ULUSOY UN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
23.500.000.-TL Nominal Değerli Payların Halka Arz Yoluyla Satışı ile İlgili
YURTİÇİ KURUMSAL YATIRIMCI TALEP FORMU
YATIRIMCI
BİLGİLERİ
Tüzel Kişiler
Kurum Unvanı *
Adres
:
İlçe
:
İl
:
Telefon
:
E-posta
:
Kurum / Fon Takas Kodu
Vergi Numarası **
@
* Kurum Unvanı kısaltma yapılmadan belirtilmelidir.
** Vergi Numarası zorunlu olup, bu bilgilerin eksik ya da yanlışlığı talebin iptal olmasına neden olabilir.
TALEP EDİLEN PAY MİKTARI
Kurumsal Yatırımcılar 2,90 - 3,45 TL fiyat aralığında kalmak ve 5 kuruş fiyat adımlarında olmak kaydıyla 5 farklı fiyattan farklı miktarda talepte bulunabilecekleri gibi, taleplerini
fiyattan bağımsız olarak talep ettikleri lot adedi şeklinde veya fiyattan bağımsız olarak talep ettikleri toplam tutar şeklinde de iletebilirler.
FARKLI FİYAT SEVİYELERİNE GÖRE TEKLİFLER
Talep Edilen Lot Adedi (1 Lot ve Katları)
Birim Lot Fiyatı
Toplam Tutar TL
1.
TL
TL
Lot
=
2.
TL
TL
Lot
=
3.
TL
TL
Lot
=
4.
TL
TL
Lot
=
5.
TL
TL
Lot
=
Talep Bedeli, "Toplam Tutar TL" deki tutarlardan en yüksek olanıdır.
Dağıtımda, nihai halka arz fiyatına eşit veya üzerindeki ilk seviye dikkate alınacaktır.
Bedel İadesini Talebe Dönüştürme
İstiyorum
İstemiyorum
VEYA
SADECE TUTAR BAZINDA TALEP GİRİŞİ
Talep Edilen Toplam Lot Bedeli :
TL
Talep adedi, tutarın nihai halka arz fiyatına bölünmesiyle
hesaplanacaktır.
VEYA
SADECE ADET BAZINDA TALEP GİRİŞİ
Nihai halka arz fiyatından bağımsız olarak bu talep adedi dikkate alınacaktır.
(Giriş zorunlu değildir.)
Lot (1 Lot ve Katları)
Lot (1 Lot ve Katları)
Talep Edilen Toplam Lot Adedi :
Kabul Edilebilecek Asgari Miktar :
Talep adedi nihai halka arz fiyatından bağımsız bu adet olarak dikkate alınacaktır.
Talep Bedeli = Adet*3,45 TL'dir
Bu formda yer alan talebimi 07 Kasım 2014 tarihli Kamuyu Aydınlatma Platformu (www.kap.gov.tr), www.ulusoyun.com.tr ve www.sekeryatirim.com.tr web sitelerinde ilan edilen Pay Halka Arz
İzahnamesindeki (İhraççı Bilgi Dökümanı Sermaye Piyasası Aracı Notu ve Özet) bilgileri okuyarak ve okuduğum bilgilerde belirtilen şartları kabul ederek yapmaktayım. Bu formda yer alan “Kabul
Edilebilecek Asgari Miktar” satırını doldurmam halinde yapılacak dağıtım sonucunda belirttiğim asgari miktarın karşılanmaması durumunda dağıtım listesinin oluşturulmasında talebimin dikkate
alınmayacağını bildiğimi, bu formu imzalamakla, İZAHNAMEDE atfedilen tüm sorumluluk, yükümlülük, onay ve taahhütleri kabul ettiğimi, bu hükümlere aynen uyacağımı beyan ve taahhüt ederim. Halka arz
İmza :
Tarih :
VİRMAN BİLGİLERİ
Yatırım Fonları, Emeklilik Fonları ve Yatırım Ortaklıkları İçin
Payların Virmanlanacağı
Diğer Kurumsal Müşteriler İçin
Payların Virmanlanacağı
Kurum Adı
: TAKASBANK
Kurum Adı:
Üye Kodu
:
Hesap No:
Müşteri Unvanı :
MKK Sicil Numarası:
Müşteri Unvanı:
BU BÖLÜM ARACI KURUM TARAFINDAN DOLDURULACAKTIR
Kabul Edilen Lot ( 1 Adet ve Katları )
Tahsil Edilen Toplam Tutar ( TL )
İade Edilecek Toplam Tutar ( TL )
Aracı Kurum Kodu
:
Şube Kodu
Talep Başvuru No
:
:
:
Aracı Kurum Onayı
:
:
Asıl Nüsha Kurumda Kalacak ve Formun Bir Nüshası Yatırımcıya Verilecektir.
TALEP FORMUNA EKLENMESİ GEREKLİ BELGELER
Tüzel Kişi Yatırımcılar
Noter Tasdikli İmza Sirküleri, Vergi Levhası, Kuruluş Gazetesi Fotokopisi, Ticaret Sicili Kayıt Belgesi Fotokopisi
Download

yurtiçi kurumsal yatırımcı talep formu