HARRAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN
Üniversitemiz Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği,
Eğitim Fakültesi Müzik ve Resim-İş Öğretmenliği ile Devlet Konservatuarı Geleneksel
Çalgılar Lisans Programlarına 2014-2015 Eğitim-Öğretim Yılı için Özel Yetenek Sınavı ile
öğrenci alınacaktır.
Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği:
Kontenjan
Sınav
Programı
Beden Eğitimi
ve Spor
Yüksekokulu
Beden Eğitimi
ve Spor
Öğretmenliği
Lisans
Programı
(Örgün)
Kız Erkek
Taban Puan
Türü
Ön Kayıt
Tarihi
Sınava katılmak
için 2014-YGS
puan türlerinin
herhangi
birinden en az
15
25
200.000 puan
almış olmak
gereklidir.
Liselerin Spor
alan/ kol
18–22
Milli
bölümlerinden
AĞUSTOS
Sporcu
mezun olanların
2014
Kontenjanı*
ve milli
Kız Erkek sporcuların ise
2014 -YGS puan
türlerinin
herhangi
birinden en az
2
2
180.000 puan
almaları
yeterlidir.
Özel
Yetenek
Sınavı
Tarihi
Kesin
Kayıt
Tarihi
Boş Kalan
Boş Kalan
Kontenjanlar Kontenjanlar
İçin
İçin
Yedeklerin
Yedeklerin
Başvuru
Kesin Kayıt
Tarihi
Tarihi
02–05
EYLÜL
2014
16-17
EYLÜL
2014
18 Eylül 2014 19 Eylül 2014
* Erkek veya bayan Mîlli Sporcu kontenjanlarından herhangi birinin boş kalması durumunda, boş
kalan kontenjana erkek veya bayan Milli Sporcu alınabilir.
HARRAN ÜNİVERSİTESİ SENATOSU’NUN
02.07.2014 TARİH VE 2014/12 SAYILI OTURUMU
Müzik Öğretmenliği:
Sınav
Programı
Eğitim
Fakültesi
Güzel Sanatlar
Eğitimi
Bölümü Müzik
Öğretmenliği
Lisans
Programı
(Örgün)
Kontenjan
Taban Puan
Türü
Ön Kayıt
Tarihi
Özel
Yetenek
Sınavı
Tarihi
40
Müzik
Öğretmenliği
Lisans
Programı’na
başvuru yapacak
öğrenciler için
taban puan
olarak: ”Liseler”,
“Meslek
Liseleri”, “
Öğretmen
Liseleri”,
“Konservatuar”,
“Güzel Sanatlar
Liseleri”, “Güzel
Sanatlar ve Spor
Liseleri”nin
Sanat, Sanat
(Müzik), Müzik
alanlarından
mezun olan
adaylardan 2014
YGS sınavının
(YGS-1, YGS-2,
YGS-3, YGS-4,
YGS-5, YGS-6)
puan türlerinin
herhangi birinden
en az 180 puan
almış olması;
belirtilen alanlar
dışından
başvuracak
adayların
belirtilen puan
türlerinden en az
200 puan almış
olması
18–22
AĞUSTOS
2014
01–05
EYLÜL
2014
2
Kesin
Kayıt
Tarihi
Boş Kalan
Boş Kalan
Kontenjanlar Kontenjanlar
İçin
İçin
Yedeklerin
Yedeklerin
Başvuru
Kesin Kayıt
Tarihi
Tarihi
16-17
EYLÜL
2014
18 Eylül 2014 19 Eylül 2014
HARRAN ÜNİVERSİTESİ SENATOSU’NUN
02.07.2014 TARİH VE 2014/12 SAYILI OTURUMU
Resim-İş Öğretmenliği:
Sınav
Programı
Eğitim
Fakültesi
Güzel Sanatlar
Eğitimi
Bölümü Resimİş Öğretmenliği
Lisans
Programı
(Örgün)
Kontenjan
40
Taban Puan
Türü
Ön Kayıt
Tarihi
Resim-İş
Öğretmenliği
Lisans
Programı’na
başvuru
yapacak
öğrenciler için
taban puan
olarak:
”Liseler”,
“Meslek
Liseleri”, “
Öğretmen
Liseleri”,
“Güzel Sanatlar
Liseleri”,
“Güzel Sanatlar
ve Spor
Liseleri”nin
Resim, Sanat,
Sanat (Resim),
Uygulamalı
18–22
Resim
AĞUSTOS
alanlarından
2014
mezun olan
adaylardan
2014 YGS
sınavının
(YGS-1, YGS2, YGS-3,
YGS-4, YGS-5,
YGS-6) puan
türlerinin
herhangi
birinden en az
180 puan almış
olması;
belirtilen
alanlar dışından
başvuracak
adayların
belirtilen puan
türlerinden en
az 200 puan
almış olması
3
Özel
Yetenek
Sınavı
Tarihi
Kesin
Kayıt
Tarihi
Boş Kalan
Boş Kalan
Kontenjanlar Kontenjanlar
İçin
İçin
Yedeklerin
Yedeklerin
Başvuru
Kesin Kayıt
Tarihi
Tarihi
01–05
EYLÜL
2014
16-17
EYLÜL
2014
18 Eylül 2014 19 Eylül 2014
HARRAN ÜNİVERSİTESİ SENATOSU’NUN
02.07.2014 TARİH VE 2014/12 SAYILI OTURUMU
Geleneksel Çalgılar:
Konservatuvarımız “Geleneksel Çalgılar Programı Sınavı” na Katılacak Adaylar İçin Önemli Duyuru için
TIKLAYINIZ.
Sınav
Programı
Devlet
Konservatuarı
Müzik Bölümü
Geleneksel
Çalgılar Lisans
Programı
(Örgün)
Kontenjan
Taban Puan
Türü
Ön Kayıt
Tarihi
Özel
Yetenek
Sınavı
Tarihi
6
Sınava
katılmak için
2014-YGS
puan türlerinin
herhangi
birinden en az
180.000 puan
almış olmak
gereklidir.
18–22
AĞUSTOS
2014
08–12
EYLÜL
2014
Kesin
Kayıt
Tarihi
Boş Kalan
Boş Kalan
Kontenjanlar Kontenjanlar
İçin
İçin
Yedeklerin
Yedeklerin
Başvuru
Kesin Kayıt
Tarihi
Tarihi
16-17
EYLÜL
2014
18 Eylül 2014 19 Eylül 2014
BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER:
1- Başvuru dilekçesi (ön kayıt dosyasında verilecek matbu dilekçe aday tarafından
doldurulacaktır.)
2- 2014 YGS sonuç belgesi
3- 2 adet vesikalık fotoğraf, (4,5 x 6, Adaya ait fotoğraf, son 6 ay içinde, önden, adayı kolaylıkla
tanıtabilecek şekilde çekilmiş olmalıdır.)
4- Sağlık kurumlarından alınmış Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği / Müzik
Öğretmenliği/Resim-İş Öğretmenliği/Geleneksel Çalgılar Bölümü Özel Yetenek Sınavlarına
girmesinde sakınca olmadığını belirtir rapor.
5- Nüfus cüzdanının onaylı fotokopisi (Aslı kayıt esnasında ibraz edilecektir.)
6- Lise Diploması ya da Mezuniyet Belgesinin onaylı fotokopisi (Aslı kayıt esnasında ibraz
edilecektir.) Mezun olma durumunda olanların ise okul Müdürlüğünden alacakları durumunu
belirten bir belge getirmeleri gerekmektedir. Herhangi bir Yükseköğretim Kurumunda öğrenim
görmekte olanlar okullarından alacakları öğrenci belgeleri ve lise diplomasının onaylı sureti ile
müracaat edebileceklerdir.
4
HARRAN ÜNİVERSİTESİ SENATOSU’NUN
02.07.2014 TARİH VE 2014/12 SAYILI OTURUMU
ÖNEMLİ AÇIKLAMALAR:
1- Başvuru için aday T.C. veya K.K.T.C. uyruklu olmalıdır.
2- Ön kayıt adayın kendisi veya bir yakını tarafından yaptırılabilir. Posta ile yapılacak kayıt
başvuruları kabul edilmeyecektir.
3- Müzik Öğretmenliği Lisans Programına başvuracak adaylardan enstrüman çalacak olanlar,
sınava piyano dışındaki her türlü enstrüman, nota vs. araç gereçlerini kendileri getirmek
zorundadır.
4- Özel Yetenek Sınavlarının ön kayıtları Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği için Osmanbey
Yerleşkesi Harran Üniversitesi Mehmet Arabacı Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Özel
Yetenek Sınavı Kayıt Bürosunda yapılacaktır. Müzik Öğretmenliği ve Resim İş Öğretmenliği
Lisans Programı için Harran Üniversitesi Osmanbey Yerleşkesi Eğitim Fakültesinde kurulacak
olan Özel Yetenek Sınavları Kayıt Bürosunda yapılacaktır. Devlet Konservatuvarı Müzik Bölümü
Geleneksel Çalgılar Lisans Programı için Osmanbey Yerleşkesi Eğitim Fakültesi E Blokta
kurulacak olan Özel Yetenek Sınavları Kayıt Bürosunda yapılacaktır.
5- Resim-İş Öğretmenliği Lisans Programı Özel Yetenek Sınavı Harran Üniversitesi Osmanbey
Kampüsü Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Resim İş Eğitimi Anabilim Dalı
salonlarında, Müzik Öğretmenliği Lisans Programı ve Devlet Konservatuvarı Müzik Bölümü
Geleneksel Çalgılar Lisans Programı Özel Yetenek Sınavı Harran Üniversitesi Osmanbey
Kampüsü Fen-Edebiyat Fakültesi Büyük Amfide, Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü
Özel Yetenek Sınavı Harran Üniversitesi Osmanbey Kampüsü Stadyum/Spor Salonunda
yapılacaktır.
BİLGİ İÇİN ADRES VE TELEFON NUMARASI
Eğitim Fakültesi ve Devlet Konservatuvarı İçin
TEL: 0 414 318 34 66
Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği İçin
TEL: 0 414 318 34 89
Harran Üniversitesi Osmanbey Kampüsü / ŞANLIURFA
http://www.harran.edu.tr
5
Download

HARRAN ÜNİVERSİTESİ