MEVLANA DEĞİŞİM PROGRAMI KAPSAMINDA ASİL OLARAK GİTMEYE HAK
KAZANAN ÖĞRETİM ELEMANLARINA YÖNELİK BİLGİ NOTU
2014-2015 akademik yılında Mevlana Değişim Programı bütçesi merkezimize gelmiş
bulunmaktadır. Bu doğrultuda kazanmış olduğunuz hakkınızı, 31 Ağustos 2015 tarihine kadar
1 haftalık sürede gideceğiniz üniversite ile mail yoluyla ortak bir tarih belirleyerek istediğiniz
zaman kullanabilirsiniz. Ancak geçtiğimiz seneki tecrübelerimize dayanarak tarih belirlerken
faaliyetin gidilecek üniversitenin eğitim-öğretim dönemi içerisinde olmasını tavsiye
etmekteyiz. Tarih kararlaştırıldıktan sonra yapılması gerekenler şunlardır:
-"Öğretim Elemanı Hareketlilik Programı" belgesini doldurmanız ve bu belgede gideceğiniz
üniversitede bir hafta içerisinde ders veya seminer programınızı 6 saat olarak düzenlemeniz
gerekmektedir. Daha sonra bu programın mail yoluyla karşı tarafa imzalatılması ve
merkezimize getirilmesi gerekmektedir.
-Yurt dışına çıkış yapmadan en az bir hafta öncesinde ise merkezimize gelip "Öğretim
Elemanı Yükümlülük Sözleşmesi" imzalamanızı ve uçak biletinizi satın alıp bize faturasını
getirmenizi rica ederiz.
-Ülkelere göre değişen miktarlarda günlük yevmiye ve uçak bileti tutarınızın ilk ödemesi olan
% 80'lik ödeme siz yurtdışına çıkmadan 1 hafta önce yapılacaktır. Kalan %20'lik miktar ise
siz yurtdışından döndükten sonra dönüş belgelerinizin teslimi ile gerçekleşecektir.
Buna göre gitmeden önce merkezimize getirilmesi gereken belgeler "Öğretim Elemanı
Hareketlilik Programı", "Öğretim Elemanı Yükümlülük Sözleşmesi", Uçak bileti; geldikten
sonra merkezimize getirilmesi gereken belgeler ise "Öğretim Elemanı Katılım Belgesi",
"Öğretim Elemanı Nihai Raporu" ve size geri ödenmek üzere gidiş dönüşte yapılmış olan
ulaşım belgelerinin fişi veya faturasıdır.
Eğer hakkınızı kullanamayacaksanız da bir sonraki yıl başvuru esnasında cezalı duruma
düşülmemesi için merkezimize mazeretinizi belirten dilekçenizi göndermeniz gerekmektedir.
Saygılarımızla,
International Relations Office
Mevlana Exchange Program
ANS Campus, Rektörlük E. Blok
03200 Afyonkarahisar
Tel: +90 444 03 03 - 10413
Fax: +90 272 228 13 51
E-mail: [email protected]
Download

Öğretim Elemanlarına Yönelik Bilgi Notu