Gebze Yüksek Teknoloji
Enstitüsü
Bilgisayar Mühendisliği
Doç. Dr. Yusuf Sinan Akgül
Neredeyiz ?
40.807998, 29.356416
Bir üniversite mi?
Bir Üniversite mi?
EVET
Araştırma ve teknoloji üretimi
öncelikli bir
ihtisas
üniversitesi
Eğitim yapılıyor mu?
Öğrenci Sayısı:
950 lisans
1400 yüksek lisans
Lisans Bölümleri:
Bilgisayar Müh.
Elektronik Müh.
Malzeme Müh.
Fizik
Matematik
Mimarlık
Moleküler Biyoloji ve Genetik
İşletme
Başarılı mı?
Başarılı mı?
EVET
Bilimsel yayın sıralamasında sürekli olarak
ilk beş arasında
Girişimcilik ve yenilikçilik indeksinde ilk 15
arasında
Sabancı 2011 Sıralaması
Urap Center 2013 Sıralaması
TÜBİTAK Girişimcilik ve Yenilikçilik
Endeksi 2013 Sıralaması
Bilgisayar Mühendisliği
Meslek Seçerken Nelere Dikkat
Etmeli?
Ben bu mesleği gerçekten istiyor
muyum?
Mezun olunca iş bulabilir miyim?
Amerikan İş Kurumu'nun 2018 yılı projeksiyonu, en yüksek maaş grubu, en fazla
gelişme beklenen meslekler sıralaması (*1000 kişi).
Meslek
2008
2018
Bilgisayar yazılım mühendisliği, uygulama
Tıp doktorluğu ve cerrahlık
Bilgisayar yazılım mühendisliği, sistem yazılımı
Bilgisayar sistemleri çözümleyiciliği
İnşaat mühendisliği
Bilgisayar ve bilgi sistemi yöneticiliği
Endüstri mühendisliği
Veri tabanı yöneticiliği
Mimarlık
Diş doktorluğu
Çevre mühendisliği
Makina mühendisliği
Havacılık mühendisliği
Bilgisayar ve bilişim araştırmacısı, bilim adamı
Bilgisayar donanımı mühendisliği
Elektrik mühendisliği
Malzeme mühendisliği
Elektronik mühendisliği (bilgisayar hariç)
Ziraat mühendisliği
Kimya mühendisliği
518,8
661,4
394,8
532,2
278,4
293
214,8
120,4
141,2
120,2
54,3
238,7
71,6
28,9
74,7
157,8
24,4
143,7
2,7
31,7
689,9
805,5
515
640,3
345,9
342,5
245,3
144,7
164,2
138,6
70,9
253,1
79,1
35,9
77,5
160,5
26,6
144,1
3
31
Artış
(sayı)
175,1
144,1
120,2
108,1
67,6
49,5
30,6
24,4
22,9
18,4
16,6
14,4
7,4
7
2,8
2,7
2,3
0,4
0,3
-0,6
Artış
(%)
%34
%21,8
%30,4
%20,3
%24,3
%16,9
%14,2
%20,3
%16,2
%15,3
%30,6
%6
%10,4
%24,2
%3,8
%1,7
%9,3
%0,3
%12,1
%-2,1
Derece
Lisans
Lisans
Lisans
Lisans
Lisans
Lis. & YL.
Lisans
Lisans
Lisans
Lisans
Lisans
Lisans
Lisans
Doktora
Lisans
Lisans
Lisans
Lisans
Lisans
Lisans
US News En İyi
100 Meslek
Neden Bilgisayar
Mühendislikleri Hep Ön Sırada?
AR-GE için harcanan bütçeler artmak zorunda.
Bölüm Seçerken Nelere Dikkat
Etmeli?
Öğretim Üyelerinin Kalitesi
Bölüm Tarafından Yapılan Projeler
Mezunların memnuniyet dereceleri
Mezunların iş bulma oranları
Öğretim Üyesi
Lisans
Doktora
İS
İTÜ / TR
İTÜ / TR
YSA
ODTÜ / TR
Delaware / ABD
FES
Boğaziçi / TR
Syracuse / ABD
HAM
İTÜ / TR
Syracuse / ABD
MG
Boğaziçi /TR
GWU / ABD
EZ
Hacettepe / TR
Clemson / ABD
DG
Sabancı / TR
Boğaziçi / TR
YG
İTÜ / TR
Illinois UC / ABD
AB
MŞ
HÇ
ODTÜ / TR
YTÜ/TR
YTÜ /TR
Koç / TR
GYTE/TR
South Florida/ABD
Sorular?
WWW.GYTE.EDU.TR
[email protected]
Download

Cevabı Burada! - Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü