T.C.
KAFKAS ÜNİVERSİTESİ
………………………….FAKÜLTESİ / YÜKSEKOKULU / MYO
DEKANLIĞINA / MÜDÜRLÜĞÜNE
2015-2016 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Döneminde ………………………………….... Bölümüne
/ Programına Ek Madde 2 kapsamında (Rusya Federasyonu) yatay geçiş yapmak istiyorum.
Başvuru belgelerim ekte sunulmuştur.
YATAY GEÇİŞ BAŞVURU BİLGİLERİ
ADI
SOYADI
T.C. KİMLİK NO
BAŞVURU YAPILAN BÖLÜM
BAŞVURU YAPTIĞI DÖNEM
2015-2016 BAHAR
YATAY GEÇİŞ ŞEKLİ
EK MADDE-2
ADRES
TELEFON
KAYITLI OLDUĞU ÜNİVERSİTE BİLGİLERİ
KAYITLI OLDUĞU ÜNİVERSİTE
KAYITLI OLDUĞU FAKÜLTE/YO/MYO
YERLEŞTİRME PUAN TÜRÜ
YERLEŞTİRME PUANI
OKUDUĞU DÖNEM SAYISI
KAYITLI OLDUĞU ÜNİV. KAYIT TARİHİ
HAZIRLIK DURUMU
OKUDUM
OKUMADIM
SÜRE ……..
BAŞVURU TARİHİ
İMZA
Not: Dilekçenizi eksiksiz doldurunuz, imzalayınız ve ekleri ile birlikte ilgili başvuru adresine teslim
ediniz veya gönderiniz.
EKLER
Öğrenci Belgesi (Onaylı)
(Türkçe Tercümeli-Noter Onaylı)
Not Dökümü/Not Durum Çizelgesi (Onaylı) (Türkçe Tercümeli-Noter Onaylı)
Ders İçerikleri (Onaylı) (Türkçe Tercümeli-Noter Onaylı)
Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
LYS sonuç belgesi varsa Yerleştirme Sonuç Belgesi
Pasaport Fotokopisi (Türkçe Tercümeli-Noter Onaylı)
Download

ek-2 kapsamında (rusya federasyonu)