Exekutorský úřad Šumperk, soudní exekutor JUDr. Jiří Petruň
Výzva k vyzvednutí písemností a sdělení
pro vyvěšení na úřední desce soudního exekutora podle § 49 odst. 2 a 4 o.s.ř.
Ex. č.
EX 00216/09
.
Povinný
Karel Vencko
Datum nar.
8.6.1955
Miroslav Šafář
29.11.1971
Norbert Lešingr
21.4.1975
J. z Poděbrad čp.405 /
čo.48, Šumperk
Milan Hanus
15.3.1957
Magdaléna Obdržálková
26.3.1979
Josef Záruba
14.1.1957
Radek Naňák
14.10.1969
Batňovice čp.66,
Batňovice
Lipová-lázně čp.396,
Lipová-lázně
Michnova čp.804,
Trutnov
Sobotín čp.89, Sobotín
Zdeněk Sztojka
23.5.1971
Michal Purma
3.3.1980
Jiří Kresl
12.4.1954
Petr Novotný
6.6.1977
Petra Štrauchová
9.8.1974
Michaela Pomanová
30.3.1978
Jan Čonka
27.12.1971
Petr Novák
25.4.1979
Klára Štollerová
15.1.1964
Ján Chrupka
12.11.1966
. .
EX 00318/08
Adresa
Střelecká 748/25,
Hradec Králové
Chromeč 71, Chromeč
. .
EX 00351/08
Zásilka
Návrh na nař.ex.
33Nc 8369/2009-7
Návrh na nař.ex.
22Nc 2244/2008-6
Návrh na nař.ex.
6Nc 1585/2008-5
Usnesení
33Nc 8369/2009-7
22Nc 2244/2008-6
6Nc 1585/2008-5
. .
EX 00569/09
. .
EX 00680/09
. .
EX 00814/09
. .
EX 00965/09
. .
EX 01181/09
. .
EX 01194/09
. .
EX 01243/09
Návrh na nař.ex.
26Nc 4078/2009-7
Návrh na nař.ex.
2 Nc 649/2009-6
Návrh na nař.ex.
26Nc 4251/2009-7
Návrh na nař.ex.
22Nc 2465/2009-7
Československé armády Návrh na nař.ex.
303/17, Hradec Králové 33Nc 9265/2009-8
Za Rybníkem čp.792,
Návrh na nař.ex.
Planá nad Lužnicí
8 Nc 4821/2009-10
T.G.Masaryka 5/35,
Návrh na nař.ex.
Svitavy
4 Nc 3473/2009-11
26Nc 4078/2009-7
2 Nc 649/2009-6
26Nc 4251/2009-7
22Nc 2465/2009-7
33Nc 9265/2009-8
8 Nc 4821/2009-10
4Nc 3473/2009-11
. .
. .
EX 01417/09
. .
EX 01435/09
Dukelské náměstí čp.39, Návrh na nař.ex.
Nová Paka
16 Nc 4774/2009-9
T.G.Masaryka 37, Dvůr
Návrh na nař.ex.
Králové nad Labem
14Nc 976/2009-8,-10
16 Nc 4774/2009-9
Dolní Černá 303
0 Nc 8889/2009-6
14Nc 976/2009-10
. .
. .
EX 01553/09
. .
EX 01689/09
. .
EX 01690/09
. .
EX 01702/09
. .
EX 01712/09
. .
Návrh na nař.ex.
0 Nc 8889/2009-6
Branská 17, Moravská
Návrh na nař.ex.
Třebová
10 Nc 3576/2009-10
Horní náměstí 583,
Návrh na nař.ex.
Olomouc
50 Nc 6582/2009-14
Husova 1116, Pardubice Návrh na nař.ex.
36 Nc 13334/2009-6
Kvasiny 276, Kvasiny
Návrh na nař.ex.
18 Nc 6048/2009-16
10 Nc 3576/2009-10
50 Nc 6582/2009-14
36 Nc 13334/2009-6
18 Nc 6048/2009-16
EX 01860/09
Šárka Justová
4.8.1972
Mánesova 2, Svitavy
Jaroslav Spilý
26.1.1954
Markéta Klimešová
18.6.1984
Tomáš Vencl
15.9.1973
Otakar Kendík
4.8.1952
Petra Pávová
22.12.1975
Jiří Kráčmar
18.5.1979
Vachkova 863/7, Hradec
Králové
Konojedy 7, Kostelec
nad Černými Lesy
Dukelské náměstí 39,
Nová Paka
Urxova 297, Hradec
Králové
Vrchlického 734, Dvůr
Králové nad Labem
Sídliště 447, Smiřice
Jarmila Zotrijová
22.1.1927
Ivona Popelková
17.8.1968
Drahomír Ligocký
2.2.1959
Markéta Vokolková
17.10.1971
Radek Čáni
4.6.1970
Oldřich Dudek
25.9.1967
Pavel Mirga
19.7.1968
Jan Minarčík
1.7.1981
Ludmila Hudečková
9.1.1952
Karel Teplý
9.7.1958
Jaroslav Horváth
1.9.1978
Radek Řepa
10.6.1976
Jana Krausová
5.12.1963
. .
EX 01865/09
. .
EX 01874/09
. .
EX 01875/09
. .
EX 01878/09
. .
EX 01883/09
. .
EX 01886/09
. .
EX 01908/09
. .
EX 01918/09
. .
EX 01932/06
. .
EX 01952/09
. .
EX 01986/09
. .
EX 02092/09
. .
EX 02207/09
K Zastávce 64/1, Hradec
Králové
Dr. E. Beneše 779,
Česká Třebová
Horní čp.791 / čo.3,
Ostrava
Nábřeží Benešovo 1251,
Dvůr Králové nad Labem
náměstí Míru čp.1,
Domažlice
Hlavní náměstí čp.96 /
čo.1, Krnov
Bratrská 709/34, Přerov
. .
EX 02236/09
. .
EX 02276/09
. .
EX 02279/09
. .
EX 02281/09
. .
EX 02282/09
. .
EX 02294/09
.
Horní náměstí čp.583,
Olomouc
Masarykovo náměstí 20,
Hranice
náměstí Slezského
odboje 2290/6, Opava
Nám. Míru 364/1,
Šumperk
Kmochova 2322/2,
Šumperk
Werichova 638/10,
Olomouc
Návrh na nař.ex.
9 Nc 3577/2009-10
Návrh na nař.ex.
18 Nc 9501/2009-9
Návrh na nař.ex.
14 Nc 3156/2009-8
Návrh na nař.ex.
16 Nc 4855/2009-7
Návrh na nař.ex.
18 Nc 9503/2009-8
Návrh na nař.ex.
36 Nc 5352/2009-7
Návrh na nař.ex.
18Nc 9533/2009-10
Návrh na nař.ex.
32Nc 9685/2009-7
Návrh na nař.ex.
0 Nc 9078/2009-6
Návrh na nař.ex.
50 Nc 10727/2006-4
Návrh na nař.ex.
26 Nc 5315/2009-9
Návrh na nař.ex.
7 Nc 2398/2009-10
Návrh na nař.ex.
19Nc 2209/2009-10
Návrh na nař.ex.
29 Nc 1543/2009-6
Návrh na nař.ex.
50 Nc 7097/2009-9
Návrh na nař.ex.
28 Nc 1600/2009-6
Návrh na nař.ex.
29Nc 1736/2009-5
Návrh na nař.ex.
22Nc 3023/2009-9
Návrh na nař.ex.
22Nc 3025/2009-7
Návrh na nař.ex.
47 Nc 5676/2009-7
9 Nc 3577/2009-10
18 Nc 9501/2009-9
14 Nc 3156/2009-8
16 Nc 4855/2009-7
18 Nc 9503/2009-8
36 Nc 5352/2009-7
18Nc 9533/2009-10
32Nc 9685/2009-7
0 Nc 9078/2009-6
50 Nc 10727/2006-4
26 Nc 5315/2009-9
7 Nc 2398/2009-10
19Nc 2209/2009-10
29 Nc 1543/2009-6
50 Nc 7097/2009-9
28 Nc 1600/2009-6
29Nc 1736/2009-5
22Nc 3023/2009-9
22Nc 3025/2009-7
47 Nc 5676/2009-7
Soudní exekutor, který písemnost odevzdal k doručení: JUDr. Jiří Petruň, Exekutorský úřad Šumperk, Hlavní třída 25, 787 01 Šumperk
Protože uvedení adresáti nebyli při doručování písemnosti soudu/soudního exekutora zastiženi a protože písemnost soudu/soudního exekutora nebylo možné
odevzdat ani osobě, která by byla oprávněna ji přijmout byla písemnost uložena na 10 dnů.
Protože nebylo možné zanechat výzvu k vyzvednutí byla písemnost vrácena dle § 49 odst. 2 o.s.ř.
Protože písemnost nebylo možné vložit do domovní či jiné schránky byla vrácena dle § 49 odst. 4 o.s.ř.
Připraveny k vyzvednutí dne:
Nebude-li písemnost vyzvednuta do 10 dnů, ode dne, kdy byla připravena k vyzvednutí, považuje se podle zákona 10 den této lhůty za doručení, i když
se adresát o uložení nedozvěděl.
Po uplynutí této lhůty bude písemnost vhozena do adresátovi domovní nebo jiné užívané schránky, ledaže soud vhození písemnosti do schránky vyloučil. Nelze-li
zanechat výzvu, vrátí se písemnost odesílateli, který o tom vyvěsí na 30. dnů výzvu (§ 49 odst. 2 o.s.ř.). Není-li schránky, vrátí se písemnost odesílateli, který o
tom vyvěsí na 30 dnů sdělení (§ 49 odst. 4 o.s.ř.)
Uloženou písemnost si adresáti mohou vyzvednout nejpozději do 10 dnů ode dne, kdy byla připravena k vyzvednutí v době od 9:00 do 14:00 hodin na adrese
Exekutorského úřadu Hlavní třída 25, Šumperk (II.patro budova České spořitelny). Vezměte si s sebou občanský průkaz nebo jiný doklad totožnosti.
Obsah úřední desky soudní exekutor zveřejňuje i způsobem umožňujícím dálkový přístup dle § 501 odst. 3 o.s.ř. na www.exekutor-sumperk.cz
Vyvěšeno dne: 8.6.2010
Jméno a příjmení doručovatele: Jana Čechová
Lhůta k sejmutí: 23.7.2010
Sejmuto: 45. dnem po vyvěšení -
podpis doručovatele:
Download

Výzva a sdělení pro vyvěšení na úřední desku 8.6.2010