PRIHLÁŠKA
na konkurz vedúcich a animátorov letných detských táborov 2010
Osobné údaje
Priezvisko: ..............................................................................
Meno: ......................................................................................
Adresa: .....................................................................................
......................................................................................
Miesto pre vaše
FOTO
Telefón: ......................................................................................
Mobil: ........................................................................................
e-mail: ........................................................................................
Dátum narodenia: ...................................................................... Vek: ......................................
Máte vodičský preukaz:
áno
nie
Dátum vydania: .......................................................
Číslo občianskeho preukazu: ....................................... Dátum vydania: ...................................
Informácie o práci alebo štúdiu
Ste v tejto dobe študentom?
áno nie Budete študentom v šk. roku 2010 / 2011? áno nie
Názov školy: ............................................................................ Ukončený ročník: ....................
Ste zamestnaný / -á ? áno nie Typ práce: ..................................................................................
Napíšte podľa možnosti všetky zamestnania na plný úväzok resp. letné brigády, v ktorých ste
pracovali:
Typ práce, miesto
v čase od ...... do
............................................................................................................
....................................
.............................................................................................................
...................................
.............................................................................................................
...................................
.............................................................................................................
...................................
Informácie o práci v táboroch
Pracovali ste niekedy v tábore? áno nie
pozícia: ..........................................................
Typ tábora? ..............................................................................................................................
Dĺžka trvania tábora: .........................................................
Skúste opísať svoju skúsenosť počas práce v tábore: ................................................................
.....................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
Obľúbené aktivity a činnosti
Napíšte aktivity a koníčky, ktoré Vás bavia a ktorým sa vo voľnom čase venujete:
♦ .....................................................................
♦ ..................................................................
♦ .....................................................................
♦ ...................................................................
♦ ......................................................................
♦ ...................................................................
Hráte na nejaký hudobný nástroj? áno nie
Viete kresliť? áno
Aký? ...............................................................
nie Čo najradšej kreslite? ......................................................................
Ovládate prácu s počítačom? áno
Ovládate cudzí jazyk ( y )?
nie
áno nie
Aké programy? ....................................................
Aké jazyky? ..........................................................
Práca s deťmi
Skúste napísať akúkoľvek skúsenosť s deťmi ( tábor, au – pair, školstvo ), ktorú ste
absolvovali:
.....................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
Informácie o zdravotnom stave
Akékoľvek zatajenie alebo neuvedenie správnych údajov o Vašom zdravotnom stave
môže v budúcnosti spôsobiť vylúčenie z podujatí konaných OZ MLÁDEŽ 21.storočia.
♦ Fajčíte?
áno
♦ Požívate alkohol?
áno nie
♦ Požívate drogy alebo iné omamné látky?
áno nie .............................................
nie
príležitostne
príležitostne
♦ Máte nejaké viditeľné tetovanie alebo piercing?
áno
nie
♦ Máte nejaké obmedzenia v strave alebo diétu?
áno
nie ............................................
♦ Máte nejaké zdravotné problémy?
áno nie
♦ Poberáte v tejto dobe nejaké lieky, inzulín atď?
áno
♦ Máte nejaké alergie?
áno nie ..............................................
♦ Cítite sa zdravý?
áno
nie ..............................................
♦ Máte nejaké fyzické obmedzenia?
áno
nie ..............................................
...........................................
............................................
nie .............................................
Prečítal /a som si a odpovedal /a na všetky otázky a požiadavky uvedené v tejto
prihláške správne bez úmyslu uviesť nepravdivé alebo zavádzajúce informácie o svojej
osobe. Taktiež svojím podpisom súhlasím so spracovaním mojich osobných údajov pre
potreby konkurzu a následné zaradenie do databázy organizácie len pre potreby
súvisiace s činnosťou organizácie.
V ................. ......................................
..........................................................
podpis
Potrebné materiály na konkurz:
- občiansky preukaz
- foto na prihláške alebo v elektronickej podobe
- manipulačný poplatok 4€
- zaslaný životopis elektronickou formou do 25.5.2010 na: [email protected]
- riadne vyplnenú prihlášku
KONKURZ SA USKUTOČNÍ vo štvrtok 26.mája 2010 OD 14:00hod
v priestoroch našej učebne v Materskej škôlke na sídlisku Vinbarg v Bardejove.
Občianske združenie MLÁDEŽ 21.storočia Bardejov
Ťačevská 30, 085 01 Bardejov, Slovenská republika
[email protected], 0908 023 666, 0904169969
Download

PRIHLÁŠKA na konkurz 2010