendirmek amacıyla
sergi salonunda motivasyon partisi düzenledik.
48
49
MUTFAK KULÜBÜPİZZA YAPTIK
Bu ay mutfak etkinliğimizde pizza hazırladık. Malzemelerimizi pizza hamurumuzun üzerine
yerleştirdik ve ikindi kahvaltımızda afiyetle yedik.
50
51
52
ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ
Orman Bölge Müdürlüğüne geziye gittik.
Ağaçlar ve çeşitleri hakkında, fidan dikimi
hakkında bilgiler aldık. Gezi sonunda hepi-
mize hediye edilen fidanlarımızı alarak okulumuza geri döndük.
53
54
55
Doğumgünlerimiz
56
Arkadaşımız Batuhan Harmandalı
Ve Ali Demiröz’ün
doğum gününü kutladık.
57
Arkadaşımız Defne Altınöz’ün
doğum gününü kutladık.
58
Arkadaşımız Efe İbiş’in
doğum gününü kutladık.
59
Arkadaşımız Duru Azar’ın
doğum gününü kutladık.
60
Arkadaşımız Göktürk Sağ’ın
doğum gününü kutladık.
61
Arkadaşımız Umut Efe Ayhan’ın
doğum gününü kutladık.
62
Download

Özel Çakabey Okulları Anaokulu Bülteni