T.C. YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
2014-2015 AKADEMİK YILI
ÖĞRENCİ EL KİTABI
Bu Kılavuz
T.C. Yeditepe Üniversitesi’nin Yönetmelik, Yönerge ve Duyuruları Çerçevesinde,
Öğrencilerimizin Üniversite/Fakülte İçindeki İşlemlerinde
Kolaylık Sağlaması Amacı ile Hazırlanmıştır.
Temmuz 2014
Sevgili Öğrencilerimiz,
Yeditepe Üniversitesi’nde geçireceğiniz yıllar boyunca
kazanacağınız bilgi, tecrübe ve yetkinlikler, hayatınızın nasıl
şekilleneceğini büyük ölçüde etkileyecektir.
Bu zamanı en etkin ve verimli şekilde değerlendirmeniz, hem
bizim hem de sizin gayretleriniz ile olacaktır.
Biz elimizden geleni yapacağımıza söz veriyor, sizden de aynı
çabayı bekliyoruz.
Prof. Dr. Şükran Nilvana Atadeniz
Dekan
2
İÇİNDEKİLER (Okumak istediğiniz konunun başlığına tıklayınız - ctrl+clk)
FAKÜLTE MİSYON, VİZYON VE DEĞERLERİ
…………………………………………………………………..………
MEZUNLARIMIZA KAZANDIRMAYI HEDEFLEDİĞİMİZ ÖĞRENİM ÇIKTILARI…………………..…………..…
TEMEL BİLGİLER...
AKADEMİK TAKVİM ………………………………………………………..……..…………….
SAYFA NO.
4
5
7
7
7
7
7
7
8
8
8
9
9
10
11
11
11
12
12
12
12
12
13
13
13
13
YÖNETMELİKLER ………………………………………………………………..…………………
ÜNİVERSİTE BURS VE OLANAKLARI ……………………………………………………….
ENGELSİZ YEDİTEPE ………………………………………………………………………………
MEDİKO SOSYAL BİRİMİ VE UYGULAMA ECZANESİ .……………..……………….
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ PSİKOLOJİK DESTEK BİRİMLERİ.……………..…………
KİŞİSEL GELİŞİM VE KARİYER PLANLAMASI …………………………………………….
FAKÜLTE YÖNETİMİNE
ÖĞRENCİ TEMSİLCİLERİ …………………………………………………………………………
KATILIM...
ÖĞRENCİ KONSEYİ …………………………………………………………………………..……
DÖNEM BAŞLARKEN...
ÖĞRENCİ BİLGİ SİSTEMİ (OBS) ………………………………………………….……………
ÖĞRENCİ E-POSTA HESABI…………..……………………………………………….………..
ORYANTASYON / TANIŞMA PROGRAMI………………………………………………….
AKADEMİK DANIŞMANLIK ….........................…………………………….……………
AKADEMİK KAYIT/DERS SEÇİMİ ………………………………………………….………….
DERSLİKLER VE DERSLER ……………………………………………..…….………..…………
DÖNEM BOYUNCA...
ÖĞRETİM ÜYELERİ İLE HAFTALIK GÖRÜŞME SAATLERİ .……………....………….
DERS EKLEME/BIRAKMA .………………………………………………..………....………….
DERSTEN ÇEKİLME (Withdrawal) ………………………………………..………..…………
SINAVLAR .………………………………………………..………..…………………………...…….
BAŞVURULAR .………………………………………………..………..…………………………….
DERSLERE DEVAM YÜKÜMLÜLÜĞÜ .………………………………..………..…………….
AKADEMİK YAZIM MERKEZİ .………………………………………………..………..……….
AKADEMİK DÜRÜSTLÜK .……………………………………………………..………..………..
AKADEMİK DANIŞMANINIZLA GÖRÜŞME……….................……..………..……….
FRANSIZCA VE ALMANCA ÖĞRETİM YAPAN BÖLÜMLERDE HAZIRLIK
PROGRAMLARI ………………………………………………..………………………..…..……….
14
DÖNEM BİTERKEN...
DÖNEM SONU SINAVLARI .…………………………………………………..………..………..
15
BÜTÜNLEME SINAVLARI .…………………………………………………..………..…………..
15
AKADEMİK DANIŞMANINIZLA GÖRÜŞME …………………………..……..…………….
15
DERS ANKETİ …………………………………………………..………………………..…..………..
15
GENEL DEĞERLENDİRME ANKETİ ………………………………….……..………..………..
15
MEZUN ANKETİ …………………………………………………..………..…………………………
15
YAZ BOYUNCA...
YAZ ÖĞRETİMİ …………………………………………………..………..…………..……..........
16
STAJLAR …………………………………………………..………..…………..…………………..…..
16
STAJ FIRSATLARININ TAKİBİ……………………..………………………………………..…….
17
ETKİNLİKLER VE
ÖĞRENCİ KULÜPLERİ/TOPLULUKLARI ……………………..……..…………..…………..
18
SOSYAL HAYAT...
FAKÜLTE ETKİNLİKLERİ ……………………..………………………………………..…………..
18
YUVAM (Yönetim Uygulama ve Araştırma Merkezi) ……………………..………..
18
KARİYER GÜNLERİ VE KARİYER FUARI..…………..………………………………………..
18
KİŞİSEL GELİŞİM GÜNLERİ………………………………….……..………..………..………….
19
BAHAR ŞENLİĞİ ……………………..……..…………..……………………………………….…..
19
İSTEK KART AYRICALIKLARI ……………………..……..…………..………………………….
19
SOSYAL MEDYA ……………………..……..…………..…………………………………….…….
19
ULUSLARARASI...
ULUSLARARASI OFİS……………………..……..…………..…………………………………….
20
ULUSLARARASI HAREKETLİLİK/ERASMUS PROGRAMLARI ………………….……
20
BÖLÜMLERARASI...
ÇİFT ANADAL (ÇAP) PROGRAMLARI ……………………..…………………………………
23
YAN DAL PROGRAMLARI ……………………..………………………………………………...
23
ALAN DIŞI SEÇMELİ DERSLER ……………………..…………………………………..……...
24
MEZUN OLURKEN...
MEZUNİYET SÜRECİ ……………………..…………………………………………………….....
25
İŞ HAYATINA
KARİYER PLANLAMASI ……………………..…………………………………………………….
25
GEÇERKEN...
İŞ VE STAJ FIRSATLARI ……………………..…………………………………..………………..
25
İİBF MEZUNU OLMAK…………………………………………………………….………….......
25
T.C. YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ MEZUNU OLMAK………………………………….......
25
SİZDEN BEKLEDİKLERİMİZ... ……………………….……………………..…………………………………..……..……………….………..
26
AKADEMİK PROGRAM BİLGİLERİ (Müfredat, Seçmeli Dersler, Önkoşullar, Yan Dal Programları, Bölüm İletişim Bilgileri)
İKTİSAT BÖLÜMÜ ……………………..…………………………………..……………………….
27
İŞLETME BÖLÜMÜ ……………………..…………………………………..……………………..
31
SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER BÖLÜMÜ (FRANSIZCA) ..…….
38
SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER BÖLÜMÜ (İNGİLİZCE) ..……...
41
KAMU YÖNETİMİ BÖLÜMÜ …..…………………………………..………..…………………
45
ULUSLARARASI İŞLETME YÖNETİMİ BÖLÜMÜ (ALMANCA) ..……………….….
47
FAKÜLTE DEKANLIĞI İLETİŞİM BİLGİLERİ …..………………………………………………………..………………..……..…………..
50
T.C. Yeditepe Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi – Temmuz 2014
3
T.C. Yedİtepe Ünİversİtesİ
İktİsadİ ve İdarİ Bİlİmler Fakültesİ
Vizyonumuz
Yeditepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nin vizyonu; eğitim, öğretim, bilimsel araştırmalar ve
topluma verdiği hizmetlerle, Türkiye’nin ve dünyanın en saygın fakültelerinden biri olmaktır.
Misyonumuz
Fakültemiz, sürekli iyileştirme prensipleri çerçevesinde, eğitim, araştırma ve hizmet yoluyla topluma değer
katmaya odaklanmıştır.
Bu amaçla:
Çağdaş ve evrensel değerleri özümsemiş; toplumsal, ekonomik, siyasal gelişmelere yön verebilecek;
girişimcilik ve liderlik niteliklerine sahip olan bireyler yetiştirme kararlılığıyla, çağdaş uluslararası akademik
standartlarda lisans ve lisansüstü programlar sunar.
Öğretim elemanlarının akademik ve profesyonel gelişimlerini, ulusal/uluslararası platformlarda bilgi
üretmelerini ve paylaşmalarını destekleyen bir çalışma ortamı sağlar.
Ulusal ve uluslararası her türlü özel işletme ve kamu kuruluşları ile işbirliği yaparak, öğrencilerinin ve Fakülte
elemanlarının bilgi/deneyimlerini paylaşmalarını desteklemek suretiyle, topluma hizmet eder.
Fakülte içinde; kişisel gelişimi destekleyen, çağdaş, saygın, hoşgörülü, yenilikçi, girişimci ve katılımcı bir
kültürü yaşatır ve yansıtır.
Değerlerimiz
Fakültemizin Değerleri Yeditepe Üniversitesi’nin ilkeleri çerçevesinde tanımlanmıştır.







Akademik ve kurumsal sorumluluklarımızı tüm paydaşlarımızın ihtiyaçları ile tutarlı olarak, güvenilir,
etkin ve dürüst bir biçimde yerine getirmek.
Akademik ortamın gerekliliği olan düşünce, ifade ve vicdan özgürlüğünü gözetmek.
Evrensel insan hak ve özgürlükleri çerçevesinde, fakültemizin tüm etkinlik, iletişim ve ilişkilerinde
kurumsal ve çağdaş biçimde davranmak.
Fakültemizin tüm etkinlik, iletişim ve ilişkilerinde, eşit ve adil davranmak.
Fakültemizin tüm etkinlik ve ilişkilerinde, açık iletişimi sağlamak ve şeffaf olmak.
Fakültemizin tüm etkinlik, iletişim ve ilişkilerinde, güvenliği sağlamak, sağlığı korumak, maddi ve
manevi varlıklara zarar vermemeye özen göstermek.
Fakültemizin tüm etkinlik, iletişim ve ilişkilerinde, sürekli iyileşme ve gelişme sağlamak.
Bu değerler fakültemizin tüm akademik ve idari elemanlarını ve öğrencilerini kapsamaktadır.
T.C. Yeditepe Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Üyeleri - 25 06 2013
T.C. Yeditepe Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi – Temmuz 2014
4
İŞ HAYATINDA SİZDEN BEKLENEN YETKİNLİKLER…
ÖNEM SIRASIYLA… İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Danışma Kurulu Üyeleri, 6 Haziran 2013 tarihli
toplantıda, iş dünyasının mezunlarda aradığı nitelikleri şöyle sıralamıştır (Fakültemizin web sitesinde Fakülte
Danışma Kurulu Üyeleri’nin listesini görebilirsiniz (http://www.yeditepe.edu.tr/dotAsset/231744.pdf)):
1) İletişim becerilerine sahip; fikirlerini iyi ifade edebilen; etkin yazılı ve sözlü iletişim kurabilen; üst, ast
ve eşit kademedeki diğer çalışanlara ilişkilerinde nasıl davranması gerektiğini bilen;
2) Öğrenme isteği ve yeteneği olan;
3) Eleştirel düşünebilen; hangi bilgiyi, nerede ve ne zaman kullanacağını bilen; bilgiyi yorumlayabilen ve
sonuç çıkarabilen;
4) Genel kültür sahibi olan (tarih, sanat, felsefe gibi) ve alanı ile ilgili güncel konuları yakından izleyen;
5) Profesyonel hayatın gerektirdiği etik anlayışına sahip, takım içinde ve bağımsız çalışmalarda
sorumluluklarını yerine getirebilen, güvenilir ve etkin bireyler olmaları.
Fakültemiz, Danışma Kurulu üyelerinden aldığı geri bildirimlerin yanı sıra, hem Avrupa Yüksek Öğretim
Alanı’nın hem de Türkiye Yüksek Öğretim Kurulu’nun Yeterlilikler Çerçeveleri’nin gereklilikleri ile uyumlu
olarak, akademik programlarından mezun olan öğrencilere aşağıdaki bilgi, beceri ve yetkinlikleri kazandırmayı
hedeflemektedir:
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ’NİN MEZUNLARINA
KAZANDIRMAYI HEDEFLEDİĞİ ÖĞRENİM ÇIKTILARI
Yetkinlikler
Bağımsız çalışabilme ve sorumluluk alabilme yetkinliği



Kendi alanında hangi bilgiyi nerede bulacağını bilir, bağımsız araştırma ve çalışma yapabilir, araştırdığı
konu ile ilgili kapsamlı bir araştırma ve/veya proje raporu hazırlayabilir.
Alanı ile ilgili proje veya uygulamalı çalışmalarda yürütücü veya takım üyesi olarak üzerine düşen
sorumlulukları yerine getirebilir.
Kurum veya örgüt için hedef ve amaç belirleyebilir, bunlara yönelik veya performans iyileştirici proje
tasarımı ve planlaması yapabilir.
Öğrenme Yetkinliği



Alanında edindiği bilgileri eleştirel olarak değerlendirebilir, sahip olduğu bilginin yeterliliğini ve öğrenme
gereksinimlerini tespit edebilir, eksikliklerini gidermek için öğrenmesini yönlendirebilir.
Kişisel ve profesyonel gelişimi için bilgi güncellemenin ve yaşam boyu öğrenmenin önemini anladığını
gösterebilir.
Uluslararası ve ülke içi dinamiklerin değişkenliğini göz önünde bulundurarak, profesyonel hayatta başarılı
olmak için esnek düşünebilmenin ve yaratıcı çözümler üretebilmenin önemini anladığını gösterebilir.
İletişim ve Sosyal Yetkinlikler


Kendi alanındaki küresel dinamikleri anlayabilecek, takip edebilecek ve yorumlayabilecek; uluslararası
kurumsal düzeyde, etkin yazılı ve sözlü iletişim kurabilecek İngilizce (ve Fransızca veya Almanca) bilgisine
sahip olduğunu gösterebilir.
Ulusal ve uluslararası akademik ve profesyonel ortamlarda bilgisini, çalışmalarının sonuçlarını, fikir ve
yorumlarını, alanındaki veya başka disiplin ve birimlerdeki kişilere, gerekli verileri kullanarak ve açık ve
net bir şekilde Türkçe veya İngilizce (ve Fransızca veya Almanca) olarak ifade edebilir, sunabilir,
paylaşabilir.
T.C. Yeditepe Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi – Temmuz 2014
5


Kültürler ve bireyler arasındaki farklılıklara saygı gösterilmesinin önemini anladığını gösterebilir, farklı
kültürlerden bireylerin oluşturduğu sosyal veya profesyonel ortamlarda gerekli empatiyi göstererek
iletişim kurabilir.
Kendi alanında geçerliliği ve yaygın kullanımı olan bilişim teknolojilerini etkin şekilde kullanabilir.
Alana Özgü Yetkinlikler




Bireysel, profesyonel ve toplumsal etik kavramları anlar, bu kavramların uygulamalarını değerlendirebilir,
bu ilkelere uygun davranmanın topluma değer katmak için ne derece önemli olduğunu anladığını
gösterebilir.
Sosyal sorumluluk kavramının bireysel, toplumsal ve ekolojik boyutlarını bilir, bu çerçeve içinde üzerine
düşen aktif vatandaşlık görevini anladığını gösterebilir.
Çağdaş toplumların esasını oluşturan sosyal hakların evrenselliği ve sosyal adalet kavramlarını, toplumsal
gelişmenin ve küresel rekabet edebilirliğin gereği olan bilimsel bakış açısının önemini anladığını
gösterebilir.
Kurumsal sürdürülebilirlik için kalite yönetiminin, iş sağlığı ve güvenliğinin, kurumsal sosyal
sorumluluğun, profesyonel ve kültürel saygının ve kurumsal etik prensiplerinin önemini anladığını
gösterebilir.
Bilgi (olgusal, kuramsal)


Alanı ile ilgili çağdaş kavram, teori ve modelleri, alan bilgisini sürekli geliştirmek için gerekli kaynaklara
nasıl ulaşacağını ve alanının tarihsel gelişimini bilir, alanı ile ilgili konularda problem çözmek, analiz ve
araştırma yapmak için alana özgü bilimsel araştırma yöntemlerini kullanabilir.
Alanını çevreleyen hukuki, siyasi, ekonomik ve sosyal konularda uluslararası boyutta temel bilgiye sahip
olduğunu gösterebilir.
Beceriler



Analitik düşünce yetisine sahip olduğunu ve alanında edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı
bilgileri kullanabildiğini gösterebilir.
Edindiği kuramsal, olgusal ve araştırma yöntemleri bilgileri ile nicel ve nitel verileri değerlendirebilir,
yorumlayabilir, sorunları tanımlamayabilir, veri analizi yapabilir ve sonuçları değerlendirerek, çözümler
üretebilir.
Alan bilgilerini diğer alanlardan gelen bilgilerle ilişkilendirebilir, bütünleştirerek yorumlayabilir, yeni
bilgiler oluşturabilir ve disiplinlerarası etkileşimi anladığını gösterebilir.
Her bölüm, yukarıdaki yetkinlikleri kendi alanına göre uyarlamıştır.
T.C. Yeditepe Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi – Temmuz 2014
6
TEMEL BİLGİLER
AKADEMİK TAKVİM Her akademik yılın başlangıcından önce duyurulan ve duyuruyu izleyen Güz Dönemi,
Bahar Dönemi ve Yaz Öğretimi’ne ilişkin tüm işlemleri düzenleyen Yeditepe Üniversitesi’nin Akademik
Takvim’inde,
bu
işlemlere
ilişkin
tarih
aralıkları
da
ilan
edilmektedir
(http://www.yeditepe.edu.tr/ogrenim/akademik-takvim). Akademik Takvim’de yer alan tarih aralıkları ve son
tarihler, tüm Fakülte işlemlerinde esas alınmaktadır. Dolayısıyla, Akademik Takvim, hak ve yükümlülükleriniz
açısından büyük önem taşımaktadır. Akademik Kayıt Haftası - Ders Ekle-Bırakma Günleri - Dersten Çekilmek
İçin Son Tarih - Dönem Sonu Sınav Günleri tarihlerini, her dönem dikkatle takip etmeniz gerekmektedir.
YÖNETMELİKLER Üniversitemiz Yönetmelikleri, Fakülte yaşamınızı şekillendiren ve dikkatle incelemeniz
gereken, en temel kaynaklardır (http://www.yeditepe.edu.tr/ogrenim/yonetmelikler). Lisans eğitiminiz boyunca,
hak ve yükümlülüklerinizin farkında olmanız için, yönetmelik hükümlerine ilişkin bilgi edinmeniz gerekli ve
zorunludur.
Lisans eğitimleri süresince karşılaşabileceğiniz pek çok konuyu düzenleyen yönetmelikler arasında, en sık
başvurulacaklar Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliği, Yaz Öğretimi Yönetmeliği ve Yükseköğretim
Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği’dir.
Bu yönetmelikler, üniversitemize kaydınızı yaptırırken, kayıt masasından size toplu olarak bir kitapçık halinde
verilmektedir. Eğitim hayatınızda geçerli olan kurallar hakkında ayrıntılı bilgi sağlayan bu kitapçığa sahip
çıkmanız önem taşır.
Eğitim/öğretim sürecinin dinamik yapısı nedeniyle, zaman içinde üniversitemiz Senatosu, yönetmelikleri
etkileyen/değiştiren kararlar alabilir. Böyle durumlarda, Senato kararları geçerli olmaktadır.
Eğitim/öğretiminizi etkileyecek Senato kararları size Fakültemizin web sitesinden duyurulacaktır.
ÜNİVERSİTE BURS VE OLANAKLARI Lisans öğrencileri için üniversitemizin sağladığı burslar ve diğer olanaklar
bulunmaktadır. Bu burslar hakkında bilgiyi üniversitemiz web sitesinde, http://www.yeditepe.edu.tr/ogrencikabul/burslar adresinde görebilirsiniz.
ENGELSİZ YEDİTEPE İlkelerimiz gereğince, üniversitemiz bünyesinde bir Engeli Olan Öğrenci Destek ve
Koordinasyon Birimi bulunmaktadır. Bu birim, Rektörlük binasının giriş katında yer almaktadır. İlgili birime,
(216) 578 00 00 (dahili: 3037) numaralı telefondan ve [email protected] e-posta adresinden
ulaşılabilir. Üniversitemiz ilgili web sitesinden (http://engelsiz.yeditepe.edu.tr/) bu konuda bilgi edinebilirsiniz.
MEDİKO-SOSYAL BİRİMİ VE UYGULAMA ECZANESİ Mediko-Sosyal Birimi'nde 7 gün 24 saat hizmet veren
doktor, hemşire ve sağlık memurları, Yeditepe Üniversitesi öğrencilerine ve çalışanlara acil sağlık
müdahaleleri için hazır bulunmaktadırlar. Bu müdahaleler muayene, laboratuvar tetkikleri, aşılama, küçük
cerrahi müdahaleler, pansuman, enjeksiyon, serum, müşahede hizmetleri vb. alanlarda uygulanabilmektedir.
Mediko-Sosyal Birimi’nde öğrenci ve çalışanlara yönelik olarak 7 gün 24 saat ambulans hizmeti verilmektedir.
Ayrıca kampüs içinde, Eczacılık Fakültesi'nin uygulama yaptığı bir Uygulama Eczanesi de
(http://www.yeditepe.edu.tr/kampus-hayati/saglik/uygulama-eczanesi) bulunmaktadır. Uygulama Eczanesi,
fakültenin çalışma saatleri olan 9:00-18:00 arasında hizmet vermektedir.
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ PSİKOLOJİK DESTEK BİRİMLERİ Üniversitemiz, eğitim öğretim kalitesine verdiği
önem kadar, öğrencilerinin verimli çalışarak başarılı bir eğitim sürecinden geçmesini ve ruhsal olarak sağlıklı
ve mutlu bireyler olmalarını da önemsemektedir. Bu amaçla, Hazırlık Okulu bünyesinde, Rektörlük Binası (sol
giriş) 6. katında, ayrıca Güzel Sanatlar Fakültesi Binası 4. katında (sağ koridorda) ve Mühendislik ve Mimarlık
Fakültesi 6. katında (Santral’in yanında), Psikolojik Destek Birimleri mevcuttur. Üniversitemiz Hazırlık Okulu,
lisans ve lisansüstü öğrencilerine, ücretsiz rehberlik ve danışmanlık hizmeti sunmaktadır.
T.C. Yeditepe Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi – Temmuz 2014
7
Üniversitemize yeni katılan öğrencilerimizin üniversite, yurt veya metropol yaşamına uyumlarını
kolaylaştırmak, kendilerine yaşamda karşılaşacakları zorluklar ve sıkıntılarla baş edebilme yetisini
kazandırmak ve eğitim sürecinde karşılaştıkları sorunların üstesinden gelebilme yöntemlerini göstererek,
başarı grafiklerini yükseltmek hedeflenmektedir.
KİŞİSEL GELİŞİM VE KARİYER PLANLAMASI Öğrencilerimizin yaşam boyu kariyer yönetimi becerilerini
geliştirmek amacıyla, kurumumuz bünyesinde yer alan Kariyer ve Bireysel Gelişim Ofisi etkinliklerini
sürdürmektedir (http://kariyerdestekmerkezi.yeditepe.edu.tr). Kariyer ve Bireysel Gelişim Ofisi’nin amacı,
Yeditepe Üniversitesi öğrencilerine kişisel gelişim ve iş hayatına geçiş süreçlerinde destek vermek,
mezunlarımızın profesyonel hayatlarında daha başarılı olmalarını ve iş dünyasında aranan bireyler haline
gelmelerini sağlamaktır.
Kariyer planlama, özgeçmiş hazırlama, mülakatlara hazırlanma, iş ve staj ilanları ve başvuruları, kişisel
gelişimleri gibi kariyerinize yön verecek konularda destek alabileceğiniz Kariyer ve Bireysel Gelişim Ofisi,
Rektörlük Binası’nda bulunmaktadır.
FAKÜLTE YÖNETİMİNE KATILIM….
ÖĞRENCİ TEMSİLCİLERİ Fakültemizin her bölümünde, bölüm öğrencilerinin seçtiği bir Öğrenci Temsilcisi
belirlenmektedir. Daha sonra, Bölüm Öğrenci Temsilcileri arasından, bir de Fakülte Öğrenci Temsilcisi
seçilmektedir. Fakülte Öğrenci Temsilcisi, fakültemizi üniversitemizin Öğrenci Konseyi’nde temsil eder.
ÖĞRENCİ KONSEYİ Fakülte Öğrenci Temsilcileri, Öğrenci Konseyi’nin doğal üyeleridir. Öğrenci Konseyi
(http://www.yeditepe.edu.tr/kampus-hayati/ogrenci-konseyi), üniversite öğrencilerinin sorunlarını belirlemek,
tartışmak, karara bağlamak, görüş ve düşüncelerini üniversitenin ilgili yönetim organlarına iletmek; sivil
toplum kuruluşları ve üniversitede toplumsal sorumluluk dersi veren öğretim elemanları ile işbirliği yaparak,
toplumsal duyarlılık projeleri geliştirmek ve bu projelere üniversite içerisinde öğrenci katılımını teşvik etmek;
ulusal ve uluslararası Eğitim ve Gençlik Programları’na öğrenci katılımını sağlamaya yönelik çalışmalar yapmak
gibi görevleri yerine getirir.
Öğrenci temsilcilikleri, öğrencilerimizin fakültemizde ve üniversitemizde karar alma süreçlerine katılımı
açısından önem taşımaktadır. Öğrenci Temsilcileri’nin belirleneceği seçimlerin tarihi fakülte web sitesinde
duyurulur. Bu seçimlere katılımınızı önemle tavsiye ederiz. Fakültemizin Bölüm Öğrenci Temsilcileri’nin isim
ve iletişim bilgileri bu rehberin sonunda yer almaktadır. Öğrenci Temsilcileri’nin seçimi ile ilgili Üniversite
Yönergesi’ne, http://www.yeditepe.edu.tr/dotAsset/36120.pdf adresinden ulaşabilirsiniz.
T.C. Yeditepe Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi – Temmuz 2014
8
DÖNEM BAŞLARKEN…
ÖĞRENCİ BİLGİ SİSTEMİ (OBS) Fakültemizin her öğrencisine ait tüm akademik bilgiler, Öğrenci Bilgi Sistemi
(OBS) içinde yer alır. OBS, aynı zamanda ders seçimlerinize de esas oluşturur.
Akademik programınıza başlarken, OBS Kullanıcı Adı ve şifreniz, üniversitemize ilk kayıt olurken vermiş
olduğunuz e-posta adresinize gönderilmektedir. Kayıt esnasında vermiş olduğunuz e-posta adresinizi
hatırlamıyor olmanız veya sisteme giriş aşamasında herhangi bir sıkıntı yaşıyor olmanız durumunda, 0216 578
0733 numarasını arayarak (dahili 1733), İİBF-Hukuk Fakültesi Binası, 5. katta yer alan fakültemiz Öğrenci
İşleri’ne (İ.İ.B.F. Öğrenci İşleri’ne) başvurabilirsiniz.
OBS’ne giriş için obs.yeditepe.edu.tr sayfasını açabilir veya www.yeditepe.edu.tr sitesinde, alt bantta OBS
bağlantısını tıklayabilirsiniz. Giriş aşağıdaki örnekte gösterilmiştir.
OBS’ne İlk Girişte:

Kan grubunuz da dahil, sizden istenilen bilgileri
eksiksiz doldurmanız zorunludur.

Bir gizli soru tanımlamanız zorunludur.

Gizli sorunuzu unutmayacağınız şekilde
tanımlamanız önemlidir.

Şifreniz ile ilgili bir sorun olması durumunda, gizli
sorunuz ile birlikte, istediğiniz zaman Şifremi
Unuttum bölümünden şifrenizi değiştirebilirsiniz.
ÖĞRENCİ E-POSTA HESABI OBS’ne girdiğinizde, sağ üst tarafta ‘Kişisel Bilgilerim’ bağlantısına tıklayın. Yeni
açılan sayfada yukarı bantta bulunan ‘E-Posta Bilgisi’ bağlantısına tıkladığınızda, aşağıdaki örnekte
bulabileceğiniz gibi, fakültemiz tarafından açılmış olan e-posta hesabınızı ve şifrenizi göreceksiniz.
Öğrenci E-Posta servisine webmail.std.yeditepe.edu.tr adresinden ulaşabilirsiniz. Bu adrese giriş yaparken,
sadece kullanıcı adınızı, @std.yeditepe.edu.tr uzantısını eklemeden, aşağıdaki örnekteki gibi giriniz.
T.C. Yeditepe Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi – Temmuz 2014
9
Unutulmuş şifre için, öğrenci kimlik kartınız ile 0216 578 0733 numarasından (dahili 1733), İ.İ.B.F. Öğrenci
İşleri’ne (İİBF-Hukuk Fakültesi Binası, 5. kat) başvurabilirsiniz.
Yeditepe Öğrenci E-Posta hesabınız aktif olarak kullanılmalıdır. Fakülte ve bölümünüzden resmi duyurular,
dersleriniz ve diğer etkinlikler ile ilgili bilgi, @std.yeditepe.edu.tr e-posta adresine gönderilir ve Öğrenci EPosta hesabınıza gelen bilgiyi ve duyuruyu okumuş olduğunuz kabul edilir.
ORYANTASYON / TANIŞMA PROGRAMI Fakültemiz tarafından, sizleri akademik ve idari süreçlerle ilgili
bilgilendirmek amacıyla, Akademik Takvim’de belirtilen tarihler içinde bir oryantasyon / tanışma toplantısı
düzenlenecektir. Toplantıyla ilgili duyuru, fakülte web sitesinde yapılacaktır.
T.C. Yeditepe Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi – Temmuz 2014
10
AKADEMİK DANIŞMANLIK Fakültemizin her öğrencisinin bir akademik danışmanı bulunmaktadır. Akademik
danışmanınızın kim olduğunu,
OBS’nde önce Ders Kayıt
bağlantısına, daha sonra çıkan
ekranda Öğrenci Numarası’nın
üzerine tıklayarak
görebilirsiniz.
Kayıtlar sırasında ve takip eden
günlerde, akademik
danışmanınızla yüz yüze
görüşmeniz gereklidir. Bu
görüşmelerin, ders eklemebırakma haftası öncesinde
gerçekleşmesinde fayda vardır.
Akademik ilerlemenizin değerlendirilebilmesi ve gerekli desteğin sağlanabilmesi açısından, danışmanınızla
sürekli temas içinde olmanız büyük önem taşır.
AKADEMİK KAYIT/DERS SEÇİMİ. Akademik Takvim, kayıtların yapılacağı tarih aralığını gösterir. Güz ve Bahar
dönemlerinin başlangıcından yaklaşık bir hafta önce ve mali işlemlerin tamamlanmasının ardından, ders
seçimlerinizi, OBS (http://obs.yeditepe.edu.tr/) üzerinden, kullanıcı adı ve şifrenizi kullanarak gerçekleştirmeniz
gerekmektedir. Ders seçimiyle ilgili sıkıntı yaşamanız durumunda, akademik danışmanınız olarak atanmış olan
öğretim üyesine müracaat edebilirsiniz.
Ders seçimlerinde akademik programınızı esas almanız zorunludur. Bölümünüz akademik programındaki ders
tanımlarını (zorunlu alan dersi, seçmeli ders gibi) bilmeniz ve anlamanız, zaman kaybetmemeniz açısından
son derece önemlidir. Bu gibi bilgileri akademik danışmanınız ile konuşarak edinmeniz gerekmektedir.
Seçtiğiniz bir dersin birden fazla şubesi olabilir. Dikkat edilmesi gereken bir nokta, derse kayıt olurken dersin
hangi şubesini seçtiyseniz, o şubeye devam etme zorunluluğunun varlığıdır. Aksi takdirde, o derse devam
etmemiş ve dersin yükümlülüklerini yerine getirmemiş sayılırsınız ve dersin notu transkriptinizde doğru
şekilde gözükmez.
DERSLİKLER OBS’nde kaydınızı tamamladıktan sonra, derslerinizin hangi binada ve hangi sınıfta yapılacağını
OBS üzerinden görebilirsiniz.
DERSLER Dönemin ilk haftaları içinde, her derste size bir ders planı (syllabus) verilecektir. Ders planı, dönem
boyunca o derste neler öğrenmenizin hedeflendiği, ders kitapları veya diğer kaynaklar, dersin işlenme akışı,
sizin bu ders ile ilgili yükümlülükleriniz ve notunuzun nasıl belirleneceği (ödevler, sınavlar, projeler, sunumlar
gibi) bilgilerini içerir. Dersi alan her öğrenci, ders planında belirtilen yükümlülüklerden sorumludur. Ders
planının dağıtıldığı tarihte derse katılmamış olmak, sizi bu planda belirtilmiş olan ders yükümlülüklerinden
muaf tutmaz.
Derste edinmeniz gereken bilgi ve kazanmanız gereken yetkinlikler, sadece öğretim üyesinin değil, sizin de
sorumluluğunuzdur. Gereken çabayı gösterip, olası sorunlar, ders kaynakları veya öğrenmeniz ile ilgili diğer
konuları dersi veren öğretim üyesi ile paylaşmanızı kuvvetle öneririz. Sizin geri bildirimleriniz dersi veren
öğretim üyesi için büyük önem taşır. İyileştirmeler ancak öğrenciler ve öğretim üyelerinin karşılıklı
değerlendirmeleriyle mümkün olacaktır.
T.C. Yeditepe Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi – Temmuz 2014
11
DÖNEM BOYUNCA...
ÖĞRETİM ÜYELERİ İLE HAFTALIK GÖRÜŞME SAATLERİ Öğretim üyelerimiz, ders planlarında haftalık görüşme
saatlerini belirtir. Haftalık görüşme saatleri öğretim üyelerinin öğrenciler ile ders saatleri dışında da iletişim
kurmalarını sağlayan en temel uygulamadır. Akademik başarınız ile ilgili soru, endişe ve düşüncelerinizi ilgili
öğretim üyeleriyle paylaşmanız, fakültemizin titizlikle üzerinde durduğu konular arasındadır.
DERS EKLEME/BIRAKMA (Add/Drop) Bazen, kayıt dönemi içinde seçmiş olduğunuz dersler veya şubelerinde
değişiklik yapmanız gerekebilir. Bu değişiklikler Güz ve Bahar dönemlerinin başlangıcını izleyen ve Akademik
Takvim’de belirtilen ders ekleme-bırakma tarihleri arasında, OBS üzerinden yapılır. Değişikliklerin sistem
üzerinden yapılması ve akademik danışmanınız tarafından onaylanması gerekir. Danışman onayı verildikten
sonra, derslere kaydınız tamamlanmış olur.
DERSTEN ÇEKİLME (Withdrawal) Ders ekleme-bırakma döneminin sonunda, ilgili döneme ait ders
programlarınız kesinleşir. Bu tarihten sonra, yeni bir derse kayıt yaptırmanız mümkün olmayacaktır. Ancak,
kayıtlı bulunduğunuz bir dersten ayrılmanız (withdrawal), Akademik Takvim’de belirtilen bir son tarihe kadar
mümkün olabilir. Bir dersten çekilseniz de, o ders için yapmış olduğunuz ödeme iade edilmez.
Herhangi bir dersten çekilmek istediğiniz takdirde, belirtilen son tarihe kadar fakülte web sitesinden
indirebileceğiniz Dersten Çekilme Formu’nu doldurup, ilgili dersin öğretim üyesi ve danışmanınızın imzalarını
da alarak, İ.İ.B.F. Öğrenci İşleri’ne teslim etmeniz gerekir. Bu talep İ.İ.B.F. Öğrenci İşleri’nden Fakülte Yönetim
Kurulu’na aktarılır ve karara bağlanır. Fakülte Yönetim Kurulu kararı size, kurumsal e-posta adresinize
gönderilerek bildirilir. Çekilme işlemi, o dönemden sonra dersin açılacağı ilk dönemde öğrencinin aynı derse
kayıt yaptırma zorunluluğunu da beraberinde getirmektedir.
Bir dersi ilk defa aldığınızda, bir seferlik çekilme hakkınız vardır. Çekildiğiniz dersin notu transkriptinizde W
olarak yer alır.
SINAVLAR Kayıtlı olduğunuz derslerde, dönem başında dağıtılan ders planında belirtilen tarihlerde ara sınav
ve diğer değerlendirme uygulamaları (proje sunumları gibi) yapılacaktır. Dönem sonu (final) sınavlarının
tarihleri ise, dönemin sonuna doğru, bölümünüz tarafından ilan edilecektir.
BAŞVURULAR Dönem boyunca, çeşitli konularda talepleriniz olabilir.
Mazeret sınavı- Yönetmelikte tanımlandığı biçimiyle, ‘haklı ve geçerli nedenlerle’ ara sınavlara katılamamanız
durumunda, sınavı daha sonraki bir tarihte almayı talep edebilirsiniz. Bu başvuruyu mazeretinizin
sonlanmasını izleyen 7 iş günü içinde yapmanız gerekmektedir. Başvuruyu fakülte web sitesinden
indirebileceğiniz Mazeret Sınavı Başvuru Formu’nu doldurup, mazeretinizi doğrulayan belgeleri eklemek
yoluyla, İ.İ.B.F. Öğrenci İşleri’ne teslim ederek yapabilirsiniz. Mazeretinizi gösteren belge en az 3 günü
kapsamalıdır. Talebiniz, İ.İ.B.F. Öğrenci İşleri’nden Fakülte Yönetim Kurulu’na aktarılır ve karara bağlanır.
Fakülte Yönetim Kurulu kararı size, kurumsal e-posta adresinize gönderilerek bildirilir. Fakülte Yönetim
Kurulu’nun onay verdiği durumlarda, ara sınavın yerini alacak olan mazeret sınavı, ilgili öğretim üyesince
belirlenecek bir tarihte yapılır. Final sınavına girememeniz durumunda, mazeret sınavı talep edilemez.
Bütünleme sınavına girmek için gereken koşulları yerine getirmiş olmanız durumunda, bütünleme sınav
hakkınız devam eder.
Sınav notuna itiraz – Ara veya dönem sonu sınav notunuzda bir hata olabileceğini düşündüğünüz
durumlarda, sınav sonucunun açıklanmasını izleyen 7 iş günü içinde sınav kâğıdınızın ‘maddi hata’ açısından
değerlendirilmesini talep edebilirsiniz. Bu başvuruyu fakülte web sitesinden indirebileceğiniz Sınav Notuna
İtiraz Formu’nu doldurup, İ.İ.B.F. Öğrenci İşleri’ne teslim ederek yapabilirsiniz. Bu talep İ.İ.B.F. Öğrenci
İşleri’nden Fakülte Yönetim Kurulu’na aktarılır ve karara bağlanır. Fakülte Yönetim Kurulu kararı size,
kurumsal e-posta adresinize gönderilerek bildirilir.
T.C. Yeditepe Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi – Temmuz 2014
12
Geçici Ayrılma (Kayıt Dondurma) Ailevi veya kişisel bir nedenden ötürü eğitiminize ara vermeniz gerekirse,
üniversite kaydınızın dondurulmasını talep edebilirsiniz. Bu başvuruyu, fakülte web sitesinden
indirebileceğiniz Kayıt Dondurma Formu’nun üzerinde durumu ayrıntılı olarak anlatarak ve, var olması
durumunda, mazeretinizi doğrulayan belgeleri de ekledikten sonra, İ.İ.B.F. Öğrenci İşleri’ne teslim ederek
gerçekleştirebilirsiniz. Bu talep İ.İ.B.F. Öğrenci İşleri’nden Fakülte Yönetim Kurulu’na aktarılır ve karara
bağlanır. Fakülte Yönetim Kurulu kararı size, kurumsal e-posta adresinize gönderilerek bildirilir. Kaydınızı
dondurduğunuz dönem için de eğitim ücreti ödemeniz gerekecektir.
2013 Güz Dönemi öncesinde fakültemizdeki programlara başlayan öğrenciler, gerekli koşulları sağlamaları
durumunda, tek ders, ek / sınırsız ve not yükseltme sınavları için de başvuruda bulunabilirler. Bu başvurular
ile ilgili bilgi 2013 Akademik Yılı öncesi üniversite yönetmeliklerinde mevcuttur. 2013 Akademik Yılı öncesi
hükümlerine göre başlatılmış olan işlemler, 2013 Akademik Yılı öncesi yönetmelik hükümlerine göre
sonuçlandırılır. 2013 Yılı öncesi yönetmeliklere üniversitemizin web sitesinden erişilebilir. İlgili başvuru
formları fakültemiz web sitesinden indirilebilir.
DERSLERE DEVAM YÜKÜMLÜLÜĞÜ Yeditepe Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim, Öğretim ve Sınav
Yönetmeliği hükümlerine göre, öğrencilerin derslerine düzenli olarak katılmaları gerekmektedir.
Yönetmelikler, derslerin %20’sini aşmayan ve haklı nedenlere (öğrenci kulübü etkinliklerine, spor
etkinliklerine, kariyer günlerine katılım gibi) dayanan devamsızlıkları ‘kabul edilebilir’ olarak nitelemektedir.
Devamlılık durumu derslerin başladığı ilk günden itibaren hesaplanır. Ders ekleme/bırakma haftasında
eklenmiş olan derslerde, ilk haftalardaki yokluğunuz devamsızlık hesabına katılır. Ayrıca, dersi eklemenizden
önce derste verilmiş olan bilgileri edinmek sizin sorumluluğunuz altındadır. Devamsızlık oranının yüksek
olduğu durumlarda, dönem sonu sınav hakkınızı kaybedebilirsiniz.
AKADEMİK YAZIM MERKEZİ Üniversitemizde akademik çalışmalarınızın gerektirdiği ödev, proje raporu, tez
ve diğer eserlerin yazımında size destek verecek bir Akademik Yazım Merkezi
(http://writingcenter.yeditepe.edu.tr) bulunmaktadır. Yazılı iletişim yetkinlikleri mezun olduğunuzda sizi
başarıya taşıyacak önemli unsurlardan biridir. Üniversitemizin bu merkezinden yararlanmanızı önemle
tavsiye ederiz.
AKADEMİK DÜRÜSTLÜK Akademik dürüstlük, fakültemizin en önem verdiği değerlerden biridir. Her türlü
akademik çalışmanızın özgün olması şart koşulmaktadır. Özgün düşünme ve ifade, hayatta başarılı olmanız
için büyük önem taşıyan bir özelliktir. Bu konu Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği’nde ele
alınmaktadır (http://www.yeditepe.edu.tr/dotAsset/191310.pdf).
Ayrıca, öğretim üyelerinin yazılı ödevlerinizin özgünlüğünü değerlendirmeleri için gereken destek (Turnitin
gibi özel yazılımlar), üniversitemiz tarafından sağlanmaktadır. Fakültemiz bu destekten aktif olarak
yararlanmaktadır. Dürüstlük sadece öğrencilerimizin değil, tüm fakülte mensuplarımızın korumasını
beklediğimiz bir Fakülte Değeri’dir.
AKADEMİK DANIŞMANINIZLA GÖRÜŞME Dönem boyunca, akademik danışmanınızla iletişim içinde kalmanız
ve danışmanınızın ilan etmiş olduğu görüşme saatlerinde ya da randevu alarak, sürekli temas içinde olmanız
beklenmektedir.
T.C. Yeditepe Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi – Temmuz 2014
13
FRANSIZCA VE ALMANCA ÖĞRETİM YAPAN BÖLÜMLERDE HAZIRLIK PROGRAMI
Fransızca Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü Hazırlık Programı











Fransızca Hazırlık Programı Güz ve Bahar olmak üzere iki akademik dönemden oluşur.
Akademik yıl başında ( Güz Dönemi’nde ) ilan edilen gün, saat ve yerde, Fransızca Yeterlik ve Seviye Tespit
sınavları yapılır. Yeterlik sınavından 100 üzerinden 60 alan öğrenciler doğrudan bölüme geçer. Barajı
geçemeyen öğrenci Seviye Tespit sınavına girerek, bu sınavın sonucuna göre A kuru ( Orta – İleri düzey)
veya B kuru ( Başlangıç düzey) deki Fransızca Hazırlık Programı’na alınır.
DELF / B2 sınavına girip, Okuma- Anlama, Dinleme-Anlama, Yazma, Konuşma bölümlerinin her birinden
100 üzerinde en az 50 puan aldığını belgeleyen öğrenci, Fransızca sınavından muaf tutulur.
Doğrudan Fransızca Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü Hazırlık Koordinatörlüğü’ne gelmeyen
sonuçlar kabul edilmez.
DELF / B2 sonuçlarının geçerli olabilmesi için belgenin, Fransız Hükümeti Milli Eğitim Bakanlığı Sınav
Merkezi- CECR tarafından belirlenmiş merkezlerden veya Türkiye’de İstanbul, Ankara veya İzmir’de
bulunan Fransız Kültür Derneği merkezlerinden alınması gerekmektedir.
Fransızca Hazırlık Programı’nda devam zorunludur.
Dönem içinde, mazeretli ya da mazeretsiz, ders/saat bazında eğitim-öğretim süresinin %20’sini aşan
devamsızlık yapılması halinde, öğrenci dönem sonu sınavına girme hakkını kaybeder ve öğrenim gördüğü
sınıfı tekrar eder.
Fransızca Hazırlık Programı öğretimi süresi içinde 4 dönem başarılı olamayan öğrencilerin, yabancı dil
bilgilerini üniversite dışında geliştirmelerine olanak sağlamak amacıyla, bir yıl süreyle ücretsiz olarak
kayıtları dondurulur. Bu süre sonunda öğrenciler, takip eden Güz Dönemi başında, ilan edilen gün, saat
ve yerde yapılan Yeterlik Sınavı’na alınır. Bu sınavda 100 üzerinden 60 alan öğrenci, bölümde okumaya
hak kazanır. Başarısızlık durumunda Hazırlık Sınıfı, isteğe bağlı olarak tekrar okunabilir.
Mazeret sınavı yapılmamaktadır.
Hazırlık programında geçme notu 100 üzerinden 60’dır.
Devam koşullarını yerine getiren ve dönem sonu sınavı ya da başarı notu 50-59 arasında kalan öğrencilere
bir sınav hakkı daha verilir. Bu sınavda geçme notu 100 üzerinden 60’dır.
Almanca Uluslararası İşletme Yönetimi Bölümü Hazırlık Programı

Almanca Hazırlık Programı, Güz ve Bahar olmak üzere iki akademik dönemden oluşur.
Akademik yıl başında (Güz Dönemi’nde) ilan edilen gün, saat ve yerde, Almanca Yeterlik ve Seviye Tespit
sınavları yapılır. Yeterlik sınavından 100 üzerinden 60 alan öğrenciler doğrudan bölüme geçer. Barajı
geçemeyen öğrenci, Seviye Tespit sınavına girerek, bu sınavın sonucuna göre A kuru ( Orta – İleri düzey)
veya B kuru ( Başlangıç düzey) Almanca Hazırlık Programı’na alınır.




Hazırlık kurlarını atlamak için öğrenciler, Almanya’da edinmiş oldukları TestDaf, Ösd ve benzeri resmi dil
sertifikalarını gösterebilir.
İstanbul’da Almanca veya Almanya ile ilgili faaliyetler takvimi (Goethe Institute) öğrencilere her üç ayda
bir dağıtılır.
İstanbul Goethe Institute faaliyet alanları (kütüphane, film günleri, sohbet masaları günleri, vs. )
öğrencilere bildirilir.
Bölüme geçiş, kurlar arasındaki geçiş, dönem sonu ek sınav hakkı, yıl sonu sınav hakkı, hazırlık süresini
tamamlama şartı, devamsızlık gibi hususlardaki bilgiler, dönem başında öğrencilere Bölüm tarafından
verilir.
T.C. Yeditepe Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi – Temmuz 2014
14
Dönem bİterken...
DÖNEM SONU SINAVLARI Dönem sonu sınavları Akademik Takvim’de belirtilen tarihler içinde yapılmaktadır.
Sınavların ayrıntılı çizelgesi her dönemin sonuna doğru, bölümünüz tarafından duyurulur.
BÜTÜNLEME SINAVLARI Bir dönemin sonunda FF notu aldığınız bir ders olursa, o dersin bütünleme sınavına
katılabilirisiniz. Bir dersin bütünleme sınavına girebilmeniz için, ilgili dersin devam yükümlülüğünü yerine
getirmiş olmanız zorunludur. Bir dersin bütünleme sınavından alınan not, o dersin dönem sonu sınav notu
yerine geçer.
Bütünleme sınavları, Akademik Takvim’ de ilan edilen tarihlerde yapılır.
AKADEMİK DANIŞMANINIZLA GÖRÜŞME Dönem sonlarında akademik danışmanınızla iletişime geçerek,
durum değerlendirmesi yapmanız beklenmektedir.
DERS ANKETİ Her dönemin sonuna doğru, ders saatleri içinde ders değerlendirme anketi uygulanacaktır. Bu
anketlerin objektif ve dürüstlük içinde doldurulması fakültemiz için büyük önem taşır. Yorumlarınız, takip
eden dönemlerde dersin planlanması aşamasında, öğretim üyelerine ışık tutacaktır.
GENEL DEĞERLENDİRME ANKETİ Her sene Bahar Dönemi’nin sonuna doğru, fakültemiz öğrencilerine genel
bir anket dağıtılacaktır. Bu anket elektronik olarak dağıtılıp, fakültemizin senelik genel değerlendirme ve
iyileştirme çalışmalarına faydalı katkılarda bulunacaktır.
MEZUN ANKETİ Mezun olan öğrencilere yönelik, program öğrenme çıktılarının ne derece edinildiğini
değerlendirmeyi hedefleyen bir anket uygulaması yapılmaktadır. Bu uygulama fakültemizin genel
değerlendirme ve iyileştirme çalışmalarına katkıda bulunmaktadır.
T.C. Yeditepe Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi – Temmuz 2014
15
YAZ BOYUNCA...
YAZ ÖĞRETİMİ Yaz Öğretimi’ne ilişkin takvim ve esaslar, Akademik Takvim ve Yeditepe Üniversitesi Yaz
Öğretimi Yönetmeliği’nde yer almaktadır (http://www.yeditepe.edu.tr/dotAsset/191636.pdf). Yaz aylarında bazı
dersler diğer yükseköğretim kurumlarından da alınabilir. Diğer kurumlardan alınacak dersin, aynı süre içinde
kendi bölümünüz tarafından açılmamış olması gerekir. Ayrıca, bu dersin Zorunlu Alan Dersi olmaması koşulu
bulunmaktadır. Yaz öğretimi sırasında, en çok iki ders almanız uygundur. Yaz aylarında diğer kurumlardan
ders alma ile ilgili başvurunuzu, fakülte web sitesinden indirebileceğiniz Başka Kurumdan Ders Alma Talep
Formu’nu, almayı talep ettiğiniz dersin planını ekledikten ve gerekli onayları aldıktan sonra, İ.İ.B.F. Öğrenci
İşleri’ne ileterek gerçekleştirebilirsiniz. Bu talep İ.İ.B.F. Öğrenci İşleri’nden Fakülte Yönetim Kurulu’na aktarılır
ve karara bağlanır. Fakülte Yönetim Kurulu kararı size, kurumsal e-posta adresinize gönderilerek bildirilir.
STAJLAR Staj uygulaması, fakültemizdeki bazı bölümlerde zorunlu olarak, diğerlerinde ise öğrencilerimizin
tercihleri doğrultusunda gerçekleştirilmektedir. Staja yerleştirme aşamasında gerekli resmi yazışmaların
yapılmasında ve temasların kurulmasında ihtiyaç duyacağınız destek, bölümünüz ve bölümünüz tarafından
görevlendirilen Staj Koordinatörü tarafından sağlanır.
Staj dersinin zorunlu veya seçmeli olarak akademik programda bulunduğu bölümlerin web sitelerinde
aşağıdaki bilgi ve belgeler yer alır:
•
Bölüm “Staj Kılavuzu”,
•
Staj sigortalarının yapılması için gerekli olan Stajyer Ön Bilgi Formu ve 2 adet Taahhütname (5510 sayılı
Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun 87. maddesi gereğince, zorunlu staj
öğrencilerinin SGK işlemleri, üniversitemiz İnsan Kaynakları Müdürlüğü tarafından yapılmaktadır),
•
Staj başvurularında kurumlara verilecek Başvuru Formu ve kabul eden kurumdan onaylatılıp getirilecek
Onay Formu,
•
İlgili belgelerin ve staj raporlarının teslimi için son tarihler.
Staj süreci aşağıdaki gibi işlemektedir:
•
Bir kuruma staj için başvuracak öğrenciler, bölümleri tarafından görevlendirilen Staj Koordinatörü’ne
danışarak, Staj Başvuru Formu’nu doldurur. Bu form, Dekan tarafından imzalanması için İ.İ.B.F. Öğrenci
İşleri’ne teslim edilmelidir. İmzalanan Staj Başvuru Formu, İ.İ.B.F. Öğrenci İşleri’nden teslim alınarak,
Staj Onay Formu ile birlikte staj başvurusu yapılacak kuruma götürülmelidir. Staja kabul eden kurum
tarafından kaşelenip imzalanan Staj Onay Formu‘nun aslı, daha sonra İ.İ.B.F. Öğrenci İşleri’ne verilmek
üzere saklanmalı, bir fotokopisi ise bölüm Staj Koordinatörü’ne teslim edilmelidir.
•
Öğrenciler staja başlamadan en az 15 gün önce, Sosyal Güvenlik Kurumu Stajyer Sigortası’nın
üniversitemiz tarafından yapılması için, aşağıdaki belgeleri İ.İ.B.F. Öğrenci İşleri’ne teslim etmelidir:
a.
Stajyer Ön Bilgi Formu,
b.
Staj yapılacak kurumdan alınmış Staj Onay Formu’nun aslı,
c.
2 adet Taahhütname (genel Taahhütname ve SGK Taahhütnamesi),
d.
Öğrencinin nüfus cüzdan fotokopisi,
e.
İkametgah senedi,
f.
Öğrencinin bir fotoğrafı,
g.
Sağlık Provizyon Bilgi Kağıdı (https://esgm.sgk.gov.tr/Esgm/ adresinden Provizyon SorgulamaSağlık Provizyon adımlarını takip ederek ulaşılan ekrandan, ilgili belgeye PDF formatında
erişilebilmektedir).
T.C. Yeditepe Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi – Temmuz 2014
16

Staj sigortalarının zamanında yapılabilmesi için İ.İ.B.F. Öğrenci İşleri, yukarıda istenilen tüm belgeleri
öğrenci staja başlamadan en az 15 gün öncesine denk gelecek şekilde, her ayın sonunda üst yazı ile
Rektörlüğe gönderir.
•
Stajın sonunda öğrencilerimizin, staj yaptıkları kurumdan, antetli, kaşeli, imzalı, stajın yapıldığı birim ve
tarihleri, bağlı olunan kişinin adını, soyadını, unvanını, telefonunu ve e-posta adresini gösteren ve stajı
başarıyla tamamladıklarına dair bir yazıyı, bölümlerindeki Staj Koordinatörü’ne teslim etmeleri
gerekmektedir. Öğrencilerimiz, stajlarının tamamlanmasını takip eden Güz Dönemi’nde, bölüm
akademik programındaki Staj dersine kayıt yaptırır. Öğrencilerimiz, bölümün Staj Kılavuzu’nda istenen
biçime uygun şekilde yazılmış Staj Raporu’nun iç sayfalarını, staj yapmış oldukları kuruma kaşeletip,
imzalatır. Staj raporları bölümün Staj Koordinatörü’ne teslim edilir, bölümün akademik kadrosu
tarafından değerlendirilir ve, Güz Dönemi sonunda, öğrencilerimizin Staj dersindeki harf notları verilir.
STAJ FIRSATLARININ TAKİBİ Üniversitemizdeki Kariyer ve Bireysel Gelişim Ofisi, öğrencilerimizin ve
mezunlarımızın iş hayatını deneyimlemelerine yardımcı olmak amacıyla, üniversitemiz ile işbirliği içinde olan
firmaların iş ve staj ilanlarını paylaşmakta ve başvuru yapan öğrencilerin özgeçmişlerini firmalara
iletmektedir. İlanlar, Kariyer ve Bireysel Gelişim Ofisi tarafından http://kariyerdestekmerkezi.yeditepe.edu.tr
web sitesinde yayınlanmaktadır.
T.C. Yeditepe Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi – Temmuz 2014
17
ETKİNLİKLER VE SOSYAL HAYAT...
ÖĞRENCİ KULÜPLERİ/TOPLULUKLARI Lisans eğitiminiz boyunca, öğrenci kulüplerinde ve topluluklarında
etkin rol almanızı öneririz. Öğrenci kulüplerinin bazıları çalışma alanınıza, bazıları ise kişisel ilgi ve sosyal
faaliyetlere yöneliktir. Öğrenci etkinliklerine katılımınız, ilerisi için hedeflediğiniz uzmanlık alanınızla ilgili
deneyim kazanmanızı, daha renkli bir üniversite ortamını yaşamanızı ve aynı zamanda o ortamın
yaratılmasına katkıda bulunmanızı sağlar. Öğrenci Etkinlikleri Koordinatörlüğü’ne ilişkin bilgiye ve
üniversitemiz
çatısı
altında
etkin
olan
öğrenci
kulüp
ve
topluluklarının
listesine
http://www.yeditepe.edu.tr/kampus-hayati/ogrenci-kulupleri adresinden ulaşabilirsiniz.
FAKÜLTE ETKİNLİKLERİ Öğrencilerimizin, fakültemiz tarafından düzenlenen bilimsel, eğitsel ve toplumsal
etkinliklere katılımı desteklenmektedir. Bu etkinliklere ilişkin tüm duyurular, fakültemiz web sitesinde ve
üniversitemiz E-Bülteni’nde yer almaktadır.
YUVAM Yönetim Uygulama ve Araştırma Merkezi (http://yuvam.yeditepe.edu.tr/), Yeditepe Üniversitesi
bünyesinde yürütülen akademik çalışmaların, kamu, kâr-amaçlı ve üçüncü sektör kuruluşlarının daha iyi
yönetilmelerine katkı yapmak üzere kullanılmasını amaçlayan bir merkezdir. YUVAM, seminerler, uluslararası
konferanslar, reklam odası etkinlikleri, genç girişimci destekleme programı ve iş dünyası ile sohbetler dizileri
düzenleyerek, öğrencilere kişisel gelişim fırsatları sunmaktadır.
Yönetim alanındaki güncel ve gelişmekte olan uygulamalara ilişkin örnekleri öğrencilerimize aktarmak ve
katılımcılar ile öğrencilerimizi farklılaştırmak için, çeşitli projeler geliştirilmiştir. Bu bağlamda:








SAP Student Academy ile Türkiye’de ilk ve tek olarak anlaşma imzalanmış ve öğrencilerimize Almanya
SAP tarafından verilen uzaktan eğitim modülleri indirimli olarak sunulmuştur.
My Coach projesiyle 4. sınıf İşletme Bölümü öğrencilerine profesyonel mentorlar atanarak, yönetici
yetkinlik ve tecrübeleri geliştirilmeye çalışılmaktadır.
Reklam Odası projemiz, sektörde isim yapmış reklamcıları öğrencilerimizle buluşturmakta ve birlikte
tasarımlar yapılmasını sağlamaktadır.
FODER ile yapılan anlaşma ile finansal okuryazarlık konusunda ortak seminerler ve sosyal sorumluluk
projeleri gerçekleştirilmektedir.
Fütürizm çalıştayları düzenlenerek, yönetim alanında gelecek öngörüleri eğitimleri
gerçekleştirilmektedir.
Girişimcilik konusunda Global Entrepreneurship Monitoring grubunun aktif bir temsilcisi olan
merkezimiz yayın, saha çalışması ve seminerler düzenlemektedir.
Öğrencilerimize, İşletme Bölümü’nde serbest seçmeli ders olarak, 4 kredilik KOSGEB destekli
girişimcilik dersleri açılmakta ve başlangıç girişimcilik yatırımları için 100.000 TL’ye kadar kaynak
temininde yardımcı olunmaktadır.
Genç Girişimcileri Yetiştirme Programı kapsamında eğitim almış bir öğrencimiz Türkiye Genç Girişimci
ödülünü almış ve ülkemizi ABD’nde temsil etmiştir.
Daha detaylı bilgi almak ve programlara başvurmak için, [email protected] e-posta adresinden YUVAM
yetkililerine ulaşabilirsiniz.
KARİYER GÜNLERİ Öğrencilerimiz için önemi büyük olan üniversite faaliyetlerinden biri Kariyer Haftası’dır.
Kariyer Haftası etkinlikleri Akademik Takvim’de belirtilen tarihlerde yapılır. Kariyer Haftası’nda iş dünyasının
seçkin isimlerinin katıldığı seminerler ve konuşmalar düzenlenmektedir. Bu etkinliği Kariyer ve Bireysel
Gelişim Ofisi (http://kariyerdestekmerkezi.yeditepe.edu.tr) planlamaktadır.
KARİYER FUARI Kariyer günleri içerisinde gerçekleştirilen ve İ.İ.B.F. öğrencilerinin ulusal/uluslararası
firmaların insan kaynakları birimleriyle iletişime geçerek, firmaları yakından tanıyabildikleri, ön mülakat fırsatı
T.C. Yeditepe Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi – Temmuz 2014
18
yakaladıkları, staj ve iş başvuruları yaptıkları bir günlük fuar etkinliğidir. Bu etkinlik de Kariyer ve Bireysel
Gelişim Ofisi tarafından (http://kariyerdestekmerkezi.yeditepe.edu.tr) planlanmaktadır.
KİŞİSEL GELİŞİM GÜNLERİ Öğrencilerin iş dünyasının gereklerine cevap verebilen donanım, beceri ve yetileri
kazanmalarını sağlamak ve potansiyellerini ortaya çıkarmak amacıyla verilen, bireysel gelişime yönelik ve
teknik
eğitimlerdir.
Bu
etkinlik
de
Kariyer
ve
Bireysel
Gelişim
Ofisi tarafından
(http://kariyerdestekmerkezi.yeditepe.edu.tr) gerçekleştirilmektedir.
BAHAR ŞENLİĞİ Her sene Bahar Dönemi’nin sonuna doğru yapılan Bahar Şenliği, üniversitemizin diğer fakülte
öğrencileriyle bir araya gelerek tanışmanıza olanak sağlar. Ülkemizin tanınan sanatçılarının da katıldığı bu
şenliklerin tarihleri Akademik Takvim’de yer alır.
İSTEK KART AYRICALIĞI Öğrenci, veli, mezun, personel, öğretmen, emekli öğretmen veya personel ya da bu
kişilerin birinci derece yakını olmanız durumunda, İstek Kart’a başvurabilirsiniz. İSTEK Vakfı bünyesindeki tüm
tesislerde, çeşitli sektörlerden 160’ı aşkın seçkin üye firmada ve 1200’den fazla noktada özel indirim ve
ayrıcalıklardan yararlanabilirsiniz. Mezunlarımız da ofislerimize gelerek, kendileri ve birinci derece yakınları
için başvuru yapabilmektedir. Detaylı bilgi ve iletişim için, Yeditepe Üniversitesi Sosyal Tesisler Binası, 1. kata
gidebilir veya 0216 578 00 35- 216 578 06 39 numaralarını arayabilirsiniz.
SOSYAL MEDYA Bölüm öğrencilerinin kurmuş ve yürütmekte olduğu sosyal medya sitelerine katılmak
isteyebilirsiniz. Fakültemiz ve bölümlerimizin sosyal medya sayfalarının bir kısmına fakülte web sitemizden
de erişebilirsiniz.
T.C. Yeditepe Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi – Temmuz 2014
19
ULUSLARARASI HAREKETLİLİK PROGRAMLARI
ULUSLARARASI OFİS Uluslararası Ofis (http://international.yeditepe.edu.tr/), yurt dışından gelen ve yurt
dışına giden öğrencilerin işlemlerini gerçekleştirir ve gerekli desteği sağlar. Ayrıca uluslararası
anlaşmaların ve faaliyetlerin gerçekleştirilmesinde önemi yüksek olan bir birimdir.
ULUSLARARASI DEĞİŞİM/ERASMUS PROGRAMLARI Erasmus ve diğer değişim programları, 2. ve 3. yıl
öğrencilerinin uluslararası öğrenim veya staj hareketliliğini hedefleyen programlardır. Erasmus
anlaşmalarımız bulunan uluslararası kurumlar, bölümlerin web sitelerinde listelenmektedir. Ayrıca, her
bölümde uluslararası hareketlilik için bir Erasmus/Değişim Koordinatörü bulunmaktadır. Uluslararası
program seçenekleri ve kontenjanlar hususunda bölüm Erasmus/Değişim koordinatörünüzden veya
Uluslararası Ofis’den bilgi alabilirsiniz. Ders içerikleri veya uygunlukları gibi akademik içerikli sorular, bölüm
Erasmus/Değişim koordinatörüne yöneltilmelidir.
Uluslararası Ofis tarafından (http://international.yeditepe.edu.tr/), Güz ve Bahar dönemlerinde birer kez olmak
üzere, Erasmus ya da diğer değişim programlarına katılacak öğrencilerin belirlenmesi amacıyla başvuru
açılmaktadır. Başvuru koşulları, bölümünüz, fakültemiz ve Uluslararası Ofis web sitesi duyuruları ve epostalarıyla, aynı zamanda Uluslararası Ofis ve fakülte/bölüm iletişim panolarında duyurulmaktadır. Bu
duyurular, genel not ortalaması, yabancı dil sınav notu, başvuru evrakları ve son başvuru tarihine ilişkin
bilgileri içermektedir.
Başvuruda bulunmak için, üniversitemiz Uluslararası Ofis web sitesinde yer alan Öğrenci Öğrenim Hareketliliği
veya Öğrenci Staj Hareketliliği Başvuru Formunu doldurmanız ve not dökümünüze/transkriptinize ek olarak,
bir fotoğrafla beraber bölümünüz Erasmus Koordinatörü’ne teslim etmeniz gerekmektedir. Başvuru
formlarına http://international.yeditepe.edu.tr/outgoing-students/application-forms/ adresinden ulaşabilirsiniz.
Başvuru formunda yer alan ve tercih etmek istediğiniz okulların listesini içeren kısmı, bölümünüzün
Erasmus/Değişim koordinatörüyle yüz yüze görüşme sonucunda doldurmanız tavsiye edilir. Başvuruların
bölüm tarafından kabulüne ilişkin son tarih dikkatle takip edilmelidir. Başvuru formunuzda belirteceğiniz
eposta adresinizin güncelliği önem taşımaktadır. Sürecin tüm aşamalarında, ihtiyaç duyacağınız tüm bilgiler
bu adrese ulaştırılacaktır.
Öğrenci başvuruları, uluslararası değişimin gerçekleşmesi istenen dönemden en geç bir önceki dönem
başında başlatılır. Öğrenci hareketliliği süreci aşağıdaki gibi işlemektedir:
Uluslararası Hareketlilik Programı ile Yurt Dışına Giden Öğrenciler

Başvuru döneminin sonlanmasını takip eden gün içinde, öğrencilerin Erasmus ve değişim başvuruları
Erasmus Koordinatörü tarafından Uluslararası Ofis’e bir excel listesi ile gönderilir.

Uluslararası Ofis başvuran öğrencilere ilişkin bilgileri:
o İngilizce sınavı için Hazırlık Okulu’na,
o Diğer diller için Yabancı Diller Yüksek Okulu’na
gönderir ve 1 ya da 2 hafta içinde yapılacak dil sınavının tarihini duyurur.

Bu sınavların tarihleri kaçırıldığında, telafileri yapılamamaktadır.

Değişim programına katılma önceliği sıralamasında kullanılacak ölçümde, dil sınavı ve öğrencinin genel
not ortalamasının ağırlığı Ulusal Ajans’ın duyurduğu oranlara göre belirlenir.

Öğrenciler, belirlenen ve açıklanan kriterlere göre aldıkları toplam puan, tercih ettikleri üniversiteler, ilgili
üniversitelerin kontenjanları, üniversiteye tahsis edilen hibe miktarı ve bölüm Erasmus koordinatörlerinin
görüşü göz önüne alınarak, Üniversite Erasmus Komitesi tarafından seçilir ve yerleştirme işlemleri
Uluslararası Ofis tarafından yapılır.

Sonuçlar Uluslararası Ofis tarafından öğrencilere duyurulur.
T.C. Yeditepe Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi – Temmuz 2014
20

Anlaşmalı kurumlara öğrencilerin adaylıklarının bildirilmesinin ardından, ilgili kurum öğrenci ile irtibata
geçer.

Bu noktada, üniversitemiz, anlaşmalı kurum ve öğrenci arasında, ‘LEARNING AGREEMENT FOR STUDIES’
/ ‘Öğrenim Anlaşması’ başlıklı bir belge düzenlenmelidir. Bu belge, öğrencimizin yurtdışında geçireceği
dönemde alacağı dersleri, ilgili kredi bilgilerini ve derslerin intibak planını içerir.

Öğrenci Learning Agreement formunu Uluslararası Ofis web sitesinden edinebilir.

Gidilecek anlaşmalı kurumun öğrencilerimize önereceği derslerin listesine ulaşmak için, gidilecek
kurumdaki Bölüm Koordinatörü ile öğrencilerimizin temas kurması gerekmektedir. Listeye ulaşılmasının
ardından öğrencimiz Learning Agreement başlıklı formu, Bölüm Erasmus Koordinatörü ve akademik
danışmanı ile görüşerek, toplam 30 ECTS kredisinden az olmamak ve bu kredi yükünü aşmamak
koşullarıyla, ders seçimi yaparak doldurur. Ders listesi ve intibak planı, Bölüm İntibak Komisyonu
tarafından onaylanmalıdır. Learning Agreement formu öğrencimiz, Akademik Danışman, Bölüm Erasmus
Koordinatörü ve Fakülte Dekanı tarafından imzalanmalıdır.

Öğrenci Learning Agreement başlıklı belgeyi Uluslararası Ofis’e teslim eder.

Gidilecek üniversitelerle yazışmalar Uluslararası Ofis tarafından yapılsa da, istenen belgelerin
hazırlanması öğrencilerimizin sorumluluğundadır. Başvuru evrakları gidilecek üniversitenin ilgili
birimlerine öğrencilerimiz tarafından, Uluslararası Ofis’in bilgisi dahilinde ve son başvuru tarihinden önce
iletilmelidir.

Gidilecek anlaşmalı kurum öğrencinin kabul yazısını Uluslararası Ofis’e gönderir. Uluslararası Ofis
öğrenciye kabul yazısını iletir. Öğrenci, kabul yazısı ile vize işlemlerini başlatır.
Uluslararası Ofis öğrenciye kabul yazısını verirken bir de sözleşme yapar. Bu aşamada Uluslararası Ofis,
öğrencinin hibesinin % 70’ini hesaplar ve ödenmesi için işlem yapar.
Öğrencilerimiz, değişim programına katılacakları süre içinde Fakülte’de izinli sayılabilmek için,
Uluslararası Ofis web sitesinde yer alan C-3 sayılı dilekçe ve Learning Agreement başlıklı belgenin bir
kopyasını İ.İ.B.F. Öğrenci İşleri’ne teslim eder.



Öğrenci anlaşmalı yurt dışı kuruma gider ve Learning Agreement formunda gösterilen dersleri alır.
Giderken Learning Agreement formunun aslını yanında götürmeli ve orada ders listesini kesinleştirdikten
sonra, anlaşmalı kurumdaki yetkililere imzalatmalıdır.

Öğrencinin yurt dışındaki kuruma gitmesinin ardından, Learning Agreement formundaki (daha önceden
yazılmış olan) derslerde değişiklik yapılması gerektiği hallerde, değişikliklerin Learning Agreement
formundaki CHANGES TO THE ORIGINAL LEARNING AGREEMENT kısmında gösterilmesi şarttır. Bu
değişikliklerin bölümünün Erasmus koordinatörü ve öğrencinin akademik danışmanıyla irtibat kurularak
yapılması son derece önemlidir. Aksi takdirde, öğrencinin aldığı ve daha önce denkliği onaylanmamış
dersin transferi ve intibak ettirilmesi mümkün olmayabilir. Değişiklik olması durumunda, CHANGES TO
THE ORIGINAL LEARNING AGREEMENT başlıklı bölüm, öğrencinin gittiği anlaşmalı kurum yetkilileri
tarafından imzalanmalıdır.

Öğrencilerimiz gidilen kurumdaki derslerini tamamladıktan sonra Learning Agreement, Changes to the
Original Learning Agreement ve Duration Sheet belgelerinin asıllarını gidilen kurum yetkililerine
imzalatmalı ve dönüşlerinin hemen ardından üniversitemiz Uluslararası Ofis yetkililerine teslim etmelidir.
Teslim işleminden önce, üniversitemiz yetkililerinin de ilgili belgeleri onaylamaları ve imza atmalarını
sağlamak öğrencilerimizin sorumluluğundadır.

Öğrencinin transkriptinin aslı Uluslararası Ofis’e anlaşmalı kurum tarafından gönderilir.

Uluslararası Ofis transkripti öğrenciye iletir.

Öğrencilerimiz, bulunmuş oldukları üniversiteden gelen resmi transkripti fakülte web sitesinde yer alan
İntibak Başvuru Formu’na ekleyerek, İ.İ.B.F. Öğrenci İşleri’ne başvurmalıdır. İ.İ.B.F. Öğrenci İşleri bu
başvuruları bölüm koordinatörlerine iletir. Koordinatörler ve akademik danışmanlar, öğrenciye ait önceki
T.C. Yeditepe Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi – Temmuz 2014
21
evraklar ile birlikte, bu başvuruyu Bölüm İntibak Komisyonu’na yönlendirir. Komisyon, Ders İntibak
Çizelgesi’ni hazırlar ve Fakülte Yönetim Kurulu’nda tartışılması için bölüme teslim eder.

Öğrencilerimiz, Learning Agreement başlıklı belgede ve karşı üniversitenin göndermiş olduğu resmi
transkriptte yer alan ve Yeditepe Üniversitesi’ndeki not karşılığı CC ve üzeri olan derslerden muaf tutulur.
Bu derslerin kredileri öğrencinin kayıtlı olduğu diploma programındaki yükümlülükleri yerine sayılır.
Öğrencinin CC’nin altında not aldığı dersler ve Diplomaya Yönelik Olmayan (non-degree) statüsünde
aldığı dersler ise, not çizelgesinin Açıklamalar bölümünde ve Diploma Eki’nde yer alır.

Gerekli belgelerin tamamlanması ve öğrencinin en az 20 ECTS kredi karşılığı dersten geçer not almış
olması koşullarıyla, hibenin kalan % 30’luk kısmının ödenmesi için gerekli işlemler Uluslararası Ofis
tarafından yapılır. Bu şartların ihlalinde hibenin geri kalanı ödenmez.
Uluslararası Hareketlilik Programı ile Yurt Dışından Gelen Öğrenciler
Öğrenim görmekte oldukları kurumlar tarafından üniversitemizde Erasmus ya da değişim programları
çerçevesinde bir dönem ya da yıl öğrenim görmeleri için seçilen öğrenciler, isimlerinin Uluslararası Ofis’e
bildirilmesinin ardından ve bu birimin yönlendirmesiyle, bölümlerin görevlendirmiş olduğu Erasmus
koordinatörleriyle temas kurar. Bu temaslar esnasında öğrenciler, bölümler tarafından önerilecek dersler ve
bu derslerin ects kredi karşılıklarına ilişkin güncel bilgileri edinmelidir. Learning Agreement başlıklı belgenin
doldurulması ve öğrencinin tam zamanlı olarak kayıtlı bulunduğu kurumdaki yetkililerin imzalarını alarak,
üniversitemizdeki Uluslararası Ofis’e belgeyi göndermesi sürecinde, bölümlerdeki koordinatörlerden destek
alınması gereklidir. Öğrenim Anlaşmalarının asıllarının üniversitemizdeki Uluslararası Ofis’e ulaşmasının
ardından, bu anlaşmaların bölüm koordinatörleri tarafından incelenmesi ve anlaşmalarda gerekli
değişikliklerin yapılması önem kazanmaktadır. Anlaşmaların birer kopyası bölümlerde kalacak şekilde,
belgelerin asıllarının bölüm koordinatörleri tarafından imzalanarak Uluslararası Ofis’e teslim edilmesi
gerekmektedir.
Öğrencilerin İstanbul’a gelişlerinin ardından, akademik kayıt haftası içinde öğrencilerden koordinatörlerle bir
araya gelmeleri ve kayıt işlemlerini gerçekleştirmeleri beklenmektedir. Ders ekleme / bırakma dönemi içinde
de, öğrenciler koordinatörlerle görüşmeli ve kayıt işlemlerini tamamlamalıdır. Öğrencilerin ders listelerinin
kesinleşmesinin ardından, Learning Agreement başlıklı belgeye ek olarak, bu belgede yapılması zorunlu olan
değişiklikleri gösteren Changes to the Original Learning Agreement başlıklı form, öğrenci ve koordinatör
tarafından doldurulmalı ve koordinatör tarafından onaylanarak, öğrenciye teslim edilmelidir. Öğrencilerin,
öğrenim anlaşması ve ekindeki değişiklikleri içeren anlaşma sayfalarını Uluslararası Ofis’e teslim etmeleri
şarttır.
T.C. Yeditepe Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi – Temmuz 2014
22
BÖLÜMLERARASI...
ÇİFT ANADAL (ÇAP) PROGRAMLARI Her bölümün mevcut Çift Anadal (ÇAP) protokolleri, bölüm ve fakülte
web sitelerinde yayınlanır. ÇAP protokolü olmayan bölümler arasında protokollerin, öğrenci talebi üzerine
yapılabilmesi de mümkündür. ÇAP ile ilgili sorularınızın cevaplandırılabilmesi için bölümün Çift Anadal / Yan
Dal Koordinatörü’yle temas kurmanız gerekmektedir. Çift Anadal programı çerçevesinde ek ders yükünün ne
olacağı, kontenjan kısıtlaması olup olmadığı, ek başvuru koşullarının bulunup bulunmadığı gibi hususlarda
daha detaylı bilgileri, kendi bölümünüzün ve/veya başvurmayı düşündüğünüz programın Çift Anadal ve Yan
Dal koordinatöründen edinebilirsiniz.
ÇAP başvurusu yapmak için, kendi ana dal programınızda en az iki yarıyılı, tüm derslerden başarı ile
tamamlamış olmanız gerekir. ÇAP başvurusu, lisans programının en erken üçüncü ve en geç beşinci dönemi
başında yapılabilir. ÇAP programına başvuru yapabilmek için, ana lisans programı ortalamanızın en az 3.00
olması ve sınıf başarı sıralamanızın en üst %20 içinde yer alması gerekmektedir.
Başvuruda bulunabilmek için fakülte web sitesinde mevcut olan ÇAP Başvuru Formu’nu doldurarak, her iki
bölümün başkanına imzalattıktan sonra, güncel transkripti ile birlikte başvuracağınız fakültenin Öğrenci
İşleri’ne ya da Fakülte Dekanlığı’na teslim etmeniz gerekmektedir. Başvuru sırasında ibraz edilecek
transkriptlerde, başvuru tarihine kadar alınmış tüm derslerin harf notları bulunmalıdır. ÇAP Programına
başvurular Akademik Takvim’de belirtilen süreler içinde gerçekleşir. ÇAP protokolünün mevcut olmadığı
durumlarda, protokol yapmak uzun bir bürokratik süreci kapsayabilir.
ÇAP öğrenimi süresince öğrencinin ikinci ana dal genel not ortalaması bir defaya mahsus olmak üzere 2.50’ye
kadar düşebilir. Öğrencinin genel not ortalamasının ikinci kez 2.50’nin altına düşmesi durumunda, ikinci ana
dal programından kaydı silinir. Öğrenci ÇAP programından iki yarıyıl üst üste ders almadığı takdirde, ikinci ana
dal programından kaydı silinir.
Öğrencinin ikinci anadal programından mezun olabilmesi için, ikinci ana dalda genel not ortalamasının en az
2.70 olması ve programların mezuniyet koşullarının yerine getirilmiş olması gerekmektedir. ÇAP’na devam
eden öğrencilere ikinci anadal diploması, devam ettikleri birinci anadal programından mezun olmaları halinde
verilir. Kendi lisans programını tamamlamış olup, ikinci ana dal programında eksikleri kalan öğrencilerin
öğrenim süresi, ikinci anadal programının bağlı bulunduğu Fakülte Yönetim Kurulu kararı ile, en fazla iki yarıyıl
daha uzatılabilir. Ancak kredi yükünün yoğun olduğu ÇAP programlarında uzatmaya gerek duyulması halinde
ilave bir iki yarıyıl daha uzatma verilebilir.
YAN DAL PROGRAMLARI Her bölümün yan dal programını tamamlamak için alınması gereken derslerin
listesi, bölüm ve fakülte web sitelerinde yayınlanır. Yan dal programıyla ilgili sorularınızın
cevaplandırılabilmesi için, bölümünüzün görevlendirmiş olduğu Çift Anadal/Yan Dal Koordinatörü’yle temas
kurmanız gereklidir. Yan Dal programı çerçevesinde ek ders yükünün ne olacağı, kontenjan kısıtlaması olup
olmadığı, ek başvuru koşullarının bulunup bulunmadığı gibi hususlarda daha detaylı bilgileri, başvurmayı
düşündüğünüz programın Çift Anadal/Yan Dal koordinatöründen edinebilirsiniz.
Yan Dal başvurusu yapabilmek için kendi ana dal programınızda en az iki yarıyılı tüm derslerden başarılı olarak
tamamlamış olmanız gerekir. Yan Dal başvurusu lisans programının en erken üçüncü ve en geç altıncı
döneminin başında yapılabilir. Başvuru için genel not ortalamanızın en az 2.50 olması gereklidir.
Yan Dal programına başvurmak için fakülte web sitesinde mevcut olan Yan Dal Başvuru Formu’nu doldurarak,
her iki bölüm başkanına imzalatmanız ve güncel transkripti ile birlikte İ.İ.B.F. Öğrenci İşleri’ne teslim etmeniz
gerekmektedir. Başvuru sırasında ibraz edilecek transkriptlerde, başvuru tarihine kadar alınmış tüm derslerin
harf notları bulunmalıdır. Yan Dal Programına başvurular Akademik Takvim’de belirtilen süreler içinde
gerçekleşir.
Yan Dal öğrenimini sürdürebilmek için, öğrencinin ana dal programındaki genel not ortalamasının en az 2.30
olması şarttır. Bu şartı sağlayamayan öğrencilerin Yan Dal programından kaydı silinir. Öğrenci Yan Dal
T.C. Yeditepe Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi – Temmuz 2014
23
programından iki yarıyıl üst üste ders almadığı takdirde, Yan Dal programından kaydı silinir. Öğrencinin Yan
Dal sertifikası alabilmesi için ana dalında genel not ortalamasının en az 2.30 olması gerekir. Yan Dal
programına devam eden öğrencilere yan dal sertifikası, devam edilen anadal programından mezun olunması
halinde verilir. Kendi lisans programını tamamlamış olup, Yan Dal programında eksikleri kalan öğrencilerin
öğrenim süresi, yandal programına devam edilen bölümün bağlı olduğu Fakülte Yönetim Kurulu kararı ile, iki
yarıyıl daha uzatılabilir.
ALAN DIŞI SEÇMELİ DERSLER Öğrencilerimiz, bölümlerimizde uygulanmakta olan müfredat gereği, farklı
bölümler tarafından önerilmekte olup kendi ilgi alanlarına uygun düşen dersleri de, serbest, tamamlayıcı ya
da alan dışı seçmeli ders olarak alabilmektedir. Almanca veya Fransızca dilinde eğitim veren bölümlerin
öğrencisi olmanız durumunda, eğitim dili İngilizce olan bir bölümden seçmeli ders almak için İngilizce dil
yeterliğinizi gösterecek bir belgeye sahip olmanız ve bölümünüzden onay almanız gerekir.
T.C. Yeditepe Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi – Temmuz 2014
24
MEZUN OLURKEN
MEZUNİYET SÜRECİ Diploma alarak mezun statüsünü kazanmak için, akademik programınızdaki tüm ders ve
yükümlülükleri tamamlamamış olmanız ve genel not ortalamanızın 4.00 üzerinden en az 2.00 olması
gereklidir. Mezun olma koşullarını sağladığınız dönemin sonunda, akademik danışmanınız transkript ve ders
takip çizelgenizi inceleyerek, Bölüm Başkanlığı’na teslim edecektir. Bölümünüz, bu belgeleri Fakülte
Dekanlığı’na sevk edecektir. Fakülte Yönetim Kurulu kararı ile mezuniyetinizin onaylaması ve Rektörlük
makamına iletmesinin ardından, fakültemiz web sitesinden indirebileceğiniz İlişik Kesme Belgesi’ni belge
üzerinde belirtilen üniversite birimlerine sırasıyla imzalatarak, Rektörlük Merkez Öğrenci İşleri’ne teslim
etmeniz beklenmektedir.
Bu işlemler tamamlandıktan sonra Geçici Mezuniyet Belgesi’ni Merkez Öğrenci İşleri’nden alabilirsiniz.
Diplomanız daha sonra yine Merkez Öğrenci İşleri’nden alınabilir.
Transkriptinizin üzerinde yer alan resmi mezuniyet tarihiniz, Fakülte Yönetim Kurulu’nun karar aldığı tarihtir.
Akademik programınızdaki tüm ders ve yükümlülükleri tamamlamamış olup da mezuniyet başvurusu
yapmamış olmanız durumunda, mezun statüsünü kazanamazsınız.
İŞ HAYATINA GEÇERKEN...
KARİYER PLANLAMASI Öğrencilerimizin yaşam boyu kariyer yönetimi becerilerini geliştirmek amacıyla,
kurumumuz bünyesinde yer alan Kariyer ve Bireysel Gelişim Ofisi etkinliklerini sürdürmektedir
(http://kariyerdestekmerkezi.yeditepe.edu.tr/index.aspx). Kariyer ve Bireysel Gelişim Ofisi’nin hedefi,
Yeditepe Üniversitesi öğrencilerine kişisel gelişim ve iş hayatına geçiş süreçlerinde destek vermek,
mezunlarımızın profesyonel hayatlarında daha başarılı olmalarını ve iş dünyasında aranan bireyler haline
gelmelerini sağlamaktır. Varılmak istenen nokta, iş dünyasında güçlü bir Yeditepe camiası oluşmasıdır.
İŞ ve STAJ FIRSATLARI Öğrencilerimiz ve mezunlarımızın iş hayatını deneyimlemelerine yardımcı olmak
amacıyla, üniversitemiz ile işbirliği içinde olan firmaların iş ve staj ilanları paylaşılmakta ve başvuru yapan
öğrencilerin özgeçmişleri firmalara iletilmektedir. İlanlar, Kariyer ve Bireysel Gelişim Ofisi tarafından
http://kariyerdestekmerkezi.yeditepe.edu.tr web sitesinde yayınlanmaktadır.
İİBF MEZUNLARI Mezuniyet sonrası üniversitemiz ve fakültemiz ile ilişkilerinizi sürdüreceğinizi umuyoruz. Bu
ilişkilerin devamlılığı, hem sizin fakültemizdeki gelişmeleri takip etmeniz, hem de fakülte öğrencilerimizin sizin
iş hayatınızdaki tecrübelerinizden yararlanabilmeleri açısından önemlidir. Mezun olurken üniversitemiz
Mezunlarla İlişkiler Birimi’nde bilgileriniz kayıt altına alınmaktadır. Ayrıca Linkedin’de YEDİTEPE
ÜNİVERSİTESİ İİBF MEZUNLARI grubuna üye olmanız, bizim için büyük önem taşımaktadır.
T.C.
YEDİTEPE
ÜNİVERSİTESİ
MEZUNLARI
(http://www.yumed.org.tr/) de üye olabilirsiniz.
Ayrıca
üniversitemizin
T.C. Yeditepe Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi – Temmuz 2014
Mezunlar
Derneği’ne
25
SİZDEN BEKLEDİKLERİMİZ...
Öğrencilerimizden beklentilerimiz aşağıdaki şekilde sıralanabilir:









Üniversite ve Fakülte kuralları, prensipleri ve süreçlerinin işleyişi ile ilgili yönetmelik, yönerge ve
duyuruları okumak, ve Fakülte ve Bölüm güncellemeleri ve duyurularını üniversitemizin Fakülte ve
Bölüm web sitelerinden takip etmek;
Fakülte değerlerine uygun davranmak;
İletişim bilgilerini güncel tutmak;
Akademik danışmanlarla ilişkileri sürekli kılmak;
Ders planlarını dikkatle okumak, öğrenme çıktılarının gerektirdiği çalışmayı yapmak ve gerekli çabayı
göstermek;
Fakülte tarafından istenen geri bildirimleri zamanında ve eksiksiz olarak sağlamak;
Başvuruları açıklanan süreler içerisinde gerçekleştirmek;
Fakülte etkinliklerine katılmak;
Üniversite hayatını dolu dolu yaşamak.
T.C. Yeditepe Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi – Temmuz 2014
26
İktİsat Bölümü
AKADEMİK PROGRAM
ECON
AFE
BBA
1. YARIYIL
TUL Y A
111 Mikroiktisatın Temelleri
3 0 0 3 6
Akademik Okuma Yazma ve Yaratıcı
123
3 0 0 3 3
Düşünme I
2. YARIYIL
ECON 102 İktisat Sosyolojisi
TUL Y A
3 0 0 3 7
ECON 122 Makroiktisatın Temelleri
3 0 0 3 6
101 İşletmeye Giriş
3 0 0 3 6
AFE
124
2 0 0 2 2
3 0 0 3 5
3 0 0 3 6
HTR
HUM
LAW
MATH
302
103
191
172
HTR
301 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I
LAW 123 Hukuka Giriş
MATH 171 Ekonomi için Analiz I
Akademik Okuma Yazma ve Yaratıcı
Düşünme II
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II
Uygarlık Tarihi
İşletme Hukuku
Ekonomi için Analiz II
3 0 0 3 3
2
2
3
3
0
2
0
0
0
0
0
0
17 28
ECON
211 Mikroiktisat
3. YARIYIL
TUL Y A
3 0 0 3 6
ECON
251 İstatistik
3 0 0 3 7
BBA
TKL
241 Finansal Muhasebe + (Lab)
201 Türk Dili ve Edebiyatı I
Tamamlayıcı Seçmeli I
Tamamlayıcı Seçmeli II
3
2
3
3
0
0
0
0
1
0
0
0
3
2
3
3
17
5
2
5
5
30
ECON
ECON
ECON
ECON
ECON
311
321
331
341
351
T
3
3
3
3
3
3
U
0
0
0
0
0
0
L
0
0
0
0
0
0
Y
3
3
3
3
3
3
18
A
5
5
5
5
7
3
30
T
3
3
3
3
3
U
0
0
0
0
0
L
0
0
0
0
0
Y
3
3
3
3
3
A
13
5
5
5
3
ECON
5. YARIYIL
Kamu Maliyesi
Parasal İktisat
Matematiksel İktisat
Uluslararası İktisata Giriş
Ekonometrinin Temelleri
Serbest Seçmeli I
7. YARIYIL
401 Bitirme Projesi
Alan Seçmeli II
Alan Seçmeli III
Alan Seçmeli IV
Serbest Seçmeli III
4. YARIYIL
ECON 222 Makroiktisat
İktisadi Araştırma Yöntemleri ve
ECON 232
İletişim
ECON 252 Uygulamalı İstatistik
BBA 242 Finansal Raporlama ve Analiz
TKL
202 Türk Dili ve Edebiyatı II
Tamamlayıcı Seçmeli III
ECON
ECON
ECON
ECON
302
322
342
352
6. YARIYIL
İktisadi Düşünceler Tarihi
Büyüme Ekonomisi
Uluslararası İktisat Politikası
Ekonometri
Serbest Seçmeli II
Alan Seçmeli I
8. YARIYIL
ECON 422 Türkiye Ekonomisi
Alan Seçmeli V
Alan Seçmeli VI
Alan Seçmeli VII
Tamamlayıcı Seçmeli IV
Serbest Seçmeli IV
TUL Y A
3 0 0 3 6
3 0 0 3 6
3
3
2
3
0
0
0
0
0
0
0
0
3 6
3 5
2 2
3 5
17 30
T
3
3
3
3
3
3
U
0
0
0
0
0
0
L
0
0
0
0
0
0
Y A
3 5
3 5
3 5
3 7
3 3
3 5
18 30
T
3
3
3
3
3
3
U
0
0
0
0
0
0
L
0
0
0
0
0
0
Y
3
3
3
3
3
3
15 31
T: Teorik , U: Uygulama , L: Laboratuar, Y: Yeditepe Kredisi,
A: AKTS (Avrupa Kredi Toplama ve Transfer Sistemi)
2 2
3 3
3 5
3 6
20 32
A
6
5
5
5
5
3
18 29
Asgari Mezuniyet Koşulları
Kredi
AKTS
Ders Sayısı
T.C. Yeditepe Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi – Temmuz 2014
140
240
48
27
ALAN SEÇMELİ DERS LİSTESİ (ELECTIVE COURSES)
T U L Y
A
ECON 363 Gelişme Ekonomisi
3 0 0 3
5
ECON 364 Sağlık İktisadı
3 0 0 3
5
ECON 365 Para ve Sermaye Piyasaları
3 0 0 3
5
ECON 366 Avrupa Birliği Ekonomisi
3 0 0 3
5
ECON 367 Uluslararası Politik İktisat
3 0 0 3
5
ECON 368 Öngörü
3 0 0 3
5
ECON 369 Uygulamalı Ekonometrik Zaman Serileri
3 0 0 3
5
ECON 373 Finansal Piyasalar ve Kurumlar
3 0 0 3
5
ECON 375 Coğrafi İktisat
3 0 0 3
5
ECON 379 Döviz Kuru Ekonomisi
3 0 0 3
5
ECON 412 Endüstriyel Organizasyon
3 0 0 3
5
ECON 414 İşgücü Ekonomisi
3 0 0 3
5
ECON 453 Fayda Maliyet Analizi ve Proje Değerlemesi
3 0 0 3
5
ECON 461 İktisadi Strateji
3 0 0 3
5
ECON 462 Enerji Ekonomisi
3 0 0 3
5
ECON 463 Ortodoks İktisatın Eleştirisi
3 0 0 3
5
ECON 464 Kültürel ve Tarihsel Açılardan İktisadi Davranış
3 0 0 3
5
ECON 481 Seçmeli Staj
3 0 0 3
5
TAMAMLAYICI SEÇMELİ DERSLER (COMPLEMENTARY ELECTIVES)
Tamamlayıcı Seçmeli Dersler genellikle fakülte içinde diğer bölümlerin açtıkları ve öğrencilerin ana dal eğitimini
destekleyici konuların işlendiği derslerdir. Bu derslere ilişkin liste her bölüm tarafından, kendi öğrencileri için tanımlanır.
Bölümünüzün Tamamlayıcı Seçmeli Dersler listesini akademik danışmanınızdan öğrenebilirsiniz.
T.C. Yeditepe Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi – Temmuz 2014
28
ÖNKOŞULLU DERSLER
Programınızdaki bazı derslerin önkoşulları vardır. Önkoşullu bir dersi alabilmeniz için, bir önceki yılda/dönemde, o dersin
önkoşulu olan dersi/dersleri başarı ile tamamlamış olmanız gerekir. Örneğin, aşağıdaki listedeki BBA 242 dersinin
önkoşulu BBA 241 dersidir ve, BBA 242 dersini alabilmeniz için, BBA 241 dersini başarı ile tamamlamış olmanız gerekir.
Önkoşul
BBA 241
ECON111
ECON122
ECON251
ECON252
ECON351
ECON351
ECON341
ECON111
ECON251
ECON211
ECON222
ECON222
ECON222
ECON222
ECON352
ECON351
MATH172
Finansal Muhasebe (+Lab)
Mikroiktisatın Temelleri
Makroiktisatın Temelleri
İstatistik
Uygulamalı İstatistik
Ekonometrinin Temelleri
Ekonometrinin Temelleri
Uluslararası İktisata Giriş
Mikroiktisatın Temelleri
İstatistik
Mikroiktisat
Makroiktisat
Makroiktisat
Makroiktisat
Makroiktisat
Ekonometri
Ekonometrinin Temelleri
Ekonomi için Analiz II
Önkoşullu Ders
BBA 242
ECON211
ECON222
ECON252
ECON351
ECON352
ECON368
ECON342
ECON391
ECON232
ECON311
ECON341
ECON322
ECON321
ECON422
ECON401
ECON369
ECON331
Finansal Raporlama ve Analiz
Mikroiktisat
Makroiktisat
Uygulamalı İstatistik
Ekonometrinin Temelleri
Ekonometri
Öngörü
Uluslararası İktisat Politikası
İşletme İktisatı
İktisadi Araştırma Yöntemleri ve İletişim
Kamu Maliyesi
Uluslararası İktisata Giriş
Büyüme Ekonomisi
Parasal İktisat
Türkiye Ekonomisi
Bitirme Projesi
Uygulamalı Ekonometrik Zaman Serileri
Matematiksel İktisat
T.C. Yeditepe Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi – Temmuz 2014
29
İKTİSAT YAN DAL PROGRAMI (MINOR IN ECONOMICS)
İktisat Bölümü’nde Yan Dal yapacak öğrenciler aşağıda belirlenen üç uzmanlık alanından herhangi birini seçebilecekleri
gibi, İktisat Bölümü ders programından ECON kodlu yedi ders seçerek bir program oluşturabilirler. Bulunduğu bölümde
Genel Not Ortalaması 2.50 ve üzeri olan öğrenciler, İktisat Bölümü’ne yan dal için başvuruda bulunabilirler.
YANDAL PROGRAMLARI
ECON
ECON
ECON
ECON
ECON
ECON
222
302
363
367
375
463
ECON 464
Politik İktisat
Yan Dal Programı
Makroiktisat
İktisadi Düşünceler Tarihi
Gelişme Ekonomisi
Uluslararası Politik İktisat
Coğrafi İktisat
Ortodoks İktisatın Eleştirisi
Kültürel ve Tarihsel Açılardan
İktisadi Davranış
Kantitatif İktisat
Yan Dal Programı
ECON 222 Makroiktisat
ECON 251 İstatistik
ECON 252 Uygulamalı İstatistik
ECON 331 Matematiksel İktisat
ECON 351 Ekonometrinin Temelleri
ECON 352 Ekonometri
ECON
461 İktisadi Strateji
T U L Y A
3
3
3
3
3
3
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3
3
3
3
3
3
Uluslararası Ticaret ve Finans
T U L
Yan Dal Programı
ECON 222 Makroiktisat
3 0 0
ECON 321 Parasal İktisat
3 0 0
ECON 365 Para ve Sermaye Piyasaları
3 0 0
ECON 366 Avrupa Birliği Ekonomisi
3 0 0
6
5
5
5
5 ECON 373 Finansal Piyasalar ve Kurumlar
5 ECON 379 Döviz Kuru Ekonomisi
3 0 0 3 5 ECON 461 İktisadi Strateji
Y A
3
3
3
3
3 0 0 3
3 0 0 3
6
5
5
5
5
5
3 0 0 3 5
T U L Y A
3
3
3
3
3
3
3
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3
3
3
3
3
3
3
6
7
6
5
7
7
5
NOT:
Int. to Microeconomics (Int. to Economics I),
Int. to Macroeconomics (Int. to Economics II)
Calculus I ve Calculus II derslerini kendi bölümlerinde almış olan öğrenciler, bu derslerin yerine İktisat Bölüm
programından istedikleri bir başka dersi seçebilecektir.
İKTİSAT BÖLÜMÜ İLETİŞİM BİLGİLERİ
AKADEMİK KADRO
GÖREVLER
DAHİLİ
KULLANILAN MAİL ADRESİ
Prof. Dr. Ferda Halıcıoğlu
1749
[email protected]
1789
[email protected]
1789
[email protected]
1722
[email protected]
Doç. Dr. Emine Esra Karadeniz
Bölüm Başkanı
Bölüm Başkan Yardımcısı ve Staj
Koordinatörü
Erasmus/Değişim Koordinatörü
Çift Anadal ve Yan Dal Program
Koordinatörü
Yatay ve Dikey Geçiş Koordinatörü
1878
[email protected]
Canan Öztürk
Bölüm Sekreteri
1749
[email protected]
Burak Otrakçıer
Bölüm Öğrenci Temsilcisi
Yrd. Doç. Dr. Alper Altınanahtar
Doç. Dr. N. Zeynep Ökten
Yrd. Doç. Dr. Hatice Kerra Geldi
T.C. Yeditepe Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi – Temmuz 2014
[email protected]
30
İŞletme Bölümü
AKADEMİK PROGRAM
BBA
101
BBA
181
AFE
123
ECON 111
N
HTR
301
MAT 169
H
TKL
201
1. YARIYIL
İşletmeye Giriş
İşletme için Bilgisayar
Uygulamaları
Akademik Okuma Yazma ve
Yaratıcı Düşünme I
Mikroekonominin Temelleri
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi
Iİşletme için Matematik
Türk Dili ve Edebiyatı I
T U L Y
3 0 0 3
A
6
BBA
3 0 0 3
6
AFE
3 0 0 3
3
ECON 122 Makroekonominin Temelleri
3
2
3
2
3
2
3
2
19
6
2
6
2
31
HTR
HUM
PSY
TKL
3.YARIYIL
T U L Y
A
0
0
0
0
0
0
0
0
2. YARIYIL
102 Yönetimin Temelleri
Akademik Okuma Yazma ve
124
Yaratıcı Düşünme II
302
103
241
202
T U L Y
3 0 0 3
A
7
3 0 0 3
3
3 0 0 3
6
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 2 0
II
Uygarlık
Tarihi
2 2
Sosyal Psikoloji
3 0
Türk Dili ve Edebiyatı II
2 0
4.YARIYIL
0
0
0
0
T U L
2 2
3 3
3 6
2 2
19 29
Y
A
BBA
201 Örgüt Teorisi ve Tasarımı
3 0 0 3
5
BBA
202 Örgütsel Davranış
3 0 0 3
5
BBA
203 Çok Kültürlü İş İletişimi
3 0 0 3
5
BBA
204 Girişimcilik İlkeleri
3 0 0 3
5
BBA
205 Yönetsel Düşünce
3 0 0 3
5
BBA
206 İnsan Kaynakları Yönetimi
3 0 0 3
5
BBA
241 Finansal Muhasebe (+Lab)
2 0 2 3
5
BBA
208 Etik ve Sosyal Sorumluluk
3 0 0 3
5
BBA
261 Pazarlama Yönetimi
3 0 0 3
5
BBA
242 Finansal Raporlama ve Analiz
3 0 0 3
5
3 0 0 3
5
BBA
282 Uygulamalı İşletme İstatistiği
3 0 0 3
5
LAW 127 Hukuka Giriş
18 30
18 30
5.YARIYIL
T U L Y
A
6.YARIYIL
BBA
341 Yönetim Muhasebesi
3 0 0 3
5
BBA
310 İşletme Hukuku
BBA
343 İşletme Finansmanı
3 0 0 3
6
BBA
381 İşletme Araştırma Metodolojisi 3 0 0 3
5
BBA
383 Yönetim Bilimi
3 0 0 3
Alan Seçmeli (Zorunlu)*
Tamamlayıcı Seçmeli AILP
T U L
Y
A
3 0 0 3
5
BBA
382 Üretim ve Operasyon Yönetimi 3 0 0 3
5
BBA
384 Yönetim Bilgi Sistemleri
3 0 0 3
5
5
Alan Seçmeli (Zorunlu)*
3 0 0 3
6
3 0 0 3
6
Alan Seçmeli (Zorunlu)*
3 0 0 3
6
3 0 0 3
3
Serbest Seçmeli***
3 0 0 3
3
18 30
7.YARIYIL
T U L Y
A
18 30
8.YARIYIL
BBA
402 Stratejik Yönetim
T U L
Y
A
2 0 2 3
7
BBA
401 Uluslararası İşletme
3 0 0 3
6
BBA
481 Proje Yönetimi
3 0 0 3
6
Alan Seçmeli**
3 0 0 3
6
BBA
491 Staj
0 0 0 NC 7
Alan Seçmeli**
3 0 0 3
6
Alan Seçmeli (Zorunlu)*
3 0 0 3
6
Tamamlayıcı Seçmeli HPA
3 0 0 3
3
Alan Seçmeli **
3 0 0 3
6
Tamamlayıcı Seçmeli TT
3 0 0 3
4
Serbest Seçmeli***
3 0 0 3
3
15 34
15 26
T: Teori , U: Uygulama , L: Laboratuar, Y: Yeditepe Kredi,
A: AKTS (Avrupa Kredi Toplama ve Transfer Sistemi)
Minimum Mezuniyet Koşulları
Kredi
140
AKTS
240
Ders Sayısı
49
T.C. Yeditepe Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi – Temmuz 2014
31
ALAN SEÇMELİ DERSLERİ VE UZMANLIK ALANLARI
Öğrencilerimiz temel program yükümlülüklerini tamamladıktan sonra, Stratejik Yönetim ve Liderlik, İnsan Kaynakları
Yönetimi, Girişimcilik, Muhasebe ve Denetim, Finans, Pazarlama Yönetimi ile Teknoloji ve Operasyon Yönetimi
alanlarından birine odaklanabilir.
UZMANLIK ALANI DERSLERİ (4 Zorunlu 3 Alan Seçmeli)
Stratejik Yönetim ve Liderlik
Zorunlu Dersler
BBA 301 Kurumsal Yönetim
BBA 302 Değişim Yönetimi
T U L Y A
3 0 0 3 6
3 0 0 3 6
BBA 302
BBA 303
BBA 303 Liderlik
3 0 0 3 6
BBA 305
BBA 304 Çatışma Yönetimi ve Müzakere
Alan Seçmeli Dersler
Küçük ve Orta Büyüklükteki
BBA 305
İşletme Yönetimi
BBA 311 Çalışan ile Yönetim İlişkileri
BBA 386 Stratejik Teknoloji Yönetimi
BBA 403 Paydaş Yönetimi
BBA 404 Yönetimde Çeşitlilik
BBA 406 Uluslararası Ticaret Yönetimi
BBA 407 Aile İşletmeleri Yönetimi
Çalışan Sağlığı ve Güvenliği
BBA 408
Yönetimi
Üçüncü Sektör Kuruluşları
BBA 411
Yönetimi
BBA 420 Sürdürebilirlik Yönetimi
3 0 0 3 6
BBA 348
3 0 0 3 6
BBA 304 Çatışma Yönetimi ve Müzakere
3 0 0 3 6
3
3
3
3
3
3
BBA
BBA
BBA
BBA
BBA
BBA
3
3
3
3
3
3
BBA
BBA
BBA
BBA
385
386
387
388
BBA 304
BBA 414
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3
3
3
3
3
3
6
6
6
6
6
6
306
307
346
363
386
387
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3
3
3
3
3
3
6
6
6
6
6
6
3 0 0 3 6
BBA 406 Uluslararası Ticaret Yönetimi
3 0 0 3 6
3 0 0 3 6
BBA
BBA
BBA
BBA
BBA
BBA
BBA
3
2
3
3
3
3
3
0
0
0
0
0
0
0
0
2
0
0
0
0
0
3
3
3
3
3
3
3
6
6
6
6
6
6
6
T
3
3
3
3
U
0
0
0
0
L
0
0
0
0
Y
3
3
3
3
A
6
6
6
6
Teknoloji ve Operasyon Yönetimi
Zorunlu Dersler
T
Tedarik Zinciri Yönetimi
3
Stratejik Teknoloji Yönetimi
3
Kurumsal Kaynak Planlaması
3
Yeni Ürün Geliştirme
3
Alan Seçmeli Dersler
Çatışma Yönetimi ve Müzakere 3
Ücret Yönetimi
3
İşletme Süreçlerinin Yeniden
3
Yapılandırılması
Kalite Yönetimi
3
U
0
0
0
0
L
0
0
0
0
Y
3
3
3
3
A
6
6
6
6
BBA
BBA
BBA
BBA
407
412
462
465
467
483
486
302
303
304
311
BBA 408
0 0 3 6
BBA 414
BBA 484 Satınalma ve Malzeme Yönetimi 3 0 0 3 6
BBA 415
Araştırma ve Geliştirme
Yönetimi
BBA 486 Yenilik Yönetimi
3 0 0 3 6
3 0 0 3 6
0 0 3 6
BBA 485
3 0 0 3 6
BBA 388 Yeni Ürün Geliştirme
BBA 308
BBA 404
BBA 483
Vergi Hukuku
Ticaret Hukuku
Uluslararası Finans
Marka Yönetimi
Stratejik Teknoloji Yönetimi
Kurumsal Kaynak Planlaması
T U L Y A
3 0 0 3 6
3 0 0 3 6
3 0 0 3 6
0 0 3 6
0 0 3 6
BBA 482
Girişimcilik
Zorunlu Dersler
Değişim Yönetimi
Liderlik
Küçük ve Orta Büyüklükteki
İşletme Yönetimi
Girişimcilik Finansmanı
Alan Seçmeli Dersler
3 0 0 3 6
BBA 416
3 0 0 3 6
BBA 417
BBA 418
BBA 419
Aile İşletmeleri Yönetimi
Girişimcilik
Satış Yönetimi
Elektronik Pazarlama
Elektronik İşletme
Kalite Yönetimi
Yenilik Yönetimi
İnsan Kaynakları Yönetimi
Zorunlu Dersler
Değişim Yönetimi
Liderlik
Çatışma Yönetimi ve Müzakere
Çalışan ile Yönetim İlişkileri
Alan Seçmeli Dersler
İş Hukuku
Yönetimde Çeşitlilik
Çalışan Sağlığı ve Güvenliği
Yönetimi
Ücret Yönetimi
Uluslararası İnsan Kaynakları
Yönetimi
Elektronik İnsan Kaynakları
Yönetimi
Eğitim ve Gelişim
İşe Alım ve Seçme
Performans Yönetimi
T.C. Yeditepe Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi – Temmuz 2014
3 0 0 3 6
3 0 0 3 6
3 0 0 3 6
3 0 0 3 6
3 0 0 3 6
3 0 0 3 6
3 0 0 3 6
3 0 0 3 6
32
UZMANLIK ALANI DERSLERİ (4 Zorunlu 3 Alan Seçmeli)
Pazarlama
Zorunlu Dersler
Muhasebe ve Denetim
T U L Y A
Zorunlu Dersler
T U L Y A
BBA 361 Pazarlama Araştırmaları
3 0 0 3 6
BBA 342 Orta Kademe Muhasebe
3 0 0 3 6
BBA 362 Tüketici Davranışları
3 0 0 3 6
BBA 344 Denetim
3 0 0 3 6
BBA 363 Marka Yönetimi
3 0 0 3 6
BBA 345 Maliyet Muhasebesi
3 0 0 3 6
BBA 364 Stratejik Pazarlama
3 0 0 3 6
BBA 347 Finansal Piyasalar ve Kurumlar
3 0 0 3 6
Alan Seçmeli Dersler
Alan Seçmeli Dersler
BBA 387 Kurumsal Kaynak Planlaması
3 0 0 3 6
BBA 301 Kurumsal Yönetim
3 0 0 3 6
BBA 388 Yeni Ürün Geliştirme
3 0 0 3 6
BBA 306 Vergi Hukuku
3 0 0 3 6
BBA 461 Pazarlama İletişimi
3 0 0 3 6
BBA 307 Ticaret Hukuku
3 0 0 3 6
BBA 462 Satış Yönetimi
3 0 0 3 6
3 0 0 3 6
BBA 463 Perakende Yönetimi
3 0 0 3 6
BBA 464 Müşteri İlişkileri Yönetimi
3 0 0 3 6
BBA 346 Uluslararası Finans
Yatırım Analizi ve Portföy
BBA 349
Yönetimi
BBA 387 Kurumsal Kaynak Planlaması
BBA 465 Elektronik Pazarlama
3 0 0 3 6
BBA 441 Vergi Muhasebesi
3 0 0 3 6
BBA 466 Uluslararası Pazarlama
3 0 0 3 6
BBA 442 İç Denetim
3 0 0 3 6
BBA 467 Elektronik İşletme
3 0 0 3 6
BBA 443 Muhasebe Bilgi Sistemleri
3 0 0 3 6
BBA 444 İleri Muhasebe
3 0 0 3 6
BBA 450 Uluslararası Muhasebe
3 0 0 3 6
3 0 0 3 6
3 0 0 3 6
Finans
Zorunlu Dersler
T U L Y A
BBA 342 Orta Kademe Muhasebe
3 0 0 3 6
BBA 346 Uluslararası Finans
3 0 0 3 6
BBA 347 Finansal Piyasalar ve Kurumlar
Yatırım Analizi ve Portföy
BBA 349
Yönetimi
3 0 0 3 6
3 0 0 3 6
Alan Seçmeli Dersler
BBA 301 Kurumsal Yönetim
3 0 0 3 6
BBA 306 Vergi Hukuku
3 0 0 3 6
BBA 307 Ticaret Hukuku
3 0 0 3 6
BBA 344 Denetim
3 0 0 3 6
BBA 345 Maliyet Muhasebesi
3 0 0 3 6
BBA 348 Girişimcilik Finansmanı
2 0 2 3 6
BBA 387 Kurumsal Kaynak Planlaması
3 0 0 3 6
BBA 442 İç Denetim
3 0 0 3 6
BBA 446 Davranışsal Finans
3 0 0 3 6
BBA 448 Para ve Bankacılık
Finansal Türevler ve Risk
BBA 449
Yönetimi
3 0 0 3 6
3 0 0 3 6
T.C. Yeditepe Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi – Temmuz 2014
33
TAMAMLAYICI SEÇMELİ DERSLER
Tamamlayıcı Seçmeli - AILP
Estetik, Yorumlayıcı, Edebi
Yaklaşımlar
ANT
243 Dans ve Cinsiyet
Güncel temalar Kültür ve
ANT
383
Cinsiyet
ARTM 111 Çağdaş Kültür Kuramı I
3 0 0 3 3
ANT
101 Kültürel Antropolojiye Giriş
3 0 0 3 6
3 0 0 3 6
ANT
373 Türk Mitolojisi I
3 0 0 3 3
3 0 0 3 5
ECON 102 Ekonomi Sosyolojisi
3 0 0 3 6
ARTM 281 Türk Sanat Tarihi
3 0 0 3 3
PHIL
101 Felsefeye Giriş
3 0 0 3 5
ARTM 342 Cumhuriyet Dönemi Türk Sanatı 3 0 0 3 6
PHIL
112 Mantık I
3 0 0 3 6
ELIT
203 Amerikan Edebiyatına Giriş I
3 0 0 3 8
PHIL
130 Felsefe Tarihi I
3 0 0 3 6
FAR
111 Sanat Tarihi
3 0 0 3 6
PSIR
201 Siyasal Düşünceler Tarihi
3 0 0 3 5
PSIR
417 Diplomatik Protokol
3 0 0 3 5
PSY
101 Psikolojiye Giriş I
3 0 0 3 6
Yabancı Dil
3 0 0 3 3
Yabancı Dil
ANT
Tamamlayıcı Seçmeli - HPA
Tarihi ve Felsefi Yaklaşımlar
T U L Y A
3 0 0 3 3
Tamamlayıcı Seçmeli - TT
Disiplinlerarası Dersler
156 Sosyal Problemler
T U L Y A
T U L Y A
3 0 0 3 5
ECON 363 Gelişme Ekonomisi
3 0 0 3 5
ECON 364 Sağlık Ekonomisi
3 0 0 3 5
ECON 422 Türkiye Ekonomisi
3 0 0 3 6
ECON 462 Enerji Ekonomisi
3 0 0 3 5
PA
204 Kentleşme ve Çevre Sorunları
3 0 0 3 4
PA
409 Uluslararası Çevre Politikaları
3 0 0 3 5
PSIR
101 Siyaset Bilimine Giriş
3 0 0 3 5
PSIR
331 Uluslararası Kuruluşlar
3 0 0 3 5
PSIR
473 Uluslararası İşletme ve Siyaset
3 0 0 3 5
PSY
101 Psikolojiye Giriş I
3 0 0 3 6
SOC
101 Sosyolojiye Giriş
3 0 0 3 5
ÖNKOŞULLU DERSLER
Programınızdaki bazı derslerin önkoşulları vardır. Önkoşullu bir dersi alabilmeniz için, bir önceki yılda/dönemde, o dersin
önkoşulu olan dersi/dersleri başarı ile tamamlamış olmanız gerekir. Örneğin, aşağıdaki listedeki BBA 201 dersinin
önkoşulu BBA 102 dersidir ve, BBA 201 dersini alabilmeniz için, BBA 102 dersini başarı ile tamamlamış olmanız gerekir.
Önkoşul
Önkoşullu Ders
BBA 102
Yönetimin Temelleri
BBA 201
Örgüt Teorisi ve Tasarımı
BBA 102
Yönetimin Temelleri
BBA 202
Örgütsel Davranış
BBA 201
Örgüt Teorisi ve Tasarımı
BBA 402
Stratejik Yönetim
BBA 261
Pazarlama Yönetimi
BBA 402
Stratejik Yönetim
BBA 343
İşletme Finansmanı
BBA 402
Stratejik Yönetim
BBA 241
Finansal Muhasebe
BBA 242
Finansal Raporlama ve Analiz
BBA 241
Finansal Muhasebe
BBA 341
Yönetim Muhasebesi
BBA 241
Finansal Muhasebe
BBA 342
Orta Kademe Muhasebe
BBA 242
Finansal Raporlama ve Analiz
BBA 342
Orta Kademe Muhasebe
BBA 241
Finansal Muhasebe
BBA 343
İşletme Finansmanı
BBA 242
Finansal Raporlama ve Analiz
BBA 343
İşletme Finansmanı
BBA 241
Finansal Muhasebe
BBA 349
Yatırım Analizi ve Portföy Yönetimi
T.C. Yeditepe Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi – Temmuz 2014
34
Önkoşul
Önkoşullu Ders
BBA 242
Finansal Raporlama ve Analiz
BBA 349
Yatırım Analizi ve Portföy Yönetimi
BBA 241
Finansal Muhasebe
BBA 344
Denetim
BBA 242
Finansal Raporlama ve Analiz
BBA 344
Denetim
BBA 241
Finansal Muhasebe
BBA 345
Maliyet Muhasebesi
BBA 242
Finansal Raporlama ve Analiz
BBA 345
Maliyet Muhasebesi
BBA 241
Finansal Muhasebe
BBA 346
Uluslararası Finans
BBA 242
Finansal Raporlama ve Analiz
BBA 346
Uluslararası Finans
BBA 241
Finansal Muhasebe
BBA 348
Girişimcilik Finansmanı
BBA 242
Finansal Raporlama ve Analiz
BBA 348
Girişimcilik Finansmanı
BBA 241
Finansal Muhasebe
BBA 441
Vergi Muhasebesi
BBA 241
Finansal Muhasebe
BBA 442
İç Denetim
BBA 241
Finansal Muhasebe
BBA 443
Muhasebe Bilgi Sistemleri
BBA 242
Finansal Raporlama ve Analiz
BBA 443
Muhasebe Bilgi Sistemleri
BBA 241
Finansal Muhasebe
BBA 444
İleri Muhasebe
BBA 242
Finansal Raporlama ve Analiz
BBA 444
İleri Muhasebe
BBA 241
Finansal Muhasebe
BBA 446
Davranışsal Finans
BBA 242
Finansal Raporlama ve Analiz
BBA 446
Davranışsal Finans
BBA 343
İşletme Finansmanı
BBA 448
Para ve Bankacılık
BBA 343
İşletme Finansmanı
BBA 449
Finansal Türevler ve Risk Yönetimi
BBA 241
Finansal Muhasebe
BBA 450
Uluslararası Muhasebe
BBA 242
Finansal Raporlama ve Analiz
BBA 450
Uluslararası Muhasebe
BBA 282
Uygulamalı İşletme İstatistiği
BBA 381
İşletme Araştırma Metodolojisi
MATH 169
İşletme İçin Matematik
BBA 382
Üretim ve Operasyon Yönetimi
BBA 282
Uygulamalı İşletme İstatistiği
BBA 382
Üretim ve Operasyon Yönetimi
MATH 169
İşletme İçin Matematik
BBA 383
Yönetim Bilimi
BBA 282
Uygulamalı İşletme İstatistiği
BBA 383
Yönetim Bilimi
MATH 169
İşletme İçin Matematik
BBA 385
Tedarik Zinciri Yönetimi
BBA 102
Yönetimin Temelleri
BBA 387
Kurumsal Kaynak Planlaması
BBA 261
Pazarlama Yönetimi
BBA 387
Kurumsal Kaynak Planlaması
BBA 102
Yönetimin Temelleri
BBA 388
Yeni Ürün Geliştirme
BBA 261
Pazarlama Yönetimi
BBA 388
Yeni Ürün Geliştirme
BBA 282
Uygulamalı İşletme İstatistiği
BBA 481
Proje Yönetimi
BBA 282
Uygulamalı İşletme İstatistiği
BBA 483
Kalite Yönetimi
3. SINIF DERSLERİ 3. Sınıf Dersleri
BBA 491
Staj
BBA 261
Pazarlama Yönetimi
BBA 361
Pazar Araştırmaları
BBA 261
Pazarlama Yönetimi
BBA 362
Tüketici Davranışları
BBA 261
Pazarlama Yönetimi
BBA 261
Pazarlama Yönetimi
BBA 363
BBA 364
Marka Yönetimi
Stratejik Pazarlama
BBA 361
Pazar Araştırmaları
BBA 364
Stratejik Pazarlama
BBA 362
Tüketici Davranışları
BBA 364
Stratejik Pazarlama
BBA 363
Marka Yönetimi
BBA 364
Stratejik Pazarlama
BBA 261
Pazarlama Yönetimi
BBA 461
Pazarlama İletişimi
BBA 261
Pazarlama Yönetimi
BBA 462
Satış Yönetimi
BBA 261
Pazarlama Yönetimi
BBA 463
Perakende Yönetimi
BBA 261
Pazarlama Yönetimi
BBA 464
Müşteri İlişkileri Yönetimi
BBA 261
Pazarlama Yönetimi
BBA 465
Elektronik Pazarlama
BBA 261
Pazarlama Yönetimi
BBA 467
Elektronik İşletme
T.C. Yeditepe Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi – Temmuz 2014
35
Önkoşul
Önkoşullu Ders
BBA 261
Pazarlama Yönetimi
BBA 387
Kurumsal Kaynak Planlaması
BBA 261
Pazarlama Yönetimi
BBA 466
Uluslararası Pazarlama
BBA 261
Pazarlama Yönetimi
BBA 388
Yeni Ürün Geliştirme
İŞLETME YAN DAL PROGRAMI (MINOR IN BUSINESS ADMINISTRATION)
İşletme Bölümü’nde mevcut yan dal programlarından birini tamamlamak için alınması gereken dersler aşağıdaki
gibidir. Yan dal programları üniversitemizin tüm öğrencilerine açıktır.
YAN DAL PROGRAMLARI
BBA
BBA
BBA
BBA
BBA
101
102
201
301
302
Stratejik Yönetim ve Liderlik
Yan Dal Programı
İşletmeye Giriş
Yönetimin Temelleri
Örgüt Teorisi ve Tasarımı
Kurumsal Yönetim
Değişim Yönetimi
T U L Y A
3
3
3
3
3
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3
3
3
3
3
6
7
5
6
6
BBA
BBA
BBA
BBA
BBA
101
204
261
302
303
BBA 303 Liderlik
3 0 0 3 6
BBA 305
BBA 304 Çatışma Yönetimi ve Müzakere
BBA 402 Stratejik Yönetim
3 0 0 3 6
3 0 0 3 7
BBA 348
BBA 412
BBA
BBA
BBA
BBA
BBA
BBA
101
261
361
362
363
364
Pazarlama
Yan Dal Programı
İşletmeye Giriş
Pazarlama Yönetimi
Pazarlama Araştırmaları
Tüketici Davranışları
Marka Yönetimi
Stratejik Pazarlama
Alan Seçmeli
Alan Seçmeli
Finans
Yan Dal Programı
BBA
BBA
BBA
BBA
BBA
BBA
101
241
242
343
346
347
İşletmeye Giriş
Finansal Muhasebe (+Lab)
Finansal Raporlama ve Analiz
İşletme Finansmanı
Uluslararası Finans
Finansal Piyasalar ve Kurumlar
Yatırım Analizi ve Portföy
BBA 349
Yönetimi
Alan Seçmeli
T U L Y A
3
3
3
3
3
3
3
3
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3
3
3
3
3
3
3
3
6
5
6
6
6
6
6
6
BBA
BBA
BBA
BBA
BBA
BBA
101
241
341
342
344
345
T U L Y A
3
2
3
3
3
3
0
0
0
0
0
0
0
2
0
0
0
0
3
3
3
3
3
3
6
5
5
6
6
6
BBA
BBA
BBA
BBA
BBA
BBA
101
382
383
384
385
386
Girişimcilik
Yan Dal Programı
İşletmeye Giriş
Girişimcilik İlkeleri
Pazarlama Yönetimi
Değişim Yönetimi
Liderlik
Küçük ve Orta Büyüklükteki
İşletme Yönetimi
Girişimcilik Finansmanı
Girişimcilik
Muhasebe ve Denetim
Yan Dal Programı
İşletmeye Giriş
Finansal Muhasebe (+Lab)
Yönetim Muhasebesi
Orta Kademe Muhasebe
Denetim
Maliyet Muhasebesi
Alan Seçmeli
Alan Seçmeli
Teknoloji ve Operasyon
Yönetimi
Yan Dal Programı
İşletmeye Giriş
Üretim ve Operasyon Yönetimi
Yönetim Bilimi
Yönetim Bilgi Sistemleri
Tedarik Zinciri Yönetimi
Stratejik Teknoloji Yönetimi
T U L Y A
3
3
3
3
3
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3
3
3
3
3
6
5
5
6
6
3 0 0 3 6
3 0 0 3 6
2 0 2 3 6
T U L Y A
3
2
3
3
3
3
3
3
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2
0
0
0
0
0
0
3
3
3
3
3
3
3
3
6
5
5
6
6
6
6
6
T U L Y A
3
3
3
3
3
3
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3
3
3
3
3
3
6
5
6
5
6
6
3 0 0 3 6
BBA 387 Kurumsal Kaynak Planlaması
3 0 0 3 6
3 0 0 3 6
BBA 388 Yeni Ürün Geliştirme
3 0 0 3 6
T.C. Yeditepe Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi – Temmuz 2014
36
BBA
BBA
BBA
BBA
BBA
BBA
BBA
101
203
206
302
303
304
311
YAN DAL PROGRAMLARI
İnsan Kaynakları Yönetimi
Yan Dal Programı
İşletmeye Giriş
Çok Kültürlü İşletme İletişimi
İnsan Kaynakları Yönetimi
Değişim Yönetimi
Liderlik
Çatışma Yönetimi ve Müzakere
Çalışan ile Yönetim İlişkileri
Alan Seçmeli
T U L Y A
3
3
3
3
3
3
3
3
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3
3
3
3
3
3
3
3
6
5
5
6
6
6
6
6
İŞLETME BÖLÜMÜ İLETİŞİM BİLGİLERİ
AKADEMİK KADRO
GÖREVLER
Doç. Dr. Güner Gürsoy
Bölüm Başkanı / YUVAM Md.
1787
[email protected]
Yrd.Doç. Dr. Çağatay Akarçay
Bölüm Başkan Yardımcısı
2628
[email protected]
Yrd. Doç. Dr. Ayşe Begüm Ötken
Bölüm Başkan Yardımcısı
1735
[email protected]
Yrd. Doç. Dr. Can Tansel Kaya
2626
[email protected]
Yrd. Doç. Dr. Gönül Demirel
Erasmus/Değişim Koordinatörü
Çift Anadal ve Yan Dal Program
Koordinatörü
Yatay ve Dikey Geçiş Koordinatörü
Yrd.Doç. Dr. Berna Yenice
Staj Koordinatörü
1962
Elif Kösedağı
Bölüm Sekreteri
1787
[email protected]
Cemre Aktaş
Bölüm Sekreteri
1933
[email protected]
Öğr.Gör. Orçun Türegün
DAHİLİ
KULLANILAN MAİL ADRESİ
1668
[email protected]
2700
[email protected]
T.C. Yeditepe Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi – Temmuz 2014
[email protected]
37
Sİyaset Bİlİmİ ve Uluslararası İlİŞkİler Bölümü (Fransızca)
AKADEMİK PROGRAM
1. YARIYIL
SPRI
SPRI
SPRI
SPRI
SPRI
HUM
TKL
101
103
121
141
161
103
201
Uluslararası İlişkiler Tarihi
Uluslararası İlişkiler Yöntem
Semineri
I
Siyaset Bilimine
Giriş
Hukuka Giriş
Sosyolojiye Giriş
Uygarlık Tarihi
Türk Dili ve Edebiyatı I
SPRI
SPRI
SPRI
SPRI
SPRI
AFE
AFSA
HTR
203
221
241
243
271
Uluslararası İlişkiler Yöntem
Semineri
III Yaşamı
Türk
Siyasal
SPRI
SPRI
SPRI
SPRI
AFE
AFSA
301
303
321
341
261
3. YARIYIL
T
3
5
3
3
3
2
2
U
0
0
0
0
0
2
0
L
0
0
0
0
0
0
0
Y
3
5
3
3
3
3
2
22
A
5
6
5
4
5
3
2
30
T
5
3
3
3
3
U
0
0
0
0
0
L
0
0
0
0
0
Y
5
3
3
3
3
A
6
5
5
4
5
İdare Hukuku
Medeni Hukuk
Mikro İktisat
İngilizce I
161
3 0 0 3 3
İspanyolca I
301 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 2 0 0 2 2
ve İnkılap Tarihi I
22 30
5. YARIYIL
Türk Dış Politikası
Avrupa Birliği Siyasal Sistemi
Siyasal Partiler
Uluslararası Hukuk
İngilizce III
İspanyolca III
Alan Seçmeli I
T
3
3
3
3
3
U
0
0
0
0
0
L
0
0
0
0
0
Y
3
3
3
3
3
A
6
6
5
6
3
3 0 0 3 4
2. YARIYIL
SPRI
SPRI
SPRI
SPRI
SPRI
SPRI
TKL
102
104
106
122
142
162
202
SPRI
SPRI
SPRI
SPRI
SPRI
AFE
AFSA
HTR
204
250
260
272
280
SPRI
SPRI
SPRI
SPRI
SPRI
AFE
AFSA
302
304
320
322
342
Uluslararası İlişkilere Giriş
Uluslararası İlişkiler Yöntem
Semineri
II
Çağdaş Tarih
Siyasal Düşünceler Tarihi
Türk Anayasa Hukuku
Çağdaş Sosyoloji Teorileri
Türk Dili ve Edebiyatı II
4. YARIYIL
Uluslararası İlişkiler Yöntem
Semineri IVGiriş
Işletmeye
Siyaset Sosyolojisi
Makro İktisat
Sosyal Psikoloji
İngilizce II
162
İspanyolca II
302 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi
II
6. YARIYIL
Uluslararası Örgütler
Çağdaş Dünyanın Jeopolitiği
Karşılaştırmalı Siyasal Sistemler
Uluslararası Siyaset
Milletlerarası Özel Hukuk
(Vatandaşlık
İngilizce
IV ve Yabancılar
262 Hukuku)
İspanyolca IV
Alan Seçmeli II
T
3
5
3
3
3
3
2
U
0
0
0
0
0
0
0
L
0
0
0
0
0
0
0
Y
3
5
3
3
3
3
2
22
A
5
6
3
5
5
4
2
30
T
5
3
3
3
3
U
0
0
0
0
0
L
0
0
0
0
0
Y
5
3
3
3
3
A
6
4
5
5
5
3 0 0 3 3
2 0 0 2 2
22 30
T
3
3
3
3
3
U
0
0
0
0
0
L
0
0
0
0
0
Sosyal Bilimlerde Metot ve
Araştırma Yöntemleri
SPRI 491 *Tez Çalışmaları I
Alan Seçmeli III
Alan Seçmeli V
Alan Seçmeli VII
Serbest Seçmeli I
SPRI 421
A
5
5
4
5
4
3 0 0 3 3
3 0 0 3 4
18 30
7. YARIYIL
Y
3
3
3
3
3
21 30
T U L Y A
8. YARIYIL
T U L Y A
3 0 0 3 5
SPRI 440 İnsan Hakları Hukuku
3 0 0 3 5
3
3
3
3
3
SPRI 492 Tez Çalışmaları II
Alan Seçmeli IV
Alan Seçmeli VI
Alan Seçmeli VIII
Serbest Seçmeli II
3
3
3
3
3
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3
3
3
3
3
18
10
4
4
4
3
30
T: Teori , U:Uygulama , L: Laboratuvar, Y: Yeditepe Kredi,
E: ECTS (European Credit Transfer and Accumulation System) Kredi
AKTS
Ders Sayısı
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3
3
3
3
3
18
10
4
4
4
3
30
Minimum Mezuniyet Koşulları
T.C. Yeditepe Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi – Temmuz 2014
163
240
53
38
ALAN SEÇMELİ DERS LİSTESİ (Domaine à Option)
ALAN SEÇMELİ DERSLER
GÜZ DÖNEMİ SEÇMELİ
DERSLER
T U L Y A
BAHAR DÖNEMİ SEÇMELİ
DERSLER
T U L Y A
SPRI 401 Türkiye-Amerika İlişkileri
Uluslararası Politikada Balkanlar
SPRI 403
Ve Türkiye
SPRI 405 Göç
Uluslararası Dayanışma ve
SPRI 407
İnsancıl Faaliyetler
3 0 0 3 4
SPRI 400 Avrupa Birliği ve Türkiye
3 0 0 3 4
3 0 0 3 4
SPRI 402 Ortadoğu Siyaseti
3 0 0 3 4
3 0 0 3 4
3 0 0 3 4
SPRI 409 Uluslararası Çevre Politikaları
3 0 0 3 4
SPRI 423 Türkiye'nin Toplumsal Yapısı
3 0 0 3 4
SPRI 425 Milliyetçilik ve Devlet Teorileri
3 0 0 3 4
SPRI 427 Siyasal İletişim
3 0 0 3 4
SPRI 429 Nicel Araştırma Yöntemleri
3 0 0 3 4
SPRI 404 Türk-Yunan İlişkileri
Küreselleşme, Demokrasi ve
SPRI 406
Sivil Toplum
Türkiye, Rusya ve Kafkasya
SPRI 408
İlişkileri
Diplomasi ve Konsolosluk
SPRI 410
İlişkileri
SPRI 420 Siyasal Tutum ve Davranışlar
Türk Siyasal Yaşamında Güncel
SPRI 422
Sorunlar
SPRI 424 Medya ve Toplum
SPRI 471 Uluslararası İktisat Politikaları
3 0 0 3 4
SPRI 426 Din ve Politika
3 0 0 3 4
SPRI 470 Türkiye Ekonomisi
3 0 0 3 4
SPRI 494 *Staj
0 0 0 3 6
3 0 0 3 4
3 0 0 3 4
3 0 0 3 4
3 0 0 3 4
3 0 0 3 4
3 0 0 3 4
3 0 0 3 4
TAMAMLAYICI SEÇMELİ DERSLER (COMPLEMENTARY ELECTIVES)
Tamamlayıcı Seçmeli Dersler genellikle fakülte içinde diğer bölümlerin açtıkları ve öğrencilerin ana dal eğitimini
destekleyici konuların işlendiği derslerdir. Bu derslere ilişkin liste her bölüm tarafından, kendi öğrencileri için
tanımlanır. Bölümünüzün Tamamlayıcı Seçmeli Dersler listesini akademik danışmanınızdan öğrenebilirsiniz.
ÖNKOŞULLU DERSLER
Programınızdaki bir dersin önkoşulu vardır. Önkoşullu bir dersi alabilmeniz için, bir önceki yılda/dönemde, o dersin
önkoşulu olan dersi/dersleri başarı ile tamamlamış olmanız gerekir. Aşağıdaki listedeki SPOL 492 dersinin önkoşulu SPOL
491 dersidir ve SPOL 492 dersini alabilmeniz için SPOL 491 dersini başarı ile tamamlamış olmanız gerekir.
Önkoşul
Önkoşullu Ders
SPOL 491 Tez Çalışmaları I
SPOL 492 Tez Çalışmaları II
SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER BÖLÜMÜ (FRANSIZCA) YAN DAL PROGRAMI
Fransızca Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Yan Dal Programını tamamlamak için alınması gereken dersler aşağıda
belirtilmiştir:
YAN DAL PROGRAMI
T U L Y A
SPRI 102 Uluslararası İlişkilere Giriş
3 0 0 3 5
SPRI 121 Siyaset Bilimine Giriş
SPRI 161 Sosyolojiye Giriş
3 0 0 3 5
SPRI 221 Türk Siyasal Yaşamı
3 0 0 3 5
SPRI 301 Türk Dış Politikası
3 0 0 3 6
SPRI 320 Karşılaştırmalı Siyasal Sistemler
3 0 0 3 4
SPRI 322 Uluslararası Siyaset
3 0 0 3 5
3 0 0 3 5
T.C. Yeditepe Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi – Temmuz 2014
39
SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER BÖLÜMÜ (FRANSIZCA) İLETİŞİM BİLGİLERİ
AKADEMİK KADRO
GÖREVLER
Prof. Dr. Fatma Jale Civelek
Bölüm Başkanı
Bölüm Başkan Yardımcısı ve
Yrd. Doç. Dr. Fazilet Ahu Özmen
Erasmus/Değişim Koordinatörü
Bölüm Başkan Yardımcısı, Çift Anadal
Okutman Lena Yeniyorgan
ve Yan Dal Koordinatörü
Nihan Kara
Bölüm Sekreteri
Kaan Karakoç
DAHİLİ
KULLANILAN MAIL ADRESİ
1696
[email protected]
1782
[email protected]
1770
[email protected]
1663
[email protected]
Bölüm Öğrenci Temsilcisi
T.C. Yeditepe Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi – Temmuz 2014
[email protected]
40
Sİyaset Bİlİmİ ve Uluslararası İlİŞkİler Bölümü (İngİlİzce)
AKADEMİK PROGRAM
PSIR
PSIR
AFEA
ECON
N
HUM
LAW
TKL
101
111
153
111
103
101
201
1. YARIYIL
Siyaset Bilimine Giriş
Uluslararası İlişkiler Tarihi I
Siyaset Bilimi için İngilizce
Mikroekonominin Temelleri
Uygarlık Tarihi
Hukuka Giriş
Türk Dili ve Edebiyatı I
3.YARIYIL
PSIR 201 Siyasal Düşünceler Tarihi
PSIR 211 Uluslararası ilişkilere Giriş
T
3
3
3
3
2
3
2
U
0
0
0
0
2
0
0
L
0
0
0
0
0
0
0
Y
3
3
3
3
3
3
2
20
A
5
5
3
6
3
5
2
29
PSIR
PSIR
PSIR
ECON
N
LAW
SOC
TKL
T U L Y A
3 0 0 3 5
3 0 0 3 5
PSIR
PSIR
PSIR 221 Karşılaştırmalı Siyasal Sistemler 3 0 0 3 5
PSIR
PSIR
HTR
LAW
LAW
281
301
117
213
Sosyal Bilimler için Bilgisayar
Teknikleri
Atatürk
İlkeleri ve Inkılap Tarihi
I
Türk
Anayasa Hukuku
Uluslararası Hukuk I
5.YARIYIL
PSIR 305 Siyaset Sosyolojisi
PSIR 311 Uluslararası Siyasette Temel
Konular
PSIR 331 Uluslararası Kuruluşlar
3
2
3
3
0
0
0
0
0
0
0
0
3
2
3
3
20
4
2
5
5
31
PSIR
HTR
LAW
102
112
182
122
111
101
202
ECON 367 Uluslararası Siyasal iktisat
3 0 0 3 5
PSIR
342
PSIR
361
PSIR
392
Bölgesel Çalışma I
Alan Seçmeli I
Alan Seçmeli III
Alan Seçmeli V
Serbest Seçmeli Ders III
3 0 0 3 5
3
3
3
3
3
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3
3
3
3
3
18
6
5
5
5
3
30
T: Teori , U:Uygulama , L: Laboratuvar, Y: Yeditepe Kredi,
E: ECTS (European Credit Transfer and Accumulation
System)
PSIR
Y
3
3
3
3
3
3
2
20
A
5
5
3
6
5
5
2
31
T U L Y A
3 0 0 3 5
3 0 0 3 5
302
332
T U L Y A
L
0
0
0
0
0
0
0
6.YARIYIL
Çağdaş Siyasal Düşünceler
Avrupa Birliği
Türk Siyasal Hayatı II (1980
Sonrası)
Türk Dış Politikasında Temel
Konular
Toplumsal Sorumluluk ve Etik
Tamamlayıcı Seçmeli II
Serbest Seçmeli II
18 28
7.YARIYIL
U
0
0
0
0
0
0
0
T U L Y A
3 0 0 3 5
3 0 0 3 5
PSIR
PSIR
Türk Siyasal Hayatı I
3 0 0 3 5
(Tanzimat-1980)
PSIR 360 Türk Dış Politikası (1919-1990) 3 0 0 3 5
Serbest Seçmeli I
3 0 0 3 3
T
3
3
3
3
3
3
2
4.YARIYIL
202 Çağdaş Siyasal İdeolojiler
212 Uluslararası İlişkiler Kuramları
Araştırma Yöntemleri ve
282
İstatistik
290 Toplumsal iletişim
302 Atatürk İlkeleri ve Inkılap
Tarihi II
214 Uluslararası
Hukuk II
Tamamlayıcı Seçmeli I
T U L Y A
3 0 0 3 5
3 0 0 3 5
PSIR 341
2. YARIYIL
Siyasal Kurumlar
Uluslararası İlişkiler Tarihi II
Akademik Araştırma Yazımına
Giriş
Makroekonominin
Temelleri
Anayasa Hukuku
Sosyolojiye Giriş
Türk Dili ve Edebiyatı II
8.YARIYIL
Siyaset Biliminde Uygulamalı
480
Araştırma
Bölgesel Çalışma II
Alan Seçmeli II
Alan Seçmeli IV
Alan Seçmeli VI
Serbest Seçmeli Ders IV
3 0 0 3 5
3
2
3
3
0
0
0
0
0
0
0
0
3
2
3
3
20
3
2
5
4
29
3 0 0 3 5
3 0 0 3 5
3 0 0 3
3 0 0 3
3 0 0 3
18
5
4
3
32
T U L Y A
3 0 0 3 6
3
3
3
3
3
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3
3
3
3
3
18
6
5
5
5
3
30
Minimum Mezuniyet Koşulları
Kredi
AKTS
Ders Sayısı
T.C. Yeditepe Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi – Temmuz 2014
155
240
53
41
ALAN SEÇMELİ DERS LİSTESİ (ELECTIVE COURSES)
Öğrencilerimiz, temel program yükümlülüklerini tamamlamalarının ardından, Diplomasi veya Siyaset Bilimi uzmanlık
alanlarından birine odaklanabilir. Uzmanlık alanı tercihi yapmayan öğrenciler, alan seçmeli derslerini her iki listeden de
seçebilir.
ALAN SEÇMELİ DERSLER
Diplomasi Uzmanlık Alanı Seçmeli Dersleri
T U L Y A
Siyaset Bilimi Uzmanlık Alanı Seçmeli Dersleri T U L Y A
PSIR 361
Türk Dış Politikasında Güncel
Konular
3 0 0 3 5
PSIR 401 Etnisite ve Kimlik
3 0 0 3 5
PSIR 410
Diplomasi: Dış Politikanın
Uygulanışı
3 0 0 3 5
PSIR 402 Milliyetçilik Kuramları
3 0 0 3 5
PSIR
PSIR
PSIR
PSIR
PSIR
PSIR
PSIR
PSIR
Jeopolitik
Sistem Kuramı ve Düşüncesi
Büyük Güçler Diplomasisi
Değişen Bağlamlarda Terörizm
Dış Politika Analizi
Diplomatik Protokol
AB ve Türkiye İlişkileri
AB Siyaseti Semineri
3
3
3
3
3
3
3
3
PSIR
PSIR
PSIR
PSIR
PSIR
PSIR
PSIR
PSIR
3
3
3
3
3
3
3
3
Uluslararası Çatışmaların
Çözümlenmesi
3 0 0 3 5
411
412
413
414
415
417
433
434
PSIR 436
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3
3
3
3
3
3
3
3
5
5
5
5
5
5
5
5
BM ve Uluslararası Çatışmaların
3 0 0 3 5
Önlenmesi
Küreselleşen Dünyada Uluslararası
PSIR 439
3 0 0 3 6
Göç
PSIR 450 ABD’nde Toplum ve Siyaset
3 0 0 3 6
PSIR 437
PSIR 451
Kafkasya ve Orta Asya’da Toplum
ve Siyaset
Çin Halk Cumhuriyeti’nde Toplum
ve Siyaset
Latin Amerika’da Toplum ve
PSIR 453
Siyaset
PSIR 452
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3
3
3
3
3
3
3
3
5
5
5
5
5
5
5
5
PSIR 422 Karşılaştırmalı Demokrasi Pratikleri 3 0 0 3 5
PSIR 441 Türk Düşünce Tarihi
Türk Siyasal Hayatında Temel
Konular
PSIR 443 Güncel Siyaset Tartışmaları
PSIR 442
3 0 0 3 5
3 0 0 3 5
3 0 0 3 5
PSIR 444 Türkiye’de Siyasal Partiler
3 0 0 3 5
3 0 0 3 6
PSIR 450 ABD’nde Toplum ve Siyaset
3 0 0 3 6
3 0 0 3 6
PSIR 452
3 0 0 3 6
PSIR 455 Balkanlar’da Toplum ve Siyaset
3 0 0 3 6
PSIR
PSIR
PSIR
LAW
LAW
LAW
LAW
LAW
TRA
3
3
3
3
4
4
3
2
3
Amerikan Dış Politikası
Türk-Yunan İlişkileri
Kıbrıs Sorunu
Medeni Hukuk
İdare Hukuku 1
Ceza Hukuku - Genel Hükümler 1
Borçlar Hukuku
Uluslararası Deniz Hukuku
Siyaset Bilimi Çevirisi
Kimlik Oluşturma Süreçleri
Din ve Siyaset
İslam ve Siyaset
Ortadoğu’da Kadın ve Siyaset
Savaş ve Barış Okumaları
Sivil Asker İlişkileri
Karar Alma ve Yasama Süreçleri
Demokrasi Kuramı ve İnsan Hakları
3 0 0 3 6
PSIR 454 Ortadoğu’da Toplum ve Siyaset
459
463
464
121
231
241
253
467
207
404
405
406
407
408
409
420
421
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3
3
3
3
4
4
3
2
3
5
5
5
5
4
4
5
4
6
Çin Halk Cumhuriyeti’nde Toplum
ve Siyaset
Kafkasya ve Orta Asya’da Toplum
PSIR 451
ve Siyaset
Latin Amerika’da Toplum ve
PSIR 453
Siyaset
PSIR 454 Ortadoğu’da Toplum ve Siyaset
PSIR 455 Balkanlar’da Toplum ve Siyaset
PSIR 471 Medya ve Siyaset
LAW 121 Medeni Hukuk
LAW 231 İdare Hukuku 1
LAW 253 Borçlar Hukuku
T.C. Yeditepe Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi – Temmuz 2014
3 0 0 3 6
3 0 0 3 6
3 0 0 3 6
3
3
3
3
4
3
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3
3
3
3
4
3
42
6
6
5
5
4
5
TAMAMLAYICI SEÇMELİ DERSLER (COMPLEMENTARY ELECTIVES)
Tamamlayıcı seçmeli dersler, İİBF içindeki diğer bölümlerin önerdikleri derslere ek olarak, Hukuk Fakültesi ve Fen
Edebiyat Fakültesi’nin Antropoloji, Sosyoloji, Tarih, Felsefe ve Psikoloji bölümlerinin açtıkları ve öğrencilerin ana dal
eğitimini destekleyici konuların işlendiği derslerdir. Bu derslere ilişkin liste bölüm tarafından, kendi öğrencileri için
tanımlanır.
ÖNKOŞULLU DERSLER
Programınızdaki bazı derslerin önkoşulları vardır. Önkoşullu bir dersi alabilmeniz için, bir önceki yılda/dönemde, o dersin
önkoşulu olan dersi/dersleri başarı ile tamamlamış olmanız gerekir. Örneğin, aşağıdaki listedeki PSIR 102 dersinin
önkoşulu PSIR 101 dersidir ve, PSIR 102 dersini alabilmeniz için, POLS 101 dersini başarı ile tamamlamış olmanız gerekir.
Önkoşul
PSIR 101
PSIR 111
PSIR 282
LAW 101
LAW 101
LAW 101
LAW 101
LAW 213
Önkoşullu Ders
Siyaset Bilimine Giriş
Uluslararası İlişkiler Tarihi I
Araştırma Yöntemleri ve İstatistik
Hukuka Giriş
Hukuka Giriş
Hukuka Giriş
Hukuka Giriş
Uluslararası Hukuk I
PSIR 102
PSIR 112
PSIR 480
LAW 111
LAW 117
LAW 213
LAW 214
LAW 214
Siyasal Kurumlar
Uluslararası İlişkiler Tarihi II
Siyaset Biliminde Uygulamalı Araştırma
Anayasa Hukuku
Türk Anayasa Hukuku
Uluslararası Hukuk I
Uluslararası Hukuk II
Uluslararası Hukuk II
SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER BÖLÜMÜ (İNGİLİZCE) YAN DAL PROGRAMI
(MINOR IN POLITICAL SCIENCE AND INTERNATIONAL RELATIONS)
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü Yan Dal programını tamamlamak için alınması gereken dersler aşağıda
belirtilmiştir:
YANDAL PROGRAMI
T U L Y A
PSIR
101
Siyaset Bilimine Giriş
3 0 0 3 5
PSIR
111
Uluslararası ilişkiler Tarihi I
3 0 0 3 5
PSIR
112
Uluslararası ilişkiler Tarihi II
3 0 0 3 5
PSIR
201
Siyasal Düşünceler Tarihi
3 0 0 3 5
PSIR
212
Uluslararası İlişkiler Kuramları
3 0 0 3 5
PSIR
221
Karşılaştırmalı Siyasal Sistemler
PSIR
311
Uluslararası Siyasette Temel Konular
3 0 0 3 5
3 0 0 3 5
PSIR
341
Türk Siyasal Hayatı 1 (Tanzimat-1980)
3 0 0 3 5
PSIR
361
Türk Dış Politikasında Temel Konular
3 0 0 3 5
T.C. Yeditepe Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi – Temmuz 2014
43
İNGİLİZCE SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER BÖLÜMÜ İLETİŞİM BİLGİLERİ
AKADEMİK KADRO
GÖREVLER
Prof.Dr. Cemil Oktay
Bölüm Başkanı
Yrd.Doç.Dr. Şakir Dinçşahin
Bölüm Başkan Yardımcısı
Yrd.Doç.Dr. Bilgen Sütçüoğlu Karakuş Bölüm Başkan Yardımcısı
Yrd.Doç.Dr. Selin Türkeş Kılıç
Erasmus/Değişim Koordinatörü
Çift Anadal ve Yan Dal Program
Öğr.Gör. Meltem Demircan Özütam
Koordinatörü
Emine Palabıyık
Bölüm Sekreteri
DAHİLİ
KULLANILAN MAIL ADRESİ
2722
1834
1658
1745
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
2703
[email protected]
2722
[email protected]
T.C. Yeditepe Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi – Temmuz 2014
44
Kamu Yönetİmİ Bölümü
AKADEMİK PROGRAM
1. YARIYIL
PA
101 Kamu Yönetimine Giriş
AFEA 156 Kamu Yönetimi için İngilizce
T U L Y
3 0 0 3
2 0 0 2
ECON 111 Mikroekonominin Temelleri
3 0 0
3
HTR
HUM
LAW
SOC
301
103
123
101
2. YARIYIL
102 Türk Yönetim Tarihi
104 Sosyal Psikoloji
Etik ve Sosyal Sorumluluk
6 PA
108
Projeleri
2 ECON 122 Makroekonominin Temelleri
3 HTR 302 Atatürk İlkeleri ve İnkilap Tarihi II
5 LAW 140 Medeni Hukuk
5 PSIR 101 Siyaset Bilimine Giriş
30
T U L Y A
3 0 0 3 4
3 0 0 3 4
2
2
3
3
2
3
3
3
19
PA
3.YARIYIL
205 Türk Kamu Yönetimi
T U L Y
3 0 0 3
A
4 PA
204
T U L Y A
3 0 0 3 4
PA
213 Sosyal Bilimler için İstatistik
3 0 0
3
4 PA
214
LAW
LAW
LAW
PSIR
TKL
115
233
253
201
201
3
3
3
3
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3
3
3
3
2
20
5
5
5
5
2
30
241
297
497
202
202
5.YARIYIL
PA
301 Türk Demokrasi Tarihi I
PA
303 Yerel Yönetimler
ECON 311 Kamu Maliyesi
T
3
3
3
U
0
0
0
L Y
0 3
0 3
0 3
LAW
295 Ceza Hukuku
3 0 0
3
5 PA
PSIR
305 Siyaset Sosyolojisi
Alan Seçmeli I
Serbest Seçmeli I
3 0 0
3 0 0
3 0 0
3
3
3
21
5
5
3
31
Atatürk İlkeleri ve İnkilap Tarihi I
Uygarlıklar Tarihi
Hukuka Giriş
Sosyolojiye Giriş
Anayasa Hukuku
İdare Hukuku
Borçlar Hukuku
Siyasal Düşünceler Tarihi
Türk Dili ve Edebiyatı I
0
2
0
0
0
0
0
0
T U L Y
0 0 0 3
A
6 PA
3 PA
BBA
LAW
LAW
PSIR
TKL
A
5 PA
3 PA
5 PA
7.YARIYIL
401 Kamu Personel Yönetimi
PA
403 Avrupa Yönetsel Alanı ve Türkiye 3 0 0
3
5 PA
PA
PA
405 Karşılaştırmalı Kamu Yönetimi
407 Örgütsel Davranış
Alan Seçmeli III
Tamamlayıcı Seçmeli I
Serbest Seçmeli III
3
3
3
3
3
21
5
5
5
5
3
33
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
A
5 PA
T: Teori , U:Uygulama , L: Laboratuvar, Y: Yeditepe Kredi,
E: ECTS (European Credit Transfer and Accumulation System)
6.YARIYIL
302 Türk Demokrasi Tarihi II
304 Siyaset Psikolojisi
306 Kamuda Bilgi Tekno. ve E-Devlet
Kamu Yönetimi Stajyerlik
308
Programı
Alan Seçmeli II
Serbest Seçmeli II
4
3
2
3
3
6
2
5
5
30
0
0
0
0
0
0
0
0
3
2
3
3
20
3 0 0 3
4
2
3
3
3
2
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3
3
3
3
2
20
5
5
5
5
2
30
T
3
3
3
U
0
0
0
L
0
0
0
Y A
3 5
3 5
3 5
3 0 0 NC 6
3 0 0 3
3 0 0 3
5
3
15 29
PA
3
3
3
3
3
4.YARIYIL
Kentleşme ve Çevre Sorunları
Sosyal Bilimlerde Araştırma
Yöntemleri
Finansal Muhasebe
İdari Yargı
Eşya Hukuku
Çağdaş Siyasal Düşünceler
Türk Dili ve Edebiyatı II
3 0 0 3
8.YARIYIL
402 Kamu Politikaları Analizi
Vatandaşlık ve Yabancılar
404
Hukuku
Alan Seçmeli IV
Alan Seçmeli V
Tamamlayıcı Seçmeli II
Serbest Seçmeli IV
T U L Y A
3 0 0 3 5
3 0 0 3
4
3
3
3
3
5
5
5
3
0
0
0
0
0
0
0
0
3
3
3
3
18 27
Minimum Mezuniyet Koşulları
Kredi
AKTS
Ders Sayısı
T.C. Yeditepe Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi – Temmuz 2014
154
240
54
45
ALAN SEÇMELİ DERS LİSTESİ (ELECTIVE COURSES)
ALAN SEÇMELİ DERSLER
PA
PA
PA
PA
PA
PA
PA
PA
PA
PA
PA
PA
PA
PA
ECON
ECON
LAW
LAW
LAW
307
310
404
409
410
413
414
416
417
418
419
420
421
422
439
442
393
397
472
Siyasal Davranış
Toplumsal Hareketler
Küreselleşme ve Yönetişim
Küresel Çevre Politikaları
Akademik Yazına Giriş
Kamu Yönetiminde Denetim
Siyasal Partiler
Bölgesel Politikalar
Devlet ve Sivil Toplum
Siyasal İletişim
Kamu Yönetminde Güncel
Gelişmeler
/ Konular
Örgütsel
Sosyal
Psikoloji
Sosyal Bilimlerde Bilgisayar
Uygulamalı
AnalizTarih
(SPSS)
Sosyal
ve Siyasal
Uluslararası İktisat
Türkiye Ekonomisi
Çevre Hukuku
Uluslararası İnsan Hakları Hukuku
Vergi Hukuku
T
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
U
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
L
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Y
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
A
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
TAMAMLAYICI SEÇMELİ DERSLER (COMPLEMENTARY ELECTIVES)
Tamamlayıcı Seçmeli Dersler genellikle fakülte içinde diğer bölümlerin açtıkları ve öğrencilerin ana dal eğitimini
destekleyici konuların işlendiği derslerdir. Bu derslere ilişkin liste her bölüm tarafından, kendi öğrencileri için
tanımlanır. Bölümünüzün Tamamlayıcı Seçmeli Dersler listesini akademik danışmanınızdan öğrenebilirsiniz.
KAMU YÖNETİMİ YAN DAL PROGRAMI
Kamu Yönetimi Yan Dal Programını tamamlamak için alınması gereken dersler aşağıda belirtilmiştir:
YAN DAL PROGRAMI
PA 101
PA 102
Kamu Yönetimine Giriş
Türk Yönetim Tarihi
T U L Y A
3 0 0 3 6
3 0 0 3 4
PA 205
Türk Kamu Yönetimi
3 0 0 3 4
PA 303
Yerel Yönetimler
3 0 0 3 3
PA 405
Karşılaştırmalı Kamu Yönetimi
3 0 0 3 5
PA 403
Avrupa Yönetsel Alanı Ve Türkiye
3 0 0 3 5
LAW 115 Anayasa Hukuku
3 0 0 3 5
T.C. Yeditepe Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi – Temmuz 2014
46
KAMU YÖNETİMİ BÖLÜMÜ İLETİŞİM BİLGİLERİ
AKADEMİK KADRO
GÖREVLER
DAHİLİ
KULLANILAN MAIL ADRESİ
Prof. Dr. Meral S. Öztoprak
1663
[email protected]
1632
[email protected]
Yrd. Doç.Dr. Hande Tek
Turan
Nihan Kara
Bölüm Başkanı
Bölüm Başkan Yardımcısı,
Erasmus/Değişim ve E-dönüşüm
Koordinatörü
Bölüm Başkan Yardımcısı, ÇAP ve Yan Dal,
Staj ve Web Koordinatörü
Bölüm Sekreteri
2088
[email protected]
1663
[email protected]
Seçil Kıvanç
Bölüm Öğrenci Temsilcisi
Yrd. Doç.Dr. Barış Gençer
Baykan
T.C. Yeditepe Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi – Temmuz 2014
[email protected]
47
Uluslararası İŞletme Yönetİmİ Bölümü (Almanca)
AKADEMİK PROGRAM
BİRİNCİ YARIYIL
T U L Y A
İKİNCİ YARIYIL
T U L Y A
MAN
111 İşletme Almancası I
1 2 0 2 2
MAN
104 İşletme Almancası II
1 2 0 2 2
MAN
115 Genel İşletme
3 0 0 3 6
MAN
110 Muhasebeye Giriş II
3 0 0 3 6
MAN
117 Muhasebeye Giriş I
3 0 0 3 6
MAN
114 Sosyal Psikoloji
3 0 0 3 5
AFEC
361 İngilizce I
3 0 0 3 5
MAN
118 İşletme Enformatiği
3 0 0 3 5
HUM
103 Uygarlık Tarihi
2 2 0 3 3
AFEC
362 İngilizce II
3 0 0 3 5
MATH 175 İşletme Matematiği
3 0 0 3 6
MATH 176 İstatistik
3 0 0 3 5
TKL
2 0 0 2 2
TKL
2 0 0 2 2
201 Türk Dili ve Edebiyatı I
202 Türk ve Edebiyatı II
19 30
ÜÇÜNCÜ YARIYIL
MAN
19 30
T U L Y A
DÖRDÜNCÜ YARIYIL
T U L Y A
3 0 0 3 5
MAN
212 Uluslararası Yönetim
3 0 0 3 6
3 0 0 3 6
MAN
218 İnsan Kaynakları Yönetimi
3 0 0 3 5
MAN
209 İletişim ve Sunum Teknikleri
Yönetim ve Organizasyon
215
Teorisi
221 Maliyet Muhasebesi
3 0 0 3 6
MAN
222 Makroekonominin Temelleri
3 0 0 3 6
MAN
223 Mikroekonominin Temelleri
3 0 0 3 6
MAN
224 Sosyal Sorumluluk ve Etik
3 0 0 3 6
AFEC
363 İngilizce III
3 0 0 3 5 AFEC
Atatürk İlkeleri ve Inkılap Tarihi
301
2 0 0 2 2 HTR
I
17 30
364 İngilizce IV
Atatürk İlkeleri ve Inkılap Tarihi
302
II
3 0 0 3 5
MAN
HTR
BEŞİNCİ YARIYIL
2 0 0 2 2
17 30
T U L Y A
ALTINCI YARIYIL
T U L Y A
MAN
303 Bilimsel Araştırma Teknikleri
3 0 0 3 6
MAN
328 Uluslararası Finansal Yönetim
3 0 0 3 5
MAN
307 İşletme Finansı
3 0 0 3 5
MAN
332 Uluslararası Pazarlama
3 0 0 3 5
MAN
321 Enformasyon Yönetimi
3 0 0 3 5
MAN
336 Yöneylem Araştırması
3 0 0 3 6
MAN
323 Pazarlama İlkeleri
3 0 0 3 5
MAN
338 Kültürlerarası Yönetim
3 0 0 3 6
MAN
325 Üretim Yönetimi
3 0 0 3 6
LAW
354 Borçlar Hukuku
3 0 0 3 5
Serbest Seçmeli I
3 0 0 3 3
Serbest Seçmeli II
18 30
YEDİNCİ YARIYIL
3 0 0 3 3
18 30
T U L Y A
SEKİZİNCİ YARIYIL
MAN
429 Staj
3 0 0 3 7
MAN
LAW
453 Ticaret Hukuku
3 0 0 3 5
MAN
428 Bitirme Tezi
Çokuluslu Firmalarda Stratejik
434
Yönetim
Serbest Seçmeli IV
T U L Y A
3 0 0 3 7
3 0 0 3 5
Serbest Seçmeli III
3 0 0 3 3
Alan Seçmeli I
3 0 0 3 5
Alan Seçmeli III
3 0 0 3 5
Alan Seçmeli II
3 0 0 3 5
Alan Seçmeli IV
3 0 0 3 5
Tamamlayıcı Seçmeli I
3 0 0 3 5
Tamamlayıcı Seçmeli II
3 0 0 3 5
18 30
3 0 0 3 3
18 30
T: Teorik , U: Uygulama , L: La Y: Yeditepe Kredisi, A: AKTS
Asgari Mezuniyet Koşulları
Kredi
144
AKTS
240
Ders Sayısı
T.C. Yeditepe Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi – Temmuz 2014
50
48
ALAN SEÇMELİ DERS LİSTESİ
Ders Adı
T
U
L
Y
A
MAN 220
Ders Kodu
Çokuluslu Firmalarda Planlama ve Bütçe
3
0
0
3
5
MAN 309
E-Ticaret
3
0
0
3
5
MAN 311
Girişimcilik
3
0
0
3
5
MAN 313
Uluslararası Proje Yönetimi
3
0
0
3
5
MAN 317
Lojistik
3
0
0
3
5
MAN 319
Mali Tablolar Analizi
3
0
0
3
5
MAN 334
Uluslararası Muhasebe Standartları
3
0
0
3
5
MAN 422
Dış Ticaret
3
0
0
3
5
MAN 423
Çokuluslu Firmalarda Kontrol
3
0
0
3
5
MAN 424
İşletmelerde Simülasyon
3
0
0
3
5
MAN 426
Çokuluslu Firmalarda Yenilik Yönetimi
3
0
0
3
5
MAN 427
İşletmelerde Excel Uygulamaları
3
0
0
3
5
MAN 430
ERP ( İşletmelerde Kaynak Planlama)
3
0
0
3
5
MAN 431
Firma Değerlendirilmesi
3
0
0
3
5
MAN 432
Yatırım Projeleri ve Değerlendirme
3
0
0
3
5
MAN 437
Toplam Kalite Yönetimi
3
0
0
3
5
LAW 353
İş Hukuku
3
0
0
3
5
TAMAMLAYICI SEÇMELİ DERSLER (COMPLEMENTARY ELECTIVES)
Tamamlayıcı Seçmeli Dersler genellikle fakülte içinde diğer bölümlerin açtıkları ve öğrencilerin ana dal eğitimini
destekleyici konuların işlendiği derslerdir. Bu derslere ilişkin liste her bölüm tarafından, kendi öğrencileri için
tanımlanır. Bölümünüzün Tamamlayıcı Seçmeli Dersler listesini akademik danışmanınızdan öğrenebilirsiniz.
ÖNKOŞULLU DERSLER
Programınızdaki bazı derslerin önkoşulları vardır. Önkoşullu bir dersi alabilmeniz için, bir önceki yılda/dönemde, o dersin
önkoşulu olan dersi/dersleri başarı ile tamamlamış olmanız gerekir. Örneğin, aşağıdaki listedeki MAN 215 dersinin
önkoşulu MAN 115 dersidir ve, MAN 215 dersini alabilmeniz için, MAN 115 dersini başarı ile tamamlamış olmanız
gerekir.
Önkoşul
Önkoşullu Ders
MAN 111
İşletme Almancası I
MAN 104
İşletme Almancası II
MAN 117
Muhasebeye Giriş I
MAN 110
Muhasebeye Giriş II
MAN 215
Yönetim ve Organizasyon Teorisi
MAN 212
Uluslararası Yönetim
MAN 115
Genel İşletme
MAN 215
Yönetim ve Organizasyon Teorisi
MAN 221
Maliyet Muhasebesi
MAN 220
Çokuluslu Firmalarda Bütçe ve Planlama
MAN 110
Muhasebeye Giriş II
MAN 221
Maliyet Muhasebesi
MAN 223
Mikroekonominin Temelleri
MAN 222
Makroekonominin Temelleri
MATH176
İstatistik
MAN 225
Bilimsel Araştırma Teknikleri
MAN 110
Muhasebeye Giriş II
MAN 319
Mali Tablolar Analizi
MAN 118
İşletme Enformatiği
MAN 321
Enformasyon Yönetimi
MAN 307
İşletme Finansı
MAN 328
Uluslararası Finansal Yönetim
MAN 323
Pazarlama İlkeleri
MAN 332
Uluslararası Pazarlama
MAN 110
Muhasebeye Giriş II
MAN 334
Uluslararası Muhasebe Standartları
MATH175
İşletme Matematiği
MAN 336
Yöneylem Araştırması
AFEC 361
İngilizce I
AFEC 362
İngilizce II
T.C. Yeditepe Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi – Temmuz 2014
49
Önkoşul
Önkoşullu Ders
AFEC 362
İngilizce II
AFEC 363
İngilizce III
AFEC 363
İngilizce III
AFEC 364
İngilizce IV
MAN 328
Uluslararası Finansal Yönetim
MAN 423
Çokuluslu Firmalarda Control
MAN 336
Yöneylem Araştırması
MAN 428
Bitirme Ödevi
MAN 328
Uluslararası Finansal Yönetim
MAN 431
Firma Değerlemesi
MAN 215
Yönetim ve Organizasyon Teorisi
MAN 434
Çokuluslu Firmalarda Stratejik Yönetimi
LAW 354
Borçlar Hukuku
LAW 453
Ticaret Hukuku
ULUSLARARASI İŞLETME YÖNETİMİ BÖLÜMÜ (ALMANCA) YAN DAL PROGRAMI
YAN DAL PROGRAMI
T U L Y A
MAN 117 Muhasebeye Giriş I
3 0 0 3 6
MAN 110 Muhasebeye Giriş II
3 0 0 3 6
MAN 115 Genel İşletme
3 0 0 3 6
MAN 212 Uluslararası Yönetim
3 0 0 3 6
MAN 307 İşletme Finansı
3 0 0 3 5
MAN 218 İnsan Kaynakları Yönetimi
3 0 0 3 5
MAN 323 Pazarlama İlkeleri
3 0 0 3 5
ULUSLARARASI İŞLETME YÖNETİMİ BÖLÜMÜ (ALMANCA) İLETİŞİM BİLGİLERİ
AKADEMİK KADRO
GÖREVLER
DAHİLİ
KULLANILAN MAIL ADRESİ
Prof. Dr. K. Aykut Top
1739
[email protected]
Okutman Volker Müller
Bölüm Başkanı
Bölüm Başkan Yardımcısı ve diğer
Koordinatörlükler
Almanca Hazırlık Koordinatörü
3745
1752
[email protected]
[email protected]
Pınar İşcan
Bölüm Sekreteri
1739
[email protected]
Doç. Dr. E. Şule Aydeniz
T.C. Yeditepe Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi – Temmuz 2014
50
FAKÜLTE DEKANLIĞI İLETİŞİM BİLGİLERİ
AKADEMİK KADRO
GÖREVLER
DAHİLİ
KULLANILAN MAIL ADRESİ
Prof. Dr. Şükran N. Atadeniz
Dekan
1650
[email protected]
Merve Güleç
Dekan Sekreteri
1650
[email protected]
Yrd. Doç. Dr. Ebru İlter Akarçay
Dekan Yardımcısı
1514
[email protected]
Yrd. Doç. Dr. C. Levent Uslu
Dekan Yardımcısı
1751
[email protected]
Canan Ertunç
Fakülte Sekreteri
1750
[email protected]
Mustafa Kürşat Şimşek
Uzman Yardımcısı
1733
[email protected]
Kürşat Arslan
Uzman Yardımcısı
1733
[email protected]
T.C. Yeditepe Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi – Temmuz 2014
51
Download

Öğrenci El Kitabı - İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi