HAMDİ BOZBAĞ ANADOLU LİSESİ
11. Sınıf Seminer Programı
SINIF SEVİYESİ
ETKİNLİK ZAMANI
Kariyer Planlama
Doç. Dr. Güven ÖZDEM
Giresun Üniversitesi Eğitim Fakültesi
Eğitim Bilimleri Bölümü Öğretim Üyesi
11. Sınıflar
Şubat 4. Hafta
Bilim Tarihine Bir Bakış
Prof. Dr. Cevdet COŞKUN
Giresun Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi
Fizik Bölümü Öğretim Üyesi
11. Sınıflar
Mart 4. Hafta
3
Değerler Eğitimi
Prof. Dr. Abdurrahman HAÇKALI
Giresun Üniversitesi
İslami İlimler Fakültesi Dekanı
11. Sınıflar
Nisan 4. Hafta
4
Dünya ve Türkiye Ölçeğinde
Popüler Çevre Sorunları
Prof. Dr. Ünsal BEKDEMİR
Giresun Üniversitesi
Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi
11. Sınıflar
Mayıs 4. Hafta
1
2
ETKİNLİĞİN ADI
ETKİNLİK KATILIMCISI
Download

HAMDİ BOZBAĞ ANADOLU LİSESİ 11. Sınıf Seminer Programı