Özgeçmiş
Kişisel Bilgiler
Soyad:
Ad:
Adres:
Telefon:
E-mail:
Doğum Tarihi:
Medeni Hal:
Eyüboğlu
Yiğit Can
Özveren Sokak 33/4 Demirtepe - Çankaya - Ankara 06570
(00 90 312) 257 30 34
Mobil: 00 90 530 414 99 55
[email protected]
01.01.1987
Bekar
Mezuniyetler
Haziran 2014
Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı
Kompozisyon ve Orkestra Şefliği Anasanat Dalı –
Lisans Devresi
Ağustos 2010
Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı
Kompozisyon ve Orkestra Şefliği Anasanat Dalı –
Lise Devresi
Eylül 2004
Yenimahalle Mobil Lisesi
Öğrenim
Eylül 2013 – Haziran 2014
Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı
Kompozisyon ve Orkestra Şefliği Anasanat Dalı
•
•
•
•
•
•
•
•
Kompozisyon, Turgay Erdener ile
Piyano, Yasemin Marlalı ve Diler Argat ile
Armoni, Turgay Erdener ile
Konturpuan, Sevgi Ünal ile
Füg, Hatıra Ahmedli ile
Yeni Müzik Teknikleri, Sıdıka Özdil
Orkestrasyon, Levent Kuterdem ile
Vurmalı Çalgılar, Tarkan Yedican ile
Eylül 2012 - Temmuz 2013
Hochschule für Musik und Theater ‚Felix
Mendelssohn-Bartholdy‘ Leipzig (Erasmus)
• Kompozisyon, Prof. Claus-Steffen Mahnkopf
ile
• Piyano, Prof. Dietmar Nawroth
• Füg ve Kontrpuan, Manuel Durao ile
• Orkestrasyon, Stefan Beyer ile
• Analiz, Prof. Ipke Starke ve Prof. Reinhard
Pfundt ile
• Đmprovizasyon, Tilo Augsten ile
Eylül 2006 – Haziran 2012
Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı
Kompozisyon ve Orkestra Şefliği Anasanat Dalı
•
•
•
•
•
•
•
•
Eylül 2005 - Haziran 2006
Kompozisyon, Turgay Erdener ile
Piyano, Yasemin Marlalı ve Diler Argat ile
Armoni, Turgay Erdener ile
Konturpuan, Sevgi Ünal ile
Füg, Hatıra Ahmedli ile
Yeni Müzik Teknikleri, Sıdıka Özdil
Orkestrasyon, Levent Kuterdem ile
Vurmalı Çalgılar, Tarkan Yedican ile
Dokuz Eylül Üniversitesi Đzmir Devlet Konservatuvarı
Kompozisyon ve Orkestra Şefliği Anasanat Dalı
•
•
•
•
Kompozisyon, Prof. Đstemihan Taviloğlu ile
Piyano, Emel Eden ile
Armoni, Ebru Güner Canbey ile
Konturpuan, Esra Kınıklı ile
Diğer Eğitimler ve Çalışmalar
Temmuz 2012 – Eylül 2012
DAAD’nin Yaz Bursu ile iki ay Goethe Institut
Berlin’de dil eğitimi
3 Ocak – 5 Şubat 2011
Demokrasi ve Đnsan Hakları Okulu – Đnsan Hakları
Gündemi Derneği’nin Hollanda Karaliyeti
Elçiliği’nin desteğiyle, Av. Orhan Kemal Cengiz ve
Doç. Bican Şahin yönetiminde, birçok gazetici,
hukukçu, sosyal ve politik bilimler uzmanları ile.
Eylül 2008 - Mayıs 2010
Hoy-Tur Derneği’nde Halk Oyunları Kursu
3-12 Temmuz 2009
Şef Elisanda Carrasco i Ribot’un II. Uluslar arası
Koro Şefliği Kursu ve Seminerleri
26-28 Mayıs 2009
Besteci Stephen GRYC’in Kompozisyon
Workshop’ı
1-3 Mayıs 2009
Şef Wim Van Herk’in Koro Workshop’ı
7-12 Temmuz 2008
Şef Elisanda Carrasco i Ribot’un Çocuk Korosu
Şeflik Kursu, I. Uluslar Arası Koro Şefliği Kursu
Eylül 2006 - Haziran 2008
Besteci Ressam Ertuğrul Oğuz Fırat ve Besteci Prof.
Đlhan Baran’ın Çağdaş Müzik Dersleri
18-22 Aralık 2006
Besteci Stefan Pohlit’in Sprektral Müzik Workshop’ı
Mart 2005 Şubat 2006
Korist –Koro Modern – Çiğdem Aytepe yönetiminde
5-9 Aralık 2005
Workshop – 20. Yüzyıl Sanatı Haftası Çerçevesinde,
Đngiliz kemancı Peter Sheppard Skærved ve Đngiliz
besteci Nigel Clarke ile.
Şubat 2005 – Temmuz 2005
Korist - Kültür Bakanlığı Devlet Çoksesli Gençlik
Korosu - Ahter Destan yönetiminde
Kasım 2002 - Şubat 2005
Korist - Trt Ankara Radyosu Çoksesli Gençlik
Korosu - Prof. Mustafa Apaydın yönetiminde
Burs ve Destekler
Eylül 2010 - Mayıs 2014
(4 x 9 Ay)
Eylül 2010 - Haziran 2014
(4 Yıl)
Temmuz 2012 – Eylül 2012
(2 Ay)
Türk Eğitim Vakfı, Burs ve Başarı Ödülleri
Eylül 2012 - Temmuz 2014
(10 Ay)
AB Erasmus Bursu
T.C. Başbakanlık Bursu
DAAD (Deutscher Akademischer Austausch
Dienst), Yaz Kursu için Alman Devlet Bursu
Gerçekleştirilen Seminerler
Temmuz 2012
Türkiye’deki Lehçeler, Goethe Institut Berlin
05 Şubat 2011
Cumhuriyet Dönemi Müzik Politikaları, Đnsan
Hakları Gündemi Derneği
13 Mart 2010
Beethoven ve Form, Yeni Yüksektepe Kültür
Derneği
21 Kasım 2009
Müzik, Enstrumanlar ve Çağımızda Çalım
Teknikleri, Yeni Yüksektepe Kültür Derneği
Konserler ve Yayınlar
12 - 16 Mayıs 2014
TRT Ankara Radyosu'nda radyo programları için
piyano müziği -13-'ün band kaydı
30 Nisan 2014
'100 YIL + 13 DĐL = 1 SES' başlıklı konser, Besteci
olarak
12 Mayıs 2013
Konser Serisi 'Musik & Gegenwart' 41 Quintett
N.3'ün seslendirilişi
Mart 2013
TRT Ankara Radyo’sunda radyo programı için
piyano müziklerinin kaydı ve program konuğu,
Besteci olarak
9. Ocak 2013
'Musik & Gegenwart' 40 Quintett N.2’nin
seslendirilişi, Besteci olarak
2011
Audio CD – TRT’nin siparişi üzerine hazırlanan
çalışmalardan oluşan, Besteci olarak
27 Mayıs 2011
Genç Besteciler ve Genç Yorumcular Konseri,
Besteci olarak
2-3 Nisan 2010
Sesin Peşinde, 4. Genç Besteciler Festivali, Besteci
olarak
2009 - 2010
Koro Parsifal ile üç mini konser, Koro Şefi olarak
Mayıs 2007’den beri
Her yıl Mayıs ayında gerçekleştirilen Kompozisyon
Öğrencileri Konseri, Besteci olarak
1. Şubat 2006
Ertuğrul Oğuz FIRAT’a Saygı Gecesi’nde Koro
Modern ile bestecinin Ses Senfonisinin(Irsal
Senfoni) birinci bölümünün ilk seslendirilişi, Korist
olarak
Kasım 2002 - Şuabat 2005
TRT Ankara Radyosu Gençlik Korosu ile Radyo
yayınları için birçok band kaydı ve konserler, Korist
olarak
Çalıştığı Kurumlar
Temmuz 2013 - Haziran 2014 Ankara Devlet Tiyatroları - Piyanist
Şubat 2012 - Haziran 2012
Ankara Devlet Tiyatroları - Piyanist
Kasım 2011 – Şubat 2012
Park Sanat Merkezi – Sınavlara Hazırlık Öğretmeni
Şubat 2010 – Eylül 2010
Metronom Müzikevi - Piyano, Đşitme ve Sınavlara
Hazırlık Öğretmeni
Ocak 2009 – Eylül 2010
Yeni Yüksektepe Kültür Derneği – Koro Parsifal –
Koro Şefi
Mayıs 2008 – Eylül 2008
Anadolu Müzikevi - Piyano, Đşitme ve Sınavlara
Hazırlık Öğretmeni
Eylül 2007 – Aralık 2007
Kültür ve Turizm Bakanlığı Devlet Çoksesli Çocuk
Korosu – Şef Yardımcısı
Yabancı Diller
Đngilizce B1
Almanca B2
Download

Özgeçmiş - OzelHocaDersi