ÖN BİLGİLENDİRME METNİ
http://www.doruk.net.tr adresinde Ses Hizmetleri altında yer alan DORUKFAX hizmetine
ilişkin ön bilgileri okuduğumu, anladığımı ve internet sitesinde yer alan kuralları gayri kabili
rücu olarak kabul etmiş olduğumu kabul, beyan ve taahhüt ederim. Kullanıcı bilgilerime eposta adresimi girmemem halinde, ön bilgilendirme formunun gönderilmesine dair talebimin
olmadığını kabul ve beyan ederim. Tüketicilerin şikâyet ve itirazları konusundaki başvurular,
tüketici sorunları hakem heyetine veya tüketici mahkemesine yapılabilecektir.
Bu bilgiler, DORUKNET tarafından tüketiciler ile ergin olmayanlar ve ayırt etme gücünden
yoksun veya kısıtlı erginleri koruyacak şekilde ticari amaçlarla verilmektedir.
MÜŞTERİ
Kaşe / İmza / Tarih
Download

Ön Bilgilendirme Metni