Görsel Sanatlar / Visual Arts
Öz Değerlendirme Formu / Self-Evaluation Form
Tarih / Date:
Öğrencinin adı soyadı /
Student name and surname:
Sınıfı / Grade:
Etkinliğin adı /
Activity name:
1-Çalışmamın hazırlık ve uygulama aşamasında kendi bilgilerimden ve deneyimlerimden
yararlandım.
I used my own knowledge and experience in the preparation and implementation stages
of my work.
Örnek / Example:
1-Bu etkinlikte neler öğrendim?
What have I learnt in this activity?
2-Neyi iyi yaptım, neden?
What did I do well and why?
3-Hangi konuda zorlandım, neden?
What was difficult for me and why?
4- Bu etkinlikte öğrendiğim şeyler:
I have learnt the following in this activity:
5-Bu etkinliği yapmaktan mutlu muyum?
Am I happy doing this activity?
6-Bu etkinliği tekrar yapsam neleri farklı yapardım?
What would I do differently, if I did this activity again?
Download

Görsel Sanatlar / Visual Arts Öz Değerlendirme Formu / Self