Inzertný priestor
Eventy
Obsah
na mieru
Digitálne
projekty
PR služby
Cenník inzercie
w w w.mafraslovakia. sk
je tu pre biznis
Vážený obchodný
partner,
rád by som Vás informoval, že od 1. 1. 2015
vydavateľstvo Ecopress, a. s. mení svoj názov
na MAFRA Slovakia, a. s. Cieľom premenovania
je priblížiť sa českej materskej spoločnosti,
mediálnej skupine Mafra. Do portfólia
vydavateľstva naďalej spadá ekonomický
denník Hospodárske noviny, odborné tituly
z oblasti zdravotníctva, marketingu a reklamy,
hotelierstva a gastronómie, obchodu
a zdravého životného štýlu.
Vážime si vzájomnú spoluprácu, ktorá nám
umožňuje vyrábať kvalitný obsah v tlačených
periodikách, na internete, alebo sprostredkovať
najnovšie know – how odborníkom z rôznych
oblastí biznisu na podujatiach, ktoré
organizujeme. Okrem toho poskytujeme služby
v oblasti polygrafie a publikovania produktov
na kľúč.
Ladislav Ollé
obchodný riaditeľ
mobil: +421 907 717 044
tel.: +421 2 48 238 106
[email protected]
Na nasledujúcich stranách sa oboznámite
s aktuálnou ponukou inzercie vydavateľstva
MAFRA Slovakia na rok 2015. Verím, že Vám
poskytne inšpiráciu na spoluprácu, ktorá bude,
tak ako doteraz, obojstranne prospešná.
Inzertný priestor
w w w.mafraslovakia. sk
Eventy
Digitálne
projekty
Obsah
na mieru
PR služby
2
Vydavateľstvo MAFRA Slovakia (Ecopress, a.s.), ktoré vzniklo v roku 1993, je najväčším
vydavateľstvom špecializovanej tlače na Slovensku. Vydavateľstvo Ecopress kúpila v roku 2013
akciová spoločnosť Agrofert (chémia, potravinárstvo, médiá). V rámci Agrofertu sa Ecopress spojil
s Mafrou a. s., jedným z najväčších vydavateľstiev na českom trhu. Od 1. 1. 2015 vydavateľstvo
Ecopress mení svoj názov, podľa vzoru materskej spoločnosti. MAFRA Slovakia má špecializovaných
mediálnych odborníkov a analytikov, ktorí pokrývajú všetky kľúčové ekonomické odvetvia.
Najčítanejší ekonomický
titul na Slovensku – denník
Hospodárske noviny, spojený
s najnavštevovanejším
ekonomickým portálom
na Slovensku – HNonline.
www.hnonline.sk
vydáva Ecopress, a. s.
piatok – nedeľa 20. – 22. septembra 2013, číslo 182, **
Našou cieľovkou
sú bohatší ľudia
Narodil sa pred 125
rokmi. Martin Benka
Živnostníci, pozor.
Odvody sa znížia
Prevádzkovateľ herní
Slov-Matic Igor Vicel pre HN
Autor malebných krajiniek je
naším najdrahším maliarom
Štát pripravil pre malých
podnikateľov zmeny
PRÍLOHA VÍKEND l 15
PRÍLOHA VÍKEND l 17
EKONOMIKA l 6
Slovensko potrebuje Merkelovú
VOĽBY V NEMECKU l Nemci
cez víkend rozhodnú, kto bude lídrom nášho najväčšieho
obchodného partnera najbližšie štyri roky. HN vybrali dôvody, prečo by mala
pokračovať na pozícii kancelárky Angela Merkelová.
G
H
DANE
Odmieta akékoľvek formy
zvyšovania daní.
Nesúhlasí s nízkymi daňami pre firmy.
Avizuje ich zvyšovanie pre lepšie
zarábajúcich ľudí.
Názor HN
Zvyšovanie daní z príjmu ekonomike nikdy nepomáha. Pre ľudí to znamená, že im
štát vezme časť peňazí, ktoré by inak mohli minúť. Firmy zasa obmedzujú investície.
4:06 PM
Ako sa dá kúpiť,
keď karty už nestačia
Stránka 1
+ Kompresné
TEST:
HISTÓRIA:
Potravinové
alergie
vyladiť formu
Odovzdajte v pretekoch všetko,
čo ste natrénovali
3
3.
Gynekológia
Urológia a nefrológia
VÝBER Z PREDNÁŠOK
Etiopatogenéza
obličkových chorôb
Ublížiť môže
najmä deťom
B2B03533
www.strategie.sk
roz hovor
Odkedy ju budú môcť naplno využívať? Aj na
Od borná
t ém a
to sme sa opýtali riaditeľa Národného centra
Preventívne
telemedicínskych služieb Fakulty elektrotechniky
a informatiky Slovenskej technickej univerzity
prehliadky
F. Lehockého.
Nová nádej
pre chorých
15
ODBOR N Ý
FEBRUÁR 2014
Od borná t ém a
Čo je telemedicína?
Telemedicína má množAmbulantná
stvo definícií. Ide o využitie
jednotka
informačných a komunikačných technológií na poskytosrdcového
zlyhávania
|
RO Č N Í K
X. | CENA: 2 ,60 € |
M ÁJ
vanie zdravotnej starostlivosti na diaľku. Tým sa myslí aj
vzdialenosť medzi pacientom,
ktorý je v domácom prostredí,
a zdravotníckymi pracovník-
podľa názorov mnohých sestier v sociálnych sieťach skrýva snaha lekárov v ambulanciách prvého kontaktu zbaviť
sa ich.
SLK návrh zdôvodnila tým,
že lekár by mohol sestru alternatívne nahradiť ďalším
lekárom. „Uvedený návrh by
mohol byť riešením stále sa
prehlbujúceho problému nedostatku všeobecných lekárov, pretože lekár bez príslušnej špecializácie pracujúci vo všeobecnej ambulancii
by mohol byť súčasne zaradený do špecializačnej prípravy,
pričom v ambulancii by vykonával špecializačnú prax,“ argumentovala komora.
Pokračovanie na strane 2
v bavlnke
Starostlivosť sa vyplatí, predídete
ďalším komplikáciám
KRITIK A
5 – 6/2014
Ilustračné foto: archív
Printing & production house
Stratégie 1
12. 12. 2014 11:12:32
Diabetik_0506_2014_tit_01.indd 1
mi v nemocnici či v ambulancii. Zahŕňa nasnímanie aktuálneho zdravotného stavu pacienta, jeho vybraných fyziologických dát, ich spracovanie, prenos, archiváciu, a následnú analýzu s cieľom hľadať súvislosti medzi údajmi
a ich následného využitia, napríklad na podporu rozhodovania zdravotníckeho personálu.
Patrí sem aj nachádzanie korelácií, ktoré môžu indikovať vývoj zdravotného stavu do bu-
dúcna, jeho prípadné zhoršenie, riziká. Zaujímavým príkladom telemedicíny je telechirurgia, keď pri pacientovi je iba robot a prostredníctvom konzoly
ho operuje chirurg na druhom
konci sveta. Verím, že práve
telemedicína rozšíri možnosti
v komunikácii medzi zdravotníkom a pacientom, napríklad
o telekonzultácie, telemonitoring. Telemedicínske služby sa
budú iba rozširovať.
Pokračovanie na strane 4
P
Cena 1,90 €
Od borná t ém a
Chlieb náš
Od borná t ém a
Viac na strane 15
4/3/14
4:06 PM
OBSAH HN
Stránka 1
7
Ako sa ho nevzdať
a mať dobrý cukor
NAJKRAJŠIE OSTROVY STREDNEJ DALMÁCIE
20.02.14 14:29
Viac
informácií
nájdete na
nárok?
PRETEKÁROV OBLIEKA
HLAVNÝ MEDIÁLNY PARTNER
ROZHOVOR
Diabetici majú
svoju vlastnú hymnu
HNonline je najčítanejší
a najnavštevovanejší ekonomický Komplikácie
spravodajský portál na Slovensku. diabetu
Svojim používateľom poskytuje
profesionálne spracované online
spravodajstvo a bohatú škálu sekcií
i užitočných služieb.
ZdN13_2014.indd 1
27.02.14 17:05
Gynekológ musí
vyžarovať pokoj...
G
ROZHOVOR
Podiel značkových
3
Strany 6 – 7
SPOJENÉ ŠTÁTY EURÓPSKE
Angela Merkelová
H
Gynekológia
Luxusná
jazda
Urológia
a nefrológia
v čase
Odmieta federalizáciu Európy. Je za
postupné kroky, ktoré budú zbližovať krajiny.
Starostlivosť v období
menopauzy
8
Najväčší záujem je toaletný papier, tvorí 51 %
Názor HN
o mixované alebo hodnoty predaja kategórie.
Väčšia centralizácia problémy EÚ nevyrieši. Všetky nástroje na riešenie
menšie balenia,
DOMÁCI PRODUKT
NIEv rukách.
JE
súčasných problémov
už má únia
Problém je, že ich nevyužíva.
Poznámka: *idektoré
o aktuálne
výsledky preferencií
spotrebiteľ
+7 %
+16 %
VSTUPENKA
DO NEBA
20-stranový
autošpeciál: unikátna retro fashion story, slovenské firmy,
kombinuje
hovorí Gabriel Csollár, predseda predstavenstva COOP Jednota Slovensko.
28 %*
2. 5. 2014 16:50:28
ktorých biznis sa točí okolo štyroch kolies
R e v i e w z o d b o r n ý c h k o n g r e s o v, z j a z d o v a s y m p ó z i í
a exkluzívny
rozhovor so šéfdizajnérom hyundaiu.
Etiopatogenéza
3.
ročník 2014
23.4.2014 11:04
obličkových chorôb
RUŠENIE ÚRADOV
08.04.13 11:17
Vedieť viac znamená lepšie žiť
15
VÝBER Z PREDNÁŠOK
HORECA PREVÁ DZK A
01.04.2014 13:23:51
HORECA TRENDY
šéfka kresťanských
demokratov a súčasná
kancelárka (CDU)
38 %*
Kompletný
vydavateľský
Abramovič
minul milióny.
Zatiaľ zbytočne
servis pre externých klientov.
15.4.2013 13:04:37
28. – 31. JANUÁR 2014, ŠTRBSKÉ PLESO
XII. Kleiblove
lekárske dni 2014
.
22
.
www.passat.com
27. 5. 2014 17:02:09
KM_gastroforum.indd 1
27.02.14 17:05
Spoločnosť predstavila nový model telefónu, ktorý ju má zachrániť. Zároveň ohlásila prepúšťanie.
strana 10
Viac na stranách 2 a 3, Téma HN
GASTROFÓRUM 2014
Kaliňák
chce škrtať v školstve
Bratislava – Vyše 150 zamestnanNávrh ministra vnútra
cov Ústavu informácií a prognóz
Roberta Kaliňáka
Bratislava – Písali sa tridsiate roky pele žiadajú súdy o ochranu pred
školstva môže prísť o miesto. Tím
minulého storočia a svet sa zmietal veriteľmi. Firma Kúpele Vyšné
rezortu vnútra pre reformu štátnej
Rezort vnútra navrhuje zrušiť
v jednej z najväčších hospodár- Ružbachy so 100 zamestnancami
správy ESO navrhuje podľa zistení
sedem úradov ministerstva
Generácia Y
Kĺučom
úspechu
nástrahy
biznisu
skych kkríz.
Problémy Odhaľte
neobišli
ani
HN
jeden
z
najväčších
školských
včera
situáciu
nekomentovala.
Náškolstva.
Novodobý
potenciál
pre
podniky
sú spokojní zamentnanci, tvrdí
Rozhodnutiu podnikať musí
O krok vpred
Tak ako vy
hotelierka
Iveta Chovanová Kúpeľom
predchádzať
dôkladné
VyšnérokaRužbachy.
na
se- plánovanie.
úradov s ročným rozpočtom vyše
dej jej cestovného
dávajúruchu
veritelia. „Do úvahy
Nový Volkswagen Passat.
Objavte viac Tie zamestnávali vlani 352
vere Slovenska nepomohlo ani to, sa berie efektívnosť pri vymáhaní.
16 miliónov eur zrušiť. Časť úradľudí.
že ich vlastníkom bola neter špa- Pri zdravotníckych zariadeniach je
níkov sa má začleniť priamo pod
Ročná úspora pri zrušení
nielskeho kráľa Alfonza XIII. Upad- to o to citlivejšie, že exekúcie môžu
ministerstvo školstva.
týchto úradov by bola
li pod nútenú správu. Aj keď sa byť súdne zastavené z dôvodu
Personálne zemetrasenie by ma28,1 milióna eur.
s pomocou vlastníkov z problémov ochrany verejného záujmu,“ nalo postihnúť aj ďalších šesť redostali, expanzívne plány zastavilo značuje hovorca Sociálnej poisťovzortných inštitúcií. „Je to odpoznárodnenie.
rúčanie, kde podľa našich analýz
ne Peter Višváder.
(TJ, LEM)
13. marec 2014
Takmer po 80 rokoch sa história
existuje priestor na úspory,“ hoopakuje. A opäť sú v tom dlhy. Kú- Viac na strane 7, Kúpele...
vorí šéf sekcie verejnej správy mi-
HRC_0506_2014_TIT_INZ_v1.indd 1
http://bit.ly/regata2014
Ako ochrániť obličky?
Stravovanie pri začínajúcej nefropatii
13. marec 2014
Finančníci spolu so štátom zadlžili SPP. Dôvodom sú aj dividendy, ktoré majú putovať do štátneho rozpočtu.
strana 9
Das Auto. Magazín
16
PAPIEROVÉ VÝROBKY Strana
2. číslo, jeseň 2014
šéf sociálnych demokratov produktov budeChce
rásť užšiu spoluprácu členov
a vyzývateľ Angely Merkelovej
únie – cez vznik európskej vlády.
Najdôležitejším segmentom
(SPD)
papierových výrobkov je
HORECA ROZHOVOR
PRIHLÁSTE SA NA JACHTÁRSKE PRETEKY!
MEDIÁLNI
PARTNERI
H
Odmieta plné členstvo Turecka.
Názor HN
Kúpele v Ružbachoch
sú v kríze. Po 80 rokoch
Flotila: 15 lodí Beneteau First 45 (šesť- až osemčlenná posádka) a 10 lodí Beneteau First 35 (štvor- až šesťčlenná posádka)
USPORIADATELIA
GRILOVANIE Strana 14
Peer Steinbrück
Obchod_0304_2014_2304.indd 1
Inzulínová
Slovenská business regata v Chorvátsku na lodiach First
a First
Kto45má
na 35.
ňu
ČLENSTVO TURECKA V EÚ
Podporuje.
HORECA OBSAH
3.3 – 7. jún 2014
pumpa
VYZÝVATEĽ
G
2 014
Albrecht Reimold vie, ako dosiahnuť úspech.
Našim firmám
by sa otvoril nový trh. Rizikom je však nestabilná politická situácia v krajine
Šťastlivec Za toho sa môže považovať ten, čo sedí v preplnenom meste v novom Volkswagen Polo.
a fakt, že by sa tým v EÚ ešte viac prehĺbila nerovnováha, ktorá stojí za súčasnou krízou.
h
0 € v otovo
ZISTENIE HN
votnícka organizácia uvádza,
že by sme mali mať 15 percent cisárskych rezov, ak ich
je viac, predstavujú riziko pre
plod i pre
matku. Pod hladiSheron_PrecoNie_232x297_0413.indd
1
nou 18,67 percenta, ktorú ur1-2
čili našititul_marec.indd
experti, sa nachádza
iba sedem pôrodníc,“ vysvetlila spoluautorka projektu MUDr.
Silvia Hnilicová. Najnižší počet
cisárskych rezov mali v pôrodniciach v Kežmarku, v Trenčíne
a v Žiari nad Hronom.
Pokračovanie na strane 5
každodenný
Prevencia
úrazov u detí...
22.5.2014 15:46
10
Pôrody cisárskym
rezom pribúdajú
očet pôrodov cisárskym
rezom celosvetovo narastá, ani Slovensko nie je výnimkou. Do alarmujúcich čísel,
teda nad hranicu 30 percent sa
v cisárskych rezoch vyšplhalo až 16 pôrodníc. Rekordérom
sa stala pôrodnica v Nových
Zámkoch, ktorá dosiahla takmer 53 percent. Aj to ukázal
prieskum hodnotenia kvality pôrodníc HPI a portálu rodinka.sk – Sprievodca pôrodnicami 2013. „Svetová zdra-
JÚN
TRENDY
Horeca konferencia
a Jarné stretnutie
Rozhovor
hotelierov 2014
Hodnotenie
nenahradí. Pomôže im
–
Nové
zdroje
príjmov
facebook.com/horecamagazine
Nohy ako
Sestry možné nahradenie zdravotníckymi
asistentmi alebo
lekármi kritizujú.
Otras mozgu
v športe
TIT_MP_februar2014.indd 1
KM_gastroforum.indd 1
Č A S O P I S PR E S L U Ž B Y H O T E L OV , R E Š TAU R ÁC I Í A C AT E R I N G U
č. 13
ANGIOLÓGIA
TÉMA
www.areaprint.com
Oren Arnold
Rok 2013
Telemedicína lekárov
v respiračnej
medicíne
Ako zefektívni telemedicína prácu lekárov?
Detoxikácia
Pacientske_listy_01_2014_Titulka_2205.indd 1
Dlho očakávaná optimalizácia siete špecialistov je tu.
Teda, vraj... Zo zmeny siete
sa nakoniec stala zmena
pohľadu na sieť... Aspoň
takto to nazval riaditeľ najväčšej zdravotnej poisťovambulanciách všeobecne. Ako to teda je? Zmluvy
ných lekárov pre dospeso špecialistami sa zatiaľ
lých i u pediatrov nebudú
meniť nebudú. Nové pravidmožno od 1. mája musieť byť
lá platia len pre nových lesestry. Navrhla to Slovenská
károv a tých je možno necelekárska komora v rámci prilá stovka zaČíslo
rok... Až
1 potom pomienok k novele výnosu
majú prísť na rad zmluvy
február
2014 ministerstva zdravotníctva
so „starými“
špecialistao minimálnych požiadavkách
mi. Lenže tie
zaujímavé.
IX.súročník
na personálne zabezpečenie
Bude interesantné sledovať,
a materiálno-technické vyči relatívne prísne podmienbavenie jednotlivých druhov
ky budú platiť aj pre už
zdravotníckych zariadení.
existujúce zmluvy. Pretože
Komora totiž navrhla, aby
tam treba urobiť poriadok.
sa do textu týkajúcom sa amAlebo sa mý...priateľovi
svoje srdce
bulancií všeobecných
lekárov
lim?
...zákazníkovi
službu
pre dospelých a ambulancií
Katarína
všeobecných
pre de...súperovi lekárov
toleranciu
Lovasová
ti a...všetkým
dorast, doplnil
text „alebo
vľúdnosť
šéfredaktorka
lekár alebo zdravotnícky asisZdN
...sebe rešpekt
tent“. Za touto formuláciou sa
Od borná
ém
IN G. F tED
OaR L EH O C KI, P H D., RI A DI T EĽ N C T S, F EI S T U:
TIT_strategie_122014.indd 1
15. 5. 2014 14:24:29
Telo dostanete
do formy aj inak
3. apríl 2014
7
Kráska, ktorá
si plní sny
Ambulancie bez sestier?
Prvý krok
Rozhovor
s dekanom
LF SZU
ročník 2014
22
Poisťovne uhradia
pre zubnú techniku
21 percent
z kalkulovanej ceny
KONTROVERZNÝ
Protónová liečba
rakoviny má budúcnosť.
Kto každý ju môže
podstúpiť?
XII. Kleiblove
lekárske dni 2014
3
Sestry vidia za návrhom lekárov snahu zbaviť sa ich.
GASTROFÓRUM 2014
– módny výstrelok?
28. – 31. JANUÁR 2014, ŠTRBSKÉ PLESO
Odborný týždenník pre lekárov a farmaceutov
Topoľčianska nemocnica
dosahuje v ortopédii
výsledky porovnateľné
s koncovými
Ktoré „hračky“ nás
prekvapia budúci rok
12
R e v i e w z o d b o r n ý c h k o n g r e s o v, z j a z d o v a s y m p ó z i í
Starostlivosť v období
menopauzy
8
Ročník XIX/LXIII | 1,80 €
Soľ nad zlato?
Igorvždy
Brossmann má slovenskej reklame stále čo povedať
Nie
Prvé ich odhalí
vaše telo
máj – jún 2014
cena 2,50 €
RUN_0506_2014_1505_v1.indd 1
Zdravotnícke
noviny
Zuzana Hercegová
V
Ako
Názor HN
LL_0614.qxd
sti
Ako sa zmenil?
Dag Daniš,
zástupca šéfredaktora
Presadzuje vznik jednotného bankového
dozoru, ktorý bude zodpovedný za
systémovo dôležité banky.
ROZHOVOR
p re le ká rov a mb u la ntne j
sta rostlivosti
ŠPECIÁLNA PRÍLOHA ZDRAVOTNÍCKYCH A HOSPODÁRSKYCH NOVÍN
PRE ZDRAVIE S RADAMI
ODBORNÍKOV
oblečenie
+ 100 rokov behu.
Gynekológ musí
vyžarovať pokoj...
TECHNOLÓGIE
2015
MÁJ 2014
Čo7ich spôsobuje a ako
im predchádzať: Veľ ká téma
o tom
m, akko behať v zdraví
Odborná príloha Zdravotníckych novín
Magazíny z oblasti
zdravotníctva, marketingu
Štát zadlžuje
a reklamy,
hotelierstva
plynárne
a gastronómie, obchodu
BlackBerry
a zdravého
životného štýlu.
chystá plán B
H
ZÁCHRANA EURA
Návrh SPD by oslabil bankový sektor. Banky už teraz čelia rôznym odvodom zo strany
10. apríl 2014
Odborná príloha Zdravotníckych novín
vlád. Ide o morálny hazard, keď zodpovedné
banky budú prispievať
na tie nezodpovedné.
Preč s kalóriami
a tukovými vankúšikmi
Keď bude Fico
najbližšie v televízii
rečniť o socializme
a vlastenectve,
vypnite ho – Smer
funguje ako čisto
kapitalistická
organizácia.
Odmieta zavedenie plošnej minimálnej
mzdy na všetky odvetvia.
64 Názor
% HN
kupujúcich vody siahne
po značkovom výrobku,
ako aj po privátnej značke.
Je za vznik špeciálneho fondu určeného
na záchranu bánk, kam by prispievali
banky, plus reguláciu finančných trhov.
Vyštartujte
na vzduch
EDITORIAL
4/3/14
G
s diabetom
Aký typ cukrovky majú?
Jeseň 2014
TRÉNING:
krokov, budete
rýchlejší
10. apríl 2014
Vedieť viac znamená lepšie žiť
Bábätká
Náhoda, trend alebo muži
odchádzajú do vyšších pozícií?
VERNOSŤ
ZÁKAZNÍKA
+ Zvýšte frekvenciu
LL_0614.qxd
Cena 1,90 €
december 2014
cena: 4,80 €
www.strategie.sk
SLOVENSKÉ
DENNÍKY
OBSADILI ŽENY
sú výhradní
kupujúci
značiek.
“
H
MINIMÁLNA MZDA
34 %
Zavedenie
stanovenej minimálnej mzdy môže viesť k miernemu
hnonline.sk zákonom
| facebook/casopisobchod
samostatne nepredajná príloha
Viac dát na na strane 12
MARKETING RETAIL FMCG
XIX. ročník | 2,90 € | číslo 2/2014
prepúšťaniu,
čo čiastočne ukrojí nemeckým domácnostiam z príjmov.
Das Auto. Magazín
Letuška zaľúbená
do triatlonu
odborný mesačník
o marketingu,
reklame a médiách
G
life style magazín
2/2013
Predaj
nealkoholických
Plánuje zaviesť
zákonom
nápojov v roku 2013
stanovenú minimálnu mzdu.
špecializovaná
príloha
Golf na Aljaške • Testujeme offroad • Vývoj e-mobility
Alena
Stevensová
OBCHOD
+
VÝSTAVNÍCTVO
Nový Passat
RUN 3/2014
Y
K
TE I N €
AJ D 0
R O 0
H ÉH A5
VY K Z
EC E X
E Ž IM
T
9
sstravovacích
travovacích
ttipov,
ipov, kktoré
toré
vám vrátia
silu
STRATÉGIE
ajte 5
x
ZískSNÍMKY:
REUTERS
B
PRVÝ A JEDINÝ
JE DINÝ ČASOPIS
ČA SOPIS O BEHANÍ
BE H A NÍ
JEDNOU VETOU
nisterstva vnútra Adrián Jenčo. Reformný tím pod jeho vedením má
za úlohu budúci rok ušetriť 414
miliónov eur. „Rezort školstva bude brať tieto odporúčania do úvahy pri riešení racionalizácie,“ uviedol hovorca ministerstva školstva
Michal Kaliňák. Ak sa nezrušia
úrady, peniaze musí nájsť rezort
inde. Školskí odborári návrh vítajú
– žiadajú však, aby sa usporené peniaze následne využili na zvýšenie
učiteľských platov či lepšie vybavenie škôl.
(ŠAO)
Viac na strane 8, Kaliňák...
Futbalový klub Chelsea zažíva
katastrofálny vstup do sezóny.
Nepomáha mu ani tréner José
Mourinho.
strana 20
1
USD
1,355
0,019
1
CZK
25,735
-0,078
1
PLN
4,183
-0,050
DOW
JONES
15 670,340
-0,04 %
ROPA
BRENT
109,660
-0,85 %
A
B
B
B
B
TÉMA
Diabetik_0102_2014_tit_1912.indd 1
Získajte pa
niec v h
ý hr
o
rn
Predplatné
ote 130 €
dn
Dá sa im vyhnúť?
1 – 2/2014
cena 0,75 EUR
tel.: 02 48 238 238
email: [email protected]
www.hnpredplatne.sk
Živnostníci ušetria na odvodoch
Štát pripravil pre živnostníkov zmeny pri výpočte odvodov. DNES V HN
19.12.2013 12:54
Portály o marketingovej komunikácii,
behaní, zdravotníctve, diabetikoch.
AAADopyt je najväčší dopytový
systém v Slovenskej republike.
Predplatné
Obsah
na mieru
Digitálne
projekty
PR služby
Špecializovaná sekcia
HNevents, ktorá v spolupráci
s redakciami našich titulov
kompletne zabezpečuje
eventové aktivity:
elitné diskusné fóra
HNCluby, špecializované
HNkonferencie a odborné
semináre.
3
w w w.mafraslovakia. sk
3
Najčítanejší ekonomický
titul na Slovensku – denník
Hospodárske noviny, spojený
s najnavštevovanejším
ekonomickým portálom
na Slovensku – HNonline.
november story
www.hnonline.sk
vydáva Ecopress, a. s.
*
piatok – pondelok 14. – 17. novembra 2014, číslo 219, **
Ľudia, ktorým revolúcia zmenila život
revolúcia
ľudí, ktorým Nežná
25 rokov. 25 príbehov
život
v roku 1989 zmenila
DNES
V HN
Bývalý pohlavár Gejza Šlapka, expríslušník ŠtB Alojz Lorenc a ďalší. 25 príbehov v 52–stranovom magazíne.
PETER MATYŠÁK
ŠTEFAN KASSAY
JOZEF ULBRÍK
PAVOL KRÚPA
JOZEF STRAUS
ĽUDOVÍT ČERNÁK
FRANTIŠEK MAJTÁN
5 vecí, o ktorých
môžete zajtra
rozhodnúť
titulka_final.indd
OBSAH HN
Putin a jeho
Rusko všetkým
ukazujú svoju
silu
©hn
[email protected]
Špecializované prílohy A4
01_08.qxd
10. 10. 2013
17:47
StrÆnka 1
vysoke 01_08.qxd
energetika víno
28. 11. 2013
18:15
StrÆnka 1
Ročenka
2014
v ysoké školy
špeciálna príloha denníka Hospodárske noviny
1. Dane
a poplatky
2. Cesty
a parkovanie
60 alebo 120 eur.
Toľko môžete za
rovnaký štvorizbový
byt zaplatiť na dani.
Alebo iný príklad, daň
za psa vás v jednom
meste môže vyjsť 30
eur, inde dvakrát
toľko. Výšku týchto
daní určujú práve
miestne samosprávy.
Je to jedna z top vecí,
o ktorých majú moc
rozhodovať.
Nemáte kde
zaparkovať alebo
musíte denne v meste
jazdiť po zničených
cestách. Aj toto je
problém mesta. Práve
to rozhoduje o tom, či
budú cesty plné
výtlkov, alebo nie.
Radnice tiež môžu
rozhodnúť o výstavbe
nových parkovacích
miest, keďže sa
s týmto problémom
boria neustále.
3. Služby
4. Výstavba
5. Biznis
Nepokosená tráva,
málo detských ihrísk
či výbehov pre psov,
ale aj špinavé ulice
a nevyvezený odpad.
Práve poslanci spolu
so starostom či
s primátorom môžu
v rozpočte odklepnúť
výstavbu už
spomínaných ihrísk,
častejšie kosenie
trávy či odvoz smetí.
V meste vyrastá dom
za domom. Samotné
mestá a obce však
rozhodujú aj tom,
ktorá časť sa zastavia
a ktorá bude slúžiť na
rekreáciu. Schvaľujú
tak nielen územné
plány, ale aj programy
rozvoja bývania
a zároveň majú
vytvárať vhodné
podmienky na
bývanie.
Ste podnikateľ, ktorý si chce
otvoriť obchod. A chcete, aby
bol otvorený aj v noci. Miestna
samospráva rozhoduje o tom,
kedy si svoj obchod budete
môcť otvoriť. Tiež vám môže
povedať, či činnosť, v ktorej
chcete podnikať, môžete robiť,
alebo nie.
Téma týždňa
Komunálne
voľby
strany 2, 4 a 5
Kompletné výsledky, komentáre a postrehy k voľbám nájdete v sobotu na
špecializovaná príloha denníka Hospodárske noviny
Kam a kedy
na vysokú
Prehľad februárových
termínov prihlášok
(strana 20)
Najlepšie
slovenské vína
Inšpirujte sa
príbehmi úspešných
(strana 6)
Gastrotipy
šéfkuchárov
Študentské
účty
Čo mladým ponúkajú
slovenské banky
Rozhovory s lídrami
energetického biznisu
Tipy, ako ušetriť doma
a vo firme
● Analýzy, čo bude
vplývať na rast cien
energií
(strana 3)
●
ROZHOVOR S AMERICKÝM NOVINÁROM
HROZIACI KONKURZ
Príbeh, ako ma žalovali
o desať miliárd
Naša oceliareň má šancu prežiť
Bratislava – Prečo ľudia nevedia
prestať fajčiť? Novinár Walt Bogdanich sa začal touto otázkou zaoberať ešte v čase, keď sa fajčilo
takmer všade – v práci, reštauráciách či v lietadle. A za túto svoju
otázku si vyslúžil jedno – rekordnú žalobu v dejinách žurnalistiky. „No, zažalovali ma. O desať
miliárd dolárov,“ hovorí v exkluzívnom rozhovore pre HN Bogdanich, ktorý sa rozhodol ísť po skutočných stopách výroby cigariet,
koľko nikotínu obsahujú a ako
Čo študovali
biznismeni
Rýchlokurz
degustátora
výrobcovia manipulujú s ľudskou mysľou, aby sa stali závislými. „Nikto vás len tak nezažaluje
o desať miliárd. Ibaže by vám
chcel nahnať strach. A vystrašiť aj
ostatných novinárov,“ dodáva novinár z New York Times, ktorý je
dnes držiteľom viacerých Pulitzerových cien. Súd nakoniec vyhral.
„Nezaplatil som im ani dolár. Bola
to bolestná skúsenosť, ale prežil
som to,“ spomína.
Viac na strane 15, Je jedno...
EDUARD KUKAN
OLEG PASTIER
ANTON HYKISCH
MAREK ŤAPÁK
ANTON SRHOLEC
KAROL POLÁK
JOZEF GOLONKA
VLADIMÍR HORÁK
MICHAL MATUŠÍK
PETER NEDAVAŠKA
HN čítam kvôli tomu, že sa
každodenne zaoberajú ekonomickými i hospodárskymi témami. Obsah, ktorý pokrývajú, je na Slovensku jedinečný.
Ovplyvňujú tak dosť veľa ľudí
v biznise aj vo verejnej správe.
Nových primátorov, starostov, ako aj poslancov
obecných zastupiteľstiev. Týchto ľudí si budeme
po štyroch rokoch zajtra opäť voliť v rámci
komunálnych volieb. HN vám prinášajú päť
dôvodov, prečo by ste mali ísť voliť.
Marek Poracký
PAUL JOZEFAK
VLADIMÍR MINÁČ
ALOJZ LORENC
GEJZA ŠLAPKA
EXSPOLUPRACOVN
ÍK ŠtB
PETER COLOTKA
FEDOR GÁL
PETER WEISS
PREČO ČÍTAM HN
Robert Auxt,
šéf Slovenského
investičného holdingu
2
Strážske – Takmer 500 zamestnancov minioceliarne Slovakia
Steel Mills v Strážskom má novú
nádej. Fabriku sa možno podarí
zachrániť pred zánikom. A to predajom 160-miliónovej pohľadávky,
ktorú má už dlhšie Česká exportná
banka voči slovenským oceliarom
a kvôli ktorej musel východoslovenský závod požiadať pred dvoma týždňami súd o ochranu pred
veriteľmi. Česi by sa podľa informácií HN mali pokúsiť dlh predať
už v najbližších týždňoch.
Ideme do toho – potvrdili pre
HN dvaja najvážnejší záujemco-
Oceliareň Slovakia
Steel Mills
Zamestnáva 500 ľudí na
východe Slovenska.
Od leta sú ľudia doma
a poberajú 60 percent platu.
Vyrába betonársku oceľ
a valcovaný drôt.
Voči Českej exportnej banke
má dlh vyšší ako 160
miliónov eur.
Momentálne je
v reštrukturalizácii.
Tvrdí v rozhovore výkonný šéf
Medzinárodnej bezpečnostnej informačnej služby v Bruseli
Francois Ducrotté.
strana 9
Homosexuálom
svitá na lepšie
časy
Homosexualita je protizákonná
v 77 krajinách, v piatich ju môžu postihnúť trestom smrti. USA
a Európa sú liberálnejšie.
strana 14
Má na svojom
konte milióny.
Ale životov
Pred 95 rokmi sa narodil muž,
ktorý stvoril krvavý fenomén
– kalašnikov. Vďaka nemu sa
z mnohých detí stvorili zabijaci.
strana 18
via – Pavol Krúpa zo skupiny Arca
Capital i ukrajinská spoločnosť
KVV Group. Medzi nich sa však
najnovšie dostala aj rodinná firma podnikajúca v hutníckom priemysle v Nemecku. Meno však Česi
odmietli prezradiť. „Naším cieľom
je dosiahnuť pri predaji súboru pohľadávok maximálny výnos. Musí
však byť zachovaná transparentnosť výberového procesu,“ hovorí
riaditeľ odboru medzinárodných
vzťahov a komunikácie banky
Petr Križan.
1
USD
1,246
-0,001
1
CZK
27,644
0,041
1
PLN
Pokračovanie na strane 8
4,228
0,009
DOW
JONES
17 701,380
0,51 %
ROPA
BRENT
79,000
-1,72 %
●
www.hnonline.sk
Ener2015_Titulka.indd 1
cena 0,99 EUR / predplatné 0,79 EUR
Firmy usporia na pol milióne ľudí
Predplatné
Podniky cez úľavy ušetria na odvodoch, zamestnanci zarobia viac. DNES V HN
tel.: 02 48 238 238
email: [email protected]
www.hnonline.sk/predplatne
10.11.2014 15:09:25
Špecializované prílohy A3
REALITY
Nové trendy
v bývaní. Pozrite
sa, čo je „in“
V rozhovore pre HN
architekt Matej Siebert.
ŠPECIALIZOVANÁ PRÍLOHA
reality.hnonline.sk
Ako rekonštruovať čo najvýhodnejšie Ponuky stavebných sporiteľní na
prerábku bytu Moderná architektúra je aj o hre svetla a tieňa
REKONŠTRUKCIA
BYTOV
REALITY 17
Drahomír Piok
T
©hn
Dôležitý je aj zručný a poctivý
remeselník, ako ho nájsť?
Základom je nepozerať sa len
na cenu, ale overiť si aj údaje napríklad v obchodnom registri.
©hn
[email protected]
[email protected]
Koľko sa dá takto ušetriť?
Nie je to málo, často ide aj
o 30-percentnú úsporu.
Našli sme
najlepší telefón
pre váš biznis
Otestovali sme Samsung
Galaxy Note 4 so špeciálnym perom na poznámky
INVESTÍCIE DO REGIÓNOV
ŠPECIALIZOVANÁ PRÍLOHA HOSPODÁRSKYCH NOVÍN
investor.hnonline.sk
Klienti sú dnes
náročnejší
a dôslednejšie
vyberajú
dodávateľov služieb.
Pri prerábke sa nevypláca pozerať sa len na cenu. Pri výbere firmy či majstra sú dôležité najmä referencie.
ILUSTRAČNÁ SNÍMKA: DREAMSTIME
Ponuky stavebných sporiteľní na rekonštrukciu bytu
Tiež je dobré staviť na referencie
od bývalých zákazníkov. Mnoho
firiem napríklad vyžaduje zálohy na materiál a práce, odporúčam dávať zálohu len na materiál, ktorý sa reálne nakúpi. Firma
tak bude motivovaná práce dokončiť v dohodnutom termíne.
Prvá stavebná
sporiteľňa
ČSOB Stavebná
sporiteľňa
Wüstenrot stavebná
sporiteľňa
Rekonštrukcia bytu vo výške 45 000 eur
Klient môže požiadať o úver najviac
25-tisíc eur bez zábezpeky
nehnuteľnosťou. Ak nemá uzatvorené
stavebné sporenie a nespĺňa podmienky
na stavebný úver:
V prípade komplexnej rekonštrukcie bytu
budú náklady predstavovať určite viac
ako 7-tisíc eur. Pri investične náročnejšej
renovácii bytu je ideálnym riešením
financovanie medziúverom.
1. Medziúver s maximálnou dobou
trvania 10 rokov
Výška úveru bude 25-tisíc eur s dobou
trvania v medziúvere od 3,8 do 6,2 roka.
Úrok bude medzi 5,95 až 9,85 % ročne.
Úver s extra nízkym úrokom je dostupný
každému bez predchádzajúceho sporenia.
Úver sa poskytuje s fixným úrokom
1,99 % až na päť rokov, v ďalších rokoch
až do úplného splatenia úveru má klient
garantované, že úrok neprekročí 3,99 %
ročne. Úver je zaručený nehnuteľnosťou,
klient môže čerpať až 200-tisíc eur.
1. Stavebný úver/úverová tarifa
Klient nasporí 22 678 eur, má nárok na
stavebný úver so sadzbou 2,9 % ročne.
Úver bude splácať päť rokov.
2. Stavebný úver/štandardná tarifa
Klient nasporí 23 152 eur, má nárok na
úver so sadzbou 4,7 % ročne. Úver bude
splácať 10 rokov.
Mení sa aj klient a jeho nároky?
Klienti sú dnes náročnejší a dôslednejšie vyberajú dodávateľov služieb. Silná konkurencia
stavebných firiem tlačí ceny dole a kvalitu hore. Zavádzajú sa aj
nové technologické postupy prác,
ktoré prispievajú k rýchlejšej a ku
kvalitnejšej realizácii rekonštrukcie. Prihliada sa aj na energetickú
stránku, ktorá je často cieľom rekonštrukcie, napríklad zatepľovanie budov.
3. Medziúver s hodnotiacim číslom
Klient na účet stavebného sporenia vloží
napríklad 30 % z cieľovej sumy. Úroková
sadzba bude 3,79 % ročne, úver vo výške
45-tisíc eur, úver bude splácať 10 rokov.
4. Mimoriadny medziúver bez sporenia
a počiatočného vkladu
Úroková sadzba bude 3,99 % ročne, úver
45-tisíc eur môže splácať 10 až 30 rokov.
2. Medziúver s maximálnou dobou
trvania 20 rokov
Klient si volí vtedy, ak má záujem okrem
rekonštrukcie aj refinancovať už existujúci
úver, ktorý spláca najmenej 3 mesiace.
Výška úveru bude 25-tisíc eur s dobou
trvania v medziúvere od 9,2 do 10,8 roka.
Úrok v medziúvere (resp. stavebnom
úvere) sa bude pohybovať od 5,49 do
7,97 % ročne.
elefón sa stáva kľúčom do
sveta peňazí. Napríklad
aplikácie, ktoré sú schopné
zaplatiť účet či vybrať hotovosť
z bankomatu. Teraz však vstupuje do sveta mobilných platieb
aj Apple. Síce „objavil objavené“,
jeho systém funguje inak. Jednoduchšie a rýchlejšie. Už od začiatku tohto týždňa testujú prestížne
americké médiá, ako Time či The
Wall Street Journal Apple Pay,
ktorý má podľa odborníkov naštartovať mobilné platby. „Apple
poskytne jednoduchosť pri platbe a pridá k tomu bezpečnosť.
Navyše sa dohodol so všetkými
rozhodujúcimi prevádzkovateľmi
kreditných kariet – Visa, MasterCard i American Express,“
uvádza pre HN Ondrej Macko,
šéfredaktor časopisu PC Revue.
Jednoduché použite
To má dať firme značnú výhodu
a okamžitý masívny nástup na
trh. Aspoň zatiaľ v USA. Milióny
ľudí si môžu takto zaplatiť raňajky v McDonalds, cestu taxíkom
v New Yorku či športové oblečenie v Nike obchode. Celý proces
platenia je navyše úplne jednoduchý a veľmi rýchly. iPhone
6 alebo iPhone 6 Plus stačí ešte
aj napríklad v zamknutom stave
priblížiť k terminálu, ktorý podporuje bezkontaktné platby. Na
displeji sa okamžite objaví suma,
ktorú zaplatíte a obrázok karty,
z ktorej bude táto suma stiahnutá. Následne už len priložíte prst
na snímač odtlačkov, ktorý overí
totožnosť. Celý systém sa dá aj
ako výrobky Applu označiť za
„blbuvzdorný“. „Apple je veľkým
inovátorom a myslíme si, že práve on ukáže novú používateľskú
skúsenosť, ako platiť mobilom,“
uviedol v rozhovore pre HN
Miroslav Lukeš zo spoločnosti
Master Card. A ak by ste telefón
stratili, uloženú platobnú kartu
v telefóne zámerne blokovať
nemusíte. Postačí len cez iCloud
zakázať platby. To je celé. Okrem
toho Apple Pay budú podporovať
Systém platenia je zatiaľ prístupný len v USA. Apple však
sprístupní európskym bankám
túto možnosť už po novom roku.
Pri oslovení slovenských bánk sa
do Apple Pay chcú pustiť najmä
Tatra banka a Zuno. „Našou snahou, samozrejme, je, aby klienti
mohli na bezkontaktné platby
využívať aj iPhone 6 a 6 Plus,“
uviedla pre HN Martina Masárová, hovorkyňa Tatra banky.
ČSOB napríklad túto možnosť
analyzuje, a naopak, Poštová
banka neplánuje túto možnosť
v blízkej budúcnosti vôbec.
Prvé výsledky úspešnosti technológie budú známe po Vianociach, no ohlasy na internete sú
zatiaľ pozitívne. Áno, platiť cez
telefón je možné aj dnes, ale koncept sa v širšom spektre neujal.
A to môže Apple zmeniť.
Poskytnutie zvýhodneného úveru
s úrokom 1,99 % ročne nie je limitované
vekom či hornou hranicou príjmu
žiadateľa. Výška úroku a splátky sú
vopred známe a garantovaná až na 25
rokov.
INZERCIA
Eddy Cue, viceprezident Applu, pri predstavení ukázal, že systém Apple Pay bude fungovať s viacerými kartami.
SNÍMKA: AP
1. Telefón napríklad aj v zamknutom stave
priložíte k platobnému terminálu.
2. Môžete vybrať kreditnú/debetnú kartu.
3. Platbu potvrdíte odtlačkom vášho prsta.
Kde všade sa bude dať platiť
V obchodoch, ktoré majú bezkontaktný terminál.
Cez ApplePay zaplatíte aj cez internet.
Technológiu podporujú aj nové Apple Watch.
Kedy môže byť na Slovensku
Apple tento systém sprístupní Európe až po novom
roku.
Záujem o technológiu prejavili Tatra banka a Zuno.
S ochranármi si na
stretnutiach do náručia
nepadáme, no vieme si
stanoviť určité pravidlá,
hovorí Rattaj, člen
dozornej rady
najväčšieho slovenského
developera, ktorý
v súčasností v Tatrách
pôsobí – spoločnosti
Tatry mountain resorts
(TMR).
Tatiana Jurašková
Katarína Macková
©hn
Za uplynulý rok ste veľa investícií do Tatier nepriniesli. Čo sa
stalo?
Spomalili sme, ale myslím, že
zásadné veci sa už zrealizovali a ani v krátkodobom horizonte neplánujeme masívne investovať. V princípe sú už iba dve veci,
ktoré by sa mali dokončiť, lanovka z Krúpovej na Kosodrevinu
a v Tatranskej Lomnici v lokalite
Botanická záhrada – Štart.
V lete ste však predstavili ambiciózne plány na nové lanovky v Starom Smokovci. Jednu, ktorá by ho spojila s Tatranskou Lomnicou, a druhú, ktorá
by smerovala z Jakubkovej lúky
pod Slavkovský štít.
Je to hodená rukavica do diskusie. Starý Smokovec ako taký
nemá veľký ekonomický zmysel.
Keď sa chce osada rozvíjať, na čo
mesto mimochodom aj tlačí, musí sa efektívne prepojiť s Lomnicou. A jediný rozumný spôsob
je, aby sa z Hrebienka urobila lanovka na Skalnaté pleso. Dnes už
existujú technológie, ktoré to vedia urobiť bez zásadného zásahu do doliny. S minimom podpier
a úplne vo vzduchu. Nemyslím si,
že by to bol až taký veľký zásah
do prírody.
4,90 EUR
LICENCOVANÉ PRE
Sťahovanie smeruje nahor
Svetové výnosy z nahratej hudby*,
v mld. USD
20
15
Fyzické
10
Odber na vlastnenie
5
Mobilné a iné
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
Zdroj: Enders
Digitálny odber
0
2008
odhad predpoveď predpoveď predpoveď predpoveď
*okrem reklamy, internetových rádií, práv na používanie a synchronizácie
01_OBALKA.indd 1
Publikácia, ktorá prináša
informácie ako sa bude
vyvíjať svet ekonomiky,
biznisu a politiky
v budúcom roku. Názory
špičiek svetovej
a slovenskej politiky. Čo
prognózujú šéfovia
najväčších svetových
firiem. Aktuálne
ekonomické dianie na
V sadzbách bude lepší
prehľad
„Naším zámerom bolo zjednodušiť a sprehľadniť systém tejto dane.
V súčasnosti je na Slovensku viac
ako 860 sadzieb. Od budúceho roka sa ich počet výrazne zredukuje, a to na 48,“ informovala HN hovorkyňa ministerstva financií Alexandra Gogová. „Tí podnikatelia,
ktorí budú používať vozidlá menej
zaťažujúce životné prostredie, bu-
Považujeme
za znepokojujúce,
že nové
navrhované dane
sú aj po znížení
stále vyššie ako
v Českej republike.
Milan Laurinec,
predseda Únie autodopravcov
Slovenska
dú mať zľavy zo základnej sadzby,“
dodala.
Doteraz si dane za motorové vozidlá určovali samosprávne kraje.
Niektoré na tom zarobili, iné, naopak, prerobili. Prečo? Lebo napríklad v Bratislavskom kraji je zaregistrovaných veľa firiem a platia
tam aj dane.
Vozidlá sa nezdaňujú
ak sa používa na skúšobné jazdy
(vozidlo s prideleným zvláštnym
evidenčným číslom obsahujúcim
písmeno M)
ak je v dokladoch označené ako
špeciálne vozidlo, určené na vykonávanie špeciálnych činností a zároveň nie je určené na prepravu
vozidlá autobusovej dopravy (preprava
vo verejnom záujme) budú platiť daň len
za dni, keď boli komerčne využité
Ako sa bude platiť daň
pri vyššej ako 700 eur, ale nižšej ako 8 300 eur, treba platiť štvrťročné
preddavky vo výške jednej štvrtiny predpokladanej dane
ak presiahne 8 300 eur, platia sa mesačné preddavky vo výške jednej dvanástiny predpokladanej dane
v prípade nižšej dane ako 700 eur sa preddavky neplatia
Ktoré kategórie
áut budú zdanené
L – motorové vozidlá s menej ako
štyrmi kolesami a štvorkolky
M – vozidlá určené na prepravu osôb
N – vozidlá určené na dopravu nákladov
O – prípojné vozidlá
celoročná daň sa vyrovná v lehote podania daňového priznania
Pokračovanie na strane 22
Zdroj: zákon o dani z motorových vozidiel
IDEÁLNE RIEŠENIE
OPRAVY PODLÁH
BEZ OBMEDZENIA VÝROBY
Hovoríte, že pri lanovke nad Jakubkovou lúkou smerom k Slavkovskému štítu ide svojím spôsobom o hru so štátom. Máte
o ňu aj reálny záujem?
Pokiaľ nedôjde k zámene, budeme sa snažiť, aby sme lanovku trošku potiahli. Keď štát jasne
povie, že nechce tieto pozemky,
budeme ich chcieť nejakým spôsobom zhodnotiť.
Mnohí vám vašu developérsku
aktivitu v Tatrách vyčítajú. Ako
vnímate negatívne ohlasy?
Tatry plnia tri funkcie: sú národným parkom, sú obývané ľuďmi, ktorí sa niečím musia živiť,
a zároveň sú turistickou destináciou. Turistika bola v Tatrách dokonca skôr, ako vznikol národný
park. Tieto tri funkcie treba nejako skĺbiť. Nemyslím si, že by sme
to dosiaľ robili necitlivo. Sme iba
na miestach, kde sa cestovný
ruch rozvíjal už v minulosti.
Neotvárame nové osady a kopce.
Existuje pomyselná hranica, kde
sa netreba tlačiť.
©hn
nového roku sa zmení systém výberu daní z motorových vozidiel. Podľa rezortu financií budú spravodlivejšie, ekologickejšie
a prehľadnejšie. Sadzby zjednotí štát pre celé Slovensko, pričom
ich výšku ovplyvní najmä ekologickosť vozidiel, teda ich vplyv na životné prostredie. Časť autodopravcov je však nespokojná. Hoci sa dane znížia, podľa nich aj po zľavách
zaplatia viac ako v Česku, čo sa im
nepáči.
Spolu s Romanom Weckom ste
však predložili aj druhý zámer –
lanovku z Jakubkovej lúky smerom hore pod Slavkovský štít.
Ide o vydieranie, ktorým chcete
docieliť zámenu pozemkov pod
vašimi zjazdovkami za tie, ktoré nevyužívate a ktoré sú v najprísnejšom stupni ochrany?
Doposiaľ sme sa niekoľko rokov ani nehlásili o náhrady za to,
že nemôžeme tieto pozemky užívať. Teraz sme tak urobili a štát
nám bude musieť zaplatiť kompenzáciu. Stále sa mu však snažíme vysvetliť, že nemusíme tieto
peniaze poberať, ak nám zamení
pozemky. Som presvedčený, že je
to pre štát výhodná zámena. Ak
si na tom chce niekto robiť politické body, nech si robí. Ale aj my
sa musíme správať ako štandardný obchodník. Ak štát nechce
chránené pozemky, máme si to
vysvetliť tak, že tam môžeme stavať? Nenazval by som to vydieraním, ale štát nemôže chcieť oboje, musí si vybrať.
Napriek tomu tu tie hlasy sú.
Pre nás sú podstatní lokálni ľudia. Tí, ktorí sú s Tatrami dennodenne konfrontovaní, a myslím
si, že sú spokojní. Zo začiatku to
bolo, samozrejme, horšie. Nikto
nevedel, ako to presne bude vyzerať, dnes je však nálada dobrá. A čo sa týka zvyšku SlovenA čo panoráma, ktorú by ste laska, diskutujeme s mimovládnynovkou narušili?
mi organizáciami, ochranárskym
Nemyslím si, že by sa tak stalo. združením Vlk i ostatnými. NeVšetko je však na diskusiu. Lahovorím, že si na stretnutiach panovka nepôjde cez chránenú doli- dáme do náručia, ale vieme si
nu, ale iba ponad ňu. Podstatnou stanoviť určité pravidlá. Okrem
vecou je, že sa nebude musieť re- toho TMR je svojou veľkosťou gaalizovať výrub lesa a kosodreviny rantom, že sa nebudú diať ne-
Špička svetovej politiky, kľúčoví biznismeni, profesor
z Harvardu, majiteľ top reštaurácie na svete a lídri slovenského
biznisu a vedy píšu svoje predpovede, ako vidia budúci rok
Vladimír Turanský
[email protected]
Od
pod samotnou lanovkou, nakoľko
pôjde o najmodernejší 3S systém
použitý napríklad aj na olympijských hrách v Soči.
Mestskí poslanci to však neodsúhlasili.
Nestopli to úplne. Ani sme nepredpokladali, že sa to schváli
na prvýkrát. Skôr sa otvorila diskusia, ako by sa to malo a mohlo
urobiť. A poslanci sa k tomu chcú
vrátiť. Nie je to však smrteľne dôležitá záležitosť. Keď mesto Vysoké Tatry hovorí, aby sme investovali v Smokovci, pretože chátra,
my hovoríme áno, dá sa to, len sa
musí prepojiť s Lomnicou.
Exkluzívna ročenka
NOVÉ SADZBY l Od nového roku bude daň z motorových vozidiel
jednotná pre celé Slovensko. Určovať ju bude štát, nie kraje.
nové projekty l Vysoké Tatry by mali
skĺbiť turizmus a národný park, tvrdí pre
HN člen dozornej rady TMR Igor Rattaj.
Ako
dnes
funguje
ApplePay
KOMERČNÁ PRÍLOHA HOSPODÁRSKYCH NOVÍN
www.hnonline.sk
Moderné autá budú
mať nižšie dane
Naše zjazdovky
chceme spojiť
s Talianskom
aj veľké internetové obchody či
rôzne aplikácie ako Uber. Míňať
peniaze cez internet bude tak
zas jednoduchšie, ale podľa
Applu aj bezpečnejšie.
V Európe po novom roku
DOPRAVA A LOGISTIKA
NOVINKY A TRENDY Aké dane z motorových vozidiel budú platiť dopravcovia a čo na to samosprávne kraje Situácia v slovenskej
leteckej doprave Ceny mýtneho a známok Trendy v kamiónovej doprave Top tváre dopravy a logistiky
NA ROK 2015
Fakty a čísla o biznise a ekonomike kraja Investičné plány vo Vysokých Tatrách z pohľadu top developera
Prehľad zmien, ktoré v Tatrách nastali počas posledných 20 rokov Príbeh drobného podnikateľa z regiónu
PREŠOVSKÝ
KRAJ
IT PRE BIZNIS l 21
financie l Má to byť jeden z najbezpečnejších spôsobov
platby. Potvrdíte ju len svojím odtlačkom prsta.
Aj pri rekonštrukcii sa dá
výrazne usporiť, hovorí Patrik Vlček,
manažér firmy AAAdopyt.sk
Dá sa pri rekonštrukcii ušetriť?
Zaručeným spôsobom je najprv sa zamyslieť nad tým, čo od
nej očakávate. Taktiež je vhodné
mať prehľad o materiáloch, o ich
nástrahách a výhodách. Dôležitým faktorom je aj výber firmy
či remeselníka. Tu pomáhame
my s naším systémom. Na aaadopyt.sk máte možnosť porovnávať ponuky stavebných prác už
do niekoľkých hodín prostredníctvom zadania dopytu.
SMART
BANKING
Platenie pomocou iPhonu odštartovalo l Desať najlepších aplikácií pre cloud
v telefóne l Najväčšia IT udalosť týždňa a tip HN na aplikáciu
Svet začne platiť cez
mobil. Vďaka Applu
ROZHOVOR l
Prevádzkujete portál, na ktorom si ľudia zadávajú požiadavky, napríklad aj rekonštrukciu,
a čakajú na výhodné ponuky
od remeselníkov. Aký je dopyt
po rekonštrukciách?
V poslednom čase je toho viac,
aj podľa požiadaviek na našom
portáli záujem rastie. Aktuálne
spracúvame mesačne niekoľko
desiatok dopytov na rekonštrukcie a menšie stavebné úpravy.
ŠPECIALIZOVANÁ PRÍLOHA
digital.hnonline.sk
ROZHOVOR
Výberom
majstra
ušetríte
Katarína Macková
IT PRE BIZNIS
PODLAHY PRE
VÝROBNÉ PRIESTORY
Rozoberateľné
priemyselné
podlahy
Turistika bola v Tatrách skôr, ako vznikol národný park, argumentuje Rattaj.
Bežný lyžiar ide na
týždňovú lyžovačku
plus dva predĺžené
víkendy a rád si
svahy vystrieda.
com strediska na Štarte, osada
je z hľadiska toku turistov veľmi
významná, a tým odbremeníme
súčasné nástupné miesto – znížime počet áut prúdiacich do centra Lomnice. V Smokovci je otázkou, či sa lanovkou cez Hrebienok prepojí s Lomnicou alebo sa
bude zväčšovať nad Jakubkovou
lúkou, a ak áno, do akej miery.
Igor Rattaj,
Na Slovensku nebude ani vami
člen Dozornej rady
plánovaný Krtkoland...
Tatry mountain resorts
V menšej forme by mohol
vzniknúť kdesi v podhorí Vysokých Tatier, napríklad vo Veľkej
štandardné veci. Malé eseročLomnici alebo v inej oblasti, ktoky sa dnes vedia oveľa ľahšie vy- rá už nie je chránená. Nie je to
šmyknúť nariadeniam a zákonom však naša priorita. TMR je nadnež veľká firma.
národná firma a môžeme zvažovať, kde je prístup ústretovejPoďme však do budúcnosti. Čo
ší. Intenzívne rokujeme so Sevenajbližšie plánujete v Tatrách?
romoravským krajom, ktorý nám
V Lomnici dokončíme rozvyjadril veľkú podporu, aby závoj sprístupnením druhého nábavný park vznikol na Ostravsku.
stupného miesta pri tzv. Botanic- Poliaci nám ponúkajú zaujímavú
kej záhrade a spojíme ju so srdinfraštruktúru, vďaka ktorej by
Inštalovali sme, alebo dodávali podlahy
do cca osemsto objektov, z nich mnohé
mali tie najprísnejšie kritériá z hľadiska
plošného a pohyblivého zaťaženia,
chemického zaťaženia a požiarnej
bezpečnosti.
SNÍMKA: HN/PAVOL FUNTÁL
sme nemuseli začínať na zelenej
lúke. Na Slovensku sme však stále vnímaní cez históriu, čo mňa
osobne mrzí.
A potrebuje TMR podporu od
štátu?
Finančnú ani nie. Potrebujeme však podporu, o akej hovorím
v prípade Česka a Poľska. Podporou by bolo, keby sa kompetentní prestali skrývať za klišé typu,
Kto je Igor Rattaj
Vyštudoval Fakultu elektrotechniky a informatiky Slovenskej
technickej univerzity v Bratislave. Po škole zamieril do VÚB
banky, kde pôsobil dva roky.
Neskôr prešiel do finančnej
skupiny J&T. V roku 1996 otváral jej pobočku v Prahe. Po piatich rokoch sa vrátil na Slovensko. V TMR je akcionárom i členom dozornej rady.
čo povedia občania, keď pomáhame J&T.
Pôjdu teda ďalšie investície do
zahraničia?
V Česku sme veľmi aktívni,
pripravuje sa revitalizácia Špindlerovho mlyna. Niečo podobné
by sme chceli aj v Poľsku. A v budúcnosti by sme chceli tieto tri
krajiny obsluhovať spolu. Potom
sú tu aj záujmy so zábavným parkom. Stredne veľký park si región
V4 doslova pýta. Kto prvý niečo
také postaví, bude úspešný.
Objednajte naše podlahy
a ukončíte opakované opravy.
Vraj sa pozeráte aj po talianskom stredisku.
Je to v teoretickej rovine. Nemali sme tam žiadne zásadné
rokovania. Do úvahy preto pripadá spolupráca s nejakým rakúskym alebo talianskym strediskom. Nemusí byť ani majetková, ale môže fungovať
napríklad na báze marketingového spojenia.
PODLAHY PRE
SKLADOVÉ PRIESTORY
čitateľov
uzívne pre
Akcia: exkl
n
skych noví
9. 2014
Hospodár
iba do 30.
9€
PODLAHY PRE
ŤAŽKÉ PREVÁDZKY
cena 12,10 € / ks / 0,44 m2
Uvedené ceny sú bez DPH.
Ďalšie informácie na strane 23
PRIEMYSELNÉ PODLAHY A - Z, s. r. o.
Boldocká 218, 903 01 SENEC
tel./fax: 02/4525 8397
mob.: 0907 216 171, 0918 883 911
e-mail: [email protected]
www.podlahyaz.sk
HN11457
Lifestylová príloha
samostatne nepredajná príloha
life style magazín 6/2014
TROMFOL SOM
AJ EDISONA
Lifestylový magazín
predstavuje životný
štýl a názory
úspešných ľudí zo
Slovenska aj zo sveta.
SLOVÁK NOMINOVANÝ NA NOBELOVU CENU, KTORÝ ZÍSKAL VIAC PATENTOV
AKO THOMAS ALVA EDISON. LADISLAV KARPÍŠEK EXKLUZÍVNE V PREČO NIE?!
27. 11. 2013 18:42:34
Aktuálny harmonogram príloh – viac info na www.hnonline.sk
w w w.mafraslovakia. sk
4
Snívajte
vo vel‘kom
Po dokonalom odpočinku vo vašom vodorovne
sklopiteľnom sedadle Business Class nášho B777
smerom do Dubaja, objavíte svet plný inšpirácií.
Zasmejte sa pri najnovších komédiách a vychutnajte
si pritom naše gurmánske menu. Vašou jedinou
starosťou by mohol byť váš účes po prebudení.
www.hnonline.sk
vydáva MAFRA Slovakia, a. s.
utorok 27. januára 2015, číslo 17, **
NÁVOD, AKO NA
DANE ZA AUTÁ!
Novinky v priznaní, prepočty a sadzby
Štartujeme
týždne
s daňami
NE
DA
HN010398
V rubrike HN Research vám budeme
pravidelne prinášať exkluzívne prieskumy.
Dnes sa pozrieme na firmy a ich skúsenosti
s piatimi rokmi eura na Slovensku.
ĎALŠIE TÉMY
V DNEŠNÝCH HN:
Jakub Mendel
1,55
©hn
[email protected]
Bratislava – Prispeli k jednej
z najväčších politických kríz
u nás za posledné roky. Dokonca
na Slovensku kvôli tomu padla
vláda. Aj napriek tomu sme sa na
ich záchranu upísali viac ako miliardou eur. A teraz je reálna šanca, že tento šek budeme musieť aj
pomalšie. A teda aj menej škrtať.
O tejto alternatíve hovorí aj Hudák s tým, že sú hranice, za ktoré nemôžeme ísť. Bolo v súlade
aj s predvolebnými vyjadreniami
Syrizy, ktorá Grékom namiesto
bolestivého šetrenia sľúbila rast
dôchodkov z 580 na 751 eur, ale
napríklad aj elektrinu zadarmo
pre chudobné domácnosti.
šie riziko pre Slovensko. V krajnom prípade by sa aktivizovali
naše záruky a museli by sme ich
vyplatiť. A na to by sme si museli
požičať,“ povedal štátny tajomník rezortu financií Vasil Hudák.
Dosahy tejto alternatívy sú jasné
– rast nášho dlhu, ktorý by mohol
presiahnuť až 55 percent.
Druhou, pre Európu a zrejme aj
Grékov menej bolestivou možnosťou je, že budú svoj dlh splácať
Tomáš Nejedlý
©hn
[email protected]
Bratislava – „Euro nám veľmi pomohlo, len na bankových prevodoch ušetrím vyše stotisíc korún
ročne,“ nevie si vynachváliť prechod na novú menu Milan Kráľ z
Partizánskej Ľupče. Vzápätí sa zarazí a úspory prepočíta na eurá –
napriek piatim rokom, ktoré už má
spoločná mena na Slovensku za sebou, naďalej premýšľa v korunách.
Kráľ spoluvlastní firmy Morus a Mt
Pelet, ktoré vyvážajú kotly na drevo
a biomasu, silá na krmivá či pelety
na kúrenie. Zhruba 70 percent produkcie smeruje do zahraničia, najmä do Česka, Nemecka a Talianska.
„Znížili sa nám poštové náklady, nemusím toľko behať na colnicu ani
vypisovať hory tlačív – len spotreba
papiera nám klesla najmenej o tretinu,“ dodáva spokojne Kráľ. Výsledky exkluzívneho prieskumu
GfK pre HN hovoria, že viac pozitív
ako negatív znamenalo zavedenie
eura pre väčšinu podnikateľov.
Viac na stranách 2 a 3
Pozrite sa, čo
nechtiac o sebe
prezradíte
obchodom
Obavy sa nenaplnili
SNÍMKA: REUTERS
TRŽBY PODNIKOV
ZISTENIE HN
Jágr, štěstí, náhoda? Česi
porážajú náš biznis
Brezno ušetrilo na CT milión
milióna eur. Tržby našich boli len
1,7 milióna eur. Aké je tajomstvo
ich úspechu? „Výhodou je knowhow Čechov v spojení s dobrou
znalosťou slovenského prostredia,“ zdôvodnil člen Predstavenstva CRIF Pavel Finger.
(MCHU)
Viac na strane 4
Keď v roku 2006 Národná banka
Slovenska skúmala, ako vnímajú firmy prípadný vstup do eurozóny,
zhruba polovica malých a stredných podnikov označila za najväčšie mínus zvýšenie konkurenč-
Vernostné karty majú aj svoje nástrahy. My vám ukážeme, aké.
strany 9 a 10
Viac na strane 8
1
USD
1,124
0,005
1
CZK
27,754
-0,077
1
PLN
mocnice z vyhodnotenia ponúk.
Výsledok tendra je podľa opozície konečnou bodkou za kauzou
CT v Piešťanoch, pre ktorú padla
ministerka zdravotníctva Zuzana
Zvolenská či šéf parlamentu Pavol Paška. „Nákup v Piešťanoch
sa potvrdil ako predražený,“ povedal poslanec Viliam Novotný.
žiadna
zjednodušenie
výrazná zmena obchodovania
(aj so
zahraničím)
eliminovanie
kurzových
rozdielov
vyššie ceny
(vyššie
náklady)
7
6
6
5
4
stabilita
(meny,
ekonomiky...)
bez vplyvu na
firmu (firma
neobchoduje
so zahraničím)
zhoršenie
situácie pre
firmu,
problémy
rovnaká mena
výhody,
pozitíva
(všeobecne)
Ovplyvnilo vašu firmu euro aj negatívne? (v %)
V čom ste pocítili
negatívny vplyv eura? (v %)
zvýšenie cien
kurencieschopnosti a celkové
zvýšenie cien a nákladov. „S eurom
prišlo na Slovensko asi sedem firiem, ktoré sa snažili preraziť na trhu s peletami, ale, našťastie, sa im
to neporadilo. Nedokázali splniť
požadované tvrdé podmienky na
kvalitu produktov,“ potvrdzuje
zvýšený tlak podnikateľ Milan
Kráľ. Zvýšenie cien podľa neho postihlo najmä dovozcov. „Myslím si,
že za tým nie je ani tak euro, ale
skôr iné faktory, napríklad rast cien
Milan Kráľ,
niektorých komodít na svetových
obchodno-stavebná firma Morus
trhoch, pretože zdražovanie u nás
a u našich susedov, ktorí euro nezaviedli, je za uplynulých päť roného tlaku po vstupe do eurozóny. kov porovnateľné,“ hovorí tajomNaplnili sa tieto obavy? Podľa prie- ník Republikovej únie zamestnávaskumu HN nie. Tri štvrtiny firiem teľov Martin Hošták.
tvrdia, že sa ich zavedenie eura negatívne nedotklo. Po piatich rokoch Návrat ku korune
spolužitia s európskou menou má Prekvapivo veľký je podiel firiem,
zlú skúsenosť len každá štvrtá oslo- ktoré dosah prechodu na euro nevená spoločnosť. Oceňujú najmä pocítili. Jedna štvrtina firiem euro
zjednodušenie biznisu so zahra- na Slovensku nepovažuje za výničím – znížila sa cena za zahra- raznú zmenu a 27 percent firiem
ničné prevody a nemusia poisťovať dokonca uviedlo, že návrat ku koriziko kurzových rozdielov v bu- rune by ich situáciu žiadnym spôdúcnosti. Podľa prieskumu sa ne- sobom nezmenil. „Možno sú to
naplnili očakávania podnikateľov, menší podnikatelia na lokálnom trže nová mena zníži administratívne hu, firmy, ktoré neobchodujú so
zahraničím, a preto pre nich euro
náklady a prinesie nové trhy.
neznamená bezprostredné výhody
Zvýšenie nákladov
alebo nevýhody,“ domnieva sa výPodnikatelia, ktorým euro ublížilo, konný riaditeľ Podnikateľskej aliansa sťažujú najmä na zhoršenie kon- cie Slovenska Róbert Kičina.
Znížili sa nám
poštové náklady,
nemusím toľko
behať na colnicu
ani vypisovať hory
tlačív.
ÁNO
73
15
zhoršenie konkurencieschopnosti
27
15
zvýšenie nákladov
13
pokles počtu pracovných miest
5
prechod na euro – nezvyk
5
menej zákaziek
2
Zdroj: GfK, vzorka 201 podnikov, osobný rozhovor, december/január 2013-2014
Ako to videli
slovenské
podniky
pred zavedením
eura
Najväčšie negatíva zavedenia eura (v %)
57
54
46
22
zvýšenie nákladov
pri zavádzaní eura
0
strata
trhov
Hlavné pozitíva zo zavedenia eura (v %)
15
11
9
zvýšenie
konkurenčného tlaku
žiadne alebo
iné negatíva
malé a stredné podniky
veľké podniky
85
81
43
34
28
odstránenie
transakčných
nákladov
odstránenie
kurzového
rizika
zjednodušenie
podnikania
s partnermi
v eurozóne
24
26
19
cenová
transparentnosť
v rámci eurozóny
21
34
16
zníženie
administratívnych
nákladov
12
0
získanie
nových
trhov
Zdroj: NBS, reprezentatívna vzorka 955 malých a stredných podnikov do 249 zamestnancov, prieskum v dňoch 25. 3. 2006 až 12. 4. 2006.
V prípade veľkých podnikov išlo o nereprezentatívnu vzorku 68 podnikov.
1
žiadne
alebo
iné prínosy
Infografika: HN/M. Záborský
ANKETA
17 680,820
0,05 %
Pomohlo vašej firme zavedenie eura na Slovensku?
ROPA
BRENT
48,350
-0,90 %
Predplatné
Ľuboš Vančo
Jozef Bačé
Zavedenie eura pomohlo spoločnosti KPMG na Slovensku zjednodušiť a uľahčiť prácu v niektorých
činnostiach ako plánovanie, platby
do zahraničia, alebo v tom, že nestrácame čas nad hedžingom.
Euro znamená pre našu spoločnosť stabilitu pri podnikaní v Európe. Dodávame automobily do všetkých európskych krajín. Väčšina
odberateľských, ale aj dodávateľských kontraktov je v euro mene,
čo nám pomáha eliminovať kurzové riziká.
riadiaci partner KPMG
na Slovensku
tel.: 02 48 238 238
email: [email protected]
www.hnonline.sk/predplatne
Pokračovanie na strane 6
“
33
pokles tržieb
NIE
4,216
-0,012
DOW
JONES
Ukážeme vám, ako ušetriť na daniach.
cena 0,85 EUR / predplatné 0,79 EUR
S prechodom na novú menu sú spokojné tri zo štyroch
firiem – pochvaľujú si najmä úspory pri zmene kurzov.
Zistite, akú daň
na Rusov chystá
Západ
Melbourne – Sebavedomie, bojovnosť a agresivita.
Tieto vlastnosti boli ozdobou našej tenistky Dominiky
Cibulkovej pri jej postupe medzi osem najlepších hráčok
na tohtoročnom Australian Open. Vo včerajšom štvrťfinálovom zápase zdolala piešťanská rodáčka bývalú svetovú jednotku Viktoriu Azarenkovú 2:1 na sety (6:2, 3:6,
6:3). „Víťazstvo si cením najmä preto, že duel bol brutálne vyrovnaný a mentálne som ho zvládla,“ uviedla v konferenčnom rozhovore pre slovenské médiá Cibulková. Za
postup si vybojovala prémiu takmer 240-tisíc eur. V zajtrajšom štvrťfinálovom zápase sa postaví proti aktuálnej
svetovej jednotke a jednej z najlepších tenistiek histórie
Serene Williamsovej.
(RED)
Bratislava – Viac zarábajú a víťazia nad nami aj v nezamestnanosti. A aby toho nebolo málo,
dokážu u nás zarobiť viac ako
naše vlastné firmy. Podľa analýzy Czech Credit Bureau dosiahli
české firmy na Slovensku dvakrát
vyššie tržby ako domáce podniky.
Presnejšie za roky 2012 a 2013 3,7
23
EURO l
Všetko o tom, čo chce prijať Európa za útoky na Ukrajine.
strana 6
rejné obstarávanie. Jej víťazom sa
stala spoločnosť Siemens s ponukou za 498-tisíc eur. Ako druhá
skončila ponuka banskobystrickej firmy Audioscan, ktorá bola
drahšia len o 500 eur.
„Ponuka úspešného uchádzača
je výhodná, keďže v plnej miere
spĺňa stanovené požiadavky tak
po stránke technickej, ako aj ekonomickej,“ konštatuje zápis ne-
26
13
Prehľad zmien, ktoré sa dotknú
všetkých firiem.
strana 5
Cibulková valcuje.
A je medzi top osmičkou
Bratislava – Nemocnica s poliklinikou Brezno bude mať nové CT.
Podobné tomu, aké chcela vlani
kupovať nemocnica v Piešťanoch.
Rovnako ide o 128-obrázkový prístroj, ktorý je zhodný aj v mnohých
ďalších technických detailoch. Iná
však bude cena. Tá je nižšia až
o 1,1 milióna eur.
Ukázali to výsledky súťaže,
ktoré včera zverejnil Úrad pre ve-
Aký prínos mal pre vašu firmu prechod na euro? (v %)
Euro nám uľahčilo
zahraničný biznis,
tvrdia firmy
Podnikatelia,
biznis so štátom
sa zmení
Víťazná Syriza avizuje tvrdé rokovania s Bruselom. V hre je odpustenie dlhu krajiny.
zaplatiť. Toto sú dosahy výsledkov víkendových volieb v Grécku.
Dôvod? Na čelo krajiny sa postaví krajne ľavicová Syriza. Teda
rovnaká strana, ktorá odmieta
škrty, bolestivé reformy a žiada miliardy eur je približná veľkosť
odpustenie časti masívneho gréc- záruky Slovenska pri pôžičke
keho dlhu. A v takom prípade by Grécku
sme aj my museli splatiť sumu,
ktorou sme sa za Grékov zaručili. Tá dosiahla 1,55 miliardy eur.
„Tento teoretický scenár je najväč-
5 rokov eura na Slovensku
19
Slovensku hrozí účet
za tučnú grécku svadbu
VOĽBY V GRÉCKU l
Pre viac informácií kontaktujte, prosím, svoju cestovnú kanceláriu alebo Emirates na emirates.sk alebo 0043 1 206 09 19 99.
HN RESEARCH
S ktorými úspešne dôjdete do cieľa
PRÍLOHA PODNIKANIE 14 až 16
emirates.sk
Exkluzívny spoj B777 z Viedne do Dubaja 13-krát týždenne.
číslo 24
5. februára 2014
Zajtra v HN
Spravodajská sekcia obsahuje aktuálne informácie
s dôrazom na ekonomiku, firmy a financie, domáce
a zahraničné udalosti.
hovorca, Kia Motors Slovakia
Marcel Veršovský
Vladimír Gešperík
Juraj Jurčík
Peter Hós
Otázka zavedenia eura v roku
2009 bola pre našu spoločnosť
viac-menej iba administratívna
záležitosť, nejaké konkrétne výhody či nevýhody v tom nevidíme.
Euro pre nás znamenalo takmer
samé plusy. Predtým pri každej investícii ochádzalo ku konverzii, čo
investrom predražovalo celý proces. Menové riziko a volatilita na
forexových trhoch si vyžadovali zaisťovanie, teda ďalšiu komplikáciu.
A presun prostriedkov medzi účtami v EÚ bol nákladovo náročnejší.
Zavedenie eura našej poisťovni pomohlo. Priamo tak, že sa znížili
transakčné náklady, odstránilo
kurzové riziko a zjednodušil prístup na finančné trhy. Ešte dôležitejší je nepriamy vplyv, prostredníctvom pozitívneho vývoja hospodárstva, stability a podpory hospodárskeho rastu.
Euro nám pomohlo v tom, že nemusíme robiť menové konverzie –
počítame len v eurách. Tiež nemáme kurzové zisky ani straty, ktoré
boli pre firmu negatívne, pretože
zisk sme museli zdaniť a strata
znižovala hospodársky výsledok.
Urýchlili sa tiež medzibankové prevody v rámci EÚ, čo je pre nás veľmi dôležité.
(ŠAO)
riaditeľ ľudských zdrojov,
YIT Reding
predseda predstavenstva,
Capital Markets
námestník pre financie, Generali
Poisťovňa
generálny riaditeľ, Zin
Sekcia HN plus obsahuje ekonomickú publicistiku,
komentáre s dôrazom na ekonomiku, odborné a špecializované prílohy.
Inzercia na titulných stranách
Titulka HN – spravodajská sekcia
zdravie · krása ·
relax
júl
2014
www.hnonline.sk
vydáva Ecopress, a. s.
piatok – nedeľa 25. – 27. júla 2014, číslo 142, **
Pády lietadiel predražia
letenky, tvrdia experti
zdravie · krása · relax
Odborník radí:
Ako prežiť
prázdniny
v zdraví
3
osviežujúce
letné
recepty
Okuliare
z hypermarketu?
Pre‘o nie
Nový 24-stranový magazín
Fit život dnes ako bonus v HN
Nový
seriál
o ľudskom
tele
Všetko
o kostiach
Ošetrenie
v zahraničí
Ako prvú pomoc
som si ich kúpil
aj ja, hovorí
oftalmológ
Falošné lieky
Lekár vám
musí povedať,
koľko to
bude stáť
Z INTERNETU
FIRMY & FINANCIE 10
Ktoré sa naj‘astejšie
fitzivot_0114_1707.indd
Slovenský motor sa vypína.
Pocíti to aj naša ekonomika
ODSTÁVKA TOP FABRÍK l Z pásov našich troch automobiliek neodíde budúci týždeň ani jedno auto.
Volkswagen, Kia aj PSA budú dovolenkovať. V Téme týždňa sme sa pozreli na to, čo to urobí so Slovenskom.
predávajú?
1
JEDNOU VETOU
Na jednej strane je
regulárna
ukrajinská
armáda a na
druhej podozrivé
zoskupenie
vytvorené
Ruskom.
František Šebej,
poslanec za Most-Híd
Viac na strane 13
popiska
SNÍMKA: REUTERS
3
OBSAH HN
TMR chce
megainvestíciu
v Tatrách
automobilky
Chcú lanovky za desiatky miliónov eur. Ochranári sa však búria.
strana 7
3
Tisíce ľudí zostávajú doma
16 700 je počet ľudí, ktorých zamestnávajú spolu tri naše
automobilky – Volkswagen, PSA Peugeot Citroën a Kia Motors. A väčšina z nich bude mať budúci týždeň dovolenku.
Podniky pritom nepriamo zamestnávajú ďalšie tisícky ľudí.
Podľa Združenia automobilového priemyslu SR dáva odvetvie
prácu spolu asi 72 tisícom ľudí po celom Slovensku. Ich platy sú
nad naším priemerom 821 eur. Napríklad vo Volkswagene zarobili
pracovníci na začiatku tohto roka priemerne 1 540 eur.
SNÍMKA ZO ZÁVODU KIA: HN/PETER MAYER
týždne odstávky
- 0,33
Rast sa na pár týždňov spomalí
percenta z rastu*
0,33-percentné zníženie rastu našej ekonomiky za
jeden štvrťrok. Takto dokáže teoreticky pohnúť Slovenskom dvojtýždňová odstávka v troch automobilkách. Ide
pritom o číslo, ktoré nepočíta s tým, ako dovolenka zasiahne ich 340 dodávateľov a subdodávateľov. Spolu s nimi je
dosah na ekonomiku viac ako dvojnásobne vyšší.
*odhad spomalenia HDP za štvrťrok
Téma týždňa, strany 2 až 5
Ťahúň, ktorý sa (ne)môže pokaziť
Tomáš Vašuta,
vedúci oddelenia
Firmy & Financie
Poisťovne platia
rôzne. Doplácajú
na to ľudia
Platby za starostlivosť sa líšia
podľa nemocníc aj poisťovní.
Niekedy až niekoľkonásobne.
strana 9
Slováci uznávajú
starých bohov
Ponárajú sa do obradov v staroslovanských svätyniach. A je ich
čoraz viac.
strany 15 a 16
EDITORIAL
Keď sa pred pár rokmi uvažovalo tor sa za posledné desaťročie stal nôh, na ktorých stojíme. Automo- Žiadna z našich troch automobiliek
o tom, čo by malo v zahraničí robiť ťahúňom našaj ekonomiky. Ťahá bilky síce spestrili ponuku áut, nič nevypustí do sveta ani jeden autoSlovensku reklamu, voľba padla aj priemysel, stovky firiem, zamest- však nezmenili na tom, že krajina mobil. V Bratislave, Trnave aj v Žina autá s pečiatkou Made in Slova- nanosť, a tým pádom aj samotný stojí na jednej nohe. Žiadna snaha line budú dovolenkovať. A ekonokia. Príznačné. Slovensko nemá až štát. Práve vďaka tomu si Sloven- vlády posilňovať iné odvetvia, sek- mika to pocíti. Našťastie len na pár
tak veľa vecí, v ktorých vo svete vy- sko vybudovalo povesť stredoeu- tory s vyššou pridanou hodnotou dní a len v desatinách percent na
niká. Vďaka trom automobilkám sa rópskeho tigra, ktorý udivoval ras- či systematické podporovanie ve- poklese HDP. Aj to však ukazuje na
však môže pýšiť nálepkou krajiny, tom vo všetkých ekonomických dy a výskumu naprieč celou ekono- to, ako je krajina od automobiliek
ktorá vyrába najviac áut na oby- ukazovateľoch. Automobilový sek- mikou. Slovensko sa pohodlne ve- závislá. Jednoducho si nemôže dovateľa na svete. Pekné štatistické tor sa stal až taký silný, že sa Slo- zie na kolesách, nad ktorými nemá voliť, aby sa motor pokazil. Nemôprvenstvo.
vensko stalo od neho závislé. Ná- žiadnu kontrolu...
že, ale od nás to vôbec nezávisí. My
Oveľa rozpačitejšie sa pozerá na zorne to ukázal krízový rok 2009,
Ekonomiku teraz čaká netypický sa len vezieme a zostáva nám dúfať
ostatné čísla.Automobilový sek- keď sme naplno pocítili vratkosť týždeň. Náš motor úplne zastane. v dobré časy...
1
USD
1
CZK
1
PLN
1,347
0,001
27,480
0,026
4,141
0,007
DOW
JONES
17 108,750
0,13 %
ROPA
BRENT
107,420
-0,56 %
cena 0,85 EUR / predplatné 0,79 EUR
Všetko, čo potrebujete vedieť, nájdete na stranách 18 – 20
Predplatné
tel.: 02 48 238 238
email: [email protected]
www.hnonline.sk/predplatne
Štvorček
37 x 50
517 €
Ucho H
93 x 33
1 002 €
Titulka HN plus
číslo 188
2. októbra 2014
Keď Robert
Fico kosí
Čína nechce
demokraciu
Heslá sú
minulosťou
Píše hlavný komentátor
HN Dag Daniš
Analýza krízy
v juhovýchodnej Ázii
Ivan Klimek a jeho tím stvorili
unikátnu aplikáciu Excalibur
NÁZORY A ANALÝZY 12
NÁZORY A ANALÝZY 11
Ucho V
37 x 90
930 €
Banner
285 x 33
3 616 €
Podval
237 x 19
2 728 €
STARTUPY 14
Jedna veľká dovolenka už Slovákom nestačí
CESTOVNÝ RUCH l
Zľavové portály naučili Slovákov dovolenkovať viackrát do roka. No chodia na kratšie pobyty.
Dovolenka očami
Slovákov
Porovnanie
s rokom 2005
35 %
26 %
v zahraničí
52 %
doma
Kde
dovolenkujú
Slováci
2014
doma
34 %
nechodím
na letnú dovolenku
8%
24 %
aj v zahraničí,
aj na Slovensku
na Slovensku
(mimo bydliska)
21 %
Typický Slovák, ktorý
dovolenkuje v zahraničí
Typický Slovák, ktorý
dovolenkuje doma
vo veku 25–34 rokov
(66 %)
je vo veku 65
a viac rokov (82 %)
s vysokoškolským
vzdelaním (75 %)
má základné
vzdelanie (82 %)
tvorivý odborný pracovník
(76 %)
je na dôchodku
(80 %)
žije v meste s 20–50-tisíc
obyvateľmi (60 %)
žije v obciach
s menej ako dvetisíc
obyvateľmi (59 %)
žije v Bratislavskom kraji
alebo v Nitrianskom kraji
(56 %)
čistý mesačný príjem jeho
domácnosti je 1 501 eur
a viac (66 %)
16 %
14 %
5%
Chorvátsko
Bulharsko
4%
Česká republika
39 %
28 %
do 200 eur
200 až 500 eur
3%
3%
Grécko
Taliansko
30 %
viac ako 500 eur
2%
Egypt
3%
neviem
Zdroj: Focus, od 22.7. do 29. 7. 2014 na reprezentatívnej vzorke 1 051 obyvateľov SR vo veku od 18 rokov
PRIESKUM HN
w w w.mafraslovakia. sk
5%
Maďarsko
Koľko minieme na dovolenku? (na 1 člena domácnosti)
počet kratších dovolenkových po- s minulosťou, cenová vojna medzi
bytov. „Ľudia hľadajú na internete podnikateľmi v turistickom ruchu
výhodné ponuky a využívajú ani a tiež rozmach internetu a zľavonie last minute pobyty ako skôr vých portálov, ktoré čoraz pestrejcenovo výhodné príležitosti, ktoré šiu a výhodnejšiu ponuku priblížitam objavia – je to nová dimen- li potenciálnym dovolenkárom na
zia cestovania, pretože neviem, či vzdialenosť kliku.
Ani ležať pri mori sa nám už
sa to dá ešte nazvať dovolenkou,“
hovorí Ivan Dianiška z agentúry veľmi nechce – Slováci čoraz viac
Focus, ktorá pre HN pripravila ex- rozkladajú dovolenku na pobyto©hn
kluzívny prieskum dovolenkových vú a poznávaciu časť a rastie predaj poznávacích zájazdov či už do
preferencií Slovákov.
exotických krajín, alebo Európy.
Bratislava – V júli desať dní Zmena správania
„Z roka na rok vnímame, že si čov Chorvátsku, v auguste predĺže- „Slováci začali počas roka cestovať raz viac Slovákov dovolenku kupuný týždeň v akvaparku, na jeseň viac ako len raz a cestujú na krat- je v rámci first moment obdobia,“
pár dní s rodinou na chate a v zi- šie obdobie,“ potvrdzuje pozorova- dodáva Fedorová. Najobľúbenejšíme lyžovačka v Tatrách. Slováci nia sociológa Eleonóra Fedorová, mi destináciami tento rok z pohľasi čoraz viac čerpajú dovolenku šéfka najväčšej cestovnej kance- du leteckej dopravy boli podľa dát
viackrát do roka a prostredníc- lárie na Slovensku Satur Travel. Saturu turecký Belek, Side a Alatvom kratších pobytov. Namiesto Priemerná dĺžka trvania dovolen- nya, cyperská Famagusta a grécke
tradičných dvoch týždňov pri ky je podľa nej v súčasnosti osem ostrovy Rodos a Kréta. Z pohľadu
mori alebo priehrade, ktoré boli dní. Okrem iného je za tým oveľa individuálnej a autobusovej dopratradičným obrazom dovolenky bohatšia ponuka pobytov a re- vy dominovali chorvátske Tučepi,
v uplynulých desaťročiach, stúpa kreačných možností v porovnaní Šibenik a Baška a severné TalianTomáš Nejedlý
[email protected]
Zdroj: GfK 2005, Otázka: Kde trávite letnú dovolenku?
Kam chodíme na zahraničnú dovolenku?
čistý mesačný príjem
jeho domácnosti je
do 500 eur a do 501
– 700 eur (74 %)
Infografika: HN/M. Záborský
Agentúra Focus pripravila
pre HN exkluzívny prieskum
dovolenkových preferencií
Slovákov.
v zahraničí
na Slovensku
(mimo bydliska)
Zdroj: Focus, od 22. 7. do 29. 7. 2014 na
reprezentatívnej vzorke 1 051 obyvateľov SR
vo veku od 18 rokov
Ľudia hľadajú na
internete výhodné
ponuky – je to nová
dimenzia
cestovania, pretože
neviem, či sa to
ešte dá nazvať
dovolenkou.
Ivan Dianiška
agentúra Focus
sko s letoviskami Adriatica, Rimi- ho objavovať najmä miesta nedotknuté masovou turistikou, preto
ni a Palmová riviéra.
klesá záujem o Thajsko v prospech
Na maltu
Kambodže či Barmy. Pre cestovaHoci odborníci na cestovný ruch teľov predstavujú skanzeny, ktoré
aj štatistické údaje potvrdzujú, že môžu vplyvom globalizácie zanikdovolenku si dopraje čoraz viac núť a chcú ich navštíviť skôr, než
Slovákov, pobyt v zahraničí ostáva sa tak stane. „Veľký úspech majú
naďalej nedostupný pre polovicu aj plavby so slovenským sprievodnároda. Podľa prieskumu pláno- com po Karibiku alebo Spojených
valo tento rok stráviť dovolenku arabských emirátoch,“ dodáva Fedoma 52 percent respondentov. dorová. Aj „cestovka“ Satur hlási
Aj tu však badať zlepšenie. Na rast počtu klientov zhruba 10 %.
porovnanie, v roku 2005 plánovalo dovolenkovať doma, prípadne Zimné dovolenky
nedovolenkovať vôbec, takmer 60 Ďalším trendom, ktorý pozorupercent respondentov prieskumu jú cestovky, sú zimné dovolenky
v teplých krajinách. „Keď je u nás
agentúry GfK.
Naopak tí, čo cestujú, hľadajú zima, Slováci hľadajú, kde by si
novinky. „Máme zhruba desaťper- mohli ohriať kosti a hoci nie je top
centný medziročný nárast, v prí- sezóna, idú na Kubu, do Mexika
pade zájazdov na kľúč pre firmy a na iné miesta, kde je +25 °C,“
dokonca takmer 20 percent,“ ho- hovorí Ondrejička.
vorí Juraj Ondrejčík z Bubo travel agency. Ľudia chcú podľa ne- Viac na strane 10
plus1B
54,5 x 69
plus2B
112 x 69
plus3
165 x 69
738 €
1 476 €
2 214 €
5
HOSPODÁRSKE NOVINY
UTOROK 18. NOVEMBRA 2014
Komunálne voľby 2014
TÉMA HN 3
10 FIRMY & FINANCIE
Obama potvrdil smrť rukojemníka
ROZHOVOR
Kampaň za 200-tisíc? S rezervou áno
BUDÚCNOSŤ BRATISLAVY l
Dúfam, že o štyri roky
bude vyriešená
dunajská promenáda,
hlavná stanica,
Trnavské mýto.
Bratislavské ulice budú
čisté, bezdomovci
budú čistiť Bratislavu
a nie obťažovať ľudí,
hovorí pre HN
Nesrovnal.
Tomáš Nejedlý
[email protected]
©hn
Rozhovor s novým primátorom hlavného mesta Ivom Nesrovnalom aj o zmenách, ktoré plánuje.
právny aj odborný posudok, pod- toch a nie som dohodnutý s ni- znamená, že to, čo ľudia mali na Viete si predstaviť zbúranie Pôjde hore cena lístkov na MHD?
ľa ktorého plnenie nie je možné kým. Ale dunajské nábrežie je PKO radi, čo oceňovali – kultúra, PKO?
To si vyžaduje analýzu. Dopravv stanovených lehotách. To zna- najcennejší bratislavský verejný vnútrajšok, urbanistická kompozíNechcem hovoriť o búraní, ný podnik je jedna z najväčších
mená, že investor nestihne do priestor, a preto som povedal, že cia, treba zachovať. Je potrebné to chcem hovoriť o kvalitnej náhra- mestských firiem, každý rok tam
decembra 2016 postaviť celý ten pripravím koncept dunajskej pro- urobiť v súčinnosti s investorom, de tak, aby tam tá kultúrna funk- ide dotácia 60 miliónov eur, treba
komplex, teda nákupné centrum, menády a PKO je jeho súčasťou. To nemá zmysel s ním bojovať.
cia ostala zachovaná.
zhodnotiť jej efektivitu.
o ktoré mu vlastne ide, pretože samotné Predstaničné námestie je
INZERCIA
len malý prívesok a ide tam o biznis projekt. To by musel začať stavať v júni tohto roka, ale nič sa
tam nedeje. Oba posudky hovoria,
že v takomto prípade je tá zmluva
ukončiteľná a v poslednej verejnej
debate sám pán Ftáčnik povedal,
že ju treba ukončiť.
Prezident USA Barack Obama včera potvrdil, že radikáli z teroristickej
organizácie Islamský štát skutočne popravili amerického rukojemníka
Petra Kassiga. Video z popravy sa na webe objavilo cez víkend. Britský denník Daily Mail včera napísal, že medzi členmi džihádistického komanda, ktoré brutálne
zavraždilo Kassiga a 14 sýrskych vojakov, bol zrejme aj
jeden Brit, 20-ročný študent
medicíny. Svojho občana v
komande zrejme identifikovalo aj Francúzsko. Kassig je už piatym západným
občanom popraveným islamistickým komandom.
Ťapáková pripúšťa politickú kariéru
0,2
percenta dosiahlo v treťom štvrťroku 2014 tempo rastu
ekonomiky eurozóny. V rámci celej Európskej únie sa HDP za tri
mesiace od júla do konca septembra na sezónne upravenej báze
zvýšil o tri desatiny percenta. V praxi to znamená mierny nárast,
keďže v druhom štvrťroku ekonomika eurozóny aj EÚ vzrástla o
0,1 percenta. V porovnaní s rovnakým obdobím vlaňajška HDP
eurozóny v treťom štvrťroku stúpol o osem desatín percenta.
Bývalá šéfka televízie Markíza Zuzana Ťapáková pripúšťa, že vstúpi
do politiky. „Nevylučujem,“ odpovedala cez víkend na otázku Projektu N, či sa chystá do politiky v súvislosti s budúcimi parlamentnými
voľbami. Ťapáková sa aktívne zapojila už do predvolebnej kampane v
komunálnych voľbách, keď
verejne podporila kandidatúru Milana Kňažka na primátora Bratislavy. „Pre mňa
je voľba jednoznačná, budem voliť Milana Kňažka, to
znamená, budem voliť pravicu,“ povedala bývalá televízna šéfka vo videu v rámci
Kňažkovej kampane.
SANKCIE l Brusel plánuje zmraziť majetky ďalším ľuďom Putina.
©hn
[email protected]
Bratislava – Konflikt medzi Ruskom
a Západom naberá na obrátkach. Keďže doterajšie sankcie nepresvedčili
ruského prezidenta Vladimira Putina,
aby zmiernil svoj tvrdý postoj voči
Ukrajine, Brusel hovorí o ďalšom kole rozširovania sankcií. Hlavným terčom majú byť ďalší ľudia z Putinovej
blízkosti, ktorým má Európska únia
zmraziť majetok a zakázať vstup na
svoje územie.
O rozšírení zoznamu mali včera hovoriť šéfovia európskych diplomacií. Dôvodom sú nedávne voľby
v separatistických regiónoch Donecka a Luhanska, ktoré Európa odmieta
uznať. „Diskutujeme o tom, aká bude
Predvolebná kampaň bola v hlavnom meste v porovnaní s minulými voľbami slušná. Stretli ste
sa s podpásovými údermi?
Chcel by som sa poďakovať
svojim protikandidátom za to, že
sme viedli kampaň férovo a držala sa viac-menej v odbornej rovine o Bratislave. Chcem však povedať, že po voľbách pre mňa prestali platiť stranícke tričká. Je mi
jedno, kto sa kde narodil a akú má
ideológiu. Všetci sme Bratislavča- A čo vaša pozícia? Budú vám nánia, susedia a toto je naše mesto vrhy hladko prechádzať?
a podľa toho budem postupovať.
Dúfam, že budeme plniť náš
program. Nemyslím si, že by páPodarilo sa vám neprekročiť li- novi Ftáčnikovi neprechádzali
mit dvestotisíc eur, ktorý ste si projekty. Oddlženie mesta, ozdradali na výdavky kampane?
venie financií, električka, Starý
Nemám ešte spočítané všetky most a ďalšie veci, ktoré má pán
výdavky, ale myslím, že sa doň Ftáčnik na bilbordoch, prešli pres rezervou vojdem.
to, že sme ich ako poslanci schválili. V tomto duchu budeme pokraKoľko bilbordov ste mali?
čovať naďalej. Neverím, že nejaký
Každý mesiac sme ich mali oko- poslanec bude chcieť bojkotovať
lo sto, posledný mesiac sme už projekt v prospech Bratislavy z nemali len tie, čo ostali z októbra, jakých politických dôvodov.
a mali sme 15 až 16 bigbordov.
Ako teda bude vyzerať Bratislava
Zverejníte vyúčtovanie kampa- o štyri roky?
ne?
Dúfam, že ľudia budú spokojKeď dobehnú všetky náklady ní. Bude vyriešená dunajská proa faktúry, tak nemám problém.
menáda, hlavná stanica, Trnavské
mýto. Bratislavské ulice budú čisTvrdíte, že vaším prvým krokom té, bezdomovci budú čistiť Bratina poste primátora bude aj audit slavu a nie obťažovať ľudí. Bratizmlúv a vypovedanie zmlúv ne- slava bude budovať nosný dopravvýhodných pre mesto...
ný systém, budeme mať fungujúcu
Áno.
integrovanú dopravu. Bratislavské
vinohrady sa nebudú ďalej zastaAko chcete vypovedať zmluvu vovať, mesto bude mať výškovú rena rekonštrukciu hlavnej stani- guláciu, nový územný plán a dobce, ktorá je podľa doterajšieho ré vzťahy so susedmi.
primátora Milana Ftáčnika nevypovedateľná?
Pozemky pod PKO, kadiaľ má
Poradili sme mu, ako na to. Na viesť sľúbená promenáda, vlastnáš návrh si dalo mesto urobiť ní skupina J&T. Máte s nimi nejakú predbežnú dohodu, keď ste
si trúfli na taký sľub?
Čo čaká primátora
Nie som s J&T dohodnutý. Navyriešiť spor o PKO
opak, našu volebnú kampaň sme
a rekonštrukciu hlavnej stanice
viedli v nevôli všetkých finančvyriešiť parkovací systém
ných skupín a politických strán
a dokonca čiastočne aj médií, takznížiť zadlženie mesta
že sme bojovali na všetkých fron-
VSTUP DO POLITIKY
EÚ chystá nový
trest pre Rusko
Katarína Kováčiková
Mestské zastupiteľstvo po víkende ovládla pravica. Vnímate to
tak, že máte za sebou silný pravicový blok politických strán?
Vnímam to skôr tak, že sa tam
dostali poslanci, ktorým záleží na
tom, aby sa naše mesto posunulo
dopredu, a o tých sa budem opierať. Nechcem sa pozerať na stranícke tričká, poslanci si určite urobia nejaké kluby, to je v poriadku,
taký je systém práce zastupiteľstva
a ja sa budem opierať o všetkých,
ktorým ide o Bratislavu, a verím,
že takých je väčšina.
HOSPODÁRSKE NOVINY
UTOROK 18. NOVEMBRA 2014
Spravodajstvo
ČÍSLO DŇA
ISLAMSKÝ ŠTÁT
Bratislavský primátor Ivo Nesrovnal chce riešiť dunajskú promenádu, hlavnú stanicu i Trnavské mýto
najlepšia reakcia na voľby z druhého vplyv,“ tvrdí pre HN Fredrik Erixon,
novembra,“ povedala šéfka európskej ekonóm z Centre for International
Political Economy.
diplomacie Federica Mogherini.
Sankcie prišli neskoro
Experti však o zmysle ďalších sankcií pochybujú. Potrestanie ľudí spojených s Putinom považujú skôr za
frašku. „Takýto druh sankcií ruskej
ekonomike nijako neuškodí. Pôjde
iba o kozmetické sankcie, ktoré nebudú veľmi účinné. Je to skôr morálna facka ako upozornenie, že Západ
môže ísť ešte ďalej,“ hodnotí pre HN
bezpečnostný analytik Ivan Samson.
V politike sankcií nevidia zmysel
ani ekonómovia. „Opatrení z EÚ bolo príliš málo a prišli príliš neskoro
na to, aby Rusi zmenili svoj postoj.
Ruská ekonomika síce bola poškodená, ale sankcie budú mať iba dočasný
Stratený Doneck?
Európe navyše hrozí ruská odveta.
Tak ako v minulosti vystavila červenú kartu zahraničným exportérom
potravín, podobne môže zakročiť
znova. „Protireakcia bude nasledovať
zrejme takisto ako v minulých kolách
sankcií. Rusi môžu rozšíriť zoznam
výrobkov, ktoré sa nebudú môcť dovážať,“ hovorí Tomáš Menčík, analytik spoločnosti Cyrrus.
Experti pripúšťajú, že konať treba.
Dôvodom sú voľby na východe Ukrajiny, ktoré ovládli povstalci. „Doneck
je už autonómne až nezávislé územie. Ukrajina tam už nehrá zásadnú
úlohu,“ uzatvára Samson.
Demonštranti protestovali v Bratislave proti
návšteve ukrajinského prezidenta Porošenka
Bratislava – Banderovský vrah Porošenko. Aj takýto transparent vytiahla skupina demonštrantov, ktorí v
nedeľu v Bratislave protestovali proti
návšteve ukrajinského prezidenta
Petra Porošenka. Kritizovali tak po-
stup ukrajinských vládnych síl, ktoré
na východe Ukrajiny už niekoľko mesiacov bojujú proti proruským separatistom. Porošenko hovoril v čase
protestu v Prezidentskom paláci so
slovenským prezidentom Andrejom
Kiskom. Ukrajinský líder sa v Bratislave stretol aj s prezidentmi ďalších
troch krajín Vyšehradskej štvorky,
ktorí ponúkli Ukrajine pomoc s reformami, ktoré čakajú na krajinu. (RED)
SNÍMKA: SITA/Ľ. VANIHER
INZERCIA
Nový primátor Bratislavy Ivo Nesrovnal pripustil zbúranie PKO na dunajskom nábreží.
SNÍMKA: HN/PETER MAYER
HN11556
HN11463
Štandardné formáty CMYK
1/1
285 x 420
CMYK
5 302 €
1/2
141 x 420
3 136 €
1/2
285 x 207
Junior page
189 x 320
1/3
285 x 136
3 136 €
3 919 €
2 325 €
1/3
93 X 420
2 325 €
1/41/4 1/61/61/81/8
141 x 207
285 x 102
141 x 136
93 x 207
141 x 102
93 x 159
CMYK
1 790 €
1 790 €
1 212 €
1 212 €968 €968 €
Príplatky
Podmienky uverejňovania inzercie typu PR „public relations“: PR inzercia nesmie­o
­ bsahovať žiadne prvky,
ktorými by pripomínala redakčný text ­(grafika, typ písma, podpis autora...).
počet stĺpcov
rozmer v mm
123456
45 93 141189237285
w w w.mafraslovakia. sk
2. a 3. strana
Redakčná strana - inzerát s rozmerom do 1/2 str.
- inzerát s rozmerom od 1/2 str. vrátane
Požadované umiestnenie
Požadovaná strana
Za grafické spracovanie
Exkluzivita vkladanej inzercie
Zásahy do podkladov do 48 hodín pred uverejnením inzerátu
Uverejnenie inzerátu do 24 hodín
Politická inzercia 150 %
70 %
50 %
30 %
30 %
5%
20 %
50 %
50 %
30 %
6
HOSPODÁRSKE NOVINY
PIATOK – PONDELOK 14. – 17. NOVEMBRA 2014
Svet
FIRMY & FINANCIE 9
ROZHOVOR
Rusko ukazuje svoju vojenskú silu
KRÍZA NA UKRAJINE l
Výkonný riaditeľ Medzinárodnej bezpečnostnej informačnej služby v Bruseli Francois Ducrotté pre HN:
Posilnenie ruskej vojenskej aktivity naprieč
Atlantickým oceánom nie je náhodné. Má
pritiahnuť svetovú pozornosť na iné veci, než je
Ukrajina, tvrdí Francois Ducrotté.
Katarína Kováčiková
Kde sa má aktivizovať armáda Vladimira Putina
Pobaltie
V pozore sú pobaltskí členovia NATO. Blízky poradca
šéfa Kremľa Vladimira Putina nedávno varoval, že
Litva, Lotyšsko a Estónsko majú dôvod báť sa Ruska.
©hn
[email protected]
Východ Ukrajiny
Moskva včera poslala k pobrežiu Austrálie štyri námorné plavidlá. Ruské bombardéry hliadkujú aj v Mexickom zálive. Čo
Rusi týmito krokmi sledujú?
Odpoveď je jednoznačná. Rusko sa takýmto naozaj provokatívnym a agresívnym spôsobom snaží
pritiahnuť pozornosť medzinárodného spoločenstva na iné miesta,
ako je Ukrajina a energetické otázky. Chcú, aby ich nelegálne kroky v
minulosti boli zabudnuté a krajiny
zamerali svoj pohľad na iné otázky.
Medzinárodní pozorovatelia tvrdia, že Rusko posilňuje
vojenskú prítomnosť na východe Ukrajiny. Do Doneckej
oblasti mali vstúpiť konvoje ruskej vojenskej techniky.
Rusko sa pohybuje
na mimoriadne
tenkom ľade. Je to
však jeho stratégia,
Rusi vedia, čo
robia.
Krym
Karibik
a Atlantik
Hrozí kvôli tomu nové vyhrotenie napätia vo svete?
Áno, rozhodne to zvyšuje napätie. Rusko všetkým ukazuje svoju vojenskú moc, ako aj to, že je
silným štátom. Nezvyšuje to však
až tak vojenské napätie, ako skôr
eskaláciu v diplomatických vzťahoch. Štáty totiž už od začiatku ho, a to predovšetkým preto, že v dôvodom. Ide o normálny tlak, aj
konfliktu nevedia, ako sa vyrov- dnešnej geopolitike existuje príliš keď trocha agresívny. Nemalo by
nať s Ruskom. Moskva tým vyví- veľa silných hráčov. Nielen dvaja, to však ísť ešte ďalej.
ja sústavný tlak na to, aby sme za- ako to bolo v prípade Sovietskeho
budli, čo je najdôležitejšie.
zväzu a Spojených štátov.
Dokáže vôbec Západ zasiahnuť
v pravý čas, ak by došlo k ďalšieČoraz častejšie sa objavujú oba- Čo sa dá očakávať od ďalšieho mu vyhroteniu? Alebo sme príliš
vy z návratu studenej vojny. Je vývoja?
slabí na to, aby sme odrazili ďalto reálne?
Rusko sa pohybuje na mimo- šie hrozby?
Nemyslím si, že by sa stav riadne tenkom ľade. Je to však jeNie je to otázka toho, či je Záspred 30 rokov opakoval a že by ho stratégia, Rusi vedia, čo robia. pad slabý, ale skôr toho, ako a presme tu mali ďalšiu studenú vojnu. Myslím si, že vytvárajú tlak kvô- čo zasiahnuť. Je lepšie s Rusmi
Naozaj nie je potrebné báť sa to- li ekonomickým alebo politickým pracovať a nájsť kompromisy.
Moskva tvrdí, že
jej bombardéry
budú lietať pozdĺž
ruských hraníc
a nad Severným
ľadovým oceánom. Rusko tiež
zachová vojenskú
prítomnosť
v západnom
Atlantiku, Karibiku a východnom
Pacifiku.
Rusko má posilňovať aj svoju armádu na polostrove
Krym, ktorý anektovalo v marci tohto roka. Na Kryme
vznikne samostatné zoskupenie vojsk.
Austrália
Rusko najnovšie hrozí aj Austrálii, ktorá cez víkend hostí summit skupiny G 20. Štyri ruské vojnové plavidlá sa
vydali do vôd v blízkosti austrálskeho pobrežia.
Infografika: HN/M. Nosko
Obavy z agresie má aj Moldavsko, ruku mu podáva EÚ
Ukrajina nie je jedinou republikou bývalého Sovietskeho zväzu, ktorá má obavy z vojenskej
agresie Ruska. V pohotovosti je
aj Moldavsko, a to najmä kvôli
odštiepeneckému regiónu Podnestersko, ktoré vyhlásilo jednostrannú nezávislosť od centrálnej vlády v Kišiňove. Pod-
poru Moldavcom naposledy
vyjadril Európsky parlament,
ktorý včera v Bruseli odsúhlasil
asociačnú dohodu medzi EÚ a
Moldavskou republikou. „Jej súčasťou je prehĺbená a komplexná dohoda o zóne voľného obchodu,“ uvádza sa vo vyhlásení,
ktoré HN poskytla tlačová služ-
ba Európskeho parlamentu. Asociačná dohoda sa pritom vzťahuje na celé medzinárodne uznané územie Moldavska, teda aj
na Podnestersko. Poslanci pripomenuli, že úloha, ktorú zohráva Rusko v pokračujúcej kríze na Ukrajine, zmenila geopolitické usporiadanie.
(NP)
INZERCIA
Bratislavský samosprávny kraj, Sabinovská 16, 820 05 Bratislava, IČO: 36 063 606
vyhlasuje
obchodnú verejnú súťaž s použitím systému elektronickej aukcie
o najvhodnejší návrh na uzavretie
Nájomnej zmluvy za účelom prenájmu nehnuteľnosti:
– stavby súp. č. 2697 nachádzajúcej sa na parcele č. 345
(parcela č. 345 – nie je predmetom OVS – evidovaná na LV č. 1748 v prospech Hl. mesta SR BA)
zapísanej na LV č. 3259, vedeného Okresným úradom Bratislava, Odborom katastrálnym, v k. ú.
Petržalka, okres Bratislava V, obec BA- m. č. Petržalka, budova bývalého Gymnázia na Haanovej
ulici v Bratislave – Petržalke.
Návrhy môžu záujemcovia zaslať do 31.12.2014, do 12,00 hod. na adresu: Úrad Bratislavského
samosprávneho kraja, Sabinovská 16, 820 05 Bratislava. Rozhodujúci je dátum doručenia návrhu
v podateľni Úradu BSK.
Bližšie informácie a podmienky obchodných verejných súťaží sú zverejnené na internetovej stránke
www.bratislavskykraj.sk a na úradnej tabuli Úradu Bratislavského samosprávneho kraja.
HN11718
OZNÁMENIE O DOČASNOM UZAVRETÍ POKLADNÍC
NA VŠETKÝCH PRACOVISKÁCH NBS
PRE VEREJNOSŤ
Národná banka Slovenska oznamuje, že v dňoch 18. až 21. novembra 2014
budú pokladnice na všetkých pracoviskách pre verejnosť uzavreté.
V týchto dňoch uskutoční Národná banka Slovenska dlhodobo plánovanú
nevyhnutnú zmenu informačného systému.
Verejnosť bude môcť opäť využívať pokladničné služby NBS
od pondelka 24. novembra 2014
HN11704
HN11715
HN11746
Emitent TESLA Liptovský Hrádok a.s., so sídlom Pálenica 53/79, 033 17 Liptovský Hrádok,
IČO: 00 009 687, zapísaná v Obch. reg. Okres. súdu Žilina, odd. Sa, vl. č. 9/L
Emitent podľa § 15 ods. 2 zákona č. 566/2001 Z.z. o cenných papieroch v znení neskorších predpisov oznamuje, že na základe rozhodnutia riadneho valného zhromaždenia zo dňa
26.06.2014 nastala zmena podoby cenných papierov zo zaknihovaných na listinné cenné
papiere.
HN11742
Emitent KT INVEST, a. s.
Ladomerská Vieska 23, 965 01, IČO: 36 026 620
zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu v Banskej Bystrici, oddiel: Sa,
vložka č.: 470/S, v súlade s § 36 Zákona č. 429/2002 Z. z. o burze cenných
papierov v znení neskorších predpisov oznamuje, že Predbežné vyhlásenie
riadiaceho orgánu za II. polrok 2014 bude zverejnené na internetovej stránke
www.ktinvest.sk od 14.11.2014. Ide o regulované informácie.
HN11738
HN11737
Hornonitrianske bane
Prievidza, a.s.
so sídlom Matice slovenskej 10,
971 01 Prievidza, IČO: 36 005 622
zapísaná v Obchodnom registri
Okresného súdu v Trenčíne, Odd. Sa
vl. č. 318/R o z n a m u j e v súlade
s § 36 zákona č. 429/2002 Z.z.
o burze cenných papierov v znení
neskorších predpisov, že Predbežné
vyhlásenie k 30. 09. 2014 je ako
regulovaná informácia dostupná
v Centrálnej evidencii regulovaných
informácií a na webovom sídle
spoločnosti www.hbp.sk.
HN11659
Emitent Všeobecná úverová banka, a.s., so sídlom Mlynské
nivy 1, 829 90 Bratislava, IČO: 31 320 155, zapísaná v Obchodnom
registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka číslo: 341/B
oznamuje, že Konečné podmienky a Súhrnný dokument emisie
Hypotekárnych záložných listov VÚB, a.s., 85 sú od 14.11.2014
bezplatne sprístupnené v písomnej forme v sídle emitenta v odbore
Riadenie bilancie a na webovom sídle emitenta: www.vub.sk.
Konečné podmienky boli vypracované za účelom vydania emisie
Hypotekárnych záložných listov VÚB, a.s., 85, ISIN: SK4120010364
séria 01, s dátumom vydania 14.11.2014 a s dátumom splatnosti
14.11.2029.
HN11739
HN11696
HN10432
Štandardné formáty – povinná inzercia ČB
1/1
285 x 420
ČB
1/2
141 x 420
4 418 €
2 613 €
1/2
285 x 207
Junior page
189 x 320
1/3
285 x 136
2 613 €
3 266 €
1 937 €
1/3
93 X 420
1 937 €
1/41/4 1/61/61/81/8
141 x 207
285 x 102
141 x 136
93 x 207
141 x 102
93 x 159
ČB
1 492 €
1 492 €
1 010 €
1 010 €807 €807 €
Ceny ČB inzercie Príplatky
Základná tarifa – 1 mm/1 stĺpec
93 x 50 mm
93 x 100 mm
2. a 3. strana
Redakčná strana - inzerát s rozmerom do 1/2 str.
- inzerát s rozmerom od 1/2 str. vrátane
Požadované umiestnenie
Požadovaná strana
Za grafické spracovanie
Exkluzivita vkladanej inzercie
Zásahy do podkladov do 48 hodín pred uverejnením inzerátu
Uverejnenie inzerátu do 24 hodín
Politická inzercia 3,45 €
330,00 €
660,00 €
 Ďalšie formáty inzerátov sú možné po prerokovaní.
Podmienky uverejňovania inzercie typu PR „public relations“: PR inzercia nesmie­o
­ bsahovať žiadne prvky,
ktorými by pripomínala redakčný text ­(grafika, typ písma, podpis autora...).
počet stĺpcov
rozmer v mm
123456
150 %
70 %
50 %
30 %
30 %
5%
20 %
50 %
50 %
30 %
45 93 141189237285
w w w.mafraslovakia. sk
7
6 FIRMY & FINANCIE
HOSPODÁRSKE NOVINY
ŠTVRTOK 30. MÁJA 2013
Slovensko
Slovenský Datart je na
predaj. Vlastník odchádza
Tatiana Jurašková
©hn
[email protected]
Bratislava – Zo Slovenska odchádza ďalší reťazec so spotrebnou
elektronikou. Elektier Datart sa rozhodla u nás zbaviť tretia najväčšia
sieť v Európe, francúzsky Darty
Group.
„Darty Group chce ísť cestou
rýchleho zisku a výrazného znižovania nákladov,“ hovorí o dôvodoch stiahnutia sa z trhu marketingová manažérka Datart Jana
Choroušová. Neustály prepad predajov a neporovnateľne lacnejšia
konkurencia z internetu však nie
sú len jeho nočnou morou.
Dôvod: presýtenosť
Francúzsky reťazec Darty sa chce
sústrediť na kľúčové trhy, preto pokračuje v škrtaní tých menej
dôležitých. Vrátane Slovenska
a Česka, kde vlastní elektrá značky
Datart.
Pôvodní majitelia Datartu sa tak
momentálne usilujú od Francúzov
odkúpiť to, čo im kedysi predali.
Podľa ich hovorkyne je dohoda
pred uzatvorením a na rozdiel od
Datart
spoločnosť vznikla v roku
1990, predávať začala o dva
roky neskôr
v roku 2003 sa stáva
súčasťou Kesa Electronicals,
súčasného Darty
na Slovensku prevádzkuje 11
predajní, v Česku 32
Napríklad aj v internetovom predaji. Sami totiž potvrdzujú, že na
našom trhu má práve predaj cez eshopy nenahraditeľnú pozíciu. „Podiel internetových nákupov je
v Česku i na Slovensku o niečo
vyšší než vo zvyšku Európy, s výnimkou Veľkej Británie. Je teda pre
nás kľúčové udržovať tento kanál
neustále aktívny a konkurencieschopný,“ uvádza Jana Choroušová.
Iná štartovacia čiara
Práve internet sa stal veľkým
strašiakom všetkých tradičných
predajcov. Tí upozorňujú na nerovnosť podmienok podnikania
v tomto segmente. „Internetové
predajne sú ako pijavice na systéme. Fungujú štýlom – choďte si to
pozrieť do predajní a my vám to
predáme, dokonca oveľa lacnejšie,“
tvrdí majiteľ siete elektier Euronics
TPD František Majtán.
Zároveň upozorňuje na to, že nedôsledné nastavenie pravidiel umožňuje príchod neregistrovaných
predajcov cez internet. „Zahraniční
obchodníci nemusia prispievať do
recyklačného fondu. Niektorí dokonca prenášajú daňovú zodpo-
Slovensko
vednosť na konečného spotrebiteľa,
niekedy aj bez toho, aby o tom vedel,“ hovorí František Majtán. Podľa jeho názoru však kamenné predajne môžu prežiť, ak sa sústredia
na multifunkčný spôsob predaja
spolu so službami zákazníkom.
Súhlasia viacerí. „Uspieť môže len
ten predajca, ktorý je schopný zákazníkovi ponúknuť nielen najvýhodnejšiu cenu, ale aj špičkový
servis,“ myslí si riaditeľ siete Expert Elektro Pavol Petrovič.
Analytici však až takí optimistickí nie sú. „Nemyslím si, že v budúcnosti akýkoľvek reťazec môže
uživiť kamenné predajne. Postupne
sa stiahnu na internet, kde majú
oveľa nižšie fixné náklady. Na trhu
s elektronikou môžu prežiť len tí
najsilnejší a najväčší hráči,“ dodáva Tomáš Menčík. V niektorých
mestách to už aj tak vyzerá. Absencia kamenných obchodov núti
zákazníkov siahnuť po inej forme
kúpy. „Bývam vo Vranove nad Topľou. Tu veľa elektropredajní nemáme, čiže neviem, kde by som si tovar kúpil. Určite uprednostňujem
e-shop, pretože si tovar objednám
z domu a domov mi aj príde,“ vysvetľuje čitateľ HN Matej Matejov.
NÁPOJÁRSKY BIZNIS l Skupina Skyside chce zvýšiť investície do Kláštornej aj Slatiny.
Mária Hunková
Bratislava – Exministerka zdravotníctva Zuzana Zvolenská mala veľké ambície. Chcela zaviesť jednu
zdravotnú poisťovňu, postaviť na
nohy zadlžené nemocnice či vyrovnať sa so zákonom o odmeňovaní
zdravotníkov. Nič z toho doteraz nie
je hotové a nedá sa ani veľmi očakávať, že s tým jej nástupca Viliam
Čislák pohne. Veľké zdravotnícke
projekty totiž doteraz nedotiahol do
konca žiaden jeho predchodca. Ale
aj preto, že ministrom bude už len
necelý rok a pol. Tu sú štyri najväčšie problémy, ktoré nový minister
zdravotníctva zdedil.
PONÚKAME:
výhodné, individuálne nastavené podmienky
podporu a servis na jednom mieste
spoľahlivé a rýchle platby
jedinečné pridané služby
1. Zadlženosť nemocníc
Skupina Skyside vlastní pivovar Kaltenecker, ktorý má úspech po celom Slovensku. Okrem neho expanduje aj s minerálkami Kláštorná.
Tomáš Tišťan
POČET PREDAJNÍ:
POČET PREDAJNÍ:
POČET PREDAJNÍ:
POČET PREDAJNÍ:
POČET ZAMESTNANCOV:
POČET ZAMESTNANCOV:
POČET ZAMESTNANCOV:
30
30
900
okolo
11
220
okolo
TRŽBY:
miliónov eur*
39,6
CVývoj objemu predaja technického tovaru
na Slovensku (v mil. eur)
318
313
3Q 2012
4Q 2012
196
2Q 2012
1Q 2012
4Q 2011
191
2Q 2011
201
3Q 2011
4Q 2010
1Q 2010
2Q 2010
3Q 2009
175
4Q 2009
2Q 2009
1Q 2009
173
Ak by sa z trhu s elektronikou
dalo utiecť, mnohí hráči by
na Slovensku už nejaký mesiac
neboli. Na(ne)šťastie to také jednoduché nie je. Situácia je pritom žalostná.
Na ilustráciu, slovenský reťazec
Nay dokázal v roku 2005 zarobiť 11,7 milióna eur. Tržby vtedy
ľahko presiahli hranicu 70 miliónov. Skok šiestich rokov „prekopal“ trh na nepoznanie. Pred
MUDr. František Veselý
Medicínsky riaditeľ, VESELY | Očná klinika
Z malého veľký hráč
„Ide o technologické investície, ktoré skvalitnia výrobu a zvýšia kapacitu výroby,“ hovorí vedúci partner
skupiny Skyside Maroš Škorec.
Sčasti investícia má posilniť retailový segment. „Uznávame, že horeca nie je oblasť, kde je reálne presadiť sa, preto preskupujeme sily
na retail,“ spresňuje. Pri Kláštornej
to znamená, že nová linka zvýši výrobu minerálok v plastových
85
TRŽBY:
13,2
+ 14 % - 12 % - 0,4 % - 5 %
Vymenovaný šéf rezortu zdravotníctva Viliam Čislák zdedil po svojej predchodkyni viacero problémov.
nájde iný „čarovný prútik“ na vyriešenie tohto problému, je mizivá.
Analytik INEKO Dušan Zachar dodáva, že za 1,5 roka môže stihnúť
vypracovať metodiku pre hodnotenie a zverejňovanie kvality a efektívnosti za jednotlivé nemocnice,
oddelenia a ambulancie.
2. Jedna zdravotná poisťovňa
Ministerstvo zdravotníctva pod vedením Zvolenskej pripravilo legislatívu potrebnú na zavedenie jednej
zdravotnej poisťovne, ktorú však doteraz nikto nevidel. Úlohou nového
ministra by tak teoreticky malo byť
už len dotiahnutie tohto projektu
do úspešného konca. Avšak podobne ako pri oddlžovaní nemocníc,
aj pri projekte jednej zdravotnej
poisťovne má rozhodujúce slovo
vláda. Premiér Robert Fico sa síce
len nedávno vyjadril, že do konca
volebného obdobia chcú na trhu už
len štátnu poisťovňu, ale peniaze na
to stále nie sú. Pôvodný plán využiť
peniaze z predaja Slovak Telekomu
totiž prehodnotili a financie sa majú
použiť na zníženie štátneho dlhu.
fľašiach zo súčasných približne 10tisíc kusov za hodinu na dvojnásobok. Dôležité je podľa Škorca i celkové zvýšenie kapacity.
„Patríme k menším hráčom. To
znamená, že náklady napríklad na
kampane a marketing máme teraz
na jednotku produkcie alebo v pomere k tržbám oproti niektorým
konkurentom vyššie. To chceme
zmeniť,“ vysvetľuje. Cieľom je vytvoriť podmienky na ďalší rast. „Teraz sme v trhovom podiele pod číslom, ktoré ho umožňuje,“ spresnil.
Priznáva, že minerálkový biznis
na Slovensku už dlhšie stagnuje
a zároveň je veľmi konkurenčný.
V jeho vnútri však podľa neho
uskutočňujú zásadné zmeny. „Rastú privátne a prémiové značky,
klesá takzvaná B kategória. Posúva sa dopyt od čírych vôd k ochuteným a podobne,“ spresňuje. Zároveň podľa Škorca badať zmeny
Čo je Skyside
Slovenská investičná private
equity skupina má holandskú
materskú spoločnosť, ktorá pôsobí vo viacerých krajinách.
Riadiace centrá máme v Košiciach, Bratislave a v Prahe.
Prioritne podniká v energetike,
vo výrobe nápojov, v retaili
a realitách.
posunov trhových podielov od menších hráčov k väčším, dochádza
k prečisťovaniu trhu od nesystémových hráčov, ktorí často s cieľom
naplniť kapacitu predávali pod reálne ceny,” spresňuje. Tvrdí, že vie,
kde a ako umiestnia zvýšenú kapacitu. „Máme plán a stratégiu, čo
urobíme. Podrobnosti však ešte
prezrádzať nebudeme,“ dodáva. Investujú však i ďalší hráči.
sám ovplyvniť. Bude už totiž len na
ňom, či si nájde čas na diskusie so
sestrami a dohodnú sa na finálnej
úprave. Zdravotníčky totiž odmietali Zvolenskej návrhy týkajúce sa
koeficientov, od ktorých by sa mali
odvíjať ich platy, ale aj to, že zákon by sa mal dotknúť len sestier
v štátnych a samosprávnych zariadeniach. Sestry však v súvislosti
s novým ministrom nemajú veľké
očakávania. Prezidentka Slovenskej komory sestier a pôrodných
asistentiek Iveta Lazorová predpokladá, že k závažnému otočeniu
smerovania rezortu pod jeho vedením nedôjde.
4. Elektronizácia
zdravotníctva a platba
za výkony
„Čas je krátky, nevedeli by sme efektívne realizovať tento projekt.“ Takto
samotný Čislák ešte v máji tohto roka vysvetľoval, prečo sa zavedenie
tzv. eHealthu opäť posúva na rok
2017. Už teraz je tak jasné, že pod
jeho vedením sa zdravotníci elektronického prepojenia nemocníc,
ambulancií a zdravotných poisťovní
nedočkajú. To isté hrozí aj v prípade DRG, teda jednotnej platby za
výkony pre nemocnice. Plány totiž
hovoria o tom, že nový platobný
mechanizmus by sa mal spustiť vo Kabinet Roberta Fica včera doplnil nový mister zdravotníctva Viliam Čislák (na snímke uprostred). Nahradil Zuzanu Zvolenskú,
SNÍMKA: HN/PAVOL FUNTÁL
ktorú stál ministerskú stoličku predražený nákup CT-prístroja v piešťanskej nemocnici.
volebnom roku 2016.
ILUSTRAČNÁ SNÍMKA: HN/PETER MAYER
Kúpele Bojnice diverzifikujú
liečebný biznis a chcú stáčať minerálku. Do projektu investujú štyri milióny eur.
Lákavý biznis
„Je ešte predčasné hovoriť o názve, no Ivanka sa mi páči najviac,“
hovorí šéf kúpeľov Slavomír Eliáš.
V tomto biznise už pôsobí aj Slavomír Hatina, ktorý cez spoločnosť
Slovintegra vlastní Trenčianske minerálne vody.
A do minerálok vstúpil aj majiteľ
Arca Capital Pavol Krúpa, keď
v Česku kúpil Ondrášovku a Šaraticu. Krúpa už pre HN avizoval, že
portfólio vôd chce zväčšovať. Na trh
vstupujú aj hráči, ktorí chcú pôsobiť len regionálne. Spoločnosť Tanawa v Starom Smokoci dokončuje
plniareň tatranskej kyselky, pričom ju chce primárne distribuovať
v miestnych tatranských hoteloch.
ROZHOVOR
b n
Rastieme, lebo nestíhame uspokojiť dopyt
-7% +9%
Poznámka: údaje čerpané zo stránok predajcov a agentúry SIMS a GfK Temax. *- za rok 2011
„Kaltenecker strojnásobíme,
europivo z neho však
nebude,“ hovorí pre HN
vedúci partner Skyside
Maroš Škorec.
Infografika: HN/mz
ANKETA
POSTREH HN
Tomáš Vašuta,
vedúci oddelenia Firmy
a financie
Košice – Spoločnosť Kláštorná preinvestuje 2,5 milióna eur, Západoslovenské žriedla so svojou vlajkou
– vodou Slatina, až osem miliónov
eur. Skupina Skyside pre svoje dve
firmy uvoľňuje veľké peniaze, hoci minerálkový biznis stagnuje.
milióna eur*
c
179
209
JUDr. Peter Jakušík
General Manager, hotel Matyšák
Hľadali sme niečo, čo spoľahlivo
funguje, a to nám ľudia z Atos Worldline
poskytli. Tiež oceňujem ich otvorenosť
a príjemnú komunikáciu.
SPRAVODAJSTVO 5
CAko sa darí výrobkom
292
193
204
1Q 2011
171
3Q 2010
188
okolo
39
258
186
Jana Martinková
Sales Manager, hotel Dubná skala
4
250
TRŽBY:
milióna eur*
TRŽBY:
162
miliónov eur*
©hn
[email protected]
POČET ZAMESTNANCOV:
Slovensko
Zvolenská sa rada chválila, ako sa
jej darí znižovať tempo vytvárania
strát v nemocniciach. Je pravda, že
tieto čísla sú na prvý pohľad krajšie
ako v minulosti. Nič to však nemení
na fakte, že zadlženosť nemocníc sa
stále zvyšuje. K polroku evidovalo
13 štátnych zdravotníckych zariadení dokopy dlh vyše 418 miliónov 3. Zákon o mzdách sestier
eur. Prekonali tak hranicu, pri ktorej Čislák si na stole nájde aj rozprav minulosti vlády pristupovali k ich covaný zákon o mzdovom ohododdlženiu. Súčasný Ficov kabinet notení sestier a iných zdravotnícopakuje, že s niečím podobným kych pracovníkov. Je to aj zrejme
nepočíta. Šanca, že nový minister jediná veľká vec, ktorú bude môcť
Prečo som si vybral platobný terminál od Atos Worldline?
Sú proaktívni, navrhli riešenie, ktoré
nám vyhovuje, a sú k dispozícii, keď
treba.
©hn
[email protected]
A stále pribúdajú ďalší.
Oceňujem spôsob komunikácie a tiež
samotný produkt nám zjednodušil
prácu s platbami cez terminál.
HOSPODÁRSKE NOVINY
PIATOK – NEDEĽA 7. – 9. NOVEMBRA 2014
Na nového ministra čakajú najmä dlhy
PERSONÁLNA VÝMENA l
používa náš platobný terminál.
Trh s elektronikou na Slovensku
CNajsilnejší maloobchodní hráči
EKONOMIKA 7
Do minerálok pôjdu milióny
Už 750 obchodníkov
Kamenným predajniam elektier odoberá čoraz viac zákazníkov
internet. Celý sektor trápi niekoľkoročný prepad predajov.
MALOOBCHOD l
zvyšku skupiny sa obchodom na
Slovensku a v Česku darí. Ich medziročné výsledky však nemôže komentovať.
„Za ich odchodom vidím extrémne nasýtený český a slovenský
trh. Marže elektroniky sú stlačené
na minimum a kvôli tomu je potrebné robiť obrovské objemy predajov. A to je pri súčasnej konkurencii veľmi náročné,“ myslí si analytik spoločnosti Cyrrus Tomáš
Menčík. Podľa výsledkov prieskumu spoločnosti GfK ani za posledný kvartál roku 2012 nezaznamenal zmenu trendu v sektore spotrebnej elektroniky a naďalej
pokračoval v dvojciferných medziročných poklesoch. Datart si však
verí a naďalej sa chce posilňovať.
HOSPODÁRSKE NOVINY
ŠTVRTOK 30. MÁJA 2013
Kupujete elektro v predajniach alebo na internete?
dvoma rokmi nepresiahol zisk
najväčšieho hráča na trhu ani
dva milióny eur, pri tržbách presahujúcich slušných 162 miliónov eur...
Zákazník šetrí. A nielen to. Pozícia e-shopov rok čo rok silnie.
Nahráva im do karát lacnejšia
ponuka, ale aj širší sortiment.
Výhod kamenných predajní je
čím ďalej, tým menej. A materskej spoločnosti Datartu nepomohlo ani to, že sa „ukrývala“
v daňovom raji.
Ak nepočítame minulý rok,
v pluse skončila spoločnosť na
Slovensku len jedenkrát. Trh
s elektronikou čaká čistka. Časy
hojnosti sú v tomto segmente
nenávratne stratené a pre malých hráčov nebude miesto.
A možno ani pre veľkých. Najmä
tých, ktorých nebude baviť počítať zárobok v „centoch“...
Renáta Lomnická
Pavol Škvarenina
čitateľka HN
čitateľ HN
Pri nakupovaní elektro je to asi tak
pol na pol. Ale pri internetovom
predaji určite vyberám firmu, ktorú
poznám. Niečo osvedčené. Určite
rozhoduje cena. Zatiaľ som nemala žiadne negatívne skúsenosti.
Elektroniku kupujem výlučne
v e-shopoch, ale do kamenného
obchodu si väčšinou (podľa typu
elektroniky) vždy idem pozrieť to,
čo chcem kúpiť.
Igor Chlebik
čitateľka HN
Atos Worldline‚ podporujeme vaše podnikanie
Atos Worldline je medzinárodná firma ponúkajúca end–to–end platobné
služby, vstupuje na slovenský trh s ponukou elektronických platieb pre
viac ako 10 000 slovenských obchodníkov – podnikateľov, ktorí ešte
zatiaľ nedisponujú elektronickým platobným terminálom. Atos Worldline
má viac ako 35-ročnú skúsenosť v oblasti elektronických platieb v Európe
a je ocenená za svoje služby a hardvérové riešenia.
Kristína Lipovská
čitateľ HN
Jednoznačne v e-shopoch – väčší
výber, dovoz až domov, lepšie ceny.
A to, že sa poradíte v kamennom
obchode, tiež už až tak neplatí.
Viac informácií, lepšie odporúčania
nájdete na nete – testy, recenzie,
diskusné fóra. Kamenné predajne
sú už za zenitom a ich jediný účel
sa, žiaľ, obmedzuje už na to, že si
tam ľudia chodia vyskúšať vybraný
výrobok.
Priznám sa, že uprednostňujem nákup cez internet; je to dané tým, že
už je veľa recenzií, podľa ktorých
sa dá riadiť, cena je rozhodne lepšia, zvyčajne mi tovar dovezú zadarmo domov a dostanem to isté,
ako je v predajni. Ale zas, keď treba kúpiť niečo menšie a rýchlo, tak
sa hodí kamenná predajňa, kam
radšej vybehnem na otočku a kúpim to, ako by som musela čakať
niekoľko dní na kuriéra.
Na zefektívnenie svojho podnikania
nám zavolajte na infolinku 0850 850 077.
Maroš Škorec,
vedúci partner
investičnej private equity
skupiny Skyside
atosworldline.sk
Transactional services. Powering progress
Chystáte sa vložiť milióny eur do
minerálok. O tomto biznise sa
však hovorí, že stagnuje.
To je pravda, platí to však pre
segment ako celok. Vo vnútri sú,
naopak, veľké pohyby. Rastú privátne a prémiové značky, klesá B
stredná kategória. Rastie dopyt od
čírych vôd k ochuteným, od sýtených k nesýteným. Minerálky majú
pre nás aj iný význam.
Kto je Maroš Škorec
Podnikať začal v roku 1991
v Košiciach v maloobchode.
V roku 2001 cez Východoslovenskú železničnú získava
veľký kontrakt v Azerbajdžane.
Za utŕžený zisk spoluzakladá
private equity Skyside. V roku
2010 do Skysidu priberá ďalších partnerov.
Aký?
Ak sa spomenie Skyside, málokto ho dnes pozná. No keď sa pri- nom. Máme problém uspokojiť dodá – to sú tí, ktorí majú Kláštornú, pyt.
ľudia to vnímajú.
Kaltenecker začínal ako malý doV štruktúre skupiny minerálky sa máci pivovar. Zmení sa?
zaraďujete do divízie „rýchloobV žiadnom prípade. Všetko chcerátkového tovaru“. Tam máte aj me a musíme urobiť tak, aby sa ani
rožňavské pivo Kaltenecker. Pla- pri zvýšenej výrobe nestal europití to aj preň?
vom, lebo o tom presne celý proAj tu investujeme, minulý rok to jekt je.
bolo päť miliónov eur, na budúci
to bude okolo šiestich miliónov. Te- Ako private equity pôsobíte
raz varíme 15-tisíc hektolitrov roč- v energetike, vo výrobe nápojov
ne, kapacitne chceme ísť na 45- a v realitách. Teraz pribudli intisíc.
vestičné fondy. Prečo?
V roku 2003 sme kúpili distriTo je trojnásobok. S čím súvisí ex- bučnú spoločnosť Toplimo, ktorá
panzia?
nás priblížila k získaniu minerálnej
S exportom. Pivo zachutilo aj vody Kláštorná. Strategicky bola
Maďarom, Chorvátom a Rakúša- pre nás medzníkom aj fotovoltika.
V rokoch 2010 až 2012 sme do nej
cez spoločnosť Nová Energia investovali 60 miliónov eur. Podstatný bol príchod partnerov investorov, keď sa zo mňa ako partnera
stal aj manažér cudzích investícií.
Skyside sa posunul o krok ďalej.
Máte v hľadáčiku aj úplne nové
segmenty?
Private equity chápem ako využitie a zhodnotenie každej potenciálnej príležitosti na trhu. Ako každú pre nás však chápem takú, ktorú vieme zhodnotiť, a teda jej aj
musíme rozumieť. Dostali sme napríklad ponuku v zdravotníctve.
Vyzerala veľmi zaujímavo, ale
keďže zdravotníctvo, jeho legislatívu a zákonitosti vôbec nepoznáme,
nešli sme do toho.
Spomínali ste fotovoltiku, ktorá
prežíva ťažšie obdobie. Vám pomohla?
V podstate áno. Cez fotovoltiku
sme si získali elementárnu dôveru
partnerov. Na výstavbu v úhrne 14
MW, na ktorú sme sa podujali, sme
mali pár mesiacov. Bolo treba stíhať
termíny, všetko muselo klapať. Málokto veril, že zo 14 projektov zrealizujeme 14. Podarilo sa.
Tomáš Tišťan
HN09392
WELCOME TO OUR WORLD
EUROVEA • Pribinova 8, Bratislava
AUPARK • Einsteinova ul. 18, Bratislava
AVENGER GMT
HN11469
Čislák: Za CT necítim...
Dokončenie zo strany 1
Prezident vo svojom príhovore
naznačil, že od nového ministra očakáva zlepšenie situácie
v rezorte. „Nadišiel čas, aby tak
ako vláda bojovala s daňovými
únikmi kobrou, malo aj zdravotníctvo takúto kobru,“ povedal
Kiska. Exministerka zdravotníctva Zuzana Zvolenská nesúhlasí
s kritickým pohľadom Kisku na
pomery v zdravotníctve. „Urobil
sa veľký kus práce a myslím, že
to bude ďalej pokračovať,“ reagovala. Aktuálnu kauzu osobne
považuje za individuálne zlyhanie jednotlivcov. Za svoj najväčší
úspech na poste ministerky považuje procesy primárnej zdravotnej starostlivosti. Čo bude robiť po svojom odchode z funkcie
a či sa vráti pracovať do finančnej skupiny Penta, Zvolenská
nepovedala s tým, že ide o jej
súkromnú vec.
Čislák včera povedal, že plánuje
na ministerstve pokračovať v krokoch, s ktorými začala jeho predchodkyňa. Poukázal pritom na zákon o poplatkoch, ktorý tento týždeň schválila vláda. Tiež chce
zlepšovať ekonomickú situáciu nemocníc a znižovať ich zadlženosť.
„Nejde to veľmi rýchlo, ale robíme,
čo sa dá,“ povedal Čislák. Nový minister chce tiež zvýšiť počet lekárov
v teréne. „Zaviedli sme rezidenčný
program, v rámci ktorého podporujeme z eurofondov mladých lekárov, ktorí končia medicínu,“ dodal
Číslak.
Erik Kapsdorfer
Komentár HN
Ficovo bábkové...
strana 13
PROFIL
Prichádza ďalší manažér z Penty
Bratislava – Má prehľad a pozná
rezort. Takto hodnotia zdravotníci
nového ministra zdravotníctva Viliama Čisláka. Stretávali sa s ním
na rokovaniach ako so štátnym tajomníkom a s pravou rukou exministerky Zuzany Zvolenskej. Ako ale
niektorí dodávajú, vo Ficovej vláde
o smerovaní zdravotníctva nerozhoduje len minister. „Podľa našich
skúseností je jedno, kto je na čele
rezortu. Väčšinou zatiaľ išlo iba o
výkonných prostredníkov,“ hovorí
predseda Lekárskeho odborového
združenia Peter Visolajský.
livosť. So zdravotníctvom má však
tento 42-ročný Košičan skúsenosti aj
priamo z praxe. Je totiž vyštudovaným lekárom. Najprv pracoval ako
sanitár v košickej Fakultnej nemocnici, potom ako lekár na košickej
Klinike úrazovej chirurgie. Neskôr
bol lekárom aj v leteckej záchranke v Poprade. Svoje skúsenosti odtiaľ využil ako riaditeľ Záchrannej
služby Košice. Jeho rodák a exminister zdravotníctva Richard Raši
(Smer-SD) Čisláka opisuje ako človeka so zmyslom pre spravodlivosť.
„Ako bývalý chirurg vie, ako prebrať
zodpovednosť a rýchlo rozhodnúť,
Zmysel pre spravodlivosť
keď treba,“ povedal pre HN.
Na ministerstvo sa Čislák dostal
Rašiho spolustraník Jozef Valocpodobne ako jeho predchodcovia ký dodáva, že má prehľad o probléz Penty. Konkrétne z jej firmy Svet moch zdravotníctva. „Podľa rokovazdravia, kde pôsobil ako námestník ní, ktoré sme s ním mali, je to člopre liečebno-preventívnu starost- vek, ktorý pozná rezort. Myslím, že
je to dobrá voľba,“ doplnil prezident
Asociácie štátnych nemocníc.
Prirodzená voľba
Prirodzenou voľbou bol Čislák dokonca aj podľa opozičného poslanca a bývalého šéfa Výboru pre
zdravotníctvo Viliama Novotného
(SDKÚ-DS). Avšak má podľa neho
aj slabé miesta. „Mediálne je nevýrazný, pracoval pre finančnú skupinu Penta a je vnímaný ako ďalší
predstaviteľ východniarskej skupiny Pavla Pašku v Smere,“ vysvetlil.
Výmena v kresle ministra podľa
Novotného nebude znamenať žiadnu zmenu smerovania rezortu. Aj
exminister za KDH Ivan Uhliarik dodáva, že Čislák doteraz pracoval de
facto ako Zvolenskej zástupca. „Stav
zdravotníctva je preto aj výsledkom
jeho práce.“
Martina Chudá
Zmenu
spustilo drahé
CT-čko
Bratislava – Odchádzajúca ministerka zdravotníctva Zuzana
Zvolenská prišla o kreslo kvôli
predraženej kúpe CT prístroja
v piešťanskej nemocnici. Napriek
tomu, že v jej dozornej rade sedeli viacerí nominanti štátu, prístroj obstarali zhruba o milión
eur drahšie ako v susednej českej
nemocnici. Okrem toho mali pred
dvoma rokmi vysúťažené lacnejšie CT-čko, no nové vedenie jeho
dodávku zrušilo a vypísalo súťaž
odznova. Riaditeľka nemocnice
Mária Domčeková argumentuje,
že išlo o iný typ zariadeni. Rovnako tvrdí, že nová súťaž prebehla v poriadku. Napriek tomu
hľadajú právne možnosti na zrušenie kúpnej zmluvy s dodávateľom zaraidenia Medical Group
(MCH)
SK.
Atypické plávajúce formáty CMYK
Panoráma I
Panoráma II
6 565 €
5 756 €
312 x 420
216 x 420
Panoráma III
Panoráma IV
600 x 136
600 x 207
6 565 €
5 756 €
1/6 v
93 x 207
1/12 v
93 x 102
1/4 h
285 x 102
1/3 h
285 x 136
189 x 70
1/8 v
285 x 50
1 154 €
1 553 €
2 217 €
2 878 €
1 254 €
1 343 €
w w w.mafraslovakia. sk
8
MOJA KARIÉRA
Cloud šetrí
peniaze pri
spravovaní
firmy
PRÍLOHA PRE VÁŠ OSOBNÝ RAST
kariera.hnonline.sk
BENEFITY
V ZAMESTNANÍ
V benefitoch za zahraničím
nezaostávame. Práve naopak
Katarína Macková
©hn
[email protected]
Ak porovnáte Slovensko so zahraničím, aké benefity nám
chýbajú?
Nemyslím, že by nám z hľadiska pestrosti chýbalo až tak
veľa benefitov. Pestrosť závisí od
štandardov jednotlivých krajín,
aj u nás zamestnanci dostávajú
príspevky napríklad na cestovné alebo na vzdelávanie, ako je
to v zahraničí. Akurát čo je v zahraničí častejšie, manažéri dostávajú akcie spoločnosti. Ale je
to zrejme tým, že v zahraničí je
viac veľkých spoločností, ktoré sú na burze. Toto vidím ako
jediný väčší rozdiel. Zdravotná
starostlivosť je aj u nás, takisto zamestnanci u nás dostávajú
nadštandardné poistenie. Takže
nejako pozadu nie sme.
ich zamestnávateľ nemusí vôbec
poskytovať. Všade inde
je to ako benefit, u nás je to
viac-menej povinnosť zamestnávateľa. Vo väčších spoločnostiach, kde je väčší počet zamestnancov, si priplácajú zamestnanci naozaj minimum, niekde
dokonca 100 % hodnoty platí
spoločnosť.
Pribudli u nás za posledné roky nejaké benefity, ktoré nebolo zvykom dávať?
Áno, sú to takzvané sick days.
Teda v prípade, že sa zamestnanec necíti dobre, nemusí si hneď
brať dovolenku alebo pénku, ale
tieto dni mu zamestnávateľ poskytne ako plne hradené. Novinkou je podľa mňa aj dôchodkové pripoistenie, niekde dokonca
zamestnanci dostávajú i životné
poistky. Za benefit sa dá považovať aj práca na home office, teda z domu.
Dá sa predpokladať, aké novinky
z oblasti benefitov k nám zo zahraničia v budúcnosti pribudnú?
Ťažká otázka. Benefity totiž súvisia s daňovými a účtovnými
otázkami, takže zamestnávatelia
paletu benefitov volia v závislosti od toho, ako sa ich dotýka daný
náklad a aký to má dosah na financie spoločnosti.
AJ VY MÔŽETE
DAROVAŤ DUBAJ
POD STROMČEK!
Od prvého novembra nastala
v rámci stravných lístkov zmena. Aká?
Zvýšila sa minimálna hodnota
stravného lístka z 3 na 3,15 eura. Pomer príspevku však zostáva nezmenený, čiže 55 % hodnoty stravného lístka platí firma.
Využíva viaceré formy benefitov pre svojich zamestnancov.
K najvýznamnejším patria: úrazové poistenie všetkých
zamestnancov 24 hodín denne a 365 dní v roku, kvalitné a lacné
stravovanie, príspevky na dovolenku, autobusová zastávka
priamo v areáli závodu.
Jozef Bačé, Kia Motors Slovakia
Dáva príspevok na priamu autobusovú dopravu do práce v rámci
celého Žilinského kraja, zľavu na kúpu automobilov či príspevok
na hypotéku pre vybraných zamestnancov. Každoročne
odmeňuje najlepších zamestnancov. Z ďalších benefitov je to
vzdelávanie, variabilná zložka mzdy po odpracovaní jedného
roka, sociálny program, polročné finančné bonusy, firemné
spoločenské a športové podujatia, príspevok na stravu, vianočný
kupón, darovanie krvi – získanie plakety, príspevky pri svadbe
a narodení dieťaťa, pracovné jubileum, jednorazový finančný
príspevok v prípade mimoriadnej udalosti, úrazové poistenie.
Poskytuje zamestnancom hlavne možnosti ako bezplatné
požičanie vozidla na dovolenku v tuzemsku či v zahraničí, a tiež
zľavy a výhody pri nákupe či predaji vozidla u nich. Okrem toho
zľavy na servisné práce a sezónne zľavy na prezúvanie
pneumatík, na autodoplnky či čistenie vozidla. Z ostatných
oblastí sú to rôzne zamestnanecké kurzy vzdelávania v odbore
a manažérske kurzy. Majú širokú ponuku zamestnaneckých zliav
na šport, kultúru, cestovanie či elektroniku, ktoré poskytujú
partneri skupiny AAA AUTO.
Poskytuje finančné odmeny nad rámec mzdy v závislosti od
pozície a pracovného výkonu. Paušálne finančné benefity závisia
od hospodárskeho výsledku spoločnosti. Zamestnanci môžu
získať účet a úver v banke za zvýhodnených podmienok. Tiež
majú možnosť, rovnako ako klienti banky, využívať benefity
vernostného klubu J&T Banky – MAGNUS. Každý zamestnanec
dostane na začiatku roka kredit vo forme tzv. bonov, ktoré môže
využiť napríklad na pobyty v 4* a 5* hoteloch, prípadne nimi
platiť vo vybraných reštauráciách a v prevádzkach so
spotrebným tovarom. Zamestnanci využívajú rovnaký vernostný
systém ako klienti. Dostanú napríklad kredit, aký klient získa pri
vklade 250 000 eur na ročný termínovaný vklad. Môžu využívať
aj projekty na vzdelávanie a iné výhody.
Tamara Pavelková, MEDUSA GROUP
Medzi kľúčové benefity patrí najmä bezplatné stravovanie v sieti
samoobslužných reštaurácií Presto počas obedov, zľavy na
stravovanie v celej sieti našich podnikov až do výšky 50 % pre
zamestnancov v sprievode svojej rodiny či známych, lojalitný
program pre zamestnancov pracujúcich v spoločnosti dlhšie ako
5 rokov, teambuildingové aktivity a eventy pre zamestnancov
a ich rodinných príslušníkov, bezplatný pitný režim či čerstvé
ovocie. Medzi najobľúbenejšie benefity patria určite zľavy v sieti
našich podnikov, ktoré zahŕňajú takmer všetky typy
gastronomických prevádzok od kaviarní cez reštaurácie až po
bary a nočné kluby po celej Bratislave.
Odmeňte aj vy svojich zamestnancov darčekovými
poukážkami
balení
kážk i od
d Edenred
Ed
d vo vianočnom
i
č
b l í
so súťažným kódom zadarmo a dajte im šancu vyhrať
dovolenku v Dubaji v hodnote 2 000 € a 3× voucher
na víkend v slovenských kúpeľoch v hodnote 150 €.
SNÍMKA: ARCHÍV M. KLUBICOVEJ
Vaši zamestnanci získajú navyše
bezplatný prístup na www.beneficioclub.sk,
kde nájdu výhodné zľavy.
Vladimír Machalík, Volkswagen Slovakia
Viac na www.edenred.sk
HODNOTA STRAVNÉHO STÚPLA
Od prvého novembra sú v platnosti nové hodnoty stravného. Sumy
stravného sa ustanovujú podľa časového pásma, a to takto:
4,20 eura pre časové pásmo 5 až 12 hodín
6,30 eura pre časové pásmo 12 až 18 hodín
9,80 eura pre časové pásmo nad 18 hodín
Zdroj: rezort práce
HN11623
Vývoj podielu zamestnávateľov, ktorí poskytujú benefity.
Uvedené benefity v rokoch 2007 – 2013 (v %)
Ďalšie sociálne výhody
2007
Materské školy
0,7
Byty
4,4
Ubytovanie v podnik. zariadeniach
Predaj výrobkov so zľavou
14,3
Lekárske prehliadky
53,7
Príspevok na kúpeľnú liečbu
6,4
Firemné vozidlo
24,1
Firemný mobilný telefón/*notebook
50,2
Finančné pôžičky
11,6
Príspevok na detské tábory
Zapožičanie techniky na súkromné účely
Dohody o zvyšovaní kvalifikácie
2008
0,3
4,8
10,0
14,8
62,1
8,3
26,6
56,3
11,4
7,3
13,6
-
2009
0,4
4,3
9,8
14,5
61,4
6,9
25,4
55,9
11,1
5,9
13,8
-
V
2010
0,6
3,2
8,4
14,6
62,9
5,6
24,9
*30,4
10,1
4,9
12,9
19,9
2011
0,4
3,5
7,7
13,5
58,6
4,8
22,8
*29,9
9,0
3,9
12,0
19,7
2012
0,4
3,4
7,4
13,4
55,6
4,5
23,4
*31,0
8,5
3,4
11,19
19,2
2013
0,4
3,5
7,9
13,4
57,1
4,3
25,5
*32,7
9,6
3,2
11,9
32,3
Zdroj: Štatistické zisťovanie o pracovných a mzdových podmienkach, výpočty Trexima Bratislava
Benefity platia spravidla
pre všetkých zamestnancov.
Existujú avšak aj výnimky, a to
v prípade, ak ide o kmeňových
a agentúrnych zamestnancov,
kde sa rozlišuje hlavne
v poskytovaní finančných
benefitov alebo ich
poskytovanie závisí od
vykonávanej pozície.
V niektorých (najmä väčších)
firmách si zamestnanec môže
zvoliť svoje spektrum výhod do
určitej výšky.
„Z ulice ma legendy džezu vytiahli na špicu“
Pavel Novotný
©hn
Aké sú životné míľniky
Andreasa Varadyho
[email protected]
narodil sa 24. júla 1997
v Rimavskej Sobote
v rómskej rodine maďarskej
národnosti
Bratislava – Hoci má ešte len 17
rokov, jeho koncerty v popredných
džezových kluboch v Las Vegas či
New Yorku sa takmer vždy končia
búrlivým aplauzom a vynútenými
prídavkami. Na veľkých akciách
hral ako zástupca džezu na jednom pódiu s takými velikánmi
svetovej hudobnej scény, ako je
Bono Vox či Stevie Wonder. A už
dva roky tvorí pod producentskou
taktovkou džezovej legendy Quincyho Jonesa, ktorý o ňom otvorene
hovorí ako o jednom z najtalentovanejších ľudí na tejto planéte.
„Keď som sa dozvedel, že Quincy
ma chce manažovať, myslel som
si, že snívam alebo zle počujem.
Páči sa mu môj gitarový štýl a myslí si o mne, že som 360-stupňový
hudobník, teda že som otvorený
všetkým hudobným štýlom,“ hovorí rodák z Rimavskej Soboty
Andreas Varady, ktorý sa ako obrovský džezový talent presadil
v Spojených štátoch.
hrať na gitare začal už ako
štvorročný pod vedením
svojho otca, hudobníka
Ondreja Varadyho, známeho
pod prezývkou Bandi
už od začiatku bol jeho
veľkým idolom americký
gitarista George Benson,
ku ktorému ho často
prirovnávajú, ďalším jeho
vzorom je legendárny
džezový gitarista Django
Reinhardt
svoj talent naplno rozvinul po
tom, ako sa v roku 2007
spolu s rodinou presťahoval
do Írska
od svojich necelých
desiatich rokov začal
hrávať na ulici
v írskych mestách
Limerick a Cork
čoskoro si ho všimol
írsky bubeník
a producent David
Lyttle, ktorý v roku 2010
produkoval prvý album
Andreasa a jeho kapely
pod názvom Questions
Turné s legendami
Jana Jarošová, J&T
Sú stravné lístky v rámci benefitov bežným štandardom?
Práve toto je naša výhoda
v porovnaní so zahraničím, kde
V oblasti benefitov nezaostávame, tvrdí Klubicová.
NA ÚSPECH
KARIÉRA V USA l Mladý rodák zo Slovenska, gitarista Andreas Varady, sa stal v Spojených štátoch hviezdou džezových pódií.
Marián Vidoman, Makyta, Púchov
Karolína Topolová, AAA AUTO
Obdarujte svojich zamestnancov
darčekovými poukážkami od Edenred
a doprajte im na Vianoce dvojnásobnú radosť.
Prišli, ukázali svoj talent a uspeli v zahraničí.
Aj osobnosti zo Slovenska môžu urobiť dieru do sveta.
HN vám v seriáli prinášajú KAŽDÝ ŠTVRTOK príbehy
Slovákov, ktorí našli recept, ako preraziť
za hranicami rodnej krajiny.
RECEPT
DIGITÁLNY SVET 19
Aké benefity poskytujete
svojim zamestnancom?
HOSPODÁRSKE NOVINY
ŠTVRTOK 2. OKTÓBRA 2014
SLOVENSKÝ
Jednou z možností
je aj Office 365
Slovenskí zamestnávatelia za zahraničím s pracovnými benefitmi nezaostávajú
Menšia firma nemusí poskytovať menej výhod, ako veľká. Pozrite sa, prečo
ROZHOVOR
Berieme ich ako
samozrejmosť,
v zahraničí to však takto
nemusí byť.
Zamestnávateľ tam
stravné lístky nemusí
poskytovať, hovorí pre
HN Martina Klubicová,
partnerka Synergie.
8 HN STORY
Medzi najzaujímavejšie benefity patria bezúročné pôžičky na
bývanie do výšky 16 600 eur, ktoré firma poskytuje zamestnancom
(majú nulový úrok). Majú príspevky na dovolenky aj na detské
tábory na Slovensku i v zahraničí či príspevky pri pracovnom
jubileu. V oblasti vzdelávania sú to školenia, odborné a jazykové
kurzy a podobne. Finančné odmeny dostávajú aj dobrovoľní
darcovia krvi. Benefitmi sú aj dovolenkový a vianočný príspevok
(13. a 14. plat), odmena za hospodársky výsledok či príspevok
k doplnkovému dôchodkovému sporeniu. Môžu využívať zdravotné
stredisko v areáli, resp. zdravotný program check up, a zľavy na
športové aktivity, ako sú fitnescentrá. Majú zľavy aj pri nákupe
bielej techniky a vozidiel koncernu Volkswagen.
Tomáš Bezák, Lidl
V Lidli sú štandardom aj viaceré výhody nad rámec Zákonníka
práce, napríklad darčekové poukážky dvakrát do roka, dovolenka
nad rámec zákona pre všetkých zamestnancov do 33 rokov,
doplnkové dôchodkové poistenie, vyššia hodnota gastrolístkov či
firemné podujatia, ďalej vzdelávacie a kvalifikačné programy pre
všetky kategórie zamestnancov. V roku 2014 spustili rozsiahly
rozvojový program pre vedúcich všetkých 123 predajní. Jeho
cieľom je vybaviť ich komplexnými kompetenciami v oblasti
manažmentu a vedenia ľudí. Po úspešnom absolvovaní programu
získajú vedúci predajní benefit v podobe služobného automobilu
Škoda Rapid Spaceback. V priebehu predošlých 12 mesiacov
vďaka nárastu obratu a hodnoty značky mohli až dvakrát pristúpiť
k zvýšeniu platov. Na jeseň 2013 vzrástol plat v predajniach
a v skladoch logistických centier v priemere o 9 %. V marci 2014
opäť plošne valorizovali mzdy, tentoraz na úrovni 5 %.
Dnes Andreas Varady vystupuje
po boku najslávnejších džezmenov sveta. Naposledy s desaťnásobným držiteľom ceny Grammy
Georgeom Bensonom. „Absolvovali sme spolu turné po Európe
a Spojených štátoch. George bol už
predtým jedným z mojich veľkých
idolov. A keďže máme spoločného
agenta, podarilo sa tie koncerty
zorganizovať. Turné s ním bol obrovský zážitok. Je to veľmi milý
a priateľský chlapík,“ pripomína
Andreas.
Mladému umelcovi toto turné
okrem ďalšieho zviditeľnenia pomohlo aj z inej stránky. „V auguste totiž vyšiel v prestížnom vydavateľstve Verve Records môj album
Andreas Varady. Turné tak bolo
dobrou príležitosťou na jeho propagáciu. Andreas Varady Trio, kde
okrem mňa hrá na gitare môj otec
Bandi a na bicie brat Adrian, bolo predkapelou Georgea Bensona.
Všetky koncerty boli skvelé a skutočne som si ich vychutnal. Ako
sa vraví tu v USA, moje sny sa stali skutočnosťou,“ dodáva Andreas.
zhruba v tomto čase
začal Andreas
koncertovať na rôznych
džezových festivaloch po
celej Európe, často hráva
vo Švajčiarsku
Andreas Varady začal hrať pod vedením svojho otca už ako štvorročný, dnes vystupuje s najznámejšími džezoSNÍMKY: ARCHÍV A. VARADYHO
vými hudobníkmi sveta. Jeho aktuálny album vyšiel v auguste (vpravo).
vedením svojho otca Ondreja Varadyho, známeho pod prezývkou
Bandi. Po odchode rodiny do Írska
si privyrábal aj tým, že hrával na
ulici v Corku a Limericku.
Jeho talent však nemohol zostať
bez povšimnutia. Mladíka sa ujal
známy írsky producent a bubeník David Lyttle, ktorý mu pomohol vydať debutový album Questions. Andreas vďaka nemu už ako
13-ročný vystupoval v popredných
kluboch a neskôr začal dostávať
pozvania na rôzne prestížne festivaly. „Chodili sme na turné po
Európe, Británii, Írsku. Raz si moje video všimol zakladateľ festivalu v Montreux Claude Nobs. Zapáčila sa mu moja hra a chcel, aby
sme s naším triom vystúpili na
Začiatky na ulici
festivale.“ Úloha predskokana kaA ako sa mladý talent, ktorý za pely samotného Nobsa sa tak stasvoje nadanie sčasti vďačí róm- la rozhodujúcim momentom v Anskemu pôvodu, vlastne dostal až dreasovej kariére. „Program festina vrchol hudobnej scény? Na gi- valu totiž už niekoľko rokov robil
tare začal hrať ako štvorročný pod Claude Nobs spoločne s Quincym
Keď som sa
dozvedel, že Quincy
ma chce
manažovať, myslel
som si, že snívam
alebo zle počujem.
Páči sa mu môj
gitarový štýl a myslí
si o mne, že som
otvorený všetkým
hudobným
žánrom.
Jonesom. Nobs mu poslal mailom môj link na YouTube a chcel
od neho počuť názor na moju hru.
Potom som už len dostal správu,
že som pozvaný na International
Montreux Jazz Festival, a že Quincy si želal, aby som tam zahral.
Neskôr chcel, aby som bol súčasťou jeho Global Gumbo all star
bandu, teda kapely Quincyho mladých talentov.
O mesiac neskôr už z Los Angeles prišiel telefonát priamo od
Quincy Jones Productions s manažérskou ponukou od dnes už
81-ročného veterána svetovej hudobnej scény. Podpísali spolu
zmluvu a odvtedy spolupracujú.
Všestranný umelec
Napriek tomu, že momentálne je
Andreas úspešný ako džezový gitarista, tvrdí, že problém mu nerobia ani ďalšie štýly. „Samozrejme,
mojím prvým hudobným štýlom
je džez, ale rád mám aj hip-hop
a hrávam tiež gypsy džez.
Quincy mi stále hovorí, že mám
byť kreatívny, vtedy to bude dobré.
A ja sa o to snažím.“
Momentálne žije Andreas s rodinou v Írsku, plánujú sa však presťahovať do Los Angeles. Ale veľa
času strávi na turné po známych
hudobných kluboch. Medzi krajiny, kde rád vystupuje, patrí napríklad Švajčiarsko. „V októbri
sa chystáme na turné po Európe.
Prvý koncert je v Bratislave, už sa
naň veľmi teším. Ďalšie koncerty budú v Rakúsku, Taliansku, vo
Francúzsku či v Nemecku. V novembri potom plánujeme turné po
Spojených štátoch.“ Popri koncertovaní sa Andreas stará aj o promovanie svojho spomínaného albumu. „Vyšiel piateho augusta
a v Amerike je veľmi populárny.
Mnohé rozhlasové stanice hrajú
z neho pesničky. Som veľmi rád,
že je obľúbený aj na Slovensku. Na
iTunes je dokonca na špici.“
v roku 2011 sa ako
13-ročný stal najmladším
vystupujúcim v slávnom
londýnskom Ronnie
Scott’s Jazz Club
objavil sa aj na titulnej
stránke časopisu Guitar
Player magazine
vystúpil tam ako predskokan
zakladateľa festivalu Clauda
Nobsa, osobne si ho pritom
vybral slávny džezový
hudobník a producent
Quincy Jones
o mesiac dostal ponuku, aby
sa jeho producentom stal
Quincy Jones
vlani v apríli vystúpil
v Las Vegas na oslavách
80. narodenín Quincyho
Jonesa
piateho augusta tohto roka
mu vo vydavateľstve Verve
Records vyšiel nový album
Andreas Varady
Dotazník HN: Ako sa Andreas Varady pozerá na svoj život a prácu v zahraničí
Zlomový okamih kariéry
Obľúbený žáner
Prijatie v zahraničí
Tradície zo Slovenska
Vzťahy s hviezdami
Ako uspieť za hranicami
Ťažko povedať, keďže v USA sa
vždy deje niečo skvelé. Každý
okamih v Amerike je teda mojím
obľúbeným. Ale keby som mal vypichnúť zlomový moment môjho
života, bola by to chvíľa, keď naše video videl na YouTube zakladateľ slávneho džezového festivalu vo švajčiarskom Montreux
Claude Nobs. Zapáčila sa mu
moja hra a chcel, aby sme s naším triom vystúpili v Montreux.
Vďaka Nobsovi si ma totiž všimol
legendárny Quincy Jones, ktorý
mi neskôr poslal ponuku, že sa
stane mojím producentom.
Mojím prioritným zameraním je
džez, ale rád mám aj iné hudobné žánre, napríklad hip-hop či
gypsy džez. Snažím sa však pracovať na svojom vlastnom štýle.
Medzitým pracujem na tvorbe
mnohých nových vecí, ktoré následne hrávam aj na svojich koncertoch. Interpretáciu vlastných
skladieb mám dokonca radšej
než prevzaté veci. Okrem gitary
však viem hrať takisto na ďalších
hudobných nástrojoch. Doma napríklad hrávam aj na klavíri, na
bicích nástrojoch alebo na basgitare.
Skutočne nikdy som nemal pocit,
že by ma v Spojených štátoch či
Írsku prijali chladnejšie ako domácich iba kvôli tomu, že pochádzam z inej krajiny. Moji skúsenosti sú presne opačné. A čím
viac ľudia, ktorí prídu na koncerty,
poznajú moju vlastnú tvorbu, tým
je to lepšie. Keď som bol na nedávnom turné s Georgeom Bensonom, viacerí hudobní fanúšikovia poznali aj mňa a moje pesničky. Ich reakcie boli úžasné.
Môžem povedať, že všetky tieto
koncerty boli super, naozaj som si
ich užíval.
Samozrejme, slovenské zvyky
sme si udržali aj v zahraničí. Moja mama napríklad tu v Írsku varí tradičné slovenské jedlá. Prirodzene, vianočné sviatky slávime
presne tak, ako na Slovensku.
Zaujímam sa aj o výkony slovenských športovcov. Hoci tu v Írsku
nepatrí hokej práve medzi najobľúbenejšie športy, pozorne ho
sledujem aj odtiaľto. Som veľkým fanúšikom slovenského hokeja. Onedlho sa s rodinou chystáme presťahovať z Írska do Los
Angeles, tam budem mať k hokeju ešte bližšie.
Minulý rok v apríli som v Las Vegas vystúpil na oslavách 80. narodenín Quinyho Jonesa. Pozval
ma samotný Quincy, aby som
bol súčasťou tejto šou. Bol to
pre mňa obrovský zážitok vystúpiť na jednom pódiu s hviezdami
ako Stevie Wonder či Bono Vox.
Môžem povedať, že všetci boli
veľmi milí, priateľskí a prirodzení. Všetci sme sa rešpektovali
navzájom ako umelci. A to isté
platí aj o slávnom hudobníkovi
Georgeovi Bensonovi, s ktorým
som len nedávno absolvoval
spoločné turné.
Môj recept na úspech je jednoduchý – ísť naplno do vecí, ktoré
robíte. Mojou vášňou je hudba,
a tak dávam do nej sto percent.
Snažím sa vždy myslieť pozitívne
do takej miery, ako je to len
možné. Mám svoj veľký sen a za
ním rozhodne idem. Som presvedčený, že všetko je možné,
musíte však tomu dostatočne
veriť. Zároveň sa snažím byť pozitívne naladený a ústretový aj
voči ľuďom okolo mňa. To je tiež
súčasťou úspechu každého človeka. Kto to zanedbá, má menšie šance stať sa úspešným.
KARIÉRA
Viac na strane 17
KARIÉRA v Hospodárskych novinách (štvrtok) – PERSONÁLNA INZERCIA – formáty v mm a ceny inzercie v € bez DPH
Titulná strana
1/1
1/2
1/2 Junior page 1/3
1/3
285 x 50, 93 x 33 285 x 420 141 x 420 285 x 207 189 x 320 285 x 136 93 x 420
CMYK 2 789 €789 €
4 339 €
2 569 €
2 569 €
3 232 €
1 684 €
 Ďalšie formáty inzerátov sú možné po prerokovaní.
1/4
1/4
1/6
1/6
141 x 207 285 x 102 141 x 136 93 x 207
1 684 €
1 328 €
1/8
93 X 159
1 328 €885 €885 €753 €
Príplatky
Zľavy za opakovanie
Príplatok za pozíciu
3x
5%
6x
10 %
12x
15 %
20x 20 %
Kritériá NA priznanie Zľavy zA opakovaniE:
jedna objednávka, jeden klient, tematika personálnej inzercie (pri mediálnych
a personálnych agentúrach ide o inzerciu pre jedného klienta). Zľavu je možné
uplatniť i na základe uzatvorenia písomnej dohody s MAFRA Slovakia, a. s.
V prípade výrazne vyššieho počtu opakovaní alebo finančnom objeme možno
rokovať o ďalšom zvýhodnení.
20 %
Za grafické spracovanie
5%
Termíny na odovzdanieObjednávky
objednávok a inzertných
podkladov
Inzercia
Inzertné podklady
hotové inzertné podklady 5 prac. dní
pred uverejnením
v elektronickej podobe
3 prac. dni
pred uverejnením
podklady určené k výrobe 5 prac. dní
v našom grafickom štúdiu pred uverejnením
5 prac. dní
pred uverejnením
 Expresné uverejnenie inzercie do 2. pracovného dňa – potrebné konzultovať vopred.
Zvýhodnená personálna inzercia
počet stĺpcov
Zadajte dva alebo tri inzeráty a získajte tieto zľavy:
rozmer v mm

Všetky ceny sú uvedené bez DPH.
2 inzeráty
10 %
3 inzeráty
15 %
KritériÁ NA pRIZNAnIE ZĽAvy: jedna objednávka, jeden klient, rovnaký formát,
­rovnaký obsah, vydanie v priebehu najdlhšie 3 týždňov. Zľavy vyplývajúce z rámcových zmlúv a zľavy zo zvýhodnenej personálnej inzercie sa načítajú.
w w w.mafraslovakia. sk
123456
45 93 141189237285
9
REALITY
ÚSPORY ENERGIÍ
V DOME A BYTE
Reality špeciál
Rady, ako ušetriť na energiách l Odporúčania pre obyvateľov rodinných domov
a panelákov l Úvery, ktoré ponúkajú banky na rekonštrukciu bývania l Ekologické domy
INVESTOR
Míňame
menej,
než únia
ŠPECIALIZOVANÁ PRÍLOHA
vychádza raz mesačne
reality.hnonline.sk
Tvrdí Pavol Široký zo slovenskej
pobočky Greenpeace
PRIVÁTNE
BANKOVNÍCTVO
REALITY l 17
Status
privátneho
klienta má aj
jeho rodina
Je jedno, či bývate v bytovke alebo
rodinnom dome. Stále platí: na platbách
za energie môžete výrazne ušetriť.
HN sa odborníkov spýtali, ako na to. Držte
sa týchto zásad a ušetríte stovky eur.
BONUSY l Exkluzívne služby, ktoré banka
poskytne významnému zákazníkovi,
dostanú aj jeho príbuzní.
Katarína Macková
©hn
[email protected]
Byt
Zateplenie
Ušetrí výrazne, zamedzí až polovici
tepelných strát.
Výmena starých okien
za nové
Zateplenie bytového domu
Oprava strechy
Obzvlášť efektívna je pre byty na
hornom poschodí domu.
Úsporné osvetlenie
Výmena okien
Predovšetkým v miestnostiach, kde sa
svieti dlhodobo.
Dodržiavanie úsporných zásad
Pri vykurovaní, varení, využívaní spotrebičov.
Racionálne využívanie vody a elektriny.
Kontrola radiátorov
A ich odvzdušnenie pred vykurovacou
sezónou.
Intenzívne a krátke vetranie
Rovnako ako pri dome – bez nej
zateplenie stráca význam.
Inštalácia
termoregulačných hlavíc
Na všetky radiátory v byte.
Úsporné osvetlenie
Šetrenie pri varení
A vykurovaní či využívaní domácich
spotrebičov.
To platí najmä v zime.
Kontrola radiátorov
Spotrebiče s nízkou
spotrebou
A ich odvzdušnenie pred vykurovacou
sezónou.
Napríklad LED svietidlá, A++ spotrebiče,
vypínanie spotrebičov na noc zo siete – aj
režim stand by spotrebúva elektrinu.
V zime uzatvárať zádverie
domu
Teda vstupnú chodbu. Je to dôležitý filter
medzi vykurovaným a nevykurovaným
priestorom.
Vykurovať modernými kotlami
Najväčšie úspory však prináša použitie
najlacnejších palív – dreva, biomasy vo
forme štiepky a peletiek.
Inštalácia fotovoltiky
Návratnosť je podľa expertov do siedmich
rokov.
Intenzívne a krátke
vetranie
Byty neprekurujte. Už zníženie teploty
interiéru o jeden stupeň prináša
značné úspory.
Racionálnosť využívania
zdrojov
Použitie spotrebičov s nízkou
spotrebou. Nahradenie ručného
umývania umývačkou riadu.
Rozumné rozmiestnenie
nábytku
Tak, aby nezakrýval vykurovacie
telesá.
Postreh odborníka: Ľudia sú často neefektívni. Napríklad zle vetrajú
žívateľ bytu je spoluzodpovedný za stav vnútorného
prostredia v byte a môže svojím
správaním významne ovplyvniť
spotrebu energií. Toto konštatovanie platí najmä pre nízkoenergetické domy a budovy so zníženou spotrebou energií na vykurovanie, prípravu teplej vody, vetranie a klimatizáciu. Správanie užívateľa je však často intuitívne
a je niekoľko príkladov, kedy je aj
neefektívne. Tu je veľká možnosť
zvyšovať osvetu. Pri kúpe mobilu
sobný bankár, individuálny
prístup či poradenstvo investovania do archívneho
vína. Aj toto sú bonusy, ktoré dostávajú V.I.P, klienti v rámci „rozmaznávania“ od svojej banky.
A nielen oni, ale aj ich rodinní
príslušníci. „Služby privátneho
bankovníctva sú samozrejme dostupné aj pre rodinných príslušníkov klienta podľa jeho želania.
V banke uplatňujeme tzv. rodinný princíp starostlivosti o klienta,“ hovorí Peter Guľvaš, riaditeľ
odboru privátneho bankovníctva
VÚB banky. Samozrejmosťou je
zachovanie dôverných informácií
v tajnosti. „Privátne bankovníctvo poskytuje bonitnému klientovi a jeho rodinným príslušníkom
individuálnu bankovú starostlivosť s maximálnou diskrétnosťou,“ hovorí Štefan Frimmer, hovorca Slovenskej sporiteľne.
Znižuje spotrebu energií a zlepšuje
kvalitu bývania – i trhovú cenu bytu.
Bez tohto kroku zateplenie stráca efekt.
U
O
alebo automobilu dostávame návod na obsluhu. Dostáva ho aj
užívateľ novej bytovej jednotky?
Správa sa racionálne tak, ako vyžaduje správanie sa v nízkoenergetickom dome, alebo sa správa
tak, ako bol naučený v starom
tehlovom dome? Pravidlá správania užívateľa zahŕňajú celý rad
odporúčaní z hľadiska zimného
a letného obdobia. V zimnom období využívanie termoregulačných hlavíc na radiátoroch, v období využívania a nevyužívania
priestorov má výrazný vplyv na
spotrebu energie. Závesy
a záclony, ich dĺžka a poloha
k vykurovaciemu telesu významne ovplyvňujú odovzdávanie tepla do priestoru. Vetranie v zimnom a letnom období má svoje
pravidlá. Ak sa pozrieme na fasádu bytového domu v letnom období, pri 30 – 35 stupňoch Celzia vonku, a ľudia majú otvorené
okná v bytoch a na chodbách,
tak je jasné, že nevedia vetrať.
Prof. Ivan Chmúrny, STU
Zdroj: Lenka Illiťová, Energia.sk; Bencon Investments
Ilustračná snímka: Dreamstime
Šéfeditor prílohy: František Kvarda, [email protected], facebook.com/kvardaHN
Kvalitná izolácia znamená úsporu
energií a lepší životný komfort
Podobu budúcich stavieb
dnes odráža nielen materiálovo-technologický pokrok, ale
aj zvyšujúce sa nároky ľudí na
ekologické riešenia a životný
komfort. Európska smernica,
ktorá počíta od roku 2020 so
stavbou objektov s takmer nulovou spotrebou energie, sa
odráža aj do revidovanej slovenskej tepelnotechnickej normy (STN 730540 – 2:2013).
Tá definuje náročnejšie požiadavky na izoláciu, aby bol výsledný objekt energeticky
efektívnejší.
Norma platí pre novostavby
a rekonštrukcie navrhované
po 1. 1. 2013 a stanovuje nové odporúčané hodnoty tepelného odporu R a tým aj
minimálnej hrúbky izolácie.
Do úvahy sa pritom berie
vzťah tzv. súčiniteľa tepelnej
vodivosti (označovaný gréckym písmenom – lambda)
a hrúbky izolácie.
Zníženie energetickej náročnosti spočíva najmä v použití
technologicky lepších materiálov. Nová teplotechnická
norma odporúča pre konštrukciu šikmej strechy tepelný odpor R 9,9, ktorý je možné dosiahnuť použitím 40 cm štandardnej izolácie so súčiniteľom
tepelnej vodivosti 0,039.
Inou možnosťou je použitie
kvalitnejšieho izolantu, napríklad s
0,033 (ISOVER
UNIROL PROFI), kedy na dosiahnutie rovnakého tepelného
odporu postačí hrúbka 33 cm.
○ 20 cm ISOVER MULTIMAX 030
○ 24 cm ISOVER UNIROL PLUS
○ 25 cm ISOVER AKUPLAT
○ 28 cm ISOVER ORSTROP
Služby pre rodinu privátneho
klienta poskytuje aj J&T banka –
v rámci služby Family office.
Privátne bankovníctvo neposkytujú automaticky všetky banky, ale ak áno, potrebujete mať
u nich uložené dostatočné
množstvo peňazí. „Táto starostlivosť nie je určená pre každého,
nielen z hľadiska kvality, ale, samozrejme, aj ceny. Privátny bankár rieši všetky klientove požiadavky s dostupnosťou 24 hodín
denne, 7 dní v týždni,“ hovorí
Katarína Boledovičová, riaditeľka privátneho bankovníctva Tatra banky.
Individuálna starostlivosť
a osobný bankár
Rozdiel v službách privátneho a retailového bankovníctva
je najmä v oblasti investícií, keďže privátne bankovníctvo sa
primárne zameriava na dlhodobé zhodnotenie finančných
prostriedkov solventného klienta. „Každý klient má k dispozí-
INVESTOR 19
Súčasťou ponuky bánk pre privátnych klientov sú aj doplnkové služby, napríklad poradenstvo pri investovaní do umenia.
cii svojho privátneho bankára,
ktorý je profesionálne vyškolený
špecialista v oblasti bankových a
investičných produktov a podlieha tým najprísnejším kritériám.
Klientovi poskytuje individuálnu
starostlivosť, ktorá mu zabezpečí efektívnu správu financií,“ hovorí Zuzana Eliášová, hovorkyňa ČSOB.
Hranicu si určuje banka
Hranica pre vstup medzi privátnych klientov sa líši podľa pod-
V banke
uplatňujeme
rodinný princíp
starostlivosti
o klienta.
Peter Guľvaš,
riaditeľ odboru privátneho
bankovníctva VÚB banky
ILUSTRAČNÁ SNÍMKA: DREAMSTIME
mienok bánk, môže to byť 200
hnuteľností a podobne,“ dodá000 eur, ale aj dvakrát toľko. Prie- va. „Privátny bankár pozná domerný klient ju obyčajne niekoľkonale nielen finančné potreby
konásobne prekračuje.
klienta, ale aj jeho osobnosť –
to, či je klient ochotný investoBonusy nie sú len finančné
vať s rizikom napríklad do ak„Klienti privátneho bankovníccií, alebo či skôr preferuje kontva sú aj ľudia s perspektívou
zervatívnu investíciu,“ hovorí
v krátkom čase splniť uvedené
Zuzana Ďuďáková, hovorkyňa
kritérium napríklad tým, že vy- UniCredit Bank. „Súčasťou používali služby privátneho bannuky sú aj doplnkové služby,
kovníctva v iných bankových
ako napríklad poradenstvo indomoch, majú zaujímavé príjvestovania do archívneho vína
my, dočasne investovali do neči do umenia,“ dodáva Frimmer.
Koľko peňazí musíte mať, aby ste sa stali privátnym klientom
Strecha – šikmá/plochá
○ 30 cm ISOVER MULTIMAX 030
○ 32 cm ISOVER SUPER PROFI
○ 33 cm ISOVER UNIROL PROFI
○ 36 cm ISOVER UNIROL PLUS
○ 20 cm ISOVER UNIROL PLUS
+10 cm PUREN PROTECT 023
Strop pod nevykurovaným
prostredím
Šéf Privatbanky
Jozef Krammer
v rozhovore pre HN
Koľko musíte mať, aby ste sa mohli stať privátnym klientom Čo všetko
ponúkajú banky V.I.P. zákazníkom Ako z toho profitujú rodinní príslušníci
Platíte za energie
priveľa? Máme
recept na
šetrenie
Dom
Veľa klientov
stále zostáva pri
univerzálnych
službách
PRÍLOHA O INVESTOVANÍ A SVETE PEŇAZÍ
vychádza každý utorok, investor.hnonline.sk
Sberbank
Obvodová stena
○ 15 cm ISOVER SUPER-VENT PLUS
○ 15 cm ISOVER eps GREYWALL
○ 16 cm ISOVER TF PROFI
○ 17 cm ISOVER eps 70F
○ 20 cm ISOVER NF 333
Hranica: orientačne
(individuálna)
UniCredit Bank
100 000 eur
Hranica:
P
rivátny bankár vyčlenený osobitne pre
klienta pravidelne monitoruje vývoj
svetového finančného trhu a najaktuálnejšie
hospodárske a spoločenské udalosti.
Nepretržite sleduje klientove investície a je
pripravený poskytnúť kedykoľvek poradenstvo
nielen z oblasti bankovníctva, ale aj ďalších
oblastí súvisiacich s financiami. Privátny
bankár sa radí so špecialistami na oblasti
bankovníctva, poisťovníctva, správy
nehnuteľností či investovania a má k dispozícií
know-how celej skupiny Sberbank Ruska.
Prítomnosť klienta na pobočke sa nevyžaduje.
Podlaha vykurovaného
priestoru
○ 8 cm ISOVER eps NEOFLOOR 100
○ 10 cm STYRODUR 3035CS
○ 12 cm ISOVER STROPOTERM
VÚB banka
400 000 eur
Hranica:
V
300 000 eur
K
súčasnosti prejavujú klienti privátneho
bankovníctva záujem o stabilizáciu svojich
investičných aktív. Z hľadiska rozdielov
v produktovej ponuke prevažuje najmä
ponuka investičných možností, ktoré dokážu
pokryť potreby rovnako ako v západných
krajinách. Veľký záujem cíti najmä v oblasti
investičných certifikátov. Servis zahŕňa
i starostlivosť o rodinných príslušníkov
privátneho klienta, a teda rodinný wealth
management. Popri finančných službách je
jednou z obľúbených služieb aj „art banking“.
lienti majú možnosť využiť takmer celé
spektrum investičných možností s primeraným
rizikom, ktoré sú dostupné na finančnom trhu, či
už sú to dlhopisy, akcie, štruktúrované produkty,
komodity, nákup fyzického zlata, alebo
investovanie do umenia (obrazy, starožitnosti,
šperky, nábytok). Kvalitné finančné služby navyše
vieme obohatiť o nefinančné služby, ako sú
napríklad služby concierge, investovanie do
umenia alebo sprostredkovanie daňového
poradenstva. Výhody majú aj pri produktoch
správcovských spoločností, napr. VÚB AM ponúka
klientom PB 100 % zľavu z nákupu a predaja
všetkých podielových fondov.
ČSOB
Hranica:
200 000 eur
P
rivátne bankovníctvo ČSOB poskytuje klientom
komplexnú starostlivosť pri spravovaní
majetku, flexibilitu pri výbere najvhodnejších
foriem investovania a ponúka široké portfólio
produktov ČSOB Finančnej skupiny. Obľúbené sú
aj investičné kluby, ktoré sa organizujú vo
všetkých regiónoch Slovenska, kde má privátne
bankovníctvo ČSOB zastúpenie. Každý klient má
k dispozícii svojho privátneho bankára, ktorý je
profesionálne vyškolený špecialista v oblasti
bankových a investičných produktov a podlieha
tým najprísnejším kritériám.
ŠPECIALIZOVANÉ
prílohy A3
Odporúčaná hrúbka tepelnej izolácie podľa STN 730540.
Uvádzané hrúbky sú orientačné a neberú do úvahy skutkový stav
a okrajové podmienky budovy. Správne hrúbky izolácií pre jednotlivé konštrukcie navrhne projektant po posúdení výpočtom.
Odporúčaná hodnota tepelného odporu pre fasády zodpovedá hrúbke polystyrénu 17
– 18 cm (napr. ISOVER eps
70F). Použitím sivého polystyrénu ISOVER eps GREYWALL
s lepšími tepelnoizolačnými
vlastnosťami je možné dosiahnuť odporúčanú hodnotu
R už pri hrúbke 15 cm.
„Doteraz používané hrúbky izolácií sú pre zníženie
energetickej náročnosti stavby nedostatočné,“ vysvetľuje
Alexander Prizemin zo spolo-
čnosti ISOVER. „Lepšie izolačné vlastnosti objektu sa
prejavia v poklese platieb za
energie, a zároveň zlepšia životný komfort,“ dodáva Alexander Prizemin. Celoročne
stála klíma má na fyzické
a psychické zdravie človeka
dokázateľne pozitívy vplyv.
Nižšie tepelné straty znamenajú menej emisií CO 2
a ekologickejšie správanie
stavby.
www.isover.sk
www.polystyren.sk
Hranica:
Privatbanka
SLSP
Tatra banka
Hranica:
200 000 eur
K
lientom poskytuje aj službu Wealth
Management, ktorá sa zameriava na
znižovanie rizika klientskych portfólií. Na trhu je
táto téma podceňovaná, je však dôležité
ochraňovať klientsky majetok a znižovať riziko na
akceptovateľnú mieru. Okrem toho je s privátnym
bankovníctvom spojená oblasť noviniek, kde
banka klientom prináša inovatívne riešenia,
nielen v oblasti financií, ale aj rôznych projektov.
Obľúbenými sú hlavne hlasová biometria
a možnosť využívania mobilného podpisu na
obchodovanie cenných papierov.
170 000
200 000 eur
Hranica:
eur
(obmedzené služby vedia ponúknuť
od 50 000 eur)
E
rste Private Banking je nielen o produktoch,
ale najmä o komplexných bankových
službách, o riadení portfólií či o netradičnom
doplnkovom servise. Zameriava sa na správu
všetkých nástrojov finančného spektra. Je iba na
klientovi, či ich výber nechá na banku, alebo do
voľby vstupuje osobne. Klientom umožňuje
investovať do nehnuteľností a do umenia,
zabezpečiť úvery finančným kolaterálom,
využívať bezpečnostné schránky, concierge
služby, právne a daňové poradenstvo,
poradenstvo v oblasti drahých vín a špeciálne
dovolenkové ponuky.
P
onúka benefity najmä v oblasti
zdravotníctva cez health management,
teda riešenie zdravotného stavu klienta a jeho
blízkych. Takisto zabezpečuje lístky na zápasy,
kultúrne podujatia, vie zorganizovať výlety či
dovolenky. Hlavnou je však oblasť
zdravotníctva, teda klient môže využívať sieť
kliník ProCare a tiež siete zdravotníckych
zariadení na celom Slovensku.
J&T Banka
Hranica:
300 000 eur
P
onúka korporátne dlhopisy, zmenky, fondy,
alternatívne investície a klientom
s vkladom od 1 milióna eur zostaví aj
individuálny produkt. Zabezpečuje aj daňové
a právne poradenstvo, poradenstvo ohľadom
nehnuteľností, služby správy portfólia,
financovanie podnikateľských zámerov
klienta. Zakladá pre klientov domáce aj
zahraničné štruktúry. Pre najsolventnejších
klientov je určená služba family office,
ktorá zahŕňa komplexnú správu majetku
klienta a starostlivosť o jeho rodinných
príslušníkov.
HN09798
A3
Špecializované prílohy v Hospodárskych novinách – formáty v mm a ceny farebnej inzercie CMYK v € bez DPH
Titulná strana
1/1
1/2
1/2 Junior page 1/3
1/3
285 x 50, 93 x 33 285 x 420 141 x 420 285 x 207 189 x 320 285 x 136 93 x 420
2 552 €7230 €
3 986 €
2 436 €
2 436 €
2 880 €
1 953 €
1 953 €
1/4
1/4
1/6
1/6
141 x 207 285 x 102 141 x 136 93 x 207
1 409 €
1 409 €
1 106 €
1/8
93 X 159
1 106 €885 €
 Ďalšie formáty inzerátov sú možné po prerokovaní.
Polygrafické a typografické údaje
Príplatky
Požadované umiestnenie
30 %
Hrubý formát 315 x 470 mm
Požadovaná strana
30 %
Sadzobný obrazec 285 x 420 mm
Zásahy do podkladov do 48 hodín pred uverejnením inzerátu
50 %
Počet stĺpcov
Uverejnenie inzerátu do 24 hodín
50 %
Farebnosť
6
4+1 alebo 4+4, 4+1 1+1, 4+4 1+1
45 g/m2 - 84 cm a 42 cm
Papier
Raster max 40 l/cm
Tlač
Stornovacie podmienky
4 – 3 pracovné dni pred uverejnením
2 a menej pracovných dní pred uverejnením
rotačný ofset
Termíny na odovzdanie objednávok a inzertných podkladov
50 %
100 %
Inzercia
Objednávky
Inzertné podklady
5 prac. dní
pred uverejnením
3 prac. dni
pred uverejnením
podklady určené k výrobe 5 prac. dní
v našom grafickom štúdiu pred uverejnením
5 prac. dní
pred uverejnením
hotové inzertné podklady
v elektronickej podobe
 Konkrétne termíny jednotlivých príloh nájdete v harmonograme príloh na strane 9
w w w.mafraslovakia. sk
10
01_08.qxd
10. 10. 2013
17:47
StrÆnka 1
vysoke 01_08.qxd
energetika víno
28. 11. 2013
18:15
StrÆnka 1
Ročenka
2014
v ysoké školy
špeciálna príloha denníka Hospodárske noviny
špecializovaná príloha denníka Hospodárske noviny
Kam a kedy
na vysokú
Prehľad februárových
termínov prihlášok
(strana 20)
Najlepšie
slovenské vína
Čo študovali
biznismeni
Inšpirujte sa
príbehmi úspešných
Rýchlokurz
degustátora
(strana 6)
Gastrotipy
šéfkuchárov
Študentské
účty
Čo mladým ponúkajú
slovenské banky
Rozhovory s lídrami
energetického biznisu
● Tipy, ako ušetriť doma
a vo firme
● Analýzy, čo bude
vplývať na rast cien
energií
(strana 3)
●
ŠPECIALIZOVANÉ
prílohy a4
www.hnonline.sk
Ener2015_Titulka.indd 1
A4
10.11.2014 15:09:25
Špecializované prílohy v Hospodárskych novinách – formáty v mm a ceny farebnej inzercie CMYK v € bez DPH
1/1
1/21/21/31/31/41/41/81/8
92 x 265
210 x 297
+ 3 mm spad.
3 110 €
190 x 129
58 x 265
190 x 84
92 x 129
190 x 61
92 x 61
58 x 97
1 757 €
1 372 €
1 372 €
970 €
970 €
586 €
586 €
1 757 €
 Ďalšie formáty inzerátov sú možné po prerokovaní.
Ceny inzercie
Polygrafické a typografické údaje
Posledná strana 210 x 297 + spad. 3 mm
3 733 €
Hrubý formát Panoráma
5 417 €
Čistý formát
210 x 297 mm
Sadzobný obrazec
190 x 265 mm
210 x 297 mm + 3 mm
Počet stĺpcov
Farebnosť4+4
Príplatky
Požadované umiestnenie
30 %
Požadovaná strana
30 %
Stornovacie podmienky
12 – 10 pracovných dní pred uverejnením
9 – 7 pracovných dní pred uverejnením
Papier
60 g UPM Smart
Raster
300 dpi pre CT – obrázky, 1200 dpi pre LW – perovky a texty
Tlač
rotačný ofset
Väzba
V1 šitá
Termíny na odovzdanie objednávok a inzertných podkladov
50 %
100 %
 Rozmery »na spad« sú uvedené v čistom formáte po oreze. Pre orez je
potrebné zaistiť prekreslenie o ďalšie 3 mm nad čistý formát po obvode inzerátu! Inzeráty môžu byť umiestnené na párnej aj na nepárnej
strane.
w w w.mafraslovakia. sk
3
Inzercia
Objednávky
Inzertné podklady
hotové inzertné podklady
v elektronickej podobe
15 prac. dní
pred uverejnením
10 prac. dní
pred uverejnením
podklady určené na výrobu
v našom grafickom štúdiu 15 prac. dní
pred uverejnením
15 prac. dní
pred uverejnením
 Konkrétne termíny jednotlivých príloh nájdete v harmonograme príloh na strane 9
11
samostatne nepredajná príloha
samostatne nepredajná príloha
life style magazín 5/2014
life style magazín 6/2014
TROMFOL SOM
AJ EDISONA
EXKLUZÍVNY PRIESKUM
WEALTH REPORT 2014 O ŽIVOTE
NAJBOHATŠÍCH SLOVÁKOV.
IBA V MAGAZÍNE PREČO NIE?!
PRAVDA
O DOLÁROVÝCH
MILIONÁROCH
01_04.indd 2
SLOVÁK NOMINOVANÝ NA NOBELOVU CENU, KTORÝ ZÍSKAL VIAC PATENTOV
AKO THOMAS ALVA EDISON. LADISLAV KARPÍŠEK EXKLUZÍVNE V PREČO NIE?!
9.6.2014 18:20:45
Lifestylový magazín Prečo nie?! v Hospodárskych novinách – formáty v mm a ceny farebnej inzercie CMYK v € bez DPH
1/1
212 x 277
232 x 297
1/2 V
103,5 x 277
113,5 x 297
1/2 H
212 x 137
232 x 147
1/3 V
67 x 277
77 x 297
1/3 H
212 x 90
232 x 100
Atyp I.
80 x 80
Atyp II.
165 x 100
4 758 €
2 818 €
2 818 €
1 903 €
1 903 €
672 €
1 029 €
 Ďalšie formáty inzerátov sú možné po prerokovaní.
Ceny inzercie
Príplatky
Panoráma
Obálkové strany 2. a 3. obálka
4. obálka
formát 2/1 strany
rozkladacia predná obálka 2/1
prvá 2/1 strana (2. obálka + 1. strana vnútra časopisu)
Špeciál ZOOM na klúč
7 758 €
5 417 € 6 002 €
9 954 €
8 533 €
5 000 €
Zľavy za opakovanie
20 %
Stornovacie podmienky
12 – 10 pracovných dní pred uverejnením
9 – 7 pracovných dní pred uverejnením
50 %
100 %
Ceny vkladanej inzercie v HN
dohodou
3 x
6 x
12 x
20 x
5%
10 %
15 %
20 %
Kritériá NA priznanie Zľavy za opakovanie:
jedna objednávka, jeden klient, tematika inzercie (pri mediálnych agentúrach
ide o inzerciu pre jedného klienta). Zľavu je možné uplatniť i na základe
­uzatvorenia písomnej dohody s MAFRA Slovakia, a. s.
Termíny na odovzdanie objednávok a inzertných podkladov
Inzercia
požadované umiestnenie Objednávky
Inzertné podklady
hotové inzertné podklady 15 prac. dní
pred uverejnením
v elektronickej podobe
10 prac. dní
pred uverejnením
podklady určené k výrobe 15 prac. dní
v našom grafickom štúdiu pred uverejnením
15 prac. dní
pred uverejnením
w w w.mafraslovakia. sk
Polygrafické a typografické údaje
Hrubý formát (spad. pred orezom)
242 x 307 mm
Čistý formát (po oreze)
232 x 297 mm
Farebnosť
4/4 CMYK
Papier
80 g/m2 LWC
2
Papier obálka
170 g/m krieda UV lak
Raster
150 liniek/palec
Raster obálka
150–177 liniek/palec
Tlač
rotačný ofset
VäzbaV1
 Rozmery NA spadÁVKU sú uvedené v čistom formáte po oreze. Pre orez
je potrebné zaistiť prekreslenie o ďalšie 5 mm nad čistý formát po obvode inzerátu! Inzeráty môžu byť umiestnené na párnej aj na nepárnej
strane.
12
4,90 EUR
Špička svetovej politiky, kľúčoví biznismeni, profesor
z Harvardu, majiteľ top reštaurácie na svete a lídri slovenského
biznisu a vedy píšu svoje predpovede, ako vidia budúci rok
LICENCOVANÉ PRE
Sťahovanie smeruje nahor
Svetové výnosy z nahratej hudby*,
v mld. USD
20
15
Fyzické
10
Odber na vlastnenie
5
2008
Mobilné a iné
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
Zdroj: Enders
Digitálny odber
0
odhad predpoveď predpoveď predpoveď predpoveď
*okrem reklamy, internetových rádií, práv na používanie a synchronizácie
Svet 2015
Licencované s The Economist
01_OBALKA.indd 1
27. 11. 2013 14:50:25
Lifestylový magazín Svet 2015 v Hospodárskych novinách – formáty v mm a ceny farebnej inzercie CMYK v € bez DPH
1/1
175 x 235
203 x 267
4 758 €
1/2 V
85 x 237
98 x 267
1/2 H
175 x 116
203 x 126
1/3 V
55 x 237
68 x 267
1/3 H
175 x 76
203 x 86
2 818 €
2 818 €
1 903 €
1 903 €
 Ďalšie formáty inzerátov sú možné po prerokovaní.
Ceny inzercie
Príplatky
Panoráma
Obálkové strany 2. a 3. obálka
4. obálka
formát 2/1 strany
rozkladacia predná obálka 2/1
prvá 2/1 strana (2. obálka + 1. strana vnútra časopisu)
7 758 €
5 417 € 6 002 €
9 954 €
8 533 €
požadované umiestnenie
20 %
Stornovacie podmienky
12 – 10 pracovných dní pred uverejnením
9 – 7 pracovných dní pred uverejnením
50 %
100 %
Ceny vkladanej inzercie v HN
dohodou
Polygrafické a typografické údaje
Termíny na odovzdanieObjednávky
objednávok a inzertných
podkladov
Inzertné podklady
Inzercia
hotové inzertné podklady 15 prac. dní
pred uverejnením
v elektronickej podobe
10 prac. dní
pred uverejnením
podklady určené k výrobe 15 prac. dní
v našom grafickom štúdiu pred uverejnením
15 prac. dní
pred uverejnením
w w w.mafraslovakia. sk
Hrubý formát (spad. pred orezom)
213 x 277 mm
Čistý formát (po oreze)
203 x 267 mm
Farebnosť
4/4 CMYK
Papier
80 g/m2 LWC
2
Papier obálka
170 g/m krieda UV lak
Raster
150 liniek/palec
Raster obálka
150–177 liniek/palec
Tlač
rotačný ofset
VäzbaV1
 Rozmery NA spadÁVKU sú uvedené v čistom formáte po oreze. Pre orez
je potrebné zaistiť prekreslenie o ďalšie 5 mm nad čistý formát po obvode inzerátu! Inzeráty môžu byť umiestnené na párnej aj na nepárnej
strane.
13
Zľavy
ZA OPAKOVANIE
ZA FINANČNý OBJEM (brutto ceny)
od 10 000 €
3 x
4%
4%
od 24 000 €
8%
6 x
8%
od 43 500 €
10 %
10 x
10 %
od 66 500 €
12 %
15 x
12 %
od
90 000 €
15 %
20 x
15 %
KRITÉRIÁ NA PRIZNANIE ZĽAVY:
jedna objednávka, jeden klient, rovnaký formát. Všetky kritériá musia byť
v každom o
­ bchodnom prípade splnené súčasne. V prípade výrazne vyššieho
počtu ­opakovaní alebo finančného objemu je možné dohodnúť ďalšie zvýhodnenia. Dá sa však ­uplatniť iba jeden druh zľavy.
Zľavy za finančný objem v rámci všetkých titulov MAFRA Slovakia, a. s.
v priebehu jedného roku (pri agentúrach ide o inzerciu pre jedného klienta). Na
priznanie zľavy za preinzerovaný finančný objem je potrebné uzavrieť s MAFRA
Slovakia, a. s. písomnú dohodu o obchodných podmienkach.
Platobné podmienky
Splatnosť tuzemských faktúr – 14 kalendárnych dní
Splatnosť zahraničných faktúr – 21 kalendárnych dní
(pokiaľ nie je dohodnuté inak)
Stornovacie podmienky
Polygrafické a typografické údaje
4 – 3 pracovné dni pred uverejnením
50 %
2 a menej pracovných dní pred uverejnením
100 %
Termíny na odovzdanie objednávok a inzertných podkladov
hotové inzertné podklady
Inzercia
v elektronickej podobe
5 prac. dní
Objednávky
pred
uverejnením
podklady určené k výrobe 5 prac. dní
v našom grafickom štúdiu pred uverejnením
3 prac. dni
Inzertné
podklady
pred
uverejnením
5 prac. dní
pred uverejnením
Hrubý formát
315 x 470 mm
Sadzobný obrazec 285 x 420 mm
Počet stĺpcov
Farebnosť
6
4+1 alebo 4+4, 4+1 1+1, 4+4 1+1
Papier
45 g/m2 – 84 cm a 42 cm
Raster max 40 l/cm
Tlač
rotačný ofset
 Expresné uverejnenie inzercie do 2. pracovného dňa – potrebné konzultovať vopred.
Vkladaná inzercia
Ceny vkladanej inzercie v HN
Dodacie podmienky pre vkladanú inzerciu do HN
HMOTNOSťCENA/KS
1. MAFRAPRINT OLOMOUC – Pavelkova 7, 772 00 Olomouc
Radomír Havran – +420 58 38 03 170 • Petr Pajer – +420 58 38 03 175
Termin dodania: 2 pracovne dni pred samotným uverejnením do 14.00 hod
do 40 g
do 80 g
nad 80 g
0,11 €
0,13 €
dohodou
Opáskovanie0,13 €
Vlepovanie 92 x 52 mm
0,20 €
alt.
2. VERSUS – expedičné stredisko – Vjazd z Landererovej ulice, Bratislava
Pani Vizyova – +421 903 450 427, +421 2 57 280 378
Termin dodania: 3 pracovne dni pred samotným uverejnením do 14.00 hod
Potrebné údaje na paletovom štítku a na dodacom liste:
• vkladané do HN – termín vydania HN • hmotnosť palety:
• názov vkladačky :
• počet paliet s vkladačkou spolu:
• adresa dodávateľa, meno, telefón:
• počet vkladačiek v balíku:
• počet vkladačiek na palete:
Adresa príjmového pracoviska:
[email protected]
 Inzercia sa prijíma na základe písomnej objednávky
 Prvá objednávka nového klienta bude realizovaná až po uhradení zálohovej faktúry.
Všetky ceny sú uvedené bez DPH.
w w w.mafraslovakia. sk
14
ŠPECIALIZOVANÉ prílohy
január
MARec
dátum
uverejnenia
inzertná
uzávierka
formát
názov
prílohy
dátum
uverejnenia
inzertná
uzávierka
formát
názov
prílohy
dátum
uverejnenia
inzertná
uzávierka
formát
názov
prílohy
Plán špecializovaných príloh na rok 2015
MÁJ
Víkend 2. 1.
Auto moto - autosalón Ženeva 3. 3.
Startupy 7. 5.
Auto moto 5. 1.
IT pre biznis 5. 3.
Auto moto 12. 5.
Príručka pre živnostníkov (tabloid) Príručka pre živnostníkov - tabloid 23. 12. 7. 1.
Víkend 6. 3.
26. 4. 13. 5.
IT pre biznis 8. 1.
Moja kariéra 10. 3.
IT pre biznis 14. 5.
Víkend 9. 1.
HN Digitál - tabloid 23. 2. 11. 3.
Víkend 15. 5.
Moja kariéra 13. 1.
IT pre biznis 12. 3.
Moja kariéra 19. 5.
Startupy 15. 1.
Víkend 13. 3.
HN Life - tabloid 2. 5. 20. 5.
Víkend 16. 1.
Investor 17. 3.
Startupy 21. 5.
Investor 20. 1.
Startupy 19. 3.
Víkend 22. 5.
Dane do vrecka 8. 1. 21. 1.
Víkend 20. 3.
Investor 26. 5.
IT pre biznis 22. 1.
Auto moto 24. 3.
IT pre biznis 28. 5.
Víkend - téma lyžovačka 23. 1.
Energetika 25. 3.
Reality - stavba 28. 5.
Moja kariéra 27. 1.
IT pre biznis 26. 3.
PREČO NIE?! č.4/2015 30. 4. 29. 5.
Reality 27. 1.
PREČO NIE?! č.2/2015 2. 3. 27. 3.
Marketing a média 29. 5.
Startupy 29. 1.
Víkend 27. 3.
Víkend – PIVO A GRILOVANIE 29. 5.
Víkend - téma welness 30. 1.
Marketing a média 27. 3.
Magazín Hole in One 29. 5.
Marketing a média 30. 1.
HN TOP vo finančníctve a poisťovníctve
6.2.
30.3.
Daňový sprievodca 2015 30. 1.
Investor 31. 3.
jednorázová publikácia
Reality 31. 3.
FEBRUáR
APRIL
JÚN
Investor 3. 2.
Príručka pre zamestnancov - tabloid 6. 3.
1. 4.
HN TOP v priemysle 11. 5. 1. 6.
Príručka pre dôchodcov - tabloid
19. 1. 4. 2.
Startupy 2. 4.
Auto moto
2. 6.
IT pre biznis 5. 2.
Moja kariéra 7. 4.
Startupy 4. 6.
Víkend 6. 2.
IT pre biznis 9. 4.
Víkend 5. 6.
Auto moto 10. 2.
Víkend 10. 4.
Moja kariéra Jednoduché účtovníctvo 20. 1. 11. 2.
Auto moto 14. 4.
DOVOLENKY
18. 5. 10. 6.
Startupy 12. 2.
HN Digitál - tabloid 26. 3. 15. 4.
IT pre biznis 11. 6.
Víkend 3. 2.
Startupy 16. 4.
Víkend 12. 6.
22. 1.
13. 2.
Víkend 17. 4.
Investor 16. 6.
Moja kariéra 17. 2.
Investor 21. 4.
HN Life - tabloid 31. 5. 17. 6.
Podvojné účtovníctvo
27. 1. 18. 2.
Reality - zatepľovanie 21. 4.
Startupy 18. 6.
IT pre biznis 19. 2.
Doprava a logistika 22. 4.
Víkend 19. 6.
Víkend 20. 2.
IT pre biznis 23. 4.
Auto moto 23. 6.
Investor 24. 2.
Víkend 24. 4.
Príručka pre dohodárov - tabloid 7. 6. 24. 6.
Reality 24. 2.
PREČO NIE?! č.3/2015 1. 4. 24. 4.
IT pre biznis 25. 6.
Moja kariéra - STREDNÉ ŠKOLY 3. 2. 25. 2.
Moja kariéra 28. 4.
Víkend 26. 6.
Startupy 26. 2.
Marketing a média 26. 6.
PREČO NIE?! č.1/2015 2. 2. 27. 2.
PREČO NIE?! č.5/2015 1. 6. 26. 6.
Víkend 27. 2.
Moja kariéra - špeciál 30. 6.
Čítanie na leto - tabloid 12. 6. 30. 6.
Reality 30. 6.
DANE 2015
9. 6.
 Poznámka: Termíny uverejnenia a formáty jednotlivých príloh sa v priebehu roka môžu zmeniť.
w w w.mafraslovakia. sk
15
HNonline je najčítanejší
a najnavštevovanejší ekonomický
spravodajský portál na Slovensku.
Svojim používateľom poskytuje
profesionálne spracované online
spravodajstvo a bohatú škálu sekcií
i užitočných služieb.
Portály o marketingovej komunikácii,
behaní, zdravotníctve, diabetikoch.
AAADopyt je najväčší dopytový
systém v Slovenskej republike.
HNonline.sk
Strategie.sk
eRun.sk
Najčítanejší a najnavštevovanejší ekonomický
spravodajský portál na Slovensku.
Webový portál jediného
mesačníka o marketingovej
komunikácii, reklame
a médiách
Prvý slovenský portál o behu
a behaní
aaadopyt.sk
zlacnene.sk
dia.sk
mediweb.sk
Najväčší dopytový systém
v Slovenskej republike
Najväčší portál o nakupovaní
(informácie o zľavách, akciách)
v maloobchodných reťazcoch
na Slovensku
Portál najúspešnejšieho
odborného časopisu pre
diabetikov a ich blízkych
Webový portál Zdravotníckych
novín – jediného
zdravotníckeho týždenníka
na Slovensku
w w w.mafraslovakia. sk
34
Najčítanejší a najnavštevovanejší ekonomický
spravodajský portál na Slovensku.
HNonline.sk
Newsletter
w w w.mafraslovakia. sk
35
Cenník internetovej inzercie na HNonline.sk platný od 1. 1. 2015
Bannerová reklama predávaná na zobrazenia (cenník CPT)
Štandardné formáty
Rozmer v pixloch
CPT
Dátový limit
Umiestnenie / špecifikácie
branding
leaderboard
topsquare
toprectangle
scroll skyscraper (ľavý alebo pravý)
1200 x 200 + 2 x 200 x 600
1200 x 100 / 1200 x 200
300 x 300
800 x 300
120 x 600 / 200 x 600
65,00 €
60,00 €
44,00 €
35,00 €
40,00 €
120 kb
50 kb
50 kb
50 kb
50 kb
hlavná stránka/ podstránky
square
small banner
lower square
rectangle
lower leaderboard
Newsletter (v rámci všetkých titulov) button
300 x 300
300 x 100
300 x 300
800 x 300
1200 x 100 / 1200 x 200
600 x 200
30,00 €
15,00 €
15,00 €
15,00 €
10,00 €
0,30 € / ks
50 kb
40 kb
50 kb
50 kb
50 kb
50 kb
Neštandardné formáty
Rozmer v pixloch
CPT
Dátové limity Umiestnenie / špecifikácie
active pilot plus (layer + active pilot)*
530 x 300 / 150 x 180
64,00 €
70 kb
expand square
300 x 600 / 300 x 300
70,00 €
70 kb
hlavná stránka/ podstránky
roluje
hlavná stránka/ podstránky
double square
300 x 600
79,00 €
70 kb
hlavná stránka/ podstránky
Formát
Špecifikácie
Cena za 1 deň
Umiestnenie
PR info A - Hlavná stránka
Veľkosť fotky 600 x 400, perex max.
do 150 znakov, text neobmedzený
1 500,00 €
Fotoavízo v hlavných správach na hlavnej stránke
+ po skončení trvalé zaradenie článku do sekcie
HN PR články.
PR info B - Hlavná stránka
Veľkosť fotky 600 x 400, perex max.
do 150 znakov, text neobmedzený
600,00 €
Fotoavízo v článkoch na hlavnej stránke +
po skončení trvalé zaradenie článku do sekcie
HN PR články.
PR info A v sekcii - Finweb
Veľkosť fotky 600 x 400, perex max.
do 150 znakov, text neobmedzený
750,00 €
Fotoavízo v hlavných správach v sekcii +
po skončení trvalé zaradenie článku do sekcie
HN PR články.
PR info B v sekcii **
Veľkosť fotky 600 x 400, perex max.
do 150 znakov, text neobmedzený
300,00 €
Fotoavízo v článkoch v sekcii + po skončení trvalé
zaradenie článku do sekcie HN PR články.
80,00 €
Tlačová správa môže obsahovať max. 800 znakov
vrátane medzier bez obrázku.
650,00 €
Tlačové správy nebudú archivované.
Textová reklama, PR
Press room
Text neobmedzený
Press room špeciálny balík 10 správ
* Trvanie prvej fázy maximálne 7 sekúnd. Potom sa správa ako Active pilot.
Musí obsahovať tlačidlo na zatvorenie kreatívy (tzv. close button).
** Sekcie: Ekonomika, Finweb, HNstyle, Svet, Šport, Slovensko
Mobilná reklama
hlavná stránka/ podstránky
hlavná stránka/ podstránky
hlavná stránka/ podstránky
hlavná stránka/ podstránky
roluje po stránkach
hlavná stránka/ podstránky
hlavná stránka/ podstránky
hlavná stránka/ podstránky
hlavná stránka/ podstránky
hlavná stránka/ podstránky
v hornej časti stránky
.
Formát
Rozmer kreatívy v pixloch
CPT
Dátový limit
Umiestnenie
mobil banner (gif, jpg)
300 x 50, 300 x 100
13,50 €
15 KB
v hornej časti stránky alebo v strede
Video reklama
Formát
Dĺžka spotu (v sekundách)
Pomer strán
CPT
Dátový limit
Umiestnenie
PRE ROLL
PRE ROLL
PRE ROLL
5“
10“
15“
16:9 (4:3)
16:9 (4:3)
16:9 (4:3)
17,60 €
25,60 €
35,00 €
1 MB
1 MB
1 MB
HNtv, články
HNtv, články
HNtv, články
* Trvanie prvej fázy maximálne 7 sekúnd. Potom sa správa ako Active pilot.
Musí obsahovať tlačidlo na zatvorenie kreatívy (tzv. close button).
w w w.mafraslovakia. sk
36
Všeobecné podmienky uverejňovania inzercie v tituloch MAFRA Slovakia, a. s.
1. Prijatie objednávky
a) Inzercia sa prijíma na základe písomnej objednávky.
b) Objednávka musí obsahovať najmä tieto náležitosti:
– u právnickej osoby alebo fyzickej osoby – podnikateľa: obchodné meno objednávateľa, sídlo
objednávateľa, prípadne aj adresu na zaslanie faktúr, IČO DIČ, IČ DPH, bankové spojenie, číslo
účtu, meno zodpovednej kontaktnej osoby, telefónne a faxové číslo, pečiatku, podpis
oprávnenej osoby a zadanie objednávanej služby.
– u súkromnej osoby: meno a priezvisko, bydlisko, číslo OP.
c) A ko doklad o prijatí objednávky MAFRA Slovakia, a. s. (ďalej len vydavateľ) vystaví a odovzdá,
alebo doručí zálohovú faktúru, prípadne potvrdenie o prijatí objednávky.
d) Potvrdením písomnej objednávky objednávateľa vydavateľom je uzatvorený zmluvný vzťah.
e) Potvrdené objednávky špeciálnych foriem inzercie, ako vkladaná inzercia, resp. vlepované
supplementy či predmety, sa stávajú pre vydavateľa záväznými v okamihu dodania vzorových
produktov a ich schválením oddelením inzertnej kancelárie vydavateľa.
f) Vydavateľ poskytne zľavu do výšky 15 % z ceny inzercie reklamným a personálnym agentúram
(objednávateľ). Agentúra predkladá objednávku svojím menom a zodpovedá za dodanie
hotových podkladov, ktoré nevyžadujú žiadne ďalšie grafické spracovanie. Agentúra je povinná
predložiť vydavateľovi výpis z obchodného registra alebo živnostenský list (ak nejde
o právnickú osobu), ktorý jednoznačne preukazuje predmet jej podnikateľskej činnosti, na
základe ktorého obe strany podpíšu Zmluvu o spolupráci. Vydavateľ je oprávnený odmietnuť
objednávku agentúry, ak vzniknú pochybnosti o jej sprostredkovateľskej činnosti.
2. Inzertné podklady
a) Za včasné a bezchybné dodanie inzertných podkladov na pracovisko inzercie vydavateľa je
zodpovedný objednávateľ.
b) O
bjednávateľ tiež zodpovedá za obsah a právnu prípustnosť textových a obrazových predlôh
na inzerciu. Vydavateľ nie je povinný skúmať, či tým nie sú porušené práva tretích osôb.
V prípade uplatnenia nárokov tretej strany v súvislosti s uverejnením preukázateľne
nepravdivého či právne neprípustného inzerátu je objednávateľ povinný prevziať všetky
záväzky z takýchto oprávnených nárokov vyplývajúcich a zároveň je povinný nahradiť
vydavateľstvu škody, ktoré mu vzniknú uvedeným konaním objednávateľa.
c) Podklady na výrobu inzercie sa objednávateľom vracajú len na písomné vyžiadanie v rámci
objednávky.
d) Pri zalomení PR inzercie do Hospodárskych novín nesmú byť použité tieto typy písma:
Slimbach, Walbaum, Franklin. Text PR inzercie nesmie byť zalomený na rovnakú šírku stĺpca
ako redakčný text. V texte a titulkoch sa musí vždy používať bezpätkové písmo a v popisoch
obrázkov pätkové. PR inzercia uverejnená na redakčnej strane bude od redakčných textov
oddelená rámčekom a označená ako „inzercia“.
3. Podmienky uverejnenia inzercie
a) Pokiaľ nie je dohodnutý presný deň zverejnenia a pozície inzerátu, bude inzerát umiestnený
a zverejnený v najbližšom možnom termíne.
b) Pokiaľ
objednávateľ objedná inzerát v rozmeroch, ktoré nezodpovedajú štandardným
rozmerom inzercie titulu alebo rozmer neuvedie, bude inzerát v rámci technických možností
prispôsobený najbližšiemu možnému rozmeru, a tak aj potvrdený a vykalkulovaný.
c) Vydavateľ si tiež vyhradzuje právo gramaticky upraviť text inzerátu podľa platných pravidiel
slovenského pravopisu.
d) Obťahy vyrobeného inzerátu k autorskej korektúre budú poskytnuté objednávateľovi iba na
požiadanie. Každý inzerent má nárok na jednu korektúru. Pokiaľ sa objednávateľ ku konečnej
úprave nevyjadrí, aj keď mu bola preukázateľne doručená, predpokladá sa, že s ňou súhlasí,
a teda prípadná reklamácia nebude uznaná.
e) Uverejnenie neštandatných formátov inzercie neposkytujeme v rámci mediálnych a bartrových
plnení.
f) zmysle platnej legislatívy Zákona o lieku, si dovolujem upozorniť na Zbierku zákonov č.
147/2001, § 8, Reklama liekov (8). Objednávateľom reklamy lieku môže byť len držiteľ
rozhodnutia o registrácii lieku.
4. Právo odmietnuť inzerát
a) Vydavateľ si vyhradzuje právo odmietnuť zverejnenie inzerátu z dôvodu nevhodného obsahu,
pôvodu alebo formy, a pokiaľ je v rozpore so zákonmi a ostatnými všeobecne záväznými
právnymi predpismi, etickými normami, dobrými mravmi a zvyklosťami, čo by mohlo poškodiť
dobré meno vydavateľa alebo ním vydávané tituly, alebo jeho záujmy. Vydavateľ je povinný túto
skutočnosť oznámiť objednávateľovi, avšak nie je povinný odmietnutie zdôvodňovať.
b) V ydavateľ si vyhradzuje právo neprijať objednávku inzercie od objednávateľa, ktorý je dlžný za
predtým zverejnenú inzerciu, prípadne pozastaviť plnenie až do zaplatenia dlžnej sumy. Toto
opatrenie môže vydavateľ uplatniť i v priebehu dlhodobej reklamnej kampane, keď
objednávateľ priebežne neplní svoje záväzky.
5. Neplnenie záväzkov
a) Pre prípad zásahu vyššej moci je vydavateľ zbavený zodpovednosti za plnenie záväzkov
a poskytovanie náhrad za vzniknuté škody.
b) Pokiaľ objednávateľ nesplní dohodnutý záväzok, za ktorý bola vopred stanovená
príslušná zľava, vydavateľ mu dofakturuje rozdiel medzi dohodnutým a skutočným
plnením.
c) Zo závažných redakčných dôvodov si vydavateľ vyhradzuje právo nedodržať
objednanú a potvrdenú pozíciu inzerátu. V takom prípade nebude príplatok za pozíciu
fakturovať a zákazníkovi neprislúcha nárok na reklamáciu.
d) Neuverejnenie inzerátu podľa týchto obchodných podmienok sa nepovažuje za
porušenie zmluvy zo strany vydavateľa.
w w w.mafraslovakia. sk
6. Cena a platobné podmienky
a) Konečná cena inzerátu sa stanoví dohodou buď pevnou cenou formátu, alebo zo
základnej sadzby za mm stĺpca násobenej počtom stĺpcov a výškou inzerátu v mm po
pripočítaní príplatkov a odpočítaní zliav v súlade s práve platným cenníkom.
b) Pod brutto sumou sa rozumie základná cena zvýšená o všetky príplatky v zmysle
práve platného cenníka inzercie
v termíne uverejnenia inzercie.
c) Pod net net sumou sa rozumie základná cena zvýšená o všetky príplatky, znížená
o všetky zľavy a agentúrnu províziu
v zmysle práve platného cenníka inzercie v termíne uverejnenia inzercie.
d) Fakturuje sa do 15 kalendárnych dní po zverejnení inzerátu. Faktúra sa zasiela
objednávateľovi spolu s výtlačkom titulu, v ktorom bola inzercia uverejnená. Je
splatná do 14 kalendárnych dní od vystavenia, pokiaľ nie je dohodnuté inak.
e) Pokiaľ neuvedie objednávateľ presný rozmer inzerátu a ponechá úpravu na
vydavateľovi, je podkladom na výpočet ceny inzerátu konečný tlačový formát.
f) Oddelenie príjmu inzercie je oprávnené vopred požadovať od objednávateľa zálohu
alebo úhradu inzercie.
g) Pokiaľ nebudú pohľadávky vydavateľa uhradené objednávateľom v lehote splatnosti,
bude vydavateľ postupovať
v súlade s bodom 4 písmeno b) týchto podmienok a ustanoveniami Obchodného
zákonníka.
h) Vydavateľ si vyhradzuje právo stanoviť špeciálne ceny pre inzerciu v tematických
prílohách.
i) Splatnosť tuzemských faktúr – 14 kalendárnych dní
Splatnosť zahraničných faktúr – 21 kalendárnych dní (pokiaľ nie je dohodnuté
inak)

Prvá objednávka nového klienta bude vždy realizovaná platbou vopred.
 Všetky
ceny sú uvedené bez DPH.
7. Stornovacie podmienky
Stornovacie podmienky sa riadia práve platným cenníkom. Inzerciu je možné stornovať len
na základe písomnej žiadosti a po dohovore s pracovníkmi inzertnej kancelárie. V prípade
zrušenia objednávky po termíne uzávierky bude objednávateľovi fakturovaná plná cena
inzerátu tak, ako keby bol uverejnený. Plná cena inzerátu bude tiež účtovaná v prípade
vyradenia objednaného inzerátu z tlače z dôvodu nedodania bezchybných inzertných
podkladov klientom v termíne podľa práve platného cenníka inzercie, prípadne
v náhradnom termíne, písomne stanovenom pracovníkom inzercie.
Rozhodujúcim na posúdenie dátumu prevzatia storna je vo všetkých prípadoch deň
doručenia storna do inzertnej kancelárie MAFRA Slovakia, a. s. a čas, ohraničený
pracovným časom inzertnej kancelárie denne od 8.00 do 17.00 hod. Týka sa i storna
zaslaného faxom či e-mailom. Na takto zaslané storno však treba telefonicky upozorniť.
8. Reklamácie
a) Reklamovať inzerciu je potrebné písomne bez zbytočného odkladu, najneskôr však
do 14 dní po zverejnení inzerátu (t.j. najneskôr na 14. deň musí byť reklamácia
doručená vydavateľovi) a objednávateľ je povinný reklamáciu podať alebo doručiť
písomne na adresu sídla vydavateľa kvalifikovaným spôsobom, t.j. presne označiť
inzerát, termín uverejnenia, uviesť závady plnenia a požadované plnenie podľa bodu
b). Na neskôr doručené reklamácie sa neprihliada.
b) Objednávateľ má v prípade sčasti alebo úplne nečitateľného, nesprávneho alebo
neúplného inzerátu nárok na zľavu, respektíve náhradné uverejnenie. Zľava sa
poskytne vždy v takom rozsahu, v akom bol obmedzený účel inzerátu.
c) Objednávateľ nemá nárok na reklamáciu odlišnej farebnosti svojho inzerátu, pokiaľ
v rámci podkladov nedodal aj farebný nátlačok podľa technických podmienok
vydavateľa.
d) Pokiaľ objednávateľ prevezme odpoveď na inzerát pod značkou, je prípadná
reklamácia bezpredmetná. Dôvodom na reklamáciu nie je ani skutočnosť, že
objednávateľ nedostal na svoj riadne uverejnený inzerát odpoveď.
e) Pri zadaní opakovanej inzercie je objednávateľ povinný skontrolovať po každom
zverejnení jej správnosť a úplnosť. Vydavateľ neuzná reklamáciu v tom prípade, keď sa
pri opakovanej inzercii objaví ten istý nedostatok, pričom naň objednávateľ
bezprostredne po predchádzajúcom zverejnení neupozornil vydavateľa.
9. Záverečné ustanovenia
a) Š
peciálne alebo atypické komerčné projekty mimo cenníkových podmienok, ako
vkladanie atypických supplementov, externých periodík, inzertných listov a pod.,
vydavateľ realizuje vždy po dohode a za zmluvnú cenu.
b) Reklamné články vydavateľ uverejňuje výhradne v súlade so znením zákona
o reklame. Ceny sa riadia práve platným cenníkom inzercie.
c) Vydavateľ uchováva a podľa dohody odovzdáva objednávateľovi doručené odpovede
na inzeráty pod značkou priebežne počas 4 týždňov odo dňa zverejnenia. Po tomto
čase nie je vydavateľ povinný doručené odpovede ani evidovať, ani uchovávať.
d) Vydavateľ zaručuje pre všetky svoje tituly štandardnú kvalitu tlače inzercie limitovanú
kvalitou dodaných inzertných podkladov, vstupného materiálu tlače a tlačiarenskými
normami.
e) Tieto všeobecné podmienky tvoria neoddeliteľnú súčasť cenníka. Od ustanovení hore
uvedených podmienok sa možno odchýliť iba na základe písomnej dohody.
43
Parametre tlačových podkladov
Podklady pre výrobu inzercie
TEXTY – elektronicky Word, Excel
FOTOGRAFIE – čiernobiele i farebné, max. formát A3, lesklý polokartón
LOGÁ, PEROKRESBY – papier do formátu A3, farby uvedené v systéme CMYK (len originál
kresby alebo profesionálne tlačoviny)
Nekvalitné podklady na výrobu inzerátov, ako kópie z rozmnožovacích strojov, faxy,
výstupy z farebných tlačiarní, rastrované fotografie alebo fotografie na velvetovom papieri,
nemôžu byť prijaté. Nekvalitné dátové súbory budú (vždy na písomnú žiadosť klienta
a v rámci možností) upravené na mieste, prípadne pri nevyhovujúcom stave vrátené na
prepracovanie. O kvalite dodaných podkladov rozhoduje vždy kvalifikovaný grafik na
vstupe inzertných podkladov.
Kompletne zalomené inzeráty
Inzertné podklady pre HN dodávať v čistom formáte (nie so spadávkou, orezovými
značkami a popismi).
PRÍPUSTNÉ FORMÁTY SÚBOROV
Rozlíšenie pre obrázky použité v inzerátoch pre HN 220 DPI – 250 DPI, pre časopisy 300
DPI, perovky vždy 1 200 DPI.
l Plnohodnotné tlačové PDF (PS): verzia *.pdf 1.3 a nižší, nepoužívať RGB a LAB farebný
priestor, texty v krivkach
l Indesign verzia CS6 a nižšia (PC): spakovaný dokument, dodať všetky fonty, obrázky a logá.
lC
orel Draw 11 a nižší, formáty *.cdr a *.wmf: použité fonty previesť do kriviek, farebné
inzeráty do CMYK-u, čiernobiele v stupňoch sivej, nepoužívať RGB. Možnosť exportu do
*.eps za rovnakých podmienok.
l Ilustrátor EPS (MAC, PC): verzia 10.0 a nižšia, písmo v krivkách.
Rastrované celoinzertné podklady (neodporúča sa): Photoshop (TIF, EPS) 300 až 600 DPI.
lC
elkový súčet tónových hodnôt CMYK farieb max. 240 % v HN, v A4 prílohách a B2B
tituloch 300 %.
lČ
ierne texty nesmú byť definované z viacerých škálových farieb (CMY), ale len z čiernej
(blacK).
lV
ypnúť (nepriradiť) ICC profily pre obrázky aj vektorovú grafiku.
Inzeráty, ktoré budú z dôvodu zložitejšej grafiky (nie z dôvodu nevhodného spracovania)
dátovo náročnejšie, bude potrebné individuálne konzultovať.
Pre čiernobielu i farebnú inzerciu musí mať negatívne písmo v plochách tieto hodnoty:
a) bezpätkové písmo – minimálne 8 bodov, rezy Regular, Bold a silnejšie
b) pätkové písmo – minimálne 9 bodov, rezy Bold a silnejšie
Pri nedodržaní minimálnej veľkosti písma si nemožno uplatniť reklamáciu z dôvodu
nečitateľného vyjdenia inzercie.
B2B tituly
l spadávka (zo všetkých strán) 5 mm, odsadenie orezových značiek. min 3 mm
l formát formát .PDF 1.4 pre ostatné B2B tituly
l farebný režim CMYK (bez priamych farieb), obrázky v rozlíšení 300 DPI
l 100 % black musí mať parameter overprint (pretlač cez ostatné farby)
l je potrebný náhľadový výstup z kancelárskej tlačiarne alebo screenshot obrazovky (pri
nedodaní bez nároku na reklamáciu layoutu inzercie)
FOTOGRAFIE, DIAPOZITÍVY – BITMAPOVÉ SÚBORY
lp
oltón, min. rozlíšenie 220 dpi/100 % veľkosť v HN a 300 dpi/100 %, percentuálne
hodnoty svetlých partií min. 5 %, tmavých partií max. 90 %
l súčet tónových hodnôt max. 240 %
l pérovky a logá v rozlíšení 800 – 1 200 dpi
Prípustné formáty súborov: *.TIF, *.EPS Photoshop (MAC, PC) a plnohodnotné (Photoshop)
*.PDF.
VEKTOROVÉ SÚBORY
Vektorové logá, kresby, technické výkresy: použité fonty je nutné rozobrať do kriviek
(funkcie: convert to curves, create outlines).
Prípustné formáty súborov: Ilustrátor verzia CS6 a nižšia (MAC, PC – *.Al), Corel Draw 11.0
a nižšie (PC – export do formátu EPS) – fonty do kriviek, farby do CMYK-u.
KOMPRIMÁCIA
ZIP, RAR
FONTY
PC – fonty Adobe Type 1 CE (fonty TrueType nie je možné použiť)
MAC – fonty je vždy potrebné previesť do kriviek.
Hotové inzertné podklady k montáži v dátovej podobe je možné dodať osobne, kuriérom
alebo poštou na elektronickom médiu alebo je možné ich zaslať elektronickou cestou
prostredníctvom FTP protokolu, poprípade e-mailom. Súbory s inzertnými podkladmi
prijímame len v uvedených formátoch a verziách programov. Médiá je potrebné čitateľne
označiť – uviesť, ktoré súbory a v ktorých adresároch sú predmetom dodávky. Každý inzerát
musí byť v samostatnom súbore. S médiami je potrebné dodať aj náhľad (Nátlačok pre
novinovú tlač musí zodpovedať medzinárodnej norme ISO 12647-3:2004 - odporúčame
použiť nátlačkový papier s podkladovým zafarbením novinového papiera; pre B2B tituly –
cromalin.).
Spôsoby dodávania inzertných podkladov
POKIAĽ ZVOLÍTE ELEKTRONICKÚ CESTU, je potrebné dodržať nasledujúci postup:
lN
a prijímacom pracovisku inzercie sa štandardným spôsobom zadá objednávka na
inzerciu s dodatkom „inzertné podklady elektronicky”.
lN
ázvom súboru zasielaného inzertného podkladu (EPS či dokument) musí byť vždy
aktuálne číslo inzerátu uvedené v potvrdení objednávky. Súčasne s objednávkou musí
pracovník, ktorý objednávku prijíma a vybavuje, dostať náhľad inzerátu (faxom,
kuriérom, e-mailom, laserprint či *.PDF súbor) pre možnosť následného porovnania
s elektronicky dodaným súborom inzertného podkladu.
SÚBORY ZASIELANÉ via FTP (protokol určený na posielanie súborov po internete).
K pripojeniu k našemu serveru potrebujete:
1. Program FTP client pre PC, Macintosh.
2. Údaje pre prístup na FTP server MAFRA Slovakia:
Adresa: 195.168.43.202
Meno užívateľa: anonymous
Heslo: anonymous
3. Jednoduchým kopírovaním alebo pretiahnutím ikony premiestnite súbor na server
MAFRA Slovakia. Výhodami oproti zasielaniu e-mailom je rýchlosť prenosu, neobmedzená
veľkosť súboru a kontrola doručenia súboru. Súbory z počítačov Macintosh by mali byť
komprimované Stuffitom min. 5.1 a súbory z počítačov Windows Zip.
4. Kompletné prihlásenie vyzerá takto: ftp://anonymous:anonymous:@195.168.43.202/
Upload/
O umiestnení podkladov na FTP server je potrebné informovať príjmové pracovisko.
Alternatívny, ale menej spoľahlivý spôsob odosielania súborov, je použitie e-mailovej
adresy kontrolného pracoviska [email protected] V predmete e-mailu je potrebné
uviesť číslo inzerátu. E-mailom je možné posielať súbory o celkovej kapacite max. 10 MB.
Podmienky vkladanej a vlepovanej inzercie
Vkladať alebo vlepovať možno do titulov: od formátu A6 do formátu A4.
Minimálna gramáž pre vkladanie je 80 g/m2. Vkladaný produkt by mal byť bez ohľadu na
rozsah a väzbu o 3 mm na výšku a 3 mm na šírku menší ako je formát časopisu, aby
nedochádzalo k vyčnievaniu.
Vlepovanie supplementov:
Vlepovať je možné tak na obálku, ako aj do vnútra titulu do veľkosti formátu titulu,
zmenšenom o 3 mm na výšku i na šírku, aby nedochádzalo k vyčnievaniu. Predpokladom
je objednanie inzertnej plochy o veľkosti minimálne vlepovaného supplementu, na ktorú
sa bude supplement vlepovať.
Vlepovanie na vnútornú stranu obálky uskutočňujeme nepermanentným lepidlom a titul
je potrebné baliť do fólie. Vlepovanie do vnútra titulu na pozíciu uskutočňujeme len
nepermanentným lepidlom.
Produkt v balíčkoch na paletách označených názvom, množstvom, termínom vkladania
a názvom periodika dodá klient na vlastné náklady 7 pracovných dní pred dátumom tlače
do príslušnej tlačiarne. Dovezenie supplementov do tlačiarne je možné len po odsúhlasení
vzorky supplementu pracovníkom inzercie, ktorý zákazku vybavuje. Preto je potrebné
vzorky dodať na odsúhlasenie v dostatočnom predstihu.
Pri nedodržaní týchto podmienok je možné vkladanie (vlepovanie) uskutočniť bez záruky
a bez nároku na reklamáciu.
Ceny vlepovaných a vkladaných prospektových príloh a supplementov do mesačníkov
MAFRA Slovakia, a. s.
Ceny vlepovaných a vkladaných prospektových príloh a supplementov do mesačníkov
MAFRA Slovakia, a. s. budú stanovené individuálne pracovníkom inzertnej kancelárie alebo
manažérom inzercie príslušného titulu v závislosti od gramáže a charakteru produktu.
Parametre webových podkladov
Príplatky:
Zvuk
Kreatíva s audio stopou + 50%
Video
Kreatíva s videom + 50% Kreatíva s videom a zvukom + 100%
Zvuková stopa sa môže prehrať maximálne jedenkrát po každej interakcii používateľa (mouseover alebo click). Maximálna dĺžka stopy 20 sekúnd. Prehrávanie sa musí dať kedykoľvek
zastaviť pomocou ovládacích prvkov zahrnutých v kreatíve. Automaticky sa opakujúce slučky sú neprípustné. Relatívna hlasitosť musí byť nastavená na 50%.
Kreatíva musí obsahovať ovládacie prvky Stop/Play/Vypnutie zvuku. Videosekvencia sa môže prehrať maximálne jedenkrát po každej interakcii používateľa (mouseover alebo click)
v maximálnej dĺžke 20 sekúnd. Opakujúce sa slučky sú neprípustné a prehrávanie sa musí dať kedykoľvek zastaviť pomocou ovládacích prvkov zahrnutých v kreatíve. Relatívna hlasitosť
musí byť nastavená na 50%. Video s dĺžkou viac ako 15 sekúnd cena dohodou.
Regionálne cielenie + 20% Regionálne je možné cieliť na kraje (BA, TT, TN, ZA, PP, KE, BB, NR) a okresy. Cielenie podľa technológie +20%
Cielenie na užívateľov
nastavenie obmedzenia počtu zobrazení na užívateľa, tzv. capping, 1xUV/obdobie + 20%,
Capping 2xUV/obdobie + 10%
Technické podmienky k video formátu:
Video (flash): Formát: Flash Video, Pomer strán: 4:3, 16:9, Bit Rate: doporučené minimum je 200 kBps, Dĺžka spotu: doporučená dĺžka 10-30 s, Ovládanie: start/stop, hlasitosť
zvuku on/off (zvuk štandardne vypnúť, možno spustiť po nabehnutí myšou, inak po dohode), Odkaz: ako u klasického flash banneru („clickthru“ alebo „clickTAG“), Spustenie videa: raz
automaticky, potom na tlačitko PLAY (nie je dovolené video spúšťať stále dookola), Prevedenie: dva súbory, prvý flash SWF ako spúšťač (do 30kB) a druhé video FLV (do 1 MB)
Video(stream): Podklady sú dodávané v súbore mp4. Konverziu z iného formátu je možné za úhradu zaistiť. Doporučená veľkosť 1 MB.
Pomer strán 4:3, 16:9
w w w.mafraslovakia. sk
44
KONTAKTY
MAFRA Slovakia, a. s.
Nobelova 34
831 02 Bratislava
E-mail: [email protected]
www.hnonline.sk
IČO: 31333524
DIČ: 2020298984
IČ DPH: SK2020298984
Inzertná kancelária:
Tel.: 02/48 238 103, 132
Fax: 02/48 238 131
E-mail: [email protected]
Infolinka pre predplatiteľov:
Tel. č.: 02/48 238 238
Fax: 02/48 238 140
E-mail: [email protected]
Bankové spojenie:
ČSOB, a. s.
číslo účtu:
1802392303/7500
je tu pre biznis
Inzercia
telefónfax
e-mail
Inzercia do HN:
02/48 238 103
02/48 238 131
[email protected]
Inzercia do magazínov: 02/48 238 132
02/48 238 131
[email protected]
Inzercia web:
02/48 238 131
[email protected]
02/48 238 130
Svet 2015
Licencované s The Economist
Download

Inzercia v Hospodárskych novinách - MAFRA Slovakia