S.S. ANTALYA PALM CİTY KONAKLARI ARSA VE KONUT YAPI
KOOPERATİFİ BAŞKANLIĞI’NA
ANTALYA
Kooperatif Ana Sözleşmesini okudum, inceledim. Ana sözleşmenin tüm hükümlerini
ve getirilen yükümlülüklerini aynen kabul ederek, Kooperatifinize ortak olmak istiyorum.
Ortaklık talebimin kabul edilmesini, ödeyeceğim para miktarı ile yapılması gereken
diğer işlemlerin tarafıma bildirilmesini rica ederim.
Adı Soyadı
:
Baba Adı
:
T.C. Kimlik No
:
Doğum yeri ve tarihi :
Uyruğu
:
Yazışma Adresi
:
İkametğah Adresi :
Telefonu
:
İmza
Ekler
:
1. Nüfus cüzdanı örneği
2. İkametgah senedi
3. 3 adet fotoğraf
Download

Palm City Ortaklığa Giriş Dilekçesi