ÖDEME DEĞİŞİKLİK TALEP FORMU
KATILIMCI BİLGİLERİ
ADI - SOYADI
BİREYSEL EMEKLİLİK HESAP NO
KATILIMCI SİCİL NO
Tarih :
:
:
:
Bireysel Emeklilik Hesap No'su ................. olan emeklilik sözleşmemde ......./......../.......... tarihinden itibaren geçerli olmak
üzere ödeme bilgilerimi değiştirmek istiyorum.
Tarih :
Durumu bilgilerinize sunarım. Saygılarımla.
Adı Soyadı :
İmza :
ÖNEMLİ NOT :
Katılımcı ad ve hesabına katkı payı ödeyen kişi katılımcı dışında bir başka kişi ise formda imzası mutlaka bulunmalıdır.
Ara Ödeme Talebi
..../..../....... tarihinde aşağıda belirtmiş olduğum kredi kartımdan veya banka hesabımdan bir defaya mahsus olmak
üzere ................................... TL'nın çekilmesini talep ederim.
Katkı Payı Ödemeleriyle İlgili Değişiklik Talepleri
R
İT
Eski
Katkı Payı Ödeme Tutarı :
Katkı Payı Ödeme Vadesi Tarihi :
Yeni (Rakamla ve Yazıyla )
........................................................
Ayın ......... 'si
* Katkı payı tutarınızın dahil olduğunuz planın asgari katkı payı tutarı olan 26,00 TL den az belirlenebilmesi mümkün değildir.
K
E
N
Katkı Payı Ödeme Periyodu Değişikliği Talepleri
Ayda Bir
3 Ayda Bir
6 Ayda Bir
Yılda Bir
R
Ö
Katkı Payı Ödeme Şekli Değişikliği Talepleri
Yapı Kredi Bankası'ndan Otomatik
Ödeme Bankadan Özel Ödeme (*)
Banka Havalesi
Şirket Kasasına Ödeme
Kredi Kartı
Eski
Eski
Kredi Kart No : .............. / .............. / .............. / ..............
Son Kullanım Tarihi : ....... / ..........
Not : Kredi kartı ile yapılan ödemelerde uygulanacak blokaj süresi 25 ile 39 takvim günü arasında değişmektedir. Blokaj
süresi şirket tarafından değiştirilebilir. Blokajın bitimini takiben en geç 2 iş günü içinde ödenen katkı payları yatırıma
yönlendirilecektir.
FR.11000 (0)
ÖDEME DEĞİŞİKLİK TALEP FORMU
Bilgiler :
- Katkı payı ödemelerinizi, Visa&Master özelliği taşıyan tüm kredi kartları ile ödeyebilirsiniz.
- Katkı payı ödemelerinizi, herhangi bir masraf ödemeden anlaşmalı olduğumuz, aşağıda belirtilen bankaların Özel
Havale Sistemlerini tercih ederek gerçekleştirebilirsiniz.
Yapı Kredi Bankası ATM, Şube, İnternet ve Telefon Bankacılığı'nın fatura ödeme menü adımından Katılımcı Sicil No ve
Bireysel Emeklilik No bilgisiyle,
Garanti Bankası ATM, İnternet ve Telefon Bankacılığı'nın fatura ödeme menü adımından T.C. Kimlik No ve Bireysel
Emeklilik No bilgisiyle,
Akbank Şube, İnternet ve Telefon Bankacılığı'nın fatura ödeme menü adımından Bireysel Emeklilik No bilgisiyle,
ING Bank Şube ve İnternet Bankacılığı'nın fatura ödeme menü adımından T.C. Kimlik No bilgisiyle katkı payı
ödemelerinizi gerçekleştirebilirsiniz.
- Yapı Kredi Bankası, Garanti Bankası, Akbank ve ING Bank Şube ve İnternet Bankacılığı'ndan otomatik ödeme
talimatı vererek; katkı payı ödemelerinizin vadelerinde hesabınızdan sorgulanmasınızı sağlayabilirsiniz.
Yapı Kredi Bankası hesap sahibiyseniz; otomatik ödeme talimatınızı Allianz'a da verebilirsiniz. Otomatik Ödeme
Talimatı'na 444 45 46 no.lu Allianz Çözüm Hattı'ndan ya da www.allianzemeklilik.com.tr / Ödeme Kanalları menü
adımından ulaşabilirsiniz. Talimatınızı acentenize ulaştırabilir ya da 0216 556 67 77 numaralı faksa gönderebilirsiniz.
- Tüm PTT şubelerinden 2,50 TL işlem ücreti karşılığında ve nakit olarak T.C. Kimlik No ve Bireysel Emeklilik No
bilgisiyle katkı payı ödemenizi gerçekleştirebilirsiniz.
R
İ
T
K
- Garanti Bankası Migros Kolay Vezne ödeme noktalarından 1,00 TL işlem ücreti karşılığında ve nakit olarak T.C.
Kimlik No bilgisiyle katkı payı ödemenizi gerçekleştirebilirsiniz.
E
N
Ödeme Kanallarımızla ilgili detaylı bilgiye www.allianzemeklilik.com.tr / Ödeme Kanalları menü adımından
ya da 444 45 46 no.lu Allianz Çözüm Hattı'ndan ulaşabilirsiniz.
R
Ö
FR.11000 (0)
Download

ÖDEME DEĞİŞİKLİK TALEP FORMU ADI