a!
Novink
98 kvalitných krížoviek!!!
y
k
v
o
ž
í
Ksrúsmevom
rajú
btie
poo
1. ročník
l
tavi ,
:
s
v
o
o
m
p
ak
ára lkoholo
m
o
d s ro s a napil?
d
a ve o by sa
éh
a!
ktor je vod
)
vky
orom ečo?... u krížo
k
pr
. A rí tajnič
o
ie tv
lo
kríd j
:
y
k
še
c
väč vy
o
er,
bud
i
r
t
,
na
Epo
avá
otáč ť
čas
ja
stro
daň
t.)
(his
ia
olen
pok
ová
tlač úra
nt
age ska
n
Albá
tka
skra utu
a
za 2x
vychád
ročne
-
s,
ovo n
po a y
k
c
i
gl
ička
tajn
roz
epo j
ka
t
n
a
r
sk
bíja
ánJuli o
keh €
s1,49
mu
dátu
1/2011
mne
oma
ívaj
pož inu
t
teku es
i
r
p n
ec,
kup ník
hod
obc yže
ab
pán .)
n
špa
(zo tický
plas úr
vel
í
kac
zatý az
rozk ké
s
žen o
men
ké
ľuds ti
s
o
t
by
o
a
i
v l )
.
(bás
enie
naž útra
n
dov ila,
pál la
e
svrb
me
iela
pos tská
kel ňa
y
boh í
o
k n
sta
gr
b
Manžel leží vedľa ženy v posteli.
Ona už drieme, on preruší ticho
otázkou:
- Miláčik, nechcela by si sa so mnou
pomilovať?
Manželka len ospanlivo odpovie:
- Nie,... som strašne unavená.
Manžel sa k nej otočí a hovorí:
- Drahá,...
(Dokončenie tvorí tajničku krížovky)
starogrécky
boh
vetrov
1. časť
tajničky
skratka
sústavy
vodných
diel
menová
jednotka
v Mjanmarsku
prízemný
rastlinný
vyhonok
2. časť
tajničky
vylučujete
(kniž.)
chumáčik
snehu
drinou
získal
vydaj rev
potulný
obchodník
zaťažili
daňami
až ta
(expr.)
3. časť
tajničky
skratka
oddelenia
príslušník
spolku
klobúk
(hovor.)
drobná
nenáročná
skladba
Angela
(dom.)
kmeňový
symbol
cibrilo
(kniž.)
rozďavuPomôcky:
jete
aret, Eol,
eskimácky
kyat, Iam
príbytok
Pomôcky:
LAI, Hya,
pedlar
rob bodky
skratka
filiálky
dá test
Dagmar
(dom.)
4. časť
tajničky
zatýkací
rozkaz
(práv.)
zobralo,
vzalo
(zastar.)
rozrývajme
európsky
pohár
značka
plutónia
riečny
kôrovec
ženské
meno
talianska
let. spol.
prepáčte
citoslovce
hlasu
kvočky
pohľadnica
mužské
meno
násilné
pôsobenie
Vydavateľ: Scalper Media, s.r.o., Lichnerova 41, 90301 Senec, IČO: 46 003 509
e-mail: [email protected], www.scalpermedia.sk, Tel.: +421 905 695 736,
Redaktor, grafická úprava a zlom: Ing. Juraj Mitošinka, Tlačiareň: Versus, a.s., Distribúcia:
Mediaprint - Kapa Pressegrosso, a.s., Evidenčné číslo EV 4280/11, ISSN 1338-3604,
V predaji od 1.4. 2011, Cena: 1,49 €.
Všetky práva sú vyhradené. Žiadna časť tejto publikácie nesmie byť rozširovaná bez
predchádzajúceho písomného súhlasu majiteľov autorských práv.
Krížovka č. 1­
mužské
meno
skr.súhvezdia Hydra
podokenica
solmizačná
slabika
Krížovky s úsmevom - vychádza 2 krát ročne, ročník 1.
2. časť
tajničky
EČV
Trenčína
šomrala
obradné
rúcho
sudcov
leňošil
(bás.)
ženské
meno
málo,
slabo
škripot
(bás.)
Jozefína
(dom.)
predstiera
tu máš
1. časť
tajničky
petrolej
(hovor.)
fajčím,
bafkám
ozubec
skr. pre
Norton
Utility
kurčatá
ťažko
robia
(expr.)
napichli
menší pes
chyť
nitrid
molybdénu
anglické
muž.meno
písmeno
Po prvom polčase v šatni dohovára
tréner futbalistom:
- Keď som vám pred zápasom hovoril,
aby ste hrali na jeden dotyk,
vôbec som tým nemyslel, aby ste sa...
(Dokončenie tvorí tajničku krížovky)
škrabka
na pluh
skratka
doktora
Žofia
(dom.)
egyptský
boh slnka
optické
umenie
staroindický boh
podsvetia
spadlo dnu
kopaním
upravte
Estera
(dom.)
EČV
Gelnice
popritom,
súčasne
medzinár.
zmluva
hokejový
klub
učebná
látka
osobné
zámeno
talianske
mužské
meno
znížený
tón E
miešaný
nealkoholický
nápoj
Krížovka č. 2
3
Hovorí manželka manželovi:
- Dnes príde nový nápadník našej
dcéry a chce ťa požiadať o jej ruku...
Stačí ak mu povieš áno. Netreba,...
(Dokončenie tvorí tajničku krížovky)
ubudol
3. časť
tajničky
základná
číslovka
Justína
(dom.)
spočívala
2. časť
tajničky
niekde
dvojica
cyklistov
malá
neter
pitím
pohltil
avšak, no
kovbojská
slávnosť
1. časť
tajničky
vrchár
mohamedánsky
boh
malé lane
rozhlasová
spoločnosť
Laosu
raj
morský
kôrovec
osladím
medom
slovesná
predpona
nalievalo
zn. pre
kilopond
Pomôcky:
alinea, lepas, RNL,
AE, nojan
praplazma
nervová
porucha
syčal
(expr.)
hudobné
dielo
štát
v jv. Ázii
Pomôcky: písomná
správa
YR, Lato,
maj
ylem, YV,
neúspech
adeps
tam
skratka
apendektómie
fosfid
nióbu
trápi,
mrzí
čínske
žen.meno
ometačka
(zried.)
posúvaš
prichytávať sa
tuhé
palivo
hynúť
vylievaš
skratka
náčelníka
štábu
mrmlanie
ošúcha,
otlačí
kypríte
pluhom
omotaj
vakoval
podraďovacia
spojka
okovaná
nádoba
opláchni
sa
vysiľujúco
Alexander
(dom.)
rozrývala
stával sa
sivým
stávať sa
ťažším
čože?
Krížovka č. 3­
3. časť
tajničky
2. časť
tajničky
slezovitá
rastlina
zaznačuj
písmom
keď
MPZ
Venezuely
húkal
(expr.)
blčalo
v knihe
myšlienka
Slov. zväz
sánkarov
skr. súhv.
Malý lev
poranil
citoslovce
nevôle
nový odsek
jednoduchá
drevená
stavba
ofúkal
dymom
pripravuje
plán
latinský
pozdrav
obsahujúca síru
počuli,
začuli
striedajú
sa
ošmekol
(hovor.)
mongolský
kočovný
šľachtic
nahnať
zrušíš
Renáta
(dom.)
ozn. liet.
Rumunska
sadlo, tuk
(farm.)
Príde žena do parku a sadne si
na lavičku. Neskôr k nej príde
bezdomovec a hovorí:
- Ideme sa milovať?...
- Čo si to dovoľujete,...veď vás vôbec
nepoznám.
(Dokončenie tvorí tajničku krížovky)
špica
pestrý
papagáj
dával
za úlohu
4
1. časť
tajničky
klepaním
odstráni
preletel
(expr.)
starší
poľský
futbalista
motýľ
vidlochvost
(zastar.)
ruská
rybacia
polievka
utrelo
(zried.)
skonči
pranie
farba
na vajíčka
obyvateľ
Dácie
citoslovce
zvuku
gájd
omotaj
daruje
uvidelo
(kniž.)
Krížovka č. 4
?
5
Manžel sa vracia z krčmy domov
a nemôže trafiť do dverí.
Manželka sa ide po chvíli pozrieť,
prečo mláti do dverí a hovorí mu:
- Fuj, ty máš ale opicu...
(Dokončenie tvorí tajničku krížovky)
svet
(z lat.)
2. časť
tajničky
príbuzná
otec
(hovor.)
nakrúcať
film
1. časť
tajničky
vysiľ
nútim
mužské
meno
prívrženec
reizmu
nádobka
na atrament
zaradom
Pomôcky:
účastník
ambit,
morela, hospitácie
Iam, GER
od
(z lat.)
rezaním
odstraňuje
okresný
výbor
3. časť
tajničky
skratka
pravej
ruky
nesplnená
úloha
kovalo
trváca
rastlina
prúd
(bás.)
urobená
z kakaa
citoslovce
povzdychu
mladé
víno
poľná voj.
nemocnica
staroindický boh
sluha
v livreji
feudum
rímske
číslo 3
pokazia
zn. pre
statute
mile
solmizačná
slabika
zn. automobilov
regulačné
miesto
obyvateľ
Arménska
hromadil
citoslovce
nespokojnosti
v budhizme
stav
blaženosti
potierala
lápisom
EČV
Trnavy
ošklbeš,
otrháš
(expr.)
Krížovka č. 5­
Krížovka č. 6
jemný
likér
liturgické
oblečenie
nikto
spriadal
značka
hliníka
plastická
látka vystužená
vláknami
láka
malý laz,
lazík
strapáň
(zried.)
územná
jednotka
vrecko
(bot.)
kráľovná
Kartága
2. časť
tajničky
zjem
za niečím
pulzoval
(kniž.)
zmieril sa
so stratou
oživni
mesto
v Poľsku
poranil
klaním
dopichal
predmet
na ovievanie
druh
višne
telefonoval
hučanie
kropením
navlhčovať
-Človeče, ten náš nový šéf je skutočne
šľachetný. Predstav si, že ťa pozve
na večeru, zaplatí dve fľaše vína
a ešte ťa nechá u seba prespať.
- A tebe sa to už niekedy stalo?...
(Dokončenie tvorí tajničku krížovky)
často
videl
poľovný
pes
takto
závarka
(zried.)
súbor
zásad
zakuká
(bás.)
fosfid
uránu
skr. britskej železničnej
správy
cudzie
mužské
meno
rímske
číslo 4
zadná
časť lode
napi sa
po jedení
kórejské
mužské
meno
obťažuje,
ustáva
rúcalo,
borilo
obojživelník
rúbalo
dvojhláska
predsieň
(hovor.)
druh
nerastu
Slov. liga
v Amerike
postavila
sa
chĺpok
skratka
benzylbutylftalátu
6
časť
stavby
nad rímsou
letný
mesiac
Aurélia
(dom.)
EČV
Lučenca
1. časť
tajničky
taft
(zastar.)
usušila sa
Pomôcky:
Kim, otona, askus,
epidot
staršie
mužské
meno
7
Čaká otecko na svoju dcérku na
školskej chodbe. Ide okolo učiteľka
a pýta sa ho:
- Vy čakáte dieťa?...
(Dokončenie tvorí tajničku krížovky)
Pomôcky:
dabu,koto, odsúdenie
(kniž.)
serapa,
ostera
1. časť
tajničky
citoslovce
nesúhlasu
čínsky
bicí
hudobný
nástroj
3. časť
tajničky
hojdanie,
kolembanie
zadržiavalo
dalo
do ruky
odrenina
(zried.)
povzbudzoval
karyatída
(archit.)
na toto
miesto
dedičský
podiel
(zastar.)
balkánsky
palác
trocha,
máličko
(hovor.)
egyptský
boh slnka
očakávať
televízna
spoloč.
Zambie
labužnícka
značka
rénia
vodič
slona
spojil
dovedna
(zried.)
tlač. ag.
Albánska
skr. súhv.
Povozník
2. časť
tajničky
mužské
meno
výstupok
v stene
hodváb
(text.)
plytšia
nádoba
posielal
(bás.)
mesto
v Maroku
koniec
(hovor.)
africký
papagáj
otravné
látky
vzácna
tropická
živica
anglická
plošná
poľná
miera
udrú
(expr.)
hovorí
telefonicky
starý
strunový
hudobný
nástroj
kuriér,
po česky
odštepný
závod
Krížovka č. 7­
Krížovka č. 8
biblické
mužské
meno
citoslovce
radosti
zn.nemeckých áut
2. časť
tajničky
skr.Českej
televízie
skr. pravej ruky
druh
ílovitej
horniny
jednotka
titra
bedlil
skratka
polyizobutylénu
tvrdá
stupnica
objem jed.
v Číne
stav
(kniž.)
značka
erbia
mužské
meno
bankrot,
konkurz
medzi
(z lat.)
farma
Pomôcky:
skladba
v Amerike
mahaut,
pre sedem
otvor na
elemi, konástrojov
preliezanie
nak, Joel
stane sa
nemým
zásterka
(bot.)
1. časť
tajničky
výhonok
(bot.)
mužské
meno
zbaví
jasného
vedomia
lámaním
poškodili
ušný
lekár
posielajte
(bás.)
kamaše
ohorieva
ukladá sa
na lôžko
zn. rus.
lietadiel
mužské
meno
postaralo
sa
Jeden študent si chce v univerzitnej
jedálni sadnúť na voľné miesto
vedľa profesora, ale ten mu hovorí:
- Labuť nemôže byť priateľom svine...
(Dokončenie tvorí tajničku krížovky)
predzvesť
záchvatu
toto,
po rusky
žen. meno
na spoločný účet
(obch.)
súčasť
mexického
odevu
japonský
strunový
hudobný
nástroj
3. časť
tajničky
skratka
leukocytu
grécky
boh lásky
cvik
v jogizme
Oskár
(dom.)
zhorelo
bez plameňa
tlmene,
pridusene
odletí
Apolón
(dom.)
ruský
súhlas
Pomôcky:
dekamel,
kaulom,
EBU, krida
súkaním
zhotoví
polovodičová
súčiastka
8
oplotili
latami
odskočenie
Ondrej
(dom.)
Pomôcky:
a meta, laterit, Aur,
tou, asána
kučery
(zastar.)
zbil,
namlátil
(hovor.)
9
V triede sa učiteľ pýta žiakov:
- Deti, kto chce ísť do neba?
Všetci zdvihli ruky, len Jožko nie.
- A ty, Jožko, čo?... Ty nechceš ísť
do neba?
- Chcem, ale mama mi kázala,...
(Dokončenie tvorí tajničku krížovky)
ruvanie sa
(expr.)
2. časť
tajničky
darovala
len
slovami
vyjadriť
1. časť
tajničky
lyže
(zried.)
týkajúca
sa bôru
slastne,
blažene
ženské
meno
3. časť
tajničky
zhodnete
sa
druh
vína
klobúk
(hovor.)
obkrúť
plátali
(hovor.)
zafúkať
drobný
poľný
hmyz
sulfid mangánatý
koralový
útes
nitrid
hliníka
lúčna
rastlina
mužské
meno
tlačil sa,
tískal sa
Norton
Utility
mačkovitá
šelma
odbočujem
(hovor.)
chyť
vyciciavaj
druh
lotérie
solmizačná
slabika
mužské
meno
figa,
po česky
Rudolf
(dom.)
značka
pre stat
lepil sa,
prichytával sa
ženské
meno
značka
kosínusu
železničná
správa
Švédska
kraj
v Taliansku, Toskánsko
kvackať
(hovor.)
bylina
so žltými
kvetmi
skratka
apendektómie
stal sa
starším
Krížovka č. 9­
Krížovka č. 10
platidlo
v Jemene
černoch
(pejor.)
severský
cicavec
veľký
odkrojený
kus chleba
režeme
(hovor.)
rímske
číslo 95
umelá
záhradná
skalka
sipľavo
hovorí
sarín,
po česky
značka
pre inch
stadiaľ
hmotnosť
obalu
tovaru
ale, no
2. časť
tajničky
prikroč
Svätý
(z tal.)
dodával
farebný
odtieň
rýdzosť
mince
rúbať
osáľaš
zabezpečujú
padol,
poklesol
údenársky
výrobok
vzorec
oxidu
ruténatého
Pomôcky:
AE, iroko,
rial, ness,
ijolit
vodná
elektráreň
mládenci
Príde malá Anička do obchodu
so zvieratkami a pýta si zajačika.
Predavač sa jej pýta:
- A akého chceš, hnedého, čierneho
alebo tohto bieleho?...
(Dokončenie tvorí tajničku krížovky)
Anna
(dom.)
väčší
vták
muž
s plešinou
(expr.)
pulzovať
10
Zoltán
(dom.)
typ mysu
skratka
pre a podobne
rub
prvok
zn. Na
skratka
rukopisu
africký
tík
Emanuel
(dom.)
ponáraj
menšia
úprava
zn. pre
oersted
1. časť
tajničky
alkalická
hlbinná
vyvrelina
štát
v jv. Ázii
nevlastniť
cesta
(z lat.)
zhromažďoval
na jedno
miesto
biblické
mužské
meno
stratil sa
z dohľadu
utiekli
opytovacie
zámeno
Anton
(dom.)
divosť
(zried.)
vodný
tok
Pomôcky:
Teodot,
aloi, via,
iva, ski
zostarol
11
- Pane, kúpte si snežienky pre svoju
manželku.
- Nemám manželku.
- Tak kúpte snežienky pre svoju milú.
- Nemam žiadnu milú.
- Tak si ich kúpte len tak pre radosť,
že máte...
(Dokončenie tvorí tajničku krížovky)
okovaná
nádoba
1. časť
tajničky
skr. stavebného
bytového
družstva
zelenohnedá
farba
kurie oko
zn. pre
long ton
jemná
tkanina
remeň
pooberala
klepaním
odstráň
odtrhli
(zried.)
prihrám
vodca Argonautov
ronenie
(bás.)
tŕnisté
krovie
1. časť
tajničky
nižší
ženský
hlas
(hovor.)
farba
(kniž.)
4. časť
tajničky
tažký
kov
Rudolf
(dom.)
čiara
na ihrisku
lovec
rakov
(hovor.)
grécky
boh smrti
listnatý
strom
skr. štátu
Utah
prvohorný
útvar
kyprilo
pôdu
pluhom
skr. pre
poculum
3. časť
tajničky
citoslovce
drnknutia
darovaná
vec
pridá
vábi
nech,
po česky
očaruj,
nadchni
skúpo
zdrap,
po česky
ručný
nástroj
na rytie
predložka
so 6. pád.
zn. pre
lambert
tlakom
utvoril
Jozef
(dom.)
okolo
nenáročná
obilnina
ľadovcový
nános
súlad
(kniž.)
posypal
soľou
Pomôcky:
Anat, ordovik, toros,
Tanatos
cárov syn
dôverný
pozdrav
aromatická
zlúčenina
lovom
nahromaď
sklopec,
pasca
Ľudmila
(dom.)
starý
strunový
hudobný
nástroj
od udaného dňa
(z lat.)
ohorieva
anglická
plošná
poľná
miera
12
Krížovka č. 11
masť,
omasta
čalún
druh
tyčovej
ocele
bôžik
lásky
v podobe
dieťaťa
ďalekohľad
2. časť
tajničky
cudzie
muž.meno
bohyňa
úrody
robiť
tetovanie
dámske
oblečenie
rúbala
zatýkací
rozkaz
(práv.)
slaný
(prísl.)
článok
chrbtice
existuješ
pochádzajúca z lesa
pracovník
v kotolni
Dvaja opití muži idú po železničnej
trati a jeden hovorí:
- Ale sú tie schody dlhé...a zábradlie
aké nízke...
Druhý mu na to hovorí:
(Dokončenie tvorí tajničku krížovky)
chytať
Irena
(dom.)
skratka
juniora
stretnutie
(bás.)
novo
narastená
časť
rastliny
štát
v jv. Ázii
Konštantín
(dom.)
športová
hra
hydroxid
draselný
rybárska
sieť
správny
celok
letecké
krídlo
2. časť
tajničky
ošúcham,
obnosím
(zried.)
starorímsky
úradník
tropická
rastlina
cenina
cudzopasný
hmyz
prívrženec
doketizmu
dokončil
tkanie
zápal
sliznice
nech,
po česky
3. časť
tajničky
kopaním
upravil
zbav
ostrosti
Pomôcky:
Iason, ke- dozeral,
ser, anol, opatroval
til, a dato
jemnozrnná
hmota
Krížovka č. 12
13
K dievčine sediacej na lavičke v parku
pristúpi odzadu mládenec, zakryje jej
oči a hovorí:
- Hadaj kto som?
- Určite si Jano, lebo...
(Dokončenie tvorí tajničku krížovky)
skratka
1 .časť
pre otravné
tajničky
látky
skr. televíznej spoločnosti
Monaka
skladaj
do záhybov
nepožíval
tekutiny
písmeno
gréckej
abecedy
mäkká
stupnica
malvázia,
po česky
3. časť
tajničky
zobralo
(zastar.)
glazúra
utľapkal
(expr.)
očividne,
zjavne
2. časť
tajničky
vyhynuté
kočovné
kmene
Leokádia
(dom.)
židovský
jazyk
šľachtický
sluha
v livreji
Pomôcky:
obžalúvaj
Erebos,
získal,
openér,
dostal
TMC
chválilo
(kniž.)
1. časť
tajničky
ukázalo sa
v žltej
farbe
EČV
Čadce
snívajte,
básnite
citoslovce
výstrelu
Pomôcky:
školský
teramid,
zriadenec
sander,
glieda
opatrne
preskúma
lesklý
náter
varené
jedlo
urobená
z olova
druh laku
na drôty
asistent
(slang.)
rafáčom
oberáte
nie,
po rusky
malá loď,
kuter
(zastar.)
arabský
náčelník
nie hrubo
poschodie
(hovor.)
škopok
plochý
prekvapia náplavový
kužeľ
oblúk
(z lat.)
2. časť
tajničky
trieska
opera G.
Verdiho
rímske
číslo 45
sladkovodná
ryba
Emanuel
(dom.)
latinský
pozdrav
Pomôcky:
AIN, oat,
afix
skr. pre
iteretur
zn. rus.
lietadiel
malá
dubina
tyran
(pejor.)
na tomto
mieste
úloha,
cvičenie
rímske
číslo 51
trochu
spáli
grécky
boh tmy
odrežeš
okresný
výbor
pomerne
plytko
často
trpí
oplodnil
peľom
trochu
zober
zažil,
zakúsil
plochá
čiapka
Rozprávajú sa dve kamarátky:
- Predstav si, včera ma chcel v parku
nejaký chlap pobozkať.
- No a čo si urobila?
- Utekala som, čo mi nohy stačili.
(Dokončenie tvorí tajničku krížovky)
kôpka
zeme
vyrytá
krtom
rozpúšťaj
udieraš
nohami
prever
nikto
tlač. ag.
Kuby
ovos, po
anglicky
slovotvorná
zložka
ženské
meno
vodné
dielo
zn. pre
nanovolt
nešikovný
človek
napodobňovanie
váhavo
(zastar.)
14
obliznete
často
štebotať
alkoholik
skratka
lyzínu
vzorec
oxidu
hlinatého
spôsob
rozklad
pán
(z angl.)
člen jury
(zastar.)
Adam
(dom.)
skratka
magistra
bojím sa
(kniž.)
citoslovce
prekvapenia
daruje
iskrenie
(expr.)
rozvlákňovač
(pap.)
kadiaľ?
Krížovka č. 13­
Krížovka č. 14
?
vonkajšia
podoba,
forma
15
Na súde:
- Pán Masliak, prečo sa chcete
s manželkou rozviesť?
- Pretože mi sexuálne nevyhovuje.
- To je ale blbec, - ozve sa z nabitej
sály.
(Dokončenie tvorí tajničku krížovky)
utrápila
3. časť
tajničky
stavba,
budova
zaves
(hovor.)
prírodná
živica
1. časť
tajničky
skr. pre
iteretur
mierne,
pokojne
plukovník
(zastar.)
oblizol
nadanie
trením
obrúsi
liehový
nápoj
vzťahujúca sa
na oslov
tuhé
palivo
nečakane
pleslo
zmierovať
otiepka
Hovorí kamarátka kamarátke:
- Pred týždňom som napísala rodičom
list, aby mi poslali peniaze,
lebo skončím na ulici...
- A poslali ti?...
(Dokončenie tvorí tajničku krížovky)
dlhým
ležaním
otlačil
dlaby
prehlo
citoslovce
nesúhlasu
menší
(kniž.)
2. časť
tajničky
zataja
pravdu
1. časť
tajničky
mužské
meno
kruhová
stavba
susediaci
Krížovka č. 15
Krížovka č. 16
indická
letecká
spoločnosť
asýrsky
boh
chytajú
raky
skratka
rukopisu
vzdychali
(expr.)
rozklad
Pomôcky:
citoslovce
Ea, kepornespokojkak, imín,
nosti
ama
rímske
číslo 2100
mal
salaš
skr. tankového zboru
ulihovala
laba,
dlaba
okliesniť
organická
zlúčenina
staroindická
bohyňa
zla
v tomto
momente
skr. pre
a dato
stupeň
veľkosti
tlačového
písma
nepolapiť
podnet
trhajú
(kniž.)
stupeň
neogénu
latinský
pozdrav
zn. pre
long ton
zničíš
ohňom
4. časť
tajničky
štuchá
(expr.)
omladzuje sa
značka
kilometra
aromatická
zlúčenina
šedivo
citoslvoce
rozpakov
básnik
(kniž.)
pustota
(bás.)
štvanica
často
sialo
zotrvával
lietadlo
(hovor.)
16
rímske
číslo 45
2. časť
tajničky
MPZ
Paraguaja
často lozí
neskutočno
rímske
číslo 52
zn. pre
kilonit
odstrel
skratka
pre
Elektrárne
Bohunice
rímske
číslo 1001
keltská
bohyňa
manuskript
značka
india
3. časť
tajničky
syn boha
Hefaista
časť lodnej kostry
čiaha,
chytá
zatrel
hlinou
olovená
ceruza
(zastar.)
kopaním
skyprite
pôdu
Pomôcky:
druh
AII, ast,
bezzubej
Kali, PY,
veľryby
Kakos
premet
ťapotanie
(expr.)
riečny
kôrovec
ktože
veľmi
nazlosti
(hovor.)
ubral
(zastar.)
Pomôcky:
Epona, ron- sklené
del, šelak, predmety
anol, kýl
trilkovanie
akáže
približne
lovkyňa
perál
skratka
doktora
bufet
(voj.)
hoci,
po česky
17
Príde blondínka do galérie, postaví sa
k obrazu a pohoršene sa pýta:
- Kto namaľoval ten strašný obraz?...
(Dokončenie tvorí tajničku krížovky)
samec
opice
(hovor.)
dokončila
oranie
kyprili
pôdu
pluhom
tajnička
ženské
meno
písmeno
gréckej
abecedy
semeno
určené
na siatie
oválny
výrastok
spuchol
pripadnú
niekomu
ako podiel
spôsobí
si ranu
zväzok
ľanu
natieral
masťou
rímske
číslo 49
platený
potlesk
japonská
abeceda
nejasno
vari,
azda
vedľajší
titul,
podtitul
programovací
jazyk
osobné
zámeno
tesne
zapneš
mužské
meno
ťažko
pracoval
(expr.)
spevne
šomral
(expr.)
dvojhláska
vizigótsky
kráľ
európsky
pohár
plačlivý
chlapec
skr. pneumotoraxu
Akadémia
výt. umení
kľuková
skriňa
(tech.)
fiškálstvo
(zastar.)
myká
(expr.)
vyhynutí
kočovníci
ovos, po
anglicky
koralový
ostrov
ovos, po
anglicky
rub
klamal
(hovor.)
Izidor
(dom.)
obľúbenec
značka
cínu
rímska
bohyňa
sprievodca
lodí
zvernica,
po česky
ťažká
voľba
skr. pre
a dato
veľká plocha poľa
skr.súhvezdia Rajka
psík
(hypok.)
značka
rénia
ohmatal
(hovor.)
časť
celku,
diel
gibon
bieloruký
3. časť
tajničky
tlmene
(hud.)
blanokrídly
hmyz
juhoamerická
plodina
lekár
robiaci
pitvu
Krížovka č. 18
menšia
loď
smútok
(kniž.)
mužské
meno
anóda,
po česky
Krížovka č. 17­
juhoamerický
had
nie iba
nepožíval
tekutinu
vodný
stavovec
odvykol
klub
atlétov
2. časť
tajničky
germánsky
jadro,
podstata
(kniž.)
túz
lúpežou
získa
boh hromu
cudzie
mužské
meno
rímske
číslo 999
Babka spadne z 13. poschodia.
Omráčená sa postaví a opráši sa.
Okolo sa nahrnie hŕba ľudí
a medzi nimi aj policajt,
ktorý sa jej pýta:
- Babka, čo sa stalo?...
(Dokončenie tvorí tajničku krížovky)
rohatá
ovca
reveš
(expr.)
Alfonzia
(dom.)
18
syntetické
vlákno
Pomôcky: výsledok
vnímania
Alarich,
DSL, oat, zomieralo
(kniž.)
oka, Aps
tešil sa
výskaním
drgol
skratka
Českého
rozhlasu
vzdialenie
sa behom
ticho,
mĺkvo
obyvateľ
Indie
dcéra
kráľa
Euryta
krtko
1. časť
tajničky
zotlela
(zried.)
cit. hlasu
kvočky
ustáva,
obťažuje
zmyli
(zried.)
Pomôcky:
balkánska
kana, Iola,
objemová
klaka, oat,
jednotka
kyta, akov
utrápil,
utýral
19
Hovorí dievča chlapcovi:
- Budeme sa hrať na slepú babu.
Ja sa skryjem a keď ma nájdeš,
budeme sa milovať.
- A čo keď ťa nenájdem?...
(Dokončenie tvorí tajničku krížovky)
značka
pre stat
skratka
knokautu
fáza
Mesiaca
žiaruvzdorné
stavivo
3. časť
tajničky
obchodná
akadémia
trením
obrusuje
druh
poloopice
zvrtnite
5. stupeň
stupnice
(hud.)
atak
elektronická
pošta
niekde,
voľakde
prudko
postrčím
okolo
(bás.)
1 .časť
tajničky
ako
nevlastná
matka
kniha
máp
menšia
morská
rybárska
loď
muškátový
kvet
Melánia
(dom.)
asfaltová
dlažba
(hovor.)
Alojzia
(dom.)
poradie
investičný
fond
Armáda
Slov. rep.
Anna
(dom.)
okultné
krvácanie
odkiaľ
drahokam
žltočervenej
farby
značka
ústnej
vody
činená
useň
z bravčovice
kto rámuje obrazy
rozpletám
pletenie
ženské
meno
skr.uridíndifosfátu
4. časť
tajničky
1. časť
tajničky
diabol
(zastar.)
nesúhlas
bol
príjemný
čínske
žen. meno
sipľavo
hovorili
obtieral
zatarasoval
Alena
(dom.)
africký
kmeň
malé oje
kopec
zdochlina,
po nemecky
darovalo
2. časť
tajničky
predložka
so 7. pád.
bahniakovitý vták
neón,
po česky
kuriér
skratka
pre regulačné
miesto
polyamidové
pružné
vlákno
kráčala
okrútenie,
ovinutie
(bás.)
skratka
apendektómie
posypala
soľou
Krížovka č. 19­
očarili,
okúzlili
(expr.)
ohrada
(z arab.)
odplata
(bás.)
tlačová
agentúra
Turecka
ženské
meno
osobné
zámeno
obyvateľ
Ríma
druh
nočného
vtáka
okovali
podraďovacia
spojka
slovanský
boh slnka
umelý
jazyk
Malý chlapček sa márne pokúša
dočiahnuť na zvonček pri dverách.
- Počkaj, pomôžem ti...povie mu
okoloidúci starší pán
a stisne zvonček.
(Dokončenie tvorí tajničku krížovky)
diagram
bulvárna
tlač
zámer,
cieľ
(zastar.)
20
načas
bľačali
Pomôcky:
Aas, kona,
Mahi, AE,
sangrok
často
líhal
stal sa
mokrým
inde
kočiar
na malú
šírku
základné
imanie
Viliam
(dom.)
deň,
po česky
3. časť
tajničky
MPZ
Laosu
maškrtím
(expr.)
značka
hliníka
mletím
spracujú
skratka
erytrocytu
Thajsko
(zastar.)
ukladal
sa spať
epocha
triasu
(geol.)
Pomôcky:
seiner,
ajaja, seriba, IKA
kvasením
spracuj
celý
(v med.)
Pomôcky:
Chors, macis, totus,
amid
spoločenský tanec
na dlhší
čas
2. časť
tajničky
Pomôcky:
ksukol,
dinas,
ladin, nepo
derivát
amoniaku
Krížovka č. 20
21
Stretnú sa dve blondínky a jedna
hovorí:
- Včera keď vypli prúd, ostala som tri
hodiny zaseknutá vo výťahu.
- To je nič! Ja som zasa tri hodiny...
(Dokončenie tvorí tajničku krížovky)
kutím
pevne
spojilo
2. časť
tajničky
vykoná
volebný
akt
poberaj sa
trhať
(kniž.)
ukazovacie
zámeno
deva
(expr.)
znie,
zaznieva
3. časť
tajničky
zákruta
(zastar.)
egyptská
bohyňa
zahrotená
hrubšia
žrď
zaviedol
opuchla
(expr.)
japonský
odev
silne zvetraná pôda
Ondrej
(dom.)
letecké
krídlo
zvolanie
na vola
Malé dievčatko sa pýta mamičky:
- Mamička, aj ty si si želala princa
na bielom koni?
(Dokončenie tvorí tajničku krížovky)
zn. bulharských
cigariet
rozhlasová spo- alumíniová
ločnosť
fólia
Rwandy
Anton
(dom.)
otočenie
nalievalo
súčasť
trlice
moslimský
teológ
albánska
tlačová
agentúra
značka
pre barel
pokazený
(hovor.)
sprevádza
EČV
Dolného
Kubína
vyhŕňal
tíšina
žlč
(v med.)
týkajúci
sa opíc
ronenie
(bás.)
opilec
(pejor.)
dvojhláska
vykašliavaj
Kalixt
(dom.)
ľudská
bytosť
tam
značka
pre bušel
vodca Argonautov
1. časť
tajničky
Pomôcky:
anonsa,
da capo,
CPA, rotel
bľabotal
skúpy
existuješ
horské
jazerá
obomkol
bok
(v med.)
rímska
bohyňa
Otília
(dom.)
subtílne
od začiatku
(hud.)
zašomralo
(bás.)
dovoz
zdochlina,
po nemec.
týkajúce
sa tura
dvojmocný
alkohol
oxid
uránatý
sluchové
orgány
tlačová
agentúra
USA
1. časť
tajničky
rímske
číslo 6
autonómna oblasť
spájal
do rýmu
MPZ
Islandu
2. časť
tajničky
sklonilo,
nachýlilo
zn. pre
lambert
obúchalo
(expr.)
Krížovka č. 21­
Krížovka č. 22
hotel
v autobuse
Oskár
(dom.)
Norbert
(dom.)
zves,
opusti
predsieň
(hovor.)
pracovná
úloha
nasával
fikanie
22
morský
správa
netvor
v Starom v novinách
zákone
tvrdý
čierny
mužský
klobúk
znoj
mykol
(expr.)
zn. pre
light year
podobná
stopke
farba
na vajíčka
daruje
kto vedie
lietadlo
pozri, hľa
Pomôcky:
RRR, ulema, Iason,
diol
dobre,
príjemne
bohoslužobné
rúcho
nenáročná
obilnina
3. časť
tajničky
mladé
vetvičky
na kmeni
stromu
rojčivosť
Pomôcky:
latosol, latus, Izida,
bilis, Fors
priestor
mimo
ihriska
uchytia
(expr.)
značka
irídia
čuchový
orgán
Ústav lek.
kozmetiky
značka
titánu
zn. pre
lambert
23
Príde hriešnik ku kňazovi na spoveď
a hovorí mu:
- Otče,... nadával som svokre.
Kňaz ho preruší a hovorí mu:
- Stoj, synak,...
(Dokončenie tvorí tajničku krížovky)
ohybné
slovo
(lingv.)
1. časť
tajničky
železničná
správa
Dánska
okovaná
nádoba
dvojkolesový
ručný
vozík
súkal
(text.)
zadná
časť
hlavy
odhrň,
odokry
3. časť
tajničky
otĺkam
mužské
meno
trocha
zodral
zápach
(v med.)
2. časť
tajničky
mužské
meno
otec
(hovor.)
syn boha
Apolóna
citoslovce
dôrazného
záporu
hlupák
(hovor.)
eden
plán,
úmysel
Vnučka sa pýta dedka:
- Tak čo, dedko, ako dopadlo rande?...
- Ale,...ja som sa usmial,
ona sa usmiala a potom sme si...
(Dokončenie tvorí tajničku krížovky)
rúcal,
búral
sklenár,
obločiar
Sidón
(dom.)
lodný
otvor
trhám
(kniž.)
vrhni
(expr.)
nedobré
špajza
kokosové
vlákno
nemecký
dirigent
solmizačPomôcky:
predložka
ná slabika
ryolit, Mos 2. pádruh
mos, koir,
dom
psa
ziva, Lyn
slovesná
predpona
Achilles
(dom.)
sypká
3. časť
tajničky
rozrývalo
aktívny
účastník
ženské
meno
Krížovka č. 23­
Krížovka č. 24
stupeň
strednej
jury
keď
vydržím,
vytrvám
hĺbkomer
medzera
v tkáčskej
osnove
zažmurká
skratka
súhvezdia
Rys
citoslovce
výsmechu
nitrid
bóru
EČV
Poltára
jadro,
podstata
(kniž.)
opojný
nápoj
dokončí
riadenie
sféra
vplyvu
kvapalný
vosk
prúdenie
vody
citoslovce
myknutia
kto
odborne
robí
manikúru
plot
(zastar.)
bolesť
(v med.)
vyvretá
hornina
kenelové
uhlie
porážka
v šachu
2. časť
tajničky
oslie
mláďa
zatýkací
rozkaz
vnútorná
výstelka
ciev
dlhší
vinič
leňošilo
(bás.)
menšia os
staršia
jednotka
odporu
prepotil
boh
hanobenia
a hlúposti
značka
titánu
zisťujete
mieru
prestal
variť
šanoval
(hovor.)
24
biblické
mesto
nerestí
Edita
(dom.)
otravné
látky
plnivo
do betónu
vstrčil,
vopchal
prehol
1. časť
tajničky
vyhoľ
európsky
pohár
struha
harmonizujem
skratka
sústavy
vodných
diel
prístroj
na zisťovanie
osmózy
znáša
med
vialo
(bás.)
turistický
hotel
značka
erbia
Pomôcky:
álen, kava, Last,
Aman
dorastajúca mládež
nadutec
(kniž.)
Pomôcky:
DSB, aglit,
Linos, luka, kolm
napodobnenina
prešoval
trestaj
bitkou
rumunský
maliar
25
Idú manželia po parku a po chvíli žena
hovorí:
- Čo by si urobil, keby z tamtoho kríka
vyskočil nejaký gauner a chcel by ma
znásilniť?...
Manžel sa pozrie na manželku
a pokojne povie:
(Dokončenie tvorí tajničku krížovky)
zmienia sa
2. časť
tajničky
kopanice
na Ukrajine
jemná
hmla
krútňava
upínadlo
súkaš
(text.)
mužské
meno
výbežok
pevniny
do mora
poloopica
značka
čínskych
automobilov
nalieval
vyžaroval
teplo
zraková
porucha
(lek.)
ošuchoval sa
hra
v mariáši
nemajetní
ľudia
skratka
pre a iné
ženské
meno
dojme
(bás.)
tajný
spolok
vovedú
vierolomnosť
skr. štátu
Vermont
EČV
Piešťan
pia, kalma,
YLN, mara
nezbeda
(hovor.)
kamenité
púšte
druh
cukríkov
citoslovce
bzukotu
naparovať
atóm,
po česky
klub
atlétov
4. časť
tajničky
uvoľnený
postoj
druh
hlodavca
africký
vták
dojal
(bás.)
pestrý
papagáj
mužské
meno
skr. pre
tohto roka
osobné
zámeno
jarabý
vták
rímske
číslo 999
objednajte
si
EČV
Dunajskej
Stredy
osvieti
rímske
číslo 56
precitlivenosť
skratka
pre ad
acta
mrmlať,
hundrať
Amatérska atletická
asociácia
26
Krížovka č. 25
prestanú
zvučať
značka
pre yard
v rýchlosti
schytila
neskutočno
(filoz.)
Pomôcky:
Iam, ano-
2. časť
tajničky
Elektrárne
Vojany
zvernica,
po česky
bezvetrie
(meteor.)
obyvateľ
sev. Afriky
podvozok
vozidla
okrášľuje
sekal,
rúbal
mužské
meno
Kornélia
(dom.)
druh
a radca
Mohameda
lepením
nespoj
cielene
1. časť
tajničky
vodováha
údenina
obyvateľ
Ríma
prejav
odporu
vyvoláva
v mysli
dôverujte
presne
zabrusovať
slečna
(zastar.)
staroindický
boh
podsvetia
kruh
prinesie
úrodu
Oľga
(dom.)
V reštaurácii:
Hosť vraví čašníkovi:
- Pán hlavný, nedalo by sa to kura
dopiecť?...
- Zdá sa vám nedopečené?...
- Neviem,...
(Dokončenie tvorí tajničku krížovky)
topánky
zn. pre
long ton
popásať
ďobú
zobákom
(kniž.)
značka
niklu
3. časť
tajničky
prejavilo
porozumenie
dlhý vek
okoval
rímske
číslo 2050
tropický
jedovatý
had
prítomnosť
niekde
opláchol sa
vodou
odborník
na výrobu
chleba
Akadémia
výtvarných
umení
1. časť
tajničky
venujú sa
chovu
zvierat
manželov
otec
Pomôcky:
roks, reg,
potto,
chutor
odchýlky
Krížovka č. 26
27
Blondínka porodí dvojčatá a neustále
plače. Sestra sa jej pýta:
- Prečo plačete?...
(Dokončenie tvorí tajničku krížovky)
diera,
dutina
1. časť
tajničky
zbohom
(z tal.)
Baltické
more
zn. pre
terajoule
staré
strieborné
mince
voľajako
slniečko
vesluj
pádlom
základ
lodnej
kostry
žalár
programovací jazyk
blanokrídly
hmyz
skratka
odborného
skladací
cylinder
(zastar.)
ľubovoľná
keltský
názov
Írska
4. časť
tajničky
dva razy
skr. pre
limited
pomocná
veta (odb.)
žmurknutia
vyhynutý
cicavec
značka
astátu
značka
holmia
Ita
(dom.)
napĺňa
tekutinou
záduch
písomná
správa
skr. apendektómie
pokúsi sa
oxid
ruténatý
odroda
nikelínu
horská
divízia
medzi
(kniž.)
ženské
meno
citoslovce
porozumenia
kameňolom
nádoba
na uhlie
druh
trhaviny
epocha
triasu
(geol.)
letecká
spoločnosť
Rakúska
3. časť
tajničky
Krížovka č. 27­
zasieval
značka
pre skot
strčíš,
štuchneš
bojuj
skr. pneumotoraxu
druh
dalmátskej
višne
tiesňový
signál
vylupovali
jadro
prikúp
zohla,
ohla
citoslovce
mužské
meno
1. časť
tajničky
koreňová
rastlina
opísanie
rozhlasová
spoločnosť
Čile
staroseverské
básne
požieral
polkruhovité
ľadovcové
kary
prvok
zn. Te
stínal
hrabnutím
zhrnul
okresný
výbor
hudobný
nástroj
priliepajú
Pomôcky:
AE, oules,
arit, AUA,
ijolit
Telefonát:
- Počuj kamarát, priznaj sa,
že miluješ moju ženu!...
(Dokončenie tvorí tajničku krížovky)
tipuľa
(odb.)
americký
vták
madagaskarská
poloopica
okrešeme
triasol sa
(hovor.)
ligot
2. časť
tajničky
alkalická
hlbinná
vyvrelina
jednotka
odporu
stehnová
kosť
zatýkací
rozkaz
(práv.)
dechtový
ochranný
náter
28
iný názov
pelitu
vyper
skratka
trifenylfosfátu
žobrák
obal
semena
(bot.)
riečny
kôrovec
2. časť
tajničky
podraďovacia
spojka
štrbinka
(v med.)
Beňadik
(dom.)
vďaka
(kniž.)
popratal
v uvoľnenom
tempe
rímske
číslo 1001
predmet
túžob
citoslovce
varovania
Pomôcky:
RDA, lutit,
lemur,
maraska
navliekli,
nastokli
úzko
horská
kaukazská
osada
3. časť
tajničky
podpis
profesora
v indexe
(zastar.)
susedná
Pomôcky:
epos
rét, dutar,
o trójskej
Erin, EAK,
vojne
Edda, SDL
MPZ Kene
Krížovka č. 28
29
Pýta sa Jožo Jana:
- Vieš po španielsky?
- Samozrejme.
- Tak povedz niečo.
- Bondžorno.
- Ale veď to je po taliansky.
(Dokončenie tvorí tajničku krížovky)
rýchlo
prešiel
(expr.)
2. časť
tajničky
voľakde
aróma
farba
na vajíčka
MPZ
Kuvajtu
3. časť
tajničky
citoslovce
hlasu
kvočky
zaživa
(biol.)
bystrosť
mysle
ženské
meno
zlozvyk
asýrsky
boh
malá
šelma
Beňadik
(dom.)
Ida
(dom.)
Pomôcky:
in vivo,
kalo, stoa,
mako, aak
stávkový
lístok
častoval
sa
morský
netvor
v Starom
zákone
vydával
zvuk hrkú
rôznobežník
roľnícke
družstvo
rímske
číslo 4
pleskot
pomaly
padala
atestácia
kypri
pôdu
pluhom
3. časť
tajničky
kyprilo
pôdu
pluhom
nie
vo svojej
koži
nalietava
pečením
vyrobme
strčením
odtisni
základná
číslovka
prikrývka
na stôl
africký
papagáj
keď
toto,
po rusky
prikladaj
na oheň
čln
na Rýne
žralokovitá
ryba
severský
kopytník
zn. pre
pascal
citoslovce
výsmechu
Estera
(dom.)
Slovenská
komora
architektov
4. časť
tajničky
Achilles
(dom.)
vzorkovaná
tkanina
pokyn
(bás.)
z času
na čas
strata
na hmotnosti
tovaru
Krížovka č. 29­
ovinie
myslené
priamky
druh
tkaniny
1. časť
tajničky
30
2. časť
tajničky
zn. pre
kilovolt
plemeno
psov
kliešťovec
Pomôcky:
siba, serž,
akarid,
lento, ama
EČV
Nitry
arabský
kôň
začiatočník
prudko
hodilo
(expr.)
druh
tkaniny
lovkyňa
perál
otravné
látky
značka
niklu
Dvaja policajti idú na pohreb.
Všetci hádžu do hrobu kytice,
keď sa zrazu ozve buchnutie o rakvu.
Policajt sa otočí ku kolegovi
a pýta sa ho:
- Čo to bolo?
- Ale,...
(Dokončenie tvorí tajničku krížovky)
Egyptská
arabská
republika
plavidlá
lúč
(bás.)
stĺpová
sieň
tlač. ag.
Poľska
skr. štátu
Vermont
stala sa
žltou
znížený
tón A
dravý
vták
pomaly
(hud.)
Eva
(dom.)
solmizačná
slabika
povrchne,
neúplne
Pomôcky:
PAI, ovo,
lakúna,
leviatan
lákaj
lebo
(bás.)
zápach
(v med.)
skratka
polyvinylkarbazolu
vznášajú
sa
vo vzduchu
rímske
číslo 4
podnik
na výrobu
piva
bokom
vrážala
(expr.)
Eva
(dom.)
všelijako
(hovor.)
egyptská
bavlna
zn. cukroviniek
Nikolaj
(dom.)
stávali sa
redšími
1. časť
tajničky
japonská
lovkyňa
perlorodiek
rímske
číslo 950
medzera
(odb.)
vypína sa
(kniž.)
Beáta
(dom.)
na iné
miesto
ohorok
Krížovka č. 30
31
Chlapec zastaví na ulici herca
a hovorí mu:
- Vy ste ten herec, ktorý vo filme fajčí?
- Ano, to som ja,...
hovorí so smiechom.
- Chceš autogram?
(Dokončenie tvorí tajničku krížovky)
skrútila
biskup
spravujúci
diecézu
spodok
nádoby
Liliana
(dom.)
ženské
meno
rovná
plocha
telefonujem
3. časť
tajničky
2. časť
tajničky
vďaka
(zastar.)
druh plynosilikátu
Polynézan
tlačová
agentúra
Mexika
štát
v jv. Ázii
Na súde sa pýta sudca svedkyne:
- Koľko máte rokov?
- Dovŕšila som tridsiatku...
(Dokončenie tvorí tajničku krížovky)
ženské
meno
MPZ
Mali
obyvateľ
Británie
skákavo
(bás.)
ženské
meno
MPZ
Rumunska
úctivo
žiadalo
nalieval
čože?
udieraj
(expr.)
programovací jazyk
ťarcha
(kniž.)
4. časť
tajničky
značka
megakalórie
kyprime
pluhom
Oskár
(dom.)
skupina
čísel
druh
liatiny
odkvapová
rúra
(hovor.)
skratka
firmy
šarha
(zastar.)
súdny
prísediaci
v dobrej
forme
japonská
lovkyňa
perlorodiek
značka
iónia
EČV
Krupiny
včítane
znoj
obojručne
šaty,
obleky
dvojhláska
kosím
obilniny
Flora
(dom.)
mesto
v Čechách
?
meno
Delona
táborisko
kočovných
kmeňov
Pomôcky:
itong,
El, acer
hladením
dodávaj
hladkosť
a lesk
čože?
Krížovka č. ­31
sám,
osamotene
menšia
ária
odroda
slivky
Irena
(dom.)
otrhal
(expr.)
kniha máp
typ
explozívnej
sopky
2. časť
tajničky
krém na
topánky
(zastar.)
plemeno
obkrútila
sa
krídelní
útočníci
osciloval
liečivý
prípravok
Silvester
(dom.)
krompáče
skratka
knokautu
čaptaví
ľudia
staroveké
mesto
domáce
zviera
mužské
meno
v pôvodnom
tempe
(hud.)
Česká
tlačová
kancelária
značka
astátu
odletenie
čiarkneš
liehový
nápoj
íverček
ukonči,
dokonči
španielske
žen. meno
chráni
(kniž.)
nálev,
po česky
1. časť
tajničky
tropická
rastlina
javor
(bot.)
malomocenstvo
značka
india
kratunko,
chvíľu
1. časť
tajničky
viditeľne
vysuň
ustúpil
(zastar.)
32
skratka
majstrovstiev
Európy
kýval,
kolísal
prudký
cval
(kniž.)
koralový
útes
semitský
boh
štuchnem
(expr.)
severské
párnokopytníky
Pomôcky:
maar,
ETC,
RMM
namotá,
navinie
Krížovka č. 32
?
Pomôcky:
ANP, taro,
alni, ama,
ulus, viks
33
V reštaurácii sedí známy podnikateľ.
Na stole pred ním je množstvo jedla
a pitia a na kolenách mu sedí krásna
dievčina. Príde k nemu kamarát
a hovorí mu:
- Počuj Jožo,...čo ti preskočilo?
Veď toto všetko ti lekár zakázal.
- Áno, ale...
(Dokončenie tvorí tajničku krížovky)
primát
1. časť
tajničky
ženské
meno
záves
v divadle
naparuje
2. časť
tajničky
voľne
(hud.)
ohorok
pooblepuje
les nedotknutý
ľudským
zásahom
zn .pre
abvolt
star. názov
pre Abov
fenický
boh
alpský
škriatok
tučnota
Pomôcky:
druh žaby
Asa, pipa,
valcom
Abauj,
upravovalo
acer, CMA
omamuje
Pavel
(dom.)
nahnevá
(expr.)
tamtá
posielalo
(bás.)
oslia
(zried.)
mužské
meno
oťažieva
šplhalo sa,
liezlo
skr. súhv.
Veľký pes
kypri
pluhom
týkajúca
sa ôs
Elemír
(dom.)
Serafín
(dom.)
južná
rastlina
rímske
číslo 106
staršie
mužské
meno
tade
jemná
tkanina
cit. rýchleho pohybu
koralový
ostrov
skratka
skratky
biblické
muž.meno
upevnia
do správnej polohy
programovací jazyk
mužské
meno
biblické
muž.meno
skr. uridíndifosfátu
rímske
číslo 4
solmizačná
slabika
skratka
pre a iné
MPZ
Ekvádora
odštiklo
zn. pre
lúmen
3. časť
tajničky
časť
celku
ženské
meno
skratka
pre okrem
iného
dúhovková
kôň
hnedej
farby
staršie
mužské
meno
Krížovka č. ­33
vzťahujúca sa
na orlov
pešky
lesklý
náter
zvedavo
hľadelo
druh
narkotika
menší
druh
cigár
1. časť
tajničky
programovací jazyk
vonná
látka
značka
hektára
údermi
narazím
nohavice
(hovor.)
ošatí sa
(hovor.)
vnútorný
priemer
požívaj
tekutinu
krása,
nádhera
(bás.)
kŕmna
ošípaná
únosca
Heleny
Hovorí slúžka panovi:
- Prepáčte mi pane, ale od prvého
od vás odchádzam.
- A čo sa deje, Anička?
- Ale, idem sa vydávať...
- Ale čo?...A budete to mať na novom
lepšie?...
(Dokončenie tvorí tajničku krížovky)
dohola
kruh
skr. pre
iteretur
bedliť
starenka
drží
v zajatí
(zastar.)
34
vysiala
vzorec
jodovodíka
rímske
číslo 1049
judejský
kráľ
údermi
drobia
maliarska
doštička
na farby
javor
(bot.)
2. časť
tajničky
Pomôcky: prudko
udreli
AED, rubato, kment, milý hlas
(bás.)
Baal, LPL
španielske
víno
Alžbeta
(dom.)
Anastázia
(dom.)
skratka
receptu
okuť
obuvnícka
drevená
forma
naplní
zeleňou
zn. pre
long ton
druh
slona
Krížovka č. 34
35
Príde žena na gynekológiu, ľahne si
na kozu a čaká. O chvíľu prídu dvaja
chlapíci v bielom, jeden sa jej pozrie
medzi nohy a usmeje sa, druhý sa jej
pozrie medzi nohy a taktiež sa usmeje.
Potom sa pozrú na seba,
usmejú sa a idú preč.
Žena za nimi volá:
- No moment, čo ste zistili?
(Dokončenie tvorí tajničku krížovky)
priviedol
muža
k ženbe
duté
miesto
nepríjemnosť
(expr.)
2. časť
tajničky
trhá
(kniž.)
predložka
s 2. pádom
orabujte
kto
sa lyžuje
pokryl sa
ľadom
napilo sa
po zjedení
niečoho
párnokopytníky
manželka
(hovor.)
ponáral
požívajte
tekutiny
zaryč,
vykríkni
omám
alkoholom
zabezpečoval
staršie
žen. meno
tvorca,
pôvodca
značka
pre inch
derivát
naftalénu
ženské
meno
rozhlasová
spoloč.
Guiney
jamina
choroba
kĺbov
Krížovka č. ­35
harmonizovať
dovleč
knôt,
po česky
pozerá sa
(expr.)
epocha
ozn. liet.
Etiópie
zn. decimetra
úžitok,
prospech
príkaz,
predpis
dosky
kamže?
Krížovka č. 36
vyvaľujete
oči
cit. hlasu
kvočky
medze,
hranice
sinavé,
modrasté
sýta
belasá
farba
36
posielať
(bás.)
plácha
na víne
dostal sa ale, avšak
do visiacej 2. časť
polohy
tajničky
tvoria
iskry
šomre
(expr.)
EČV Rim.
Soboty
3. časť
tajničky
vitím
utvoriť
deň prac.
pokoja
osobné
zámeno
zjačal
(expr.)
rúcho
(kniž.)
EČV
Prešova
rímske
číslo 151
lovom
získaj
slovesná
predpona
zažijete
haváriu
koralový
útes
Manžel sa ráno oholí a hovorí
manželke:
- Keď sa oholím, cítim sa o desať
rokov mladší...
Manželka na neho pozrie a hovorí mu:
(Dokončenie tvorí tajničku krížovky)
predložka
s 2. pád.
kleplo
dávali
do jedla
soľ
zn. rus.
lietadiel
najvyšší
výkon
druh
kazeínového
vlákna
vyhoľ
vodca
Hunov
zmrzačí
(zried.)
haraburda
Viktor
(dom.)
ženské
meno
rúcať sa
novoty
konár,
vetva
laterálna
spoluhláska
očierňuje
výstupok
v stene
grgal
1. časť
tajničky
štát
v jz. Ázii
nezatvoril
zapínadlo
bavlnená
tkanina
kameňolom
puzdro
(zried.)
nepochybne
vládca,
vladár
starorímsky
obetný
oltár
skr. pre
tohto
mesiaca
novinár
preš
1. časť
tajničky
ženské
meno
zužuj
pobudnúť
zo zadnej
strany
Pomôcky:
lanital, obida, RNG,
santonín
otočilo sa
?
Pomôcky:
ara, kris,
molino,
ordre
37
Obvinený vypovedá na súde
a sudca sa ho pýta:
- Poviete mi už konečne, kto bol váš
komplic?
- Nepoviem, ani za svet. Hádam...
(Dokončenie tvorí tajničku krížovky)
vzorec
bromidu
bórneho
Erik
(dom.)
konštrukcie na chovanie včiel
Félix
(dom.)
2. časť
tajničky
skr. pre
ad acta
často
letuje
život
(kniž.)
robí
bystrejším
prvok
zn. Fe
živočíšny
tuk
obdobie
kamennej
doby
obseje
maďarské
mužské
meno
zbežne
1. časť
tajničky
dezinfikujem
sírou
2
Príde Mara k lekárovi na prehliadku.
Ten ju dôkladne premeria, odváži
a potom hovorí:
- No, zdá sa, že ste trošku zakrpatená.
- A to už prečo?...
- Viete, s vzhľadom na vašu...
(Dokončenie tvorí tajničku krížovky)
začínam
niečo
robiť
zatajím
prejavujete 4. časť
pokoru
tajničky
vajcovod
(zool.)
žel. správa
Juž. Kórey
azda,
hádam
slabo
horieť
utajujem
spočíva
stíšite,
stlmíte
zostúpi
do bane
značka
hliníka
prekliata
(bás.)
väčšia
taška
plemeno
psov
bije sa
(expr.)
Adela
(dom.)
prejav
úctu
poolamuj
osud
v islame
oblizlo
preš
Pomôcky:
kismet,
varp,RSA,
KNR,fovea
vzbudí
záujem
jamka
(anat.)
3. časť
tajničky
značka
stroncia
vrecko
beda,
po latinsky
1. časť
tajničky
zmenšiť,
skrátiť
(expr.)
EČV
Nitry
porážka
v šachu
napichol
obyvateľ
Médie
bohyňa
zeme
skratka
štátu
Virgínia
seknutie
vonkajšia
pokrývka
tela vtákov
veľké
úsilie
tam
obsahujúca
lieh
japonská
lovkyňa
perlorodiek
druh
trhaviny
nech,
po česky
odpozoroval
(hovor.)
Krížovka č. 37­
Krížovka č. 38
ženské
meno
prikrývka
krku
drgáš
rímske
číslo 499
trauma
plstená
závesová
látka
38
často
orať
100 m
lúpaním
zbavia
kôry
juhoafrická
rozhlasová
stanica
kamenitá
sutina
jednotka
zn. aV
farba
(kniž.)
udrel
(hovor.)
zn. pre
long ton
omäť,
otlačiť
rímske
číslo 6
rodič
vypierala
blanokrídly
hmyz
recitátor
mäkká
stupnica
ovial
(kniž.)
príbuzenstvo
naúzko
2. časť
tajničky
značka
astátu
tvrdo
predsieň
(hovor.)
vzorec
oxidu
zinočnatého
potešil
(zastar.)
poldenár
(hist.)
3. časť
tajničky
skratka
leukocytu
v antike
svätyňa
múz
nádejam
sa
(kniž.)
zlí
duchovia
Pomôcky:
eolit, síl,
odlúpia sa
airdal,
ambit
písomné
potvrdenie
39
Opitého vodiča za volantom zastaví
policajt a vraví mu:
- Preboha, človeče, veď vy ste taký
opitý, že neviete stáť ani na nohách.
(Dokončenie tvorí tajničku krížovky)
dlážka
2. časť
tajničky
osobné
zámeno
doslovný
preklad
slova
sorta
hrozna
nakrúca
strieška
na čiapke
pospevujete
blaznelo
(hovor.)
sušienka
jesť
olovrant
4. časť
tajničky
mýlka
stará
zbraň
písmeno
gréckej
abecedy
rímske
číslo 55
dravá
ryba
kyrysník
(zried.)
osadník
prudko
sa hádže,
metá sa
Pomôcky:
Ma, otka,
erikit,
EI, meslo
lodná
kabína
napočíta
opliesť
dookola
2. časť
tajničky
nástroj
pri pluhu
štát
v jv. Ázii
deti
(v med.)
zn. lúmensekundy
baranie
mäso
buď živý
vyvierajúca
zo skaly
kosí
obilniny
žltohnedý
nerast
skratka
súhvezdia
Eridanus
vypierať
vzťahujúci sa
na lane
oxid
chrómnatý
skr. súhv.
Malý lev
rovno
vzorec
jodidu
tálneho
3. časť
tajničky
zn. elektrónvoltu
citoslovce
údivu
utískal
lomcujem
predpoludním
šepot
(bás.)
štát
v jv. Ázii
druh
kaučuku
1. časť
tajničky
záduch
zásobník
obilia
začínali
vidieť
meno
(z lat.)
volanie
na kačice
Estera
(dom.)
súdny
prísediaci
urobí
mladším
dalo
do obalu
Pomôcky:
útok
settler,
citoslovce
kalk, dutdupotu
ral, oseín
označenie
lietadiel
Írska
tri razy
teraz,
v tejto
chvíli
básnik
(kniž.)
trocha
namáča
snovala
odlišne
Imriška
(dom.)
štrkový
nános
rieky
dobývať
rudu
zatajujú
40
Manželka hovorí manželovi:
- Tamten muž hovorí, že ste rodina.
- Ale prosím ťa, veď to je úplný idiot.
Manželka na neho pozrie a hovorí mu:
(Dokončenie tvorí tajničku krížovky)
prvok,
zložka
sladké
kôň
s lysinou
na hlave
(zried.)
túz
Ľudovít
(dom.)
ženské
meno
časť usne
medzi
krupónom
a väzmi
Izidor
(dom.)
prešoval
spoločenský tanec
používateľ
ekavského
nárečia
babylonská
bohyňa
zeme
Klement
(dom.)
zvyklosť
diktovanie
koniec
(hovor.)
urobil
zamĺknutým
zn. pre
lambert
oblečiem
(kniž.)
kostný
kolagén
(biol.)
znížený
tón H
1. časť
tajničky
kopaním
skypril
pôdu
medzinárodná
zmluva
skr. pre
a dato
spaľujeme
Krížovka č. ­39
Krížovka č. 40
41
Jožkovi kúpili rodičia psíka
a na druhý deň sa ho kamarát Petrík
pýta:
- A má ten pes rád aj deti?
(Dokončenie tvorí tajničku krížovky)
pásik
na nohaviciach
uniformy
1. časť
tajničky
zbil
(expr.)
stalo sa
početnejším
zn. pre
kilopascal
2. časť
tajničky
100 m2
vyjadrujem
rozpaky
cit. "ehm"
chlipkáme
české
mužské
meno
trak
syn boha
Fauna
pridali
zdvih
nohy
pri tanci
strhnutie
značka
decimetra
morský
rak
Pomôcky:
kuan, YS,
talkum,
Elaf
urobená
z antilopej
kože
kúpeľ
(tur.)
drví
na prach
rozrezať
neoklep
často
kadí
značka
hliníka
Alexander
(dom.)
japonská
nár. hra
kto vie
skákať
srkot
(kniž.)
tkáčsky
stroj
týkajúca
sa rakov
veľký
kláštor
goniometrická
funkcia
EČV
Malaciek
2. časť
tajničky
označenie
lietadiel
Salvádora
rapkal
šklbe
značka
argónu
mastenec
(miner.)
Alojzia
(dom.)
ponáraj
rob riasy
mačkovitá
šelma
Krížovka č. 41­
fotelka,
kreslo
mužské
meno
tutohľa
otec
(hypok.)
otrava
skr. pre
iteretur
značka
samária
aktivizuj
(zried.)
túžiť
(bás.)
prestanem
hrať
skratka
majora
slabo
horí
moletný
(hovor.)
sťa
odvolala
(kniž.)
1. časť
tajničky
citoslovce
odporu
žmurkalo
spôsobil
sípnutie
útoč,
napádaj
obrnený
transportér
zn. pre
oersted
spevavý
vták
strmý
svah
stiekol
(kniž.)
narieka,
bedáka
akíže
zbohom
(z franc.)
Príde čašník do kuchyne a hovorí
kuchárovi:
- Ten hosť vzadu chce porciu
kačaciny.
- Kačacinu nemáme, zostala
len husacina.
- Ale on chce kačacinu a nie husacinu.
- No dobre, tak mu...
(Dokončenie tvorí tajničku krížovky)
vyjadrenie
nesúhlasu
nášho
letopočtu
zobral
(zastar.)
druh
horniny
bolestný
vzdych
harmonicky
súprava
nádob
trhá
(kniž.)
obyvateľ
Írska
zmýlil sa
(hovor.)
42
3. časť
tajničky
odchylne
maškrtím
(kniž.)
týkajúce
sa noci
citoslovce
výsmechu
dezinfekčný
prostriedok
kľúčom
otvorila
niečo
zamknuté
koktajú
smrť
(v med.)
všetko,
po česky
prúdenie
vody
skokom
prekonajú
druh
závory
polotuhá
látka
hladkám,
pohládzam
Pomôcky:
lavra, go,
Akis, hamam, arza
skratka
odseku
druh
hoboja
veľmi
blízko
brús
na kosu
odplavil
(zried.)
Krížovka č. 42
43
Opitý policajt zastaví opitého vodiča
a pýta sa ho:
- Pán vodič, prečo šoférujete dvaja?...
(Dokončenie tvorí tajničku krížovky)
soľ
Pomôcky:
kyseliny
Iola, kris,
chlorodaina,
vodíkovej
omos
2. časť
tajničky
litovská
národná
pieseň
škrabka
na pluh
obtrel
1. časť
tajničky
druh
dýky
naširoko
roztiahni
roľnícke
družstvo
toliar,
po česky
chyba
(hovor.)
unesenie
rozhlasová
sp. Laosu
Mešek
(dom.)
vyčítavo
napomínam
3. časť
tajničky
trstinová
cukrovina
nevyhnutná
básnik
(kniž.)
2. časť
tajničky
Pomôcky:
uvádzaj
terátum,
Iola, ANP, do činnosti
loran
nemaj
zisk
skrutkovitý
pohyb
General
Motors
3. časť
tajničky
citoslovce
údivu
nástroj
na lúpanie
rímske
čislo 999
vydávajú
rev
naparuj
divne,
čudne
kde?
?
Krížovka č. 43­
oviniem
driek
opaskom
nastúpenie
potom
má spád
obyvateľ
Srbska
podaj
opis
otravné
látky
dočasne
úradne
zaberať
1. časť
tajničky
naláka
(expr.)
volanie
na kačice
Štefan
(dom.)
zákrok
v džude
EČV Veľ.
Krtíša
priraďovacia
spojka
značka
erbia
očkujem
(hovor.)
psovitá
šelma
plech
na pečenie
cesta
(z lat.)
hraním
opotrebuje
vrchol
sťažňa
lode
tlač. ag.
Mexika
natretá
maslom
netvor
(lek.)
minerálna
látka
vrúbeľ
(ovoc.)
počúva
(zastar.)
orabuje
velikán
(kniž.)
skracoval
hokejový
klub
často
seká
V kaviarni sedí hosť od obeda
do neskorého večera pri malom pive.
Pred záverečnou privolá hlavného
a hovorí mu:
- Platím!
(Dokončenie tvorí tajničku krížovky)
ostrov
z atolu
ľahký
uhľovodík
apretačná
látka
zadná
Pomôcky:
inlay, me- časť nohy
dodrv
lado, RNL,
na kúsky
vazári
44
grécke
písmeno
stúpenec
ateizmu
veľkostatkár
Anna
(dom.)
dievčatá
(hypok.)
vďačnosť
Izidor
(dom.)
dcéra
kráľa
Euryta
solmizačná
slabika
dcéra kráľa Euryta
hybko,
vrtko
ramenný
kĺb
sústava
navigácie
víťazná
korisť
skr. pre
telefón
vložka
do zuba
obyvateľ
Ruska
letmo
urobila
čiaru
stávala sa
redšou
špliechajú
(expr.)
vzťahujúca sa
na lane
zn. pre
meganit
EČV
Tvrdošína
lekár
(hovor.)
zamračená
MPZ
Islandu
drozd,
po česky
vzorec
nitridu
uránu
míňate
(hovor.)
citoslovce
prekvapenia
poodlamujem
Krížovka č. 44
45
Dekan sa pýta študenta:
- Študent, prečo ste sa rozhodli
študovať práve na našej fakulte?
- Ale...
(Dokončenie tvorí tajničku krížovky)
štyridsať
(arch.)
1. časť
tajničky
priamočiary
pohyb
lyže
kráčaš
rastlina
so žltým
kvetom
MPZ
Albánska
zadusil
oddelí
niečo
prilepené
pooblepujte
horský
pešiak
(zastar.)
stratí
reč
neprekáža
šinter
skratka
štátu
Arkansas
mužské
meno
druh
pušky
mädlíte
(kniž.)
sarmatský
jazdec
Oldrich
(dom.)
omám
alkoholom!
glg,
glgnutie
3. časť
tajničky
mutant
(biol.)
spoločenská
tireda
(hist.)
slávnostná
sieň
batoh
cumľal,
cmúľal
programovací jazyk
naliepal
ozn. liet.
Etiópie
textilná
rastlina
lúčna
rastlina
kutica,
kamrlík
papaín,
po česky
citoslovce
smiechu
silný
hrubý
baliaci
papier
citoslovce
ľútosti
pooberajú
plod
limetky
posielal
rímske
čislo 51
obkrútil
judejský
kráľ
Amatérska
atlet.asoc.
behom
obišlo
skratka
knokautu
rímske
číslo 6
časť
celku
Gynekológ vraví mladej pacientke:
- Tak sa vyzlečte, dievčatko!
Pacientka sa rozpačito vyzlieka
a červená sa.
Keď to lekár vidí, opatrne sa jej pýta:
- Už vás niekedy niekto prehliadal?
(Dokončenie tvorí tajničku krížovky)
ľadovcové
kary
rajčinová
šťava
nymfa premenená
na kvet
lososu
zn. pre
ounce troy
tlač. ag.
Austrálie
veľmi
vzácny
bledý
nerast
mlčanlivo
vzorec
nitridu
uránu
skratka
štátu
Arkansas
Pomôcky:
kansan,
saltant,
Asa, GTL
orgán
na ľudskej
tvári
grécka
bohyňa
pomsty
šplhám sa
EČV
Topoľčian
zúrivo
(expr.)
umelý
jazyk
po troche
jedla
(expr.)
obrúsil
pilníkom
tlačením
zovrel
štát
v jz. Ázii
očná guľa
(zastar.)
súhrn lán,
lanovie
nepooral
vták
z rodu
piniek
grécke
písmeno
myslelo
(bás.)
utľapkal
(expr.)
opitosť
(expr.)
2. časť
tajničky
lasicovitá
šelma,
norka
páchaj
lúpež
menšia
lesa
zadná
strana
mince
cit. poháPomôcky:
spolučlen
ňania koňa
Alán, mespolku
2. časť
ru, alpín,
(zastar.)
ruman
tajničky
prisťahovalec
značka
ústnej
vody
Kornélia
(dom.)
zješ
za niečím
sníva
(kniž.)
Pomôcky:
oules, ramia, Ate,
lomps
druhá
ľadová
doba
(geol.)
ženské
meno
46
3. časť
tajničky
dieťa
bez rodičov
figúra
v krasokorčuľovaní
EČV
Partizánskeho
stratil
rodičov
na tomto
mieste
skratka
doktora
často
meria
1. časť
tajničky
!
Pomôcky:
mond,
meidal, davyn, AAP
Krížovka č. 45­
vhodný,
vyhovujúci
Krížovka č. 46
vývojové
štádium
hmyzu
47
Príde Mara na spoveď a spovedá sa:
- Pán farár, zhrešila som,...podľahla
som Janovi...
- A to si sa nebránila?...
(Dokončenie tvorí tajničku krížovky)
trhan
(pejor.)
blúdila
(kniž.)
Anna
(dom.)
utvára
penu
druh
narkotika
hnusia,
hania
neskoršie
miskovito
ohnutá
dlaň
kudlatý
pes
(expr.)
buď živý
ochranná
značka
výrobku
vyznavač
hinduizmu
vďaka
(kniž.)
Pomôcky:
RDP, Kaa,
nažka, Lolek, em
počula,
začula
(zastar.)
kužeľovité
figúrky
niekoľko
včas,
skoro
sinka
pod okom
zn. pondsekundy
väčšia
stavba
omámiť
alkoholom
1. časť
tajničky
nervy
(zastar.)
postĺkal
búchaj
(expr.)
sotiť
dovnútra
Opitý chlap strká kľúč do dvierok
pouličnej lampy a nie a nie otvoriť.
Ide okolo policajt, chvíľu ho pozoruje
a potom hovorí:
- Skúste silno zabúchať...
(Dokončenie tvorí tajničku krížovky)
otrhať
značka
pre spat
húština
had z Knihy džunglí
slovenský
sochár
odraz
svetla
Pomôcky: ozn. liet.
JuhoZU, oak,
africkej
Pribiš,
republiky
abies
stával sa
čiernym
3. časť
tajničky
puška
(hovor.)
značka
pre skot
dôkladne
upeč
zem, pôda
(kniž.)
vyvíja
tlak
lesný
vták
2. časť
tajničky
znížený
tón E
o dva
poltóny
smúti
maškrta
(kniž.)
rúbal,
sekal
obrodenie
značka
ruténia
šaty,
oblečenie
úžerníctvo
chlpatá
bylina
rímske
číslo 999
zostúpiš
dolu
osobné
zámeno
ponor,
pohrúž
48
ofrflú
(expr.)
zlodej
(hovor.)
slabý
šuchot
prípitok,
zdravica
(kniž.)
existoval
priezračné
územie
pod vládou
chána
technický
toluén
český
maliar
a grafik
veľmi
sa opili
(expr.)
napustia
moridlom
väčší
chvostík
pevne
uzavreté
spoločenstvo
neveľa
máčala
v roztoku
dub,
po anglicky
maska
(zastar.)
žilová
hornina
značka
hliníka
rozhlasová
spoločnosť Portugalska
suchý
nepukavý
plod
skratka
štátu
Rhode
Island
oslovenie
matky
poľovať
plakať
(bás.)
1. časť
tajničky
ospanlivo
produkt
včiel
Amália
(dom.)
nadstavba
prednej
časti
paluby
čoskoro,
onedlho
potiahlo
nosom
hlien
2. časť
tajničky
dub, po
anglicky
3. časť
tajničky
istota
(kniž.)
rozdeľuje
na 4
čiastky
Pomôcky:
aplomb,
bak, oak,
karit
skratka
okultného
krvácania
štvorček
(typ.)
cit. nespokojnosti
jedľa
(bot.)
ozn. liet.
Etiópie
vyzlečiete
Anastázia
(dom.)
počastuješ
Krížovka č. 47­
Krížovka č. 48
MPZ
Islandu
49
Stretnú sa dvaja kamaráti a jeden
hovorí:
- Ahoj, kam ideš?
- Na pivo.
(Dokončenie tvorí tajničku krížovky)
prudko
chytilo
(expr.)
1. časť
tajničky
dolu
(bás.)
zbav
ostrosti
otáčavá
časť
stroja
2. časť
tajničky
obyvateľ
Írska
zváraním
pripoj
české
muž.meno
obrat,
zvrat
búralo,
rúcalo
(kniž.)
grécky
boh
zatýkací
rozkaz
truhla
(kniž.)
relácia,
proporcia
zberal
(kniž.)
stavba
pre súbor
úľov
dobytčí
výkal
poľovali
iné,
odlišné
obilniny
let. spol.
Juhoafrickej rep.
pridelenec
druh
orientálneho likéra
kamže?
maďarské
mužské
meno
druh
kužeľosečky
zdĺhavo
robiť
(expr.)
grécke
písmeno
skončiť
šitie
ťažko
robil
chorý
na maláriu
pštrosovitý vták
2. časť
tajničky
pošleš,
odošleš
mohutné
zviera
výdatne
poliali
znak
zemana
inšpekčná
prehliadka
poľovačka
fňukať
(expr.)
keď
značka
amerícia
mužské
meno
teplom
rozpúšťajte
druh
trhaviny
nehlasuj
živá
bytosť
primát
Erika
(dom.)
grécke
písmeno
ohrady
pre ovce
zomierala
cudzia
bankovka
hudobný
nástroj
ručný
nástroj
na rytie
nasýtený
uhľovodík
mračno,
chmára
načúvam
(hovor.)
Príde Róm na úrad práce a hovorí:
- Hľadám si robotu...
- No, máme tu voľné miesto riaditeľa
banky.
- Robíte si zo mňa srandu?...
(Dokončenie tvorí tajničku krížovky)
gibon
bieloruký
beda,
Pomôcky:
krvná
po latinsky
imid, vae,
zrazenina
bitka
ibidem,
(lek.)
(expr.)
dutar
hrdinská
báseň
hnedožltá
farba
Romana
(dom.)
staršie
ženské
meno
učenec
(z ind.)
malý
lopúch
dravý
vták
1. časť
tajničky
rukopis
zn. elektrónvoltu
sekajte,
rúbte
samopal
obmena,
modifikácia
tamže
(kniž.)
druh hliny
hrdlo
potajomky
programovací jazyk
sekundárny
amid
otrava
rapina
(zried.)
potri
mazivom
trochej
značka
pre terajoule
Pomôcky:
rubelán,
LPL, moa, berie si,
dynamon, čo sa dáva po česky
lar
úplne
prirazí
zapar
50
trocha,
máličko
(hovor.)
bezohľadný ničiteľ
programovací jazyk
čínske
žen.meno
zasmolilo
sa
?
Pomôcky:
SAA, raki,
aret, LPL,
mamatha
Krížovka č. 49­
urobiť
karikatúru
Krížovka č. 50
51
U holiča sedí na kresle malé
dievčatko a spadne mu na zem
žuvačka. Rýchle ju zodvihne
a šup s ňou do úst. Holič to zbadá
a pýta sa jej.
- A nemáš ju chlpatú?...maličká.
Dievčatko sa na neho nevinne pozrie
a vraví mu:
(Dokončenie tvorí tajničku krížovky)
kryt
motora
auta
obriadil
(hovor.)
skratka
súhvezdia
Povozník
rehoľník
plod buka,
bukvica
1. časť
tajničky
skr. pre
ad acta
dôkladne
posudzuj
znudia
kovové
platidlo
lámaním
odstráni
strmé
2. časť
tajničky
dáždnik
(hovor.)
čečina,
ihličie
sedliak
(z chorv.)
biblické
mesto
v údolí
Jordánu
Leo
(dom.)
týkajúca
sa ôs
Anna
(dom.)
ženské
meno
americký
herec
ženské
meno
Krížovka č. 51­
sladkovodná
ryba
obtočil
Matej
(dom.)
ľadovcové
kary
nasávacia
poplatky
štátu
Ľudmila
(dom.)
skr. pre
štátny
tlačilo sa
kývalo
pomeria
ukazovacie
zámeno
lepiť sa
od
(z lat.)
výrobca
šidiel
uschol
syn boha
Fauna
autonómna oblasť
andradit
(miner.)
druh
narkotika
premenná
hviezda
skratka
knokautu
spadol
(expr.)
usporiadateľ
(zastar.)
zmenšia
(zried.)
2. časť
tajničky
nasýtený
uhľovodík
bojuj
značka
lutécia
textový
editor
kúrením
vyhriala
riedke
tkanivo
(text.)
obracaj
listy
v knihe
míňaš
Oskár
(dom.)
skr. štátu
Kentucky
úhor, po
nemecky
Hovorí podnikateľ svojmu
zamestnancovi:
- Pán Kukučka, vy ste veľká
opora našej firmy. Neviem,
ako by sme bez vás vydržali, ale...
(Dokončenie tvorí tajničku krížovky)
románska
minca
rozumní
ľudia
(kniž.)
stredoveký
hrad
rozvíril
koná sa
52
strojene
chránený
pevný
kryt
Pomôcky:
scudo, tela, oules,
alni, ail
nešikovný
človek
(pren.)
pohybový
ústroj tela
žiak,
po česky
vodná
rastlina
zadusme,
uhasme
búraním
utvorí
regionálne
združenie
3. časť
tajničky
druh
liatiny
javor
(bot.)
100 m2
stúpenec
stoicizmu
obťažkal
(zastar.)
druh
cukríkov
1. časť
tajničky
skratka
výskumného
ústavu
skr. ambulancie
kvantový
generátor
popásam
alpský
škriatok
vyzúval
konzervuje
dymom
mužské
meno
kmital
obchodný
zástupca
tam
Pomôcky:
Akis, aplom, acer,
Jericho
vyvýšená
rečnícka
tribúna
(archit.)
košíky
Pomôcky:
kastel, ambona, Aur,
Aal, težak
druh,
sorta
Igor
(dom.)
3. časť
tajničky
horská
kaukazská
osada
veľmi
zbilo
(hovor.)
Krížovka č. 52
53
Stojí nahá žena pred zrkadlom
a hovorí manželovi:
- Som odpudzujúca, tučná a mám
kopu vrások. Rýchlo potrebujem
nejaký kompliment. Drahý, povedz mi
niečo pekné!
(Dokončenie tvorí tajničku krížovky)
Pomôcky:
dunit, ronal, Anat,
abaka
veľký
okrúhly
žulový
kameň
4. časť
tajničky
ozdoba
svetelný
úkaz
Aurélia
(dom.)
1. časť
tajničky
nastrihnutie
bránením
ochráni
konský
postroj
(hovor.)
časť
klenby
krkva
(lek.)
2. časť
tajničky
škriepilo
sa
mužské
meno
skr. pre
tohto roka
vytýčený
smer
Pomôcky:
remonta,
agrafa,
karnis
chumáč
trávy
znášajte
utrpenie
výtlačok,
po česky
prostriedok
rozrezávali predtuchy
styk
vialo
(kniž.)
Anastázia
(dom.)
juhoázijská
rastlina
rímske
číslo 499
3. časť
tajničky
značka
ruténia
potrhával
bohyňa
úrody
5. časť
tajničky
3. časť
tajničky
plačú
(expr.)
prejavil
porozumenie
krvný
obraz
staré
mince
rozpúšťaj
Kornélia
(dom.)
šúľok,
klások
dvojitý
objektív
moderná
prinášaj
Petronela
(dom.)
stredná
hodnota
značka
pre gray
egyptská
bavlna
zomieľam
Nemecká
umelecká
agentúra
na 10.
mieste
značka
amerícia
natreli
lakom
iná,
odlišná
chôdza
uctievanie
obrazov
svätých
obyvateľ
Ríma
lietadlo
(hovor.)
54
Krížovka č. 53­
týkajúca
sa dlane
kričiaci
človek
moletný
(hovor.)
osem,
po nemecky
kanadská
kuna
skratka
knokautu
1. časť
tajničky
ozdobná
spona
uskutočňoval
mladý
kôň
vo výcviku
Pomôcky:
mako, dagor, meán,
nard, DKA
buchni
ťažkým
predmetom
široká
dolina
Margita
(dom.)
súboj
rozrýva
popod
Hovorí manželka manželovi:
- Keď umriem, rozsyp môj popol
na záhrade!
Manžel na ňu vyvalí oči a hovorí:
- To určite,...
(Dokončenie tvorí tajničku krížovky)
spevavý
vták
vlnovec
(archit.)
očuchá
knísanie
prsia
Vavrinec
(dom.)
vzorec
sulfidu
vanádnatého
citoslovce
nárazu
obyvateľ
Kanady
uvoľni
cestu,
ustúp
tenké
kúsky
chleba
rúročka
Amatérska
atletická
asociácia
2. časť
tajničky
čistiaci
úloha
herca
Pomôcky:
klenák,
plika,
pekan
chcela
(zastar.)
vzlyknutie
zručný
kúsok
hlbinná
hornina
manilské
konope
značka
ruských
lietadiel
(Antonov)
Emanuel
(dom.)
koč
volala sa
(kniž.)
Irena
(dom.)
sieť
na chytanie rýb
(hovor.)
ikarovská
Krížovka č. 54
55
Muž číta noviny a po chvíli hovorí
manželke:
- Závidím tým mohamedánom.
Tu píšu, že môžu mať aj štyri ženy...
Žena na neho pozrie a hovorí mu:
(Dokončenie tvorí tajničku krížovky)
značka
lutécia
2. časť
tajničky
schmatol
(expr.)
hlasujú
kypriť
pôdu
pluhom
dýchavica
(lek.)
acetylovaná
bavlna
liturgické
spevy
lomoz
(kniž.)
v minulosti
správny
celok
syn kráľa
Strofia
stoh
slamy
skr. pre
letecké
krídlo
Pomôcky:
funktor,
AAP, kotopa, dipyr
zjavne
(expr.)
rímske
číslo 49
náhla
zásadná
zmena
nevzdialim
sa
z miesta
ohybné
slovo
ázijský
odev
chlieb
(v med.)
zväz,
spolok
1. časť
tajničky
lalotanie
zlostník
znoj
bod
(kart.)
tvrdohlavá
ión,
po česky
spojili
sponkou
kľúčom
zatvorila
tlesneš
začať
tlieť
formoval
do vĺn
Estera
(dom.)
druh
cukríkov
tlač. ag.
Austrálie
časť noža
(archeol.)
Pomôcky: muž.meno
zn. pre
rap, roks,
PdA, Lac, foot per
second
YV, point
značka
ruských
lietadiel
končatina
rúbaním
odstráni
dookola
privábme
skratka
elektrokardiografu
prvok
zo skupiny
lantanoidov
sieň
Krížovka č. 55­
značka
pre knot
skratka
juniora
prostriedok
na vyjadrenie deja
striebrolesklý
kov
56
zdokonaľovali sa
cvičením
jednotka
zn. B
hlieny
v nose
kričať
(expr.)
Alena
(dom.)
zlato, po
španielsky
odlomilo
Príde muž z mesta a hovorí manželke:
- Pozri, kúpil som ti zlatý prsteň!
- Jéj,... ďakujem,...a je to
pravé zlato?
- Samozrejme...
(Dokončenie tvorí tajničku krížovky)
značka
astátu
druh
lepidla
odroda
skapolitu
MPZ
Venezuely
písomná
správa
džugá
(expr.)
veľmi
tvrdý
nerast
máličko
(hovor.)
ohmatal
predstavený
kláštora
skr. Švajčiarskej
strany
práce
Pomôcky: posvätný
zákaz
sarong,
hrabe,
panis,
kutá
AN, oro
dieťa
pozorovateľ
obrazy
svätých
kožný
maz, loj
opäť,
znova
Oskár
(dom.)
náuka
o idiómoch
zlostník
(expr.)
zákop
pre vojaka
politické
útočisko
rod tráv
skratka
pre tohto
roka
skratka
súhvezdia
Jašterica
zenový
budhizmus
skul
strýkovia
(hovor.)
2. časť
tajničky
mužské
meno
týkajúca
sa ciev
skratka
pravej ruky
fosfid
vanádu
poranenia
hudobná
stupnica
udreli
nohou
mužské
meno
maškrtiť
(expr.)
Pomôcky:
Pylades,
dyspnoe,
sebum
1. časť
tajničky
rehoľa
Krížovka č. 56
ľahká
usadená
hornina
57
Príde Anička zo školy domov
a hovorí mame:
- Dnes som ukazovala v škole
chlapcom stojku na hlave.
- No, dúfam, že ti nevideli gaťky...
(Dokončenie tvorí tajničku krížovky)
Pomôcky:
Last, kambala, tenorit, boryt
prvok
zn. Co
oblasť
okolo
niečoho
poháňalo
obruby
obrazov
skratka
antibiotík
syn kráľa
Tézea
naliehanie
zakaľuje
veľmi
zbijem
(hovor.)
morská
ryba
polia
vysoký
mužský
hlas
dávenie
(lek.)
rumunská
let. spol.
kovová
nádoba
zadováž
jedna
z nýmf
nacieli
Pomôcky:
Joel, ail,
kyat, valor, inia
EČV
Rimavskej
Soboty
nechtík
nemecký
dirigent
(James)
malý dom,
domček
horská
kaukazská
osada
topoľ
biely
(bot.)
utešuj
obkrútil
Ivan
(dom.)
obúchala
(expr.)
zbavovala
nejakého
obmedzenia
opätovne
uveď
do funkcie
kurzívové
písmo
Krížovka č. 57­
urobil
kyslým
skr. pre
telefón
často loví
citoslovce
odporu
von
(hovor.)
stával sa
surovým
chémia
(zastar.)
listnatý
strom
biblické
muž.meno
mohamedánsky
boh
druh
delfínovcov
prúdenie
vody
kovaním
zhotoví
citrusové
ovocie
značka
pre inch
1. časť
tajničky
opísanie
Eleonóra
(dom.)
posielal
zatarasovali
aerosólová
úprava
zvýšený
tón C
Nina
(dom.)
koralový
útes
omotajte
stúpenec,
žiak
múry
tlakom
získava
tajne
niečo
robil
skr. pre
ibidem
štrngal
Rozprávajú sa dvaja kamaráti:
- Počuj, Jožo,...keby som sa vyspal
s tvojou ženou, boli by sme potom
rodina?
- Jožo pozrie na Fera, potľapká ho
po pleci a hovorí mu:
(Dokončenie tvorí tajničku krížovky)
rad
písmen
medený
obor
menová
jednotka
v Mjanmarsku
jednoklonný
nerast
58
akademický
titul
sviežo
hodnota
(peňaž.)
skratka
obvodného
kokosový
orech
taroková
karta
spôsobuje
bolesť
darca,
sponzor
Otília
(dom.)
potom
vzorec
jodidu
draselného
neobutá
mútil
rímske
čislo 51
2. časť
tajničky
stáva sa
sladkým
ta
vysoká
bylina
(bot.)
1. časť
tajničky
Pomôcky:
odskočeemesis,
nie
RI, Lóra,
Talos
zorte
dookola
vôkol
2. časť
tajničky
3. časť
tajničky
telocvičné
náradie
drobné
morské
živočíchy
Pomôcky:
Kalypso,
tangor,
Akamás
kto hľadá
a dobýva
zlato
Krížovka č. 58
blúdil
(kniž.)
MPZ
Indonézie
citoslovce
nezáujmu
59
Stoja manželia v ZOO pri klietke
s gorilou a zrazu gorila vtiahne ženu
dovnútra a začne z nej strhávať šaty.
Žena sa otočí na muža a reve:
- Jožo, čo mám robiť?...
Manžel jej pokojne odpovie:
- No čo,...
(Dokončenie tvorí tajničku krížovky)
skočil
(hovor.)
3. časť
tajničky
čin,
úkon
nekvalitné
víno
z výliskov
Albert
(dom.)
1. časť
tajničky
veľký pes
hnačka
lyžiarske
preteky
rinčanie,
štrngot
zastrihol
liehový
nápoj
bohyňa
zeme
rakúsky
maliar
cenina
bolesť
v uchu
(lek.)
2. časť
tajničky
skade,
odkiaľ
náhle
ochabnutie
pýta
(expr.)
semitský
boh
4. časť
tajničky
vojenská
akadémia
terénne
vozidlo
uprostred
skratka
výkonného
výboru
týkajúce
sa lane
skratka
klavíra
často
tešem
bíjaval sa
tím,
po česky
striedate
podvádzame
zotrel,
utrel
zavesia
(hovor.)
namotaj
vzorec
oxidu
hlinatého
Pomôcky:
ail, aura,
oolit, ozt,
malm
otrava
Mária
(dom.)
stávala sa
sladkou
dvojhláska
tenký
žliabok
telesná
slabosť
zn. pre
lambert
zbalamutím
2. časť
tajničky
orientálna
tanečnica
obťažoval
vetrík
pleskot
rybie
vajíčka
predzvesť
záchvatu
vialo
(bás.)
Pomôcky:
červík
otagra,
pápežská
insula,
listina
almea
klam
(kniž.)
prianie
Jano ide prvý raz na rande
s dievčaťom a pýta sa jej:
- Anička,...a koľko vážiš?...
- Päťdesiatpäť kíl Janko. A prečo
to chceš vedieť?
- Vieš, mama mi povedala, aby som...
(Dokončenie tvorí tajničku krížovky)
sťahovavý
vták
plač,
fňukanie
vrchný
oddiel
jury
obyvateľ
Gálie
poolamuj
urobená
z koky
Adam
(dom.)
EČV
Trenčína
oxid
titánatý
tamtá
Klub
českých
turistov
zn. pre
nautical
mile
horská
kaukazská
osada
príťažlivá,
pútavá
omotaj
čulá,
čerstvá
3. časť
tajničky
beda,
po latinsky
cencúľ
druh
horniny
60
skoval
upili si
(expr.)
horia bez
plameňa
zn. pre
ounce troy
dalo
do obalu
začni
rozhovor
s niekým
vzorec
sulfidu
indnatého
ženské
meno
značka
telúru
klopkaj
budhistickí
mnísi
sladkovodná
ryba
oblizuj
1. časť
tajničky
ostrov
(geogr.)
anóda,
po česky
kôň sivej
farby
skr. pre
otravné
látky
zároveň,
súčasne
nachytal
Starogermán
odsekol,
zoťal
Pomôcky:
Alaman,
Gran, Ma,
vae, lora
urobil
rýchly
pohyb
niečím
Krížovka č. 59­
Krížovka č. 60
mužské
meno
61
Hovorí malý synček otcovi:
- Oci, chcel by som pomôcť jednému
starčekovi. Dáš mi na to euro?...
- Pravdaže synáčik,...je to od teba
veľmi šľachetné...
Tu máš dve eurá,...a kde je ten
úbohý starček?...
(Dokončenie tvorí tajničku krížovky)
šelma
s čiernou
srsťou
1. časť
tajničky
ponor,
pohrúž
áno
(z angl.)
tlačením
zdeformovať
vec
označená
písmenom A
nenatrč
americký
spisovateľ
1. časť
tajničky
striekanie
cudzopasný
hmyz
Anna
(dom.)
často
máča
škrabák
(tech.)
základné
imanie
zmierňujem
druh
fotografického
papiera
liečivá
bylina
posielať
oraním
dostaň
do zeme
ostarievalo
rímske
číslo 1006
cvičná
skladba
2. časť
tajničky
bylina
so žltými
kvetmi
manželka
kráľa
Alkinoa
netvor,
obluda
miesta,
kde sa
premietajú
filmy
grafická
technika
búrať,
rúcať
(kniž.)
kaprovitá
ryba
Olympán,
po česky
Krížovka č. 61­
utrápil
4. časť
tajničky
Alžbeta
(dom.)
zor isté
množstvo
cudzie
muž.meno
druh
citary
výhonok
značka
amerícia
3. časť
tajničky
Anton
(dom.)
jazdec
s kopijou
ale,
avšak
pytliak
ženské
meno
zatnem
chvíľami
požívaj
tekutinu
kto hádže
diskom
skr. štátu
Delaware
kríženec
dravcov
hraním
opotrebovala
cudzie
žen.meno
na stom
mieste
Príde žena do väzenia a hovorí
dozorcovi:
- Nemohli by ste môjmu mužovi dať
nejakú ľahšiu prácu?
- A myslíte si, že nalepovanie známok
je ťažká práca?
- Nalepovanie?...
(Dokončenie tvorí tajničku krížovky)
obviažu
kučera
obdobie
ľudského
života
Pomôcky: oslovovalo
Ea, iva,
zámenom
Aréta,
"oni"
kora
rímske
číslo 2100
jednoduchý stroj
puzdro
2. časť
tajničky
medzi
(kniž.)
62
trójsky
hrdina
dlhotrvajúca
choroba
často
konať
vzorec
sulfidu
irídnatého
rod tráv
kananejská bohyňa úrody
obyvateľ
Šariša
grécky
boh
mužské
meno
súš,
pevnina
posvätný
obraz
okresný
výbor
bije
(det.)
druh zosilňovača
zn. pre
nanotesla
ťažko,
obťažne
(expr.)
mužské
meno
dokončil
mletie
debna
(hovor.)
boril
(kniž.)
skratka
súhvezdia
Malý voz
Pomôcky:
Eneas, hulán, Anat,
leopon
rozsiatie
niečoho
kasá,
vyhŕňa
solmizačná
slabika
3. časť
tajničky
vydupe,
dupaním
upraví
vytvor
Pomôcky:
UMi, mavar, šáber,
Notos
míňaš
peniaze
Krížovka č. 62
kývli
zápasiská
neexitujete
atóm,
po česky
dokoval
alpský
škriatok
muži,
chlapi
asýrsky
boh
citoslovce
radosti
63
Vráti sa zákazník do obchodu
a hovorí predavačke:
- Pani, vy ste sa zmýlili o 50 eur!...
Predavačka sa na neho pozrie
a hovorí mu:
- Je mi ľúto, ale to ste mali reklamovať
ihneď...
(Dokončenie tvorí tajničku krížovky)
Pomôcky:
lés, vachta, ségel,
PAA, arza
ináč
(hovor.)
1. časť
tajničky
štúdium
(hovor.)
neprízvučná
časť
stopy
český
herec
(Josef)
staršie
mužské
meno
úver
(kniž.)
druh
cukríkov
orientálne
krajiny
rozkvitnutie
hajdúch
existuješ
väčší
vták
približne
(hovor.)
syn boha
Lynkea
staroslovanská
bohyňa
úrody
tlačová
agentúra
USA
vdychoval
rozprášené liečebné roztoky
zoštátňovanie
udreli
(expr.)
jednotka
zn. P
javilo sa,
ukazovalo sa
osteň
mohla,
stačila
skratka
pre
Elektrárne
Nováky
značka
zirkónia
mliečny
pokrm
krmivo
Pomôcky:
pre vtáky
Gauss,
sipoj, Ure, nemecký
fyzik
gabro
klenot
z gagátu
jemná
hlina
ženské
meno
padol
do vody
Leokádia
(dom.)
nasávala
etiópsky
hodnostár
solidárnosť
silno
tiekol
temnota
môže
Krížovka č. 63­
Krížovka č. 64
2. časť
tajničky
alegória
(kniž.)
anglický
chemik
francovka
prudko
zatvoril
žobronili
Liliana
(dom.)
brezový
háj
americkí
Indiáni
príbeh
života
egyptský
boh slnka
syn kráľa
Telamóna
mužské
meno
skr. súhv.
Eridanus
skr. pre
iteretur
mesto v
Rumunsku
prejavuje,
dáva
najavo
očaril,
očaroval
obtrel
značka
zirkónia
upäto
(kniž.)
údaj
o mieste
bydliska
dosucha
skr. pre
nášho
letopočtu
1. časť
tajničky
cengot
(expr.)
predložka
s 2. pád.
vyvretá
hornina
pevná
tkanina
sulfid
nikelnatý
utečie
klamstvo
zn. pre
miligram
v pohybe
(hud.)
cez, skrz
(zastar.)
druh
ondulácie
znížený
tón A
štikúta sa
Ležia muž a žena v posteli a žena
hovorí:
- Chcela by som mať väčšie prsia.
Muž jej na to pokojne povie:
- Skús si ich šúchať s toalentným
papierom!...
- A to by mi malo pomôcť?
- To neviem, ale...
(Dokončenie tvorí tajničku krížovky)
druh
španielskeho vína
roztvorte
64
3. časť
tajničky
len
zbavoval
buriny
močiarna
bylina
skratka
vodnej
elektrárne
končil
písanie
ráz,
charakter
omám
alkoholom
babre
(expr.)
kozub,
po česky
Pomôcky:
NEA, Ip,
Ajas, Eri,
olorozo
silnie,
mocnie
drobná
šelma
americká
letecká
spoločnosť
2. časť
tajničky
spodný
diel
buchara
z dolnej
strany
Pomôcky:
šabota,
Abás, jet,
rás, roks
zrušili,
vyhlásili
za neplatné
indický
domorodý
vojak
65
Starý pán je na vyšetrení u lekára
a ten sa ho pýta:
- Tak čo, dedo, stolicu máte
pravidelne?
- Áno, pán doktor, pravidelne, každé
ráno o šiestej.
- A kedy sa prebúdzate?...
(Dokončenie tvorí tajničku krížovky)
Pomôcky:
Eris, kabaro, alinea, írek
viatím
rozptýlil
3. časť
tajničky
Slovenská
komora
architektov
rytmický
celok,
rytmus
poobtĺkaj
dookola
dedičstvo
(zastar.)
kožka
navíjala
etiópsky
hudobný
nástroj
temnel
3. časť
tajničky
1. časť
tajničky
grécka
bohyňa
2. časť
tajničky
vyplácalo
sa
otec
(hovor.)
udrel
(expr.)
stane sa
divým
pokrytá
rapinami
tropický
strom
elementárny článok
premýšľa
(kniž.)
vykvasil
dospelé
dievča
väčší typ
písma
1. časť
tajničky
napäto
delové
náboje
hanba
(zastar.)
usmrtím
jedom
základná
číslovka
zrakové
orgány
rímske
číslo 1002
obrnený
transportér
európsky
pohár
4. časť
tajničky
rovnováha
(hovor.)
tak isto
(z lat.)
niet
žrde
na vozoch
nový
odsek
(typ.)
láme
odroda
skapolitu
Krížovka č. 65­
Krížovka č. 66
elektróda
tranzistora
samičky
urobí
onemeným
utajený
pôvodca
čínske
žen.meno
zn. rus.
lietadiel
značka
nákladných áut
EČV
Trnavy
obilie
na mletie
vzorec
fosfidu
vanádu
druh
zeleniny
Alexander
(dom.)
2. časť
tajničky
spi sa
avšak, no
tyran,
mučiteľ
(pren.)
debna
(hovor.)
nalieval
trestaj
bitkou
päťmocný
alkohol
vypúšťať
slzy
obruba
66
Janko sa nevie doprosiť matky,
aby mu dala peniaze do kina
a nakoniec jej hovorí:
- Mami, ak mi dáš peniaze, poviem ti
niečo zaujímavé o ockovi.
- Janko, tu máš peniaze
a povedz,...čo je s ockom?
- Ocko robí s našou susedkou...
(Dokončenie tvorí tajničku krížovky)
tlačová
agentúra
Mexika
snívať
slovenský
spisovateľ
razenie
spôsobia
mrazivosť
ľúbostne
(hud.)
Izidor
(dom.)
druh
horniny
mierny
cval
Pomôcky:
item, dipyr, mér,
API
prekonal,
premohol
ženské
meno
oblizlo
napchával
(hovor.)
zásadná
úprava
dozorca
v Sparte
Zoltán
(dom.)
sluchové
orgány
upila si
(expr.)
skratka
receptu
varný
kotol
sotením
dostal von
liečivo
tu máš
Amatérska
atletická
asociácia
skr. Červeného kríža
eidamský
syr
opilec,
pijan
(pejor.)
automatizovaný
systém
riadenia
inhalačný
prostriedok
citoslvoce
bolesti
druh
pasce
nitovač
značka
iónia
Pomôcky:
vniklo
emitor,
do sypkej
augitit,
látky
garmond
menší
stôl
trhám
(kniž.)
Pomôcky:
tlčka,
efor, AN,
kola
neodborníčka
67
Pýta sa manželka manžela:
- Drahý, čo ti mám uvariť na večeru?
- Ale drahá,...veď ty vieš, čo mám
najradšej.
(Dokončenie tvorí tajničku krížovky)
odstrčenie
1. časť
tajničky
ženské
meno
vlastnila
2. časť
tajničky
bezohľadný ničiteľ
teplý morský prúd
výletníci
Pomôcky:
dalo
YR, kulm,
na určené
zenit, kamiesto
pok, Ma
lovom
získajte
výmena
(hovor.)
sulfid
irídnatý
vôkol
temnota
skupina
2 nôt
na 1 dobu
nie letné
príliš
osolia
veľmi
pošliap
zohneme
chrbát
veľmi
zbil
(expr.)
požadujem
pniaky
televízna
spoloč.
Monaka
Pomôcky: vyslovuje
asepsa, citoslovce
"ehm"
impost,
TMC,duola hauština
lesný roh
(slang.)
katolícky
kňaz vo
Francúzsku
štádium
vývinu
mužské
meno
myslené
priamky
2. časť
tajničky
preventívna dezinfekcia
ako
známa
na celom
svete
Krížovka č. 67­
južná
rastlina
skr. pre
invenit
obyvateľ
Tuniska
dvojhláska
nadá
tri razy
Pomôcky:
EČV
ENT, Saul,
Tvrdošína
aurum,
mara, Una
oddiel
spodného
karbónu
osliatko
prikazujem
užuť
nadhlavník
premeny
celkom
(kniž.)
Hermína
(dom.)
Teodor
(dom.)
malé oje,
ojko
stával sa
lacným
fosfid
uránu
často
sálať
žmurkol
zlato
(chem.)
značka
lutécia
usmievavý
človek
hora
odviažu
klamlivá,
klamná
týkajúca
sa lám
ženské
meno
lomcuj
vpíjala
1. časť
tajničky
vchod
(v med.)
vypchávka
podušiek
náturista
skratka
juniora
prenesenie
Blondínka nastúpi do lietadla a sadne
si na miesto pri okne. O chvíľu k nej
príde nejaký pán a hovorí jej:
- Prepáčte pani, ale toto je moje
miesto.
- Nie, toto je moje miesto!
Po dlhšom dohadovaní sa jej pán
nahnevane povie:
- Dobre,...
(Dokončenie tvorí tajničku krížovky)
Imrich
(dom.)
kráčala
ľadová
plocha
na korčuľovanie
68
4. časť
tajničky
druh
hlodavca
3. časť
tajničky
babylonská
bohyňa
zeme
šklbe,
myká
lata
neskoro
(v med.)
označenie
lietadiel
Rumunska
ženské
meno
tamten
šepká
temnota
skratka
štátu
Vermont
tľapne
spevni
výstužou
starorímska
bohyňa
lovu
vyučuje
odmotali
časť
piliera
v arkáde
(archit.)
ovčí
zápach
značka
rádia
skratka
pneumotoraxu
telev. sp.
Bolívie
okresný
výbor
Krížovka č. 68
izraelský
kráľ
tankový
zbor
69
Príde Róm do kostola a farár
sa ho pýta:
- Čo si urobil, že si sa prišiel
vyspovedať?
- Ale,...ukradol som sako...
- Tak to musíš ľutovať...
- Ľutujem,...
(Dokončenie tvorí tajničku krížovky)
doostra
1. časť
tajničky
cudzopasné
červy
Amatérska
atletická
asociácia
značka
milisekundy
vyvretá
hornina
strelná
zbraň
priestor
v mešite
kráčala
značka
pre inch
trstinová
cukrovina
v tejto
chvíli
lámaním
získate
v tvare
písmena
S
okresný
výbor
sprotiv,
zhnus
ozdobná
skrinka
lúčny
hmyz
predložka
so 7. pád.
rojačik
otrháva
ovocie
vznášal sa
vo vzduchu
bežal
(kniž.)
citoslovce
smiechu
Halina
(dom.)
sekajte
dlátom
buchnime
otec
(hypok.)
druh
hliny
Pomôcky:
kat, run,
reália,
Semo, Ea
hlbinná
vyvrelina
otravné
látky
Ondrej
(dom.)
všeličo
plochý
orgán
rastliny
typ
pobrežia
panika
na burze
etiópsky
hodnostár
mohamedánsky
boh
avšak, no
EČV
Prievidze
značka
telúru
mužské
meno
3. časť
tajničky
kto robí
ilustrácie
odpovedal
replikou
1. časť
tajničky
Krížovka č. ­69
starožitnosť
opustení
Gregor
(dom.)
čln
so stožiarom
dostane
horkú chuť
fosfid
cínu
3. časť
tajničky
časť lodnej kostry
titul
vladára
juhoázijská
rastlina
Anna
(dom.)
skratka
vojenského
učilišťa
tamtá
kalmár,
po česky
oblečie
(kniž.)
nedobrá
ukrutne,
kruto
pružina
lamentuje
Sedia babka s dedkom za stolom
a jedia špagety s kečupom.
Babka sa okydá s kečupom a hovorí
dedkovi:
- Pozri sa, aká som ja sviňa.
- No vidíš!...
(Dokončenie tvorí tajničku krížovky)
ľúbi,
má rád
chôdzou
dôjdu
veľa
nakladáte
(expr.)
obkrútila
70
abakus
prístroj
na varenie
kávy
kučera
guľovitá
baktéria
Pomôcky:
said, rás,
ria, nard,
diabas
mláďa
kravy
takým
spôsobom
Olympia
(dom.)
asýrsky
boh
mesta
Eridu
kto vyrába
farby
sopľoš
(pejor.)
české
mužské
meno
2. časť
tajničky
syčalo
(expr.)
babre
horčiny
vlhči
rosou
časť
textu
mriežka
druh
tkaniny
hnedožltý
načieralo
(bás.)
EČV
Tvrdošína
časť
celku,
diel
týkajúca
sa arkiera
pobudne
usušená
tráva
predložka
s 2. pádom
2. časť
tajničky
túžba
za bohatstvom
prejavte
známky
života
Pomôcky:
ijolit, melado, amará, kibla
tlakom
poškodia
Krížovka č. 70
starorímsky
boh
sejby
71
Vyjde kovboj z krčmy, zdvihne svojej
kobyle chvost a pobozká ju na zadok.
Vidí ho druhý kovboj a pýta sa ho:
- To si prečo urobil?
- Ale mám popraskané pery.
- No a čo,...to pomáha?
(Dokončenie tvorí tajničku krížovky)
Pomôcky: skr. Klubu
slovenšelak, kaských
bar, Santuristov
tos
1. časť
tajničky
skratka
horského
práporu
patriace
nám
3. časť
tajničky
Anna
(dom.)
papaín,
po česky
vzdychal
behajúc
sem a tam
(zried.)
zlostníci
pre spánok
zmeškal
1. časť
tajničky
vyjadrovalo rozpaky
cit. "ehm"
vnadilo
ženské
meno
národnosť
v Číne
šumel
(expr.)
mužské
meno
strela
z luku
kakaový
nápoj
bojové
vozidlo
poslucháč
medicíny
palica
(hovor.)
2. časť
tajničky
značka
pre
abtesla
švihalo,
šľahalo
značka
kávy
kameňolom
rúbali
trhalo
(kniž.)
kyprila
pôdu
pluhom
Pomôcky:
zabijak
Lo-lo, atolon, kal- stanovište
muk, ido
slovesná
predpona
vábi
vypral
vyhynutý
statok
rozhl. sp.
Rwandy
urovnával
druh
textílie
hrubá
látka
Oľga
(dom.)
chmatla
(expr.)
opalok
(zried.)
značka
ruténia
otec
(hovor.)
maj vôľu
okultné
krvácanie
citoslovce
odporu
hlupák,
truľo
(pejor.)
dostával
modrú
farbu
2. časť
tajničky
ramenný
kĺb
silná vôňa
staršia
vidiecka
žena
vykríkol
"ich"
Krížovka č. 72
zábavný
podnik
oživene,
živo
melodická
ozdoba
krpatel
(zried.)
Krížovka č. 71­
Apolón
(dom.)
rímske
číslo 49
časť,
úsek
kruh
72
jeden
z ostrovov
atolu
umelý
jazyk
Ivan
(dom.)
potulný
obchodník
osobné
zámeno
citoslovce
uvažovania
majiteľ
statku
chorobná
zúrivosť
(lek.)
3. časť
tajničky
zatýkací
rozkaz
semeno
na siatie
vyberie
si z viacerých
možností
prístavný
kôl
druh
živice
skratka
súhvezdia
Orión
škôlka
(zastar.)
oblížu
Izidor
(dom.)
prevaľovalo
okultné
krvácanie
lalotanie
fenický
boh
Sused so susedkou sa zhovárajú
pred domom.
- Predstavte si sused, naša Anča
má AIDS.
Sused na to:
- Suseda, ale to musí byť niečo veľmi
veľké, lebo Fero včera večer v krčme
hovoril,...
(Dokončenie tvorí tajničku krížovky)
skratka
violy
Pomôcky:
aret, ped- iba jedno
lar, ovoda, zobrala
mordent
matka
Romula
ázijský
cicavec
utesňujem
celý,
po anglicky
šitím
obrúb
oľutoval
Sidón
(dom.)
skratka
vodnej
elektrárne
poháňač
tiav
uháňať
(expr.)
knôt,
po česky
Pomôcky: spolková
RRR, Rea, krajina
v NeBaal, dalmecku
ba, omos
prínos
(ekon.)
73
Učiteľ hovorí žiakom:
- Kto je hlúpy, nech sa postaví!
Dlho sa nikto nestavia až napokon
sa postaví Janko.
- Janko a ty si myslíš, že si hlúpy?
- Nie, pán učiteľ,...
(Dokončenie tvorí tajničku krížovky)
Pomôcky:
Alaman,
Agon, ovoskop, ATA
presvecovač
vajec
2. časť
tajničky
balet
I. Stravinského
1. časť
tajničky
austrálsky
vačkovec
3. časť
tajničky
tlačová
agentúra
Albánska
jemná
rukavičkárska
useň
zememerač
matka
obkrútil
panovník
rastlina
príbuzná
čakanke
severoamerický
Indián
vzorec
fosfidu
arzénu
slávnosť
nahadzuje
omietku
nasýtený
plynný
uhľovodík
až ta
(expr.)
zaslať
presné
dĺžkové
meradlo
Starogermán
fúkal
nočný
vták
Noemov
syn
skr. Ligy
národov
skákavo
(bás.)
rybací
tuk
1. časť
tajničky
4. časť
tajničky
vykríkol
"ich"
lyže (zried.)
stúpenec
gnosticizmu
citoslovce
bolesti
obsialo
odborník
v stratégii
nie staro
krhla
vykášal
značka
holmia
kto hasí
požiar
chuchvalec
má
v úcte
skratka
knokautu
EČV
Tvrdošína
styk
osobné
zámeno
prvok
zn. Ne
vrodená
schopnosť
somár
klk
(lek.)
hôrny
vták
mužské
meno
kanadská
forma
norky
(zool.)
akým
spôsobom?
Krížovka č. 73­
sekať,
rúbať
uvádzať
do varu
pláta
(hovor.)
kancelárske spisy
bohyňa
zeme
pästiarsky
úder
3. časť
tajničky
slovanská
bohyňa
pestrá,
strakatá
posvätný
kameň
moslimov
(zastar.)
bil sa
(expr.)
kaukazská
osada
vyrúbilo
clo
sladkovodná
ryba
nahmatať
(hovor.)
postupne
postráca
idant
(gen.)
Pomôcky:
aras, ski,
mink,
trán
Etela
(dom.)
riedka
tkanina
Prišla svokra na návštevu k dcére.
O hodinu prišiel jej zať a pýta sa:
- A ako dlho sa u nás zdržíte?...
Svokra s úsmevom odpovie:
- Kým vám nebudem liezť na nervy.
(Dokončenie tvorí tajničku krížovky)
prerezávala sa
nástroj na
lúskanie
orechov
prasklina
tlačili sa,
tisli sa
74
obrúbené
ručne
tkaný
nástenný
gobelín
citoslovce
žiaľu
tam
indická
bohyňa
zla
surovo,
kruto
(kniž.)
pneumatika
pohyb
krokmi
vyhynutý
predok
rožného
statku
Anastázia
(dom.)
ľudský organizmus
jednotka
elektrického
napätia
symetrála
potrie
medom
2. časť
tajničky
ženské
meno
vpusti
tekutinu
citoslovce
volania
na kačice
menšia
vojenská
loď
trváca
bylina
Turek
(zastar.)
Pomôcky:
sém, ail,
Kali, alkana, ponž
nápis
na zásielke
Krížovka č. 74
?
Pomôcky:
mocheto,
kaaba,
vilus
75
Stretnú sa dvaja priatelia. Jeden
z nich vlečie ťažký kufor.
- Kam si sa vybral s tým kufrom?
- Ale, predstav si, žena ma vyhodila
z domu.
- Toto keby urobila mne, ja by som ju
hádam aj zabil.
(Dokončenie tvorí tajničku krížovky)
odtrhlo
(expr.)
3. časť
tajničky
skratka
krava
Slovenskej
s lysinou,
mierovej
lysaňa
rady
inštitút
2. časť
tajničky
padol
nižšie
veľmi
sa opil
(hovor.)
vysluhovali
krst
žid
(hovor.)
1. časť
tajničky
prvok
zn. At
oraním
dostal
do zeme
EČV
Rimavskej
Soboty
zmierňovať
intenzitu
akým
spôsobom?
výstupok
v stene
cudnosť
(kniž.)
trocha
namočí
dobytčia
jednotka
značka
pre barel
4. časť
tajničky
odierať
skratka
pre a iné
pružná
guľa
umelý
jazyk
časť konštrukcie
koval
1. časť
tajničky
značka
rénia
?
Justína
(dom.)
Pomôcky:
AAP,
AFR,
anta
cudzopasná
rastlina
vlastnili
Krížovka č. 76
značka
tália
chlapec
(z lat.)
loďka
koncentrovaný
cukrový
roztok
Krížovka č. 75­
chatrný
dom
(expr.)
značka
rádia
primknú
sa
neskúsení
ľudia,
ucháni
(expr.)
značka
lantánu
4. časť
tajničky
skratka
antibiotík
americká
vačica
otlč
malý
orchester
značka
rádia
tichá
modlitba
osobné
zámeno
vyrobená
liatím
osievaním
čistí
žiada
tlkot
(bás.)
francúzska
let. spol.
boh
vojny
toto,
po rusky
morský
hĺbkomer
vonku
(zastar.)
zmierovala
prostriedok
na čistenie
tekutín
avšak, no
dedičstvo
(zastar.)
2. časť
tajničky
tárač
(expr.)
priatelia
Pomôcky:
rúbaním
lot, nepo,
nahromaď
opossum,
kvokol si
puer, EAK
robil
záhyby
na látke
očarujme
Traja blázni stoja nad priepasťou
a chystajú sa skočiť.
Prvý skočí a kričí:
- Poďme spolu lietať...
Skočí aj druhý a ten kričí:
- Pozri ja už letím...
Tretí ostal stáť nad priepasťou
a kričí na nich:
(Dokončenie tvorí tajničku krížovky)
derivát
amoniaku
golier,
po česky
sú
lepkavé
obopäl
rukami
skratka
sústavy
vodných
diel
nátoň
inde,
na iné
miesto
kypri
pluhom
vojenský
odvod
mékal
(expr.)
pretože
MPZ
Kene
skratka
Českej
tlačovej
kancelárie
Štefan
(dom.)
nalievala
kolísal,
kýval
76
drobný
morský
živočích
súprava
vozňov
chytia
vzorec
oxidu
kremnatého
3. časť
tajničky
ukazovacie
zámeno
tlačová
agentúra
Austrálie
matka
znížený
tón A
vopchal
dovnútra
termit
(zastar.)
desať
(z lat.)
dolu
sluchové
orgány
poslúchnu
(zastar.)
prejavil
známky
života
Pomôcky:
decem,
sekreta
africký
veľtok
srkli
77
Stretnú sa dvaja kamaráti a jeden
sa prizná:
- Počuj, Jano, dnes som zachránil
jednu perfektnú kočku
pred znásilnením.
- Nehovor,...a to už ako?
(Dokončenie tvorí tajničku krížovky)
Pomôcky:
mako, kernit, koir,
Karakum
onak,
ináč
jednoklonný
nerast
odlev
tajnička
ovos,
po anglicky
vysychá
zomelie
(zried.)
výtvarný
umelec
americká
vačica
(zool.)
pocit
(odb.)
starogrécka
minca
ohmat
2. časť
tajničky
stal sa
letným
mužské
meno
programovací jazyk
pooralo
Pomôcky:
rio, tíbia,
výnosnosť
alit, malm,
PAA, ašgil
čerieslo
(v med.)
šklbal,
kmásal
liehový
nápoj zo
skvasenej
ryže
pani
v Dalmácii
kokosové
vlákno
posteliem
určené
na mastenie
ázijská
púšť
pohltia
do seba
vlečenie
stiahnutie
sa
Ezechiel
(dom.)
1. časť
tajničky
EČV
Tvrdošína
lačno,
hladno
lietanie
stolárske
lepidlo
skratka
štátu
Rhode
Island
obkrútil
(expr.)
z akej
príčiny
minulého
roka
motala
(hovor.)
americká
let. spol.
samec
morky
oddiel
jury
rímske
číslo 54
zrno
prosa
(hovor.)
Leokádia
(dom.)
vanul,
fúkal
rímske
číslo 499
šatka
(zried.)
virtuozita
(zastar.)
rímske
číslo 502
rieka,
po španielsky
sú ticho
obrnený
transportér
diviačie
mláďa
MPZ
Bulharska
holená
kosť
(anat.)
kremičitan
trojvápenatý
zahrnieme
do účtu
najmladší
ordovický
stupeň
(geol.)
Katarína
(dom.)
Krížovka č. 77­
staršie
mužské
meno
rozkladajú sa
Oľga
(dom.)
Eva
(dom.)
hltavo
pili
húžvi
3. časť
tajničky
nečistota
(zried.)
otec
(hypok.)
dezinfikovalo
sírou
zasipelo
veľmi
ľahké
drevo
dlhý
tenký
výhonok,
konár
citoslovce
poskakovania
ospanlivo
v stredoveku
ozbrojený
vojak
78
Topí sa žena v rybníku a vreští na ratu.
Začuje ju neďaleko idúci bača
a pýta sa jej:
- Dievka, a milovať sa vieš?
- Viem, bača, viem, len ma vytiahnite!
Bača sa otočí a zakričí jej:
(Dokončenie tvorí tajničku krížovky)
revanš
trasením
odstráň
z niečoho
darovaná
vec
vzorec
arzenidu
uránu
ochrnutie
častí tela
skratka
polyvinylkarbazolu
roztvorilo
sa
Pomôcky:
ELI, oat,
odvážanie
vomer,
KNR
viazaním
spoj
darovala
dvojhláska
egyptská
bavlna
vozením
nenaplň
rímske
číslo 6
pančucha
bez chodidla
slovne
reaguj
veľmi
krátky
časový
úsek
železničná
správa
Južnej
Kórey
Alžbeta
(dom.)
spopod
Krížovka č. 78
79
Hovorí manžel manželke:
- Anička, všimla si si, že tí najväčší
hlupáci, majú najkrajšie manželky?
- Jano, prestaň! Veď vieš, že nemám
rada,...
(Dokončenie tvorí tajničku krížovky)
Pomôcky:
lori, oat,
tora,
Linos, šot
moment
duchovný
na čele
seniorátu
krátka
filmová
snímka
chôdza
znova
zaveď
trojklonný
ílový
nerast
obežná
dráha
družice
kde-tu
pani
(z lat.)
nariekavo
vďaka
(kniž.)
ženské
meno
tamtá
(hovor.)
byť
v súlade
(zried.)
štát
v severozápadnej
Afrike
dezinfikujem sírou
ovos, po
anglicky
EČV
Topoľčian
značka
plutónia
rozkvitol
(zried.)
ston,
stonanie
(zried.)
liečivá
bylina
so žltými
kvetmi
japonský
tiger
Ivan
(dom.)
bodná
zbraň
hl. mesto
V. Británie
nočný
vták
Krížovka č. 79­
Pomôcky: Slovenská
NAN, Mot, botanická
spoločkovalit,
nosť
Zenon
Tivadar
(dom.)
druh
plastu
prudko
stekal
zľahka
plesla
tlač. ag.
Nigérie
mužské
meno
zástup
(hovor.)
mačkovitá
šelma
jednotka
tlaku
zn. Pa
značka
ústnej
vody
sluchové
orgány
americký
Indián
prejavil
známky
života
druh jemnej usne
papagájovitý vták
nie mlado
liadok
(zastar.)
značka
india
tesne
sa prilepil
EČV
Detvy
ponáral
zdochnuté
zviera
3. časť
tajničky
skelet
MPZ Kene
obsialo
mínomet,
po česky
biblické
muž.meno
EČV
Martina
zápal
príušníc
farba
(kniž.)
Pomôcky:
ženské
smldník,
meno
sanitra,
odvážanie
EAK, lot
značka
niklu
Miroslav
(dom.)
druh
sľudového
izolantu
Nahnevaná babka príde k susedovi
a sťažuje sa:
- Váš pes mi dnes odvliekol
papuče!
- To nie je možné,...bráni sa sused,
- sám som mu otváral dvere a...
(Dokončenie tvorí tajničku krížovky)
Spojené
štáty
americké
rímske
číslo 52
skratka
štátu
Kentucky
roztápam
mužské
meno
citoslovce
rozpakov
2. časť
tajničky
skryte
niečo
robili
kameň
na ostenie
kosy
azda,
hádam
syn boha
Apolóna
činnosť
na zábavu
1. časť
tajničky
prospechár
(pejor.)
veľká
nádoba
vymieňač
iónov
značka
iónia
vyhol
úzky
výbežok
zeme
do vody
1. časť
tajničky
80
3. časť
tajničky
menšia
drevená
nádoba,
škopík
osobitne,
zvlášť
Pomôcky: otočenie
kľúča
mikanit,
v zámke,
mocha,
západ
kaolinit
žiak
5. triedy
čože
vídava
vysiľ
kananejský boh
smrti
morský
hĺbkomer
kopnutie
rímske
číslo 501
značka
molybdénu
lúčna
rastlina
4. časť
tajničky
2. časť
tajničky
šiator
Apolón
(dom.)
Krížovka č. 80
81
Jano si kúpil mobil a rozhodol sa,
že prekvapí manželku. Prišiel domov,
napustil si vodu do vane, sadol si
do nej a navolil číslo domáceho
telefónu. Keď Anča zodvihla slúchadlo, obyvateľ
hovorí:
Mongolska
- Miláčik, poď mi umyť chrbát!
(Dokončenie tvorí tajničku krížovky)
3. časť
ručať,
bľačať
oživnúť
vzorec
nitridu
neodýmu
japonská
národná
hra
nahodil
omietku
1. časť
tajničky
rímske
číslo 99
chytila
džugol
starena
(pejor.)
2. časť
tajničky
reťazovitý
útvar
Armáda
Slov. rep.
tvorca,
pôvodca
značka
telúru
rímsky
boh času
Etela
(dom.)
onedlho
ubrať
(zastar.)
kráčal
snorí
(hovor.)
lámka
82
značka
chrómu
chocholček
Krížovka č. 81­
odseklo
?
Pomôcky:
ruberoid,
lar, em,
VPA, Alas
mužské
meno
zemiaky
u Inkov
existoval
mať
pôvod
húka,
tutúka
judejský
kráľ
blanokrídly
hmyz
otravné
látky
rímske
číslo 999
Ita
(dom.)
semeno
určené
na siatie
permský
útvar
(geol.)
kamže?
Krížovka č. 82
3. časť
tajničky
vášnivo
úloha
herca
zbavilo
šúp
značka
sekansu
španielsky
spisovateľ
úradný
preukaz
ctená
(bás.)
počitalo
mužské
meno
MPZ
Ekvádora
aha, hľa
pozri
pevné
vlákno
dôchodok,
penzia
(zastar.)
štvorček
(typ.)
značka
erbia
skončil
pranie
doska
vyučujú
vykonáva
regeneráciu
ohmatal
(expr.)
Ide Janko s mamičkou po ulici
a stretnú plešatého pána.
Janko začudovane pozerá a potom
sa mamičky opýta:
- Mami, prečo je ten ujo plešatý?
- Pretože je veľmi múdry.
(Dokončenie tvorí tajničku krížovky)
2. časť
tajničky
žiarlil
(bás.)
trhalo
Pomôcky:
(kniž.)
umalon,
dyas, Asa, lepenková
krytina
papas
usmievavo
(kniž.)
prejav
známky
života
dookola,
vôkol
oplodnila
peľom
vyživovalo
podieva
(zastar.)
povrchová
vrstva
drevín
urobila
mladším
tlačová
agentúra
Burkiny
gibon
bieloruký
prudko
udrel
stávalo sa
žltým
na tvári
miesta
(kniž.)
Pomôcky:
in situ,
Jánus,go,
LZ, čibuk
skratka
pre a iné
hrádze
z prútia
krátka
fajka
pulzovať
(kniž.)
označenie
lietadiel
Bulharska
úradná
listina
prudko
myklo
iba
pes
(det.)
stokýnať,
pichať
beznohý
plaz
čistiaci
prostriedok
ženské
meno
účinok
(kniž.)
opadávanie
spôsob
urážku
1. časť
tajničky
druh
syntetickej
živice
tajničky
prírodný
jav
stvrdli
vzdychalo,
stonalo
(expr.)
stávalo sa
lacnejším
83
Učiteľ sa pýta žiakov:
- Keby som pred somára postavil
vedro s vodou a vedro s alkoholom,
čo myslíte, z ktorého by sa napil?
- Z toho, v ktorom je voda!
- Správne!... A prečo?...
(Dokončenie tvorí tajničku krížovky)
Pomôcky:
trader,
oat, tribút, Epona
krídlo
väčšej
budovy
otáčavá
časť
stroja
poobtierajú tajnička
ovos,
po anglicky
skratka
Juliánskeho
dátumu
neporozbíjaj
starogrécke
bohyne
pomsty
omamne
chci
niečo
docieliť
kupec,
obchodník
abyže
stupeň
kriedy
(geol.)
zatýkací
rozkaz
ženské
meno
požívaj
tekutinu
prines
posielame
keltská
bohyňa
koní
mihotal sa
anglická
herečka
(Merle)
navešiam
na niečo
zn. pre
milibarn
ženské
meno
pelech
(pejor.)
budiace
impulzy
rímske
číslo 1004
veľmi
hreje
Edita
(dom.)
Manžel sa vráti nečakane domov
a na nočnom stolíku nájde obhorenú
cigaru.
- Odkiaľ je tá cigara?... Nerozumieš?...
Poslednýkrát sa pýtam, odkiaľ
je tá cigara?
Stále nič, keď tu zo skrine sa ozvalo:
(Dokončenie tvorí tajničku krížovky)
popálili
značka
elektrónvoltu
2. časť
tajničky
zasievali
vznáša sa
vo vzduchu
kladná
stránka
tu máš
priviedol
do spánku
rímske
číslo 501
nezabav
Zlatica
Pomôcky:
(dom.)
Vul, Eol,
slovenská
koniak,
obec
saran
staroegyptský
boh slnka
ocukrovali
tituly
(zried.)
vymazávala
oxid
nikelnatý
týkajúca
sa kra
značka
piva
lasicovitá
šelma
nepopíjaj!
túžila
(bás.)
Norbert
(dom.)
skr.súhvezdia Líška
televízna
spoločnosť
Kanady
unavuješ
existujeme
nalieval
predavač
novín
bolo
lepkavé
druh
cicavca
ochvátia
sa
84
syn kráľa
Tézea
výpravný
literárny
druh
vyholí
omámte
alkoholom
vyper
syntetický
kaučuk
nedôveruj!
chemické
vlákno
kukuričná
škrobová
múčka
milodar
(pren.)
skratka
štátu
Rhode
Island
školák
kráčam
veľký
trepaj
Pomôcky:
aret, Oberon, buna,
Erinye
Asociácia
nemocníc
Slovenska
skratka
súhvezdia
Delfín
naženie
dovnútra
pálila,
svrbela
skratka
knokautu
1. časť
tajničky
EČV Nitry
ľudské
bytosti
vialo
(bás.)
pokolenia
prvok
zn. Sc
indická
nebeská
víla
pán
(zo špan.)
plastický
velúr
daň
(hist.)
tlačová
agentúra
Albánska
Pomôcky:
sasa, Akamás, TVA,
apsara
!
značka
mililambertu
staroegyptský
boh vetrov
vyprodukujme
zn. pre
decipond
robilo
onduláciu
!
veľa
plakal
mámenie
Krížovka č. 83­
Krížovka č. 84
85
Zastaví policajt ženu za volantom
a hovorí:
- Tak slečna, bude to za tridsať eur.
Dievčina sa milo usmeje a povie:
- No tak,...
(Dokončenie tvorí tajničku krížovky)
Pomôcky:
noh, pikot,
BAD, nino,
perikarp
štekanie
3. časť
tajničky
menšia
drevená
nádoba
bájny
vták
2. časť
tajničky
lalotanie
sivý
papagáj
darovaná
vec
obyvateľ
Talianska
celkom
vyhorel
Irena
(dom.)
derivát
kyseliny
opasok
očuchám
tropické
rastliny
stred,
vnútro
(pren.)
365 dní
časti
čižiem
3. časť
tajničky
tiež
značka
sínusu
Amatérska
atletická
asociácia
konal sa
značka
nanocoulombu
Emanuela
(dom.)
Krížovka č. 85­
vajíčkové
puzdro
(biol.)
tetin
manžel
hudobný
nástroj
spi sa
atóm,
po česky
kvalita
príbeh,
historka
(hovor.)
okrasný
kvet
vysoký
vek
citoslovce
klopnutia
skratka
lyzínu
kúzelník
stály
prednášateľ
značka
pre stat
ruský
súhlas
lámaním
oddelím
národopis
2. časť
tajničky
tamto
(hovor.)
konflikt
Izidor
(dom.)
úplne
zoder
skratka
logaritmu
vskutku,
skutočne
zn. pre
lambert
značka
astátu
ochabol,
sklesol
meľa,
zmätok
pozdĺžne
nádrže
1. časť
tajničky
ťažké
kladivo
trocha
zoder
Príde policajt do pizzerie a objedná si
pizzu.
Čašníčka sa ho pýta:
- Chcete to pokrájať na šesť kúskov
alebo na dvanásť?
(Dokončenie tvorí tajničku krížovky)
rapotavo
rúbe,
seká
snívali
zn. pre
long ton
Adolfína
(dom.)
tlačilo,
tislo
86
ošetrovatelia
zvykne si
na prostredie
Pomôcky: prejavovalo
soor, Lys,
radosť
ootéka,
ara,agama smiechom
vravme
staroslovanský
boh
oraním
obhrňme
štýl
populárnej
hudby
páľava,
horúčava
mužské
meno
dlávilo,
gniavilo
druh
narkotika
toliar,
po česky
rob hrkot
skratka
Africkej
rozvojovej
banky
Albert
(dom.)
starorímsky
obetný
oltár
značka
hélia
ozdobné
zakončenie obruby
rajčina
skratka
knokautu
1. časť
tajničky
ušetrí
(hovor.)
teplý
morský
prúd
rozkaz
Erika
(dom.)
stvrdlo
usiluj sa
staršia
jednotka
tlaku
EČV
Dunajskej
Stredy
oplodie
(bot.)
nosom
vdychoval
tabak
palica
na obíjanie
orechov
Pomôcky:
ester, korela, Oslad, štiap
vypustilo
slzy
choroba
múčnatka
novotvar
európske
pohorie
druh
jaštera
Krížovka č. 86
87
Hovorí vnúčik dedkovi:
- Dedko, zober ma so sebou!
- A kam?
- To neviem,...
(Dokončenie tvorí tajničku krížovky)
odštepný
závod
2. časť
tajničky
prudký
vietor
pri Dunaji
zvesí,
opustí
Emília
(dom.)
3. časť
tajničky
starý
hudobný
nástroj
biela
tekutina
od kráv
obkrúti
viala
(bás.)
druh
hnojiva
kadečo
citoslovce
erdžania
raj
balkánsky
palác
okraj
(zried.)
školskí
zriadenci
prehľad
údajov
záver
(zastar.)
EČV
Prešova
menšia
chyba
zahrotená
žrď
kovový
odpad
urobil
živším
skratka
katedry
telesnej
výchovy
starý
peniaz
skr. basklarinetu
nočný
vták
kyslá
tekutina
hamuje
značka
céria
vlas,
chlp
(v med.)
1. časť
tajničky
MPZ
Ekvádora
obrástla
machom
druh jedla
zošívaj
dostáva
fialovú
farbu
Krížovka č. 87­
Krížovka č. 88
mužské
meno
kurička,
kura
tikanie
Lutzov
skok
mužské
meno
ťapotanie
od
(z lat.)
2. časť
tajničky
hráč
na kobze
český
maliar
kopec
(kniž.)
oklamete
(expr.)
klamstvom
okradlo
malý
chlpatý
tvor
vzrušenie
lovom nahromaďte
rýchlo
(expr.)
Pomôcky:
voľské
Lolek, pikopnutím
lus, Iam,
odrazil
eman
prívesok
zvislá
stavebná
podpera
Sedí moľa a jej syn v skrini a syn
je hovorí:
- Mama, môžem si trochu zalietať?
- Nie! Pekne papkaj kožuch!
- Škoda, včera som...
(Dokončenie tvorí tajničku krížovky)
natiahol
na nohy
obuv
volal sa
(kniž.)
Daniel
(dom.)
druh
hádanky
nežnosť
88
staroindický
boh
podsvetia
Organizácia amerických
štátov
nejaká
prudko
pečené
mäso
český
Pomôcky:
herec
NSB, kom(Jiří)
put, šajn,
oduševnil
teorba
značka
irídia
skratka
leukocytu
1. časť
tajničky
značka
pre nit
žel. správa
Nórska
strieška
(hovor.)
znetvorí
ruský
súhlas
maškrtnosť
(kniž.)
zárodok
rastliny
kypri
pluhom
nános
(zastar.)
Adela
(dom.)
Pomôcky:
kompres,
talus, konak, SNV
zúčtovanie
(zastar.)
spila sa
Pomôcky:
skratka
PAI, košapre a pova, devil,
dobne
dašek
tlačová
agentúra
Poľska
dvojhláska
vyrušujme
obklad
(lek.)
telefonoval
stielka
(bot.)
tušenie
(bás.)
inam,
inde
Richard
(dom.)
švajčiarske normy
druh
účesu
skratka
pre a iné
rímske
číslo 999
89
Malá Anička ide s otcom po parku
a pozdraví jedného pána.
- A to bol kto? - pýta sa otec.
- To je jeden pán z ochrany ovzdušia.
Vždy keď k nám príde,...
(Dokončenie tvorí tajničku krížovky)
Pomôcky:
arza, Asa,
Kissi, Talos, sitis
kopnutie
akýže
vzorec
oxidu
platnatého
zdvih
nohy
pri tanci
3. časť
tajničky
mužské
meno
sužoval
ručalo
(expr.)
žiak
2. ročníka
rozhádže
semeno
do pôdy
lákate
2. časť
tajničky
obyvateľ
Tunisu
4. časť
tajničky
týkajúca
sa ôs
Štefan
(dom.)
mužské
meno
1. časť
tajničky
skr. pre
abbassamento
okrasné
rastliny
lúka
(kniž.)
sklené
výrobky
medený
obor
z Kréty
časť
celku
nejako
(bás.)
rímska
bohyňa
rýchle
tempo
(hud.)
?
Pomôcky:
scherzo,
tiara, go
opäť,
znova
škrknutie
(bás.)
skr. pravej ruky
švajčiarske normy
tylo
(zried.)
skr. pre
ad acta
zhruba,
zväčša
madagaskarská
opica
Lenka
(dom.)
Rastislav
(dom.)
vojenská
jednotka
posúchy
rascový
likér
kde?
Krížovka č. 89­
3. časť
tajničky
čert,
diabol
otec
(hovor.)
Elemír
(dom.)
90
neodborník
funkcia
uhla
zn. sec
poletuješ
zlepší,
zdokonalí
EČV
Detvy
citoslovce
múkania
2. časť
tajničky
1. časť
tajničky
prúdenie
vody
pokazí
vyrúbia
clo
Slov. zväz
sánkarov
áno
( z angl.)
staroegyptský
boh slnka
japonská
národná
hra
značka
titánu
trojitá
koruna
zanikne
(expr.)
menila
na slad
skratka
leukocytu
neplatnosť
Eleonóra
(dom.)
Babka sadá na bicykel o odchádza.
Zbadá ju vnúčik a pýta sa jej:
- Babka, kam idete?
- Na cintorín, synku.
- Babka,...
(Dokončenie tvorí tajničku krížovky)
záliv
kartová
hra
belaselo
národnosť
v Guinei
krčný
stavec
majúci
veľký nos
plod
limetky
úloha,
po česky
obidve
veľký
židovský
sviatok
Pomôcky:
Bellona,
VSM,
kin
MPZ
Islandu
smäd
(v med.)
poplach
(hovor.)
obkrútilo
mužské
meno
hltavo pil
hurhaj
(kniž.)
omotal
osobné
zámeno
oblúk
(odb.)
ukazovacie
zámeno
citoslovce
odporu
ale, avšak
natieraj
lakom
čínsky
hudobný
nástroj
druh
železnice
judejský
kráľ
latinský
pozdrav
odkopnutie
volia medzi dvoma
možnosťami
okukáva
vzorec
jodidu
draselného
urob
pevnejším
obuv
na prezúvanie
strácajú sa,
miznú
Pomôcky:
metronóm
avleg,
(hud.)
lemur,
Oziris
popásalo
Krížovka č. 90
91
Pýta sa policajt náčelníka:
- Pán náčelník, kedy nám dáte
tie hrebene?
- A načo by vám boli hrebene?
- No, veď ste nám povedali,...
(Dokončenie tvorí tajničku krížovky)
Pomôcky:
PPL, Erin, borovica,
sosna
Ymir, ast,
kin, yaki
1. časť
tajničky
programovací
jazyk
keltský
názov
Írska
3. časť
tajničky
ručná
strelná
zbraň
(zastar.)
porážka
okraj
(zried.)
drievko
(zried.)
obliznem
jednoducho,
skrátka
znížený
tón E
tískalo,
tlačilo
Pomôcky:
Erato, AE,
kornea,
Iola
skláňal
dolu
slovenská
rieka
Príde vnúčik za babkou a pýta sa jej:
- Stará mama, je to pravda, že za zlo
sa máme odplatiť dobrom?
- Áno, môj,...je to pravda.
- Tak mi prosím ťa daj desať eur,
lebo...
(Dokončenie tvorí tajničku krížovky)
skratka
zberných
surovín
vylievaj
týčia sa
medzi
(z lat.)
japonský
porcelán
severský
praobor
vyrobená
zo striebra
horská
kaukazská
osada
krytý
výklenok
na budove
letecká
spoločnosť Indie
Krížovka č. 91­
prvok
zn. At
dcéra
kráľa
Euryta
pohybuj
žiali
ženské
meno
stonať
(expr.)
rohovka
(anat.)
kývajú
donovia
dotĺkol sa
besnie
chyba
antiblokovací
systém
priestor
mimo
ihriska
primát
odolná
proti
nákaze
sejba
americká
kunovitá
šelma
United
Kingdom
3. časť
tajničky
rímska
bohyňa
2. časť
tajničky
pukať
prstami
citoslovce
zasyčania
jedlá
huba
oraním
rozry
zn. pre
long ton
značka
titánu
ostrov
(geogr.)
vopchajú
dovnútra
omotaj
znížený
tón A
nie
(z lat.)
MPZ
Kene
autobus
(zried.)
2. časť
tajničky
múza ľúb.
poézie
šikmo
udrelo
(expr.)
znášal
utrpenie
jemne
plesneme
lojovica
(hovor.)
často šil
skolí
(kniž.)
je
na omyle
drevnaté
rastliny
hnedožltá
farba
íverček
značka
argónu
podliak
(pejor.)
vydáva
vôňu
kde-tu
záhradná
rastlina
rímske
číslo 545
stráca
vlhkosť
stupeň
neogénu
sťaby,
ako keby
škriatok,
rarášok
skratka
apendektómie
skratka
oktyldecylftalátu
vyvretá
hornina
92
1. časť
tajničky
EČV
Košíc
čosi,
voľačo
hudobný
nástroj
mím,
po česky
Pomôcky:
kosením
insula,
odoberieš
Lua, AII
stratil
lístie
okno
dvojhláska
skriví sa
syn
Tantala
obyvateľ
Pyrenejí
Pomôcky:
dostať sa
non, ail,
do poryolit,
mykova
Pelops
plazivo
sa pohybuje
Krížovka č. 92
hľadisko,
stránka
93
Jeden policajt hovorí druhému:
- Vieš aké je to vzrušujúce,
keď po niekom ideš?
- Ani by som nepovedal. Minule
som išiel po jednom...
(Dokončenie tvorí tajničku krížovky)
Pomôcky:
mandola,
anta, ebonit, NTV
zomrela
1. časť
tajničky
postranná
časť tela
prehol
nános
(zastar.)
3. časť
tajničky
konštrukcia na sušenie
ohorieval
vulkanizovaný
kaučuk
obnovilo
sa
Pomôcky:
NAB, tilit,
oribi, ara,
bilnica
národohospodári
zákop
pre vojaka
šošovka
(v med.)
hudobný
nástroj
vyrúbiš
clo
riečica
dokonči
mletie
syn boha
Hefaista
ľavostranný
dones
dnu
tabuľa
písomná
správa
výstupok
v stene
94
sála
v apadane
Krížovka č. 93­
3. časť
tajničky
Antónia
(dom.)
nitrát
celulózy
frflem
(expr.)
poštová
poukážka
cudzie
muž.meno
belosť
opatri
adresou
nerast
zo skupiny
kalcitov
sekáme
druh
palmy
EČV Dol.
Kubína
2. časť
tajničky
neúplná
časť
Laurencia
(dom.)
nechtík
živá
bytosť
zn. mililambertu
obetný
oltár
zn. elektrónvoltu
skr. pre
ibidem
vzrast
ľudského
tela
trápil,
obťažoval
(expr.)
rascový
likér
jednoPomôcky:
stopové
IKA, otavit, okenit, motorové
vozidlo
kentia
EČV
Galanty
vydávalo
tikot
tlač. ag.
Barmy
trojklonný
nerast
značka
rubídia
skratka
violy
predplatiteľ
Príde muž domov a hovorí manželke:
- Počuj, Anča, kúpime si sviňu
a budeme mať slaninku, tlačenku,
klobásy,...
Potom pristúpi k synovi a strelí mu
zaucho.
Manželka sa ho pýta:
- A to si mu prečo urobil?
(Dokončenie tvorí tajničku krížovky)
v boxe
zápas
druh
horniny
úloha
herca
tretí
mesiac
v roku
lovkyňa
perál
špičkový
(z angl.)
cnostná
žena
(expr.)
spoločný
činiteľ,
súčiniteľ
tlačová
agentúra
Turecka
japonská
lovkyňa
perlorodiek
telev. sp.
Nigérie
2. časť
tajničky
vzorec
nitridu
hliníka
sadne
(det.)
práca
ukazovacie
zámeno
odplata
(hovor.)
stonáš,
vzdycháš
matka
Ivana
(dom.)
obliekli
(kniž.)
miestny
stará
lutna
africká
antilopa
klamali
drevený
záves
na zabitého brava
značka
hliníka
prejavujú
nápoj
(zastar.)
kameňolom
1. časť
tajničky
obkrúť
skratka
pre arkus
kul
zlúčenina
ozónu
citoslovce
bolesti
predložka
so 7. pádom
Alexander
(dom.)
stupeň
akosti
nadutec,
povýšenec
Pomôcky:
sitar, Kakos, lens,
adas
jemný
výsmech
puzdro
(zried.)
druh
antilopy
získavajú
mlieko
z vemena
zľava
z kúpnej
ceny
Krížovka č. 94
95
Stretnú sa dve kamarátky v parku
a jedna druhej hovorí:
- Predstav si, dnes mi ukradli bicykel...
- Nehovor,... tak rýchle zavolaj
na políciu!
- Už som im volala,...
(Dokončenie tvorí tajničku krížovky)
výkop,
1. časť
chodba
tajničky
pod niečím
myslelo
(bás.)
pomoc
(hovor.)
otec
(hovor.)
vydať
krátky
kašlavý
zvuk
dopredu,
vpred
bystro,
rýchlo
pilotný
priestor
značka
pre skot
jedák
(hovor.)
3. časť
tajničky
druh
cukríkov
Pomôcky:
starší
El, Ure,
typ kineester,
matografu
EBU
skr. lesnej
správy
priesvitný
plagát
priekopník
(kniž.)
základné
športové
odvetvie
Dve bábätká sa rozprávajú
v pôrodnici:
- Ahoj, ja som chlapček.
- A ako to vieš?...pýta sa druhé
bábätko.
- Počkaj, keď odíde sestrička,
niečo ti ukážem.
Keď odíde sestrička, chlapček odhrnie
perinku a hrdo povie:
(Dokončenie tvorí tajničku krížovky)
citovo
pohnúť
trestaj
bitkou
zarev
horí bez
plameňa
niečo
zrastené
farba
na vajíčka
obrnený
transportér
skrúcaním
tvorila
okmásal
kypri
pôdu
pluhom
tíšime,
chlácholíme
2. časť
tajničky
kresaním
opracovávali
verifikovanie
odspodu
nalamovať
Krížovka č. 95­
Krížovka č. 96
2. časť
tajničky
derivát
kyseliny
vodováha
zbaviť
ostrosti
syn
Penelopy
počul
EČV
Detvy
zotrime
anglický
chemik
tropický
strom
dvojhláska
Artúr
(dom.)
aktívny
účastník
obloží sa
kypri
pluhom
1. časť
tajničky
dávalo
do obalu
ďateľ,
po česky
Irena
(dom.)
nasávali
semitský
boh
obsejeme
orná
pôda
udrelo
(hovor.)
rímske
číslo 502
časť
tváre
kotúč
odlev
korkový
výrobok
96
skladáte
do záhybov
synáčik
utisnúť
otrhá
(expr.)
najvyšší
germánsky boh
otecko
(hypok.)
utíšiť
(zastar.)
často
seká
zväz,
spolok
šikmo,
bokom
lyže
(zried.)
Izidor
(dom.)
chytal
stisnutie
osobné
zámeno
3. časť
tajničky
predložka
so 7. pádom
pochod
(zastar.)
nočný
vták
dekagram
(hovor.)
mužské
meno
rýchlo sa
vzďaľoval
nemecká
tlač. ag.
mužské
meno
drozd,
po česky
Pomôcky:
Italos,
dahamit,
apsara
indická
nebeská
víla
ťažký kov
skr. Slovenskej
ligy
v Amerike
4. časť
tajničky
mrak,
chmára
vystavovala účinkom
pary
Pomôcky:
PPA, ovo,
diafan,
Odin
skratka
Českej
republiky
žulový
aplit
dlhá bodná zbraň
televíz.sp.
Zambie
Elektrárne
Vojany
európsky
pohár
zn. pre
abvolt
97
Manželka po hádke s manželom volá
pasením
svojej mamičke:
spotre- Mami, zase sa so mnou strašne
boval
pohádal,...to sa nedá vydržať,...prídem
bývať k tebe...
odseknete
- Nie, dcérenka,...to on musí pykať
za svoje chyby...
(Dokončenie tvorí tajničku krížovky)
Riešenia krížoviek
prudko
mykal,
šklbal
africký
veľtok
vykonával
tesárske
remeslo
starorímsky
úradník
ženské
meno
4.
5.
6.
7.
8.
9.
2. časť
tajničky
ponúkať
vzorec
nitridu
uránu
1. časť
tajničky
ponáhľa
sa
dogúľaj,
dováľaj
10.
11.
12.
13.
veľka
plocha
poľa
okukávala
pripadnú,
dostanú
sa
14.
15.
16.
značka
ruténia
zápachová
zložka
vôkol,
dookola
Pomôcky:
kráže,
drops,
edil
druh
cukríkov
umelý
násyp
3. časť
tajničky
17.
18.
kočiare
Ľudmila
(dom.)
19.
20.
21.
22.
23.
neodbytne
pýtal
vozila
(hovor.)
starať sa
24.
25.
Nikolaj
(dom.)
otáčavý
sval
ručný
nástroj
na rytie
rádiolokátor
krúžok
(hovor.)
okresný
výbor
stojan,
podstavec
týkajúca
sa Ainu
rozjasnievali sa
33.
predpona
proti
mužské
meno
okruhy
(arch.)
sulfid
cínatý
nitrid
tantalu
obyvateľ
Indie
EČV
Tvrdošína
ale, avšak
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
chránidlo
kolena
vzťahujúca sa na
smaragd
98
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
balila sa
(hovor.)
opitá
(hovor.)
1.
2.
3.
Krížovka č. 97­
49.
50.
SPI ĎALEJ, TELEFONUJEM
LOPTY DOTKLI LEN RAZ ZA POLČAS
ABY SI MU ZASE V SLZÁCH BOZKÁVAL
RUKY
TAK PREČO SEDÍŠ NA MOJEJ POSTELI?
TO SOM RÁD, ŽE SI SEBAKRITICKÁ
MNE NIE, ALE MOJEJ ŽENE UŽ TRIKRÁT
NIE, JA SOM TAKÝ TUČNÝ STÁLE
NO DOBRE, TAK JA TEDA ODLETÍM
ABY SOM IŠIEL ZO ŠKOLY ROVNO
DOMOV
MÔJMU PYTÓNOVI JE TO ÚPLNE JEDNO
TAKÝ ŠŤASTNÝ A SPOKOJNÝ ŽIVOT
KAŠLI NA TO, UŽ NÁM IDE VÝŤAH
JOŽO DÁVA RUKY NA CELKOM INÉ
MIESTO
A DOHONILA SI HO?
VŠETKÝM VYHOVUJE, LEN JEMU NIE
ODPÍSALI MI, ABY SOM SA TEPLO
OBLIEKLA
PANI, TO JE ZRKADLO
JA TI NEVIEM SYNAK, TERAZ SOM
PRIŠLA
ALE NÁJDEŠ, SKÚS HĽADAŤ ZA SKRIŇOU
FAJN, DEDO A TERAZ UTEKAJME
STÁLA NA POHYBLIVÝCH SCHODOCH
ÁNO, ALE ŽIAĽ PRIŠIEL LEN TEN KÔŇ
NAJPRV HRIECHY, POTOM DOBRÉ
SKUTKY
DVE HODINY HĽADALI ZUBY V TRÁVE
JA BY SOM SA MU TEDA VEĽMI
ČUDOVAL
ALE VYZOBÁVA MI Z TANIERA RYŽU
KEĎ JA NEVIEM S KÝM MÁM TO DRUHÉ
HLÚPOSŤ, TÁ UŽ PRED HODINOU ODIŠLA
ANI SOM NEVEDEL, ŽE VIEM PO
TALIANSKY
NEMALI KVETY, TAK SOM KÚPIL TORTU
NIE, ALE NENAŠLA BY SA CIGARETKA
NO TAK TO VIDÍM, ALE V KTOROM
ROKU?
ZA PÄŤ TISÍC MI TO ZASA VŠETKO
DOVOLIL
LEPŠIE NIE, ALE URČITE ČASTEJŠIE
NIČ, MY TU LEN MAĽUJEME
A NEMOHOL BY SI SA OHOLIŤ VEČER?
NEZRADÍM SVOJHO VLASTNÉHO BRATA
VÁHU, BY STE MALI MERAŤ TRI METRE
A ČO MYSLÍTE, PREČO ASI IDEM AUTOM
NO, MOŽNO MÁ AJ INÉ DÔKAZY
ÁNO, ALE RADŠEJ MU DÁVAME
GRANULY
Z TEJ HUSACINY ODKROJÍM KUS
KAČACINY
A TO STE MA MUSELI HNEĎ OBKĽÚČIŤ?
NEMUSÍTE, UŽ JE TO PREMLČANÉ
OTEC, NECHAJ SI TIE HLÚPE OTÁZKY!
PREHLIADAL, ALE DOKTOR EŠTE NIE
A NAČO, KEĎ SA MÔŽEM VYSPOVEDAŤ
MUSIA BYŤ DOMA, LEBO HORE SA
SVIETI
POČUJ, PREČO MA ZASE PREHOVÁRAŠ?
ALE VY STE ZAČALI
51.
52.
NIE, JA MÁM EŠTE LEN ŠESŤ ROKOV
V BUDÚCOM MESIACI TO CHCEME
SKÚSIŤ
53. ÁNO DRAHÁ, MÁŠ VÝBORNÝ ZRAK
54. ZAFÚKA VIETOR A MÁM ŤA ZASE
V KUCHYNI
55. ALE VEĎ TY SI SLABÝ AJ AKO KATOLÍK
56. A KEĎ NIE, TAK MA OKRADLI O DVE
EURÁ
57. ALE NIE, DALA SOM SI ICH DOLU
58. TO NIE FERI, ALE BOLI BY SME SI KVIT
59. AKO DOMA, POVEDZ, ŽE ŤA BOLÍ HLAVA
60. SI NEZAČÍNAL S ĽAHKÝMI DIEVČATAMI
61. TAMTO NA ROHU PREDÁVA ZMRZLINU
62. ALE MNE HOVORIL, ŽE KOPE TUNEL
63. DOBRE, TAK JA SI TIE PENIAZE NECHÁM
64. POZRI ČO TI TO UROBILO SO ZADKOM
65. TAKTIEŽ PRAVIDELNE, VŽDY O SIEDMEJ
66. TIE ISTÉ VECI, ČO TY S NAŠÍM SUSEDOM
67. VIEM, ALE OBČAS SA TREBA AJ NAJESŤ
68. TAK SI TO LIETADLO NAŠTARTUJ SAMA
69. ŽE SOM NEUKRADOL AJ NOHAVICE
70. A EŠTE SI SA OKYDALA AJ TÝM
KEČUPOM
71. NIE, ALE POTOM SI ICH NEOBLIZUJEM
72. ŽE UŽ SA V TOM VEZIE CELÁ DEDINA
73. LEN SOM VÁS NECHCEL NECHAŤ STÁŤ
SAMÉHO
74. TAK TO SI NEDÁTE ANI KÁVIČKU?
75. A ČO SI MYSLÍŠ, ŽE NESIEM V TOM
KUFRI?
76. KEĎ SÚ DVAJA ŠŤASTNÍ, NECHÝBA IM
TRETÍ
77. PREHOVORIL SOM JU
78. VIDÍŠ, VIDÍŠ, PLÁVAŤ SI SA MALA UČIŤ
79. KEĎ MI TAKTO OTVORENE LICHOTÍŠ
80. SOM SI ISTÝ, ŽE DOMOV PRIŠIEL BOSÝ
81. TERAZ NEMÔŽEM, STARÝ JE UŽ DOMA
82. MAMI A PREČO MÁŠ TY TAK VEĽA
VLASOV?
83. PRETOŽE JE SOMÁR!
84. NO PREDSA Z HAVANY, TY IDIOT!
85. DOBRE, ALE NORMÁLNE TO ROBÍM ZA
STO
86. NA ŠESŤ, DVANÁSŤ BY SOM NEZJEDOL
87. ALE OCKO POVEDAL, ŽE UŽ ČOSKORO
PÔJDEŠ
88. LIETAL A VŠETCI MI TAK TLIESKALI
89. PÝTA SA MAMIČKY, ČI JE ČISTÝ VZDUCH
90. A KTO PRIVEZIE BICYKEL NASPÄŤ?
91. ABY SME PREČESALI OKOLIE
92. PRED CHVÍĽOU SOM TI ROZBIL
OKULIARE
93. NA ZÁCHOD A BOL TAM STRAŠNÝ
SMRAD
94. UŽ HO VIDÍM, AKO TO HLCE BEZ
CHLEBA
95. ALE ONI MI POVEDALI, ŽE TO
NESPRAVILI
96. AHA, MÁM MODRÉ PONOŽKY
97. JA PRÍDEM BÝVAŤ K VÁM
Krížovka zo zadnej strany - ZAVRITE, ŤAHÁ
Krížovky s úsmevom
ďalšie číslo výjde v 2. polroku 2011
Opäť 98 kvalitných krížoviek pre pobavenie.
Pre skúsených, ale aj začínajúcich riešiteľov krížoviek
Správne riešenia krížoviek
nadháňal
pri poľovačke
pestovanie niečoho zo záľuby
oblizuj
jednotka
penicilínu
(farm.)
tajnička
mužské
meno
konáre,
vetvy
Eskimák, Slovák a Rus skúšajú
kto dlhšie vydrží v mrazničke.
Ide Slovák, vydrží dve hodiny.
Ide Rus, vydrží tri hodiny.
Ide Eskimák, vydrží, deň, dva, tri...
a stále nič.
Otvoria ho a Eskimák hovorí:
(Dokončenie tvorí tajničku krížovky)
tlačil
v stave
života,
pri živote
darovaná
vec
prešovala
zbaví
ostrosti
trápilo
(kniž.)
steká
(kniž.)
skratka
pre iteretur
vyvretá
hornina
časť
motora
albánske
platidlo
Pomôcky:
unit, loro,
sinter,
italit, lek
spojovací
uzol
dosiatie
mriežka
Svorad
(dom.)
skr. dioktylftalátu
cudzí
účet
silne
porózna
usadená
hornina
poľuje
kameňolom
zobrať
čistilo sa
od snehu
nech,
po česky
značka
ruténia
obhorela
na okraji
myslená
priamka
dávať
do rámu
S
rímske
číslo 49
calper Media
www.scalpermedia.sk
Download

Pomôcky - Scalper Media