NOVEMBER 2014
50. ročník
CENA 0,60 €
Hrajte
až O 150 €!
najtradičnejší
krížovkársky
časopiS
mesto
Pomôcky: niečo zvinuté
v Luxembur- meno Ulriky Esch,
Osipov do valca
sku
veštec
myslená
priamka
LÚŠTENIE
PRE CELÚ
RODINU
čert, zlý
duch
znemožni,
zosmiešni
ruský
hokejista
európium
(zn.)
morský
kôrovec
1
stúpenec
chasidizmu,
židovského
náboženstva
živočíšny tuk
očaril
New York
tendencia
lístok, po
česky
Národná
banka
Slovenska
Talian, po
česky
Erika (dom.)
vek
míňaj
peniaze
francúzska
šansoniérka
(Edith)
2
zákonník
práce
obec pri
Komárne
obyvateľ
Srbska
ženské meno
malý
projektil
toto, po
rusky
amerícium
(zn.)
Slovenská
akadémia
vied
alebo, po
rusky
plošná miera
3
olejnatá
plodina
meno
mladšieho
zo Schumacherovcov
e
rad
h
á
z
v
ma
Do
Všetko o záhrade
Okrasná a úžitková
záhrada, drobnochov
0€
Cena 0,6
0,55 €
titeľov
predpla
k Pre
nííík
n
oččn
oč
2. rro
2.
4
14
01
01
20
EC 2
REC
RE
AR
MA
ana
Rady Iv kého
s
Hričov
ri,
v nektá
Cukor ed a včely
m
5€
CENA 0,5
k
press.s
[email protected]
natank
EČN
– BEZP
Ako je to
sťou
s platno
ch
vodičský
zov
ka
eu
pr
jte si
Dopestuoma
huby d
j
natanku
ný
6 úťaž íz
s kv
honných
Ceny po sajú, Slovnaft
látok kle tento rok
7
očakáva cien
ie
an
lís
ko
február
2014
III. ročn
etit
ík
užiť
Ako vy vlhkosť
pôdnu
SW
8
0
3
t
o
e
Peug
-1224
0
ry jemom 61
ku
eď fo
Ke
r s nob
iesť
de maťnku
ec
e hcú
bu
r,
ja
príde na
ISSN 1339
S vônou benzínu
Každý mesiac aktuálne
rady pre motoristov
– RADY
auto
NKY
– NOVI
TESTY
LÁ
PRAVID
OSŤ –
na
Recept chlieb
domáci
litrov
3
oros
Čínsky Q
rozširuje
ponuku
3. ročník
ack
2014 �
)
o hatchb
MAREC titeľov 0,55€
pla
ed
(pre pr
Qoros 3
0,60 €
BMW X5
Cena
už
nepôsobí
ako tank
ČIERNY
KAŠREAĽCIANCoitvýroen
SA V
-757X
sný
bude luxu
kompakt
pre Čínu
aj svet
A
BIELE M
14 - 15
PY
PREČO
I
NA KOŽ
C 2014
MARE NÍK
Č
50. RO
I
BÁBIKAMA
R
E
EIMNÍČKY
NA ALVZÉH
POMOC CIE
CENA
0,60 €
N
NO
E DEME
V LIEČB
E JŠ Í
P IS
A D IČ N
ČASO
N A JT R K Á R S K Y
V
O
ÍŽ
R
K
M
OSE N
Á
S T R C ZA
IA
Ú
NAV ENEN
M
NEZ CENU
MÁ MAŤ
KAŽDÝ
Ý
VLASTN K
UTERÁ
12
OBLÉM
MÁTE PR KAMI?
S VVYINREÁMŽÔŽE BYŤ
NA
A
PŠENIC
BEH
NUTIE JE
iaca CHUD
NA DLHÚ
TRAŤ
a mes
-6158
ém
NIET
LÚŠTEELÚ
PRE C U
RODIN
E
HRAJT 0 €
5
AŽ O 1
ISSN 1338
Prekabáťte Lišiaka
Krížovky pre celú rodinu
2013
testoc
CENY
v našich
DS 5 LS
ISSN 1338
Poradíme...
Zdravie naše každodenné
SÚŤAŽTE
áut roka
jlepších
SKVELÉ
DesaOť na
h
8-9
3
vodná
tráreň
anglická elek(skr.)
spojka (a)
latinský
názov
zlata
sa
postavil
diel poľa
(zast.)
ester
mastných
kyselín
okresné
mesto na
španielsky západnom
člen
Slovensku
letecký
oddiel
(skr.)
listnatý
strom
VŽDY ZO ZAČIATKU MESIACA
ICH DOSTANETE KÚPIŤ V STÁNKOCH
mesto v
Brazílii
trocha
namoč
y:
Pomôck
Artek,
Lapa
rieka navýchod
nom
Slovensku
2
Ť
1
trávnatá
rovina
no
žen. me )
(30.10.
napi sa po
zjedení
šable
u
mena v Irak á
stroskotan
potopená
loď
ovláda
mimiku
prúdovoé
lietadl
býv.več.
univerzita
španielska
exkráľovná
opadanie
obdobie
hlas had
a
teplo
(predpona)
nit (zn.)
ROČNÉ PREDPLATNÉ LEN ZA 6,60 €
mesto
na východnom
Slovensku
rezeň
z hovä-
MPZ
Islandu
uz.
Akad.m
umení
3
irídium
(zn.)
čosi
o
letovisk
na Kryme
Vážení čitatelia!
Sme radi, že niektorí z vás zareagovali na náš októbrový úvodník
a napísali nám ako vnímajú rozloženie
ľahkých a ťažkých krížoviek v Lišiaku.
Niekto by si želal ľahšie úlohy, iným
stále chýbajú tie úplne najťažšie, ale
napokon to aj tak vždy vyjde približne
narovnako.
Na stranách
28-29 nájdete prvú
zo série švédskych
krížoviek s tematikou
slovenských hradov
a zámkov. Chladné
novembrové počasie
nám síce veľmi nedovolí robiť si výlety
po slovenských hradoch, ale dúfame,
že vás aspoň potešíme niekoľkými
zaujímavosťami. Tento mesiac sa
môžete dozvedieť niečo o Smolenickom zámku a ak nám zašlete správne
znenie tajničky, tak sa na vás možno
usmeje šťastie v žrebovaní o knižku.
ČO MÔŽETE VYHRAŤ
 Str. 4 – 5 Veľká krížovka o 20 €
 Str. 13 Krížovka o 30 €
 Str. 15 Hádankárska pasovačka o 10 €
 Str. 23 Krížovka o 50 €
 Str. 28 – 29 Kniha Povesti o slovenských
hradoch
 3 x 10 € za odoslanie piatich ľubovoľných úloh
Vážení čitatelia, riešenia posielajte na
adresu: Petit Press, Lazaretská 12,
811 08 Bratislava, Lišiak alebo
[email protected]
Pokiaľ sa chcete zapojiť do každomesačnej súťaže o 10 €, zašlite do 25.
novembra 2014, aspoň päť správnych
riešení ľubovoľných úloh na jednu z uvedených adries. Vyžrebovaní budú traja
výhercovia. Podmienky a termíny na
odosielanie riešení v hre o vecné ceny
a finančné výhry uvádzame pri jednotlivých krížovkách.
Nasledujúce číslo Lišiaka nájdete
v stánkoch od 1. decembra 2014.
Redakcia: Lazaretská 12, 81108
Bratislava, e-mail: lišiak@
vychádza
petitpress.sk.
Šéfredaktor:
každý mesiac. Róbert
Demiger,
lisiak@
mail.com. Redaktor: Matúš
Demiger. Grafika: Martin Žigo, martin.
[email protected] Inzercia: tel.: 0902 113 311. Za
obsah inzercie a platených článkov redakcia
nezodpovedá. Tlač: Petit Press, a.s., Kopčianska
22, Bratislava. Rozširuje: Mediaprint Kappa
a lokálni predajcovia.
S T R I E DAV Á
Dvaja rybári strávili celý deň pri vode.
Večer si jeden z nich vzdychol:
„Sú veci, ktoré nikdy nepochopím.“
„Napríklad?“
„Že celé národy sa živia ... „
Vodorovne: A. Posunula – prasací
krik. – B. Zábava – usadenina – meno
Eleny. – C. Tajnička. – D. Nedobrá –
kráča – uchopil. – E. Vývojové štádium
hmyzu – kabát.
Zvisle: 1. Uhryzla. – 2. Listnatý strom
– rímsky domáci bôžik. – 3. Lesklý náter
– južný strom i plod. – 4. Prirodzený
úbytok hmotnosti tovaru – hrôza. – 5.
K R Í Ž OV K A
1
2
3
4
5
6
A
B
C
D
E
Ovláda – príslušník armády. – 6.
Podvádzalo.
Autor: STAVBA
POZÝVAME VÁS NA TURNAJE SZHK
 8. novembra 2014 – BRATISLAVA –
V. ročník turnajov BRĎO a BRÚSKA
ČO? Prvý kvalifikačný turnaj v sudoku
a logických úlohách o postup na budúcoročné Majstrovstvá sveta v Bulharsku
KTO? Krúžok K1Z pozýva všetkých
tých, ktorým nie je logické myslenie cudzie a majú to do Bratislavy iba na skok.
Nemusíte súťažiť hneď s profíkmi, v B-kategóriách nájdete množstvo jednoduchých
a pritom zábavných logických hračiek a sudoku. Neplatí sa žiadne štartovné.
KDE? Základná škola Malokarpatské
námestie 1 – Bratislava, Lamač (autobusová zastávka Podháj)
KEDY? Prezencia sa začína o 10:30
a približne od 15:30 sa budú vyhlasovať
výsledky a rozdávať ceny
 HARMONOGRAM:
10:30 – prezencia
11:00 – 12:40 – turnaj logických úloh
BRĎO v dvoch kategóriách (A – o postup
na MS, B – pre menej skúsených riešiteľov)
13:00 – 14:45 – turnaj v sudoku BRÚSKA v štyroch kategóriách (A – o postup na
MS, B – pre menej skúsených riešiteľov, C
– pre žiakov do 14 rokov z Bratislavského
kraja, D – pre seniorov nad 50 rokov)
15:30 – 16:00 vyhodnotenie
Tešíme sa na vašu účasť! Viac informácií nájdete na stránke www.szhk.sk
XXXVI. Majstrovstvá Slovenska
v riešení krížoviek a hádaniek družstiev
– Žilina, 25. 10. 2014
Poradie krúžkov: 1. Žilinci (Paďour,
Jablonský, Jakubček, Platzner - K1, H1),
2. Gorali (Ploščica, Droppa, Vychovalý,
Sloboda – K2, H3), 3. Bôbari (Filadelfi,
Hájiček, Hriň, Chudý – K3, H2), 4. Šíravan
(K4, H4), 5. Tatranec (K6, H5), 6. Gumkáči
(K7, H5), 7. Torysek (K5, H10), 8. Podjavorinci (K8, H7), 9. Ruža (K9, H8), 10. Pani
myš (K12, H9), 11. Leukaristos (K10, H11),
12. Turiec (K11, H12).
XXXVI. Turnaj Žilincov – Žilina,
26. 10. 2014
Krížovky A: 1. Ivan Filadelfi (Prievidza), 2. Lucián Gonda (Kristy), 3. Milan
Chudý (Prievidza), 4. Ján Turek (Poprad),
5. Petr Štefek (Vsetín), 6. Roman Strcula
(Martin), 7. Miroslav Šuňavec (Ružomberok).
Hádanky A: 1. Lucián Gonda (Kristy),
2. Ivan Rias (Košice), 3. Ján Turek (Poprad), 4. Ivan Filadelfi (Prievidza), 5. Milan
Chudý (Prievidza), 6. Roman Strcula (Martin), 7. Miroslav Hájiček (Bratislava).
Krížovky B: 1. Jiří Sýkora (Vsetín),
2. Peter Gašpár (Púchov), 3. Dušan
Škrovina (Martin), 4. Ivan Pastucha (Ružomberok), 5. Marián Ďurech (Martin), 6.
Rudolf Čačko (Košice), 7. Juraj Struňák
(Michalovce).
Hádanky B: 1. Ivan Pastucha (Ružomberok), 2. Jozef Páleník (Svinná), 3.
Anton Hnáth (Moravany), 4. Peter Gašpár
(Púchov), 5. Ján Rybnikář (Lubina), 6.
Peter Štefek (Vsetín), 7. Michal Pokorný
(Bratislava)
Mesačník LIŠIAK vydáva spoločnosť Petit Press,
a.s., Lazaretská 12, 81108 Bratislava. Spoločnosť
je zapísaná v obchodnom registri na Okresnom
súde Bratislava I., oddiel Sa, vložka č. 2471/B,
IČO: 35790253, IČ DPH: SK2020278766. Predseda
predstavenstva: Alexej Fulmek. Členovia
predstavenstva: Edita Slezáková, Ľubica
Tomková, Peter Mačinga. Copyright Petit Press,
a.s. Autorské práva sú vyhradené a vykonáva ich
vydavateľ. Autori článkov, zverejnení v tomto
vydaní, si v zastúpení vydavateľom, vyhradzujú
právo udeľovať súhlas na rozmnožovanie
a verejný prenos článkov, ako aj na verejné
rozširovanie rozmnoženín týchto článkov
v zmysle § 33 ods.1 písm. a) a d) autorského
zákona. Evidenčné číslo MK SR: 4219/10.
Objednávku predplatného zašlite na adresu:
Petit Press, a. s., distribučné oddelenie, Lazaretská
12, 814 64 Bratislava, e-mailom: predplatne@
petitpress.sk alebo objednajte telefonicky:
02/323 77 777, prípadne faxom: 02/59 233 339. Do
objednávky uveďte: MENO, ADRESU, TELEFON,
E-MAIL. Cena predplatného na rok je len 6,60 €.
3
k rí ž o v k A
citoslovce
obdivu
africký
bocian
česká
Odyseova solmizačná politická
vlasť
slabika
strana
zväčšená šedivý
vzácna
žľa­ angli
jedlá huba štítna
za (lek.)
vanul,
fúkal
hydinársky
podnik na
Slovensku
patriaci
Emilovi
meno Mozarta
1/1
japonský
šľachtic
zobaním
poškodí
Erika
(dom.)
belasý
drahokam
2x znížený
tón „A“
ako, po
česky
Cyklista zrazil chodca. Dlho sa mu ospravedlňoval, no na záver mu s úsmevom
vraví: „Veď vy máte dnes vlastne obrovnadpri­
rodzená
ské šťastie,...
bytosť s
(pokračovanie je v tajničke č.1).“ krídlami
EČV Ko­
márna
kartársky
výraz
budovy
ostrov v
Japonsku
liečivá rastlina
stredná dám­
ska móda
Akadémia
appendix muzických
umení
(skr.)
prízvuk
čistí cez
sito
amerícium
(zn.)
maced
ska me
pol
sliedi
biblický
prorok
ono, po
nemecky
dopúšťaj
sa krádeže
druh kar­
tovej hry
narábala s
dlátom
2/1
zakázaný
herbicíd
cena, po nem.
severské
zviera
britský spisova­
teľ (George)
hliník (zn.)
staršia
doba
kamenná
predložka
požiarnik
predsálie
v divadle
kód
Argentíny
hafnium (zn.)
kuchynské
umývadlo
obec v
okrese
Trnava
doplňujúce
pedag.
štúdium
filipínske
sídlo
obec v okre­
se Komárno
dva, po
anglicky
Krížovka
o 20 €
oválne
krivky
zosilnený
súhlas
Tatranský
národný
park
2/2
meno spi­
sovateľky
Vášovej
Dvaja chlapi sedia
v krčme a pijú jedno
pivo za druhým.
Zrazu jeden pozrie
smerom k oknu a
vraví tomu druhému: „Pozri, ako je
dnes vonku krásne,
... (dokončenie je
v tajničke č.2).“
Pomôcky: amat, Dao, hoary, HSH, Iki, Preis.
4
charakte­
ristika
Artúr v
Česku
elektrón­
volt (zn.)
indonézska
hmot­
nostná
jednotka
sotva
2/3
duša v
starom
Egypte
nevýrazne
názo
vedom
znač
cigar
druh
horniny
zvýšený
tón „A“
najvyššia
karta
argón (zn.)
Národná
transfúzna
služba
(skr.)
1/3
obec pri
Nových
Zámkoch
existujete
ženské
meno
zízaj
(expr.)
U
z akej
príčiny?
rádium
(zn.)
Foto - FOTOLIA
K la s i c k é
lekárska
komora
(skr.)
väčšená šedivý, po
ítna žľa­ anglicky
a (lek.)
Organi­
zácia pre
oslobodenie
Palestíny
1/2
balkánska
dutá miera
potreba
futbalistov
Vyplňte mriežku číslami od 1 po 9 tak, aby sa v
každom riadku, stĺpci a ohraničenom štvorci 3x3
nachádzalo každé z čísel práve raz.
Autor: Ivana Štiptová
surovina na
výrobu zátok
čínska tenistka
meno Štefana
byť zamilovaný
(prenesene)
rímske
číslo 54
červený, po
nemecky
rezaním
odstráň
vyskúšaj
národ,
etnikum
(odborne)
macedón­
ska metro­
pola
sliedime
ruh kar­
ovej hry
arábala s
dlátom
astát (zn.)
domáce
meno
Vincenta
všeobecne
záväzné
nariadenie
kráľ zvierat
5 2 9
8 1 2
3 6 4
3 8 4
4 9 7
1 7 8
9 4 6
7 3 1
4 5 7
7 5 1
8 6 5
9 1 2
6 2 7
5 4 8
1 7 9
plážové
kúpalisko
obluda
mužský
pohlavný
orgán
prsník
vidiny
okresná vojen­
ská správa
azidovodíko­
vé soli
ozn. lietadiel
Antonov
ráno, po
rusky
3 1 6
4 9 3
7 8 5
názory,
vedomosti
značka
cigariet
druh
horniny
výšený
tón „A“
rádium
(zn.)
pripevni
lepidlom
s u d ok u
pod­
MPZ Iránu mienková
spojka
Jadran
(zast.)
lovkyňa
perál
anglické
grófstvo
Riešenie krížovky môžete posielať do 25. 11.
2014 aj formou SMS správy, stačí tmavšie
podfarbenú časť tajničky bez diakritiky, v tvare:
LIS (medzera) 5 (medzera) riešenie Na číslo:
7005 Cena SMS správy 0,20 € s DPH. Sumou
20€ odmeníme jedného výhercu.
Autor: DD
1 2 3
8 5 4
3 9 7
4 5 6
8 1 4
3 6 2
6 1 2
5 8 4
4 6 8
7 2 6
2 3 9
8 7 1
1 3 7
8 4 2
4 5 6
2 8 5
7 3 4
9 1 3
5
O b ry s ov á k r í ž ov k a s v n ú to r n o u s t r i e davo u k r í ž o v ko u
Zľava doprava:
A. Pražský ostrov
na Vltave.
– B. Planina, po
anglicky.
– C. Diván (hovor.).
– D. Panovník
(arch.).
– E. Vianočná ryba.
– F. Americký
fyzik (telegrafická
abeceda).
– G. Pohľadnica
(hovor.).
– H. Bezdrôtový
telefón.
– I. Doslovný
preklad.
– J. Ten, kto všetko
popletie (expr.).
1
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
M
K
M
K
M
K
M
K
M
2
3
4
5
6
7
8
9 10 11
A
O
A
O
A
O
A
O
A
O
Sprava doľava: A. Bez snehu (kniž.).
– B. Obraz zemského povrchu. – C.
Vojenský trubač. – D. Pachtenie za
bohatstvom. – E. Kovový hák na lodi.
– F. Židovský veľkonočný chlieb. – G.
Zadná časť lode. – H. Africký jedovatý
had. – I. Ťažné zvieratá. – J. Starovekí
obyvatelia severozápadnej Afriky.
Vodorovne: A. Budovala. – B. Prvá
časť tajničky. – C. Boh hromu u starých
Slovanov. – D. Druhá časť tajničky.
– E. Prvý muž – spoločenská trieda
O
A
O
A
O
A
O
A
O
A
v Indii – čas. – F. Niečo staré. – G. Nápoj
(kniž.) – tretia časť tajničky – platnička
polovodičov. – H. Kód islandskej meny –
príkro – štátna prírodná rezervácia (skr.).
– I. Štvrtá časť tajničky. – J. Afinácia, po
česky.
Zvisle: 1. Začiatok hesla. – 2. Keď
– telovýchovná jednotka (skr.). – 3.
Zostávaj sedieť – starší typ stíhačky –
narába vareškou. – 4. Vzorec fosfidu
tória – mámenie (kniž.) – rival – loďka
s párom vesiel pre jednu osobu. – 5.
K
M
K
M
K
M
K
M
K
M
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
Vojenská predajňa – značka bicyklov
– seká – tajná polícia v bývalej NDR.
– 6. Je v krúživom pohybe – štipľavá
koreňová zelenina. – 7. Auto, po rusky –
prototypy, po latinsky – kód Juhoafrickej
republiky – idol. – 8. Baňa na kameň
– umelá reč – zrak – hrot (hovor.). – 9.
Úrad, po nemecky – fajčivo – upratáva.–
10. Značka múky – rímska dvojka. – 11.
Koniec hesla.
Autor: STAVBA
O SE M S M ER O VKA
Jano dáva na vodu čln,
Jožo ho upozorňuje:
„S tým člnom nemôžeš ísť
do vody, veď má na dne tri
diery.“
„Prosím ťa, nebuď
malicherný, veď ich ...
(tajničku tvorí 23 písmen).“
Ú K R
P S Ú
O D T
H L B
R R L
O N A
N M R
I R O
E I G
C R E
J V Á
A I M
V U K
O
Č
I
A
R
I
K
T
I
E
V
P
Y
Y
C
D
I
A
I
C
Í
L
O
T
Y
N
A
R
A
V
K
A
H
P
I
E
Č Í
T E
O A
A I
T E
S T
E U
N T
Á R
T R
O E
R K
I M
N T
Z A
N Z
Á D
M S
A U
O
K
I
R
T
Á
B
P
L
L
T
O
N
I
Č
R
U
L
P
O R
O Á
B K
O I
A R
T T
A A
K M
T O
O A
V V
K A
A Í
ALPAKA – BLIZNA
– DELFÍN – DIÁRE –
GORAL - HRADNÁ PANI
– IMUNITA – KAMILA
– KANTORI – KATOLÍCI
T N A K P Á
I K O
– KAZETA – KREOLKA
Á Á Á A K Í
N T V
– MAREC – MATRIKÁR –
MRZÁČKA - NEOPATRNÁ
D L O P F O
O K Á
EVA – NOVÁTOR – OČIARI
– ORBITY – OTROKÁR
E E N L A O
H Z T
– PÁNTIK – PENÁLE –
POHRONIE – POLDER
I D E A T N
R E O
- POZORNÝ VODIČ –
O D U S A L
A K R
ROBOTNÍČKY – SENÁTORI
– SMETI - STOTRI LÁTOK
– SUDOKU – SÚČTY –
TAKTOVKA – TALIAN – TRIKO - UMELÁ KVETINA – ÚKROKY – ÚSTAVA – VAJCE – VARANY – VESTA – ZNÁMA ČINOHRA
Autor: Jozef Páleník
6
D E R A V Ý
Č
L N
k rí ž o v k A
Alfred Hitchcock „Muž je naozaj ženatý až vtedy, keď rozumie ...‟
zahnutý
hrubší
kovový
klinec
nákazlivá
choroba
psov
kým
kam
lietať, po ruská rieka
česky
človek
trpiaci
lunatizmom
patriaci
Ote
etylalkohol
organická
zlúčenina
obvodný
výbor
(skr.)
rozkazuj
prudko
postrčili
oxid titaničitý
Dumasov
mušketier
autobus
(hovor.)
popevok
svetelná
strela
mužské
meno
časť poľa
astát, po
česky
dávate soľ
do jedla
erbium
(zn.)
4
hen (nár.)
patriaci
Janovi
3
veľké slonie zuby
cisterna
náhla myšlienka
striebristý
kovový
prvok
neutišuj
odrezok
z hornej
časti repy
nálepky
(kraj.)
kus siahovice
diván
(zastar.)
vlnená
látka
fajčí (expr.)
prináležiaci
Lole
ovinúť
driek
pásom
deň v
týždni
elektrický
spínač
obyvateľ
Írska
platidlo v
Macau
vyvretá
hornina
sultánova
matka
požívate
jedlo
decht
(hovor.)
epoxidy
(skr.)
ohmat
(hovor.)
pekný
(hovor.)
zločinecká
banda
citoslovce
ľútosti
dá do ruky
banícke
výbušniny
švihák
(hovor.)
liehovina
(zastar.)
brazílske
mesto
brieždil sa
vysmiala
hviezda v
súhvezdí
Labuť
písmeno
gréckej
abecedy
nebo, po
česky
ostnatá
krivka
postranná elipsovitérastlina s
časť tela
voňavými
ho tvaru
kvetmi
2
1
zužuje
deciliter
(zn.)
väčšie
oddelenie
inštitúcie
odfaklil
(expr.)
apriórny
umelý
jazyk
urob
slabším
koniec, po
anglicky
obyvateľ
Hispánie
tkaním
vložiť
na nový
spôsob
genín, po
česky
ženské
meno
značka
tónu
rímske
číslo 999
stával sa
nemým
zrážky áut
(hovor.)
Pomôcky: Almas, anatas, aplit, Deneb, Iman, valída.
Foto - FOTOLIA
Autor: Dušan Vojník
7
M o z a i kov á
k r í ž ov k a
1
Jan Sobotka: „Máme sa radi, ale brať
sa nebudeme, ...“
Vodorovne: A. Škôlka (zatar.) –
koniec, po nemecky – inakším spôsobom
– morálka. – B. Osudové znamenie
– domácke meno Vladimíra – odstráň
kopaním – sýrsky prezident – ženské
meno (30.1.). – C. Opoj alkoholom
– plesy – domácke meno Vendelína –
ohrievanie – madagaskarská poloopica.
– D. Tajnička. – E. Divadelný záves –
odsekáva, odtína – starodávny drevený
zámok, panské sídlo – rascový likér –
ponáraj. – F. Skupenstvo vody – zvislá
jaskyňa – lasicovitá šelma – fínske
jazero – horná časť športového úboru.
– G. Dedina (nár.) – menšia os – lebo
(zastar.) – domovina.
Zvisle: 1. Poľské sídlo – zmierni
tempo. – 2. Meno americkej herečky
Mooreovej – povera (nár.), aj babona –
daroval. – 3. Stupeň výkonnosti v džude
– panujú, riadia – pena do kúpeľa. – 4.
Krajce, skyvy – české sídlo – časť tváre.
– 5. Neprinesú – lyžiarska vetrovka. – 6.
P Í S M E N OVÁ
3
4
5
6
7
8
9 10 11
A
B
C
D
E
F
G
Starý otec (fam.) – ukončite orbu – žne
trávu. – 7. Nikomu nepatriace – zoopark.
– 8. Slovko úcty v Ázii – dopredu,
napred – typ staršej stíhačky. – 9.
Kresal, otesával – uviedli do manželstva
– budova. – 10. Prezývka prezidenta
Eisenhowera – výstraha zaslaná jedným
štátom druhému – vlákno na čepeli
listu. – 11. Staroindický básnik – hrdina,
bohatier (kniž.)
Pomôcky: Amaru, Inari,
terem.
Autor: Tibor Várnagy
KRÍŽOVKA
Slovenské príslovie
1
Vodorovne: A. Odsúdenie
niekoho na základe rozhodnutia
A
ľudu – Metodov žiak –
B
citoslovce opovrhnutia. – B.
Štvrtá časť tajničky – arabský
C
člen. – C. Povzdych – ušľachtilá
oceľ – poranili horúcou vodou.
D
– D. Rákoš hmyzu – druh
E
papagája – čínska plošná
miera – omotá. – E. Dajú
F
na správne miesto – plynné
skupenstvo vody – kód Srí
G
Lanky – kilobit (zn.). – F.
Rozrýval – náš starší hokejista
H
– jarný mesiac. – G. Český
I
hudobný skladateľ – tretia časť
tajničky – guľaté nádoby. – H.
J
Nie inak – nespôsobujú bolesť
– strana. – I. Otravné látky (skr.) K
– zosilnený súhlas – nórsky
L
matematik – východoindické
konope. – J. Obnaženosť
M
tela – značka arzénu – pil –
meno Oľgy. – K. Vyhnanec
z vlasti – české mužské meno
– predložka. – L. Hlas kozy – piata časť
tajničky. – M. Plošná miera – umelé
hnojivo – naľakaj.
Zvisle:1. Zavčasu – prvá časť
tajničky. – 2. Jeden z mušketierov
– nádoba na očistenie difúznej šťavy
(cukrovar.). – 3. Molybdén (zn.) – menší
potok – kód Maďarska. – 4. Osobné
zámeno – dýchanie – Lolekov kamarát.
– 5. Sultánov palác – ruské ženské
8
2
2
3
4
5
6
7
8
9 10 11 12 13 14 15 16 17
meno. – 6. Rovnosť dvoch pomerov
– citoslovce smiechu – predpona
s významom proti. – 7. Šachová figúrka
– záliv zabiehajúci hlboko do pevniny
– tamten. – 8. Egyptský boh Slnka –
tvar – slabika smiechu. – 9. Japonská
národná hra – malý les – Universal
Time. – 10. Odborový zväz (skr.) –
vykonal – predložka. – 11. Vzorec oxidu
ruténatého – ženské meno – príkaz
k zastaveniu. – 12. Výhra dvoch čísel –
aký (hovor. ) – kubánsky spoločenský
tanec. – 13. Dajú najavo – rovnováha. –
14. Žeriav na dvíhanie ťažkých bremien
– bezrozmerný útvar – pera (bás.). – 15.
Značka india – predpona s významom
veľký – skratka juniora. – 16. Veľký
vodný vták – ruské mužské meno. – 17.
Druhá časť tajničky – vysádzaš.
Pomôcka: malaxér.
Autor: STAVBA
k rí ž o v k A
Pýta sa jedna žena druhej: „Myslíš, že to ten tvoj s tebou myslí vážne?“
... „(odpoveď druhej ženy tvorí tajničku).“
vybuduj
budovu
1
rolovaná
šunka
(hovor.)
ľaliovitý
sukulent
škriepka úder nohou poškodia
ostrie
plynné sku­
penstvo
zanedlho
somár
utop
skladisko
na obilie
vápencová
hornina
švédsky
vynálezca
lawren­
cium (zn.)
utajovalo španielsky
diel, po
člen
česky
vydáva
„kačací“
zvuk
maškrta (kniž.
zastar.)
pokoj
zbraní
černoch,
po rusky
neveľkí obyva­
telia Valašska
predložka
básnický zápor
severské
muž. meno
dáva do
súladu
náš veľtok
tálium
(zn.)
živočíšne
organizmy
popevok
žilka na
liste
urobil
živým
mužské
meno
zužoval
Majstrov­
stvá sveta
(skr.)
rozprávkový
medvedík
filmový
pracovník
útes (bás.)
dlhohrajú­
ca platňa
morské
oko
uväzuj
plameň
(bás.)
smerova­
nie
šaty
ad Acta
(skr.)
koncovka nasýte­
ných uhľovodíkov
očná
dúhovka
snívať
povrch tela
človeka
Európsky
pohár
poľná miska
(hovor.)
kov
napádam
na jednu
nohu
nanometer
(zn.)
údiv
riedka
bavlnená
tkanina
klerik,
diakon
bulharský
básnik
ponáhľal sa
vzdychá
Royal
Scots
zeleninové
jedlo
konať
domáce úžit­
kové vtáky
pokry rosou
existujeme
Allied
Vision
Technology
ľúto, po česky
patriaci
Adovi
mať, po
česky
tekuté
jedlo
nástroj na
oranie
zvodná
žena
čínska
droga
inými
slovami
(z lat.)
citoslovce
povzdychu
poskytol
som opa­
teru
šachová
remíza
slovom,
skrátka
kolumbij­
ská rieka
staročeské
zámeno
2
National
Institute of
Design
porušenie
viery
kórejská
dynastia
rímska 4
vo, po
česky
športová
taška Ame­
ričana
Stela,
ktorá je
slepá
Pomôcky: arap, Botev, Mava, Ri.
Foto - FOTOLIA
Autor: Jozef Páleník
9
Krems
Krems
nie je známy len veltlínom a horčicou.
Preslávený je aj tunajší marhuľový
šnaps. Verte, oplatí sa ho ochutnať.
hudobný nakladateľ
štýl
prírodná
farba na
vlasy
zvuk
srdcového
svalu
odlišné
úspešná
pieseň
hlasný
smiech
2/1
2/2
sféra vplyvu
domáce
meno Karola
sme,
ste,po
anglicky
dedina
prieskumné vozidlo
na Mesiaci
meno Pavla
popevok
opak proti
tkanina na
vyšívanie
tiež
obchodná
akadémia
(skr.)
nová verzia
staršieho
filmu
letecká
jednotka
ošípaná
(nár.)
technickohospodársky
pracovník
hlboký ženský hlas
nižší
šľacht
vetný č
ohmatá,
skúsi
vytýčená
trasa
nemilosrdne
krútňava
informácia pre
verejnosť
trójsky
hrdina
dravý vták
kus kmeňa
stromu
konzervuješ dymom
vášnivý
čitateľ
nie hlúpo
smerom
zvnútra
muž. tenisová asociácia
drobné
nečistoty
nech, po
česky
čarodejnica,
bosorka
EČV Levoče
ôsma
trieda
gymnázia
1
frflať,
šomrať
január
v Čechách
10
venov
E
predpona
(trilióntina)
písala, po
česky
Grand Prix
(skr.)
kŕmna
plodina
ľudový
zabávač z
Košíc
dedičstvo
vlhkosť
v pôde
v, vnútri
(lek.)
MPZ
Poľska
druh prirodzenej
živice
franc. herec (Jean)
neskôr, po
anglicky
okresný
výbor
(skr.)
elektrónvolt (zn.)
vozidlo do
snehu
materiál
na predaj
najväčšia
ľudoopica
Pomôcky: abraxas, atto, later, Nala, Réti.
základná
číslovka
Malebné údolie Wachau, kraj vína,
hradov a kláštorov (tajnička č.1), končí
v rakúskom meste Krems. Toto mesto
dalo svetu výnimočné (tajnička č.2),
ktorú podľa originálnej receptúry tiež
ochucujú vínom. V Kremse ju však už
nevyrábajú. Závody sa presťahovali do
iných miest.
MPZ
oľska
venoval
osobné
zámeno
hrad pri
Žiline
chudokrvnosť
(odborne)
premýšľa
a vplyvu
omáce
no Karola
praobyvateľ Peru
slovenský
šachový
teoretik
divy
mesiac, po
nemecky
let cez
niečo
predložka
medzinárodná poznávacia
značka
značka
prirodzeného
logaritmu
pracoval s
pluhom
úctivo
oslovoval
nižší
šľachtic
vetný člen
2/3
mystické
číslo
gnostikov
(365)
citoslovce
pochopenia
attention,
pozor
ťažné
zvieratá
jedálny
lístok
mácia pre
erejnosť
alebo
(básn.)
veľký
boháč
vodca
Hunov
levica z Levieho
kráľa
nzervudymom
oslovenie
ženy
básnický
prívlastok
steny, po
česky
zvolanie
na voly
zášklb na
tvári
označenie
diaľkovej
dopravy
juhozápad
plavecký štýl
ozn.
lietadiel
Rumunska
zn. pracieho prášku
valuta
(zn.)
samica
leva
rieka v
Nemecku
Zdroj - SME, SITA Foto - FOTOLIA
hlavica
antických
stĺpov
Autor: DD
11
M a ľova n á
Vyfarbite niektoré políčka, aby
ste získali obrázok. Čísla vľavo
a hore udávajú počet vyfarbených
políčok v jednom slede (bez prerušenia). Ak je pre jeden smer zadaných viacero čísel, tak je potrebné
medzi nimi nechať minimálne jedno
políčko prázdne.
Autorka: er
k r í ž ov k a
4
1
3
1
1
3
5
4
2
3
3
2
4
4
1
1
2
1
5
4
2
4
2
5
3
3
1 13 14 1
1
2
3
3
2
1
4
6
3
3
2
3
4
5
1
2
5
4
3
2
3
5
3
4
1
2
3
5
2
4
2
2
1
3
3
4
1
2
6
2
1
1
2
6
2
2
2
3
2
2
2
2
1
9
4
2
2
2
2
3
2
3
3
2
3
3
4
3
2
6
2
3
3
3
7
7
4
13
O S E M S M E R E OVKA
Zhovárajú sa dvaja kamaráti v krčme,
vedú úžasné filozofické debaty.
„Jano“, spytuje sa prvý, „myslíš, že v
raji sú muži oddelení od žien?“
„Určite. (Tajničku tvorí 22 písmen).“
CEMENT – ČADIČ – DOVOLENKA HRIEŠNY ĽUD – HUDOBNÍK – KOLÁŽ
– KOLOVRAT – KOMINÁR – KOMPAS
– KRUHY – KRYHA – LEKÁR – LEPOK
– LETEC – LINKA – MAKADAM
– MASLO – OKAMIHY – OSADNÍK
– PANNA – PLATAN – PODNOS –
POLIAK – POSKYTOVATEĽ – POŽIARE
– PRADEDO – PRAKTIKANT –
PRIESMYK – PRÍPLATOK – PRVÁČIK
– SÁNKY – STOIK – STOLICA –
ŠUMIENKA – TÁRANINA - TRAJA
JUNÁCI – TRIANGEL – VLÁKNA – ZLÉ
POTRAVINY
Autor: Jozef Páleník
12
E
R
A
I
Ž
O
P
R
A
K
T
I
K
A
N
T
Z
P
I
N
Á
C
A
A
K
S
K
Y
A
N
K
Á
L
V
O
L
L
K
R
Á
N
I
M O
K
M
B
O
É
E
K
S
O
A
Y
O
E
N M
T
N
N
O
S
P
H
T
O
K
K
P
T
I
L
A
U
E
R
Á
D
O
E
R
E
T
Y
H
I
M
A K O
L
J E
S
T O
L
I
C
A
T
E
U
O
A
N
O
V
P
R
R
Č
P
E
R
L
O
Š
D
D
T
V
S
S
R A J
I
A
M
Š
I
P
V
L
A
E
O
S
A
R
V
A
D
A
E
H
N
A
Í
A
M
S
D
N
B
D
I
Á
A
T
N
R
K
Y
E
R
T
Á
R
A
N
I
N
A
Č
K
T
G
A
T
Ľ
R
P
E
B
O
R
M
Y
Í
Í
I
L
E
E
Y
H
U
R
K
Ľ
S
A
P
M O
K
R
K
A
I
L
O
P
D
A
J
A
k rí ž ov k a
hnevajú
sa
1
uštval
bývalý
žilinský
futbalista
osobné
zámeno
kde
veľryba so
súčasť mesto vo
zobáko- mačkovitá éterických
Francúz- osídlenec
vitým
šelma
olejov
sku
pyskom
príbuzná
ukrajinský
skokan do
diaľky
člen starovekého
národa
bývalý
nemecký
futbalový
brankár
nepokry
latkami
priekupníčka
3
oznámenie
rozvír,
rozvlň
cestovný
doklad
drevená
stena,
plot
vyčerpával
vstrebávali vlhkosť
plavidlá
vysoká
karta
antilopy gnu
skr. súhvezdia
Telescopium
(Ďalekohľad)
National nuclear
regulator
egyptská
pohrebná
nádoba
látky podpor.
svaly
popínavá
rastlina
(lagenária)
sosna
mesiac
Jupitera
koncovka
zdrobnenín
letecká spol.
Iránu
odbor zaoberajúci sa
prenosom
obrazov
perzský
maliar
najväčší
suchozemský
cicavec
argón
(zn.)
lietadlo
(hovor.)
priestory,
kde sa ťaží
uhlie
mesto na
Ukrajine
veľmi
zbitá
ženské
meno
inam
Krížovka o 30 €
dievča
osobné
zámeno
mesto v
Maďarsku
ľudia
narodení
začiatkom
mája
Talian,
po česky
Riešenie krížovky môžete posielať do 25. 11.
2014 aj formou SMS správy, stačí tmavšie
podfarbenú časť tajničky bez diakritiky, v tvare:
LIS (medzera) 13 (medzera) riešenie Na
číslo: 7005 Cena SMS správy 0,20 € s DPH.
Odmeníme jedného výhercu sumou 30€.
plodilo
drahokam kanadský
mliečnej hokejový
farby
obranca
hnev,
zlosť, po
anglicky
doska
Investing
in Volunteers (skr.)
EČV Revúcej
vežové hodiny (pl.)
vlastní
popevok
Open Invention Network
ázijská jedn.
hmotnosti
spevohra
slovenský
internetový portál
súhlas
podiely
na zisku
násobilka
(zast.)
1001 (rím.)
fŕkali
optické
umenie
telúr (zn.)
severský
párnokopytník
4
konár
učenlivý
papagáj
jestvoval si
citoslovce
(chňapnutie)
klesáte
2
skúpe
EČV
Púchova
pokazili
obtrel
opätujem,
duplikujem
štúrovský
básnik
(Ján)
ruské
lietadlá
Pomôcky: Abbasi, Petiot, pikul, Rovon, Smak, Zjuskov.
Autor: M. Ďurech
13
P í s m e n ov á
k r í ž ov k a
pozemku alebo priestoru – alergické
prejavy – symbol múdrosti – vykrádač
pokladníc. – H. Jednotka množstva
informácie – druh duba – tým smerom –
organická zlúčenina – dozorca z radov
väzňov – mámenie – anglický určitý
člen. – I. Značka strešnej krytiny – kocka
(lat.) – meno Margity – krvná skupina
– nemecké ženské meno – aromatický
nápoj – horúčava, úpek (básn.) – J. V
hudbe: soprán, spev – spôsob správania
– raž s drobným zrnom – podpis ručiteľa
na zmenke – bič, korbáč (národ.). – K.
Otec, (hovor.) – opuchlina, po česky –
zn. mobilných telefónov – druh borovice
– sochy z Veľkonočného ostrova – kráľ,
po latinsky.
Slávny anglický spisovateľ George
Bernard Shaw raz stretol veľmi tučného
človeka.
Ten si chudorľavého Shawa zbežne
prezrel a povedal:
„Vyzeráte tak, akoby v Anglicku bol
hladomor.“
„A keď sa tak pozerám na vás,
usudzujem, že ten ... (tajnička).“ odvetil
Shaw.
VODOROVNE: A. Navigátor (skr.) –
mechanické počítadlo – inými slovami –
dosiahni zisk – rub, protiklad – ošetrenie
člena rodiny (skr.). – B. Priraďovacia
spojka – Zolov román – horľavá bojová
látka – ukážková verzia – opracované
kusy dreva. – C. 12 mesiacov –
slonovina – autor epických diel – arzén
(zn.) – tep – značka nemeckých áut
– poľná olejnatá plodina. – D. Plášť
beduínov – spletené vlasy, vrkoč (nár.)
– rumunské mesto – vytýčená trasa
– zoskupenie troch kariet – šípový jed –
zvyšok po ohni. – E. Obsaď – ochranná
vrstva – okrasný poloker – prezývka
Ivana Vojteka – husté mazivo. – F.
Tajnička. – G. Daj do poriadku – výmera
1
2
3
4
5
6
7
ZVISLE: 1. V tom istom momente
– náustok, nátrubok. – 2. Hliníková
fólia – dodávka (odb.). – 3. Dĺžka
života – odroda, po nemecky – osobné
zámeno. – 4. Súhrn všetkých písmen
– rímsky politik. – 5. Vodný hlodavec
s cennou kožušinou – americká
mačkovitá šelma. – 6. Egyptský boh
pohrebísk – starká (zastar.) – odroda
pšenice. – 7. Pohrebná hostina – potrat
8
(lek.) – skr. štátu Arkansas. – 8. Meno
speváčky Langerovej – 40. prezident
USA (Ronald). – 9. Chytil – semeno na
sadenie. – 10. Riečny delfín – Antarktída
(kód) – odborník v etike. – 11. Čln na
Rýne – drobný odpad – druh palmy.
– 12. Nevyžiadaná pošta – chemická
predpona – liptovská priehrada. – 13.
Znovu – časť noža – egyptský posvätný
vták. – 14. Alpský škriatok – model
automobilu Škoda – otec (dets.). – 15.
Smútok (bás.) – kryha, po česky – časť
stebla obilnín. – 16. Uletí – slovenský
cyklista. – 17. Český básnik (Petr) –
severomoravské mesto. – 18. Značka
namáčacieho pracieho prášku – smutne,
nostalgicky – kde. – 19. Pravoslávni
kňazi – postava z Dietlovho TV seriálu
– nie veľa. – 20. Začiatočníci – menší
čierny vták. – 21. Koleso (nár. hov.) –
Starogermáni. – 22. Osem, po česky
– vlnárska tkanina – značka čistiaceho
prostriedku. – 23. Štikútalo – otáľalo. –
24. Kriky, ryk (expr.) – oddych.
Pomôcky: Abart, aki,
amarak, atia, IKO.
Autor: Milan Zemčák
9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
D o p l ň ova č k a
Ludwig van Beethoven: „Láska si
nárokuje na všetko a ...“
1. Stebielko. – 2. Druh údeniny. – 3. Zábava,
psina. – 4. Slovenský futbalista (Marek). – 5.
Súrodenec. – 6. Český zabávač (Luděk). – 7.
Kostrnka. – 8. Starogrécky mestský štát. – 9.
Informácia. – 10. Hazardná zmluva. – 11.
Osamelosť.
Autor: reD
14
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
S S S S S S S S S S S
A A A A A A A A A A A
HÁDANKÁRSKA PASOVAČKA III. roč. 11. kolo
Či sa nám to páči alebo nie, vonku sa kormidla
ujala jeseň. A to znamená, že naša súťaž sa pomaly
blíži k svojmu záveru. Ak sa však pozrieme na tabuľku
vidíme, že na jej čele je ešte stále veľa adeptov na
víťazstvo. Na jednej strane som rád, že s nami súťaží
tak veľa kvalitných riešiteľov, na druhej ma však
asi čaká záverečné žrebovanie víťaza. A to je vždy
nevďačná úloha, pretože podľa výsledkov zvíťaziť by
mali všetci.
Aj teraz vás upozorňujeme na známu
webovú stránku www.chytrak.estranky.sk, rubriku
PASOVAČKA, príspevok CHYBOVNÍK. Ak sa
v aktuálnom čísle vyskytla nejaká chyba, tu
nájdete upozornenie na ňu. Taktiež vás prosíme
o oznámenie vami zistenej chyby. Súčasne
vyhovujeme vašim návrhom a v Chybovníku budú
uverejnené zväčšené kreslené hádanky z čísla.
Správne riešenia 9. kola
1. Pasažiera torzo pastora zožiera 2. Úzky
rakúsky rak 3. Pláva chlapák, syn umelec - v
Alpách lapá kuny smelec 4. Óda, noc hviezd,
Ena – o Dánoch vie Zdena 5. Zaspia tíško zas
piati Škóti 6. Brahms, višne, Niva – Brahma, Višnu,
Šiva 7. Hrada, mušt, vrták – hrá dámu štvrták 8.
Maše, štramák, cenovky – má sestra mäkčeňovky
9. Rus, Ind a Ír - rodina súri ordináriusa 10.
Stockholm, horal – Stoch kolmo hral 11. Mandát,
ara – nímanda táranie 12. Skok, Kirk /Douglas/,
Keke /Rosberg/ – soirée 13. Čaj i boritaš, vôl, veká
– šaty robia človeka 14. Raz astra, lasá – námraza
stratila sa 15. Boleráz – Bolerá zdobí Ela 16. Man,
o hore čítam, aktér, karma – mnoho rečí amatérka
má 17. Mladica, riad, sila – hmla DiCapria desila
18. Prejta, deva Rómka tára, metál – prejde varom
karamel 19. Ervín, amatér – červíka máte 20.
Boss draží medovicu – postrážime, Edo, viku
Autori hádaniek 9. kola: Baroš 9 – Baťalík 3 –Beňo
12 – Bohuš 10, 18 – Čižmár 20 – Hronský 11 –
Hruška 14, 15 – Kušnír 2, 8 – Lančarič 5, 7, 17 –
Páleník 19 – Rias 4, 13, 16 – Samec 1, 6
Poradie po 9. kole: 180 ALÍK, Čačko, Gonda,
Hájiček, Hýroš, Lacko, LEŠMIŠ, Petrák, Struňák,
Svojsíková, Varšaník, Vojník, Zaťko, 179 Krsak,
Paďour, 178 AJJA, 177 LUSKÁČIK, 170 Hladíkovci,
168 FILIP, Hecklová, 165 Magna, 164 Mrázik, 160
Bruňanský, 159 Likavčan, 151 Hežely, Michalko,
150 Cienik, 149 Galbavý, Piaček, Vychovalý, 148
Schvarz, 138 Papcún, 137 Babinský, 135 Snopek,
124 Srok, 129 Dembovská, 120 Hnáth, Pavlík,
Roemer, 114 Ďurech, 113 Oravec, 103 Hrivňák, 89
Mistríková, 87 Chylová, 79 Rigdová, 78 Pokorný,
77 Jantoš, 74 PETER, 73 VIDIEČAN 71 Sticzay, 62
Bútora, 1 Taliga
1. ZLÚČENKA
Hra a s ňou aj okruh,
okruh ako vajíčko.
A čo robil môj druh?
Obal chránil máličko.
Riešenia tohto kola posielajte
do 30. novembra 2014 a to buď na adresu
Ján Čižmár, Hriadky 297, 976 33 PONIKY
alebo e-mailom na
[email protected]
Tie však radšej posielajte ako prílohu!
2. PRIDÁVAČKA
11. PREŠMYČKA
Určili mi z Brusselu
sektor kupé, dokelu.
Sulík sa ma zastane,
aj keď len tak, na hrane.
12. ZLUČOVAČKA
Uhoľ sprava, skicár zľava,
nástroju muž tvary dával.
3. VÝMENKA
U susedov hory
nad nížinou pnú sa,
požiadavky oni na športovcov kladú.
Ponúkol muž jedlo
cudzincovi z USA,
nakŕmil tiež jeho kamarátku mladú.
4. ZÁHADNÝ NÁPIS
Chcela krátko prehovoriť
namrzená žena Bára.
S oslovinou voz sa borí,
zaujal si ňou barbara.
5. RÁČIK skup.
Opica s jeleňom navdali muža,
tomu sa v Ázii splnila túžba.
6. ZLÚČENKA
Holubí šat sídla špiní,
plodina je vždy od hliny.
A krajiny – to sú fakty –
ničia podlej junty akty.
Naša starosť – celkom iná –
dostať špinu z kapcov syna.
Roky dral ich v nepohode,
čistíme ich v mäkkej vode.
7. MIESTENKA
Kov je známy, a čo hŕby?
tenista sa k stolu hrbí.
Hoci športu nedal vale,
dobré moky žiada stále.
8. PRESUNKA
Svoje znaky vladár drží.
Starca náter na nádrži
deva čistí dávkou zmesi,
barbar nápoj svoj skryl kdesi.
9. PRIVLASTŇOVAČKA
Remeslá máš dve a biediš,
iná úloha ti sedí.
Hádankárka mlčanlivo
očakáva muža v sivom.
10. PRENIKAČKA
Preteky má herec rád,
a zvieratká kamarát.
Zmizlo jedlo z platne,
čo mi je to platné?
Kape zima desná –
príchod hlási vesna.
13. ZÁMENKA réb.
Pes tu šteká ako divý,
smrad ten robí s nosom divy.
Pozornosť však stále budí,
žitie u nás istých ľudí.
14. PRESUNKA
Štát, zástupka, plné sály hádankári problém mali ten, čo zložil hymnu chodil
v spodkoch iba po poschodí!
15. CITOSLOVKA
Čochvíľa sadom smeruje
pátrač k ruskej rieke.
Po kupeli v nej stepuje
zabalený v deke.
16. OBMENKA
Príma hudba, jazz i country
v Amerike ľuďom patrí.
Tam, kde národ šansón spieva,
smerom z mesta kráča deva.
17. ZÁMENKA
Futbalista nalieva mok.
Cudzinci ho cítia cestou,
nemajú však na mok nárok.
Za morom ma láka mesto.
18. YPSILONOVKA
Malá zmena – ústa bez úsmevu,
tie nekrášlia chlapca, ale ani devu.
Chlapča vzácnu tekutinu nesie,
v hrozne suchej časti sveta dnes je.
19. CHYBOVKA
Nevidno za noci brlohy zverinca Aladár novinu odložil pre Vinca.
Čongále krivé má, ale sa netrápi,
s úsmevom překoná životné etapy.
20. VSUVKA
Päť rýb bola pre zbojníka
odmena až premilá.
Tak sa mi zdá, že Eržika
zbytočne ho hrešila.
Vyžrebovanou riešiteľkou 9. kola,
ktorej pošleme 10 € je
E. Dembovská z Trenčína
15
Písmenová krížovka s poprehadzovanou legendou
„Keď spolu chodili, obaja boli v
siedmom nebi. Dnes . . . “
Akademické centrum osobnostního
rozvoje, skratka (4) – zlučoval (6) –
povzdych (4) – orientálne mužské meno
(3) – palma areková (5) – zbierka máp
(5) – abvolt (2) – prístroj na meranie
napätia prúdu (6) – valaška (5) – nespí
(4) – metropola Švajčiarska (4) – blato,
po česky (5) – slovinské jazero (4)
– plavovlasý (5) – bróm (2) – koláč
z kysnutého cesta (5) – ďateľ, po
česky (5) – meno Ericha (3) – rieka vo
Venezuele (4) – živia (6) – mongolská
rieka (4) – ináč (4) – ruská predložka
(2) – sídlo v Mali (4) – poľský satirik (3)
– pohyb vzduchom (3) – druh básnickej
ozdoby (7) – megapond (2) – nepripravuj
jedlo (5) – nanotesla (2) – trhal plody (6)
– nezištne (7) – nepodľahnem (6) – čistil
od prachu (6) – hriadeľ (2) – väčší snop
(4) – oxid olovnatý (3) – vznášam sa na
vode (6) – vodivá plocha kondenzátora
(5) – vzájomný vzťah (5) – kompa (7) –
zaslinená (7) – hlas hada (2) – stolička
s operadlom (6) – staršia nemecká
značka automobilov (7) – popevok (7)
S T
T
O
P
A
R
O
C
P
R
B
A
B
Ú
A
A S
– uspokojuje (5) – uchytil (6) – včelíny
(3) – kód USA (2) – násyp (3) – vzala
do zajatia (6) – polieval (8) – znova (3)
– vysieval (8) – zaplnil stavbami (8) –
slabé prúdenie vzduchu (5) – vydriduch
(7).
Pomôcky: Chama, Ider.
Autor: STAVBA
k rí ž o v k A
hromada
1
ženské zápasnícka
meno 24.5. žinenka
citoslovce
radosti
dookola
meno Kvetoslava
mäkká
hudobná
tónina
mozoľ
tkanina na
vyšívanie
hádzal,
vrhal
modifikácia kyslíka
(O3)
postava z
Nezvalovho diela
kód Libanonu
zložilo z
hlavy
Majstrovstvá sveta
(skr.)
hazard
2
stupnica
(hud.)
deň v
týždni
túžba po bohatstve (expr.)
starogermán
správa,
oznam
a podobne
(skr.)
solmizačná
slabika
ozruta
banská
bývalý
výbušnina
slovenský energetická
hokejista spoločnosť
oblok
euroázijský
pastier
amerícium
(zn.)
taliansky
prozaik
(Carlo)
odlišní
Svetový
pohár
ribonkuleová kyselina
Slov. rádiologická spoločnosť
tlupa
divých
zvierat
udieraj
3
meno
spisovateľa
Jiráska
Pomôcky: Levi
16
spisy, po
česky
Foto - FOTOLIAAutor: DD
k rí ž o v k A
Americký spisovateľ William Faulkner, držiteľ
Nobelovej ceny za literatúru, bol notorický
domased. Len máločo ho vytiahlo z jeho
obľúbeného Oxfordu. Keď ho prezident John F.
Kennedy pozval do Bieleho domu na slávnostný
obed, staručký Faulkner zareagoval svojsky:
„V mojem veku už nemôžem cestovať ... (dokončenie je v tajničke).“
Občianska
konzervatívna
strana
1
kolónie
bohoslužobná
čaša
veľká plocha slanej
vody
odstraňuj
pavučiny
tu máš
americký
seriálový
detektív
ante
Meridiem
(predpoludním)
priateľ
Fatimy
svetadiel
zosilnený
súhlas
povaha
japonský
premiér
najvyššia
karta
francúzske
sídlo
lekárska
komisia
vyhŕňali
neprístupná časť
chrámového areálu
miesto v
záhrade na
pestovanie
kvetín
iba, po
česky
otesané
brvno
konzervuje
dymom
zrak, po
anglicky
mesto v
Rusku
sála, po
nemecky
vdýchnutie
rímske
číslo 2
strýko
rieka na sodík (zn.)
Slovensku podbradok
chytal
biblické
mužské
meno
nedostaok
jedla
mužské
meno
ruského
pôvodu
plochá
morská
ryba
hemisféra
plochý
úkryt
strelca
jedovatá
zložka
tabaku
usadenina
roztoku
jednoduchá taška
bylina s
drobnými
žltými
kvetmi
obrobená
pôda
maďarský
lekár
a podobne
(skr.)
stúpaním
udupával
cicavec z
pralesa
kujný nerast
postava
z diela A.
Gajdara
popevok
veľká
drevená
nádoba
klepanie
ovládaj,
poznaj
guľovitá
baktéria
odoborník
v logike
lovkyňa
perál
predložka
potreba
hokejistu
lumensekunda
(zn.)
medzinárodné
združenie
hotelov
uvažovala
(kniž.)
jednotka
dedičnosti
sklená
rúrka na
kvapaliny
3
čln na
Rýne
výzva
meno Anny
športový
klub (skr.)
nuž (nár.)
tlačová
agentúra
USA
opera
Julesa
Masseneta
zariadenie na
mletie obilia
plošné
miery
písmeno gréckej abecedy
ostrov, po
chorvátsky
2
krmivo
4
iránskošvédsky
spevák
predložka
Pomôcky: abaton, AIH, Anos, Arash, vision.
Autor: DD
17
Va r i a n t y
s u d o k u
Súčtové sudoku
13
13
dvojíc
512
3
12
5
Do mriežky vložte
10
12 10 12 10
84
8
6
číslice 1 až 9 tak, aby
6
14
14
sa všetky nachádzali
v každom riadku,
8
8
stĺpci a v hrubo orá12
512
5
movaných vnútorných
11 17 11 17
12
1512
3x3 štvorcoch práve 12
15
17
17
9
raz. Čísla v mriežke
udávajú súčet dvojice
10
10
čísel v susedných po912
12
9
12
líčkach pri zadanom
14
8
14 8
10
815
15
8
15
čísle.
3
10
8
3
8
10
17
8
17
9
12
1012
10
125
12
13
8
12
5
9
3
12
16 10
15
16
15
15
14
8
314
11
11
11
14
11
11
11
17
7
13 3
7
9
96
3
8
1112
6
12
15
8
14
8
7
15
8
7
8
Náročnosť:
3/5
Náročnosť:
3/5
Súčtové šípkové
sudoku
Súčtové
sudoku
dvojíc
7 Súčtové
7
sudoku
Do mriežky vložte
2 2
číslice 1 až 9 tak, aby
sa všetky nachádzali
9 9
v každom riadku,
2 2
stĺpci a v hrubo orámovaných vnútorných
8 8
3x3 štvorcoch práve
raz. Číslo v krúžku je
1 1
súčtom všetkých čísel
5 5
pozdĺž šípky, ktorá z
neho vychádza. Pozor,
čísla v jednom súčte
sa môžu opakovať.
dvojíc
6
1 1
6 6
4 4
5 5
8 8
3 3
2 2
5
6
7
8
2
8
5
9 9
7
6 6 1 1
8
8
7
7
4
4
8 8 5 5
8 8
6 6
1
2
1
13 13 14 14
18 18 16 16
12 12 19 19
16
22 22
12 11 14 14
13 13 18 18
24 24 12 11
23 23
8 8
14
18
11 11
14 14
10 10
18 18
16 16
13 13
19 19
19 19
20 20
19 19
15 15
7 7
9
10
9 9
3 3
8 8
5 5
2 2
17 17
13 13
14 14 18 18
11 11 18 18
17 17 19 19
15 15
20 20 6
9
6
9 17 17 17 9
16 16
9
Autor: Ivana Štiptová
18
17
8
14
14
11
4
4
13
13
9
7
7
8
Náročnosť:
2/5
Náročnosť:
2/5
Súčtové obvodové
sudoku
16
Do mriežky vložte
číslice 1 až 9 tak, aby
sa všetky nachádzali
14
v každom riadku,
stĺpci a v hrubo orá18
movaných vnútorných
3x3 štvorcoch práve
raz. Čísla po obvode
9
predstavujú súčet
prvých troch čísel z 10
daného smeru.
3
4
10
10
10
k rí ž o v k A
„Krúžok na kľúče je starý vynález, ...“
bývalý
nezavesila rumunský
futbalista
vtáčia
chrípka
(skr.)
hniezdo,
po anglicky
starší český sánkar
hviezda v súhvezdí Eridanus
predpona
(proti)
ohybné
slovo
rumunské
mesto
Strana obč.
porozumenia (skr.)
1
náegyptský črevný
klystír
boh Slnka lev,(lek.)
krídlo
budovy
české
mužské
meno (aj
Otomar)
rajčina, po
anglicky
moderný
(hov.)
valuta
(skr.)
mesiac
Jupitera
1/2 dl
kód Islandu
stĺp, po
česky
výsledok
rovnice
lazníkov
ako (bás.)
český herec
(Vít)
orol, po
nemecky
poolizuj
somár
sloha, po
česky
francúzska
rieka
EČV okr.
Kežmarok
osobné
zámeno
ťažký kov
japonské
sídlo
hroznová
šťava
odísť, po
anglicky
popevok
skôr
močiarna
rastlina
poklepkám
Adela
(dom.)
prezývka
amerického vojaka
krytý
výklenok
obidvaja
skrátka,
teda
tam
snoril
smelosť
Ruská
kozm.
agentúra
skratka
skratky
artikel
(skr.)
balkánska
polievka
privádzajú
na svet
radón (zn.)
Slovenské
národné
divadlo
Izidora
(dom.)
veľké krajce chleba
spodný
stupeň
strednej
jury
4
vresovec
polyetylén
(skr.)
mydlo, po
anglicky
staroarménske mesto
Anna
(dom.)
ruténium
(zn.)
3
rozčaroval
javory
(bot.)
jed
rímske
číslo 999
silno tieklo
Erika
(dom.)
japonská
lovkyňa
značka cigár
statní junáci
(bás.)
takmer
ktorý
(hov.)
2
mláďa
kravy
otec, apa
ženské
meno
anno
Domini
prasací
mor (ľud.)
skratka na
recepte
drevené
lavice na
spanie
jazdením
opotrebujú
náuka
Pomôcky: Aalen, Akiho, Ene, enema, leave, Resl.
ampérzávit
(zn.)
otáčavá
časť voza
(odb.)
Foto - FOTOLIA
Autor: Mrcko
19
otec
(dom.)
príbeh
80 kusov v
Dánsku
trúba
meno Langerovej
určiť, po
anglicky
pooceľovalo
odobralo
oraním
samop
2/2
2/6
2/1
recept
(zastar.)
biograf
ojoj, ojój
Rodinka si na vysokohorskej túre robí krátku prestávku a
kochá sa očarujúcou panorámou, ktorá doslova vyráža dych.
Vtom sa manžel nebezpečne nakloní zo skalného výčnelku.
Manželka naň okamžite volá: „Karol, neriskuj! Veď môžeš
padnúť do priepasti!… (dokončenie je v tajničke č. 1).“
ponoria
1/1
dvorana
(zast.)
akže
druh
kukučky
nech, po
česky
Access to
Information
and Privacy
treba
rod bodliakov
dravý vták krútňava amerícium
(zn.)
značka
kozmetiky
rozpr.
princezná
vlastnou
rukou
(skr.)
zoberie
preverím
francúzsky
sochár
kosák
(knižne)
planétka
melodická
Ac. of Man.
(skr.)
hranica
(med.)
šedivník
stavajú sa
na odpor
hrôzovláda
obor
prehra
šachu
2/4
ošatil
žralok, po
rusky
rakúske
mesto
tropický
jašter
mexické
jazero
rozdiel
tlakov
plynov
stánok
máličko
gruzínsky
národný
hrdina
999 (rím.)
nerast s
obsahom
vanádu
rozprestri
inkasný
príkaz
obyvateľ severu Afriky
upravuje
zdravotne
nevyhovujúci priestor
talianske
mesto
bývalá VHJ
mura
čistila
praním
autom. vyrov.
citlivosti
cukrový ro
po česk
konzerv.
prostriedok
Croatian M
Channe
prízvuk
vlk z Knihy
džunglí
rúbanisko,
po česky
vsal
pookriala
sídlo v
Bangladéši
utráp
1/3
1/2
americký
herec
(Richard)
farebný
papagáj
jeden z Vlkolinských
pásovec
terbium
(zn.)
pridá
oklamala
značka
kvapiek
do očí
Pomôcky: Ámla, Ninalaid, Ogako, Sommerová, Ťin, Uls, Vitarol.
summ
neprie
pustn
hornin
rúbeme
podnikový
výbor
hubil,
zabíjal
20
škôlka
(zast.)
ukrajinské
mesto
japonský
tiger
vŕzgla
cestovať
lovkyňa
perál
katalóg,
po česky
zbi
Foto - FOTOLIA
Achieve
Financial
Independen- ruská rieka
ce Group
oceľovalo
tamtá
8. trieda
gymnázia
morská
ryba
mužské
meno
indická
jednotka
hmotnosti
kvok
náplň
samopal
2/2
2/6
vyrábal
tkaním
Prešov
(EČV)
deliteľná
dvoma
patriaci
Radkovi
blúdiť, po
angl.
dokončenie skoku
alkoholický nápoj
úhor, po
nemecky
Audio
Video
Bridging
vrtoch
Chlapi sa rozprávajú, aký je ideálny vek dieťaťa. „Ja si myslím,
že najideálnejšie je, keď má dieťa desať rokov,“ hovorí Jano.
„Prečo si to myslíš?“ „No, je už priveľké na to, aby celú noc
revalo, primalé, aby sa... (dokončenie Janovej odpovede je
v tajničke č. 2).“
kazeínové sekaním
vlákno
dookola
vyrábané z odstrániť
mlieka
metropola
Nórska
zbor, po
česky
anétka
lodická
umelý
násyp
2/3
vydával
krik
pozývali
fajčiť
(slang.)
kva, kvák
orol, po
nemecky
Egypt
(kód)
obor
prehra v
šachu
Klub lyžiarov (skr.)
vavrín
(bás.)
čínske
mesto
klamstvá
česká
dokumentaristka
2/5
šumivé
víno
znečistený
vzduch
estónsky
ostrov
vták podobný
bocianovi
výrobné
číslo (skr.)
vŕtanie
zrušenie
zmluvy
blízko, po
anglicky
slovenská
obec
určia
skonanie
článok
st. značka
tuku na
pečenie
cukrový roztok,
po česky
Croatian Music
Channel
túžil
patrón, po
anglicky
lyžiarsky
pozdrav
konzeruje
sa dymom
payment
(angl. skr.)
kolónia
Orbital
Analysis
Engineer
páľava
únava
omám
Žiar nad Hronom (EČV)
vyhynutý
kočovník
1/3
n z Vlkonských
summit
nepriepustná
hornina
opáral
nono
vodca Argonautov
zlučovali
(odb.)
odieralo
získavať
športovcov
Autor: Leviatan
21
P í sme n ov á
Jan Sobotka: „Stará
láska nehrdzavie...“
kr í ž ovka
1
2
3
4
5
6
7
8
9 10 11 12 13 14 15 16
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
Vodorovne: A. Lepidlo
– lesklý náter – palica. –
B. Ostrá výmena názorov
– kráľ škriatkov (Sen
noci svätojánskej). – C.
Ucelené časti väčšieho
napísaného textu – lovec
v prérii – trhlina. – D.
Model automobilu Seat
– sladkovodná ryba –
rímsky krutovládca. – E.
Lúpil – hydrolokátor. – F.
Tajnička. – G. Nesúlad
(kniž.) – príslušníci
starého národa. – H.
Listnatý strom – starší
český hokejista (Robert)
– ešte raz, odznova. – I.
Čln na Rýne – ohýbajte
– leptavý kamienok na
odstraňovanie bradavíc
(med.). – J. Zastavil sa
– nevzdelanec (pejor.). – K. Očistom –
vrcholec sťažňa – ženské meno.
Zvisle: 1. Výzva k tichu – titul
vládcu Inkov. – 2. Druh číselnej
lotérie – bieloruská automobilka. – 3.
Izraelské aerolínie – slávny francúzsky
kameraman. – 4. Rozprávková postava
– zvratné zámeno. – 5. Mužské meno
(8.6.) – vzťažné zámeno. – 6. Čínske
13. Značka prvku erbium – žurnalisti.
– 14. Časti nôh – opadané ovocie.
– 15. Anglické ženské meno Nory
– previnenie. – 16. Šíra vodná pláň –
stupeň vrchného neogénu, astién.
mužské meno – pás ku kimonu –
veľký morský hlavonožec. – 7. Obraz
nahého tela – oblialo horúcou vodou.
– 8. Bulharský spisovateľ (Ljubov).
– 9. Červený nerast, vodnatý síran
železa. – 10. Príslušník strednej vrstvy
v starovekom Ríme – vlastné ja.– 11.
Ale, po nemecky – nie, po francúzsky
– značka prvku neptúnium. – 12. Čisti
bielizeň – zaujímalo sedaciu polohu. –
Pomôcky: Alekan, Karavelov,
lápis.
Autor: Tibor Várnagy
O S E M S M E ROV K A
Mark Twain: Tajnička je pokračovaním hesla UMENIE ... (tvorí ju 32 písmen).
ARKÁDA
–
BAHNO
– BARAK – BARAN
– BAVLNA – BELICA
– CIEVKA – ČAPICA
– DEKÁDA – DELIKT
– DIELEC – DIERA –
DOLKA – HORNINA –
HOSTINA – HRAZDA –
KANDIDÁTKA – KAPSA
– KEČKA – KEFKA –
KLADKA – KOKARDA –
KOKOS – KORENIČKA
– KRÁSA – KREDENC
– KUVIK – MRKVA –
NÁLADA
–
NOTÁR
– OPONA – OSADA
– OSOBA – PATRIOT
– PILOT – PIONIER –
PLATINA – POKLAD –
POSTUP – PREDMESTIE
– PREMIÉR – PROSO
– SAMOTKA – SLINA –
STOPKA – STOTNÍK –
SUDCA – TENIS – ÚSTAV
– ZHODA
Autor: M. Ďurech
22
S
A
M
O
T
K
A
N
C
A
P
P
B
A
R
C
E
N
A
O
R
B
E
L
I
C
A
D
K
N
A
D
O
H
Z
K
Á
I
L
H
L
O
R
P
S
V
S
I
A
U
O
A
N
O
T
I
E
A
O
K
A
I
A
S
O
T
L
V
S
A
B
O
S
O
Á
I
R
T
R
N
O
K
A
P
O
S
T
U
P
P
E
O
N
Č
D
É
Í
N
N
Č
N
O
T
I
P
V
K
M
D
O
L
K
A
T
D
A
I
I
I
N
N
V
A
A
D
Á
K
E
D
N
I
E
K
M
D
E
A
E
N
T
A
Í
K
T
E
O
T
H
O
L
C
F
E
M
N
D
R
E
A
M
K
A
R
A
B
S
R
V
D
I
E
R
A
C
A
Ž
R
L
Č
A
P
I
C
A
E
A
K
Č
E
K
P
D
A
L
K
O
P
O
S
O
R
P
B
Z
D
Z
V
A
T
A
S
Á
R
K
A
T
T
Č
A
D
R
A
K
O
K
N
D
N
E
M
Ú
S
T
A
V
E
A
K
D
A
L
K
K RÍ Ž OV K A
Aj desaťposchodový ... (dokončenie aforizmu Stana Radiča tvorí tajničku).
rituál
1
popevok
písmeno X
(fonet.)
sto rokov
stará
talianske
sídlo
zločinecká
banda
nemecký
futbalista,
víťaz MS
(Jérôme)
vatrička
2
duševné
šoky
vie, po
česky
cudzia
zmenka
aljašské
sídlo
oriadila
bohatý
boržoázny
statkár
mesto v
Austrálii
súborový
formát
horolezecký schodík
rímske
číslo 2
vytýčená
trasa
predpona s
významom
tlak
riedka
tkanina
rozpočet, po
nemecky
Krížovka o 50 €
jednotka
penicilínu
rezací
nástroj
možno
staroveké
mesto pri
Eufrate
kontinent
český herec
Lalangov
katalóg
pravoslávny kláštor
meridián
(skr.)
členský
mohutný štát USA
africký
vyhynutá
strom kočovníčka
čistidlo na
vane
meno
modelky
Campbell
osobné
zámeno
patriaci
uniatovi
trháš
upaľovala
astién
Lišiak
KUPÓN
NOVEMBER 50 €
4
hostina, po
rusky
registračné
miesto
(skr.)
plúžiť
novinár,
spravodajca
sodík (zn.)
nanovo
hovorový
súhlas
kôrovec,
po česky

Riešenia tejto krížovky posielajte do
taliansky vyrúbila
25. 11. 2014. Zaslať stačí tmavšie
metematik
daň
podfarbenú časť tajničky. K riešeniu
tatranský
nezabudnite priložiť súťažný kupón.
štít
Sumou 50 € odmeníme jedného
Race of the
day (skr.)
výhercu.
zdochlina, po
nemecky
mužské
meno (5.12.)
osirelo
švajčiarske
kúpele
Kentucky
(skr.)
korisť
španielsky
praobyvateľ
súkal
veslá, po
anglicky
povala
(nár.)
pásmo v
Palestíne
MOL Rumunska
cicavec z
pralesa
zelenina
podobná
karfiolu
Pomôcky: Daru, etat, Ilnik, pir, Severi. holandský
syr s malými okami
samec kozy
predložka
ostrovan
anno Domini (skr.)
3
najvyšší
babylonský
boh
Verdiho
opera
vystav
účinkom
pary
detský
pozdrav
Autor: Mrcko
23
K R Í Ž OV K A
ruská rieka
1
ovanul
presýtený
roztok
sacharózy
nech, po
česky
mláďa
sliepky
slovenská
banka
územia,
oblasti
2
jestvuješ
odhadom
kvalitné
uhlie
anno Domini (pred
Kristom)
údermi
spracúvať
kov
zbav
vlhkosti
štvrťrok
predložka
značka
stuženého
tuku
hlinený
krčah
meno Anny
ghanské
mesto
rival
rímsky
pozdrav
básnická
stopa
krutovládca
obec v
okrese Nové
Zámky
vyzvedač
prostred-níctvom
divá,
neštepená
iniciály
herečky
Jamnickej
nenasýtený
uhľovodík
v, vo (lek.)
staršia
značka
počítačov
obnovia
nákupná
cena (Einkaufpreis,
nem. skr.)
citoslovce
nesúhlasu
jedovatá
bylina
fúkalo
severské
zviera
hnusiť sa, po
nemecky
značka
francúzskej
kozmetiky
v tej chvíli
previnenie
lievikovitý
sopečný
kráter
Šťastie sa skladá zo slušného
bankového konta, ...
rímske
číslo 995
fáza mesiaca
mierny
vietor
R
v poriadku
(hovor.)
meno
speváčky
Csákovej
osobné
zámeno
meno
egyptského
prezidenta
Sadata
Pomôcky: Abin, Anos, ekeln, kandis.
Foto - FOTOLIA
KRÍŽOVKÁRSKY PÄŤBOJ VII
Prinášame vám druhú z pätice
súťažných krížoviek.
Po každom z kôl vyžrebujeme
jedného súťažiaceho, ktorý získa
finančnú odmenu 12 €. Po piatich
kolách vyhodnotíme súťažiacich,
ktorí sa zúčastnia všetkých piatich
kôl. Riešiteľ s najmenším počtom
stratových bodov získa finančnú
odmenu 25 €. Pokiaľ bude takýchto
riešiteľov viac, vyžrebujeme jedného
z nich. Pokiaľ neodošlete riešenia
všetkých piatich krížoviek, tak už
24
sídlo vo
Francúzsku
manželská
zrada
Zjednotená
arabská
republika
burina
3
lodenica
–
Autor: DD
2. KOLO
nemôžete zabojovať o celkovú
prémiu, avšak stále súťažíte o výhru
v danom kole.
Vylúštenie prvej krížovky
zasielajte do 10. decembra 2014
(vyhodnotenie bude v januárovom
čísle), a to buď v písomnej forme
(prepísanú na štvorčekový papier
či prefotenú z časopisu) na adresu
redakcie, alebo v elektronickej
forme na novú mailovú adresu
[email protected] Táto adresa
je určená špeciálne pre účely
Krížovkárskeho päťboja a preto
Vás prosíme, aby ste svoje riešenia
nemiešali s riešeniami iných
krížoviek, ktoré môžete aj naďalej
odosielať na pôvodnú adresu
([email protected]). V prípade, že sa
rozhodnete pre elektronickú formu,
môžete riešenie oskenovať, odfotiť,
poslať v pdf-formáte alebo prepísať
do excelovského dokumentu.
Prajeme vám veľa úspechov pri
riešení.
Krížovkársky päťboj VII
Členená dokresľovka
Priezvisko autora citátu je skryté
(5).
Vodorovne: A. Popredný –
nezavýjali – stena z kolov – opantaj
– cudzie ženské meno – ruský
ilustrátor – plavý kôň – pridaj. –
B. Prvá časť tajničky – slovo
so zlepšujúcim významom. – C.
Úhľadný, po anglicky – typ áut
značky Nissan – invektíva – meno
speváčky Fitzgeraldovej – šípy –
starší český komik – obrat pri tanci
– časť zemskej kôry – bizmutová
ruda – flavedo. – D. Sliepka – draslo
– španielska herečka (Penélope)
– vojenská plachtová loď zo 16.
storočia – rykoty – čongáľ – obilnina
– starší český husľový virtuóz. – E.
Rarášok – jeden zo základných
smerov budhizmu – lapaji – výplň
– meno futbalistu Čecha – Sašo –
semená júvie urastenej. – F. Surové
kože – prežije istý čas – tropický
ker, maniok – bratstvo – košický
primátor – háj, po nemecky –
rapeľ, po česky – žeravá hmota
sopečného pôvodu. – G. Osnova
– obec pri Rožňave – druhá časť
tajničky – odsávač – disk, po
anglicky. – H. Skaza – mrzák –
náuka o kazateľstve – americký
herec (Mickey) – spoločenstvá
hmyzu – revolver – pivo, po
nemecky – vyčerpaj, utráp. – I.
Inde – titul fašistického vodcu –
uzol, po anglicky – Verdiho opera
1
2
3
4
5
6
7
8
–
2. kolo
– hlavné mesto Maldív – zlosť,
po anglicky – staroveký štát pri
rieke Tigris – pochabí muži. – J.
Slávnostná miestnosť – polostrov
v Severnom ľadovom oceáne –
drobný motýľ – japonské plemeno
psa – severoamerický štát (v
origináli) – krívajúca krava – značka
stavebných tvárnic – kosoštvorec.
– K. Prestížny americký magazín –
pozdrav na rozlúčku – tretia časť
tajničky. – L. Rastlina z čeľade
áronovitých – roztúžený – piesne
z opery – šatón – gazdovské
usadlosti – bulharská dedina so
sochou jazdca vytesanou do skaly
– okul.
Zvisle: 1. Preceňovanie
praxe na úkor teórie – odbor na
výskum kozmických letov. – 2.
Nároky – solúnsky futbalový klub
– hniezdo, po anglicky – meno
skladateľa Chačaturjana – tenká
doštička. – 3. Nechal – zlodej.
– 4. Publikujeme – želali si. – 5.
Písmeno – domáce meno Viery. – 6.
Pamätihodný predmet – prejavuje
obdiv – obnažene – česká atómová
elektráreň. – 7. Stitchova kamarátka
– myslená čiara na povrchu Zeme
– predaj, po anglicky – elementárna
fibrila celulózy v bunke – učiteľ
Josefa Myslbeka. – 8. Balkánska
rieka – ostrov vo Veľkých Sundách –
pasienky. – 9. Lesný párnokopytník
– čierna, po srbsky – otecko –
uctievač modiel. – 10. Potlesk –
preč, hocikam. – 11. Opomenúť,
9
po anglicky – hnát – kus batožiny,
po česky – tropická hľuznatá
rastlina, kolokázia – ruské sídlo –
talianske sídlo. – 12. Liace – značka
mliečnych výrobkov – aljašský
ostrov – popolnica – ničivá prívalová
vlna. – 13. Citoslovce počudovania
sa – pirát v Karibskom mori – rieka
na juhu Slovenska – jestvovali. –
14. Zoologická záhrada s voľným
výbehom – anglická číslovka – úzky
a dlhý výbrus drahých kameňov.
– 15. Obyvateľ Rajca – posvätný
zákaz – značka mliečnych výrobkov.
– 16. Spravodajské kancelárie –
kubánske letovisko – africký bocian.
– 17. Amazonský delfín – vlhkomilný
listnatý strom – zhotovujte šitím
– lesné zvery – značka bicyklov. –
18. Vajcia podsadené pod kvočku.
– 19. Sláva, po anglicky – mesiac
Jupitera – falošníci – drobné
morské živočíchy – varená strava.
– 20. Koč – obslužné – celý, po
nemecky. – 21. Veštil – zväčšovanie
sa organizmu – mestská časť
Ružomberka. – 22. Libanonské
sídlo – starogrécky boh lásky – typ
áut značky Ford – starorímsky boh
lásky – stará srbská objemová
jednotka. – 23. Prebúdzal sa
– daroval. – 24. Baldachýn na
prenášanie oltárnej sviatosti –
talizman – ťahať. – 25. Obec pri
Karvinej – súhvezdie južnej pologule
(po latinsky).
Pomôcka: Erši
Autor: Lišiak
10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
25
P í s m e n ov á
Vyhýbajte sa
čokoláde...
k r í ž ov k a
1
2
3
4
5
6
7
8
9 10 11 12 13 14 15 16
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
Vodorovne: A.
Začiatok tajničky –
obal na spisy – jedlo
z ryže s kúskami mäsa.
– B. Začiatočníci
– rodisko Krištofa
Kolumba – morské
oko. – C. Nádrž z ktorej
sa odparovaním
získava soľ – územie
pri Stredozemnom mori
– priateľ bábiky Barbie
– tankový prápor (skr.).
– D. British petroleum
(skr.) – iný, po latinsky
– zrež – starogrécky
boh vojny, aj Áres. – E.
Hranica (lek.) – meno
tenistu Samprasa –
mužské meno – náš
rázovitý kraj. – F. Pokračovanie
tajničky. – G. Patriace Imovi –
mäso, po anglicky – africký strunový
hudobný nástroj – tón A zvýšený
o poltón. – H. Nezávislý kandidát
(skr.) – obec v okrese Nové Zámky –
stará ruská dĺžková miera – značka
prvku astát. – I. Spodky nádob – časť
tenisovej hry – potreba kovboja –
napodobnenina. – J. Ženské meno
– odevný závod v Trenčíne – nekrič
(expr.). – K. Okolky – batohy –
dokončenie tajničky.
Zvisle: 1. Grécky ostrov – obyvateľ
Indie. – 2. Ženské meno – žriedla. –
3. Meno poslanca Bugára – tropické
ovocie. – 4. Omotal – pyšná žena
(pren.) – thajské platidlo. – 5.
Strovíme, utratíme – druh dlhosrstého
poľovníckeho psa, po česky. – 6.
Priraďovacia spojka – samočinné
zariadenie – kancelárska skratka.
– 7. Ostrov na Jadrane – zaujímal
sedaciu polohu – živočíšny tuk. – 8.
Druh a radca Mohameda – inakším
smerom. – 9. Rozvoj, rozmach, vzrast
– bulharský panovnícky rod. – 10.
Zložnokvetá rastlina s drobnými žltými
kvetmi – tropický vták s pestrím perím
– farba na vajíčka. – 11. Zákonník
práce (skr.) – podstavec zabudovaný
v stene s opornou funkciou – české
sídlo. – 12. Kvapalina slúžiaca na
mazanie – šikovne, zručne. – 13.
Ukazovacie zámeno – ohraničená
plocha (lek.) – štekaj. – 14. Stráž, po
česky – rumunské sídlo. – 15. Zosilnia
múry – označenie umelohmotných
fliaš. – 16. Kód Juhoafrickej republiky
– vedecké inštitúcie.
Pomôcky: alabi, Iara, Lesbos
Autor: Tibor Várnagy
OSEMSMEROVKA
Žena číta noviny, potom ich odloží
a vraví manželovi:
„ Tu čítam, že polícia hľadá zlodeja.
Myslíš, ...
(tajničku tvorí 20 písmen + ?).“
AGÁTY – BIOLÓG – DIABETICI –
DOLINA – KANDIDÁTI – KĽAČANIE
– KOČIŠI – KOMPLOT – KOPEC
– KRÍDLA – MARTÝRI – MOTYKA
– MRAVY – NADPIS – NÁČRTY –
NÁKOVA – NÁKRESY – OCHRANA
– OTAVA – OVČIARI – PALACINKY
– PANTOMÍMA – PARTIA – PLNIČI
– POSLANEC – POVIEDKA –
PRAVÝ PALEC – PRÁZDNINY
– PREZIDENT – RAZIČI – RUSKA –
SEKERKA – STO ČASTÍC – STUHA
– SVITANIE – VARIČE – VERITEĽ
– ZAFÍR
Autor: Jozef Páleník
26
N
Á
K
R
E
S
Y
I
Y
P
O
S
L
A
N
E
C
A
Á
O
A
I
A
K
Y
T
O
M
I
T
A
Ž
Í
E
D
I
Č
I
N
L
P
N
Á
Á
E
R
V
U
T
A
L
P
S
I
R
A
I
E
A
G
I
D
A
A
S
H
N
A
I
M
Š
D
T
D
L
P
A
R
T
I
A
K
N
A
P
S
R
I
E
I
Y
J
O
A
O
A
Č
D
B
Y
R
Ý
T
V Ý
Z V A
V
V
D
N O V
I
N Á CH
O
E
E
T
S
A
B
I
C
T
T
O
K
Z
A
O
A
L
R
A
K
R
E
K
E
S
Ý
L
O
D
A
A
K
R
P
I
P
I
U
A
P
D
T
Ó
R
N
M
F
I
R
P
M
T
Č
H
S
O
M
K
G
I
I
K
R
Í
D
L
A
O
E
N
Á
K
O
V
A
L
N
C
Á
S
R
M
I
?
K
L
A
Č
A
N
I
E
Y
K
N
I
C
A
L
A
P
V
k rí ž o v k A
Flirt je umenie klesnúť...
oľutuješ
francúzsky tropická
pierot
drevina s
českého chutnými
pôvodu
plodmi
National
Defense
Act (skr.)
ex offo
(skr.)
značilo
rehoľa
snenie,
nástenný duma
(básgobelín
nicky)
patriaca
Ičkovi
austrálsky
pesničkár
(pôvodom
z Izraela)
meno
cyklistu
Pikkuusa
3
zapletala
šliapni
ázijská
hľuzovitá
rastlina
nepodviedla
ženské
meno
bývalá česká politická
strana
1
slovenský lekár,
publicista
epidemická
smrteľná
choroba
gemerská
obec
samárium
(zn.)
EČV Levoče
mesiac
(básn.)
tajná írska
organizácia
takmer
svetová
veľmoc
akadémia
vied
aká
uzdravuj
suita
zdochlina, po
nemecky
burina
tvarovaný
medovník
zúfalstvo
boh mesta
Eridu
dlhší
kožušinový
kabát bez
rukávov
bytový
podnik
(skr.)
biela jura
prieplav
mesto v
Nemecku
veľký
kameň
címer
írska rieka,
prítok
Nore
solmizačná
slabika
chyba
pena do
kúpeľa
citoslovce
prekvapenia
kvalitná
egyptská
vlna
sprenevera
2
zvoľme, po
česky
ošípaná
liečivá
rastlina
vec
zbytočne
kvílite
čistila
bielizeň
ťukal
české
citoslovce
(hľa, ľaľa)
osobné
zámeno
koče
brvno
napodobnenina
zdôraznený český
zápor
kapustovitá zelenina
zavri
ženské
meno
mesto v
Rakúsku
sľúbila sa
na istý čas
na prácu
mesto v
Srbsku
Európan
1000 kg
jemná tkanina
Royal
Philharmonic
Orchestra
keď
škola pre
cudzincov v
Soule
viazanka
505 (rím.)
4
minerálna
odroda
zirkónu
Pomôcky: alvit, Baad, Deborau, Erkina, KLI (Korean Language Institute), Lior.
kŕmna
koreňová
rastlina
Foto - FOTOLIA
Autor: DD
27
SMOLENICE
Smolenický hrad
postavili v 14. storočí, ako
(tajnička č.1) zo siete
hradov, strážiacich
(tajnička č.2). V stredoveku
stál na mieste dnešného
Smolenického zámku.
Na začiatku 15. storočia patril Smolenický
hrad kráľovi, neskôr pezinským a
svätojurským grófom. Potom ho odkúpili
rodiny Országovcov a Erdödyovcov. Na
začiatku 19. storočia vyhorel a ostali z
neho len ruiny. O storočie neskôr začali
jeho poslední majitelia Pálfiovci stavať na
hradných ruinách historizujúcu stavbu
terajšieho zámku.
úradná
listina
funkcia,
postavenie
poľutovaniahodný
človek
znížený
tón „A“
hmlový
kruh okolo
Mesiaca
ktorí
ruténium
(zn.)
vyhynutý
kočovník
častica
(vravím)
nemecké
železnice
odmotal
obnov
(nár.)
časť lodnej
kostry
kút, po
anglicky
popevok
belgické
kúpele
3/1
predpona
(osem)
koreňová
zelenina
ľaká
ochucovadlo
3/2
blúzka, po
nemecky
bicí nástroj
1
dospelý, po
španielsky
nábožné
uctievanie
jednotka
napätia
vôkol
Inžinierske
siete (skr.)
úrad pre
vinič a víno
aromatická
zlúčenina
10x10
slovenský
denník
trieska
kompaktná platňa
označenie
lietadiel Sýrie
kvočí
Karol v
Nemecku
na to
miesto
on, po
nemecky
otázka na
spôsob
dym
krmivo
dohadzovač
podmienková spojka
vzdychá
ruský šachista (Anatolij)
platina (zn.)
2
mäkká
tónina
Pomôcky: adulto, arn, DSB, nook, OIV, Sian.
28
zlodej
druh
ženského
účesu
Zdroj: Štefan Moravčík • POVESTI O SLOVENSKÝCH HRADOCH • Vydavateľstvo
V súčastnosti je
zámok majetkom Slovenskej
akadémie vied
a je využívaný
ako kongresové
centrum, kde
sa stretávajú
vedci z celého
sveta. Pre širokú verejnosť sú
jeho priestory
prístupné
v letných mesiacoch.
mrazený
krém
Názov Smolenice znamenal
buď (tajnička
č.3) alebo skôr
„ves ľudí bývajúcich v lese, kde
sa zo stromov
zbiera smola.“
okrasná
jednotka kvetina s nikel (zn.)
dĺžky
červenými
kvetmi
meno
Emanuela
predpona
(polovica)
rieka v
Rusku
tiež
stena
predpona
(kyslý)
štátny
blanokrídly majetok
hmyz
(skr.)
mesto v
Číne
značka
cigár
opytovacie
zámeno
francúzsky
zápor
veľká
šatka
značka
kozmetiky
kryptón
(zn.)
mesto na
Istrii
ďalej, po
česky
dom. meno
Estery
spodok
nádoby
kilopond
(zn.)
sicílska sopka
stupeň neogénu (geol.)
predpona
(ekologický)
existujem
platina (zn.)
čestný,
férový, po
anglicky
slovenská
hudobná
skupina
ľahká
kopija
čečina,
chvojina
horská
bystrina
čo nie je
zaužívané
oblak
MPZ
Turecka
bývalý
riaditeľ
stajne
Ferrari
svit, lesk
narábaj s
ihlou
Spoločná
zdravotná
poisťovňa
vyčiarknutie
český herec
(Vojtech)
strážne zvieratá
rímska bohyňa lovu
boxerská
skratka
kráľ, po
francúzsky
Matice slovenskej, 2010
guľovitá
baktéria
Riešenie krížovky môžete posielať do
25. 11. 2014 aj formou SMS správy, stačí
červeno podfarbenú časť tajničky, v tvare
LIS (medzera) 29 (medzera) riešenie Na
číslo 7005 Cena SMS správy je 0,20 € s
DPH. Knihou Štefana Moravčíka odmeníme
jedného výhercu.
Foto - DANIELA, FOTOLIA VYDAVATEĽSTVO
MATICE SLOVENSKEJ
www.vydavatel.sk
Autor: DD
29
Mozaiková krížovka
Franz Lehár sa chválil
priateľovi:
„Dávam hodiny klavíra
dcérke svojej domácej a za to
dostávam obedy.“
„A je to aspoň talentované
dievča?“
Odpoveď Franza Lehára
nájdete v tajničke krížovky.
1
2
3
4
5
6
7
8 9 10 11
A
B
C
D
E
F
G
Vodorovne: A. Svetadiel
– zastavili – francúzske
mužské meno (Damián). – B.
Citoslovce napodobňujúce
hrkotanie – francúzsky
spisovateľ (Boris) –
sladkovodná ryba – model
automobilu Fiat – valenie sa,
príval (bás.). – C. Domácke
meno Jaroslavy – sladkovodná
ryba – odpočívajte v spánku
– škótsky filozof (Alexander)
– fáza mesiaca. – D. Tajnička. – E.
Slovenský polyhistor (Matej) – domov,
po anglicky – televízor (hovor.) –
obrábala pôdu pluhom – štýl tvrdej
rockovej hudby. – F. Obec v okrese
Stará Ľubovňa – odoberajte – únosca
Heleny – vtáky, po latinsky – cudzia
skratka súhvezdia Baran (Aries).
– G. Vojenský výcvikový priestor
v ČR – dýka s tenkou ostrou čepeľou
– posledná kniha Nového Zákona,
Zjavenie svätého Jána.
so žltými kvetmi. – 8. Sladkovodné
ryby – hýrila, flámovala – rival. – 9.
Meno hlásateľky Strakovej – americká
mediálna spoločnosť – pena do
kúpeľa. – 10. Mužské meno – úzky
a dlhý výbrus drahých kameňov,
závesok – nechaj padať prúdom
niečo sypké. – 11. Neodomkne – druh
prikrývky.
Zvisle: 1. Urob zvukový záznam
– prebúral, prerazil otvor do niečoho.
– 2. Roztápaj, top – krčil, húžval –
stará dutá miera (0,708 l). – 3. Ker
– moravské sídlo – zabávaj. – 4.
Športové družstvo, team – nakrojí
– odplata za previnenie. – 5. Meno
príjemcu a miesto doručenia na
poštovej zásielke – boli prepustení,
vylúčení (expr.). – 6. Prístrešok
turistu – predmet na spínanie, sponka
– tébska bohorodička. – 7. Činnosť
vlády štátu – vlhkomilná rastlina
Pomôcky: Apet, bújala,
VIACOM, Vian.
Autor: Tibor Várnagy
O S E M S M E ROVKA
Dedko si zavolá vnuka a pošepne mu: „Keď
mi donesieš nenápadne jednu tú modrú pilulku
čo má ocko v nočnom stolíku, tak zajtra pri
raňajkách nájdeš pod tanierikom päťeurovku“.
Vnuk urobil, čo deduško chcel a tešil sa na ráno.
Ráno pri raňajkách sa vnuk opatrne podíval pod
tanierik a bola tam päťdesiateurovka. Naklonil sa
k dedkovi a pošepol mu: „Dedo, ale povedal si
päť eur a je tam päťdesiat eur“. Ja viem, povedal
deduško, ...(tajničku tvorí 20 písmen).
ARMÁDA – BANÁN – BARMAN – BRITVA
– CVERNA – HYENA – INVÁZIA – KABINET
– KAPRÁL – KEFKA – KNIHA – KOMÁR –
KOMUNITA – KONOPE – KONTO – KOŠTOVKA
– KRESLO – KRIVDA – KUFRÍK – KUKLA
– LOVEC – MAJESTÁT – MALINOVKA –
MATURANTKA – PAPRIKA – PERLA – PIJAK
– PIRÁT – POLICA – POSTAVA – POTOK –
PRACLÍK – PRELOM – REFERÁT – RUKÁV
– SAMBA – SEVER – SLAMA – SLIEPKA –
SNAHA – STOTINA – ŠKOVRÁNOK – TORTA
– TRENICA – TRNKA – VEJÁR – VERTIKÁLA
– VINICA
Autor: M. Ďurech
30
V
E
R
T
I
K
Á
L
A
B
M
A
S
T
A
K
Í
R
F
U
K
M
K
A
E
N
N
A
A
T
I
N
U
M
O
K
A
O
A
N
R
E
V
C
M
Z
A
Z
K
P
E
R
L
A
L
V
Á
I
Y
Y
I
A
A
D
Á
M
R
A
S
A
Š
E
S
N
A
H
A
L
T
K
V
V
O
A
K
K
A
T
R
E
N
I
C
A
O
U
V
I
N
I
C
A
O
A
K
P
E
I
L
S
R
P
R
O
R
I
E
L
B
J
N
A
N
I
T
O
T
S
E
A
N
K
V
O
Í
I
A
V
T
I
R
B
A
R
M
A
N
I
O
T
L
K
N
K
D
P
O
S
T
A
V
A
R
T
L
N
T
Á
R
E
F
E
R
K
P
O
L
S
E
R
K
A
O
B
R
R
T
E
A
K
O
Š
T
O
V
K
A
A
M
P
A
P
R
I
K
A
T
M
B
V
E
J
Á
R
I
E
K
A
J
I
P
O
T
Á
T
S
E
J
A
M
Č
K
K
Š
K
O
V
R
Á
N
O
K
Y
k rí ž o v k A
Mamička, aký je to pocit vedieť, že máš to najúžasnejšie dieťa na svete?
malý bon- citoslovce vylučovať
saj (15 - 30 povzdychu
po kvapcm)
kách
zvislá
jaskyňa
kujný
nerast
ozdobný náter na ploche zvlečená starodávna
orezanej
hadia koža
skriňa
knihy
vodenie
koňa v
kruhu
oklebetil
1
stará
mama, po
nemecky podarúnok
najvyšší
boh germánskej
mytológie
Kurdish
kopaním
News
skyprila
Network pôdu okolo
(skr.)
rastlín
španielska
exkráľovná
spara
hviezda v žrď urču­
súhvezdí júca výšku
Perzeus
skoku
ozdoboval
vzorkami
vlastnila
matka
olejnatá rastlina s veľkými
kvetmi
argón (zn.)
prieskum verejnej mienky
rýchlo vyslovoval
mizne
stroj na
valcovanie
sladkovodná ryba
druh uhlia
báj,
legenda
2
zbaliť, po
nórsky
tesárska
sekera
Jemen (kód)
Spišská
Nová Ves
(EČV)
zobrala
3
francovka
knihy máp
fran. mužské meno
hnutie proti totalite
atol v Marshallových
ostrovoch
zväčšovacie sklo
bočná loď v
bazilike
Detva (EČV)
filmový
mimozemšťan
model automobilu
Hyundai
elementárna
hypotetická
častica
hmoty
polotuhé
látky na
čistenie
prezývka
Eisenhowera
popravca
kilopond
(zn.)
vyskakuje
oxid sírnatý (vz.)
pociťovala
Silicon
Valley
Academy
živo (hud.)
biele liturgické
kňazské rúcho
česaním
tvarovala
milý, po
fínsky
sídlo v
Dánsku
meno herečky Stone
priehlavok,
po česky
želiar
kresaním
ubrala
4
lesné rohy
zakaľujeme
indonézska
hmotnostná
jednotka
Royal
Observer
Corps
(skr.)
zárubňa
liehovina
(zastar.)
Občanská
demokratická strana
okresný výbor (skr.)
predložka
jazero v
Rusku
zn. ruských
lietadiel
anglický
výrobca áut
apendektómia (lek. skr.)
opotrebujú
jazdením
mravouka
neznášajte
židovské
sviatočné
jedlo
Pomôcky: Atiks, Lae, norit, rakas, šolet.
Foto - FOTOLIA Autor: Leviatan
31
HLAVO L A MY
Námorná flotila
Vložte do mriežky 10 plavidiel námornej
flotily tak, aby sa lode nijako nedotýkali.
Lode môžete ľubovoľne otáčať. Čísla na
obvode určujú koľko políčok v danom
smere je obsadených kúskom lode.
Medzierky
Do dvoch políčok v každom riadku a stĺpci vložte
krúžok. Políčka s krúžkami sa nesmú dotýkať, a to
ani šikmo. Čísla na okraji mriežky ukazujú koľko
voľných políčok sa nachádza medzi dvojicou krúžkov
v danom smere.
32
Galaxie
Rozdeľte mriežku na 20 oblastí, ktoré predstavujú
galaxie. Tie môžu byť rôzne veľké, avšak nesmú sa
prekrývať. Všetky galaxie sú symetrické podľa stredu,
ktorým je vždy jeden zo zadaných krúžkov. Každá
galaxia obsahuje práve jeden krúžok. Jedna z galaxií je
už vyznačená.
Jazerá
V mriežke sa nachádza niekoľko čísel. Každé z nich
je súčasťou jedného jazera a určuje jeho veľkosť.
Zafarbite niektoré políčka tak, aby zvyšné biele políčka
vytvorili jazerá. Tie sa nesmú dotýkať stranou, ale
šikmo sa môžu.
Magický štvorec
Vyplňte magický štvorec číslami od 1 po 7 tak, aby
sa v každom riadku a stĺpci nachádzalo každé z čísel
práve raz. V ohraničených regiónoch sa nachádza
vždy niekoľko čísel, ktorých súčet je uvedený v ľavom
hornom kúte regiónu. V týchto regiónoch sa čísla
môžu opakovať.
Domino
Do mriežky zakreslite
obrysy 21 dielikov
domina tak, aby sa
nijako neprekrývali.
Dieliky môžu byť
ľubovoľne otočené.
Rozdeľovačka
Rozdeľte celý obrazec na 16 štvorpolíčkových oblastí,
ktoré sa neprekrývajú. Každá z oblastí musí obsahovať
štyri rôzne písmená - ABCD.
33
P í s m e n ov á
k r í ž ov k a
Tajničku tvorí výrok
francúzskeho spisovateľa Borisa
Viana:
„Môj čas je drahý...“
1
2
3
4
5
6
7
8
9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
Vodorovne: A. Kniha
moslimov – škôlka (zastar.) –
menší vodný tok – MPZ vozidiel
Madagaskaru. – B. Divadelný
záves – záškodnícka vojnová
loď – oblieva horúcou vodou –
dub, po anglicky. – C. Potopa
(zriedkavo) – kde – značka prvku
prazeodým – aeroporty. – D.
Vedecký názov krídla – domácke
meno Olympie – dosiahne
dospelosť, dospeje – domácke
meno Bartolomeja. – E. Zliatina
používaná na odlievanie sôch –
mladší útvar druhohôr (geol.) – patriaca
Leovi. – F. Tajnička. – G. Staršia
stíhačka – stredoveká španielska flotila
– lasicovitá šelma. – H. Český operný
spevák (Antonín) – jednotky vyjadrujúce
aktivitu enzýmov (biochem.) – spojovacia
súčiastka – druh teplomilného duba. – I.
Omotala sa – rímska dvojka – farba
na vajíčka – metropola Rwandy. – J.
Nič, po česky – nálepka, etiketa na
gramofónovej platni – persóna –
duplikát. – K. Popevok – maďarské sídlo
– slovenský vynálezca padáka – inými
slovami (kniž.).
Zvisle: 1. Domáce zviera – ukrajinský
šachista (Vladimir). – 2. Polodrahokam
mliečnej farby – míňal, utrácal. – 3. Vo­
jenský oddiel – časť chodidla párno­ko­
pytníkov. – 4. Slovko súhlasu – pozoro­val,
videl. – 5. Nachystala porcie. – 6. Ľaliovitý
sukulent – sýrsky prezident (Baššár al).
– 7. V poriadku (z angličtiny) – severské
ženské meno – alebo (bás.). – 8. Vrece
– zmrákanie, stmievanie sa (zried.) – kód
angličtiny. – 9. Opadávanie – elektronické
správy. – 10. Dielo Janka Jesenského. –
11. Značka prvku argón – spreneverenie
sa – sibírsky veľtok. – 12. Pripojilo sa
k niečomu. – 13. Vyrieš – francúzsky
maliar (Adolphe). – 14. Cicavec z pralesa
– raj – otlč. – 15. Kus poľa (hovor.)
– ruské sídlo – hoci, po česky. – 16.
Historický český vrch – zručný kúsok
eskamotéra. – 17. Nahradenie chýbajúcej
slabiky vo verši pauzou (lit.). –18. Ženské
meno – umiestnenie lopty do brány.
– 19. Ruské sídlo pri Done – nadávka
starým mužom. – 20. Posypaná makom
– meno režiséra Kazana. – 21. Štiepaš
– typ morského pobrežia ktoré vzniklo
zatopením riečnych údolí.
Pomôcky: Adony, Ajon,
katalektika, kataly, Savon.
Autor: TVÁR
k r í ž ov k a
Murphyho zákon
spevohra
1
druhá sol­
mizačná
slabika
meno
Adama
prázdna
strana v
knihe
ruský
režisér
rímske
číslo 505
odstráne­
nie chyby
hudobná
stupnica
značka
vlasovej
kozme­
tiky
filmový
mimo­
zemšťan
večerný
ženský
pláštik
seká
nárečie
(lingv.)
2
dal za
peniaze
časť
oceánu
otázka na
6. pád
hodlám
elektrón­
volt (zn.)
st. značka
žiletiek
láska, po
taliansky
zvuková
zhoda vo
veršoch
francúz­
sky elek­
tromobil
oscilátor
nevlast­
ním
plť, po
česky
včelie
spoločen­
stvo
sodík (zn.)
EČV Parti­
zánskeho
mesto na
Slovensku
český klavír­
ny virtuóz
lietavý
hmyz
odborník v
akustike
kilopond
(zn.)
učebný
plán
cudzia
predpona
(dýcha­
nie)
3
rodový
znak
pokaziť
Pomôcky: klipa, Lybar.
sídlo v
Nemecku
rajčina, po
anglicky
minca
razená na
štvorcový časť ruky
strižok
časť noža
Jakub v
Maďarsku
divoch,
barbar
(pejor.)
34
obec v
okrese
Komárno
Lactococcus
Lactis
obyvateľ
Srbska
Autor: DD
M I N I k rí ž o v k Y
Indície - Tajničky štyroch švédskych minikrížoviek skrývajú indície, ktoré vám pomôžu odhaliť skryté heslo. Pri zasielaní
súťažných riešení stačí, ak napíšete heslo.
druhé
rýchly beh najvyššie
koňa
pohorie
sveta
cér (zn.)
cestovná
kancelária
(skr.)
cenná,
drahá
športový
čln
ženské meno
24.5.
tiež
osoliť, po
česky
arabský
štát
obranný
násyp
žrď na
voze
potreba
hokejistu
2
chorobné
stuhnutie
šije
1
Mesiac
(básn.)
hliníkové misky
na jedlo
divadlo
(zast.)
výplň
okien
český
výrobca
zápaliek
Helena, po kapustovi­
maďarsky tá zelenina
naďalej,
stále
hlodavec
blízky
zajacovi
loj, masť
obec pri
Zlatých
Morav­
ciach
indiánsky
oštep
ohmatal
(hovor.)
poštový
kód New
Yorku
HESLO:
odporova­
cia spojka
dymil,
čmudil
druh
hmyzu
Akadémia výtvar­
ných umení
odhadom
4
plošné
miery
na tomto citoslovce
mieste
veselosti
robíte,
činíte
3
človek so
slabou
vôľou
zbožne
uctievaj,
klaňaj sa
čiastočne
značka
kozmetiky
odoroda
hrozna
prezývka
Einsenho­
wera
sibírsky
veľtok
pracovník
s pluhom
malá Etela
obnaže­
nosť
v, vnútri (lek.)
český básnik
(Karel Jaromír)
lesklá
ozdobná
stužka
Slovenská okraj rieky
mimovoľ­
demo­
kratická ný zášklb
na tvári
koalícia
pracovník
na colnici
rieka na
východ­
nom
Slovensku
okrídlené
dieťa
(výtvar.)
zvratné
zámena
byľ rastlín
citoslovce
rezignácie
diel, časť
priamy
úder v
boxe
tohto času
(skr.)
hľa,
pozrite
EČV Kež­
marku
Pomôcky: direkt, kalo, Osno.
predložka
EČV
Galanty
. . . . . .
poukážka
predplati­ vovyberaní
voľbách
teľa
ťažké
kladivo
rieka v
Rusku
stotina
eura
mesto na
severe
Talianska
dôvtip
maškrta
(expr.)
obec v
Poľsku
krídla
(básn.)
debata,
rozhovor
notová
svorka
druh papa­
gája
strážne
zviera
občiansky
preukaz
(skr.)
kód českej
koruny
valuta
(zn.)
obidve
národná
automo­
bilová
asociácia
Autor: DD
35
K l a s i c k é
Do mriežky vložte
číslice 1 až 9 tak, aby
sa všetky nachádzali
v každom riadku,
stĺpci a vo vyznačených vnútorných 3x3
štvorcoch práve raz.
s u d o k u
7
8
1
5
4
1
5
1
2
7
2
8
2
8
6
4
3
8
4
9
3
2
6
8
9
5
6
5
8
1
2
5
3
6
1
3
8
5
1
8
9
3
9
4
7
2
5
8
2
4
8
1
9
4
7
1
3
8
8
8
8
3
9
9
5
2
5
4
2
9
4
3
8
7
9
3
3
8
9
2
3
6
8
8
5
7
5
1
2
2
5
1
3
6
4
7
2
9
6
3
1
7
7
7
3
8
6
8
9
5
2
9
4
2
8
3
7
5
3
4
Autor: Ivana Štiptová
36
7
6
1
5
1
1
9
2
4
7
1
3
6
3
7
2
8
2
3
9
6
9
7
2
8
1
7
1
2
4
5
4
4
1
8
8
3
6
4
6
1
9
4
5
2
7
6
2
4
k rí Ž ov k a
Manželský pár doma pozerá televíziu, kde ukazujú ryby a manžel povie manželke: „Mala by si si zobrať príklad z
rýb a mlčať.“ Ona nato: „(tajnička).“
prišla som
1
ťaví
kríženec
otec
Dávidov (aj
Izai)
patriaci
Edkovi
lídri, vodcovia,
po anglicky
osobné
zámeno
naša rieka
koralový
ostrov
obije
2
krátke
mužské
kabáty
starorímska
bohyňa úrody
patriaca
Danielovi
maďarské sídlo
jazdením
opotrebovaná
„tatrovka“
hobľovací
nástroj
kyprí
pluhom
dlhochvostý lesná
vták
pripomína
čľapot
(expr.)
dym (bás.)
predpona
(jód)
dostala zelené sfarbenie
osobné
zámeno
rímske
číslo 549
lebka
(kniž.)
stroj (hovor.
zastar.)
alebo
(bás.)
mužské
meno
jeseterovitá ryba
jemenská
mena
rakúska
rieka
základná
číslovka
jesť, po
anglicky
mister
(skr.)
doktor
(skr.)
národ
Liliana
(dom.)
listnatý
strom
balkánsky
panovnícky
rod
druh svetra
(hovor.)
teplý morský prúd
sínus (skr.)
chumáč
rastliny
asistent
(slang.)
skorý,
včasný
alelomorfa
ľudský
jedinec
naša rieka
osudové
znamenie
verejne
rozhlasoval
cval koňa
citoslovce
ohradenia
sa
vlastnili
EČ áut Partizánskeho
vymretý indoeurópan
osolene
francúzske
sídlo
dravý vták
opalok
austrálsky
medvedík
ampérzávit
(zn.)
okej (skr.)
otec (fam.)
kraj na juhovýchode
Slovenska
natriasaj
rímske
číslo 149
časť lode
Petra
(dom.)
opečiatkuj
(hovor.)
alžírsky
prístav
žart
primát
(zried.)
otázka na
vlastnosť
starší
kanadský
hokejista
len
bývalý ruský bežec
posmeškár
999
rímskymi
číslicami
schovával
(expr.)
značka
piva z
Bahám
3
ohluší (nár.
expr.)
koláč
pečený na
sviatky
Pomôcky: Cernon, Isel, Kalik, Kuc, leaders, Oran.
kráča
Foto - FOTOLIA
Autor: Jozef Páleník
37
Tradičným jedlom, najmä na raňajky, sú na Jamajke nasolené ryby s ovocím. Obľúbeným jedlom sú
tiež smažené krevety.
K
JAMAJKA
VENEZU
Tradičným múčnikom na Jamajke je nastrúhaná
hľuza kasavy, ktorá sa varí s trstinovým cukrom,
(tajnička č.1) do zhustnutia.
náhla
zmena
značka
starších
pračiek
zaplav
vodou
GUAVA (Kvajava)
Pôvodom je z Južnej a Strednej Ameriky.
Až odtiaľto sa rozšírila do celého sveta.
huncútstvo, žart Tento vysoký ker má plody s hruškovitým
tvarom a citrónovou chuťou.
základná
škola
hrad v
Česku
Slovenská
republika
(skr.)
najväčší
grécky
ostrov
2/2
náhle
ochabnutie organizmu
hrdlo
oviniem
čílsky
tenista
predmety
2/1
kruh,
koleso
K obľúbeným jedlám patrí hovädz
varenými banánmi. Pri varení sa p
jú kukuričné listy. Po dokončení va
čistidlo na
kovy
európsky
pohár
derivát
čpavku
severské
zviera
Turek
(zastar.)
patriaca
Ernovi
pera
(básn.)
duby, po
anglicky
odpracuj
vojenská
jednotka
zaťaží
daňami
meno
Edity
okresný národný výbor
cena filmovej
akadémie USA
jesť, po
anglicky
časť
zápasu
aké (hovor.)
metropola
Nórska
samárium
(zn.)
vojenská
farba
zinok (zn.)
pseudonym
libretistu
J.Kaisera
predložka
nebezpečenstvo
existujete
2/3
odnesiem,
po česky
prehra v
šachu
kanadský
spevák
(Bryan)
Pomôcky: Elen, finish, Loket, karaul.
38
okovaný
sud
O
naša mena
rozum
MPZ Mauretánie
Polynézania sú
výborní rybári, ale
okrem rýb obľubujú i
bravčovinu. Z rastlín
sa v kuchyni najviac
používa kokos, až
po ňom nasleduje
chlebovník, červený
horský banán (fei),
banány, sladké zemiaky, či vanilka a
avokádo.
Kuchyne
sveta
TAHITI
UELA
Polynézania nepoznali nádobu, v ktorej by mohli
variť pokrm nad ohňom, preto dusili potravu na
rozpálených kameňoch, v popole, alebo na ražni.
Doposiaľ sa ako príloha podáva kokosová omáčka
(tajnička č.2).
ukazovacie taliansky dávali zrno
zámeno
ostrov
do zeme
AVOKÁDO
Plody avokáda sa zbierajú zrelé, ale tvrdé.
Preto sa nechávajú niekoľko dní dozrievať
v izbovej teplote.
zí steak s ryžou, čiernou fazuľou a
pre typickú sladkastú chuť pridáva- nádoba na chvost, po záver, po
smeti
česky
anglicky
arenia sa však z pokrmu vyberú.
iniciály
herečky
Zimkovej
odlišné
opracúval
sekerou
kŕčovité bolesti
brucha
akváriová
rybka
Baltské
more
(hovor.)
kaz, nič
otec (hypok.)
druh čiarového kódu
vlastnili
povrchová
baňa
opevnená
strážnica
(histor.)
solmizačná
slabika
ženské
meno 4.6.
praobyvateľ Peru
dokonči
vitie
anglický
šľachtic
nám
patriaca
EČV
Skalice
trieska
zvolanie
na voly
mier, po
taliansky
očisti
praním
kryha, po
česky
rokovanie
približne
drevená
misa
long ton
(zn.)
biela repa
pracuj s
pluhom
hora
1/1
číslovka
rieka vo
Švajčiarsku
Foto - FOTOLIA
latinský
(skr.)
duša u starých
Egypťanov
7.mesiac
meno
značka
Mozarta židovského
kalendára čokolády
označenie
citlivosti
filmov
zvrat
1/2
O
electronic
Mail (skr.)
Autor: DD
39
P í sme n ov á
kr í ž ovka
Jan Werich
„Na svete existujú všelijaké katastrofy, no najhoršia zo
všetkých je...“
Vodorovne: A. Úctivá
žiadosť – morský záliv. – B.
Základná číslovka – jačmenné krúpy (hovor.). – C. Matka
zakladateľov Ríma – lužická
bohyňa polí – držať, po nemecky. – D. Cudzia skratka
slečny (young lady) – mali
povinnosť – náboženské
presvedčenie, vierovyznanie.
– E. Tajnička. – F. Načapuj
(hovor.) – zotiera – predložka.
– G. Zlučoval (chem.) – nečinný, po anglicky – ihličnatý
strom. – H. Ohorok, po česky
– krátka idylická báseň o pastierskom živote. – I. Ázijský
sokolík – turecké sídlo.
Zvisle: 1. Smútočná slávnosť na počesť zosnulého.
– 2. Hnil – domáce meno
Radoslava. – 3. Typ morského pobrežia – strašidlo. – 4.
Symetrála – bolel, umáral.
1
2
3
4
5
6
7
8
9 10 11 12 13
A
B
C
D
E
F
G
H
I
– 5. Clivosť, smútok (bás.) –
výmena (hovor.). – 6. Starogrécky boh severného vetra –
lepidlo. – 7. Meno amerického
herca Paciniho – netkané
lisované textílie – kus (skr.).
– 8. Nadprirodzená bytosť –
tamže (kniž.). – 9. Špať, hyzdi
– nočné vtáky. – 10. Vnútorné
priemery strelných zbraní –
značka prvku lawrencium.
– 11. Mexická minca – bývalá
tuzexová preukážka. – 12.
Lietadlo (hovor.) – druh veľké-
ho psa. – 13. Portugalský
spisovateľ (Fernando).
Pomôcky: ekloga,
Namora, Serp,
Smyrna.
Autor: Tibor Várnagy
O S E M S M E ROV K A
P
P
A
R
A
Š
U
T
I
S
T
A
T
S
U
P
A
K
D
O
V
D
O
P
U
K
O
M
O
R
A
S
É
R
I
A
D
D
T
R
O
O
D
L
E
T
Á
T
I
C
E
É
C
J
O
L
O
L
Á
R
O CH
I
R
Á
R
U
M
N
R
Í
M
M
I
K
Á
D
O
O
H
O
C
O
E
K
O
L
I
B
A
O
A
V
A
T
T
B
H
V
M
A
S
É
R
K
A
M
N
B
K
O
N
T
A K T
I
V
I
T A
M
Í
N
A
K
R
O
O
S
T
O
L
I
Č
K
A
B
O
T
Á
Z
K
A
A
K
S
O
L
R
A
A
U
I
A
D
L
L
O
S
A
A
N
A
L
S
A
M
D
O
T
L
K
L
A
M
P
I
A
R
A
H
A
V
E
R
P
R
Í
K
L
A
D
M
U
E
J
T
U
M
V
K
O
L
E
K
C
I
A
B
R
I
K
E
T
A
P
R
A
K
T
I
K
A
N
T
K
A
K
Š
A
L
A
V
Rozprávajú sa dvaja priatelia:
„Predstav si, včera som zachránil svoju kolegyňu pred znásilnením.“
„Nevrav, a ako?“
(Tajničku tvorí 15 písmen).
AMBÍCIA – BALÍK – BRIKETA –
CITÁT – DLABA – DOMOBRANA
40
– HORÁR – CHORÁL - KAJMANKA
– KAPUSTA – KLAMPIAR – KOLEKCIA – KOLIBA – KOMORA – KONTAKT
– KONTO – KOTVA – KRÍZA – LATKA
– MASÉRKA – MASLAN – MASLO – MIKÁDO – MINCA – MURÁR – OBKLAD
– ODLET – OPUKA – OSLAVA – OTÁZKA – PARAŠUTISTA – PODLIAK – POD-
VOD – POLKA – POROTA – PRAKTIKANTKA – PRÉRIA – PREVAHA – PRÍKLAD – SÉRIA – SOSNA – STOLIČKA
– TEPLO – TREST – UČIVO – ULICA
– VALAŠKA – VATRA – VITAMÍN
Autor: M. Ďurech
K a m e ň á k
otiepka
n a
1
z áv e r
MPZ áut
Slovenska
meteor
storočná,
po česky
Universal EČV okresu
Joint (skr.) Partizánske
3
alebo, po
rusky
Road Runner
Sports
nechtiac
Adamova
družka
staršia
plošná
miera
4
kopanica
45 (rím.)
čiara, po
anglicky
postierala
som
hrnú
obuvnícka
forma
večne
túlavý Žid
kanadské
jazero
druh kozorožca
fáza Mesiaca
značka
českých
nákladných áut
súhlas
české
mesto
ílovitý
nerast
Incorporation (skr.)
poomývaj
cudzinec,
po anglicky
ženské
meno
dohoda
sal
meno speváčky
Sumac
kliešťovec
arabský
člen
odraz loptu
odroda
marialitu
pookrej
Odborné
učilište
(skr.)
honosné
zákusky
odhryzne
detské
citoslovce
pádu
členský
štát USA
bubon, po
česky
ruské
jablká
Vojenský
opravárenský podnik
(skr.)
Interhotel
(skr.)
meno
Caponeho
ruský vrch
podmurovka
jedny aj
druhé
kozmetický
prášok
chobotnatý tvor
drevené
lôžko
typ automobilu
Lada
strednica
listnatý
strom
ritenuto
(skr.)
st. značka
žiletiek
značka
elektroniky
Alojzia
(dom.)
čínska
droga
na toto
miesto
povrchová
baňa
Jerryho sok
platidlo v
Macau
hrmavica
Valéria
(dom.)
Európska
komisia
šatí
pytliak
kladúci
oká
2
Erika
(dom.)
cudzie
mužské
meno
vchod
mačkovitá
šelma
citoslovce
zvuku
hada
umelý
násyp
masívny
odchyt rýb pribrzdila
hlúposť
rieky
patagónsky
hlodavec
Pomôcky: Atik, Evota, riponit.Foto - FOTOLIA
Autor: Mrcko
41
ŠKÁLA
OBTIAŽNOSTÍ
jednohubky
na zahriatie
ľahké úlohy
pre každého
VY HR ALI
S T E ?
nVeľká krížovka o 20 €
Jaroslav Greško – Medzibrodie nad
Oravou
V ý herc o via 1 0 / 2 0 1 4
n3 x 3 DVD
Anna Gašpárová – Púchov
Michal Bíša – Banská Bystrica
Gabika Vašková – Bratislava
nKrížovka o 30 €
Laura Fecková – Štôla
nKniha Slovak sudoku 2
Štefánia Brzová – Levice
Magdaléna Brozmannová – Žilina
stredne náročné
úlohy
nKrížovka o 50 €
Michal Multáň – Svit
náročnejšie úlohy
na prevetranie
mozgových závitov
nBalzam na oči Betavid
Mária Gregušová – Pernek
Ľudovít Kotuliak – Stropkov
Anna Hubeková – Píla
n10 € za odoslanie piatich
ľubovoľných úloh
Terka Šimečková – Bratislava
Júlia Futóová – Radzovce
Imrich Belluš – Šahy
najťažšie úlohy
pre profíkov
Všetkým výhercom srdečne
blahoželáme!
Riešenia z čísla 10/2014
Titulná strana: Dobrý deň sa pozná už od
rána.
OKTÓBER 2014
50. ROČNÍK
str. 3.: n mozaiková krížovka… nájsť
očami dvere.
CENA 0,60 €
str. 4-5.: n krížovka o 20€: 1/Inak by som
nevidel na ručičku. 2/Nič, nesiem
vám cesnak.
LÚŠTENIE
PRE CELÚ
RODINU
str. 6.: n osemsmerovka: …to bude počuť
ešte viac.
OSEM
STRÁN
NAVIAC ZAÚ
NEZMENEN
CENU
n písmenová krížovka: Nie to čo
mám, ale to čo viem, je mojím
bohatstvom.
Pomôcka:
herba
str. 7.: n krížovka: …a makať aj cez víkendy, tak si o rok kúpi ešte lepšie.
n striedavá čiastočne mozaiková
krížovka s bunkovkou:
n EZOP . 1/Kto neunesie meč, ten
seká jazykom. 2/Najhoršie koleso
najviac hrkoce.
str. 9.: n krížovka: …preto, aby deti zaspali, ale aby sa dospelí zobudili.
str. 10-11.: n krížovka : …1/gratinovaná
bešamelom a syrom, 2/varené
ustrice s hranolkami, 3/waffle.
str. 12.: n písmenová krížovka s poprehadzovanou legendou: V bájkach
sú zvieratá ľudia. V živote je to
naopak.
n písmenová krížovka: …zastaviť
sa a pouvažovať.
str. 13.: n krížovka o 30€: Peniaze sú ako
jež, ľahšie sa dajú chytiť ako udržať.
str. 14.: n krížovka: Humorista jazyk nepestuje, ale vyplazuje.
42
ovocná
záhrada
2
ultraviolet
(skr.)
prázdna,
bez výplne
sušená liečivá rastlina
kus (skr.)
letecká
pošta,
po anglicky
3
pokladňa
knokaut
(skr.)
schôdzka
milencov
nádor (lek.)
žiadne, po
nemecky
ruský
nákladný
automobil
zámer
1
kancelárska
skratka
preber sa
k životu
označenie
lietadiel
Antonov
súš
on, po
nemecky
meno
Kornélie
odborový
zväz
str. 27.: n krížovka: …pravdaže hovorí, ale
to pomáha na týždeň.
str. 28 - 29.: n krížovka : 1/sa tak opili, že
zabudli kto kde sedí. 2/váš zdravotný stav mu robí veľké starosti.
3/nie, práve naopak.
str. 30.: n písmenová krížovka kombinovaná s osemsmerovkou: Hojdačka.
Kúpajúce sa ženy.
str. 31.: n krížovka: …jedna hodina, nemusíš to štyrikrát opakovať!
Royal
Philharmonic
Orchestra
múdro
hora
aký (hovor.)
obyvateľ
Ruska
starorímsky
boh lásky
st. názov
Thajska
tkáčsky stroj
Armáda
Slovenskej
republiky
(skr.)
MPZ
Rumunska
organizmus plošné miery
zdvihák
(hovor.)
stup. citlivosti filmov
aula, sála
str. 8.: n odrazová krížovka: …za blázna.
HRAJTE
AŽ
O 150 €
NAJTRADIČNEJŠÍ
KRÍŽOVKÁRSKY
ČASOPIS
slovenská
kapela
citoslovce
povzdychu
str. 34.: n osemsmerovka: …hubu a otvorte ústa.
4
veľkosť,
po anglicky
častica
aj spojka
str. 16.: n mozaiková krížovka: …je slabým
liekom na útrapy.
n písmenová krížovka: …je láska
na celý život.
n krížovka: …chudobný muž s
množstvom peňazí.
str. 17.: n krížovka: …tak nerozumiem
prečo zaberáte miesto inému.
str. 19.: n osemsmerovka: …je sídlom
lesníckeho a drevárskeho múzea.
str. 20-21.: n krížovka: …1/či vyschne
voda, v ktorej žijú, 2/vezme do
papule a zanesie ich do vody.
str. 22.: n osemsmerovka: …na druhej
strane!
str. 23.: n krížovka o 50€: …Dobrý deň,
kontrola cestovných lístkov.
str. 26.: n spoluhlásková krížovka: Darovanému koňovi na zuby nepozeraj.
n krížovka: Manželka si nedá
diktovať.
str. 35.: n minikrížovky : Hrebeň
str. 36.: n súťažné sudoku:
153674289
str. 37.: n osemsmerovka: …nemaš ty
frajirku?
n písmenová krížovka: Zo strniska
vietor fúka, krížovka mi radosť
núka. Jeseň.
str. 38 - 39.: n krížovka: …1/v tomto roku
vydajú, uvili venček z ruty a pakostu. 2/výbavu.
str. 40.: n striedavá dokresľovka: Ivan Letko, Eva Krížiková, Oldo Hlaváček,
Štefan Kvietik.
n písmenová krížovka: …uveria
tomu, čo robíte.
str. 41.: n krížovka: …ak niečo v poriadku
nie je, tak potom ešte nie je koniec.
1. Antarktídu, najjužnejší a
najchladnejší svetadiel
sa v minulosti snažilo
podmaniť a skolonizovať
viacero štátov. V roku
1959, po podpise zmluvy
o mierovom a neko­
merčnom využití
Antarktídy, sa toto úze­
mie stáva medzinárod­
ným. Viete, ktorý polárny
bádateľ viedol výpravu,
ktorá v roku 1911 ako
prvá úspešne dosiahla
južný pól?
6. Mount Everest sa roz­
prestiera v centrálnych
Himalájach na hraniciach
Číny a Nepálu. Územie
v okolí Strechy sveta
obývajú najmä prísluš­
níci etnickej skupiny
Šerpov. Názov Šerpa
pochádza a je zložený
z dvoch tibetských slov –
Sharp a pa. Uhádnete čo
znamenajú tieto slová v
preklade?
KVÍZ
3. Amazonka (port. Rio Amazonas) tečie rovníkovým pás­
mom bohatým na zrážky. V období tropických dažďov
stúpne jej hladina aj o dvadsať metrov. Viete od čoho, či
od koho je odvodený názov tejto najväčšej rieky na svete?
Krátke obdobie sa volala aj Rio Orelanna, po španielskom
dobyvateľovi, ktorý tu hľadal Eldorádo, krajinu s bájnym
zlatom. Nakoniec však prevážil terajší názov.
A. malí ľudia
B. dobrí ľudia
C. východní ľudia
D. divokí ľudia
A. lianovitá rastlina
B. sopka
C. kmeň bojovných
žien,s ktorými
sa údajne stretli
Španieli na svojej
plavbe cez túto
rieku
D. pohorie
A. Roald Amundsen
B. Robert FalconScott
C. Fridtjof Nansen
D. John Franklin
A. 7°
B. 10°
C. 17°
D. 30°
A. 250 km / h
C. 300 km / h
B. 270 km / h
D. 320 km / h
5. Najväčší známy prírodný most
na svete, Dúhový most, je tiež
jedným z najdokonalejšie vytva­
rovaných a sfarbených prírod­
ných útvarov. Navajovia, ktorí
žili v tejto oblasti, verili, že sa tu
skutočná dúha premenila na ka­
meň. Viete nad ktorou americkou
riekou sa prírodný most klenie?
A. Missippi
B. Rio Grande
C. Colorado
D. Missouri
Správne odpovede: 1A, 2A, 3C, 4D, 5C, 6C
2. Útvar Half Dome (polo­
vičná kupola) môžete
vzhliadnuť v štáte Kali­
fornia. Táto najpríkrejšia
stena sveta je symbolom
Yosemitskej doliny. Na
čelnej stene útvaru vy­
tvorili lišajníky obrazec,
ktorý pripomína krásnu
ženu. Viete odhadnúť ma­
ximálnu odchýlku tejto
steny od vertikály?
4. Vietor je prúdenie vzduchu z miesta vyššieho tlaku vzduchu na miesto najnižšieho tlaku.
Čím je rozdiel tlakov vyšší, tým je prúdenie vzduchu rýchlejšie a jeho účinky výraznejšie.
S rýchlosťou vetra narastá jeho sila.
Stupnicu na určovanie sily vetra zo­
stavil v roku 1806 anglický admirál
Francis Beaufort. Za najveternejšie
miesto sa označuje záliv Com­
monwealth v Antarktíde. Uhádnete,
akú tu dosahuje vietor rýchlosť? Ná­
povedou nech je vám, že najvyšším
stupňom v beaufortovej stupnici je
orkán, ktorý má ničivé účinky a do­
sahuje rýchlosť nad 118 km / h.
DEŤOM
Nájdi 2 x 10 rozdielov!
Ktoré zvieratko
sa dostane k slnku?
Zdroj: Fotolia
Download

November 2014 - Lišiak