ÇOMÜDAM |
Deneysel Araştırma Merkezi
DENEY HAYVANI ve ÇALIŞMA TALEP FORMU
(Deney hayvanı ve çalışma talep eden arştırmacılar formun A, B, C ve D kısımlarını, sadece hayvan talep eden
araştırmacılar A, B ve C kısmlarını, sadece çalışma talep eden araştırmacılar ise A, B, ve D kısmlarını dolduracaklardır.)
A- PROJE BİLGİLERİ
Projenin Adı
Başvuru Tarihi
Deneyin Başlama ve Bitiş Tarihleri
HAYDEK Onay Tarihi ve Numarası
B- ARAŞTIRMA YÜRÜTÜCÜSÜ BİLGİLERİ
Adı Soyadı Ünvanı
Kurumu
Adresi Telefon Numarası
E-posta
ÇOMÜDAM Merkez Binada çalışacaklar için Ek-1 de
belirtilen koşul ve kuralları okudum kabul ediyorum.
EVET
Diğer Ünitelerde çalışacaklar için Ek-2 de belirtilen
koşul ve kuralları okudum kabul ediyorum
EVET
Yardımcı Araştırmacılar
Sertifikalı Yardımcı Araştırmacılar
Adı Soyadı ve Ünvanı
Sertifikasız Yardımcı Araştırmacılar
Adı Soyadı ve Ünvanı
C- DENEY HAYVANI TALEP PROTOKOLÜ
Deney Hayvanının Türü
Fare
Soy / Irk
Cinsiyet
Sayısı
Yaşı
Ağırlığı
Dişi
Erkek
Bu bölümde projenin başlangıç ve bitiş tarihleri arasında deney hayvanının ne sıklıkta ve sayıda talep edileceği aylık talep çizelgesi şeklinde
yazılmalıdır.
Deney Hayvanının İsteneceği
Tarih ve Sayı
D- ÇALIŞMA TALEP PROTOKOLÜ
HAYVANLAR ÜZERİNDE DENEYSEL ARAŞTIRMALARIN YAPILACAĞI YER BİLGİLERİ
ÇOMÜDAM Merkez Bina
Hamster ve Gerbil Ünitesi
Su Ürünleri Ünitesi
Kanatlı Ünitesi
Diğer
HAYVANLAR ÜZERİNDE YAPILACAK İŞLEMLER
Cevabınız ÇOMÜDAM
ise
yandaki
uygun
kutucukları
işaretleyerek belitiniz
Cerrahi Girişim
İlaç Uygulaması
Özel Beslenme
Postoperatif Bakım
Diğer
ÇALIŞILACAK DENEY HAYVANI BİLGİLERİ
(Sadece çalışma talep eden araştırmacılar dolduracakdır.)
Deney Hayvanın Türü
Deney Hayvanı Sayısı
Kısaca Özelliği
BAŞVURU DEĞERLENDİRMESİ
Formun bu kısmını kurum yetkilisi dolduracakdır.
Yukarıda tür, cins ve sayıları belirtilen deney hayvanlarının protokol dahilinde
merkezimizden temin edilmesi mümkündür.
Temin Edilebilecek Tarih
Başka bir yasal üretici firmadan
temin edilmesi durumunda
merkezin olanaklarında
faydalanmak mümkün müdür ?
Yukarıda tür, cins ve sayısı belirtilen deney hayvanlarının merkezimizden temin edilmesi
mümkün değildir
EVET
HAYIR
Tedarik edilen kuruluş adı
FORMU DEĞERLENDİREN
Veteriner Hekim Sait ELMAS
Sorumlu Yönetici
Download

ÇOMÜDAM | Deneysel Araştırma Merkezi