Zoznam obcí
Okres
Rok
Región
/ štát
výskumu
Zberateľ
Majiteľ práv výrobcu
Archívne
číslo
Technické parametre
Utekáč
LC
GEME
1978
1978
Elscheková
Elschek
UHV-SAV č. obraz. nosiča:
UHV-SAV č. obraz. nosiča:
340
401
16 mm - far - KK - 20 min
16 mm - č.b. - KK - 32 min
Vadičov
ZA
NITR
1977
Ondrejka - Elschek
UHV-SAV č. obraz. nosiča:
331
16 mm - č.b. - KK - 38 min
1987
Dúžek
UHV-SAV č. obraz. nosiča:
596
U-matic H - far - KK - 95 min (časť)
1972
Ondrejka - Elschek
UHV-SAV č. obraz. nosiča:
204
16mm - č.b. - KK - 22 min
1987
Ondrejka
UHV-SAV č. obraz. nosiča:
576
U-matic L - Far - KK - 15 Min
1988
Ruttkay
UHV-SAV č. obraz. nosiča:
621
VHS - far - KK - 150 min (časť)
Vágashuta
Valaská
Valaská Belá
Maďarsko
BB
PD
ZVOL
NITR
LM
LIPT
Veľké Zálužie
NR
NR
NITR
NITR
Veľký Klíž
NR
NITR
Veľký Krtíš
VK
NOVO
K: Ruttkay, Z: Šrámek Výskum zvykov. Sklárske pochovávanie basy v Utekáči
K: Ruttkay, Z: Šrámek Profily folkórnych osobností. Profil osobnosti Fujarista Juraj Kubinec z Utekáča
Hudobný a tanečný výskum v obciach na Slovensku. Tance a svadobné zvyky z Vadičova.
K: Ruttkay, Z: Šrámek Príchod zo sobáša, dávanie darov, vyberanie na tanier, Spev v kolese, Vajčovský čardáš,
Staro svecký čardáš, Hudci
K: Ruttkay, Z: Šrámek Skupiny zahraničných Slovákov na FSPP v Detve 1987. Tance z Vágashuty
Hudobný a tanečný výskum zahraničných Slovákov - Maďarsko. Obsah: do karičky, zábavný
K: Ruttkay. Z: Szabó
tanec, huši tanec, tanec, do karičky
K: Ruttkay, Z: Šrámek Výskum zvykov. Zimné zvyky z Valaskej: Betlehemci
o
ic
s
u
é
n
e
d
K: Ruttkay, Z: Šrámek Program: Vody Hrona brehy myjú - FSPP Detva 1988. Valaská: Voľba bursovovníkov,
Hudobný a tanečný výskum v obciach na Slovensku. 1.Zavíjanie belanskej šaty. 2.Opáčky návšteva šestonedieľ. 3.Belanská svadba - oznámenie, fašiangové obdobia, zdobenie
K: Ruttkay, Z: Šrámek
zástavy, strojenie nevesty, pýtanie nevesty, zavíjanie nevesty - rosový. 4.Tance - chodená,
cifrovaná, čardáš z Valakej Belej, V kolese - ženy, Čardáš - viac párov
a
r
h
y
UHV-SAV č. obraz. nosiča:
554
U-matic L - Far - KK - 19 min
Ondrejka - Elschek
UHV-SAV č. obraz. nosiča:
424
16 mm - far - KK - 19 min
1982
Ondrejka - Elschek
UHV-SAV č. obraz. nosiča:
451
U-matic L - Far - KK - 20 min
1990
1988
Ondrejka
Elschek
UHV-SAV č. obraz. nosiča:
UHV-SAV č. obraz. nosiča:
656
616
U-matic L,VHS - far - KK - 25 min
U-matic H - far - KK - 153 min (časť)
Výskum zvykov. Zvyky okolo Vianoc: Spev chlapcov, Chodenie s hadom, Spievanie pod
oblokmi, Traja králi, Vinše chlapci a dievčatá, Cindruška, Odzemok, Do krutu
Nositelia tradícií - prehliadka dedinských folklórnych skuoín - Žilina,1982. Piesne a tance
K: Ruttkay, Z: Šrámek
z Važca
K: Ruttkay, Z: Šrámek Hudobný a tanečný výskum v obciach na Slovensku.
K: Ruttkay, Z: Šrámek Interpretačná súťaž gajdošov FSPP Detva 1988. B.Garaj, D.Garaj ml. - Veľká Lehota
Ruttkay
UHV-SAV č. obraz. nosiča:
621
VHS - far - KK - 150 min (časť)
K: Ruttkay, Z: Šrámek Program: Vody Hrona brehy myjú - FSPP Detva 1988. Veľká Lehota: Fašiangové koledy,
1988
Garaj
UHV-SAV č. obraz. nosiča:
1989
Garaj
UHV-SAV č. obraz. nosiča:
.
w
w
w
Veľká Lehota
Obsah
Ondrejka
1986
1980
Važec
m
o
u
e
.
y
g
lo
Tvorcovia
1988
n
h
t
e
y
k
t
e
1963
1967
Leng
Dúžek - Ondrejka Elschek
395
UHV-SAV č. obraz. nosiča:
183
v
a
v
á
r
p
UHV-SAV č. obraz. nosiča:
U-matic H - far - KK - 100 min (časť)
VHS - far - KK - 120 min (časť)
16 mm - č.b. - KO
16mm - č.b. - KK - 13 min
1982
Ondrejka - Elschek
UHV-SAV č. obraz. nosiča:
465
16 mm - č.b. - KK - 30 min
1982
Ondrejka - Elschek
UHV-SAV č. obraz. nosiča:
460
16 mm - č.b. - KK - 32 min
š
K: Ruttkay, Z: Šrámek
Gajdošské fašiangy v Malej Lehote 1988. FSk Veľká Lehota-Tlačenie kapusty, Gajdoši
Dominik Garaj, P.Garaj
Gajdošské fašiangy v Malej Lehote 1989. Veľká Lehota: gajdy, gajdošská zábava, gajdy,
K: Ruttkay, Z: Šrámek
gajdošská, párový tanec,
Hudobný a tanečný výskum v obciach na Slovensku. Gajdoš Michalík
K: Ruttkay, Z: Šrámek
K: Szabó. Z: Szabó
Hudobný a tanečný výskum. Tancuje Antalík
Hudobný a tanečný výskum v obciach na Slovensku. Smutný kráľ: Pasovanie za smutného
kráľa - rozosmievanie, Sprievod chlapcov po dedine, Zapichovanie májky, Vytancovanie
K: Ruttkay, Z: Šrámek
dievčat-na 2 kroky, krajcpolka, Tanec uja Mullera-valčík, čardáš, na 2kroky, Rozprávania
o zvykoch, Sadenie mája, Odchod mládencov
Záznamy choreografií folklórnych súborov. FS Krtíšan: Fašiangy-Turíce (z Príbeliec), Na moste
K: Ruttkay, Z: Šrámek
(z Plachtiniec), Tanec Hrušova, Tanec z Veľ.Lomu
Veľký Lom
Vojlovica
Vernár
VK
Ondrejka - Elschek
UHV-SAV č. obraz. nosiča:
459
16 mm - č.b. - KK - 32 min
1984
Lengová
UHV-SAV č. obraz. nosiča:
534
U-matic L - Far - KK - 211 min (časť)
GEME
1981
Dúžek
UHV-SAV č. obraz. nosiča:
438
16 mm - č.b. - KK - 24 min
1969
Ondrejka - Elschek
UHV-SAV č. obraz. nosiča:
108
16 mm - č.b. - KK - 26 min
1983
Elschek
UHV-SAV č. obraz. nosiča:
494
U-matic L - Far - KK -60 min (časť)
584
U-matic H - Far - KK - 21 min
u
e
.
Hudobný a tanečný výskum v obciach na Slovensku. Verbunk, Hore, Na drobnô, Koleso-2x,
Priadky (vraženie mlieka), Svadba
y
g
lo
K: Ruttkay, Z: Šrámek
NOVO
Juhoslávia
PP
1982
K: Ruttkay, Z: Šrámek Krajská prehliadka folkórnych skupín - Dobrá Niva 1984
Hudobný a tanečný výskum zahraničných Slovákov z Maďarska v Detve.Tapantoše - polkové
K: Ruttkay, Z: Šrámek pásmo (dupkané tance na svadbe-32, zachovalo sa len 12, sprac.7) Reštende, Baba,
Erdeliak, Hrozená, Koleso, Svadobné čardáše, Kolesá cez prestávku, Reštende
o
ic
s
u
Hudobný a tanečný výskum. Obsah: do kolesa, čardáš, cifrovanie žien, kolo fľašky, cifrovanie
a spoločný tanec, cigán tanec, harmatanec
K: Ruttkay, Z: Šrámek 13.Etnomuzikologický seminár - Stará Ľubovňa. FSk Vernár.
Výskum zvykov. Vianočné tradície obce Vikartovce: 1.Po vinšovačke. 2.Po spievanke.
K: Ruttkay, Z: Šrámek 3.Príprava vianočnej večere. 4.Večerný vinš. 5.Betlehemská hra. 6.Na Muadzenky.
7.Vinšovačka na Nový rok
Hudobný a tanečný výskum v obciach na Slovensku. DFS Víťaz pásmo: Posledná čutka K: Ruttkay, Z: Šrámek
Dožinky
Tanečný výskum v obciach na Slovensku.
K: Ruttkay, Z: Szabó
é
n
e
d
Vikartovce
PP
SPIS
1987
Ondrejka
UHV-SAV č. obraz. nosiča:
Víťaz
PO
SARI
1984
Elschek
UHV-SAV č. obraz. nosiča:
512
U-matic L - Far - KK - 21 min
Vlača
VV
SARI
1958
Toth
UHV-SAV č. obraz. nosiča:
373
16 mm - č.b. - KO
1974
Ondrejka - Elschek
UHV-SAV č. obraz. nosiča:
227
16mm - č.b. - KK - 28 min
1974
Ondrejka - Elschek
UHV-SAV č. obraz. nosiča:
228
16mm - č.b. - KK - 12 min
K: Ruttkay. Z: Szabó Výskum zvykov. Folklŕna skupina z Vlachova. Rekonštrukcia betlehemskej hry - „Gubajky“
Elschek
Elschek
UHV-SAV č. obraz. nosiča:
UHV-SAV č. obraz. nosiča:
313
320
16mm - č.b. - KK - 5 min
16mm - č.b. - KK - 14 min
K: Ruttkay. Z: Šrámek Výskum výroby ľudových hudobných nástrojov. Výroba a hra na prdlo (púpava)
K: Ruttkay. Z: Šrámek Hudobný výskum. Zberateľ zvoncov z Vlachova
Ondrejka
UHV-SAV č. obraz. nosiča:
437
Ondrejka - Elschek
UHV-SAV č. obraz. nosiča:
451
Vlachovo
RV
GEME
.
w
1974
1977
1981
w
w
Vráble
Vranov nad
Topľou
NR
VV
1982
1984
m
o
n
h
t
e
Ondrejka
NITR
SARI
y
k
t
e
501
1985
Ondrejka
UHV-SAV č. obraz. nosiča:
510
1987
Dúžek
UHV-SAV č. obraz. nosiča:
1974
Ondrejka - Elschek
1984
1985
š
Hudobný a tanečný výskum. Obsah: do kolesa, na kačuora, prekladaný tanec, ženský čardáš,
vlachovský na 2 kroky, hajduk, ňkoleso-4 páry, voliarsky - improvizovaný mužský tanec
v
a
v
á
r
p
UHV-SAV č. obraz. nosiča:
a
r
h
y
K: Ruttkay. Z: Szabó
U-matic L - Far - KK - 12 min
K: Ruttkay, Z: Šrámek Východná 1981. Súťaž sólistov tanečníkov: čardáš, žmurkaná, frišká, mazurka, čardáš, frišká
U-matic L - Far - KK - 20 min
K: Ruttkay, Z: Šrámek Nositelia tradícií - prehliadka dedinských folklórnych skuoín - Žilina,1982. Regrúti
U-matic L - Far - KK -36 min
Hudobný a tanečný výskum v obciach na Slovensku. Hry na pažitiach. Vyčítanka. Kováčsky.
K: Ruttkay, Z: Šrámek Mikaná. Čapkaná. Židovka. Metlový. Mazurka. Kačingató. Káčerovský. Husársky. Gajdošský.
Čardáš. Frišká. Hop-šup nohavice. Čardáš-sekaná. Koleso. O Heličke.
U-matic L - Far - KK - 360 min (časť)
K: Ruttkay, Z: Šrámek
598
VHS - far - KK - 240 min (časť)
K: Ruttkay, Z: Šrámek
UHV-SAV č. obraz. nosiča:
240
16mm - č.b. - KK - 60 min
K: Ruttkay. Z: Szabó
Dúžek
UHV-SAV č. obraz. nosiča:
508
VHS - Far - KK - 101 min (časť)
K: Ruttkay, Z: Šrámek
Ondrejka - Elschek
UHV-SAV č. obraz. nosiča:
527
U-matic L - Far - KK - 50 min (časť)
K: Ruttkay, Z: Šrámek
Nositelia tradícií - Prehliadka dedinských folklórnych skupín - Žilina 1985. DFS Vráble - Na
pažiti pri mlyne
Krajská prehliadky folklórnych skupín Uhrovec, 1987. FSk Vráble: Na svadbe okolo polnoci
a po nej
Hudobný a tanečný výskum. Obsah: Juhásky, Kačingató, Čapkaná, Červené jabĺčko, Dvíhanie
mládenca
III.Celoslovenská súťažná prehliadka folklórnych súborov a ich choreografií Bratislava 1984.
FS Vranovčan - Dupľovaná
Víťazi súťaže sólistov tanečníkov Východná 1985. Sólisti FS Vranovčan - Cifry z Poše
Vranov nad
Topľou
Vrbov
VV
1987
Dúžek
UHV-SAV č. obraz. nosiča:
591
U-matic H - Far - KK - 38 min
1987
Ondrejka
UHV-SAV č. obraz. nosiča:
606
VHS - far - KK - 180 min (časť)
1979
Ondrejka
UHV-SAV č. obraz. nosiča:
411
16 mm - č.b. - KK -
1980
Ondrejka
UHV-SAV č. obraz. nosiča:
427
16 mm - č.b. - KK - 9 min
1971
Ondrejka - Elschek
UHV-SAV č. obraz. nosiča:
u
e
.
SARI
PP
SPIS
Všné Raslavice
BJ
SARI
Vydrany
DS
Vysoká nad
Kysucou
m
o
Celoslovenská prehliadka choreografií folklórnych súborov, Bratislava. FS Vranovčan Vranov
nad Topľou: Verbunk
Hudba, hry, tance, inštrumentalisti - detské folklórne súbory z obcí Slovenska na DFF v
K: Ruttkay, Z: Šrámek
Prešove. Vrbov - Uspávanky, detské hry.
Výskum detských hier a tancov. Pri prameňoch krásy - Trenčín 1980. Vlachovská odobierka
K: Ruttkay, Z: Šrámek
(svadobné zvyk z Gemera)
K: Ruttkay. Z: Szabó Výskum zvykoslovia. Obsah: Betlehemská hra - Raslavicki jasličkare
K: Ruttkay, Z: Šrámek
UHV-SAV č. obraz. nosiča:
187
16mm - č.b. - KK - 26 min
BRATI
1985
Elschek
UHV-SAV č. obraz. nosiča:
532
U-matic L - Far - KK - 115 min (časť)
CA
TREN
1979
Ondrejka
UHV-SAV č. obraz. nosiča:
411
16 mm - č.b. - KK -
K: Ruttkay, Z: Šrámek
Vyšná Slaná
RV
GEME
1974
Ondrejka - Elschek
UHV-SAV č. obraz. nosiča:
231
16mm - č.b. - KK - 35 min
K: Ruttkay. Z: Szabó
Vyšná Šuňava
PP
SPIS
1961
Tóth
UHV-SAV č. obraz. nosiča:
268
Dúžek
UHV-SAV č. obraz. nosiča:
617
Kováčová - Dúžek
UHV-SAV č. obraz. nosiča:
530
w
w
USA
Windsor
Záblatie
Zamutov
Závadka
TN
VV
SN
TREN
ZEMP
SPIS
1988
1985
y
k
t
e
r
p
K: Ruttkay, Z: Šrámek Celoslovenská súťaž hudieb a sólistov - Senec 1985. ĽH Csemadok-Vydrany
v
a
v
á
16mm - č.b. - KO -
K: Motaj
VHS - far - KK - 120 min (časť)
K: Ruttkay, Z: Šrámek
U-matic L - Far - KK - 85 min
K: Ruttkay, Z: Šrámek
U-matic L - Far - KK - 20 min
K: Ruttkay, Z: Šrámek
1982
Ondrejka - Elschek
UHV-SAV č. obraz. nosiča:
451
1983
Ondrejka
UHV-SAV č. obraz. nosiča:
493
U-matic L - Far - KK -120 min (časť)
K: Ruttkay, Z: Šrámek
1983
Elschek
UHV-SAV č. obraz. nosiča:
494
U-matic L - Far - KK -60 min (časť)
K: Ruttkay, Z: Šrámek
š
1987
Dúžek
UHV-SAV č. obraz. nosiča:
590
U-matic H - Far - KK - 18 min
1977
Ondrejka - Elschek
UHV-SAV č. obraz. nosiča:
322
16mm - č.b. - KK - 18 min
e
d
a
r
h
y
Ondrejka - Elschek
.
w
é
n
Hudobný a tanečný výskum. Raslavické tance v podaní tanečného páru Štefana Udermana a
K: Ruttkay. Z: Szabó jeho maželky. Obsah: krucená, čardáš, poľka, ceperka, ruská poľka, hopspoľka, čerana,
rytmické kombinácie - valcer, mojše, solomaďar, maďar, bačistovska, krucena
1972
n
h
t
e
y
g
lo
o
ic
s
u
16mm - č.b. - KK - 15 min
182
Záznamy choreografií a tancov folklórnych súborov. FS Vranovčan: 1.Prebudenie-párový
tanec z Poše. 2.Ľudová piesne z Jastrabia n/Torisou. 3.Piesne zo Zamutova. 4.Karička
a párový tanec zo Zamutova. 5.Piesne z Vranova - Čemerného. 6.Vasiľovo cifry. 7.Piesne zo
K: Ruttkay, Z: Šrámek Sačurova. 8.Pieseň z Nižného Hrušova. 9.Sobutky z Rakovca. 10.Piesne z Hlinného.
11.Dupľovana z Vyšného Žipova. 12.Piesne z Bystrého. 13.Pieseň z Hanušoviec. 14.Tance
uja Vargu z Petroviec. 15.Petrovske melódie. 16.Pieseň z Petroviec. 17.Verbunk z Petroviec.
18.Piesne z Petroviec. 19.Hanušovske tance. 20.Piesne z horného Zemplína. 21.Prebudenie
Hudba, hry, tance, inštrumentalisti - detské folklórne súbory z obcí Slovenska na DFF v
Prešove. Vysoká nad Kysucou - Návrat drotárov
Hudobný a tanečný výskum. Obsah Jarné hry a chorovody, Ak to sejú mak, Zo svadby,
Zvoncový tanec, Do kolesa, Rytmovačka, Spev, hra na ozembuch
Hudobný a tanečný výskum. Obsah: koleso žien, odzemok, verbunk, odzemok s valaškou,
ponad flašku, do krutu, žabací
Skupiny zahraničných Slovákov na SPP v Detva 1989. DFS Rozmarín, Windsor-malé deti:
Čížiček, veľké: Karička, čapáše, Kuri krik, A ja taka
Monografia speváčky ľudových piesní. Monografia speváčky ľudových piesní Márie Zajacovej
zo Záblatia
Nositelia tradícií - prehliadka dedinských folklórnych skuoín - Žilina,1982. Regrútska
rukovačka
Celoslovenská súťaž tanečníkov. Čardáš - FSk Zámutov
13.Etnomuzikologický seminár - Stará Ľubovňa. ĽH zo Zamutova, tanec, Rudľovska poľka,
Brinkana, Abo me zabiju
Ľudfová hudba a tance zo Zemplína: Šaffa, Vasiľ: 1. Šaffa-sólo. 2. Vasiľ - sólo. 3. Šaffa K: Ruttkay, Z: Šrámek sólo. 4.Šaffa-párový. 5.Vasiľ - sólo. 6. Šaffa - párový. 7.Šaffa - polka. 8.Vasiľ - sólo. 9.Vasiľ
- párový. 10. Vasiľ - polka. 11.Zamutovska muzika, čardaš, rudľovska polka, verbunk
K: Ruttkay. Z: Šrámek Výskum zvykov. Pastierská vianočná hra zo Závadky na Spiši
Závadka
BB
ZVOL
1988
Ruttkay
UHV-SAV č. obraz. nosiča:
621
VHS - far - KK - 150 min (časť)
Závažná Poruba
LM
LIPT
1984
Ondrejka
UHV-SAV č. obraz. nosiča:
498
U-matic L - Far - KK -43 min
Závod
BH
BRAT
1987
Dúžek
UHV-SAV č. obraz. nosiča:
598
VHS - far - KK - 240 min (časť)
Zázrivá
DK
ORAV
1975
Elschek
UHV-SAV č. obraz. nosiča:
252
16mm - č.b. - KK - 8 min
1989
Ondrejka
UHV-SAV č. obraz. nosiča:
635
U-matic H - far - KK - 27 min
1963
?
UHV-SAV č. obraz. nosiča:
396
16 mm - č.b. - KO
1980
Ondrejka - Elschek
UHV-SAV č. obraz. nosiča:
420
16 mm - č.b. - KK - 25 min
1981
1975
1980
Ondrejka - Elschek
Elschek
Ondrejka - Elschek
UHV-SAV č. obraz. nosiča:
UHV-SAV č. obraz. nosiča:
UHV-SAV č. obraz. nosiča:
428
248
454
16 mm - č.b. - KK - 22 min
16mm - č.b. - KK - 12 min
16 mm - č.b. - KK - 24 min
1980
Ondrejka
UHV-SAV č. obraz. nosiča:
427
16 mm - č.b. - KK - 8 min
Zborov nad
Bystricou
CA
TREN
NR
NITR
w
w
Zohor
BA
Poľsko
Zoški Graca
Zuberec
Zvolen
Zvolenská
Slatina
BRAT
DK
ZV
ZV
ORAV
ZVOL
ZVOL
1989
1981
1987
1987
1979
K: Ruttkay. Z: Šrámek Výskum výroby ľudových hudobných nástrojov. Výroba a hra na drumbľu.
Hudobný a tanečný výskum v obciach na Slovensku. Zo Zázrivských tradícií. Spevy, Do
K: Ruttkay, Z: Šrámek
kolesa, Koleso s harmonikou, Preťahovačky, Odzemok, Zázrivský čardáš
Výskum výroby ľudových hudobných nástrojov. Výroba koncovky Jozef Jantoš
Hudobný a tanečný výskum v obciach na Slovensku. Tance a zvyky zo Zborova. Morena,
K: Ruttkay, Z: Šrámek Krížová polka, Čardáš vo dvojke a vo štvorke, Zborovský čardáš, Regrúti, Svadba-čepčenie,
Sólo mladomanželov
K: Ruttkay, Z: Šrámek Výskum zvykov. Chodenie s Turoňom
K: Ruttkay. Z: Szabó Výskum výroby ľudových hudobných nástrojov. koncovky Vincent Jantoš
K: Ruttkay, Z: Šrámek Výskum zvykov. Vynášanie Moreny v Zborove
o
ic
s
u
é
n
a
r
h
y
e
d
K: Ruttkay, Z: Šrámek Výskum detských hier a tancov. Pri prameňoch krásy - Trenčín 1980. Pri prameňoch krásy
533
U-matic L - Far - KK - 169 min (časť)
K: Ruttkay, Z: Šrámek Detský folklórny festival - Prešov 1985. Vápenári
Ondrejka
Garaj
UHV-SAV č. obraz. nosiča:
UHV-SAV č. obraz. nosiča:
597
586
U-matic H - far - KK - 136 min (časť)
U-matic H - Far - KK - 18 min
Garaj
UHV-SAV č. obraz. nosiča:
622
U-matic H - far - KK - 30 min
Garaj
UHV-SAV č. obraz. nosiča:
Garaj
Ondrejka
Dúžek
Dúžek
UHV-SAV č. obraz. nosiča:
UHV-SAV č. obraz. nosiča:
UHV-SAV č. obraz. nosiča:
UHV-SAV č. obraz. nosiča:
437
598
596
Ondrejka - Elschek
UHV-SAV č. obraz. nosiča:
403
K: Ruttkay, Z: Šrámek Detský folklórny festival - Prešov 1987. Výskumníci na dedine
K: Ruttkay, Z: Šrámek Výskum gájd. Gajdoš Eliáš Levasovský výskum hry
Monografia gajdoša Bernarda Garaja. Monografia gajdoša Bernarda Garaja - autobiografia,
K: Ruttkay, Z: Šrámek
výroba gájd, hra.
Gajdošské fašiangy v Malej Lehote 1988. Gajdoši: Eliáš Levasovský, Bernard Garaj, Bernard
K: Ruttkay, Z: Šrámek
Garaj ml.
K: Ruttkay, Z: Šrámek Gajdošské fašiangy v Malej Lehote 1989. Zlaté Moravce: gajdy, gajdošská
K: Ruttkay, Z: Šrámek Východná 1981. Súťaž sólistov tanečníkov. Sotyš polka, tlieskaná
K: Ruttkay, Z: Šrámek Krajská prehliadky folklórnych skupín Uhrovec, 1987. FSk Zohor: Čepčenie nevesty.
K: Ruttkay, Z: Šrámek Skupiny zahraničných Slovákov na FSPP v Detve 1987. Guraľski, Regrútska rozlúčka
Hudobný a tanečný výskum v obciach na Slovensku. Muzika, tance: Hajduky, Zajačí, Polky,
K: Ruttkay, Z: Šrámek
Prostá, V kolese ženy, Prostá (páry aj ženy) (Seminár na Škutovke)
III.Celoslovenská súťažná prehliadka folklórnych súborov a ich choreografií Bratislava 1984.
K: Ruttkay, Z: Šrámek
FS Marína - Vohľady. Tance z Podpoľania
.
w
1988
n
h
t
e
K: Ruttkay, Z: Šrámek Krajská prehliadky folklórnych skupín Uhrovec, 1987. FSk Závodzan-Závod:Pod šable.
UHV-SAV č. obraz. nosiča:
1987
1987
1988
y
g
lo
K: Ruttkay, Z: Šrámek Hudobný a tanečný výskum v obciach na Slovensku.
Ondrejka
1985
Zlaté Moravce
m
o
u
e
.
K: Ruttkay, Z: Šrámek Program: Vody Hrona brehy myjú - FSPP Detva 1988. Tesári stavajú most
y
k
t
e
v
a
U-matic H - far - KK - 100 min (časť)
r
p
v
á
VHS - far - KK - 120 min (časť)
U-matic L - Far - KK - 5 min
VHS - far - KK - 240 min (časť)
U-matic H - far - KK - 95 min (časť)
16 mm - far - KK -16 min
1984
Dúžek
UHV-SAV č. obraz. nosiča:
508
1985
Elschek
UHV-SAV č. obraz. nosiča:
532
U-matic L - Far - KK - 115 min (časť)
K: Ruttkay, Z: Šrámek Celoslovenská súťaž hudieb a sólistov - Senec 1985. Karol Kočík
1988
1989
Elschek
Garaj
UHV-SAV č. obraz. nosiča:
UHV-SAV č. obraz. nosiča:
616
U-matic H - far - KK - 153 min (časť)
VHS - far - KK - 120 min (časť)
1969
Dúžek - Leng
UHV-SAV č. obraz. nosiča:
106
16 mm - č.b. - KK - 19 min
K: Ruttkay, Z: Šrámek Interpretačná súťaž gajdošov FSPP Detva 1988. J. Michelik
K: Ruttkay, Z: Šrámek Gajdošské fašiangy v Malej Lehote 1989. Gajdy, gajdošská
Hudobný a tanečný výskum. Obsah: dvakročka a hore, vrchárske a hore, odzemok, dovysoka,
K: Ruttkay, Z: Szabó
pod hajduchy, valasky tanec, ponad fľašu, snujeme vrecia, v kolese
1981
Ondrejka
UHV-SAV č. obraz. nosiča:
437
U-matic L - Far - KK - 6 min
š
VHS - Far - KK - 101 min (časť)
K: Ruttkay, Z: Šrámek Východná 1981. Súťaž sólistov tanečníkov. Slatinský čardáš
Zvolenská
Slatina
Žakarovce
Žaškov
Ždiar
ZV
SN
DK
PP
ZVOL
1987
Dúžek
UHV-SAV č. obraz. nosiča:
595
U-matic H - far - KK - 95 min (časť)
SPIS
1978
1983
Ondrejka - Elschek
Ondrejka
UHV-SAV č. obraz. nosiča:
UHV-SAV č. obraz. nosiča:
341
493
16 mm - far - KK - 36 min
U-matic L - Far - KK -120 min (časť)
UHV-SAV č. obraz. nosiča:
1982
Ondrejka - Elschek
UHV-SAV č. obraz. nosiča:
451
U-matic L - Far - KK - 20 min
1987
Ondrejka
UHV-SAV č. obraz. nosiča:
594
VHS - Far - KK - 110 min
1973
Ondrejka - Elschek
UHV-SAV č. obraz. nosiča:
193
16mm - farebný - KK - 27 min
1983
Elschek
UHV-SAV č. obraz. nosiča:
494
U-matic L - Far - KK -60 min (časť)
Elschek
UHV-SAV č. obraz. nosiča:
532
U-matic L - Far - KK - 115 min (časť)
1970
Dúžek - Ugler
UHV-SAV č. obraz. nosiča:
120
16 mm - č.b. - KK - 10 MIN
K: Ruttkay, Z: Szabó
1988
1987
Ruttkay
Ondrejka
UHV-SAV č. obraz. nosiča:
UHV-SAV č. obraz. nosiča:
621
597
VHS - far - KK - 150 min (časť)
U-matic H - far - KK - 136 min (časť)
K: Ruttkay, Z: Šrámek
K: Ruttkay, Z: Šrámek
1984
Dúžek
UHV-SAV č. obraz. nosiča:
508
VHS - Far - KK - 101 min (časť)
K: Ruttkay, Z: Šrámek
1987
Ondrejka
UHV-SAV č. obraz. nosiča:
606
VHS - far - KK - 180 min (časť)
K: Ruttkay, Z: Šrámek
16 mm - č.b. - KK - 6 MIN
K: Ruttkay, Z: Szabó
16 mm - č.b. - KK - 14 min
K: Ruttkay, Z: Šrámek
.
w
1985
Žiar nad Hronom
ZH
TEKO
w
w
Žiharec
Žilina
Živjec
GA
ZA
NITR
Hudobný a tanečný výskum v obciach na Slovensku.Svadba zo Žaškova: 1.Vinš predného
družbu, starejší. 2.Do kolesa-4x. 3.Odpýtanie mladého. 4.Odpýtanie mladej,odchod na
K: Ruttkay, Z: Šrámek sobáší. 5.Text-pred.družbu, príchod zo sobáša, 6.Trcipolka, Koleso-ž, Rýchle koleso-ž.
7.Večera, spev, umývanie. 8.Rozkazovačky, Koleso-ž., Ručníčkový tanec. 9.Pokladanie,
vinše. 10.Čepčenie, spev, Vinš. 11.Rozkazovačky, spev. 12.Radostník
Ondrejka - Elschek
ORAV
SPIS
o
ic
s
u
16 mm - č.b. - KK - 36 min
m
o
n
h
t
e
TREN
y
k
t
e
r
p
1971
Dúžek - Leng
UHV-SAV č. obraz. nosiča:
120
1981
Dúžek
UHV-SAV č. obraz. nosiča:
438
Poľsko
š
é
n
e
d
K: Ruttkay, Z: Šrámek Nositelia tradícií - prehliadka dedinských folklórnych skuoín - Žilina,1982. Žaškovská svadba
a
r
h
y
K: Ruttkay, Z: Šrámek III. turčianske slávnosti folklóru, 1987
Hudobný a tanečný výskum. Folklórna skupina. Obsah: priadky, rovný, kotka, zbonícky,
K: Ruttkay. Z: Szabó dupľovaný hajduch, zbíjanie klobúkov, pastier ske hry, do kolka, skokačka, goralský rozkazovačky
K: Ruttkay, Z: Šrámek 13.Etnomuzikologický seminár - Stará Ľubovňa. ĽH zo Ždiaru + spev, tanec:Kresany
v
a
v
á
y
g
lo
Tance a tanečníci spod Poľany. FSPP Detva 1987. Tance mužov: J.Kulich, Z.Baculíková, 4
páry zo Zvolenskej Slatiny - Čardáše
K: Ruttkay, Z: Šrámek Výskum zvykov. Práca, zvyky a tance v Žakarovciach. Rachunky u košarika, Žatva
K: Ruttkay, Z: Šrámek Celoslovenská súťaž tanečníkov. Polka - Žakarovce
K: Ruttkay, Z: Šrámek
1981
447
u
e
.
K: Ruttkay, Z: Šrámek Celoslovenská súťaž hudieb a sólistov - Senec 1985. ĽH Goral
Výskum detského folklóru a hier. Záznam choreografie detského súbor s názvom: Hry detí
z Dobronivej
Program: Vody Hrona brehy myjú - FSPP Detva 1988. Žiar nad Hronom: Spev
Detský folklórny festival - Prešov 1987. Pri pasení husí
III.Celoslovenská súťažná prehliadka folklórnych súborov a ich choreografií Bratislava 1984.
FS Stavbár - Verbovači. Burkot
Celoslovenská prehliadka choreografií folklórnych súborov, Bratislava. FS Stavbár - Zilina:
Zbojníci
Keď si my Gorali. Hudobný a tanečný výskum zahraničných Slovákov z Poľska: spev, hudba
a tanec Goralov
Hudobný a tanečný výskum zahraničných Slovákov z Poľska v Detve. Obsah: Mladý pán čardášový, Polka, Babský tanec, nevesty so svadobčanmi na záver čardáš s družbom
Download

U-Z