10 4
6
2
13 7
1
Ev
hanımı
1
Ev
hanımı
3
4
5
6
13 7
13 7
9 3
10 5
1
2
Kantin
ci
Ev
hanımı
Fırıncı
Pazarl
ama
Merme
r
firması
nda
3
2
1
Gitar
2
Berber
2
Ev
hanımı
Muhas
ebeci
11 5
2
8
12 6
5
Ev
hanımı
1
Üye
Bazen
Değil
Gelmiyor
Üye
3
2
2
Gitar
Mental Aritmetik/
Drama
Üye
Faaliyetlerimi çoğalttı,
yeteneklerimi geliştirdi
Gelmiyor
Boş zamanlarını
değerlendiriyor, eğleniyor
Gitar çaldığından beri
kendini daha çok
geliştirmiş, daha rahat
ifade eder olmuş
Gelmiyor
Gitarı daha iyi çalmaya
başlamış
4
Olsun
Yok
Yok
1
Oldu
Olsun
Abisi
Semt
konağı
Oldu
İnsanlar kendisiyle
daha fazla
ilgilenmeye başlamış
Olsun
Kardeş Semt
i
konağı
1
Oldu
Çevresinde daha
fazla ilgi görmeye
başlamış
Yeteneklerini
geliştirme fırsatı
bulmuş
Bazen
Yeni şeyler öğrenmiş
Olsun
Yok
Yok
1
Üye
Bazen
Yeteneğini geliştirmiş
Olsun
Ablası
Semt
konağı
1
Oldu
Yeni şeyler öğrendi,
yeni arkadaşları oldu
Dersleri daha güzel
oldu, daha sosyal
oldu
2
Kütüphane
3
Halkoyunları, Ney,
Ebru, Karikatür
Kitap okuma,
Bel-net, filmler Üye
Film, kitap
okuma
Üye
Geliyor
Kütüphane
Üye
Bazen
İmam
3
1
10
11 5
2
Ev
hanımı
Ayakk
abıcı
1
2
İngilizce
1
Üye
İngilizce, Halk
Oyunları, Yazarlık
Çalışıy
or
KÜTÜPHANE
SONRASI YAŞAMI
NASIL DEĞİŞTİ
Yok
Yeni arkadaşları
olmuş
Ebru
3
KİMLERLE
TANIŞTI
Annesi
Kütüphane ve kitap
okuma bağımlılık
yapmış
Kendini güveni arttı,
çevresindekilere gitar
çalıyor, çevreden
gelen tepkiler mutlu
ediyor
Kütüphane,
Bel-net
2
9 3
KAÇ GÜN
Olsun
Her kurstan
arkadaşı olmuş
Kütüphane,
Bel-net
9
ÇEVREDE BURAYA
BENZER GİTTİĞİ BİR
YER VAR MI
AİLENİN BAŞKA
ÜYELERİ GELİYOR
MU?
BU TÜR
MEKANLARIN
ARTMASI HK.DA
GÖRÜŞÜ
KENDİNDE
NASIL BİR
DEĞİŞİKLİK
HİSSETTİĞİ
DİĞER
ETKİNLİKLERE
GELME DURUMU
KÜTÜPHANEYE
ÜYELİK DURUMU
KULLANDIKLARI
ALANLAR
Kütüphane,
Bel-net
Kütüphane,
Bel-net
Gitar
Kitaplı Müzik
Terapi, Mental
Aritmetik, Satranç
15
Kütüphane,
Bel-net
Kütüphane,
Bel-net
4
7
KÜTÜPHANEDE
GELDİĞİ KURSLAR
1
Terzi
2
Tekstil
de
çalışıy
or
12
Medika
l
ürünler
satıyor 2
Ev
hanımı
KAÇ YILDIR
GELİYOR
KAÇ KARDEŞ
BABA MESLEĞİ
ANNE
MESLEĞİ
GELDİĞİ OKUL
SINIF
YAŞ
NO
1
Ev
hanımı
Ritm, Keman,
Gitar, Bağlama,
Halk Oyunları,
Ebru, Yazarlık
atölyesi
Değil
Bazen
Geliyor
Sınavlarına katkısı oldu,
Türkçe’sine yazarlık
atölyesi katkı sağlamış
Çizimleri gelişti, diğer
kurslarda da daha iyi
öğrenmeye başlamış
Bir yıl önce de satranca
gelmiş, şimdi daha iyi,
sessizmiş utangaçmıış,
daha girişken olmuş.
Daha akıcı İngilizce
konuşmaya ve anlamaya
başlamış
Olsun
Semt
konağı
2
Oldu
Yok
4
Çok arkadaşı
olmuş
Baba,
abla
Yok
2-3
Annesi
Yok
1
Yok
Hepsi
kullanı
yor
Olsun
Olsun
Olsun, küçük
çocuklar için ayrı
mekan olmalı
Kurslardan çeşitli
arkadaşları var
Evet oldu, kursta
yeni arkadaşları
oldu
Evet oldu biraz
Geçen sene güzel
kitap okuyamıyormuş,
kitap okumaya
başlamış, sevmiş,
alışkanlık kazanmış.
Arkadaşlarıyla kitap
okumaya geliyor.
26. Yapı-Yaşam Kongresi-“ Kent Merkezini yeniden Keşfetmek”
Terzi
2
1
İngilizce, Gitar
Kütüphane
Üye
Daha
önce
geliyordu
Eminönü’nde yabancılar
gördüğünde sorularına
cevap verebiliyor,
derslerine yardımcı olmuş
Kitap okuma alanı,
oyun alanı, çocuklar
için özel bir alan
olsun başlarında
öğretmenle,
gürültüleri kitap
okuyanları rahatsız
etmesin.
Yok
Semt
konağı
1
Yok, eski
arkadaşlarıyla
dolaşıyor
Olsun
Abisi
Yok
1-2
Kurs arkadaşları
Çok fazla değişiklik
hissetmemiş
Başkalarıyla hiç
konuşmuyormuş,
şimdi konuşmaya
başlamış, iletişimim
artmış
Olmalı
Yok
Yok
2
Yok
Zihninin açıldığını
geliştiğini hissediyor
Olmalı
Olmalı, çok yararlı bir
alan, verilen ücretsiz
kurslar imkanı
olmayanlar için iyi bir
fırsat
İkizi
Yok
1
İki,
baze
n
her
gün
Oldu
Kendini daha iyi
ifade eder olmuş
Oldu
Zamanını güzel
değerlendirmeye
başlamış
Oldu
Vaktinin çoğunu
burada
değerlendirmeye
başlamış
Tiyatro’da oldu
Biraz değiştirmiş
11
9 3
3
Ev
hanımı
12
9 4
7
Ev
hanımı
Şoför
2
2
Diksiyon
Kütüphane
Değil
Bazen
13
13 7
8
Ev
hanımı
Çalışa
mıyor
5
3
Bağlama, Ney
Kütüphane
Üye
Bazen
14
12 7
1
Ev
hanımı
Memur
3
1
Tiyatro
Kütüphane
Üye
Bazen
1
Ev
hanımı
Tiyatro, İngilizce
Kütüphane,
Bel-net
4
Bağlama
Kütüphane,
Bel-net, çok
amaçlı salon
Üye
Geliyor
1
İngilizce, Tiyatro
Kütüphane,
Bel-net
Değil
Bazen
Konuşması düzeldi,
harfleri söylemesi düzeldi
Bağlamayı çok
seviyormuş, ilerletmesi için
bir fırsat olmuş
Sevdiği bir alan tiyatro,
derslerde kendini daha
rahat ifade edebiliyor.
Kendine özgüveni artmış,
derslerde daha rahat
parmak kaldırabiliyor.
İngilizce kursu derslerine
yardım ediyor.
Müziğe ve çalgılara daha
fazla hakim olduğunu
hissetti, okulda da daha
başarılı olduğunu
düşünüyor
Kurs İngilizce’nin
pekişmesini sağlıyor,
tiyatro da utangaçlığını
aşmasını sağlamış
3
Tiyatro, Resim,
İngilizce
Kütüphane,
çok amaçlı
salon
Bazen
İngilizce derslerine
hazırlık olmuş, dramayla
da insanlar içinde daha
rahat hissetmesini ağlamış Olsun
3
Tiyatro, Satranç,
İngilizce
Kütüphane,
Bel-net, bahçe Üye
Bazen
2
İngilizce, Tiyatro
Kütüphane,
Bel-net
Bazen
15
12 7
16
13 8
1
Ev
hanımı
17
10 5
2
Börekç
ide
18
9 3
3
Ev
hanımı
19
9 3
3
Ev
hanımı
20
10 5
6
Ev
hanımı
16
Emekli
4
Temizli
k
görevli
si
3
Tekstil
de
çalışıy
or
2
Eczacı 2
Postan
ede
çalışıy
or
3
Mali
müşavi
r
2
2
Üye
Üye
Üye
Bazen
Yok
Yok
Olsun
Ablası
Atatürk
Kitaplı Her
ğı
gün
Olsun
Kardeş Semt
i
konağı
İngilizceyi ve satrancı
öğrenmiş, dramayla ifade
gücü artmış
Olsun
İngilizce’sini geliştiriyor,
tiyatro da kendini daha iyi
ifade etmesini sağladı
Olsun
2
Babası
,
kardeşi
Yok
2
Epey arkadaşı
olmuş
Vaktinin çoğunu
burada geçiriyormuş,
bazen sadece
bahçesine bile geliyor
Kuzeni
Yok
3-4
Oldu, her üç kursta
da arkadaşım oldu
Yeni insanlar tanımış
Yok
Semt
konağı
2
Oldu
Tiyatro hayatına daha
bir farklılık katmış
26. Yapı-Yaşam Kongresi-“ Kent Merkezini yeniden Keşfetmek”
Download

View/Open