Krížovky s úsmevom
obyvate
Švaj iarska
1. as
tajni ky
Izabela
(dom.)
japonský
tiger
omotala
rádioaktívny prvok
zn. Ra
švitorenie
(bás.)
týkajúca
sa víza
klieš ovec
Alexander
(dom.)
bedákala
(zastar.)
existuje
365 dní
zohol,
prehol
skratka
rádiolokátora
skratka
pre a iné
3. as
tajni ky
rozleptávala
!
Pomôcky:
tora,
ryolit,
molino
ženské
meno
bavlnená
tkanina
skratka
eskej
národnej
banky
2. as
tajni ky
cverny
krá am
skratka
knokautu
E V
Topo ian
mužské
meno
programovací jazyk
rybolovný
revír
vyvretá
hornina
Pomôcky:
Asa,
akarid,
LPL
Pán Ková ik sa chce da rozvies ,
tak navštívi advokáta a ten sa ho pýta:
- A pre o sa vlastne chcete rozvies ?
- Viete, ja som obchodný cestujúci
a domov chodím len na víkendy.
- No a o?...
- Viete,... minulý víkend, sme si to
s manželkou užívali v posteli a boli
sme trocha hlu ní...
- Ale ve to je normálne...
- Áno, to je, ale potom na stenu
zabúchala suseda a zakri ala:
- Aspo cez...
(Dokon enie tvorí tajni ku krížovky.)
solmiza ná slabika
lisár,
lisova
zasvietil
zababre
(expr.)
pooblepuj
vzorec
oxidu selénatého
postaví sa
sviš ,
sviš anie
bedlil
Felicián
(dom.)
prívrženec
deizmu
myslené
priamky
judejský
krá
zna ka
pre foot
obsial
(zried.)
zn. pre
pascal
hrab sa,
preh aj
sa
Katarína
(dom.)
elektronická
pošta
kypri
pôdu
pluhom!
www.scalpermedia.sk
www.facebook.com/krizovkysusmevom
Download

Krížovka na mesiac 10/2014