ELMALI’NIN CANLARI:
İRFAN ve SEVGİ SEMPOZYUMU – 7
SİNÂN-I ÜMMÎ KÜLTÜR ve SANAT ETKİNLİKLERİ
“DOST”
13 Eylül 2014 – Cumartesi
Elmalılı Muhammed Hamdi Yazır Kültür Merkezi
ELMALI / ANTALYA
DÜZENLEME KURULU
Başkan
Prof. Dr. Ahmet ÖGKE
Üyeler
Süleyman AYKUT
Dr. Mehmet KARAKAYALI
Salih TÜRKİŞ
Mehmet TAŞ
Sadık SARIKAYA
Mehmet KOŞUK
ELMALI’NIN CANLARI:
İRFAN ve SEVGİ SEMPOZYUMU – 7
“DOST”
DÜZENLEYEN KURULUŞLAR
BİLİM KURULU
Başkan
Yrd. Doç. Dr. Mustafa TATCI
Üyeler
Prof. Dr. İbrahim HATİBOĞLU
Prof. Dr. Bilal KEMİKLİ
Prof. Dr. Kadir ÖZKÖSE
Prof. Dr. Sâfi ARPAGUŞ
Prof. Dr. Ekrem DEMİRLİ
Yrd. Doç. Dr. Yasin PİŞGİN
Yrd. Doç. Dr. H. Yusuf ACUNER
Sinân-ı Ümmî Kültür ve Sanat Derneği
Akdeniz Kültür ve İletişim Kulübü
Elmalı Belediye Başkanlığı
13 Eylül 2014 – Cumartesi
İletişim
Süleyman AYKUT
0532.7769960
[email protected]
Elmalılı Muhammed Hamdi Yazır Kültür Merkezi
ELMALI / ANTALYA
ELMALI’NIN CANLARI:
İRFAN ve SEVGİ SEMPOZYUMU – 7
“DOST”
PROGRAM
09:30–10:00 AÇILIŞ
Açılış ve Protokol Konuşmaları
10:00–10:40 AÇILIŞ BİLDİRİSİ
Prof. Dr. Ekrem DEMİRLİ, İstanbul Ü. İlâhiyat Fak.
Tasavvuf A.D., İstanbul.
Dost Kavramı ve Yakın Anlamlı Terimler
10:40–11:00 ARA
11:00–12:20 BİRİNCİ OTURUM
KURAMSAL OLARAK DOST
Oturum Başkanı:
Prof. Dr. Rifat OKUDAN, Uşak Ü. İslâmî İlimler Fak. Dekanı, Uşak.
Yrd. Doç. Dr. Yasin PİŞGİN, Akdeniz Ü. İlahiyat Fak. Dekan Yrd.,
Antalya.
Kur’an ve Sünnet’te Dost
Prof. Dr. Osman TÜRER, Kilis 7 Aralık Ü. Rektör Yrd., İlâhiyat Fak.
Dekanı, Kilis.
Tasavvufta Dost
Yrd. Doç. Dr. Mustafa TATCI, Gazi Ü. Gazi Eğitim Fak. Türk Dili ve
Edebiyatı Eğitimi A.D., Ankara.
Sinân-ı Ümmî’nin Ahfâdı ve Şiirlerinde Dost
Hasan Şükrü YAYINTAŞ, Kanaat Önderi, Eskişehir.
Halvetîlik’te Dost
12:20–14:00 ARA
14:00–15:20 İKİNCİ OTURUM
ELMALI’NIN CANLARI’NDA DOST
Oturum Başkanı:
Prof. Dr. Osman TÜRER, Kilis 7 Aralık Ü. Rektör Yrd., İlâhiyat
Fak. Dekanı, Kilis.
Doç. Dr. Rıfat ATAY, Akdeniz Ü. İlâhiyat Fak. Dekan Yrd.,
Antalya.
Vâhib-i Ümmî’de Dost
Prof. Dr. Süleyman DERİN, Marmara Ü. İlâhiyat Fak. Tasavvuf
A.D., İstanbul.
Eroğlu Nûri’de Dost
Prof. Dr. Abdurrahman HAÇKALI, Giresun Ü. İslâmî İlimler
Fak. Dekanı, Giresun.
Sinân-ı Ümmî’de Dost
Prof. Dr. Hür Mahmut YÜCER, Karabük Ü. İlâhiyat Fak.
Dekanı, Karabük.
Niyâzî-i Mısrî’de Dost
15:20–15:40 ARA
15:40–16:00 KAPANIŞ BİLDİRİSİ
Öğr. Gör. Fatih KOCA, Ankara Ü. İlâhiyat Fak. Türk Din Mûsikî
A.D., Ankara.
Sinân-ı Ümmî’nin Bestelenmiş İlâhîlerinde Dost
16:00–17:00 TASAVVUF MÛSİKÎSİ KONSERİ
Öğr. Gör. Fatih KOCA, Ankara Ü. İlâhiyat Fak. Türk Din Mûsikî
A.D., Ankara; Sinân-ı Ümmî Tasavvuf Mûsikîsi
Topluluğu Saz Heyeti, Elmalı, Antalya.
17:00 KAPANIŞ
Download

DÜZENLEYEN KURULUŞLAR