SEPTEMBER 2014
50. ROČNÍK
CENA 0,60 €
NAJTRADIČNEJŠÍ KRÍŽOVKÁRSKY ČASOPIS
OSEM
STRÁN
ZA
NAVIAC Ú
N
NEZMENE
U
N
E
C
LÚŠTENIE
PRE CELÚ
RODINU
HRAJTE
AŽ O 150 €
citoslovce
bedákania
ohrada
z prútia
meno Emila
popevok
strýko
EČV
Dunajskej
Stredy
mesto
starorímsky
v Japonsku boh lásky
náboženský
chválospev
príbehy
2
trávnatá
rovina
dĺžka
života
hist.vrch
v Čechách
East North
East
zmocnila sa,
zachvátila
Pomôcky:
abate, lesa
staroveké
sumerské
mesto
myslené
čiary
panvová
kosť
okovaný sud
zrušiť,
po angl.
približne
zámorská
veľmoc
film.mimozemšťan
rímske
číslo 2
žiaden,
po nem.
súkrom.
bezp.služba
cirkulácia
hrdina
(kniž.)
Mohamedov
radca
príklad (skr.)
časť celku
emisná
kontrola
1
anglické
plošné miery
toto,
po rusky
obchod
s nábytkom
3
výstelkové
tkanivo
e
rad
h
á
z
v
ma
Do
Všetko o záhrade
Okrasná a úžitková
záhrada, drobnochov
0€
Cena 0,6
0,55 €
titeľov
predpla
k Pre
nííík
n
oččn
oč
2. rro
2.
4
14
01
01
20
EC 2
REC
RE
AR
MA
ana
Rady Iv kého
s
Hričov
ri,
v nektá
Cukor ed a včely
m
5€
CENA 0,5
k
press.s
[email protected]
natank
EČN
– BEZP
Ako je to
sťou
s platno
ch
vodičský
zov
ka
eu
pr
jte si
Dopestuoma
huby d
j
natanku
ný
6 úťaž íz
s kv
honných
Ceny po sajú, Slovnaft
látok kle tento rok
7
očakáva cien
ie
an
lís
ko
február
2014
III. ročn
etit
ík
užiť
Ako vy vlhkosť
pôdnu
SW
8
0
3
t
o
e
Peug
-1224
0
ry jemom 61
ku
eď fo
Ke
r s nob
iesť
de maťnku
ec
e hcú
bu
r,
ja
príde na
ISSN 1339
S vônou benzínu
Každý mesiac aktuálne
rady pre motoristov
– RADY
auto
NKY
– NOVI
TESTY
LÁ
PRAVID
OSŤ –
na
Recept chlieb
domáci
litrov
3
oros
Čínsky Q
rozširuje
ponuku
3. ročník
ack
2014 �
)
o hatchb
MAREC titeľov 0,55€
pla
ed
(pre pr
Qoros 3
0,60 €
BMW X5
Cena
už
nepôsobí
ako tank
ČIERNY
KAŠREAĽCIANCoitvýroen
SA V
-757X
sný
bude luxu
kompakt
pre Čínu
aj svet
A
BIELE M
14 - 15
PY
PREČO
I
NA KOŽ
C 2014
MARE NÍK
Č
50. RO
I
BÁBIKAMA
R
E
EIMNÍČKY
NA ALVZÉH
POMOC CIE
CENA
0,60 €
N
NO
E DEME
V LIEČB
E JŠ Í
P IS
A D IČ N
ČASO
N A JT R K Á R S K Y
V
O
ÍŽ
R
K
M
OSE N
Á
S T R C ZA
IA
Ú
NAV ENEN
M
NEZ CENU
MÁ MAŤ
KAŽDÝ
Ý
VLASTN K
UTERÁ
12
OBLÉM
MÁTE PR KAMI?
S VVYINREÁMŽÔŽE BYŤ
NA
A
PŠENIC
BEH
NUTIE JE
iaca CHUD
NA DLHÚ
TRAŤ
a mes
-6158
ém
NIET
LÚŠTEELÚ
PRE C U
RODIN
E
HRAJT 0 €
5
AŽ O 1
ISSN 1338
Prekabáťte Lišiaka
Krížovky pre celú rodinu
2013
testoc
CENY
v našich
DS 5 LS
ISSN 1338
Poradíme...
Zdravie naše každodenné
SÚŤAŽTE
áut roka
jlepších
SKVELÉ
DesaOť na
h
8-9
3
vodná
tráreň
anglická elek(skr.)
spojka (a)
latinský
názov
zlata
sa
postavil
diel poľa
(zast.)
ester
mastných
kyselín
okresné
mesto na
španielsky západnom
člen
Slovensku
letecký
oddiel
(skr.)
listnatý
strom
VŽDY ZO ZAČIATKU MESIACA
ICH DOSTANETE KÚPIŤ V STÁNKOCH
mesto v
Brazílii
trocha
namoč
y:
Pomôck
Artek,
Lapa
rieka navýchod
nom
Slovensku
2
Ť
1
trávnatá
rovina
no
žen. me )
(30.10.
napi sa po
zjedení
šable
u
mena v Irak á
stroskotan
potopená
loď
ovláda
mimiku
prúdovoé
lietadl
býv.več.
univerzita
španielska
exkráľovná
opadanie
obdobie
hlas had
a
teplo
(predpona)
nit (zn.)
ROČNÉ PREDPLATNÉ LEN ZA 6,60 €
mesto
na východnom
Slovensku
rezeň
z hovä-
MPZ
Islandu
uz.
Akad.m
umení
3
irídium
(zn.)
čosi
o
letovisk
na Kryme
Vážení čitatelia!
Ďakujeme vám, že ste si na krížovky z Lišiaka našli čas aj v letných mesiacoch. Možno je za tým netradičné
sychravé počasie, ktoré sa postaralo
o to, že ste pred záhradkou, či výletmi
po okolí uprednostnili pohodlie domova, no výrazný nárast počtu obálok,
korešpondenčných lístkov, e-mailov
či SMS-iek, ktorými
ste nás počas leta
zahrnuli, nás milo
prekvapil. Ďakujeme!
Tiež
nás potešilo, že
nám mnohí z vás
zaslali riešenie
osemsmerovky zo
strany 16, a to aj napriek tomu, že
nám zo zadania vypadli dva riadky.
Nevieme, prečo si tlačiarenský škriatok vybral práve túto osemsmerovku,
ale oceňujeme, že vy ste si zachovali
chladnú hlavu a úlohu hravo zvládli.
Za chybu sa ospravedlňujeme.
Pred pár dňami sa z Londýna
vrátili slovenskí reprezentanti v riešení
sudoku a logických úloh, ktorí tam
celý jeden týždeň bojovali o popredné umiestnenia a najmä v tímových
súťažiach neboli ďaleko od medailí.
Pokiaľ si neviete predstaviť, ako možno sudoku považovať za disciplínu
pre tímy, tak sa príďte presvedčiť do
Vrútok, že v tímoch je lúštenie sudoku
ešte zábavnejšie. O tom ako dopadli
naši riešitelia v Londýne sa dočítate
na strane 12.
s P O L u H L á s kOv á
1
2
3
4
5
redakcia: Lazaretská 12, 81108
Bratislava, e-mail: lišiak@
vychádza
petitpress.sk.
Šéfredaktor:
každý mesiac. Róbert
Demiger,
lisiak@
mail.com. redaktor: Matúš
Demiger. Grafika: Martin Žigo, martin.
[email protected] Inzercia: tel.: 0902 113 311. Za
obsah inzercie a platených článkov redakcia
nezodpovedá. Tlač: Petit Press, a.s., Kopčianska
22, Bratislava. Rozširuje: Mediaprint Kappa
a lokálni predajcovia.
7
8
9 10
A
B
C
D
E
Do mriežky vpisujte iba spoluhlásky.
Tajničku tvorí známe slovenské
príslovie (3 5 3 2 6).
Vodorovne: A. Spadlo (detsky) –
krčma (z angličtiny) – rezerva, záloha.
– B. Kuchynské vybavenie – rýchly
zosuv snehu – liečivý roztok sladkej chuti
– umelcova inšpirácia. – C. Tajnička.
– D. Talianska metropola – stavba
pod povrchom zeme – región na juhu
Slovenska – nápoj z chmeľu. – E. Vedúci
fakulty – podzemná skrýša zviera –
vyučovacia hodina, prednáška.
Zvisle: 1. Rárohy. – 2. Podzemná os
rastlín. – 3. Človek malého vzrastu. – 4.
Poľný vták tmavej farby. – 5. Liečivo
vyrábané z niektorých druhov plesní. – 6.
Zamestnanec, ktorý svojvoľne zameškáva
pracovný čas. – 7. Značka na pohári. – 8.
Zrekapituloval. – 9. Samolepiaci štítok. –
10. Drzáň, nehanebník.
Autor: Lišiak
POZVÁNKA NA TURNAJE
 13. september – VRÚTKY
VI. MSR družstiev v sudoku a VII. MSR
družstiev v hlavolamoch
V čase od 9.30 do 13.30 sa vo Vrútkach v penzióne Burra uskutoční tímová
súťaž v sudoku pre 2-4 členné družstvá.
Družstvá možno poskladať aj priamo na
mieste, avšak, ak máte trojicu známych,
s ktorými vás spája záľuba v sudoku, tak
neváhajte a príďte si spolu zasúťažiť, vo
štvorici to predsa len ide lepšie. Po krátkej
obednej prestávke nasleduje tímová súťaž v riešení hlavolamov (14.00 – 17.45).
ČO MÔŽETE VYHRAŤ
 Str. 4 – 5 Veľká krížovka o 20 €
 Str. 13 Krížovka o 30 €
 Str. 15 Hádankárska pasovačka o 10 €
 Str. 19 3x produkt Biosil plus
 Str. 23 Krížovka o 50 €
 Str. 28 – 29 3x produkt Borozan
 Str. 36 2 x kniha Slovak sudoku 2
 3x 10 € za odoslanie piatich ľubovoľných úloh
6
k r í ž Ov k A
Vážení čitatelia, riešenia
posielajte na adresu:
Petit Press,
Lazaretská 12,
811 08 Bratislava,
Lišiak alebo
[email protected]
 14. september – VRÚTKY
XXXI. Majstrovstvá Slovenska v riešení
krížoviek a hádaniek
V nedeľu ráno sa vo Vrútkach na
rovnakom mieste uskutoční 31. ročník
majstrovských súťaží v krížovkách a hádankách. Na krížovkárov čakajú už o 9.15
tri náročné krížovky a šampionát hádankárov začína o 11.20. Spoločné vyhodnotenie je naplánované na 13.35.
Penzión Burra sa nachádza v tesnej
blízkosti železničnej a autobusovej stanice. Viac informácií, vrátane podrobného
harmonogramu, nájdete na stránke www.
szhk.sk
Pokiaľ sa chcete zapojiť do každomesačnej súťaže o 10 €, zašlite
do 25. septembra 2014, aspoň päť správnych riešení ľubovoľných
úloh na jednu z našich adries. Vyžrebovaní budú traja výhercovia.
Podmienky a termíny na odosielanie riešení v hre o vecné ceny a
finančné výhry uvádzame pri jednotlivých krížovkách.
Nasledujúce číslo Lišiaka nájdete v stánkoch od 3. októbra
2014.
Mesačník LIŠIAK vydáva spoločnosť Petit Press,
a.s., Lazaretská 12, 81108 Bratislava. Spoločnosť
je zapísaná v obchodnom registri na Okresnom
súde Bratislava I., oddiel Sa, vložka č. 2471/B,
IČO: 35790253, IČ DPH: SK2020278766. Predseda
predstavenstva: Alexej Fulmek. Členovia
predstavenstva: Edita Slezáková, Ľubica
Tomková, Peter Mačinga. Copyright Petit Press,
a.s. Autorské práva sú vyhradené a vykonáva ich
vydavateľ. Autori článkov, zverejnení v tomto
vydaní, si v zastúpení vydavateľom, vyhradzujú
právo udeľovať súhlas na rozmnožovanie
a verejný prenos článkov, ako aj na verejné
rozširovanie rozmnoženín týchto článkov
v zmysle § 33 ods.1 písm. a) a d) autorského
zákona. Evidenčné číslo MK SR: 4219/10.
Objednávku predplatného zašlite na adresu:
Petit Press, a. s., distribučné oddelenie, Lazaretská
12, 814 64 Bratislava, e-mailom: predplatne@
petitpress.sk alebo objednajte telefonicky:
02/323 77 777, prípadne faxom: 02/59 233 339. Do
objednávky uveďte: MENO, ADRESU, TELEFON,
E-MAIL. Cena predplatného na rok je len 6,60 €.
3
k rí ž o v k A
hudobné
dielo
3/1
rozprávko­ nasýtený
vá bytosť
plynný
v podobe uhľovodík
vlka
tamtá
vojenská
predajňa
sloven. interne­
tový portál
slovenské
mesto
urobia
novým
(nár.)
1/1
nástenný
gobelín
amerícium
(zn.)
menšie uši
škvrna
elefant
značka
horčice
dedinka
(poet.)
meno Ca­
poneho
sídlo v
Taliansku
Integro­
vaná
koľajová
doprava
hračka, po
anglicky
buničina
mužské
meno
portland­
ský slinok
osobné
zámeno
cín (zn.)
horskí
pešiaci
(hist.)
3/2
minerál
akože
Krížovka o 20 €
Adriána
(dom.)
krajec
chleba
peňažný
dar cirkvi
Acute Renal
Failure
akže
somálske
sídlo
ovísajú
metál
kapustovi­
tá zelenina
národná
knižnica
otrava
linoleorez
ozdobný papier
na pokrývanie
stien
choroba z
pohryzenia
krysou
nemecká
rieka
chytala
poučka
spôsoboval
bolesť
druh aktívneho
uhlia
jeden z
ostrovov
atolu
značka
kozmetiky
predložka
(od)
Aries (skr.)
všetko zje
kotlinka
v oblasti
večného
ľadu
plúž
samárium
(zn.)
poľský
matematik
a logik
(Alfred)
smerový
uhol
Pomôcky: Azet, Daler, Eil, fiš,Tarski, Toli.
4
koniec, po
nemecky
česká
predložka
maľba vodový­
mi farbami
zatarasuj
britský
výrobca
áut
podnebie
kilojoule
(zn.)
1/2
zamiešaný
typ písma
darovalo
lovkyňa
perál
starší
český
cyklista
Antarktída
(kód)
kočiare
odkop­
nutie
šúchalo
lietadlo
(hov.)
dvojhláska
polyetylén
(zn.)
avivážny
prípravok
Pavol
(dom.)
odplata
Jožo s Ferom pília veľkou pílou
veľmi hrubý strom. „Jožo, aj tebe to
ide tak ťažko?“ pýta sa zadychčane
Fero. (Jožova odpoveď je
v tajničke č. 1.)
Hybský
zbojník
Do plnej krčmy vletí cez okno valček
na cesto. Krčmár sa namosúrene
rozhliadne a zakričí na celý lokál:
„Jano, poď už aj sem! …(dokončenie
je v tajničke č. 3).“
ligot
severský
vták
Foto - FOTOLIA
Kla s i c k é
2/2
Do mriežky vložte číslice 1 až 9 tak, aby sa
všetky nachádzali v každom riadku, stĺpci a vo
vyznačených vnútorných 3x3 štvorcoch práve raz.
2 7 6
3 9Ivana
1 Štiptová
Autor:
Otília
(dom.)
prístroj na
výrobu jed­
nosmerného
prúdu
s u d o k u
Rybár chytil zlatú rybku a rybka mu
vraví: „Keď ma pustíš, splním ti tri
želania!“ „Ja mám len jedno želanie,“
odpovie rybár: „(dokončenie je
ukryté v tajničke č. 2).“
otravné
látky (skr.) napakoval
2/1
Martina
(dom.)
inam
zvieracia
noha
čin, úkon
existovať
časové
obdobie
ozdoba
1555 (rím.)
ostrov v
Malajzii
obetovať
(kniž.
zastar.)
3/3
biograf
zn. elektro­
spotrebičov
lebka
(zastar.)
koralový
ostrov
majstr. Európy
Radio Slovakia
International
časť
postele
tunel
(zast.)
kameň na
brúsenie
kosy
nalievať
Riešenie krížovky môžete posielať do 25. 9. 2014
aj formou SMS správy, stačí tmavšie podfarbenú
časť tajničky bez diakritiky, v tvare: LIS (medzera)
5 (medzera) riešenie Na číslo: 7005 Cena
SMS správy 0,20 € s DPH. Odmeníme jedného
výhercu.
Autor: Leviatan
5
2
8
25
58
8
7
79
9
9
9
1
9
7
91
17
7
7
7
73
3
35
5
51
1
18
8
8
4
2
4
3
42
23
3
6
6
62
2
2
1
1
18
8
87
7
76
6
62
2
2
8
8
81
1
1
7
7
71
1
1
4
4
45
5
5
1
6
4
61
14 2 9
3 9
4 2
4 95
23
8 34 5
3 4 5
8
5
83
35
5
6
6
62
2 1 4
8 4
2 1
2 49
18
7 82 9
7 2 9
79
9
9
7
7
7
7
79
9 2 78
1 8
9 2
7 84
21
2 17 4
2 7 41
1
23
3
1
3
4
3
5
34
1 45
8 5
1
6
18
86 2
7
6 2
1
27
71
1
5
5
57
5 7
3 7
5
7
53
37 4
7 4
46
6
6
6
6
64
9 4
6 4
9
5
96
65 1
5 1
18
8
8
9
97
7
7
6
1
2
16
62
2
5
5
53
3
3
2
2
29
9
91
1
18
8
85
5
5
3
3
37
7
7
4
9
4
8
49
98
8
4
4
46
6
62
2
29
9
93
3
3
5
5
52
2
2
5
5
52
2
2
9
7
9
6
97
76
6
5
O s e m s m e rov k a
Dedko povedal, že alkohol síce
kazí zrak, ale že má radšej ...
(tajnička má 15 písmen).
ANTÉNA – ARMÁDA – ASTRA –
AVÍZO – BAGETA – BITKA – BRHLÍK
– CLONA – HORÁR – HROZNO
– JAHODA – JAMKA – KNIHA –
KOMÁR – KOMORA – KRAKĽA
– KRÁTER – KRIEDA – LEKÁRNIK–
LEKTORKA – LEKVÁRNIK – LIGNIT
– LUSTER – MODRINA – MYDLO
– NÁKYP – NÁSTROJ – ODBOR
– ODVAHA – OPONA – PASTOROK
– PLESO – POKRAJ – POKUTA
– PRIATELIA – REBRÍK – RIAVA
– RÚRKA – SEVER – STANICA –
STAROSTA – STODOLA – STOLÁR
– STOLÍK – STRÁŇ – SVEDOMIE –
ŠIBENICA – ŠOŠOVICA –
ŠPONGIA – VÁNOK – VÁPNO –
VAZAL – VIANOČKA
Jan Sobotka:
„Byť in je dobré,
...“
R
B
E
R Ú R
K
E
N
I
C
A
I
K
R
I
E
D
A
E
R N O O O A
H
I
N
K
N
Á
S
T
R O
J
V
A
P O N G
I
A
Č
R
K
Á
K
U
A
L
E
Á
R
I
A
V
A
T
K
K
A
C
I
N
A
E
I
M O D
L
E
L
N
E
A
C
S
Z
T
D
T
D
T
V
A
É
Š
Š
I
B
T
O R
K
A
L
E
I
O
Ľ
N
V
L
I
G N
I
T
N
A
A
I
A
D
A
A
Ň R
A
S O R C
Z
P
K
Á
N
I
D
Y
Á M R
A
V
S
S
K O M O R
A
A
A
B
K O A
H
A
O S
T
O D O
L
T
S
N R N
R
A
V
K
Í
L
H R
B
Á
I
O
Z
Í
V
A
R
V
N
P O K
R
A
J
Ä
A
6
7
D O A
T
A
S
T
K
K
J
S
T
O
E
T
S
U
L
O M S
R
I
A
T
E
L
I
A
E
Á
K
I
N R
Á
V
K
E
L
V
D
K O R O
T
S
A
P
P
k r í ž ov k a
1
2
3
4
5
8
9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
Vodorovne: A.
MPZ automobilov
Slovinska –
hádka, spor
– klesol. – B.
Severské
mužské meno –
lovením vytiahni
– ruská rieka.
– C. Ruksak –
spoločenská
hra pre dvoch
hráčov –
nástenný gobelín
– kríženec
jednohrbej
a dvojhrbej ťavy.
– D. 450 rímskymi
číslami –
ohradený priestor
pre ovce s kolibou – mongolský pastier
dobytka – surovina na výrobu benzínu.
– E. Slovko účty v ázijských krajinách
– citoslovce úderu zvona – dlhší čas
nejedol. – F. Tajnička. – G. Vedný
odbor zaoberajúci sa podstatou krásna
– srbské mesto na rieke Nišava – kód
Namíbie. – H. Francúzske sídlo, Méty –
ranná vlaha – prúdením sa dostáva dole
– čínske mužské meno. – I. Slonie zuby
– lúka (kniž.) – citoslovce prekvapenie
– značka pracieho prášku. – J. Peňažný
základ, kapitál – listnatý strom s bielou
kôrou – oblok. – K. Oslovovať zámenom
6
Í
U O O R
Autor: M. Ďurech
P í s m e n ov á
K
ty – značka fotoaparátov – ruský zápor.
Zvisle: 1. Mrak – Ministerstvo kultúry
(skr.). – 2. Milý, príjemný – starozákonný
kňaz, sudca. – 3. Bývalá lotyšská minca
– fialový polodrahokam. – 4. Nenáročná
obilnina – severoseverozápad (skr.)
– osobné zámeno. – 5. Dlhý splývavý
odev – nikto. – 6. EČV okresu Zvolen –
zliatina na odlievanie písmen pre tlač.
– 7. Vymazať šamotom. – 8. Rascový
likér – poľská rieka. – 9. Choroba koní
– trojhviezda v súhvezdí Orión – značka
prvku berkélium. – 10. Značka pre abvolt
– frankovka – zlato, po španielsky. –
11. Galský názov rieky Saône – kôlňa,
po anglicky. – 12. Choroba ďasien
a zubov. – 13. Anatólia, po česky –
podmienková spojka. –14. Nemecký
určitý člen – drobný rastlinný škodca.
– 15. Sibírsky veľtok – druh obilniny
– jedovatá rastlina s drobnými bielymi
kvetmi v súkvetí . – 16. Tuk z ovčej vlny
– prezývka prezidenta Eisenhowera. –
17. Časť noža (arch.) – nadanie. – 18.
Staroegyptský boh slnka – domácke
meno Emila.
Pomôcky: Anabar, Arar,
Eli, Heka, Nisa, shed.
Autor: Kristína
k rí ž o v k A
Antoine De Saint - Exupéry
politická
strana v
Anglicku
skr.
súhvezdia
Telescopium
(Ďalekohľad)
napádal
slovenský
logik a
metodik
(Jozef)
býv. podnik orechy, Medzinár.
zahranič. po anglicky združenie
škôl
obchodu
(angl. skr.)
textová
skratka
(a iné)
opustenosť
zoťala
3
čerpáme
pohonné
hmoty
EČV Dun.
Stredy
pakovala
židovský
veľkňaz
situácia
americký
folkový
spevák
(Bob)
2
1
patriaci Ele
vlastnila
pastier
oviec
plodový
koláč
odrazil
americká
speváčka
pozýval
časť Brati­
slavy
4
latinčina
(slangovo)
priňuchá
vrch v CHKO
Poľana
dedina
(nár.)
majiteľ
chaty
zrúcanina
hradu nad
Bratisla­
vou
čin
zmena,
modifi­
kácia
závod v Par­
dubiciach
plač (expr.)
preniknu­
tie (kniž.)
Institut
Médi­
coLégal
(skratka)
ruský
súhlas
taliansky
rozhlas
ruská
baranica
záprah
zatoč
chlp, vlas,
po rusky
51 (rím.)
typ Seatu
býv. odbo­
rársky bos
výrobca
zvonov
ochutná
zovretie
nástroj
huslistu
šachista
estónskeho
pôvodu
klavír (skr.)
očierni
(niekoho)
vírenie, po
česky
chumáč
prechodil
farba
(kniž.)
jednotkový
obchod v BA
francúzsky
člen
Tatra ban­
ka (skr.)
láta, zašíva
alpínka
poľná ces­
ta, závoz
Slovenská
republika
mesto v
Nigérii
Slovenská
informačná
služba
švédsky
obchod s
nábytkom
kočovník
dvojhláska
oblečenie
vlk z Knihy
džungle
konajme
černoch,
po rusky
(zast.)
druh
sekery
tmel
džentlmen
Ivana
(dom.)
egyptská
objemová
miera
decht
ázijský
sokolík
Pomôcky: ALTR, EIAR, ISA (International School association), Kelis, Onias, Sarapu, SDP, Viceník.
Foto - FOTOLIA
Autor: M. Ďurech
7
P í s m e n ov á
k r í ž ov k a
„Úsmev nás nič nestojí, ...“
Vodorovne: A. Americký
bahniakovitý vták – slovenský
región. – B. Surovina na výrobu
piva – národ, etnikum – tvrdé
a vzácne drevo. – C. Banský
pracovník – citoslovce štekania
– prehadzuješ v ústach. – D.
Kapitálové združenie podnikov –
druh liehoviny – praskanie (bás.).
– E. Nádoba na kvety – výstroj
ťažných alebo jazdeckých zvierat
– japonské sídlo na ostrove
Honšú. – F. Vypúlil – v hudbe
nežne – nespal. – G. Český
maliar – vlk z Knihy džunglí –
starodávni. – H. Vrodená nemota
– otlč – film s Elánom. – I. Dravý
vták – ženské meno – nežnosť.
– J. Akváriové rybičky – koralové
ostrovy.
Zvisle: 1. Žena (expr.). – 2.
Živorilo (kniž.). – 3. Začiatok
tajničky. – 4. Český šachista – výrastok
oválneho tvaru. – 5. Obyčajové právo
v moslimských krajinách – značka
pascalu – energia. – 6. Praslovanská
redukovaná krátka hláska – čiarka
(lingv.) – nápev (hud.) – 7. Jeden
1
2
3
4
5
6
7
8
9 10 11 12 13 14 15
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
M o z a i kov á
z mušketierov – putá. – 8. Pokračovanie
tajničky. – 9. Výrobok určený na predaj
– domácke meno Oľgy. – 10. Túz –
nástroj ženca – potkan, po anglicky.
– 11. Kemping (hovor.) – základná
jednotka japonskej dĺžkovej miery –
meno Daniela. – 12. Oblieva vriacou
vodou – metropola starovekej Babylonie.
– 13. Koniec tajničky. – 14. Domácke
meno Anastázie – 15. Vzdelávajú.
Pomôcky: Aoto, Rabas.
Autor: Stavba
k r í ž ov k a
1
Andy Warholl: „Obrazy sú na
to ...“
2
3
4
5
6
7
8
9 10 11
A
B
C
D
E
F
G
Vodorovne: A. Nealkoholický
nápoj – nastupovalo do
dopravného prostriedku –
dopredu. – B. Trojsťažňové
plachetnice, barkentíny –
taliansky básnik (Alighieri) –
koruna, po nemecky – príkaz
na zastavenie – domácke meno
Ivana. – C. Stráň sa – vošiel,
po česky – lomením poškoď –
stával sa sivým – lalotanie. – D.
Tajnička. – E. Odstrel horniny
pomocou výbušniny – jordánske
sídlo – syntetický parafín,
alkán, po česky – severské
párnokopytníky – existoval. – F.
Tlakostroj – metropola Peru –
ženské meno ruského pôvodu –
morský mäkkýš vajcovitého tvaru,
vajcovka – vráta. – G. Konštrukcia
na príjem elektromagnetických vĺn –
larva tŕňohlavcov – vojenská plachetnica
z 15.-16. storočia, aj karak.
Zvisle: 1. Africký strom s hrubým
kmeňom – údolie. – 2. Nehúžvi –
nasypal do niečoho – nachádzajúce sa
na stom mieste. – 3. Položiť, po anglicky
– český futbalista (Radek) – plytký
morský záliv. – 4. Robil – starší strunový
hudobný nástroj, podobný husliam – čln
8
na Rýne. – 5. Starší taliansky sochár
(Benedetto) – vlhkomilný krík s bielymi
kvetmi a červenými bobuľami. – 6.
Anglický ostrov v prielive La Manche
– zatrel hlinou, vymazal – pred (lat.).
– 7. Krásavec (kniž.) – spracovával
ropu pomocou frakčnej destilácie. –
8. Severský cicavec s lopatkovitými
parohami – cudzie ženské meno –
sťahovavý bahenný vták. – 9. Kaštieľ
v obci Svätý Anton – metropola
Portugalska (pôv.) – likérnik. – 10.
Predložka – maliarske doštičky na
miešanie farieb – menší veslový čln.
– 11. Pobožne (hud.) – umelohmotné
vlákna.
Pomôcky: akantela,
Antelami, Dejmek, devoto,
Kerak, ninera.
Autor: Tibor Várnagy
k rí ž o v k A
B. J. Jackson - „ Nehovorte, že nemáte dosť času. Máte k dispozícii práve toľko hodín, ...“
prezident 1. miniatúrny
Slovenskej prehrávač
republiky
očistenie
(hovor.)
1
mimovoľný
zášklb
krmivo pre
kone
šípový jed
5
sústava
bicích
nástrojov
(hovor.)
náš, po
anglicky
terénny
pretek
3
časť tela
zvierat
I
urovnával
súbor máp
tropická rastli­
na, bamia
tiesňové
volanie
kosením
odoberú
meno
oraním
vynálezcu nahromaď
Edisona
medzinárodná
rozhlas. spoloč.
povraz so
slučkou
Power
po
Level Angle všetko,
anglicky
(skr.)
Economic
Planning Agency
vlak Inter­
City
kuchynská
pochutina
MPZ Chile
prístrešok
turistu
skladba pre
osem nástrojov
Slov. obchodná
inšpekcia
dravý vták
ozdobná
dlaždica
nápoj z
byliniek
rieka vo
Francúz­
sku
kúzlo
máš povin­
nosť
Noemov
koráb
meno
Ivana
natieraj
tukom
epidémia
existujem
ťaví kríže­
nec
lámaním
poškodzuj
dožičil
severské
švédsky
zviera
spisovateľ emisia, po
(Olof von)
česky
majúca
veľké oči
predložka
fáza me­
siaca
námestie s
trhom
kód Ne­
mecka
2
kôlňa
najnižší
bod na
obzore
automoto­
klub (skr.)
sonda
st. sloven­
ský herec
(Karol)
lev, po
anglicky
mohame­
dánske
nábožen­
stvo
bývalý
Russian
predmet
generálny National
priťahujúci provizórna
stena
tajomník
Orchestra
kov
NATO
(skr.)
Ministerstvo
pôdohosp.SR
hlas
somára
nočný vták
Slov. národný
archív
salón, po
nemecky
symbol
lásky
neozná­
mila na
úrade
naša
planéta
4
opláchni
M
biblický
pokrm
EČV Levoče
vzal
hliník (zn.)
austrálsky
pštros
ľudský or­
ganizmus
sopka na
Sicílii
výbežok
pevniny do
mora
britská
plošná
miera
jazero na
Filipínach
Pomôcky: Dalin, OIRT, RCH, Solana, Taal.
Foto - FOTOLIA
Autor: DD
9
Rebríček obyčajný
Podľa antických báji vraj Achilles
vyliečil pomocou rebríčka kráľovi ranu
(tajnička 1.). Preto mu už v stredoveku
pripisovali schopnosť vyliečiť rany
po železných zbraniach. Počas prvej
svetovej vojny zas chodili školopovinné
deti zbierať túto rastlinu, nazývanú aj
(tajnička č.2.) a posielali ju na front,
pretože liekov bol nedostatok.
Rebríček, či myší chvost, mnohí
ho asi poznáte skôr pod týmto
starším názvom, patrí u nás medzi
najznámejšie a najrozšírenejšie
liečivé rastliny. Jeho silný dezinfekčný
účinok, zbierame z neho kvety, pôsobí
priaznivo pri žalúdočnej nervozite a
kŕčových bolestiach. Vie odstrániť
pálenie záhy, či pomôcť pri ženských
problémoch a migréne. Všetkého veľa
škodí, preto i túto bylinu užívajme s
mierou. Pri predávkovaní nám môže
znížiť tlak, prípadne vyvolať príznaky
otravy.
rímske
číslo 505
pátrajme
2
zameriava
Slovenská
katolícka
misia
(skr.)
po jazero, po dvojhlavý
dravý vták potkan,
sval na
anglicky
rusky
ramene
Mladé lístočky hluchavky sú vhodné
ako prísada do vitamínových šalátov.
Čaj z tejto rastliny je lahodný, pomáha
zvýšiť metabolizmus, upokojuje a
prospieva dýchacím cestám.
dokonči
robotu
vrahovia,
po česky
vedľa
rodič
cudzie
ženské
meno
cesta,
výlet (slan­
govo)
zlý duch,
čert (zast.)
oslovenie
ženy
plochá mor­
ská ryba
slnečný, po
anglicky
nemecký
koncern
Akademie
múzických
umění
upleť
ženský pláštik
zvieracia
papuľa
zázrak
lyrickoepic­
ká báseň
EČV Krupiny
vývojové štá­
dium hmyzu
nikel (zn.)
strel­
majster
1
prete­
kárske
družstvo
(šport.)
mohame­
dánsky
boh
Pomôcky: anetol, AOL, Isaura, kopt, Savalas
Emisná
banka
Svetový
pohár
papier
citlivý na
svetlo
10x10
bočná os
rastliny
ministerstvo
kultúry
únosca
Heleny
10
klobúk
(hovor.)
energicky,
rázne
dužina,
dreň (odb.)
zistil
pravosť
iniciály
režiséra
Nvotu
Hluchavka biela
rozpúšťaj
Saturejka záhradná
Domovinou saturejky je Stredomorie,ale ako korenie (tajnička č.3) kuchyne
sa rozšírila do celého sveta. Rimania túto rastlinu zasvätili Bakchusovi a Gréci
zasa Dionýzovi, (tajnička č.4.) a voľných mravov. V stredoveku ju zakazavoli
pestovať v kláštorných záhradách,aby nevyvolávala u mníchov hriešne
myšlienky. Saturejka uľahčuje trávenie a preto je vhodnou koreninou na
ochutenie ťažkých a mäsitých jedál.
BYLINKY
nosením
hromadil
zostatok
po ohni
Lesná
správa
(skr.)
nie dobrá
koniec, po
anglicky
4/2
Mohame­
dov radca
plť, po
česky
typ auta
Lada
čierny
atrament
druh sadzí
sladkovod­
ná ryba
rozsah,
veľkosť
svetelný
záblesk
poplach
strašidlo
obrnené
vozidlo
detská sta­
vebnica
z Dánska
Slovenská
národná rada
4/1
voňavá
silica z
feniklu a
anízu
3
časť prete­ tuzexové
kov
poukážky
patriaci
Otovi
hnev,
nenávisť
ruská rieka
popevok
tálium
(zn.)
lietanie
rímske
číslo 2000
zavlaenie v
bani
zlý duch,
diabol
územný
celok
kopanica
predpona
s význa­
mom voda
sliepka
(expr.)
izolačná
lepenka
kýva
hrob
(kniž.)
anglická
hra s
pálkami
maštaľ pre
kravy
EČV Dunaj­
skej Stredy
terbium (zn.)
americký
lovec kožu­
šinovej
zveri
veľká sieň
v paláci
rozprávko­
vý princ
americký
herec
(inšpektor
Kojak)
Foto - Fotolia Autor: DD
11
S U D OK U
A L O G IKA
V L ON D Ý NE
V netradičnom augustovom termíne
sa v Londýne uskutočnili 9. Majstrovstvá
sveta v sudoku a 23. Majstrovstvá v riešení
logických úloh. Slovensko reprezentovala
trinástka riešiteľov a potvrdila svoju príslušnosť
k svetovej špičke, hoci k medailovým
umiestneniam chýbal kúsok šťastia.
SUDOKU
V náročnej celoročnej kvalifikácii, ktorá
pozostávala z Majstrovstiev Slovenska,
nominačného turnaja, regionálnych
a internetových turnajov, si miesto v A-tíme
vybojovala štvorica Zuzana Hromcová
(vlani 13.), Peter Hudák (bronzový na MS
2007), Ivana Štiptová a Matúš Demiger.
V neoficiálnom B-tíme súťažila Michaela
Bieliková, Blanka Lehotská a dve juniorky –
15-ročná Diana Škrhová a 12-ročná Natália
Chanová. Kapitán Ján Farkaš s Miroslavom
Ondrejkom si zalúštili v medzinárodnom tíme
UN-tíme s dvojicou nemeckých reprezentantov.
Na súťažiacich čakali neobvykle ľahké
úlohy, ktoré sa dali v niektorých kolách stihnúť
aj za polovicu časového limitu, a tak každá
jedna chyba znamenala strmý posun vo
výsledkovej listine. Zuzka, Peťo a Matúš sa
od začiatku držali medzi 15. a 30. miestom,
no od 10-členného finále mali tentoraz väčší
odstup. Ivka s Miškou medzi sebou zvádzali
tuhý boj neďaleko päťdesiatej priečky, pričom
šťastnejší záver mal tento súboj pre Mišku,
ktorá potvrdila dobré výsledky z uplynulého
roka. Ivka bola tradičným ťahúňom v tímových
kolách, ktoré slovenský tím zvládol odovzdať
všetky pred uplynutím časového limitu a keby
sa do výsledkovej listiny rátali iba tímové kolá,
tak by bolo Slovensko strieborné. Avšak aj
oficiálne piate miesto možno považovať za
veľký úspech, keďže silní konkurenti ako India,
Francúzsko či USA skončili až za našim tímom
a k štvrtému Česku to bolo iba 1200 bodov (pre
porovnanie, šiesta India bola za nami o 1800).
Práve český tím ukončil svoju impozantnú
sériu zbierania tímových medailí a po prvý
raz v deväťročnej histórii MS neskončil medzi
najlepšími troma.
Juniorky Dianka a Natálka prišli do Londýna
najmä zbierať prvé skúsenosti, no počas súťaže
vystrkovali rožky a pripísali si na konto niekoľko
zaujímavých výsledkov. Napríklad 12-ročná
Natálka v kole s klasickým sudoku vyriešila
polovicu z úloh a skončila v ňom na 73. priečke
pred stovkou ďalších riešiteľov a len jedno
miesto za ňou bol napríklad český reprezentant
Peter Hudák pred finále
Jan Novotný, 10. z minulých MS. Diana
zahviezdila najmä v poslednom kole s dvojicou
prepojených úloh, ktoré odovzdala 4 minúty
pred uplynutím času a mohla si tak zakričať
„finnished“ už na svojich prvých majstrovstvách.
Dievčatá sa v kategórii juniorov umiestnili na
solídnom 8. a 14. mieste, no treba povedať, že
prvých šesť priečok obsadili čínski mládežníci,
z ktorých sa už štyria dokázali prepracovať do
seniorského finále (napríklad Jin Ce sa vlani
stal majstrom sveta v riešení sudoku).
Finále bolo jasnou záležitosťou dvojice Tiit
Vunk – Kota Morinishi, ktorí si vypracovali veľký
náskok pred zvyškom finalistov a napokon sa
šťastie usmialo na Japonca, ktorý bol v troch
uplynulých rokoch vždy strieborný. O tretie
miesto sa podelili Francúz Bastien VialJaime a Čech Jakub Ondroušek, známy aj zo
slovenských turnajov.
LOGIKA
A-tím logikov tvoria už štyri roky bezo zmeny
Peter Hudák (vicemajster sveta v roku 2009),
Štefan Gašpár (viacnásobný finalista MS),
Matej Uher a Matúš Demiger. V uplynulých
troch rokoch obsadili v tímovej súťaži dve
štvrté a jedno piate miesto, a tak túžili tento
rok prelomiť smolu a pokúsiť sa dosiahnuť na
medailové umiestnenie. Počas celej súťaže
sa doťahovali o tretie miesto s Američanmi
(ktorí pricestovali bez Thomasa Snydera,
trojnásobného majstra sveta v sudoku) a pred
posledným tímovým kolom mali stále reálnu
šancu tím USA predbehnúť. Na to stačila jedna
maličkosť, zdolať Američanov v poslednej
úlohe, za ktorú sa dalo získať vyše 5000 bodov
a aktuálny rozdiel medzi našimi a Američanmi
bol zanedbateľných 141 bodov.
Spomínaná úloha spočívala vo vytváraní
súčtov z čísel, ktoré boli napísané na dlážke.
Súťažiaci sa zahrali na živé figúrky a museli
hľadať správne čísla popri poskakovaní po
Výsledky zo sudoku
SUDOKU – JEDNOTLIVCI
(celkom 175 účastníkov)
1. Kota Morinishi (Japonsko)
2. Tiit Vunk (Estónsko)
3. - 4. Bastien Vial-Jaime
(Francúzsko)
3. - 4. Jakub Ondroušek
(Česká republika)
...
16. Zuzana Hromcová (SVK-A)
22. Peter Hudák
23. Matúš Demiger
52. Ivana Štiptová
51. Michaela Bieliková (SVK-B)
102. Diana Škrhová
... 8. z juniorov
12
117. Blanka Lehotská
154. Natália Chanová
... 14. z juniorov
110. Ján Farkaš (UN-tím)
159. Miroslav Ondrejka
SUDOKU – TÍMY
(celkom 44 tímov)
1. Japonsko
2. Nemecko
3. Čína
4. Česká republika
5. SLOVENSKO
6. India
7. USA
31. SLOVENSKO B
mriežke plnej čísel. Naši reprezentanti túto
úlohu po večeroch poctivo trénovali, no
smolne sa nedokázali dostať medzi osmičku
najlepších tímov z kvalifikácie (kde sa lúštilo
sedem podobných úloh na papieri so žetónmi),
a tak vyšiel celý tréning nazmar. Avšak počas
uplynulých dvoch dní získali v individuálnych
kolách toľko bodov, že aj napriek neúspechu
v poslednom kole im to stačilo na pohodlné
štvrté miesto so stále veľkým náskokom pred
Českom.
Z našich riešiteľov si v individuálnej časti
najlepšie počínal Peter Hudák, ktorý sa
prepracoval do 10-členného finále zo šiesteho
miesta, a to dokázal po dramatickom boji aj
uhájiť. Matej a Matúš si zlepšili svoje najlepšie
umiestnenia o 2, resp. 3 priečky, pričom Pišta
s Matúšom získali úplne totožný počet bodov
(8420), čo je pri bodových ziskoch okolo 10 000
bodov naozaj pozoruhodné.
Kostru B-tímu tvorili vlaňajší úspešní juniori
Jakub Bahyl, Zuzana Hromcová, Michaela
Bieliková a 15-ročná Diana Škrhová, pre ktorú
je logika zatiaľ len spestrením popri riešení
sudoku. Najlepšie si počínal Jakub, ktorého
46. miesto bolo zároveň šiestym najlepším
výsledkom spomedzi neoficiálnych účastníkov
(t.j. riešiteľov z B a UN-tímov). Zuzka a Miška si
pripísali umiestnenia v najlepšej stovke a Diana
skončila medzi juniormi na lichotivej 7. priečke.
V tímovej súťaži to našim (ex)juniorom stačilo
na 23. miesto. Ďalší traja členovia slovenskej
výpravy – kapitán Ján Farkaš, trénerka Blanka
Lehotská a 12-ročná Natálka Chanová lúštili
v UN-tíme spolu s Chorvátom Goranom
Vodopijom a medzi 41 tímami obsadili veľmi
pekné 29. miesto.
V seniorskom finále to bol predovšetkým
boj Palmera Mebana z USA (majster sveta
z 2011 a vicemajster z 2012 a 2013) s časovým
hendikepom, ktorý získal po tom, čo sa mu
nevydarila základná časť a musel tak začínať
zo štvrtého miesta s takmer 4-minútovou
stratou na veľmajstra Ulricha Voigta z Nemecka
(9-násobný víťaz MS). Ten o svoj náskok
pomaly prichádzal, no poslednú finálovú úlohu
dokončil 22 sekúnd pred Američanom a pripísal
si tak svoje desiate individuálne prvenstvo na
MS. Na treťom mieste skončil mladý Nemec
Florian Kirch a náš Peter Hudák vo finále
obhájil už spomínanú šiestu priečku.
Podrobnú reportáž, kompletné výsledky
a množstvo fotiek nájdete na www.szhk.sk
alebo www.slovaksudoku.com
Výsledky z logiky
LOGIKA – JEDNOTLIVCI
(celkom 160 účastníkov)
1. Ulrich Voigt (Nemecko)
2. Palmer Mebane (USA)
3. Florian Kirch (Nemecko)
...
6. Peter Hudák (SVK-A)
20. Matej Uher
24. Matúš Demiger
24. Štefan Gašpár
46. Jakub Bahyl (SVK-B)
74. Zuzana Hromcová
98. Michaela Bieliková
139. Diana Škrhová
... 7. z juniorov
117. Blanka Lehotská (UN-tím)
127. Ján Farkaš
155. Natália Chanová
... 11. z juniorov
LOGIKA – TÍMY
(celkom 41 tímov)
1. Nemecko
2. Japonsko
3. USA
4. SLOVENSKO
5. Česko
6. Maďarsko
7. Holandsko
23. SLOVENSKO B
k r í ž ov k a
okresný
národný
výbor
(skr.)
5
grécka
múza
ľúbostnej
poézie
starší
český
klavirista
(Rudolf)
brati­
slavský
tanečný
klub
vojenské priesvitný
súhvezdie
fialový
učilište polodraho­
Váhy
(skr.)
(lat. skr.)
kam
lietadlo
(hov.)
presvied­
čala sa o
pravosti
„Haló, pán McDonald, tu telefónna
ústredňa. Zistili sme, že nemáte
zaplatené poplatky za posledné dva
mesiace!“ McDonaldova odpoveď
tvorí tajničku krížovky.
Integration rozsiahla
Develop­
epická
ment Kit
báseň
(skr.)
nechápe
1
juho­
americký
Indián
2
staroži­
dovský
judejský
kráľ z Azy
3
postlal
opitosť
(lek.)
slovenský
denník
prejavy
vďačnosti
stattesla
(zn.)
zlato, po
španielsky
Journal of
Teaching and
Learning (skr.)
elefant
vzdor
sídlo vo
Švédsku
4
druh
motýľa
čiarka (lin­
gvisticky)
sodík (zn.)
chodníky vyšlia­
pané zverou
presunutie
mesiac
planéty
Mars
solmizačná
slabika
typ karosé­
rie áut
karabína,
po česky
Ondrej
(dom.)
zvratné
zámeno
pobratimec
popruh
(hovor.)
nieto
otec (dom.)
nieže
hrubý
povraz
Rumunsko
(kód)
košický
humorista
obruba
tropické
šialenstvo
Krížovka o 30 €
švédska hudob­
ná skupina
hranica
(lek.)
kontúra
písmeno
hebrejskej
abecedy
skončiť s
predajom zásaditosť
hriate
(nár.)
porisko
dolu
(poet.)
Košice
(EČV)
označenie
lietadiel
Slovenska
hmyz
podobný
včele
Animal
Advocates of
North Texas
zložka silice
kopal
(expr.)
bočná
strana
praobyvateľ
Japonska
slovenský
skladateľ
mesiac
(skr.)
slovenský
hokejista
batoh, po
česky
telúr (zn.)
obidve
Sobrance
(EČV)
6
akže
úpraviť,
po anglicky
Riešenie krížovky môžete posielať do
25. 9. 2014 aj formou SMS správy, stačí
tmavšie podfarbenú časť tajničky bez
diakritiky, v tvare: LIS (medzera) 13
(medzera) riešenie Na číslo: 7005 Cena
SMS správy 0,20 € s DPH. Odmeníme
jedného výhercu sumou 30 €.
jednotná
tarifa (skr.)
kód letiska
Detroit
vynadal
čínske žen­
ské meno
koralový
ostrov
kačica,
po rusky
rúbalo
sloh
Pomôcky: Ainu, anetol, ebrieta, Lur, SUV, OZY.
Autor: Leviatan
13
M a ľova n á
Vyfarbite niektoré políčka,
aby ste získali obrázok. Čísla
vľavo a hore udávajú počet
vyfarbených políčok v jednom
slede (bez prerušenia). Ak
je pre jeden smer zadaných
viacero čísel, tak je potrebné
medzi nimi nechať minimálne
jedno políčko prázdne.
Autorka: Katka
1
1
1
1
1
1
1
5
6
7
7
7
5
2
2
2
2
2
2
2
1
3
2
1
1
1
2
4
1
1
1
1
8
8
3
2
2
2
2
2
2
2
1
7
8
8
3
3
3
24
22
3
2
k r í ž ov k a
4
1
2
1
3
3
1
4
5
1
5
6
1
5
2
2
2
7
2
2
2
4
2 12 14 3
2 2 2 2
2 2 2 2
4
2
1
2
2
2
2
4
1
3
2
2
2
6
4
2
2
2
3
5
2
2
2
5
2
2
2
1
5
2
2
2
1
5
2
2
2
1
4
3
2
2
1
3
3
2
2
1
2
3
5
1
3
5
1
3
5
3
4
6
2
4
4
2
2
2
2
2
2
6
1
1
3
4
1
1
2
3
3
3
25
25
2
21
21
P í s m e n ov á
k r í ž ov k a
Miroslav Nakládal „Humoristi robia
srandu...“
Vodorovne: A. Domácke meno
Terézie – hotovosť, po anglicky. – B.
Kórejská automobilka – vyhynutý
kočovník – strašil, mátožil. – C. Napi sa
vody po užití lieku – boh alebo duch vo
východofínskej mytológii – papuánska
rieka. – D. Zápasište – väčšie sídlo –
výkon futbalistu. – E. Prezent – vzácny
čierny nerast, sulfid striebra – citoslovce
hlasu žiab. – F. Argentínska futbalová
asociácia (skr.) – zušľachťujú oceľ
– peruánska speváčka (Yma). – G.
Lúšti – starorímska bohyňa lovu – dáva
do párov. – H. Ženské meno (12.9.)
– prístav v Azovskom mori – domáce
zvieratá. – I. Opuchlina, po česky – malý
morský kôrovec.
Zvisle: 1. Dokončenie tajničky. – 2.
Ozdobná voňavá kvetina, klinček. – 3.
Tipujúci – lietadlo (hovor.). – 4. Asýrsky
boh mesta Eridu – inakším spôsobom –
vkusne, elegantne (hovor.). – 5. Potkan,
14
1
5
2
5
1
5
2
2
2
4
5
1
2
2
2
3
1
1
1
1
2
2
2
3
1
2
1
2
2
2
1
2
3
4
5
6
7
8
9 10 11 12 13
A
B
C
D
E
F
G
H
I
po nemecky – stredný stupeň kambria
– podmienková spojka. – 6. Adamova
družka – umelec maľujúci obrazy.
– 7. Začiatok tajničky. – 8. Meno
spisovateľky Bendovej – fáza Mesiaca.
– 9. Značka amerícia –drop (zool.) –
starorímsky pozdrav. – 10. Stredoveký
ruský panovník – zbav ostrosti – značky
platiny. – 11. Útok (kniž.) – prudko myká,
lomcuje. – 12. Prístroje na prípravu čaju.
– 13. Druhá časť tajničky.
Pomôcky: akad, Ramu, Tapio.
Autor: TVÁR
HÁDANKÁRSKA PASOVAČKA III. roč. 9. kolo
Ani sme sa nenazdali a je tu 9. kolo našej súťaže.
Síce vyhodnocujeme len 7. kolo, ale už dnes by
sme mali uvažovať nad novým ročníkom. Priatelia,
je viac, ako isté, že ak sa naša rodina lúštiteľov
nerozšíri, bude potrebné zamyslieť sa, či naša práca
padá na úrodnú pôdu. Či vynaložená námaha
má opodstatnenie. A tak aj preto určite všetci
uvítame medzi nami ďalších priateľov hádanky.
Aj teraz vás upozorňujeme na známu
webovú stránku www.chytrak.estranky.
sk, rubriku PASOVAČKA, príspevok
CHYBOVNÍK. Ak sa v aktuálnom čísle
vyskytla nejaká chyba, tu nájdete
upozornenie na ňu. Taktiež vás prosíme
o oznámenie vami zistenej chyby, (ak už
nebude uvedená v chybovníku na dolu
uvedenú e-mailovú adresu).
Správne riešenia 7. kola
1. Čet, ipod, omeleta – čertík po dome lieta 2.
Žas, alaš, čalamáda, Ráž ľaká – zasa La Scala
Maďara zláka 3. Mamaliga, matúra – ligatúra 4.
Pri depe šifra, jer – príde peši frajer 5. Os, los,
káro, Lada – osloská roláda 6. Za okom pilot –
kozmopolita 7. Jar v Spa, máj sprav najsamprv 8.
Ry postery 9. Stresy, samopal – ostré Samo páli
10. Model, sova, manéž – žena má v Osle dom 11.
Jedlo, meče, košiar, plány – je domček ošarpaný
12. Daktyloskopia, tutu, tetka – dáky los k opiátu
uteká 13. Sudca, míliari, sok, raky – s udicami šli
aristokratky 14. Hrozba z hora – róza 15. Borneo,
pera – výborné operáty 16. Trampova Niva, dane
– Pátram po vani v apadane 17. Dekor, dyne,
plody – rekordy teploty 18. Pýtali nopy Taliani 19.
Kaliopky, pikolka, Poliak, lipka 20. Kareta, holub
a vráta, sekera za varechou – Krt, hĺb vrt skrz vrch
Autori hádaniek 7. kola: Baroš 15, 18 – Beňo 7
– Bohuš 4 – Čižmár 3, 10, 20 – Hronský 9 – Hruška
6, 16 – Kušnír 5 – Lančarič 2, 11, 13, 17 – Rias 1,
12, 14 – Samec 8, 19
Poradie po 7. kole: Poradie: 140 ALÍK,
Bruňanský, Gonda, Hájiček, Hýroš, Lacko,
LEŠMIŠ, Petrák, Struňák, Svojsíková, Varšaník,
Vojník, Zaťko, 139 Čačko, Krsak, Paďour, 138
AJJA, 137 LUSKÁČIK, 132 FILIP, Hladíkovci,
Magna, 130 Mrázik, 128 Hecklová, 127 Likavčan,
122 Michalko, Papcún, 120 Piaček, 119 Cienik,
Hežely, 118 Vychovalý, 117 Galbavý, Schvarz,
110 Babinský, 105 Dembovská, 104 Snopek, 100
Hnáth, 99 Srok, 92 Roemer 90 Hrivňák, 89 Ďurech,
Oravec, 88 Pavlík, 79 Rigdová, 77 Jantoš, 74
PETER, 68 Mistríková, 66 Chylová, Pokorný, 64
Srok, 62 Bútora, 57 VIDIEČAN 54 Sticzay, 1 Taliga
Riešenia tohto kola posielajte
do 30. septembra 2014 a to buď na adresu
Ján Čižmár, Hriadky 297, 976 33 PONIKY
alebo e-mailom na
[email protected]
Tie však radšej posielajte ako prílohu!
1. PRENIKAČKA 2. miesto v AS
Cestujúceho neúplné dielo
kňaza trápi. Mňa by neškrelo.
2. SÚZVUČKA 2. miesto v AS
12. VYLUČOVAČKA
Zviera mi malíček ako nik
štíhly od susedov spiatočník.
3. OBRATKA 2. miesto v AS
Nesie prúd chlapinu – ale nie k pláži,
z rodiny hudobník pomôcť sa snaží.
Odvážny vždy bol veľmi v horách on chytá šelmy.
4. ZLUČOVAČKA
Temná báseň... tma s hviezdami,
exkráľovná žila s vami.
Autor na vás čosi chystá pozná Dánsko žena bystrá?
5. VENOVANKA
Usne bezo slova znova
pár chlapíkov od Glasgova.
Vydaril sa večierok, vlani a aj tento rok.
13. ZÁHADNÝ NÁPIS
Nápoj a ozdoba na kroji hádankár vzdáva sa po boji.
Zviera na poklopy zazerá,
nevie, čo úslovie znamená.
14. VENOVANKA réb.
Kvetina už vädne,
povrazy mám biedne.
Špatnie zimný svet
inovate niet.
15. FARBIENOK
6. ZÁMENKA
Muž vyznáva v Medine
len božstvo trojjediné.
7. ZLUČOVAČKA
Ukrýva trám nápoj zdravý,
tiež nástroj je pod ním skrytý.
V izbe hrou sa školák baví,
koláčom sa potom sýti.
8. ZNAMIENKOVKA
Príbuzná vie, krachli huty
aj jej fešák, škrhliak krutý
(trhal štítky v obchode!).
Ona lúska pekné taje,
ležia pred ňou, úspešná je,
vždy v najlepšej pohode.
9. LAVÍNOVKA
Cudzinci po zisku veľmi prahli,
k nemu aj svojeť biskupa náhli.
10. PRESUNKA
Metropola cudzia,
tam muž z vrchov makal.
Hráč napred útočil
a hľadal Šestáka.
11. ZÁPOROVKA
Poverenie získal straník,
či vzlietne vták, nevie z nás nik.
Nuly reči plané nudia,
dookola mlčia ľudia.
Na vestách niet flitrov... Deva
prišíva ich, aj si spieva.
16. VÝPUSTKA
Driem tu ako vazal sám...
Rysy z knihy spoznávam...
Zlý som herec, osud zháraochotníčka často tára.
17. PREDPONOVKA
Dievča hrnce umyje mi,
energia z nej priam sála.
Opar herca ľakal v zemi,
kde miluje národ kráľa.
18. VYLUČOVAČKA
Časť Dubnice – dievča tmavé
trepe – vraj je v kríze práve.
Rad ju teší? Sotva vari.
Sťa med masa sa rozvarí.
19. POSUNKA
Pozri sa, muž, (že by Kisch?)
tu ochotník tríme myš.
Na lov treba náladu,
vzali ste si návnadu?
20. ZÁHADNÝ NÁPIS
Často náš šéf licituje
sladkú šťavu, keď zle mu je.
Zvartujeme, chlapče, ľadník
a ty si len pekne sadni.
Vyžrebovaným riešiteľom 7. kola,
ktorému pošleme 10 € je
J. Babinský z Hont. Tesár
15
Táto krížovka sa riešila v januári 2014 na Novoročnom turnaji
Krúžok Turiec oslavuje 35 rokov
6. septembra 1979 začal svoju
činnosť krížovkársko-hádankársky
krúžok Turiec pri kultúrnom
a spoločenskom stredisku v Martine.
Prvé schôdzky sa konali vo Vrútkach
(vtedy súčasť Martina). Po roku
sa KaSS presťahovalo do nových
priestorov v kine Mladosť na Podháji.
Po piatich rokoch činnosti zorganizoval
1. Novoročný turnaj v krížovkách i
hádankách. Turnaj sa konal v tanečnej
miestnosti KaSS a pri nečakane veľkej
účasti tam bolo dosť tesno. Domáci sa
ale rozhodli v turnajoch pokračovať a
začali hľadať väčšie priestory. To sa
podarilo, a od tých čias krúžok Turiec
pripravil už 22 turnajov. Do r. 1989
bolo 5 turnajov, potom KaSS zaniklo.
Znovu sa začali konať turnaje od r.
1997 už pod terajším spravovateľom,
Posádkovým klubom Martin. Turnaje
boli na rôznych miestach v Martine,
podľa aktuálnej situácie a podmienok.
Priestory, v ktorých sa turnaje konali
nájdete v tajničkách krížovky. Dnes by
krúžok rád privítal nových, mladších
nadšencov tejto záľuby, nakoľko vplyvom
rôznych okolností rady členov zredli
natoľko, že viac, či menej aktívne sa k
členstvu hlási už len 6 členov.
Striedavá krížovka
Heslo (6) je skryté v políčkach
s hviezdičkou.
Vodorovne: A. Rukojemník, po
nemecky – hradisko Pobaltských
Slovanov (dobyté Valdemarom I. v r.
1168) – začiatok prvej tajničky. – B.
Sudánsky kmeň (tiež Bongo) – štvrtá
tajnička – bezdymový nitroglycerínový
prach. – C. Slaný syr – ľahké bulharské
víno – vnímavo – slabé pivo. – D.
Izabela (dom.) – bájny boh podsvetia –
aj – vozidlo slúžiace lyžiarom – český
huslista európskeho významu. – E.
Ukazovacie zámeno – rezbársky nástroj
1
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
2
3
4
5
6
7
8
9 10 11 12 13 14 15 16 17
*
*
*
*
*
*
– lekárnický praktikant – izraelský politik
a novinár (zahynul pri autonehode) –
existuje. – F. Starovekí idealistickí filozofi
– predebatujú – značka bicyklov. – G.
Cvik v joge – koniec prvej tajničky –
japonské mesto. – H. Etiópska objemová
miera – menóra – ozdravuj. – I. Citoslvce
nezáujmu – formálne – drop (zool.)
– šumela – živnostenské oprávnenie
(skr.). – J. Hudobný štýl – odev rímskych
legionárov – výborne – prípadne –
východoslovenský (skr.). – K. Schránka
– nekultivujú pôdu – pletivá (zast.) –
čačka, po česky (zast.). – L. Radlica
– relaxačný prístavok k domu – rímske
číslo 706. – M. Kráčala – začiatok tretej
tajničky – starogrécky básnik.
Zvisle: 1. Druhá tajnička – trnky
(pren.). – 2. Presúval sa autom – Etiópia
(zast.). – 3. Tropický druh mravcov
– patriaci Deane – zalieval vriacou
vodou. – 4. Tlač. agentúra Lotyšska
– neštepená jabloň – značka korenia –
prútený plot. – 5. Dvojhláska – vrbcuje
– patriace svokre – tenisový úder. – 6.
Príslušníci medzinárodnej mládežníckej
organizácie – EČV Michaloviec – reťaze.
– 7. Ukazovacie zámeno – plním, po
latinsky – súdne rozhodnutie. – 8.
Myšiarka (zool.) – pretiahnuto (hud.)
– st. odborárska skratka. – 9. Rehoľa
– ničomník – top. – 10. Zohýbaj – kraj
na severe Francúzska – vyrážka. – 11.
Postava z tureckého seriálu – mesto
v Rusku – Vladimíra (dom.). – 12.
Neukazuj – nech, po česky – aktívna
kostarická sopka. – 13. Nie – nekmášu
– osobitne – EČV Dolného Kubína. – 14.
Príkry vežovitý útes – dejstvo divadelnej
hry – hádzalo – circa (skr.). – 15.
Zabezpečovala – planétka – predmety.
– 16. Spájaj plechy – koniec tretej
tajničky. – 17. Mužské meno – červené
francúzske víno.
Pomôcky: Asio, Mittu, pamid,
pleo, Vatad.
Autor: Marián Ďurech
Doplňovačka
„Hlava sa mení večne, ale ...“
1. Koncentrácia. – 2. Cyperské
letovisko, tretie najväčšie mesto v
krajine. – 3. Obľúbený druh papagája,
papagájec vlnkavý. – 4. Talianske
mesto v regióne Benátsko, sídlo
biskupa. – 5. Súhrn všetkých písmen.
– 6. Brzda (zast.). – 7. Odroda viniča
pochádzajúca zo Sedmohradska,
tzv. dievčie hrozno. – 8. Vrodené
chýbanie jazyka. – 9. Ženské meno.
– 10. Oblasť okolo Severného
pólu. – 11. Karhala, nadávala. – 12.
Morský mäkkýš, hlavonožec (Nautilus
pompilius). – 13. Porucha srdcového
rytmu.
Autor: red
16
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
H L A V A H L A V A H L A
A A A A A A A A A A A A A
k rí ž o v k A
Žiačik sa ospravedlňuje pani učiteľke: „Pani učiteľka, zajtra neprídem do školy!
Jednak ma ... (dokončenie je ukryté v tajničke).“
Oliver
(dom.)
1
rozvaha
skratka
predmetu slonovina
cukrárstvo
Heyerdahlova plť
väzenie
(slang.)
francúzsky
futbalista
(Éric)
kremík
(zn.)
koruna
československá
(skr.)
kultúrne
pestované
plodiny
neľúbil
kreslená
(film.)
obsluha
kamery
vitamín C
(obch.)
velikán
4
zväčšovacie sklo
žiaruvzdorná hmota
st. taliansky spevák
dávajú
rady
ženské
meno
existujem
sultánov
príkaz
popíjaj
vzorec
kyseliny
soľnej
radi, po
česky
abvolt (zn.)
nešúchaj
hrešil
nemecká
automobilka
defenzíva
naša rieka
tlieska
za „babku“
trma-vrma
esprit
české mužské meno
rímskych
554
mlieko, po
anglicky
medzinárodná počítačová sieť
3
talianske
mesto so
šikmou
vežou
tu máš
5
na toto
miesto
snívali
solmizačná
slabika
cestuj
lietadlom
túžil
(básn.)
naparuj
časť
zápasu
preliezaj
nech, po
česky
francovka
pera
(básn.)
dlhá ruská
blúza
žni
meradlo
veľkosti
uhlov
hrdina
(básn.)
a iné (skr.)
spočíval
(kniž.)
ruský
výrobca
vojenských
automobilov
úder
lemovanie
slovenský
kaštieľ
neochotne
zvuk zvonu
venoval
posedávame
krátkovlnná ovca
zápor
svetová
strana
juhovýchod (skr.)
terbium
(zn.)
sicílska
sopka
ľahkosť, po
anglicky
laminát
(skr.)
skôr, po
anglicky
špan. vychovávateľka
vojenská
hodnosť
akže
dvojhláska
druh
čiarového
kódu
banský
chodník
krídlo
(odb.)
Český
amatérsky
motošport
strednica
slezovitá
rastlina
2
lokňa, po
česky
ženské
meno
egyptské
sídlo
Pomôcky: Abidal, Asuán, birka, EAN, ere, kazak
Autor: Mrcko
17
Va r i a n t y
Bezdotykové
sudoku
Do mriežky vložte
číslice 1 až 9 tak, aby
sa všetky nachádzali
v každom riadku,
stĺpci a v hrubo orámovaných štvorcoch
3x3 práve raz. V
celej mriežke platí, že
rovnaké čísla sa nedotýkajú nielen stranou,
ale ani rohom.
s u d o k u
9 9
1 15 5
3 3
7 7
6 6
4 46 6
11
7 78 8
55
4 4
9 9
8 8
5 5
3 36 6
4 4
7 79 9
5 5
3 3
7 7
6 61 1
44
Antiknight
sudoku
Do mriežky vložte
číslice 1 až 9 tak, aby
sa všetky nachádzali
v každom riadku, stĺpci a v hrubo orámovaných štvorcoch 3x3
práve raz. Každé číslo
v mriežke sa správa
ako šachový kôň. Kôň
nesmie ohrozovať
políčko s číslom s
rovnakou
hodnotou.
3 3
9 9
4
3
6 6
1 1
4 4
5 5
1
Nesúsledné
sudoku
Do mriežky vložte
číslice 1 až 9 tak, aby
sa všetky nachádzali
v každom riadku,
stĺpci a v hrubo orámovaných štvorcoch
3x3 práve raz. V celej
mriežke platí, že stranou nesusedia čísla,
ktorých rozdiel je
1. (Napríklad číslo
2 nikde stranou nesusedí
s číslami
1 ani 3.)
3 3
2 2
1
8
1 1
7 7
5 5
3 3
4
48
39
13
17
85
46
5 5
7 7
1 1
2
8
9
7 7
3
8 8
4 4
2 2
1 1
4 4
8
3
6 64
8 8
7
5
6 6
1 13
3 38
7 7
6
2
1 1
7 7
3
8
4 4
4
5 5
3 3
1 1
2 2
3
8
9 9
7 7
9 9 88 55 22
66
33
44
99 33
77
6 67 7 4 49 9
4 46 6 5 57 7
33
22 11
66
44
88
9 9 22 66 33
9 9
7 7
3 3
4 4
5 5
7 7 6 6
3 3
2 8
2 8 9 6
9 6
5 6
5 6 4 8
4 8
6 6
2 2 8 8
7 7
8 8
5 5
3 3
2 2
6 6
7 7
9 9
6 6
3 3
9 9 6 6
4 4
9 9
5 5
5 5
2 2
2 2
5 5 7 7
3 3
4 4
5 5
3 3
6 6
Autor: Ivana Štiptová
18
k rí ž o v k A
„Pán minister, odkiaľ beriete toľko peňazí?“ „Z nočného stolíka.“ „A kto vám
ich dáva na ten nočný stolík?“„Moja
žena. „A odkiaľ ich má vaša žena?“
„Odo mňa.“ „A vy ich máte odkiaľ?“
…(ministrova odpoveď je ukrytá
v taničke).
stavebná
hmota
zlorečil
podkladová vrstva
vozovky
ruda, po
nemecky
všednosť,
banálnosť
pomocné vojenský
zdravotníc- zásobovací
tvo
oddiel
somár
slovenský
futbalista
(Filip)
oživnúť
kút
krajský
symfonický
orchester
(skr.)
opotrebenie
povrchu
trením
oslovenie
vydatej
ženy
oberá
zobákom
kus chleba
borina
akože
tlačenica
rieka v
Mexiku
otrasenie
Český bedmintonový svaz
3
milikelvin
(zn.)
sedadlo
kočiša
rakúsky
šachista
prsník
druh živca
Poľsko
(MPZ)
zrána
nalievať
starší (skr.)
východ, po
anglicky
4
značka gramoplatní
vidí (poet.)
namotaj
takto
opica
pomocná
poučka
zavládol
vzdával
vďaku
hliník (zn.)
tropický
jašter
tenhľa
nočný vták
varenie
poľské
umelé
vlákno
prísediaci
na súdoch
silná čierna
káva
tmolenie
(zried.)
vodia
1
oznámenie
plemeno
patriaci
Alainovi
jazyk
angl. plošná miera
EČV Sobraniec
balkánska objemová miera
dravá korytnačka
prvý muž
podľa
Biblie
pýtala
epocha
triasu
(geol.)
beduínsky
plášť
dole
(poet.)
kananejský
najvyšší
boh
pretože
bolesti v
krížoch
naklaď
2
4 (rím.)
koralový
ostrov
pohroma
aba
umenie, po
latinsky
Biosil Plus – posilní vašu krásu zvnútra
Lesk, krásu a kvalitu vlasov, pleti a
nechtov najefektívnejšie podporíme
zvnútra. Siahnite preto po Biosil-e
Plus. Obsahuje látky, ktoré ocení celý
organizmus. Spoločnosť EDUKAFARM
uskutočnila v roku 2012 test v českých
lekárňach v zmysle ktorý produkt je v
danej kategórii u ľudí najobľúbenejší.
Biosil Plus sa umiestnil na prvom mieste v kategórii výživa vlasov, nechtov a
kože. Biosil Plus nájdete v lekárni.
Viac informácií na www.happytrade.sk.
staroegyptská bohyňa
vojny
niekde
postranná
časť tela
výrobné
družstvo v
Stupave
zlato, po
španielsky
Riešenie krížovky môžete posielať do
25. 9. 2014 aj formou SMS správy, stačí
tmavšie podfarbenú časť tajničky bez
diakritiky, v tvare: LIS (medzera) 19
(medzera) riešenie Na číslo: 7005
Cena SMS správy 0,20 € s DPH Biosilom Plus odmeníme troch výhercov.
lízať, po
česky
bieloškvrnáč (zool.)
Pomôcky: Albin, amata, Erz, štet.
Foto - FOTOLIA
Autor: Leviatan
19
n a j o B Ľ Ú B e n e j š i e
T u r i s T i C k É
4. Peking
D e s T i n áC i e
2. Rím
Cestovateľov oslovil aj Siem
Reap, hlavné mesto rovnomennej provincie v Kambodži,
ktoré je (tajnička č.2).
9. Siem Reap
Istanbul sa v medzinárodne
Choice Awards umiestnil na prvom
Rím aj Londýn, no naša Bratislava sa
2014 neumiestnila. Zoznam najpo
destinácií vznikol aj tento rok na zá
internetového portálu
8. Hanoj
5. Praha
1. Istanbul
starší český herec
(Josef)
podopri
miesta
vstupu
príslušník
jazdeckej
polície
okuliarnik
indický
platidlo v
Macau
japonská
norma
citlivosti
filmov
zlato (zn.)
poľské
národné
jedlo
Mesto ležiace na dvoch kontinen
ciou exotickej tureckej kultúry, ná
(tajničk
ruský
bez uváletecký
ženia, bez konštrukcieľa
tér
Agrobanka
(skr.)
korekcia
rieka vo
Francúzsku
2/1
naničhodvták
ník (peor.)
dážďovník, blcha, po
po česky
česky
osamotení
krvný
faktor
tropický
2/2
vystúpenie
asistent
(slang.)
strom
súbor poznatkov stupienok na
strofa
predpona (živ.
prostr.)
stroj na
úpravu ľadu
obor, po
česky
ozvena
v, vnútri
(lek.)
United
States
cestovanie,
po nemecky
solmiz.
slabika
pomôcky: ASEAN, Kaan, rorýs, yerba
20
EČV Nitry
predložka
neprirodzená
1
údaj o
mene a
bydlisku
juhoázijský
pakt
mesto v
Rumunsku
fran.herec
(Jean)
zápasnícka
aréna
Vojenská
správa
(skr.)
peniaze,
po nemecky
autonómna oblasť
na Balkáne
chlapec
(hovor.)
Foto - FoTolia, zdroj siTa
10. Šanghaj
3. Londýn
ej súťaži Travelers
mieste. Na krk mu dýchali
a v rebríčku TOP 25 pre rok
opulárnejších turistických
áklade recenzií užívateľov
u Trip Advisor.
7. Paríž
6. Marakéš
pretekári
na divokej
vode
register
(skr.)
písmeno L ťažký mäk(hovor.)
ký kov
patriaci
Lare
miešanec s
tmavou pleťou
vlastné pastelu
ntoch zaujalo turistov kombináádhernej starovekej architektúry a
ka č.1).
zástup
starorímsky boh
lásky
liečivá
bylina
filmový
kapitán
pustovník, boh mohakajúcnik medánov
tu máš
tradičné
španielske
rizoto
sídlo v
Nemecku
2/3
kameň na
brúsenie
kosy
spolu
americký
reper
ruská kozm.
agentúra
smrteľný
vírus
omotaj
nit (zn.)
osobné
zámeno
abvolt
(zn.)
patriaci Ete
všetko v
poriadku
(hov.)
orol, po
česky
škótska
mužská
sukňa
franc.zápor
umelý
človek
zhon
hľa, po
rusky
klan
čierny, po
francúzsky
kód Nemecka
srbské mužské meno
miliampér
(zn.)
záhlavie
rozrývaj
pascal
(zn.)
ošatenie
značka
nemeckých áut
nehovoriace
venovalo
autor: DD
21
OSEMSMEROVKA
V tajničke ( 21 písmen) je ukrytý
výrok amerického básnika.
Jeho meno nájdete po vyplnení
prázdnych okienok.
BANDA – BANKOMAT – BARAN
– CELTA – CESTA – DIAMANT –
EKONÓM – GONDOLA – JAVOR KAPOTA – KARTA – KAVKA – KLBKO
– KLOKAN – KOCKA – KOLESO –
KOTOL – LOHAZA (jedlo pripravované
z jačmenných krúpov) – LOKŠA –
MATURANT – MOTYKA – MRAČNO
– ODKAZ – OPICA – PIETA – POLYP –
PORAST – PRÁVO – PRESILA–PRÍBOJ
– PRÍSTAV – ROBOTA – ROGALO
– RYBÁR – SKLAD – SLANG – SLOVO
– SOBOTA – SPOLOK –STOPKA –
SVIECA – SVIŠŤ – SWING – ŠANCA
– ŠTART – TANEC – TREST – TVRDZA
– VÝHRA
Autor: M. Ďurech
St r i e d a v á
L
Y
P
P M S
E M A
T
U R
A
N
T
R
Á
B
Y
R
S
A
N O P
I
C
A
Í
D
I
O
Í
I
S
A
N
B
I
V
S
S
I
A
I
B O M Ó N O K
E
O A
Z
E
T
N N D
S
E
K
S O Ú
C
J
M O
L
A G O R
E
A
L
O D N O G S
D
A
R O
A
K
O
A
N
R
A
Š
V
K
Ť
A
T
R
A
D
P
A
T
N
P O R
A
A
K
P O
T
B
A
N
č i a s to č n e
Darovanému koňovi na zuby a ...
(dokončenie je v tajničke).
Do políčok vpisujte striedavo jedno
a dve písmená. Systém striedania
musíte odhaliť sami.
Vodorovne: A. Luxusne. – B. Had
z Knihy džunglí – hra s kamienkami na
šachovnici – značka jednotky apostilb.
– C. Venovalo – blinkal – veko, príklop.
– D. Ušľachtilá oceľ – šíril vôňu –
stromoradia. – E. Oráč (zastar.) – pestré
sťahovavé vtáky – ponor pod hladinu.
– F. Orgán zraku – značka nobélia –
okovala – značka amerícia – platidlo
v Macau. – G. Smerom z vnútra – dobre
(hovor.) – prepychová izbička – český
hovorový súhlas – chyba. – H. Ázijský
sokolík – zaškrtila sa – roľa. – I. Kobry
indické – spojka – značka českých
nákladných automobilov – klam (kniž.)
– arabský panovník. – J. Prchavá
kvapalina – túz – tón „h“ znížený o poltón
– zužuje – časť Bratislavy. – K. Pletie –
nepodelil – mazadlo. – L. Štandardná
jednotka vitamínu – značka aktínia –
interdialekt – predložka – dôveruj! – M.
Sťa – jašil sa (expr.) – ženský hlas. – N.
Značka argónu – necudne (kniž.) –
popevok.
Zvisle: 1. Začiatok tajničky. – 2.
Vodenie koňa v kruhu – 1000 kg. –
3. Krátky ženský plášť – predpona
superlatívu – náuka o morálke. – 4.
Egyptský boh Slnka – zložnokvetá bylina
– technický pracovník. – 5. Povzdych
– stupeň strednej jury – mäkká vlnená
tkanina – starorímsky politik a rečník
– stenanie. – 6. Kurivo – element
chôdze – západoslovenské mesto –
mesiac Jupiter – bolestne – najprv,
22
P O
1
V
V
A
R
Č
Ý
H
K
B
L
K
Y
T
A
K
A O K
A
H O
O M
K M DZ T
R
P
Š
A
Z
O B O R
Á
I
A
T
O P
T
É O
P O
L
O K
K O M A
T
C
E
L
T
A
I
A
T
A
A
C
B
A
R
A
N
E
k r í ž ov k a
2
7
4
5
L
S O
m o z a i kov á
3
V
H
Z
U
S
P
S
K
K
6
8
9 10 11 12 13
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
po nemecky. – 7. Telegrafický termín
priateľka (young lady) – stred tajničky.
– 8. Rýchlo chytila – izraelské aerolínie
– snovala – hlas kravy – nekovový
prvok – veľká mucha. – 9. Obchodná
akadémia – huncút – japonská sopka –
stredoslovenské mesto – starší poľský
futbalista. – 10. Skratka violy – náhla
zmena – robil operáciu. – 11. Kultúrne
povznesenie – značka cigariet – párový
gén, alelomorfa. – 12. Zápasili – satan. –
13. Koniec tajničky.
Pomôcky: bajok, koiné
Autor: Stavba
KRÍŽOVKA
severoamerický
Indián
1
vek, po
anglicky
nemecký
prozaik
(Thomas)
hviezdicovitý
bunkový
útvar
ubytovňa
na kolesách
ruská pred- spoločenložka (z) ský tanec
jazero v
Rusku
infarkt
myokardu
(lek.skr.)
okrídlený
kôň (kniž.)
potkol sa
rieka na
Slovensku
pohorie v
Argentíne
slaná minerálna voda
sídlo v
Nemecku
3
zvolanie na
voly
I
miešanec s
tmavšou pleťou
tlak
krvi(skr.)
tlakový
stroj
hliník (zn.)
slávny ruský generál
otázka, po
česky
rieka, po
anglicky
obchodní
zástupcovia
slovenský
básnik
koralové
ostrovy
tálium
(zn.)
spôsob správania sa
mesto na
Ukrajine
vlk z Knihy
džunglí
bývalá
talianska
mena
herec pantomímy
st. jednotka tlaku
v, vnútri
(lek.)
ruskí revolucionári
meno
speváčky
Bartošovej
rozpúšťaj
ruský
súhlas
Australian
Air Express
(skr.)
žena, po
taliansky
česká obec
hra podobná biliardu
všetko, po
nemecky
kanadský
hokejista
(Paul)
matematika
guľka z mletého mäsa
praplazmy
hrdina
(kniž.)
kilometer
(skr.)
krája
nástenný
gobelín
taliansky
hudobný
skladateľ
pohroma
skratka
súhvezdia
Lýra
MPZ Indonézie
praobyvateľ Peru
mesto v
Nigérii
sekaním
nahromadil
české mesto v okrese
Teplice
anglický
herec
(Christopher)
rímske
číslo 45
hektár
(zn.)
román Waltera Scotta
druh
orecha
to, po
anglicky
korčuľovať, po
anglicky
uzavretá
skupina ľudí
Krížovka o 50 €
napadnutie
meno
Dimitrija
konzervujeme
dymom
rímske
číslo 551
tibetské
zviera
2
ovinula
meno psa
Pomôcky: Anama, Araja, aster, Itori, Kariya, skate
Riešenia tejto krížovky posielajte
do 25. 9. 2014. Zaslať stačí
tmavšie podfarbenú časť tajničky.
K riešeniu nezabudnite priložiť
súťažný kupón. Sumou 50 €
odmeníme jedného výhercu.
Lišiak
KUPÓN
SEPTEMBER 50 €

amatér
biograf
Snemovňa
ľudu (skr.)
boxerská
skratka
(knockout)
4
Autor: DD
23
VY
O D- NO
T ENIE
KPH VI
4.kolo
4
4 . KOLA
6
7
PA
8
9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
R A
L
I
3
A
A
FI
SÚ
B
J
E A
C
L D S Š R
D A
KO
NE
MÁ
AC
PR
DL
A Š D E C
L
Í
F T R
B Ú T A
G P E R E P
H L X
I
R
P O M E N
E D
HÝ
KO
AN
FA
K S R K T
E N E T
I
P Ä Ť B OJA VI
5
1 2
KA
KRÍŽOVKÁRSKE H O
I
E R
L U T
S
O
T A
VA
IS
NI
LÁ
FÍ
OL
ON
KY
HÁ
ST
CHA
KA
Z
A R Á
A V N O T
T
VA
A
O A N K Á R A L A
K T
BY
S U S S
S S T
P E
I V O
E A K
H A S S K A M E N
I
E
N
T
O
M O R L
R
A P R E H O V O R
A
O R E
D
M K M E N E € A
I
S
I
V O U N T
Š
È
I
A V A A
S T
R U K
I
S B
I
E C C O A M U R E G O B O O M G E T O
J
S
E K N E A L
I
T
K O S Á D K A A B
I
L
L U K
I
A N O S K
M O R N E L A U T
N B O
I
S E P
R
S
KA
L O T
T O L O B B
M A R
HR
NO
KO
U
L
R F N Á V A N U L
I
L
S
I
P R O D O V
N R
L A U M Y R A
A CH O R R
T
V
I
I
E O L A M S O K Y N E
O O T H A S O U L A
P T A A
P O J
N
DI
EV
I
P
I
L
I
A
I
LA
K A D O
D
DA
I
L
TA
NA
KA
Autor citátu: Stano Radič
Tajnička: Satirická kniha je ako stará dievka, nie a nie ju vydať.
Autor citátu: Stano Radiè.
málo, tak vedzte, že v 5. kole KP sa
0 chýb: Cvengroš, Dressler, Ďurech,
Tajnièka: Satirická
kniha
jevýrazy.
ako
dievka,
nie Krajči,
a nie ju vy
opäť našli
dva chybné
Výrazstará
Hájiček,
Hlbočan, Hruška,
Počet riešiteľov, ktorí sa ďalej aktívne
zapájajú do súťaže sa ustálil na počte
35. Avšak až 17 krížoviek obsahovalo
aspoň jednu chybu. Nedá sa povedať,
ktorý výraz vám narobil problémy,
pretože takmer všetky chyby boli
rôzne, z čoho usudzujeme, že išlo skôr
o preklepy. Bohužiaľ, jednu chybu sme
urobili aj my, a to keď sme americké
mesto Boise omylom vydávali za hlavné
mesto štátu Maine. Ako viacerí správne
napísali, jedná sa o metropolu Idaho.
Pevne veríme, že to vás to pri riešení
príliš nezdržalo. Aby tých chýb nebolo
24
9/1 mal byť správne „vyznamenanie,
po nemecky“ a nie „objednávka, po
nemecky“ a vo výraze 12/1 sme pri
tvorbe krížovky omylom prehodili
písmená, tak sa, prosím, nečudujte, ak
vám namiesto Edel výjde Edle. Tieto
políčka nebudeme hodnotiť, môžete do
nich napísať hociktorú z možností. Za
chyby sa ospravedlňujeme a urobíme
všetko pre to, aby sa v siedmej sérii
Krížovkárskeho päťboja neopakovali.
Začíname už o mesiac.
Oceliaková, Oravec, Sklenka V., Staňo,
Struňák, Šarkan
1 chyba: Bruňanský, Hecklová, Klučiar,
Kumičík, Marko, Sklenka M., Štecák,
Varšaník, Vaško, Vojník, Zaťko
2 chyby: Adamčík, Piegerová, Wollner J.
3 chyby: Chylová, Wollner B.
4 chyby: Lacko
5 chýb: Tomáš, vbulik
6 chýb: Krnáč, Kušniarik
9 chýb: Hajovský, Kopec
21 chýb: Babinský
Riešil: Ing. Miroslav H
Baltská 1
821 07 Bratisla
KRÍŽOVKA
„Počasie je prírodou…“
zjednotiteľ
Slovanov
skrúť
3
orgán
zraku
indický
šachista
1
nočný vták
názov
ázijský ľudový spevák
Odvoz a likv.
odpadov
gumipuška
meno
Janáčka
zmyslový
odraz skutočnosti
zabávaj
nafúkla
kopaním
skypriť
pôdu
4
uprav
fosfidu uránu (vz.)
hist. kraj na
Slovensku
hodnotila
počtom
bodov
aha
vrch v
Etiópii
Odborový zväz
obuvníkov
(skr.)
indonézske
sídlo
tamten
šľahať
sadze
(zast.)
Jupiterov
mesiac
brko
hocičo
značka
pokrmového
tuku
pupeň (lek.)
Vazovski
Mashin.
Zavodi
hmota
nopa, po
česky
krájať
ryjem
kovový
chem.
prvok
rozumný
štvorček
(typ.)
tlačenica
EČV Košíc
vevericiam
podobné
hlodavce
rímske
číslo 1 002
lomcujte
meno
Caponeho
ostrý a
tvrdý
výrastok
planétka
predložka s
akuzatívom
berýlium
(zn.)
predložka
(k)
Académie Inter.
Olympique
šklbaním
odstránila
meno Vespucciho
vojenská
jednotka
ňuchom
vnímať
chlpatá
rastlina
Audio
Video
Bridging
(skr.)
Erik,
domácky
predložka
(od)
rímske
číslo 1 007
obtočil
filipínsky
kmeň
snívalo
predložka
(počas)
megapond
(zn.)
Slovenská
ratingová
agentúra
daruje
Slovenská
republika
2
Lotyšsko
(MOL)
francúzsky
herec
po spodnej
časti
ekológia
(skr.)
francúzsky
člen
požívalo
tekutinu
pulzuje
oblok
úbytok
na váhe
tovaru
povrch
stromu
orol, po
nemecky
cibuľovitá
zelenina
český spisovateľ
značka
čaju
EČV Tvrdošína
úctivo si
oslovoval
červenohnedé
farbivo
ontológ, po
česky
hrôzovláda
patriace
Baskovi
Pomôcky: Anand, Asporina, Blier, kopt, Pok, Talo.
Foto - FOTOLIAAutor: Leviatan
25
Č i a s to č n e
m o z a i kov á
George Herbert
1 2
Prvá (5) a štvrtá
A
časť tajničky (3) sú
skryté.
B
Vodorovne: A.
Nočný sovovitý vták.
C
– B. Napočítaš (ľud.).
D
– C. Ílovitá hornina –
ušľachtilý kôň. – D.
E
Namáčací prášok –
F
obrnené bojové vozidlo
– model. – E. Americký
G
ekonóm (Cyrus)
H
– štvorček (typ.) –
papagáje – telocvičná
I
poloha. – F. Dupe
J
– ozdobná rastlina
– pichľavé rastlinné
K
výrastky. – G. Ucho, po
anglicky – predpona
L
predpokladaného prvku
M
– povrchová baňa
– omotal – guľovitá
N
baktéria. – H. Mládenci
O
(nár.) – severovýchod
(skr.) – patriace Ivovi
P
– apriórny umelý jazyk
R
– číslovka. – I. Perzský
koberec – čistiaci
S
prášok – blato – biela
T
repa. – J. Zvučal –
modla – slovenské
U
knižné vydavateľstvo
– tebe patriaca. – K.
Metropola Turecka
– dajte sa presvedčiť – hlas žaby –
kráčajú. – L. Tretia časť tajničky
– Romulova matka – vínovica. – M.
Ovanul – Verdiho opera – kartová
hra – zvieracia záhrada. – N. Rehoľa
– japonská automobilka – námet –
značka audiokaziet. – O. Jozef (dom.)
– zosobášil – onuca. – P. Imrich (dom.)
– krídlo (odb.) – Plavecké ostrovy. – R.
Cudzie ženské meno – slovenský básnik
(Pavol). – S. Ofenzíva – predĺžená
bočná stena. – T. Druhá časť tajničky.
S t r i e dav á
Viete, prečo vždy
volajú o pomoc páni
z opozície?
Do políčok v druhom
a štvrtom riadku
vpisujte po dve
písmená.
4
5
6
7
8
9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
– U. Francovka.
Zvisle: 1. Zborovo (hud.). – 2.
Zneuctí. – 3. Pozri – obytné budovy. – 4.
Nemecké mesto – holo – trhajú (kniž.).
– 5. Švajčiarsky matematik (Leonhard)
– arabský člen – predložka – mužské
meno (5.12.). – 6. Zaťažovala daňami
– spevák skupiny Olympic (Petr) –
značka tónu. – 7. Kód eura – priateľ, po
francúzsky – orgány sluchu – venovala
– kapustovitá zelenina. – 8. Priprav
pečením – anno Domini (skr.) – vídaval
– ampérhodina (zn.) – Audio Control
Panel.
– 9.
Žbrnda,
nekvalitný
nápoj (slang.)
– desať desiatok
– múza ľúbostného
básnictva – severské
ženské meno. – 10. Choroba
– zmenkový ručiteľ – elektrický
spínač – znemožňujte. – 11.
Veľké netopiere – medzná hranica
(matem.) – prací prášok – vyhynutý
austrálsky pštros. – 12. Šiesta časť
tajničky – švédske mužské meno –
patriaci súrodencovi. – 13. Zdravím
prichádzajúcich – rímsky boh lásky
– sídlo v Iraku – kód letiska Talkeetna. –
14. Druh palmy – získaj lovom – čistidlo
motorov – česká častica (či). – 15.
Pohrebná hostina – nie rovno – kiosk.
– 16. Odev – vzduch, po anglicky –
zriedkavé mužské meno. – 17. Turovitý
prežúvavec – škôlky (zast.). – 18.
Písknutie – darujú. – 19. Piata časť
tajničky. – 20. Obchod s nábytkom.
Pomôcky: Akra, pelit, TKA.
Autor: Mrcko
d o p l ň ova č k a
1
2
3
S
4
5
6
7
8
9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
O
S
A A A A A A A A A A A A A A A A A A
1. Západoslovenské
okresné mesto. – 2. Ručička na
kompase. – 3. Slabé miesto. – 4.
Väzenská cela (slang.). – 5. Súbor. – 6.
Vysoký vek. – 7. Oválny orgán v tele,
ľadvina. – 8. Lieština, po česky. – 9.
26
3
k r í ž ov k a
Vaječné jedlo. – 10. Číslica osem. – 11.
Filiálka. – 12. Chirurgické pripevnenie
odstávajúcich ušníc. – 13. Drobný
spevavý vták. – 14. Regulátor červených
krviniek. – 15. Skielka. – 16. Neškodný
kok. – 17. Malá skriňa. – 18. Rivalka.
Pomôcky: ořešina, otopexa,
sarcína
Autor: Stavba
k rí ž o v k A
Rozčúlený muž si dá zavolať letušku a sťažuje sa jej: „S touto spoločnosťou už viackrát nepoletím! Vždy dostanem to isté
sedadlo, nie je tu video, na oknách chýbajú rolety, takže nemôžem zaspať !“ „Ale no tak, nenariekajte mi tu ...(pokačovanie
je ukryté v tajničke).“
nekvalitné zdiera, vyvíno (žart.) korisťuje
možno,
dá sa, po
česky
boh mesta
Eridu
titul vládcu patriaca
Inkov
pionierke
operačná
taktická
raketa
(skr.)
anglické
mužské
meno
4
bila som sa
prehra v
džude
kalichy
naspodku
3
súzvuk
tónov
nie, aleba
biblický
staviteľ
korábu
Investičná
banka
nula, po
angl.
holandský
futbalista
1
obyvateľ
mesata Aš
možno
pohrabe
robotnícka
trieda
(skr.)
Institut für
praktische
psychologie
slov. fotograf
nepracuj s
pluhom
nit (zn.)
podoprela sa
predpis,
pravidlo
násilne
odvliekol
vyzvedači
Ohio Valley
University
piesne z
opery
Divadelné
noviny
(skr.)
bežal
ker s
voňavými
kvetmi
ruský ostrov
Slov. liečebné
kúpele
Piešťany
opytovacie
zámeno
svetlofialová
francúzsky
lekársky
syndikát
druh
orchideí
vtáčia
chrípka
jedna
z planét
plzeňské
pivo (ozn.)
rastlinné
maslo
štát New
York (angl.
skr.)
tam
polícia v
nacistickom
Nemecku
obec pri RS
registračné
miesto
(skr.)
chránite
balkánsky
tok
zasúžene
jednať, po
česky
astát (zn.)
dvakrát
(hud.)
speňažím
prsia, po česky
nehýbal sa
tender, po
česky
jarný
mesiac
perc. zastúpenie prvku v
geosfére
EČV Komárna
riedke
jedlo
pseudonym
spisovateľa
Schopfera
znamienko
násobenia
klavír (skr.)
klinová tehla
stupeň
vyspelosti v
džude
označenie prikrývka
sú, po
súhvezdia
Páv (Pavo) anglicky
žena bez
pohlavnej
skúsenosti
ľudový
tanec
potreba
kováča
citoslovce
ľútosti
2
počítal
vymieňajú
vzduch v
miestnosti
slovenský
rómsky
hudobník
Pomôcky: ASNM (Association Syndicale Nationale des Médicins), eria, klark, Opdam.
Foto - FOTOLIA
Autor: M. Ďurech
27
prechod do
protiútoku
(šport.)
1/2
choroba z
zápal
nedostatku vitamí- sedacieho
nervu
nu „C“
citoslovce
tíšenia
sídlo v
Lotyšsku
zariadenie
nameranie
teploty
druh
tvrdých
cukríkov
2/3
biblické
mužské
meno
druh rytmického
tanca
Advokát sa ujal obhajoby klienta. Už pol
hodiny ho predstavuje ako človeka poriadneho,
pracovitého, čestného a skromného. Klient
to už nevydrží, rozčúli sa a kričí: „ Človek mu
zaplatí hromadu peňazí ... (dokončenie je
ukryté v tajničke č.1).“
mesto v
Taliansku
karibský
ostrov
sulfid
meďnatý
(vz.)
nepodkúva
americká
ženské
univerzita meno 31. 1.
súhlas, po
anglicky
samolepiaca nálepka
ruský
zápor
1000 kg
chyť
skrivila
obec na
Kysuciach
mytologická bohyňa
nástroj na
štiepanie
športový
klub v
Prešove
hrdina (kniž.)
6 mesiacov
1/4
opustená
krútňava
španielsky
člen
hojnosť
severské
zviera
technická
kontrola
(skr.)
katastrofa
zvratné
zámeno
sídlo v
Anglicku
rytmický
celok
vďaka, po
anglicky
kultúrny
dom (skr.)
mávala
motaj
pohrebná
hostina
výrobcovia
okien
poskytujeme
vedomosti
posteľná
prikrývka
vzácna
tropická
živica
kopaním
odstráni
meno
Jaroslava
legenda NHL
(Bobby)
dedina
v okrese
Levice
dozadu
znížený
tón „E“
jednotka
času
git
muzikál s
Madonnou
francúzsky
spisovateľ
diera, po
francúzsky
sme, sú, po
anglicky
značka
cigár
odsúvanie Radio Link
hlások
na konci Network
(skr.)
slova
infarkt
myokardu
epos o
Tróji
1/3
protiklad
talianske
letovisko
v ktorom
čase
prvý
latinský
preklad
biblie
dopravuj
vodným
tokom
kút
prúd
(kniž.)
melóny
Nos ako v bavlnke
približne
Prechladnutie či upchatý nos nie sú ničím príjemným.
Neustále siahate po vreckovke a váš nos si to už poriadne
odniesol. Každé ďalšie smrkanie je bolestivým zážitkom.
Pokožka nosa je podráždená, suchá a na dotyk bolestivá.
Predchádzajte týmto ťažkostiam s Borozanom. Je to
masť, ktorá chráni pokožku okolo nosa pred podráždením
január, po
počas nachladnutia. Smrkanie už viac nebude nočnou
česky
morou a papierové vreckovky nepríjemným šmirgľom.
Borozan obsahuje aktívne bylinné látky z mäty, amyris a
obraz osoMelaleuca viridifloris, vďaka ktorým bude váš nos ako v
by, imidž
(orig.)
bavlnke, aj keď nebude vo svojej najlepšej forme.
zmierovací
sudca
rímske
číslo 51
prístavné
zariadenie
predpona
„nádor“
turecký voj.
hodnostár
maď. dĺžková miera
1/1
štvorček
(typ.)
mexické
platidlo
starý, po
nemecky
Pomôcky: Atri, Enoch, Etton, IATA, obst, oel, Reiman, Tamar. 28
známková zriedkavé
mužské organická
pretlač
zlúčenina
meno
počíta
anglický
zápor
častý, po
nemecky
Klient požiada advokáta, aby mu pomohol vymôcť
pochybnú pohľadávku. Dohodnú sa, že honorárom
bude päťdesiat percent z vymáhanej sumy. O
týždeň advokát telefonuje klientovi: „Vážený pane!
rozprávkoS nadľudskou námahou sa mi podarilo vymôcť
vý jašter
polovicu, ...
(zbytok
domáce
telefonátu
meno
Aurela
tvorí
tajničku č.2).“
rúčka,
násada
estónsky
historik
meno
Delona
otázka na
množstvo
2/2
priateľ
Fatimy
2/1
prezývka
amerického vojaka
Aralské
jazero
dom. meno
Daniela
náuka o
zvuku
syr s
modoru
plesňou
sopečná
hornina
nobélium
používaná v
(zn.)
terbium
(zn.)
stavebníctve
ťažká
robota
EČV Michaloviec
rieka v
Nemecku
poranenie prezývka Eisenhowera
predložka
úrodná
vrstva
pôdy
priliehavá
spodná
bielizeň
citoslovce
jedenia
gibon
bieloruký
metropola
Azerbajdžanu
značka
kozmetiky
1/5
daňový
úrad (skr.)
ľud, po
česky
solmizačná
slabika
obec na
Kysuciach
rádium
(zn.)
biblické
mesto
spojovací
zákop
malomocenstvo
maketa
koncentrovaná ovocná
šťava
príbuzná
strácala sa
tým spôsobom
kanadský
šport
najvyšší germánsky boh
značka
cigariet
zosilnený
súhlas
ľudový
tanec
bytové
družstvo
román
W.Scotta
rival
hmotnosť
obalu
(obch.)
letecké
opravovne
meravenie
šije
jasnovidec
ritenuto
(skr.)
koralový
ostrov
juhoamerický štát
združenie
leteckej
dopravy
merač hĺbok
užitočný
hmyz
pracuje na
stave
časť tráviaceho traktu
grécky boh
lesov
zapáchajúci dravec
citoslovce
bedákania
astát (zn.)
ovocie, po
nemecky
pätica
na to
miesto
ovinul
kráča
eso, po
anglicky
snežný
dopravný
prostriedok
vokalizovaná
predložka
ťaví kríženec
Riešenie krížovky môžete posielať do 25. 9. 2014 aj
strýko
formou SMS správy, stačí tmavšie podfarbenú časť
tajničky bez diakritiky, v tvare: LIS (medzera) 29
(medzera) riešenie Na číslo: 7005 Cena SMS správy
časť
0,20 € s DPH.
tenisového
Traja z vás získajú balíček kozmetiky Borozan.
zápasu
prúdové
dopravné
lietadlo
Foto - FOTOLIA okrídlené
dieťa
(výtv.)
Autor: DD
29
OSEMSMEROVKA
A
Otázka v dotazníku:
Boli ste v minulosti prenasledovaný?
... „(tajničku tvorí 16 písmen)?“
A
C H
BALET – BRATIA – BÚDKA – CELTA –
DIELO – DLAHA – DOJEM – HLINA – JABLOŇ
– JAVOR – KAPELA – KOLENO – KOMPA –
KONDOR – KORMIDLO – LAMPA – MATKA
– MOTÚZ – NEHODA – OBRAZ – ODMENA
– OHNÍK – OKRASA – OZNAM – PASCA –
PEDANT – PIJAVICA – PODLIAK – POKORA
– POTOMOK – PRAMEŇ – PRANIER – PRASA
– RIEKA – ROBOTA – SALÓN – STOLÍK –
SÚVAHA – TERNO – TOBOLKA – ZÁSTUPCA
– ZHODA
Autor: M.Ďurech
I
L
V
I
A
P
B
K
P O K O R A
D O T A Z N Í K
O T
N N
H O A
I
L
R
L
R
E N
I
A
R E O A N
L
A N E M D O O T
T
S
J
A N O E
S
A R P
I
E
M
I
P
P R A M E Ň O N E
L
O K
Z
H O D A O K
K
L
V O
Á
K
E
L
T O B O R
S
Í
Z
A R B O O D A Ď M
T
N
T
H A
P
K
A D A
P U N
B
L
A
I
A M B
J
A
E H M
E
A
I
U H Ó A
T
J
R O V
A
J
D
P O D
L
I
A
K
V
P
L
C R E
E
A Č A
K D Ú B O
A C S
A
P
A O S
S
A
L
T
Z
?
k rí ž o v k A
Čínske príslovie
plameň
(básn.)
matka zapre sodík (zn.)
kladateľov vchod
autá
Ríma
orgán
zraku
hrabový
porast
otesaný
kus dreva
veľké
množstvá,
kopy
1
povolanie
EČV Partizánskeho
aerób, po
česky
2
približne
4
grófstvo
vo Veľkej
Británii
česká TV
stanica
poolamuj
v poriadku
(slang.)
seter, po
česky
fr. šľachtický rod
britský herec
(Jeremy)
volebná
schránka
zvuk, po
angl.
spieval
(kniž.)
číslená
lotéria
strážne
zviera
konzervačný
prostriedok
oxid dusnatý
(vz.)
zábava
existuješ
obyvateľ
Odesy
3
nenáročná
rastlina
blanokrídly
hmyz
Pomôcky: Rohan, sound.
30
majstrovstvá
Európy
(skr.)
váš, po
nemecky
metóda
prieskumu
africký smrteľný vírus
zinok (zn.)
zabávač z
Košíc
rukopis
(skr.)
opláchlo
protiklady
odnášaj
had z Knihy
džunglí
vajce, po
nemecky
najlepší
športový
výkon
amerícium
(zn.)
Autor: DD
k rí ž o v k A
Tomáš Janovic „Dovolili mu roztiahnuť ...“
zastavenie
dýchania
na krátky
čas (lek.)
1
mäkká
okrem iné- znemožňuj hudobná
ho (skr.)
stupnica
skúsená,
ostrieľaná žena
(expr.)
krátko
piekla na
povrchu
trocha,
máličko
(hovor.)
okraj,
obvod
(zried.)
rovno
sťažnosť
1006 (rím.)
osobné
zámeno
ochrnutie
farba na
vajíčka
lavička
útok
predložka
(od)
semeno vypchávka
čínske žen- určené
na podušiek
ské meno
siatie
inkasný
príkaz
(skr.)
krom
2
písmeno
gréckej
abecedy
anglické ženské meno
preskok
cudzie
meno
Eduarda
čiaže
idant
taliansky
ostrov
sídlo v
Arménsku
zápal
sliznice
Shakespearov kráľ
veselá
príhoda
(hovor.)
3
seriálová
princezná
chytač
plúžilo
adresovací
stroj
abakus
druh ryby
osobné
zámeno
obtiera
zvratné
posúva nie- zámeno
čo sypké hotely na
kolesách
veľký oheň
dubák
psie citoslovce
Azovské
more
(hovor.)
do hroma,
po česky
neželateľné spojenie
sumerský otrokyňa v
názov
háreme
Zeme
ženské
meno
východoindický
strom
menšie sito
striasol
kvietok
kamsi,
niekde
ester
cyklických
alkoholov
španielsky
člen
kód letiska
Antverpy
lež, no
lotyšská
rieka
Svetový kongres Slovákov
inými
slovami
planétka
Loma Linda
Academy
(skr.)
vajce, po
nemecky
africká
citara
druh slona
koralový
ostrov
4
argón (zn.)
obidve
rumunská
minca
stupaj
solmizačná
slabika
záblesk
(poet.)
slovenský
astronóm a
filozof
usadenina
roztoku
puzdro
požičaný
majetok,
feudum
lovkyňa
perál
jedlo zo
zeleniny
Pomôcky: Akai, Ki, Klio.
Foto - Fotolia
Autor: Leviatan
31
H lavo l a mY
t-čka
Nájdite v mriežke 5 pentomín v
tvare písmena T tak, aby každé z nich
obsahovalo päť rôznych čísel. Tieto tvary
môžu byť ľubovoľne otočené, ale nesmú
sa navzájom dotýkať, a to ani šikmo.
Čísla v T-čku musia byť súsledné a v
každom T-čku sa musí nachádzať iná
množina čísel. Súsledné čísla sú také,
ktorých rozdiel je 1, v tomto prípade je
to pätica čísel, ktoré nasledujú po sebe
(teda 1-5, 2-6, 3-7, 4-8, 5-9).
súčty 2014
Do každého riadku a stĺpca vložte čísla 2,0,1 a 4
tak, aby sa tam každé z nich objavilo práve raz. V
každom riadku a stĺpci ostanú tri políčka prázdne.
Čísla na okraji mriežky udávajú súčet čísel, ktoré sa
dajú prečítať v danom smere (zľava doprava alebo
zhora nadol). Napríklad 403 môže byť 401+2.
32
Hviezdy
Vložte do mriežky 18 hviezd, ktoré majú veľkosť
jedného políčka. Hviezdy sa navzájom nesmú dotýkať,
a to ani šikmo. V každom riadku, stĺpci a ohraničenom
regióne sa nachádzajú práve dve hviezdy.
parcely
Rozdeľte celú mriežku na parcely,
ktoré majú tvar štvorcov alebo
obdĺžnikov. Parcely sa nesmú
prekrývať a každá z nich musí
obsahovať práve jedno číslo. Toto
číslo určuje počet políčok, ktoré
parcelu tvoria.
slučka
Nakreslite do mriežky slučku, ktorá prechádza
cez všetky biele políčka. Slučka prechádza cez
políčka iba vodorovne alebo zvisle a nesmie sa
nikde krížiť, ani dotýkať.
abeceda
Vložte do mriežky písmená ABCD tak, aby sa v
každom riadku a stĺpci nachádzalo každé z nich práve
raz. Písmená na obvode určujú, ktoré z nich je v danom
smere viditeľné ako prvé.
33
M o z a i kov á
k r í ž ov k a
Mladá žena prišla do práce
s monoklom na oku.
Kolegyňa sa jej pýta: „Čo sa ti
stalo?“
„Manžel prišiel domov,“ odpovedá
mladá žena.
„A nešiel na služobnú cestu?“
„No, ... (zvyšok odpovede
nájdete v tajničke krížovky).“
1
2
3
4
5
6
7
8
9 10
A
B
C
Vodorovne: A. Mäso z barana –
prudká bolesť brucha – obraz alebo
socha Pani Márie. – B. Slovenská
herečka (Táňa) – obslužný stôl
v predajni – Neapol (pôv.) –
hromada. – C. Román Emila Zolu
– postavenia, stanovištia (kniž.) –
hrací list – naše krajské mesto. – D.
Tajnička. – E. Román Vladimira
Nabokova – sok – jaternica (hovor.)
– usadeniny v kvapalinách. – F.
Dievčina (bás.) – kamenná púšť
v severnej Afrike – starší kanadský
spevák (Paul) – znali, ovládali. – G.
Podlhovasté drevené nádoby – hrnie sa
– maškrtila (expr.).
Zvisle: 1. Obec v okrese Trebišov
– vzalo si do nájmu – konzervačný
prípravok na nakladanie zeleniny. – 2.
Starší slovenský karikaturista – závody
na výrobu soli. – 3. Syr s modrou
D
E
F
G
plesňou – odveta, odplata – zastavuje,
zadržuje. – 4. Napustiť, po česky –
slovenská rieka, prítok Slanej. – 5.
Revolvery s otočným bubienkom na
náboje – rozvetvený hák zachytávajúci
loď o dno – španielsky surrealistický
maliar (Salvador). – 6. Čiara na ihrisku
– značka prášku na pranie – stredoveký
spolok nemeckých miest. – 7. Kryt
motora na vozidle – mihala mihalnicami,
mrkala. – 8. Africký štát – dýza – vrchnák
na nádobe. – 9. Vynikajúco, prvotriedne
– ašpiranti na dôstojnícky titul. – 10.
Rukavičkárska useň – dediny (nár.) –
svetlofialový.
Pomôcka: Radena
Autor: Tibor Várnagy
k r í ž ov k a
dusno
kód letiska
Skopje
poľovný
pes
sieť
luxusných
hotelov
obar, po
česky
rímske
číslo 501
koruna
československá
(skr.)
na iné
miesto
technický
preukaz
(skr.)
vzletný štýl
2
maliarska
technika
okresný výbor (skr.)
vetná
spojka
predajňa
spotrebnej
elektroniky
futbalový
výkon
odmotaj
kvôli
ospanlivá
1
japonský
pilot F1
nebo, po
angl.
stĺpová
sála v
apadane
podmienková
spojka
židovské mystické učenie
metropola
Ruska
harmonogram
zn. nákladných
automobilov
vajce, po
nemecky
vždyzelená
drevina
sídlo v
Brazílii
spadol, po
česky
dedičstvo
(zast.)
hlavica antických stĺpov
roztavuje
mesto v
Nigérii
nadobudla
presvedčenie o pravdivosti
3
mesto v
USA
Pomôcky: Anoka, dekalk, heaven.
34
rímsky
pozdrav
Foto - Fotolia
Autor: DD
MINI k rí ž o v k Y
Indície - Tajničky štyroch švédskych minikrížoviek skrývajú indície, ktoré vám pomôžu odhaliť skryté heslo. Pri zasielaní
súťažných riešení stačí, ak napíšete heslo.
strážne
zviera
Akademie
múzických
umění
(skr.)
1
jazero vo
Fínsku
nemecká
speváčka
Helemov
syn (bibl.)
liečivá bylina horkej
chuti
lomoz,
hrmot
americký
raper
talianske
mužské
meno
kňazský
habit
krmivo pre
kone
pohorie v
Rusku
časť
motora
moja, po
nemecky
poradie
Majstrovstvá sveta
slovenský
denník
veľký, po
anglicky
ostane
sám
štátni
úradníci
kazil
patriaci
Ote
tisíce kilogramov
priezračne
patriaci
Ane
HESLO:
1000
metrov
mužské
meno
(15.6.)
vidiny
Odyseova
vlasť
syčanie
omotal
. . . . . . . .
nový, po
nemecky
pracovná srsť na šiji
schôdza
zvierat
mesto v
Rakúsku
antilopy
gnu
povzdych
ošedivel
maštaľ pre
kravy
3/1
tipovacie
lístky
značka bieloruských nie mladí
áut
ovčinec, po
maďarsky
EČV Banská
Štiavnica
obruba
šiat
hromada
ľudí
4
zákl. vojenská služba
vlk z Knihy
džunglí
trieska
francúzska
kráľovská
dynastia
mesto v
Turecku
ovocná
záhrada
Katolícka
jednota
Slovenska
(skr.)
zotrvala,
neodišla
EČV Kežmarku
3/2
jablko, po
chorvátsky
odbije
loptu
zlyhať, po
česky
Pomôcky: akol, Asuke, Belaz, Orin.
zvolanie
na voly
vial, po
česky
ostrov čarodejnice
Morgany
koniec, po
anglicky
otec (hyp.)
mesto v
USA
patriaci
Emilovi
rímske
číslo 1999
železitý
zelený
nerast
sídlo v
Japonsku
túžba po
bohatstve
neuvedenie mena
predpona s
významom
škrob
slovenský
spisovateľ
(Vladimír )
zobral so
sebou
kód Rumunska
2
poskytni
oporu
kilotona
(zn.)
študentský
domov
(skr.)
úradné
spisy
známa huslistka (Vanessa)
riečny
kôrovec
EČV Bratislavy
Autor: DD
35
s u d o k u
Do mriežky vložte
číslice 1 až 9 tak, aby
sa všetky nachádzali
v každom riadku,
stĺpci a vo vyznačených vnútorných 3x3
štvorcoch práve raz
2
1
5
3
Riešenie súťažného
sudoku môžete do 25.
9. 2014 posielať aj
formou SMS správy,
stačí podfarbenú časť,
v tvare: LIS (medzera)
36 (medzera) riešenie
Na číslo: 7005 Cena
SMS správy 0,20€
s DPH.
1
4
1
9
2 5
6
7
8
8
5
5
6
4
2
7
2
3
4
3
5
9
2
5
9
3
7
6
3
5
7
6
2
1
7
8
2 6 1 4 3
5
8
Autor: Ivana Štiptová
6 4
8
2
9 8
4
1
2
7
6
8
1
9
6
5
7
2
4
3
8 1
5
5
3
SÚŤAŽNÉ SUDOKU
K l a s i c k é
4 8 1
6
3
8 6 2
7 6
9
9 4
3 1
7
8 6
8 5 4
9
4
1 6 3
9
1 8 5
7
6
4
2
6
4
9
3
2
8
7
5
1
9
5
4
1 6 3
7
7
6 7
2
3
8 7
2
4
8 3 9 5 1
3
1
4 1
9
8
9
1
2
5
4
5 8
2 7
6
7
9
5
6
3
8
7
3
2 1
6
Dvaja výhercovia získajú knihu Slovak Sudoku 2. Publikáciu Slovak Sudoku 1 a 2, od mladých slovenských autorov, si môžete
objednať na adrese [email protected]
36
k rí ž o v kA
rozkaz,
príkaz
úžitok
český
maliar
tropické
solmizačná ovocie
slabika
podobné
hruške
2
španielsky
člen
rímske
číslo 101
banský
chodník
Helemov
syn (bibl.)
šnúra,
povraz
čistili cez
sito
pracuj s
pluhom
ovocný
strom
knieža z
Rožmberku
zlosť, hnev
štart
1
chlapčen­
ské meno
Ota
chod
Mária
(dom.)
okovala
druh drogy,
crack
imitujem
hlas vrany
hádka,
zvada
spálil sa
vymieňa za
peniaze
následník
trónu
zasvätené
miesto
poskytujú­
ce azyl
obec pri
Želiezov­
ciach
vychoval
nedobre
jeden zo
zmyslov
vezmi,
zober
Ivan (dom.)
„Že práve ja musím mať na rande takúto
smolu,“ sťažuje sa Kamil kamarátovi.
„Prišiel som s Klárou do nóbl reštaurácie,
objednal som obom večeru, keď v
bylinožra­ bezfarebná
vý chrobák tkanina tom Klára našla v šaláte veľkú chlpatú
húsenicu! Začala kričať na hlavného
čašníka, nech okamžite to zviera odnesie!“
„A čo bolo ďalej?“ pýta sa kamarát.
(Kamilova odpoveď je v tajničke).
Oliver (dom.)
pohorie
na stred.
Slovensku
typ
ruských
lietadiel
každý týž­
deň raz
obch. komo­
ra (ang.)
pražská
kozmetická
spoločnosť
4
cigareta
nemoc­
ničné
oddelenie
etnikum
predpona
zlúčenín tlačivo, po
(od kys.
česky
octovej)
oersted
(zn.)
odvážne
(expr.)
tibetské
platidlo
posvätný
kameň
moslimov v
Mekke
1500 (rím.)
rozbíjaj,
roztĺkaj
obyvatelia
Ghany
Z
šedivník
slovenský
karikaturi­
sta (Alan)
vzostup
zvernica
Vianoce, po
franc.
iránska dĺž­
ková miera
kmeň v
severnej
Ugande
škrabka pri
pluhu
fíha
hľaď, zaze­
raj (expr.)
Adela
(dom.)
model auta
Kia
tlesk, plesk
zľava
z ceny
tovaru
Spoločnosť
Ježišova
osobné
zámeno
šetriť
značka
taveného
syra
3
rascový
likér
znášala si
trest
Pomôcky: Ačoli, altis, ariš, Ašanti, COC (Chamber of Commerce), ecru, OMIO, tso.
filipínska
sopka
otravné
látky (skr.)
Foto - Fotolia
Autor: M. Ďurech
37
Z a u j í m avo s t i
o
m r avc o c h
Mravec má dva žalúdky. Jeden
slúži na trávenie potravy pre
samotného mravca a v ďalšom
drží jedlo aj pre svojich druhov.
Mravce patria k najagresívnejším tvorom
živočíšnej ríše. Život kolónie sprevádzajú
neustále výpady na územia iných kolónií
a súboje s nimi o potravu a teritórium.
sopečné
nepravý,
značka Slovenská
pohorie na kozmetiky
akadémia falošný, po
Slovensku
vied (skr.) maďarsky
rieka v
Rusku
Najznámejšia je symbióza
č.2), ktoré mravce chránia
ich prenášajú na vyhliadnu
živia ich (tajnička č.3). Po
niektorými druhmi červco
či (tajnička č.4).
Jediný kontinent kde mravce nenájdete
je (tajnička č.5).
ochranca
zn. pracie­ pravosláv­ astát (zn.) prostitútok
(hovor.)
ho prášku ny kňaz
máva
vlhkosť
potlesk
EČV Žiliny
zn. rus­
kých áut
hovorila
znova to
isté
ovos, po
esperant­
sky
rieka vo
Francúzsku
slovenský
režisér
ohybné
slovo
malá opica
rastlinný
cukor
4/2
ázijský
jeleň
obyvateľ
Baskicka
vetrík
(básn.)
vulkanizova­
ný kaučuk
primát,
cicavec
ruský
súhlas
čiarový
kód
mesto v
USA
zosilnený
súhlas
slávny talian­
sky lekár
Divadlo
Andreja
Bagara
(skr.)
samočinný
stroj
ošatil
polynézsky
boh
obilie na
siatie
attention
(skr.)
ľaliovitý
sukulent
svetelný
rok (skr.)
tkáčsky
stroj
prestala
svietiť
omotáva
amer. komédia
(S.B.Cohen)
skrútil,
stočil
oxid hlina­
tý (vz.)
v, vo, po
česky
5
olympíjsky
výbor
podmienko­
vá spojka
nahadzuje
omietku
ojazdila,
po česky
3/1
člen
súdneho
senátu,
prísediaci
podbradok
žltohnedé
farbivá
Pomôcky: Anvar, Atea, Cove, Lukov, Okas, Onodi
38
obec v
okrese
Bardejov
a mravcov a (tajnička
a pred nepriateľmi, alebo
utý strom, kde sa potom
odobne spolupracujú s
ov,
Celková hmotnosť všetkých mravcov je väčšia ako
hmotnosť všetkých ľudí na Zemi. Na jedného človeka
totiž pripadá až okolo (tajnička č.1) mravcov.
4/1
priprav
varením
večerný
ženský
pláštik
maďarská
gymnastka,
víťazka OH
(Henrietta)
2
V mraveniskách žije množstvo parazitov,
ktoré zneužívajú to, že mravce preferujú
komunikáciu prostredníctvom pachov.
Niektoré parazity dokážu tieto pachy
imitovať, inokedy sú parazitmi mravce
iných druhov.
molybdén
(zn.)
1
rieka pri
Omsku
meno atléta
Zátopka
špióni,
vyzvedači
EČV Rimav­
skej Soboty
banská
chodba
uvedenie
do obehu
epocha
triasu
(geol.)
estónsky
maliar
(Evald)
dvojhláska
jednotka el.
vodivosti
Dietlova
sestrička
nerozrývaj
arabské muž­
ské meno
rakúsky majú vedo­
maliar
mosti
(Gustav)
kilovolt
(zn.)
všetci, po
nemecky
predpona
(nový)
sídlo v USA
meno preteká­
ra Räikkönena
športová zbraň
časti
chotára
orgán
zraku
opraty
časť lodnej
kostry
synov syn
lekárska
komora
(skr.)
výškový
bod
slovenský
maliar
prehra v
šachu
čpavok
EČV Mala­
ciek
nemecký
člen
hodina, po
nemecky
veľký, po Eleonóra v malá Nina
anglicky Španielsku
temer
maj­
strovstvá
Európy
ľud, po
česky
hliník (zn.)
3/2
ženské
meno
29. 4.
Foto - Fotolia
náplecník
na unifor­
me
autor: DD
39
O s e m s m e rov k a
Manželka ukazuje mužovi
módny magazín a hovorí:
„Chcela by som mať takýto
kožuch.“
Manžel na to: ... „(tajnička má
23 písmen).“
BIEDA – DOPRAVNÍK – IBIŠTEK
– KALUŽ – KLADINA – KOALA
– KOHÚT –KOLENO – KOLOK
– KOTOL - KOTVA – KRÍDLO –
LATKA – NOVOTVAR – OBZOR
– OLOVO – OPERA – PANTOK
– POŠTA – PIVOVAR – POTOK
– PREDDAVOK – PRIEMYSEL –
PRIVÁT – PROTOKOL – PSINA
– REBRÍK – REPÍK – REPKA –
REŽIM – ROZPAKY – ROZTOK
– SALÁMA – SKUPINA – STAREC
– STAVBA – SVETLO – SVOKRA
– ŠALVIA – ŠPROTA – ŠTIEPOK
– TANEC – ÚKLON – ÚNAVA –
VERNISÁŽ – VRTÁK
Autor: M.Ďurech
P í s m e n ov á
1
T
T
O
Ž
U
L
A
K
K
L
A
D
I
N
A
B
S
S
A
L
Á
M
A
Y
Í
S
O
I
B
I
Š
T
E
K
V
N
I
S
M
B
N
R
R
A
V
O
V
I
P
U
U
R
E
Ž
I
M
V
S
B
E
E
L
A
A
T
Š
O
P
T
C
L
N
A
A
R
E
P
O
A
A
D
J
T
L
I
Á
C
E
R
A
T
S
R
K
A
Š
K
E
D
I
D
N
K
Í
P
E
R
S
I
E
A
A
N
O
I
S
E
Í
A
K
O
T
V
A
V
A
N
Ú
L
Ť
T
B
A
P
R
Š
D
N
Ú
W
Á
E
H
Y
K
A
P
Z
O
R
O
K
P
I
E
H
T
S
T
K
O
L
O
K
O
K
K
K
A
R
O
L
O
V
O
L
T
S
O
K
T
R
R
O
Z
B
O
L
O
K
O
T
O
R
P
N
O
V
O
T
V
A
R
T
A
K
T
A
L
E
S
Y
M
E
I
R
P
S
I
N
A
k r í ž ov k a
2
3
4
5
6
7
8
9 10 11 12 13 14 15 16
A
B
C
D
E
F
G
H
I
Romain Rolland: „Nie je ťažké
robiť...“
Vodorovne: A. Ázijská úzkonosá
opica – malá vyvýšenina, vŕštek. – B.
H2O – staršia značka žuvačiek –
znefunkčni. – C. Obec v okrese Senica –
pri sedení časť tela od pása ku kolenám
– nemocničné oddelenie – český básnik
a prekladateľ (Vladimír). – D. Ruská
rieka – krátky mužský kabát – prírodný
nevulkanizovaný kaučuk – ročné
obdobie. – E. Tajnička. – F. Žena boha
Baala – optické umenie – veľký morský
hlavonožec – na toto miesto. – G. Ňufák,
40
po česky – druh papagája – starogrécky
boh vojny – africký štát. – H. Krstné
meno autora detektívok o Sherlockovi
Holmesovi – biely šupinatý minerál, aj
ilit – sorta jabĺk. – I. Snímal s kamerou,
filmoval – premet vo vzduchu.
Zvisle: 1. Veľký biely ovčiarsky pes.
– 2. Usadená hornina, základ krasových
oblastí. – 3. Nočný motýľ – značka
fotoaparátov. – 4. Maďarský básnik –
druh vysokej trávy. – 5. Pojem duše
u starých Egypťanov – hrubý povraz
– internetová diskusia. – 6. Odsúvanie
hlások na konci slova – citoslovce
rezignovania. – 7. Druh číselnej lotérie
– prístroj na varenie. – 8. Vzorec oxidu
paládnatého – indický spolkový štát. – 9.
Biblická hora – všetko, po anglicky. –
10. Bol v plameňoch – malajská dýka
s vlnkovitým ostrím. – 11. Cicavec
z pralesa – ľahká hudobná veselohra.
– 12. Kút – druh antilopy – EČV okresu
Gelnica. – 13. Okraj sukne – prehra
v šachu. – 14. Chorvátsky spisovateľ
(Vjekoslav) – nasávalo. – 15. Pokryla
náterom. – 16. Cudzie ženské meno.
Pomôcky: adas, Kaleb,
Kérala, Noémi.
Autor: VAART
k r í Ž ov k a
Kameňák na záver: Hollywood je ... (dokončenie je v tajničke).
indiánska
trofej
1
dedko, po pleť vence
nemecky
vrchný
karbón
kuchynské
nálevy
Aliancia
nového
občana
(skratka)
robila
osnovu
kráterové
jazero
oblok
Prvá
slovenská
investičná
spoločnosť
sicílska
sopka
americký
herec
(James)
4
pero na
ozdobné
písmo
malý mo­
tocykel
3
veliaci
lodný
dôstojník
ruský spisova­
teľ (Boris)
repa
živočíšny
tuk
španielska
vychováva­
teľka
obyvateľ
Arosy
metropola
Nórska
nebo, po
anglicky
mihalnica
Lekárska
liga (skr.)
strednica
Investičná
banka
biely
okrúhly
klenot
lak na
automobily
hráč na
piane
vzdal sa
funkcie
modrý, po
francúzsky
medzná
hranica
občan Ašu
banské
pracovisko
zápisník
akrylátová
farba
nobélium
(zn.)
španielsky
tenista
patriaci
Deane
banícka
výbušnina
čistil
praním
999 (rím.)
Odyseova
vlasť
mužské
meno
laoské
platidlo
oslo­
český hrad úctivé
vovanie
chlopňa,
po česky
zisťoval
miery
jednotka
intenzity
magnet.
poľa (oe)
Samuel
(angl.)
patriace
sirovi
vcucol
ruská rieka
existuješ
druh látky
podkošový
hráč
kniha máp
významná
osoba
slovenský
hokejista
letecké
opravovne
(skr.)
anglická
číslovka
(jeden)
vodný tok
Katarína
(dom.)
predpona
(svetlo)
odev
rímskych
legionárov
chyť
tropická
hľuza
žrde na
priahanie
deň, po
maďarsky
otravné
látky
postupne
lámalo
2
cigareta z
marihuany
vojenská
výložka
zosilnené
ale
Pomôcky: Bisil, kip, maar, nap, Onot Foto - FOTOLIA
Autor: Mrcko
41
ŠKÁLA
OBTIAŽNOSTÍ
V Y HRALI
STE ?
V ý h e rc ov i a 8 / 2 0 1 4
jednohubky
na zahriatie
no 50 €
Marika Korbeľová - Pukanec
Lenka Cíbiková - Banská Bystrica
Peter Pločica - Košice
ľahké úlohy
pre každého
no 30 €
Adrián Ďurčo - Radôstka
nDarčeková krížovka
Jarmila Zelenková - Dubnica nad
Váhom
stredne náročné
úlohy
náročnejšie úlohy
na prevetranie
mozgových
závitov
najťažšie úlohy
pre profíkov
no 20 €
Norik Danišík - Čakajovce
n Kniha Samo Marec - This is
Hardcore
Ján Klen - Bratislava
Daniela Danielčáková - Kežmarok
Michal Bíša - Banská Bystrica
nKrížovkársky päťboj o 12 €
Stanislav Kušniarik - Santovka
n10 € - za 5 ľubovoľných úloh
Zuzana Fodorová - Madunice
Ľudovít Fabricius - Valaská
Ľubica Murínová - Bratislava
nKniha Slovak sudoku 2
Zuzana Garaiová - Matúškovo
Róbert Debnár - Lučenec
n3 DVD
Hana Vrábelová - Tomášov
Všetkým výhercom srdečne
blahoželáme!
Riešenia z čísla 8/2014
Titulná strana: Neobávaj sa starnutia tela,
ale ducha.
str. 3.: n spoluhlásková
krížovka: Aj dobrého veľa
škodí.
str. 26.: n krížovka: …poslucháčov, že ešte
aj ja sám musím stáť.
AUGUST 2014
50. ROČNÍK
CENA 0,60 €
NAJTRADIČNEJŠÍ KRÍŽOVKÁRSKY ČASOPIS
str. 4 - 5.: n
krížovka 1. Tá lavička je čerstvo natretá. 2. …pivovar a o desiatej sú už všetci opití.
LÚŠTENIE
PRE CELÚ
RODINU
str. 6.: n osemsmerovka: …dám si ho do
vrecka.
HRAJTE
AŽ O 150 €
n mozaiková krížovka: …(Ľudia)
objavili všetko, len to nie, ako žiť.
str. 7.: n krížovka: …že je zlý milenec,
ako že nemá zmysel pre humor.
str. 8.: n striedavá krížovka: …horúca
láska chladne.
vánok
(básnicky)
n krížovka: …zabudla zdvihnúť
závoj.
opoj
2
zatajoval
tiež, po
nemecky
str. 30.: n písmenová krížovka: …viacej mi
chutí jogurt.
cesta, po
latinsky
strašili
strom, po
nemecky
1
E
väčšie
sídla
A
hlas zvona
milánsky
klub
automatic
noise limiter
hlas
mačky
latinská
predložka
zvracaj
vyraď z
prevádzky
všetko, po
anglicky
Pomôcka:
IATA
str. 28 - 29.: n krížovka : 1. …aha, poškrabe sa majster na hlave. No
tak ja ti to ukážem. 2…na vojne
otec, na vojne. 3…keby sa vedeli
pobaliť.
hnev, zlosť
ruský
nákladný
automobil
10 x 10
4
Európsky
pohár
denná
ponuka
severské
m. meno
5
rieka, po
španielsky
tropický
jašter
značka
ústnej
vody
predložka
poháňaj
habit
Indiana
Eastern
Time
okovaná
nádoba
rieka, po
rusky
mastil
arzén (zn.)
3
medikament
grécky
boh vojny
združenie
leteckej
dopravy
OSEM
STRÁN
NAVIAC ZA
NEZMENENÚ
CENU
str. 9.: n krížovka: …kikiríkajúci kohút,
hneď sa pridajú ďaľší kohúti.
str. 10 - 11.: n krížovka : …berberi, …pastierstvu, …polievka, ktorá je zahustená ryžou, …zeleniny.
str. 12.: n striedavá krížovka: …iba v dobrej zemi rastú.
n písmenová krížovka: …hlúposť
len bohatú históriu.
str. 13.: n krížovka: … že Eiffelovu vežu
dobre vidieť z každého okna v
Paríži.
str. 14.: n písmenová krížovka: …vykonali
to, načo bola v zime priveľká zima.
str. 16.: n mozaiková krížovka: Pre deti
robíme často hlúposti.
42
n osemsmerovka: ale choď už!nalej slivovicu
str. 27.: n krížovka: …bez lístka a nastúpi
revízor.
str. 17.: n krížovka: …ako ho najskôr rozbaľuje, ale potom zasa zabaľuje.
str. 19.: n krížovka: …ľahkú ruku, dobré
oko a vždy dobre umytý štetec.
str. 20 - 21.: n krížovka: …miestne nárečia,
…pantomima, …takmer štyri kilogramy, …človek, …lopta.
str. 22.: n striedavá krížovka: …stačí jedno
slovo na radnici, k rozvodu stačí
jedno slovo zo spánku.
n písmenová krížovka: Ten kto
hrá vždy poctivo, má karty na
výhru.
str. 23.: n krížovka: Zjedz každý deň jednu
cibuľu a vyhnú sa Ti všetci.
n šikmá písmenová krížovka:
Zdravá výživa ešte nedáva záruku
zdravého sebavedomia.
str. 31.: n krížovka: Cestu sme mali spoločnú, ale nohy ma bolia vlastné.
str. 34.: n krížovka: …manželka pred cudzími ľuďmi nazve manžela hlavou
rodiny.
str. 35.: n minikrížovky – indície: BALÓN
str. 36.: n súťažné sudoku: 198 237 654
str. 37.: n osemsmerovky prepojené legendou: 1. kúpiť fľašu koňaku 2.
Navštíviťsvoju mamku
str. 38 - 39.: n krížovka: 1…prababka,
2. …čokoládovú tortu s jednou
sviečkou, 3….výstava kráľovských
hračiek.
str. 40.: n osemmserovka: Nie, myslel som
Adama.
n písmenová krížovka: …ale
smer, ktorým kráčame.
str. 41.: n krížovka: …minisukňa, všeličo
ukazuje, ale to podstatné zakrýva.
KVÍZ
Najvyšším vrchom bolívijských
Ánd je Nevado de Ancohuma. V An­
dách leží aj jazero Titicaca. O toto
najväčšie splavné jazero na svete
sa Bolívia delí so svojím susedom.
Viete o ktorý štát ide?
A. Paraguaj
B. Peru
C. Brazília
D. Čile
bol Japonska. Majestátna sopka je
zároveň aj najvyšším vrcholom v
krajine (3776 m). Viete v ktorom
roku bola táto japonská posvätná
hora naposledy aktívna?
A. 1606
B. 1707
C. 1808
D. 1909
2. Islanďania nemajú priezviská a
preto používajú len krstné mená.
Ako druhé meno sa niekedy použí­
va meno otca s príponou –son pre
mužov a –dottir pre ženy.Aj keď
Island leží ďaleko na severe, klímu
má miernu, pretože ho ohrieva
teplý Golfský prúd. Viete aký bol
pôvodný názov Islandu?
A. Zimná krajina
B. Krajina ľadu a ohňa
C. Slnečná krajina
D. Krajina jazier
4. Filipíny, pomenované po Filipovi II.
Španielskom, prijali vlajku v roku
1946, keď krajina získala nezávis­
losť od USA. Asi viete, že osem
lúčov slnka na vlajke znázorňujú
osem provincií, ktoré sa koncom
19.storočia vzbúrili proti španiel­
skej nadvláde a že tri malé hviezdy
zasa symbolizujú tri hlavné sku­
piny ostrovov. Viete však, aký je
národný šport v tejto republike?
A. golf
B. volejbal
C. basketbal
D. bedminton
3. Sopečná hora Fudži , nachádzajúca
sa juhozápadne od Tokia , je asi
najznámejší krajinný prvok a sym­
5. Bolíviu pomenovali podľa Simóna
Bolívara, vodcu boja za nezávislosť
proti španielskym kolonizátorom.
7. Tento štát, ležiaci na juhozápade
Ázie, patril začiatkom 20. storočia
medzi najdôležitejších producentov
ropy. Tu bol zhotovený prvý, ešte
drevený ropovod a aj prvý tanker
na prepravu ropy. Uhádnete o kto­
rý štát ide?
A. Pakistan
B. Irán
C. Gruzínsko
D. Azerbajdžan
foto - fotolia
Správne odpovede: 1D 2B 3B 4C 5B 6A 7D
1. Najcennejšie rubíny pochádzajú z
Mjanmarska. Úradným jazykom
tejto republiky, mnohým známej
pod pôvodným názvom Barma,
je barmčina. Uhádnete, ktorému
jazyku je barmský veľmi podobný?
A. čínštine
B. portugalčine
C. hindčine
D. tibetčine
6. Portugalskí
moreplavci,
ktorí v roku
1470 dosiahli
pobrežie Ga­
bonu, pristá­
li neďaleko
dnešného
hlavného
mesta Libre­
villu v hlbo­
kej zátoke,
ktorá mala
tvar plášťa s kapucňou, po portu­
galsky gabao. Tak neskôr vzniklo
pomenovanie krajiny Gabon.
Republika Gabon prijala súčasnú
vlajku keď sa stala nezávislá od
Francúzska. Modrý pás na nej značí
more a horný zelený rozsiahle lesy.
Viete čo symbolizuje stredný žltý
pás?
A. rovník
B. slnko
C. obilie
D. zlato
DEŤOM
Nájdi 2 x 10 rozdielov!
Download

LÚŠTENIE PRE CELÚ RODINU - Lišiak