Deniz KÜN
1990 yılında Ankara'da doğdu. 2001 yılında Hacettepe
Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı Piyano Anasanat
Dalı'na kabul edilerek Prof. Binnur Ekber'in öğrencisi oldu.
İlköğretimi burada tamamladıktan sonra lise ve lisans devresini de
aynı kurumda Prof. Binnur Ekber'in öğrencisi olarak bitirdi. 2011
yılında mezun olduğu Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet
Konservatuvarı'nda aynı yıl Piyano Yüksek Lisans Programına Prof. Binnur Ekber danışmanlığında
başladı. Aynı zamanda bu kurumda öğretim görevlisi olarak yardımcı piyano ve korrepetisyon
dersleri vermeye başladı. 2012 yılında Erasmus programı kapsamında İtalya-Roma'daki
Conservatorio di Santa Cecilia'ya giderek 1 sene Ersilia Ungaro ile piyano çalışmalarına devam
etti.2013 yılında Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı'nda Araştırma Görevlisi
oldu. Yurt içi ve yurtdışında birçok çalıştaya katılarak çeşitli konserler verdi. Hala bu kurumda
yüksek lisans eğitimini devam ettirmekte ve yardımcı piyano, korrepetisyon dersleri vermektedir.
Deniz KÜN
Deniz Kun was born in 1990 in Ankara, Turkey. Having accepted to Hacettepe University Ankara
State Conservatory Department of Piano, she became a student of Prof. Binnur Ekber in 2001. After
finishing primary and secondary schools, she went on her higher education at the same school being the
student of the same professor. Soon after achieving her bachelor degree, she gained the right to do her
Master degree in Hacettepe University Ankara State Coservatory Piano Department under the
supervision of Binnur Ekber. Being a teaching assistant, she started to gave piano skills and correpetition
lessons at Hacettepe University Ankara State Conservatory. In 2012 with erasmus scholarship she had
the opportunity to go on her studies in Conservatory of Santa Cecilia in Rome, Italy for one academic
year under the supervision of Ersilia Ungaro. She became a reseach assistant in Hacettepe University
Ankara State Conservatory in 2013 and since then she has been giving piano skills and correpetition
lessons and going on her studies. She also took part a number of masterclasses both abroad and inTurkey
and gave concerts.
Download

Araştırma Görevlisi Deniz KÜN