HARRAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN
Üniversitemiz Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği, Eğitim
Fakültesi Müzik ve Resim-İş Öğretmenliği ile Devlet Konservatuarı Geleneksel Çalgılar Lisans Programlarına
2014-2015 Eğitim-Öğretim Yılı için Özel Yetenek Sınavı ile öğrenci alınacaktır.
Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği:
Ön Kayıt
Tarihi
Özel
Yetenek
Sınavı
Tarihi
Kesin
Kayıt
Tarihi
Boş Kalan
Boş Kalan
Kontenjanlar Kontenjanlar
İçin
İçin
Yedeklerin
Yedeklerin
Başvuru
Kesin Kayıt
Tarihi
Tarihi
18–22
AĞUSTOS
2014
02–05
EYLÜL
2014
16-17
EYLÜL
2014
18 Eylül 2014 19 Eylül 2014
Kontenjan
Sınav
Programı
Kız
Erkek
Sınava katılmak
için 2014-YGS
puan türlerinin
herhangi
birinden en az
200.000 puan
almış olmak
gereklidir.
Milli Sporcu Liselerin Spor
Kontenjanı * alan/ kol
bölümlerinden
mezun olanların
ve milli
sporcuların ise
2014 -YGS puan
türlerinin
Kız Erkek herhangi
birinden en az
180.000 puan
almaları
yeterlidir.
2
2
15
Beden Eğitimi
ve Spor
Yüksekokulu
Beden Eğitimi
ve Spor
Öğretmenliği
Lisans
Programı
(Örgün)
Taban Puan
Türü
25
* Erkek veya bayan Mîlli Sporcu kontenjanlarından herhangi birinin boş kalması durumunda, boş kalan kontenjana
erkek veya bayan Milli Sporcu alınabilir.
Müzik Öğretmenliği:
Sınav
Programı
Eğitim
Fakültesi
Güzel Sanatlar
Eğitimi Bölümü
Müzik
Öğretmenliği
Lisans
Programı
(Örgün)
Kontenjan
Taban Puan
Türü
Ön Kayıt
Tarihi
Özel
Yetenek
Sınavı
Tarihi
40
Sınava katılmak
için 2014-YGS
puan türlerinin
herhangi birinden
en az 200.000
puan almış olmak
gereklidir.
18–22
AĞUSTOS
2014
01–05
EYLÜL
2014
Kesin
Kayıt
Tarihi
Boş Kalan
Boş Kalan
Kontenjanlar Kontenjanlar
İçin
İçin
Yedeklerin
Yedeklerin
Başvuru
Kesin Kayıt
Tarihi
Tarihi
16-17
EYLÜL
2014
18 Eylül 2014 19 Eylül 2014
1
Resim-İş Öğretmenliği:
Sınav
Programı
Kesin
Kayıt
Tarihi
Boş Kalan
Boş Kalan
Kontenjanlar Kontenjanlar
İçin
İçin
Yedeklerin
Yedeklerin
Başvuru
Kesin Kayıt
Tarihi
Tarihi
16-17
EYLÜL
2014
18 Eylül 2014 19 Eylül 2014
Kontenjan
Taban Puan
Türü
Ön Kayıt
Tarihi
Özel
Yetenek
Sınavı
Tarihi
40
Sınava katılmak
için 2014-YGS
puan türlerinin
herhangi
birinden en az
200.000 puan
almış olmak
gereklidir.
18–22
AĞUSTOS
2014
01–05
EYLÜL
2014
Kesin
Kayıt
Tarihi
Boş Kalan
Boş Kalan
Kontenjanlar Kontenjanlar
İçin
İçin
Yedeklerin
Yedeklerin
Başvuru
Kesin Kayıt
Tarihi
Tarihi
16-17
EYLÜL
2014
18 Eylül 2014 19 Eylül 2014
Eğitim
Fakültesi
Güzel Sanatlar
Eğitimi Bölümü
Resim-İş
Öğretmenliği
Lisans
Programı
(Örgün)
Geleneksel Çalgılar:
Sınav
Programı
Devlet
Konservatuarı
Müzik Bölümü
Geleneksel
Çalgılar Lisans
Programı
(Örgün)
Kontenjan
Taban Puan
Türü
Ön Kayıt
Tarihi
Özel
Yetenek
Sınavı
Tarihi
6
Sınava katılmak
için 2014-YGS
puan türlerinin
herhangi
birinden en az
180.000 puan
almış olmak
gereklidir.
18–22
AĞUSTOS
2014
08–12
EYLÜL
2014
2
BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER:
1- Başvuru dilekçesi (ön kayıt dosyasında verilecek matbu dilekçe aday tarafından doldurulacaktır.)
2- 2014 YGS sonuç belgesi
3- 2 adet vesikalık fotoğraf, (4,5 x 6, Adaya ait fotoğraf, son 6 ay içinde, önden, adayı kolaylıkla
tanıtabilecek şekilde çekilmiş olmalıdır.)
4- Sağlık kurumlarından alınmış Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği / Müzik Öğretmenliği/Resimİş Öğretmenliği/Geleneksel Çalgılar Bölümü Özel Yetenek Sınavlarına girmesinde sakınca
olmadığını belirtir rapor.
5- Nüfus cüzdanının onaylı fotokopisi (Aslı kayıt esnasında ibraz edilecektir.)
6- Lise Diploması ya da Mezuniyet Belgesinin onaylı fotokopisi (Aslı kayıt esnasında ibraz
edilecektir.) Mezun olma durumunda olanların ise okul Müdürlüğünden alacakları durumunu
belirten bir belge getirmeleri gerekmektedir. Herhangi bir Yükseköğretim Kurumunda öğrenim
görmekte olanlar okullarından alacakları öğrenci belgeleri ve lise diplomasının onaylı sureti ile
müracaat edebileceklerdir.
ÖNEMLİ AÇIKLAMALAR:
1- Başvuru için aday T.C. veya K.K.T.C. uyruklu olmalıdır.
2- Ön kayıt adayın kendisi veya bir yakını tarafından yaptırılabilir. Posta ile yapılacak kayıt
başvuruları kabul edilmeyecektir.
3- Müzik Öğretmenliği Lisans Programına başvuracak adaylardan enstrüman çalacak olanlar,
sınava piyano dışındaki her türlü enstrüman, nota vs. araç gereçlerini kendileri getirmek zorundadır.
4- Özel Yetenek Sınavlarının ön kayıtları Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği için Osmanbey
Yerleşkesi Harran Üniversitesi Mehmet Arabacı Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Özel Yetenek
Sınavı Kayıt Bürosunda yapılacaktır. Müzik Öğretmenliği ve Resim İş Öğretmenliği Lisans
Programı için Harran Üniversitesi Osmanbey Yerleşkesi Eğitim Fakültesinde kurulacak olan Özel
Yetenek Sınavları Kayıt Bürosunda yapılacaktır. Devlet Konservatuvarı Müzik Bölümü Geleneksel
Çalgılar Lisans Programı için Osmanbey Yerleşkesi Eğitim Fakültesi E Blokta kurulacak olan Özel
Yetenek Sınavları Kayıt Bürosunda yapılacaktır.
5- Resim-İş Öğretmenliği Lisans Programı Özel Yetenek Sınavı Harran Üniversitesi Osmanbey
Kampüsü Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Resim İş Eğitimi Anabilim Dalı
salonlarında, Müzik Öğretmenliği Lisans Programı ve Devlet Konservatuvarı Müzik Bölümü
Geleneksel Çalgılar Lisans Programı Özel Yetenek Sınavı Harran Üniversitesi Osmanbey Kampüsü
Fen-Edebiyat Fakültesi Büyük Amfide, Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü Özel Yetenek
Sınavı Harran Üniversitesi Osmanbey Kampüsü Stadyum/Spor Salonunda yapılacaktır.
BİLGİ İÇİN ADRES VE TELEFON NUMARASI
Eğitim Fakültesi ve Devlet Konservatuvarı İçin
TEL: 0 414 318 34 66
Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği İçin
TEL: 0 414 318 34 89
Harran Üniversitesi Osmanbey Kampüsü / ŞANLIURFA
http://www.harran.edu.tr
3
Download

Özel Yetenek Sınavı ile Öğrenci Alınacaktır