UMRE DİNİ SUNUM
UMRENİN FAZİLETİ
CİHADA DENKTİR
Hz. Aişe (r.a) Efendimiz’e (s.a.v) sorar:
“Ey Allah’ın Resulü, kadınlara da cihad var mıdır?”
Efendimiz (s.a.v):
“Evet, içinde savaş olmayan bir cihad var ki hac ve umredir”
(İbn Mace)
Ebu Hureyre (r.a) anlatıyor:
“Resulullah (s.a.v) buyurdular ki:
“Küçüğün, büyüğün, zayıfın, kadının cihadı hac ve umredir.”
(Nesâî)
GÜNAHLARI TEMİZLER
Ebu Hureyre (r.a) anlatıyor:
Efendimiz (s.a.v) şöyle buyurur:
“Bir umre, diğer umreyle arada işlenen günahlar için
kefarettir. (Buharî, Müslim)
İbn Abbas (r.a) anlatıyor: “Resûlullah (s.a.v) buyurdular ki:
“Bunlar (hac-umre) tıpkı körüğün demirdeki kiri pası
temizlediği gibi günahları temizler.” (Nesâî, İbn Mace)
ALLAH’IN (c.c) MİSAFİRİDİR
Efendimiz (s.a.v) şöyle buyurmuştur:
“Hacılar ve umre yapanlar, Allah'ın
elçileridir. O'ndan istedikleri zaman
onlara verir, istiğfar ettiklerinde
onları affeder, O'na dua ettiklerinde
dualarına karşılık verir. Birisi için
şefaat ettiklerinde şefaatleri kabul
edilir.”
(İbn Mace, İbn Hıbban, Beyhakî)
MEKKE VE MEDİNE’NİN
FAZİLETİ
MEKKE’NİN FAZİLETİ
Peygamberimiz (s.a.v) Mekke'yi fethinin ikinci gününde okuduğu hutbesinde şöyle
buyurmuştur:
"Ey insanlar! Şüphe yok ki, Allah, göklerle yeri, Güneş ile Ay'ı yarattığı gün, Mekke'yi de
haram (hürmetli, dokunulmaz) kılmıştır.” (Buhari)
“Burası, Allah'ın haram kıldığı bir bölgedir. Kıyamet gününe kadar da, haram olarak
kalacaktır. Mekke'yi haram kılan Allah'tır (c.c). Allah'a (c.c) ve ahiret gününe inanan
kimseye, Mekke hareminde kan dökmek, ağaç kesmek helal olmaz.” (Ahmed)
Efendimiz (s.a.v), Medine’ye hicret ederken hasretle Mekke’ye bakmış ve şöyle demişti:
"Sen ne hoş beldesin. Seni ne kadar çok seviyorum! Eğer kavmim beni buradan çıkmaya
mecbur etmeseydi, senden başka bir yerde ikamet etmez, yurt yuva kurmazdım."
(Tirmizi)
MEDİNE’NİN FAZİLETİ
Efendimiz (s.a.v) hicretten önce şöyle buyurdu:
“Yüce Allah, onları (Medineli Ensarı) size kardeş yaptı ve Medine’yi size
emniyet ve huzur bulacağınız bir yurt kıldı!” (İbn Hişam, Sire)
Resulullah (s.a.v) buyurdular ki:
“O Medine, gerçekten temizdir. Ateşin gümüşteki kirleri temizlediği gibi
Medine kişiyi temizler.” (Müslim)
Ebu Hureyre (r.a) anlatıyor: “Resûlullah (s.a.v) buyurdular ki:
“Medine’nin sıkıntı ve meşakkatlerine ümmetimden sabır gösteren herkese,
Kıyamet günü şefaatçi ve şahit olacağım.” (Müslim, Tirmizi)
MEKKE – MEDİNE
İBADET VE ZİYARET
PROGRAMLARIMIZ
MEKKE PROGRAMIMIZ
1. İlk umre, Kabe’yi ilk görüş
2. Umre Tavafı – Umre Sa’yi
2. Mekke Tanıtım sunumu
3. Yakın Ziyaretler:
 Efendimiz’in (s.a.v) evinin yeri,
 Şecere Mescidi
 Cin Mescidi
 Cennet-ül Mualla
 Hz. Hatice (r.a) annemizi ziyaret
4. Umreler:
 Ten’im Umresi
 Hudeybiye Umresi
 Cirane Umresi
5. Genel ziyaretler:
 Sevr Dağı
 Arafat
 Rahmet Tepesi
 Müzdelife
 Mina
 Hira Dağı
6. İrşat Sohbetleri
7. Tavaflar
8. Veda tavafı yaparak ayrılma
MEDİNE PROGRAMIMIZ
1. Efendimiz’i (s.a.v) ilk selamlama
2. Hz. Ebubekir, Hz. Ömer (r.a) selamlama
3. Medine Tanıtım Sunumu
4. Yakın Ziyaretler:
 Gamame Mescidi
 Hz. Ebubekir (r.a) Mescidi
 Hz. Ömer (r.a) Mescidi
 Hz. Ali (r.a) Mescidi
5. Cennet-ül Baki Ziyareti:
 Hz. Osman, Ehli Beyt ve Sahabeleri
6. Genel ziyaretler:
 Uhud
 Ayneyn (okçular) tepesi
 İki Kıbleli Mescid
 Hendek
 Kuba Mescidi
7. İrşat Sohbetleri
8. Efendimiz’i (s.a.v) selamlayarak
ayrılma
UMRENİN YAPILIŞI (ÖZET)
1. İhrama girilir
2. Kabe’de umre tavafı yapılır.
(Tavaftan sonra tavaf namazı kılınır ve zemzem içilir.)
3. Safa Merve arasında Sa’y yapılır.
4. Saç tıraşı ile ihramdan çıkılır.
İHRAMA GİRİŞ
• Vücut temizliği yapıp gusül abdesti alınır
• Erkekler dikişli elbiselerini çıkarıp ihram örtülerine bürünür
• İhram namazı kılınır. (Kerahet vakti değil ise)
• Niyet ve Telbiye getirilir.
Niyet: «Allahım. Ben Umre yapmak istiyorum. Onu bana kolaylaştır ve
benden kabul eyle»
Telbiye: «Lebbeyk. Allahümme Lebbeyk. Lebbeyke la şerike leke lebbeyk.
İnnel hamde ven nimete leke velmülk la şerike lek»
Bundan sonra ihram yasaklarına dikkat eder.
Not: İlk olarak Mekke’ye gidenler memleketinde havaalanında ihramlarını
giyerler. Direk Medine’ye gidenler ise havaalanında ihram giymezler,
Medine’den Mekke’ye geçerken ihrama girerler.
ERKEKLERİN İHRAM BAĞLAMA ŞEKLİ
BAYANLARIN DURUMU
 Kadınlar, ihram için özel bir elbise giymezler. Her zaman giymiş
oldukları elbiseleri ile ihrama girerler. Yüzlerini ve ellerini
kapatmazlar.
 İhramlı iken elbiselerini değiştirmelerinde sakınca yoktur.
 Özel günlerinde olan bayanlar da ihrama girerler. Niyet ve telbiye
getiriler. Niyet ve telbiye getirdikten sonra özel günleri bitene
kadar ihram yasaklarına dikkat ederler. Ancak özel günleri bittikten
sonra Kabe’ye gider ve tavaf ederler..
İHRAM YASAKLARI
• KOKU SÜRÜNMEZ VE KOKULU SABUN KULLANMAZ
• VÜCUTTAN KIL KOPARMAZ VEYA TIRAŞ OLMAZ
• TIRNAKLARI KESMEZ
• ELBİSE GİYMEZ (ERKEKLER İÇİN)
• BAŞI VE YÜZÜ ÖRTMEZ
• KÖTÜ VE İNCİTİCİ SÖZLER SÖYLEMEZ
İHRAMDA SERBEST OLAN ŞEYLER
• DİKİŞLİ KEMER BAĞLANABİLİR
• DİKİŞLİ ÇANTA TAŞINABİLİR, OMZA ASILABİLİR
• SAAT KAYIŞINDA DİKİŞ OLABİLİR
• YÜZÜK TAKILABİLİR
• BAŞA DEĞDİRMEDEN ŞEMSİYE KULLANILABİLİR
TAVAF
7
6
5
4
3
2
1
TAVAF NAMAZI VE ZEMZEM
76
45
3
1
2
İHRAMDAN ÇIKIŞ
OKUYABİLECEĞİNİZ
KUR’AN-I KERİM’İ YANINIZA ALIN
Mekke ve Medine’deki Kur’an’ı
Kerim’lerin yazım biçimi farklı
olduğundan okuyamayabilirsiniz.
Rahat okuyabildiğiniz Kur’an-ı
Kerim’inizi yanınıza almayı
unutmayınız.
BİLGİLENMEK
• Umrenin nasıl yapılacağını anlatan kitapları ve ilmihallerin
umre bölümünü okumalı, böylece ön bilgi elde ederek,
gitmelidir.
• Mutlaka ihram bağlamayı öğrenmeli. Evde bunun provasını
defalarca yapmalı.
• Telbiye’yi güzel ezberleyip manası ile beraber öğrenmeli.
Teşekkür Ederiz.
Download

Umre Dini Sunum