Günümüzün sorunu:
normal vajinal doğum ve
sezaryen
Türkiyedeki Artan Sezaryen
Oranına Bir Bakış
Prof.Dr. Ramazan Dansuk
Bezmialem Üniversitesi Kadın Hast. Ve Doğum AD
C&S


Sezaryen ile doğum 500 gr veya
üstündeki fetüsün karın ve uterus
duvarından yapılan insizyon ile
doğurtulmasıdır.
C&S :Anne veya bebeğin yaşamını
kurtaran bir işlemdir.
Sezaryen Endikasyonları
Bebekle ilgili :
● Fetal anomali
● Fetal distres
● Prezentasyon
anomalileri
● Çoğul gebelikler
Anneyle ilgili:
● Geçirilmiş uterin
cerrahi
● Vertikal geçişli
maternal
enfeksiyonlar
● Sistemik hastalıklar
● Maternal isteğe bağlı
Sezaryen Endikasyonları
Travay veya doğumla
ilgili:
● Uzamış eylem
● Baş pelvis
uygunsuzluğu
● Fetal makrozomi
Umblikal kord veya
plasenta ile ilgili:
● Kordon sarkması
● Plasenta previa
● Ablasyo plasenta
● Vasa previa
C&S







1960
1970
2002 WHO Önerisi
USA günümüz
2003 Türkiye
2008 Türkiye
Türkiye günümüz
%2
%4
%15
%30
%21
%36
%50
C&S ARTIŞ SEBEBLERİ
Anne yaşının ve çoğul gebeliklerin artışı
 YÜT
 Sezaryen ile doğumun güvenli olduğu düşüncesi

Perinatal mortalitenin daha az olduğu inancı

Doğuma bağlı pelvik relaksasyonun önlenmesi

Obstetrisyenin doğum zamanlaması ve doğum
süresini belirleyebilmesi

Hasta istemi

Fetalmonitorizasyon ve ultrasonografideki
gelişmeler

2002 WHO Önerisi %15


Dünyanın hehangi bir
bölgesinde %15 ten yüksek
bir sezaryen oranını haklı
çıkaracak mantıklı bir
açıklama olamaz!
Bu orana kadar maternal-fetal
mortalite ve morbitide
azalmakta fakat bu orandan
sonra C&S maliyet artışının
yanısıra anne ve bebeğe
yarardan çok zarara yol
açmaktadır.
( Lancet
2006).
Erken dönem








Anestezi riskleri
Kan kaybı
Mesane ve barsak yaralanmaları
Amnion embolisi
Bebeğin yaralanması (%1)
Enfeksiyon
Kanama
Neonatal respiratuar distress sendromu
Geç Dönem






Plasenta previa - Akreata
Uterus rüptürü
Tekrarlayan sezaryenin riskleri
Adezyonlara bağlı infertilite
Barsak obstrüksiyonu
Kronik pelvik ağrı
Evidence-based Strategies
to Safely Reduce Cesarean
Birth Rates
Table 2.2 Continued. Number Needed to Treat (NNT) for Strategies to Reduce Risk of
Cesarean Birth
Table 2.2 Continued. Number Needed to Treat (NNT) for Strategies to Reduce Risk of
Cesarean Birth
Table 2.2 Continued. Number Needed to Treat (NNT) for Strategies to Reduce Risk of
Cesarean Birth
Hasta C&S istiyor Doğum Endişesi



Düzgün kaliteli doğum öncesi bakım
Ebelerin olaya dahil olması?
Psikolojik destek






Doğum Koçu
Her Doğumda anne adayının birebir desteği
Normal doğumu Teşvik
Gebe okulları Gebe eğitimi
PİAR Çalışmaları
Doğum sırasında anestezi ve analjezi
ACOG Committee on Ethics,
2003 Committee Opinion
“Surgery and Patient Choice”

“If the physician believes that [elective]
cesarean delivery promotes the overall
health and welfare of the woman and
her fetus more than vaginal birth, he or
she is ethically justified in performing a
cesarean delivery.”
EFM




Hepimizin bildiği EFM sezaryen oranını
artırmaktadır
Fetal disress konusunda yalancı
pozitiflik %90 nın üstündedir
Riskli olmayan gebelerde EFM den
vazgeçilebilir mi
Dernek, bakanlık ve adli düzenlemeler
gerekli
Müdaheleli doğumun azalması
Artan C/S Sayısı
I. Z. MACKENZIE J Obstet Gynaecol 2003
VBAC
2014 ilk 9 ay






SB hastaneleri (%53)
özelde (% 42)
üniversite hastanelerinde ise (%5)
461772 NSD (% 46)
522 bin C&S(%52)
15 bin 811 (% 2) müdahaleli (suni
sancı, dikişli, kaşık, vakum)
doğumların % 52'si sezaryenle



C&S % 51'i özelde
%41 sağlık Bakanlığı
% 8 de üniversite hastaneleri






Primer C&S (%25)
ilk doğum sonrası C&S (%27)
NSD % 71 SB % 26'sı özel, %3 ÜN
C&S % 41 SB, % 51 özel, % 8 ÜN
primer C&S % 61 özel, % 33 SB, %6
ÜN
-



SB % 61 NSD, % 36 C&S, %2
müdaheleli Doğum Primer C&S %15
Özel % 30 NSD, %68 C&S, 5 3'ü
müdahaleli , Primer C&S % 29
Üniversite NSD % 29, C&S % 70 , %1
primer C&S %36. (A.A)
İdari düzenleme Gerekli


Vakit tasarrufu- Doktorun yaşamının
kolaylaşması
Performansa dayalı sağlık sistemi
1.200 000 doğum


NSD zaman alıcı bir süreç
Günde 3000 aşkın doğum




Medikolegal Sorunlar –Defansif Tıp
Küçük ölçekli doğumhaneler
Uzmanlık eğitimi sırasında müdaheleli
doğumların azlığı
Operatif doğum eğitiminin yetersizliği

Hastanelerde yapılan sezaryenlerin
endikasyonlarının gözden geçirilmesi




Bu durumu biz ortaya çıkardık.
Dünyanın pek çok ülkesinde de benzer
durumlar söz konusu
Ve ancak buna neden olan şeyleri biz
düzeltebiliriz Hasta- Doktor ve Sağlık
Sistemi işbirliği ile
Düzeltilebilecekse ?
Searyen oranında artış






Tıbbi
Ekonomik
Sosyal
Psikokolojik
İdari
Hukuki
Download

Ramazan Dansuk