NAJTRADIČNEJŠÍ KRÍŽOVKÁRSKY ČASOPIS
LÚŠTENIE
PRE CELÚ
RODINU
OSEM
STRÁN
ZA
JÚN 2014
50. ROČNÍK
CENA 0,60 €
NAVIAC Ú
N
NEZMENE
U
N
E
C
HRAJTE
AŽ O 150 €
Súkr. bezPomôcky: pečnostná
YMN
služba
(skr.)
meno
Teodora
zvuky
srdca
lož
citoslovce
prekvapenia
okoval
náklonnosť, značka
duchovná ruských
spriazne- lietadiel
nosť
Antonov
blanokrídly
hmyz
stroncium
(zn.)
kanál
tlačidlo na
citoslovce klávesnici
nepotápaj bedákania
počítača
(vymazať)
predložka,
ponad
rímske
číslo 2
1
liehovina
z trstiny
orgán
čuchu
nočný vták
vyrobené
surové
kože
Univerzita
Komenského
MPZ
Jemenu
časť
rastliny
Talian, po
česky
novinárska
poznámka
druh motorového
paliva
steh
Stred. odb.
škola
Europ. River.
Network
žrď na
voze
chyba
lekár
liečiaci
alopatiou
error (skr.)
2
existuje
nervové
vlákno
kosatce
hudobný
štýl
africká
kruhová
osada
#43652840
e
rad
h
á
z
v
ma
Do
Všetko o záhrade
Okrasná a úžitková
záhrada, drobnochov
0€
Cena 0,6
0,55 €
titeľov
predpla
k Pre
nííík
n
oččn
oč
2. rro
2.
4
14
01
01
20
EC 2
REC
RE
AR
MA
ana
Rady Iv kého
s
Hričov
ri,
v nektá
Cukor ed a včely
m
5€
CENA 0,5
k
press.s
[email protected]
natank
EČN
– BEZP
Ako je to
sťou
s platno
ch
vodičský
zov
ka
eu
pr
jte si
Dopestuoma
huby d
j
natanku
ný
6 úťaž íz
s kv
honných
Ceny po sajú, Slovnaft
látok kle tento rok
7
očakáva cien
ie
an
lís
ko
február
2014
III. ročn
etit
ík
užiť
Ako vy vlhkosť
pôdnu
SW
8
0
3
t
o
e
Peug
-1224
0
ry jemom 61
ku
eď fo
Ke
r s nob
iesť
de maťnku
ec
e hcú
bu
r,
ja
príde na
ISSN 1339
S vônou benzínu
Každý mesiac aktuálne
rady pre motoristov
– RADY
auto
NKY
– NOVI
TESTY
LÁ
PRAVID
OSŤ –
na
Recept chlieb
domáci
litrov
3
oros
Čínsky Q
rozširuje
ponuku
3. ročník
ack
2014 �
)
o hatchb
MAREC titeľov 0,55€
pla
ed
(pre pr
Qoros 3
0,60 €
BMW X5
Cena
už
nepôsobí
ako tank
ČIERNY
KAŠREAĽCIANCoitvýroen
SA V
-757X
sný
bude luxu
kompakt
pre Čínu
aj svet
A
BIELE M
14 - 15
PY
PREČO
I
NA KOŽ
C 2014
MARE NÍK
Č
50. RO
I
BÁBIKAMA
R
E
EIMNÍČKY
NA ALVZÉH
POMOC CIE
CENA
0,60 €
N
NO
E DEME
V LIEČB
E JŠ Í
P IS
A D IČ N
ČASO
N A JT R K Á R S K Y
V
O
ÍŽ
R
K
M
OSE N
Á
S T R C ZA
IA
Ú
NAV ENEN
M
NEZ CENU
MÁ MAŤ
KAŽDÝ
Ý
VLASTN K
UTERÁ
12
OBLÉM
MÁTE PR KAMI?
S VVYINREÁMŽÔŽE BYŤ
NA
A
PŠENIC
BEH
NUTIE JE
iaca CHUD
NA DLHÚ
TRAŤ
a mes
-6158
ém
NIET
LÚŠTEELÚ
PRE C U
RODIN
E
HRAJT 0 €
5
AŽ O 1
ISSN 1338
Prekabáťte Lišiaka
Krížovky pre celú rodinu
2013
testoc
CENY
v našich
DS 5 LS
ISSN 1338
Poradíme...
Zdravie naše každodenné
SÚŤAŽTE
áut roka
jlepších
SKVELÉ
DesaOť na
h
8-9
3
vodná
tráreň
anglická elek(skr.)
spojka (a)
latinský
názov
zlata
sa
postavil
diel poľa
(zast.)
ester
mastných
kyselín
okresné
mesto na
španielsky západnom
člen
Slovensku
letecký
oddiel
(skr.)
listnatý
strom
VŽDY ZO ZAČIATKU MESIACA
ICH DOSTANETE KÚPIŤ V STÁNKOCH
mesto v
Brazílii
trocha
namoč
y:
Pomôck
Artek,
Lapa
rieka navýchod
nom
Slovensku
2
Ť
1
trávnatá
rovina
no
žen. me )
(30.10.
napi sa po
zjedení
šable
u
mena v Irak á
stroskotan
potopená
loď
ovláda
mimiku
prúdovoé
lietadl
býv.več.
univerzita
španielska
exkráľovná
opadanie
obdobie
hlas had
a
teplo
(predpona)
nit (zn.)
ROČNÉ PREDPLATNÉ LEN ZA 6,60 €
mesto
na východnom
Slovensku
rezeň
z hovä-
MPZ
Islandu
uz.
Akad.m
umení
3
irídium
(zn.)
čosi
o
letovisk
na Kryme
Vážení čitatelia!
XXI. PODTATRANSKÝ TURNAJ
Určite ste si všimli, že medzi našimi autormi krížoviek sa sem-tam
objavia nové mená, nuž sa pýtate
či môžete i vy poslať svoje výtvory,
alebo či máte čakať na ďalšiu autorskú súťaž. Napriek tomu, že súťaž
pre autorov vnímame ako zaujímavý
počin, tak musíme
uznať, že odozva
nebola práve najväčšia, aj preto
sme s vypisovaním
súťaží na istý čas
prestali. Avšak
autorské príspevky
od vás dostávame
prakticky neustále, a sme naozaj
radi, že sa neváhate o vaše práce
podeliť.
Zároveň by sme chceli poprosiť
o odozvu aj vás - našich čitateľov.
Boli by sme radi, ak by ste nám dali
vedieť, čo by ste nám odporučili zlepšiť, prípadne ak máte nejaké obľúbené typy krížoviek či hlavolamov,
napíšte nám o nich. My vám môžeme
zatiaľ sľúbiť, že už v júlovom čísle Lišiaka sa dočkáte milého prekvapenia.
Dovoľte, aby sme vás pozvali na
júnové turnaje organizované SZHK.
Viac o turnajoch v Poprade a Martine
nájdete na stranách 3 a 33.
Slovenský zväz
hádankárov a krížovkárov
a krúžok Tatranec pozývajú
priateľov krížoviek a hádaniek
na XXI. Podtatranský turnaj.
Podujatie sa uskutoční
v sobotu 28. 6. 2014 zo
začiatkom o 10.00 hod. a
bude sa konať v priestoroch
ZŠ na ulici Komenského
v Poprade. Pre riešiteľov sú
pripravené materiály v troch
kategóriách (pokročilí, menej
pokročilí a začiatočníci).
Súťažné materiály sú
pripravené pre všetkých bez
rozdielu veku, vzdelania
či povolania. Pre tých, čo im to
páli viac, i tých, ktorí si doma
lúštia
len pre zábavu. Príďte
medzi nás, overte si svoje
vedomosti, zabavte sa
a spoznajte nových priateľov.
Tešíme sa na Vašu účasť.
Ján Turek, o Tatranec
10. 5. 2014 SVINNÁ - IX. EURO TURNAJ
KRÍŽOVKY A
1. P. Tibenský-Brezová
2. J. Turek-Poprad
3. E. Rigdová-Poprad
4. I. Šuňavec-Ružomberok
5. D. Vojník-Prešov
HÁDANKY A
1. I. Filadelfy-Prievidza
2. J. Turek-Poprad
3. I. Rias-Košice
4. Š. Tatarko-Poprad
5. P. Tibenský-Brezová
0
0
0
0
0
23
23
23
22
22
KRÍŽOVKY B
1. S. Plachý-Z.Kostoľany
2. D. Škrovina-Martin
3. Ľ. Bajcar-Brezová
4. J. Rybnikář-Lubina
5. V. Kmeť-Prievidza
0
0
0
1
1
HÁDANKY B
1. R. Čačko-Košice
2. I. Kovářová-Vsetín
3. J. Kumičík-Trenčín
4. J. Pavlík-Chmeľov
5. S. Plachý-Z.Kostoľany
17
17
16
6
15
Hádanky o eurá
(13 úspešných riešiteľov)
Pavol TIBENSKÝ –
12 eur
Ján TUREK –
9 eur
Lucián GONDA
a Ladislav ŽITŇÁK – po 8 eur
Celkový víťaz: Ján Turek z
Popradu
11. 5. 2014 BREZOVÁ
POD BRADLOM
VI. turnaj o pohár
M. R. Štefánika
KRÍŽOVKY A
1. L.Gonda-Kristy
2. J.Sýkora-Vsetín
3. M.Chudý-Prievidza
4. J.Turek-Poprad
5. P.Paďour-Žilina
4
4
6
11
11
HÁDANKY A
1. Š.Tatarko-Poprad
2. L.Gonda-Kristy
3. E. Rigdová-Poprad
15
15
15
4. J. Turek-Poprad
5. I. Filadelfy-Prievidza
15
14
KRÍŽOVKY B
1. P. Gašpár-Púchov
2. P. Samec-Žilina
3. S. Plachý-Z.Kostoľany
4. J. Rybnikář-Lubina
5. J. Farkaš-Martin
5
9
10
11
27
HÁDANKY B
1. P. Samec-Žilina
2. I. Kovářová-Vsetín
3. J. Rybnikář-Lubina
4. D. Škrovina-Martin
5. P. Gašpár-Púchov
17
15
14
14
14
KRÍŽOVKY C
1. J.Gregorovič-Brezová
2. M.Mižialková-Brezová
3. B. Baťalík-Michalovce
4. E. Ušiaková-Brezová
5. L. Kučera-Brezová
2
2
3
6
7
Celkový víťaz: Lucián
Gonda z Kríst
ČO MÔŽETE VYHRAŤ
 Str. 4 – 5 Veľká krížovka o 20 €
 Str. 10 – 11 Veľká krížovka o 30 €
Vážení čitatelia, riešenia
posielajte na adresu:
Petit Press,
Lazaretská 12,
811 08 Bratislava,
Lišiak alebo
[email protected]
Pokiaľ sa chcete zapojiť do každomesačnej súťaže o 10 €,
zašlite do 25. júna 2014, aspoň päť správnych riešení
ľubovoľných úloh na jednu z našich adries. Vyžrebovaní budú
traja výhercovia. Podmienky a termíny na odosielanie riešení
v hre o vecné ceny a finančné výhry uvádzame pri jednotlivých
krížovkách.
Nasledujúce číslo Lišiaka nájdete v stánkoch
od 4. júla 2014.
redakcia: Lazaretská 12, 81108
Bratislava, e-mail: lišiak@
vychádza
petitpress.sk.
Šéfredaktor:
každý mesiac. Róbert
Demiger,
lisiak@
mail.com. redaktor: Matúš
Demiger. Grafika: Martin Žigo, martin.
[email protected] Inzercia: tel.: 0902 113 311. Za
obsah inzercie a platených článkov redakcia
nezodpovedá. Tlač: Petit Press, a.s., Kopčianska
22, Bratislava. Rozširuje: Mediaprint Kappa
a lokálni predajcovia.
Mesačník LIŠIAK vydáva spoločnosť Petit Press,
a.s., Lazaretská 12, 81108 Bratislava. Spoločnosť
je zapísaná v obchodnom registri na Okresnom
súde Bratislava I., oddiel Sa, vložka č. 2471/B,
IČO: 35790253, IČ DPH: SK2020278766. Predseda
predstavenstva: Alexej Fulmek. Členovia
predstavenstva: Edita Slezáková, Ľubica
Tomková, Peter Mačinga. Copyright Petit Press,
a.s. Autorské práva sú vyhradené a vykonáva ich
vydavateľ. Autori článkov, zverejnení v tomto
vydaní, si v zastúpení vydavateľom, vyhradzujú
právo udeľovať súhlas na rozmnožovanie
 Str. 15 Hádankárska pasovačka mesačná súťaž o 10 €
 Str. 22 – 23 3x kniha Ruština pre
samoukov + CD
 Str. 25 Krížovkársky päťboj o 12 €
 Str. 28 – 29 Veľká krížovka o 50 €
 Str. 30 3x Mobivenal Micro
 Str. 38 2x kniha Slovak sudoku 2
 3x 10 € – mesačná súťaž za odoslanie
piatich ľubovoľných úloh
a verejný prenos článkov, ako aj na verejné
rozširovanie rozmnoženín týchto článkov
v zmysle § 33 ods.1 písm. a) a d) autorského
zákona. Evidenčné číslo MK SR: 4219/10.
Objednávku predplatného zašlite na adresu:
Petit Press, a. s., distribučné oddelenie, Lazaretská
12, 814 64 Bratislava, e-mailom: predplatne@
petitpress.sk alebo objednajte telefonicky:
02/323 77 777, prípadne faxom: 02/59 233 339. Do
objednávky uveďte: MENO, ADRESU, TELEFON,
E-MAIL. Cena predplatného na rok je len 6,60 €.
3
k rí ž o v k A
prebúdzal
k životu
rozdeľovala
sídlo v
Peru
operatívEČV Hu- no- riadiamenného ca skupina
(skr.)
záhrobie
(kniž.)
povaha
(kniž.)
stanoví
cenu
katov
pomocník
nádoby na
jedlo
najvyšší
germánsky
boh
1/4
Vojde pani do lekárne a pýta si od lekárnika jed.
mesto na
„Vážená pani, načo vám ten jed bude?“
Považí
„Chcem zabiť svojho manžela!“ odvetí pani.
„Ale ja vám predsa nemôžem predať jed, aby ste
český
niekoho zavraždila!“ Pani vyberie z kabelky foto- výrobca ingrafiu na ktorej je muž a žena v chúlostivej situá- stantných
polievok
cii. Muž na fotke je manžel zákazníčky a žena na
meno
fotografii je lekárnikova manželka. Lekárnik ešte
Olympie
raz pozrie na fotografiu a prikývne: „ (Odpoveď menší nákladný
lekárnika je v tajničke č.1).“
automobil
oblok
1/1
MPZ Rumunska
múr
rôsol, huspenina
inak
Ku-Klux-Klan (skr.)
tvorí iskry
rozrýval
exmetropola
Barmy
epocha kriedy (geol.)
svoja, po
česky
exprezident USA
olejnatá
plodina
EČV Levíc
odstránenie chyby
lyrický
básnik
fŕkal
vodou
vlečné
zariadenie pre
lyžiarov
semitský
boh slnka
dôvera
bývalá večerná
univerzita
platený
potlesk
na to
miesto
zn. pracieho prášku
neón (zn.)
starý
otec, po
nemecky
bozk, po
anglicky
stredoveký taliansky lekár
okresný
výbor
(skr.)
čierny, po
francúzsky
jedovatá
bylina
2/1
Krížovka o 20 €
kľúč na
prenos dát
učebná
látka
2/2
meno
Ivana
1000 kg
slovenský
polyhistor
z Očovej
(Matej)
nemecká
rieka
orgán
zraku
mesto pod
Poľanou
turistický
prístrešok
značka
kozmetiky
časti
atolov
meno Alexandra
pracovník v
laboratóriu
Open
Microscopy Environment
Union
Europe
vrch v
Indonézii
popevok
obrad,
slávnostný
zvyk
Pomôcky: apt, Baal, Imata, NTS, Patas, VUML.
4
výhonok
rastlín
Európska
banka
príkaz na
zastavenie
kosť vyčnievajúca z
panvy
ženské
meno
(31.1.)
ruský spisovateľ (Vladimír)
očakával,
vyčkával
brána, po
nemecky
stratím reč
existujete
1/2
nočný
podnik
sladká
pochúťka
N
1/3
poisťovňa
pôsobiaca
na Slovensku
seká, rúbe
Foto - FOTOLIA
Kla s i c k é
peňažná
sústava
štátu
znova
hovoril to
isté
Do mriežky vložte číslice 1 až 9 tak, aby sa
všetky nachádzali v každom riadku, stĺpci a vo
vyznačených
2vnútorných 3x3 štvorcoch
5 práve
8 raz.
Autor: Ivana Štiptová
kilotona
(zn.)
polodrahokam
Na tanečnej zábave hovorí Jano
kamarátovi: „S tamtou nádhernou dievčinou som pred chvíľou
tancoval valčík.“ „Ale veď to bola
polka!“ odvetí kamarát. „Polka?“
čuduje sa Jano, ... (dokončenie
Janovej odpovede je ukryté v
tajničke č. 2).“
primát
milenec
Dalily
s u d o k u
vzdá sa
štátnej
funkcie
2/3
EČV Rožňavy
apríl (skr.)
spreje,
aerosóly,
po česky
kraj na
Slovensku
vodný
cicavec
postele, po
anglicky
ruský automobil
abvolt
(zn.)
L
zosunutie
pôdy
maďarské
jazero
spoločenstvá hmyzu
Aralské
jazero
(hovor.)
slovenská
kapela
sibírsky
veľtok
7
9
7
79
9
3
8
3
9 2
9 2
8
9
8 6
5
8 6
65
2
5
4
2
24
2 6
1
2 6
2 61
1
1
1 9
4
1 9
94
4
38
8 4
5 8 9
5
3
5
3
8
2
8
2
9
4
9
4
2
3 2 4
3
2
3 1
2
9 1
7
3
9 17
9 7
amer.navigačná družica
Slovenská
republika
kód Ra­
kúska
4
slovko
úcty v Ázii
jemná
priehľadná
tkanina
Riešenie krížovky môžete posielať do 25. 6. 2014
aj formou SMS správy, stačí tmavšie podfarbenú
časť tajničky bez diakritiky, v tvare: LIS (medzera)
4 (medzera) riešenie Na číslo: 7005 Cena
SMS správy 0,20 € s DPH Odmeníme jedného
výhercu.
Autor: DD
3
5 4
5 43
1
5 3
1 39
1 9
9
3 6 1
8
3 6 1
6 18
8
5
5
5
9
9
3
9
3
3
7
5
57
6 5
7
7
6 5
4
6 57
7 4
7
8
4
7 1 8
7 1 8
1
8
81
1
6
2
6
62
2
1
2
6 7
5 7
2
6
5
1
2
65 7
5 6
5 1
9
5 6
1
9
4
7
9 6
3
9 9 4 7
3 94 41 73
3 4 1 3
4 1 3
5
7 5
9 1
4 7 9 1 7
5
2
4 7 9 1 7
7
1
4 2
7
7 2 1 8
5 6 4 8
7
1
5 6 4 87
3
5 6 4 7
3 7
3
5
P í s m e n ov á
Autorom
citátu je
Lucius
Annaeus
Seneca rímsky politik,
filozof, hlavný
predstaviteľ
stoicizmu.
Začiatok
tajničky (5)
je skrytý
1
k r í ž ov k a
2
3
5
6
7
8
9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
Vodorovne: A. Za použitia sily – zbaľ
(hovor.). – B. Anglický titul ženy – večné
mesto (orig.) – nórske sídlo – ázijský
sokolík. – C. Stred tajničky. – D.
Španielske sídlo – anglické grófstvo
– grécky boh vetrov – osemčlenné
zápoliace družstvo – vojenská jednotka.
– E. Slovenský akademický maliar –
kúzelník – Nezávislé slovenské odbory
(skr.) – ruská skratka Medzinárodného
družstevného zväzu – grécke ženské
meno (Larisa). – F. Ticho (básn.)
– nabijak tabaku do fajky (nár.) –
svetová organizácia – slávny židovský
rabín (40-135 n.l.) – anglická skratka
rýchlostnej skúšky (high speed test). –
Mo z ai k o v á
G. Medzinárodná rozhlasová a televízna
organizácia (skr.) – tam – bravčové hody
(zastar.) – MPZ Chorvátska – čiastková
jednotka rumunskej meny (mn.č.). – H.
Koniec tajničky. – I. Japonské sídlo –
vlastná osiam – produkt sopky – úskok.
– J. Teokratická monarchia – popevok.
Zvisle: 1. Výročný trh. – 2. Smrtnosť.
– 3. Piješ – rukou písané poznámky. – 4.
Ideál, po anglicky – citoslovce zvuku
bubnov. – 5. Meno Lýdie – grécka
bohyňa múdrosti. – 6. Kyprím zem
pluhom – anglický herec (James). – 7.
Voňavá – vyhŕňa rukávy. – 8. Omyť,
po česky – hlbinná hornina. – 9.
Vynechávanie menštruácie (lek.).
– 10. Vodca – rímske číslo 1500. –
11. Pôvodne obchod s dovážaným
tovarom. – 12. Časť Londýna – zápisník.
– 13. Praskanie (básn.) – predpona
s významom „voda“. – 14. Záduch – hral.
– 15. Český politik – odnímala. – 16.
Predpona s významom „nad“ – nespal.
– 17. Listnatý strom – športový klub
v Rostocku. – 18. Potlačiť. – 19. Mazať.
Pomôcky: Akan, amenorea,
Kors, OIRT.
Autor: STAVBA
k r í ž ov k a
Cicero: „Sokratova múdrosť
bola v tom, ...“
Vodorovne: A. Pastieri oviec.
– B. Črevné plyny – poľské
sídlo. – C. Guľaté pečivo – vrstva
úžitkového nerastu – taliansky
architekt (Pier Luigi). – D. Institute
for Scientific Information (Ústav
vedeckých informácii skr.) –
spájalo lepom – skonzumujete.
– E. Netĺkol – osídlia – výlučok
obličiek. – F. Vzťahujúci sa na
staroškandinávskeho praobra,
Ymera – zaťažujúca, ťažko
doliehajúca povinnosť, starosť.
– G. Športový kód Slovinska –
ukazuje zuby, cerí – bulharský
spisovateľ, básnik a výtvarník
(Geo). – H. Ľahne, po česky –
patriaci Evine – kráča, napreduje.
– I. Vyjadroval želanie, prial
– stupeň alkoholu v nápoji –
objemová miera používaná
pri obchodovaní s ropou. – J.
Francúzsky skladateľ a klavirista
6
4
(Eric) – osoba sprevádzajúca
dievča do spoločnosti (hovor.). –
K. Záporná elektróda.
Zvisle: 1. Začiatok tajničky.
– 2. Značne – futbalový obranca
voľne operujúci na ihrisku – urobil
prudký pohyb na obranu. – 3.
Stráž (hovor.) – smeroval – jedlé
plody rastlín – španielsky člen –
domácke meno Gity. – 4. Bočné
lode baziliky – ochucovala si
jedlo soľou – modlitebné knižky
– príslušník starogermánskeho
kmeňa. – 5. Hora kde Mojžiš
prevzal Desatoro – EČV okresu
Nové Zámky – draním poškodzuje
– myseľ, po anglicky – časť
tváre. – 6. Znova nadobudnem
silu – starší ruský stolný tenista –
sultánov príkaz. – 7. Dokončenie
tajničky.
Pomôcky: aly, melin,
Milev, Nervi, Satie.
Autor: Tibor Várnagy
1
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
2
3
4
5
6
7
k rí ž o v k A
odspodu
robotník
pri pletacom stroji
1
prebral sa
k životu
japonská
speváčka
obrnený
transportér (skr.)
šťava z
pečeného
mäsa
ovilo
ťažký kov
príslušník
SS, esesman
Zoomed
Video Port
(skr.)
existujete
3
tiekla
prúdom
status post
mužské
meno
(5. 12.)
potrebná
hnacia časť
stroja
budú tiecť
medikament
popravia
obesením
ročné
obdobie
rímske
číslo 2001
pohyboval
sa vzduchom
predložka
odsúvanie
hlások
riaditeľ
RTVS
100
rumunské
sídlo
približne
oznamuje
(zásielku)
náš denník
citoslovce
prekvapenia
tu máš
patriaca
Hudsonovi
chytal
kacír,
zástanca
herézy
materská
škola
(zastr.)
český
hovorový
súhlas
žen. meno
rozum
prezývka
prezidenta
Eisenhowera
časť cyklistických
pretekov
hrdús
(expr.)
ženské
meno
ruského
pôvodu
slabika
smiechu
vonkajší
prejav
radosti
„Peter, vraj si prestal piť.“
„Áno, prestal.“
„A čo ťa k tomu viedlo?“
(Petrove vysvetlenie je
v tajničke).
úslužnosť
číslica 0
Ivan (dom.)
česká
spojka
vzťahujúce sa na
Arábiu
hrubý
povraz
pripav
pečením
osobné
zámeno
zn. niklu
4
český
herec (so
skratkou
mena Jiří)
citoslovce
povzdychu
tlač, po
angl.
český
zápor
jestvuješ
kód letiska
na Aljaške
barel (skr.)
ohúrila si
(nár. expr.)
vyhynutí
kočovníci
mačkovitý
dravec
vice versa
(skr.)
plytčina v
rieke
český moderátor (Daniel)
osobné zámeno
horská
kaukazská
osada
šúchala
Jaroslav
(dom.)
Special Atomi
Demolition
Munition
obopol som
rukami
hrôza
kód Brazílie
kilovoltampér (zn.)
rybárska
sieť (zastar.)
hliník (zn.)
nocľah
pod holým
nebom
sníva
titán (zn.)
solmizačná
slabika
2
staršia
plošná
miera
nech, po
česky
očičká
zvratné
zámeno
Pomôcky: Acis, Lia, PKA, press.
Foto - FOTOLIA Autor: Jozef Páleník
7
Č l e n e n á
kr í ž ov k a
Do každého políčka vpisujte dve
písmená.
Tajnička ukrýva výrok anglického
spisovateľa Williama Somerseta
Maughama.
1
4
5
6
7
8
9
10 11 12 13
B
C
D
E
F
G
H
I
Postupne, porade – drobné sivé vtáky
z čeľade čajkovité – japonská abeceda. –
7. Poraní sa – bývalý názov afrického štátu
Benin – načne zobákom. – 8. Pokladnica
(hovor.) – množstvá nadojeného mlieka
– zisťovala terén, situáciu. – 9. Umelecký
sloh z 18. storočia – získali ženbou –
ochotne. – 10. Nasávali, čerpali – učinila,
spravila – socha Panny Márie. – 11. Veľké
balíky zvinutého materiálu – nesúcosť,
nespôsobilosť. – 12. Druh nealkoholického
nápoja (hovor.) – vyčistilo bielizeň v práčke.
– 13. Vážne inštrumentálne skladby.
Pomôcky: beladona, čoríky,
Dahome, Meduna.
Autor: Kristína
k r í ž ov k a
Táto krížovka sa riešila na IX.
Eurovom turnaji vo Svinnej ako
polodokresľovka. Tajničku tvorí
myšlienka autora. Heslo (9) je skryté.
1
Zvisle: 1. Krivuľa (expr.) – veľký
bitkár (zried.). – 2. Japonská
lovkyňa perlorodiek – české mesto
s rovnomenným pivovarom – pozýva
(kniž.). – 3. Prístroj na premietanie
fotografických pozitívov – ozimina,
po česky. – 4. Liatím odobral tekutinu
2
3
4
5
6
7
8
9 10 11 12 13 14 15 16 17
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
Vodorovne: A. Ukončenie
tajničky. – B. Zlúčeniny amoniaku
– citoslovce zdesenia – zaostrené
žrde na pečenie mäsa. – C.
Mohamedánsky vládca – 365 dní
– nie tupo. – D. Príslovka (teraz,
práve) – energia – nočný vták –
horná časť čižmy – amerícium
(zn.). – E. Desil – studený jadranský
vietor – medovica. – F. Koralový
ostrov – odborník, kapacita (hovor.)
– smrť. – G. Rytmický hudobný
prejav – zaťov otec – belgické kúpele
– včela (zool.) – sedimenty uhličitanu
vápenatého. – H. University College
– pytliak kladúci oká – patriaca Otovi
– Tepelná energetika Košice (skr.) –
dvojhláska. – I. Príklad, model – kývnu
– obrad pomenovania. – J. Detský zásyp
– mäkký tmavočervený nerast – meno
slovinského biatlonistu Bauera. – K.
Začiatok tajničky.
8
3
A
Vodorovne: A. Nestrká pod hladinu
– uzavretý luxusný kočiar. – B. Druh
odpadového homoľového cukru – opaľuje
sa – príbytok na salaši. – C. Český herec
(Jaromír) – veď – kováčske podložky na
kovanie – pletivo pod kôrou stromov. – D.
Telefonovali (hovor.) – stlačí – škôlky
(zastar.) – ťažné zvieratá – potreba
kovbojov. – E. Tajnička. – F. Obec v okrese
Nové Zámky – manželka princa Williama
– pripravujeme obed – filipínska metropola
– konské postroje. – G. Aká, po česky –
perzské chrty – Neapol (pôv.) – bubeník,
maskot španielskych futbalistov. – H.
Miestnosti pre remeselné alebo výrobne
činnosti – patriaca Kazovi – potešenie.
– I. Metropola Kazachstanu – ľuľkovec
zlomocný (bot.).
Zvisle: 1. Určená voľbou. – 2.
Melírovaná priadza – okuliarnik indický. –
3. Názov piesne Pavla Hammela – sudca
v islamských krajinách. – 4. Patriaca
Nele – uzavrite stávku – Grécka národnooslobodzovacia armáda. – 5. Znova
– dodatočne seje – časť sústruhu. – 6.
P í s m e n ov á
2
– včasná. – 5. Kentucky (skr.) –
rakúska rieka – maškrtil (expr.). – 6.
Ontario Professionals Foresters
Association – kráterové jazero –
Mouvement de Liberation Ouvriere.
– 7. Niedersächsischer Rundfunk
(Dolnosaský rozhlas, skr.) – škótska
mužská sukňa – omámenie (kniž.). –
8. Cér (zn.) – obyvatelia Ruska – na
stom mieste – popevok. – 9. Historický
kraj na juhovýchodnom Slovensku –
predpovedal výsledky. – 10. Autonómna
oblasť – značka syra – aviation (skr.)
– Institut Pasteur. – 11. Jarmo, po
česky – posvätný kameň moslimov
– automobil (hovor.). – 12. Hlavná
miestnosť v gréckom chráme – technika
tvorby obrazu – Unie katolíckych žen
(čes. skr.). – 13. Staršia plošná miera
– osamotený – povedali (zastar.). – 14.
Potras – vzdanie sa súperovi bez boja.
– 15. Pijanka (pejor.) – osemveslica
(hovor.). – 16. Royal Naval Reserve
– tropický jašter – vidina v spánku.
– 17. Slobodný malý anglický roľník –
nevýrazné, nejasné.
Pomôcky: Ill, Kiri, Klemen.
Autor: Jozef Páleník
k rí ž o v k A
Autorom výroku je Oscar Wilde
vápencové
pohorie
1
on, po
nemecky
mesto v
Nórsku
potreba na
šitie
štát v
Afrike
MPZ bývylého ZSSR
príslušník
kléru, bohoslovec
prudkým
trhnutím
odstránila
haraburda
zhorel
model automobilu
Hyundai
indická
tanečnica
meno
Krajíčka
arzén (zn.)
tá, po
anglicky
exmetropola Barmy
mohamedánsky
boh
Design By
Humans
prútená
klietka
včelie spoločenstvo
starogrécky bájkar
pre tento
prípad (lat)
slonie zuby
ozdobná
skrinka
štvorček
(typ.)
nemecký
futbalista
pletiete sa,
robíte chyby
meno
Mozarta
zinok (zn.)
medveď,
po anglicky
obyvateľ
Dánska
meno Ce-Tunga
znalo
básnická
spojka
značka
cukríkov
jodovodík
(vz.)
rieka v
Rusku
astát (zn.)
2
M
pracuj na
poli
obchod s
elektronikou
prvá žena
oslň
ženské
meno 26.9.
zbavil sa
vlhkosti
prejavujú
úctu
plošná
miera
prísne napomenutie
skúmavka
(techn.)
moskovské
predmestie
rímske
číslo 1500
drancovali
predaj, po
anglicky
platidlo v
Macau
kartársky
výraz
3
ženské
meno
28.12.
tiež
vek, po
latinsky
a Dato
(skr.)
lyže
(zried.)
zariadenie na
hrob (kniž.) železničnej
trati
mäkká
tónina
kričí
tíšil,
utlmoval
podmienková spojka
citoslovce
povzdychu
rameno, po
anglicky
neodídem
stará
strieborná
minca
schopnosť
odrážať
žiarenie
neón (zn.)
nezrozumiteľná reč
hotel pre
motoristov
syntetické
vlákno z
akrylonitrilu
podnik v Zl.
Moravciach
stával sa
lenivším
Dietlova
sestrička
podraďovacia
spojka
rímske
číslo 2
gibon
bieloruký
nariekal
vápnik
(zn.)
chlorid
sodný (vz.)
ostrov v
Nórsku
nástenný
gobelín
obyvateľ
starovekej
Ilýrie
Pomôcky: albedo, Leka, Mae, mene tekel, NPLS, Roa.
Foto - FOTOLIA
Autor: DD
9
Hans Christian Andersen sa
narodil v Odense v rodine
chudobného obuvníka.
Do sveta rozprávok nazrel
vďaka svojmu otcovi, ktorý
mu ich často rozprával.
Únikom z neľahkého života
sa pre Andersena stal svet
fantázie. Školu navštevoval
krátko. Chudoba ho prinútili
odcestovať z rodného
Odense za prácou do
Kodane. Tu najskôr pracoval
ako robotník v továrni,
neskôr sa živil ako
(tajnička č.1).
krpka
nižší
anglický
šľachtický
titul
včela, po
latinsky
teplý morský prúd
anglický
herec
(Edmund)
potreba
huslistu
minúta
(skr.)
majiteľ
statku
správa z
mobilu
ženské
meno
označenie vitamín A
vlaku
Eurocity (biochem.)
krivka
elipsovitého tvaru
molybdén
(zn.)
portlandský slinok
smrdí
rapír, bodná zbraň
mráz, po
rusky
návlak
zabával sa
2
severský
škriatok
vzdialenosť sadeníc
vojenské obrnené vozidlo
teda, po
nemecky
talianske
sídlo
pokaz
stará
mama, po
nemecky
fajka
(hovor.)
nie táto
omacajte
nemecké
sídlo
polodrahokam
amerícium
(zn.)
oraním
ubrala
egyptský
pojem duše
3
Krížovka o 30 €
Aleman,
Starogermán
Pomôcky: AOK, astrál, Nino, kumarín, Oahe, Oer.
10
rieka vo
Švajčiarsku
Andersen bol citlivý a samotársky, a tak všetky svoje
pocity vkladal do svojich rozprávok. Spočiatku pri
písaní čerpal námety z ľudových tradícií (tajnička
č.2), avšak neskôr sú už jeho diela pôvodné. V
umelej rozprávke napr. Slávik, Snehová kráľovná,
Škaredé kačiatko, Malá morská víla, Dievčatko
so zápalkami a iných uplatnil svoj prirodzený
rozprávačský talent. Napísal tiež vlastný životopis
Rozprávka môjho života.
Hans
Christian
Andersen
ruský
lesná škôl- hokejista
ka (skr.)
(Sergej)
odoslať, po
česky
1/1
miesta, kde
sa obracajú
pluhy pri
oraní
spisovateľ
z USA
1/2
stopovala
časť noža
Literární
listy (skr.)
kedysi
dajú piť
padá
existuješ
grafická
technika
ligotavo
druh
tkaniny
ohradil
plotom
vytvárala
tkaním
odieraj
značka
elektrospotrebičov
jazero v USA
radikál
odvodený od
propénu
In. Military
Tribunal
trochu zje
kód
angolskej
kwanzy
búchaním
strasie
Nebraska
čínske
ženské
meno
aromatická
rastlinná
látka
chránené
nálezisko
(skr.)
O nesmiernej obľúbenosti
rozprávkara svedčí i to, že keď
4.augusta 1875 Hans Christian
Andersen zomrel, bol v Dánsku
vyhlásený štátny smútok.Na
jeho počesť stojí v Kodani
(tajnička č.3). Práve táto
rozprávka patrí doposiaľ medzi
najznámejšie.
elek. energia
Agence Eur.
pour l Energie Nucl.
vojenská
akadémia
radón (zn.)
záklzomer
choď, po
rusky
rečňovanka
vnútri
ovládal
letecká
spoločnosť
USA
tatino
Riešenie krížovky môžete posielať do
25. 6. 2014 aj formou SMS správy,
stačí tmavšie podfarbenú časť tajničky
bez diakritiky, v tvare: LIS (medzera)
11 (medzera) riešenie Na číslo 7005
Cena SMS správy je 0.20 € s DPH.
Odmeníme jedného výhercu.
Foto - Fotolia Autor: Leviatan
11
O s e m s m e r o v k a
Drahý, mohol by si mi dať súhlas na
rozvod?
Ale áno, drahá! Vieš, ... (tajnička
má 27 písmen).
BARAK – BARANICA – BARMAN –
BAROMETER – BÚDKA – BYTOVKA
– ČERNICA – DEBNA – DREVO EKRAZIT – EPIKA – HRAČKA
– CHVOST – IHLAN – JAZVA –
KLASIKA – KLEPETO – KLINEC
– KOCKA – KOLÍSKA – KOVÁČ –
LANGOŠ – MAČETA – MENOVKA
– NÁROD – OBLAK – OPASOK –
OPRAVA – PALACINKA – PALETA
– PERLA – PIKOLA – POCIT –
POCHÚŤKA – POKLUS – PORISKO
– POTOK – PRETEKÁR – PROSBA
– RADNICA – ROZUM – SEDLO
– SMOLA – SOSNA – SPONKA –
SPRÁVA – STANICA – STATOK
– ŠKOLÁČKA – ŠPORT – TIKET
– VIETOR – VRÁTA – ZUBOR –
ŽEHLIČKA
St r i e d a v á
A
C
E
R
A
T
S
A
L
A
C
I
N
K
A
V
D
R
E
V
O
T
B
C
S
T
T
R
Á
K
E
T
E
R
P
E
N
I
L
K
I
A
O
O
K
A
N
Á
R
L
A
N
G
O
Š
C
A
T
E
K
I
T
A
A
L
R
E
P
K
I
O
O
O
V
A
A
V
P
H
E
O
A
K
N
O
P
S
O
S
N
A
E S P R Á
I U O V O
Č L O V I
A K Ť Ú CH
S O K A M
E P I K A
D A
L
O
A
N
B
E
D
S
Š
S
E
A
O
E
Ž
A
K
Č
Á
L
O K
Š
A
V
T
E
O
P
I
A Š J O A C
E P E L K I
T O R Í Y N
P R O S B A
R T B K J R
I O U A D A
R Č E K R A Z I T B
T A T O K V O U L Ú
N R E L A T K M M D
A H N A K I S A L K
M Á Ž E H L I Č K A
R O M E T E R E S L
A V L A K V O T Y B
B A R A K T P A E O
Autor: M. Ďurech
k r í ž ov k a
Táto krížovka sa riešila 10. 5.
2014 na IX. Eurovom turnaji vo
Svinnej ako dokresľovka. Tajničku
tvorí aforizmus autora. Heslo (2 1
6) je skryté v dvojpísmenových
a trojpísmenových zhlukoch.
Vodorovne: A. Kráterové jazero –
prilievam – riskovanie (hovor.). – B.
Pokračovanie tajničky. – C. Bulharský
biatlonista – usušené výkaly dobytka
používané ako palivo – nepodľahla –
patriaci českému literátovi Voráčkovi
– krútil. – D. Nečestne, po česky –
meno spisovateľa Staška – preddavok
– otec (hypok.) – taliansky maliar
a sochár. – E. Ohlási – vnútorný priemer
hlavne – omotala – poznáte (zastar.).
– F. Uzdravujete – ozdoba – moci
– kto niekoho otrávil. – G. Lampička –
ukončenie tajničky – severoamerický
veľtok. – H. Ostarieval – druh liateho
tvrdého materiálu – plody datľovníka –
American Economic Journal – organická
látka. – I. Ruský hudobný skladateľ –
práčovňa, po česky – zomieľaš – ručný
oceľový vozík, po česky. – J. Anime
central (skr.) – zápor – tu máš – zlý duch
– náš starší vodný slalomár (Juraj) –
North Dakota Nurses Association – uviť,
po česky – nie sucho. – K. Začiatok
tajničky. – L. Šplhavý juhoamerický vták
– zásaditosť – chorvátske letovisko.
Zvisle: 1. Zapäl – Matica slovenská
(skr.) – šarha (zastar.). – 2. Vlastní –
nebude prednesený – meno prozaičky
Vášovej – prijatie prejavu inej osoby.
12
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
– 3. Tiež – ťahávaj za sebou – jedovatá
rastlina – označenie kvalitnej múky. – 4.
Dvanásty mesiac hebrejského kalendára
– patriaci Emilovi – prezývka na
internete (z angličtiny). – 5. Druhá dcéra
kráľa Leara z rovnomenného románu W.
Shakaspearea – Talian, po česky – pre
tú príčinu. – 6. Ručník – štvorček (typ.)
– Sarmati. – 7. Ruský súhlas – výrastok
oválneho tvaru – himalájsky medvedík
– voltampér. – 8. Odvoz a likvidácia
odpadu (skr.) – líra, po česky – môže –
existoval. – 9. Iba ak, ledaže – priateľský
rozhovor – jagot. – 10. Patriaca Ivovi
– restricted articles (nebezpečné látky,
anglická skr.) – Anastázia (dom.). – 11.
Stredný stupeň severoamerického
devónu - somár – značka silikónových
hodiniek. – 12. Anglický valčík (zastar.)
– pleťme – puzdro, schránka (na mince).
– 13. Španielska vychovávateľka –
ľadovcový nános – pichal (réb.) – uzol
z dlhých vlasov (hovor.). – 14. Molybdén
(zn.) – násypy – nemecký zápor – ad
acta. – 15. Spočíta (hovor.) – titán (zn.)
– dohováraj sa. – 16. Časť Bratislavy
– jeden zo zmyslov – rozprávkový
klamár z Klamároviec. – 17. Patriaci
Ičkovi – cudzokrajný divý osol – zdravím
prichádzajúceho. – 18. Cín (zn.) –
zažívaj – héliopolský stvoriteľ sveta – 51
rímskymi číslicami. – 19. Aký (hovor.)
– vyčisti – písmeno gréckej abecedy
– dokonči kresanie. – 20. Druh buriny –
lietadlá Antonov (zn.) – živočíšny tuk.
Pomôcky: Adar, Anev, Atum,
erlan, Monol, Ontko.
Autor: Jozef Páleník
k r í ž ov k a
Autorom výroku je Mahátmá Gándhí
citoslovce
pripomínajúce hlas
žaby
pookrej
Miroslav
(dom.)
prinesiem
utorok
(skr.)
mean
effective
pressure
(skr.)
indické
sídlo
posudzujem
autor Troch
mušketierov
buničina
značka bulharských
cigariet
ostarievaš
5
egyptská
bohyňa
vojny
nevojak
cestujú
lietadlom
poobíjaj
ukončenie
šachovej
partie
3
koniec
modlitby
Student
Judicial
Affairs
(skr.)
tamten
trávi leto
1
dlážka
riedka
hodvábna
tkanina
druh kyslého mlieka
strednica
postava z
komédie
naivnosť
otiepka
oder
španielske
sídlo
odborový
zväz (skr.)
Mauritánia
(kód štátu)
kto
povrch kmeňa stromov
Union of European Comunio
Leagues
onak
hora
rival
rieka v Kolumbii
2
Trnava
(EČV)
Vranov nad
Topľou (EČV)
hrvoľ
(hovor.)
namazal
dvorana
(zast.)
podnik v
Šali
502 (rím. číslo)
poniže
český Zlatý
slávik
potriasaj
označenie
diabetických
výrobkov
viala
aloa (bot.)
nohavice
tón A zvýšený o poltón
fáza Mesiaca
Otília
(dom.)
lyžiarska
disciplína
americký
krimiseriál
Turčianske
Teplice
(EČV)
obidva
kvietok
(bás.)
6
indiánska
zbraň
(i bola)
sídlo v
Nigérii
značka pre- priateľ
Boleka
tlkotanie tekárskych
automobi- starorímsky
boh lásky
lov F1
to, po
anglicky
slovenská
banka
podpis
anonyma
rýpaním
odstráň
spôsob hry
v mariáši
vo vnútri
značka
hodiniek
otvorenie
mŕtvoly
zlomok
Tallinn (kód
letiska)
táram
citoslovce
výsmechu
stály prednášateľ
4
sety, po
anglicky
Pomôcky: Asop, Edeke, Ele, TLL.
cér (zn.)
tropický
strom
v, vo (lek.)
Foto - Fotolia Autor: Leviatan
13
Šlabikár hádankára – 32. lekcia – Škola autorov
SPRACOVANIE HÁDANKY - NÁMETU
Skúsme teraz pristúpiť k spracovaniu
hádanky z opačnej strany. Našiel som
jednu staršiu uverejnenú hádanku, ktorú
vám teraz ponúkam na zhodnotenie.
Skúste skôr, ako si prečítate moje
upozornenia, podľa predchádzajúcich rád
a návodov prísť na to, čo je v podaní tejto
hádanky doslova zlé a čo by sa dalo zlepšiť
malými úpravami.
OBNAŽKA
Vidia vôbec republiky
ostrý na stole okraj?
Blesk preťal oblaky,
zákusok dám si, k nemu čaj.
Riešenie: Štáty, hrana, úkaz – tatranka
Hneď na prvé prečítanie zistíte, že
v tomto podaní nie pokrivkáva, ale doslova
kríva poetické spracovanie. Veršom chýba
rytmus, majú rôzny počet slabík a o rýmoch
sa ani nedá hovoriť. To je však len to
menšie zlo, lebo, ako sa hovorí, aj škaredá
hlina môže ukrývať krásny diamant.
Teda, ako je na tom táto hádanka po
technickej stránke?
Najskôr zistíme, či opisy zodpovedajú
správnemu riešeniu.
Náznaky sú opísané správne
a synonymá zodpovedajú výsledným
výrazom. Horšie to už je s výsledkom,
kde opis zákusok nie je tým správnym
synonymom pre Tatranku. Lepší výraz by
bol keks alebo možno aj koláč.
Pri kontrole vypísaného riešenia podľa
smerníc pre tento typ hádanky,
šTÁTy hRANa úKAz – TATRANKA,
keď každý čiastkový N obnažíme –
odoberieme z každej strany jednu hlásku
zistíme, že z tohto hľadiska je všetko
v poriadku.
Čo je ale horšie, toto podanie hádanky
má iné základné chyby. Aj keď na prvý
pohľad všetko vyzerá byť v poriadku, ak
pôjdeme krok za krokom zistíme, že niečo
škrípe v pádoch jednotlivých častí námetu.
Prvý N REPUBLIKY/ŠTÁTY je v 1.
páde, teda v poriadku. Druhý N by mal byť
OKRAJ/HRANA, ale to nie je v poriadku,
lebo podľa textu by mal byť v 4. páde –
vidia koho, čo? teda OKRAJ/HRANU. Ak si
spomeniete, keď sme sa venovali zásadám
pre tvorbu, čiastkové náznaky, podmety
v rozvinutých náznakoch a vo výsledku
musia byť v 1. páde. Povolená je výnimka
pri náznakoch, že N môžu byť aj v 4. páde,
ak tento má rovnaký tvar, ako v 1. páde.
Napríklad vidí : NÁPOJ a riešenie je PIVO.
No v našej ukážke druhý N túto
podmienku nespĺňa. Tretí N je v poriadku.
Najhoršie na celej hádanke však je jej
výsledok. Nielenže je nesprávne opísaný,
ale navyše je aj nesprávne podaný. Presne
v rozpore s predchádzajúcou podmienkou
o páde podmetu vo výsledku. V zmysle
textu sa na V musíme opýtať: koho, čo si
dám? a v tom prípade by musela odpoveď
znieť TATRANKU.
14
Možno ste si položili otázku, či sa dá
s touto hádankou niečo urobiť, aby bola
správna po každej stránke? Určite, dá sa
a teraz si to ukážeme.
Rytmus prvého verša (8 slabík) je
celkom vhodný na podanie hádanky
a k nemu sa hodí 6 slabikový druhý verš.
Dodržíme striedanie veršov ABAB.
Musíme však zmeniť obsah a znenie
prvej vety, aby sme dosiahli postavenie aj
prvého aj druhého N v 1. páde. Celkom
dobre by sa hodila otázka:
Vedia vôbec republiky,
čo je okraj dosky?
V takomto podaní sú oba N v správnom
páde. Zostáva nám upraviť znenie
tak, aby bol aj V v správnom páde
a súčasne aby verše zodpovedali rytmicky
predchádzajúcej dvojici. Blesk, ako opis
úkazu si necháme, ale namiesto zákusku
použijeme synonymum keks. Teraz už len
trochu básnenia a je to.
OBNAŽKA
Vedia vôbec republiky,
čo je okraj dosky?
Kým blesk robí v lampe bliky,
keks nahradí bozky.
Riešenie: Štáty, hrana, úkaz - tatranka
Pozorne skontrolujeme pády, rytmus
a rýmy, ale všetko je v poriadku a takto
spracovaná hádanka v plnej miere spĺňa
požiadavky na súčasnú slovnú hádanku.
Chyby, ktorých sa autori dopúšťajú
u kreslených hádaniek sú trochu
iného druhu. Pri takomto podaní sú to
predovšetkým nejasné, či výslednému
výrazu nezodpovedajúce kresby alebo
obrázky. Druhou najčastejšou chybou je,
že si autor neuvedomuje rébusové čítanie
a často umiestni viac obrázkov do jedného
obdĺžnika. Takéto podanie zodpovedá
pri textovej forme rozvinutému náznaku.
Čiastkové náznaky musia byť umiestnené
do samostatných, po sebe nasledujúcich
obdĺžnikov. Taktiež nesmieme zabudnúť,
že ak je nakreslený aj výsledok, musí byť
zreteľne oddelený od náznakov dvojitou
čiarou.
OBNAŽKA – NESPRÁVNE PODANIE
OBNAŽKA – SPRÁVNE PODANIE
Teším sa na vaše ďalšie námety.
Z VAŠEJ TVORBY
1. CITOSLOVKA
E. Marková
Vrah sa stratil, mesto žasne,
ľud na rínku huláka.
V tomto vzťahu nie je jasné
vtipkovanie Rusnáka.
2. ZÁMENKA
A. Trnavská
Herec spoza mora nemá
dom sťa činžiak honosný.
Hviezda v diaľke stále nemá,
ovplyvňuje možno sny.
3. OBMENKA
I. Cienik
Pochúťka ma stále láka,
od nej nepohnem sa.
Hossa veru márne čaká
na Handzuša esá.
4. PRIDÁVAČKA
J. Skokan
Asfalt slnkom roztopený
cestu v cesto rýchlo zmení,
čo nahnevá vodiča.
Žije rodič rodiča.
5. NEPRAVKA
M. Takáč
Deva, z vína seriálu,
mesto nespí, spieva.
Keď mám radosť, čo len malú,
žena ma nahnevá.
6. PRVKOVKA
A. Trnavská
Polievka je veľmi hustá,
ty máš zrazu plné ústa.
Aj keď už bol blízko cieľ,
skutok od nás nevyšiel.
7. CHYBOVKA
M. Takáč
Rodič straší vandráka aj po čase.
Rodič ide na kolená tu zase.
Vážení priatelia, nádejní autori.
Ako vidíte, v tomto stĺpci sa
objavujú autorské prvo, druho či
treťo-tiny budúcich úspešných
tvorcov slovenských hádaniek.
Stále vás je však málo a tak
vyzývam aj tých, ktorí sa zatiaľ ozaj
len pokúšajú čo-to vytvoriť, aby mi
svoje pokusy poslali na mailovú
adresu [email protected]
Stačí námet. Sprievodný text
doplním.
Riešenia z minulej lekcie: 1. Baku,
nátura – makulatúra 2. Šalát – naša látka 3
Opasok – ropa soka 4. Sapér – krása pera
5. More, sloje – orloj 6. Hus, Léda, tiráž –
husle dá ti Ráž 7. Kola, dres – kresadlo
HÁDANKÁRSKA PASOVAČKA III. roč. 6. kolo
Ani vo štvrtom kole nedošlo k žiadnym
drastickým zmenám. Hoci hádanky č. 13 a 20
narobili riešiteľom veľké problémy, čelo súťaže
si s nimi poradilo bez väčšej námahy. Súťažiaci,
ktoým „zásluhou“ pošty nepribudli za 3. kolo
žiadne body, majú ich v tejto tabuľke už doplnené.
Riešiteľov však musím znova upozorniť,
že v riešiteľskom hárku musia byť riešenia
písané v presnom číselnom poradí, ako sú
uvádzané v časopise. Taktiež čísla hádaniek,
ktoré nevyriešia, musia byť v hárku uvedené na
správnom mieste. Teda nie pod riešeniami.
Aj teraz vás upozorňujeme na známu
webovú stránku www.chytrak.estranky.sk, rubriku
PASOVAČKA, príspevok CHYBOVNÍK. Ak sa
v aktuálnom čísle vyskytla nejaká chyba, tu
nájdete upozornenie na ňu. Taktiež vás prosíme
o oznámenie vami zistenej chyby, (ak už nebude
uvedená v chybovníku na dolu uvedenú e-mailovú
adresu..
Správne riešenia 4. kola
1. Kalanchoa, Labuda – chalan koalu badá 2.
Fór, Kámasútra, Lačnov – ofŕkam Austrálčanov 3.
Neskalená dneska Lena 4. Metropolita 5. Gonda,
chata, skína klát – kôň ťahá ťažký náklad 6.
Nebo, cnosť – nebojácnosť 7. Marabu, klad – trám
Arab ukladá 8. Som ticho pri psovi – Smetí chop
sa 9. Ara, ovál – Arabi zmutovali 10. Suka len
tebe – sukulenty 11. Pískali skauti, chlp, esíčka
– pri skaliskách utíchla pesnička 12. Čembalista
neverný balí stan Eve 13. Prochor, primáš –
partner pochopí ma špatne 14. Post, raž, imelo,
pat, kára – postrážime lopatkára 15. Naprav divoch
kry – nepravdivé chýry 16. Orinoco, alizarín, Om –
chorí nocovali za rínkom 17. Tyč a pri ohrade píla
– DiCaprio hrá debila 18. Vôl, nôž, vôňa ruží v Aši
– Voľno zvonár užíva si 19. Trnava, state, lapka,
Slaná – trávnatá step lákala nás 20. Naspodu J
a tiež i VI – nás podujatie živí
Autori hádaniek 4. kola: Baroš 5, 11 – Beňo – 12
Bubeník 18 – Bohuš 3, 9 – Čižmár 20, – Hruška
1, 14 – Krajčír 16 – Kušnír 6, 10 – Lančarič 2,
17, 19 –Rias 4, 7, 13 – Samec 8, 15,
Poradie: 80 ALÍK, Bruňanský, Čačko, Gonda,
Hájiček, Hnáth, Hýroš, Krsak, Lacko, LEŠMIŠ,
Paďour, Petrák, Struňák, Svojsíková, Varšaník,
Vojník, Zaťko, 79 AJJA, Hecklová, Rigdová,
78 LUSKÁČIK, 77 Hladíkovci, Jantoš, Magna,
Mrázik, 75 FILIP, Likavčan, 74 Michalko, 73
Piaček, Schvarz, 72 Galbavý, Hežely, 70 Papcún,
Vychovalý, 68 Cienik, 63 Dembovská, Srok, 62
Bútora, 61 Babinský, PETER, Snopek, 58 Pavlík,
57 VIDIEČAN 56 Hrivňák, 54 Roemer 49 Ďurech,
48 Oravec, 39 Chylová, 36 Mistríková, Pokorný,
34 Sticzay, 28 Chrappa,
Riešenia tohto kola posielajte
do 30. júna 2014 a to buď na adresu
Ján Čižmár, Hriadky 297, 976 33 PONIKY
alebo e-mailom na
[email protected]
Tie však radšej posielajte ako prílohu!
1. STRIEDAČKA
Ohlas mám, že presnosť Sasa
teší vás, ja smútim zasa.
Remeselník nestará sa
o mláďa, keď kŕmi prasa.
2. ZÁHADNÝ NÁPIS
12. ZÁMENKA
Učitelia v Prahe riešia,
boh i červ ich v taji tešia.
Túry k štítu politika
lákajú viac ako strýka.
3. SÚHLASKA
Farma, hrádze – načo slová mnohé,
hľadať skúste mláďa dlhonohé.
4. VYSÚVAČKA
Vesmírne bytosti pristáli v meste,
z výsledku chorý si hodiny ešte.
Na starý peniaz sa pozeráš skleslo,
ufóni ufrnkli, bodaj ich treslo!
5. ZÁMENKA
Finiš siaha do VIP zóny,
nakŕmime zrnom veľa
goríl. Fínske štadióny,
primátor si skrášliť želá.
6. FARBIENOK
Nečakaný hosť?
Veď nás je už dosť!
13. VOKÁLOVKA
Zviera osla vníma. I tu
s potravinou muži idú
k škôlke starej z nášho bytu.
14. ROZKAZKA
Dievčiny márna púť
pozemská bola,
huslista nehral jej
ani raz. Smola.
15. MNOŽENKA
Kanál sa stane tým,
viacej znesiteľným.
16. VÝMENKA
U seba Tatranec, zdá sa,
štikúta po fláme zasa.
7. PRESUNKA
Rastliny rad Nemcov pletú,
vresk sa ozval, chaos je tu.
Nemci sú tu už pár rokov,
jeden nezná miery tokov.
8. PRIDÁVAČKA
Nepáči sa mesto Indke,
v Grécku žije na dedinke.
Tam obsieva veľa rolí
žena – s Orfeom zápolí.
9. VSUVKA SLOVNÁ
Miesto devy na cmiteri
iba šelma navštevuje.
Stroje robia hluk a tu je
ticho – skús mi to uveriť.
10. RODOVKA
Frndžalicu ľúbi Pacho,
keď ju nemá, zmiera strachom.
Mátava ho v lodi pani,
čo má kosák často v dlani.
11. VLOŽKOVKA
Bylina sprostred dubiny
patrí do každej rodiny.
Bazu prasce požierajú,
ženy sa iba prizerajú.
Na svitaní zabudla si
aplikovať liek dievčina.
Česala si dlhé vlasy,
neďaleko od Trenčína.
17. PRÍPONOVKA
Kúsok dreva zdá sa slabý...
Amur celé mesto vábi.
Zopár zväzkov loďstva štátu
spolkového rolu hrá tu.
18. OBRATKA
Intimita žitia hynie,
povedal mi včera brat.
U seba muž na hydine
pochutná si celkom rád.
19. ZÁHADNÝ NÁPIS
Brlohy sú vprostred hája,
kus mäsa tu nástroj krája.
Chróm, cín a meď ujo míňa,
tlie mu dávna krmovina.
20. OBMENKA
Ste, Sisa a ty, v opare?
Učená chunta mení štýl.
Útok vždy ide po čiare,
veď som už systém pochytil.
Vyžrebovaným riešiteľom 4. kola,
ktorému pošleme 10 € je
P. Vychovalý z Podolínca
15
k rí ž o v k A
Napoleon Bonaparte - „Všetci oslavovaní ľudia ... (dokončenie je v tajničke).“
mužské
meno
1
alifatická
zlúčenina
hrdina
(poet.)
značka
irídia
tupil
mazľavé francúzske
kvapaliny
sídlo
zavi do
plienok
maďarské
pohraničné
mesto
alpaka,
druh lamy
utieraním
odstraňovala z
povrchu
poludňajšie jedlo
český
súhlas
2
nevyvolaj
(kniž.)
EČV okr.
Prešov
prvok
chôdze
severozápad
čeľaď
rastlín
kruhový
predmet
španielsky
brankár
register
ton (skr.)
predložka
polapala
opilci
planá
núbijská
bavlna
úhor, po
nemecky
vlastnil
lietadlo
(zastar.)
druh
krytiny
kód letiska
Poznaň
lesné
zviera
indický
tenista
(Leander)
ázijský
sokolík
Okresný
stavebný
podnik
(skr.)
meno českého herca
Ruseva
výbušné
teleso
meno
premiéra
Okilova
plurál
zvieratá
žijúce v
prírode
hranica (lek.)
zapínadlom
spojil
sovietsky
parafa
anonyma javor (bot.) kozmonaut
dvojrozmerný
útvar
kráľ zvierat
africký štát
zjednať, po
česky
3
šíril spam
tipy, po
angl.
lietadlo
(zastar.)
spojenectvo
sicílska
sopka
americký
herec
(Sean)
vrcholný
kód New
Yorku
vystaví nebezpečenstvu
horotvorný
proces
trieslovina
bodavý
hmyz
značka
tória
africká
krajina
lekárska
komora
(skr.)
London
Zine Symposium
(skr.)
planéta
above
(skr.)
plte, po
česky
šumivé
víno
Royal Mail
(skr.)
príbuzný
španielsky
člen
kód letiska
Tegu
biograf
slonie zuby
krv, po
česky
EČV Stropkova
štadión
v San Sebastiane
4
nadzemná
časť obilia
robíte špinu (expr.)
vrece, po
česky
Pomôcky: La Anoeta, Manas, Okil, POZ, TAE
16
alebo
(hovor.)
Foto - FOTOLIA
Autor: Lucián
O s m e m e rov k a
Filip, ty si povedal Mišovi, že som
idiot?
... (tajnička má 14 písmen)
BAKALÁRKA - BANALITA - BLATO
- BRÁNA - GUNÁR - HODVÁB
- CHALAN - CHRÚST - KAPORKARABÍNA - KNIHA - KOROK
- KORVETA - KURÁT - KYTKA LAFETA - LÍŠKA - MELÓN - MOTYKA
- NADÁVKA - NÁDEJ - OBLAKY OFINA - OSIVO - PALETO - PLAFÓN
- PLACHTA - PODVAL - PRAKTIKANT
- PRANOSTIKA - PRIADKA - RAPKÁČ
- RODINA - ROLKA - RUKÁV
- RUKAVICA - SALÓN - SOKOL SPONA - SRNKA - TALÓN - TRÁVA
- TRNKA - UHORKA - VESLO ZÁKUSOK
Autor: M. Ďurech
O
S
I
V
O
P
R
A
K
T
I
K
A
N
T
P
N
P
I
E
Á
Z
Á
K
U
S
O
K
N
E
P
R
A
O
A
S
O
K
O
L
R
Ú
N
O
I
O
A
A
K
N
Ó
L
E
M
U
O
Á
R
J
E
D
Á
N
N
R
A
I
O
E
A
N
R
T CH T
V
O
Á
Í
O
Á
L
A
F
E
T
A
A
K
L
A
K
O
A CH N
K
O
A
D
A
I
R
P
B
S
O CH
O M Y L
U
B
A
A
A
T
Ó
L
A
S
O
T
G
A
Á
P
T
R
I
R
O
K
L
Ž
T
K
U
V
V
K
E
A
K
T
S
Š
E
P
A
Y
A
N
A
D
Á
V
K
A
B
A
Í
O
B
L
A
K
Y
Á
I
O
Č
R
D
P
P
L
A
F
Ó
N
E
A
K
R
O
H
U
O
T
O
L
B
A
N
A
L
I
T
A
C
I
V
A
K
U
R
k rí ž o v k A
Dvoch policajtov naháňa po meste lev. Keď dobehnú na námestie, začnú sa naháňať okolo fontány. Zrazu
jeden vraví: „Počkaj, ja už nevládzem, zastavme na chvíľu a odpočiňme si.“ „Neblázni, veď nás lev dobehne a
zožerie,“ vraví druhý.“ Neboj sa, ... (dokončenie odpovede je v tajničke).
podoprú
3
bývalý
víťazný jednotkový
úder v boxe obchod
v BA
chetitská
bohyňa
1
kilokalória
(zn.)
praobyvateľ Peru
zabezpečujú
nástroj na
oškrabávanie pluhu
december,
po česky
čerň,
temnota
uviedla do
spánku
4
typ automobilu
Fiat
derie,
oškiera
kolónia
patriaci
Adamovi
číslovka
jemne pomleté obilie
meno speváka Gotta
severský
škriatok
zmyslové odrazy skutočnosti
uvoľni
zaviazané
meno Emanuela
nádrž na
chov rýb
vlastná
psovi
staršia
plošná
miera
rad obrazov
premietaný
v kine
exafarad
(zn.)
skr. západného Nemecka
poľské
umelé
vlákno
3
na to
miesto
kaplnka
talianskeho typu
omámil
(expr.)
mesto v
Turecku
odpojím
zdroj
energie
Pomôcky: Akalan, Inara
snívaj
a podobne
(skr.)
Á
Foto - FOTOLIA
Autor: DD
17
Va r iant y
s u d o k u
Farebné sudoku
Do mriežky vložte
číslice 1 až 9 tak, aby
sa všetky nachádzali
v každom riadku,
stĺpci a v hrubo orámovaných vnútorných
3x3 štvorcoch práve
raz. Do oranžových
políčok vpisujte
len číslice 1,2,3; do
zelených políčok len
číslice 4,5,6; a do
modrých políčok len
7,8,9.
Sudoku piškvorky
Do mriežky vložte
číslice 1 až 9 tak, aby
sa všetky nachádzali
v každom riadku,
stĺpci a v hrubo orámovaných vnútorných
3x3 štvorcoch práve
raz. Podobne ako v
piškvorkach platí, že
v žiadnom riadku a
ani stĺpci sa nesmú
vyskytnúť vedľa seba
viac ako dve párne
alebo dve nepárne
čísla.
Párne-nepárne sudoku s krúžkami
Do mriežky vložte
číslice 1 až 9 tak, aby
sa všetky nachádzali
v každom riadku, stĺpci a v hrubo orámovaných vnútorných 3x3
štvorcoch práve raz.
Krúžkami sú vyznačené všetky štvorice
čísel, ktoré obsahujú
práve dve párne a
dve nepárne číslice.
Čísla v štvorici sa
môžu opakovať (napr.
2455). Nezabúdajte,
že štvorice, ktoré nie
sú označené krúžkom,
musia mať iný počet
párnych a nepárnych
čísel ako 2+2.
18
5 5
8 8 9 9
4 54 5 1 81 8
6 6
3 3
8 68 6 2 12 1
9 9 8 8
7 7
5 75 7 8
8 68 6
2
2 2
8 6 6
4 4
2
5 5
3
8 8
6 76 7
1
5 2 92 9
3
6
9
6
9
4 7 49 7 93
36
6
1
19
92
2
7
4
7
4
9
93
36
6
9
98
82 5 23 5 3
3
8
3
8
8
4
7
5
7 82 7
45
3 78 3
1
5
6
6
2
57
82
14
1
1
6
7
4 25 4
47
6 18 6
6
5
7
8
3 6
68
8
7 2 7 2 1 5 1 5
1 5 1 5
7 3 7 3
5 9 5 9
9 4 9 4
6 9 6 9 2 7 2 7
4
48
8 6
6
7
1
3
9 9
1
1 1 5
7
1 9 1 9
5 6
5
2
2
7
2 5 2 5
4
4
5
6
6
9
Autor: Ivana Štiptová
6
2
1
9
6
2
7
8
5
4
5
1
8
6
4
5
k rí ž o v k A
Isaac Newton
nasadal
(zastar.)
2
židovský
kňaz,
rabín
zvesí
pikometer (zn.)
zabor
dovnútra
citoslovce
tíšenia
dravý
nočný
vták
hádžu
dánsky
fyzik
spojka
1
pociťuje
túžbu
drevené
dosky
posielali
holandské
platidlo
dážď, po
anglicky
kód letiska Buol
zavrhne
leptavá
tekutina
postlal
lomí
prezrelo
(hovor.)
ohrady
týkajúca
sa psa
polyetylén (skr.)
večer, po
nemecky
mýtický
zakladateľ
kesťanstva
alpský
škriatok
Erik
(dom.)
vyššie
karty
klep
prúd sĺz,
ronenie
okrem
(kraj.)
vyper
999
rímsky
dlh (odb.)
živočíšne
tuky
voliteľ,
po česky
dáva
radu
slovenská
obec
slovenský
europoslanec
zlúčenina
ozónu
hrniec,
po česky
pokoj, po
taliansky
citoslovce irónie
tajomstvo
začiatočník vo
vede
venoval
opijem
zotrelo
jap. plošná
miera
nemecký
plukovník
(zastar.)
zodieraj
talian. meno
Tomáša
pražský
podnik
slovenská rieka
nepriepustná
zemina
pichaj
(expr.)
cukornatá šťava
chradol
(bás.)
4
slovenský
spevák
české
dievčenské
meno
vzopri
sultánov
prepychový
palác
astién
strapcová metla
požívam
jedlo
liatie, po
česky
5
za tmy
druh nite
lôžko
(kniž.)
taliansky
politik
Číňan
vizigótsky kráľ
moderný
výtvarný
smer
kód Líbye
nezdvihol sa na
nohy
3
dezinfekčné
prostriedky
patriace
Emovi
Pomôcky: Abend, Colombo, cho, loop, riposo, tuin, UOL
Foto - FOTOLIA
O
Autor: D. Vojník
19
Ma ľ o v an á
k r í ž ov k a
Vyfarbite niektoré políčka, aby ste
získali obrázok. Čísla vľavo a hore
udávajú počet vyfarbených políčok
v jednom slede (bez prerušenia). Ak
je pre jeden smer zadaných viacero
čísel, tak je potrebné medzi nimi
nechať minimálne jedno políčko
prázdne.
1
1
1
2
5
Autorka: Katka
1
2
3
2
1
1
3
2
4
2
1
3
6
1
6
1
2
1 14
2
1
4
1
3
3
5
1
2
3
3
3
3
1
5
2
1
2
5
1
1
1
1
1
6
1
1
1
2
5
2
1
1
1
5
2
2
3
2
1
2
3
2
2
2
2
2
4
2
2
2
5
2
1
1
7
4
1
2
4
2
1
2
2
2
2
2
1
2
5
2
1
3 12 5
6
6
2
1
1
2
2
6
3
8
5 14 2
2
1
1
1
1
1
4 15 2 17 4 15 2 30 4 15 2 17 4 15 2 17 4 15 1
1
1
4
1
2
1
1
5
5
4
7
6
1
1
1
3
1
1
4
3
3
1
1
1
1
2
2
3
4
3
2
2
3
4
5
2
2
6
1
1
6
1
2
2
1
4
4
5
2
2
3
4
4
4
3
3
1
1
4
4
30
2
2
2
2
1
2
2
2
28
1
3
3
3
3
3
3
2
1
3
3
3
3
3
3
2
3
3
3
3
3
3
4
2
3
3
3
3
3
3
4
3
3
3
3
5
3
3
3
3
3
4
5
3
3
3
3
2
4
3
3
3
3
1
2
3
3
3
3
3
1
3
3
3
3
2
3
3
3
3
4
2
3
3
3
3
1 18 1
30
P í s m e n ov á
k r í ž ov k a
s o
Tajnička (8) je skrytá a ukrýva stredisko partizánskeho hnutia
v období protifašistického boja.
70-te výročie
21. augusta 1944 zostúpila do obce II. partizánska
brigáda M. R. Štefánika (s veliteľom Viliamom Žingorom), IV.
partizánska brigáda M. R. Štefánika (s veliteľom Piotrom A.
Veličkom) a francúzsky oddiel kapitána de Lanuniena. Spolu
s Revolučným národným výborom vyhlásili obec za slobodné
územie ČSR ako prvej obci na Slovensku a na Samčíkovom
dome vztýčili československú zástavu.
Pre obidva smery: 1. Navliekam. - 2. Nóri. - 3. Nečestne,
podvodnícky (knižne) – štát v Južnej Amerike. - 4. Hora v
Srbsku (pri Belehrade) - indický strunový hudobný nástroj.
- 5. Izraelský tenista (Dudi) - sídlo a okres v Grécku - iné
pomenovanie pre čaj. - 6. Ústredná rada odborov (st.
odborárska skratka) - Slovania - ples. - 7. Kanadský jeleň –
International Union of Credit Insurers (Medzinárodný zväz
poisťovateľov úverov, angl. skr.). - 8. Meno Pariškovej - bunka,
po česky. - 9. Geodetická značka, terč - podnos. - 10. Ženské
meno
Pomôcka: Arta
Autor: Marián Ďurech
20
z h o d n o u
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
2
3
l e g e n d o u
4
5
6
7
8
9 10
k r í ž ov k A
Aforizmus Stana Radiča
mozoľ
1
hrdina
(kniž.)
staroveká
krajina
zvratné
zámeno
územná
jednotka
3
predpona
„dvakrát“
ex offo
(skr.)
veľký stepný vták
samica
jeleňa
slečna
(skr.)
prirážka k
cene
poludňajšie jedlo
obraz s plastickým popredím
šúchala
m.meno
25.5.
kuriérska
spoločnosť
vajce, po
nemecky
vábi
priveď k
ženbe
osobné
zámeno
štyridsať
(archai.)
pápežská
koruna
arzén (zn.)
perifráza
starogrécke mesto
meno herca Delona
mesto v
Rusku
MPZ Slovenska
nórsky
dramatik
sobáš
kilonit (zn.)
zmrzlina, po
nemecky
prehni do
oblúka
olej na
recepte
indické
platidlo
súbor máp
v, vnútri
(lek.)
hlinený
krčah
kód Maďarska
božie vnuknutie
pohyb
figúrkou
vládca
Olympu
opilec
(expr.)
predpona
„jeden“
rubídium
(zn.)
predložka
(poza)
EČV Ružomberka
hlava, po
anglicky
podpis
anonyma
rýchly
protiútok
(šport.)
dvojhláska
tekutý
obväz
vrch v Banskej Bystrici
kujný
nerast
udieraj
žeravá
magma
mizni,
strácaj sa
anno Domini (skr.)
obec pri
Poltári
hlasovala
švihák
(hovor.)
zvodné
ženy
4
preslávená
vežami
meč (poet.)
biograf
násilím
odveď
10x10
citoslovce kancelárprasknutia ska skratka
francovka
organická
zlúčenina
obrobená
pôda
írska armáda
stromoradia
meno Edity
diel, časť
celku
maďarský
básnik
(Endre)
slovko úcty
v Ázii
Katarína
(dom.)
český herec
(Jiří)
agent. obchodu
a rozvoja (ang.
skr.)
5
E
podľahne,
neubráni sa
čiernomorský prístav
myslená
priamka
2
obyvateľ
mesta Aš
Pomôcky: Elam, Elea, head, Ocha, TDA, vampy.
autonómna oblasť
(skr.)
slovenský
tenista
(Lukáš)
Foto - FOTOLIA
Autor: DD
21
Objaviteľ Tróje, Heinrich
Schliemann, ovládal údajne 23
jazykov. Schliemann veril, že
sa naučí jazyk, ak si ho bude
neprestajne opakovať nahlas.
Z tohto dôvodu, musel dvakrát
zmeniť svoj apartmán na žiadosť
nespokojných susedov a ak chcel
mať poslucháčov, prenajal si za pár
frankov mužov, ktorí ho počúvali,
hoci mu vôbec nerozumeli.
Mladý Nemec Sebastian
Heine, ktorého prezývajú aj
(tajnička č.3) vedel už vo veku
dvadsaťdva rokov komunikovať
vo viac než tridsaťpäť jazykoch.
Mnohí ho označujú za zázračné
dieťa, avšak Sebastian tvrdí,
že je len nadšený pre štúdium
cudzích jazykov. Láska k nim
začala keď mal sedem rokov
a zoznámil sa s gréčtinou, ku
ktorej pristupoval skôr ako k
hre. Dnes si dal Sebastian
Heine skromný cieľ – naučiť sa
(tajnička č.4).
bezhrbá
ťava
osobné
zámeno
strom
Slovanov
ekonomika, po
anglicky
Spisovatelia James Joyce
a J. R. R. Tolkien ovládali
obaja po dvanásť jazykov.
Ľudia
ovládajúci
viacero
jazykov
POLYGLOTI
Sir John Bowring patril k
najvzdelanejším lingvistom v
dejinách. Preukázal základné
znalosti z viac ako dvesto jazykov
a plynule hovoril asi stomi jazykmi.
Bol guvernérom Hongkongu,
spisovateľom a cestovateľom.
Bowring bol aj členom Kráľovskej
spoločnosti a Kráľovskej
zemepisnej společnosti.
EČV
Galanty
ruské muž-
prehriatie ské meno
organizmu charakteris-
poklop,
značka
pokrievka kozmetiky
tický znak
cudzie
mužské
meno
1
meno
Edisona
beseda
Tunnel
Diode
Amplifier
mimochodom (z
lat.)
volať, po
česky
hudobná
stupnica
rádium
(zn.)
odborník na
grécke dejiny
prehra v
šachu
chyba na
stroji
čistiaci prášok
na vane
vrch Malej
Fatry
citoslovce
povzdychu
meno
Ladislava
druh
náterovej
farby
otravné
látky (skr.)
zvýšený
tón „A“
slovenský
básnik
(Vladimír)
Univerzita
Komenského
vynálezca
žiarovky
4/1
antipatia
dravý vták
ázijský
sokolík
koralový
ostrov
čínske
platidlo
vyhynutý
kočovník
Laser Jet
(skr.)
prezent
Slovenský
banský úrad
meno
Mozarta
ruský
súhlas
3
filozofická
poéma P.B.
Shelleyho
22
na ktoré
miesto
plecniak
2
foto knihy
Ruština
pre samoukov
Medzi velkých znalcov jazy
Hale, který predviedol ak
naučiť cudzí jazyk. Počas
skladieb a lexikónov na Th
of Technology (MIT) se
neštudované a ohrozené ja
navajo, hopi a australský
päťdesiat rôzn
Pomôcky: Alastor, Asan, NSS, Osmal, Ramon
sarmatský
jazdec
you tube
(skr.)
A
naliehavo
privádza k
činnosti
ykov patril Kenneth Locke
ko sa dá rýchlo a presne
svojich štúdii jazykových
he Massachusetts Institute
Hale zameral najmä na
azyky, ako napríklad jazyk
ý walpiri. Hale ovládal až
nych jazykov.
„Medzi jazykmi, ktorými sa dohovorím alebo ktoré som
študoval, je aj francúzština, latinčina, staroveká gréčtina, čínska
mandarínština, japončina, arabčina či hebrejčina,“ vraví Timothy
Doner. Tento Newyorčan sa venuje nielen často používaným
jazykom, ale aj tým exotickým. Ovláda napríklad xhoštinu,
ktorou sa hovorí v Južnej Afrike, wulufčinu, ktorú používajú v
Gambii, ale aj swahilčinu či jazyk amerických Indiánov ojibwa.
Archeológ Jean - Francois Champollion, ktrorý dokázal
plynule komunikovať v trinástich jazykoch, pomohol dešifrovať
staroveké egyptské hieroglyfy tak, že preložil Rossetsku dosku,
ktorej obsah je vytesaný v staroegyptčine hieroglifickým a
démotickým písmom. Champollion objavil systém egyptského
písma a odhalil vzťahy medzi hieroglyfickým a démotickým
písmom a zároveň vzťahy obidvoch týchto písiem k tretiemu,
kňazskému písmu.
rehabilitačný podstavec
pracovník
darovali
ubránilo sa
Majstrovstvá sveta
rímske
číslo 54
pretlač na smernica,
bývalých
známkach inštrukcia
mravouk
Slovák Juraj Králik, vysokoškolský učiteľ,
(tajnička č.1), spisovateľ, výtvarník a milovník
hudby, sa zaslúžil okrem iného aj o vznik
umeleckého folklórneho súboru (tajnička č.2).
Maľoval akvarely zo života zemplínskeho ľudu,
venoval sa spevu, športu a hre na klavír. Tento
mimoriadne aktívny a všestranný rodák z Košíc
sa dohovoril viacerými cudzími jazykmi a až zo
šiestich zložil skúšky na úrovni terajších
štátnych skúšok.
nočný dravý vták
skoro,
presne
tradičné
ženské
meno
alkaloid
čaju
príbuzný
MPZ Rumunska
4/2
jednotky
času
muži, ktorí
podstúpili
chirurgický
zákrok
ukazovacie
zámeno
navijem
kórejské
sídlo
citoslovce
rezu na
hrdle
zosunutie
Elena Kováčiková
Ruština pre samoukov + CD
cudzie mužské meno
štíhla
vysoká
stavba
začiatok
dňa
orchán
čuchu
volací znak
USA
vo výslužbe (skr.)
obruba
šiat
morský
cicavec
EČV Košíc
základná
číslovka
Foto - Fotolia, TASR, SITA
vlastniť
nadzemná
časť okopanín
Po tejto publikácii môžu siahnuť rovnako
začiatočníci, ako aj mierne pokročilí, pretože
je určená všetkým, ktorí majú záujem
zvládnuť základy ruštiny tak, aby sa
dorozumeli v bežných spoločenských
situáciách, ale aj tým, ktorí majú záujem
hlbšie preniknúť do štúdia ruského jazyka.
Stálu spätnú väzbu dôležitú pre samoukov
zabezpečuje kľúč správnych odpovedí.
Súčasťou publikácie je nahrávka textov
a cvičení na CD, ktorá je nevyhnutnou
pomôckou najmä pri nácviku ruskej
výslovnosti, intonácie a čítania.
Riešenie krížovky môžete posielať do 25. 6. 2014
aj formou SMS správy, stačí tmavšie podfarbenú
časť tajničky bez diakritiky, v tvare: LIS (medzera)
23 (medzera) riešenie Na číslo: 7500 Cena
SMS správy 0,20€ s DPH. Knihou odmeníme
troch výhercov.
Autor: DD
23
VYHOD N O T E N I E
1 . KO L A
K r í ž ov k á r s k e h o
p ä ť b o j a
V I
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
A
O
R
A
E
V
U
Š
A
P
A
G
I
N
A
C
V
O
K
Y
A
K
S
A
B
F
A
K
T
Y
M
U
S
Í
T
E
D
O
B
R
E
P
O
Z
N
A
Ť
B
C
E
D
R
E
T
F
A
G
T
H
Y
I
R
J
K
K
Y
L
S
D I S
T
I
E
Á RA
D
C
I
I NO
E
A
L
U TA
R
A
P
E AR
B
L
A
M
S
O
L
N
P
R
E
D N
E L
R A
N R
A R
O M
A K
Á O
I K
O V
N U
M A
A J
E N
É Z
O
Í
D T Ý M N E Ž
I CH P R E K R Ú T
O
I
N
T
E
R
N
B
A
L
E
T
A
L
A
N
A
A
R
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
O
N K
A L
P
N
N
I
O
M
I
S
I
E
O
E T
Í
A S
K
M Y
E U
D
Ú S
A
K
O
S T L
O R T
M
N
H A
A
L A O
O
M
R A
I
A
L
P
I S
A
A K
N
A M
S
K
T
A R
L
A
O V
CH
A
Y O
N
A L IT
K
K V
A
K O NO
L
T B
A
L
D
R
E
Fakty musíte dobre poznať, predtým než ich prekrútite.
Prvé kolo novej série Krížovkárskeho päťboja nám
MT
prišlo od 36 riešiteľov. Teší nás, že okrem tradičných mien
sa medzi súťažnými krížovkami objavilo niekoľko nových
i staronových. Ako sme už písali v minulom čísle,
v krížovke sa objavili dve chyby a preto sme políčka I20
a N14 nehodnotili. Ďakujeme za pochopenie a želáme
vám veľa úspechov v ďalších kolách.
S L A B I KOVÁ
I N
A T
A
Y
K A R AŠ K
R
I
R O L
P
S K A A
CH
T E P LÝ
O M A I
A
K
O V J
U
D I K F
R
J
A
N
S
A
S
S
I
I
Á A
R
E
F
A K
N
Š
G
R A
M
V A
A
A V
K O
R
P R
Š T
D O
A L
A C
A
I
P H
Ž
D
E
E
A
R
A
T
L
O
K
L
E
S
O
R
A M
S
N
P
T O
A
D
E R
E
H
O
A
I
S
R E
L
I
E T
N U
A J
Č
K
I
F
A
L
E
R E
J T
A
B
R
E
R
P
H
A
Z
I
A
K
A
Ň F
M G
S
K
Ú
P
T
Y L
A
L
M
I
T
E
N
O
M
A
T
O
19
20
21
22
Ivan Šarkan,
Gogoľova
3937/6, 036
01 Martin
0 chýb:
Adamčík,
Beňo, Bruňanský
Cvengroš,
Dressler, Ďurech,
Gašparín, Hájiček, Hecklová, Hlbočan, Hruška, Krajči, Kumičík,
(Pripomienky:
5/4Piegerová,
nitr??? správne
Oceliaková,
Oravec,
Sklenka nitroM., Sklenka V., Staňo, Struňák,
14/3 knajra
správne knajpa
Šarkan,
Štecák,- Varšaník,
Vojník, Zaťko
120/4
chyba:
Klučiar, Krnáč, Marko, Samec, Vaško, Wollner B., Wollner J.
rzie???
2 chyby: vbulik,
3 chyby: Kopec, Lacko, Tomáš
4 chyby: Hajovský
KRÍŽOVK A
Slovenské porekadlo
VODOROVNE: A. Kanón – otázka na spôsob. – B.
Prenášateľka myšlienok – prirovnanie. – C. Stolica
s vysokým vyrezávaným operadlom – nafúka (napr. sneh)
– staroegyptská nádoba na odkladanie vnútorností múmií.
– D. Tajnička. – E. Olejnatý plod stredomorského stromu
– vládzeme (arch.) – priamky zvierajúce pravý uhol s inými
priamkami. – F. Nazhromaždiť, našetriť (napr. majetok)
– koncové zariadenia prenosu dát. – G. Pomoc,
záchrana – pestrofarebný austrálsky papagáj.
ZVISLE: 1. Trojrozmerný priestorový útvar –
osobné zámeno. – 2. Vyslaný zástupca – silák,
obor. – 3. Plochá kosť na chrbte – ruská rieka – značka
tónu. – 4. Riedke bavlnené tkaniny na vyšívanie – doplniť
elektrickou energiou. – 5. Svadba. – 6. Hnevá, zlostí (expr.)
– základná jednotka dĺžky. – 7. Liehovina z mlieka – dravý
vták – príjemne – 8. Kĺb nohy, ohyb – odborníci na čistenie
odvádzačov dymu a spalín. – 9. Chytala – malé miestnosti
(najmä pre väzňov a mníchov).
Autor: P. Kušnír
24
E N
1
A
B
C
D
E
F
G
2
3
4
5
6
7
8
9
K r í ž ov k á r s k y
p ä ť b o j
Ani tretia krížovka zo série nie je
prehnane ťažká, tak sme zvedaví, koľkí
z vás ju dokážu vyriešiť bez stratového
bodu... žeby všetci? Po každom z kôl
vyžrebujeme jedného súťažiaceho,
ktorý získa finančnú odmenu 12 €. Po
piatich kolách vyhodnotíme súťažiacich,
ktorí sa zúčastnia všetkých piatich kôl.
Riešiteľ s najmenším počtom stratových
bodov získa finančnú odmenu 25 €.
Pokiaľ bude takýchto riešiteľov viac,
vyžrebujeme jedného z nich. Pokiaľ
neodošlete riešenia všetkých piatich
krížoviek, tak už nemôžete zabojovať o
celkovú prémiu, avšak stále súťažíte o
výhru v danom kole.
1
2
3
4
5
6
V I
–
3 .
ko lo
STRIEDAVÁ DOKRESĽOVKA
Autor citátu (6) je skrytý.
Vodorovne: A. Vzorec oxidu hlinitého
– odstráň kosením – chudobná štvrť
v Riu de Janeiro – Semita – slovenská
tajná služba. – B. Prvá časť tajničky.
– C. Ofúknuť – ukazovacie zámeno –
ryžová pálenka – slovenská automobilka
– zato. – D. Pustošila – spoj utvorený
zváraním – sovietsky bezpečnostný
orgán – druh psa – namotaj –cezmínový
čaj – bárs – zubný kaz. – E. Juhoázijský
hmyzožravec – prsty, po anglicky –
pružina – odraz loptu – domáce meno
7
8
– akosi, nejako – thajská jednotka dĺžky
– prudký rozmach.
Zvisle: 1. Na účet (obch.) – stroj. – 2.
Morská obluda v židovskom bájosloví –
ohrada. – 3. Osikový porast – predpona
miliardtého násobku – jednobunkový
živočích, opalinka. – 4. Postavila sa –
kategória – guľovitá baktéria. – 5. Kovať
– skríkol – hlavné mesto Kataru. – 6.
Stala sa starou – čierny turmalín. – 7.
Prudké údery – prasknúť, po anglicky –
vyťahujme zbraň. – 8. Sučka, po česky
– puntičkár – vzostup – dym, čmud.
– 9. Portugalské mesto – rozprávkový
lúpežník. – 10. Slovenský hudobník
9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
Vylúštenie krížovky zasielajte do 10.
júla 2014, a to buď v písomnej forme
(prepísanú na štvorčekový papier
či prefotenú z časopisu) na adresu
redakcie, alebo v elektronickej forme
na novú mailovú adresu kp-lisiak@
mail.com. Táto adresa je určená
špeciálne pre účely Krížovkárskeho
päťboja a preto Vás prosíme, aby ste
svoje riešenia nemiešali s riešeniami
iných krížoviek, ktoré môžete aj naďalej
odosielať na pôvodnú adresu (lisiak@
mail.com). V prípade, že sa rozhodnete
pre elektronickú formu, môžete riešenie
oskenovať, odfotiť, poslať v pdf-formáte
alebo prepísať do excelovského
dokumentu. Prajeme vám veľa úspechov
pri riešení.
Eduarda – druh papagája. – F. Pretlač
na starej známke – výzdoba z kvetov
– jeden z kontinentov, po anglicky –
rímsky boh ohňa – básnický zápor. – G.
Rozprávková bytosť, ktorá chytá zlé
deti – nigérijské mesto – predĺžená
bočná stena – jestvuješ – tradičný
japonský nápoj – kód kanadského
dolára – potrebovať, po anglicky. – H.
Označenie ruských lietadiel – nemecká
automobilka – zbila – kurivo – japonská
slabičná abeceda – chemická značka
titánu. – I. Pšenica s riedkymi klasmi –
typ amerického jednoplošníka – staršie
mužské meno – rad vozidiel – potrava
– americký cicavec s hustou kožušinou.
– J. Alebo, po rusky – mesto na západe
Ruska – mužské meno – konzultant –
sedacia poloha tela. – K. Druhá časť
tajničky. – L. Útok – odporovacia spojka
– blízka osám – vežové hodiny. – 11.
Poľské umelé vlákno – ruské mužské
meno – austrálsky vačkovec. – 12.
Plynná spoluhláska – menšia oddelená
miestnosť v reštaurácii. – 13. Záduch
– nocľah pod holým nebom (zried.) –
hrubý povraz – titul indického panovníka.
– 14. Starogrécka bohyňa klamu –
začiatočník – spoločenské vrstvy. – 15.
Sudca – primitívny nástroj. – 16. Alpský
škriatok – kľukato – prázdna strana
v knihe. – 17. Odumretá vrchná vrstva
kôry stromov – východoslovenská rieka
– značka staršej jednotky svetelného
jasu. – 18. Rozvírilo – zaspí – celkom,
úplne. – 19. Celosvetová počítačová sieť
– predpona s významom spoločenstvo. –
20. Sympódium – čelenka.
Autor: Lišiak
25
k rí ž o v k A
Leonardo da Vinci o smrti - „Naše nádeje a priania vrátiť sa ...“
vysoká
karta
roh
bľabotal
bájny letec,
turecký
hrdina
obyvateľ
na tomto
gréckych obce Moča poverenec,
mieste
minister
báji
ozvena
mrkvovo-pomarančový džús
(st. zn)
vodný
živočích
prístroj na
vytyčovanie sklonu
terénu
4
druh
plavidla
Komora
komerčných
právnikov
pero na
ozd. písmo
slovenský
humanista
3
Shakespearov kráľ
škriatkov
drobná žila
odrie
starká
červenohnedá farba
zborovo
(hud.)
odrazu
2
rímske
číslo 4
veslo, po
angl.
šermiarska
palica
cukorný
roztok
zaspia
rieka v
Turecku
dôverný
pozdrav
kačica (lat.
názov)
armádny hokejový klub
označenie
kamiónov
chlpatá fialová rastlina
neharmonizoval
zem okolo
koreňa
priesad
hľa
keks, po
anglicky
náramok
spájkoval
rímske
číslo 999
liečivá
rastlina
administratívne
inštitúcie
juhoamerický štát
chyba
celtový meno cesprístrešok tovateľa
Pola
americký
herec
(Howard)
smejúci sa
človek
planétka
smrť, po
nem.
riekol
úrad práce
(skr.)
skúška
tam
krásne
zaviň do
plienok
ostal sám
rieka na
ostrove
Honšú
5
vtip
veľký lesný
vták
krvismilstvo
švajčiarske
lyžiarske
stredisko
ohorok
vietnamský nový
rok
druh slona
druh živice
depart­
ment (skr.)
elektrónvolt (zn.)
1
osobitne
mesto v
Severnej
Kórei
set
nadol
vykastrovaný býk
EČV Turč.
Teplíc
O
typ ruských
lietadiel
anglická
speváčka
udrelo
ťažkým
predmetom
kanadský
hokejista
(Joffrey)
mesto v
Česku
Pomôcky: Anak, baton, Eck, emín, Kamo, Lupul, tet, Oltu.
26
Autor: M.Ďurech
P í s m e n ov á
k r í ž ov k a
Budha: „Koreňom všetkého
1
zla...“
A
Vodorovne: A. Rybárska sieť
(zastar.) – nezbavujú ostria – neha, B
nežnosť. – B. Život, po latinsky
C
– poslal, zaslal – priniesla úrodu.
– C. Patriaca Fatiminmu milému
D
– spôsob prípravy kapra – na iné
miesto. – D. Značka kozmetiky –
E
zažehlená hrana na nohaviciach
F
– kapustovitá zelenina, roketa –
hádam, vari. – E. Pevnosť v Texase G
z čias Mexickej vojny – vodivá
časť kondenzátora – kolbištia. – F. H
Tajnička. – G. Druh blanokrídleho I
hmyzu – bratislavský asanačný
podnik – Odyseova vlasť. – H. Sťa J
– obyvateľ jedného z indonézskych K
ostrovov – seká, rúbe – ruská
rieka. – I. Ženské slávnostné šaty –
obelisk z jedného kusa kameňa – tmel,
látka na tmelenie. – J. Organická zlúčenia
blízka sterínom – zakonzervujú soľou – aj
henten. – K. Boh v Starom zákone –
obdral, ošúchal – tácka, po česky.
Zvisle: 1. Pozývaj – umenie (kniž.).
– 2. Podobne (hud.) – číslo udávajúce
nadmorskú výšku vrchu v teréne. –
3. Kozácky náčelník – hlavné jedlo
dňa. – 4. Pálený cukor – nemocničné
oddelenie. – 5. Prihováraj sa za niekoho
2
3
4
5
6
7
8
9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
– osobné zámeno. – 6. Vybuchujúca
hviezda – opoja. – 7. Domácke meno
Eduardy – osoby starajúce sa o psov. – 8.
Ukazovacie zámeno – druh hlodavca. –
9. Zaspala – citoslovce pohrozenia. – 10.
Menšia kovová platňa s reliéfom – Liga
arabských štátov (skr.). – 11. Staroindický
boh podsvetia – drž pôst. – 12. Aloa
(bot.) – kostolný spevák a organista.
– 13. Schmatne, zdrapí – označenie
dlhohrajúcej platne. – 14. Tichomorský
atol, kde sa v minulosti uskutočňovali
testy atómových bômb – meno americkej
herečky Carrere. – 15. Severoamerický
Indián – Helémov syn (bibl.). – 16. Čínske
ženské meno – patriace Anne. – 17.
Vokalizovaná predložka – druh vyvrenej
hlbinnej horniny, dioritový pegmatit. –
18. Domácke meno Martiny – naplnená
(napr. batéria). – 19. Španielsky
spisovateľ – pinka ikavá (hovor.). – 20.
Priateľ, po francúzsky – cudzie mužské
meno.
Pomôcky: Anabar, Limara,
lumok, Mururoa, yatalit.
Autorka: Kristína
k rí ž o v k A
bývalý
slávny
preprav na francúzsky milovať, po rakúsky
Na začiatku dôležitého hokejového
iné miesto tenista
latinsky
dirigent
zápasu sedí na jednom z
(Yanick)
najlepších miest malý chlapček.
„Ty si si kúpil taký drahý lístok,
inak,
odlišne
chlapče?“ vyzvedá sa muž sediaci
vedľa neho.
„Ja nie, kupoval ho môj ocko.“
1
„A kde je teraz tvoj otec?“ ...
(Chlapcova odpoveď tvorí
oraním
tajničku krížovky).
červený, po štvorček
nahromaď
anglicky
požadujem
vykonala
pohyb,
posunula
zreteľ,
hľadisko
kremácia,
po česky
kazateľnica, rečnícka tribúna
(archit.)
urobím
jemnejším
trávnatá
rovina
naklíčený
jačmeň
st. plošná
miera
značka
apostilbu
Oil Export
Terminal
predpona
osem
2
EČV Dunajskej Stredy
poľná
vojenská
nemocnica
prvý muž
3
kruh okolo
Mesiaca
schôdzky
(zast.)
sieť luxusných hotelov
uvedenie
údajov
skrivila
(typ.)
inak
(zried.)
mesto v
USA
MPZ Paraguaja
Pomôcky: asb, Devon
kanál
Foto - Fotolia
Autor: DD
27
merač
elektrického napätia
1/2
česká alpodiel, po
ternatívna voltampér
(zn.)
nemecky
kapela
žena, ktorej umrel
manžel
papuľnatá
(pejor.)
soľ kyseliny octovej
upravil
vlasy
mačkovitá
šelma
kľúče, po
anglicky
rozmach,
vzostup
EČV Turčianskych
Teplíc
staro-egyptská vyhynutý
bohyňa nelietavý
vták
vojny
široká
hlavná
ulica
(z franc.)
zlí duchovia
chválospev
kozácky veliteľ, asaul
značka cukroviniek
spor,
škriepka
1/1
stlačenie
herec
ruky
ovládajúci iným spômimiku
sobom
pohrozenie
(citosl.)
druh elektrického obvodu
hatal cestu
rôsol z
morských
rias
scediť
nenáročná
obilnina
1/4
hádzanársky klub
pes
(detsky)
piesočný
presyp
bylinkový
nealko
nápoj
usporiadaj
predpona škótskych mien
EČV Banskej
Štiavnice
žaburina
zrútenie sa
(básn.)
taliansky
futbalista
Univerzita
Komenského
1/3
mesto na
Záhorí
kukuričný
klas
málo, trochu
(hud.)
čistiaci prostriedok
mesto na
pobreží USA
volá,
pozýva
hrad pri Ban.
Štiavnici
oplachoval
finančné
kontroly
slovenský
cyklista
francúzsky
maliar
vrúbeľ,
konárik
ženské
meno
štát Arkansas (skr.)
česká
tehelňa
obchodná
akadémia
lopatka,
kuchynské
náčinie
farba v
kartách
mililambert (zn.)
vrúcne
domáce
zviera
futbalový klub
v Alkmaare
hliníková
fólia
japonská
mafiánska
organizácia
Pomôcky: Ademar, de Rossi, Heluz, moly, OHV, OTK, RLC, Sevan.
28
americká
televízia
blízske
osám
japonská
stolová hra
hádzanársky klub
v meste
León
nacista, po
anglicky
úbor na
karate
spôsobiť fyzickú ujmu
francúzsky
herec
(Jean)
patriace
Adamovi
rozrývaj
vyučuje,
vzdeláva
stráda,
trápi sa
ruské
pohorie
liek, po
česky
Rozprávajú sa dve susedy.
Prvá vraví: „Našu dcéru požiadali o ruku dvaja muži.
Inžinier a novinár!“
„A na koho sa usmialo šťastie?“ pýta nedočkavo
druhá.
...(Odpoveď prvej susedy tvorí tajničku č.1).
citoslovce
pádu,
skoku
časť Ban.
Bystrice
preslávená
jarmokom
Aziat, po
česky
Riešenie krížovky môžete posielať do
drel,
25. 6. 2014. Zaslať stačí tmavšie podfarbenú hrdlačil
časť krížovky. K riešeniu nezabudnite priložiť
súťažný kupón. Sumou 50 € odmeníme
soli kyanovodíka
jedného výhercu.
značka
berýlia
aspirín, po
anglicky
2/3
proti­
predpona šmykové predložka
„jeden“ zariadenie
aút
falošný, po
maďarsky
omámil
zmysly
mladý
letorast
kysucká
obec
2/2
snívaj
EČV
Pezinka
mužské
meno
slov. politická strana
medveď, po
španielsky
východoslovenská
rieka
začiatočníci
otec
(famil.)
darebák
severský
boh
kaukazské
jazero
Ja si myslím, že ľudia by mali chodiť bosí!
Je to oveľa zdravšie. Napríklad ja keď sa ...
(pokračovanie je v tajničke č.2).
malo
tendenciu,
smerovalo
typ ventilového
rozvodu
stoná (expr.)
pomoc, po
anglicky
kód
Islandu
vlastnil
podviedla,
okabátila
2/1
duša, po
latinsky
tmavá
miestnosť
kód Estónska
často
nalievate
potomok
Nemcov na
Slovensku,
džbankár
stredoamerický štát
hvízdanie
slovenský
jazykovedec
(František)
minulý rok
povrchová
baňa
slovenský
tanečník
koncovka
uhľovodíkov
zízal,
zazeral
kalória
(zn.)
liečivá
krovitá
rastlina,
chabzda
orientálny
rozprávkový hrdina
poobkrajujú
módny štýl
Krížovka o 50 €
ženské meno
kyslá mliečna polievka
uzavretá
dráha
španielsky
člen
egyptský
boh slnka
2/4
krajan
domáce
meno
Jakuba
tiež
mužské
meno
české
mesto
ukonči hru
kráča
EČV Starej
Ľubovne
magická
bylina z
gréckych bájí
exminister
financií
rezanec
kórejské
mužské
meno
špan. národný hrdina
vodia za
nos
existuj
anglicko-poľský
spisovateľ
alebo (spojka)

KUPÓN
krížovka
o 50 €
Lišiak JÚN
vezme do
úvahy
arabský
učenec
Foto - Fotolia Autor: Lišiak
29
k r í ž ov k A
pôdna časť komiks
Scotta
ekotopu McLouda
severské
mužské
meno
prasklina,
trhlina
starogrécky bájkar
rieka vo
Francúzsku
smerom
nadol
Woody Allen
„Niektoré ženy sú veľmi detinské!
Nedávno mi jedna vliezla ...
(dokončenie v tajničke).“
1 000 kg
počet rokov života
akže
4
britský
herec a
režisér
(Laurence)
časti rúk
neochotne
útočilo
posluhuj
stattesla (zn.)
tromf
(kart.)
Riešenie krížovky môžete posielať do 25. 6. 2014
aj formou SMS správy, stačí tmavšie podfarbenú
časť tajničky bez diakritiky, v tvare: LIS (medzera)
30 (medzera) riešenie Na číslo 7005 Cena SMS
správy 0,20€ s DPH.
Mobivenalom Micro odmeníme troch výhercov.
ťahal
nesúlad
odkryla sa spod
topiaceho sa
snehu
islandská koruna (kód)
úžitková
rastlina
jeden z
ostrovov
atolu
501
(rím. číslo)
bankrot, úpadok (práv.)
kon. inovačné
vzdelávanie
(skr.)
1
sídlo v Bolívii
napnutou
nohou
urob pohyb
nabok
predmestie
vo Viedni
skrz
ustanov
tropická
drevina
starogrécky
boh lesov
Transportes Aéreos
Portugueses (skr.)
priateľsky,
po esperant.
2
starorímsky
obetný oltár
písomný valeriána
doklad o
získaní
kvalifikácie
rieka na
Čukotke
sprvoti
3
spolovice
Slov. asociácia aterosklerózy
dvierka
meno
biatlonistu
Björndalena
Otília (dom.)
pohľadnica
základná
číslovka
hrášok, po
anglicky
life test
(skr.)
Divadelní
noviny
vyčisti
praním
spinka
pokrýval
kráčala
para
vydržať
nátlak
ničivo
okej
železné
putá
potrhávalo
spotená
dookola
sorta jabĺk
odkvap, po
česky
Aj vy žijete v kŕči?
Máte sedavý typ zamestnania, dlho stojíte, chodíte
koleso
alebo cestujete? Ani vám sa nevyhlo nepríjemné
ochorenie, ktoré trápi až polovicu Slovákov a žijete
v kŕči kvôli kŕčovým žilám!? Zatočte s nimi pomocou
montovaMobivenalu Micro, ktorý napomáha znižovať pocit
ný dom
ťažkých nôh a prispieva k dobrej cirkulácií krvi v drobných cievach. Okrem toho môže priaznivo ovplyvňovať
stav žíl, znížiť pocit unavených, opuchnutých a boleszviera
príbuzné
tivých nôh, priaznivo pôsobí na popraskané drobné
ťave
žilky a napomáha pri hemoroidoch. Výživový doplnok
obsahuje aescín – protiopuchovú, protizápalovú látku,
diosmín a hesperidín. Pravidelné užívanie blokuje hro- opojiť alkomadenie krvi v žilách dolných končatinách a zvyšuje aj
holom
lymfatický odtok. Viac na www.mobivenal.sk.
PomÔckY: Anadyr, edatop, Olivier, pea.
30
Autor: Leviatan
O s e m s m e rov k A
Aktuálne príslovie ?
(Tajnička má 17 písmen).
APARÁT – ARMÁDA – ASTRA – AUTORKA
– BLÁZNINEC – BLESK – DOKLAD –
FARNOSŤ – KAMEŇ – KLADIVO – KNIHA
– KOMÍN – KOMPOST – KOPYTO – KORÁB
– KORNÚTIK KRIVÁK – LUSKÁČIK – MASLO –
MENTOLKA – NÁRAZNÍK – NITKA – NORKA
– OBRAZ OKRASA – OSLAVA – PALMA – PASÁT
– PEKÁR – PÍSMO – PODVOD – POROTA
– POSÁDKA –
POŠTÁR – PRAVIDLO – PREDMET –
PREMISA – PUZDRO – RYPÁK – SALÓN
– SKOKAN – STATOK – STRAKA – STRÝC
– TRAMP – TRUHLA – VLÁDA – ZÁMOK –
ZÁPAS
Autor: M. Ďurech
P í s m e n ov á
K
I
Á
K
S
U
L
3
4
5
B
L
Á
Z
I
N
E
C
O
O
O
D
O
O
P
N
Ť
E
A
R
M
Á
D
A
Ý
E
M
P
R
E
M
I
S
A
M
S
K
Á
P
Y
R
P
O
S
Á
D
K
A
Í
O
S
L
A
V
A
M
A
T
O
K
Í
N
Z
A
R
Á
N
N
A
A
K
A
R
T
S
S
E
P
A
U
A
T
O
R
O
P
S
I
Z
A
A
A
T
Á
R
A
P A R L A M E N T
O
L
K
A
D
B
D
A
L
R
U
O
V
I
D
V
L
Á
D
D
A
S
S
O
K
R
A
P
R
E
D
K
O
A
L
K
I
B
T
A
S
T
V
R
Á
K
O
T
A
T
S
S
A
E
R
N
M
E
T
P
A
m o z a i kov á
– L. Koniec tajničky.
Zvisle: 1. Jednotka čínskej meny
– dezertér – prameň. – 2. Sídlo v USA –
portugalský moreplavec (Bartolomeo) –
ťahač, po anglicky. – 3. Oddelenie morského
karbónu – sladkosť – jednotka rímskeho
jazdectva – sova. – 4. Potom – súrodenci –
pena. – 5. Orientálne mužské meno – ešte,
po nemecky – mrzutosť – v stave pokoja
(angl. skratka) – citoslovce nadšenia. – 6.
Predložka – asýrska metropola – zomreli
– ampérzávit (zn.). – 7. Ženské meno –
opytovacie zámeno – označenie lietadiel
Panamy – posielala. – 8. Predpona
zosilnenia – manželka Šamašova – hádam
– grécky boh vojny. – 9. Dymila – dierkovaná
výšivka – chlap. – 10. Rímsky úradník –
predložka – nanáša vrstvu kovu – EČV
Senice. – 11. Ženijné zálohy (skr.) – druh
hrozna – piaty syn Jakubov (bibl.) – natiahni
„Ako sa majú tvoje dve dcéry?“
„Ále, ani sa nepýtaj! ... (tajnička).“
Ň
M
č i a s to č n e
Heslo krížovky (3 3 – 3 3) je skryté vo
viacnásobných políčkach.
Vodorovne: A. Začiatok tajničky. – B.
Odlialo – neochotne – vysiľuje – pokrmový
tuk. – C. Milenci – žiaden – kyslosť –
zadržanie námornej lode – slovko úcty
v Ázii – neurčitosť. – D. Neodým (zn.)
– český súhlas – stupeň akosti – skr.
štátu Illinois – vrchné oddelenie neogónu
– indonézska tlačová agentúra – ruský
tanečník a choreograf. – E. Ruská
automobilka – obchod – mladé konáre –
sádzací stroj – papagáj – stará dĺžková
miera – jednosťažňová plachetnica. – F.
Vyvažovanie – talianska rieka – vetrík
– mužské meno – dedko – solmizačná
slabika. – G. Latinská spojka – nasakuje
vodou – babylonský
boh dažďa – kaprovitá
ryba, lieň, po česky –
1 2
honba – živočích. – H.
Dráma – neobyčajný
A
úkaz – časť tváre –
prúdenie vzduchu
B
– adaptuj – skratka
C
seniora – osobné
zámeno. – I. Voňavý
D
kvietok – mŕtvolne
bledá – štát v Ázii
E
– skr. súhvezdia
Oktant – striebristý
F
kov – aténsky športový
klub – povzdych. –
G
J. Meno Olympie
H
– barmský politik –
poplach – rozhodca –
I
spravodajská agentúra
Kene – zvlhlo. – K.
J
Starší československý
podnikateľ v odevníctve
K
(Jan) – črevná
L
nepriechodnosť – auto
– starší ruský hokejista.
Č
6
7
8
D
F
L
K
O
Ú
Ó
H
Á
T
N
J
U
I
T
R
Y
R
I
R
V
O
R
P
O
Š
T
Á
R
A
K
O
K
S
B
K
K
P
E
K
K
N
I
H
A
k r í ž ov k a
topánky. – 12. Ženské meno – meno
futbalistu Panenku – počastujte. – 13. Horná
časť čižiem – nórske jazero – lekárska
posudková komisia (skr.) – španielske sídlo.
– 14. Aréna, po nemecky – post scriptum –
ruská číslovka 40 – rádioaktívne látky (skr.).
– 15. Veliteľské stanovište – sýrska bohyňa
úrody a lásky – hazard – lebo. – 16. Meno
Sumac – načim, treba – nemecké mužské
meno – skratka violy – zobák. – 17. Ílovitá
medzivrstva – jednotka maďarskej meny
– stredoveká kazateľnica. – 18. Filipínska
národnostná skupina – prúd – Verneov
kapitán – vrcholný výkon. – 19. Postava
z Psohlavcov – španielska dĺžková miera
– úklon. – 20. Meno Lesyka – podstatná
časť – živí.
Pomôcka: Ata, Fokin,
Nehera, Tyin.
Autor: STAVBA
9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
31
H LAvo L A mY
Autor: Lišiak
schody
Vložte do mriežky všetky zadané slová (v ľubovoľnom
smere) tak, aby sa rovnaké písmená neopakovali v riadkoch
a ani stĺpcoch. Niektoré písmená sú už zadané, môžete ich
použiť aj vo viacerých slovách naraz. Vpísané slová musia
mať (cik-cakovitý) tvar schodov.
Í
P R
D
L A
K
BITKY - BODROG - CIEVY DERBY - HOKEJ - KAPACITA
- KATEDRA - KOLEDA - LEKCIE
- LIMITA - MATRIKA - OBLOHA OKAMIH - OPERA - SPARNO
rovnice
K
B
H
Y
T A S
R
D
A H T
C
A
R
E
E
O
G
delenie obrazca
Do zelených políčok vpíšte
všetky čísla od 1 po 20 tak,
aby pre každý stĺpec platili
naznačené matematické operácie
uskutočňované zhora nadol.
-9
x10
÷5
-1
x2
-2
+9
÷2
+3
-6
+2
+3
-11
+9
÷3
÷4
Rozdeľte
obrazec na 8
útvarov, ktoré
majú rovnaký
tvar aj veľkosť.
Tieto útvary
sa nesmú
prekrývať
a nemôžu
byť nijako
otočené.
Parcely
16
1
20
19
-9
x10mriežku na
÷5parcely obdĺžnikového
-1
Rozdeľte
celú
alebo
štvorcového
tvaru.
Každá
parcela
obsahuje
práve
jedno
číslo a
7
10
4
18
toto číslo zároveň určuje koľko políčok danú parcelu tvorí.
x2
-2
+9
÷2
14
8
13
9
+3
-6
+2
+3
17
2
15
12
-11
+9
÷3
÷4
6
11
5
3
8
6
5
3
2
2
3
3
2
6
4
6
8
9
5
3
4
3
32
B
5
4
6
3
21. jún – mArtin (9.30 – 15.30)
– viii. majstrovstvá
slovenska v sudoku
jednotlivcov
Nenechajte si ujsť najväčší sudoku turnaj
v roku! Okrem majstrovského titulu v hlavnej
kategórii (bez rozdielu veku) budú zvlášť
vyhodnocovaní riešitelia v kategóriách do
15 rokov, do 18 rokov a nad 45 rokov. Na
súťaž je potrebné sa prihlásiť vopred (na
známej stránke www.szhk.sk), registrácia
bola spustená 10. mája. Najmladší doteraz
zaregistrovaný účastník má 10 a najstarší 82
rokov!
Úlohy budú, ako už tradične, rôznorodé a
rovnako dobre zalúštia aj reprezentanti, ale i tí, čo
poznajú iba klasické sudoku z novín či časopisov.
Okrem pestrej palety súťažných úloh je pripravená aj
tombola, v ktorej bude hlavnou cenou domáce kino.
Hneď po MSR (16:00 – 18:00) sa uskutoční Nominačný
turnaj o postup na Majstrovstvá sveta v sudoku, ktorý
rozhodne o definitívnom zložení tímov pre majstrovstvá
sveta. Na rozdiel od minulých rokov je tento raz vstup
voľný pre všetkých záujemcov, takže neváhajte a ostaňte
po majstrovstvách chvíľu dlhšie, aby ste si mohli vyskúšať
náročné úlohy, ktoré pripravila Zuzana Hromcová, trinásta
na vlaňajších Majstrovstvách sveta.
P í s m e n ov É
s U d o k U
Vyplňte mriežku 8 rôznymi písmenami (UKÁŽTE SA) tak, aby sa
rovnaké písmená neopakovali v riadkoch, stĺpcoch a ohraničených
obdĺžnikoch 2x4. Písmená A a Á sú rôzne.
22. jún – mArtin (9.30 – 12.30)
– iX. majstrovstvá slovenska
v logických úlohách
jednotlivcov
Na druhý deň sa uskutočnia MSR v riešení
logických úloh, ktoré v poslednej dobe tešia
čoraz väčšiemu záujmu. Aj preto organizátori
po prvý raz vyhodnotia účastníkov
v kategóriách do 18 a nad 45 rokov. Ak
máte radi námorné flotily, či hľadanie mín
a rozmýšľanie vám nie je cudzie, tak potom
je to skvelá príležitosť prísť si porovnať
sily s ľuďmi, ktorí majú podobnú záľubu.
Na rozdiel od sudoku nie je nutná žiadna
registrácia.
Po skončení MSR sa uskutoční Nominačný
turnaj o postup na Majstrovstvá sveta
v logických úlohách (12:30 – 14:30). Autorom
úloh, ktoré preveria schopnosti potenciálnych
reprezentantov, bude viacnásobný svetový medailista
Peter Hudák. Podobne ako v sobotu, kedy sa uskutoční
Nominačný turnaj v sudoku, je vstup voľný, stačí len prísť.
S
U
Á
K
Ž
U
Á
Á
Registrácia prebieha až do štvrtka 19. júna na
internetovej stránke www.szhk.sk. Nie je to nič zložité,
stačí, ak vyplníte registračný formulár, zašlete ho na
adresu [email protected] a zaplatíte štartovné
3,50 € (resp. 3 €, pokiaľ ste členom SZHK).
Záujemcovia o nocľah nájdu pár tipov
na ubytovanie na internetovej stránke SZHK.
T
A
Ž
Ž
A
Ž
E
E
T
E
T
S
K
A
33
k r í ž ov k a
Námorník – nováčik je vo vytržení, keď vidí prvýkrát okolo seba šíre more.
„Bože môj, to je ale vody!“ vzdychne si zasnene.
„(Tajnička),“ vraví mu starší námorník.
kameň na
ostrenie
kosy
1
okolo
(poet.)
ospanlivo
okresu umenie, po
otec (dom.) EČV
Levoča
latinsky
remíza v
šachu
plot
osobné
zámeno
klobúk
(hov.)
Olympia
(dom.)
volanie
o pomoc
spevohra
cyperská
politická
strana
planétka
meno psa
útok
doska
meno Bjoerndahlena
vojenská
jednotka
televízna
rozprávková
princezná
cestujú
polynézsky
opojný
nápoj
somár
rímske
číslo 501
slabé
miesto
dámsky
klobúk bez
okraja
dvojkolesový vozík
plúž
bojový
pokrik
tam, po
rusky
ticho!
nesplnená
úloha
dopravný pracovisko
v bani
podnik
dravý vták
(skr.)
bočná loď
v antickej
bazilike
kráčala
Chateau-briandova
novela
skákaním
príde
človek
postihnutý
debilitou
prsia, po
česky
sotva
odbíjal
pigu
s úsmevom
na tvári
80 kusov v
Dánsku
zakaľuj
Odevná
tvorba
plod olivovníka
kód letiska
Krasnojarsk
cudzopasný hmyz
beda, po
latinsky
mužské
meno
starogrécky
boh vetrov
majstrovstvá
Európy
popolnica
rímske
číslo 1550
prial
more, po
anglicky
okliesni
voľný čas
zdochýnalo
2
starorímsky
peniaz
mesto v
Ugande
isto
obyvateľ sever.
Afriky (hist.)
st. značka
žiletiek
malá vodná
elektráreň
prepaid ticket advice
Samuelov druhý syn (bibl.)
citoslovce
povzdychu
abampér
(zn.)
vodca
Hunov
mestský
sad
MOL Iránu
turecké
korenené
mäsité
jedlo
cicavec s
blanovitými nohami
tresknú
tupým
predmetom
vystavuj
účinkom
pary
Pomôcky: Abi, Akel, EP, Hel, KJA, Tira.
34
kostená
hracia kocka (hist.)
stáva sa
starším
chytalo
mestské
divadlo
(skr.)
3
Foto - Fotolia
Autor: Leviatan
MINI k rí ž o v k Y
Indície - Tajničky štyroch švédskych minikrížoviek skrývajú indície, ktoré vám pomôžu odhaliť skryté heslo. Pri zasielaní
súťažných riešení stačí, ak napíšete heslo.
benátsky
ostrov
1
máličko
epocha
triasu
(geol.)
muž, po
anglicky
ženské
meno
24.5.
oslovenie
ženy v
Anglicku
čašník pri
barovom
pulte
unavil
rozmýšľalo
nížina
meno
Komenského
nocľah
pod holým Odyseova
vlasť
nebom
udieraj
orgán
čuchu
National
Airlines
(skr.)
zlato (zn.)
meno
českej
političky
Horákovej
strýko
sorta
hrozna
kaša z
hroznových
výliskov
vybuchujúca hviezda
rozum
odporova- opak dňa
cia spojka
indický
asketik
ovládajúci
svoje telo
rímska
bohyňa
lovu
nie, po
francúzsky
odlišná
potravinársky podnik v
Košiciach
stíš
a iné (skr.)
mesto v
Rusku
severské
zviera
rádium
(zn.)
2/1
navíja
kód Talianska
vzácny
priehľadný
nerast
povrch
tenisového
ihriska
2/2
batoh
japonská
lovkyňa
perál
stará
skriňa
EČV Krupiny
HESLO:
rína, po
česky
napríklad
(skr.)
drobia
. . . .
zbavoval
ostria
diván
(zast.)
podnik v
Prahe
Dubnický
technologický
inštitút
osobné
zámeno
3/1
jeden z
ostrovov
atolu
mimochodom
(kniž.)
talentovaná
3/2
4
snívaj
(kniž.)
vôňa
(odb.)
bývalý meno moamerický derátorky
tenista
Heriba(Scott)
novej
značka
kozmetiky
Í
riečne
kôrovce
poľovný
pes
kus (skr.)
lyžiarske
stredisko v
Rakúsku
energia
geometrická veličina
nádhera
(hovor.)
aromatická bylina
farba na
vajíčka
dvojica
násyp
venoval
hoci, po
česky
cicavec z
pralesa
rieka v
Rusku
citoslovce
pochopenia
značka
amerícium kozmetiky
(zn.)
EČV Levoče
rozprávkový hrdina
vytvorená
z kovu
Yosemite
Lakes (skr.)
bytové
družstvo
(skr.)
epidémia
Pomôcky: KFD, okenit, Murano
sirupovitý
odpad pri
výrobe
cukru
Autor: DD
35
R á č i k
Vyplňte mriežku tak, aby sa smerom zvonka dnu dalo prečítať 10 a
smerom zvnútra von 12 slov. Dĺžky slov sú uvedené v zátvorkách.
Príklad ráčika: POTRAVA – AVAR, TOP.
„Bol to chlap ako hora. Taký ...“
Smerom dovnútra: Luxusná módna značka (4) – zlo, básnicky
(5) – nevýrazný (4) – široký stupňovitý vodopád (8) – vrch na ktorom
pristál Noe (6) – jestvujem (3) – vrt do zeme (5) – muži (4) – kála
drevo (4) – namrv (6)
Smerom von: Borovicový porast (3) – poplatky štátu (4) –
podnecuje hnev (4) – náhla myšlienka (5) – orgán čuchu (3) – mesto
v Bosne a Hercegovine (6) – mongolský pastier (4) – český výrobca
kožušín (4) – ukazovacie zámeno (4) – cvik na hrazde (3) –
koralový ostrov (4) – ihneď, neodkladne (5).
Autor: Lišiak
O s e m s m e ro v k a
V
O
J
A
K
K
A
P
O
R
Ž
S
R
OV
S
O
E
J
L
A
O
K
K
KK
RA
AP
OO
MR
OŽ
AS
R
LO
T
S
M
E
A
L
R
O
Ó
DK
AK
DR
TA
AO
KM
KO
A
AL
R
T
Š
M
A
A
T
R
K
AÓ
D
M
AA
SD
LT
OA
VK
K
VA
A
R
K
Š
E
A
E
T
E
LK
A
I
M
R
EA
TS
LL
AO
V
KV
V
A
R
K
Á
E
M
E
O
KE
CL
BI
R
M
AE
AT
LL
A
A
K
A
V
R
R
E
Á
M
M
A
O
K
K
A
C
A
B
D
V
M
ŠA
A
A
L
A
A
A
A
H
R
A
E
R
M
P
A
K
K
A
A
R
A
T
A
D
T
V
Š
Š
A
A
A
K
A
Č
H
I
A
V
R
A
P
L
K
B
A
A
R
R
A
T
A
A
K
T
Š
N
A
K
K
T
Č
K
I
E
V
K
A
A
L
R
B
N
AI
T
R
R
A
A
A
K
A
N
L
K
E
T
E
K
S
E
T
K
D
A
A
R
E
N
A
N
I
T
T
K
R
A
A
A
O
L
N
E
L
E
L
S
A
TI
DL
A
A
EV
A
A
NJ
TI
K
AE
T
O
I
N
A
L
O
L
M
A
V
I
O
LC
AT
VL
AK
JL
I
EP
O
T
S
I
T
A
E
OĽ
M
O
VR
OP
CO
TP
LA
KA
L
PA
K
O
T
S
E
T
L
EA
ĽB
OO
RA
PK
OÍ
PN
AK
A
AL
U
K
A
T
I
E
C
LE
AL
BA
OP
AB
KM
ÍS
NO
K
LE
P
U
E
A
D
I
A
CL
EO
LL
AA
PK
BE
ME
SK
O
ET
E
P
D
E
A
D
R
AU
LK
OÁ
LV
AO
KS
EC
EA
K
TA
R
E
O
D
L
A
E
RT
UA
KN
ÁA
VR
OI
SU
CR
A
AS SB B
K O
R K O
O A
O O A
K S
L K S
A P
EN AA P
TN NK A
AA NK K
NR AK K
AT RO K
RA TC O
I F AK C
UT FA K
R T A
PRAHA
OSTRAVA
NITRA
ILAVA
Autor: Bene
36
ŠTART
Janko,
nehraj sa s
tým kladivom,
buchneš sa a
bude ťa to veľmi
bolieť!
Neboj mami,
... (tajnička
má 6, 6, 4, 5
písmen).
k r í ž o v k A
sluchový
vnem mod­
liaceho sa
1
láskavec
meno
herca
Costnera
mech
(zastar.)
príliš
mnoho
(hovor.)
strať sa
útekom
preš
3
posvätný
kameň
moslimov
dedinský
boháč
Demeter
(dom.)
Muž je úspešný vtedy,
keď dokáže zarobiť viac,
než stihne jeho žena
minúť.
inak,
inakšie
počítačový
súborový
formát
mravouka
odev bez
rukávov
zdobenie
kovom
žiadne
množstvo
základná
číslovka
výrobca starorím­
vedeckých sky
peniaz
prístrojov
bahniako­
vitý vták
sínus (skr.)
nedrž na
rukách
telúr (zn.)
Park
kultúry a
oddychu
značka
kozmetiky
vysoká
skala
hudobný
štýl
tropický
jašter
akéže
obidve
zasejem
nie úplne
naho
čin
nie inú
lesklý
náter
inakšie
symetrála
poldenár
časť zem­
skej kôry
žni
sídlo, rieka
i jazero v
Rusku
pitím pohlť
český výrob­
ca pančúch
hnisavá
zdurenina
pseudonym
speváčky
Porte
zväzok obilia
rímske číslo 4
doslovný od­
pis (adm.)
futbalový
klub v Pet­
rohrade
Európska me­
nová dohoda
prívrženec
parsizmu
rozmýšľa
spojka
(veď)
meno Komen­
ského
rozum
pseu­
donym
Schopfera
voľný mužský
kabát
Univer­
sity of
Nebraska
Kearney
obec pri Nových
Zámkoch
holandský
osadník
M. Benka
aká (ho­
vor.)
dochyť
dokonči
mazanie
Bielorus
bývalá stáv­
ková hra
nad
španielsky
cyklista
2
Letecké
opravovne
(skr.)
prebýva
dvojica
značka
liehoviny
bulharská
hora
obi, poo­
bíjaj
rumunské
platidlo
preprav
vozidlom
usušená
tráva
oslavuj
neisto sa
pohybuj
čierne
korenie
mávala
molybdén
(zn.)
junior (skr.)
anno
Domini
duševný
stav
Adama
šaty cho­
robného
podpaľača
Pomôcky: AME, Inoj, Kom, RAR.
Foto - Fotolia
Autor: Jozef Páleník
37
Do mriežky vložte
číslice 1 až 9 tak, aby
sa všetky nachádzali
v každom riadku,
stĺpci a vo vyznačených vnútorných 3x3
štvorcoch práve raz.
Riešenie súťažného
sudoku môžete do
25. 6. 2014 posielať aj
formou SMS správy,
stačí podfarbenú časť,
v tvare: LIS (medzera)
38 (medzera) riešenie
Na číslo: 7005 Cena
SMS správy 0,20€
s DPH.
s u d o k u
1 9 3
5
8
9
4
2
5
3
1
2
1 9
5
8
9 6
3
6
5
4
2
1
7
3
2
7 8 6
3
7
5
3
6
9
8
8
5
3
3
7 5
1 2
1
Dvaja výhercovia
získajú knihu Slovak
Sudoku 2. Publikáciu
Slovak Sudoku 1 a 2,
od mladých slovenských autorov, si
môžete objednať na
adrese [email protected]
3
2
4
8
7
5
8
3
4
6 8
7 1
4
5
8
6
7
6
8
7
4 5
5
3 1
5
Autor: Ivana Štiptová
38
2
5
1
3
2
2
7
1 6
8 4
9
6
8 1
7
2 1
3 8
8
3
9
1
9
3 7
8
4
4 9 7
SÚŤAŽNÉ SUDOKU
K l a s i c k é
4
1
5
2
3
8
4
7
3 6
2
2
6
9 8
7 3
5 1 9
1
6
4
6 9
6 4
2
7
5
3
9
6
2
1
8
4
8
1
4
5 9 3
7
8 3 1
2
6
7
8
5
7
2
2
5 6
8
4
7
5
k r í ž o v k A
„Pán vrchný, pred týždňom sme u vás jedli pri tamtom stole pri okne a mali sme porciu omnoho väčšiu ako
dnes!“ sťažuje sa rozčúlený zákazník. „Kdeže ste to ... (dokončenie odpovede je v tajničke).“
písal, po
česky
vravím,
hovorím
(čast.)
séria vy­
dávaných
diel
1
opytovacie
zámeno
(pl.)
britský
historik
polia
otázka na
spôsob
nabrúsilo
skrivila
2
Lucián
(dom.)
vládca
Olympu
dokumen­
tácia o
zdravot­
nom stave
International
Handelszentrum
3
?
v tomto
roku, po
česky
smutne
opyt.
zámeno
slávnostná
sieň
nemala
prejavy
alergie
5
kmeň na
severe
Ugandy
otče (du­
chovný)
chudý člo­
vek (odb.)
gamaše, teplé
nohavice
japonský
jeleň
písacia
potreba
riečny
živočích
rozšíril sa
niekde
EČV Pieš­
ťan
slávna
umelkyňa
vektorová fyzi­
kálna veličina
odborník,
špecialista
medika­
ment
Juhoeuró­
pan
4
ázijský
sokolík
no, nuž
(nár.)
kravská
mliečna
žľaza
nemecké
sídlo
lezieš, po
česky
tam
pes (dets.)
pojem duše
v Egypte
pšeničná
krupica
slovenský
astronóm
(Maximilán)
japonský
prístav
naša planéta
domáce
meno
Tomáša
odniesol
predložka
nepripúta­
vala
Nora
(dom.)
burza v
USA (Nati­
onal Stock
Exchange)
cez, po
maďarsky
robila
záznamy
o predaji
tovaru
sklad
potravín v
domác­
nosti
ohorok
oddelenie
na polikli­
nike
znemožni
niečo
vykonať
solmizačná
slabika
tabuľka na
pero z
kohútieho skúšanie
ostrosti
chvosta
zraku
hlini­ rev, vries­
EČV Košíc nitrid
tý (vz.)
kaj
budem
mokrý
nedaruj
slovenský
neotomis­
tický filozof
(Silvester)
druh
lotérie
prúd svetla
nuž, teda
americký
(skr.)
ochotne
prezident v
Sloven­
skom štáte
sila pôso­
biaca na
predmet
súčasť
éterických
olejov
mesto v
Peru
vojenská
farba
Pomôcky: Ačoli, Aija, Aich, Olins, ryv, Šoka.
Foto - Fotolia
Autor: Marián Ďurech
39
P í s m e no v á
k r í ž ov k a
Autorom výroku je britský sci-fi spisovateľ Sir Arthur C. Clarke: „Ak v živote
natrafíš na cestu bez prekážok, tak...“
Vodorovne: A. Napínajú – priprav zbraň
k streľbe – značka cigariet. – B. Orba –
obyvateľ Veľkej Británie. – C. Obledne – ker
– starší britský sci-fi spisovateľ (Larry). – D.
Baltské more (hovor.) – ja, po francúzsky
– výhra dvoch čísel v lotérii – úroveň (napr.
v počítačovej hre). – E. Záštita – tma –
ruské sídlo – opisuje nejaký situáciu, dej.
– F. Tajnička. – G. Sídlo v USA (Ohio) –
bývalý albánsky prezident – vzácny nerast
s obsahom vanádu – milenec (zastar.). – H.
Ženské meno – domáce meno Ely – meno
Ježiša v Koráne – meno speváčky NewtonJohn. – I. Predpona s významom „kyslý“
– akčný rádius lietadla – vylučovať hnis. – J.
Bulharský skladateľ (Georgi) – uhrádzať. –
K. Ruskí revolucionári – hádam, azda – had
z Knihy džunglí.
Zvisle: 1. Búda, po česky. – 2.
Nepriznala, zatajila. – 3. Okenica. – 4.
Znova natri – sekajte. – 5. Opitá (prenes.) –
africká antilopa. – 6. Uniknutie – predpona
s významom „ďaleko“ – jeden, po anglicky. –
7. Slovko záporu – obmieňal – prezent. – 8.
1
2
3
4
5
6
7
8
9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
Skratka apendektómie – národnosť v Rusku
– nejako. – 9. Menšia kaluž – pseudonym
Gogoľa. – 10. Amazonsky živočích podobný
delfínovi – zhotovuje odliatok. – 11. Druh
tropickej jašterice – východ, po anglicky –
značka chemického prvku prazeodým. – 12.
Slovenská lekárska komora (skr.) – zvučia,
zunia – pohli. – 13. Veľká čínska opera –
obyvateľ Osetska – inak, inakšie. – 14. V
oči – akosť. – 15. Francúzsky skladateľ,
autor Bolera – zmes látok znečisťujúcich
ovzdušie. – 16. Nestretávať. – 17. Nekonať.
– 18. Poletuje.
Pomôcky: Arsk, Atanasov,
Dent, Isa, Komi, Tin.
Autor:Tibor Várnagy
k r í ž o v k A
Alexander Graham BELL - „Jedného dňa bude telefón ...“
filmový
nosič
kód Srí
Lanky
zisk pri
malá Hana peňažných
špekulá­
ciách
okresná
registračné vojenská
katov
miesto
pomocník
správa opak tvrdej
(skr.)
(skr.)
zvuk pri
búrke
franc.herec
(Alain)
opak
krátkej
ľahkoat­
letické
náradie
značka
fínskych
mobilných
telefónov
očisti sa
vodou
francúzska
skratka
OSN
počul (kniž.)
1
činy
familiárny
pozdrav
meno
spisovateľa
Heviera
slovenský
hádzanár
(Marián)
vytýčený
smer
velikán,
belgický
obor
spevák
(Salvatore) trenie rýb
zbavuje
prachu
dom.meno
Kataríny
meno
tenistky
Ivanovićo­
vej
kód Ne­
mecka
ohraničená
plocha
(lek.)
skr.
leteckej
spoločnosti
USA
značka
polievok
východ, po
francúzsky
čmud, dym
žabie cito­
slovce
španielsky
člen
2
3
zotrval
ovocná
záhrada
Pomôcky: LKA, ONU.
40
Foto - FOTOLIA
Autor: DD
K a m e ň á k
pošliape
n a
1
z áv e r
Ružombe­
rok (EČV)
alergén,
po česky
kopnutie
okrasný
sad
6
azidotymi­
dím (skr.)
vlastniť
miznúť
Európsky
pohár (skr.)
obrobil
motykou
vyčkať do
konca
vodný vták
hmyz
podobný
včele
hrada
liturgické
rúcho
štiepal
druh, vzor
4
slávnostná
sála
astát (zn.)
umelý jazyk
Sabinov
(EČV)
boh vetra
na Tahiti
oblak
jazykyová sku­
pina v Laose
ojce
jedna hra v
tenise
prehra v
šachu
menšia
časť celku
vyrábať tkaním
starobabylon­
ské mesto
duté teleso
valcovité­
ho tvaru
sprav
skaz
zlámem
vojenský
útvar
japonské
umelé
vlákno
3
odomknite
popravca
vlastnia
ázijský
sokolík
potom
napchaj
2
výklenok v
stene
jeden zo
zmyslov
polodraho­
kam
český herec
atóm, po
česky
čínska
droga
stará gréc­
ka minca
zasekla
okej
tŕň, po
česky
vodná
elektráreň
(skr.)
som
zaľúbený
(pren.)
miesto, po
nemecky
pohorie v
Čade
preto
rezaním
odstráň
vládca
japonská
lovkyňa
perál
prudko jedova­
tá bylina horkej
chuti
nádrž na hase­
nie vápna
mura
naozaj,
vskutku
filmový mimo­
zemšťan
časť hlavy
zelené
policajné
auto
tadiaľ
výkvet
severský
kopytník
čakateľ na prija­
tie do rehole
5
menší ázij­
ský jeleň
Nová scéna
(skr.)
ihličnatý
strom
Pomôcky: amilan, Erdi, karb, naja.
plemeno
odober
okliesnilo,
poobtínalo
rádiotech­
nická rota
(skr.)
patriaci
Erovi
cela v
gréckom
chráme
zasievaj
juhový­
chod
pascal (zn.)
metal (skr.)
staroegyptský
boh Slnka
hnedožltá
farba
nábožen­
ská hlava
šiitov
kobra
(odb.)
hodnota
tovaru
Foto - FOTOLIA
Autor: Leviatan
41
VY H R ALI
ŠKÁLA
OBTIAŽNOSTÍ
V ý h e rc ov i a 5 / 2 0 1 4
jednohubky
na zahriatie
ľahké úlohy
pre každého
stredne náročné
úlohy
náročnejšie úlohy na prevetranie mozgových
závitov
najťažšie úlohy
pre profíkov
STE ?
So smútkom Vám
oznamujeme, že
Krúžok Turiec
v máji 2014 nečakane vo veku 68 rokov
opustil náš dlhoročný člen, bývalý predseda krúžku, dobrý
krížovkár a priateľ
František Genšorík.
Česť jeho pamiatke!
n 50 €
Eugénia Kadlecajová –
Trenčín
Beáta Vargová – Košice
Helena Vašková –
Rimavská Sobota
n 30 €
Mária Mindošová – Stupava
n Kniha Slovak sudoku 2
Ľubica Škulcová – Dolný
Kubín
Peter Caban - Prešov
n 20 €
Pavol Matula – Piešťany
n Krížovkársky päťboj
o 12 €
Erich Dressler - Žilina
n Balíček čistiacich
prípravkov značky
Savo
Michal Palguta – Spišská
Nová Ves
n 10 € – mesačná súťaž
za ľubovoľné úlohy
Robert Hutter – Martin
Anežka Jankovičová –
Piešťany
Anna Priečková Rudinka
Všetkým výhercom srdečne
blahoželáme!
Riešenia z čísla 5/2014
Titulná strana: Láska nás učí všetkým
cnostiam.
MÁJ 2014
50. ROČNÍK
str. 4 - 5. nkrížovka o 20 €: …nie ďakujem, ste veľmi láskavý, ale šálkou
kávy by som nepohrdol. …Miluješ
ma?
CENA 0,60 €
nosemsmerovka: …šesťdesiat
sekúnd svetla.
str. 13. nkrížovka: …najstrašnejší vynález. Keď si prestal pracovať, hneď
to všetci počuli.
str. 16. nkrížovka: …myslíš to naozaj.
Sama mi to povedala.
str. 17. nkrížovka: Šepot je dokonalý
príklad ľudskej dôverčivosti.
str. 19. n krížovka: …predáva múku,
42
menšia
plachetnica
krík
zatýkací
rozkaz
tlieskanie
(básn.)
rýpaním
odstráň
obruba
šiat
myslená
priamka
vedeli,
poznali
astát (zn.)
1
zasadil
zrno do
zeme
opak dobra
2
solmizačná
slabika
Á
obyvatelia
Saska
domov, po
anglicky
klapnutie
otec (fam.) Slovenské
národné
povstanie
dievča,
po česky
futbalový
klub v DS
on, po
nemecky
oersted
(zn.)
liatím
doplnil
v, vo (lek.)
5
n
krížovka: Fajčím umiernene,
vždy len jednu cigaru.
n
osemsmerovka: …dvoch si predsa vziať nemôžeš .
hlavné
mesto
Indonézie
3
4
str. 8. npísmenová krížovka: …nie ,
jedno je ľavé.
str. 12. n
doplňovačka: …zbierame šťastie.
n
krížovka: Utópie sú často len
predčasné pravdy.
ultrakrát- hrebeňom dedičstvo
ke vlny
upravuj
(zast.)
(skr.)
vlasy
str. 7. nkrížovka: …keď je človek zdravý,
nepotrebuje ho a keď je chorý
nesmie ho pestovať.
str. 31.nosemsmerovka: …odkedy som
im prestal kradnúť kabelky, už
nebehajú.
n
ráčik: … na nohy.
str. 34. n
písmenová krížovka: …musíme
ho aj používať.
n
krížovka: …za hlúpym mužom
len preto, že má pekné nohy?
štedrovečerné
jedlo,
pupáky
str. 28 - 29. n krížovka o 50 €: …to strešné okno je výborné, môžete mi
jedno urobiť aj do detskej izby? …
to je jednoduché, za plotom mám
ukrytý bicykel.
str. 30.nmozaiková krížovka: …len sa
nimi vedia lepšie robiť
HRAJTE
AŽ O 150 €
nNezabral.
str. 10 - 11. n
krížovka o 30 €.: …rovnako
ako dospelý slon, …ako jeho telo,
…postrehnuteľná ľudským okom.
NAVIAC Ú
NEZMENEN
CENU
LÚŠTENIE
PRE CELÚ
RODINU
str. 6. nstriedavá krížovka: Žena sa na
mňa vykašľala, tak som si kúpil
sirup proti kašľu.
str. 9. nkrížovka: …pri sebe nástroj, ktorý
potrebuje na prácu, na ktorú si ho
zavoláte.
OSEM
STRÁN
ZA
NAJTRADIČNEJŠÍ
KRÍŽOVKÁRSKY ČASOPIS
krížovka: …je rovnako nákazlivá
ako nečistota.
začne fúkať , keď predáva soľ,
spustí sa lejak.
str. 20. npísmenová krížovka 1.: Spoveď
mešťana, Rozvod v Budíne
n
písmenová krížovka 2.: Kniha
byliniek, Báseň Cassovia
n
skryté heslo: SM
str. 21. nkrížovka: Kľúčom k dievčenským
srdciam sa stal kľúčik od auta.
str. 22 - 23. n krížovka: Minúta zmierenia
prinesie viac ako celý život v priateľstve.
str. 35. nminikrížovky – indície: STRUNA
str. 36. n
doplňovačka: …vlastná ruka.
n osemsmerovka: …hokejový
štadión osvetlený sviečkami.
str. 37. nkrížovka: …utajíme svoj dobrý
názor o sebe a zlý názor o iných.
str. 39. nkrížovka: Voňavku kupuj podľa
vône a nie podľa kupcových rečí.
str. 40. n
písmenová polodokresľovka: …
ale ich nesmieme tak nechať.
n písmenová krížovka: …na
hojdačkách.
str. 26. nkrížovka: …príjemné pristátie
a zároveň sa lúčime s tými, ktorí
nevedia plávať.
str. 41. nkrížovka: Človek je tým mladší,
čím má menej rokov.
str. 27. nretiazková doplňovačka: ...za
všetko sa platí.
str. 42. nslabiková krížovka: …vypínam
kúrenie.
KVÍZ
tímov bude mať v Brazílii na MS
premiéru?
A) Honduras
B) Kostarika
C) Grécko
D) Bosna a Hercegovina
tak k 15-tim gólom pridá ďalšie
len veľmi ťažko. Využiť to môže
nemecký strelec Miroslav Klose (na
fotografii), ktorý má na konte iba
o gól menej a v Brazílii bude mať
šancu dostať sa na čelo historických tabuliek.
A) Pelé
B) Romario
C) Rivaldo
D) Ronaldo
6) V ére samostatnosti sa Slovensku
podarilo kvalifikovať na svetový
šampionát iba raz, pred štyrmi rokmi do JAR. Po úspešnom
postupe zo základnej skupiny naši
reprezentanti podľahli v osemfinále Holandsku, no aj tak na turnaji
1) Iba jedna krajina sa zúčastnila všetkých 19 doterajších majstrovstiev
sveta vo futbale. Viete, ktorá z
futbalových veľmocí si tento rok
pripíše jubilejný 20. štart?
3) Neodmysliteľnou súčasťou každého šampionátu je zvierací maskot.
Ten brazílsky sa volá Fuleco a
patrí medzi zvieratá typické pre
amazonský dažďový prales. Viete o
akého živočícha ide?
A) leňoch
B) mravčiar
C) pásavec
D) tapír
zanechali výraznú stopu. Viete,
ktorý Slovák bol so 4 gólmi jedným
z najlepších strelcov celého šam­
pionátu?
A) Róbert Vittek
B) Martin Škrtel
C) Stanislav Šesták
D) Marek Hamšík
2) Doteraz sa majstrovstiev sveta zúčastnilo 76 rôznych krajín. Tú, ktorá
sa zúčastnila všetkých ročníkov ste
hádali v predchádzajúcej otázke.
Viete však, ktorý z kvalifikovaných
5 ) Viete ktorý
brazílsky
futbalista je
v súčasnosti
najlepším
strelcom
histórie MS?
Keďže svoju
aktívnu kariéru už ukončil,
Správne riešenia: 1A, 2D, 3C, 4C, 5D, 6A, 7C
A) Brazília
B) Nemecko
C) USA
D) Argentína
4) Štadión Maracana pozná asi každý
správny fanúšik. Tento futbalový
chrám má v súčasnosti kapacitu
okolo 89 tisíc divákov, no v roku
1950, keď sa tu konal finálový zápas MS medzi Brazíliou a Uruguajom pojal až neuveriteľných 200
tisíc divákov. Dejiskom finálového
zápasu bude aj tento rok. Viete v
ktorom meste sa Maracana nachádza?
A) Sao Paolo
B) Brasilia
C) Rio de Janeiro
D) Belo Horizonte
7) Viete ako sa volá najslávnejší
španielsky futbalový fanúšik?
Svoju reprezentáciu sprevádza pri
všetkých medzištátnych zápasoch
a prezývajú ho aj „El Bombo de
Espana“, čiže „Bubon Španielska.“
A) Vitolo
B) Sancho
C) Manolo
D) Eldorado
DEŤOM
NÁJDI 2X 10 ROZDIELOV!
Download

Jún 2014 - Lišiak