98 kvalitných krížoviek!!!
y
k
v
o
ž
í
a!
Novink
Ksrúsmevom
rajú
btie
poo
1. ročník
l
tavi ,
:
s
v
o
o
m
p
ak
ára lkoholo
m
o
d s ro s a napil?
d
a ve o by sa
éh
a!
ktor je vod
)
vky
orom ečo?... u krížo
k
pr
. A rí tajnič
o
ie tv
98 kvalitných krížoviek
lo
kríd j
:
y
k
še
c
väč vy
o
er,
bud
i
r
t
,
na
Epo
avá
otáč ť
čas
ja
stro
daň
t.)
(his
ia
olen
pok
ová
tlač úra
nt
age ska
n
Albá
tka
skra utu
a
za 2x
vychád
ročne
-
s,
ovo n
po a y
k
c
i
gl
ička
tajn
roz
epo j
ka
t
n
a
r
sk
bíja
ánJuli o
keh €
s1,49
mu
dátu
2/2011
mne
oma
ívaj
pož inu
t
teku es
i
r
p n
ec,
kup ník
hod
obc yže
ab
pán .)
n
špa
(zo tický
plas úr
vel
í
kac
zatý az
rozk ké
s
žen o
men
ké
ľuds ti
s
o
t
by
o
a
i
v l )
.
(bás
enie
naž útra
n
dov ila,
pál la
e
svrb
me
iela
pos tská
kel ňa
y
boh í
o
k n
Pridajte sa k nám na: www.facebook.com/krizovkysusmevom
sta
gr
b
Krížovky s úsmevom
Krížovky s úsmevom
Stretnú sa dvaja opití muži
a jeden sa pýta:
- Môžem medzi vami
prejsť?...
(Dokončenie tvorí tajničku
krížovky)
znak
rodu
ale, avšak
najmladší
útvar
prvohôr
podláv,
zdláv
severský
parohatý
kopytník
japonská
lovkyňa
perlorodiek
Pomôcky:
CMa, emi- niekade,
tor, amo- voľakade
nal
elektróda solmizačtranzistora ná slabika
vzorec
sulfidu
indnatého
1. časť
tajničky
kúzelnícka
estrádna
produkcia
osoby
majúce
nárok na
dedenie
3. časť
tajničky
milosrdná
sestra
druh
trhaviny
valí sa,
sype sa
rímsky
boh sejby
vysekávali prekážka,
dlátom
ťažkosti
usmerňujú
byť duševne chorý
(hovor.)
plochá
čiapka
Pomôcky:
elácia,
kris, aga,
kvaka, em
2. časť
tajničky
vidia
(bás.)
1. časť
tajničky
zužuj
kúril
viac ako
treba
grécke
písmeno
zobák
(kniž.)
zľahka
usušia
druh
dýky
ťažké
kladivo
skr. súhv.
Veľký pes
tesniaci
krúžok
drvila
na prach
diali sa
(expr.)
týkajúce
sa psov
zarinčal
skratka
tankového
pluku
obojživelník
vypierala
Mária
(dom.)
oprskali,
ofŕkali
štvorček
(typ.)
vpúšťanie
nechce
sa, lení
sa
obyvateľka
Ázie
kyprime
pluhom
grécka
bohyňa
pomsty
štátna
(hovor.)
keď
Štefan
(dom.)
cirkuloval
citoslovce
pokúsil sa
varovania
lakomosť
homológia
(mat.)
celkom
zlomil
maškrta
(kniž.)
ženské
meno
kamarát
(slang.)
súbor
zásad
Učiteľka dala žiakom slohovú úlohu
na tému: "Keby som bol riaditeľom
firmy". Všetci žiaci sa pustili
do písania, iba Janko nie.
Učiteľka to vidí a pýta sa ho:
- Janko, a ty prečo nepíšeš?
(Dokončenie tvorí tajničku krížovky)
požíval
tekutinu
vzorec
jodidu
draselného
vlastníš
v minulosti
pomocník
majstra
druh
tkaniny
značka
niklu
kývam,
kolíšem
nepraskla
rozhrabávalo,
babralo
Edita
(dom.)
Pomôcky:
perm, Semo, ama,
rips
citoslovce
mrzutosti
mykli
automobil
(hovor.)
plavovlasá žena
druh bielej repy
2. časť
tajničky
Krížovky s úsmevom - vychádza 2 krát ročne, ročník 1.
Vydavateľ: Scalper Media, s.r.o., Lichnerova 41, 90301 Senec, IČO: 46 003 509
e-mail: [email protected], www.scalpermedia.sk, Tel.: +421 905 695 736,
Redaktor, grafická úprava a zlom: Ing. Juraj Mitošinka, Tlačiareň: Versus, a.s., Distribúcia:
Mediaprint - Kapa Pressegrosso, a.s., Evidenčné číslo EV 4280/11, ISSN 1338-3604,
V predaji od 2.9. 2011, Cena: 1,49 €.
Všetky práva sú vyhradené. Žiadna časť tejto publikácie nesmie byť rozširovaná bez
predchádzajúceho písomného súhlasu majiteľov autorských práv.
Krížovka č. 1­
druh
revolvera
nitrid
molybdénu
uchytil
(expr.)
údermi
vraz
výskumný
ústav
klamem
(hovor.)
vyberala
peniaze
dôstojník
v Turecku
Krížovka č. 2
Anna
(dom.)
3
Krížovky s úsmevom
Krížovky s úsmevom
V oddelení zeleniny nakupujú tri dámy.
Prvá hovorí:
- Ja si prosím tamtú dlhú a tenkú
šalátovú uhorku.
Druhá hovorí:
- Ja si prosím tú kratšiu a hrubšiu.
Keď je na rade tretia, predavač sa jej
pýta:
- A vy si prajete ktorú?
(Dokončenie tvorí tajničku krížovky)
mužské
meno
2. časť
tajničky
skratka
štátu
Kansas
záverečné
slovo
modlitieb
časť
územia,
obvod
Šarlota
(dom.)
ozdobný
izbový
kvet
francúzsky
fyzik
(Félix)
druh
trhaviny
vyhynuté
cicavce
zazrú
1. časť
tajničky
žmurkáme
3. časť
tajničky
plán,
úmysel
omám alkoholom
napínavý
film
zbavilo
prikovania
Pomôcky:
nápor
(zastar.)
amatol,
ešte tronócia,
chu počuť
jus
nadanie
hocijako
skr. štátu
Vermont
3. časť
tajničky
posúchy
právo
(zastar.)
časť tenis.
zápasu
tam
namotáva
knôt,
po česky
rímske
číslo 1051
týkajúce
sa kún
skratka
vodnej
elektrárne
zvyk,
obyčaj
šiator
kobra
indická
Slovák
(zastar.)
juhoamer.
plodina
zápal
ucha
rímske
číslo 999
vykresávate
citoslovce
nezáujmu
mravouka
citoslovce
odmietania
4. časť
tajničky
osobné
zámeno
turecký
hudobný
nástroj
citoslovce
radosti
Krížovka č. 3
samopal
tím,
po česky
skrotol
(zried.)
lipne
(kniž.)
stávajú sa
belasými
značka
rádia
1. časť
tajničky
lietadlo
(hovor.)
značka
hliníka
najvyšší
germánsky boh
Jakub
(dom.)
saná
stávkový
lístok
tikanie
šúcha,
drhne
oblialo
vriacou
vodou
platidlá
v USA
štucháš
(expr.)
Profesor sa pýta na skúške študenta:
- A teraz by ste sa mohli pokúsiť
vysvetliť, kam smeruje transformácia
spoločnosti.
- Pán profesor,... ešte pred hodinou
som to vedel, ale zabudol som to.
- Človeče nešťastný,...ste jediný
človek,...
(Dokončenie tvorí tajničku krížovky)
na mieste
(kniž.)
taurín,
po česky
Katarína
(dom.)
konzervuje
dôležitá
rýchla
správa
EČV
Komárna
spravuje,
usmerňuje
divoch,
barbar
(pejor.)
znášajte
utrpenie
stal sa
šialeným
budovy
hlupák,
truľo
(hovor.)
Adela
(dom.)
začiatočníčka
kvíkanie
súper,
rival
Pomôcky:
sukus, Savart, oka,
keman
predložka
s 2. pád.
triedi po
dvojiciach
utečieš
žart,
vtip
(hovor.)
týkajúca
sa psov
skratka
štátu
Utah
nukleové
kyseliny
pobudol
koža
(anat.)
citoslovce
zvolania
na vola
2. časť
tajničky
kvackal
(hovor.)
pojem,
myšlienka
Albert
(dom.)
žrď
na voze
podstata
(z lat.)
Karolína
(dom.)
škoda,
poškodenie
4
otec
(fam.)
Krížovka č. 4
5
Krížovky s úsmevom
Krížovky s úsmevom
- Tati, keď mi dáš päť eur, poviem ti,
čo hovorí jeden pán mame, keď sem
každé ráno príde.
Znepokojený otec dá synovi päť eur
a hovorí:
- No, tak hovor!
(Dokončenie tvorí tajničku krížovky)
vydržal
nátlak
ročná
(zastar.)
ktorý
sa dá
orať
jednotka
množstva
informácie
skratka
pre kus
prisuň
bližšie
brodivý
vták
MPZ
Libérie
mriežka
v šporáku
gotický
umelec
bije,
udiera
(expr.)
lovkyňa
perál
urobia
krok
mužské
meno
preverme
EČV
Komárna
spočíval
(kniž.)
figliar
(hovor.)
Žena sa pýta muža:
- Zlatko, prečo máš také veľké oči?
- Pretože som ako malé dieťa veľa
plakal.
- Hm,...
(Dokončenie tvorí tajničku krížovky)
citoslovce
hydrindén
zvuku
(chem.)
bubnov
4. časť
tajničky
upečený
rezeň
mäsa
skratka
odborného
vápencové
pohorie
klopotanie
škriepka,
spor
(zastar.)
amazonská ryba
špagát
máta,
straší
syčia
MPZ
Nepálu
nalievali
Juliánsky
kalendár
týkajúca
sa spisov
súpisová
hania
(expr.)
vrieska
(expr.)
atóm,
po česky
korálové
ostrovy
ženské
meno
mužské
meno
žilnatá
hornina
Elemír
(dom.)
prejavte
známky
života
zrakový
orgán
okultné
krvácanie
vedomky,
uvedomene
prehrabe
hrebeňom
primát
oklepe
(expr.)
sulfid
vojenský
zbor
hmotnosť
obalu
tovaru
chmatnutia
3. časť
tajničky
parádne
(expr.)
pružné
gule
obkrúť,
omotaj
čínske
ženské
meno
citoslovce
vrstva
očnej
gule
prispôsoboval
stúpenec
imoralizmu
6
Ján
(dom.)
odrezaním
časti
znetvoril,
zmrzačil
citoslovce
bolesti
básnická
stopa
starorímski
domáci
bôžikovia
druh
morského
kôrovca
starogrécka
bohyňa
sváru
veľký
africký
nelietajúci
vták
pobádajúca
opasok
2. časť
tajničky
loď
(hovor.)
skr.polyoxyPomôcky:
čiastočne
metylénu
Eris, inspracova1. časť
dán, isit,
ný tovar
corps, ria
tajničky
ohrada
pre ovce
ponárajú
chlpil,
strapatil
(expr.)
rímske
číslo 505
koval
zborová
tanečnica
nočný
vták
vyvaľoval
oči
značka
pre abtesla
zbierka
fotografií
v podobe
knihy
ženské
meno
ovláda
Richarda
(dom.)
preš
Aurel
(dom.)
faktúra
2. časť
tajničky
1. časť
tajničky
značka
lawrencia
3. časť
tajničky
kopaním
odstránia
veľkosť
písma
východ
(kniž.)
Pomôcky:
anapest,
lepas,
uvea, perl
uvoľnia
zatváracie zariadenie
typ
pobrežia
útok
Krížovka č. 5
Krížovka č. 6
zábavné
podniky
7
Krížovky s úsmevom
Krížovky s úsmevom
Prídu dvaja poslanci do reštaurácie a
čašník sa ich pýta, čo si prajú
k jedlu.
- Viete, my by sme si dali niečo,
čo v parlamente nemáme...
- Ako si prajete... Takže páni,...
(Dokončenie tvorí tajničku krížovky)
vyhrešil,
pokarhal
(hovor.)
1. časť
tajničky
predložka
s 3. pádom
skratka
štátu
Arkansas
často
seje
2. časť
tajničky
hurhaj
(expr.)
cvičné
skladby
skratka
stredných
vĺn
skratka
pre telefón
skr. rádiotelefónu
pletený
materiál
útes
(bás.)
1. časť
tajničky
lesná
šelma
zložka
silice
z fenikla
osuheľ
značka
india
mykanie
(expr.)
budhistickí
mnísi
prehltnutie
pílením
získa
nenáročná
obilnina
plač
(bás.)
odťať,
odseknúť
kde?
druh
jedla
Kartáginec
zvinutá
látka
MPZ
Ekvádora
zn. pre
nanometer
menšia
rana
blázon
(hovor.)
hrabe,
kutá
japonský
umelecký
rezbár
zrakové
orgány
Amatérska
atlet.asoc.
Estera
(dom.)
unášajú
blato,
špina
(expr.)
vyvaľujú
oči
mužské
meno
Alžbeta
(dom.)
akíže
neprevísa
skr. pre
ad acta
obliate
namáčal
ohmatať
(hovor.)
divo
citoslovce
zasyčania
pomocník
farára
skutok
(kniž.)
značka
amerícia
ťatím
oddelím
melanchólia
ženské
meno
v tento
deň
oponentské
konanie
kemping
(hovor.)
prevaľovať
severský
cicavec
jednoduché
plavidlá
rúbe
opláchla
2. časť
tajničky
prostriedok na stužovanie
chlap,
muž
týčilo sa
(zried.)
postupca
(práv.)
prijímala
potravu
ústami
Alojz
(dom.)
rivali,
protivníci
Pomôcky:
Aman, oka- posielalo
(bás.)
pia, purín,
kapama
požula,
požuvala
Dcéra doniesla zo školy domov
poznámku:
- Je papuľnatá, odvráva a nedá si
povedať.
Na druhý deň učiteľka číta v žiackej
knižke:
(Dokončenie tvorí tajničku krížovky)
žirafovitý
párnokopytník
citoslovce
odporu
krém na
topánky
zn. pre
long ton
Liliana
(dom.)
rezaním
oddeľ
3. časť
tajničky
druh
kuvika
skratka
pre arkus
virtuozita,
dokonalosť
(zastar.)
šperk,
klenot
kakaový
nápoj
žart, vtip
(hovor.)
vzorec
fosfidu
vanádu
vzorec
parohatý
bromidu
párnokodraselného
pytník
kvalitne
oslavná
lyrická
poézia
zaháľalo
mohol
8
názov japonského
porcelánu
EČV
Detvy
dusíková
zlúčenina
regionálne
združenie
omotávali
sa
?
Pomôcky:
yaki, anetol, kasyda, cedent
Krížovka č. 7
nevychádza dobre
s niekým
Krížovka č. 8
9
Krížovky s úsmevom
Krížovky s úsmevom
Lístok za stieračom zaparkovaného auta:
Správa pre zlodejov:
- Nádrž je prázdna, rádio nemám
a motor je vylágrovaný.
Na druhý deň pribudne ďalší lístoček:
Správa pre majiteľa auta:
(Dokončenie tvorí tajničku krížovky)
Pomôcky:
alália,
Ilokan,
in toto
vcelku,
celkom
(kniž.)
1. časť
tajničky
skratka
pre ako
hosť
značka
pre stattesla
severský
cicavec
stolík
(zastar.)
súlad
(kniž.)
rímske
číslo 999
hnevlivá
(expr.)
ohovoria,
oklebetia
programovací jazyk
vrhnutie
zvedavo
hľadia
obyvateľ
Filipín
vyučuj
koreňová
zelenina
3. časť
tajničky
básne
nahriatie
Samuel
(dom.)
vzorec
oxidu
indnatého
grécka
bohyňa
citoslovce
cupnutia
ruky
Krížovka č. 9
odoberajme
horúčava
darovaná
vec
ťapotanie
osobné
zámeno
trocha
porušuješ
najjednoduchší
alkohol
ošarpať
pečeň
(v med.)
veľmi vysoké napätie
značka
tvárnic
vojenský
zbor
vírusové
ochorenie
nežne
pritíska
chyť
prikrývka
krku
citoslovce
múkania
tlačová
agentúra
Albánska
damask
(zastar.)
cestuj
lietadlom
uvádza
do chodu
Krížovka č. 10
zomieral
donovia
brat
(bás.)
hnojil
vápnom
rozdrobuješ
(kniž.)
1. časť
tajničky
brnkocem
vypáč,
vyraz
obmýva
značka
irídia
osobné
zámeno
väzeň,
trestanec
(zastar.)
súzvuk
viacerých
tónov
nerevú
(expr.)
lezením
sa skry
žilka
(bot.)
zn. pre
savart
hrob
(kniž.)
na inom
mieste
zapáliť,
rozsvietiť
život
(v med.)
venezuelský politik
biely
nerast
Počas vojenského cvičenia zrazu začne pršať.
Major si zavolá vojaka a hovorí mu:
- Zabehnite k môjmu džípu a pozrite sa,
či tam nemám plášť do dažďa!
Za pätnásť minút sa vojak vráti a hovorí:
(Dokončenie tvorí tajničku krížovky)
prvok
Pomôcky:
zn. Te
corps, hepar, NAN, privádzal
ATA, silka na mizinu
skratka
pre a iné
zvierací
brloh
rozpaky,
otáľanie
10
priraďovacia
spojka
značka
zirkónia
slávnostné
siene
tesárska
sekera
(hovor.)
ničota,
ničotnosť
(zastar.)
tlačová
agentúra
Nigérie
plačlivo
(bás.)
druh
bitúmenu
druh
horniny
ženské
meno
skratka
odborového zväzu
skratka
severoseverozápadu
skratka
libry
skr. difenylamínu
Jozef
(dom.)
2. časť
tajničky
šľachtic
užívajúci
lénne
právo
sieň
pochádzajúci
z Írska
skratka
tlaku
krvi
dostala
sa do visiacej
polohy
podviedla,
ošudila
(hovor.)
trváca
rastlina
nahí
(expr.)
kosť
(anat.)
2. časť
tajničky
nedostatočne
situačná
mapa
Taliani
(zastar.)
Pomôcky:
Ate, DSL,
ilit, alit,
Chávez
vývinová
chyba reči
(lek.)
11
Krížovky s úsmevom
Krížovky s úsmevom
Volá bača na valacha, ktorý je
na druhom kopci:
- Ty,...Jano,...vieš, čo je nového?
- Nie,...čo sa stalo?...
- Vláda padla!
- Čože?
- Vláda padla!
- Čo si hovoril?
- Vláda padla,...čo si hluchý?
(Dokončenie tvorí tajničku krížovky)
drobná
chyba,
nedopatrenie
2. časť
tajničky
vzorec
oxidu
zlatnatého
Ivan
(dom.)
morské
živočíchy
3. časť
tajničky
týkajúca
sa oleínu
malý
jalec
vrhol,
vohnal
odieraš
pravdepodobne,
zaiste
prestane
čarbať
patriaci
nám
sladkovodná ryba
Pomôcky:
Kanaan,
Ranis,Vul,
vitrit, slip
Oskár
(dom.)
Markus
(dom.)
vojak
pechoty
trochu
šerá
(zried.)
rozotrel
balkánska
ľudová
špecialita
Muž robí vodičský preukaz
a na testoch sa ho pýtajú:
- Čo by ste urobili, keby ste boli autom
už dvadsať kilometrov od vášho domu
a zistili by ste, že ste si v garáži zabudli
kľúče?
Muž sa pozrie na skúšajúceho
a hovorí mu:
- Zastavil by som...
(Dokončenie tvorí tajničku krížovky)
skratka
súhvezdia
Líška
zvyšok
niečoho
vyhoreného
Karol
(dom.)
starí
Gréci
lakomo
nervový
povrazec
v chrbtici
predložka
s 2. pád.
zabezpečoval
chytal
do ruky
pobehaj
(expr.)
kilogram
(hovor.)
zn. pre
milipond
mušľa,
ulita
skratka
pre tohto
mesiaca
zúrivo
sa bil
lodenicový sklz
zasľúbená
zem Židov
hrebeňom
uhládzať
preš
uzlík
vláken,
nopka
sútok
klamstvo
konzervuje dymom
závodný
klub
udrel
(expr.)
1. časť
tajničky
vnímavo
hoci,
po česky
1. časť
tajničky
celý,
všetok,
po anglicky
zhruba,
zväčša
písmeno
gréckej
abecedy
poťažkávalo
Krížovka č. 11
obliekol
kameňolom
jedna
z nýmf
plienenie
(zried.)
ústredná
rada
značka
astátu
ošuchne
sa
Olympán,
po česky
severské
cicavce
habkal
obi
Štefan
(dom.)
otec
(hovor.)
Istrijský
polostrov
2. časť
tajničky
uhľovodík
butánu
rozmazaná škvrna
šarha
(zastar.)
úžitok,
prospech
asistent
(slang.)
koralový
ostrov
umývadlo
v sakristii
sladkovodná ryba
mužské
meno
bivalent
(biol.)
12
pohonná
zmes pre
výbušné
motory
lesklá
zložka
čierneho
uhlia
zn. pre
abvolt
okúsi,
zažije
utieram
starorímska
bohyňa
dažďov
skratka
Českej
strany
lidovej
tropický
strom,
tík
(zastar.)
proti reume
skratka
skratky
rímske
číslo 51
skratka
oktyldecylftalátu
mazadlo
poplach
(hovor.)
3. časť
tajničky
tenisový
úder
úmrtné
oznámenie
aký
(hovor.)
obleje
vriacou
vodou
muž.meno
MPZ
Ukrajiny
jačanie
systém
sebaobrany
samice
jeleňov
Pomôcky:
Diona, dizóm, UA,
all, yven
hravo
Krížovka č. 12
13
Krížovky s úsmevom
Krížovky s úsmevom
Hovorí nahnevaná manželka
manželovi:
- Ty si ale hrozný chlap,...všetko robíš
obrátene.
- To je pravda!... Najskôr...
(Dokončenie tvorí tajničku krížovky)
priniesli
prospech
2. časť
tajničky
skratka
tankového
pluku
365 dní
nazad
gibon
bieloruký
Olympia
(dom.)
neprestávalo
spil sa
(hovor.)
vstúpme
smerom
dnu
opatrila
adresou
skr. pre
Norton
Utility
sluchové
orgány
1. časť
tajničky
diéta,
po česky
druh
narkotika
krehko
oľutoval
Pomôcky:
vniknú
in toto,
do sypkej
amoroso,
látky
lyddit
dogúľajú,
dováľajú
ochodza
Július
(dom.)
Pomôcky: nasávala
učením
jet, lar,
doplň
rataj, ZL
vedomosti
Lo
vlož na
správne
miesto
orabuj
Akadémia
výt.umení
Otília
(dom.)
prestalo
viť
súzvuky
tónov
1. časť
tajničky
odevom
zahalil
syntetická
tkanina
zn. titánu
pozdravuje prichádzajúceho
bodá
tenzia
televíz. sp.
Paraguaja
Olympia
(dom.)
ozn. liet.
Írska
štvorček
(typ.)
kývalo,
kolísalo
odsekol
poroba
prinucuje
alelomorfa
(gen.)
spoločenský tanec
udrelo
(hovor.)
odťal
kamže?
Krížovka č. 13
Krížovka č. 14
?
Pomôcky:
Spa, TCC,
lens, em,
elácia
mykne
(expr.)
ženské
meno
predvianočný čas
ozn. liet.
N.Zélandu
EČV
Lučenca
stalo sa
mladším
druh homológie
(mat.)
ženské
meno
stepný
vták
mesto
v Belgicku
značka
irídia
4. časť
tajničky
EČV
Trenčína
druh
trhaviny
Valéria
(dom.)
vzbudzovať úctu,
obdiv
Oľga
(dom.)
3. časť
tajničky
druh
jedla
pomocný
kňaz
u evanjelikov
damašk
(zastar.)
priliala
vyťahujte
sečnú
zbraň
sisalské
konope
číselná
lotéria
obliekol
ľúbostne
(hud.)
odlamujme
anglické
muž.meno
polovica
blanokrídly
hmyz
vcelku
(kniž.)
starorímsky odev
tlačil,
tískal
okrem
iného
nejako
žila
spracoval
niečo
na plsť
Príde škriatok na benzínovú pumpu
a hovorí:
- Prosím si dve kvapky benzínu
a jednu kvapku oleja.
Pumpár sa naňho pozrie a nahnevane
sa ho opýta:
(Dokončenie tvorí tajničku krížovky)
Tibor
(dom.)
skratka
majora
ruský
súhlas
fialovo
oráč
(zastar.)
14
šošovka
(v med.)
2. časť
tajničky
Katarína
(dom.)
klenot
z gagátu
písmeno
gréckej
abecedy
motaním
odobral
ovial
(kniž.)
3. časť
tajničky
staršie
žen. meno
pasca
(kniž.)
čínske
ženské
meno
maďarské
mužské
meno
15
Krížovky s úsmevom
Krížovky s úsmevom
Dežo spadne do vápna a keď sa
konečne vyhrabe von, začne nariekať:
- Čo ja len budem robiť?... Čo ja len
budem robiť?...
Erža na neho pozerá, začne krútiť
hlavou a hovorí mu:
- Počuj, Dežo,...a čo si úplne
osprostel,...
(Dokončenie tvorí tajničku krížovky)
úctivo
žiadali
2. časť
tajničky
skratka
veľmi
krátkych
vĺn
praplazma
zápal
sliznice
druh vína
druh
horniny
vpred,
dopredu
rastlinstvo
pálil,
svrbel
2. časť
tajničky
mala
nádej,
dúfala
(kniž.)
zápas, po
anglicky
morský
kôrovec
vzorec
fosfidu
uránu
značka
pre barel
star. dĺžková miera
jemne
klepol
roztvor
populárny
šláger
juhoamer.
plodina
prestane
bolieť
skratka
pre circa
gesto
poorali
oválny
výrastok
semitský
boh
3. časť
tajničky
spredo,
spopred
citoslovce
uvažovania
MPZ
Indonézie
sústava
vod. diel
skr.súhvezdia Šíp
ruský
súhlas
vojenský
železničný
transport
Ľudmila
(dom.)
vôkol,
dookola
skratka
pre netto
odvinúť,
odmotať
useknúť
zmyselný
horský
a lesný
démon
tropický
strom,
tík
(zastar.)
kadiaľ?
16
Krížovka č. 15
Krížovka č. 16
5. časť
tajničky
nezabav
druh
borievky
infekčná
choroba
zn. elektrónvoltu
obrnený
transportér
oraním
obhrnulo
alergické
reakcie
1. časť
tajničky
vojenský
zbor
deň,
po česky
Pomôcky:
cirkusový
unit, nestan
tata, tent,
(slang.)
ovoid
pretože
syn kráľa
Tróa
Thajsko
(zastar.)
obchodná
akadémia
jeleňovitý
cicavec
skratka
pre iteretur
Róbert
(dom.)
skr. štátu
Alabama
vonná
živica
(bibl.)
4. časť
tajničky
vopchaj
sa
pobudol
bije sa
(expr.)
oraním
ubrať
skratka
leukocytu
hlasno,
hlasito
sulfát
skratka
pre telefón
oraním
dostať
zo zeme
navliekol,
nasadil
nezávislosť
Pomôcky: mesto v
ylem, kla- Nemecku
dole,
ret, lepas,
nadol
Roda, Ílos
U očného lekára:
- Pán doktor, nevidím do diaľky.
Lekár vezme pacienta za ruku,
privedie ho k oknu, ukáže na oblohu
a spýta sa:
- Čo vidíte?
- Slnko.
- Výborne. A teraz mi povedzte,...
(Dokončenie tvorí tajničku krížovky)
olízal
hľa, pozri
sklon
k niečomu
s chlípaním vypiť
odísť
(kniž.)
vzorec
chlorovodíka
Pomôcky: silné biealoa, Sge, le svetlo
rotačné
kabar, RI,
teleso
ešalón
kričia
(expr.)
kvantový
generátor
cudzie
mužské
meno
živočíšny
tuk
lalotanie
rímske
číslo 49
zmieril sa
so stratou
kráčalo
jednotka
penicilínu
(farm.)
Otília
(dom.)
ďoblo
(expr.)
pukol,
praskol
hora
1. časť
tajničky
vykovalo
pastva
rímske
číslo 99
močovod
(anat.)
?
17
Krížovky s úsmevom
Krížovky s úsmevom
Malý Janko už hodinu vrieska:
- Máááámííí, mááámííí, ja chcem
bračeka.
Zúfalá matka mu hovorí:
- Tak dobre,...ale až potom,
keď sa otecko vráti zo služobnej cesty.
(Dokončenie tvorí tajničku krížovky)
počkala,
vyčkala
rozkazom
poslal
na iné
miesto
zavalenie
1. časť
tajničky
neskoro
(v med.)
trocha
zhrbilo
horská
kaukazská
osada
MPZ
Laosu
oddal sa
spánku
ceniny
týkajúca
sa káčera
vňať
(bot.)
skratka
štátu Ohio
vystavoval
žiareniu
obliekla
4. časť
tajničky
pisateľ
memoárov
rozhlasová spol.
Mexika
posolí
cvrklo
zjavne,
nápadne
Karol
(dom.)
hrabal sa
(expr.)
Dvaja Škóti pozerajú na porno video.
Príde tretí a spytuje sa ich:
- A prečo to pozeráte odzadu?
- Lebo nám sa veľmi páči,...
(Dokončenie tvorí tajničku krížovky)
dodatok
na konci
skladby
odsekne
vojenský
odvod
(zastar.)
skratka
pre a iné
poplach
(hovor.)
tvorí sa
(bás.)
ozdobný
predmet
priletoval,
priletúval
zásterka
na výtrusniciach papraďovcov
skratka
materskej
školy
zotrvaj
v spánku
dvojkrídly
hmyz
MPZ
Rumunska
3. časť
tajničky
názov
článku
malé
ucho
Európske
hospodárske spoločenstvo
zaťažia
daňami
pštrosovitý vták
kadiaľ?
majetok
(zried.)
skr. pre
a podobne
časť celku
zlato,
po španielsky
menšia
rapina
jednotka
zn. V
ruský
súhlas
nezhoda
(kniž.)
boli
postihnutí
veľmi zbil
(expr.)
Oľga
(dom.)
lotosová
nymfa
prístavné
zariadenie
hmatnutie
tlač. ag.
Albánska
MPZ
Ekvádora
mimochodom
(kniž.)
?
Pomôcky:
ostera,
herba,
sero
Krížovka č. 17
skratka
Slovenskej
komory
architektov
rezaním
odstránil
riedka
bavlnená
tkanina
celkom,
úplne,
po česky
Krížovka č. 18
posielala
dolu
zn. pre
milipieza
odtokové
zariadenie
talianska
letecká
spoločnosť
značka
argónu
stoná,
vzdychá
konštrukiba, len,
cie na chopo česky
vanie včiel
sorta
hrozna
sarmatský
jazdec
stávalo
sa silnejším
lovom
získa
3. časť
tajničky
mužské
meno
2. časť
tajničky
napichli,
nastokli
skratka
Asociácie
nemocníc
Slovenska
Pomôcky:
coda, otonel, alán,
AEI, loro
týkajúca
sa alkoholu
18
cudzí
účet
opláchla
vodou
popásam
ženské
meno
prehnem
skratka
severoseverovýchodu
pláta
(hovor.)
prosí,
žobroní
pahorok
(bás.)
2. časť
tajničky
rímske
číslo 51
skratka
pravej
ruky
v minulosti
správny
celok
japonská
národná
hra
Alena
(dom.)
1. časť
tajničky
udrelo
(zried.)
dokončilo
reč
Pomôcky:
moa, ail,
RPM
hltavo
pilo
19
Krížovky s úsmevom
Krížovky s úsmevom
Dvaja farári sedia v peknom počasí vo farskej
záhrade, popíjajú červené vínko a jeden hovorí:
- Čo myslíš,...dožijeme sa my toho, až Vatikán
vydá dekrét o zrušení celibátu?
- To neviem!...
(Dokončenie tvorí tajničku krížovky)
zrakom
sa pristavil
(kniž.)
2. časť
tajničky
posúch
spodná
časť
vlnovky
EČV Rimavskej
Soboty
podpora
zo strany
vplyvnej
osoby
zn. pre
steradián
ostrý vrchol hory
2. časť
tajničky
odlišní
materiál,
ktorým
je niečo
obložené
udierajme
nohami
náhla
zmena
značka
hliníka
slovesná
predpona
popália
vodou
skr. pre
long play
osmina
kruhu
trám, po
anglicky
Terézia
(dom.)
krútia,
otáčajú
väzba
tlačenica
(zried.)
1. časť
tajničky
Valéria
(dom.)
Ida
(dom.)
dôverujte
zmeták
z vlnených
knôtov
skr. Amatérskej
atletickej
asociácie
malý palec
želežničná
správa
Sev. Írska
neúmyselne
opytovacie
zámeno
skratka
ľavej
ruky
3. časť
tajničky
Alexander
(dom.)
obyvatelia
Tirolska
skôr,
včaššie
matka
Romula
a Rema
ohúria,
omámia
(hovor.)
20
Samuel
(dom.)
potiaľ,
dotadeto
popálilo
horúcou
parou
kraj
južne od
Zvolena
muž.meno
blanokrídly
hmyz
Emanuel
(dom.)
slnce, po
anglicky
týkajúca
sa ôs
pozerá,
hľadí
jódnan
draselný
stáť!
(z nem.)
odtrhli
(zried.)
kvetné
lôžko
(bot.)
prudko
vrazí
omráčia
(expr.)
Rudolf
(dom.)
Pomôcky:
boom, Aal,
Agum, torus, Anas
nevstúpilo
Pýta sa pacientka pred operáciou chirurga:
- Pán doktor, mám vôbec nejakú šancu?
Chirurg veľkoryso mávne rukou a hovorí:
- Žiadne strachy!...Operujem už
dvadsať rokov,...
(Dokončenie tvorí tajničku krížovky)
monomaniak
denunciantka
skratka
Akadémie
múzických
umení
zneváž
(kniž.)
rozhovor,
hovor
degustácia
(zried.)
hrmot
druh a radca Mohameda
skratka
krvného
obrazu
pošle,
odošle
urobili
pohyb
nalievali
starobabylonský
vladár
citoslovce
pohoršenia
udierajte
nohami
veľmi
pošliapete
rímske
číslo 499
skratka
pre incisit
spoločenský tanec
patriaci
vám
vykašliavaj
obyvateľ
Čiech
3. časť
tajničky
obsial
skratka
súhvezdia
Plachty
vkročilo
olúp,
zbav šúp
české
mužské
meno
zotlie
druh
komára
televíz.sp.
Portugal.
polotuhá
látka na
čistenie
MPZ
Kuvajtu
1. časť
tajničky
bicie
nástroje
Mária
(dom.)
sliedil,
stopoval
(expr.)
Pomôcky:
Vel, RTP,
NIR, Rea,
drums
odpadli
v podobe
kvapky
(zried.)
Krížovka č. 19
Krížovka č. 20
nórsky
politik
(Jacob)
ženské
meno
egyptský
boh slnka
skratka
pre telefón
21
Krížovky s úsmevom
Krížovky s úsmevom
Hovorí pacientka stomatológovi:
- Pán doktor, ja sa tak strašne bojím
toho plombovania, že by som radšej
rodila.
- No tak to si ale rýchlo rozmyslite,...
(Dokončenie tvorí tajničku krížovky)
rovnováha
(hovor.)
druh
nerastu
strata
na hmotnosti
tovaru
obidva
najviac
zlý
odymil,
okadil
2. časť
tajničky
lietadlo
(hovor.)
úžitková
rastlina
potom
namaľuje
(pejor.)
tlapa,
dlaba
pes
(det.)
plačlivo
(bás.)
cudzie
ženské
meno
kusy
nábytku
urobí onemeným
EČV
Starej
Ľubovne
nariekavá
Melichar
(dom.)
3. časť
tajničky
skratka
európskeho pohára
šiator
sarmatský
jazdec
spriadame
balkánska
objemová
jednotka
klíček
krúti,
točí
násilný
politický
prevrat
vhodný,
vyhovujúci
trhavý
kŕč
veľká vod.
elektráreň
22
1. časť
tajničky
potľapkávať
rotačné
teleso
(geom.)
peniaze
(z angl.)
Juliánsky
kalendár
príčinlivo
skr. súhv.
Veľký voz
egyptský
boh slnka
zatarasovať
rozdeľujú
na časti
Šarlota
(dom.)
bohyňa
úrody
okolo
(kniž.)
biblický
prorok
kameň
na ostrenie kosy
na nový
spôsob
Akadémia
výt. umení
juhoamerický
kurovitý
vták
vyvretá
hlbinná
hornina
český
maliar
a grafik
utvrď,
ubezpeč
3. časť
tajničky
vážená
prilákajú,
privábia
rímske
číslo 49
halucinácia
klus
(hovor.)
taroková
karta
lákaním
získa
existujete
skáčuc,
rýchlo
Príde Jano domov z roboty a hovorí
žene:
- Mara, prosím ťa, správaj sa dnes
ku mne ako k psovi!
- A to čo má znamenať? - pýta sa Mara.
(Dokončenie tvorí tajničku krížovky)
menšia
obec
prehŕňal
vlasy
povraz
so slučkou
Pomôcky:
tinama, nepreukákasko,lud, žu poctu
UMa, Anat
striktne
vymedzí
matka
Romula
a Rema
trup lode
pomotaj
(hovor.)
druh
liečiva
ohúri,
omámi
(hovor.)
kašľom
ofŕkal
ženské
meno
stával
sa tvrdším
opísanie
diskontná
predajňa
kozácky
kapitán
skratka
súhvezdia
Drak
plavidlá
skolí
(kniž.)
1. časť
tajničky
značka
niklu
stupeň
paleogénu
oporné
časti
tela
stavovcov
teraz
Alena
(dom.)
druh
hliny
jednoduchý dedinský dom
od udaného dňa
(z lat.)
EČV Dunajskej
Stredy
2. časť
tajničky
rojko,
blúznivec
(zried.)
hráč
na balalajke
Pomôcky:
Lolek, adelit, Rea,
alán, akov
stalo sa
chudším
4. časť
tajničky
znížený
tón A
napodobňovanie
skr. Amatérskej
atletickej
asociácie
láka,
vyťahuje
Krížovka č. 21
Krížovka č. 22
susedky
23
Krížovky s úsmevom
Krížovky s úsmevom
Muž leží na smrteľnej posteli a zrazu cíti,
1. časť
ako sa k nemu z kuchyne nesie vôňa čerstvých
tajničky
pagáčikov. Z posledných síl sa zosunie z postele
a doplazí sa do kuchyne. Ako sa tak načahuje
nudne, nepo pagáčiku na sporáku, zbadá to žena, rýchlo
zaujímavo
priskočí, buchne ho po ruke a skríkne:
rímska
(Dokončenie tvorí tajničku krížovky)
bohyňa
Pomôcky:
enol, melado, kabaro
Róbert
(dom.)
motaním
dookola
naviniem
usadí sa,
zabýva sa
(expr.)
poskytne
údaje
skratka
deltaamplitúdy
optická
sústava
(fyz.)
jednako,
predsa
zn. centimetra
mocne
lomcoval
nezanikne
(expr.)
jedovatá
rastlina
ohmatalo
(hovor.)
Pomôcky:
EI, oron,
lefer, halit, PAP
veľké psy
tlačová
agentúra
Poľska
skorá
(kniž.)
Svetozár
(dom.)
jedlo,
potrava
kamenná
soľ
čierny
vták
lúč
(bás.)
babrime
(hovor.)
menší čierny vták
rímske
číslo 49
budhistický mních
behal,
blúdil
(kniž.)
zhruba,
zväčša
zn. trinitroanilínu
chyť
sušienka
1. časť
tajničky
etiópsky
bicí
hudobný
nástroj
priraďovacia
spojka
inak,
inakšie
mužské
meno
Krížovka č. 23
Krížovka č. 24
pásmové
horstvo
kypri
pluhom
buď živý
žiak
4. triedy
vydával
stony
24
robí,
uskutočňuje
zrakový
orgán
kopnutie
lapil,
chytil
tvorili sa
(bás.)
slovesná
predpona
bezmenne
tlač. ag.
Egypta
úplne
zavri
označenie
lietadiel
Írska
nesúzvuk
tónov
EČV Nové4. časť
ho Mesta
nad Vátajničky
hom
čínske
ženské
meno
vlhčilo
cudzopasný hmyz
regionálne
združenie
mala
v úcte
vzdialime
sa z istého miesta
značka
iónia
starorímsky obetný oltár
ženské
meno
Zolov
román
energia
bohyňa
pomsty
organická
zlúčenina
televízna
spoločnosť
Kanady
Sťažuje sa priateľ priateľovi:
- Tá moja žena je ale riadna šľapka! Keď som sa
vracal zo služobnej cesty, poslal som jej telegram
a aj tak som ju našiel s milencom.
Potom sa zamyslí a dodáva:
- A možno ani nie je taká šľapka,...
(Dokončenie tvorí tajničku krížovky)
upravenie
týkajúce
sa náletu
pochábeľ
(expr.)
divosť
(zried.)
týkajúca
sa úrokov
súlad,
jednotnosť
rúcho
sudcu
2. časť
tajničky
odtlačok
(kniž.)
2. časť
tajničky
ženské
meno
zbavili
kože
model
Fiata
šľahaním
zasiahne
trstinová
cukrovina
metla
na vymetanie pece
skratka
elektrotechnickej
fakulty
tenšia
drevená
doska
skratka
pre Hospodárske
noviny
gél,
po česky
ľavostranná
opojná
tiež,
tak isto
(z lat.)
3. časť
tajničky
morská
ryba
značka
pre bušel
galeja
(zastar.)
džezový
štýl
sú dlžní,
majú dlh
spočívajú
(kniž.)
postrapatí
(expr.)
Pomôcky:
Juno, Ate,
bop, item,
áron, TVA
behom
zdolá istú vzdialenosť
25
Krížovky s úsmevom
Krížovky s úsmevom
K majiteľovi lunaparku príde strašne
chudý a bledý muž.
- Počul som, že hľadáte ducha
do strašidelného domu.
- Áno, ale máte nejaké odporúčanie?...
(Dokončenie tvorí tajničku krížovky)
vzdúvalo
sa
(kniž.)
vzácny
nerast
Európske
skratka
hospodárštátu
ske spoloNew York
čenstvo
niečo,
voľačo
(hovor.)
vypracuj
úradný
spis
degustácia
Pomôcky:
kolm, okenit, tavot,
BRN, sapa
značka
pre baud
vyhŕňal
druh
látky
(text.)
podstielalo
zmeták
z vlnených
knôtov
Hovorí mládenec svojej dievčine:
- V sobotu by som rád požiadal tvojich
rodičov o tvoju ruku...
- Čo myslíš, čo by som si mal obliecť?
- No, tak...
(Dokončenie tvorí tajničku krížovky)
skratka
odseku
čuchový
orgán
ohnutá
časť, ohyb
jemne
chytal
(expr.)
odrazí
úderom
(expr.)
prestalo
kývať
laserový
lokátor
sviežo
usadenina
roztoku
3. časť
tajničky
druh
rastliny
veľká
nádoba
značka
iónia
zrušoval
prirodzená
povaha
voľkal si
(kniž.)
lalok
(v med.)
bohyňa
Juno
vzorec
hydridu
sodíka
Pomôcky:
skvama,tanan, Kano,
Moneta
bedákal,
horekoval
?
syn
Daidala
hladením
dodávaj
lesk
nadpis
cirkus,
po rusky
značka
titánu
ženské
meno
1. časť
tajničky
trojklonný nerast
týkajúca
sa mesta
skr. štátu
Maine
rímske
číslo 551
Krížovka č. 25
etylalkohol
MPZ
Bahrajnu
malý lub,
lubok
druh
hustého
mastiva
EČV
Popradu
sústava
vod. diel
preš
sečná
zbraň
4. časť
tajničky
odletenie
ukladal
sa na
lôžko
atóm,
po česky
súlad,
poriadok
základná
číslovka
vysekávaj
dlátom
vpichne
objemová
jednotka
v Thajsku
EČV
Senca
strácal
zrak
26
výhra
dvoch
čísel
v lotérii
ošmekol
(hovor.)
atóm,
po česky
prečože?
železničná správa
Maďarska
roľník,
gazda,
po česky
ostriekal
(expr.)
kovbojská
slávnosť
vzorec
jódnanu
draselného
značka
ruských
lietadiel
(Antonov)
kmitanie
obetný
oltár
nadviaž
rozhovor
zataja
(expr.)
bojová
trofej
Indiánov
zrodili sa
vzorec
nitridu
hliníka
citoslovce
údivu
2. časť
tajničky
šľachtický
titul
baroneta
odroda
kenelového uhlia
2. časť
tajničky
1. časť
tajničky
klipsňa
kypri
pôdu
pluhom
naopak
(zastar.)
ovínadlo
šupina
(odb.)
úzkonosá
mačiakovitá opica
skratka
pre a dato
dočmáral
niet sa čo
čudovať
mužské
meno
priestranstvo pri
dome
Pomôcky:
sir, mop,
lidar, ara,
leskimo
skryjú,
zakryjú
skratka
vojenského
učilišťa
cestujú
lietadlom
semitský
boh
skr. leteckej rakety
keď
5. časť
tajničky
mesto
v Nigérii
liatím
zhotovil
ochutnaj
Krížovka č. 26
27
Krížovky s úsmevom
Hovorí jeden sused druhému:
- Tento jarný dážď
je vynikajúci, všetko v zemi
ožíva.
(Dokončenie tvorí tajničku
krížovky)
Pomôcky:
košava,
kap, zend,
takryl
dokončí
robotu
Krížovky s úsmevom
Otília
(dom.)
menší
vzorec
lesný
oxidu
prežúvavec titánatého
solmizačná
slabika
stratí
snehovú
prikrývku
1. časť
tajničky
ostrosť
(kniž.)
2. časť
tajničky
strekol,
prskol
oraním
ubral
citoslovce
nesúhlasu
zasadanie
(kniž.)
značka
niklu
skratka
štátu
Illinois
učením
doplň
vedomosti
let
dodatočne
zasial
trhalo
(kniž.)
zlato,
po španielsky
Pomôcky:
neodborník
štruk,
morský
ononid,
živočích
sun
šperk,
klenot
nádoby na
kúpanie
dunajský
vietor
štekanie
(zried.)
nafúkol
kameň
anglický
šľachtic
často
háda
bod
(zastar.)
pestovateľ
repy
škriepka
(kniž.)
väčší
snopček
vykúp
všeličo
skratka
skratky
cudzopasný hmyz
príslušné
(kniž.)
nevrzgol
alkohol
žilka
(bot.)
dvojkolesové vozíky
kruh
zapáchal
sádok
okultné
krvácanie
nezaangažuj
3. časť
tajničky
kypria
pôdu
pluhom
očierňovanie
druh
vlákna
mys
záznam
polarografu
Krížovka č. 27
bicykel
pre dvoch
jazdcov
značka
pre abvolt
poodnášaj
vzorec
nitridu
hliníka
oxid
kremnatý
šedivo
skučia,
skuvíňajú
2. časť
tajničky
druh
tkaniny
skratka
štátu
Rhode
Island
značka
pre nit
cudzopasná mucha
ľudové,
po česky
spopod
kopaním
získaj
obtieraš
ílovitá
zem
české
mužské
meno
diabli,
satani
mužské
meno
Koloman
(dom.)
stávame
sa bachratými
krčah,
krpka
pukol
prstami
plod
limetky
mužské
meno
staroiránsky jazyk
litovská
pieseň
Hovorí Jano Ferovi:
- Predstav si, vraciam sa včera domov
a čo nevidím. Štyria tam bijú jedného.
Nuž, čo mi ostávalo, musel som sa
zamiešať.
- A ako to dopadlo?
(Dokončenie tvorí tajničku krížovky)
vzorec
sulfidu
selénatého
skr. pre
takzvaný
sklon
odsekne
zemný
olej
28
viatím
odniesli
prinášalo
plody
obliekla
skratka
obchodnej akadémie
1. časť
tajničky
druh
glykozidu
spoločenská
hra
Pomôcky:
daina, sesia, oro,
strečok
obracajte
pôdu
pluhom
alódium
Krížovka č. 28
3. časť
tajničky
cudzí
účet
slnko, po
anglicky
jagot
(bás.)
skr. Českých dráh
EČV
Nitry
29
Krížovky s úsmevom
Krížovky s úsmevom
Po milostnom akte ležia obaja milenci
vedľa seba. Muž sa pomaly zdvíha
a obzerá sa po spálni. Na nočnom
stolíku si všimne fotku sympatického
chlapa. Pýta sa ženy:
- To je tvoj manžel?
- Nemám manžela.
- Tak tvoj priateľ?
- Nemám priateľa.
(Dokončenie tvorí tajničku krížovky)
Pomôcky:
vylisovaná
uvutan,
šťava
Achab,
z niečoho
lár
nereálna
zložka
čierneho
uhlia
zvesíš,
spustíš
lodný
otvor
básnické
dielo
Vergília
druh
textílie
zbavovalo
buriny
chovanica
kláštora
(zastar.)
kopaním
skyprí
trošku
odpi
rozhlasová spoločnosť
Filipín
Anna
(dom.)
druh
gutaperče
aromatický
výlučok
vorvaňa
odsypáva
ostrov
v Ochotskom mori
značka
rubídia
rieš niečo
ťažké
často
kázať
pešky,
pešo
EČV
Bardejova
oddojčia
(zastar.)
uzlové
písmo
Inkov
regulačné
miesto
lámaním
poškodia
ciachovacie zariadenie
1. časť
tajničky
biblický
spis
Nového
zákona
ľahostajnosť,
apatia
Krížovka č. 29
posvätný
býk
starých
Egypťanov
dať niekam,
podieť
3. časť
tajničky
nález
(zried.)
skratka
doktora
búra, váľa
predložka
so 4. pádom
miesto
obracania
pluhu
pri oraní
natiahlo
sa, vystrelo sa
vyčnieval
mužské
meno
myslená
priamka
africký
vietor
epocha
triasu
pripevni
lepom
rumunská
kosoštvorcový
nerast
omám alkoholom
rímsky
bôžik
skutočné
prostredie
izraelský
kráľ
hovor
druh
huby
(bot.)
mužské
meno
novotvar
metamorfovaná
hornina
Pomôcky:
humit, solano, balata, kipu
vzťahujúca sa
na plte
cudzokrajný strom
zatvorili
zapínadlo
potľapkávam
(expr.)
nesplním
očakávanie
zaborila
Janko sa modlí pred Vianocami
a na konci modlitby zakričí:
- Ježiško!...Prosím ťa,...
prines mi bicykel!
Príde k nemu jeho sestra a hovorí mu:
- Čo tak reveš, veď Ježiško nie je
hluchý.
(Dokončenie tvorí tajničku krížovky)
sleďovitá ryba
kura,
kurička
babylonský boh
zrodu
akým
spôsobom
vysekávaj
dlátom
1. časť
tajničky
30
vodné
vtáky
dobytkárska farma
v Amerike
dvojhláska
strata,
ujma
vlhnúť
mužské
meno
neširoké
2. časť
tajničky
vzorec
jodidu
rubídneho
starček
(kniž.)
vyhŕňať
značka
ruských
lietadiel
(Antonov)
potriasť
utesňoval
MPZ
Indonézie
pokým,
dokedy
klamstvá
Pomôcky:
RMN, tarpon, ladin,
alumna
hrabaním
zakry
tára
(hovor.)
skypril
rýľom
2. časť
tajničky
liatím
doplní
týčili sa,
vypínali sa
(kniž.)
Pomôcky:
Eneida,
durit,
luka
toto,
po rusky
Krížovka č. 30
vyhrávalo
pážatko
nezhoda
(kniž.)
sluchové
orgány
napi sa
po jedení
zn. kilocoulombu
31
Krížovky s úsmevom
Krížovky s úsmevom
Príde mladý muž do obchodu
a pýta sa slečny:
- Máte fínsku vodku?
- Nemáme.
- A máte whisky?
- Nemáme.
- A máte dnes večer čas?
Ona sa začervená a usmeje sa:
- Mám...
(Dokončenie tvorí tajničku krížovky)
nádherný
tvar
(bás.)
3. časť
tajničky
značka
pre kilopascal
druh
cukríkov
relatívne
samostatná časť
textu
skratka
artérií
skratka
juhozápadu
obralo
(expr.)
podrazenie
divadlo
(zastar.)
trilkovanie
1. časť
tajničky
zlí
duchovia
2. časť
tajničky
hrdina
Homérovej
Iliady
otrava
stával sa
šerým
sviatok
(pren.)
topoľ
biely
rytmický
celok,
rytmus
pre dvoch
(hud.)
tlač. ag.
Albánska
citoslovce
nadšenia
špagát,
motúz
32
prijímate
potravu
ústami
Krížovka č. 31
zoznamy
adries
výstupok
v stene
(archit.)
dravý
vták
existujeme
chemické
vlákno
symetrála
podstielal
modrastá
znepríjemnia
karterová
skriňa
strely,
náboje
sladkovodné ryby
prieskum
(pren.)
obyvateľ
Pruska
dlaň
(v med.)
tu máš
hrdúsi,
škrtí
MPZ
Laosu
šero
(bás.)
EČV
Nitry
spojovacia
dráha
kresťanská modlitba
4. časť
tajničky
1. časť
tajničky
chlapec
(z lat.)
línia
(zastar.)
mužské
meno
samček
výtvor
(pejor.)
skratka
pre a dato
vodná
elektráreň
presakovať
(kraj.)
Pomôcky:
apus, spinel, puer,
airdal
druh
kôrovca
rýchlik
(dopr.)
odborník
v chémii
značka
kotangensu
skr. rádiolokátora
slnce, po
anglicky
Syn pýta od otca dvesto eur.
Otec sa rozčúli:
- Toľko peňazí?... Ty si sa zbláznil?...
Vieš ty vôbec, čo dnes znamená sto
eur?
(Dokončenie tvorí tajničku krížovky)
často
sála
prines
televízna
spoločnosť
Etiópie
plácha
na víne
syn
(z arab.)
kto zakladá oká
na chytanie zveri
chyť
skratka
majstrovstiev Európy
vábite
znak
(odb.)
skratka
strednej
odbornej
školy
severský
cicavec
ženské
meno
teperil,
terigal
dajú bozk,
pobozkajú
krájal
semitský
boh
kockový
nerast
nášho
letopočtu
tabuľa
podopieral
atóm,
po česky
hnedá
železná
ruda,
hnedeľ
obruba
obrazu
Pomôcky:
vola, limonit, saran,
anta, ETS
konzervuje
dymom
doktor
pastelová
farba
(hovor.)
skratka
Vysokej
školy
banskej
2. časť
tajničky
začiatočná časť
knihy
bankrot
(hovor.)
chytáš
mužské
meno
ukazovacie zámeno
obtrú
kvapka
(kniž.)
rieka
v Čechách
Pomôcky:
a due, linda, Eneáš,
ibn, kris
pritlačia,
pritisnú
talianska
letecká
spoločnosť
3. časť
tajničky
japonská
lovkyňa
perlorodiek
plemeno
psov
Krížovka č. 32
33
Krížovky s úsmevom
Krížovky s úsmevom
Učiteľ hrdo hovorí pred žiakmi:
- Ja som ešte nezabudol nič z toho,
čo som sa naučil za mojich školských
čias.
- Tak nám povedzte...
(Dokončenie tvorí tajničku krížovky)
Pomôcky:
lora, ENT,
Oph, NPS,
badija
potuchla
krčil,
húžval
(expr.)
úplne
vypiť
Imrich
(dom.)
staroegyptský
boh
slnka
špeciálna
jednotka
druh kartovej hry
týkajúca
sa boru,
bôrová
3. časť
tajničky
Pomôcky:
krecht, urda,duopol,
UPP, baa
islamský
zámok
omám
alkoholom
značka
iónia
4. časť
tajničky
2. časť
tajničky
slovesná
predpona
lesná
správa
skr. súhv.
Hadonos
ohúri,
omámi
(hovor.)
2. časť
tajničky
menšia
obec
Adam
(dom.)
lesný prežúvavec
zakaľovalo
dvojhláska
obstala
(zried.)
hrobľa
Melánia
(dom.)
uctievač
modiel
cirkus,
po rusky
prostriedok
značka
molybdénu
veľa narozpráva
hodnota
vtlačil
unášaj
druh
ceniny
hľadala
a vyberala
(expr.)
obyvateľka
Istrie
symetrála
Egyptská
arabská
republika
tlač. ag.
Nórska
čistiaci
na iné
miesto
časové
rozpätie
belkovia
značka
nanosekundy
okrútenie
(bás.)
juhoázijská
rastlina
ženské
meno
obracať
pôdu
pluhom
sypká
ohraničená
plocha
bil sa
(expr.)
kamže?
34
Krížovka č. 33
Krížovka č. 34
5. časť
tajničky
totižto
egyptská
dĺžková
miera
odborník
v etike
zvyšok po
ohnisku
skratka
receptu
veľký
morský
vták
močovina
vykonávajte
citoslovce
pobádania
koní
mesto
v Grécku
obsahujúca íl
trením
4. časť
prešiel
tajničky
po povrchu
zn. trinitrobenzolu
sladká
žinčica
stabilná
viem
nalievalo
Dvaja lekári dlho stoja nad pacientom,
vážne pokyvkávajú hlavami a potom
starší hovorí:
- Tak čo, pán kolega,...
(Dokončenie tvorí tajničku krížovky)
zhlúpol
(expr.)
seká
umenie
(bás.)
Vladimír
(dom.)
skr. Veľkej
Británie
zhon,
náhlenie
citoslovce
nesúhlasu
tlačová
agentúra
Pakistanu
citoslovce
úžasu
expozícia
Teodor
(dom.)
stroskotaná loď
vlások
3. časť
tajničky
okraj,
obvod
(zried.)
MPZ
Rumunska
značka
pre barel
spojovacia
dráha
existuješ
vymieňal
si názory
celý,
všetok,
po anglicky
1. časť
tajničky
forma
trhu
(ekon.)
jednotka
titra
opanoval
značka
pre lambert
odmeranosť
narkoman
obrúbenie
druh
priedušnej
látky
solmizačná slabika
1. časť
tajničky
práve,
akurát
obuvnícky
nástroj
obráti
smerom
dolu
Pomôcky:
nard, tex,
Ra, area,
all
televízna
spoločnosť
Bolívie
?
35
Krížovky s úsmevom
Krížovky s úsmevom
Príde cigán k doktorovi a veľmi
vzorec
sa sťažuje:
oxidu pa- Júúj, pán doktor, všetko ma bolí,
ládnatého
ruky, nohy, celý som zlámaný.
obyčajne,
- Ejha,...a to kde pracujete?
jednodu- V kameňolome pán doktor,...
cho
v kameňolome...
- No, tak to je ťažká robota,...a ako dlho 2. časť
tajničky
tam robíte?
mandeľ,
(Dokončenie tvorí tajničku krížovky)
druh
cukríkov
skyva,
krajec
stlačil
znášal
prosilo
za niekoho
u Boha
týkajúca
sa máp
orientálny rozprávkový
hrdina
titul
doktora
pedagogiky
dvojhláska
spúšťal
pomocou
lana
oznámia
služobný
vozeň
optické
umenie
oblizni
otočenie
Kalixt
(dom.)
národnosť
v Číne
periodicky
vychádzajúce
tlačivo
rímske
číslo 501
túži
po niečom
balík
(zastar.)
slovesná
predpona
trinásta
časť
celku
niklová
ruda,
garnierit
(zastar.)
Krížovka č. 35
potrie
medom
(hovor.)
pažravo
domáce
zviera
nepodľahnem
zenový
budhizmus
zlákame
ale, avšak
menší lán
(expr.)
životný
príbeh
trváca
rastlina
využíva
pre seba,
koristí
Krížovka č. 36
2. časť
tajničky
televízna
spol. Čile
drobizg
(kniž.)
krtko
značka
zirkónia
dvojhláska
ostrov
z atolu
preložka
so 7. pád.
silno
tiekli
zvyšková
žulová
magma
borid
titánu
skr. streptomicínu
ovinul
driek
pásom
dala sa
do niečoho
mékal
(expr.)
pukanie
Pomôcky: spôsoboLAN, arat, vať nudu
míder, oke- čašnícky
učeň
nit,atolon
plesalo
vodca Argonautov
odroda
nikelínu
vykášalo
šnurovačka
(zastar.)
umelá
záhradná
skalka
toliar,
po česky
36
Pán v strednom veku sa veľmi ponáhľa
na vlak a v tom šliapne dedkovi na
nohu.
Po chvíli si uvedomí, čo spravil a vráti
sa späť, aby sa dedkovi ospravedlnil.
Keď chce začať, dedko ho preruší
a hovorí:
- Nemusíte sa ospravedlňovať,...
(Dokončenie tvorí tajničku krížovky)
kočovný
mongolský
pastier
okovať
televízna
spoločnosť
Kanady
skratka
violy
voľno
(zastar.)
odrezaný
kúsok
ako zvyšok
písmeno
gréckej
abecedy
pláta
(hovor.)
bahniakovitý vták
trojklonný
nerast
prudko
myklo
(zried.)
poľovačka
náradie
na kosenie
krúťte,
otáčajte
medzinárodný umelý jazyk
1. časť
tajničky
Júlia
(dom.)
nezdravo
čistiaci
prostriedok
Albert
(dom.)
Pomôcky:
Iason, hitlák, roks,
opart
usádzal
sa
jednoklonný
nerast
susedko
1. časť
tajničky
súhlas
malá osa
sadaním
sa nahromadí
vlhčilo
stav
bez vojny
matka
rímske
číslo 6
3. časť
tajničky
nosením
opotreboval
po česky
Pomôcky:
Li-su, vakat, ronal,
numeit
Pomôcky:
ajaja, epi- znevážia,
dot, ichor, zhanobia
otona,TVA
37
Krížovky s úsmevom
Krížovky s úsmevom
Hovorí matka dcére:
- Som strašne rada, že sa už s Janom
nehádate.
Včera ste boli takí svorní, keď ste spolu
syn
pílili drevo...
Tantala
- Mami,...my sme nepílili drevo,...
zorte isté
(Dokončenie tvorí tajničku krížovky)
množstvo
Pomôcky:
mindel,
ostera,
eklipsa
vyhol sa
1. časť
tajničky
dôverný
pozdrav
skr. pre
Elektrárne
Bohunice
lykovec
(hovor.)
začalo si
(kniž.)
zabočiť,
zahnúť
(hovor.)
Pomôcky:
serapa,
kasia, Ea,
kaverna
brúsiť
odčlenil,
izoloval
Hovorí lekár mužovi:
- Bohužiaľ, vaša manželka má
pred sebou už iba niekoľko dní...
- Čo sa dá robiť?!... pán doktor.
- Keď som to vydržal toľko rokov,...
(Dokončenie tvorí tajničku krížovky)
skratka
pre incisit
1. časť
tajničky
Amália
(dom.)
2. časť
tajničky
skratka
pre arkus
sínus
týkajúca
sa Inkov
rítus,
po česky
značka
tália
lisovaná
doska
liečivá
rastlina
škrieka
(expr.)
bujak
slovenský
spisovateľ
dotieravý
hmyz
brložil
židovské
jedlo
talianska
let. spol.
2. časť
tajničky
zásterka
silica
na výtrusniz mäty,
ciach papeukalyptus
raďorastov
Romuald
(dom.)
citoslovce
oblízania
skratka
krátkych
vĺn
horská
mačkovitá
šelma
zdesenie
čínsky
hudobný
nástroj
epocha
pleistocénu
brucho
(hovor.)
druh
trávy
súčasť
mexického
odevu
sadlo
lisovač,
lisiar
poučka
(odb.)
starorímsky
úradník
vzdelanec
austrálsky
krt
vyrovnávajte
prejavíš
známky
života
rozhlas.sp.
Kamerunu
Org. Spoj.
národov
skratka
odseku
asýrsky
boh
osáľal
starorímsky boh
lásky
prvok
zn. Sn
trápi,
ťaží
Taliani
(zastar.)
Kornélia
(dom.)
ženské
meno
druh
aminokyseliny
38
očný maz
usadený
v kútiku
oka
dutina
spôsobená
rozpadom
tkaniva
zatmenie
slnka
omotala,
obkrútila
skr. pre
addatur
kus kovu
v kokile
syn kráľa
Tróa
zopínam
typ brehu
rieky
citoslovce
žiaľu
okresný
výbor
neúplne
oblečme
hmataním
hľadal
(expr.)
hnetie
vzorec
fluoridu
lítneho
náboj
mínometu
skratka
pre telefón
oxid
hlinatý
jednotka
objemu
tvoriť
iskry
značka
cukroviniek
opracoval
pilníkom
uniformnosť
očaruj,
uchváť
bil sa
(expr.)
mesto
v južnom
Poľsku
túz
3. časť
tajničky
vŕšila
na kopu
motýle
Miroslav
(dom.)
dvojhláska
Pomôcky:
niečo
Ílos, alauskutočnín, šolet,
nené, čin
bukas
menší
stôl
3. časť
tajničky
vzlyká
(kniž.)
katolícky
hlavný
liturgický
obrad
Pomôcky:
AEI, guan,
Pelops,
Bytom
obracia
Krížovka č. 37
Krížovka č. 38
39
Krížovky s úsmevom
Krížovky s úsmevom
Po búrlivej noci hovorí dievčina
mládencovi:
- Slniečko moje!...
- Áno, mačička moja...
- Medvedík, urobíš mi raňajky?...
- Samozrejme, rybička moja...
- Milujem ťa, zajačik môj!...
- Aj ja teba, anjelik môj!...
(Dokončenie tvorí tajničku krížovky)
Pomôcky:
Tanatos, obkolesilo
stavbou
karnis,
lutid
2. časť
tajničky
značka
pre kilonewtonmeter
skutočné
prostredie
(telev.)
učenie
(hovor.)
vrcholné
vedecké
inštitúcie
nedostatok zvyku
kopaním
upravil
obviňovala
očarí sa,
opojí sa
tropický
plod
predložka
s 2. pádom
Pomôcky:
lias, AED, skrúcalo,
Momos,al- zvinovalo
veg, rips
chopili sa
(bás.)
skipový
výťah
vlnovec
(archit.)
neúmyselne
4. časť
tajničky
nadviaž
rozhovor
neporiadna žena
osamotený
4. časť
tajničky
Timotej
(dom.)
značka
berýlia
mikronézsky totem
atóm,
po česky
3. časť
tajničky
kamže?
Krížovka č. 39
liatím
zhotovoval
tenká slaná tyčinka
cudzie
muž.meno
reptá,
šomre
programovací jazyk
tenisový
úder
značka
pre spat
rímske
číslo 51
tesnosť
(zried.)
značka
pre oersted
stratil,
zašantročil
Krížovka č. 40
2. časť
tajničky
veľkosť
písma
Alexander
(dom.)
Anna
(dom.)
?
skratka
logaritmu
študentský domov
nedoprosuj sa
Valér
(dom.)
solmizačná
slabika
tam
anjelik
keď
1. časť
tajničky
Elektrárne
Vojany
týkajúca
sa kolied
žrde na
vozoch
riedka
tkanina
lesklý
náter
škrabaním
odstráň
týkajúce
sa tiav
trestaj
bitkou
farba
(kniž.)
odlomok,
úlomok
(zried.)
značka
lantánu
Pred školou stojí Janko a strašne plače.
Učiteľka sa ho pýta:
- Janko, prečo tak plačeš?
- Pretože pred chvíľou išiel do školy
pán riaditeľ, spadol na našej šmykľavke
a zlomil si nohu...
- No tak,...neplač,...on sa určite skoro
uzdraví...
- Ja viem,...
(Dokončenie tvorí tajničku krížovky)
druh
železnice
boh hanobenia
niečo
usporiadané
do radu
len čo,
sotva
tkaním
vložilo
klub
atlétov
lovom
získa
prehŕňalo
vlasy
sádoček
spodný
oddiel
jury
ozn. liet.
Írska
vyvretá
hornina
starogrécky
boh smrti
plátal
druh
tkaniny
fičal,
hvižďal
bil
(expr.)
nižší
ženský
hlas
skratka
limity
svišťanie
útok
skratka
pre Elektrárne
Nováky
mykaním
trhaj
skratka
leukocytu
sané
Jozef
(dom.)
tkanivo,
väzivo
3. časť
tajničky
oddelil
niečo
zapnuté
úlomkovitý
sediment
zápisník
značka
amerícia
skríkol,
zakričal
odovzdávaj do opatery
mužské
meno
40
1. časť
tajničky
Kristína
(dom.)
inak,
inakšie
Pomôcky:
kalid,
aplit, EI,
anon
rozjasnieval sa
41
Krížovky s úsmevom
Sedí poľovník v autobuse
a na kolenách má pušku.
Pán sediaci vedľa neho
sa ho pýta:
- No, čo? Zabili ste niečo?
(Dokončenie tvorí tajničku
krížovky)
končí
oranie
Krížovky s úsmevom
predmety,
ktorými
sa bojuje
prívesok
pokladnica
na zmen(zastar.)
ke
stupeň
neogénu
strapatý
chlapec
(expr.)
3. časť
tajničky
nabíjal
strelnú
zbraň
(zastar.)
zasunul
za pás,
zapásal
vypralo
regionálna
ostal
tmavý
(zried.)
očistky
(lek.)
veľký
odkrojený
kus
chleba
Adam
(dom.)
svalstvo
skratka
antilymfocytárneho
séra
ohovára,
osočuje
štát
v strednej
Afrike
skr. Kuklux-klanu
opíja sa
(pejor.)
kto lieči
alopaticky
zn. pre
lambert
natiahol,
napäl
vodná
rastlina
melódia
vie
(kniž.)
2. časť
tajničky
mäkká
stupnica
zatop
Zoroslav
(dom.)
menšie
hlodavce
sieť
na ryby
pitím vyprázdni
ramenný
kĺb
zhŕňa
hrabľami
strážne
zvieratá
obruby
obrazov
rímske
číslo 1001
mokrosť
nadul,
nafúkol
sekám,
rúbem
špica
letopisy
pražením
uprav
kočiar
riedka
bavlnená
tkanina
skratka
akciovej
spoločnosti
zľahka
vyper
ústredný
výbor
2. časť
tajničky
nezaplatený zvyšok
sumy
fosfoproteid vo
vajcovom
žĺtku
často
tlačilo
Krížovka č. 41
Krížovka č. 42
africký
papagáj
vyrúbaná
časť lesa
stával sa
chudším
škaredo
písal
(expr.)
Pomôcky:
prísediaci
žako, sana súde
po, omos,
(práv.)
rete
koralový
ostrov
citoslovce
smiechu
úrodná
pôda
znížený
tón E
zasievali
lámaním
poškodilo
opracovalo
malá loď
(zastar.)
odstraňoval chlpy
kráča
plápolal
(kniž.)
spola,
spolovice
1. časť
tajničky
3. časť
tajničky
kozub,
po česky
zohol,
prehol
sieť
(v med.)
zrúca,
zbúra
na piatom
mieste
polia
Učiteľ sa pýta žiakov:
- Koľko zmyslov má človek?
- Šesť! - vykríkne Janko.
- A ktorý je ten šiesty? - pýta
sa učiteľ.
(Dokončenie tvorí tajničku
krížovky)
mydlo
(v med.)
prostredie
údermi
drobilo
spievanie
drahý
kov
skratka
vodnej
elektrárne
značka
pre statampér
žalobca
(práv.)
éra,
obdobie
červenohnedé
farbivo
42
lovom
získajte
skrúcal,
zvinoval
obraňovanie
značka
pre megapascal
1. časť
tajničky
vypínalo
sa
(kniž.)
do stredu
Pomôcky:
technicky
ovovitelín,
čisté
armco,
železo
ast, alonž
Pomôcky:
driemavotant,
ním stráv
lochie,
koter
kyslosť
(zried.)
ruský
súhlas
43
Krížovky s úsmevom
Krížovky s úsmevom
Šéf vyčíta zamestnancovi:
- Človeče, vy ste hrozný!
Pomaly robíte, pomaly chodíte,
pomaly myslíte...
Je vôbec niečo, čo vám ide rýchlo?
- Áno,...
(Dokončenie tvorí tajničku krížovky)
Pomôcky:
usporiadaj
rotang,
Ílos, oro, do skupín
Avala
istota
(kniž.)
Tajnička
farba
na vajíčka
rozpúšťa
pri vysokej teplote
vrch nad
Belehradom
(Srbsko)
naložilo
na loď
robil
k niečomu
stručné
poznámky
lianovitá
palma
žijem
v biede
často
býval
cit. zvuku
bubnov
syn kráľa
Tróa
oblizni
kolektívny
orgán
na úradné
konanie
Pomôcky:
zbavíme
inuk, kin,
prikovania
epulis,
Anat
utiekol
zlato,
po španielsky
pastier
koní
polovička
roka
rozmach
(kniž.)
prehŕňalo
vlasy
indický
odev
väzenie
(zastar.)
čínsky
hudobný
nástroj
čo si
(bás.)
Ita
(dom.)
týkajúca
sa kola
mrzel,
trápil
(expr.)
miliónta
časť
celku
plačeš
(bás.)
takýmto
spôsobom
ženské
meno
Krížovka č. 43
Krížovka č. 44
najmilšia
dcéra
boha Dia
rohovka
(v med.)
neskutočno
hrudka
(geol.)
napi sa
po zjedení
Melánia
(dom.)
upečený
rezeň
prvok
zn. Nb
3. časť
tajničky
oxid
cínatý
decht
skratka
pre tohto
roka
nádor
na ďasne
dcéra
kráľa
Euryta
Alojz
(dom.)
keď
lieština
4. časť
tajničky
čistila
od prachu
solmizačná slabika
soľ kyseliny selénovej
ústav. nár.
zdravia
neisto sa
pohybujte
vrieska
(expr.)
pripevnil
lepom
odlom
závodný
klub
skr.štátu
Arkansas
obyvatelia
Írska
Org. amer.
štátov
skratka
doktora
hlučne
spadnú
(expr.)
2. časť
tajničky
trójsky
hrdina
protivník
posila,
podpora
44
Nahnevaná manželka kričí na muža:
- Tak sa konečne priznávaš,
že máš frajerku?
- Tak napoly…
- Ako to napoly?!
(Dokončenie tvorí tajničku krížovky)
spôsobilo
lupnutie
lícna
strana
poľujú
maznala
(kniž.)
vôkol,
dookola
vzorec
oxidu
hlinatého
oblizoval
Emanuel
(dom.)
zatieňuje
kananejská bohyňa úrody
rímske
číslo 4
ikernáč
ofúkal
dymom
mužské
meno
zhoršoval sa
slovenský
maliar
značka
kiloelektrónvoltu
Adolf
(dom.)
ináč
(z lat.)
stával sa
sladkým
vzorec
oxidu
olovnatého
nápoj
(expr.)
eskimácky
lovec
v Grónsku
rímske
číslo 999
rozum
citoslovce
bolesti
1. časť
tajničky
podoprel
skratka
doktora
lomene
lámaním
poškodil
zatíchalo
Pomôcky:
ovo, Iola,
alias,
sárí
Pomôcky:
oslovoval
Eneas, kezámenom
ras, Vavro,
oni
nodula
bóra
(zastar.)
45
Krížovky s úsmevom
Krížovky s úsmevom
Sudca vojde do súdnej siene, buchne kladivkom
po stole a hovorí:
- Než začne konanie, musím vám oznámiť jednu
vec. Obhajca mi zaplatil 10 000, aby som
rozhodol v jeho prospech. Žalujúca strana mi
zaplatila 5 000, aby som rozhodol v jej prospech.
Aby som proces učinil spravodlivým,...
(Dokončenie tvorí tajničku krížovky)
primát
2. časť
tajničky
mládza
vzorec
oxidu
zinočnatého
1. časť
tajničky
unesie
(expr.)
drvením
získaj
Kalixt
(dom.)
1. časť
tajničky
kopal
(expr.)
poniže
Pomôcky:
pogniaviť,
škýzo,
po česky
rapid,
rodea
lipneme
(kniž.)
harmonizovať
fenický
boh
dar
na podplatenie
hrabľami
nakopia
hojdáš
na rukách
Letí svetová hospodárska kríza ponad Ameriku
a hovorí si:
- Nóóó,... tak tu som dosiahla výborné výsledky!
Zmení smer na Európu, pozerá na Britániu,
Francúzsko, Nemecko a hovorí si:
- Aj tu je moja práca vynikajúca.
Vtom zbadá Slovensko a s úsmevom skonštatuje:
(Dokončenie tvorí tajničku krížovky)
meno
Gibsona
ozn. liet.
Panamy
divočina
(zried.)
rímske
číslo 4
3. časť
tajničky
väz, tylo
prúd,
ronenie
(bás.)
trestať
bitkou
skr.súhvezdia Orión
konzervuje dymom
mazná sa,
túli sa
otravné
látky
zakýval
(bás.)
krásavica
lietanie
týkajúca
sa Laosu
školák
dravý
vták
taroková
karta
súhlas
vyhynutý
kočovník
zn. pre
abvolt
osciluje
na krátku
dobu
Anna
(dom.)
saním
načerpalo
malý
lišajník
takým
spôsobom
udrel
ťažkým
predmetom
Krížovka č. 45
Krížovka č. 46
pooblepovala
snopček
Jaroslav
(dom.)
opytovacie
zámeno
boj, zápas
(expr.)
zn. pre
kilojoule
2. časť
tajničky
spájajte
lepom
Dorota
(dom.)
citoslovce
odporovania
skratka
armádneho zboru
natiahnu
kozácky
kapitán
spletaním
zväzuje
produkt
včiel
daroval
klame,
podvádza
(hovor.)
scedia,
precedia
tón E
znížený
o dva
poltóny
lamentácia
(zastar.)
organická
látka
sústreďoval
ležadlo,
pohovka
46
margo
rýchlik
(dopr.)
ladne,
pôvabne
napchatá,
nadetá
skratka
basklarinetu
skratka
uridíntrifosfátu
nórsky
politik
(Jacob)
skratka
pre a iné
španielske
žen. meno
ťaživý
pocit
pálilo,
svrbelo
znížený
tón E
druh
trvácej
rastliny
existuje
praj,
želaj
Andrej
(dom.)
tlačová
agentúra
Indonézie
dávajú
pôde
hnojivo
odparovanie
ráta,
počíta
ochorela
(zastar.)
naháňa,
prenasleduje
Pomôcky:
Baal, Aal,
lipoid,
jesaul
surovo,
neslušne
brzdilo,
zarážalo
(expr.)
morská
zátoka
pošli
odkaz
opäť,
nanovo
záves
v divadle
Pomôcky:
Ena, PIA,
otava,
boka
skratka
pre napríklad
47
Krížovky s úsmevom
Krížovky s úsmevom
Starostlivá mamička sa pýta svojho synčeka:
- Petrík, ty si si rozbil kolienko?
- Áno, mamička.
- A ako to, že som ťa nepočula plakať? Čuduje sa
dopravné
mamička.
linky
Petrík sa rozplače a hovorí:
kráčala
(Dokončenie tvorí tajničku krížovky)
Pomôcky:
Gran, ka- zvieratník
zivec, zo- (zastar.)
diak, anta
obslužné
(zastar.)
Samuel
(dom.)
Svätý
(z tal.)
prisťahovalec
zadovážim
(kniž.)
1. časť
tajničky
mužské
meno
driapal
(expr.)
Ivana
(dom.)
druh
tkaniny
brloh
(pejor.)
paznechtík
ostnitý
rozdeľuje
sa
umelecká
skladba
bohyňa
zeme
pancier
(kniž.)
časť
básne
invertný
cukor
matolínové
víno
veľké vtáčie pero
tmavol
(kniž.)
označenie
kamiónov
skratka
veľkej
vodnej
elektrárne
obsial
(zried.)
skratka
violy
4. časť
tajničky
rozotieral
Krížovka č. 47
žilnatá
hornina
2. časť
tajničky
odlamovať
naraz,
odrazu
vyzul
zožieral
(expr.)
čerti
šúchaním
rozotrie
bitkár
(expr.)
hrabľami
urovnaj
povrch
niečoho
rastlinné
vajíčko
zásobník
obilia
Adam
(dom.)
nemecká
tlač. ag.
okresný
výbor
Červený
kríž
invalidný
človek
arcivojvoda
48
zn. pre
gigapond
západojuhozápad
vyhynutý
jašter
zasiahli
cieľ
značka
vápnika
1. časť
tajničky
ovos, po
anglicky
Gregor
(dom.)
značka
berýlia
nalieval
značka
samária
existuješ
opadáva
tamtá
časť
rukavice
rakúsky
maliar
2. časť
tajničky
juhoamerická
plodina
ženské
meno
Pomôcky:
lučba,oka,
saurus, luneta, Abás
pokyn
(bás.)
úžitok
(kniž.)
výstupok
v stene
(archit.)
Vo Švajčiarsku príde chlap do banky
a pri priehradke ticho povie:
- Chcel by som si u vás uložiť 5 miliónov dolárov.
Pracovník banky sa na neho pozrie a hovorí:
- Pane,...môžete hovoriť nahlas...
(Dokončenie tvorí tajničku krížovky)
rastlinné
farbivo
Lenka
(dom.)
trváca
rastlina
fluorit
úplne
presne
(hovor.)
toaletný
stolík
časť
sústruhu
(tech.)
kto rád
polemizuje
pozývate
(kniž.)
keď
skratka
strany
potešenia
týkajúca
sa lona
výstuž
obrubujúca
palubné
otvory
útvar
prvohôr
úplne
zavri
Štefan
(dom.)
keď
ženské
meno
druh
hliny
3. časť
tajničky
nie
mlado
lilipután
(zried.)
3. časť
tajničky
územie
na Slovensku
skratka
leukocytu
kývalo,
kolísalo
úlomok
(geol.)
stanú sa
silnejšími
Pomôcky:
akant, piesa, invert,
perm, grul
Pomôcky:
klast, sil,
oat, otona,
DUD, isit
syn boha
Lynkea
chémia
(zastar.)
natiera
vápnom
zbaviť
prikovania
Krížovka č. 48
49
Krížovky s úsmevom
Krížovky s úsmevom
Dvaja dôchodcovia sa rozprávajú:
- Vieš, že v lete sa budeme mať
o 50% lepšie?
- A to už ako?
- No teraz hladujeme a mrzneme,
(Dokončenie tvorí tajničku krížovky)
vyholil
viachlasná
vokálna
skladba
liehový
skratka
nápoj zo súhvezdia
skvasenej
Plachty
ryže
(Vela)
výstelka
(anat.)
poklepom
vyšetri
jedovatá
rastlina
skratka
vodnej
elektrárne
ostrý
prízvuk
skr. obvodného
veľmi
stará
kostný
výbežok
4. časť
tajničky
plačom
prejavila
žiaľ
dlhý čas
tavením
uzavrel
liehový
nápoj zo
skvasenej
ryže
pripravovať
had
2. časť
tajničky
alpský
škriatok
utratí
stredoveká
svetská
kliatba
Matilda
(dom.)
vyrobený
(z angl.)
2. časť
tajničky
hrať
(bás.)
citoslovce
výsmechu
ťažko
odpracujú
skr. súhv.
Oktant
ženské
meno
draním
odstráň
druh
tkaniny
celkom
si sadli
trepala,
trkotala
francúzsky
šľachtic
dodatok
(hud.)
roztrusuje
živo
(hud.)
cit. ľútosti
skr. pre
Save Our
Souls
Slovenská
mier. rada
skratka
leukocytu
orientálny
rozprávkový
hrdina
často
smradil
nepokry
náterom
druh ťažkého vína
zaplav
rímski
domáci
bôžikovia
viatím
hromadí
regulačné
miesto
1. časť
tajničky
koráliky,
granátky
mužské
meno
citoslovce
udretia
tropický
ker
tlač. ag.
Nigérie
aj keď,
aj keby
zdomácnený byvol
mužské
meno
Pomôcky: priviesť
karaban, do spánku
kašľom
imerzia,
ofŕkala
lora, acht
skratka
knokautu
značka
hliníka
vylieva
vzbura
(z rus.)
Jano prišiel k farárovi na spoveď:
- Včera som päťkrát zhrešil…
- Nie,...a s kým?
- So svojou ženou.
- No, ale to nie je hriech.
- Ja viem,...
(Dokončenie tvorí tajničku krížovky)
ohraničená
plocha
mužské
meno
obehávam
50
prúdenie
vody
vnorenie,
ponorenie
(odb.)
morská
ryba
stával sa
temným
skratka
inšpekčnej
prehliadky
nekvalitné
víno
z výliskov
bol znesiteľný
akčný
rádius
rozhlasová spoločnosť Čile
3. časť
tajničky
sťa
omotá,
obkrúti
zasiahnutie
obráť,
prevráť
skratka
pre iteretur
uchmatli
(expr.)
malá
reportáž
zrakové
orgány
mužské
meno
3. časť
tajničky
Pomôcky:
satinet,
coda, unitas, jerez
jednota
(z lat.)
časť
ohrievacieho
telesa
skratka
apendektómie
ktorý
tečie
1. časť
tajničky
bitkár
(expr.)
omamoval, omračoval
mladé
Pomôcky:
AE, spina, vetvičky
akút, ma- na kmeni
stromu
niok, NAN
skratka
prekladala
pre letec(kniž.)
ké krídlo
javilo sa
ako fialové
Anastázia
(dom.)
Anastázia
(dom.)
Krížovka č. 49
Krížovka č. 50
tesaním
opracovať
51
Krížovky s úsmevom
Krížovky s úsmevom
James Bond je s mladou dievčinou
v bare a hovorí jej:
- Mám hodinky, ktoré všetko vedia.
- To nie je možné,...vyskúšajme to!
Bond pozrie na hodinky a hovorí:
- Vy nemáte nohavičky...
- Ale ja mám nohavičky...
Bond pozrie na hodinky, poklepe
po nich a hovorí:
(Dokončenie tvorí tajničku krížovky)
Pomôcky:
obnosil,
panacea,
obšúchal
mukor,
Alda
4. časť
tajničky
prikladaj
na oheň
žilnatá
hornina
rod
pravých
plesní
1. časť
tajničky
zmrzačia
(expr.)
katastrofa
názor,
mienka
kopaním
skypri
odkladám
do banky
prikováva
ruské
mužské
meno
značka
hektolitra
otrok
(kniž.)
citoslovce
hlasu koňa
indické
nárečie
2. časť
tajničky
nezaryť
druh bojovej látky
prudko, intenzívne
ježkovia
asistent
(slang.)
natretá
hlinou
mesto
v Čile
neošatil
žel. správa
Sev. Írska
2. časť
tajničky
opustilo,
ponechalo
dolná
končatina
volám
bavia sa
(zried.)
lovkyňa
perál
Šarlota
(dom.)
značka
pre pieza
značka
kosínusu
kolaudovanie
3. časť
tajničky
stručné
písomné
označenia
omám alkoholom
atický
chrám
zasvätený
Heroovi
vstrebávať vlhkosť
okuť
novozélandský
papagáj
podlízavá
52
pestrý
papierový
lampáš
rímske
číslo 1051
nepárny,
po česky
lakomec
(pejor.)
značka
argónu
rímske
číslo 4
bol
zvlnený
vyťahujú
meče
z pošiev
znížený
tón A
územie
v Čechách
plazivá
rastlina
skr. pre
takzvaný
otec
(hovor.)
email
cirkevný
rozkol
kráčam
pera
(bás.)
odštepný
závod
Hovorí manžel manželke:
- Predstav si, že ja mám
kvadratickú chorobu.
- A to je preboha aká
choroba?
(Dokončenie tvorí tajničku
krížovky)
prázdne
reči
druh
vína
sekám,
rúbem
majú
za zlé
(dok.)
krytá
ochodza
(archit.)
skratka
armádneho zboru
matka
Pomôcky:
trojnásobRomula
Rea, NIR,
ný skok
a Rema
ama, kea,
do diaľky
nezahrabe
Lota
údajný
všeliek alchymistov
oziabnuť
šarha
(zastar.)
americký
herec
1. časť
tajničky
ofúkať
dymom
zn. titánu
voňavý
výlučok
cibety
hrkotať
(expr.)
lotor,
darebák
odspia,
pre spánok zmeškajú
typ
malého
knižného
formátu
natieraj
vápnom
vyťahuj
pečiem
na povrchu
poloha,
pri ktorej
telo visí
druh
motýľa
vyhynutý
Indián
ochotne,
s radosťou
manitol
(chem.)
spôsoboval bolesť
Adolf
(dom.)
dávalo
popud
(kniž.)
daruje
krútil,
otáčal
plátam
(hovor.)
solmizačná
slabika
Pomôcky:
schizma,
Heroón,
ambit
japonský
dlhý
voľný
odev
vôňa
(kniž.)
Pomôcky:
tabun,
pali,
isit
zbavoval
návyku
Krížovka č. 51
Krížovka č. 52
53
Krížovky s úsmevom
Krížovky s úsmevom
Manžel sa vráti z porady domov
a oznamuje žene:
- Drahá,... mám taký istý plat
ako riaditeľ.
- Tak to ti ho konečne riadne podvýšili?
(Dokončenie tvorí tajničku krížovky)
Pomôcky:
KDF, Pylades, balci,
Eneas,Sic
prchký,
výbušný
človek
2. časť
tajničky
rýľovať
skratka
pre otravné látky
štíhla
morská
ryba
3. časť
tajničky
nezves
(zried.)
prehŕňala
vlasy
rachotí
(expr.)
americká
let. spol.
cit. hlasu
kvočky
skr. tuberkulózy
kráčaj,
choď
výdavok
ťahom
urob
tesnejším
opera
G. Verdiho
značka
hliníka
smútok
(bás.)
4. časť
tajničky
hlásatelia
asketizmu
Izabela
(dom.)
ženské
meno
alkalická
vyvretá
hornina
hmotnosť
obalu
druh kartovej hry
skr. pre
faksimile
poberal sa
malý
anjel
anóda,
po česky
rytím
vyhĺbiť
traky,
po česky
lotosová
nymfa
nalieval
Karolína
(dom.)
druh
horniny
roľnícke
družstvo
4. časť
tajničky
ozn. liet.
Hol. Antíl
pomaly
robilo
potomkovia starých
Egypťanov
poorať
malý
pinčlík
často
maká
čistiaci
prostriedok
humbug,
po česky
trójsky
hrdina
druh
hliny
soľ
kyseliny
maslovej
rastlina
trápia,
sužujú
zľahka
plesol
mužské
meno
rytmus
slovenský
historik
a geograf
druh
kukučky
nikto
osobné
zámeno
rímske
číslo 1045
druh syntetického
gleja
mladí
študenti
čínske
žen. meno
rozpletám
Pomôcky:
skratka
pletenie
oolit, Kopzávodného
cit. nespoti, ibiš,
klubu
kojnosti
štiav
kypri
pluhom
buď živý
1. časť
tajničky
mesto
v Rumunsku
3. časť
tajničky
1. časť
tajničky
zrodil sa
(kniž.)
talianska
letecká
spoločnosť
rúbať
nalievať
54
Na silvestrovskej zábave:
- Pán hlavný, vyhoďte toho chlapa,
čo tu zaspal pri stole!
- Nemôžem, pane!
- A to už prečo?...
(Dokončenie tvorí tajničku krížovky)
opakovanie filmu
odroda
živca
bedlíš
týkajúce
sa kalendára
Ingeborg
(dom.)
pokrytá
rapinami
Pomôcky: týkajúca
sa zubov
adulár,
RSA, PJ, od začiatku
maslan
nech žije
(kniž.)
Pomôcky:
vzorec
AEI, itasulfidu
lit, PAA,
indnatého
alager
prvok,
zložka
často
vodí
udrela sa
(hovor.)
skratka
violy
Ilona
(dom.)
ťaví
kríženec
juhoafrická rozhlasová
stanica
pozri,
hľa
obelel
Baltské
more
značka
neónu
skratka
Univerzity
Komenského
blúdila
očami
(kniž.)
crkať,
chlípať
značka
gadolínia
2. časť
tajničky
druh
rýchlej
plachetnice
syn kráľa
Strofia
zn. nemeckých áut
vzorec
fluoridu
sodného
lúčna
rastlina
Krížovka č. 53
Krížovka č. 54
55
Krížovky s úsmevom
Krížovky s úsmevom
K mužovi na ulici priskočí lotor
s nožom v ruke a žiada peniaze.
Napadnutý nestratí hlavu a kričí:
- Dajte si pozor! Ovládam džudo,
karate, kung-fu...
Keď to lúpežník počuje, zľakne sa
a ujde.
Prepadnutý muž sa hrdo vystrie
a ešte dodá:
(Dokončenie tvorí tajničku krížovky)
Pomôcky: pohanský
Abia, Boo, boh starých Slosuplika,
vanov
cyan, puer
spočívalo
(kniž.)
informácia
skrúcalo, osmážate,
zvinovalo oprážate
spôsoby,
zvyky
(zastar.)
forma trhu
(ekon.)
fáza
Mesiaca
stŕpnuto
vyklepú
skratka
súhvezdia
Pastier
MPZ
Kene
vonkajšia
podoba,
forma
obdobie
kamennej
doby
zn. automobilov
zbil,
ubil
3. časť
tajničky
veľmi
veľa,
priveľa
(hovor.)
podraďovacia spojka
ženské
meno
jedovatý
plyn
chlapec
(z lat.)
starorímsky
úradník
lúč
(bás.)
základná
číslovka
natlačilo
bľačí
forma norky (zool.)
opojný
nápoj
prípitok
(kniž.)
riedke
tkanivo
hodváb
(text.)
zapar
skratka
lyzínu
1. časť
tajničky
značka
pre peck
stával sa
tmavším
1. časť
tajničky
Asýrčan
teplomilný
strom
predstavený
kláštora
hry na
šachovnici
skratka
kanadských
noriem
Krížovka č. 55
šikmo
tkaná
stužka
skr. pre
iteretur
choré
(hovor.)
divoch
(pejor.)
prosba
(zried.)
rob stehy
vojenský
pozdrav
zn. pre
kilopascal
syn boha
Apolóna
drobil,
mrvil
vlasáč,
po česky
značka
pre apostilb
pohrebné
hostiny
ležmo,
ležiačky
2. časť
tajničky
druh
horniny
skratka
štátu
Louisiana
vstrč,
vopchaj
samec
kozy
znášajú
zbavil
ostrosti
rozpúšťajte
nikde
vŕzgal
(hovor.)
zn. pre
kilopascal
naľakaj,
vyľakaj
syn kráľa
Pomôcky:
duopol, fa- nevrieskaj Jeroboama
trochu
(expr.)
sia, Oslad,
zober
sigla
citoslovce
hlasu
kvočky
povedal
(kniž.)
textilná
tapeta
sústava
navigácie
Pomôcky:
kava,CSA,
EAT,mink,
loran, tela
natrú
glejom
požiarnik
Malý Dežo sa pýta oca:
- Tata, čo je to tá demokracia?
- Jáj,...Dežko,...to je keď bieli robia,
čo im sily stačia
a my poberáme sociálne dávky.
Dežko sa zamyslí a hovorí:
- Ty, tata a to ich nehnevá?
Hnevá, Dežko, hnevá a ako,...
(Dokončenie tvorí tajničku krížovky)
MPZ
Tanzánie
obráť
prestalo
horieť
56
druh
grafickej
techniky
kovová
látka
spory
(kniž.)
daňové
priznanie
zazri,
zbadaj
3. časť
tajničky
piekol
na povrchu
pytliak
značka
knižnice
(knihov.)
mužské
meno
Pomôcky:
EAK, eolit, premokol,
zmokol
Linos, tresa, latit
rýchlym
pohybom
sa vzdialite
4. časť
tajničky
skratka
pre ibidem
2. časť
tajničky
hrozba,
ohrozenie
(bás.)
odpor proti vládnucemu
režimu
značka
hliníka
hukot,
lomoz
Krížovka č. 56
asketik
57
Krížovky s úsmevom
Krížovky s úsmevom
Príde muž o druhej ráno
domov a manželka
mu nahnevane hovorí:
- Takto si sa radšej nemal ani
starostvracať.
livo
(Dokončenie tvorí tajničku
zoral isté
krížovky)
množstvo
Pomôcky:
zmeták
Pelops,
z vlnených
lavábel,
knôtov
parum
značka
berýlia
značka
jednotky
efot
stará
francúzska
minca
2. časť
tajničky
primát
obsialo
rozum
koval
syn kráľa
Telamóna
leňošil
(bás.)
omračovala
(expr.)
epocha
triasu
nech žije
(kniž.)
Abovská
stolica
4. časť
tajničky
Pomôcky:
banteng,
Lie, kaik,
mamatha
skúpo
syn
Tantala
obruba
priemyselná rastlina
hlupák,
chumaj
(pejor.)
zápas, po
anglicky
star. poľná miera
prvok
zn. Ni
učenec
(z ind.)
derivát
amoniaku
druh striekacej látky
nórsky
matematik
zrazu,
naraz
nakrúť,
natoč
druh
čiapky
značka
amerícia
párnokopytník
cit. poskočenia
artikel
spočíval
matka
skratka
súhvezdia
Orión
súzvuk
viacerých
tónov
značka
pre bušel
ozn. liet.
Islandu
cela, v ktorej je väzeň sám
rozhlasová spol.
Kamerunu
druh jedla
africký
kmeň
gibon
bieloruký
judejský
kráľ
Taliansko
(zastar.)
fáza
Mesiaca
značka
pre inch
znášalo
telesné
utrpenie
značka
kryptónu
1. časť
tajničky
2. časť
tajničky
skratka
odborného
učilišťa
Serafín
(dom.)
Alena
(dom.)
Krížovka č. 57
rytec
(zastar.)
latinské
meno Léty
jednotka
dedičnosti
kríženec
kobyly
a osla
takým
spôsobom
jednotky
objemu
mužské
meno
stáva sa
mokrým
chytal
ženské
meno
tlakom
vyvrátia
druh jemnej látky
ohmatávam
bľaboce
osirotenosť
(zried.)
pretvárka
ženské
meno
ruský
súhlas
bozkal
(det.)
ohradil
plotom
1. časť
tajničky
vábil
(hovor.)
schovával,
podieval
citoslovce
žiaľu
turecký
čln
let. spol.
Indie
vábim
Stretnú sa dve priateľky
a jedna hovorí druhej:
- Ty máš ale nádherný
kožuch. Čo ťa stál?
- Maličkosť...
(Dokončenie tvorí tajničku
krížovky)
zemný
olej
skratka
sústavy
vodných
diel
druh
obilniny
namotával
málo
(v med.)
58
3. časť
tajničky
dávam
do rámu
zberba
(pejor.)
zaťal
sekerou
veľký
podliak
(pejor.)
Pomôcky:
idant, Ma- broskyňa
(kniž.)
hi, Ajas,
gravér
bzučalo
(zried.)
rozprávková bytosť
skratka
pravej
ruky
ženské
meno
nenalep
3. časť
tajničky
Mária
(dom.)
Pomôcky:
Asa, AII,
anis, lar,
livra, TF
pazúr
(kniž.)
Krížovka č. 58
pravítko
(zastar.)
59
Krížovky s úsmevom
Krížovky s úsmevom
Rozprávajú sa dve kamarátky:
- Predstav si, čo ten môj včera urobil.
Normálne idem k mrazničke, zohnem sa
k dolnému boxu, on pristúpi ku mne,
vyhrnie mi sukňu a pomiluje ma...
- No a čo,...buď rada, že je taký aktívny...
(Dokončenie tvorí tajničku krížovky)
utesňuje
(slang.)
zametaním odstraňoval
z povrchu
horský
suťový
prúd
tam
skratka
rukopisu
zastrel
týkajúca
sa ôs
V autobuse je veľký nával. Pekný mládenec
stojí pritlačený k mladej žene.
Tá sa zrazu obráti a rozčúlene mu hovorí:
- Mladý muž, čo odo mňa chcete?
- Nič!
(Dokončenie tvorí tajničku krížovky)
parený
ovčí syr
rozopol,
odopäl
stály plat
(hovor.)
nenaliať
dovnútra
germánsky boh
vyznávač
islamu
mužské
meno
výpočet
(odb.)
3. časť
tajničky
horec
4. časť
tajničky
mužské
meno
?
Pomôcky:
nugget,
adícia,
lens, rét
približne
svätý
(z franc.)
šošovka
(v med.)
1. časť
tajničky
tamtá
zápal
sliznice
duchovná
osoba
mužské
meno
lietanie
Pomôcky: skyprime
pôdu
mao, tana,
okolo
hausa,
rastlín
diakon
latinský
pozdrav
vodná
rastlina
sčítanie
(mat.)
úpenlivo
prosím
mužské
meno
ľstivé
konanie
Jozef
(dom.)
skratka
televízie
titul
vladára
pri pohybe
prudko
vrazil
šatka
(zried.)
meno
Delona
osladí
medom
značka
astátu
záruka
(práv.)
nenadúva
mastné
hliny
podajme
opis
krajec
chleba
počítame
poukážeš,
upozorníš
stromový
cicavec
laba
(hovor.)
udrú
nohou
naftový
motor
cit. pobádania koní
epocha
triasu
súlad
(kniž.)
narásť
dookola
myslí si
(expr.)
MPZ
Indonézie
skr. štátu
Maine
EČV
Košíc
ozdobil
tkaním
múranica
60
šachová
figúra
umelec
vytvárajúci drevoryty
rozprávková postava
vejáriky
mužské
meno
výkvet
skratka
akciovej
spoločnosti
negujem,
popieram
(kniž.)
ozn. liet.
Etiópie
sála
v apadane
melodická
ozdoba
2. časť
tajničky
hrudka
zlata
(geol.)
skratka
urobilinogénu
Emanuel
(dom.)
z vajca
( z lat.)
úkaz
2. časť
tajničky
čadský
jazyk,
hauština
hvizd
(expr.)
smidka
skratka
štátu
Utah
ošomral,
ofrflal
blčal
oznámenie
dávenie
skratka
veslárskeho klubu
3. časť
tajničky
trombus
stratilo
sa z dohľadu
1. časť
tajničky
Pomôcky:
spôsobme
sel, said,
únavu,
emesis,
vysiľme
šiita, RI
kyprí
pôdu
pluhom
nafúknuť
Krížovka č. 59
sečná
zbraň
hovor
znova
to isté
Emanuel
(dom.)
kadiaľ?
Krížovka č. 60
61
Krížovky s úsmevom
Krížovky s úsmevom
Mama karhá syna:
- Hovorila som ti,
že tie sánky máš požičiavať
aj bratovi!
- Ale veď mu ich požičiavam!
(Dokončenie tvorí tajničku krížovky)
Pomôcky:
ara, meot,
usporenie
Asa, SDL,
Aman, API
2. časť
tajničky
značka
lantánu
starorímsky obetný oltár
samopašný kúsok
(hovor.)
rumbové
gule
(hud.)
kaaba
končatina
minulého
roka
týkajúca
sa lana
daj si
veci
do obalu
cudzie
ženské
meno
Príde hosť do reštaurácie a pýta sa:
- Pán hlavný,
máte prosím vás to biele víno,
čo som tu pil včera?
- Samozrejme.
(Dokončenie tvorí tajničku krížovky)
mužské
meno
4. časť
tajničky
Elena
(dom.)
podáva
(šport.)
predpovedá
začal
tlieť
nasiakla
hostinec
v Maďarsku
uisťujú
skutok
značka
trinitrotoluénu
Nikolov
hranol
dvojveršie
Pomôcky:
pomýlená
(metr.)
urolit,AIN,
predstva
3. časť
kea,erikit,
o niečom
distichon
tajničky
rumunský
maliar
tlač. ag.
Mexika
ktoré
veria
pripevniť
sedlo
na chrbát
koňa
z vajca
(z lat.)
sleďovitá
ryba
dvojhláska
záverečný
text knihy
MPZ Mauretánie
programovací jazyk
vkusný
(hovor.)
prišíval
záplaty
Pavol
(dom.)
diéta,
po česky
belostná
plošné
miery
stupeň
neogénu
umelý
jazyk
požívaj
tekutinu
čabraka
(zried.)
skladne
žltohnedý
nerast
opusti,
zves
Lívia
(dom.)
začiatočník vo vede
štuchol
(expr.)
rímske
číslo 501
Anna
(dom.)
skratka
lízingovej
spoločnosti
zaplesal
(bás.)
tu máš
skratka
súhvezdia
Malý lev
zápisník
plače
(bás.)
novozélandský
papagáj
rímske
číslo 499
odpočívaj
útok
1. časť
tajničky
stávať sa
svalnatým
hádže
meno
Delona
Krížovka č. 61
Krížovka č. 62
tlačová
agentúra
Kuby
vznášala
sa
značka
astátu
3. časť
tajničky
62
tárač,
tlčhuba
(zastar.)
vzťahujúce sa na
vtákov
zaje si
(zried.)
šúchaním
očistíme
často
leje
judejský
kráľ
preš
vlákno
na čepeli
rastlinného listu
veľká plocha poľa
slabo
ohorok
druh
nerastu
primát
skr. Vysokej školy
poľnohospodárskej
nehlučne
vedecky
pozoruje
úhor,
po nemecky
2. časť
tajničky
capie
mäso
mužské
meno
mužské
meno
rozhlasová
spoločnosť
Kamerunu
urobia
pohyb
dozadu
hospodárne
močový
kameň
pokarhá
(expr.)
značka
tália
1. časť
tajničky
hľadá
(expr.)
vymeriavalo
ktoré má
malú
šírku
Pomôcky:
tarpon, maracas, anatas, novial
prejav
úctu
63
Krížovky s úsmevom
Krížovky s úsmevom
Príde starosta do cigánskej osady
a hovorí:
- Aj vy cigáni sa budete mať dobre ako
bieli.
- Dežo, ulej mu!
- Aj vy budete mať toľko peňazí
ako bieli.
- Dežo, ulej mu!
- A ešte keď budete robiť ako bieli...
(Dokončenie tvorí tajničku krížovky)
EČV Dunajskej
Stredy
označenie
lietadiel
Etiópie
tlačová
agentúra
Albánska
topia sa
(kniž.)
písomné
osvedčenie
2. časť
tajničky
zmieril sa
so stratou
zosilnené
toto
zosušil sa
plávali
(bás.)
odnesme
buďte
živí
značka
pre knot
tohto
roka
umelý
človek
stisnutie
kunovitý
dravec
4. časť
tajničky
3. časť
tajničky
zmenšilo
počet
(hovor.)
tlač. ag.
Mexika
Rudolf
(dom.)
pokým,
dokým
programovací jazyk
celý, po
anglicky
iba, len
izraelský
kráľ
zn. pre
Pomôcky:
grain troy
MPZ
boa, AIF,
opica
Achab, Rumunska
(zried.)
naja, alpín
rímske
číslo 6
dvojhláska
druh
jaštera
primát
Príde minister po výplate domov
a začne z vreciek vyťahovať peniaze.
Manželka mu vraví:
- Počúvaj, drahý, nenos už toľko
peňazí, neviem čo s nimi!
Skrine plné, do postele sa už tiež nič
nezmestí...
- Čo sa sťažuješ, drahá?...Predstav
si,...
(Dokončenie tvorí tajničku krížovky)
sláva
(kniž.)
fňukal,
vzlykal
rímske
číslo 101
forma monopolu
koval
samopaš,
nezbeda
kobra
indická
nejedovatý
had
starožidovský
hudobný
nástroj
načrú
ženské
meno
lapaj
(expr.)
obyvateľ
V. Británie
priraďovacia spojka
seká,
rúbe
mužské
meno
100 m2
nalieval
2. časť
tajničky
osobné
zámeno
5. časť
tajničky
Ľudovít
(dom.)
opatrovanie
značka
argónu
Krížovka č. 63
Krížovka č. 64
staršie
mužské
meno
hlásenie
taliansky
horský
pešiak
Poliak,
po česky
64
3. časť
tajničky
cudzokrajný strom
vlnená
tkanina
tlačová
agentúra
Vatikánu
skratka
Ústrednej
rady
kyprí
pluhom
štvorček
(typ.)
EČV
Prešova
často
lietať
posvätný
býk stapoľovačka
rých Egypťanov
malý
kôš
spriadali
iný,
odlišný
ubralo
(zastar.)
mužské
meno
zbaviť
ostrosti
majiteľ
lodí
príväzok
(knihov.)
hŕba,
hromada
citoslovce
lusknutia
prstami
Pomôcky:
maltovnica
Ene, apis,
(slang.)
šofar, RO,
okukáva
katalpa
labužnícky
(zried.)
poopadávali
slovesná
predpona
bývalý
rumunský
futbalista
Aurélia
(dom.)
značka
erbia
jas,
svetlo
cudzie
ženské
meno
skratka
leukocytu
1. časť
tajničky
zvesme,
opustime
ustúpenie
robil
Pomôcky:
ATA, em, prekladaj
(odb.)
aligát,
agama
české
mužské
meno
terénne
vozidlo
napádaj
(kniž.)
1. časť
tajničky
Pomôcky:
all, ANP,
AED,
skelet
65
Krížovky s úsmevom
Krížovky s úsmevom
Príde blondína do obchodu s telefónmi
a pýta sa:
- Koľko stojí pamäťová karta?
Predavač jej odpovie:
- Podľa toho akú veľkú chcete?
(Dokončenie tvorí tajničku krížovky)
Pomôcky:
potator,
parola,
ortit, sot
pijan
2. časť
tajničky
dcéra
kráľa
Euryta
skratka označenie
súhvezdia lietadiel
Írska
Drak
svet
(z lat.)
dlhá
chodba
želá si
(zastar.)
arabský
kôň
čert,
diabol
(hovor.)
uvoľňovať
niečo
zapnuté
priek,
protiveň
vodca Argonautov
Pomôcky:
Eos, El,
ára, kalif,
boiler
EČV Topoľčian
skladateľ
balád
Medziná-
asistent
(slang.)
zľahka
šibal
tón mieru
fialovo
Juliánsky
kalendár
vstupenka
(zastar.)
star. jed-
notka tlaku
pitím
uberte
ženské
meno
Sidón
(dom.)
citoslovce
hlasu
kvočky
hľuzy
vstavačov
podraďovacia spojka
pokry
rosou
pastier
oviec
lešti
vírusové
ochorenie
týkajúci
sa žirafy
poháňaj,
pobádaj
Emanuel
(dom.)
vpíjať
zliepalo
elegán
(pejor.)
EČV
Košíc
značka
pre long
ton
kráča
značka
erbia
tkáčsky
stroj
klub
atlétov
1. časť
tajničky
zastrihnuté vlasy
na čele
2. časť
tajničky
osobné
zámeno
opotrebenie povrchu trením
nakovať
prenikavo
bolieť
(expr.)
semitský
boh
66
Krížovka č. 65
pestrý
papagáj
grécka
bohyňa
ženské
meno
značka
berýlia
Kalixt
(dom.)
syntetické
vlákno
pästiarsky
úder
zľava z ceny tovaru
1. časť
tajničky
urobil
úpadok
(hovor.)
rodný mara-
invalidný
človek
predložka
s 2. pád.
druh
fľaše
skladať
do záhybov
lámaním
poškodí
nedospelý
živočích
titul panovníka
cvakal
nahadzoval omietku
Vraví dievčina kapitánovi lode:
- Chcela by som byť kapitánkou
takejto lode!
- A vieš plávať?
- A načo,...
(Dokončenie tvorí tajničku krížovky)
ohrievač
vody
(zasatar.)
vábim
koralový
ostrov
odrodilec
(zastar.)
platidlá
v Mexiku
starý holandský
názov
pre liter
ťahanie
týkajúca
sa harfy
posúvanie
lepidlo
otrasenie
čierny
nerast
žrde
zjavne,
očividne
(expr.)
značka
pikometra
sfilmované dielo
požívaj
tekutinu
nasávali
obliecť
(kniž.)
tam
3. časť
tajničky
starodávna skriňa
Vysoká
škola
banská
zotrel
možno,
azda
jemne
plesla
citoslovce
zvuku pri
tlieskaní
oblieva
vriacou
vodou
značka
kozmetiky
3. časť
tajničky
svetonázorovo
antická
plastika
heslo
(kniž.)
Pomôcky:
Iason, salep, Iola,
kore
odvar
Krížovka č. 66
67
Krížovky s úsmevom
Krížovky s úsmevom
Vracia sa muž z poľovačky a telefonuje žene:
- Marka, to som ja. Už idem domov.
- A aká bola poľovačka, Ferko? - pýta sa Mara
- Všetko v norme! Mesiac nebudeme kupovať
mäso.
- Vari si len nezastrelil jeleňa?
(Dokončenie tvorí tajničku krížovky)
stávam
sa krotkým
4. časť
tajničky
okús,
ochutnaj
(hovor.)
skratka
pre telefón
značka
hliníka
2. časť
tajničky
rozum
(z lat.)
Pomôcky:
krida, ladin, Baal,
tetrit
bankrot,
úpadok
(práv.)
zn. pre
lambert
nadetá,
napchatá
stáva sa
nemým
citoslovce
zasyčania
despota
skr. základnej organizácie
Pomôcky:
baiav, hopak, ATA,
Eol, ELI
starogrécky
boh vetrov
nezláka
stratil
reč
štvormocný alkohol
povinná
činnosť
muklo
(expr.)
Izidor
(dom.)
vykríknu
"ich"
Anastázia
(dom.)
rímske
číslo 1051
citoslovce
brechnutia
stelesnená
(kniž.)
MPZ
Laosu
namodro,
belaso
nakrúť
drením
poškoď
postupne
preložka
s 2. pád.
skladám
do hárkov
značka
irídia
napi sa
po zjedení niečoho
zametá
Alena
(dom.)
dokonči
robotu
3. časť
tajničky
vlnená
tkanina
kto lezie
po skale
nalieval
šitím
vložili
naháňajme, prenasledujme
nie,
po rusky
umrel
bavlnená
priadza
hnedožltá
farba
nedospelý
človek
plod
limetky
pevne
vložila
police
s priehradkami
solmizačná
slabika
značka
lutécia
skratka
rotmajstra
programovací jazyk
tlač. ag.
Albánska
1. časť
tajničky
zažať
oťarchavelo
predvolávala
(práv.
zastar.)
citoslovce
radosti
68
Tréner, ktorého zverenec prehral v ringu k.o.,
takto utešuje svojho borca:
- Nič si z toho nerob, že si prehral. Stačí,
že si mu riadne nahnal strach!
- Naozaj som ho vyľakal? - pýta sa borec.
(Dokončenie tvorí tajničku krížovky)
parketová
dlážka
epocha
triasu
fenický
boh
vlastník
oceliarne
poplach
(hovor.)
3. časť
tajničky
skypri
pôdu
okolo
rastliny
zdôraznené koľko
druh
tanca
skratka
antibiotík
bol
postavený
oživeli
zostra,
prísne
lesklý
náter
klzisko
(hovor.)
EČV Rimavskej
Soboty
inovať,
osuheľ
javisko
v divadle
tu máš
skratka
európskeho pohára
ukrajinský
tanec
kyprí
pluhom
storaké
(bás.)
roztĺkaj
2. časť
tajničky
oblieklo
televíz. sp.
Bolívie
ústne
hlásky
predstavený kláštora
dookola
pohrab
hrabľami
pichliač
grécky
boh slnka
skratka
čatára
štuchať
(expr.)
skratka
pre tohto
roka
1. časť
tajničky
tam,
tamtohľa
hrádza
čupel
Pomôcky:
Helios,
satrapa,
ratio, ENT
cielili
Krížovka č. 67
Krížovka č. 68
lákal,
vyťahoval
69
Krížovky s úsmevom
Krížovky s úsmevom
Dve blondínky idú do lesa
po vianočný stromček.
Po dvoch hodinách hľadania
sa jedna pýta druhej:
- Tak čo?
- Ale, nikde nič.
(Dokončenie tvorí tajničku krížovky)
EČV
Rožňavy
skratka
pre okrem
iného
sŕňa
pomenovanie
urobí
udanie
Bulharská
tlač. ag.
kus kovu
v kokile
šnúry
spájajúce
konce
luku
milodar
(zastar.)
povedalo
šeptom
5. časť
tajničky
potvrdením
faktov
zbavilo
neistoty
driapu
hráč
hrajúci
v bráne
ozn. liet.
Etiópie
vydáva
svetlo
skratka
apendektómie
zotrval
opatrená
uchami
Pomôcky:
MEN, vae,
oro, ibis,
AE
rozdeľuje
do tried
značka
titánu
kus
nábytku
antipód
obuvnícky
lep
(slang.)
Tibor
(dom.)
zmrzačíme
Krížovka č. 69
bliká,
blinká
(expr.)
má stráž
dobrá
vôľa
vyhovieť
značka
cínu
veľmi túži,
dychtí
skr. pre
ad acta
omotal
skratka
rozhlasu
po drôte
3. časť
tajničky
plačete
(bás.)
2. časť
tajničky
oddialil
odskočenie
Rudolf
(dom.)
hvizdot
útes
(bás.)
oblok
nadšenie
hrabľami
urovnaj
EČV Dun.
Stredy
zrakový
orgán
jazva
(zastar.)
MPZ Chorvátska
avšak, no
hnedožltý
1. časť
tajničky
tlač. ag.
Egypta
boh svetla
a dobra
skratka
tankovej
divízie
Slovenský
zväz
včelárov
svišťanie
skratka
akciovej
spoločnosti
citoslovce
rezignácie
meracia
druh
revolvera
budú
poškodení
Turista sa pýta:
- A máte tu nejakú senzáciu?
- Samozrejme, že máme.
Osemdesiatsedemročná má dieťa.
- To nie je možné!...A žije to dieťa?
(Dokončenie tvorí tajničku krížovky)
zberal do
záhybov
slovenský
básnik
pohnútky
3. časť
tajničky
70
iného
druhu,
nesúrodá
Pomôcky: dobovo
valec tladuktor,
čiarenskéAhura,
ho stroja
ijolit
kuriér,
po česky
mrzí
(expr.)
tlčením
poškoď
severský
cicavec
ledvaže
kul
sieť
na chytanie rýb
tropická
rastlina
osud
ženské
meno
značka
striebra
skratka
pre otravné látky
beda,
po latinsky
značka
pre inch
čln
na Rýne
kuracie
tlačová
agentúra
Hongkongu
4. časť
tajničky
zvieratá
s bielou
srsťou
vec
drevený
obal
osobné
zámeno
srdcovnica
naraz,
odrazu
posvätný
vták
starých
Egypťanov
české
mužské
meno
alkalická
hlbinná
vyvrelina
1. časť
tajničky
2. časť
tajničky
4. časť
tajničky
smutne,
neveselo
Štefan
(dom.)
familiárna
Pomôcky:
ingot,BTA,
RNA, čiris,
šart, aak
skratka
pre tohto
mesiaca
Krížovka č. 70
obranca
vo futbale
skratka
ročníka
vysychal
zlato,
po španielsky
Radim
(dom.)
značka
niklu
71
Krížovky s úsmevom
Krížovky s úsmevom
Dcéra sa zveruje matke:
- Aj by som si toho Jana zobrala,
ale zdá sa mi, že je alkoholik.
- A to už prečo?
- Dnes som mu sedela na kolenách
a zdalo sa mi,
že má vo vrecku pollitrovku...
- Ach, ty si ale hlúpa, hneď si ho ber!
Ja som celý...
(Dokončenie tvorí tajničku krížovky)
rozmočilo sa
3. časť
tajničky
guľovitá
baktéria
priehlbina
v teréne
(geogr.)
pirôžtek
2. časť
tajničky
udrelo
(expr.)
omámim
alkoholom
menší
škop
stával sa
múdrejším
ošklivo
beh koňa
s dlhými
skokmi
V kupé vo vlaku sedí pani
so synčekom a starší pán.
Neposedný chlapec neprestajne
napodobňuje pána, ktorý sedí oproti
nemu. Keď má už pán toho dosť hovorí
matke:
- Pani, prosím vás, nech ma ten váš
synáčik nenapodobňuje!
Pani sa otočí k synovi a povie mu:
(Dokončenie tvorí tajničku krížovky)
žialilo,
smútilo
(kniž.)
zle vyslovovať sykavky
odrenina
kvalita
zväčšovacie sklo
semitský
boh
cit. pobádania koní
3. časť
tajničky
druh
zeleniny
tvrdý
neplnený
cukrík
skákať
okolo
inakšie
obeta
neodborníci
Krížovka č. 71
!
Pomôcky:
EI, pals,
mýval,
LAI
ozn. liet.
Írska
rieka na
Slovensku
invokovalo
1. časť
tajničky
často
siať
skratka
odseku
odklonenie
časový
úsek
sieť
na ryby
ohni,
pokriv
talianska
let. spol.
ponúkni
miestom,
posaď
čínske
žen. meno
slovesná
predpona
4. časť
tajničky
zohnutí,
zhrbení
vyhýbal
si
švédsky
chemik
a vynálezca
cit.rýchleho pohybu
zlato, po
španielsky
brazílsky
futbalista
skratka
minúty
týkajúci
sa osla
zmenšil
(expr.)
vyznanie
hriechov
vyvolal,
vzbudil
Thajsko
(zastar.)
bohyňa
klamu
veľký
klinec
druh pôdnej formy
americký
dravec
lúpaním
zbavoval
kôry
omamovalo
72
olejová
farba
(hovor.)
1. časť
tajničky
robil
buchot
značka
pre lambert
bavlnená
tkanina
často
klope
Jozef
(dom.)
lietanie
kýva,
kolíše
ženské
meno
ale, avšak
mäkká
vlnená
látka
staršie
mužské
meno
úvoda,
škôlka
(zastar.)
Branislav
(dom.)
2. časť
tajničky
letecká
spol. Čile
šitím nahromadil
chytím,
lapím
národnosť
v Číne
draním
odstraňuje
tôňa,
chládok
záložník
(zastar.)
ruka
(v med.)
odvádzanie
skratka
Ku-kluxklanu
často
lúdil
odeté,
oblečené
úplne
zoder
odovzdávaš
zn. pre
oersted
stávalo
sa hmotným
beztvarosť
ponárajú
sa do vody
štýl populárnej
hudby
Pomôcky:
LAN, roks,
Lo-lo, manus, Apaté
po troche
jedol
(expr.)
Krížovka č. 72
citoslovce
radosti
zn. kilocoulombu
tu máš!
73
Krížovky s úsmevom
Krížovky s úsmevom
Hovorí mládenec staršiemu pánovi:
- Nechcete si sadnúť, dedko?
- Nie, chlapče, ďakujem.
Ja idem len jednu zastávku.
- Ale, len si sadnite, dedko,...
(Dokončenie tvorí tajničku krížovky)
odhodili
získavam
za peniaze
EČV
Detvy
farba
na vajíčka
znečistený uhlík
(zastar.)
vozilo sa
na člnku
vytvoril
strach
3. časť
tajničky
ale,
avšak
Ivan
(dom.)
nivočte,
poškodzujte
tlač,
po česky
unavene
Pomôcky:
seborea,
muskus,
oat, ani
omotal,
obkrútil
dáte
najavo
oxid
uránatý
zotleli
kačičiareň
podpisom
overovala
správnosť
skratka
pre ibidem
televíz.sp.
Sudánu
skratové
spojenie
Pomôcky:
kovalo
vojdenie
oplen,chotoliar,
motorovým
reus,STS,
vozidlom po česky
kopt,šora
zvýšený
tón D
stĺpová
sieň
pani
v Dalmácii
operené
stavovce
vytrhávaj
tatársky
vládca
Jozefína
(dom.)
trochej
(metr.)
výkonný
výbor
EČV Ilavy
mohamedánsky
pôst
mazotok
(lek.)
šperk,
klenot
Miroslava
(dom.)
ovos, po
anglicky
rozlamujme
úder
rumunské
platidlá
skr. štátu
Kansas
varom
zbav
nečistoty
dedo, starý otec
MPZ
Rumunska
zhruba,
zväčša
zavieral
sa
hora
manipuluje
stávať sa
drevnatým
hlboký
ženský
hlas
utajený
pôvodca
Krížovka č. 73
eidamský
syr
druh
kukučky
veľká drevená loď
otec
(hypok.)
vstrebávať
vlhkosť
1. časť
tajničky
pooblepuj
príslušník
nobility
extrakt
odolnosť
organizmu
proti
nákaze
lapila,
chytila
cvičná
skladba
oblizujem
syčal
(expr.)
jed
ovinovačka
vnímanie
zrakom
2. časť
tajničky
dočasne
spôsob
urážku
zn. elektrónvoltu
značka
astátu
prudko
sa bil
(expr.)
počula,
začula
znova,
odnova
očakávať
kočiar
toto,
po rusky
Arnolda
(dom.)
Hovorí žena manželovi:
- Tu čítam, že nejaký maharadža
vymenil manželku za ťavu. Drahý,
však by si to neurobil?
- Určite nie,...
(Dokončenie tvorí tajničku krížovky)
potom
značka
pre stathenry
3. časť
tajničky
74
vírusové
ochorenie
strýkovia
(hovor.)
otáčavý
rám na
vagóne
schýlili
citoslovce
rezignácie
pižmová
kvapalina
človek
postihnutý
mániou
dupot
pri tanci
(expr.)
2. časť
tajničky
1. časť
tajničky
dokonči,
dovŕš
dusivá
horúčava
zákop
pre vojaka
skratka
leukocytu
vzťahujúce sa
na orlov
Krížovka č. 74
75
Krížovky s úsmevom
Hovorí kamarát kamarátovi:
- Prečo sa hrabeš v tej
žumpe?
- Spadol mi tam kabát.
- Tak si kúp nový!
- Áno, ale... (Dokončenie
tvorí tajničku krížovky)
infekčná
kožná
choroba
Krížovky s úsmevom
značka
pre statampér
televízna
spoločnosť Kene
nadšenie
1. časť
tajničky
závažia
na určenie
zvislého
smeru
s klapnutím zatvoril
prever
veľavravne
mužské
meno
skratka
európskeho
pohára
vyťahuj
sečnú
zbraň
z pošvy
vážnejšie
poranenie
organizmu
jasné,
denné
svetlo
napodobnenina
drvením
získaj
sluchové
orgány
Pomôcky:
Aal, lár,
loparit,
sidara
námety
vlhčili
rosou
slovesná
predpona
tiež
mrzák
(hovor.)
2. časť
tajničky
kozmický
program
USA
poraníš sa
potri
mazivom
nasiaklo
vodou
tropický
jašter
tulák
(pejor.)
100 m2
určená na
tavenie
zasekni
úplne
presne
(hovor.)
pozýval
(kniž.)
rozjarenosť
znoj
úhor,
po nemecky
citoslovce
klopnutia
Lazár
(dom.)
darca,
sponzor
značka
mangánu
rímske
číslo 1050
skr. štátu
Virgínia
indiánske
jedlo
parovodné
potrubie
4. časť
tajničky
Viktória
(dom.)
skr.súhvezdia Orión
odchovávanie
úžitkových
zvierat
Emanuel
(dom.)
ponáraj
bol
ohromený
tlač. ag.
Albánska
značka
kadmia
stávalo
sa krotkým
robil
analýzu,
rozoberal
kyprilo
pôdu
pluhom
Krížovka č. 75
dajú sa
do poriadku
otec
(hovor.)
lovom
nahromaď
obkrútil
druh
časopisu
tarokové
karty
úloha
herca
2. časť
tajničky
omámia,
očaria
Egyptská
arab. rep.
prehne
do ohybu
zn. kilocoulombu
pošle
niekam
kráčal
3. časť
tajničky
Erika
(dom.)
kto pláva
znak
maďarské
muž.meno
kameň
na ostrenie kosy
tlačová
ag. Konga
druh
hlodavca
1. časť
tajničky
vypĺňa
sadrou
bol dlžný
poradie
príslušník
spolku
zemský
povrch
Príde babka po čase
k lekárovi a ten jej hovorí:
- Babka,...prečo ste u nás tak
dlho neboli?
(Dokončenie tvorí tajničku
krížovky)
utíšia
(kniž.)
skratka
pre otravné látky
mužské
meno germánskeho
pôvodu
76
3. časť
tajničky
čierny
magnetický
nerast
4. časť
tajničky
máča
v lúhu,
lúhuje
španielske dezertné
víno
často
obetuje
vrstva
očnej
gule
označenie
lietadiel
Nového
Zélandu
stratila
lístie
svetový
(prísl.)
urobilo
jemnejším
veľké
množstvo
lietavého
hmyzu
Pomôcky:
dupaním
VKT, uvea,
silno
lemík, pepoškodil
mikan,ACI
tlčhuba
(zastar.)
rímsky
domáci
bôžik
skratka
pre arkus
kosínus
horské
jazerá
vzorkovaná tkanina
Krížovka č. 76
77
Krížovky s úsmevom
Krížovky s úsmevom
Príde Janko zo školy a vraví:
- Mami, dnes som sa jediný z
celej triedy prihlásil!
- No to je pekné Janko
a čo sa pani učiteľka pýtala? vretienko
babračka
(Dokončenie tvorí tajničku
(hovor.)
krížovky)
strmý
svah
skr. pre
vlastnou
rukou
zarezanie
mužské
meno
neisto sa nasýtený
pohybovať uhľovodík
šíri
zápach
topí sa
(kniž.)
100 m2
tuhé skupenstvo
vody
jemný
likér
sluha
v synagóge
(žarg.)
dopravný
podnik
pooblepovalo
EČV
Košíc
prostriedkom
juhoafrická rozhlas. spoločnosť
oxid kobaltnatý
4. časť
tajničky
sníval
osmička
(kart.)
osobné
zámeno
jarný
mesiac
značka
amerícia
oblafni
prudko
sa hádzal
traky,
po česky
malý
chliev
ílovitá
pôda
polyamidové
pružné
vlákno
skratka
apendektómie
značka
pre luxsekundu
chlap
(expr.)
chlebík
ochladzovala
Alžbeta
(dom.)
týkajúca
sa rámp
bujarosť
značkovač
utváralo
penu
druh hliny
úradný
preukaz
hlučne
kráča
(expr.)
syn kráľa
Tróa
sekala,
rúbala
dozrievali
Pomôcky:
existujeme
plain, šahanba
mes, kyat,
(kniž.)
DF, AE
obkrúť
živočíšny
tuk
stávať
sa bielym
mädlí
(kniž.)
albánska
tlač. ag.
Nemecká
televízia
zn. pre
abvolt
stával sa
tupším
2. časť
tajničky
juhoamerický
krokodíl
Krížovka č. 77
ubrala
(zastar.)
1. časť
tajničky
glg, hlt
vyhynutý
kočovník
Krížovka č. 78
obyvateľka nečestný
Indie
(hovor.)
prostý, po
anglicky
skladací
cylinder
stopka
rímske
číslo 49
značka
kilometra
často
údil
nádobka
na atrament
ozdobná
stuha
povie
nepravdu
snílok,
rojko
drvil
na prach
kráčala
krútia,
otáčajú
2. časť
tajničky
damask
(zastar.)
toliar,
po česky
email
obidva
mladiství
V krčme sa Jano vystatuje:
- Včera som chytil takú rybu
ako moja ruka!
- Neklam!...
(Dokončenie tvorí tajničku
krížovky)
Arnold
(dom.)
platidlo
v Mjanmarsku
postavím
sa
78
nerast
obsahujúci bór
vzorec
bromidu
jódneho
vnor
(zastar.)
tlačová
ag. USA
celkom
zbúra,
rozrúca
3. časť
tajničky
oraním
dostala
zo zeme
vychýliť
z obvyklej
polohy,
skloniť
japonská
lovkyňa
perlorodiek
kvikot
váľaš,
kotúľaš
(expr.)
šepot
skratka
obrneného
transportéra
otrhal
prepočítaš
1. časť
tajničky
zužuje
Pomôcky:
ama, Ílos,
RSA, Erazim, NEA
3. časť
tajničky
79
Krížovky s úsmevom
Krížovky s úsmevom
Dvaja priatelia sa rozprávajú pri pive:
- Poznáš Joža, syna starého
Konvalinku? Však bývate v jednej
dedine.
- Čoby som ho nepoznal, je to najväčší
idiot v celej dedine.
Prečo sa o neho zaujímaš?
- Ale, požiadal moju dcéru o ruku.
(Dokončenie tvorí tajničku krížovky)
Pomôcky:
latit, akarid, ajaja,
tavolín
tlačím,
tískam
švajčiarska rozhlasová spoločnosť
podaj
opis
metér
(typ.)
spanie
české
mužské
meno
biolitický
rohovec
prímenie
saním
riskovanie
odčerpala
(hovor.)
Pomôcky:
nartex,
imbrex,
keralit
kočiar
morský
hĺbkomer
syčal
(expr.)
smerovalo,
odbočo- Alexander
(dom.)
valo
(hovor.)
liečivý
prípravok
mužské
meno
Lívia
(dom.)
hudobná
skupina
druh
hnojiva
africký
veľtok
Teodora
(dom.)
čelná
strana
nočný
vták
strešná
krytina
menšia
ária
priestor
mimo
ihriska
šerosť
sloha
(hovor.)
prejav
lásky
kýva
šatka
(zried.)
druh
zeleniny
hora
chytáš
rukami
druh
papiera
značka
erbia
vari, azda
značka
platiny
obtieral
Jela
(dom.)
Jozef
(dom.)
odborník
na tepanie zlata
kliešťovec
éra
varené
polotuhé
jedlo
Krížovka č. 79
ženské
meno
poobtĺkajme
premeriaš
osmička
(kart.)
časť
oblečenia
osobné
zámeno
2. časť
tajničky
2. časť
tajničky
Rebeka
(dom.)
záduch
zn. pre
stattesla
označovač
(les.)
citoslovce
bzukotu
Tomáš
(dom.)
nazad
meno
Delona
priečna
loď, predsieň
(archit.)
mliečny
výrobok
zbierka
fotografií
skratka
majstrovstiev
Európy
jednotka
objemu
oxid
titánatý
1. časť
tajničky
tyran
(pejor.)
dôkaz
neviny
otĺkli sa
syn
zaobliekla,
zaodela
Muž telefonuje psychiatrovi:
- Pán doktor, prosím vás,
príďte! Moja žena
si namýšľa, že je lampa.
- Dobre, prídem o hodinu
a odveziem ju do ústavu.
- Pán doktor, a nemohli
by ste prísť až ráno,...
(Dokončenie tvorí tajničku
krížovky)
útes
(bás.)
vyciciavala
vodná
elektráreň
zoznam
mien
nakul
80
ironickí
ľudia
stred,
vnútro
(pren.)
pobádanie
koní
druh
horniny
šachová
figúra
3. časť
tajničky
zoriem
dookola
šamlík,
stolček
trváca
bylina
semitský
boh
okolo,
vôkol
(bás.)
malý
okolík
oslovovalo
zámenom
"oni"
3. časť
tajničky
Alexander
(dom.)
1. časť
tajničky
horúci
suchý
africký
vietor
staršia
jednotka
tlaku
Pomôcky:
mao, sola- bahniakovitý vták
no, SSR,
ozalid
človek
postihnutý
málokrvnosťou
Krížovka č. 80
okrasný
kvet
81
Krížovky s úsmevom
Krížovky s úsmevom
Hovorí nápadník dievčine:
- Zlatka, môžem ti zavolať do práce?
- Áno, ale keby zdvihol môj šéf,
tak zaves!
- A ako budem vedieť, že je to on?
(Dokončenie tvorí tajničku krížovky)
starorímska
bohyňa
úrody
latinská
skratka
čísla
skratka
pre vlastnou rukou
lepidlo
2. časť
tajničky
španielske
dezertné
víno
znova
odlial
španielsky
tanec
značka
ródia
Emanuel
(dom.)
frfle
(expr.)
chrlil
lávu
kypríš
pluhom
3. časť
tajničky
presne
vymedzené sedadlá
týkajúci
sa zimy
zašumela
(bás.)
obtieram
kruto
(kniž.)
utľapkať
rumunské
platidlá
vojenská
akadémia
potaš
(chem.)
Zlatica
(dom.)
zavýskal
okovala
EČV
Galanty
odporúčanie
slovesná
predpona
pohne
(hovor.)
hace, zadržiava
značka
hliníka
okovaná
citlivý
pozitívny
papier
ženské
meno
usadenina
v peci
(hut.)
vyrúbala
tím,
po česky
Anastázia
(dom.)
Krížovka č. 81
Krížovka č. 82
zmrzačí
(expr.)
lesný prežúvavec
ryjúc
zabára
vábila
rádiolokátor
rímske
číslo 49
učiteľ
na byzantskom dvore
rež pílou
skaše,
zhrnie
vzťahujúca sa na
idoly
povyše
rozhlasová
spoločnosť Čile
chýr
(hovor.)
poľovačka
stužka
(hovor.)
skr. vysokej školy
praskot
(bás.)
druh
jemnej
hrušky
solmizačná slabika
mužské
meno
ženské
meno
vyučoval
obidva
zn. pre
long ton
odroda
kremeňa
dvojhláska
donesiem
dnu
zaobul sa
zauzľujú
(zried.)
zarovnáva
do jednej
roviny
Advokát po vyhratom spore
volá klientovi:
- Tak, pán Kramlička, pravda musela
zvíťaziť...
Klient okamžite hovorí:
(Dokončenie tvorí tajničku krížovky)
existujete
získavaj
Pomôcky:
draslo, lo- veľmi sa vedomosti
zahoregotet, sa- vyčerpalo
kovať
lamander
spojilo
sponkou
skrúca
zbavíte
vlhkosti
82
Tajnička
prebuďte
armádny
zbor
pniaky
hrubý
povraz
EČV
Prešova
citoslovce
rímske
prekvačíslo 1004
penia
vzorec
oxidu
hlinatého
hmýrenie
(zried.)
šplháte sa
osobné
zámeno
urobilo
rýchly
pohyb
citoslovce
hlasu
koňa
Pavol
(dom.)
let. spol.
Indie
udrel
(expr.)
zamraz
omámim,
opojím
mláďa
ošípanej
olupuje
núťme
Vlastimil
(dom.)
rozmanito
1. časť
tajničky
Pomôcky:
japona,
olorozo,
lydit, AII
mohamedánsky
boh
grécki
filozofi
83
Krížovky s úsmevom
Babka napomína vnúčika:
- Vnúčik môj,
keď kýchaš, zakry si ústa
dlaňou!
(Dokončenie tvorí tajničku
krížovky)
Pomôcky:
abura, Keto, drift,
Ea, drum
zaujal
sedaciu
polohu
Krížovky s úsmevom
olovená
ceruza
(zastar.)
morská
bohyňa
ale kdeže,
ešteže čo
1. časť
tajničky
druh afrického dreva
2. časť
tajničky
EČV
Tvrdošína
druh
slona
slabo
skratka
prirodzeného logaritmu
oceľový
sud
obral
(expr.)
3. časť
tajničky
uhradilo,
vyplatilo
mužské
meno
domáce
zviera
skratka
Ligy
arabských
štátov
vydalo
sipľavý
zvuk
mladý les
Pohár
víťazov
pohárov
zavádzam
mrvením
rozdrobil
úplná nesloboda
nejedovatý
had
rímske
číslo 999
debatuj
skratka
tankovej
divízie
horizont
starorímsky
úradník
skratka
pre netto
násilím
odvlečú
ryk,
krik
národnosť
v Číne
opera
G. Verdiho
dôveruj!
84
Krížovka č. 83
Pomôcky:
ylo, DDD,
AAP, boa,
zubček
EČV
Partizánskeho
darovať
pocíti
smútok
závodný
klub
!
citoslovce
pobádania
koní
zosúvanie
rascový
likér
súhlas
(kniž.)
zoologická
záhrada
značka
pre ounce
troy
ohmatajú
(hovor.)
rozum
obder
(zried.)
vznášam
sa vo
vzduchu
alelomorfa (gen.)
úloha
herca
3. časť
tajničky
MPZ
Laosu
omráčene
premiešavalo
pokrýval
antilymfocytárne
sérum
Anna
(dom.)
terénne
vozidlo
skipový
výťah
skr. štátu
Colorado
omámilo
alkoholom
asýrsky
boh
preoseje,
prečistí
popri,
nepriznaj
1. časť
tajničky
uveď
do omylu
súbor,
zbierka
množstvo
2. časť
tajničky
druh
farbiva
robil
(expr.)
kopaním
odstráni
urobíš
lepším
skrze,
cez
pitím
ubral
rýchly
beh
nejako,
dajako
daj dar
dolietať
tlačová
agentúra
Austrálie
rezaním
odstráni
voľačia,
čiasi
durkot
(expr.)
Študent zo Saudskej Arábie
študujúci na Slovensku telefonuje otcovi:
- Otec, všetci tu na mňa čudne pozerajú...
- Ale to si iba nahováraš.
- Nie, lebo všetci chodia do školy autobusmi,
iba ja autom!
(Dokončenie tvorí tajničku krížovky)
nemecká
tlačová
agentúra
stávala sa
kyslou
nepúšťaj
pohyb,
zmena
(odb.)
kypri
pôdu
pluhom
odzrnený
kukuričný
šúľok
kruhovitý dobývajme
nosník
rudu
nedostatok smelosti
celkom
od začiatku
(pren.)
skratka
vojenského učilišťa
drením
poškodilo
zjavnosť
starorímsky boh
lásky
opustenosť
Pomôcky: rečou odveď poMiao, hena, placet, zornosť
na iné
ab ovo
tam
Krížovka č. 84
85
Krížovky s úsmevom
Krížovky s úsmevom
Muž a žena spia v stane. V noci sa žena prebudí,
slávnostzobudí muža a hovorí mu:
né siene
- Pozri na to krásne nebo,...čo si o tom myslíš?
- No, že zajtra bude krásny deň.
muž.meno
Žena na neho pozrie a hovorí mu:
kabát z
(Dokončenie tvorí tajničku krížovky)
mužského
vzorec
oxidu
nióbnatého
značka
titánu
české
mužské
meno
orodovníčka
3. časť
tajničky
náhle
(hud.)
kilogram
(hovor.)
citoslovce
žiaľu
velikán
(kniž.)
sídlo
blažených
(kniž.)
udriem
(expr.)
EČV
Košíc
osobné
zámeno
mongolský
pastier
značka
titánu
varením
pripraví
osobné
zámeno
EČV
Topoľčian
skr. štátu
Kentucky
znehodnocujem
4. časť
tajničky
kmeňový
symbol
základná
škola
obyvateľ
kopaníc
pokusmi
objavila
skratka
majstrovstiev
Európy
horské
jazero
Krížovka č. 85
3. časť
tajničky
jednotky
objemu
milučký
(bás.)
Ján
(dom.)
svieža
(kniž.)
premenná
hviezda
lákaním
získal
mydlo
(v med.)
kosili
obilniny
skratka
libreta
nie,
po rusky
Česká
republika
dal
do stávky
teraz,
v tejto
chvíli
nejaký,
akýsi
okultné
krvácanie
mámenie
vodca Argonautov
múzeum
vo voľnej
prírode
86
krtovisko
rozhlasová spoločnosť
Filipín
rytím
nevyhĺbil
4. časť
tajničky
nadpis
článku
ženské
meno
vidina
(kniž.)
citoslovce
hlasu
kvočky
skr.súhvezdia Rajka
staršie
žen.meno
myšlienkovo
odtiaľ,
stadiaľ
tromf
(kart.)
dojímal
(kniž.)
citoslovce
odporovania
Pomôcky:
miráž, sapo, RPN,
Iason
krájaním
načnú
Pomôcky:
skratka
Aps, arat,
stredných
subito,
vĺn
totem
2. časť
tajničky
Jano sa v pondelok modlí:
- Bože, urob zázrak! Nech je zajtra
sobota!
Zrazu sa otvoria nebesá
a Boh mu hovorí:
- Splním tvoje želanie...
(Dokončenie tvorí tajničku krížovky)
2. časť
tajničky
slovesná
predpona
druh
koreniny
kvapka
(expr.)
slovenská
rieka
zvýšený
tón A
mužské
meno
kúsok
rojnica
na umelé
roje
záhuba,
zmarenie
pokry
náterom
Slovák
(zastar.)
značka
centilitra
inak,
inakšie
spojár
(voj.)
nakoniec,
naostatok
skratka
juniora
skladaj do
záhybov
stal sa
lojovatým
metla
na vymetanie pece
skratka
pre vlastnou rukou
pán
(z angl.)
kráčala
osobné
zámeno
temnota
razenie
rámčeky
zrakový
orgán
znížený
tón E
plešina
oslovovalo
zámenom
"oni"
fúkalo,
vialo
1. časť
tajničky
súdny
prísediaci
(hist.)
obleku
vždyzelená parazitická
rastlina
Alojz
(dom.)
1. časť
tajničky
Krížovka č. 86
rezaním
odstráni,
poobrezáva
87
Krížovky s úsmevom
Krížovky s úsmevom
Pán poslanec, odkiaľ beriete toľko
peňazí?
- Z nočného stolíka.
- A kto vám ich dáva na nočný stolík?
- Moja žena.
- A odkiaľ ich má vaša žena?
- Odo mňa.
- A vy ich máte odkiaľ?
(Dokončenie tvorí tajničku krížovky)
austrálsky
pštros
1. časť
tajničky
srkot,
srknutie
(kniž.)
bulharský
ľudový
tanec
ženské
meno
3. časť
tajničky
omámil
príbuzenstvo
orientálny
nápoj
láme sa
škrípanie
teliesko
vo vnútri
ucha
kyprilo
pôdu
pluhom
Arnold
(dom.)
obilná
bielkovina
základné
jednotky
dĺžky
chyť
kruh
koná
cestu,
cestuje
druh
tyčovej
ocele
knôt,
po česky
vlastní
robotník
na stavbe
2. časť
tajničky
asýrsky
boh
slina
(v med.)
bozkalo
(det.)
chrám
výzva
na ticho
ženské
meno
hádžem
(expr.)
skratka
pre tohto
mesiaca
Semiti
šitím
zhotovil
dal ako
výhodu
vrznutie
kadečo
značka
telúru
Oskár
(dom.)
brúsil
skratka
bulharských
noriem
ročné
obdobie
klások
plazivo
sa pohybovala
Amatérska
atletická
asociácia
Krížovka č. 87
hnevalo
sa
(expr.)
tlkot
(bás.)
podoprel
prejaví
známky
života
88
3. časť
tajničky
členenie
odevom
zahalil
solmizačná
slabika
obyvateľ
Írska
EČV Star.
Ľubovne
pevne,
smelo
rozvoj,
rast
počkám,
vyčkám
základná
číslovka
Elemír
(dom.)
365 dní
2. časť
tajničky
športový
úbor
liatím
zmiešal
prudko
vybehni
Pomôcky:
saliva,
RSA, Ea,
VKS
čistím
od prachu
uránová
ruda
využi
postupne
zvesím
vyvíjajú
tlak
chlpatá
rastlina
grécka
bohyňa
Hovorí žena mužovi:
- Miláčik, ako by si zareagoval,
keby som sa vyspala
s tebe najbližším človekom vo vašej
firme?
(Dokončenie tvorí tajničku krížovky)
šitím
nespojili
klesol
stála ubytovňa pre
vojakov
odroda
nikelínu
MPZ
Islandu
drením
poškodil
značka
hliníka
značka
pre hektár
desivo,
strašne
letom
Pomôcky:
vnikol
oat, choro, toros, od udaného dňa
Temis
mužské
meno
omamuje,
zachytáva
omračuje
(kniž.)
(expr.)
juhoafrická rozhlasová
stanica
decht
oválny
výrastok
veľmi
poďobal
(expr.)
skratka
pre audiovizuálny
1. časť
tajničky
očar,
opoj
obráť
MPZ
Tanzánie
skratka
datívu
jedlo
medzi
obedom
a večerou
ovos,
po anglicky
rýchle
tempo
(hud.)
radostný
výkrik
bakchantiek
Pomôcky:
EAT, arit, citoslovce
evoe, oto- varovania
lit, pakost
malá
reportáž
Krížovka č. 88
89
Krížovky s úsmevom
Krížovky s úsmevom
Učiteľka hovorí triede plnej blondínok:
- Vy ste úplne sprosté,...80 % z vás
nechám prepadnúť!
Blondínky sa zasmejú:
(Dokončenie tvorí tajničku krížovky)
Pomôcky:
bilis, hamal, oka,
liparit
mužské
meno
3. časť
tajničky
skratka
nukleových kyselín
MPZ
Tanzánie
nosením
opotrebuj
dusikatá
látka rastlinného
pôvodu
hráč
na viole
nezníž
cenu
chľastal
(pejor.)
končatina
značka
trinitrotoluénu
dierkovať,
presekávať
Pomôcky:
rezit, krinoid, ACI,
albit
kameňolom
reverenda
spôsob
únavu
skvelo,
znamenite
lesná
trváca
rastlina
skr. pre
respektíve
nosič
bremien
žlč
(v med.)
dlhotrvajúca
choroba
sútok
dravý nočný vták
jodid
rubídny
morský
živočích
(zool.)
obrnený
transportér
3. časť
tajničky
druh
plastu
oliznú
obmotá,
ovinie
ženské
meno
vzorec
bromidu
draselného
sústreďoval
hrôzovláda
1. časť
tajničky
kiežby
zábava
tlačová
agentúra
Konga
odborník
v noetike
znížený
tón E
ozn. liet.
Etiópie
spôsobia
mrazivosť
(expr.)
štvorstopový verš
žrde
na vozoch
vzala
do nájmu
Izidor
(dom.)
4. časť
tajničky
druh
zeleniny
1. časť
tajničky
odieraj
zisk,
prospech
Krížovka č. 89
asistent
(slang.)
kopnutie
semeno
(bot.)
zabezpečoval
skratka
viceprezidenta
rozpúšťaj
sipel
(expr.)
Aurel
(dom.)
po česky
rozrývaj
juhoamerická
plodina
vylieva
stal sa
krpatým,
zakrpatel
kozorožec,
trojklonný nerast
druh
buriny
mužské
meno
5. časť
tajničky
značka
lawrencia
jatriť,
rozrývať
(bás.)
vyvretá
hornina
trocha
rozleptal
semitský
boh
okraj
(zried.)
jas, žiara
poslal na
isté
miesto
symetrála
mužské
meno
tlakom
umiestnil
Príde pán Kováčik na ministerstvo
a na vrátnici sa pýta:
- Toto ministerstvo je veľké, že?...
- To viete, že je...
- A mohli by ste mi povedať,
koľko ľudí tu robí?
(Dokončenie tvorí tajničku krížovky)
trojhlavý
sval
analýza
krík
Alexander
(dom.)
práca
(v med.)
otec
nymfy
Aigíny
90
povetroň
(odb.)
skratka
štátu
Colorado
okresný
výbor
súkal
vydal
sipľavý
zvuk
zrána
(zastar.)
úžitková
poľná
rastlina
2. časť
tajničky
popud,
impulz
2. časť
tajničky
máčal
skratka
odborného
učilišťa
utíšia
vzbudíš
záujem
stiekli
(kniž.)
organická
zlúčenina
týčil sa
(zried.)
Pomôcky:
enol, oka,
EAT, Asopos
druh
fajky,
čibuk
Krížovka č. 90
91
Krížovky s úsmevom
Krížovky s úsmevom
Turista sa pýta ľudožrúta:
- Toto je váš rodinný album?
(Dokončenie tvorí tajničku krížovky)
znamienko
označujúce
vypustenie
hlásky
3. časť
tajničky
skrútil,
zvinul
dokončiť
vitie
poskytnúť
údaje
značka
autosviečok
skratka
koruny
českej
grécky
a rímsky
starovek
utiekol
(hovor.)
stratil
ostrie
tohto
mesiaca
pštrosovitý vták
osobné
zámeno
alpský
škriatok
skratka
okultného
krvácania
2. časť
tajničky
zanedbať
(práv.)
primát
rýchlo sa
vzďaľovať
mužské
meno
horí bez
plameňa
4. časť
tajničky
skratka
erytrocytu
ohárajú
sekať,
rúbať
Krížovka č. 91
?
mesto
v Belgicku
obyvateľ
Poľska
vtláčal,
strkal
ženské
meno
spodná
požívaj
tekutinu
palístok
skratka
štátu
Florida
sosna,
borovica
pomocník
farára
značka
rádia
Pomôcky:
diol, AIN,
ester, emitor, maar
zn. pre
milihenry
vtiahlo
do seba
oválna
plocha
ťažko
robme
zvýšený
tón D
cudzie
ženské
meno
derivát
kyseliny
3. časť
tajničky
prázdne
miesto,
diera
mädlím
(kniž.)
podieť
mrzel,
trápil
(expr.)
prístroj
na inhalovanie
kengura
strácal
vlhkosť
celkom
uschol
strýko
zvyk,
obyčaj
4. časť
tajničky
čaptaví
ľudia
roztržka
(kniž.)
predpoludním
fasádová
značka
argónu
typ sopky
oklamal
(expr.)
tlačová
agentúra
Kuby
napäto
prostriedkom
1. časť
tajničky
bi sa
(expr.)
ťažné
vozidlo
skratka
lesnej
správy
alkovitý
vták
nájdenie
niečoho
rozhlasová
spoločnosť Svätej Lucie
zákos
polarizačný filter
matka
hrdinu
Persea
zlaďoval
šúchal,
drhol
Pohádaná manželka odišla od muža
a sťažuje sa matke:
- Mami,...len čo som vyšla z domu,
začula som výstrel.
Čo myslíš?...Zastrelil...
(Dokončenie tvorí tajničku krížovky)
elektróda
tranzistora
abortus
medzinár.
zmluva
buchne
nohou
trhať,
drásať
(kniž.)
92
nástroj
na oberanie ovocia
vrieska
1. časť
tajničky
panák,
figurína
pridať
niečomu
chuť
namasti
mužské
meno
vysekával
dlátom
konal
cestu,
cestoval
rímske
číslo 1499
2. časť
tajničky
zaangažujú
týkajúca
sa akomodácie
Pomôcky:
RSL, lund,
apostrof,
Danae
zdrapila
(expr.)
odlamujete
Filip
(dom.)
okultné
krvácanie
dvojmocný
alkohol
nehoda,
nešťastie
(hovor.)
morský
vták
akým
spôsobom?
Krížovka č. 92
93
Krížovky s úsmevom
Na večierku sa zoznamujú
muž a žena a on sa pýta:
- A vy čo robíte?
- Ja som tlmočníčka.
- A vy?
- Ja som lekár.
- Gynekológ?
(Dokončenie tvorí tajničku
krížovky)
Krížovky s úsmevom
švajčiarska rozhlasová spoločnosť
útok
mrazený
krémový
výrobok
pálený
cukor
s prísadami
glykozid
z kvetov
agáta
bieleho
pobosorovali niekomu
(expr.)
konanie
pokánia
druh
nočného
vtáka
často
hádaš
dlhý vek
udrelo
(expr.)
stratila
reč
staršie
Pomôcky:
čln
muž.meno
robinín,
so stožia2. časť
sangrok,
rom
baluta
tajničky
javisková
dekorácia
poplach
(hovor.)
Pomôcky: syntetická
látka
SSR, lek,
hlboko,
kánon,
do hĺbky
aloa
Pomôcky:
AIN, fibula, otava,
Aps, nar
laserový
systém
utieraním
vyčistilo
dokončím
oranie
3. časť
tajničky
obráti
zbežne,
narýchlo
Lazár
(dom.)
vyšleme
ako delegáta
Amatérska
atletická
asociácia
lámaním
oddelí
Oľga
(dom.)
Krížovka č. 93
4. časť
tajničky
dvorana
(zastar.)
časť
pagody
Emerencia
(dom.)
otupenie
zmyslov
(lek.)
tlačová
ag. Kuby
múza ľúb.
poézie
tu máte
2. časť
tajničky
letecké
krídlo
ochorel na
besnotu
odpor,
nechuť
lýtková
kosť
arabský
kôň
posteľ,
po česky
písomné
potvrdenie
rigorózum
(slang.)
osobitne
korisť
ťaví
kríženec
citoslovce
rezignácie
upevnil,
posilnil
vlečením
doprav
Desana
(dom.)
inými
slovami
(z lat.)
mládza
mužské
meno
Ezechiel
(dom.)
rímske
číslo 45
usmerňovali
3. časť
tajničky
rieka na
Slovensku
starorímsky úradník
kovové
vlákno
súlad,
poriadok
Riaditeľ hovorí sekretárke,
ktorá sa zasnene pozerá
do neznáma:
- Andrejka, myslíte na to,
na čo ja?
(Dokončenie tvorí tajničku
krížovky)
mužské
meno
hnevlivá
(zried.)
citoslovce
zvuku pri
fajčení
z fajky
Klub slovenských
turistov
94
bola
duševne
chorá
(hovor.)
Anna
(dom.)
označenie
lietadiel
Írska
ulúpené
veci
albánske
platidlo
alelomorfa
(gen.)
často
hráme
lénnici,
vazali
filipínske
jedlo
opatrne
preskúmal
(hovor.)
vedomosť,
znalosť
(zastar.)
Ondrej
(dom.)
1. časť
tajničky
motorové
vozidlo
stával
sa bielym
japonská
lovkyňa
perlorodiek
kockovaná
vzorka
na látke
(hovor.)
osoží,
žičí
plával
(kniž.)
hrejivý
pocit
nalieval
od
(z lat.)
skratka
súhvezdia
Rajka
súbor
pravidiel
obsial
južná
rastlina
vypuklina
na chrbte
1. časť
tajničky
značka
kobaltu
usadenina
roztoku
skratka
odborového zväzu
Pomôcky:
Erato, teakokoľvek
rem, anda,
hebetudo
Krížovka č. 94
spálim
na povrchu
95
Krížovky s úsmevom
Programátorova žena vraví
svojmu manželovi:
- Drahý, chcela by som dieťa.
(Dokončenie tvorí tajničku
krížovky)
skr. pre
inžinier
Krížovky s úsmevom
kypri
pôdu
pluhom
seknutie
stínal,
zotínal
natiahnem
na nohy
obuv
1. časť
tajničky
spojenectvo
(polit.)
ostrosť
hliadka
citoslovce
odporu
mys
uskutočňovalo
voľby
značka
bicyklov
Pomôcky:
kap, Dean, napusť,
oliba,Iola, impregnuj
posed
druh kvantového generátora
žiarenia
zmeravejú
slovinský
skladateľ
ženské
meno
týkajúce
sa turov
čln so
stožiarom
slovanský
boh slnka
moderne
bridlicovitá hornina
mužské
meno
zotrvávala
v spánku
mláďa
mačky
dcéra kráľa Euryta
veľa,
mnoho
súlad,
poriadok
cit. začudovania
skr. štátu
Maine
myslená
línia
2. časť
tajničky
skratka
pre telefón
Starogermán
deciliter
(hovor.)
podpera
Ilona
(dom.)
kadiaľ?
Krížovka č. 96
?
Pomôcky:
Alaman,
saracén,
sabera
rod
hlodavcov
americký
herec
alobal
Krížovka č. 95
stredoveký
názov
mohamedána
klipsňa
roľník
4. časť
tajničky
EČV
Senice
čože
sval
zdvíhač
(anat.)
oxid
uránatý
vysteľ
dookola
popínavá
rastlina
skratka
čatára
fosfid
rénia
jemný
Pomôcky:
papier
iraser, kadruh
buki,MBC,
BTA, opart narkotika
značka
decimetra
kamže
ponáraj
značka
kozmetiky
1. časť
tajničky
zrakový
orgán
drgám
(expr.)
udrelo
(expr.)
nutkanie
dáviť
(lek.)
pátrači
Bulharská
tlačová
agentúra
lietadlo
(hovor.)
zn. argónu
nahadzujem
omietku
hralo
(bás.)
MPZ
Indonézie
zvýš
o úroky
pošliape
2. časť
tajničky
opera B.
Smetanu
Valér
(dom.)
vitím
nezhotovila
rozhlasová
sp.Malawi
háremový
strážca
Norbert
(dom.)
odobral
Na prednáške hovorí
profesor študentovi:
- Pán kolega,...prosím vás,
zobuďte svojho kolegu!...
(Dokončenie tvorí tajničku
krížovky)
oblieva
sýtočervené
farbivo
skratka
cytidíntrifosfátu
cudzie
muž.meno
optické
umenie
nádoba
na mútenie smotany
96
posypalo
soľou
značka
európia
znížený
tón E
Magda
(dom.)
paznechtík ostnitý
potom
kremičitan
trojvápenatý
3. časť
tajničky
prestal
horieť,
zhasol
japonské
divadlo
rozprávkové bytosti
staroegyptský
boh slnka
zhmotnil
pomocou
zvuku
presekal
3. časť
tajničky
Kristína
(dom.)
Pomôcky:
japan, RI,
girba, Ipavec,Chors,
citoslovce
zvuku
bubnov
97
Krížovky s úsmevom
Babka nastúpi do autobusu. Autobus
sa pomaly vlečie, tak babka pristúpi
k šoférovi a hovorí:
- Pán šofér, idete s nami pomaly
ako s hnojom.
Šofér sa na ňu pozrie a hovorí jej:
(Dokončenie tvorí tajničku krížovky)
sprav
1. časť
tajničky
dutina
v telesných orgánoch
Riešenia krížoviek
Zlatica
(dom.)
nasávala
obyvatelia
Írska
2. časť
tajničky
vystrojil
kantárom
ohrievanie
trvajúca
krátko,
prchavá
herňa
typicky
pre ženy
jedovatý
had
Ivan
(dom.)
často
sa učili
EČV
Trenčína
hocikde
rovina
(zastar.)
roh
udrú
(expr.)
omastok,
masť
Sabína
(dom.)
Pomôcky:
žararak,
kavita,
nadir
chytá
nieto
dovoľ,
strp
podnožník
(astron.)
značka
steradiánu
skr. štátu
Kentucky
nevyschol
(expr.)
skratka
pneumotoraxu
solmizačná
slabika
syčali
predávanie
trón
(kniž.)
nafukoval
zn. trinitroanilínu
Litovská
republika
Izidor
(dom.)
údolie
(zried.)
drvil
na prach
dal niekde
a zabudol,
založil
aha, hľa
značka
pre ounce
troy
urobím
si úsudok
skr. rádiotelefónu
značka
iónia
prudko
schytilo
(expr.)
3. časť
tajničky
skratka
štátu
Illinois
98
týkajúca
sa altu
Krížovka č. 97
1. Áno, ale iba po jednom.
2. Čakám na sekretárku.
3. Mne je to jedno, ja ju potrebujem na
šalát.
4. ktorý to vedel a vy to zabudnete.
5. Dobrý deň, prišla vám pošta.
6. Škoda, že si radšej viacej necikal.
7. môžem priniesť dvakrát mozoček?
8. To má po matke, zmlátil som obidve.
9. Takže kolesá, ti boli vlastne tiež na
nič.
10. Pán major, plášť tam skutočne máte.
11. Nie, ale tak dobre sa to počúva.
12. a pozrel by som sa, aký debil ma
tlačí.
13. som si ťa vzal a až potom som ťa
spoznal.
14. A prdnúť do duše by si nechcel?
15. len chvíľu si biely a už chceš robiť.
16. kam ďalej by ste ešte chceli vidieť?
17. A čo keby sme ho prekvapili?
18. ako nám tie šľapky vracajú peniaze.
19. My ešte asi nie, ale naše deti určite.
20. takže raz sa to musí podariť.
21. lebo práve nastavujem kreslo.
22. No, daj mi nažrať a pusti ma von.
23. Necháš to, to je na kar.
24. možno jej len neprišiel ten
telegram.
25. Stačí úmrtný list?
26. ako poznám otca, tak nepriestrelnú
vestu.
27. To hádam nie, včera sme pochovali
svokru.
28. No, zmlátili sme ho ako koňa.
29. To som ja pred operáciou.
30. Ježiško nie, ale babka áno.
31. Tak si sadnite a napíšte objednávku.
32. Viem otec, práve preto pýtam
dvesto.
33. kde sa dajú dobre ukryť ťaháky.
34. budeme ho liečiť, alebo ho necháme
žiť?
35. Od zajtra pán doktor.
36. ja som vám už napľuval na chrbát.
37. my sme si delili nábytok.
38. tak tých pár dní to nejako vydržím.
39. Ty si tiež nepamätáš, ako sa volám?
40. ale všetci to videli, iba ja nie.
41. Áno, celú sobotu a nedeľu.
42. No predsa zmysel pre humor.
43. rýchlo sa unavím.
44. No chodí k nej ešte jeden.
45. vraciam obhajobe päťtisíc.
46. No, tak tu to dokázali aj bezo mňa.
47. Ja som si myslel, že nie si doma.
48. tu sa za chudobu nikto nehanbí.
49. a v lete budeme len hladovať.
50. ale chcel som sa niekomu pochváliť.
51. No vidíte, už zasa idú dopredu.
52. Mám chuť na druhú.
53. Nie, ale riaditeľa odvolali z
funkcie.
54. Vždy, keď ho zobudím, znova zaplatí.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
A ešte zopár japonských slov...
ale to už je potom rasizmus.
Prestaň, veď si idem iba pre gitaru.
Iba tri hysterické záchvaty.
To som, ale my sme boli v Tescu.
Tak prečo zaberáte miesto inému?
Ja ich mám z kopca a on do kopca.
Tak mi radšej prineste jedno pivo.
Dežo, už mu nenalievaj, lebo je opitý.
že v niektorých rodinách pracujú
obaja.
65. Takú, aby sa mi vošla do telefónu.
66. veď moja mama je letuška a lietať
nevie.
67. To nie, ale prepil som výplatu...
68. Samozrejme, dostal strach, že ťa
zabil.
69. Vieš čo, tak zoberme nejaký bez
ozdôb.
70. Žije a už sedem rokov je na
dôchodku.
71. život sedela na ampulke od liekov.
72. Jožko, nerob zo seba debila!
73. nie ste v autobuse, ale v parku.
74. mne by stačil aj horský bicykel.
75. vo vrecku som mal obloženú žemľu.
76. Jáj, pán doktor, bola som chorá.
77. Že kto rozbil okno na chodbe.
78. Také špinavé ryby neexistujú.
79. No nehovorím ti, že je to idiot.
80. aby sme večer neboli bez svetla.
81. On je taký malý, plešatý a nosí fúzy.
82. Ihneď sa odvoláme.
83. Ale babka, mne zuby nevyletia.
84. Dobre, synak, posielam Ti autobus!
85. No, ja si myslím, že nám ukradli stan.
86. synu môj zlatý, ale až v piatok.
87. Veď vravím, že z nočného stolíka.
88. Pomyslel by som si, že si lesbička.
89. Ale veď toľko nás tu ani nie je.
90. No, povedal by som, že necelá
polovica.
91. Nie, to je moja kuchárska kniha.
92. sa, alebo si otvoril šampanské?
93. Nie, ale pozrieť sa môžem.
94. Áno, pán riaditeľ, ale nie s vami.
95. Tak dobre, večer nainštalujeme.
96. Prečo ja? Však vy ste ho uspali.
97. Čo mi nastúpilo, to aj veziem.
Krížovka zo zadnej strany - Ale ja som vodič.
Pridajte sa k nám na:
www.facebook.com/krizovkysusmevom
www.scalpermedia.sk
a získajte viac.
Krížovky s úsmevom
ďalšie číslo výjde 2.1. 2012
V novom roku zvyšujeme periodicitu na 4 krát ročne!
Opäť 98 kvalitných krížoviek pre pobavenie.
Pre skúsených, ale aj začínajúcich riešiteľov krížoviek.
Správne riešenia krížoviek.
Jožko si sadne do autobusu.
2. časť
Vtom za ním príde pán
tajničky
a hovorí mu:
- Synak, tu sedím ja.
zrozumi- Ale ja som tu bol prvý!
teľnosť
(Dokončenie tvorí tajničku
udobrovať,
krížovky)
zmierovať
mohamedánsky
boh
výstuž
palubných
otvorov
tu máš
priečny
strechan
(kryšt.)
zamračili
sa
(bás.)
zľahka
udieraš,
plieskaš
(expr.)
výtvarná
pohybujte umelkyňa
sa v kruhu röntgenový
prístroj
tlač. ag.
Tuniska
ročné
obdobie
vykresával
dravý
vták
z rodu
sokolov
zobákom
zbiera
mutant
(biol.)
Sidón
(dom.)
spôsobili
ranu
konzervujem
dymom
mužské
meno
3. časť
tajničky
byť
nažive
odroda
diabasu
šikmo
ukazovacie zámeno
predaj,
kúpa
zmeniek
(peňaž.)
1. časť
tajničky
jódnan
draselný
Pomôcky:
ortodóma,
saltant,
sil
hnedý
medveď
zberné
suroviny
stanú sa
silnejšími
počítaním
zisťovať
súčet
www.facebook.com/krizovkysusmevom
S
opracúvať
dlátom
calper Media
www.scalpermedia.sk
MPZ
Islandu
zn. pre
abvolt
Download

Pomôcky - Scalper Media