Publikačná činnosť pracoviska Akadémia ozbrojených síl - rok
vykazovania 2012
AAA
Vedecké monografie vydané v zahraničných vydavateľstvách
AAA 1
The new geopolitics of energy security : scientific monograph / Pavel Bučka, Pavel Nečas,
Sylwia W. Żechowska. - 1. vyd. - Kiev : The Center of Educational Literature, 2012. - 196 s. ISBN 978-611-01-0372-5.
[BUČKA, Pavel (34%) - NEČAS, Pavel (33%) - ZECHOWSKA, Sylwia W. (33%)]
AAA 2
International security from the view of postmodern conflicts on the African continent :
scientific monograph / Radoslav Ivančík, Pavel Nečas. - 1. vyd. - Rzeszów : Wydawnictwo
AMELIA, 2012. - 168 s. - ISBN 978-83-63359-44-7.
[IVANČÍK, Radoslav (50%) - NEČAS, Pavel (50%)]
ACB
Vysokoškolské učebnice vydané v domácich vydavateľstvách
ACB 1
Manažment : vysokoškolská učebnica / Ľubomír Belan ... [et al.]. - 1. vyd. - Liptovský Mikuláš
: Akadémia ozbrojených síl generála M. R. Štefánika, 2011. - 298 s. : 30 obr., 11 tab. - ISBN
978-80-8040-434-5.
[BELAN, Ľubomír (33%) - BELAN, Lubomír (23%) - NEKORANEC, Jaroslav (13%) FRIANOVÁ, Viera (15%) - JIRÁSKOVÁ, Soňa (8%) - MORONG, Stanislav (8%)]
ACB 2
Systémy pre modelovanie a simuláciu v Ozbrojených silách Slovenskej republiky :
vysokoškolská učebnica / Pavel Bučka, Ondrej Kredatus. - 1. vyd. - Liptovský Mikuláš :
Akadémia ozbrojených síl generála M. R. Štefánika, 2012. - 174 s. - ISBN 978-80-8040-459-8.
[BUČKA, Pavel (50%) - KREDATUS, Ondrej (50%)]
ACB 3
Modeling of kinematic and strength relations in mobile technics : scientific monograph /
Peter Droppa, Mário Štiavnický. - 1. vyd. - Liptovský Mikuláš : Armed Forces Academy of
General Milan Rastislav Štefánik, 2012. - 126 s. - ISBN 978-80-8040-455-0.
[DROPPA, Peter (50%) - ŠTIAVNICKÝ, Mário (50%)]
ADC
Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch
ADC 1
Technology and Performance Study of a Two-Line Monolithic X- and γ-Ray Detection
Chip Based on Semi-Insulating GaAs / Pavol Boháček ... [et al.].
In: IEEE Transactions on Nuclear Science. - ISSN 0018-9499. - Vol. 58, Iss. 6 (2011), s.
3354-3358.
[BOHÁČEK, Pavol (16%) - DUBECKÝ, František (14%) - ZAŤKO, Bohumír (14%) SEKÁČOVÁ, Mária (14%) - HURAN, Jozef (14%) - NEČAS, Vladimír (14%) - MUDROŇ, Ján
(14%)]
ADC 2
Parallel computational models for composites reinforced by CNT-fibres / Vladimír Kompiš
... [et al.].
In: Engineering Analysis with Boundary Elements. - ISSN 0955-7997. - Vol.36, Iss. 1, SI (2012),
s. 47-52.
[KOMPIŠ, Vladimír (16%) - QIN, Qing-Hua (14%) - FU, Zhuo-Jia (14%) - CHEN, C. S. (14%) DROPPA, Peter (14%) - KELEMEN, Miroslav (14%) - CHEN, Wen (14%)]
ADC 3
Innovative Technique of Using the Radar Altimeter for Prediction of Terrain Collision
Threats / Jan Labun, Milos Sotak, Pavol Kurdel.
In: Journal of the American Helicopter Society. - ISSN 0002-8711. - Vol. 57, Iss. 4 (2012), s.
45002-45002.
[LABUN, Ján (34%) - SOTÁK, Miloš (33%) - KURDEL, Pavol (33%)]
ADC 4
The new approach of evaluating differential signal of airborne FMCW radar-altimeter /
Miloš Soták, Ján Labun.
In: Aerospace Science and Technology. - ISSN 1270-9638. - Vol. 17, Iss. 1 (2012), s. 1-6.
[SOTÁK, Miloš (50%) - LABUN, Ján (50%)]
ADE
Vedecké práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch
ADE 1
Vibrations simulation of wheeled vehicles / Peter Droppa, Mário Štiavnický.
In: Problemy mechatroniki : uzbrojenie, lotnictwo, inżynieria bezpieczeństwa. - ISSN
2081-5891. - Nr. 2 (8) (2012), s. 17-28. - Recenzované.
[DROPPA, Peter (50%) - ŠTIAVNICKÝ, Mário (50%)]
ADE 2
Preparation and readiness of the armed forces for national crisis management
deployment / Viera Frianová.
In: Buletin ştiinţific. - ISSN 2247-8396. - Vol. 17, Nr. 1 (33) (2012), s. 29-36. - Periodikum má 40
recenzentov.
[FRIANOVÁ, Viera (100%)]
ADE 3
Sily rýchlej reakcie - príspevok Severoatlantickej aliancie k medzinárodnej bezpečnosti /
Radoslav Ivančík, Vojtech Jurčák.
In: Vojenské rozhledy. - ISSN 1210-3292. - Roč. 21 (53), č. 3 (2012), s. 55-64. - Recenzované.
[IVANČÍK, Radoslav (50%) - JURČÁK, Vojtech (50%)]
ADE 4
Možnosti využitia metódy Lessons Learned v riadení outsourcingu / Soňa Jirásková.
In: Acta academica karviniensia. - ISSN 1212-415X. - Roč. 12, č. 3 (2012), s. 27-37. Periodikum má 31 recenzentov.
[JIRÁSKOVÁ, Soňa (100%)]
ADE 5
Optymalizacja outsourcingu w resorcie obrony Republiki Słowacji / Soňa Jirásková.
In: Zeszyty naukowe : kwartalnik. - ISSN 0867-2245. - Nr. 1(86) (2012), s. 204-214. Recenzované.
[JIRÁSKOVÁ, Soňa (100%)]
ADE 6
The relation between professional soldiers´ environmental knowledge and their
environmental behaviour / Milota Kustrová.
In: Revista Academiei Fortelor Terestre. - ISSN 2247-840X. - Vol. 17, Nr. 2 (66) (2012), s.
108-114. - Periodikum má 42 recenzentov.
[KUSTROVÁ, Milota (100%)]
ADE 7
Trends in Slovak Republic´s military spending / Milota Kustrová.
In: Journal of Defense Resources Management. - ISSN 2068-9403. - Vol. 3, Iss. 2 (5) (2012), s.
51-56. - Recenzované.
[KUSTROVÁ, Milota (100%)]
ADE 8
Příprava jednotek Ozbrojených sil SR pro operace mezinárodního krizového
managementu v kontextu lisabonské strategie NATO / Ladislav Lašček, Alojz Flachbart.
In: Vojenské rozhledy. - ISSN 1210-3292. - Roč. 20 (52), č. 3 (2011), s. 103-110. Recenzované.
[LAŠČEK, Ladislav (70%) - FLACHBART, Alojz (30%)]
ADE 9
Modal analysis of barrels for assault rifles / Peter Lisý, Mário Štiavnický.
In: Problems of mechatronics : armament, aviation, safety engineering. - ISSN 2081-5891. - Nr.
2 (8) (2012), s. 7-16. - Periodikum má 17 recenzentov.
[LISÝ, Peter (50%) - ŠTIAVNICKÝ, Mário (50%)]
ADE 10
Bezpieczeństwo obywateli a konieczność zmiany podejścia Sił Zbrojnych Republiki
Słowackiej do realizacji zadań asystenckich / Stanislav Morong, Viera Frianová.
In: Zeszyty naukowe [elektronický zdroj]. - ISSN 2299-6753. - nr. 3 (88) (2012), online, s. 37-49.
- Recenzované.
Plný text: http://www.aon.edu.pl/en/remository?func=startdown&id=2668
[MORONG, Stanislav (50%) - FRIANOVÁ, Viera (50%)]
ADE 11
Unemployment - the most serious phenomenon of the Slovak Republic / Jaroslav
Nekoranec, Stanislav Morong.
In: Revista Academiei Fortelor Terestre. - ISSN 2247-840X. - Vol. 17, Nr. 1 (65) (2012), s.
64-69. - Periodikum má 38 recenzentov.
[NEKORANEC, Jaroslav (50%) - MORONG, Stanislav (50%)]
ADE 12
Ethical aspects of management in the conditions of the Armed Forces of Slovak
Republic / Jaroslav Nekoranec, Mária Petrufová.
In: Revista Academiei Fortelor Terestre. - ISSN 2247-840X. - Vol. 16, Nr. 4 (64) (2011), s.
398-404. - Periodikum má 38 recenzentov.
[NEKORANEC, Jaroslav (50%) - PETRUFOVÁ, Mária (50%)]
ADE 13
Acute consciousness disorders in intensive care medicine - value of its grading for
prognostic conclusion / Beata Sániová ... [et al.].
In: Neuroendocrinology Letters. - ISSN 0172-780X. - Vol. 33, No. 2 (2012), s. 167-176.
[SÁNIOVÁ, Beata (30%) - DROBNÝ, Michal (30%) - DROBNÁ, Eva (30%) - MATLOOBI,
Alireza (10%)]
ADE 14
People´s Republic of China: tiger unleashed? / Tomáš Schóber, Blažej Lippay, Pavel Nečas.
In: Buletin ştiinţific. - ISSN 2247-8396. - Vol. 16, Nr. 2 (32) (2011), s. 131-136. - Periodikum má
43 recenzentov.
[SCHÓBER, Tomáš (34%) - LIPPAY, Blažej (33%) - NEČAS, Pavel (33%)]
ADE 15
Will the increasing Chinese military capabilities lead to a new arms race? / Tomáš
Schóber, František Olejník, Pavel Nečas.
In: Zeszyty naukowe. - ISSN 1641-9723. - Nr. 2 (17) (2011), s. 142-147. - Periodikum má 19
recenzentov.
[SCHÓBER, Tomáš (34%) - OLEJNÍK, František (33%) - NEČAS, Pavel (33%)]
ADE 16
Osprey - war for its own existence / Tomáš Schóber, Matúš Grega, Pavel Nečas.
In: Incas bulletin. - ISSN 2066-8201. - Vol. 4, Iss. 3 (2012), s. 87-92. - Periodikum má 23
recenzentov.
[SCHÓBER, Tomáš (40%) - GREGA, Matúš (30%) - NEČAS, Pavel (30%)]
ADE 17
Changing the balance of power - worldwide air force´s capability turbulences / Tomáš
Schóber, Blažej Lippay, Pavel Nečas.
In: Incas bulletin. - ISSN 2066-8201. - Vol. 4, Iss. 1 (2012), s. 153-159. - Periodikum má 23
recenzentov.
[SCHÓBER, Tomáš (40%) - LIPPAY, Blažej (30%) - NEČAS, Pavel (30%)]
ADE 18
Security of the Slovak Republic in times of crises and air terrorism threats / Milan Sopóci,
Ľubomír Matta.
In: Journal of Defense Resources Management. - ISSN 2068-9403. - Vol. 3, Iss. 1 (4) (2012), s.
11-18. - Recenzované.
[SOPÓCI, Milan (50%) - MATTA, Ľubomír (50%)]
ADF
Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch
ADF 1
Change in shape of fracture surface of C15E material after heat treatment / Norbert
Adamec, Mário Štiavnický, Vladimír Bella.
In: Science & Military. - ISSN 1336-8885. - Vol. 7, No. 1 (2012), s. 55-61. - Periodikum má 26
recenzentov.
[ADAMEC, Norbert (40%) - ŠTIAVNICKÝ, Mário (30%) - BELLA, Vladimír (30%)]
ADF 2
Terorizmus - asymetrická hrozba / Ladislav Čeri, Pavel Nečas, René Naď.
In: Politické vedy : časopis pre politológiu, najnovšie dejiny, medzinárodné vzťahy,
bezpečnostné štúdiá. - ISSN 1335-2741. - Roč. 14, č. 3 (2011), s. 87-97. - Recenzované.
[ČERI, Ladislav (34%) - NEČAS, Pavel (33%) - NAĎ, René (33%)]
ADF 3
Nasadenie ozbrojených síl v rámci odstraňovania následkov krízových situácií a plnenia
asistenčných služieb na území Slovenskej republiky / Viera Frianová.
In: Vojenské reflexie [elektronický zdroj] : vedecko-odborný časopis. - ISSN 1336-9202. - Roč.
7, č. 1 (2012), online, s. 58-71.
Plný text: http://www.aos.sk/casopisy/reflexie/vojenske_reflexieVII_1.pdf
[FRIANOVÁ, Viera (100%)]
ADF 4
Krízový manažment v prostredí simulácií [Crisis management in environment of
simulation] / Matúš Grega, Pavel Nečas, Tomáš Schóber.
In: Košická bezpečnostná revue. - ISSN 1338-4880. - Roč. 2, č. 2 (2012), s. 9-13.
[GREGA, Matúš (40%) - NEČAS, Pavel (30%) - SCHÓBER, Tomáš (30%)]
ADF 5
Pomoc ozbrojených síl pri riešení krízových situácií nevojenského charakteru komparácia prístupu v SR a ČR / Soňa Jirásková, Viera Frianová.
In: Košická bezpečnostná revue. - ISSN 1338-4880. - Roč. 2, č. 2 (2012), s. 14-23.
[JIRÁSKOVÁ, Soňa (50%) - FRIANOVÁ, Viera (50%)]
ADF 6
Medzivládny režim pre obranné obstarávanie ako dôležitá súčasť procesov a činností v
rámci európskeho trhu s obrannou výzbrojou a technikou a spoločnej bezpečnostnej a
obrannej politiky EÚ / Ivan Koblen, Stanislav Szabo, Pavel Bučka.
In: Vojenské reflexie : vedecko-odborný časopis. - ISSN 1336-9202. - Roč. 7, č. 1 (2012), s.
7-37.
[KOBLEN, Ivan (34%) - SZABO, Stanislav (33%) - BUČKA, Pavel (33%)]
ADF 7
Noise loading of crew and individuals / Peter Lisý, Henrich Kelemen, Emil Hrivňák.
In: Science & Military. - ISSN 1336-8885. - Vol. 7, No. 1 (2012), s. 23-29. - Periodikum má 26
recenzentov.
[LISÝ, Peter (50%) - KELEMEN, Henrich (30%) - HRIVŇÁK, Emil (20%)]
ADF 8
Súčasný stav a perspektívy zabezpečenia potrieb ľudských zdrojov v Ozbrojených silách
Slovenskej republiky [The current state and view to ensuring needs of human resources
in the Armed Forces of the Slovak Republic] / Jaroslav Nekoranec, Mária Petrufová.
In: Sociálno-ekonomická revue : vedecký časopis. - ISSN 1336-3727. - Roč. 10, č. 3 (2012), s.
97-102. - Recenzované.
[NEKORANEC, Jaroslav (50%) - PETRUFOVÁ, Mária (50%)]
AEC
Vedecké práce v zahraničných recenzovaných vedeckých zborníkoch,
monografiách
AEC 1
História a súčasnosť konfliktu v Afganistane / Pavel Bučka, Maroš Gonos.
In: Nieuchronna polisemia, potencjalna synergia : międzynarodowe, narodowe i lokalne aspekty
bezpieczeństwa w Polsce i Słowacji. - Ostrowiec Św. : Stowarzyszenie Nauka Edukacja
Rozwój, 2012. - ISBN 978-83-89466-46-4. - S. 55-75. - Vyšlo aj Zmiany w regionie w
warunkach globalizacji : changes in the region in terms of globalisation. - Ostrowiec
Świętokrzyski : STOWARZYSZENIE Nauka, Edukacja, Rozwój, 2013. - ISBN
978-83-89466-52-5. - S. 198-211.
[BUČKA, Pavel (50%) - GONOS, Maroš (50%)]
AEC 2
The mission of the Armed Forces Academy in the field of military education / Pavel
Bučka, Ivica Stehlíková.
In: Quality management system of universities and the quality of education. - Baja : Eötvös
József College, 2012. - ISBN 978-963-7290-95-4. - S. 72-78.
[BUČKA, Pavel (50%) - STEHLÍKOVÁ, Ivica (50%)]
AEC 3
Semantic interoperability by means of computer languages / Ľubomír Dedera.
In: Military communications and information technology: a trusted cooperation enabler : Volume
1. - Warsaw : Military University of Technology, 2012. - ISBN 978-83-62954-31-5,
978-83-62954-51-3. - S. 209-220.
[DEDERA, Ľubomír (100%)]
AEC 4
Marketing management and the quality of public universities / Viera Frianová.
In: Quality management system of universities and the quality of education. - Baja : Eötvös
József College, 2012. - ISBN 978-963-7290-95-4. - S. 87-96.
[FRIANOVÁ, Viera (100%)]
AEC 5
Aktéri v Eurázijskom priestore / Matúš Grega, Tomáš Schóber, Pavel Nečas.
In: Nieuchronna polisemia, potencjalna synergia : międzynarodowe, narodowe i lokalne aspekty
bezpieczeństwa w Polsce i Słowacji. - Ostrowiec Św. : Stowarzyszenie Nauka Edukacja
Rozwój, 2012. - ISBN 978-83-89466-46-4. - S. 33-54.
[GREGA, Matúš (40%) - SCHÓBER, Tomáš (30%) - NEČAS, Pavel (30%)]
AEC 6
Overenie postupov krízového štábu prostriedkami simulačných technológií / Matúš
Grega, Tomáš Schóber, Pavel Nečas.
In: Edukacja a poczucie bezpieczeństwa. - Rzeszów : AMELIA, 2012. - ISBN
978-83-63359-12-6. - S. 216-223.
[GREGA, Matúš (40%) - SCHÓBER, Tomáš (30%) - NEČAS, Pavel (30%)]
AEC 7
Globalizácia - najvýznamnejší fenomén súčasnosti / Radoslav Ivančík, Pavel Nečas.
In: Edukacja a poczucie bezpieczeństwa. - Rzeszów : AMELIA, 2012. - ISBN
978-83-63359-12-6. - S. 75-88.
[IVANČÍK, Radoslav (50%) - NEČAS, Pavel (50%)]
AEC 8
Medzinárodná bezpečnosť z pohľadu vybraných postmoderných konfliktov v Afrike /
Radoslav Ivančík, Pavel Nečas.
In: Edukacja a poczucie bezpieczeństwa. - Rzeszów : AMELIA, 2012. - ISBN
978-83-63359-12-6. - S. 134-146.
[IVANČÍK, Radoslav (50%) - NEČAS, Pavel (50%)]
AEC 9
Asymetrické hrozby v operáciách organizácií medzinárodného krízového manažmentu /
Vojtech Jurčák, Alena Budveselová.
In: Współczesne problemy zarządzania bezpieczeństwem w aspekcie zagrożeń w Polsce, na
Słowacji i Ukrainie. - Katowice : Wyższa Szkola Zarządzania Marketinowego i Języków Obcych
w Katowicach, 2012. - ISBN 978-83-87296-34-6. - S. 48-62.
[JURČÁK, Vojtech (50%) - BUDVESELOVÁ, Alena (50%)]
AEC 10
Application of the magnetorheological brake in military techniques / Mariana Kuffová.
In: Deterioration, dependability, diagnostics : monograph. - Brno : University of Defence, 2012. ISBN 978-80-7231-886-5. - S. 197-203.
[KUFFOVÁ, Mariana (100%)]
AEC 11
Extrémizmus - pohľad zo Slovenska / Milan Labuzík.
In: Edukacja a poczucie bezpieczeństwa. - Rzeszów : AMELIA, 2012. - ISBN
978-83-63359-12-6. - S. 62-67.
[LABUZÍK, Milan (100%)]
AEC 12
Extrémizmus na športoviskách - divácke násilie a jeho prejavy na Slovensku / Milan
Labuzík.
In: Nieuchronna polisemia, potencjalna synergia : międzynarodowe, narodowe i lokalne aspekty
bezpieczeństwa w Polsce i Słowacji. - Ostrowiec Św. : Stowarzyszenie Nauka Edukacja
Rozwój, 2012. - ISBN 978-83-89466-46-4. - S. 244-260.
[LABUZÍK, Milan (100%)]
AEC 13
Armed forces as a tool for co-operation / Ivan Majchút.
In: Nieuchronna polisemia, potencjalna synergia : międzynarodowe, narodowe i lokalne aspekty
bezpieczeństwa w Polsce i Słowacji. - Ostrowiec Św. : Stowarzyszenie Nauka Edukacja
Rozwój, 2012. - ISBN 978-83-89466-46-4. - S. 104-112.
[MAJCHÚT, Ivan (100%)]
AEC 14
Religion and nature of conflict: security phenomena? / Pavel Nečas, Miroslav Kelemen.
In: Edukacja a poczucie bezpieczeństwa. - Rzeszów : AMELIA, 2012. - ISBN
978-83-63359-12-6. - S. 174-180.
[NEČAS, Pavel (50%) - KELEMEN, Miroslav (50%)]
AEC 15
Sekuritologiczne, pedagogiczne i prakseologiczne podejście do systemu
bezpieczeństwa / Antoni Olak, Vojtech Jurčák.
In: Nieuchronna polisemia, potencjalna synergia : międzynarodowe, narodowe i lokalne aspekty
bezpieczeństwa w Polsce i Słowacji. - Ostrowiec Św. : Stowarzyszenie Nauka Edukacja
Rozwój, 2012. - ISBN 978-83-89466-46-4. - S. 225-243.
[OLAK, Antoni (50%) - JURČÁK, Vojtech (50%)]
AEC 16
Politické prejavy cirkevnej heterodoxie v období sťahovania národov / Adrián Sipko.
In: Orthodoxia : zborník vedeckých štúdií venovaných cirkevnej histórii, dejinám patriarchátov a
miestnych pravoslávnych cirkví. - Gorlice : Diecezjalny ośrodek Kultury Prawoslavnej ELPIS v
Gorlicach, 2012. - ISBN 978-83-63055-09-7. - S. 210-225. - Zborník má 5 recenzentov.
[SIPKO, Adrián (100%)]
AEC 17
Vplyv politicko-spoločenských procesov formovania principátu na etablovanie sa cirkvi
v Rímskom impériu / Adrián Sipko.
In: Orthodoxia : zborník vedeckých štúdií venovaných cirkevnej histórii, dejinám patriarchátov a
miestnych pravoslávnych cirkví. - Gorlice : Diecezjalny ośrodek Kultury Prawoslavnej ELPIS v
Gorlicach, 2012. - ISBN 978-83-63055-09-7. - S. 226-240. - Zborník má 5 recenzentov.
[SIPKO, Adrián (100%)]
AEC 18
Network routing by artificial neural network / Michal Turčaník.
In: Military communications and information technology: a trusted cooperation enabler : Volume
2. - Warsaw : Military University of Technology, 2012. - ISBN 978-83-62954-31-5,
978-83-62954-52-0. - S. 45-54.
[TURČANÍK, Michal (100%)]
AED
Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách
AED 1
Ekonomické vzdelávanie ako dôležitý predpoklad efektívneho riadenia rezortu
ministerstva obrany [Economic education as an important prerequisite of effective
management of the ministry of defence] / Viera Frianová.
In: Manažment podnikania a vecí verejných : zborník vedeckých prác II. ročník, č. 2, 2012. Bratislava : ALDO, 2012. - ISBN 978-80-970759-2-7. - S. 272-279.
[FRIANOVÁ, Viera (100%)]
AED 2
Potreba kariérneho vzdelávania profesionálnych vojakov OS SR [The necessity of the
career education of professional soldiers in the Armed Forces of the Slovak Republic] /
Soňa Jirásková.
In: Manažment podnikania a vecí verejných : zborník vedeckých prác II. ročník, č. 2, 2012. Bratislava : ALDO, 2012. - ISBN 978-80-970759-2-7. - S. 312-316.
[JIRÁSKOVÁ, Soňa (100%)]
AEE
Vedecké práce v zahraničných nerecenzovaných vedeckých zborníkoch
AEE 1
The evaluation of selected territorrial factors with respect to the integrity of State / Pavel
Nečas, Peter Terem.
In: Migrations, mobilités, frontières & voisinages. - Paris : L´Harmattan, 2011. - ISBN
978-2-296-56363-6. - S. 315-322.
[NEČAS, Pavel (50%) - TEREM, Peter (50%)]
AEE 2
Zagrożenia młodzieży we współczesnym świecie. Cyberprzemoc. Szkolny system
zapobiegania i reagowania na cyberprzemoc / Antoni Olak, Vojtech Jurčák.
In: Zachowania społecznie destruktywne : profilaktyka i resocjalizacja : tom 1. - Rzeszów :
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2012. - ISBN 978-83-7338-818-5. - S. 258-271.
[OLAK, Antoni (50%) - JURČÁK, Vojtech (50%)]
AEF
Vedecké práce v domácich nerecenzovaných vedeckých zborníkoch
AEF 1
Eurázia: veľká hra pokračuje? [Euroasia: continuation of a big game?] / Blažej Lippay,
Tomáš Schóber, Pavel Nečas.
In: Manažérstvo bezpečnosti : zborník vedeckých prác. - Košice : Vysoká škola
bezpečnostného manažérstva, 2011. - ISBN 978-80-89282-68-5. - S. 101-107.
[LIPPAY, Blažej (40%) - SCHÓBER, Tomáš (30%) - NEČAS, Pavel (30%)]
AEF 2
Čína - globálny líder? [China - a global leader?] / Tomáš Schóber, Matúš Grega, Pavel
Nečas.
In: Manažérstvo bezpečnosti : zborník vedeckých prác. - Košice : Vysoká škola
bezpečnostného manažérstva v Košiciach, 2011. - ISBN 978-80-89282-68-5. - S. 148-151.
[SCHÓBER, Tomáš (34%) - GREGA, Matúš (33%) - NEČAS, Pavel (33%)]
AFC
Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
AFC 1
Spôsobilosti v projektovom riadení v podmienkach OS SR [Competence in project
management in Armed Forces of the Slovak Republic] / Lubomír Belan, Mária Bulenincová.
In: Výstavba, rozvoj a použití AČR 2012 [elektronický zdroj] : tvorba a rozvoj operačních
koncepcí - klíč k rozvoji budoucích schopností AČR. - Brno : Univerzita obrany, 2012. - ISBN
978-80-7231-909-1. - CD-ROM, S. 1-6. - Zborník má 12 recenzentov.
[BELAN, Lubomír (70%) - BULENINCOVÁ, Mária (30%)]
AFC 2
Blended simulation - efektívna príprava nielen veliteľov a štábov vojenských jednotiek v
rámci operácií MKM [Blended simulation - not only as an effective military training
commanders and staffs in ICM operations] / Pavel Bučka, Vladimír Andrassy, Matúš Grega.
In: Výstavba, rozvoj a použití AČR 2012 [elektronický zdroj] : tvorba a rozvoj operačních
koncepcí - klíč k rozvoji budoucích schopností AČR. - Brno : Univerzita obrany, 2012. - ISBN
978-80-7231-909-1. - CD-ROM, S. 1-11. - Zborník má 12 recenzentov.
[BUČKA, Pavel (40%) - ANDRASSY, Vladimír (30%) - GREGA, Matúš (30%)]
AFC 3
The application of thermo vision diagnosis into military mobile technology / P. Droppa.
In: Transport means 2012 : proceedings of the 16th international conference. - Kaunas :
Kaunas University of Technology, 2012. - ISSN 1822-296X. - S. 96-100. - Recenzované.
[DROPPA, Peter (100%)]
AFC 4
Options for increasing safety and improvement of protection of military mobile
technology / Peter Droppa, Peter Halgaš.
In: 9th International Armament Conference on Scientific aspects of armament & safety
technology [elektronický zdroj] : proceedings. - Warszawa : Wojskowa Akademia Techniczna,
2012. - USB kľúč, S. 195-204. - Zborník bez ISBN. - Recenzované.
[DROPPA, Peter (50%) - HALGAŠ, Peter (50%)]
AFC 5
Skúsenosti z nasadzovania ozbrojených síl pri riešení nevojenských krízových javov /
Viera Frianová.
In: Bezpečnostní a krizový management na regionální úrovni [elektronický zdroj] : mezinárodní
konference. - Zlín : Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2012. - ISBN 978-80-7454-208-4. CD-ROM, S. 13-23.
[FRIANOVÁ, Viera (100%)]
AFC 6
Training as an important prerequisite for the effective solution of crisis situation / Viera
Frianová.
In: AFASES 2012 [elektronický zdroj] : scientific research and education in the air force. Brasov : Henri Coanda Air Force Academy, 2012. - ISSN 2247-3173. - CD-ROM, S. 101-105. Recenzované.
Plný text: http://www.afahc.ro/afases/AFASES_2012/Docs/volum_b.pdf
[FRIANOVÁ, Viera (100%)]
AFC 7
Tendencie vývoja operačného prostredia [Development trends of operational
environment] / Štefan Ganoczy, Michal Hrnčiar.
In: Výstavba, rozvoj a použití AČR 2012 [elektronický zdroj] : tvorba a rozvoj operačních
koncepcí - klíč k rozvoji budoucích schopností AČR. - Brno : Univerzita obrany, 2012. - ISBN
978-80-7231-909-1. - CD-ROM, S. 1-9. - Zborník má 12 recenzentov.
[GANOCZY, Štefan (50%) - HRNČIAR, Michal (50%)]
AFC 8
Minulé a možné ciele kyberterorizmu / Matúš Grega, Tomáš Schóber, Pavel Nečas.
In: Vykorystannja pedagogičnych technologij u praktyci roboty sučasnoji školy : materialy
mižnarodnoji naukovo-praktyčnoji internet-konferenciji. - Perejaslav-Chmel´nyc´kyj : KSV, 2012.
- ISBN 966-8122-62-4. - S. 170-178.
[GREGA, Matúš (50%) - SCHÓBER, Tomáš (25%) - NEČAS, Pavel (25%)]
AFC 9
Perspective of night vision equipment and its use in soldier of the 21st century system /
Martin Hládek, Vladimír Bella, Ľudovít Boledovič.
In: 9th International Armament Conference on Scientific aspects of armament & safety
technology [elektronický zdroj] : proceedings. - Warszawa : Wojskowa Akademia Techniczna,
2012. - USB kľúč, S. 331-343. - Zborník bez ISBN. - Recenzované.
[HLÁDEK, Martin (40%) - BELLA, Vladimír (30%) - BOLEDOVIČ, Ľudovít (30%)]
AFC 10
Tragedy of Carpatho-Ukraine / Róbert Hurný.
In: AFASES 2012 [elektronický zdroj] : scientific research and education in the air force. Brasov : Henri Coanda Air Force Academy, 2012. - ISSN 2247-3173. - CD-ROM, S. 885-890. Recenzované.
Plný text: http://www.afahc.ro/afases/AFASES_2012/Docs/volum_b.pdf
[HURNÝ, Róbert (100%)]
AFC 11
Metody raspoznavanija terroristov / Chalmuradov B. D., Nečas P.
In: Zbirnyk naukovych prac´ 11 mižnarodnoji naukovo-metodyčnoji konferenciji Bezpeka
žyttedijal´nosti ljudyny - osvita, nauka, praktyka [elektronický zdroj] : 19-20 kvitnja 2012 roku. Donec´k : PP Lavys, 2012. - ISBN 978-966-96541-6-8. - CD-ROM, S. 227-231. - Recenzované.
[CHALMURADOV, Batyr (50%) - NEČAS, Pavel (50%)]
AFC 12
The influence of global economic depression on national and international defence and
security / Radoslav Ivančík, Pavel Nečas.
In: KBO 2011 : the 17th international conference the Knowledge-Based Organization :
management and military sciences. - Sibiu : Nicolae Balcescu Land Forces Academy, 2011. ISSN 1843-6722. - S. 390-395. - Recenzované.
[IVANČÍK, Radoslav (50%) - NEČAS, Pavel (50%)]
AFC 13
New public management in the Armed Forces of the Slovak Republic / Soňa Jirásková.
In: Public management 2012 : problemy funkcjonowania organizacji publicznych. - Warszawa :
Akademia Obrony Narodowej, 2012. - ISBN 978-83-7523-181-6, 978-83-7523-183-0. - S.
23-29.
[JIRÁSKOVÁ, Soňa (100%)]
AFC 14
Využívanie simulácie v príprave súčasných ozbrojených síl pre krízové situácie
vojenského a nevojenského charakteru [Use of simulation in actual preparing of armed
forces for military emergencies and non-military emergencies] / Miroslav Kelemen,
Vladimír Andrássy.
In: Bezpieczeństwo - ujęcie kompleksowe. - Katowice : Wyższa Szkoła Zarządzania
Marketingowego i Języków Obcych w Katowicach, 2012. - ISBN 978-83-87296-24-7. - S.
253-262. - Tiež Nieuchronna polisemia, potencjalna synergia. Międzynarodowe, narodowe i
lokalne aspekty bezpieczeństwa w Polsce i Słowacji. - Ostrowiec Św. : Stowarzyszenie Nauka
Edukacja Rozwój, 2012. - ISBN 978-83-89466-46-4. - S. 134-150.
[KELEMEN, Miroslav (50%) - ANDRASSY, Vladimír (50%)]
AFC 15
Characterization of al based coatings deposited by PVD technique onto high speed steel
/ Daniel Kottfer, Vladimír Bella.
In: 9th International Armament Conference on Scientific aspects of armament & safety
technology [elektronický zdroj] : proceedings. - Warszawa : Wojskowa Akademia Techniczna,
2012. - USB kľúč, S. 420-428. - Zborník bez ISBN. - Recenzované.
[KOTTFER, Daniel (50%) - BELLA, Vladimír (50%)]
AFC 16
Koszty korzyści w analizie procesów logistycznych [Cost benefit analysis in logistic
processes] / Miroslav Krč, Milota Kustrová.
In: Innowacje w zarządzaniu procesami logistycznymi sił zbrojnych. - Warszawa : Akademia
Obrony Narodowej, 2012. - ISBN 978-83-7523-214-1. - S. 262-268. - Zborník má 9
recenzentov.
[KRČ, Miroslav (50%) - KUSTROVÁ, Milota (50%)]
AFC 17
Využitie teórie hier v rozhodovacom procese veliteľa [Exploitation of game theory in
commanders decision making proces] / Ondrej Kredatus.
In: Výstavba, rozvoj a použití AČR 2012 [elektronický zdroj] : tvorba a rozvoj operačních
koncepcí - klíč k rozvoji budoucích schopností AČR. - Brno : Univerzita obrany, 2012. - ISBN
978-80-7231-909-1. - CD-ROM, S. 1-9. - Zborník má 12 recenzentov.
[KREDATUS, Ondrej (100%)]
AFC 18
Konfrontácia stavu environmentálnych vedomostí a environmentálneho správania sa
profesionálnych vojakov OS SR [Confronting the state of environmental knowledge and
environmental behavior of professional soldiers of the Armed Forces of the Slovak
Republic] / Kustrová Milota.
In: Crisis management 2012 - Ochrana životních podmínek obyvatelstva [elektronický zdroj] : 7.
vědecká mezinárodní konference. - Brno : VŠKE, 2012. - ISBN 978-80-86710-57-0. - CD-ROM,
S. 263-270. - Tiež zborník abstraktov. - S. 48. - Zborník má 11 recenzentov.
[KUSTROVÁ, Milota (100%)]
AFC 19
Radar-altimeter in the function of anticollision system / Ján Labun ... [et al.].
In: 37th European Rotorcraft Forum 2011 - (ERF 2011) : Vergiate and Gallarate, Italy 13-15
September 2011. - [Cascina Costa di Samarate] : [Agusta Westland], 2011. - ISBN
978-1-61839-626-6. - S. 51-55.
[LABUN, Ján (25%) - SOTÁK, Miloš (25%) - KURDEL, Pavol (25%) - DRAXLER, Daniel (25%)]
AFC 20
Použitie Ozbrojených síl Slovenskej republiky v boji proti terorizmu [The Armed Forces
the Slovak Republic in fight against terrorism] / Milan Labuzík.
In: Výstavba, rozvoj a použití AČR 2012 [elektronický zdroj] : tvorba a rozvoj operačních
koncepcí - klíč k rozvoji budoucích schopností AČR. - Brno : Univerzita obrany, 2012. - ISBN
978-80-7231-909-1. - CD-ROM, S. 1-12. - Zborník má 12 recenzentov.
[LABUZÍK, Milan (100%)]
AFC 21
Analysis of the terms ´security risk´, ´security threat´ and their interrelation / Marcel Linek.
In: Bezpieczeństwo - ujęcie kompleksowe. - Katowice : Wyższa Szkoła Zarządzania
Marketingowego i Języków Obcych w Katowicach, 2012. - ISBN 978-83-87296-24-7. - S.
373-378.
[LINEK, Marcel (100%)]
AFC 22
Weapon barrel and its additional accessories / Peter Lisý, Mário Štiavnický.
In: 9th International Armament Conference on Scientific aspects of armament & safety
technology [elektronický zdroj] : proceedings. - Warszawa : Wojskowa Akademia Techniczna,
2012. - USB kľúč, S. 485-497. - Zborník bez ISBN. - Recenzované.
[LISÝ, Peter (50%) - ŠTIAVNICKÝ, Mário (50%)]
AFC 23
Spôsobilosti ozbrojených síl na nasadenie v súčasných ozbrojených konfliktoch
[Capabilities of armed forces for deployment in nowadays armed conflicts] / Ivan Majchút.
In: Výstavba, rozvoj a použití AČR 2012 [elektronický zdroj] : tvorba a rozvoj operačních
koncepcí - klíč k rozvoji budoucích schopností AČR. - Brno : Univerzita obrany, 2012. - ISBN
978-80-7231-909-1. - CD-ROM, S. 1-13. - Zborník má 12 recenzentov.
[MAJCHÚT, Ivan (100%)]
AFC 24
New concept of security and gender perspective / Mária Martinská, Dušan Malík.
In: AFASES 2012 [elektronický zdroj] : scientific research and education in the air force. Brasov : Henri Coanda Air Force Academy, 2012. - ISSN 2247-3173. - CD-ROM, S. 271-273. Recenzované.
Plný text: http://www.afahc.ro/afases/AFASES_2012/Docs/volum_b.pdf
[MARTINSKÁ, Mária (50%) - MALÍK, Dušan (50%)]
AFC 25
The soldier of the Armed Forces of the Slovak Republic for the 21st century / Jozef Matis,
Dušan Malík.
In: AFASES 2012 [elektronický zdroj] : scientific research and education in the air force. Brasov : Henri Coanda Air Force Academy, 2012. - ISSN 2247-3173. - CD-ROM, S. 275-281. Recenzované.
Plný text: http://www.afahc.ro/afases/AFASES_2012/Docs/volum_b.pdf
[MATIS, Jozef (50%) - MALÍK, Dušan (50%)]
AFC 26
Logistická podpora operácií národného krízového manažmentu [Logistical support of
operations of the national crisis management] / Morong Stanislav.
In: Crisis management 2012 - Ochrana životních podmínek obyvatelstva [elektronický zdroj] : 7.
vědecká mezinárodní konference. - Brno : VŠKE, 2012. - ISBN 978-80-86710-57-0. - CD-ROM,
S. 369-379. - Zborník má 11 recenzentov.
[MORONG, Stanislav (100%)]
AFC 27
Ozbrojené sily a miestny potenciál pri plnení úloh národného krízového manažmentu /
Stanislav Morong.
In: Bezpečnostní a krizový management na regionální úrovni [elektronický zdroj] : mezinárodní
konference. - Zlín : Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2012. - ISBN 978-80-7454-208-4. CD-ROM, S. 146-154.
[MORONG, Stanislav (100%)]
AFC 28
Strategic security aspects of the free market / Stanislav Morong.
In: International scientific conference Strategies XXI [elektronický zdroj] : the complex and
dynamic nature of the security environment. - Bucharest : Carol I National Defence University,
2012. - ISSN 2285-8415. - CD-ROM, S. 91-101. - Recenzované. - V zborníku ISSN 2285-8318.
[MORONG, Stanislav (100%)]
AFC 29
Military - political connections to food security / Stanislav Morong, Jaroslav Nekoranec.
In: AFASES 2012 [elektronický zdroj] : scientific research and education in the air force. Brasov : Henri Coanda Air Force Academy, 2012. - ISSN 2247-3173. - CD-ROM, S. 123-130. Recenzované.
Plný text: http://www.afahc.ro/afases/AFASES_2012/Docs/volum_b.pdf
[MORONG, Stanislav (50%) - NEKORANEC, Jaroslav (50%)]
AFC 30
Research and development for personnel and property protection: global security issues
/ Pavel Nečas, Ján Jurčák.
In: Bezpieczeństwo - ujęcie kompleksowe. - Katowice : Wyższa Szkoła Zarządzania
Marketingowego i Języków Obcych w Katowicach, 2012. - ISBN 978-83-87296-24-7. - S.
447-454.
[NEČAS, Pavel (50%) - JURČÁK, Ján (50%)]
AFC 31
Current status of the implementation of human resource management in terms of the
Armed Forces of the Slovak Republic / Jaroslav Nekoranec, Katarína Stoláriková.
In: AFASES 2012 [elektronický zdroj] : scientific research and education in the air force. Brasov : Henri Coanda Air Force Academy, 2012. - ISSN 2247-3173. - CD-ROM, S. 141-148. Recenzované.
Plný text: http://www.afahc.ro/afases/AFASES_2012/Docs/volum_b.pdf
[NEKORANEC, Jaroslav (90%) - STOLÁRIKOVÁ, Katarína (10%)]
AFC 32
Vibration analysis of chassis of weapon systems / Š. Pavlov, P. Kalna.
In: Transport means 2012 : proceedings of the 16th international conference. - Kaunas :
Kaunas University of Technology, 2012. - ISSN 1822-296X. - S. 187-191. - Recenzované.
[PAVLOV, Štěpán (50%) - KALNA, Peter (50%)]
AFC 33
Communication and creative skills of managers at the Armed Forces Academy in
Liptovský Mikuláš / Mária Petrufová.
In: Public management 2012 : spoleczne aspekty funkcjonowania organizacji publicznych. Warszawa : Akademia Obrony Narodowej, 2012. - ISBN 978-83-7523-181-6,
978-83-7523-182-3. - S. 11-25.
[PETRUFOVÁ, Mária (100%)]
AFC 34
MANPADS - do they present real threat? / Tomáš Schóber, Matúš Grega, Pavel Nečas.
In: AFASES 2012 [elektronický zdroj] : scientific research and education in the air force. Brasov : Henri Coanda Air Force Academy, 2012. - ISSN 2247-3173. - CD-ROM, S. 957-963. Recenzované.
Plný text: http://www.afahc.ro/afases/AFASES_2012/Docs/volum_b.pdf
[SCHÓBER, Tomáš (40%) - GREGA, Matúš (30%) - NEČAS, Pavel (30%)]
AFC 35
Impact of the financial crisis on selected European Union air forces and their capabilities
/ Tomáš Schóber, Blažej Lippay, Pavel Nečas.
In: AFASES 2012 [elektronický zdroj] : scientific research and education in the air force. Brasov : Henri Coanda Air Force Academy, 2012. - ISSN 2247-3173. - CD-ROM, S. 951-956. Recenzované.
Plný text: http://www.afahc.ro/afases/AFASES_2012/Docs/volum_b.pdf
[SCHÓBER, Tomáš (40%) - LIPPAY, Blažej (30%) - NEČAS, Pavel (30%)]
AFC 36
Nongovernment organizations in crisis management operations / Milan Sopóci, Pavel
Nečas.
In: The 18th International Conference The Knowledge-Based Organization - KBO 2012 :
management and military sciences. - Sibiu : Nicolae Balcescu Land Forces Academy, 2012. ISSN 1843-6722. - S. 652-658. - Zborník má 67 recenzentov.
[SOPÓCI, Milan (50%) - NEČAS, Pavel (50%)]
AFC 37
Leadership of changes in organization / Milan Sopóci, Mária Petrufová.
In: Public management 2012 : problemy funkcjonowania organizacji publicznych. - Warszawa :
Akademia Obrony Narodowej, 2012. - ISBN 978-83-7523-181-6, 978-83-7523-183-0. - S.
340-345.
[SOPÓCI, Milan (50%) - PETRUFOVÁ, Mária (50%)]
AFC 38
Operačné umenie - agenda malých ozbrojených síl? [Operational art - the agenda of
small armed forces?] / Peter Spilý.
In: Výstavba, rozvoj a použití AČR 2012 [elektronický zdroj] : tvorba a rozvoj operačních
koncepcí - klíč k rozvoji budoucích schopností AČR. - Brno : Univerzita obrany, 2012. - ISBN
978-80-7231-909-1. - CD-ROM, S. 1-10. - Zborník má 12 recenzentov.
[SPILÝ, Peter (100%)]
AFC 39
Význam sofistikovaných informácií pre ochranu vojsk [Importance of sophisticated
information for military troops protection] / Peter Spilý, Miroslav Žák.
In: Internet, Competitiveness and Organizational Security [elektronický zdroj] : XIV Annual
International Conference. - Zlín : Tomas Bata University in Zlín, 2012. - ISBN
978-80-7454-142-1. - CD-ROM, S. 159-168. - Recenzované.
[SPILÝ, Peter (50%) - ŽÁK, Miroslav (50%)]
AFC 40
New aspects of the management of defense resources of the state [Nové aspekty
manažmentu obranných zdrojov v štáte] / Miroslav Školník.
In: Public management 2012 : problemy funkcjonowania organizacji publicznych. - Warszawa :
Akademia Obrony Narodowej, 2012. - ISBN 978-83-7523-181-6, 978-83-7523-183-0. - S.
64-74.
[ŠKOLNÍK, Miroslav (100%)]
AFC 41
Ozbrojené sily v nových ekonomických podmienkach bezpečnosti spoločnosti [Armed
forces in the new economic conditions of safety in the society] / Školník Miroslav, Šteuček
Ján.
In: Ochrana životních podmínek obyvatelstva [elektronický zdroj] : 7. vědecká mezinárodní
konference. - Brno : VŠKE, 2012. - ISBN 978-80-86710-57-0. - CD-ROM, S. 566-575. - Zborník
má 11 recenzentov. - Tiež zborník anotácií. - S. 84.
[ŠKOLNÍK, Miroslav (50%) - ŠTEUČEK, Ján (50%)]
AFC 42
Efektívna nákupná a obchodná logistika / Ján Šteuček, Miroslav Školník.
In: Logistika v teorii a praxi IV : sborník příspěvků z mezinárodní vědecké konference vydaný v
rámci řešení projektu Logistické centrum - cz.1.0.7/2.4.00/12.0069. - Uherské Hradiště : FLKŘ,
Ústav logistiky, OHK, 2012. - ISBN 978-80-7454-145-2. - S. 50-58.
[ŠTEUČEK, Ján (50%) - ŠKOLNÍK, Miroslav (50%)]
AFC 43
FPGA - disruptive technologie for military applications / Michal Turčaník.
In: AFASES 2012 [elektronický zdroj] : scientific research and education in the air force. Brasov : Henri Coanda Air Force Academy, 2012. - ISSN 2247-3173. - CD-ROM, S. 589-594. Recenzované.
Plný text: http://www.afahc.ro/afases/AFASES_2012/Docs/volum_b.pdf
[TURČANÍK, Michal (100%)]
AFC 44
Využitie informačných systémov na taktickom a operačnom stupni [Using of information
systems at the tactical and operation level] / Miroslav Žák, Pavel Bučka.
In: Výstavba, rozvoj a použití AČR 2012 [elektronický zdroj] : tvorba a rozvoj operačních
koncepcí - klíč k rozvoji budoucích schopností AČR. - Brno : Univerzita obrany, 2012. - ISBN
978-80-7231-909-1. - CD-ROM, S. 1-10. - Zborník má 12 recenzentov.
[ŽÁK, Miroslav (50%) - BUČKA, Pavel (50%)]
AFC 45
Systémy na podporu rozhodovania v mierových operáciách [Decision support systems
in peace keeping operation] / Miroslav Žák, Ondrej Kredatus.
In: Internet, Competitiveness and Organizational Security [elektronický zdroj] : XIV Annual
International Conference. - Zlín : Tomas Bata University in Zlín, 2012. - ISBN
978-80-7454-142-1. - CD-ROM, S. 240-248. - Recenzované.
[ŽÁK, Miroslav (50%) - KREDATUS, Ondrej (50%)]
AFC 46
Niektoré aspekty transformácie ozbrojených síl [Some aspects of armed forces
transformation] / Rudolf Žídek, Miroslav Žák.
In: Výstavba, rozvoj a použití AČR 2012 [elektronický zdroj] : tvorba a rozvoj operačních
koncepcí - klíč k rozvoji budoucích schopností AČR. - Brno : Univerzita obrany, 2012. - ISBN
978-80-7231-909-1. - CD-ROM, S. 1-9. - Zborník má 12 recenzentov.
[ŽÍDEK, Rudolf (50%) - ŽÁK, Miroslav (50%)]
AFD
Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
AFD 1
Fracture surface observation of armox 500T in dependence on temperature / Norbert
Adamec, Vladimír Bella, Mariana Kuffová.
In: TRANSFER 2012 [elektronický zdroj] : využívanie nových poznatkov v strojárskej praxi. Trenčín : Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne, 2012. - ISBN
978-80-8075-560-7. - USB kľúč, S. 1-5. - Zborník má 4 recenzentov.
[ADAMEC, Norbert (40%) - BELLA, Vladimír (30%) - KUFFOVÁ, Mariana (30%)]
AFD 2
Analysis of structure of rolled cast armor of medium hardness / Notbert Adamec, Mário
Štiavnický, Vladimír Bella.
In: ICMT´ - 2012 [elektronický zdroj] : Proceedings of the International Conference on Military
Technologies and Special Technologies 2012. - Trenčín : Faculty of Special Technologies,
Alexander Dubček University of Trenčín, 2012. - ISBN 978-80-8075-525-6. - CD-ROM, S.
270-275. - Zborník má 17 recenzentov. - Konferencia sa konala v rámci sprievodného programu
IDEB 2012.
[ADAMEC, Norbert (40%) - ŠTIAVNICKÝ, Mário (30%) - BELLA, Vladimír (30%)]
AFD 3
Proliferácia chemických zbraní v kontexte aktuálnych medzinárodných vzťahov / Daša
Adašková, Pavel Bučka.
In: Národná a medzinárodná bezpečnosť 2012 [elektronický zdroj] : medzinárodná vedecká
konferencia. - Liptovský Mikuláš : Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava
Štefánika, 2012. - ISBN 978-80-8040-450-5. - CD-ROM, S. 9-17. - Zborník má 7 recenzentov. Chybné ISBN 978-80-8040-4508-5.
[ADAŠKOVÁ, Daša (50%) - BUČKA, Pavel (50%)]
AFD 4
New combat net radios in Slovak Army / Marián Babjak, Martin Marko.
In: NTSP 2012 [elektronický zdroj] : 16 - 18 May 2012, Tatranske Zruby, Slovakia. - Liptovsky
Mikulas : Armed Forces Academy of Gen. M. R. Stefanik, 2012. - ISBN 978-80-8040-447-5. CD-ROM, S. 7-11. - Zborník má 26 recenzentov.
[BABJAK, Marián (60%) - MARKO, Martin (40%)]
AFD 5
Manažment zmien v podmienkach OS SR a jeho súvislosť s bezpečnostným systémom
[Change management in Slovak Armed Forces and its relationship with security system]
/ Lubomír Belan, Jaroslav Nekoranec.
In: Bezpečné Slovensko a Európska únia : zborník príspevkov zo 6. medzinárodnej vedeckej
konferencie. - Košice : Vysoká škola bezpečnostného manažérstva v Košiciach, 2012. - ISBN
978-80-89282-82-1. - S. 31-38.
[BELAN, Lubomír (50%) - NEKORANEC, Jaroslav (50%)]
AFD 6
Proces implementácie manažmentu zmien v podmienkach OS SR / Lubomír Belan,
Jaroslav Nekoranec.
In: Manažment - teória, výučba a prax 2012 [elektronický zdroj] : zborník príspevkov z
medzinárodnej vedecko-odbornej konferencie. - Liptovský Mikuláš : Akadémia ozbrojených síl
gen. M. R. Štefánika, 2012. - ISBN 978-80-8040-452-9. - CD-ROM, S. 15-20.
[BELAN, Lubomír (50%) - NEKORANEC, Jaroslav (50%)]
AFD 7
Experimentálne overovanie využitia parametra RSSI pre odhad vzdialenosti senzorových
bodov v WSN [Experimental verification of RSSI parameter usage for sensor nodes
distance estimation in WSN] / Roman Berešík ... [et al.].
In: Informatika a automatizácia v riadení procesov [elektronický zdroj] : VIII. vedecká
konferencia s medzinárodnou účasťou. - Zvolen : Technická univerzita vo Zvolene, 2012. ISBN 978-80-228-2410-1. - CD-ROM, S. 21-30.
[BEREŠÍK, Roman (25%) - PUTTERA, Jozef (25%) - MATOUŠEK, Zdeněk (25%) ŠOSTRONEK, Mikuláš (25%)]
AFD 8
Modelovanie vývoja počtov dôstojníkov (konkurenčné výbery) [Modeling development of
officers (competitive selection)] / Bučka Pavel, Gonos Maroš.
In: Riadenie bezpečnosti zložitých systémov 2012 [elektronický zdroj] : medzinárodný
vedecko-odborný seminár. - Liptovský Mikuláš : Akadémia ozbrojených síl generála Milana
Rastislava Štefánika, 2012. - ISBN 978-80-8040-441-3. - CD-ROM, S. 82-91.
[BUČKA, Pavel (50%) - GONOS, Maroš (50%)]
AFD 9
Analýza prípravy, nasadenia a návratu príslušníkov OS SR z operácií medzinárodného
krízového manažmentu / Pavel Bučka, Ondřej Novosad.
In: Národná a medzinárodná bezpečnosť 2012 [elektronický zdroj] : medzinárodná vedecká
konferencia. - Liptovský Mikuláš : Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava
Štefánika, 2012. - ISBN 978-80-8040-450-5. - CD-ROM, S. 33-42. - Zborník má 7 recenzentov.
- Chybné ISBN 978-80-8040-4508-5.
[BUČKA, Pavel (50%) - NOVOSAD, Ondřej (50%)]
AFD 10
Príprava, nasadenie a návrat príslušníkov Ozbrojených síl Slovenskej republiky z
operácií medzinárodného krízového manažmentu [Preparation, deployment and
returning members of the Slovak Armed Forces from the operations of international
crisis management] / Bučka Pavel, Novosad Ondřej.
In: Riadenie bezpečnosti zložitých systémov 2012 [elektronický zdroj] : medzinárodný
vedecko-odborný seminár. - Liptovský Mikuláš : Akadémia ozbrojených síl generála Milana
Rastislava Štefánika, 2012. - ISBN 978-80-8040-441-3. - CD-ROM, S. 67-81.
[BUČKA, Pavel (50%) - NOVOSAD, Ondřej (50%)]
AFD 11
Využitie systému SIMS v mierových operáciách / Pavel Bučka, Miroslav Žák.
In: Národná a medzinárodná bezpečnosť 2012 [elektronický zdroj] : medzinárodná vedecká
konferencia. - Liptovský Mikuláš : Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava
Štefánika, 2012. - ISBN 978-80-8040-450-5. - CD-ROM, S. 43-51. - Zborník má 7 recenzentov.
- Chybné ISBN 978-80-8040-4508-5.
[BUČKA, Pavel (50%) - ŽÁK, Miroslav (50%)]
AFD 12
Civilno-vojenská spolupráca a psychologické operácie v operačnom prostredí / Alena
Budveselová.
In: Interoperability Conference 2012 [elektronický zdroj] : zborník príspevkov zo 14.
medzinárodnej vedeckej konferencie v Liptovskom Mikuláši 29. marca 2012. - Liptovský
Mikuláš : Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika, 2012. - ISBN
978-80-8040-449-9. - CD-ROM, S. 101-115.
[BUDVESELOVÁ, Alena (100%)]
AFD 13
Informačná bezpečnosť v Ruskej federácii / Alena Budveselová.
In: Národná a medzinárodná bezpečnosť 2012 [elektronický zdroj] : medzinárodná vedecká
konferencia. - Liptovský Mikuláš : Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava
Štefánika, 2012. - ISBN 978-80-8040-450-5. - CD-ROM, S. 52-59. - Zborník má 7 recenzentov.
- Chybné ISBN 978-80-8040-4508-5.
[BUDVESELOVÁ, Alena (100%)]
AFD 14
Postavenie Prechodnej národnej rady v procese budovania demokracie v Líbyi / Alena
Budveselová.
In: Bezpečnostné fórum 2012 : zborník príspevkov z V. medzinárodnej vedeckej konferencie v
Banskej Bystrici 8.-9. februára 2012 : 2. zväzok. - Banská Bystrica : Fakulta politických vied a
medzinárodných vzťahov Univerzita Mateja Bela, 2012. - ISBN 978-80-557-0332-9. - S.
800-806.
[BUDVESELOVÁ, Alena (100%)]
AFD 15
Characteristics of hydraulic shock absorbers / Peter Droppa.
In: ICMT´ - 2012 [elektronický zdroj] : Proceedings of the International Conference on Military
Technologies and Special Technologies 2012. - Trenčín : Faculty of Special Technologies,
Alexander Dubček University of Trenčín, 2012. - ISBN 978-80-8075-525-6. - CD-ROM, S.
21-28. - Zborník má 17 recenzentov. - Konferencia sa konala v rámci sprievodného programu
IDEB 2012.
[DROPPA, Peter (100%)]
AFD 16
Diagnostics of chassis of wheeled vehicles / Peter Droppa, Martin Hanulík, Štěpán Pavlov.
In: Výzbroj a technika pozemných síl 2012 [elektronický zdroj] : 18. medzinárodná vedecká
konferencia. - Liptovský Mikuláš : Akadémia ozbrojených síl generála M. R. Štefánika, 2012. ISBN 978-80-8040-458-1. - CD-ROM, S. 34-40.
[DROPPA, Peter (34%) - HANULÍK, Martin (33%) - PAVLOV, Štěpán (33%)]
AFD 17
Príprava ozbrojených síl na plnenie asistenčných úloh na území Slovenskej republiky /
Viera Frianová.
In: Riešenie krízových situácií v špecifickom prostredí [elektronický zdroj] : 17. medzinárodná
vedecká konferencia. - Žilina : Žilinská univerzita, 2012. - ISBN 978-80-554-0537-7. - CD-ROM,
S. 141-147.
[FRIANOVÁ, Viera (100%)]
AFD 18
Rozvíjanie ekonomického myslenia a podnecovanie ekonomického konania vojenských
profesionálov ako reflexia na požiadavky praxe / Viera Frianová.
In: Manažment - teória, výučba a prax 2012 [elektronický zdroj] : zborník príspevkov z
medzinárodnej vedecko-odbornej konferencie. - Liptovský Mikuláš : Akadémia ozbrojených síl
gen. M. R. Štefánika, 2012. - ISBN 978-80-8040-452-9. - CD-ROM, S. 89-95.
[FRIANOVÁ, Viera (100%)]
AFD 19
Analýza operačného prostredia / Štefan Ganoczy.
In: Interoperability Conference 2012 [elektronický zdroj] : zborník príspevkov zo 14.
medzinárodnej vedeckej konferencie v Liptovskom Mikuláši 29. marca 2012. - Liptovský
Mikuláš : Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika, 2012. - ISBN
978-80-8040-449-9. - CD-ROM, S. 234-248.
[GANOCZY, Štefan (100%)]
AFD 20
Analýza operačných faktorov v zastavanom prostredí / Štefan Ganoczy, Michal Hrnčiar.
In: Bezpečnostné fórum 2012 : zborník príspevkov z V. medzinárodnej vedeckej konferencie v
Banskej Bystrici 8.-9. februára 2012 : 2. zväzok. - Banská Bystrica : Fakulta politických vied a
medzinárodných vzťahov Univerzita Mateja Bela, 2012. - ISBN 978-80-557-0332-9. - S.
633-640.
[GANOCZY, Štefan (50%) - HRNČIAR, Michal (50%)]
AFD 21
Charakteristika, model a typológia zastavaného priestoru / Štefan Ganoczy, Michal Hrnčiar.
In: Interoperability Conference 2012 [elektronický zdroj] : zborník príspevkov zo 14.
medzinárodnej vedeckej konferencie v Liptovskom Mikuláši 29. marca 2012. - Liptovský
Mikuláš : Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika, 2012. - ISBN
978-80-8040-449-9. - CD-ROM, S. 211-222.
[GANOCZY, Štefan (50%) - HRNČIAR, Michal (50%)]
AFD 22
Možnosti zvyšovania funkcionality integrovaného záchranného systému / Štefan
Ganoczy, Michal Hrnčiar.
In: Národná a medzinárodná bezpečnosť 2012 [elektronický zdroj] : medzinárodná vedecká
konferencia. - Liptovský Mikuláš : Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava
Štefánika, 2012. - ISBN 978-80-8040-450-5. - CD-ROM, S. 112-123. - Zborník má 7
recenzentov. - Chybné ISBN 978-80-8040-4508-5.
[GANOCZY, Štefan (50%) - HRNČIAR, Michal (50%)]
AFD 23
Horská záchranná služba ako súčasť integrovaného záchranného systému / Štefan
Ganoczy, Jozef Janiga.
In: Národná a medzinárodná bezpečnosť 2012 [elektronický zdroj] : medzinárodná vedecká
konferencia. - Liptovský Mikuláš : Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava
Štefánika, 2012. - ISBN 978-80-8040-450-5. - CD-ROM, S. 124-132. - Zborník má 7
recenzentov. - Chybné ISBN 978-80-8040-4508-5.
[GANOCZY, Štefan (50%) - JANIGA, Jozef (50%)]
AFD 24
Efektívna príprava manažérov krízy / Matúš Grega.
In: Mladá veda 2012 - Veda a krízové situácie [elektronický zdroj] : IX. medzinárodná vedecká
konferencia mladých vedeckých pracovníkov a doktorandov. - Žilina : FŠI, Žilinská univerzita v
Žiline, 2012. - ISBN 978-80-554-0575-9. - CD-ROM, S. 88-96. - Zborník má 27 recenzentov.
[GREGA, Matúš (100%)]
AFD 25
Simulácie ako prostriedok verifikácie operačných postupov krízového štábu / Matúš
Grega ... [et al.].
In: Bezpečnostné fórum 2012 : zborník príspevkov z V. medzinárodnej vedeckej konferencie v
Banskej Bystrici 8.-9. februára 2012 : 2. zväzok. - Banská Bystrica : Fakulta politických vied a
medzinárodných vzťahov Univerzita Mateja Bela, 2012. - ISBN 978-80-557-0332-9. - S.
574-581.
[GREGA, Matúš (25%) - SCHÓBER, Tomáš (25%) - NEČAS, Pavel (25%) - LIPPAY, Blažej
(25%)]
AFD 26
Hliadkovanie v operáciách medzinárodného krízového manažmentu / Michal Hrnčiar.
In: Interoperability Conference 2012 [elektronický zdroj] : zborník príspevkov zo 14.
medzinárodnej vedeckej konferencie v Liptovskom Mikuláši 29. marca 2012. - Liptovský
Mikuláš : Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika, 2012. - ISBN
978-80-8040-449-9. - CD-ROM, S. 249-260.
[HRNČIAR, Michal (100%)]
AFD 27
Hrozby a riziká spojené s činnosťou v zastavanom priestore / Michal Hrnčiar, Štefan
Ganoczy.
In: Interoperability Conference 2012 [elektronický zdroj] : zborník príspevkov zo 14.
medzinárodnej vedeckej konferencie v Liptovskom Mikuláši 29. marca 2012. - Liptovský
Mikuláš : Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika, 2012. - ISBN
978-80-8040-449-9. - CD-ROM, S. 223-233.
[HRNČIAR, Michal (50%) - GANOCZY, Štefan (50%)]
AFD 28
General aspects of female terrorism / Batyr Khalmyradov, Pavel Nečas.
In: Bezpečnostné fórum 2012 : zborník príspevkov z V. medzinárodnej vedeckej konferencie v
Banskej Bystrici 8.-9. februára 2012 : 1. zväzok. - Banská Bystrica : Fakulta politických vied a
medzinárodných vzťahov Univerzita Mateja Bela, 2012. - ISBN 978-80-557-0331-2. - S.
118-123.
[CHALMURADOV, Batyr (50%) - NEČAS, Pavel (50%)]
AFD 29
Riadenie zmien v súvislosti s realizáciou outsourcingu / Soňa Jirásková.
In: Manažment - teória, výučba a prax 2012 [elektronický zdroj] : zborník príspevkov z
medzinárodnej vedecko-odbornej konferencie. - Liptovský Mikuláš : Akadémia ozbrojených síl
gen. M. R. Štefánika, 2012. - ISBN 978-80-8040-452-9. - CD-ROM, S. 178-186.
[JIRÁSKOVÁ, Soňa (100%)]
AFD 30
Analýza spravodajstva pre potreby operácií / Vojtech Jurčák.
In: Interoperability Conference 2012 [elektronický zdroj] : zborník príspevkov zo 14.
medzinárodnej vedeckej konferencie v Liptovskom Mikuláši 29. marca 2012. - Liptovský
Mikuláš : Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika, 2012. - ISBN
978-80-8040-449-9. - CD-ROM, S. 116-131.
[JURČÁK, Vojtech (100%)]
AFD 31
Ontologický model asymetrických hrozieb v projekte SIMS / Vojtech Jurčák.
In: Bezpečnostné fórum 2012 : zborník príspevkov z V. medzinárodnej vedeckej konferencie v
Banskej Bystrici 8.-9. februára 2012 : 2. zväzok. - Banská Bystrica : Fakulta politických vied a
medzinárodných vzťahov Univerzita Mateja Bela, 2012. - ISBN 978-80-557-0332-9. - S.
618-628.
[JURČÁK, Vojtech (100%)]
AFD 32
Analýza plánovacích štruktúr krízového manažmentu Európskej únie / Vojtech Jurčák,
René Naď.
In: Národná a medzinárodná bezpečnosť 2012 [elektronický zdroj] : medzinárodná vedecká
konferencia. - Liptovský Mikuláš : Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava
Štefánika, 2012. - ISBN 978-80-8040-450-5. - CD-ROM, S. 206-215. - Zborník má 7
recenzentov. - Chybné ISBN 978-80-8040-4508-5.
[JURČÁK, Vojtech (40%) - NAĎ, René (60%)]
AFD 33
Metodika eliminácie bezpečnostných hrozieb / Vojtech Jurčák, Ján Jurčák.
In: Bezpečné Slovensko a Európska únia : zborník príspevkov z 5. medzinárodnej vedeckej
konferencie. - Košice : Vysoká škola bezpečnostného manažérstva v Košiciach, 2011. - ISBN
978-80-89282-65-4. - S. 189-194.
[JURČÁK, Vojtech (50%) - JURČÁK, Ján (50%)]
AFD 34
Sociálna práca, sociálne poradenstvo a sociálno-psychologická podpora vojaka v
nasadení a vojenská rodina / Korčoková Zuzana, Matis Jozef.
In: Metódy sociálnej práce s rodinou : zborník príspevkov z vedeckej konferencie s
medzinárodnou účasťou pri príležitosti 10. výročia vzniku Vysokej školy zdravotníctva a
sociálnej práce sv. Alžbety a Svetového dňa sociálnej práce 20.03.2012. - Bratislava : Vysoká
škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave, 2012. - ISBN 978-80-8132-050-7.
- S. 284-294.
[KORČOKOVÁ, Zuzana (50%) - MATIS, Jozef (50%)]
AFD 35
Arabské revolúcie a ich vplyv na ďalší vývoj vo svete / Ondrej Kredatus.
In: Bezpečnostné fórum 2012 : zborník príspevkov z V. medzinárodnej vedeckej konferencie v
Banskej Bystrici 8.-9. februára 2012 : 2. zväzok. - Banská Bystrica : Fakulta politických vied a
medzinárodných vzťahov Univerzita Mateja Bela, 2012. - ISBN 978-80-557-0332-9. - S.
771-778.
[KREDATUS, Ondrej (100%)]
AFD 36
Možnosti využitia projektu SIMS pri plánovaní mierových operácií / Ondrej Kredatus.
In: Interoperability Conference 2012 [elektronický zdroj] : zborník príspevkov zo 14.
medzinárodnej vedeckej konferencie v Liptovskom Mikuláši 29. marca 2012. - Liptovský
Mikuláš : Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika, 2012. - ISBN
978-80-8040-449-9. - CD-ROM, S. 172-182.
[KREDATUS, Ondrej (100%)]
AFD 37
Vojenská sila Číny a jej vplyv na ďalší vývoj vo svete / Ondrej Kredatus.
In: Národná a medzinárodná bezpečnosť 2012 [elektronický zdroj] : medzinárodná vedecká
konferencia. - Liptovský Mikuláš : Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava
Štefánika, 2012. - ISBN 978-80-8040-450-5. - CD-ROM, S. 257-262. - Chybné ISBN
978-80-8040-4508-5. - Zborník má 7 recenzentov.
[KREDATUS, Ondrej (100%)]
AFD 38
Využitie počítačového programu Expert Choice v rozhodovacom procese veliteľa / Ondrej
Kredatus.
In: Interoperability Conference 2012 [elektronický zdroj] : zborník príspevkov zo 14.
medzinárodnej vedeckej konferencie v Liptovskom Mikuláši 29. marca 2012. - Liptovský
Mikuláš : Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika, 2012. - ISBN
978-80-8040-449-9. - CD-ROM, S. 132-140.
[KREDATUS, Ondrej (100%)]
AFD 39
Komplexný prístup v operáciách / Milan Labuzík.
In: Interoperability Conference 2012 [elektronický zdroj] : zborník príspevkov zo 14.
medzinárodnej vedeckej konferencie v Liptovskom Mikuláši 29. marca 2012. - Liptovský
Mikuláš : Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika, 2012. - ISBN
978-80-8040-449-9. - CD-ROM, S. 28-37.
[LABUZÍK, Milan (100%)]
AFD 40
Operácie Európskej únie / Milan Labuzík.
In: Národná a medzinárodná bezpečnosť 2012 [elektronický zdroj] : medzinárodná vedecká
konferencia. - Liptovský Mikuláš : Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava
Štefánika, 2012. - ISBN 978-80-8040-450-5. - CD-ROM, S. 283-294. - Zborník má 7
recenzentov. - Chybné ISBN 978-80-8040-4508-5.
[LABUZÍK, Milan (100%)]
AFD 41
Operačné prostredie a jeho charakteristika / Milan Labuzík, Alena Budveselová.
In: Interoperability Conference 2012 [elektronický zdroj] : zborník príspevkov zo 14.
medzinárodnej vedeckej konferencie v Liptovskom Mikuláši 29. marca 2012. - Liptovský
Mikuláš : Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika, 2012. - ISBN
978-80-8040-449-9. - CD-ROM, S. 48-65.
[LABUZÍK, Milan (60%) - BUDVESELOVÁ, Alena (40%)]
AFD 42
Základné parametre akumulátorových batérií a možnosti ich určenia / Bohuslav Lakota,
Zdislav Exnar.
In: Alternatívne zdroje energie [elektronický zdroj] : 8. ročník vedecko-odbornej konferencie s
medzinárodnou účasťou. - Liptovský Mikuláš : SES - pobočka v Liptovskom Mikuláši, 2012. ISBN 978-80-89456-08-6. - CD-ROM, S. 1-10. - Zborník má 24 recenzentov.
[LAKOTA, Bohuslav (80%) - EXNAR, Zdislav (20%)]
AFD 43
Obranné zdroje v podmienkach dlhovej krízy / Ladislav Lašček.
In: Manažment - teória, výučba a prax 2012 [elektronický zdroj] : zborník príspevkov z
medzinárodnej vedecko-odbornej konferencie. - Liptovský Mikuláš : Akadémia ozbrojených síl
gen. M. R. Štefánika, 2012. - ISBN 978-80-8040-452-9. - CD-ROM, S. 220-226. - Zborník má 5
recenzentov.
[LAŠČEK, Ladislav (100%)]
AFD 44
Úloha programov a podprogramov obranného plánovania v krízovom manažmente /
Ladislav Lašček.
In: Riešenie krízových situácií v špecifickom prostredí [elektronický zdroj] : 17. medzinárodná
vedecká konferencia. - Žilina : Žilinská univerzita, 2012. - ISBN 978-80-554-0537-7. - CD-ROM,
S. 343-348.
[LAŠČEK, Ladislav (100%)]
AFD 45
Architektúra moderného IKT systému v operáciách krízového manažmentu / Marcel Linek.
In: Mladá veda 2012 - Veda a krízové situácie [elektronický zdroj] : IX. medzinárodná vedecká
konferencia mladých vedeckých pracovníkov a doktorandov. - Žilina : FŠI, Žilinská univerzita v
Žiline, 2012. - ISBN 978-80-554-0575-9. - CD-ROM, S. 181-187. - Zborník má 27 recenzentov.
[LINEK, Marcel (100%)]
AFD 46
Obranné plánovanie a bezpečnostný systém štátu / Marcel Linek.
In: Bezpečné Slovensko a Európska únia : zborník príspevkov zo 6. medzinárodnej vedeckej
konferencie. - Košice : Vysoká škola bezpečnostného manažérstva v Košiciach, 2012. - ISBN
978-80-89282-82-1. - S. 271-278.
[LINEK, Marcel (100%)]
AFD 47
Diagnostikovanie športovej výkonnosti v príprave biatlonistu veteránskej kategórie /
Dušan Litva.
In: Kondičný tréning v roku 2012 : recenzovaný vedecký zborník z medzinárodnej vedeckej
konferencie. - Banská Bystrica : Slovenská asociácia kondičných trénerov, Slovenská vedecká
spoločnosť pre telesnú výchovu a šport, Univerzita Mateja Bela, 2012. - ISBN
978-80-8141-023-9. - S. 303-313. - Zborník má 6 recenzentov.
[LITVA, Dušan (100%)]
AFD 48
Bezpečnostné hrozby v podobe neregulárnych aktivít / Ivan Majchút.
In: Manažment - teória, výučba a prax 2012 [elektronický zdroj] : zborník príspevkov z
medzinárodnej vedecko-odbornej konferencie. - Liptovský Mikuláš : Akadémia ozbrojených síl
gen. M. R. Štefánika, 2012. - ISBN 978-80-8040-452-9. - CD-ROM, S. 245-251. - Zborník má 5
recenzentov.
[MAJCHÚT, Ivan (100%)]
AFD 49
Building the capabilities of armed forces to conduct irregular warfare / Ivan Majchút.
In: Interoperability Conference 2012 [elektronický zdroj] : zborník príspevkov zo 14.
medzinárodnej vedeckej konferencie v Liptovskom Mikuláši 29. marca 2012. - Liptovský
Mikuláš : Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika, 2012. - ISBN
978-80-8040-449-9. - CD-ROM, S. 66-78.
[MAJCHÚT, Ivan (100%)]
AFD 50
Civilno-vojenské vzťahy v kontexte účasti ozbrojených síl v novodobých ozbrojených
konfliktoch / Ivan Majchút.
In: Bezpečnostné fórum 2012 : zborník príspevkov z V. medzinárodnej vedeckej konferencie v
Banskej Bystrici 8.-9. februára 2012 : 2. zväzok. - Banská Bystrica : Fakulta politických vied a
medzinárodných vzťahov Univerzita Mateja Bela, 2012. - ISBN 978-80-557-0332-9. - S.
568-573.
[MAJCHÚT, Ivan (100%)]
AFD 51
Integrácia západného Balkánu do Európy / Ivan Majchút.
In: Národná a medzinárodná bezpečnosť 2012 [elektronický zdroj] : medzinárodná vedecká
konferencia. - Liptovský Mikuláš : Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava
Štefánika, 2012. - ISBN 978-80-8040-450-5. - CD-ROM, S. 349-355. - Zborník má 7
recenzentov. - Chybné ISBN 978-80-8040-4508-5.
[MAJCHÚT, Ivan (100%)]
AFD 52
Velenie a riadenie v kontexte vedenia súčasných vojenských operácií / Ivan Majchút.
In: Interoperability Conference 2012 [elektronický zdroj] : zborník príspevkov zo 14.
medzinárodnej vedeckej konferencie v Liptovskom Mikuláši 29. marca 2012. - Liptovský
Mikuláš : Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika, 2012. - ISBN
978-80-8040-449-9. - CD-ROM, S. 183-190.
[MAJCHÚT, Ivan (100%)]
AFD 53
Effect of detergent Motor-fit on kinematic viscosity of motor oil 5W-30 / Miroslav Marko,
Mário Štiavnický.
In: TRANSFER 2012 [elektronický zdroj] : využívanie nových poznatkov v strojárskej praxi. Trenčín : Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne, 2012. - ISBN
978-80-8075-560-7. - USB kľúč, S. 1-14. - Zborník má 4 recenzentov.
[MARKO, Miroslav (60%) - ŠTIAVNICKÝ, Mário (40%)]
AFD 54
Effect of glycol compounds, fuel and water on MO / Miroslav Marko, Mário Štiavnický.
In: 11 International Technical Systems Degradation Conference : Liptovský Mikuláš, 11-14 April
2012. - Warszawa : Polskie Naukowo-Techniczne Towarzystwo Eksploatacyjne, 2012. - ISBN
978-83-930944-3-1. - S. 29-34. - Tiež Zeszyty Naukowe Instytutu Pojazdów. - ISSN 1642-347X.
- 3 (89) (2012), s. 109-116.
[MARKO, Miroslav (60%) - ŠTIAVNICKÝ, Mário (40%)]
AFD 55
Effect of water and unwanted contaminants on motor oils / Miroslav Marko, Mário
Štiavnický.
In: ICMT´ - 2012 [elektronický zdroj] : Proceedings of the International Conference on Military
Technologies and Special Technologies 2012. - Trenčín : Faculty of Special Technologies,
Alexander Dubček University of Trenčín, 2012. - ISBN 978-80-8075-525-6. - CD-ROM, S.
116-122. - Zborník má 17 recenzentov. - Konferencia sa konala v rámci sprievodného programu
IDEB 2012.
[MARKO, Miroslav (60%) - ŠTIAVNICKÝ, Mário (40%)]
AFD 56
Antiopresia a antidiskriminácia - systémové východiská modernej sociálnej práce vo
vojenskom prostredí [Anti-oppression and anti-discrimination - systemic starting points
of modern social work in military environment] / Martinská Mária.
In: Riadenie bezpečnosti zložitých systémov 2012 [elektronický zdroj] : medzinárodný
vedecko-odborný seminár. - Liptovský Mikuláš : Akadémia ozbrojených síl generála Milana
Rastislava Štefánika, 2012. - ISBN 978-80-8040-441-3. - CD-ROM, S. 250-256. - Zborník má 6
recenzentov.
[MARTINSKÁ, Mária (100%)]
AFD 57
Rovnosť príležitostí a harmonizácia práce a rodiny v praxi moderných organizácií [Equal
opportunities and harmonizing work and family in the practice of modern organizations] /
Martinská Mária.
In: Rovnosť príležitosti a zosúlaďovanie práce a rodiny v praxi moderných organizácií
[elektronický zdroj] : medzinárodná vedecká konferencia. - Liptovský Mikuláš : Akadémia
ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika, 2012. - ISBN 978-80-8040-457-4. CD-ROM, S. 8-29.
[MARTINSKÁ, Mária (100%)]
AFD 58
Postavenie vojačky - ženy, vo vojenskej organizácii z aspektu rodovo orientovanej
sociálnej práce [Position of woman soldier in military organization from the aspect of
gender] / Martinská Mária, Matis Jozef.
In: Metódy sociálnej práce s rodinou [elektronický zdroj] : zborník príspevkov z vedeckej
konferencie s medzinárodnou účasťou pri príležitosti 10. výročia vzniku Vysokej školy
zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety a Svetového dňa sociálnej práce 20.03.2012. Bratislava : Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave, 2012. - ISBN
978-80-8132-050-7. - CD-ROM, S. 341-362.
[MARTINSKÁ, Mária (50%) - MATIS, Jozef (50%)]
AFD 59
Vojenská organizácia a prorodinná sociálna politika [Military organization and
family-friendly social policy] / Matis Jozef.
In: Rovnosť príležitosti a zosúlaďovanie práce a rodiny v praxi moderných organizácií
[elektronický zdroj] : medzinárodná vedecká konferencia. - Liptovský Mikuláš : Akadémia
ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika, 2012. - ISBN 978-80-8040-457-4. CD-ROM, S. 134-145.
[MATIS, Jozef (100%)]
AFD 60
Concept of the intelligent active deceptive jammer / Zdeněk Matoušek ... [et al.].
In: NTSP 2012 [elektronický zdroj] : 16 - 18 May 2012, Tatranske Zruby, Slovakia. - Liptovsky
Mikulas : Armed Forces Academy of Gen. M. R. Stefanik, 2012. - ISBN 978-80-8040-447-5. CD-ROM, S. 93-98.
[MATOUŠEK, Zdeněk (25%) - BEREŠÍK, Roman (25%) - ŠOSTRONEK, Mikuláš (25%) OCHODNICKÝ, Ján (25%)]
AFD 61
Obranné plánovanie a manažment zdrojov / Ivan Máčovský, Pavel Bučka.
In: Manažment - teória, výučba a prax 2012 [elektronický zdroj] : zborník príspevkov z
medzinárodnej vedecko-odbornej konferencie. - Liptovský Mikuláš : Akadémia ozbrojených síl
gen. M. R. Štefánika, 2012. - ISBN 978-80-8040-452-9. - CD-ROM, S. 241-244. - Zborník má 5
recenzentov.
[MÁČOVSKÝ, Ivan (50%) - BUČKA, Pavel (50%)]
AFD 62
Smernice pre vyzbrojovanie - základ pre implementáciu zásad manažmentu životného
cyklu systémov a projektového riadenia v rezorte ministerstva obrany / Stanislav
Minarech, Lubomír Belan.
In: Manažment - teória, výučba a prax 2012 [elektronický zdroj] : zborník príspevkov z
medzinárodnej vedecko-odbornej konferencie. - Liptovský Mikuláš : Akadémia ozbrojených síl
gen. M. R. Štefánika, 2012. - ISBN 978-80-8040-452-9. - CD-ROM, S. 278-285.
[MINARECH, Stanislav (40%) - BELAN, Lubomír (60%)]
AFD 63
Bezpečnostné prostredie a akcieschopnosť Ozbrojených síl Slovenskej republiky /
Stanislav Morong.
In: Riešenie krízových situácií v špecifickom prostredí [elektronický zdroj] : 17. medzinárodná
vedecká konferencia. - Žilina : Žilinská univerzita, 2012. - ISBN 978-80-554-0537-7. - CD-ROM,
S. 417-423.
[MORONG, Stanislav (100%)]
AFD 64
Limity obranných zdrojov Slovenskej republiky a kolektívna bezpečnosť [Limits of
defence resources and Slovak Republic of collective security] / Stanislav Morong.
In: Bezpečné Slovensko a Európska únia : zborník príspevkov zo 6. medzinárodnej vedeckej
konferencie. - Košice : Vysoká škola bezpečnostného manažérstva v Košiciach, 2012. - ISBN
978-80-89282-82-1. - S. 318-327.
[MORONG, Stanislav (100%)]
AFD 65
Zásady kvantifikácie a integrácie zdrojov pre potrebu národného krízového manažmentu
/ Stanislav Morong.
In: Manažment - teória, výučba a prax 2012 [elektronický zdroj] : zborník príspevkov z
medzinárodnej vedecko-odbornej konferencie. - Liptovský Mikuláš : Akadémia ozbrojených síl
gen. M. R. Štefánika, 2012. - ISBN 978-80-8040-452-9. - CD-ROM, S. 286-293.
[MORONG, Stanislav (100%)]
AFD 66
EMC testing of shielding enclosure / František Nebus ... [et al.].
In: NTSP 2012 [elektronický zdroj] : 16 - 18 May 2012, Tatranske Zruby, Slovakia. - Liptovsky
Mikulas : Armed Forces Academy of Gen. M. R. Stefanik, 2012. - ISBN 978-80-8040-447-5. CD-ROM, S. 111-116.
[NEBUS, František (20%) - OCHODNICKÝ, Ján (20%) - MATOUŠEK, Zdeněk (20%) - MARKO,
Martin (20%) - ŠOSTRONEK, Mikuláš (20%)]
AFD 67
Shielding effectivenes testing of special containers / František Nebus ... [et al.].
In: ICMT´ - 2012 [elektronický zdroj] : Proceedings of the International Conference on Military
Technologies and Special Technologies 2012. - Trenčín : Faculty of Special Technologies,
Alexander Dubček University of Trenčín, 2012. - ISBN 978-80-8075-525-6. - CD-ROM, S.
35-39. - Zborník má 17 recenzentov. - Konferencia sa konala v rámci sprievodného programu
IDEB 2012.
[NEBUS, František (30%) - MARKO, Martin (20%) - OCHODNICKÝ, Ján (30%) - MATOUŠEK,
Zdeněk (10%) - ŠOSTRONEK, Mikuláš (10%)]
AFD 68
WiMAX model analysis in time selective noise situations / František Nebus, Marian Babjak,
Martin Marko.
In: NTSP 2012 [elektronický zdroj] : 16 - 18 May 2012, Tatranske Zruby, Slovakia. - Liptovsky
Mikulas : Armed Forces Academy of Gen. M. R. Stefanik, 2012. - ISBN 978-80-8040-447-5. CD-ROM, S. 105-110.
[NEBUS, František (60%) - BABJAK, Marián (20%) - MARKO, Martin (20%)]
AFD 69
Postavenie žien na trhu práce v manažmente [Status of women on the labour market in a
management] / Nekoranec Jaroslav.
In: Rovnosť príležitosti a zosúlaďovanie práce a rodiny v praxi moderných organizácií
[elektronický zdroj] : medzinárodná vedecká konferencia. - Liptovský Mikuláš : Akadémia
ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika, 2012. - ISBN 978-80-8040-457-4. CD-ROM, S. 155-159.
[NEKORANEC, Jaroslav (100%)]
AFD 70
Teória a prax služobného hodnotenia profesionálnych vojakov OS SR / Jaroslav
Nekoranec, Ľubomír Matta.
In: Manažment - teória, výučba a prax 2012 [elektronický zdroj] : zborník príspevkov z
medzinárodnej vedecko-odbornej konferencie. - Liptovský Mikuláš : Akadémia ozbrojených síl
gen. M. R. Štefánika, 2012. - ISBN 978-80-8040-452-9. - CD-ROM, S. 294-301.
[NEKORANEC, Jaroslav (50%) - MATTA, Ľubomír (50%)]
AFD 71
Latest communication trends in Multi-GPU accelerated cluster architecture / Miloš Očkay
... [et al.].
In: Proceedings of CSE 2012 International Scientific Conference on Computer Science and
Engineering. - Košice : Department of Computers and Informatics Faculty of Electrical
Engineering and Informatics Technical University of Košice, 2012. - ISBN 978-80-8143-049-7. S. 139-145. - Nerecenzované.
[OČKAY, Miloš (75%) - DROPPA, Martin (15%) - HARAKAĽ, Marcel (5%) - LÍŠKA, Miroslav
(5%)]
AFD 72
Zdravie a pohybový režim vojenských výsluhových dôchodcov / Ján Pápay.
In: Rekreačný šport, zdravie, kvalita života [elektronický zdroj] : zborník príspevkov z vedeckej
konferencie s medzinárodnou účasťou konanej 26. - 27. januára 2012 v Košiciach. - Košice :
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2012. - ISBN 978-80-7097-935-8. - CD-ROM, S.
240-244.
[PÁPAY, Ján (100%)]
AFD 73
Niektoré aspekty marketingovej komunikácie a public relations v podmienkach OS SR
[Selected aspects of marketing communications and public relations in terms of OS SR] /
Mária Petrufová.
In: Trvalo udržateľný rozvoj regiónov a podnikov pomocou inovatívnych a zelených technológií :
zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie uskutočnenej v rámci projektu ITMS
22410420018 Vytvorenie slovensko-českého klastra pre podporu inovatívnych technológií v
cezhraničnom regióne, ktorý je realizovaný s finančnou podporou Operačného programu
cezhraničnej spolupráce Slovenská republika - Česká republika 2007 - 2013. - Trnava :
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Fakulta masmediálnej komunikácie, 2012. - ISBN
978-80-8105-430-3. - S. 271-279.
[PETRUFOVÁ, Mária (100%)]
AFD 74
Rozvoj kľúčových kompetencií v Ozbrojených silách SR [Development of core
competencies in the Slovak Armed Forces] / Mária Petrufová, Soňa Jirásková.
In: Key competencies in knowledge society: today´s trends, methods of development and
researches. - Brussels : EuroScientia, 2011. - ISBN 978-90-818529-5-1. - S. 231-240.
[PETRUFOVÁ, Mária (50%) - JIRÁSKOVÁ, Soňa (50%)]
AFD 75
Profesionalizácia OS SR a manažment ľudských zdrojov / Mária Petrufová, Jaroslav
Nekoranec.
In: Manažment ľudského potenciálu v podniku : 9. medzinárodná vedecká konferencia. Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Ekonomická fakulta, 2012. - ISBN
978-80-557-0361-9. - S. 318-327. - Zborník má 4 recenzentov.
[PETRUFOVÁ, Mária (50%) - NEKORANEC, Jaroslav (50%)]
AFD 76
Súčasné názory na sekuritológiu ako vedu o bezpečnosti / Tomáš Schóber ... [et al.].
In: Bezpečnostné fórum 2012 : zborník príspevkov z V. medzinárodnej vedeckej konferencie v
Banskej Bystrici 8.-9. februára 2012 : 1. zväzok. - Banská Bystrica : Fakulta politických vied a
medzinárodných vzťahov Univerzita Mateja Bela, 2012. - ISBN 978-80-557-0331-2. - S. 34-41.
[SCHÓBER, Tomáš (25%) - LIPPAY, Blažej (25%) - NEČAS, Pavel (25%) - GREGA, Matúš
(25%)]
AFD 77
Elementy rovnosti príležitostí uplatnenia mužov a žien v stredoveku. Pozícia mužov a
žien v monastických štruktúrach [Elements of equal opportunities of men and women in
the middle ages. Position of males and females within monastic structures] / Sipko
Adrian.
In: Rovnosť príležitosti a zosúlaďovanie práce a rodiny v praxi moderných organizácií
[elektronický zdroj] : medzinárodná vedecká konferencia. - Liptovský Mikuláš : Akadémia
ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika, 2012. - ISBN 978-80-8040-457-4. CD-ROM, S. 181-185.
[SIPKO, Adrián (100%)]
AFD 78
Analytické roviny súčasného terorizmu ako paradoxné formy rovnosti príležitostí
[Analytical aspects of modern terrorism as paradox forms of gender studies] / Sloboda
Aurel, Martinská Mária.
In: Rovnosť príležitosti a zosúlaďovanie práce a rodiny v praxi moderných organizácií
[elektronický zdroj] : medzinárodná vedecká konferencia. - Liptovský Mikuláš : Akadémia
ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika, 2012. - ISBN 978-80-8040-457-4. CD-ROM, S. 192-198.
[SLOBODA, Aurel (50%) - MARTINSKÁ, Mária (50%)]
AFD 79
Manažéri verzus lídri v špecifickom prostredí / Milan Sopóci.
In: Leadership and its impact on organization effectiveness [elektronický zdroj] : proceedings
from international scientific conference. - Banská Bystrica : Faculty of Economics, Matej Bel
University, 2012. - ISBN 978-80-557-0375-6. - CD-ROM, S. 1-8.
[SOPÓCI, Milan (100%)]
AFD 80
Projekty Európskej obrannej agentúry, bezpečnostný výskum a zvyšovanie bezpečnosti
vojsk v misiách / Milan Sopóci.
In: Manažment - teória, výučba a prax 2012 [elektronický zdroj] : zborník príspevkov z
medzinárodnej vedecko-odbornej konferencie. - Liptovský Mikuláš : Akadémia ozbrojených síl
gen. M. R. Štefánika, 2012. - ISBN 978-80-8040-452-9. - CD-ROM, S. 358-367. - Zborník má 5
recenzentov.
[SOPÓCI, Milan (100%)]
AFD 81
Obrana objektov kritickej infraštruktúry a nielen proti terorizmu / Sopóci Milan, Matta
Ľubomír.
In: Riešenie krízových situácií v špecifickom prostredí [elektronický zdroj] : 17. medzinárodná
vedecká konferencia. - Žilina : Žilinská univerzita, 2012. - ISBN 978-80-554-0537-7. - CD-ROM,
S. 553-559.
[SOPÓCI, Milan (50%) - MATTA, Ľubomír (50%)]
AFD 82
FPGA-based embedded system for navigation / Miloš Soták, Jozef Puttera.
In: NTSP 2012 [elektronický zdroj] : 16 - 18 May 2012, Tatranske Zruby, Slovakia. - Liptovsky
Mikulas : Armed Forces Academy of Gen. M. R. Stefanik, 2012. - ISBN 978-80-8040-447-5. CD-ROM, S. 154-164.
[SOTÁK, Miloš (50%) - PUTTERA, Jozef (50%)]
AFD 83
NATO vo svetle Lisabonského samitu / Peter Spilý.
In: Medzinárodné vzťahy 2011 : aktuálne otázky svetovej ekonomiky a politiky. - Bratislava :
Vydavateľstvo EKONÓM, 2011. - ISBN 978-80-225-3357-7. - S. 1013-1020.
[SPILÝ, Peter (100%)]
AFD 84
Smart defence - dôvody a realita / Peter Spilý.
In: Národná a medzinárodná bezpečnosť 2012 [elektronický zdroj] : medzinárodná vedecká
konferencia. - Liptovský Mikuláš : Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava
Štefánika, 2012. - ISBN 978-80-8040-450-5. - CD-ROM, S. 414-420. - Zborník má 7
recenzentov. - Chybné ISBN 978-80-8040-4508-5.
[SPILÝ, Peter (100%)]
AFD 85
Velenie a riadenie malých taktických jednotiek z hľadiska interoperability / Peter Spilý.
In: Interoperability Conference 2012 [elektronický zdroj] : zborník príspevkov zo 14.
medzinárodnej vedeckej konferencie v Liptovskom Mikuláši 29. marca 2012. - Liptovský
Mikuláš : Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika, 2012. - ISBN
978-80-8040-449-9. - CD-ROM, S. 191-199.
[SPILÝ, Peter (100%)]
AFD 86
Aktuálne prístupy medzinárodného spoločenstva pri riešení situácie v Afganistane /
Peter Spilý, Milan Labuzík.
In: Bezpečnostné fórum 2012 : zborník príspevkov z V. medzinárodnej vedeckej konferencie v
Banskej Bystrici 8.-9. februára 2012 : 2. zväzok. - Banská Bystrica : Fakulta politických vied a
medzinárodných vzťahov Univerzita Mateja Bela, 2012. - ISBN 978-80-557-0332-9. - S.
482-489.
[SPILÝ, Peter (50%) - LABUZÍK, Milan (50%)]
AFD 87
Economic analysis of selecting aviation equipment / Stanislav Szabo, Peter Hanák, Pavel
Bučka.
In: New trends in aviation development [elektronický zdroj] : proceedings of the 10. international
conference. - Košice : Faculty of Aeronautics, Technical University of Košice, 2012. - ISBN
978-80-553-1083-1. - CD-ROM, S. 1-5. - Nerecenzované.
[SZABO, Stanislav (34%) - HANÁK, Peter (33%) - BUČKA, Pavel (33%)]
AFD 88
Strategické hodnotenie obrany v kontexte s krízovým manažmentom v OS SR / Miroslav
Školník, Ján Šteuček.
In: Manažment - teória, výučba a prax 2012 [elektronický zdroj] : zborník príspevkov z
medzinárodnej vedecko-odbornej konferencie. - Liptovský Mikuláš : Akadémia ozbrojených síl
gen. M. R. Štefánika, 2012. - ISBN 978-80-8040-452-9. - CD-ROM, S. 400-409. - Zborník má 5
recenzentov.
[ŠKOLNÍK, Miroslav (50%) - ŠTEUČEK, Ján (50%)]
AFD 89
Teoreticko-ekonomické aspekty bezpečnosti / Miroslav Školník, Ján Šteuček.
In: Bezpečnostné fórum 2012 : zborník príspevkov z V. medzinárodnej vedeckej konferencie v
Banskej Bystrici 8.-9. februára 2012 : 2. zväzok. - Banská Bystrica : Fakulta politických vied a
medzinárodných vzťahov Univerzita Mateja Bela, 2012. - ISBN 978-80-557-0332-9. - S.
693-700.
[ŠKOLNÍK, Miroslav (50%) - ŠTEUČEK, Ján (50%)]
AFD 90
Experimental verification of radiometer properties / Mikuláš Šostronek ... [et al.].
In: NTSP 2012 [elektronický zdroj] : 16 - 18 May 2012, Tatranske Zruby, Slovakia. - Liptovsky
Mikulas : Armed Forces Academy of Gen. M. R. Stefanik, 2012. - ISBN 978-80-8040-447-5. CD-ROM, S. 148-153.
[ŠOSTRONEK, Mikuláš (25%) - MATOUŠEK, Zdeněk (25%) - BEREŠÍK, Roman (25%) NEBUS, František (25%)]
AFD 91
Hybridný rádiometer pre pásmo milimetrových vĺn [Hybrid radiometer for milimeter
band] / Mikuláš Šostronek ... [et al.].
In: Informatika a automatizácia v riadení procesov [elektronický zdroj] : VIII. vedecká
konferencia s medzinárodnou účasťou. - Zvolen : Technická univerzita vo Zvolene, 2012. ISBN 978-80-228-2410-1. - CD-ROM, S. 85-91.
[ŠOSTRONEK, Mikuláš (25%) - MATOUŠEK, Zdeněk (25%) - BEREŠÍK, Roman (25%) PUTTERA, Jozef (25%)]
AFD 92
On the ability of long rod projectile penetration through rolled homogeneous armor /
Mário Štiavnický, Norbert Adamec.
In: Výzbroj a technika pozemných síl 2012 [elektronický zdroj] : 18. medzinárodná vedecká
konferencia. - Liptovský Mikuláš : Akadémia ozbrojených síl generála M. R. Štefánika, 2012. ISBN 978-80-8040-458-1. - CD-ROM, S. 103-108.
[ŠTIAVNICKÝ, Mário (60%) - ADAMEC, Norbert (40%)]
AFD 93
Efektívnosť systému sociálneho zabezpečenia vojakov / Gustáv Tarcsi, Miroslav Školník.
In: Manažment - teória, výučba a prax 2012 [elektronický zdroj] : zborník príspevkov z
medzinárodnej vedecko-odbornej konferencie. - Liptovský Mikuláš : Akadémia ozbrojených síl
gen. M. R. Štefánika, 2012. - ISBN 978-80-8040-452-9. - CD-ROM, S. 410-421. - Zborník má 5
recenzentov.
[TARCSI, Gustáv (50%) - ŠKOLNÍK, Miroslav (50%)]
AFD 94
Reconfiguration time analysis of the partial reconfiguration system / Michal Turčaník.
In: NTSP 2012 [elektronický zdroj] : 16 - 18 May 2012, Tatranske Zruby, Slovakia. - Liptovsky
Mikulas : Armed Forces Academy of Gen. M. R. Stefanik, 2012. - ISBN 978-80-8040-447-5. CD-ROM, S. 189-194. - Zborník má 26 recenzentov.
[TURČANÍK, Michal (100%)]
AFD 95
Postoj študentov Akadémie ozbrojených síl k telesnej výchove / Karel Vrbka.
In: Rekreačný šport, zdravie, kvalita života [elektronický zdroj] : zborník príspevkov z vedeckej
konferencie s medzinárodnou účasťou konanej 26. - 27. januára 2012 v Košiciach. - Košice :
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2012. - ISBN 978-80-7097-935-8. - CD-ROM, S.
394-399.
[VRBKA, Karel (100%)]
AFD 96
NATO´s role in energy security / Sylwia W. Zechowska, Pavel Bučka, Pavel Nečas.
In: Bezpečnostné fórum 2012 : zborník príspevkov z V. medzinárodnej vedeckej konferencie v
Banskej Bystrici 8.-9. februára 2012 : 1. zväzok. - Banská Bystrica : Fakulta politických vied a
medzinárodných vzťahov Univerzita Mateja Bela, 2012. - ISBN 978-80-557-0331-2. - S.
352-361.
[ZECHOWSKA, Sylwia W. (34%) - BUČKA, Pavel (33%) - NEČAS, Pavel (33%)]
AFD 97
Klimatické zmeny, ich vplyv na bezpečnostné prostredie a budúce úlohy ozbrojených síl
NATO v nových klimatických podmienkach / Peter Zibrík, Lubomír Belan.
In: Manažment - teória, výučba a prax 2012 [elektronický zdroj] : zborník príspevkov z
medzinárodnej vedecko-odbornej konferencie. - Liptovský Mikuláš : Akadémia ozbrojených síl
gen. M. R. Štefánika, 2012. - ISBN 978-80-8040-452-9. - CD-ROM, S. 454-461.
[ZIBRÍK, Peter (70%) - BELAN, Lubomír (30%)]
AFD 98
Podpora velenia a rozhodovania pri úlohovom zoskupení s využitím SIMS / Miroslav Žák.
In: Interoperability Conference 2012 [elektronický zdroj] : zborník príspevkov zo 14.
medzinárodnej vedeckej konferencie v Liptovskom Mikuláši 29. marca 2012. - Liptovský
Mikuláš : Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika, 2012. - ISBN
978-80-8040-449-9. - CD-ROM, S. 141-154.
[ŽÁK, Miroslav (100%)]
AFD 99
Vojenský plánovací a rozhodovací proces v podmienkach interoperability / Miroslav Žák.
In: Interoperability Conference 2012 [elektronický zdroj] : zborník príspevkov zo 14.
medzinárodnej vedeckej konferencie v Liptovskom Mikuláši 29. marca 2012. - Liptovský
Mikuláš : Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika, 2012. - ISBN
978-80-8040-449-9. - CD-ROM, S. 89-100.
[ŽÁK, Miroslav (100%)]
AFD 100 Analýza rizík v systéme na podporu rozhodovania SIMS / Miroslav Žák, Pavel Bučka.
In: Národná a medzinárodná bezpečnosť 2012 [elektronický zdroj] : medzinárodná vedecká
konferencia. - Liptovský Mikuláš : Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava
Štefánika, 2012. - ISBN 978-80-8040-450-5. - CD-ROM, S. 547-556. - Zborník má 7
recenzentov. - Chybné ISBN 978-80-8040-4508-5.
[ŽÁK, Miroslav (50%) - BUČKA, Pavel (50%)]
AFD 101 Analýza bezpečnostnej situácie v priestore misie / Rudolf Žídek.
In: Interoperability Conference 2012 [elektronický zdroj] : zborník príspevkov zo 14.
medzinárodnej vedeckej konferencie v Liptovskom Mikuláši 29. marca 2012. - Liptovský
Mikuláš : Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika, 2012. - ISBN
978-80-8040-449-9. - CD-ROM, S. 79-88.
[ŽÍDEK, Rudolf (100%)]
AFD 102 Skúsenosti z uplatňovania filozofie sieťovo orientovaných bojových činností a
spôsobilosti ozbrojených síl / Rudolf Žídek.
In: Interoperability Conference 2012 [elektronický zdroj] : zborník príspevkov zo 14.
medzinárodnej vedeckej konferencie v Liptovskom Mikuláši 29. marca 2012. - Liptovský
Mikuláš : Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika, 2012. - ISBN
978-80-8040-449-9. - CD-ROM, S. 200-210.
[ŽÍDEK, Rudolf (100%)]
AFD 103 Vedenie vojenských operácií v sieťovom prostredí s využitím SIMS / Rudolf Žídek.
In: Interoperability Conference 2012 [elektronický zdroj] : zborník príspevkov zo 14.
medzinárodnej vedeckej konferencie v Liptovskom Mikuláši 29. marca 2012. - Liptovský
Mikuláš : Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika, 2012. - ISBN
978-80-8040-449-9. - CD-ROM, S. 155-171.
[ŽÍDEK, Rudolf (100%)]
AFD 104 SIMS a vedenie vojenských operácií v sieťovom prostredí / Rudolf Žídek, Miroslav Žák.
In: Národná a medzinárodná bezpečnosť 2012 [elektronický zdroj] : medzinárodná vedecká
konferencia. - Liptovský Mikuláš : Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava
Štefánika, 2012. - ISBN 978-80-8040-450-5. - CD-ROM, S. 557-565. - Zborník má 7
recenzentov. - Chybné ISBN 978-80-8040-4508-5.
[ŽÍDEK, Rudolf (50%) - ŽÁK, Miroslav (50%)]
AFG
Abstrakty príspevkov zo zahraničných konferencií
AFG 1
Distributive MV-algebra Pastings / Ferdinand Chovanec.
In: Quantum structures 2012 : 11th Biennial IQSA Meeting Cagliari, 23-27 July : book of
abstracts. - Cagliari : Universita degli Studi di Cagliari, 2012. - S. 21-22.
[CHOVANEC, Ferdinand (100%)]
AFH
Abstrakty príspevkov z domácich konferencií
AFH 1
Quality of higher education and lifelong education at the Armed Forces Academy of gen.
M. R. Štefánik / Pavel Bučka, Ivica Stehlíková, Mária Petrufová.
In: European Standards of Education in the Quality Management System of Universities and
Institutions of Lifelong Education : the collection of abstracts of 11th international scientific
symposium. - Dubnica nad Váhom : Dubnica Institute of Technology, 2012. - ISBN
978-80-89400-47-8. - S. 10.
[BUČKA, Pavel (34%) - STEHLÍKOVÁ, Ivica (33%) - PETRUFOVÁ, Mária (33%)]
AFH 2
Thermo diagnostics of vehicles operations / Peter Droppa, Štefan Čorňák, Štěpán Pavlov.
In: XI International Technical Systems Degradation Conference : Liptovský Mikuláš, 11-14 April
2012. - Warszawa : Polskie Naukowo-Techniczne Towarzystwo Eksploatacyjne, 2012. - ISBN
978-83-930944-3-1. - S. 71.
[DROPPA, Peter (34%) - ČORŇÁK, Štefan (33%) - PAVLOV, Štěpán (33%)]
AFH 3
Quality improvement in a public university through implementation of marketing
management / Viera Frianová.
In: European Standards of Education in the Quality Management System of Universities and
Institutions of Lifelong Education : the collection of abstracts of 11th international scientific
symposium. - Dubnica nad Váhom : Dubnica Institute of Technology in Dubnica nad Váhom,
2012. - ISBN 978-80-89400-47-8. - S. 12.
[FRIANOVÁ, Viera (100%)]
AFH 4
Electromagnetic fields in human enviroment / Martin Marko, Marián Babjak.
In: XXV. DIDMATTECH 2012 : abstracts. - Komárno : Univerzita J. Selyeho, 2012. - ISBN
978-80-8122-045-6. - S. 22.
[MARKO, Martin (60%) - BABJAK, Marián (40%)]
AGI
Správy o vyriešených vedeckovýskumných úlohách
AGI 1
Network centric systém a implementácia v OS SR : 118_08-RO02_R201_240 : záverečná
výskumná správa / [Zodp. rieš. Miroslav Líška ... et al.]. - [1. vyd.]. - Liptovský Mikuláš :
Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika, 2011. - 159 s.
[LÍŠKA, Miroslav (25%) - HARAKAĽ, Marcel (12%) - ŠTULRAJTER, Jozef (9%) - JAKUBEK,
Ján (9%) - MARKO, Martin (2%) - DEDERA, Ľubomír (9%) - BARÁTH, Július (4%) - ĎULÍK,
Miroslav (4%) - TURČANÍK, Michal (9%) - DROPPA, Martin (4%) - OČKAY, Miloš (9%) PAULÍNY, Peter (2%) - NEČAS, Pavel (2%)]
AGI 2
Ochrana proti HPM zbraniam : ŠPP 425_05-RO02_R201-240 - záverečná správa / Zodp.
rieš. František Nebus ... [et al.]. - [1. vyd.]. - [Liptovský Mikuláš] : Akadémia ozbrojených síl
generála Milana Rastislava Štefánika, 2012. - 37 s.
[NEBUS, František (40%) - MARKO, Martin (15%) - MATOUŠEK, Zdeněk (10%) OCHODNICKÝ, Ján (10%) - ŠOSTRONEK, Mikuláš (10%) - BABJAK, Marián (5%) - BEREŠÍK,
Roman (10%)]
AGI 3
Optimalizácia pohybových režimov vojakov - monitorovanie výcviku z hľadiska
telesného zaťaženia : záverečná správa VV-6-2011 / Ján Pápay, Dušan Litva. - [1. vyd.]. Liptovský Mikuláš : Akadémia ozbrojených síl gen. Milana Rastislava Štefánika, 2012. - 17 s. +
5 príl.
[PÁPAY, Ján (60%) - LITVA, Dušan (40%)]
AGI 4
Navigačné senzory a systémy v prostrediach bez GNSS (Globálnych navigačných
satelitných systémov) : záverečná správa o riešení projektu výskumu a vývoja / Miloš
Soták ... [et al.]. - [1. vyd.]. - Liptovský Mikuláš : Akadémia ozbrojených síl generála Milana
Rastislava Štefánika, 2012. - 44 s.
[SOTÁK, Miloš (50%) - PUTTERA, Jozef (12%) - BEREŠÍK, Roman (19%) - TURČANÍK, Michal
(19%)]
AGI 5
Tendencie vývoja bezpečnostného prostredia v Afganistane v kontexte operácií
medzinárodného krízového manažmentu : záverečná správa projektu / Zodp. rieš.: Peter
Spilý ; zást. zodp. rieš.: Milan Labuzík ... [et al.]. - [1. vyd.]. - Liptovský Mikuláš : Akadémia
ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika, 2012. - 31 s.
[SPILÝ, Peter (40%) - LABUZÍK, Milan (40%) - ŽÁK, Miroslav (4%) - JURČÁK, Ján (4%) MAJCHÚT, Ivan (3%) - GANOCZY, Štefan (3%) - BUDVESELOVÁ, Alena (3%) - HRNČIAR,
Michal (3%)]
AGI 6
Parciálna dynamická rekonfigurácia číslicových systémov vo vojenských aplikáciách :
záverečná správa o riešení projektu výskumu a vývoja / Michal Turčaník ... [et al.]. - [1.
vyd.]. - Liptovský Mikuláš : Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika,
2012. - 31 s.
[TURČANÍK, Michal (60%) - LÍŠKA, Miroslav (5%) - HARAKAĽ, Marcel (5%) - SOTÁK, Miloš
(20%) - OČKAY, Miloš (10%)]
AGI 7
SIMS = Smart information for mission success : projekt EDA: A-0934-RT-GC : záverečná
štúdia [Sofistikované informácie pre úspech misie] [elektronický zdroj] / Ved. rieš. projektu
Miroslav Žák. - [1. vyd.]. - Liptovský Mikuláš : Akadémia ozbrojených síl generála Milana
Rastislava Štefánika, 2012. - CD-ROM, 469 s.
[ŽÁK, Miroslav (100%)]
AGJ
Autorské osvedčenia, patenty, objavy
AGJ 1
Systém orientácie : patent č. 288009 / Bohuslav Lakota, Zdislav Exnar.
In: Vestník Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky [elektronický zdroj]. - Č. 10. Banská Bystrica : Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky, (2012), online, s. 18.
Plný text:
http://www.indprop.gov.sk/swift_data/source/pdf/vestnik_upv_sr/2012/10/201210_v.pdf
[LAKOTA, Bohuslav (60%) - EXNAR, Zdislav (40%)]
AGJ 2
Zapojenie reaktančného snímača : patent č. 287734 / Zdeněk Matoušek, Petr Malý, Jozef
Puttera.
In: Vestník Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky [elektronický zdroj]. - Č. 8. Banská Bystrica : Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky, (2011), online, s. 15.
Plný text:
http://www.indprop.gov.sk/swift_data/source/pdf/vestnik_upv_sr/2011/08/201108_p_ep_do_uv.
pdf
[MATOUŠEK, Zdeněk (34%) - MALÝ, Petr (33%) - PUTTERA, Jozef (33%)]
BAB
Odborné knižné práce vydané v domácich vydavateľstvách
BAB 1
Organizácie medzinárodného krízového manažmentu a USA v boji proti terorizmu :
odborná monografia / Milan Labuzík ... [et al.]. - 1. vyd. - Liptovský Mikuláš : Akadémia
ozbrojených síl generála M. R. Štefánika, 2011. - 278 s. - ISBN 978-80-8040-436-9.
[LABUZÍK, Milan (60%) - JURČÁK, Vojtech (20%) - BUDVESELOVÁ, Alena (10%) - KELEMEN,
Miroslav (10%)]
BAB 2
Rodovo orientovaná sociálna práca vo vojenskej organizácii : vedecká monografia /
Mária Martinská, Jozef Matis. - 1. vyd. - Liptovský Mikuláš : Akadémia ozbrojených síl generála
M. R. Štefánika, 2011. - 158 s. - ISBN 978-80-8040-437-6.
[MARTINSKÁ, Mária (70%) - MATIS, Jozef (30%)]
BAB 3
Emocionálna inteligencia a vojenské vzdelávanie : odborná monografia / Mária Petrufová,
Eva Hartmannová. - 1. vyd. - Liptovský Mikuláš : Akadémia ozbrojených síl generála M. R.
Štefánika, 2012. - 160 s. - ISBN 978-80-8040-454-3.
[PETRUFOVÁ, Mária (60%) - HARTMANNOVÁ, Eva (40%)]
BCI
Skriptá a učebné texty
BCI 1
Krízové scenáre / Vladimír Blažek ... [et al.]. - 1. vyd. - Bratislava : Akadémia Policajného
zboru v Bratislave, 2012. - 176 s. - ISBN 978-80-8054-538-3.
[BLAŽEK, Vladimír (25%) - KELEMEN, Miroslav (25%) - NEČAS, Pavel (18%) - ANDRASSY,
Vladimír (12%) - KEMÉŇOVÁ, Eva (6%) - MARCINEK, Milan (7%) - SUJA, Marian (7%)]
BCI 2
Systém riadenia letovej prevádzky ako nástroj pri zabezpečení nepretržitej ochrany
národného vzdušného priestoru : skriptá / Matúš Grega, Tomáš Schóber, Tomáš Baňas. - 1.
vyd. - Liptovský Mikuláš : Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika,
2012. - 208 s. : 201 obr. - ISBN 978-80-8040-456-7.
[GREGA, Matúš (34%) - SCHÓBER, Tomáš (33%) - BAŇAS, Tomáš (33%)]
BCI 3
Munícia II : skriptá / Emil Hrivňák, Alexander Hugyar. - 1. vyd. - Liptovský Mikuláš : Akadémia
ozbrojených síl generála M. R. Štefánika, 2012. - 248 s. - ISBN 978-80-8040-453-6.
[HRIVŇÁK, Emil (70%) - HUGYAR, Alexander (30%)]
BCI 4
Dejiny vojenského umenia (Pruské a Napoleonské obdobie) : skriptá / Ivan Majchút,
Štefan Ganoczy. - 1. vyd. - Liptovský Mikuláš : Akadémia ozbrojených síl generála Milana
Rastislava Štefánika, 2012. - 160 s. - ISBN 978-80-8040-461-1.
[MAJCHÚT, Ivan (50%) - GANOCZY, Štefan (50%)]
BCI 5
Aplikovaná chémia I : vybrané aspekty tribotechniky, tribochémie a úvod do petrochémie
: skriptá / Miroslav Marko. - 1. vyd. - Liptovský Mikuláš : Akadémia ozbrojených síl generála M.
R. Štefánika, 2012. - 180 s. - ISBN 978-80-8040-451-2.
[MARKO, Miroslav (100%)]
BDF
Odborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch
BDF 1
Bezpečnostná hrozba použitia zbraní hromadného ničenia za účelom terorizmu a jej
potenciálne formy / Daša Adašková, Pavel Bučka.
In: Vojenské reflexie : vedecko-odborný časopis. - ISSN 1336-9202. - Roč. 6, č. 2 (2011), s.
112-121. - Periodikum má 10 recenzentov.
[ADAŠKOVÁ, Daša (50%) - BUČKA, Pavel (50%)]
BDF 2
Bezpilotné prostriedky - významná súčasť budúceho digitálneho bojiska / Pavel Bučka,
Stanislav Szabo.
In: Obrana. - ISSN 1336-1910. - Roč. 20, č. 8 (2012), s. 24-25.
[BUČKA, Pavel (50%) - SZABO, Stanislav (50%)]
BDF 3
Strategické dokumenty Európskej obrannej agentúry ako základ pre realizáciu funkcií a
činností v oblasti obranných spôsobilostí, obranného výskumu, vyzbrojovania a
európskej obrannej technologickej a priemyselnej základne / Ivan Koblen, Stanislav Szabo,
Pavel Bučka.
In: Vojenské reflexie : vedecko-odborný časopis. - ISSN 1336-9202. - Roč. 6, č. 2 (2011), s.
42-65.
[KOBLEN, Ivan (34%) - SZABO, Stanislav (33%) - BUČKA, Pavel (33%)]
BDF 4
Pojednanie o príčinách hladu ako o kľúčovom probléme globálnej potravinovej
bezpečnosti [Treatise on the causes of hunger as a key problem of global food security] /
Milota Kustrová.
In: Košická bezpečnostná revue. - ISSN 1338-4880. - Roč. 2, č. 2 (2012), s. 45-53.
[KUSTROVÁ, Milota (100%)]
BDF 5
Skúsenosti Ozbrojených síl Slovenskej republiky s operáciami proti povstaniu
[Experience of the Armed Forces of the Slovak Republic with the operations against
insurgency] / Blažej Lippay, Peter Spilý.
In: Vojenské reflexie : vedecko-odborný časopis. - ISSN 1336-9202. - Roč. 7, č. 1 (2012), s.
137-150.
[LIPPAY, Blažej (50%) - SPILÝ, Peter (50%)]
BDF 6
Stav nášho pôdohospodárstva vystihujú slová mizéria i sabotáž / Stanislav Morong.
In: Slovenské národné noviny. - ISSN 0862-8823. - Roč. 27, č. 15 (2012), s. 8 [0,39 AH].
[MORONG, Stanislav (100%)]
BDF 7
Integrácia bezpilotných lietadlových systémov do letovej prevádzky / Stanislav Szabo,
Pavel Bučka.
In: Obrana. - ISSN 1336-1910. - Roč. 20, č. 10 (2012), s. 24-25.
[SZABO, Stanislav (50%) - BUČKA, Pavel (50%)]
BEC
Odborné práce v recenzovaných zahraničných zborníkoch (konferenčných aj
nekonferenčných)
BEC 1
Riadenie palebnej podpory na úrovni prápor / Lubomír Belan.
In: Taktika 2012 [elektronický zdroj] : sborník příspěvků z mezinárodní vojensko-odborné
konference. - Brno : Univerzita obrany, 2012. - ISBN 978-80-7231-887-2. - CD-ROM, S. 1-6. Zborník má 4 recenzentov.
[BELAN, Lubomír (100%)]
BEC 2
Bezpečnostné prostredie a transformácia Ozbrojených síl Slovenskej republiky / Milan
Sopóci, Ľubomír Matta.
In: Taktika 2012 [elektronický zdroj] : sborník příspěvků z mezinárodní vojensko-odborné
konference. - Brno : Univerzita obrany, 2012. - ISBN 978-80-7231-887-2. - CD-ROM, S. 1-11. Zborník má 4 recenzentov.
[SOPÓCI, Milan (50%) - MATTA, Ľubomír (50%)]
BED
Odborné práce v recenzovaných domácich zborníkoch (konferenčných aj
nekonferenčných)
BED 1
Integrované senzory elektrického prúdu na princípe Hallovho javu [The integrated
sensors electric current using Hall effect] / Ľuboš Antoška, Ľubomír Andráš.
In: Informatika a automatizácia v riadení procesov [elektronický zdroj] : VIII. vedecká
konferencia s medzinárodnou účasťou. - Zvolen : Technická univerzita vo Zvolene, 2012. ISBN 978-80-228-2410-1. - CD-ROM, S. 16-20.
[ANTOŠKA, Ľuboš (50%) - ANDRÁŠ, Ľubomír (50%)]
BED 2
Koniec novej éry v rusko-líbyjských vzťahoch? / Alena Budveselová.
In: Interpolis´11 [elektronický zdroj] : zborník príspevkov z VIII. vedeckej konferencie
doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov s medzinárodnou účasťou v Banskej Bystrici
10. novembra 2011. - Banská Bystrica : UMB Banská Bystrica Fakulta politických vied a
medzinárodných vzťahov, 2011. - ISBN 978-80-557-0337-4. - CD-ROM, S. 279-283. - Zborník
má 31 recenzentov. - Tiež zborník abstraktov. - Banská Bystrica : UMB Banská Bystrica Fakulta
politických vied a medzinárodných vzťahov, 2011. - ISBN 978-80-557-0338-1. - S. 55-56.
[BUDVESELOVÁ, Alena (100%)]
BED 3
Postoj Ruskej federácie k situácii v Líbyi a predikcia vývoja rusko-líbyjských vzťahov po
páde režimu M. Kaddáfiho / Alena Budveselová.
In: Medzinárodné vzťahy 2011 [elektronický zdroj] : aktuálne otázky svetovej ekonomiky a
politiky. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2011. - ISBN 978-80-225-3357-7. - CD-ROM, S.
115-121.
[BUDVESELOVÁ, Alena (100%)]
BED 4
Energetické materiály a metódy ich detekcie / Vladimír Hrivňák, Peter Droppa.
In: ICMT´ - 2012 [elektronický zdroj] : Proceedings of the International Conference on Military
Technologies and Special Technologies 2012. - Trenčín : Faculty of Special Technologies,
Alexander Dubček University of Trenčín, 2012. - ISBN 978-80-8075-525-6. - CD-ROM, S.
264-269. - Zborník má 17 recenzentov. - Konferencia sa konala v rámci sprievodného programu
IDEB 2012.
[HRIVŇÁK, Emil (50%) - DROPPA, Peter (50%)]
BED 5
Manažment ochrany životného prostredia v NATO / Milota Kustrová.
In: Manažment - teória, výučba a prax 2012 [elektronický zdroj] : zborník príspevkov z
medzinárodnej vedecko-odbornej konferencie. - Liptovský Mikuláš : Akadémia ozbrojených síl
gen. M. R. Štefánika, 2012. - ISBN 978-80-8040-452-9. - CD-ROM, S. 213-219.
[KUSTROVÁ, Milota (100%)]
BED 6
Nové úlohy Slovenskej republiky v boji proti terorizmu / Milan Labuzík.
In: Medzinárodné vzťahy 2011 [elektronický zdroj] : aktuálne otázky svetovej ekonomiky a
politiky. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2011. - ISBN 978-80-225-3357-7. - CD-ROM, S.
558-566.
[LABUZÍK, Milan (100%)]
BED 7
Vplyv zdrojov vyžarovania na prevádzku bezdrôtových sietí / Zdeněk Matoušek ... [et al.].
In: Bezpečnosť práce na elektrických inštaláciách a elektrických zariadeniach : výchova a
vzdelávanie elektrotechnikov. - Liptovský Mikuláš : SES pobočka Liptovský Mikuláš, 2012. ISBN 978-80-89456-06-2. - S. 89-95.
[MATOUŠEK, Zdeněk (25%) - OCHODNICKÝ, Ján (25%) - NEBUS, František (25%) ŠOSTRONEK, Mikuláš (25%)]
BED 8
Zabezpečenie obrany je možné len s kvalitným personálom [Providing defence is only
possible with high-quality personnel] / Jaroslav Nekoranec, Soňa Jirásková.
In: Bezpečné Slovensko a Európska únia : zborník príspevkov zo 6. medzinárodnej vedeckej
konferencie. - Košice : Vysoká škola bezpečnostného manažérstva v Košiciach, 2012. - ISBN
978-80-89282-82-1. - S. 328-334.
[NEKORANEC, Jaroslav (50%) - JIRÁSKOVÁ, Soňa (50%)]
BED 9
Perspektívy rozvoja zručností globálnych manažérov / Mária Petrufová.
In: Manažment - teória, výučba a prax 2012 [elektronický zdroj] : zborník príspevkov z
medzinárodnej vedecko-odbornej konferencie. - Liptovský Mikuláš : Akadémia ozbrojených síl
gen. M. R. Štefánika, 2012. - ISBN 978-80-8040-452-9. - CD-ROM, S. 308-313.
[PETRUFOVÁ, Mária (100%)]
BEE
Odborné práce v nerecenzovaných zahraničných zborníkoch (konferenčných aj
nekonferenčných)
BEE 1
Migračné prúdy z tretích krajín do štátov Európskej únie ako hrozba pre societálnu
bezpečnosť? [Migration flows from third countries into the European Union as a threat to
societal security?] / Alena Budveselová, Milan Labuzík.
In: Bezpečnostní management a společnost [elektronický zdroj] : mezinárodní konference. Brno : Univerzita obrany, 2012. - ISBN 978-80-7231-871-1. - CD-ROM, S. 45-49. - Tiež zborník
abstraktov. - S. 25.
[BUDVESELOVÁ, Alena (50%) - LABUZÍK, Milan (50%)]
BEE 2
Funkcionalita integrovaného záchranného systému s využitím tiesňového volania [The
functionality of the integrated rescue system by using emergency calls] / Štefan Ganoczy,
Michal Hrnčiar.
In: Bezpečnostní management a společnost [elektronický zdroj] : mezinárodní konference. Brno : Univerzita obrany, 2012. - ISBN 978-80-7231-871-1. - CD-ROM, S. 116-125.
[GANOCZY, Štefan (50%) - HRNČIAR, Michal (50%)]
BEE 3
Social´nyj aspekt aktiv nezakonnogo vtručannja na transporti / Chalmuradov B. D., Pavel
Necas, Boris Blyukher.
In: Bezpečna žyttedijal´nist´ majbutne ljudstva : vseukrajins´ka naukovo-metodyčna
konferencija. - Mykolajiv : Nacional´nyj universytet korablebuduvannja, 2011. - ISBN
978-966-321-192-3. - S. 18-20.
[CHALMURADOV, B. D. (34%) - NEČAS, Pavel (33%) - BLYUKHER, Boris (33%)]
BEE 4
Istoriko-social´ni peredumovy vynyknennja teroryzmu / Chalmuradov B. D., Pavel Necas,
Pjatova A. V.
In: Bezpečna žyttedijal´nist´ majbutne ljudstva : vseukrajins´ka naukovo-metodyčna
konferencija. - Mykolajiv : Nacional´nyj universytet korablebuduvannja, 2011. - ISBN
978-966-321-192-3. - S. 86-88.
[CHALMURADOV, B. D. (34%) - NEČAS, Pavel (33%) - PJATOVA, A. V. (33%)]
BEE 5
The international community and solving the situation in Afghanistan / Milan Labuzík.
In: First International Conference of Young Security Policy Experts [elektronický zdroj]. Budapest : National University of Public Service, 2012. - ISBN 978-963-89546-2-6. - CD-ROM,
S. 1-13. - Nerecenzované.
[LABUZÍK, Milan (100%)]
BEE 6
Extrémizmus na Slovensku a boj proti nemu [Extremism in Slovakia and fight against it] /
Milan Labuzík, Alena Budveselová.
In: Bezpečnostní management a společnost [elektronický zdroj] : mezinárodní konference. Brno : Univerzita obrany, 2012. - ISBN 978-80-7231-871-1. - CD-ROM, S. 269-277. - Tiež
zborník abstraktov. - S. 29.
[LABUZÍK, Milan (50%) - BUDVESELOVÁ, Alena (50%)]
BEF
Odborné práce v domácich nerecenzovaných zborníkoch (konferenčných aj
nekonferenčných)
BEF 1
Muži a ženy v Ozbrojených silách Slovenskej republiky / Mária Martinská.
In: Vojenská osveta 1/2012 : spoločenskovedné semináre 1. časť. - Liptovský Mikuláš :
Personálny úrad, 2012. - ISBN 978-80-970322-7-2. - S. 82-97.
[MARTINSKÁ, Mária (100%)]
FAI
Redakčné a zostavovateľské práce knižného charakteru (bibliografie,
encyklopédie, katalógy, slovníky, zborníky...)
FAI 1
Manažment - teória, výučba a prax 2012 : zborník príspevkov z medzinárodnej
vedecko-odbornej konferencie [elektronický zdroj] / [Edt. Lubomír Belan ... et al.]. - [1. vyd.]. Liptovský Mikuláš : Akadémia ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika, 2012. - CD-ROM, 461 s. Zborník má 5 recenzentov. - ISBN 978-80-8040-452-9.
[BELAN, Lubomír (25%) - PETRUFOVÁ, Mária (25%) - ŠKOLNÍK, Miroslav (25%) KUSTROVÁ, Milota (25%)]
FAI 2
Interoperability Conference 2012 = Interoperability 2012 : zborník príspevkov zo 14.
medzinárodnej vedeckej konferencie v Liptovskom Mikuláši 29. marca 2012 [elektronický
zdroj] / [Redakčne upravil: Ivan Majchút, Michal Hrnčiar]. - [1. vyd.]. - Liptovský Mikuláš :
Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika, 2012. - CD-ROM, 261 s. ISBN 978-80-8040-449-9.
[MAJCHÚT, Ivan (50%) - HRNČIAR, Michal (50%)]
FAI 3
Rovnosť príležitosti a zosúlaďovanie práce a rodiny v praxi moderných organizácií :
medzinárodná vedecká konferencia : zborník vedeckých a odborných prác : 4. - 5.
októbra 2012, Liptovský Mikuláš, Slovakia [elektronický zdroj] / [Redakcia zborníka Jozef
Matis, Adrian Sipko]. - 1 vyd. - Liptovský Mikuláš : Akadémia ozbrojených síl generála Milana
Rastislava Štefánika, 2012. - CD-ROM, 265 s. - ISBN 978-80-8040-457-4.
[MATIS, Jozef (50%) - SIPKO, Adrián (50%)]
FAI 4
Riadenie bezpečnosti zložitých systémov 2012 : medzinárodný vedecko-odborný
seminár : 20. - 24. februára 2012, Liptovský Mikuláš [elektronický zdroj] / [Redakcia
zborníka: Jozef Matis, Eva Závodná]. - 1. vyd. - Liptovský Mikuláš : Akadémia ozbrojených síl
generála Milana Rastislava Štefánika, 2012. - CD-ROM, 402 s. - ISBN 978-80-8040-441-3.
[MATIS, Jozef (70%) - ZÁVODNÁ, Eva (30%)]
FAI 5
Edukacja a poczucie bezpieczeństwa / Pavel Nečas ... [et al.]. - 1. vyd. - Rzeszów : AMELIA,
2012. - 354 s. - ISBN 978-83-63359-12-6.
[NEČAS, Pavel (25%) - OLAK, Antoni (25%) - KOZACZUK, Franciszek (25%) - KRAUZ, Antoni
(25%)]
FAI 6
NTSP 2012 = Proceedings of the International Scientific Conference New Trends in
Signal Processing : 16 - 18 May 2012, Tatranske Zruby, Slovakia [Nové smery v
spracovaní signálov] [elektronický zdroj] / [Edt. Milos Sotak, Mikulas Sostronek, Roman
Beresik]. - 1. vyd. - Liptovsky Mikulas : Armed Forces Academy of Gen. M. R. Stefanik, 2012. CD-ROM, 213 s. - Zborník má 26 recenzentov. - ISBN 978-80-8040-447-5.
[SOTÁK, Miloš (34%) - ŠOSTRONEK, Mikuláš (33%) - BEREŠÍK, Roman (33%)]
FAI 7
Národná a medzinárodná bezpečnosť 2012 : medzinárodná vedecká konferencia :
zborník vedeckých a odborných prác [elektronický zdroj] / [Redakčne upravil Peter Spilý ... et
al.]. - [1. vyd.]. - Liptovský Mikuláš : Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava
Štefánika, 2012. - CD-ROM, 566 s. - Chybné ISBN 978-80-8040-4508-5. - ISBN
978-80-8040-450-5.
[SPILÝ, Peter (25%) - KREDATUS, Ondrej (25%) - MAJCHÚT, Ivan (25%) - HRNČIAR, Michal
(25%)]
FAI 8
Výzbroj a technika pozemných síl 2012 = Armament and technics of land forces 2012 :
18. medzinárodná vedecká konferencia : zborník príspevkov [elektronický zdroj] / [Editor:
Mário Štiavnický, Norbert Adamec]. - [1. vyd.]. - Liptovský Mikuláš : Akadémia ozbrojených síl
generála M. R. Štefánika, 2012. - CD-ROM, 302 s. - Recenzované. - ISBN 978-80-8040-458-1.
[ŠTIAVNICKÝ, Mário (50%) - ADAMEC, Norbert (50%)]
GAI
Výskumné štúdie a priebežné správy
GAI 1
SIMS = Smart information for mission success : WP 6.2 : hodnotenie SIMS : SIMS
assesmment [Sofistikované informácie pre úspech misie] [elektronický zdroj] / Ved. rieš.
projektu Miroslav Žák ; ved. rieš. pracov. časti Pavel Nečas ... [et al.]. - [1. vyd.]. - Liptovský
Mikuláš : [s.n.], 2012. - CD-ROM, 699 s.
[ŽÁK, Miroslav (22%) - NEČAS, Pavel (8%) - HRNČIAR, Michal (5%) - MAJCHÚT, Ivan (5%) SPILÝ, Peter (5%) - BUČKA, Pavel (7%) - GANOCZY, Štefan (5%) - JURČÁK, Vojtech (5%) BUDVESELOVÁ, Alena (5%) - KREDATUS, Ondrej (5%) - ANDRASSY, Vladimír (11%) LAŠČEK, Ladislav (3%) - FRIANOVÁ, Viera (3%) - MORONG, Stanislav (3%) - JIRÁSKOVÁ,
Soňa (3%) - SOPÓCI, Milan (5%)]
GAI 2
SIMS = Smart information for mission success : WP 6.4 : rozširovanie : dissemination
[Sofistikované informácie pre úspech misie] [elektronický zdroj] / Ved. rieš. projektu Miroslav
Žák ; ved. rieš. pracov. časti Pavel Bučka ... [et al.]. - [1. vyd.]. - Liptovský Mikuláš : [s.n.], 2012.
- CD-ROM, 666 s.
[ŽÁK, Miroslav (27%) - BUČKA, Pavel (30%) - ANDRASSY, Vladimír (9%) - SOPÓCI, Milan
(9%) - KELEMEN, Miroslav (5%) - KREDATUS, Ondrej (5%) - BUDVESELOVÁ, Alena (5%) ŽÍDEK, Rudolf (5%) - LABUZÍK, Milan (5%)]
GII
Rôzne publikácie a dokumenty, ktoré nemožno zaradiť do žiadnej z
predchádzajúcich kategórií
GII 1
Odborný posudok neznámeho motorového oleja M7AD; SAE 5W/40; VW 502.00 : [číslo:
001-2012-L007/2011 : v Liptovskom Mikuláši, 16.02.2012] / Miroslav Marko. - [1. vyd.]. Liptovský Mikuláš : [s.n.], 2012. - 8 s. + 14 príl.
[MARKO, Miroslav (100%)]
GII 2
Odborný posudok neznámeho motorového oleja; pravdepodobne: M7AD; SAE 15W/40 :
[číslo: 002-2012-L007/2011 : v Liptovskom Mikuláši, 22.04.2012] / Miroslav Marko. - [1.
vyd.]. - Liptovský Mikuláš : [s.n.], 2012. - 8 s. + 4 príl.
[MARKO, Miroslav (100%)]
GII 3
Odborný posudok použitého motorového oleja po pravidelnej výmene v motore vozidla
M7AD Fully Synthetic; SAE 5W/30; ACEA A3/B3, A3/B4, C3 obchodného názvu: Castrol
EDGE : [číslo: 003-2012-L007/2011 : v Liptovskom Mikuláši, 17.06.2012] / Miroslav Marko. [1. vyd.]. - Liptovský Mikuláš : [s.n.], 2012. - 9 s. + 6 príl.
[MARKO, Miroslav (100%)]
GII 4
Odborný posudok použitého motorového oleja po pravidelnej výmene v motore vozidla
obchodného názvu: Mobil 1 ESP Formula Emission System Protection; Fully Shyntetic;
SAE 5W/30; ACEA C2, C3, A3/B3/B4, A5/B5, VW 504 00/507 00, MB 229.31, BMV Longlife
04 : [číslo: 006-2012-L007/2011 : v Liptovskom Mikuláši, 12.11.2012] / Miroslav Marko. - [1.
vyd.]. - Liptovský Mikuláš : [s.n.], 2012. - 17 s. + 6 príl.
[MARKO, Miroslav (100%)]
GII 5
Odborný posudok použitého motorového oleja po výmene v motore vozidla M7AD; SAE
5W-30; ACEA C3 obchodného názvu: Originál BMW Quality Longlife-04 : [číslo:
005-2012-L007/2011 : v Liptovskom Mikuláši, 28.08.2012] / Miroslav Marko. - [1. vyd.]. Liptovský Mikuláš : [s.n.], 2012. - 11 s. + 5 príl.
[MARKO, Miroslav (100%)]
GII 6
Odborný posudok Vplyv detergentu Motor-Fit na kinematickú viskozitu nového
motorového oleja po čistení vnútorných častí v dosahu mazacej sústavy motora : [číslo:
004-2012-L007/2011 : v Liptovskom Mikuláši, 02.07.2012] / Miroslav Marko. - [1. vyd.]. Liptovský Mikuláš : [s.n.], 2012. - 31 s. + 8 príl.
[MARKO, Miroslav (100%)]
GII 7
Odborný posudok Vplyv prevádzky typu "Go-Stop" na motorové oleje Castrol EDGE
Profesional LongLife III 5W-30 a Castrol SLX Professional Powerflow 5W-30 :
pokračovanie Odborného posudku číslo 004-2012-L007/2011 : [číslo:
004.2-2012-L007/2011 : v Liptovskom Mikuláši, 22.11.2012] / Miroslav Marko. - [1. vyd.]. Liptovský Mikuláš : [s.n.], 2012. - 15 s. + 8 príl.
[MARKO, Miroslav (100%)]
GII 8
Transformacija gendernych stereotipov v rezul´tate vojennogo konflikta / Martinska
Marija.
In: Gender. Ekologija. Zdorov´ja : materialy III mižnarodnoji naukovo-praktyčnoji konferenciji. Charkiv : CHNMU, 2011. - S. 29-30.
[MARTINSKÁ, Mária (100%)]
Štatistika publikačnej činnosti
AAA
ACB
ADC
ADE
ADF
AEC
AED
AEE
AEF
AFC
AFD
AFG
AFH
AGI
AGJ
BAB
BCI
BDF
BEC
BED
BEE
BEF
FAI
GAI
GII
Spolu
Ved. monogr. zahr.
2
Vysokošk. učeb. dom.
3
Ved. práce zahr. karent.
4
Ved. práce zahr. nekar.
18
Ved. práce dom. nekar.
8
Ved. práce zahr. recenz. 18
Ved. práce dom. recenz.
2
Ved. práce zahr. nerec.
2
Ved. práce dom. nerec.
2
Publik. príspevky zahr.
46
Publik. príspevky dom.
104
Abstr. príspevkov zahr.
1
Abstr. príspevkov dom.
4
Správy o vyrieš. úl.
7
Aut. osv., pat., obj.
2
Odb. kniž. pr. dom.
3
Skriptá a učebné texty
5
Odb. pr. nekarent. dom.
7
Odb. pr. recenz. zahr.
2
Odb. pr. recenz. dom.
9
Odb. pr. nerecenz. zahr.
6
Odb. pr. nerecenz. dom.
1
Redakčné a zost. práce
8
Výsk. štúd. a prieb. sp.
2
Rôzne
8
274
Download

2012