T.C.
AKYURT KAYMAKAMLIĞI
Nevzat Hüseyin Tiryaki Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürlüğü
Sayı : 89740474-771/
Konu : 2014-2015 Eğitim-Öğretim Yılı
Eylül Dönemi Mesleki Çalışmalar
29/08/2014
OKULUMUZ YÖNETİCİ VE ÖĞRETMENLERİNE
İlgi
: (a) Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği
İlgi (a) Yönetmeliğin 87.maddesi doğrultusunda 1-12 Eylül 2014 tarihleri arasında
“2014-2015 Eğitim-Öğretim Yılı Eylül Dönemi Mesleki Çalışmalar” yapılacaktır. Tüm
branşlar için mesleki çalışma programı yazımız ekinde sunulmuştur. Program doğrultusunda
tüm öğretmenler tarafından yapılan mesleki çalışmalara ait hazırlanacak tüm doküman ve
raporlar öğretmenler tarafından imzalanarak dosya şeklinde 12/09/2014 tarihine kadar okul
müdürlüğümüze teslim edilecektir.
Çalışma programı doğrultusunda söz konusu tarihlerde okulda hazır bulunmanız,
herhangi bir sebeple bulunamayacağınız günler için mazeretinizi belgesiyle birlikte okul
müdürlüğüne bildirmeniz hususunda;
Gereğini önemle rica ederim.
İlhan DEMİR
Okul Müdürü
EK:
1- Eylül 2014 Mesleki Çalışma Programı (1 adet – 2 sayfa)
2- Mesleki Çalışma Konuları Listesi (1 adet – 3 sayfa)
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Timurhan Mahallesi Kaymakam Abidin Coşkun Caddesi No:8 06750 Akyurt/ANKARA
Telefon: (0 312) 844 01 77 Faks: (0 312) 844 01 88
E-Posta: [email protected] Elektronik Ağ: www.ateml.meb.k12.tr
2014-2015 EĞİTİM – ÖĞRETİM YILI
EYLÜL DÖNEMİ MESLEKİ ÇALIŞMA PROGRAMI
DUYURU ÇİZELGESİ
S.NO
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
ADI SOYADI
Ömer İLHAN
Seyit Veli KANAT
Belgin YÜCETÜRK
Hatice Meral AŞLAKCI
Yasin ÖZCE
Sevgi Burcu ŞENSES
Celile TEMİZ
Suna YİĞİT
Hilal BUĞAN
Asuman KÖSE
Sezai ÖĞÜLMÜŞ
Zülfü TURAN
Şenol KORKMAZ
Mustafa ARSLAN
Hüseyin ÖZDER
Esra ÇALIŞAN
Yasin SOYDAR
Mustafa GÖKTAŞ
Mustafa ÇELİK
Nizamettin GÜL
Hasan KÖSE
Adnan BAŞER
Hatice GÜL ALTUN
Nejdet ÖNDER
Mevlüt DAĞ
Ali KARTAL
BRANŞI
GÖREVİ
İMZA
EET/Elektrik
Koor.Md.Yrd.
Bilişim Teknolojileri
Tek.Md.Yrd.
Türk Dili ve Edb.
Öğretmen
Türk Dili ve Edb.
Öğretmen
Matematik
Öğretmen
Matematik
Öğretmen
Kimya/Kimya Tek.
Öğretmen
Biyoloji
Öğretmen
Biyoloji
Öğretmen
Tarih
Öğretmen
Felsefe
Öğretmen
Felsefe
Öğretmen
İngilizce
Öğretmen
Beden Eğitimi
Öğretmen
Beden Eğitimi
Öğretmen
Bilişim Teknolojileri
Atölye Şefi
Bilişim Teknolojileri
Öğretmen
EET/Elektrik
Alan Şefi
EET/Elektrik
Atölye Şefi
EET/Elektrik
Atölye Şefi
EET/Elektrik
Öğretmen
Metal Teknolojisi
Alan Şefi
Metal Teknolojisi
Öğretmen
Mobilya ve İç M.Tas.
Alan Şefi
Mobilya ve İç M.Tas.
Atölye Şefi
Motorlu Araçlar Tek.
Öğretmen
Yönetici ve öğretmenlerimizin tamamı 26 (yirmi altı) kişiden ibarettir.
İlhan DEMİR
Okul Müdürü
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Timurhan Mahallesi Kaymakam Abidin Coşkun Caddesi No:8 06750 Akyurt/ANKARA
Telefon: (0 312) 844 01 77 Faks: (0 312) 844 01 88
E-Posta: [email protected] Elektronik Ağ: www.ateml.meb.k12.tr
Download

T - Milli Eğitim Bakanlığı