18. roèník 1994-2012dvojtýždeník oznamov, inzercie a reklám Zodp. redaktor: Mgr. Z.Stašková Reg.è.EV 3330/09
APRÍL 2012
7
www.bardejovskýhlasnik.sk
S T R O P K O V, S V I D N Í K ,
G I R A LT O V C E , K U R I M A ,
K R U Ž L O V, Z B O R O V,
H E R T N Í K , R A S L AV I C E ,
M A R H A Ò , M A L C O V,
HAŽLÍN,RICHVALD,
LUKAVICA,B.N.VES,
DLHÁ LÚKA, BENZ.PUMPY
P O Š T A - P. O . B O X
FIRMY BARDEJOV
Nájdete nás aj na Facebooku stabobardejov s.r.o. bardejovskyhlasnik
bardejovskyhlasnik.sk
O
EK
B
A
R
D
E
s.r.o.
AUT
J
O
V
O
Štefánikova 90, Bardejov,
tel.:Bardejov,
054 488 1917, 0911
516 488 1917, 0911 619 516
Štefánikova
90,
tel.:619054
REDUKCNE KURZY
Martina
Objem
-39 cm
ate j,
Marcel M Európy
eta a
majster sv ný tréner
va
kvalifiko
- 10 k
g
Ponúkam
vám možnos
odskúšaným a úèinným
spôsobom:
* zníži vašu telesnú hmotnos
* zbavi sa zbytoèného tuku
* zlepši vašu kondíciu - vaše
zdravie
* pomôžem pri problémoch
pohybového aparátu
a rehabilitácii po úrazoch.
Ponúkam vám svoj komplexný
odskúšaný program, ktorý
zmení VAŠU POSTAVU.
PONÚKAME NA PRENÁJOM:
Využite ve¾ké z¾avy ! - 22 % na vybrané termíny
v júni a auguste. Ostatné termíny -10 % !!!
AKCIA PLATÍ DO 30.apríla 2012 !
Cestovná kancelária
TAN
IN
... len DOBRÉ ponúkame ...
VY !
AŽ 22 % Z¼A
CHORVÁTSKO - GRADAC
od 6 dní pri mori kompletná cena: od 209 EUR/dosp. osob.s polpenziou
BULHARSKO - PRIMORSKO
od 8 dní pri mori kompletná cena: od 199 EUR/dosp. osob.
KOMPLEX KORZÁR, Pod Vinbargom 20-23, Bardejov
Kontakt: 0903 638 935
1. záhradník/ manipulaèný pracovník
2. technik závlahových systémov
3. redaktor webu - portálu
V ponuke aj letecké a lodné zájazdy + autobusové cestovné lístky.
viac info na: www.tancin.sk
* byty vyššieho štandardu 2-izb., 3-izb.,4-izb.
* priestory na podnikanie - pod¾a vašich požiadaviek
* parkovacie miesta - monitorované
AJ BEZ ZLIAV MÁME NAJLEPŠIE CENY A SLUŽBY !
LAST MINUTE
0 9 11 3 4 0 2 5 0
www.budmefit.sk
Tel.: 054/488 26 35-6, mob.: 0949 817 617, 0905 136 185 ( iba cez víkend )
Lekáreò sv. Egídia
Lekáreò ÁTRIUM
155/80/13Z a 175/70/14Z za
Pri väèšom množstve z¾ava !
10 €
PREDAJ A VÝKUP
POUŽITÝCH PNEUMATÍK
A DISKOV
SÚKROMNÁ ZUBNÁ
TECHNIKA
A
OPRAV OTÉZ
P
CH R
ZUBNÝ
( OD 10 € )
( OD 300 Sk )
Tel.: 0904 184 037,054/472 43 27
tel.: 054/472 92 72
PRIJMEME
Prijmeme na absolventskú prax
administratívneho pracovníka/èku
do kancelárie.
Požadujeme:
ukonèenú strednú odbornú školu OA, alebo VŠ - ekonomického
zamerania.
Kontakt: 054 474 62 72
E-mail: [email protected]
AKCIA " MÁJ "
Dlhý rukáv
(trièká, svetre, blúzky)
podprsenky typu
PUSH UP
z¾ava
20 %
OMEGA
Ponúkame:
plavky - sezóna 2012
aj košíèky C,D.
OMEGA TEXTIL - OC ŽABA,
Wolkerova 11
Átrium - Partizánska 4/A
Rekonštrukcie domov a bytov, prerábanie
bytových jadier,omietky a stierky, obklady
dlažby , sadrokartónové práce , murárske
práce , ma¾ovanie interiérov a fasád,
pokladanie laminátových a drevených
podláh , zatep¾ovanie fasád.
Tel..0905187542 alebo 0544728711
PRENAJMEME VEDENIE ÚÈTOVNÍCTVA
PRIESTORY
PEÈIATKY DO 24 HODÍN !
MÁTE PROBLÉMY S NADVÁHOU ? CHCETE SI VYFORMOVA SVOJU POSTAVU ?
KAVITÁCIA + LYMFODRENÁŽ
Cena: 25 €
Kontakt: ALIAN s.r.o., Bezruèova 9, Bardejov ( budova Farmakolu ), tel.: 054 472 2004, 0948 010 844
ŽRIEDLO
2012
APRÍL-MÁJ
Bardejovské Kúpele
MsÚ - odd. kultúry, Info: 472 51 48, www.zriedlo.szm.sk
2012 Zmena programu a cien vstupeniek vyhradená.
28.-29.4. so.-ne., 19.00 h
Dráma ÈR, 97 min., 11 až do 13.5 pia.-ne., 19.00 h
Rodinný dobrod., USA,
115 min., MP. 12, slov. tit., vst. 2,30 €
MP 12r., vst. 2,00 € Hugo a jeho ve¾ký objav
Bastardi 2
Bláz. rod. kom. animovaná USA, 80 min.,
28.-29.4. so.-ne., 16.00 h
Rod., anim., kom., AUS, 13.5. ne., 16.00 h
100 min., MP, slov. dab., vst. 2,30 € Karcoolka skut. príb. o èer. èiapoèke MP., dabing., vst. 1,50 €
Happy Feet 2
1.-2.5. ut.-str., 19.00 h
Komédia, akè., rom., USA, 96 min.,
Romantická komédia USA, 98 min., 15.-16.5. ut.-str., 19.00 h
MP 12 r., cz. tit., vst. 2,30 €
Moja krásna uèite¾ka
MP 12, cz. tit., vst. 2,30 € To bude boj!
Dráma ÈR, 97 min.,
4.-5.5. pia.-so., 19.00 h
Romantická komédia USA, 98 min., 17.-18.5. št.-pia., 19.00 h
MP 12 r., vst. 2,20 €
MP 12, cz. tit., vst. 2,30 € Bastardi 2
Moja krásna uèite¾ka
6.5. ne., 16.00 h
Akèný, dob., krimi USA, 130 min.,
Rod. anim. film Belgicko, 19.5. so., 19.00 h
88 min., cz. dab., vst. 1,00 € Sherlock Holmes 2: Hra tieòov MP 12 r., slov. tit., vst. 2,20 €
Sammyho dobrodružstvá
6.5. ne., 19.00 h
Muži v nádeji
8.-9.5. ut.-str., 19.00 h
Osemdesiat listov
10.5 št., 19.00 h
Silvestrovská noc
Dráma ÈR, 19.-20.5. so.-ne., 16.00 h
75 min., MP 12 r., vst. 2,30 € Kocúr v èižmách
Animovaný rodinný, 90 min.,
MP., slov. dab., vst. 2,30 €
Komédia USA, 22.-23.5. ut.-str., 19.00 h
118 min., MP 12r., slov. tit., vst. 2,20 € O bohoch a ¾uïoch
Dráma FRA., 122 min.,
MP 12 r., slov. tit., vst. 2,30 €
PREDÁM
KÚPIM
* stavebný pozemok v BJ (Moliterka). Tel.: 0904 891 941
* 3-izb. byt na prízemí, na aèevskej ul., komplet prerobený
a zateplený. Tel.: 0908 989 637
* garáž, aèevská. Tel.: 0903
642 504
* detský koèík, 3-kombinácia,
ve¾mi málo používaný. Cena
dohodou. V prípade záujmu
možnos zaslania foto mailom.
Tel.: 0918 347 139
* 3-izb. byt, na prízemí, Bard.
Nová Ves, Berku 2, vlastné kúrenie s krbom a garážou +
pivnica. Cena dohodou. Tel.:
0904 815 214
* 2-izb. byt, aèevská. Tel.: 0915
850 608
* garáž na aèevskej ul. pri kotolni. Tel.: 0917 547 909
* Peugeot 206, r.v. 2002, v dobrom tech. stave + zim. pneu v
cene. Cena 2 500 Eur. Tel.:
0904 860 268
* 4-izb. byt na aèevskej ul., 3.
posch. Tel.: 0948 028 170
* RD, Moliterka. Tel.: 0903 642
504
* sadbové zemiaky, odroda
Svella. Cena 0,25 Eur/kg. Tel.:
0904 848 972
* plastové okno aj so žalúziou.
Cena dohodou. Tel.: 0944 041
376
* mraznièku Samsung - 180 l,
cena dohodou, a sklokeram.
elektr. sporák MORA - 2 roèný,
cena 150 Eur. Tel.: 0908 656
581
* pozemok, Kukurelliho. Tel.:
0915 850 608
* RD, 10 km od BJ. Tel.: 0914
252 549
* 3-izb. byt, komplet. prerobený,
Sázavského ul. Cena 49 900
Eur. Tel.: 0907 912 360
* 2-izb. byt, komplet zrekonštruovaný na 3. posch., Wolkerova 2. Tel.: 0903 480 959
* štrk, piesok, hlinu + dovoz +
zemné
Tel.: 0905Tel.:
709
* vèely. práce.
Cena dohodou.
914
054/474 88 53
* skúter Yamaha 50 Aerax, r.v.
97. Cena 300 Eur. Tel.: 0908
335 568
* starší RD v Lenartove s 20 ár.
záhradou na tichom a dobrom
mieste. Cena dohodou. Tel.:
0915 241 910
* 2 - 2,5-izb. byt, iba Družba.
Tel.: 0915 236 200
* Škodu Octaviu 2 Diesel. Tel.:
0908 338 979
* byt v exekúcii, aj zadåžený,
dlhy vyplatím. Tel.: 0905 957
920
RÔZNE
RÔZNE
* Dám do prenájmu kanc. priestory na Hurbanovej ul. Tel.: 0903
429 382
* Prenajmem 2-izb. byt, aèevská ul. Tel.: 0917 295 831, 0905
901 626
* Dám do prenájmu garsónku
na Družbe. Tel.: 0904 080 555
* Dám do prenájmu murovanú
garáž na Komenského ul. pri
kotolni. Tel.: 0908 820 801
TRH
PRÁCE
RÔZNE
* Agentúra Timea - opatrovate¾ky - Švajèiarsko, Nemecko. BEZ
POPLATKOV. Tel.: 0903 570
688, 0907 278 591
* Prijmem absolventa/ku do
autoumyvárne. Tel.: 0944 933
977
* H¾adám brigádu po 16. hod.
na 2-3 hod. Môže by aj upratovanie. Tel.: 0908 196 296
* H¾adám masérku do priestorov v Športovej hale. Tel.: 0910
542 890
* H¾adám prácu v stavebníctve.
Tel.: 0902 549 656
* Firma Haltex prijme do TPP
mechanika automobilov a motocyklov. Živnos vítaná. Tel.:
0905 445 886
SLUŽBY
* Vykonávame vàtanie studní,
èistenie vàtaných studní a geoprieskumy. Tel.: 0915 787 835,
0905 587 551
* Douèím matematiku. Cena
5 Eur/1 hod. Tel.: 0907 223 879
* Výroba a predaj pozink. a poplastov. pletiva. Tel.: 0944 133
774
* Drevené podlahy - brúsenie,
lakovanie, pokládka. Tel.: 0903
906 214
* Prevádzam ma¾by, nátery,
stierky. Tel.: 0903 831 011
DARUJEM
* šteniatka, 6 týždòové. Tel.:
0915 162 508
PREDAJ A MONTÁŽ
SATELITNÝCH PRIJÍMAÈOV.
0910 998 175
N KY
POZVÁ
LEÁM
K JUBI
V 474
STABO BARDEJO
0918 491 005
50
60
6307,
ilea
ôjho životného jub
Pri príležitosti m
na
Vás srdečne pozývam
nie,
slávnostné posede
í
ktoré sa uskutočn
2011 o 12.00 hod.
dňa 21. augusta
taurácie Dolina.
v priestoroch reš
Ján Priateľ, Š
ejov
tefánikova 5, Bard
40
0
6
ôjho životného jubilea
Pri príležitosti m
na
Vás srdečne pozývam
nie,
slávnostné posede
í
ktoré sa uskutočn
2011 o 12.00 hod.
dňa 21. augusta
ácie Dolina.
v priestoroch reštaur
Ján Priateľ, Šte
jov
fánikova 5, Barde
hé
jednoduc
podvojné
naní
mzdy
e daò.priz
spracovani
NÉHO
B
E
V
M STA
PRENÁJO
IA
N
E
Š
LE
6
Tel.:0905
54 2 18
LETNÝ TENISOVÝ NÁBOR
TK WLP a ZŠ pod Vinbargom otvárajú
školské tenisové stredisko, ktorého
cie¾om je oboznámenie sa detí so
základmi tenisovej techniky, s pravidlami
a tenisovou teóriou, ako aj rozvojom
ich základnej pohybovej a kondiènej zdatnosti.
* plastové okná a dvere za najnižšie ceny, parapety
* stavebné práce
tel.: 0917 393 956
* úprava štablónov ( siding)
0908 053 240
* izolácie balkónov a loggií [email protected]
realitná èinnos ( konzultácie a inzercia zdarma )
vymáhanie poh¾adávok aj v Èeskej republike
dobrovo¾né dražby
právne a podnikate¾ské poradenstvo
sprostredkovate¾ská èinnos
èov,notebookov
Opravy televízorov, poèíta a CD.
DVD
,
ziem
pla
,
LCD
í,
vide
Tel. : 0903 526 842
ZATEPLENIE A ÚPRAVA FASÁD
RODINNÝCH DOMOV A BUDOV
CONSULT & REAL s.r.o.
Vojnová dráma ÈR/SK, 126 min.,
MP 12 r., vst. 2,20 €
Komédie ÈR/SR, 20.5. ne., 19.00 h
115 min., MP 15 r., vst. 2,20 € Lidice
OUTLET
sa vám to PODARÍ
o nieko¾ko centimetrov !
OC PASÁŽ BARDEJOV
nebolestivého odbúravania
tukových ložísk,
NOVÁ ZNAÈKOVÁ MÓDA
KAVITÁCIE,
( pri KONGU )
STABO, Štefánikova 5
tel.:474 6307, 0918 750 197
PRE DETI AJ DOSPELÝCH
POMOCOU
PREVRATNEJ
SVETOVEJ
NOVINKY
výrobné, kancelárske alebo
skladové
(bývalá Športvýroba).
Kontakt: Kellerova 1, 085 01 Bardejov
/ budova VÚB, 2. poschodie /
www.consultreal.sk
Veèierka Kotva
* urèený pre deti od 6 do 14 rokov
* deti zadelené do vekových a výkonostných skupín
* tréningy 2 x týždenne pod doh¾adom kvalifikovaných trénerov
* základné tenisové vybavenie pre zaèiatoèníkov poskytne tenisový
klub WLP
Nábor: 1. a 8. mája 2012 o 10.00 hod. na tenisových dvorcoch TK WLP
/ pri zimnom štadióne./
Informácie: tel.:0917 55 66 05 alebo na : [email protected]
VYSOKÁ ŠKOLA
ZDRAVOTNÍCTVA A SOCIÁLNEJ PRÁCE
SV. ALŽBETY
DETAŠOVANÉ PRACOVISKO
BARDEJOV
Tel.: 0904 645 347
0905 867 832
0917 805 714
BARDEJOV - VINBARG B/9
A K C I A T R VÁ O D 2 7 . A P R Í L A D O 1 1 . M Á J A 2 0 1 2
A L E B O D O VY P R E D A N I A Z Á S O B !
Z¼AVY
BARDEJOV - VINBARG B/9
KRAÈÚNOVCE 53
BARTOŠOVCE 116
GERLACHOV 133
HERVARTOV 84
JANOVCE 61
MALCOV 134
RICHVALD 179
SVERŽOV 40
SLAVIA
90 g
0,45 €
AKCIA !!!
Tuja SMARAGD ( živý plot ) v.40 - 60 cm len za 3,50€
OTVORENÉ aj 1. a 8. mája 2012
najväèšia ponuka muškátov, surfínií a balkónových kvetov !
ve¾koplodé èuèoriedky v.30-50 cm: 17 odrôd
viac ako 200 druhov trvaliek, skalnièiek, okrasných tráv a papradí
bylinky, lieèivky, ruže, substráty, hnojivá, osivá, sadbové zemiaky, kvetináèe,
náradie...
Záhradné centrum "MIÈURIN" Bardejov,
Mièkova ul., Bardejov - Bard. Zábava
Tel.:0903 366 499 E-mail:[email protected]
www.zahradnecentrum.eu
Predajna doba: Pondelo až piatok 8.15-17.00 hod.
Sobota 8.15 - 12.00 hod.
PRIJMEME
na ABSOLVENTSKÚ PRAX
2 pracovníkov /pracovníèky
na Call centrum - komunikácia na telefóne z Bardejova.
Požadujeme ukonèenú strednú odbornú školu.
Kontakt: 0918 602 584
Grivnová Alena, e-mail: [email protected]
GRANKO
400 g
1,99 €
JEMNÁ VODKA 0,5 l
40 %
3,39 €
SAHOVANIE A PREPRAVA DO 3,5 t
CITROËN JUMPER
L3H2 v rámci SK a EÚ
Tel.: 0917 393 957
E-mail:[email protected]
PÔŽIÈKY
ruèenie iba dom alebo byt
0905 464 371
Poboèka zastupujúca
dodávate¾a el. energie a zemného plynu v Bardejove
prijme ¾udí do zabehnutého mladého kolektívu na
pozíciu: energetický poradca.
PONÚKAME: plat 1000 €, firemné auto a iné výhody.
POŽADUJEME: komunikatívnos a flexibilitu.
KONTAKT: 0948 151 253
BARDEJOV
KESEL DANCE CUP 2012
Pod záštitou primátora mesta Bardejov
MUDr. Borisa Hanušèaka
Disco Hip - Hop Break dance
deti * juniori * mládež * dospelí
5. mája ( sobota ) 2012
Športová hala MIER BARDEJOV
Zaèiatok: 10.00 hod. FINÁLE: cca od 18.00 hod.
tel.: 0905 306 298
Vstupné: 3 €
e-mail:[email protected]
Download

HLASNIK 7 - STABO BARDEJOV, sro