RODINNÉ DOMY
JEDĽOVÉ KOSTOĽANY, okr. Zlaté Moravce
Štefan Máčovský
ConsultingPlan Slovakia, s.r.o.
REALITNÁ ČINNOSŤ
Ferienčíkova 2, 811 08, BA I
mobil: +421 904 843 033
+421 917 565 389
e-mail: [email protected]
web: www.cps-sro.sk
tel./fax: +421 2 52 933 029, ■ mobil: +421 903 210 975, ■ e-mail: [email protected] , ■ www.cps-sro.sk ,
Sídlo: Včelárska 27, 821 05, Bratislava, ■ Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 11612/B,
IČO: 35 697 130, ■ DIČ: 35 697 130/801, ■ Bankové spojenie: Tatrabanka, číslo účtu: 2624040931/1100.
- -
Ponúkame na predaj dva rodinné domy v obci Jedľové Kostoľany, okres Zlaté Moravce, kraj Nitriansky, mikroregión Tríbečsko.
1. RD so zastavanou plochou 100 m2 a s dvoma nadzemnými podlažiami sa nachádza v tichej časti obce
na pozemku o celkovej rozlohe 2700 m2. Úžitková plocha domu je 170 m2, podlahová plocha 200 m2. Prízemie má podlahové vykurovanie 2. nadzemné podlažie je vybavené radiátormi. Kúrenie ústredné, plynové.
Obecná vodovod, žumpa (15 m3). Dom je čiastočne podpivničený. Na pozemku sa nachádza murovaná
stavba (letná kuchynka) o rozlohe 25m2, využitie – pečenie chleba, altánok + dreváreň). Kolaudácia domu
bola v roku 2012.
Cena 280 000,- EUR.
2. RD so zastavanou plochou 50 m2 je umiestnený na susediacom pozemku o celkovej rozlohe 4 500 m2
(možnosť rozdelenia na menšie parcely. Dispozícia domu: spálňa, obývačka, kuchyňa WC, sprcha. V cene
ponúkaného RD je aj rustikálny nábytok z masívneho dreva. Pozemok je veľmi dobre udržiavaný, nachádzajú sa na ňom ovocné stromy (60 orechových a 25 lieskových stromov)
Okolitá príroda poskytuje priestor na relax, oddych, turistiku, cyklistiku, hubárčenie, jazdenie na koni na Ranči
Cerina na úpätí vrchu Drienov, ustajnenie koní spojené so starostlivosťou o kone, možnosť využitia rekreačného zariadenia “Areál zdravia” Zariadenie sa nachádza za obcou Jedľové Kostoľany, v údolí tvoriacom
rozhranie Tríbečského pohoria a Pohronského Inovca. Je zasadené do pútavej horskej scenérie s celým radom prírodných zaujímavostí a lesných zátiší. Možnosť športového využitia priamo v areáli, trávenie príjemných večerov pri ohni alebo v spoločenskej miestnosti Vám zabezpečia dokonalú relaxáciu.
Občianska vybavenosť škola, škôlka, obchod so zmiešaným tovarom.
Cena 80 000,- EUR.
tel./fax: +421 2 52 933 029, ■ mobil: +421 903 210 975, ■ e-mail: [email protected] , ■ www.cps-sro.sk ,
Sídlo: Včelárska 27, 821 05, Bratislava, ■ Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 11612/B,
IČO: 35 697 130, ■ DIČ: 35 697 130/801, ■ Bankové spojenie: Tatrabanka, číslo účtu: 2624040931/1100.
-2-
tel./fax: +421 2 52 933 029, ■ mobil: +421 903 210 975, ■ e-mail: [email protected] , ■ www.cps-sro.sk ,
Sídlo: Včelárska 27, 821 05, Bratislava, ■ Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 11612/B,
IČO: 35 697 130, ■ DIČ: 35 697 130/801, ■ Bankové spojenie: Tatrabanka, číslo účtu: 2624040931/1100.
-3-
tel./fax: +421 2 52 933 029, ■ mobil: +421 903 210 975, ■ e-mail: [email protected] , ■ www.cps-sro.sk ,
Sídlo: Včelárska 27, 821 05, Bratislava, ■ Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 11612/B,
IČO: 35 697 130, ■ DIČ: 35 697 130/801, ■ Bankové spojenie: Tatrabanka, číslo účtu: 2624040931/1100.
-4-
tel./fax: +421 2 52 933 029, ■ mobil: +421 903 210 975, ■ e-mail: [email protected] , ■ www.cps-sro.sk ,
Sídlo: Včelárska 27, 821 05, Bratislava, ■ Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 11612/B,
IČO: 35 697 130, ■ DIČ: 35 697 130/801, ■ Bankové spojenie: Tatrabanka, číslo účtu: 2624040931/1100.
-5-
tel./fax: +421 2 52 933 029, ■ mobil: +421 903 210 975, ■ e-mail: [email protected] , ■ www.cps-sro.sk ,
Sídlo: Včelárska 27, 821 05, Bratislava, ■ Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 11612/B,
IČO: 35 697 130, ■ DIČ: 35 697 130/801, ■ Bankové spojenie: Tatrabanka, číslo účtu: 2624040931/1100.
-6-
tel./fax: +421 2 52 933 029, ■ mobil: +421 903 210 975, ■ e-mail: [email protected] , ■ www.cps-sro.sk ,
Sídlo: Včelárska 27, 821 05, Bratislava, ■ Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 11612/B,
IČO: 35 697 130, ■ DIČ: 35 697 130/801, ■ Bankové spojenie: Tatrabanka, číslo účtu: 2624040931/1100.
-7-
Prístupová cesta
Susedia
Krásne okolie
tel./fax: +421 2 52 933 029, ■ mobil: +421 903 210 975, ■ e-mail: [email protected] , ■ www.cps-sro.sk ,
Sídlo: Včelárska 27, 821 05, Bratislava, ■ Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 11612/B,
IČO: 35 697 130, ■ DIČ: 35 697 130/801, ■ Bankové spojenie: Tatrabanka, číslo účtu: 2624040931/1100.
-8-
tel./fax: +421 2 52 933 029, ■ mobil: +421 903 210 975, ■ e-mail: [email protected] , ■ www.cps-sro.sk ,
Sídlo: Včelárska 27, 821 05, Bratislava, ■ Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 11612/B,
IČO: 35 697 130, ■ DIČ: 35 697 130/801, ■ Bankové spojenie: Tatrabanka, číslo účtu: 2624040931/1100.
-9-
Jedľové
Kostoľany sú
podhorská obec, ležiaca na západnom Slovensku, na južnom svahu
Tríbečských vrchov a severných
svahoch Pohronského Inovca, na
hornom toku riečky Žitavy, vo vzdialenosti
35 km východoseverovýchodne vzdušnou
čiarou od krajského mesta Nitra a 12 km severovýchodne od okresného mesta Zlaté
Moravce. GPS súradnice centra obce sú 48°
28'19" N a 18°29'49" E. Centrum obce má
nadmorskú výšku 400 m n.m., v chotári 340
– 722 m n.m. Najnižší bod sa nachádza
pred vstupom do dediny pri mlyne, najvyšší
je Brezov vrch. K samotnej obci prináležia
vzdialené osady, nazývané štále – Borisko,
Bošiakov štál, Brezovo, Dolné Lúčno,
Drienky,
Horné
Lúčno,
Hujavovce
(Kazimírov štál), Levasovský štál, Lukáčov štál, Mašírovce, Modoš, Nemčekovce. Katastrálne územie tvorí 2927 ha, z čoho je 837 ha poľnohospodárskej pôdy prevažne vo forme lúk a pasienkov. Kataster
hraničí na severe a severovýchode s katastrom obce Malá Lehota (severovýchodnú
hranicu tvorí Žitava), na východe s Veľkou
Lehotou (hranicou je Osný a Šibeničný
vrch), na juhu s Obycami (Osná dolina a
vrch Včelár) a na západe sú to Hostie s úzkym pásom katastra Skýcov.
Pôvod nazvu
Zachované spisy z 11.storočia uvádzajú, že pri
rieke Žitava boli osady Machulince, Opatovce,
Obyce a niektoré ďalšie. Jedľové Kostoľany sa
spomínajú v roku 1075 v súvislosti s potokom
Fenio Saunica Jedľová Štiavnica). V roku
1337 mal potok názov Bukk Saunica (Buková
Štiavnica), podľa bukových lesov na okolí. V
roku 1387 sú zaznamenané Fenyeu Koztholvan a v roku 1424 sa píše o Fenyew Kostolany
(FenyoKosstolan). Z roku 1711 pochádza
obecná pečať, na ktorej je zobrazená jedľa a
nápis Fenyo Kosztolan ANNO 1711. V roku
1773 sú to Jedlowe Kostolany.
Osídlenie obce
Dedina má rozptýlenú formu osídlenia. Centrálna časť sa začala budovať okolo kostola,
neskôr sa začali vytvárať osady-štále, z ktorých niektoré boli osídľované miestnym obyvateľstvom a ďalšie zas ľuďmi, ktorí prišli z iných
krajov.
Brezov štál (Brezovo) - názov je odvodený
od brezového lesa. Pôvodný jedľový porast bol
vyrúbaný baníkmi z rudnej bane. V súvislosti s
týmto štálom sa spomína baňa na zlato, aj
sklárska pec z 19. storočia.
Nemčekov štál (Nemčekovce) - prví obyvatelia pochádzali od Novej Bane. Po ich vymretí
tento štál obsadili obyvatelia Drienok.
Horné a Dolné Lúčno - pri studničke v lese
sa usadil obyvateľ obce, neskôr tu pribudli
obyvatelia pochádzajúci z Malej Lehoty.
Drienky - podľa porastu drienok, prvý usadlík
bol obyvateľ dediny.
Hujavovce (Kazimírov štál) - prví obyvatelia
pochádzali z Poľska, neskôr sa časť z nich
presídlila do dediny.
Lukáčov štál (Lukačovce) - prvý obyvateľ Lukáč prišiel z Radobice.
Bošiakovce - prví obyvatelia pochádzali
z Bošian.
Borisko - podľa porastu borievok, ktoré sa tu
vyskytovali. Skladá sa z dvoch častí - Tŕnina
a Borisko.
tel./fax: +421 2 52 933 029, ■ mobil: +421 903 210 975, ■ e-mail: [email protected] , ■ www.cps-sro.sk ,
Sídlo: Včelárska 27, 821 05, Bratislava, ■ Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 11612/B,
IČO: 35 697 130, ■ DIČ: 35 697 130/801, ■ Bankové spojenie: Tatrabanka, číslo účtu: 2624040931/1100.
- 10 -
Farská kronika v roku 1802 uvádza postavených 68 domov. V roku 1880 to bolo 147 domov a o päťdesiat rokov neskôr sa ich počet
zvýšil o vyše 100% na 311 domov. O ďalších
50 rokov, v roku 1980, predstavoval nárast iba
niečo cez 30% na 405 domov.
Začiatkom 19. storočia žilo v obci 863 obyvateľov, z toho 480 priamo v dedine a ostatní na
štáloch a na sklárni v Hlbokej. Pri sčítaní ľudu
v roku 1869 to bolo 1087 obyvateľov a v roku
1880 tu žilo 1008 obyvateľov. O päťdesiat rokov neskôr ich už bolo 1490, pričom historicky
doložený navyšší počet bol 1701 v roku 1961.
Od tohto roku postupne nastal mierny až výrazný úbytok obyvateľov až k číslu 1000, okolo
ktorého sa počet pohybuje aj dnes.
V súvislosti s poklesom počtu ľudí sa menila aj
veková štruktúra smerom k poproduktívnym
kategóriám, ktoré tvorili v roku 1995 až 30% z
celkového počtu obyvateľov.
Rozvojový potenciál regiónu.
Okolie obce poskytuje množstvo príležitostí
pre nenáročnú turistiku, relax a oddych. Čoraz viac návštevníkov obce sa sem vracia
a vytvára si tu víkendové alebo dovolenkové sídlo s celoročným bývaním. Mikroregión
Tribečsko má investičný potenciál v oblasti
rozvoja sadovníctva, chovateľstva a športovo relaxačných aktivít.
tel./fax: +421 2 52 933 029, ■ mobil: +421 903 210 975, ■ e-mail: [email protected] , ■ www.cps-sro.sk ,
Sídlo: Včelárska 27, 821 05, Bratislava, ■ Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 11612/B,
IČO: 35 697 130, ■ DIČ: 35 697 130/801, ■ Bankové spojenie: Tatrabanka, číslo účtu: 2624040931/1100.
- 11 -
Štefan Máčovský
ConsultingPlan Slovakia, s.r.o.
REALITNÁ ČINNOSŤ
Ferienčíkova 2, 811 08, BA I
mobil: +421 904 843 033
+421 917 565 389
e-mail: [email protected]
web: www.cps-sro.sk
tel./fax: +421 2 52 933 029, ■ mobil: +421 903 210 975, ■ e-mail: [email protected] , ■ www.cps-sro.sk ,
Sídlo: Včelárska 27, 821 05, Bratislava, ■ Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 11612/B,
IČO: 35 697 130, ■ DIČ: 35 697 130/801, ■ Bankové spojenie: Tatrabanka, číslo účtu: 2624040931/1100.
Download

RODINNÉ DOMY - cps