1
CENNÍK KACHLIARSKYCH MATERIÁLOV
ceny sú uvádzané s DPH
cenník platný od 1.7.2014
OBSAH:
teplovzdušný krb poloakumulačný.......................................................................................................................3
akumulačný krb kombinovaný..............................................................................................................................4
hypokaustový krb sálavý......................................................................................................................................5
teplovzdušná kachľová pec..................................................................................................................................6
hypokaustová kachľová pec.................................................................................................................................7
poloťažká kachľová pec.......................................................................................................................................8
pkt – poloakumulačné tvarovky............................................................................................................................9
akt – akumulačné tvarovky.................................................................................................................................10
akt 3 – vysoko akumulačné tvarovky..................................................................................................................11
supratherm – vysoko akumulačné dosky...........................................................................................................11
vkt – veľkoplošné akumulačné dosky................................................................................................................12
izolačné dosky peril / percem.............................................................................................................................12
izolačné dosky....................................................................................................................................................13
kachliarské malty................................................................................................................................................13
kachliarske tmely a lepidlá.................................................................................................................................14
kambet – žiaruvzdorný beton.............................................................................................................................15
mebet – potravinársky žiaruvzdorný betón .......................................................................................................15
florbet – samotečúci žiaruvzdorný betón ..........................................................................................................15
sparal – špárovací tmel......................................................................................................................................15
ortner – náter na sálavé steny............................................................................................................................16
ortner – špárovacie hmoty..................................................................................................................................16
kachliarské omietky............................................................................................................................................17
kachliarska sieťka...............................................................................................................................................17
rath – armovacia sieťka jutová...........................................................................................................................17
šnúry z keramických vlákien..............................................................................................................................18
keramická rohož.................................................................................................................................................18
šamotové dosky a tehly – biely kachliarsky šamot r – ska............................................................................19
cts – cordieritový ťahový systém........................................................................................................................20
šamotové tvarovky – ohniskové.........................................................................................................................21
vetracie vedenie – flexalu thermic......................................................................................................................22
flexibilné rúry - neizolované................................................................................................................................22
flexibilné rúry - izolované....................................................................................................................................22
rozbočky k flexibilným rúram..............................................................................................................................23
hliniková páska...................................................................................................................................................23
ploché kanály.....................................................................................................................................................24
mriežky klasik.....................................................................................................................................................25
mriežky štýlové...................................................................................................................................................27
mriežky kombinované........................................................................................................................................27
mriežky okrúhle..................................................................................................................................................28
pec family pizza..................................................................................................................................................29
STORMS s.r.o.
173, Údol 065 45
prevádzka: Jarmočná 1, 064 01 Stará Ľubovňa
tel: 052 42 855 91
mobil: 0911 636 645
mail: [email protected]
web: www.suprakrby.sk
2
TEPLOVZDUŠNÝ KRB POLOAKUMULAČNÝ
1. komínový systém – SCHIEDEL............................................................................cenník SCHIEDEL
2. mriežka................................................................................................................................str. 25 - 28
mriežka – MAX BLANK......................................................................................cenník MAX BLANK
3. poloakumulačné tvarovky – PKT................................................................................................str. 9
4. izolčné dosky – PRECEM, VERMIKULIT...........................................................................str. 12 - 13
5. dymovod – SCHIEDEL..........................................................................................cenník SCHIEDEL
6. aktívne odvetranie
7. keramika, kameň, kov........................................................................................cenník SUPRA, RLD
8. krbová vložka – SUPRA, RLD...........................................................................cenník SUPRA, RLD
9. prívod vzduchu z exteriéru................................................................................................str. 25 - 28
10. sklo, dlažba, kameň, kov
3
AKUMULAČNÝ KRB KOMBINOVANÝ
1. komínový systém – SCHIEDEL............................................................................cenník SCHIEDEL
2. mriežka................................................................................................................................str. 25 - 28
mriežka – MAX BLANK......................................................................................cenník MAX BLANK
3. akumulačné tvarovky – AKT.....................................................................................................str. 10
4. izolčné dosky – PRECEM, VERMIKULIT...........................................................................str. 12 - 13
5. dymovod – SCHIEDEL..........................................................................................cenník SCHIEDEL
6. aktívne odvetranie
7. vysokoakumulačné dosky – SUPRATHERM...........................................................................str. 11
vysokoakumulačné tvarovky – AKT 3.....................................................................................str. 11
8. keramika, kameň, kov.......................................................................................cenník SUPRA, RLD
9. krbová vložka SUPRA, RLD..............................................................................cenník SUPRA, RLD
10. prívod vzduchu z exteriéru................................................................................................str. 22 - 24
11. sklo, dlažba, kameň, kov
4
HYPOKAUSTOVÝ KRB SÁLAVÝ
1. komínový systém – SCHIEDEL............................................................................cenník SCHIEDEL
2. akumulačné tvarovky – AKT.....................................................................................................str. 10
vysokoakumulačné tvarovky – AKT 3.....................................................................................str. 11
3. izolčné dosky – PRECEM, VERMIKULIT...........................................................................str. 12 - 13
4. dymovod – SCHIEDEL..........................................................................................cenník SCHIEDEL
5. izolčné dosky – PRECEM..........................................................................................................str. 12
6. akumulačné tvarovky – AKT.....................................................................................................str. 10
vysokoakumulačné tvarovky – AKT 3.....................................................................................str. 11
7. keramika, kameň, kov........................................................................................cenník SUPRA, RLD
8. krbová vložka SUPRA, RLD..............................................................................cenník SUPRA, RLD
9. prívod vzduchu z exteriéru................................................................................................str. 22 - 24
10. sklo, dlažba, kameň, kov
5
TEPLOVZDUŠNÁ KACHĽOVÁ PEC
1. komínový systém – SCHIEDEL............................................................................cenník SCHIEDEL
2. akumulačné tvarovky – AKT.....................................................................................................str. 10
veľkoplošné akumulačné dosky – VKT...................................................................................str. 12
3. mriežka................................................................................................................................str. 25 - 28
mriežka – MAX BLANK......................................................................................cenník MAX BLANK
4. izolčné dosky – PRECEM, VERMIKULIT...........................................................................str. 12 - 13
5. dymovod – SCHIEDEL..........................................................................................cenník SCHIEDEL
6. keramika, kameň, kov........................................................................................cenník SUPRA, RLD
7. teplovzdušný výmenník – KASCHÜTZ..............................................................cenník KASCHÜTZ
8. pecová vložka – KASCHÜTZ...............................................................................cenník KASCHÜTZ
9. pecové dvierka – KASCHÜTZ.............................................................................cenník KASCHÜTZ
10. prívod vzduchu z exteriéru................................................................................................str. 22 - 24
11. sklo, dlažba, kameň, kov
6
HYPOKAUSTOVÁ KACHĽOVÁ PEC
1. komínový systém – SCHIEDEL............................................................................cenník SCHIEDEL
2. veľkoplošné akumulačné dosky – VKT...................................................................................str. 12
3. izolčné dosky – PRECEM, VERMIKULIT...........................................................................str. 12 - 13
4. dymovod – SCHIEDEL..........................................................................................cenník SCHIEDEL
5. keramika, kameň, kov........................................................................................cenník SUPRA, RLD
6. cordieritový ťahový systém – CTS..........................................................................................str. 20
7. pecová vložka – KASCHÜTZ...............................................................................cenník KASCHÜTZ
8. pecové dvierka – KASCHÜTZ.............................................................................cenník KASCHÜTZ
9. prívod vzduchu z exteriéru................................................................................................str. 22 - 24
10. sklo, dlažba, kameň, kov
7
POLOŤAŽKÁ KACHĽOVÁ PEC
1. komínový systém – SCHIEDEL............................................................................cenník SCHIEDEL
2. veľkoplošné akumulačné dosky – VKT...................................................................................str. 12
3. izolčné dosky – PRECEM, VERMIKULIT...........................................................................str. 12 - 13
4. dymovod – SCHIEDEL..........................................................................................cenník SCHIEDEL
5. keramika, kameň, kov........................................................................................cenník SUPRA, RLD
6. cordieritový ťahový systém – CTS..........................................................................................str. 20
7. bioohnisko (bezroštové ohnisko) – SEEIF CERAMIC............................................................str. 21
8. pecové dvierka – KASCHÜTZ.............................................................................cenník KASCHÜTZ
9. prívod vzduchu z exteriéru................................................................................................str. 22 - 24
10. poloakumulačné tvarovky – PKT................................................................................................str. 9
8
PKT – POLOAKUMULAČNÉ TVAROVKY
Poloakumulačné tvarovky PKT sú ideálne na stavbu plášťa teplovzdušných krbov. Sú vyrobené z ľahčeného ohňovzdorného
betónu, ktorý odoláva teplotám nad 1000°C. Ich objemová hmotnosť 1000 kg/m³ a výborná tepelná vodivosť je pre klasické
teplovzdušné krby ideálna a umožňuje zabezpečiť čiastočnú akumulačnú schopnosť a rýchly prestup tepla. Vďaka svojej
hmotnosti tvarovky majú ľahkú opracovateľnosť a manipulovateľnosť. Sú zdravotne nezávadne, neuvoľňujú žiadny prach ani
chemické látky.
Tvarovky odporúčame spájať lepiacimi maltami radu KAMMAL, alebo tmelmi pre tenko vrstvové lepenie ALU 125, ALU 126.
NÁZOV
ROZMER [mm]
HMOTNOSŤ
CENA
600 x 300 x 40
7,2 kg
15,31 €
PKT 100 – doska veľká
1000 x 300 x 40
12,0 kg
26,66 €
PKT R300 - oblúk
R 300 x 300 x 40
5,3 kg
13,20 €
OBLÚK R 400
R 400 x 300 x 40
7,2 kg
15,05 €
OBLÚK R 450
R 450 x 300 x 40
8,1 kg
19,80 €
OBLÚK R 500
R 500 x 300 x 40
9,0 kg
20,86 €
OBLÚK R 550
R 550 x 300 x 40
10,0 kg
22,97 €
OBLÚK R 770
R 770 x 300 x 40
14,2 kg
29,83 €
OBLÚK R 880
R 880 x 300 x 40
16,2 kg
31,94 €
ROH 22/11 - 135°
135° x 300 x 40
3,8 kg
11,09 €
ROH 22/11 - 90°
90° x 300 x 40
3,5 kg
10,56 €
ROH R 70
R 70 x 300 x 40
3,2 kg
11,61 €
ROH R 100
R 100 x 300 x 40
3,1 kg
11,61 €
PKT 60 – doska malá
ROH 90°
9
ROH 135°
PKT - OBLÚK
PKT - DOSKA
ROH R 70 / 100
AKT – AKUMULAČNÉ TVAROVKY
Akumulačné tvarovky AKT sú ideálne na stavbu plášťa akumulačných krbov, pecí, ktorý bez problémov odoláva vysokým
teplotám až nad 1000°C. Ich objemová hmotnosť 2200 kg/m³ a výborná tepelná vodivosť 1,29 W/mK je pre stavbu
akumulačných stavieb ideálna a umožňuje zabezpečiť vysokú akumulačnú schopnosť ako aj
rýchly prestup tepla do
vykurovaného priestoru. Tvarovky sú zdravotne nezávadne, neuvoľňujú žiadny prach ani chemické látky.
Tvarovky odporúčame spájať lepiacimi maltami radu KAMMAL, alebo tmelmi pre tenko vrstvové lepenie ALU 125, ALU 126.
NÁZOV
ROZMER [mm]
HMOTNOSŤ
CENA
DOSKA malá
600 x 300 x 40
15,8 kg
18,74 €
DOSKA veľká
1000 x 300 x 40
26,4 kg
32,74 €
OBLÚK R 300
R 300 x 300 x 40
11,6 kg
15,05 €
OBLÚK R 400
R 400 x 300 x 40
15,8 kg
17,69 €
OBLÚK R 450
R 450 x 300 x 40
17,8 kg
23,50 €
OBLÚK R 500
R 500 x 300 x 40
19,8 kg
24,55 €
OBLÚK R 550
R 550 x 300 x 40
22,2 kg
26,66 €
OBLÚK R 770
R 770 x 300 x 40
31,2 kg
37,22 €
OBLÚK R 880
R 880 x 300 x 40
35,6 kg
40,13 €
ROH 22/11 - 135°
135° x 300 x 40
8,3 kg
12,67 €
ROH 22/11 - 90°
90° x 300 x 40
7,7 kg
12,14 €
ROH R 70
R 70 x 300 x 40
7,0 kg
13,99 €
ROH R 100
R 100 x 300 x 40
6,8 kg
13,99 €
AKT - OBLÚK
AKT - DOSKA
ROH 90°
ROH 135°
ROH R 70 / 100
10
AKT 3 – VYSOKO AKUMULAČNÉ TVAROVKY
Vysoko akumulačné tvarovky AKT 3 sú ideálne na stavbu jadra kombinovaných a akumulačných krbov, pecí ako aj plášťa pre
získanie
zvýšenej akumulačnej kapacity. Tvarovky sú odolné
nad 1000°C. Ich objemová hmotnosť 2700 kg/m³.Stavba
naakumuluje viac tepelnej energie a skôr ju začne odovzdávať do vykurovaného priestoru. Zvyšuje sa úžitková hodnota diela a
spokojnosť zákazníkov. Tvarovky sú zdravotne nezávadne, neuvoľňujú žiadny prach ani chemické látky.
Tvarovky odporúčame spájať lepiacimi maltami radu KAMMAL, alebo tmelmi pre tenko vrstvové lepenie ALU 125, ALU 126.
NÁZOV
ROZMER [mm]
HMOTNOSŤ
CENA
DOSKA malá
600 x 300 x 40
19,4 kg
32,41 €
DOSKA veľká
1000 x 300 x 40
32,4 kg
54,51 €
OBLÚK R 300
R 300 x 300 x 40
14,3 kg
24,70 €
OBLÚK R 400
R 400 x 300 x 40
19,5 kg
32,41 €
OBLÚK R 450
R 450 x 300 x 40
21,9 kg
38,05 €
OBLÚK R 500
R 500 x 300 x 40
24,4 kg
41,66 €
OBLÚK R 550
R 550 x 300 x 40
27,1 kg
47,83 €
OBLÚK R 770
R 770 x 300 x 40
38,3 kg
60,73 €
OBLÚK R 880
R 880 x 300 x 40
43,7 kg
65,02 €
ROH 22/11 - 135°
135° x 300 x 40
10,4 kg
17,99 €
ROH 22/11 - 90°
90° x 300 x 40
9,5 kg
16,96 €
ROH R 70
R 70 x 300 x 40
8,4 kg
17,99 €
ROH R 100
R 100 x 300 x 40
8,6 kg
17,99 €
SUPRATHERM – VYSOKO AKUMULAČNÉ DOSKY
Špeciálne akumulačné tvarovky SUPRATHERM sú vyvinuté spoločnosťou SUPRA s.a. Tvarovky SUPRATHERM sú vhodné na
stavbu akumulačného jadra kombinovaných, akumulačných a hypokaustových krbov a pecí. Objemová hmotnosť 2700 kg/m³ a
zloženie z vysokým podielom alumínia zabezpečí vysokú akumulačnú kapacitu. Tvarovky sú zdravotne nezávadne, neuvoľňujú
žiadny prach ani chemické látky.
Tvarovky odporúčame spájať lepiacimi maltami radu KAMMAL, alebo tmelmi pre tenko vrstvové lepenie ALU 125, ALU 126.
NÁZOV
ROZMER [mm]
SUPRATHERM
455 x145 x 35
11
HMOTNOSŤ [kg]
CENA
22,00 €
VKT – VEĽKOPLOŠNÉ AKUMULAČNÉ DOSKY
Veľkoplošné akumulačné dosky VKT sú armované akumulačné dosky určené na stavbu plášťa kombinovaných, akumulačných
a hypokaustových krbov a pecí. Tvarovky odolávajú vysokým teplotám až nad 1000°C. Vďaka svojím rozmerom až 1200mm x
500 mm urýchľujú dobu stavby, sú vhodné aj na konštrukciu prekladov. Ich objemová hmotnosť je 2200 kg/m³. Vďaka vysokej
tepelnej vodivosti a hrúbke 25mm tvarovky rýchlo vedú teplo z vnútorného priestoru stavby
do vykurovaného priestoru.
Tvarovky sú zdravotne nezávadne, neuvoľňujú žiadny prach ani chemické látky.
Tvarovky odporúčame spájať lepiacimi maltami radu KAMMAL, alebo tmelmi pre tenko vrstvové lepenie ALU 125, ALU 126.
Skrutkujú sa skrutkami TN55mm.
NÁZOV
ROZMER [mm]
CENA
VKT 120/50
1200 x 500 x 25
66,00 €
VKT 60/50
600 x 500 x 25
39,60 €
VKT 120/25
1200 x 250 x 25
36,00 €
IZOLAČNÉ DOSKY PERIL / PERCEM
Tvarovky Peril sú nepálené tepelno-izolačné výrobky s veľmi nízkou objemovou hmotnosťou. Vyznačujú sa veľmi dobrými
tepelno-izolačnými vlastnosťami a ľahkou opracovateľnosťou. Svojím zložením Peril vyhovuje všetkým ekologickým normám a
je chemicky úplne zdravotne nezávadný. Tvarovky Peril sú určené na použitie pre izoláciu zadných stien a stropných prekrytí
stavieb krbov a pecí. Peril 55 preklad je prekladová tvarovka, ktorá má na kratšej strane 401 mm vytvorený zámok. Vďaka
nemu zvyšujete lepenú plochu a spojené tvarovky lepšie držia. Spojením dvoch prekladových tvaroviek Peril 55 preklad
dostávate rozmer 1220 x 401 mm. Tvarovky Percem sa vyznačujú ešte lepšími izolačnými vlastnosťami pri zachovaní pevnosti.
Tvarovky odporúčame spájať pre tenko vrstvové lepenie tmelom ALU 126 alebo tmelom BASAL.
NÁZOV
POPIS
ROZMER [mm]
CENA
PERIL 55 tvarovka
Nepálená tepelno-izolačná tvarovka 601 x 401 x 40
PERIL 55 preklad
Prekladová, nepálená tepelnoizolačná tvarovka
601 x 401 x 40
12,10 €
PERCEM 30
Nepálená tepelno-izolačná tvarovka 601 x 401 x 30
6,07 €
PERCEM 40
Nepálená tepelno-izolačná tvarovka 601 x 401 x 40
7,92 €
PERCEM 50
Nepálená tepelno-izolačná tvarovka 601 x 401 x 50
9,10 €
7,89 €
12
IZOLAČNÉ DOSKY
NÁZOV
POPIS
ROZMER [mm]
CENA
THERMAX SN 400
Izolačné platne z vermikulitu
800 x 600 x 30
17,18 €
THERMAX SN 400
Izolačné platne z vermikulitu
800 x 600 x 50
28,64 €
TECHROCK
Izolačná doska z kamennej vlny
(minerálnej plsti) spájaná
organickou živicou
1000 x 500 x 40
6,64 €
KACHLIARSKÉ MALTY
KAMMAL sú malty určené na lepenie materiálov odolných voči teplotám (až do 1100°C). Líšia sa dĺžkou spracovateľnosti /od
10- 90 min./, rýchlosťou tvrdnutia , čím je možné zvoliť najvhodnejší pracovný postup pre danú stavbu. Ďalšie možnosti
použitia sú napr. výplne hluchých miest šamotových vymuroviek, opravy hrubších nerovností povrchov, spojovací materiál pre
murovanie blokov kachlí a šamotových prvkov, vytváranie samonosných dielov a pod.
NÁZOV
POPIS
BALENIE
CENA
KAMMAL 10
Kachliarska malta rýchloschnúca,
doba spracovateľnosti cca 10 min.
Vrece [25] kg
41,58 €
KAMMAL 30
Kachliarska malta rýchloschnúca,
doba spracovateľnosti cca 30 min.
Vrece [25] kg
46,86 €
KAMMAL 90
Kachliarska malta univerzálna,
doba spracovateľnosti cca 90 min.
Vrece [25] kg
39,60 €
KAMMAL 90 - biely
Kachliarska malta univerzálna, biela
doba spracovateľnosti cca 90 min. Vrece [25] kg
vhodná na sieťkovanie
48,88 €
13
KACHLIARSKE TMELY A LEPIDLÁ
NÁZOV
POPIS
BALENIE
ŽAROTMEL UNI – 126
Kachliarsky tmel univerzálny.
Používa sa na lepenie izolačných,
kalciumsilikátových, vermikulitových Vedro [6] kg
dosiek, ľahčených betónov,
šamotov. Má odolnosť do 1260°C.
11,64 €
ŽAROTMEL BASAL
Kachliarsky tmel pre
všeobecné použitie až do 900°C,
zvlášť pre spojanie vysoko savých
a pórovitých žiarovzdorných
izolačných materiálov, napr.PERIL
Vedro [6] kg
10,30 €
ŽAROTMEL BASAL
Kachliarsky tmel pre
všeobecné použitie až do 900°C,
zvlášť pre spojanie vysoko savých
a pórovitých žiarovzdorných
izolačných materiálov, napr.PERIL
Vedro [30] kg
42,77 €
ŽAROTMEL ALU – 125
Kachliarsky jednozložkový tmel na
lepenie hutných kachliarských
materiálov, murovanie ohnísk ,
ťahov kachľových pecí s
odolnosťou do 1250°C
Vedro [30] kg
ŽAROTMEL ALU – 125
Kachliarsky jednozložkový tmel na
lepenie hutných kachliarských
materiálov, murovanie ohnísk ,
ťahov kachľových pecí s
odolnosťou do 1250°C
Vedro [6] kg
10,30 €
ŽAROTMEL ALU – 145
Kachliarsky jednozložkový tmel na
lepenie hutných kachliarských
materiálov,, murovanie ohnísk ,
ťahov kachľových pecí s
odolnosťou do 1450°C
Vedro [30] kg
48,71 €
ŽAROTMEL ALU – 145
Kachliarsky jednozložkový tmel na
lepenie hutných kachliarských
materiálov, murovanie ohnísk ,
ťahov kachľových pecí s
odolnosťou do 1450°C
Vedro [6] kg
11,73 €
ŽAROTMEL STANDARD
Kachliarsky tmel na lepenie
kovových a keramických materiálov,
možnosť použitia aj na tesnenie
Vrece [25] kg
špár aj niekoľko centimetrov
hrubých
40,92 €
ACITMEL CTS
Kachliarsky tmel na lepenie
keramických materiálov, ťahových
systémov, predovšetkým ťahového
systému CTS
48,51 €
Vrece [25] kg
CENA
42,77 €
14
KAMBET – ŽIARUVZDORNÝ BETON
Žiaruvzdorný betón určený na odlievanie teplotne namáhaných prekladov vysokými teplotami. Vďaka rýchlemu nárastu pevnosti
výrazne skracuje dobu zretia oproti iným materiálom. Podstatnou výhodou je aj široké rozmedzie možnosti pridania množstva
vody pre uľahčenie práce a to bez výrazného poklesu pevnosti.
NÁZOV
BALENIE
CENA
KAMBET 1000
Vrece [25] kg
41,25 €
MEBET – POTRAVINÁRSKY ŽIARUVZDORNÝ BETÓN
Žiaruvzdorný betón určený na odlievanie teplotne namáhaných častí vysokými teplotami. Vďaka svojim vlastnostiam je vhodný
aj na použitie v potravinárskom priemysle napr. na výrobu pecí, grilov a pod. Odoláva tiež priamemu ohňu.
NÁZOV
BALENIE
CENA
MEBET 1350 DC
Vrece [25] kg
35,00 €
FLORBET – SAMOTEČÚCI ŽIARUVZDORNÝ BETÓN
Samotečúci žiaruvzdorný betón určený na odlievanie teplotne namáhaných častí vysokými teplotami. Vďaka svojim
vlastnostiam je vhodný aj na použitie v potravinárskom priemysle napr. na výrobu pecí, grilov a pod. Odoláva tiež priamemu
ohňu.
NÁZOV
BALENIE
CENA
FLORBET 1300
Vrece [25] kg
39,00 €
FLORBET 1300 - black
Vrece [25] kg
41,00 €
SPARAL – ŠPÁROVACÍ TMEL
SPARAL je jednozložková prášková hmota na báze hydraulického pojiva a syntetických živíc určená na špárovanie kachľových
pecí. Pridávaním vhodných anorganických farebných pigmentov ju môžeme vhodne farebne tónovať.
NÁZOV
BALENIE
CENA
SPARAL
Vrecko [2] kg
18,64 €
15
ORTNER – NÁTER NA SÁLAVÉ STENY
ORTNER náter na omietané akumulačné pece a tepelne zaťažené steny. ORTNER náter je schopný prekryť jemné praskliny.
Potrebný je minimálne 2-násobný náter. Hraničná teplota použitia 150°C. Pri farbách označených „A“ je bezpodmienečne nutné
použitie ORTNER tekutiny na rozmiešavanie (Anmachflüssigkeit).
NÁZOV
BALENIE
CENA
ORTNER - biela
Vedro [2] kg
39,36 €
ORTNER - škrupina vajca/ brezová
Vedro [2] kg
39,36 €
ORTNER - terracotta svetlá „A“ (+ Anmachflüssigkeit)
Vedro [2] kg
39,36 €
ORTNER - slonová kosť
Vedro [2] kg
39,36 €
ORTNER - mohér
Vedro [2] kg
39,36 €
ORTNER tekutina na rozmiešanie Anmachflüssigkeit
Bandaska 5l
21,72 €
ORTNER tekutina na rozmiešanie Anmachflüssigkeit
Bandaska 10l
37,92 €
ORTNER – ŠPÁROVACIE HMOTY
ORTNER Špárovacie hmoty sú vyvinuté špeciálne pre stavbu kachľových pecí. Majú vynikajúce lepiace vlastnosti a špeciálne
zosilnenie pomocou vlákien. Ku všetkým ORTNER špárovacím hmotám sú farebne prispôsobené aj nátery. Pri farbách
označených „A “ je bezpodmienečne nutné použitie ORTNER tekutiny na rozmiešavanie (Anmachflüssigkeit).
NÁZOV
BALENIE
CENA
ORTNER - čierna „A“ (+ Anmachflüssigkeit)
Vedro [2] kg
21,72 €
ORTNER - biela
Vedro [2] kg
21,72 €
ORTNER - bielo-šedá
Vedro [2] kg
21,72 €
ORTNER - škrupina vajca/ brezová
Vedro [2] kg
21,72 €
ORTNER - orieškovo-hnedá „A“ (+ Anmachflüssigkeit)
Vedro [2] kg
21,72 €
ORTNER - tmavohnedá „A“ (+ Anmachflüssigkeit)
Vedro [2] kg
21,72 €
ORTNER - tmavomodrá „A“ (+ Anmachflüssigkeit)
Vedro [2] kg
21,72 €
ORTNER - tmavozelená „A“ (+ Anmachflüssigkeit)
Vedro [2] kg
21,72 €
ORTNER - terracotta svetlá „A“ (+ Anmachflüssigkeit)
Vedro [2] kg
21,72 €
ORTNER - slonová kosť
Vedro [2] kg
21,72 €
ORTNER - mohér
Vedro [2] kg
21,72 €
ORTNER - tmavočervená
Vedro [2] kg
21,72 €
ORTNER tekutina na rozmiešanie Anmachflüssigkeit
Bandaska 5l
21,72 €
ORTNER tekutina na rozmiešanie Anmachflüssigkeit
Bandaska 10l
37,92 €
16
KACHLIARSKÉ OMIETKY
KAMMAL MOD-j – jemná modelovacia omietka na báze sadry so zrnom do 1 mm. Používa sa predovšetkým ako krycia ťahaná
omietka špeciálne pre kachliarske práce, k vytváraniu rôznych dekoratívnych povrchov (hladkých, štukových), pre modelovanie
ríms. Môže sa nanášať v silných vrstvách do hrúbky až 50 cm. Doba spracovateľnosti modelovacej omietky je cca 30 minút.
KAMMAL MOD-s – kachliarsky omietka so zrnom do 3 mm pre vytváranie štruktúrovaných omietok rýhovaním ako posledná
vrstva omietaných pecí.
NÁZOV
POPIS
BALENIE
CENA
KAMMAL MOD – j
Kachliarska modelovacia omietka
jemná (0 - 1 mm)
Vrece [25] kg
40,90 €
KAMMAL MOD – s
Kachliarska omietka hrubá (0 - 3 mm) Vrece [25] kg
40,90 €
RATH (0 – 1,2 mm)
Kachliarska omietka šľachtená
Vrece [25] kg
RATH (0 – 2,5 mm)
Kachliarska omietka šľachtená
Vrece [25] kg
41,01 €
RATH Hlinená omietka
Hlinená omietka
Vrece [25] kg
29,74 €
ORTNER (0 – 0,05 mm)
Kachliarska modelovacia omietka
jemná
Vrece [20] kg
30,72 €
ORTNER (0 – 1 mm)
Kachliarska omietka hrubá
Vrece [20] kg
30,72 €
41,01 €
KACHLIARSKA SIEŤKA
Keramická sieťka tepelne odolná do 550°C.
NÁZOV
BALENIE
CENA
KERAMICKÁ SIEŤKA
Bežný 1 m
2,70 €
KERAMICKÁ SIEŤKA
Rolka [50] m
135 €
RATH – ARMOVACIA SIEŤKA JUTOVÁ
RATH Armovacia jutová sieťka je určená na armovanie omietaných plôch s hlinenou omietkou.
NÁZOV
BALENIE
CENA
JUTOVÁ ARMOVACIA
SIEŤKA 100/1m
Rolka 100 m
469,33 €
17
ŠNÚRY Z KERAMICKÝCH VLÁKIEN
Tesniaca šnúra z keramických vlákien
NÁZOV
BALENIE
CENA
ŠNÚRA Ø 6 mm
Kotúč [1] m
1,07 €
ŠNÚRA Ø 10 mm
Kotúč [1] m
1,93 €
ŠNÚRA Ø 15 mm
Kotúč [1] m
3,03 €
KERAMICKÁ ROHOŽ
Rohož z keramických vlákien
NÁZOV
BALENIE [ROZMER]
KERAMICKÁ ROHOŽ 1260
Kotúč [12,5 x 610 x 14 640] mm [1] m
LYTX 312 – OH 128
CENA
8,35 €
18
ŠAMOTOVÉ DOSKY A TEHLY – BIELY KACHLIARSKY
ŠAMOT R – SKA
Kachliarske šamotové výrobky v kvalite R-SKA sú žiarovzdorné tvarovky vysoko odolné voči teplotným zmenám so zvýšenou
pevnosťou. Sú vytvárané ťahaním alebo lisovaním z plastickej hmoty. Ich použitie je v konštrukčných a nekonštrukčných
výmurovkách krbov a pecí.
NÁZOV / ROZMER [mm]
POPIS
HMOTNOSŤ
500 x 200 x 20 KA
Ťahaná šamotová doska
3,8 kg
4,10 €
500 x 200 x 30 KA
Ťahaná šamotová doska
5,7 kg
6,14 €
500 x 200 x 40 KA
Ťahaná šamotová doska
8,0 kg
8,42 €
500 x 200 x 60 KA
Ťahaná šamotová doska
11,4 kg
12,89 €
500 x 250 x 20 KA
Ťahaná šamotová doska
4,9 kg
6,05 €
500 x 250 x 30 KA
Ťahaná šamotová doska
7,1 kg
7,45 €
500 x 250 x 40 KA
Ťahaná šamotová doska
9,5 kg
10,03 €
500 x 250 x 100 KA
Ťahaná šamotová doska
25,0 kg
29,64 €
500 x 300 x 20 KA
Ťahaná šamotová doska
5,7 kg
6,17 €
500 x 300 x 30 KA
Ťahaná šamotová doska
8,6 kg
9,07 €
500 x 300 x 40 KA
Ťahaná šamotová doska
11,4 kg
12,53 €
500 x 300 x 50 KA
Ťahaná šamotová doska
14,3 kg
14,90 €
600 x 200 x 25 KA
Ťahaná šamotová doska
5,7 kg
6,05 €
600 x 200 x 30 KA
Ťahaná šamotová doska
6,8 kg
7,10 €
600 x 200 x 50 KA
Ťahaná šamotová doska
11,4 kg
12,05 €
600 x 300 x 30 KA
Ťahaná šamotová doska
10,3 kg
11,02 €
600 x 300 x 40 KA
Ťahaná šamotová doska
13,7 kg
15,14 €
600 x 300 x 50 KA
Ťahaná šamotová doska
17,1 kg
17,93 €
600 x 300 x 60 KA
Ťahaná šamotová doska
20,5 kg
22,58 €
C 25 250 x 123 x 65
Tehla lisovaná - normalizované tvary
4,0 kg
3,14 €
C 30 300 x 148 x 65
Tehla lisovaná - normalizované tvary
6,0 kg
4,32 €
19
CENA
CTS – Cordieritový ťahový systém
Ťahový systém z liatej keramiky na bázi cordieritu umožňuje maximálne využitie tepla odchádzajúceho z ohniska do komína.
Akumuláciou tepla , ktoré by inak bez úžitku odchádzalo priamo do komína sa zvyšuje efektivita celého kachliarskeho diela.
Vhodným dimenzovaním stavby je možné zamedziť zbytočným stratám tepla, pri zachovaní potrebného ťahu spalín na odvod
komínovým systémom.
NÁZOV
ROZMERY [mm]
HMOTNOSŤ
CENA
CTS Prechodová A
280 x 280 x 80
9,9 kg
CTS Prechodová B
280 x 280 x 80
8,6 kg
26,88 €
CTS Polovičná
280 x 280 x 140
14,7 kg
41,28 €
CTSZákladná
280 x 280 x 280
29,5 kg
69,36 €
CTS Základná s
čistiacim otvorom
280 x 280 x 280
28,4 kg
67,68 €
CTS Rohová
280 x 280 x 280
30,6 kg
73,44 €
CTS Rohová s
čistiacim otvorom R
280 x 280 x 280
29,5 kg
71,76 €
CTS Rohová s
čistiacim otvorom L
280 x 280 x 280
29,5 kg
71,76 €
CTSZátka čistiaceho
otvoru
vnútorný ø104
1,1 kg
12,72 €
29,40 €
20
ŠAMOTOVÉ TVAROVKY – OHNISKOVÉ
V spolupráci s kachliarskou firmou „Janča“ krby bol vyvinutý nový ťahový systém. Všetky tvarovky tohto systému sú vyrobené z
certifikovaného materiálu pre kachliarske použitie v kvalite R-SKA. Ako vyplýva zo samotného názvu výrobku, slúži
predovšetkým k stavbe ťahových kanálov v kachľových alebo murovaných akumulačných kachliach. Sú náhradou za veľmi
prácny systém výstavby týchto kanálov z jednotlivých platní a hlavne zvyšujú účinnosť takýchto pecí. Pri autorizovanom meraní
bola nameraná účinnosť tohto systému 85%.
NÁZOV
HMOTNOSŤ
CENA
TOP 3/150 – Zámková
tvarovka
2,4 kg
TOP 3/300 – Zámková
tvarovka
4,7 kg
6,17 €
TOP 4 – Rohová tvarovka
5,3 kg
14,79 €
TOP 5 – Rohová tvarovka
4,4 kg
7,80 €
TOP 6 – Podstavec
2,0 kg
5,68 €
TOP 7 – Biokameň
4,7 kg
18,55 €
TOP 8 – Rohová tvarovka
3,6 kg
4,21 €
3,17 €
TOP 9 L – Záklopová doska 17,5 kg
19,53 €
TOP 9 P – Záklopová
doska
17,5 kg
19,53 €
TOP 9 LO – Záklopová
doska s otvorom
16,10 kg
18,12 €
TOP 9 PO – Záklopová
doska s otvorom
16,10 kg
18,12 €
TOP 3/150V – Zámková
tvarovka
2,7 kg
14,26 €
TOP 10 – Zausťovací diel
ohniska
11,2 kg
29,12 €
TOP 9 PO
21
TOP 9 LO
TOP 9 P
TOP 3/150
TOP 3/300
TOP 4
TOP 5
TOP 6
TOP 8
TOP 9 L
TOP 7
TOP 10
TOP 3/150 V
VETRACIE VEDENIE – FLEXALU THERMIC
Vetranie a klimatizácia – Dvojitá stena, perforovaný hliník, izolácia zo sklenenej vlny 25 mm, hliník 1050°C. Možnosť použitia do
250°C.
NÁZOV
ROZMER [mm]
CENA za
[m]
Vetracie vedenie
Ø100 INT. / Ø135 EXT.
22,57 €
Vetracie vedenie
Ø125 INT. / Ø160 EXT.
26,25 €
Vetracie vedenie
Ø160 INT. / Ø196 EXT.
32,44 €
Vetracie vedenie
Ø200 INT. / Ø235 EXT.
35,87 €
FLEXIBILNÉ RÚRY - NEIZOLOVANÉ
Flexibilné neizolované rúry do 250°C.
NÁZOV
ROZMER [mm]
CENA
RÚRA FLEX 100
Ø100 x 3000
2,56 €
RÚRA FLEX 125
Ø125 x 3000
2,73 €
RÚRA FLEX 150
Ø150 x 3000
3,24 €
FLEXIBILNÉ RÚRY - IZOLOVANÉ
Flexibilné izolované rúry do 250°C.
NÁZOV
ROZMER [mm]
CENA
RÚRA IZOL. 100
Ø100 x 10 000
5,43 €
RÚRA IZOL. 125
Ø125 x 10 000
6,43 €
RÚRA IZOL. 150
Ø150 x 10 000
7,10 €
22
ROZBOČKY K FLEXIBILNÝM RÚRAM
Rozbočky v tvare „Y“
NÁZOV
ROZMER [mm]
CENA
,, Y ,, 100
Ø100
7,04 €
,, Y ,, 125
Ø125
7,04 €
,, Y ,, 150
Ø150
7,37 €
,, Y ,, 100 x 125 x 100
2 x Ø100 / Ø125
9,04 €
,, Y ,, 125 x 150 x 125
2 x Ø125 / Ø150
10,95 €
HLINIKOVÁ PÁSKA
Tepelne odolná hliníková páska
NÁZOV
BALENIE [ROZMER]
CENA
Hliníková páska
Kotúč [50m x 5 cm]
27,50 €
23
PLOCHÉ KANÁLY
NÁZOV
ROZMER [mm]
CENA
ROVNÝ DIEL krátky
500 x 150 x 50
4,49 €
ROVNÝ DIEL dlhý
1000 x 150 x 50
7,56 €
KOLENO 90
90°/ 150 x 50
6,41 €
KOLENO 60
60°/ 150 x 50
5,44 €
KOLENO 45
45°/ 150 x 50
4,14 €
KOLENO STENA - STROP
90°/ 150 x 50
6,41 €
ROZBOČKA ,, T ,, 90
-
6,41 €
ROZBOČKA ,, T ,, 45
-
8,97 €
ROZBOČKA ,, Y ,, 120
-
6,41 €
ROZBOČKA KRÍŽOVÁ 90
-
6,41 €
REDUKCIA kanál/mriežka 90
-
9,96 €
REDUKCIA kanál/rúra flex 100 mm
Ø100 / 90°
9,96 €
REDUKCIA kanál/rúra flex 125 mm
Ø125 / 90°
9,96 €
REDUKCIA kanál/rúra flex 150 mm
Ø150 / 90°
9,96 €
REDUKCIA kanál/rúra flex 100 mm - priama
Ø100 / 180°
9,96 €
REDUKCIA kanál/rúra flex 125 mm - priama
Ø125 / 180°
9,96 €
REDUKCIA kanál/rúra flex 150 mm - priama
Ø150 / 180°
9,96 €
DIEL ROVNÝ S REGULAČNOU KLAPKOU
-
24,66 €
NASÁVACIA MRIEŽKA
-
17,64 €
SPOJKA
-
1,21 €
ÚCHYT KANÁLA
-
0,96 €
24
MRIEŽKY KLASIK
NÁZOV
CENA
BIELA 10 x 20 cm
14,35 €
BIELA 16 x 16 cm
15,30 €
BIELA 16 x 16 cm so žalúziou
22,00 €
BIELA 16 x 32 cm
18,21 €
BIELA 16 x 32 cm so žalúziou
27,37 €
BIELA 16 x 45 cm
27,47 €
ČIERNA MATNÁ 10 x 20 cm
14,35 €
ČIERNA MATNÁ 16 x 16 cm
15,30 €
ČIERNA MATNÁ 16 x 16 cm so žalúziou
22,00 €
ČIERNA MATNÁ 16 x 32 cm
18,21 €
ČIERNA MATNÁ 16 x 32 cm so žalúziou
27,37 €
ČIERNA MATNÁ 16 x 45 cm
27,47 €
CHRÓM LESKLÝ 10 x 20 cm
18,05 €
CHRÓM LESKLÝ 16 x 16 cm
22,50 €
CHRÓM LESKLÝ 16 x 16 cm so žalúziou
30,95 €
CHRÓM LESKLÝ 16 x 32 cm
25,63 €
CHRÓM LESKLÝ 16 x 32 cm so žalúziou
36,60 €
CHRÓM LESKLÝ 16 x 45 cm
36,60 €
CHRÓM MATNÝ 10 x 20 cm
18,05 €
CHRÓM MATNÝ 16 x 16 cm
22,50 €
CHRÓM MATNÝ 16 x 16 cm so žalúziou
30,95 €
CHRÓM MATNÝ 16 x 32 cm
25,63 €
CHRÓM MATNÝ 16 x 32 cm so žalúziou
36,60 €
CHRÓM MATNÝ 16 x 45 cm
36,60 €
MOSADZ 10 x 20 cm
18,05 €
MOSADZ 16 x 16 cm
22,50 €
MOSADZ 16 x 16 cm so žalúziou
30,95 €
MOSADZ 16 x 32 cm
25,63 €
MOSADZ 16 x 32 cm so žalúziou
36,60 €
MOSADZ 16 x 45 cm
36,60 €
MOSADZ PATINA 10 x 20 cm
19,66 €
MOSADZ PATINA 16 x 16 cm
22,73 €
MOSADZ PATINA 16 x 16 cm so žalúziou
33,03 €
MOSADZ PATINA 16 x 32 cm
28,19 €
MOSADZ PATINA 16 x 32 cm so žalúziou
35,31 €
MOSADZ PATINA 16 x 45 cm
39,51 €
STARÉ STRIEBRO 10 x 20 cm
15,80 €
25
NÁZOV
CENA
STARÉ STRIEBRO 16 x 16 cm
16,91 €
STARÉ STRIEBRO 16 x 16 cm so žalúziou
23,70 €
STARÉ STRIEBRO 16 x 32 cm
19,75 €
STARÉ STRIEBRO 16 x 32 cm so žalúziou
28,19 €
STARÉ STRIEBRO 16 x 45 cm
28,19 €
STARÁ MEĎ 10 x 20 cm
15,80 €
STARÁ MEĎ 16 x 16 cm
16,91 €
STARÁ MEĎ 16 x 16 cm so žalúziou
23,70 €
STARÁ MEĎ 16 x 32 cm
19,75 €
STARÁ MEĎ 16 x 32 cm so žalúziou
28,19 €
STARÁ MEĎ 16 x 45 cm
28,19 €
STARÉ ZLATO 10 x 20 cm
15,80 €
STARÉ ZLATO 16 x 16 cm
16,91 €
STARÉ ZLATO 16 x 16 cm so žalúziou
23,70 €
STARÉ ZLATO 16 x 32 cm
19,75 €
STARÉ ZLATO 16 x 32 cm so žalúziou
28,19 €
STARÉ ZLATO 16 x 45 cm
28,19 €
ZLATÁ PATINA 10 x 20 cm
19,35 €
ZLATÁ PATINA 16 x 16 cm
21,11 €
ZLATÁ PATINA 16 x 16 cm so žalúziou
27,25 €
ZLATÁ PATINA 16 x 32 cm
24,34 €
ZLATÁ PATINA 16 x 32 cm so žalúziou
30,48 €
ZLATÁ PATINA 16 x 45 cm
31,77 €
MEDENÁ PATINA 10 x 20 cm
19,35 €
MEDENÁ PATINA 16 x 16 cm
21,11 €
MEDENÁ PATINA 16 x 16 cm so žalúziou
27,25 €
MEDENÁ PATINA 16 x 32 cm
24,34 €
MEDENÁ PATINA 16 x 32 cm so žalúziou
30,48 €
MEDENÁ PATINA 16 x 45 cm
31,77 €
SLONOVINA 10 x 20 cm
17,73 €
SLONOVINA 16 x 16 cm
21,43 €
SLONOVINA 16 x 16 cm so žalúziou
28,55 €
SLONOVINA 16 x 32 cm
25,32 €
SLONOVINA 16 x 32 cm so žalúziou
30,15 €
SLONOVINA 16 x 45 cm
31,77 €
26
MRIEŽKY ŠTÝLOVÉ
NÁZOV
CENA
GRAFIT/ANTICKÁ BIELA 21 x 21 cm
39,01 €
GRAFIT/ANTICKÁ BIELA 21 x 21 cm so žalúziou
47,41 €
GRAFIT/ANTICKÁ BIELA 21 x 32 cm
48,99 €
GRAFIT/ANTICKÁ BIELA 21 x 32 cm so žalúziou
58,99 €
GRAFIT/ANTICKÁ BIELA 21 x 43 cm
85,10 €
GRAFIT/ANTICKÁ BIELA 21 x 43 cm so žalúziou
91,57 €
MEĎ/ZLATO PATINA 21 x 21 cm
43,19 €
MEĎ/ZLATO PATINA 21 x 21 cm so žalúziou
60,59 €
MEĎ/ZLATO PATINA 21 x 32 cm
58,82 €
MEĎ/ZLATO PATINA 21 x 32 cm so žalúziou
76,24 €
MEĎ/ZLATO PATINA 21 x 43 cm
85,63 €
MEĎ/ZLATO PATINA 21 x 43 cm so žalúziou
111,78 €
MRIEŽKY KOMBINOVANÉ
NÁZOV
CENA
SLONOVINA + MOSADZ PATINA 10 x 20 cm
19,47 €
SLONOVINA + MOSADZ PATINA 16 x 16 cm
22,00 €
SLONOVINA + MOSADZ PATINA 16 x 16 cm so
žalúziou
26,24 €
SLONOVINA + MOSADZ PATINA 16 x 32 cm
36,41 €
SLONOVINA + MOSADZ PATINA 16 x 32 cm so
žalúziou
30,48 €
SLONOVINA + MOSADZ PATINA 16 x 45 cm
34,71 €
GRAFIT + MOSADZ PATINA 10 x 20 cm
19,47 €
GRAFIT + MOSADZ PATINA 16 x 16 cm
22,00 €
GRAFIT + MOSADZ PATINA 16 x 16 cm so žalúziou
26,24 €
GRAFIT + MOSADZ PATINA 16 x 32 cm
36,41 €
GRAFIT + MOSADZ PATINA 16 x 32 cm so žalúziou
30,48 €
GRAFIT + MOSADZ PATINA 16 x 45 cm
34,71 €
GRAFIT + CHRÓM LESKLÝ 10 x 20 cm
18,71 €
GRAFIT + CHRÓM LESKLÝ 16 x 16 cm
21,15 €
GRAFIT + CHRÓM LESKLÝ 16 x 16 cm so žalúziou
25,23 €
GRAFIT + CHRÓM LESKLÝ 16 x 32 cm
35,00 €
GRAFIT + CHRÓM LESKLÝ 16 x 32 cm so žalúziou
29,30 €
GRAFIT + CHRÓM LESKLÝ 16 x 45 cm
33,36 €
27
MRIEŽKY OKRÚHLE
NÁZOV
CENA
BIELA 100 mm
11,07 €
BIELA 125 mm
13,15 €
BIELA 160 mm
15,30 €
CHRÓM LESKLÝ 100 mm
17,33 €
CHRÓM LESKLÝ 125 mm
20,96 €
CHRÓM LESKLÝ 160 mm
24,88 €
CHRÓM MATNÝ 100 mm
18,36 €
CHRÓM MATNÝ 125 mm
22,03 €
CHRÓM MATNÝ 160 mm
25,92 €
MOSADZ 100 mm
17,33 €
MOSADZ 125 mm
20,96 €
MOSADZ 160 mm
24,88 €
STARÉ STRIEBRO 100 mm
12,36 €
STARÉ STRIEBRO 125 mm
14,54 €
STARÉ STRIEBRO 160 mm
16,78 €
STARÁ MEĎ 100 mm
12,36 €
STARÁ MEĎ 125 mm
14,54 €
STARÁ MEĎ 160 mm
16,78 €
STARÉ ZLATO 100 mm
12,36 €
STARÉ ZLATO 125 mm
14,54 €
STARÉ ZLATO 160 mm
16,78 €
ZLATÁ PATINA 125 mm
17,33 €
ZLATÁ PATINA 160 mm
20,99 €
MEDENÁ PATINA 125 mm
17,33 €
MEDENÁ PATINA 160 mm
20,99 €
SLONOVINA 125 mm
15,30 €
SLONOVINA 160 mm
18,36 €
28
PEC FAMILY PIZZA
Vysokokvalitný produkt vyrábaný z certifikovaných a zdravotne bezchybných materiálov. Pizza pece sú vyrábané v malých
sériách s výstupnou kontrolou kvality materiálu, tvaru a výpalu u renomovaného európskeho výrobcu
Průmyslová keramika spol. s r. o. Optimálny tvar pece FAMILY PIZZA a najvyššia kvalita materiálov zaisťuje ideálny pomer
nahriatia pece, sálania a akumulácie. Výhodou je krátka doba rozohriatia a dlhá tepelná zotrvačnosť. Využite možnosť
objednania príslušenstva na zabezpečenie vysokého komfortu pri obsluhe pece FAMILY PIZZA.
NÁZOV
ROZMER [mm]
Hmotnosť [kg]
Dymovod
Pec FAMILY PIZZA
900 x 600 x 370
170
Ø150
Dvierka ,, Easy“
cca 500 x 230 x 3
-
-
60,00 €
Dvierka ,, Rustic“ s
teplomerom a
prívodom vzduchu
cca 500 x 230 x 50
-
-
201,00 €
-
Ø150
Komínové napojenie Cca 500 x Ø150
s klapkou
29
CENA
420,00 €
78,00 €
30
Download

Cenník - Materiály