T.C. SAKARYA 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
KAMULAŞTIRMA İLANI
Dosya No
2014/924
2014/925
2014/926
2014/927
2014/928
Dava konusu taşınmazın
bulunduğu yer
Sakarya İli Söğütlü İlçesi
Söğütlü Mahallesi
Sakarya İli Söğütlü İlçesi
Söğütlü Mahallesi
Sakarya İli Söğütlü İlçesi
Söğütlü Mahallesi
Sakarya İli Söğütlü İlçesi
Söğütlü Mahallesi
Sakarya İli Söğütlü İlçesi
Söğütlü Mahallesi
Parsel
Vasfı
45
Tarla
44
Tarla
Kamulaştırılan alan
yüzölçümü
479,33 m2 daimi, 25,00 m2
geçici irtifak hakkı
175,99 m2 daimi, 73,34 m2
geçici irtifak hakkı
1756-1761
Tarla
1761 parselden 348,60
m2 daimi, 1761 parselden
382,71 m2 daimi, 160,71
m2 geçici irtifak hakkı
1759
Tarla
1834
Tarla
176,14 m2 daimi, 74,64 m2
geçici irtifak hakkı
124,85 m2 mülkiyet hakkı
2014/929
Sakarya İli Söğütlü İlçesi
Söğütlü Mahallesi
2363
Tarla
37,15 m2
daimi irtifak hakkı
2014/930
Sakarya İli Söğütlü İlçesi
Söğütlü Mahallesi
2377
Tarla
324,65 m2 daimi, 170,86
m2 geçici irtifak hakkı
2014/931
Sakarya İli Söğütlü İlçesi
Söğütlü Mahallesi
2382
Tarla
111,39 m2 daimi
irtifak hakkı
2014/932
Sakarya İli Söğütlü İlçesi
Söğütlü Mahallesi
2888
Tarla
282,61 m2 daimi
irtifak hakkı
2942
Tarla
2943
Tarla
2976
Tarla
2014/933
2014/934
2014/935
Sakarya İli Söğütlü İlçesi
Söğütlü Mahallesi
Sakarya İli Söğütlü İlçesi
Söğütlü Mahallesi
Sakarya İli Söğütlü İlçesi
Söğütlü Mahallesi
546,90 m2 daimi, 226,88
m2 geçici irtifak hakkı
580,15 m2 daimi, 238,31
m2 geçici irtifak hakkı
49,84 m2 daimi, 99,95 m2
geçici irtifak hakkı
2014/936
Sakarya İli Söğütlü İlçesi
Söğütlü Mahallesi
2977
Tarla
924,34 m2
daimi irtifak hakkı
2014/937
Sakarya İli Söğütlü İlçesi
Söğütlü Mahallesi
3774
Tarla
83,91 m2 daimi, 41,19 m2
geçici irtifak hakkı
2014/938
Sakarya İli Söğütlü İlçesi
Söğütlü Mahallesi
3778
Tarla
96,65 m2 daimi, 37,95 m2
geçici irtifak hakkı
KAMULAŞTIRMAYI YAPAN
İDARENİN ADI
DURUŞMA GÜNÜ
DURUŞMA SAATİ
DURUŞMA YERİ
Taşınmaz maliki
SEDAT GÜZEL
ŞEVKİ GÜZEL
1756 parsel HÜSEYİN SAVAŞ
1761 parsel CEVRİYE SAVAŞ
RAMİ SAVAŞ
HALİME DEMİR
HAMİYET KARADEMİR
SAMİ SAVAŞ
ÖZCAN SEZER
MUSTAFA DEMİRKOL
AYŞE AK
AYNUR BOSTAN
SALİM AK
HAMİYET AK
SAİM AK
MESUT AK
HÜSAMETTİN AKGÜN
MUAZZEZ MAYASILCI
GÜLSER TOKGÖZ
HATİCE ÖĞRETMEN
MELİKE KAZANCI
CEYHUN AKGÜN
MERYEM AKGÜN
HAYRİYE ÜNLÜ
SEYFETTİN ER
SELİME ER
HÜSEYİN ER
GÜNER ER
ÖNER ER
HÜSEYİN ZEYBEK
ABDULLAH ŞEN
SEDAT GÜZEL
BEDRİ GÜNCAN
İLHAMİ MİNTAŞ
SELAMİ MİNTAŞ
MUAZZEZ GELMİŞ
AYDEMİRLER İNŞ. TİC. A.Ş.
NAZMİYE KISAKOL
İSMAİL ÖZEL
ADİLE ÖZEL
ÖMER ÖZEL
SELAHATTİN ÖZEL
PAKİZE YÜKSEK
ALAETTİN ÖZEL
YÜCEL GÜRSES
MURAT GÜRSES
NAGİHAN MUTLU
HÜSNÜ GÜRSES
BAHRİ GÜRSES
BETÜL ŞEN
NESLİHAN KAHRİMAN
GÖKSEL GÜRSES
AHMET CEM GÜRSES
MENŞURE FİLİZ
MUKADDES GÜRSES
EMİNE GÜRSES
MURADİYE GÜRSES
: BOTAŞ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
: 26/12/2014
: 09:30
: SAKARYA 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
DURUŞMA SALONU
Yukarıda maliki, parseli ve kamulaştırılan alanın yüzölçümü yazılı bulunan taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespitine, taşınmazın Hazine adına tescil edilmesine ve varsa üzerindeki takyidatların kaldırılmasına karar verilmesi için dava açılmıştır.
Kamulaştırma işlemine karşı, tebliğden itibaren 30 gün içerisinde idari yargıda iptal, adli yargıda ise maddi hatalara karşı düzeltme davası açılabileceği, açılacak davalarda husumetin BOTAŞ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ’ne yöneltilebileceği,
30 gün içinde idari yargıda iptal davası açtığını ve yürütmeyi durdurma kararı aldığını belgelemediğiniz takdirde, kamulaştırma
işlemi kesinleşecek olup, mahkememizde tespit edilecek bedel üzerinden, yukarıda belirtilen parselin mülkiyet hakkı, BOTAŞ GENEL
MÜDÜRLÜĞÜ adına tapuya tescil edilecektir.
Mahkememizce tespit edilecek kamulaştırma bedeli adınıza T.C. Vakıflar Bankası Adapazarı Şubesine yatırılacaktır.
Konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerinizi tebliğ tarihinden itibaren 2 hafta içerisinde mahkememize yazılı olarak bildirmeniz ve 26/12/2014 günü saat. 09:30’da Sakarya 3. Asliye Hukuk Mahkemesi duruşma salonunda yapılacak olan
duruşmada hazır bulunmanız gerekmektedir.
2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 27/11/2014
Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr’de
Basın: 2451 (www.bik.gov.tr)
Download

6 ARALIK 2014 RESMİ İLANLAR 2 5 Aralık 2014, Cuma