H. Diler ARGAT
Piyano çalışmalarına on iki yaşında İzmir Devlet Konservatuvarı’nda
Seride Barlas ile başladı, Ankara Devlet Konservatuvarı’nda Kamuran
Gündemir ile sürdürdü. Ankara Devlet Konservatuvarı’ndan 1976
yılında mezun olduktan sonra Aran Müzik Merkezi’nde Elif ve Bediî
Aran ile Piyano, kapsamlı olarak müzik ve piyano pedagojisi
çalışmaları yaptı.
1976’da Ankara Devlet Konservatuvarı’nda öğretmenliğe başladı ve 1982 yılında Piyano Bölümü’ne
Esas Piyano Öğretmeni olarak atandı. Aktif sanat yaşamını orkestra eşliğinde konserler, radyo ve
televizyon programları, resitaller ve oda müziği konserleri ile sürdüren Diler Argat, halen Yardımcı
Doçent olarak Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı’nda görev yapmakta ve 2001
yılından bu yana Orta Doğu Teknik Üniversitesi’nde de ders vermektedir.
H. Diler ARGAT
She began her musical studies at the age of twelve with Seride Barlas at the State Conservatory of Izmir,
followed by her studies with Kamuran Gündemir at the State Conservatory of Ankara. From 1976, she
continued her professional studies at Aran Music Center and was accepted to the master classes of DuoPianists Elif and Bedii Aran. In addition to her major in piano, her studies there comprised of piano
and music literature, history and analysis of music, music criticism, chamber music and piano pedagogy.
Currently, she is teaching Piano Literature and Piano as an Assistant Professor at Hacettepe University
State Conservatory of Ankara and also at Middle East Technical University since 2001; while also
continuing her professional activities on the concert stage, radio and television.
Download

Yardımcı Doçent Diler ARGAT