AĞIZ, DİŞ VE ÇENE CERRAHİSİ ANABİLİM DALI
2014-2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI /GÜZ/
DERS ALACAK ÖĞRENCİNİN
ADI – SOYADI
Dt. Halis Ali ÇOLPAK
Dt. Ömer ÜLKER
DERS ADI
DERS SAATİ
TEORİK/PRATİK
DERS VERECEK ÖĞRETİM ÜYESİNİN ADI
SOYADI
Ağız Hastalıkları
(2 –0)
Doç. Dr. Osman A. ETÖZ
Dentoalveolar Cerrahi
(1 – 2)
Yrd. Doç. Dr. Hakan OCAK
Ortognatik Cerrahi
(0 – 4)
Prof. Dr. Alper ALKAN
Dt. Halis Ali ÇOLPAK
Dt. Ömer ÜLKER
Odontojenik ve Nanodontojenik Tümörler ve
Tedavileri
(1 – 0)
Doç. Dr. Osman A. ETÖZ
Dt. Veysel KALKAN
Temporomandibuler Eklem (TME)
(2 – 2)
Doç. Dr. Nükhet KÜTÜK
Dt. Veysel KALKAN
Dt. Gökhan YILMAZ
Dt. Mustafa KARAKAYA
Preprotetik Cerrahi
(0 – 4)
Prof. Dr. Alper ALKAN
Dt. Gökhan YILMAZ
Dt. Mustafa KARAKAYA
Poliklinik ve Ameliyathane Dersi
(0 – 4)
Yrd. Doç. Dr. Ahmet Emin DEMİRBAŞ
Dt. Gökhan YILMAZ
Dt. Mustafa KARAKAYA
Ağız Çene Yüz Cerrahisinde Ameliyat Sonrası
Bakım
(2 – 2)
Doç. Dr. Erdem KILIÇ
Dt. Gökhan YILMAZ
Dt. Mustafa KARAKAYA
Kesi ve Dikiş Teknikleri
(2 – 2)
Yrd. Doç. Dr. Ahmet Emin DEMİRBAŞ
Dt. Halis Ali ÇOLPAK
Dt. Ömer ÜLKER
Dt. Veysel KALKAN
Dt. Halis Ali ÇOLPAK
Dt. Ömer ÜLKER
Dt. Veysel KALKAN
AĞIZ, DİŞ VE ÇENE RADYOLOJİ ANABİLİM DALI
2014-2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI / GÜZ
DERS ALACAK ÖĞRENCİNİN
DERS ADI
ADI – SOYADI
Arş. Gör. Duygu GÖLLER BULUT
Paranazal Sinüsler ve Radyolojik
Arş. Gör. Emre KÖSE
Değerlendirme
DERS SAATİ
TEORİK/PRATİK
DERS VERECEK ÖĞRETİM ÜYESİNİN ADI
SOYADI
(1-2)
Yrd. Doç. Dr. E.Murat CANGER
Arş. Gör. Duygu GÖLLER BULUT
Arş. Gör. Emre KÖSE
Tükürük Bezi Radyolojisi
(1-0)
Yrd. Doç. Dr. E.Murat CANGER
Arş. Gör. Duygu GÖLLER BULUT
Arş. Gör. Emre KÖSE
İleri Görüntüleme Yöntemleri
(1 - 1 )
Prof. Dr. Yıldıray ŞİŞMAN
1
Arş. Gör. Gözde ÖZCAN
Arş. Gör. Mehmet AMUK
Arş. Gör. Fatma KOÇOĞLU
Arş. Gör. Gözde ÖZCAN
Arş. Gör. Mehmet AMUK
Arş. Gör. Fatma KOÇOĞLU
Arş. Gör. Gözde ÖZCAN
Arş. Gör. Mehmet AMUK
Arş. Gör. Fatma KOÇOĞLU
Arş. Gör. Duygu GÖLLER BULUT
Arş. Gör. Emre KÖSE
ORTODONTİ ANABİLİM DALI
2014-2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI /GÜZ
DERS ALACAK ÖĞRENCİNİN
ADI – SOYADI
Dt. Eren GÜRSES
Dt. Kübra Gülnur BARUT
Dt. Gizem AKGÜN
Dt. Gökhan ÇOBAN
Dt. Eren GÜRSES
Dt. Kübra Gülnur BARUT
Dt. Gizem AKGÜN
Dt. Gökhan ÇOBAN
Dt. Eren GÜRSES
Dt. Kübra Gülnur BARUT
Dt. Gizem AKGÜN
Dt. Gökhan ÇOBAN
Dt. Özge GÜNBAY
Dt. Erol KARSLI
Dt. Elif Dilara ŞEKER
Dt. Gamze YAZICI
Dt. Özge GÜNBAY
Dt. Erol KARSLI
Dt. Elif Dilara ŞEKER
Dt. Gamze YAZICI
Dt. Özge GÜNBAY
Dt. Erol KARSLI
Dt. Elif Dilara ŞEKER
Dt. Gamze YAZICI
Ağız, Diş ve Çene Radyolojisi-1
(2-1)
Diş Hekimliğinde Radyasyon
(2-0)
Klinik Diagnoz 1
(2-1)
Çenelerde Görülen Kistler Ve Tümörler
( 2- 1 )
Prof. Dr. Yıldıray ŞİŞMAN
Yrd Doç Dr. Ahmet Ercan ŞEKERCİ
Yrd. Doç. Dr. E.Murat CANGER
Yrd Doç Dr. Ahmet Ercan ŞEKERCİ
DERS ADI
DERS SAATİ
TEORİK/PRATİK
DERS VERECEK ÖĞRETİM ÜYESİNİN ADI
SOYADI
Hareketli Apeyler
( 2-1 )
Prof. Dr. İbrahim Yavuz
Sabit Ortodontik Tedaviler 1
( 2-1 )
Yrd. Doç. Dr. Abdullah EKİZER
Prenatal Çene, Yüz Büyüme ve Gelişim
( 3-0 )
Doç. Dr. Ahmet Yağcı
Fonksiyonel Çene Ortopedisi ve Uygulama Yöntemleri
( 2-1 )
Prof. Dr. İbrahim Yavuz
Ortodontik Teşhis Yöntemleri ve Sefalometri
( 2-1 )
Yrd. Doç. Dr. Abdullah EKİZER
Postnatal Çene, Yüz Büyüme ve Gelişim
( 3-0 )
Doç. Dr. Ahmet Yağcı
2
Dt. Özge GÜNBAY
Dt. Erol KARSLI
Dt. Elif Dilara ŞEKER
Dt. Gamze YAZICI
Dt. Yasemin Nur KORKMAZ
Dt. Gülşen ÇAKMAK
Dt. M. Özge ALTINPULLUK
Dt. Elif PİŞGİN
Dt. Yasemin Nur KORKMAZ
Dt. Gülşen ÇAKMAK
Dt. M. Özge ALTINPULLUK
Dt. Elif PİŞGİN
Dt. Yasemin Nur KORKMAZ
Dt. Gülşen ÇAKMAK
Dt. M. Özge ALTINPULLUK
Dt. Elif PİŞGİN
Dt. Yasemin Nur KORKMAZ
Dt. Gülşen ÇAKMAK
Dt. M. Özge ALTINPULLUK
Dt. Elif PİŞGİN
Dt. Yasemin Nur KORKMAZ
Dt. Gülşen ÇAKMAK
Dt. M. Özge ALTINPULLUK
Dt. Elif PİŞGİN
Ortodontik Maloklüzyonlar
(3-0)
Doç. Dr. Ahmet Yağcı
Fonksiyonel ve Morfolojik Ortodontik Anomaliler
( 2-1 )
Prof. Dr. İbrahim Yavuz
Fonksiyonel ve Morfolojik Ortodontik Anomalilerin
Tedavileri
( 3-1 )
Prof. Dr. İbrahim Yavuz
İntraoral ve Ekstraoral Molar Distalizasyon
( 2-1 )
Yrd. Doç. Dr. Abdullah EKİZER
Sabit Ortodontik Tedaviler 2
( 2-2 )
Yrd. Doç. Dr. Abdullah EKİZER
Direkt ve İndirekt bonding Teknikleri
( 2-2 )
Doç. Dr. Ahmet Yağcı
Dt. Gökhan TÜRKER
Dt. Ekrem ORAL
Ortodontik Tedavide Nüks ve Pekiştirme
( 2-2 )
Prof. Dr. İbrahim Yavuz
Dt. Gökhan TÜRKER
Dt. Ekrem ORAL
Ortodontik Tedavileri Yan Etkileri
( 3-0 )
Prof. Dr. İbrahim Yavuz
Dt. Gökhan TÜRKER
Dt. Ekrem ORAL
Erişkinlerde Ortodontik Tedaviler
( 3- 0 )
Yrd. Doç. Dr. Abdullah EKİZER
Dt. Gökhan TÜRKER
Dt. Ekrem ORAL
Kombine Cerrahi Ortodontik Tedaviler
( 3-1 )
Yrd. Doç. Dr. Abdullah EKİZER
Dt. Gökhan TÜRKER
Dt. Ekrem ORAL
Sınıf III Anomalilerin Tedavi Yöntemleri
( 3-0 )
Doç. Dr. Ahmet Yağcı
Dt. Gökhan TÜRKER
Dt. Ekrem ORAL
Dudak Damak Yarıkları
( 2-2 )
Doç. Dr. Ahmet Yağcı
3
PROTETİK DİŞ TEDAVİSİ ANABİLİM DALI
2014-2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI / GÜZ
DERS ALACAK ÖĞRENCİNİN
ADI – SOYADI
DERS ADI
DERS SAATİ
TEORİK/PRATİK
DERS VERECEK ÖĞRETİM ÜYESİNİN ADI
SOYADI
Dt. Funda TURSUN
DPT02 Hareketli Bölümlü Protezler
(4-2)
Prof. Dr. Bülent Kesim
Dt. Funda TURSUN
Dt. Taha Yaşar MANAV
DPT01 Total Protezler
(4-2)
Yrd. Doç. Dr. Halil İbrahim KILINÇ
Dt. Funda TURSUN
DPT03 Sabit Protezler
(4-2)
Doç. Dr. Kerem KILIÇ
Dt. Funda TURSUN
DPT14 Prostodontik Literatür Değerlendirme
(4-2)
Doç. Dr. Mustafa ZORTUK
Dt. Taha Yaşar MANAV
DPT08 Dental Seramiklerin Laboratuar
İşlemleri ve Köprü Dizaynları
(4-2)
Doç. Dr. Mustafa ZORTUK
PERİODONTOLOJİ ANABİLİM DALI
2014-2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI /GÜZ
DERS SAATİ
TEORİK/PRATİK
DERS ALACAK ÖĞRENCİNİN
ADI – SOYADI
Arş. Gör. M. Yakup SARI
Arş. Gör. Sinem KÖSEM
Periodontolojide Araştırma Teknikleri
(2-0)
Prof. Dr. Cem A. GÜRGAN
Arş. Gör. M. Yakup SARI
Arş. Gör. Sinem KÖSEM
Periodontal Dokular
(1-0)
Doç. Dr. Servet Kesim
Periodontal Hastalık ve Sınıflamaları
Patogenez
(1 - 0 )
Doç. Dr. Servet Kesim
Dental Plak ve Patojenitesi
(1-0)
Doç. Dr. Servet Kesim
Sistemik-Periodontal Durum Arasındaki İlişki
(2-0)
Prof. Dr. Cem A. GÜRGAN
Arş. Gör. M. Yakup SARI
Arş. Gör. Sinem KÖSEM
Arş. Gör. M. Yakup SARI
Arş. Gör. Sinem KÖSEM
Arş. Gör. M. Yakup SARI
Arş. Gör. Sinem KÖSEM
DERS ADI
DERS VERECEK ÖĞRETİM ÜYESİNİN ADI
SOYADI
4
Arş. Gör. M. Yakup SARI
Arş. Gör. Sinem KÖSEM
Arş. Gör. M. Yakup SARI
Arş. Gör. Sinem KÖSEM
Arş. Gör. F. TAŞDEMİR
Arş. Gör. Mehmet ERCAN
Arş. Gör. F. TAŞDEMİR
Arş. Gör. Mehmet ERCAN
Arş. Gör. M. Yakup SARI
Arş. Gör. Sinem KÖSEM
Arş. Gör. F. TAŞDEMİR
Arş. Gör. Mehmet ERCAN
Periodontal Teşhis ve Tedavi Planlaması
(2-2)
Doç. Dr. B. Arzu Alkan
Cerrahi Olmayan Periodontal Tedavi
(Mekanik-Kimyasal)
(3 -3 )
Yrd. Doç. Dr. İnci DEVRİM
Periodontolojide İdame ve Önemi
(1 - 0 )
Yrd. Doç. Dr. İnci DEVRİM
Multidisipliner Tedaviler
(3 - 0)
Doç. Dr. B. Arzu Alkan
Doç. Dr. Servet Kesim
Yrd. Doç. Dr. İnci DEVRİM
İleri Periodontal Cerrahi
(1 - 3)
Geriatrik Periodontoloji
(1-0)
İmplant Cerrahisi Planlaması
(1-0)
Doç. Dr. B. Arzu Alkan
Arş. Gör. Mehmet ERCAN
Arş. Gör. F. TAŞDEMİR
Arş. Gör. Mehmet ERCAN
Arş. Gör. F. TAŞDEMİR
Arş. Gör. Mehmet ERCAN
Arş. Gör. F. TAŞDEMİR
Arş. Gör. Mehmet ERCAN
Arş. Gör. F. TAŞDEMİR
Arş. Gör. Mehmet ERCAN
Arş. Gör. M. Yakup SARI
Arş. Gör. Sinem KÖSEM
Arş. Gör. M. Yakup SARI
Arş. Gör. Sinem KÖSEM
İmplant Cerrahisi
(0-4)
İmplant Çevresi Problemlerin Teşhis ve
Tedavisi
(1-0)
Uzmanlık Klinik Hastabaşı Eğitimi
(0-4)
Plak Kontrolü ve Toplumsal-Bireysel
Motivasyon
(1-0)
Doç. Dr. Servet Kesim
Doç. Dr. B. Arzu Alkan
Prof. Dr. Cem A. GÜRGAN
Doç. Dr. B. Arzu Alkan
Doç. Dr. Servet Kesim
Yrd. Doç. Dr. İnci DEVRİM
Prof. Dr. Cem A. GÜRGAN
Prof. Dr. Cem A. GÜRGAN
Doç. Dr. B. Arzu Alkan
Doç. Dr. Servet Kesim
Yrd. Doç. Dr. İnci DEVRİM
Yrd. Doç. Dr. İnci DEVRİM
5
PEDODONTİ ANABİLİM DALI
2014-2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI /GÜZ
DERS ALACAK ÖĞRENCİNİN
ADI – SOYADI
Dt. Ebru DELİKAN
DERS ADI
DERS SAATİ
TEORİK/PRATİK
(1-1)
DERS VERECEK ÖĞRETİM ÜYESİNİN ADI
SOYADI
Yrd. Doç. Dr. Salih DOĞAN
Dt. Gamze GÜNDÜZ
Dt. Serap AVCI
Çocuklarda davranış yönlendirmesi I
Dt. Rukiye KIRZIOĞLU
Dt. Zeynep IŞIK
Dt. Ebru DELİKAN
(1-1)
Yrd. Doç. Dr. Mustafa AYDINBELGE
Çocuklarda davranış yönlendirmesi III
(1-1)
Yrd. Doç. Dr. Kenan CANTEKİN
Çocuk hastada sedasyon ve genel anestezi altında
tedavi I
(1-1)
Yrd. Doç. Dr. Salih DOĞAN
Çocuk hastada sedasyon ve genel anestezi altında
tedavi II
(1-1)
Yrd. Doç. Dr. Mustafa AYDINBELGE
Dt. Gamze GÜNDÜZ
Dt. Serap AVCI
Çocuklarda davranış yönlendirmesi II
Dt. Rukiye KIRZIOĞLU
Dt. Zeynep IŞIK
Dt. Ebru DELİKAN
Dt. Gamze GÜNDÜZ
Dt. Serap AVCI
Dt. Rukiye KIRZIOĞLU
Dt. Zeynep IŞIK
Dt. Ebru DELİKAN
Dt. Gamze GÜNDÜZ
Dt. Serap AVCI
Dt. Rukiye KIRZIOĞLU
Dt. Zeynep IŞIK
Dt. Ebru DELİKAN
Dt. Gamze GÜNDÜZ
Dt. Serap AVCI
6
Dt. Rukiye KIRZIOĞLU
Dt. Zeynep IŞIK
Dt. Ebru DELİKAN
Süt dişi endodontik tedavileri IV
(1-1)
Yrd. Doç. Dr. Kenan CANTEKİN
Pedodontide restoratif tedaviler I
(1-1)
Yrd. Doç. Dr. Salih DOĞAN
Pedodontide restoratif tedaviler II
(1-1)
Yrd. Doç. Dr. Mustafa AYDINBELGE
Pedodontide restoratif tedaviler III
(1-1)
Yrd. Doç. Dr. Kenan CANTEKİN
Genç sürekli dişlerde endodontik tedaviler I
(1-1)
Yrd. Doç. Dr. Salih DOĞAN
Dt. Gamze GÜNDÜZ
Dt. Serap AVCI
Dt. Rukiye KIRZIOĞLU
Dt. Zeynep IŞIK
Dt. Ebru DELİKAN
Dt. Gamze GÜNDÜZ
Dt. Serap AVCI
Dt. Rukiye KIRZIOĞLU
Dt. Zeynep IŞIK
Dt. Ebru DELİKAN
Dt. Gamze GÜNDÜZ
Dt. Serap AVCI
Dt. Rukiye KIRZIOĞLU
Dt. Zeynep IŞIK
Dt. Ebru DELİKAN
Dt. Gamze GÜNDÜZ
Dt. Serap AVCI
Dt. Rukiye KIRZIOĞLU
Dt. Zeynep IŞIK
Dt. Ebru DELİKAN
Dt. Gamze GÜNDÜZ
Dt. Serap AVCI
7
Dt. Rukiye KIRZIOĞLU
Dt. Zeynep IŞIK
Dt. Ebru DELİKAN
Genç sürekli dişlerde endodontik tedaviler II
(1-1)
Yrd. Doç. Dr. Mustafa AYDINBELGE
Pedodontide protetik tedaviler
(1-1)
Yrd. Doç. Dr. Kenan CANTEKİN
Dt. Gamze GÜNDÜZ
Dt. Serap AVCI
Dt. Rukiye KIRZIOĞLU
Dt. Zeynep IŞIK
Dt. Ebru DELİKAN
Dt. Gamze GÜNDÜZ
Dt. Serap AVCI
Dt. Rukiye KIRZIOĞLU
Dt. Zeynep IŞIK
RESTORATİF DİŞ TEDAVİSİ ANABİLİM DALI
2014-2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI / GÜZ
DERS ALACAK ÖĞRENCİNİN
ADI – SOYADI
DERS ADI
DERS SAATİ
TEORİK/PRATİK
DERS VERECEK ÖĞRETİM ÜYESİNİN ADI
SOYADI
Dt. Tuğba Serin
Seminer I
(2-0)
Doç. Dr. Y. Orçun Zorba
Dt. Tuğba Serin
Restoratif Diş Tedavisi Klinik Uygulama I
(1-1)
Yrd. Doç. Dr. Sezer Demirbuğa
Dt. Tuğba Serin
Minimal İnvaziv Diş Hekimliği
(1-0)
Yrd. Doç. Dr. Sezer Demirbuğa
Dt. Tuğba Serin
Restoratif Diş Tedavisi
(2-1)
Yrd. Doç. Dr. Kanşad Pala
Dt. Tuğba Serin
Restoratif Materyaler I
(1-0)
Yrd. Doç. Dr. Kanşad Pala
Dt. Tuğba Serin
Restoratif Tedavide Araştırma Teknikleri
(1-0)
Yrd. Doç. Dr. Kanşad Pala
8
Dt. N. Nurdan Çakır
Seminer II
(2-0)
Yrd. Doç. Dr. Sezer Demirbuğa
Dt. N. Nurdan Çakır
Diş Çürüğü ve Etiyolojisi
(1-2)
Yrd. Doç. Dr. Soley Arslan
Dt. N. Nurdan Çakır
Restoratif Diş Tedavisi Klinik Uygulama II
(1-1)
Yrd. Doç. Dr. Sezer Demirbuğa
Dt. N. Nurdan Çakır
Restoratif Diş Tedavisinde Tanı ve Tedavi Yöntemleri
(1-1)
Yrd. Doç. Dr. Sezer Demirbuğa
Dt. N. Nurdan Çakır
Restoratif Materyaler II
(1-0)
Yrd. Doç. Dr. Kanşad Pala
Dt. Ebru Nur ET
Seminer III
(2-0)
Yrd. Doç. Dr. Kanşad Pala
Dt. Ebru Nur ET
Restoratif Diş Tedavisi Klinik Uygulama III
(1-1)
Yrd. Doç. Dr. Kanşad Pala
Dt. Ebru Nur ET
Literatür İncelemesi
(1-0)
Yrd. Doç. Dr. Sezer Demirbuğa
Dt. Ebru Nur ET
Estetik Diş Hekimliği
(1-0)
Yrd. Doç. Dr. Kanşad Pala
Dt. Ebru Nur ET
Koruyucu Diş Hekimliği
(1-0)
Doç. Dr. Y. Orçun Zorba
Dt. Melek Hilal Sönmez
Uzmanlık Alan I
(2-0)
Yrd. Doç. Dr. Soley Arslan
Dt. Melek Hilal Sönmez
Tez Danışmanlığı I
(2-0)
Yrd. Doç. Dr. Soley Arslan
Dt. Melek Hilal Sönmez
Restoratif Diş Tedavisi Klinik Uygulama IV
(1-2)
Yrd. Doç. Dr. Soley Arslan
Dt. Hatice Parlak
Uzmanlık Alan II
(2-0)
Doç. Dr. Y. Orçun Zorba
Dt. Hatice Parlak
Tez Danışmanlığı II
(2-0)
Doç. Dr. Y. Orçun Zorba
Dt. Hatice Parlak
Restoratif Diş Tedavisi Klinik Uygulama V
(1-2)
Doç. Dr. Y. Orçun Zorba
9
ENDODONTİ ANABİLİM DALI
2014-2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI /GÜZ
DERS ALACAK ÖĞRENCİNİN
ADI – SOYADI
Arş.Gör.Sema Şahin
DERS SAATİ
DERS ADI
Endodontide Acil Yaklaşım
TEORİK/PRATİK
(2-0)
DERS VERECEK ÖĞRETİM ÜYESİNİN ADI
SOYADI
Yrd.Doç.Dr. Yakup Üstün
Arş.Gör.Özge Ulusan
Arş.Gör. Sema Şahin
Yrd.Doç.Dr. Sinan Topçuoğlu
Arş.Gör. Özge Ulusan
Pulpa ve Ağrı
Arş.Gör. Sema Şahin
Kök Kanal Dolgu Sistemleri
Arş.Gör. Özge Ulusan
(2-0)
Yrd.Doç.Dr. Yakup Üstün
(2-0)
Arş.Gör. Firdevs Akpek
Arş.Gör. Ahmet Aktı
Arş.Gör. Sema Şahin
Arş.Gör. Özge Ulusan
Yrd.Doç.Dr. Sinan Topçuoğlu
Dişlerin Beyazlatılması
(1-0)
Arş.Gör. Firdevs Akpek
Arş.Gör. Ahmet Aktı
Arş.Gör. Sema Şahin
Arş.Gör. Özge Ulusan
Klinik Endodonti
Doç.Dr. Burak Sağsen
(0-3)
Arş.Gör. Firdevs Akpek
Arş.Gör. Ahmet Aktı
10
Download

İndir - Erciyes Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi