KATKI PAYI DAĞILIM ORANI
DEĞİŞİKLİK TALEP FORMU
Tarih :
KATILIMCI BİLGİLERİ
ADI - SOYADI
:
BİREYSEL EMEKLİLİK HESAP NO :
KATILIMCI SİCİL NO
:
....../......./.......... tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, yukarda bilgileri bulunan emeklilik
sözleşmemde, sahip olduğum emeklilik planı içerisindeki katkı payı dağılım oranlarımı ve / veya
birikimlerimin dağılım oranını değiştirmek istiyorum.
Tarih :
Bilgilerinize sunarım. Saygılarımla.
Adı Soyadı :
İmza :
Katkı Payı Dağılım Oranı ve / veya Birikimlerin Dağılım Oranı Değişikliği
Değişiklik talebinde bulunduğunuz dağılım oranı tercihini aşağıda katkı payı ve birikim oranları
bölümlerini doldurarak ve ilgili kutucukları işaretleyerek belirtiniz. Birikimlerinizde değiştirmek
istemediğiniz fonların portföydeki dağılım oranını değiştirmeden yeni oran giriniz. (Yeni oranların
toplamının %100'e eşit olmasına dikkat ediniz.)
Mevcut Portföy Bilgileri
Katkı Payı Birikim
Birikim
Plan
Fon Kodu/
Katkı Payı Dağılım
Dağılım Dağılım
Dağ. Oranı Oranı Min-Max
Adı
Fon Adı
Oranı
Oranı
İT R
K
E
N
BEF02 LİKİT KAMU FONU
BEF03 BÜYÜME AMAÇLI ESNEK FONU
BEF04 BÜYÜME AMAÇLI HİSSE
BEF05 KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI FONU
BEF06 İKİNCİ KAMU DIŞ BORÇLANMA
ARAÇLARI FONU
BEF07 KAMU DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU
BEF08 GELİR AMAÇLI ESNEK FONU
DKF12 KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU
BEF13 ALTIN EMEKLİLİK YATIRIM FONU
BEF14 STANDART EMEKLİLİK YATIRIM FONU
BEF15 ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU
%0
%0
%0
%0
%0
%0
%0
%0
%0-%100
%0-%100
%0-%100
%0-%100
...........
...........
...........
...........
...........
...........
...........
...........
%0
%0
%0
%0
%0
%0
%0
%0
%0
%0
%0
%0
%0
%0
%0-%100
%0-%100
%0-%100
%0-%100
%0-%100
%0-%100
%0-%100
...........
...........
...........
...........
...........
...........
...........
...........
...........
...........
...........
...........
...........
...........
TOPLAM
%0 %0
R
Ö
Uyarı : Katkı Payı ve/veya Birikimlerin Dağılım Oranı Değişiklikleri'nde aşağıdaki seçeneklerin birini
işaretlemesi zorunludur. Seçilmediği durumlarda 3. seçenek otomatik olarak uygulanacaktır.
Sadece bundan sonra ödeyeceğim katkı paylarının dağılım oranlarını değiştirmek istiyorum.
(KP Oranını Doldurunuz)
Sadece sahip olduğum birikimlerimin dağılım oranlarını değiştirmek istiyorum.
(Birikim Oranını Doldurunuz)
Hem bundan sonra ödeyeceğim katkı paylarının, hemde sahibi olduğum birikimlerin dağılım
oranlarını değiştirmek istiyorum. (Katkı Payı Oranı ve Birikim Oranını Birlikte Doldurunuz)
Açıklamalar : Katkı payı ve birikim oranı değişikliğinde iki farklı oran tercihi söz konusu olursa,
katılımcı iki değişiklik yapmış kabul edilecektir. Mevzuat gereği 1 yıl içerisinde en fazla 6 kez katkı
payı oranı değişikliği yapılmaktadır.
Katkı Payı Dağılım Oranı Değişiklik Formu'nun doldurularak aşağıdaki fax numarasına
gönderilmesi gerekmektedir: 0216 556 67 77
FR.10996 (0)
Download

Fon Değişiklik Talep Formu