20 Ocak 2015
TS/BAS-BÜL/15-05
BASIN AÇIKLAMASI – 20 OCAK 2015
22 Ocak 2015 tarihinde gerçekleştirilecek seçimli 45. TÜSİAD Genel Kurul
toplantısına sunulmak üzere, TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı
Cansen Başaran-Symes, Yönetim Kurulu asil ve yedek üye aday listesini
oluşturdu. 2015-2016 dönemi için önerilen isimler Genel Kurul toplantısı
öncesinde 20 Ocak 2015 tarihinde (bugün) TÜSİAD üyelerine sunuldu.
TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Cansen Başaran-Symes tarafından
TÜSİAD üyelerine sunulan Yönetim Kurulu asil ve yedek aday listesini
bilgilerinize sunarız.
2015-2016 YÖNETİM KURULU ADAY LİSTESİ
ASİL
İsmail Hasan AKÇAKAYALIOĞLU
Metin AKMAN
Bahadır BALKIR
Cansen BAŞARAN-SYMES
Memduh BOYDAK
Esin GÜRAL ARGAT
Simone KASLOWSKİ
Ali Yıldırım KOÇ
Murat ÖZYEĞİN
Mehmet Nurettin PEKARUN
Agah Mehmet TARA
Sedat Şükrü ÜNLÜTÜRK
YEDEK
Erol BİLECİK
Dilek YARDIM
Orhan TURAN
Ali İhsan YEŞİLOVA
Gönenç GÜRKAYNAK
Halil Cem KARAKAŞ
Batu AKSOY
Enis GÜNER
Levent AKGERMAN
Turhan TURHANGİL
Hüseyin Murat AKIN
Pelin AKIN
Download

yönetim kurulu basın açıklaması