NEYZEN MEHMET DÖNMEZ
1982'de Konya, Akşehir'de doğdu.
İlk, orta ve lise eğitimini Akşehir'de tamamladı.
İlkokul yıllarında müziğe ilgi duymaya, kendi
çabasıyla piyano ve blok flüt çalmaya başladı. Çalgılara
karşı var olan ilgisi ileriki yıllarda da devam etti. Lise
yıllarında bu ilgi ve merakı ney'e yöneldi. Bu yıllardan
itibaren de hep iyi bir neyzen olma ideali taşıdı.
Born in 1982, in Akşehir, Konya.
He went to primary, secondary and high school in
Akşehir.
His interest in music began during his primary
school years when he learnt to play the piano and block
flute with his own efforts. His special interest in instruments
continued in the following years. In high school this interest
and passion was directed towards the Ney. After these
years, he always aimed to be a professional and a skillful
neyzen.
2002 yılında Gaziantep Üniversitesi T.M.D.K.'nın
açtığı özel yetenek sınavlarında başarılı olarak, temel
bilimler bölümüne girmeye hak kazandı. Hazırlık sınıfında
Ney’i seçerek öğretim görevlisi Neyzen Sezgin
BADEMLİ'nin öğrencisi oldu.
In 2002 he passed the aptitude test held by
Gazinatep University State Conservatory of Turkish Music
and entered the Department of Basic Sciences. He chose
Ney as his musical instrument in prep class and became a
student of Academic and Neyzen Sezgin BADEMLİ.
Halen Gaziantep Üniversitesi T.M.D.K.'da ney
eğitimine devam etmektedir.
He is continuing his education at Gaziantep
University State Conservatory of Turkish Music.
Download

NEYZEN MEHMET DÖNMEZ