Inzertný priestor
Eventy
Obsah
na mieru
Digitálne
projekty
PR služby
Cenník inzercie
w w w.mafraslovakia. sk
je tu pre biznis
Vážený obchodný
partner,
rád by som Vás informoval, že od 1. 1. 2015
vydavateľstvo Ecopress, a. s. mení svoj názov
na MAFRA Slovakia, a. s. Cieľom premenovania
je priblížiť sa českej materskej spoločnosti,
mediálnej skupine Mafra. Do portfólia
vydavateľstva naďalej spadá ekonomický
denník Hospodárske noviny, odborné tituly
z oblasti zdravotníctva, marketingu a reklamy,
hotelierstva a gastronómie, obchodu
a zdravého životného štýlu.
Vážime si vzájomnú spoluprácu, ktorá nám
umožňuje vyrábať kvalitný obsah v tlačených
periodikách, na internete, alebo sprostredkovať
najnovšie know – how odborníkom z rôznych
oblastí biznisu na podujatiach, ktoré
organizujeme. Okrem toho poskytujeme služby
v oblasti polygrafie a publikovania produktov
na kľúč.
Ladislav Ollé
obchodný riaditeľ
mobil: +421 907 717 044
tel.: +421 2 48 238 106
[email protected]
Na nasledujúcich stranách sa oboznámite
s aktuálnou ponukou inzercie vydavateľstva
MAFRA Slovakia na rok 2015. Verím, že Vám
poskytne inšpiráciu na spoluprácu, ktorá bude,
tak ako doteraz, obojstranne prospešná.
Inzertný priestor
w w w.mafraslovakia. sk
Eventy
Digitálne
projekty
Obsah
na mieru
PR služby
2
SLOVENSKÉ
DENNÍKY
OBSADILI ŽENY
MÁJ 2014
REKLAME A MÉDIÁCH
2015
Čo 7ich spôsobODBORNÝ
uje a aMESAČNÍK
ko O MARKETINGU,
Ktoré „hračky“ nás
im predchádzať: Veľ ká téma
prekvapia budúci rok
o tom
m, akko behať vCHVÁLA
z d r av í
PODIVNÉHO
Odborná príloha Zdravotníckych novín
pre lekárov ambulantnej
starostli vosti
ŠPECIÁLNA PRÍLOHA ZDRAVOTNÍCKYCH A HOSPODÁRSKYCH NOVÍN
PRE ZDRAVIE S RADAMI
ODBORNÍKOV
HISTÓRIA:
Potravinové
alergie
Gynekológ musí
vyžarovať pokoj...
Ako
Katarína
Lovasová
šéfredaktorka
ZdN
Ublížiť môže
najmä deťom
Odovzdajte v pretekoch všetko,
čo ste natrénovali
3
B2B03533
28. – 31. JANUÁR 2014, ŠTRBSKÉ PLESO
TÉMA
Nová nádej
pre chorých
Ilustračné foto: archív
Hodnotenie
dúcna, jeho prípadné zhoršenie, riziká. Zaujímavým príkladom telemedicíny je telechirurgia, keď pri pacientovi je iba robot a prostredníctvom konzoly
ho operuje chirurg na druhom
konci sveta. Verím, že práve
telemedicína rozšíri možnosti
v komunikácii medzi zdravotníkom a pacientom, napríklad
o telekonzultácie, telemonitoring. Telemedicínske služby sa
Diabetik_0506_2014_tit_01.indd 1
budú iba rozširovať.
Pokračovanie na strane 4
očet pôrodov cisárskym
rezom celosvetovo narastá, ani Slovensko nie je výnimkou. Do alarmujúcich čísel,
teda nad hranicu 30 percent sa
v cisárskych rezoch vyšplhalo až 16 pôrodníc. Rekordérom
sa stala pôrodnica v Nových
Zámkoch, ktorá dosiahla takmer 53 percent. Aj to ukázal
prieskum hodnotenia kvality pôrodníc HPI a portálu rodinka.sk – Sprievodca pôrodnicami 2013. „Svetová zdra-
–
JÚN
2 014
LL_0614.qxd
4/3/14
Horeca konferencia
a Jarné stretnutie
4:06
PM Stránka
hotelierov
2014 1
0
10
GRILOVANIE Strana 14
€ v hotovo
votnícka organizácia uvádza,
že by sme mali mať 15 percent cisárskych rezov, ak ich
je viac, predstavujú riziko pre
plod i pre matku. Pod hladinou 18,67 percenta, ktorú určili naši experti, sa nachádza
iba sedem pôrodníc,“ vysvetlila spoluautorka projektu MUDr.
Silvia Hnilicová. Najnižší počet
cisárskych rezov mali v pôrodniciach v Kežmarku, v Trenčíne
a v Žiari nad Hronom.
Pokračovanie na strane 5
PAPIEROVÉ VÝROBKY Strana 16
ROZHOVOR
Podiel značkových
produktov bude rásť
Najväčší záujem je
o mixované alebo
menšie balenia,
ktoré spotrebiteľ
kombinuje
Najdôležitejším segmentom
papierových výrobkov je
toaletný papier, tvorí 51 %
Gynekológ musí
hodnoty predaja kategórie.
vyžarovať pokoj...
+7 %
3
+16 %
Gynekológia ktorých biznis sa točí okolo štyroch kolies
a exkluzívny rozhovor so šéfdizajnérom hyundaiu.
Urológia a nefrológia
USPORIADATELIA
MEDIÁLNI
PARTNERI
22.5.2014 15:46
15.4.2013 13:04:37
15
Viac
informácií
nájdete na
http://bit.ly/regata2014
pumpa
PRETEKÁROV OBLIEKA
HORECA ROZHOVOR
HORECA PREVÁ DZK A
Kĺučom k úspechu
lekárske dni 2014
Odhaľte nástrahy biznisu Generácia Y
sú spokojní zamentnanci, tvrdí
hotelierka roka Iveta Chovanová
HLAVNÝ MEDIÁLNY PARTNER
Ako ochrániť obličky?
ZdN13_2014.indd 1
B2B02694
Etiopatogenéza
obličkových chorôb
cukor
Kto má na ňu nárok?
20.02.14 14:29
23.4.2014 11:04
Vedieť viac znamená lepšie žiť
Odborná tém a
VYZÝVATEĽ
Strany 6 – 7
2. číslo, jeseň 2014
DOMÁCI PRODUKT NIE JE
VSTUPENKA
DO NEBA
20-stranový
autošpeciál: unikátna retro fashion story, slovenské firmy,
08.04.13 11:17
HORECA OBSAH
Otras mozgu
45 a First 35.
v športe Slovenská business regata v Chorvátsku na lodiach First
Ako sa ho nevzdať
OSTROVY STREDNEJ DALMÁCIE
Odborná témNAJKRAJŠIE
a
a mať dobrý
Das Auto. Magazín
hovorí Gabriel Csollár, predseda predstavenstva COOP Jednota Slovensko.
Starostlivosť v období
menopauzy
8
titul_marec.indd 1-2
Cena 1,90 €
Rozhovor Albrecht Reimold vie, ako dosiahnuť úspech.
Šťastlivec Za toho sa môže považovať ten, čo sedí v preplnenom meste v novom Volkswagen Polo.
Luxusná jazda
v čase
Obchod_0304_2014_2304.indd 1
2. 5. 2014 16:50:28
7
Odborná príloha Zdravotníckych novín
Sheron_PrecoNie_232x297_0413.indd 1
Odborná tém a
TIT_MP_februar2014.indd 1
HORECA TRENDY
XII. Kleiblove
Rozhodnutiu podnikať musí
predchádzať dôkladné plánovanie.
22
Novodobý potenciál pre podniky
cestovného ruchu
HRC_0506_2014_TIT_INZ_v1.indd 1
27. 5. 2014 17:02:09
O krok vpred. Tak ako vy.
Nový Volkswagen Passat.
Objavte viac
www.passat.com
01.04.2014 13:23:51
Stravovanie pri začínajúcej nefropatii
Život je ako omaľovánka.
Je len na človeku, aké farby použije.
www.areaprint.com
13. marec 2014
odborný mesačník
o marketingu,
reklame a médiách
v bavlnke
5 – 6/2014P
mi v nemocnici či v ambulancii. Zahŕňa nasnímanie aktuálneho zdravotného stavu pacienta, jeho vybraných fyziologických dát, ich spracovanie, prenos, archiváciu, a následnú analýzu s cieľom hľadať súvislosti Stratégie
medzi údajmi
1
a ich následného využitia, napríklad na podporu rozhodovania zdravotníckeho personálu.
12. 12. 2014 11:12:32
Patrí sem aj nachádzanie
korelácií, ktoré môžu indikovať vývoj zdravotného stavu do bu-
Printing & production house
vanie zdravotnej starostlivosti na diaľku. Tým sa myslí aj
vzdialenosť medzi pacientom,
ktorý je v domácom prostredí,
a zdravotníckymi pracovník-
Ambulantná
jednotka
srdcového
zlyhávania
FEBRUÁR 2014
STRATÉGIE
M ÁJ
10. apríl 2014
lodí Beneteau First 45 (šesť- až osemčlenná posádka) a 10 lodí Beneteau First 35 (štvor- až šesťčlenná posádka)
Aké budú trendy v marketingu v roku 2014
a ako jeFlotila:
náš15trh
Prevencia
úrazov u detí...
PRIHLÁSTE SA NA JACHTÁRSKE PRETEKY!
na ne pripravený, sme sa rozprávali s Marianom
Timorackým,
Inzulínová
managing partnerom United Consultants. „Príkladom
3
pre veľké značky bude marketing start-upov,“ hovorí.
22
PRÍLOHA
27.02.14 17:05
X. | CENA: 2 ,60 € |
facebook.com/horecamagazine
Nohy ako
KRITIK A
Sestry možné nahradenie zdravotníckymi
asistentmi alebo
lekármi kritizujú.
SEGMENTÁCIA
Chlieb náš
každodenný
JE MŔTVA 3. – 7. jún 2014
Telo dostanete
do formy aj inak
15
KM_gastroforum.indd 1
RO Č N Í K
TRENDY
podľa názorov mnohých sestier v sociálnych sieťach skrýva snaha lekárov v ambulanciách prvého kontaktu zbaviť
sa ich.
SLK návrh zdôvodnila tým,
že lekár by mohol sestru alternatívne nahradiť ďalším
lekárom. „Uvedený návrh by
mohol byť riešením stále sa
prehlbujúceho problému nedostatku všeobecných lekárov, pretože lekár bez príslušnej špecializácie pracujúci vo všeobecnej ambulancii
by mohol byť súčasne zaradený do špecializačnej prípravy,
pričom v ambulancii by vykonával špecializačnú prax,“ argumentovala komora.
Pokračovanie na strane 2
Preventívne
prehliadky
Pacientske_listy_01_2014_Titulka_2205.indd 1
Magazíny
4,80 €
január 2014
www.areaprint.com
Oren Arnold
Protónová liečba
rakoviny má budúcnosť.
Kto každý ju môže
podstúpiť?
XII. Kleiblove
lekárske dni 2014
|
Odborná tém a
GASTROFÓRUM 2014
– módny výstrelok?
Etiopatogenéza
obličkových chorôb
F. Lehockého.
Telemedicína má množRokstvo
2013
definícií. Ide o využitie
informačných a komunikačv respiračnej
ných technológií na poskytomedicíne
TIT_strategie_122014.indd 1
15. 5. 2014 14:24:29
Detoxikácia
VÝBER Z PREDNÁŠOK
mierny rast
WWW.STRATEGIE.SK
Ako zefektívni telemedicína prácu lekárov?
roz hovor
Odborná
tém a
Čo je telemedicína?
ročník 2014
Č A S O P I S PR E S L U Ž B Y H O T E L OV , R E Š TAU R ÁC I Í A C AT E R I N G U
Nové
zdroje
príjmov
IX. ročník
Starostlivosť
sa vyplatí,
predídete
Pôrody
cisárskym
Telemedicína lekárov nenahradí. Pomôže im
rezom
pribúdajú
ďalším
komplikáciám
Rozhovor
to sme sa opýtali riaditeľa
Národného centra
...zákazníkovi
službu
toleranciu
telemedicínskych služieb ...súperovi
Fakulty elektrotechniky
s dekanom
...všetkým
vľúdnosť
a informatiky Slovenskej technickej
univerzity
LF SZU
...sebe rešpekt
www.strategie.sk
12
Starostlivosť v období
menopauzy
8
Kráska, ktorá
si plní sny
V
ambulanciách všeobecných lekárov pre dospelých i u pediatrov nebudú
možno od 1. mája musieť byť
sestry. Navrhla to Slovenská
lekárska komora v rámci pripomienok k novele výnosu
ministerstva zdravotníctva
o minimálnych požiadavkách
na personálne zabezpečenie
a materiálno-technické vybavenie jednotlivých druhov
zdravotníckych zariadení.
Komora totiž navrhla, aby
sa do textu týkajúcom sa ambulancií všeobecných lekárov
pre dospelých a ambulancií
všeobecných lekárov pre deti a dorast, doplnil text „alebo
lekár alebo zdravotnícky asistent“. Za touto formuláciou sa
Odkedy ju budú môcť naplno
využívať?
na
...priateľovi
svoje Aj
srdce
3.
Gynekológia
Urológia a nefrológia
Číslo 1
február 2014
ODBOR N Ý
ROZHOVOR
Ambulancie
bez Hercegová
sestier?
JÁNOS
Zuzana
GAÁL:
nad zlato?
„TO, Soľ
ČO BUDE
IgorFUNGOVAŤ,
Brossmann má slovenskej
čoA DI
povedať
IN G. F ED Oreklame
R L EH O C KI,stále
P H D., RI
T EĽ N C T S, F EI S T U:
Nie
vždy
POUŽIJEME AJ V ČESKU,”
vyladiť formu
hovorí Jitka Fürst, šé�a Europy 2
č. 13
ANGIOLÓGIA
Sestry vidia za návrhom lekárov
snahu zbaviť sa ich.
Očakávame
KONTROVERZNÝ
10 vecí, ktoré ovplyvnia
marketing a obchod
Prvé ich odhalí
vaše telo
R e v i e w z o d b o r n ý c h k o n g r e s o v, z j a z d o v a s y m p ó z i í
Dlho očakávaná optimalizácia siete špecialistov je tu.
Teda, vraj... Zo zmeny siete
sa nakoniec stala zmena
pohľadu na sieť... Aspoň
takto to nazval riaditeľ najväčšej zdravotnej poisťovne. Ako to teda je? Zmluvy
so špecialistami sa zatiaľ
meniť nebudú. Nové pravidlá platia len pre nových lekárov a tých je možno necelá stovka za rok... Až potom
majú prísť na rad zmluvy
so „starými“ špecialistami. Lenže tie sú zaujímavé.
Bude interesantné sledovať,
či relatívne prísne podmienky budú platiť aj pre už
existujúce zmluvy. Pretože
tam treba urobiť poriadok.
Alebo sa mýlim?
3. apríl 2014
7
VÝSKUM
sti
Ako sa zmenil?
máj – jún 2014
cena 2,50 €
RUN_0506_2014_1505_v1.indd 1
Prvý krok
TECHNOLÓGIE
Stránka 1
+ 100 rokov behu.
Kompletný vydavateľský
servis pre externých klientov.
3
Ako sa dá kúpiť,
keď karty už nestačia
oblečenie
Vyštartujte
na vzduch
Poisťovne uhradia
pre zubnú techniku
Preč s kalóriami
21 percent PRÍLOHA:
a tukovými vankúšikmi
z kalkulovanej
ceny
MARKETINGOVÝ
Strategie_0114_TIT_v2.indd 1
ROZHOVOR
Diabetici majú
svoju vlastnú hymnu
27.1.2014 13:43
20 ROKOV
NA TRHU
TÉMA
Dá sa im vyhnúť?
1 – 2/2014
niec v h
ý hr
o
rn
ote 130 €
dn
Komplikácie
diabetu
november 2014
cena: 4.80 €
www.strategie.sk
Získajte pa
4:06 PM
TEST:
10. apríl 2014
Aký typ cukrovky majú?
Odborný týždenník pre lekárov a farmaceutov
Topoľčianska nemocnica
dosahuje v ortopédii
výsledky porovnateľné
s koncovými
EDITORIAL
4/3/14
+ Kompresné
s diabetom
Ročník XIX/LXIII | 1,80 €
VERNOSŤ
ZÁKAZNÍKA
krokov, budete
rýchlejší
LL_0614.qxd
64 %
kupujúcich vody siahne
po značkovom výrobku,
ako aj po privátnej značke.
Zdravotnícke noviny
odchádzajú do vyšších pozícií?
TRÉNING:
nápojov v roku 2013
34 %
sú výhradní
kupujúci
značiek.
hnonline.sk | facebook/casopisobchodsamostatne nepredajná príloha
Viac dát na na strane 12
XIX. ročník | 2,90 € | číslo 2/2014
Bábätká
PRENáhoda,
REKLAMU:
trend alebo muži Najviac sa sťažujeme na online komunikáciu značiek
+ Zvýšte frekvenciu
MARKETING RETAIL FMCG
Vedieť viac znamená lepšie žiť
Jeseň 2014
Letuška zaľúbená
RADA
do triatlonu
Cena 1,90 €
december 2014
cena: 4,80 €
www.strategie.sk
Das Auto. Magazín
Alena
Stevensová
life style magazín
2/2013
Predaj
nealkoholických
špecializovaná
príloha
Golf na Aljaške • Testujeme offroad • Vývoj e-mobility
9
sstravovacích
travovacích
ttipov,
ipov, kktoré
toré
vám vrátia
silu
odborný mesačník
o marketingu,
reklame a médiách
OBCHOD
+
VÝSTAVNÍCTVO
Nový Passat
RUN 3/2014
Y
K
TE I N €
AJ D 0
R O 0
H ÉH A5
VY K Z
EC E X
E Ž IM
T
Magazíny z oblasti
zdravotníctva, marketingu
a reklamy, hotelierstva
a gastronómie, obchodu
a zdravého životného štýlu.
STRATÉGIE
ajt
Získ e 5 x
B
PRVÝ A JEDINÝ
JE DINÝ ČASOPIS
ČA SOPIS O BEHANÍ
BE H A NÍ
B2B04148
MÉDIÁ
NEZANIKNÚ,
LEN ZMENIA
SVOJU PODOBU
stratégie
Prognózuje Vladimír Vokáľ,
riaditeľ mediálnej agentúry
Unimedia, jedna z najväčších
mediálnych osobností
na Slovensku
TRH NA ROZTRHANIE
ROKOV
„V prípade, že nedôjde k oživeniu záujmu
väčších zadávateľov reklamy alebo oživeniu
ekonomickej klímy Slovenska, je veľmi reálny trend poklesu výdavkov na reklamu, čo
pre mediány trh bude znamenať...
V MARKETINGU,
REKLAME
A MÉDIÁCH
www.areaprint.com
Stratégie 1
–
AU G U S T
OBCHOD
2 014
TRENDY
ako ho
odporúčajú
o
dp
porúčajú
j
s
somelieri
omelieri
facebook.com/horecamagazine
MARKETING RETAIL FMCG
17. 7. 2014 13:52:10
14.1.2015 14:42
Domáce potraviny sa na pultoch
konsolidujú
saláma 40 % na
+58 %
hnonline.sk | facebook/casopisobchod
XIX. ročník | 2,90 € | číslo 4/2014
PRVÝ A JEDINÝ ČASOPIS O BEHANÍ
Viac dát na strane 10 – 11
Franky
Pyck
É
K
TE E C Y
AJ Ž SK
R E U
H AB H
V Y Y KY
IN IN
I K DV
M ĽA
Párovanie
vína
a syrov
OBALKA_ALMANACH 2014.indd 1
MarketingovyVyskum_2015_1401.indd 1
RUN 4/2014
JÚL
Jedlo a beh
S diabetom
do tábora
Nedovoľte diabetickej
retinopatii, aby útočila
Overené odporúčania
pre bezproblémový pobyt
Prečo už nechudnem
ROZHOVOR
Spoznajte svoje hriechy a zmeňte tréning
rozhovor na str. 8 – 9
Michal Pokorný
téma
Šialenec, ktorý
skáče na bicykli
6 ciest, ako sa zlepšiť
STRIEBORNÁ EKONOMIKA
LEGISLATÍVA
Strana 18
+ Šelma alebo ťažný kôň: Čo vás vystihuje?
+ 10 tipov, ako zvládnuť behanie v lete
+ Za dva mesiace do formy na maratón
Seniori - skupina spotrebiteľov
Strana 6
s veľkým potenciálom
bez ujmy
TEST:
s. 25
PREVENCIA:
HORECA PERSONÁLN Y M A NA ŽMENT
Priateľská atmosféra
a kolektív dokážu vyvážiť nižšie
finančné ohodnotenie
HORECA M ARKETING
HORECA ŠTÚDI A
Meta-search
Vzhľad jedla predáva
Značku Kozí vŕšok
svätíme aj preklíname
Pracovníci z Univerzity v Oxforde zisťovali vplyv prezentácie jedla na hostí.
si našiel miesto v online
distribúcii cestovného ruchu
.
hovorí Dušan Polakovič,
marketingový riaditeľ spoločnosti (vpravo)
júl – august 2014
cena 2,50 €
TRÉNING:
Informácií na obaloch
bude od konca roka viac
Rady, ako ju stráviť kvalitne
aj s diabetom
parát v
toa
h
fo
note 179 €
od
Dovolenka
Posuňte svoju výkonnosť na vyššiu úroveň
ROZHOVOR
Vedieť viac znamená lepšie žiť
TÉMA
Zaostrené
na oči
Čo má mať bežec na tanieri
Krídla hotelovej siete
chránia aj zväzujú
Cena 1,90 €
Tréning v kopcoch
Je účinný, zrýchli vás aj na rovine
HORECA OBSAH
Jediný slovenský
mesačník
o marketingu,
reklame a médiách.
Printing & production house
PRINTING & PRODUCTION HOUSE
X. | CENA: 2 ,60 € |
Stratégie
Vyhrajt
e
Lee Iacocca
RO Č N Í K
2014
partneri:
Úspech je zmesou
tvrdej práce a veľkých snov.
|
REKLAMY A MÉDIÍ
Exkluzívna príloha:
Osobnosti a udalosti, ktoré ovplyvnili
mediálny a reklamný svet
www.strategie.sk
Č A S O P I S PR E S L U Ž B Y H O T E L OV , R E Š TAU R ÁC I Í A C AT E R I N G U
19.12.2013 12:54
almanach
B2B00000
Vladimír Vokáľ, Stratégie 1994/95
ODBOR N Ý
Diabetik_0102_2014_tit_1912.indd 1
Marketingový
výskum
7 – 8/2014
Diabetik_0708_2014_tit_04.indd 1
HRC_0708_2014_TIT_2407.indd 1
24.7.2014 15:48
Obchod_0708_2014_2306.indd 1
HORECA magazine
Dvojmesačník o hotelierstve,
reštauráciách a gastronómii.
Zdravotnícke noviny
Ročník XIX/LXIII | 1,80 €
Jediný odborný týždenník pre lekárov a farmaceutov na Slovensku
Počítačový tomograf
za 1,6 mil. eur
katapultoval ministerku
zdravotníctva z kresla
Lekární je u nás aj
v Česku stále viac,
zlepšuje sa však aj
ich dostupnosť?
3
Prázdne gesto
Úžasné. Prvý (zverejnený)
pochybný tender v rezorte zdravotníctva a premiér
Robert Fico s plnými ústami
o politickej zodpovednosti
bleskovo žiada odstúpenie
ministerky zdravotníctva
Zuzany Zvolenskej a podpredsedníčky NR SR Renáty
Zmajkovičovej. Bolo by to
úžasné. Keby za týmito dvoma menami z Ficových úst
padlo aj to tretie. Najvyššie.
Najdôležitejšie. Lenže jeho
meno opäť ostalo nedotknuté. A človek sa len dokola musí pýtať, prečo...
Katarína Lovasová
šéfredaktorka ZdN
6. novembra 2014
5
Dvojmesačník o maloobchode,
veľkoobchode a distribúcii.
Odborná príloha Zdravotníckych novín
R
Alkohol a zhubné
ochorenia
Foto: archív, kezachranka.sk
MUDr. Richard Raši
MUDr. Jozef Valocký
MUDr. Viliam Čislák
Demisia Z. Zvolenskej
História jedného tomografu
O zdravotníctve štátov bývalého východného
bloku dnes vieme pomerne málo a naše
predstavy sú neraz schematické a čiernobiele.
Aj preto sme hovorili s lekárom a poslancom
bieloruského parlamentu D. Ševcovom.
Semaška, ktorý sme mali aj
u nás?
Bielorusko je zrejme jediný
štát, ktorý zachoval starý mo-
del zdravotného semaškovského systému, aký sme mali ešte v časoch Sovietskeho
zväzu. Jeho základom je bezplatné zdravotníctvo. Každý
občan Bieloruska má ústavou garantované a bezplatné
zdravotnícke služby – v ambulanciách, na pohotovosti,
v dispenzároch i v nemocniciach, vrátane najnáročnejších operácií, ako sú trans-
plantácie či kardiologické
operácie a podobne.
Ak všetko platí štát, koľko na to
potrebuje v rozpočte peňazí?
Do zdravotníctva idú v priemere 4 percentá HDP. Vlani to
bolo 4,04 percenta a 26 triliónov
Br (5,7 mld. eur). V tomto roku to
má byť 4,2 percenta, teda 34 triliónov Br (7,5 mld. eur).
Pokračovanie na strane 4
Melanóm kože
a prekurzorové lézie
Meno poslanca Národnej rady SR za Smer-SD a riaditeľa Fakultnej nemocnice Nitra
sa v súvislosti s ministerským
postom objavuje pravidelne. Či
aj tentoraz to ostane len v rovine špekulácií, ukáže čas.
Pokračovanie na strane 2
Bude novým ministrom
zdravotníctva jeden
z nich alebo niekto iný?
V
edenie Nemocnice
Alexandra Wintera, n. o.,
chcelo nahradiť tomograf,
ktorý slúži už vyše desať rokov,
často sa kazil a pacienti musia
ísť na vyšetrenie do FN Trnava.
Výber dodávateľa sa začal ešte
v decembri 2011, ale v októbri
2012 tender, ktorý mala vyhrať
firma Siemens s prístrojom za
846 000 eur, zrušili. Rozhodovala
o tom už nová správna rada, ktorej členov nominovalo minis-
5
Onkológia
roz hovor
Výskyt kožných symptómov ≥ stupeň 31:
Podanie Vectibixu
Výsledok
Vynechajte 1 alebo 2 dávky
Pokračujte v infúzii dávky 100 % pôvodnej dávky
Vysaďte liek
Vynechajte 1 alebo 2 dávky
Zlepšenie (< 3. stupeň)
Žiadne zlepšenie
Pokračujte v infúzii dávky 80 % pôvodnej dávky
Vysaďte liek
Vynechajte 1 alebo 2 dávky
Zlepšenie (< 3. stupeň)
Žiadne zlepšenie
Pokračujte v infúzii dávky 60 % pôvodnej dávky
Vysaďte liek
Pri štvrtom výskyte
Vysaďte liek
-
-
Väčší alebo rovnajúci sa 3. stupňu je definovaný ako závažný alebo život ohrozujúci
Podobne ako odtlačky prstov
pomáhajú pri identifikácii osôb,
biomarkery môžu pomôcť identifikovať
pacientov s mKRK, ktorí budú
profitovať z liečby liekom Vectibix®.
V randomizovanej štúdii fázy III sa
v 1. línii liečby mKRK vďaka
kombinácii Vectibix® + FOLFOX
dosiahol medián celkového prežívania
26 mesiacov - táto liečba pridáva
pacientom s génom RAS divokého
typu ďalších 6 mesiacov života
v porovnaní so samostatným FOLFOX.1*
mKRK = metastatický kolorektálny karcinóm
*Vo vopred definovanej retrospektívnej podsúborovej analýze pacientov s génom RAS divokého typu na exónoch 2-4 KRAS a NRAS v 1. línii liečby Vectibix® + FOLFOX vs. FOLFOX samotný dosiahol
medián celkového prežívania 26 mesiacov (oproti 20,2 mesiaca s FOLFOX, p = 0,043).1
Literatúra: 1. Oliner K et al. J Clin Oncol 2013;31(Suppl):3511 (abstract).
Amgen Slovakia s.r.o., Radlinského 40a, 921 01 Piešťany, Slovenská republika, www.amgen.sk
PMO-SVK-AMG-203-2014 - September-P
Odborný časopis s recenzovanou prílohou pre sestry, pôrodné asistentky, lekárov a iných zdravotníckych pracovníkov
9. október 2014
Odborná príloha Zdravotníckych novín
18
p re l e k á rov a m b u l a nt n e j
s t a ro s t l i vo s t i
Psychiatria,
neurológia
roèník 2014
Číslo 5
október 2014
IX. ročník
Akadémia HIV
Manažment HIV infekcie
vèera dnes a zajtra
cena 2,80 €
Odborná príloha 141
Ošetrovateľská
starostlivosť
v chirurgii
a ortopédii
R e v i e w z o d b o r n ý c h k o n g r e s o v, z j a z d o v a s y m p ó z i í
Nová klasifikácia
hi ký h ú h
roz hovor
Urológia je
dynamický
zdravie · krása · relax
ISSN 1335-9444
Vydavateľstvo Ecopress
vydáva aj tieto odborné
medicínske prílohy a tituly:
9 – 10
2014
Cena 1,90 €
TÉMA
Anestéziológia
Jej miesto
Diabetes
v tehotenstve
Poradím ako dosiahnuť
Vedieť viac znamená lepšie žiť
október
2014
Na Āo všetko
myslí za vás
Mozog
zdravie · krása · relax
5
sýtych
jesenných
t
zdravie · krása · relax
srdce
28. – 29. MAREC 2014, PODBANSKÉ
Deti často
zvládnu veľa
O db orná té m a
Akútna infekčná
hnačka
8
Viac než dospelí, hovorí
detský kardiochirurg
O db orná té m a
Poznatky
z kongresu ERS
v Mníchove
Ca prsníka po lieèbe
Hodgkinovho lymfómu
4
najlepšie
tradičné
vianočné
koláče
Liečba
pneumónie
získanej
v komunite
6
OKTÓBER 2014
10
12. 11. 2014 13:09:51
MP_oktober2014.indd 1
Zdravotnícke noviny
Život ohrozujúce a fatálne infekčné komplikácie vrátane nekrotizujúcej fasciitídy a sepsy sa pozorovali u pacientov liečených Vectibixom. Po uvedení lieku na trh sa u pacientov
liečených Vectibixom zaznamenali zriedkavé prípady Stevensovho-Johnsonovho syndrómu a toxickej epidermálnej nekrolýzy. V prípade dermatologickej toxicity alebo toxicity mäkkého
tkaniva spojenej so závažnými alebo život ohrozujúcimi zápalovými alebo infekčnými komplikáciami prerušte alebo vysaďte podávanie Vectibixu. Liečba dermatologických reakcií má
byť založená na závažnosti a môže zahŕňať hydratačný krém, ochranný krém (SPF > 15 UVA a UVB) a lokálny steroidný krém (slabší ako 1% hydrokortizón) aplikovaný na postihnuté
oblasti a/alebo perorálne antibiotiká. Pacientom, u ktorých sa objavila vyrážka/dermatologické toxicity, sa tiež odporúča chrániť sa ochranným krémom, nosiť klobúk a vyhýbať sa
slnečnému žiareniu. Pľúcne komplikácie: Pacienti s intersticiálnym zápalom pľúc alebo fibrózou pľúc v anamnéze alebo s potvrdeným ochorením boli vylúčení z klinických štúdií. Zaznamenali sa prípady fatálnej a nefatálnej intersticiálnej choroby pľúc (Interstitial Lung Disease – ILD), predovšetkým u japonskej populácie. V prípade akútneho nástupu alebo zhoršenia
pľúcnych symptómov sa má liečba Vectibixom prerušiť a tieto symptómy sa majú okamžite vyšetriť. Ak je diagnostikovaná ILD, podávanie Vectibixu sa má natrvalo prerušiť a pacient
primerane liečiť. U pacientov s intersticiálnym zápalom pľúc alebo fibrózou pľúc v anamnéze sa musia starostlivo zvážiť prínosy liečby panitumumabom oproti riziku pľúcnych komplikácií.
Poruchy elektrolytov: U pacientov sa má pravidelne sledovať možná hypomagneziémia a súbežná hypokalciémia, a to pred začiatkom liečby Vectibixom a potom pravidelne až do 8
týždňov od skončenia liečby. Pozorovali sa aj iné poruchy elektrolytov, vrátane hypokaliémie. Odporúča sa aj sledovanie, ako je opísané vyššie, a suplementácia týchto elektrolytov
podľa potreby. Reakcie súvisiace s infúziou: V klinických štúdiách s monoterapiou a kombináciou s chemoterapiou na liečbu mCRC (n = 2 588) boli reakcie súvisiace s infúziou (vyskytujúce
sa v priebehu 24 hodín od infúzie) hlásené približne u 4 % pacientov liečených Vectibixom, z čoho < 1 % bolo závažných (NCI-CTC stupeň 3 a 4). Po uvedení na trh sa zaznamenali
závažné reakcie súvisiace s infúziou, vrátane zriedkavých hlásení po uvedení lieku na trh s fatálnym následkom. Akútne renálne zlyhanie: Akútne renálne zlyhanie sa pozorovalo u pacientov, u ktorých sa vyvinula závažná hnačka a dehydratácia. Pacientov, u ktorých sa objaví závažná hnačka, treba poučiť, aby to urgentne konzultovali so zdravotníckym pracovníkom.
Očná toxicita: Po uvedení lieku na trh sa zriedkavo zaznamenali prípady závažnej keratitídy a ulceróznej keratitídy. Pri potvrdení diagnózy ulceróznej keratitídy sa má liečba Vectibixom
prerušiť alebo vysadiť. Ak sa diagnostikuje keratitída, majú sa starostlivo zvážiť prínosy a riziká pokračujúcej liečby. Vectibix sa má používať opatrne u pacientov s anamnézou keratitídy,
ulceróznej keratitídy alebo závažného syndrómu suchého oka. Takisto používanie kontaktných šošoviek je rizikovým faktorom pre keratitídu a ulceráciu. Starší pacienti: U starších pacientov (vo veku ≥ 65 rokov) liečených Vectibixom v monoterapii sa nepozorovali žiadne celkové rozdiely v bezpečnosti alebo účinnosti. U starších pacientov liečených Vectibixom
v kombinácii s chemoterapiou obsahujúcou FOLFIRI alebo FOLFOX sa však v porovnaní so samotnou chemoterapiou zaznamenal zvýšený počet závažných nežiaducich udalostí. Liekové
a iné interakcie*: Vectibix sa nemá podávať v kombinácii s IFL chemoterapiou alebo s chemoterapiou obsahujúcou bevacizumab. Pri podávaní panitumumabu v kombinácii s IFL bol
pozorovaný vysoký výskyt závažnej hnačky a pri kombinácii panitumumabu s bevacizumabom a chemoterapiou bola pozorovaná zvýšená toxicita a úmrtia. Kombinácia Vectibixu
s chemoterapiou obsahujúcou oxaliplatinu je kontraindikovaná u pacientov s mCRC s mutovaným génom RAS alebo u pacientov s mCRC, ktorých stav génu RAS nie je známy. V klinickej
štúdii sa u pacientov s nádormi s mutovaným génom RAS, ktorí boli liečení panitumumabom a FOLFOX, pozorovalo skrátenie prežívania bez progresie a celkového prežívania. Fertilita,
gravidita a laktácia: Nie sú k dispozícii dostatočné údaje o použití Vectibixu u gravidných žien. Ženy vo fertilnom veku musia používať účinnú antikoncepciu počas liečby Vectibixom
a ešte počas 2 mesiacov po poslednej dávke. Ak sa Vectibix podáva počas gravidity alebo ak pacientka otehotnie počas užívania tohto lieku, je potrebné pacientku informovať o možnom
riziku straty tehotenstva alebo možnom riziku pre plod. Ženám sa odporúča nedojčiť počas liečby Vectibixom a počas 2 mesiacov po poslednej dávke. Nežiaduce účinky: Veľmi časté:
paronychia, anémia, hypokaliémia, anorexia, hypomagneziémia, insomnia, konjunktivitída, dyspnoe, kašeľ, hnačka, nauzea, vracanie, bolesť brucha, stomatitída, zápcha, akneiformná
dermatitída, vyrážka, erytém, pruritus, suchosť kože, kožné fisúry, akné, alopécia, bolesť chrbta, vyčerpanosť, pyrexia, asténia, zápal sliznice, periférny edém, zníženie hmotnosti. Časté:
pustulózna vyrážka, celulitída, folikulitída, lokalizovaná infekcia, leukopénia, hypersenzitivita, hypokalciémia, dehydratácia, hyperglykémia, hypofosfatémia, úzkosť, bolesť hlavy, závrat,
blefaritída, rast očných rias, zvýšená lakrimácia, očná hyperémia, syndróm suchého oka, očný pruritus, podráždenie oka, tachykardia, hlboká venózna trombóza, hypotenzia, hypertenzia,
sčervenanie, pľúcna embólia, epistaxa, rektálna hemorágia, sucho v ústach, dyspepsia, aftózna stomatitída, cheilitída, gastroezofagálna refluxná choroba, syndróm palmárno plantárnej
erytrodyzestézie, kožný vred, chrasta, hypertrichóza, onychoklázia, porucha nechtov, bolesť v končatine, bolesť na hrudi, bolesť, zimnica, znížená hladina horčíka v krvi. Menej časté:
infekcia oka, infekcia očného viečka, podráždenie očného viečka, keratitída, cyanóza, bronchospazmus, sucho v nose, popraskané pery, angioedém, hirsutizmus, vrastanie nechtu,
onycholýza, reakcia súvisiaca s infúziou. Zriedkavé*: anafylaktická reakcia, ulcerózna keratitída, nekróza kože, Stevensov-Johnsonov syndróm, toxická epidermálna nekrolýza. Frekvencia
neznáma: intersticiálna choroba pľúc. Špeciálne upozornenia na uchovávanie: Uchovávajte v chladničke (2°C – 8°C). Neuchovávajte v mrazničke. Uchovávajte v pôvodnom obale na
ochranu pred svetlom. Liek sa má použiť ihneď po zriedení. Ak sa nepoužije ihneď, za čas použiteľnosti a podmienky pred použitím je zodpovedný používateľ a nemajú byť dlhšie ako 24
hodín pri 2°C až 8°C. Držiteľ rozhodnutia o registrácii: Amgen Europe B.V., Minervum 7061, NL-4817 ZK Breda, Holandsko. Registračné číslo: EU/1/07/423/001, EU/1/07/423/003. Dátum
poslednej revízie textu: apríl 2014. Poznámka: Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis s obmedzením predpisovania.
Pred predpísaním lieku si, prosím, prečítajte Súhrn charakteristických vlastností lieku, ktorý získate na adrese: Amgen Slovakia s.r.o., Radlinského 40a, 921 01 Piešťany, www.amgen.sk;
tel.: +421 33 321 13 22, fax: +421 33 321 13 60.
* Všimnite si, prosím, zmenu(y) v Súhrne charakteristických vlastností lieku.
december
2014
Koľko úderov
za život
urobí naše
O db orná té m a
LL_2114.indd 1
Úprava dávky
Zlepšenie (< 3. stupeň)
Žiadne zlepšenie
Pri druhom výskyte
Pri treťom výskyte
ročník 2014
Medifórum v reumatológii:
lupus v 21. storočí
Urológia je
dynamický
odbor
B2B03823
Prvotný výskyt
R e v i e w z o d b o r n ý c h k o n g r e s o v, z j a z d o v a s y m p ó z i í
Úrazy detí pri
ľadovom hokeji
Protilátky anti EGFR
v lieèbe mKRK
terstvo zdravotníctva a nemocnica. Podľa predsedníčky rady
Ing. Drahoslavy Kupcovej vychádzali z rozhodnutia dozornej rady. Jej zloženie sa tiež zmenilo, dostali sa do nej za SmerSD krajská predsedníčka strany
a podpredsedníčka parlamentu JUDr. Renáta Zmajkovičová,
jej asistentka Adriana Herdová
a mestský poslanec MUDr. Ján
Ranostaj.
Pokračovanie na strane 3
Personalizovaná liečba pomáha zlepšiť prežívanie
SKRÁTENÁ INFORMÁCIA O LIEKU
Tento liek je predmetom ďalšieho monitorovania. To umožní rýchle získanie nových informácií o bezpečnosti. Od zdravotníckych pracovníkov sa vyžaduje, aby hlásili akékoľvek
podozrenia na nežiaduce reakcie prostredníctvom Štátneho ústavu pre kontrolu liečiv, Sekcia bezpečnosti liekov a klinického skúšania, Kvetná 11, 825 08 Bratislava 26, tel: + 421 2 507 01 206,
fax: + 421 2 507 01 237, internetová stránka: http://www.sukl.sk/sk/bezpecnost-liekov, e-mail: [email protected]
Vectibix 20 mg/ml infúzny koncentrát.
Zloženie: Každý mililiter koncentrátu obsahuje 20 mg panitumumabu. Pomocné látky: NaCl, trihydrát nátriumacetátu, ľadová kyselina octová, voda na injekciu. Indikácie*: Vectibix je
indikovaný na liečbu dospelých pacientov s metastatickým kolorektálnym karcinómom (mCRC) s génom RAS divokého typu:
• v prvej línii v kombinácii s FOLFOX;
• v druhej línii v kombinácii s FOLFIRI u pacientov, ktorí dostávali chemoterapiu na báze fluoropyrimidínu (bez irinotekánu) v prvej línii;
• ako monoterapia po zlyhaní chemoterapie obsahujúcej fluoropyrimidín, oxaliplatinu a irinotekán. Dávkovanie a spôsob podávania*: Dôkaz génu RAS divokého typu (KRAS a NRAS) sa
vyžaduje pred začiatkom liečby Vectibixom. Mutačný stav sa má určovať v skúsenom laboratóriu použitím validovanej testovacej metódy pre určovanie mutácie génu KRAS (exóny 2, 3
a 4) a NRAS (exóny 2, 3 a 4). Odporučená dávka je 6 mg/kg telesnej hmotnosti jedenkrát každé dva týždne. Pred infúziou sa má zriediť s injekčným roztokom chloridu sodného 9 mg/ml (0,9 %)
na finálnu koncentráciu nepresahujúcu 10 mg/ml. V prípade závažných (≥ stupeň 3) dermatologických reakcií môže byť nevyhnutná modifikácia dávky Vectibixu. Odporučená doba infúzie
je približne 60 minút. Ak je prvá infúzia tolerovaná, potom sa môžu podať následné infúzie počas 30 až 60 minút. Dávky vyššie ako 1 000 mg sa majú podávať dlhšie približne 90 minút.
V prípade reakcií súvisiacich s infúziou môže byť nevyhnutné zníženie rýchlosti infúzie Vectibixu. Špeciálne populácie*: Bezpečnosť a účinnosť Vectibixu sa neskúmala u pacientov
s poruchou renálnej alebo hepatálnej funkcie. Nie sú k dispozícii žiadne klinické údaje na podporu úpravy dávky u starších pacientov. Použitie Vectibixu sa netýka pediatrickej populácie
v indikácii liečby kolorektálneho karcinómu. Kontraindikácie*: Pacienti s anamnézou závažných alebo život ohrozujúcich hypersenzitívnych reakcií na liečivo alebo na ktorúkoľvek z pomocných látok a u pacientov s intersticiálnym zápalom pľúc alebo fibrózou pľúc. Kombinácia Vectibixu s chemoterapiou obsahujúcou oxaliplatinu je kontraindikovaná u pacientov s mCRC
s mutovaným typom génu RAS alebo u pacientov s mCRC, u ktorých nie je známy stav génu RAS. Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní: Dermatologické reakcie a toxicita
mäkkého tkaniva*: Farmakologický účinok, pozorovaný pri inhibítoroch receptora EGFR, prekonali takmer všetci pacienti (približne 90 %). Závažné (NCI-CTC stupeň 3) kožné reakcie sa
zaznamenali u 34 % a život ohrozujúce (NCI-CTC stupeň 4) kožné reakcie u < 1 % pacientov, ktorí dostávali Vectibix v kombinácii s chemoterapiou. Ak sa objavia dermatologické reakcie
stupňa 3 alebo vyššieho alebo sa považujú za neznesiteľné, odporúča sa nasledujúca úprava dávky:
Najúspešnejší odborný
časopis na Slovensku
venujúci sa diagnóze
diabetes mellitus
21
O db orná té m a
Jozef Valocký
NÁSTUPCA
Diabetik
Obľúbený a úspešný
časopiso behaní na
Slovensku.
Číslo 5
október 2014
IX. ročník
však hovorilo, že Z. Zvolenská
bude ministerkou len dva roky a po skončení funkčného
obdobia v Košiciach ju R. Raši
na ministerskom poste vymení. Zdá sa však, že život primátora sa R. Rašimu zapáčil.
„Neodchádzam od rozrobenej
práce a chcel by som ostať pôsobiť v Košiciach,“ povedal pre
Zdravotnícke noviny.
Modernizujeme sovietsky model
ZdN39_2014_z.indd 1
RUN
pre l e k á rov a m bul a nt n e j
s t a ro s t l i vo s t i
V hre na post po Zuzane Zvolenskej sú zatiaľ tri mená
ichard Raši, Jozef Valocký
alebo Viliam Čislák? V hre
o nového ministra zdravotníctva je viacero mien.
Premiér Robert Fico už avizoval, že na pár dní zrejme
poverí vedením rezortu podpredsedu vlády pre investície Ľubomíra Vážneho. Kto sa
však stane novým ministrom
zdravotníctva?
2. 7. 2014 16:36:12
16. 7. 2014 12:07:47
zdravie · krása · relax
20. november 2014
č. 39
P R ED S EDA BIELO RUS K E J A S O CI ÁCIE L EK Á RO V D MI T RI J Š E VCO V:
1
RUN_0708_2014_TIT_04.indd 2
Kto nahradí ministerku?
Súčasný primátor Košíc bol
horúcim kandidátom na post
ministra už pred dvoma rokmi, keď sa do vlády dostal opäť
Smer-SD. Primátorskej stoličky sa však vzdať nechcel, a tak
si pre miér nakoniec vybral
Zuzanu Zvolenskú. Už vtedy sa
EDITORIAL
Obchod
Čítajte nás aj na
www.mediweb.sk
a diskutujte
na Facebooku
Richard Raši
Aký je systém zdravotnej
starostlivosti v Bielorusku?
Zachoval sa niekdajší sovietsky
model akademika Nikolaja
20. 8. 2014 15:49:23
19
16. 10. 2014 10:20:03
24. apríl 2014
KM_GSK_lupus.indd 1
16.04.14 11:59
Odborný týždenník s komplexnými informáciami určenými
pre profesie v zdravotníctve, sociálnych službách
a vo farmácii. Súčasťou sú odborné prílohy: Kompendium
medicíny, Lekárske listy, Medical practice, Fit život
Čo dokážu
lekári za
jeden deň?
Jednodňová chirurgia
vyrieši dosť
Čarovné Vianoce
S nami ich prežijete v pohode
fitzivot_0314_0112_z.indd 1
1. 12. 2014 16:37:48
Fit život
Populárno-náučný
časopis o zdraví
a životnom štýle
04.11.2014 14:34:59
w w w.mafraslovakia. sk
16
STRATÉGIE
odborný mesačník
o marketingu,
reklame a médiách
PRÍLOHA
20 ROKOV
NA TRHU
november 2014
cena: 4.80 €
www.strategie.sk
Nové!
MÉDIÁ
NEZANIKNÚ,
LEN ZMENIA
SVOJU PODOBU
Jediný slovenský
mesačník
o marketingu,
reklame a médiách.
Prognózuje Vladimír Vokáľ,
riaditeľ mediálnej agentúry
Unimedia, jedna z najväčších
mediálnych osobností
na Slovensku
TRH NA ROZTRHANIE
ROKOV
„V prípade, že nedôjde k oživeniu záujmu
väčších zadávateľov reklamy alebo oživeniu
ekonomickej klímy Slovenska, je veľmi reálny trend poklesu výdavkov na reklamu, čo
pre mediány trh bude znamenať...
V MARKETINGU,
REKLAME
A MÉDIÁCH
Vladimír Vokáľ, Stratégie 1994/95
Exkluzívna príloha:
Osobnosti a udalosti, ktoré ovplyvnili
mediálny a reklamný svet
Úspech je zmesou
tvrdej práce a veľkých snov.
Lee Iacocca
www.areaprint.com
Printing & production house
Stratégie 1
www.strategie.sk
PRINTING & PRODUCTION HOUSE
Mesačník Stratégie – formáty v mm a ceny farebnej inzercie CMYK v € bez DPH
1/1
1/2 217 x 314
237 x 330
217 x 147 106 x 314
237 x 159 116 x 330
2 190 €
1 200 €
1/3 161 x 147 106 x 206
217 x 97
237 x 109
900 €
1/4 1/6
1/8
106 x 147 51 x 314
217 x 72 61 x 330
237 x 83
106 x 97 51 x 206
217 x 47
237 x 58
106 x 7251 x 147
217 x 34
237 x 46
680 €
490 €
420 €
 Formáty inzercie NA SPADÁVKU sú uvádzané po oreze.
K daným formátom je nutné pridať 5 mm z každej strany na orez.
Panoráma 4 000 €
Iné formy inzercie
Príplatky za požadované umiestnenie
Požadovaná strana Piata strana Druhá a tretia strana obálky Posledná strana
+ 15 %
+ 25 %
+ 30 %
+ 50 %
Stornovacie poplatky
30 – 28 dní pred zverejnením 27 – 21 dní pred zverejnením do 20 dní pred zverejnením w w w.mafraslovakia. sk
Vkladaná inzecia 1 400 €
Iné formy inzercie, ako napr. inzercia vlepovaná, rozkladacia alebo
vložené ­krídielko, je potrebné dohodnúť priamo s obchodným oddelením. Rovnako je možné dohodnúť aj iný formát inzercie pri dodržaní zrkadlového obrazca.
Elektronické podklady
30 %
60 %
100 %
PDF kompatibilné s PDF 1.4, distilované s nastavením Job Options:
Press Optimized, bitmapové obrázky musia mať rozlíšenie 300 DPI
a farebný režim CMYK.
17
Nové!
B2B04027
STRATÉGIE
ŠPECIALIZOVANÁ
PRÍLOHA
Výstavníctvo
Najlepšie
veľtrhové
projekty
DECEMBER 2014
almanach
REKLAMY A MÉDIÍ
2014
Špeciálne tematické
prílohy a ročenky
mesačníka Stratégie
AKÉ SÚ TRENDY?
Nové témy, zážitky a sprievodný program.
PARTNERI:
Vystavnictvo_2014_1012.indd 1
OBALKA_ALMANACH 2014.indd 1
17. 7. 2014 13:52:10
10.12.2014 17:14
Prílohy mesačníka Stratégie – formáty v mm a ceny farebnej inzercie CMYK v € bez DPH
1/1
1/2 2 190 €
1 200 €
194 x 279
194 x 131 95 x 279
210 x 297
210 x 141 105 x 297
+ komplet + komplet branding
branding
1/3 144 x 116 95 x 175
194 x 85
210 x 95
+ komplet branding
900 €
Branding
logo na titulke logo pri sekciách logo pri registri 250 €
200 €
150 €
Komplet branding
450 €
Príplatky za požadované umiestnenie
Požadovaná strana Piata strana Druhá a tretia strana obálky Posledná strana
+ 15 %
+ 25 %
+ 30 %
+ 50 %
Stornovacie poplatky
30 – 28 dní pred zverejnením 27 – 21 dní pred zverejnením do 20 dní pred zverejnením w w w.mafraslovakia. sk
1/4 95 x 131 45 x 279
194 x 63 55 x 297
210 x 73
+ komplet branding
680 €
1/6
1/8
490 €
420 €
95 x 85
45 x 175
95 x 63 45 x 131
194 x 38
194 x 30
210 x 48
210 x 40
+ komplet branding + komp. brand.
 Formáty inzercie NA SPADÁVKU sú uvádzané po oreze.
K daným formátom je nutné pridať 5 mm z každej strany na orez.
Vkladaná inzercia 1 400 €-
Iné formy inzercie
Vkladaná inzecia 1 400 €
Iné formy inzercie, ako napr. inzercia vlepovaná, rozkladacia alebo
vložené ­krídielko, je potrebné dohodnúť priamo s obchodným oddelením. Rovnako je možné dohodnúť aj iný formát inzercie pri dodržaní zrkadlového obrazca.
Elektronické podklady
30 %
60 %
100 %
PDF kompatibilné s PDF 1.4, distilované s nastavením Job Options:
Press Optimized, bitmapové obrázky musia mať rozlíšenie 300 DPI
a farebný režim CMYK.
18
BIG DATA
Pripravené v spolupráci s
Personalizovaný
marketing
predáva
INŠPIRÁCIE: VIANOČNÉ EVENTY
Neutíchajúci záujem o vianočné B2E
či B2B eventy zo strany slovenských
klientov dokazujú realizácie členských
agentúr BTL komunikačnej asociácie.
ŠTEFAN KOZÁK
Creative Pro
Šťastie v práci
a pracovný
výkon = priama
úmera
Vianočné obdobie je správny čas, keď môžete dať
svojim zamestnancom vedieť, že vám na nich záleží.
Môžete zároveň povzbudiť ich pozitívny vzťah k vám
a priamo tak zvyšovať ich pracovný výkon. Preto
sú vianočné B2E eventy vhodnou investíciou.
P
osledné roky sa veľa hovorilo o tom,
že vianočné zamestnanecké večierky „vymierajú” a nahrádzajú ich novoročné. Tie však majú podobu skôr pracovných motivačných a strategických
stretnutí, ako by mali neformálny a
priateľský charakter. Práve v tom spočíva výnimočnosť a sila vianočných B2E
eventov. „Možností stretnúť sa s kolegami neformálne, zabaviť sa a vychutnať
si spoločné momenty po výhradne ľudskej, nie pracovnej stránke, je v dnešnej rýchlej dobe veľmi málo,” hodnotí
Andrea Skočeková, predsedníčka BTL
komunikačnej asociácie a pokračuje:
„Firmy a ich HR oddelenia to po pár rokoch stagnácie pochopili a vracajú sa
k vianočným eventom realizovaným
nielen pre svojich partnerov, ale aj pre
svojich zamestnancov. Nezamestnanosť
je síce vysoká, ale nájsť kvalitného pracovníka chce niekedy nadľudské úsilie.
Spoločnosti si to uvedomujú, a keď už
pre seba správnych ľudí nájdu, snažia sa
investovať do nich a vytvoriť im v práci
vhodné prostredie, ale poskytnúť aj rozličné benefity. To, ako sa zamestnanec
v práci a s kolegami cíti, ide totiž ruka
v ruke s jeho pracovným výkonom a v
neposlednom rade s tým, či na danom
mieste zotrvá.”
Rovnako príjemné sú vianočné eventy,
keď sa spoja zamestnanci s obchodnými
či inak strategickými partnermi. Slovami
Andrey Skočekovej: „Sila eventov spočíva
práve v osobnom kontakte a upevňovaní
vzťahov. Pracovná kooperácia obchodných či iných partnerov po spoločných
zážitkoch vykazuje nielen väčšiu mieru
otvorenosti, priateľskosti, ale v súčasnosti najmä často väčšiu mieru lojality jedného voči druhému.“ A to na všetkých
stupňoch riadenia, čo býva pre budúcu
spoluprácu zvyčajne strategické.
Obzvlášť rád a s úsmevom si spomeniem na jeden z „raných“ vianočných
eventov pre odborársku organizáciu
spoločnosti SLOVNAFT, a. s. Písal
sa, myslím, rok 2002. Odohrával sa v
závodnej jedálni, bol pre cca 250 hostí
(vrátane detí), kompletná dramaturgia
bola vytvorená čisto z poslucháčov
VŠMU (všetky tri fakulty) a moderoval
ho študent bábkoherectva Ludwig
Bagin. Celkový rozpočet na podujatie
bol približne 70 000 slovenských korún
komplet. Neboli sme vtedy platcovia
DPH.
TOMÁŠ RUČKAY
Leopard production
Vymenoval by som hneď niekoľko eventov, ale tým najviac odlišným témou aj
rozsahom bol určite J&T Polo Trophy
na Štrbskom plese, novoročný event
pre klientov banky a širokú verejnosť
s ambíciou stať sa tradičným novoročným podujatím Vysokých Tatier. Téma
konského póla na zamrznutom jazere
bola v našich podmienkach jedinečná.
Bola to veľká škola pre celý produkčný
tím. Fakt, že sa to dialo v zimnom období
na otvorenom priestranstve, kde sa
nočná teplota blížila k -20 ºC znamenal
znásobenie náročnosti celej realizácie.
ANDREA
SKOČEKOVÁ
Brand Advertising
Pre našu agentúru znamená veľmi veľa
klient Union, pretože sme s ním začali
spolupracovať v čase tzv. krízy a splupracujeme s ním dodnes. Práve vianočné
večierky tejto spoločnosti sú pre nás
poslednými pracovnými projektmi v roku.
Okrem príjemného ukončenia roka sú
každoročne veľkou výzvou. Osvedčilo sa
nám, že najlepšia zábava je vždy vtedy,
keď sú zamestnanci zapojení do programu, keď je event interaktívny od pozvánok
cez program až po posteventové aktivity.
Ďalším pravidlom je, že kostým zahaľuje
predsudky, preto často pracujeme s ideou
kostýmovania nielen zamestnancov
Unionu, ale aj nášho produkčného tímu.
24 STRATÉGIE
Pripravené v spolupráci s
PETER PRINC
Monarch
Asi najextrémnejší vianočný večierok,
aký sme kedy realizovali, bol pre TV
Markíza. Konal sa na Štedrý deň v exteriéri a v takej zime, že sa nám na pódiu
lámali bannery a scéna. Vianočné večierky sú asi to najväčšie - aj keď najkrajšie
- klišé, ktoré eventovka počas roka rieši.
Monarch robil mnohé večierky pre klientov ako VÚB, Tatra banka, ČSOB, SPP, Lidl
či Orange a hoci sa snažíme navrhovať
rôzne témy, väčšinou skončíme pri tej
klasickej vianočnej. Máme túto tému
radi, ale stále veríme, že sa v budúcnosti
nájde klient, pre ktorého budeme môcť
zrealizovať svoj tajný sen - večierok s exkluzívnym hosťom ako Jean-Michel Jarre
niekde „uprostred zamrznutého Dunaja“.
Pri získavaní nových zákazníkov vyhrávajú
tí, ktorí doručia reklamné posolstvo
personalizované v správnom čase, na
správnom mieste, za správnu cenu.
A
zda nikto dnes nepochybuje, že žijeme v ére nadmieru presýtenej informáciami. Vo svete, ktorého jednotlivé súčasti sú stále viac prepojiteľné.
Digitálna revolúcia a stále rastúci objem
informačných kanálov zároveň kladú
pred firmy častejšie úlohu, osloviť cieľovú skupinu zákazníkov personalizovane.
Aby ste to však naozaj zvládli, potrebujete, aby aj váš marketing bol o generáciu vpred oproti klasickej marketingovej
komunikácii. Prostredníctvom IBM Big
Data platformy môžete získať všetky požadované informácie a robiť marketing
efektívnejšie a s lepšími výsledkami.
PAVOL SIROTNÝ
SpicyBrwon
Radi našim klientom ukazujeme, že
vždy sa máme kam posunúť a vždy
vieme prekvapiť novým nápadom na
vianočnú party. Ako napríklad posledný večierok pre nášho dlhoročného
klienta, ktorý sa oohral na Trenčianskom
hrade. Manažment firmy sme privítali
v dobových kostýmoch a urobili sme
im netradičný zážitok prostredníctvom
historického pogramu a dobovej hostiny,
na ktorej sa jedlo rukami a kosti sa hádzali za chrbát. Stredoveká hostina mala
obrovský ohlas a stále viac slovenských
a zahraničných firiem nás oslovuje so
záujmom o takýto typ podujatia.
Opýtajte sa klientov, čo chcú?
V čase, keď sa produkty a služby jednotlivých poskytovateľov v snahe získať čo
najväčší podiel na trhu zbližujú, sa do
popredia stále viac dostáva customer
experience – zákaznícka skúsenosť.
Na to, aby mohli firmy rozvíjať personalizovaný marketing, musia sa v prvom
rade zákazníkov opýtať, čo chcú. Veľa
manažérov je síce presvedčených, že
vedia, čo ich zákazníci chcú, ale nie je
to úplne tak. Aby sme to naozaj vedeli,
potrebujeme kvalitné prieskumy a Big
Data analýzu. Až po jej vyhodnotení,
môžeme prejsť ako spoločnosť od oslovovania trhu k oslovovaniu konkrétnych zákazníkov. Benefitom navyše
je, že sa vymaníme z tradičného chápania marketingu, pri ktorom množstvo
firiem s takmer identickými produktmi
či službami často rovnakým spôsobom
oslovuje zákazníkov na trhu, bez ohľadu na ich charakteristiky a jedinečné
potreby.
MICHAL SVARINSKÝ
Institute of
Promotion
Vyzdvihol by som vianočný večierok pre
2- až 3-tisíc zamestnancov Telekomu,
kde tou najväčšou výzvou je zapojenie
členov vrcholového manažmentu do
programu. Najťažšie to pre nás bolo prvýkrát, sami sme neverili, že sa dajú nahovoriť na aktivity, ktoré sme pre nich
naplánovali. Výsledkom bolo šokované
publikum a dokonale uvoľnená atmosféra, ktorá každoročne posilňuje ducha
spoločnosti. Súdiac podľa pozitívnych
ohlasov túto opakujúcu sa výzvu
dokážeme naplniť a každý rok je pre nás
veľká motivácia a inšpirácia zabojovať
s ešte originálnejším nápadom.
Poznajte svojho zákazníka
Riešenie je pritom zdanlivo jednoduché. Je to to isté, ako keď si
predstavíte tradičného obchodníka s potravinami v malom meste
november 2014
s vynikajúcou ponukou, ktorému robia
reklamu samotní zákazníci. Na lokálnom trhu presne vie, aké sú potreby
jeho zákazníkov, pretože všetkých
osobne pozná. A v rámci udržiavania svojho obchodného modelu a potenciálneho budúceho rozvoja podnikania venuje dôkladnú pozornosť
rozvoju starostlivosti o zákazníkov,
vďaka ktorej je informovaný o vznikajúcich potrebách svojich zákazníkov
dostatočne včas, aby na ne mohol reagovať. A keďže chce aj naďalej ponúkať
najkvalitnejšie služby a produkty,
reaguje inovatívne na novovznikajúce potreby svojich zákazníkov, aby
uspokojil ich potreby aj v budúcnosti.
Mlčiaca menšina a hovoriaca
väčšina
Ako pridanú hodnotu nám personalizovaný marketing dnes prostredníctvom digitálnych médií dáva možnosť
nazrieť, ako zákazník vníma našu
spoločnosť, keď s ňou príde do styku
a odhaľuje mix emócií, ktoré v klientovi kontakt s našou spoločnosťou
Na to, aby mohli firmy rozvíjať
personalizovaný marketing, musia sa
v prvom rade zákazníkov opýtať, čo chcú.
vyvoláva. Zákazníci v súčasnosti vedia
oveľa lepšie ako kedykoľvek predtým,
čo chcú, rozprávajú sa medzi sebou, a
majú na veci vlastný názor.
Pre každú firmu je veľmi dôležité poznať skúsenosť zákazníkov s jej produktmi a službami, pretože jej to môže
priniesť nemalú úsporu nákladov v rôznych oblastiach, počnúc marketingom,
PR až po náklady na obal, distribúciu
a podobne. Začať by sme mali s konceptom pomenovania typického zákazníka, povedzme si, ako žije, pracuje, čo má
vo zvyku, aké má záujmy a podobne. Na
základe vytvorenia modelu typického
zákazníka si môžeme pomenovať jeho
správanie ako konzumenta, identifikovať si, na čo míňa peniaze, a ako sa mu
môžeme priblížiť.
Nové!
Vyskúšajte inteligentný marketing
Smarter marketing od spoločnosti
IBM prostredníctvom využívania IBM
Big Data platformy umožňuje firmám
dokonale poznať svojho zákazníka,
jeho zvyky, správanie, záujmy, potreby. Aby ste tieto informácie získali, potrebujete kvalitnú zákaznícku analytiku odvodenú od dát, ktoré získate. Big
Data, oblasť veľkého objemu dát, ktoré
sa rozširujú geometrickým radom
prostredníctvom informácií z diskusií
na internete, sociálnych sietí, blogov,
na základe údajov zo zariadení, senzorov a tak ďalej, zohrávajú kľúčovú
úlohu pri tom, aby ste pripravili relevantným skupinám zákazníkov ponuku šitú na mieru ich potrebám a prekvapili ich jej dokonalosťou.
PERSONALIZOVANÝ MARKETING NA VLASTNEJ KOŽI
Veľmi príťažlivým príkladom toho, ako
funguje personalizovaný marketing
v praxi, môže byť lekcia zo starostlivosti o zákazníkov pri návšteve niektorej
z krajín juhovýchodnej Ázie. Predstavte
si, že sa dopravíte do vašej vysnívanej
destinácie a už v prístave na vás čakajú
majitelia rodinných hotelov a penziónov, ktorí majú pre vás pripravené
prezentačné materiály s možnosťami
ubytovania v ich zariadení. Sú pripravení zodpovedať všetky vaše otázky.
Zavezú vás do hotela. A hneď po príchode dostanete grátis do ruky nápoj, aby
ste sa občerstvili. Ak sa na druhý deň
pýtate na služby práčovne a oni náhodou niečo podobné vo svojom rodinnom
podniku neprevádzkujú, okamžite vás
ubezpečia, že to nie je žiadny problém
a, samozrejme, ich od zajtra budete mať
k dispozícii. V prípade, že sa rozhodnete
pre fakultatívny výlet na niektorý z blízkych ostrovov, cestovná kancelária si
vás vyzdvihne pred hotelom. Ak sa vás
snaží získať medzi svojich zákazníkov
niektorá z tamojších reštaurácií, ako
všimné dostanete zadarmo ovocný
pohár s čerstvým ovocím. Ak ste
v niektorej z reštaurácií na obede tretí
deň za sebu počas svojho pobytu, obsluhuje vás majiteľ a grátis dostanete
k jedlu nealkoholické nápoje. V reštaurácii si pritom pamätajú, akým nealko
nápojom dávate pri obede prednosť,
ako aj či uprednostňujete čaj alebo
kávu. Nie, na to, aby ste to robili v malom, nepotrebujete Big Data platformu,
ak však vaša firma vyrastie a nechcete
o zákazníkov, ktorých máte, prísť, máte
možnosť pokračovať v smarter marketingu práve prostredníctvom IBM Big
Data riešení.
STRATÉGIE
www.strategie.sk
B2B03915
MARKETING
27
Cenník špeciálnych formátov
mesačníka Stratégie a jeho príloh
Pripravené s ... (témy pripravené obchodným partnerom v spolupráci s redakciou)
2/1
1 600 €
1/1
900 €
1/2
1/4
500 €
280 €
Iné formy inzercie
Katalógy
4/1
2/1
800 €
1 200 €
w w w.mafraslovakia. sk
1/1
napr. inzercia vlepovaná, rozkladacia alebo
vložené krídelko, je potrebné dohodnuť
priamo s obchodným oddelenim. Rovnako
je možne dohodnúť aj iný formát inzercie
pri dodržaní zrkadloveho obrazca. (Cena
bude vypočítaná alikvótne z cenníkovej
ceny za 1/1 strany inzercie).
500 €
Všetky ceny sú uvedené v € bez DPH.
19
STRATÉGIE
odborný mesačník
o marketingu,
reklame a médiách
+
VÝSTAVNÍCTVO
špecializovaná
príloha
december 2014
cena: 4,80 €
www.strategie.sk
SLOVENSKÉ
DENNÍKY
OBSADILI ŽENY
B2B04027
Náhoda, trend alebo muži
odchádzajú do vyšších pozícií?
VERNOSŤ
ZÁKAZNÍKA
STRATÉGIE
ŠPECIALIZOVANÁ
PRÍLOHA
Výstavníctvo
Najlepšie
veľtrhové
projekty
DECEMBER 2014
Ako sa dá kúpiť,
keď karty už nestačia
TECHNOLÓGIE
2015
Ktoré „hračky“ nás
prekvapia budúci rok
KONTROVERZNÝ
Igor Brossmann má slovenskej reklame stále čo povedať
AKÉ SÚ TRENDY?
Nové témy, zážitky a sprievodný program.
B2B03533
12
www.strategie.sk
...priateľovi svoje srdce
Úspech je zmesou
...zákazníkovi
službu
tvrdej práce
a veľkých
snov.
...súperovi
toleranciu
Lee Iacocca
www.areaprint.com
...všetkým
vľúdnosť
...sebe rešpekt
Oren Arnold
www.areaprint.com
PARTNERI:
Printing & production house
Printing & production house
Stratégie 1
PRINTING & PRODUCTION
HOUSE
12. 12.
2014 11:12:32
TIT_strategie_122014.indd 1
Vystavnictvo_2014_1012.indd 1
10.12.2014 17:14
Harmonogram na rok 2015
Stratégie
Vydanie
1/2015
2/2015
3/2015
4/2015
5/2015
6/2015
7/2015
8/2015
9/2015
10/2015
11/2015
12/2015
prílohy Stratégií
Začiatok
zalamovania
07. 01.
05. 02.
05. 03.
07. 04.
05. 05.
08. 06.
09. 07.
07. 08.
09. 09.
08. 10.
09. 11.
02. 12.
Dátum
vychádzania
24. 01.
24. 02.
24. 03.
24. 04.
23. 05.
24. 06.
25. 07.
25. 08.
26. 09.
24. 10.
26. 11.
19. 12.
w w w.mafraslovakia. sk
Začiatok
zalamovania
Marketingový výskum
05. 01.
TOP udalosti 2014
26. 01.
Polygrafia
02. 03.
TOP 100 zadávateľov
23. 02.
PR agentúry
30. 03.
Digital
19. 03.
Out&Indoor 1
20. 04.
Eventy
28. 04.
Mediálne agentúry a médiá
18. 05.
TOP v slovenskej reklame
28. 05.
ALMANACH
18. 06.
Kreativita
01. 07.
3D Superkatalóg
28. 08.
Shopper marketing
22. 09.
Direct Marketing
01. 10.
Katalóg OOH + plagát HN
19. 10.
Reklamné agentúry
06. 11.
Out&Indoor 2
28. 10.
Výstavníctvo
23. 11.
Vydanie
Dátum
vkladania
24. 01.
24. 02.
24. 03.
24. 03.
24. 04.
24. 04.
23. 05.
23. 05.
24. 06.
24. 06.
25. 07.
25. 07.
26. 09.
24. 10.
24. 10.
26. 11.
26. 11.
26. 11.
19. 12.
Počet
strán
28
40
20
64
40
28
36
40
40
68
140
16
68
20
24
24
40
20
20
20
ODBOR N Ý
Č A S O P I S PR E S L U Ž B Y H O T E L OV , R E Š TAU R ÁC I Í A C AT E R I N G U
|
RO Č N Í K
X. | CENA: 2 ,60 € |
JÚL
–
AU G U S T
2 014
TRENDY
Párovanie
vína
a syrov
ako ho
odporúčajú
o
dp
porúčajú
j
somelieri
somelieri
facebook.com/horecamagazine
Franky
Pyck
Dvojmesačník
o hotelierstve,
reštauráciách
a gastronómii.
Krídla hotelovej siete
chránia aj zväzujú
rozhovor na str. 8 – 9
HORECA OBSAH
HORECA PERSONÁLN Y M A NA ŽMENT
HORECA M ARKETING
HORECA ŠTÚDI A
Priateľská atmosféra
Meta-search
Vzhľad jedla predáva
a kolektív dokážu vyvážiť nižšie
finančné ohodnotenie
si našiel miesto v online
distribúcii cestovného ruchu
.
Pracovníci z Univerzity v Oxforde zisťovali vplyv prezentácie jedla na hostí.
HRC_0708_2014_TIT_2407.indd 1
24.7.2014 15:48
Dvojmesačník Horeca magazine – formáty v mm a ceny farebnej inzercie CMYK v € bez DPH
1/1
1/2 1/3 1/4 1/6
1 350 €
920 €
700 €
480 €
217 x 288
217 x 140 106 x 288
217 x 90
106 x 140 51 x 288
106 x 90
237 x 330
237 x 155 116 x 330
237 x 105
116 x 155 61 x 330
116 x 105
217 x 66
237 x 81
2 190 €
 Formáty inzercie NA SPADÁVKU sú uvádzané po oreze.
K daným formátom je nutné pridať 5 mm z každej strany na orez.
Panoráma 4 300 €
Príplatky za požadované umiestnenie
Požadovaná strana Druhá a tretia strana obálky Posledná strana
+ 15 %
+ 30 %
+ 50 %
Stornovacie poplatky
30 – 28 dní pred zverejnením 27 – 21 dní pred zverejnením do 20 dní pred zverejnením 30 %
60 %
100 %
1/8
106 x 66
116 x 81
51 x 140
61 x 155
370 €
Iné formy inzercie
Cena advertoriálu (materiály pripravené v spolupráci s redakciou) :
– format 2/1 2 150 €
– format 1/1
1 080 €
– format 1/2
650 €
Nové formy inzercie – titulná strana, partnerstvo
(product placement)
Inzercia na titulke – (237 x 192 mm - čistý formát) 1 900 €
Inzercia na titulke – podval (237 x 49 mm)
1 005 €
Inzercia na titulke – atyp (79 x 49 mm)
340 €
Partner prílohy (branding prostredníctvom loga na titulke) 220 €
Branding prostredníctvom loga (vo vnútri)
110 €
Product placement (ilustračný obrázok vo vnútri)
100 €
Iné formy inzercie ako napr. inzercia vlepovaná, rozkladacia alebo
opáskovanie, je potrebné dohodnúť priamo s obchodným oddelením. Rovnako je možne dohodnúť aj iný formát inzercie pri dodržaní
zrkadlového obrazca. (Cena bude vypočítaná alikvotne z cenníkovej
ceny za 1/1 strany inzercie)
Elektronické podklady
PDF kompatibilné s PDF 1.4, distilované s nastavením Job Options:
Press Optimized, bitmapové obrázky musia mať rozlíšenie 300 DPI
a farebný režim CMYK.
w w w.mafraslovakia. sk
21
OBCHOD
MARKETING RETAIL FMCG
Domáce potraviny sa na pultoch
konsolidujú
hnonline.sk | facebook/casopisobchod
XIX. ročník | 2,90 € | číslo 4/2014
saláma 40 % na
+58 %
Viac dát na strane 10 – 11
Dvojmesačník
o maloobchode,
veľkoobchode
a distribúcii.
ROZHOVOR
STRIEBORNÁ EKONOMIKA
LEGISLATÍVA
Strana 18
Seniori - skupina spotrebiteľov
Strana 6
s veľkým potenciálom
s. 25
Značku Kozí vŕšok
svätíme aj preklíname
hovorí Dušan Polakovič,
marketingový riaditeľ spoločnosti (vpravo)
Informácií na obaloch
bude od konca roka viac
Obchod_0708_2014_2306.indd 1
20. 8. 2014 15:49:23
Dvojmesačník Obchod – formáty v mm a ceny farebnej inzercie CMYK v € bez DPH
1/1
1/2 1/3 1/4 1/6
1 350 €
920 €
700 €
480 €
217 x 288
217 x 140 106 x 288
217 x 90
106 x 140 51 x 288
106 x 90
237 x 330
237 x 155 116 x 330
237 x 105
116 x 155 61 x 330
116 x 105
217 x 66
237 x 81
2 190 €
 Formáty inzercie NA SPADÁVKU sú uvádzané po oreze.
K daným formátom je nutné pridať 5 mm z každej strany na orez.
Panoráma Iné formy inzercie
Cena advertoriálu (materiály pripravené v spolupráci s redakciou) :
– format 2/1 2 150,00 €
– format 1/1
1 080,00 €
– format 1/2
650,00 €
+ 15 %
+ 30 %
+ 50 %
Nové formy inzercie – titulná strana, partnerstvo
(product placement)
Stornovacie poplatky
30 – 28 dní pred zverejnením 27 – 21 dní pred zverejnením do 20 dní pred zverejnením 370 €
4 300 €
Príplatky za požadované umiestnenie
Požadovaná strana Druhá a tretia strana obálky Posledná strana
1/8
106 x 66
116 x 81
51 x 140
61 x 155
30 %
60 %
100 %
Inzercia na titulke – (237 x 178 mm - čistý formát) 1 900 €
Inzercia na titulke – podval (237 x 49 mm)
1 005 €
Inzercia na titulke – atyp (79 x 49 mm)
340 €
Partner prílohy (branding prostredníctvom loga na titulke) 220 €
Branding prostredníctvom loga (vo vnútri)
110 €
Product placement (ilustračný obrázok vo vnútri)
100 €
Iné formy inzercie ako napr. inzercia vlepovaná, rozkladacia alebo
opáskovanie, je potrebné dohodnúť priamo s obchodným oddelením. Rovnako je možne dohodnúť aj iný formát inzercie pri dodržaní
zrkadlového obrazca. (Cena bude vypočítaná alikvotne z cenníkovej
ceny za 1/1 strany inzercie)
Elektronické podklady
PDF kompatibilné s PDF 1.4, distilované s nastavením Job Options:
Press Optimized, bitmapové obrázky musia mať rozlíšenie 300 DPI
a farebný režim CMYK.
w w w.mafraslovakia. sk
22
ODBOR N Ý
Č A S O P I S PR E S L U Ž B Y H O T E L OV , R E Š TAU R ÁC I Í A C AT E R I N G U
|
RO Č N Í K
X. | CENA: 2 ,60 € |
JÚL
–
AU G U S T
OBCHOD
2 014
TRENDY
Párovanie
vína
a syrov
ako ho
odporúčajú
o
dp
porúčajú
j
somelieri
somelieri
facebook.com/horecamagazine
MARKETING RETAIL FMCG
Domáce potraviny sa na pultoch
konsolidujú
hnonline.sk | facebook/casopisobchod
XIX. ročník | 2,90 € | číslo 4/2014
saláma 40 % na
+58 %
Viac dát na strane 10 – 11
Franky
Pyck
Krídla hotelovej siete
chránia aj zväzujú
rozhovor na str. 8 – 9
ROZHOVOR
HORECA OBSAH
STRIEBORNÁ EKONOMIKA
LEGISLATÍVA
Strana 18
Seniori - skupina spotrebiteľov
Strana 6
s veľkým potenciálom
s. 25
HORECA PERSONÁLN Y M A NA ŽMENT
HORECA M ARKETING
HORECA ŠTÚDI A
Priateľská atmosféra
Meta-search
Vzhľad jedla predáva
a kolektív dokážu vyvážiť nižšie
finančné ohodnotenie
si našiel miesto v online
distribúcii cestovného ruchu
.
Značku Kozí vŕšok
svätíme aj preklíname
Pracovníci z Univerzity v Oxforde zisťovali vplyv prezentácie jedla na hostí.
HRC_0708_2014_TIT_2407.indd 1
hovorí Dušan Polakovič,
marketingový riaditeľ spoločnosti (vpravo)
24.7.2014 15:48
Informácií na obaloch
bude od konca roka viac
Obchod_0708_2014_2306.indd 1
20. 8. 2014 15:49:23
Harmonogram na rok 2015
HORECA
Obchod
Vydanie
Začiatok
zalamovania
Dátum
vychádzania
Vydanie
Začiatok
zalamovania
Dátum
vychádzania
1/2015
14. 01.
30. 01.
1/2015
11. 02.
27. 02.
2/2015
13. 03.
31. 03.
2/2015
14. 04.
30. 04.
3/2015
14. 05.
30. 05.
3/2015
11. 06.
29. 06.
4/2015
15. 07.
31. 07.
4/2015
12. 08.
28. 08.
5/2015
11. 09.
30. 09.
5/2015
13. 10.
29. 10.
6/2015
13. 11.
01. 12.
6/2015
19. 12.
29. 12.
KONGRESY
09. 09.
30. 09.
w w w.mafraslovakia. sk
23
RUN 6/2014
5/2014
3
Y
K NY
TE I N E
AJ D C
R O É
H É H EL
V Y K KV
S
EC IE
EŽ Š
B AL
Ď
A
NAJPREDÁVENEJŠÍ
JŠÍ ČASOPIS
ČA SOPIS O BEHANÍ
BE H A N
tajomstvá
dlhého behu
Nakopnite svoju výkonnosť
Obľúbený
a úspešný časopis
o behaní na Slovensku.
+
+
Šprintujte pre väčšiu vytrvalosť
+
Mikuláš Dzurinda:
VÝŽIVA:
Beh a čínska
medicína
Regenerácia
minútu za minútou
Doplňte živiny v správny čas
TRÉNING:
ROZHOVOR:
Zabehal som si aj s Ficom
téma
Ako sa vyhnúť omrzlinám?
Omrznúť môžete aj pri teplotách nad nulou
Konečne v cieli
november – december 2014
cena 2,70 €
Regenerácia
minútu za minútou
RUN_0910_2014_TIT_02.indd 1
12. 11. 2014 13:33:11
Dvojmesačník RUN – formáty v mm a ceny farebnej inzercie CMYK v € bez DPH
1/1
2/3
148 x 200
168 x 220
97 x 200
107 x 220
2 100 €
1 650 €
1/2 1/3 1/4 148 x 97
168 x 107
46 x 200
56 x 220
148 x 47
168 x 57
1 200 €
850 €
650 €
1/6
46 x 97
56 x 107
500 €
1/6
148 x 31
168 x 41
500 €
 Formáty inzercie NA SPADÁVKU sú uvádzané po oreze.
K daným formátom je nutné pridať 5 mm z každej strany na orez.
Príplatky za požadované umiestnenie
Požadovaná strana Piata strana Druhá a tretia strana obálky Posledná strana
Iné formy inzercie
+ 15 %
+ 25 %
+ 30 %
+ 50 %
Stornovacie poplatky
30 – 28 dní pred zverejnením 27 – 21 dní pred zverejnením do 20 dní pred zverejnením w w w.mafraslovakia. sk
Vkladaná inzercia
1400 €
Iné formy inzercie, ako napr. inzercia vlepovaná, rozkladacia alebo
vložené ­krídielko, je potrebné dohodnúť priamo s obchodným oddelením. Rovnako je možné dohodnúť aj iný formát inzercie pri dodržaní zrkadlového obrazca.
Elektronické podklady
30 %
60 %
100 %
PDF kompatibilné s PDF 1.4, distilované s nastavením Job Options:
Press Optimized, bitmapové obrázky musia mať rozlíšenie 300 DPI
a farebný režim CMYK.
24
RUN 6/2014
5/2014
Y
K NY
TE I N E
AJ D C
R O É
H É H EL
V Y K KV
S
EC IE
EŽ Š
B AL
Ď
A
NAJPREDÁVENEJŠÍ
JŠÍ ČASOPIS
ČA SOPIS O BEHANÍ
BE H A N
3
tajomstvá
dlhého behu
Nakopnite svoju výkonnosť
+
+
Šprintujte pre väčšiu vytrvalosť
+
Mikuláš Dzurinda:
VÝŽIVA:
Doplňte živiny v správny čas
Beh a čínska
medicína
TRÉNING:
ROZHOVOR:
Regenerácia
minútu za minútou
Zabehal som si aj s Ficom
téma
Ako sa vyhnúť omrzlinám?
Omrznúť môžete aj pri teplotách nad nulou
Konečne v cieli
november – december 2014
cena 2,70 €
Regenerácia
minútu za minútou
RUN_0910_2014_TIT_02.indd 1
12. 11. 2014 13:33:11
Harmonogram na rok 2015
RUN
Vydanie
Začiatok
zalamovania
Zadanie do
tlače
Dátum
1/15
02. 01.
13. 01.
21. 01.
2/15
04. 03.
13. 03.
23. 03.
3/15
04. 05.
14. 05.
22. 05.
4/15
06. 07.
15. 07.
23. 07.
5/15
02. 09.
11. 09.
22. 09.
6/15
03. 11.
12. 11.
23. 11.
w w w.mafraslovakia. sk
25
Zdravotnícke noviny
Ročník XIX/LXIII | 1,80 €
Jediný odborný týždenník pre lekárov a farmaceutov na Slovensku
Počítačový tomograf
za 1,6 mil. eur
katapultoval ministerku
zdravotníctva z kresla
Lekární je u nás aj
v Česku stále viac,
zlepšuje sa však aj
ich dostupnosť?
3
Prázdne gesto
Úžasné. Prvý (zverejnený)
pochybný tender v rezorte zdravotníctva a premiér
Robert Fico s plnými ústami
o politickej zodpovednosti
bleskovo žiada odstúpenie
ministerky zdravotníctva
Zuzany Zvolenskej a podpredsedníčky NR SR Renáty
Zmajkovičovej. Bolo by to
úžasné. Keby za týmito dvoma menami z Ficových úst
padlo aj to tretie. Najvyššie.
Najdôležitejšie. Lenže jeho
meno opäť ostalo nedotknuté. A človek sa len dokola musí pýtať, prečo...
Katarína Lovasová
šéfredaktorka ZdN
6. novembra 2014
5
Kto nahradí ministerku?
V hre na post po Zuzane Zvolenskej sú zatiaľ tri mená
R
ichard Raši, Jozef Valocký
alebo Viliam Čislák? V hre
o nového ministra zdravotníctva je viacero mien.
Premiér Robert Fico už avizoval, že na pár dní zrejme
poverí vedením rezortu podpredsedu vlády pre investície Ľubomíra Vážneho. Kto sa
však stane novým ministrom
zdravotníctva?
však hovorilo, že Z. Zvolenská
bude ministerkou len dva roky a po skončení funkčného
obdobia v Košiciach ju R. Raši
na ministerskom poste vymení. Zdá sa však, že život primátora sa R. Rašimu zapáčil.
„Neodchádzam od rozrobenej
práce a chcel by som ostať pôsobiť v Košiciach,“ povedal pre
Zdravotnícke noviny.
Richard Raši
Jozef Valocký
Súčasný primátor Košíc bol
horúcim kandidátom na post
ministra už pred dvoma rokmi, keď sa do vlády dostal opäť
Smer-SD. Primátorskej stoličky sa však vzdať nechcel, a tak
si pre miér nakoniec vybral
Zuzanu Zvolenskú. Už vtedy sa
EDITORIAL
č. 39
Čítajte nás aj na
www.mediweb.sk
a diskutujte
na Facebooku
Meno poslanca Národnej rady SR za Smer-SD a riaditeľa Fakultnej nemocnice Nitra
sa v súvislosti s ministerským
postom objavuje pravidelne. Či
aj tentoraz to ostane len v rovine špekulácií, ukáže čas.
Pokračovanie na strane 2
NÁSTUPCA
Bude novým ministrom
zdravotníctva jeden
z nich alebo niekto iný?
Foto: archív, kezachranka.sk
MUDr. Richard Raši
MUDr. Jozef Valocký
MUDr. Viliam Čislák
P R ED S EDA BIELO RUS K E J A S O CI ÁCIE L EK Á ROV D MI T RI J Š E VCO V:
Demisia Z. Zvolenskej
Modernizujeme sovietsky model
História jedného tomografu
O zdravotníctve štátov bývalého východného
bloku dnes vieme pomerne málo a naše
predstavy sú neraz schematické a čiernobiele.
Aj preto sme hovorili s lekárom a poslancom
bieloruského parlamentu D. Ševcovom.
Aký je systém zdravotnej
starostlivosti v Bielorusku?
Zachoval sa niekdajší sovietsky
model akademika Nikolaja
Semaška, ktorý sme mali aj
u nás?
Bielorusko je zrejme jediný
štát, ktorý zachoval starý mo-
del zdravotného semaškovského systému, aký sme mali ešte v časoch Sovietskeho
zväzu. Jeho základom je bezplatné zdravotníctvo. Každý
občan Bieloruska má ústavou garantované a bezplatné
zdravotnícke služby – v ambulanciách, na pohotovosti,
v dispenzároch i v nemocniciach, vrátane najnáročnejších operácií, ako sú trans-
plantácie či kardiologické
operácie a podobne.
Ak všetko platí štát, koľko na to
potrebuje v rozpočte peňazí?
Do zdravotníctva idú v priemere 4 percentá HDP. Vlani to
bolo 4,04 percenta a 26 triliónov
Br (5,7 mld. eur). V tomto roku to
má byť 4,2 percenta, teda 34 triliónov Br (7,5 mld. eur).
Pokračovanie na strane 4
V
edenie Nemocnice
Alexandra Wintera, n. o.,
chcelo nahradiť tomograf,
ktorý slúži už vyše desať rokov,
často sa kazil a pacienti musia
ísť na vyšetrenie do FN Trnava.
Výber dodávateľa sa začal ešte
v decembri 2011, ale v októbri
2012 tender, ktorý mala vyhrať
firma Siemens s prístrojom za
846 000 eur, zrušili. Rozhodovala
o tom už nová správna rada, ktorej členov nominovalo minis-
terstvo zdravotníctva a nemocnica. Podľa predsedníčky rady
Ing. Drahoslavy Kupcovej vychádzali z rozhodnutia dozornej rady. Jej zloženie sa tiež zmenilo, dostali sa do nej za SmerSD krajská predsedníčka strany
a podpredsedníčka parlamentu JUDr. Renáta Zmajkovičová,
jej asistentka Adriana Herdová
a mestský poslanec MUDr. Ján
Ranostaj.
Pokračovanie na strane 3
Odborný týždenník s komplexnými
informáciami určenými pre profesie
v zdravotníctve, sociálnych
službách a vo farmácii.
B2B03823
Personalizovaná liečba pomáha zlepšiť prežívanie
SKRÁTENÁ INFORMÁCIA O LIEKU
Tento liek je predmetom ďalšieho monitorovania. To umožní rýchle získanie nových informácií o bezpečnosti. Od zdravotníckych pracovníkov sa vyžaduje, aby hlásili akékoľvek
podozrenia na nežiaduce reakcie prostredníctvom Štátneho ústavu pre kontrolu liečiv, Sekcia bezpečnosti liekov a klinického skúšania, Kvetná 11, 825 08 Bratislava 26, tel: + 421 2 507 01 206,
fax: + 421 2 507 01 237, internetová stránka: http://www.sukl.sk/sk/bezpecnost-liekov, e-mail: [email protected]
Vectibix 20 mg/ml infúzny koncentrát.
Zloženie: Každý mililiter koncentrátu obsahuje 20 mg panitumumabu. Pomocné látky: NaCl, trihydrát nátriumacetátu, ľadová kyselina octová, voda na injekciu. Indikácie*: Vectibix je
indikovaný na liečbu dospelých pacientov s metastatickým kolorektálnym karcinómom (mCRC) s génom RAS divokého typu:
• v prvej línii v kombinácii s FOLFOX;
• v druhej línii v kombinácii s FOLFIRI u pacientov, ktorí dostávali chemoterapiu na báze fluoropyrimidínu (bez irinotekánu) v prvej línii;
• ako monoterapia po zlyhaní chemoterapie obsahujúcej fluoropyrimidín, oxaliplatinu a irinotekán. Dávkovanie a spôsob podávania*: Dôkaz génu RAS divokého typu (KRAS a NRAS) sa
vyžaduje pred začiatkom liečby Vectibixom. Mutačný stav sa má určovať v skúsenom laboratóriu použitím validovanej testovacej metódy pre určovanie mutácie génu KRAS (exóny 2, 3
a 4) a NRAS (exóny 2, 3 a 4). Odporučená dávka je 6 mg/kg telesnej hmotnosti jedenkrát každé dva týždne. Pred infúziou sa má zriediť s injekčným roztokom chloridu sodného 9 mg/ml (0,9 %)
na finálnu koncentráciu nepresahujúcu 10 mg/ml. V prípade závažných (≥ stupeň 3) dermatologických reakcií môže byť nevyhnutná modifikácia dávky Vectibixu. Odporučená doba infúzie
je približne 60 minút. Ak je prvá infúzia tolerovaná, potom sa môžu podať následné infúzie počas 30 až 60 minút. Dávky vyššie ako 1 000 mg sa majú podávať dlhšie približne 90 minút.
V prípade reakcií súvisiacich s infúziou môže byť nevyhnutné zníženie rýchlosti infúzie Vectibixu. Špeciálne populácie*: Bezpečnosť a účinnosť Vectibixu sa neskúmala u pacientov
s poruchou renálnej alebo hepatálnej funkcie. Nie sú k dispozícii žiadne klinické údaje na podporu úpravy dávky u starších pacientov. Použitie Vectibixu sa netýka pediatrickej populácie
v indikácii liečby kolorektálneho karcinómu. Kontraindikácie*: Pacienti s anamnézou závažných alebo život ohrozujúcich hypersenzitívnych reakcií na liečivo alebo na ktorúkoľvek z pomocných látok a u pacientov s intersticiálnym zápalom pľúc alebo fibrózou pľúc. Kombinácia Vectibixu s chemoterapiou obsahujúcou oxaliplatinu je kontraindikovaná u pacientov s mCRC
s mutovaným typom génu RAS alebo u pacientov s mCRC, u ktorých nie je známy stav génu RAS. Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní: Dermatologické reakcie a toxicita
mäkkého tkaniva*: Farmakologický účinok, pozorovaný pri inhibítoroch receptora EGFR, prekonali takmer všetci pacienti (približne 90 %). Závažné (NCI-CTC stupeň 3) kožné reakcie sa
zaznamenali u 34 % a život ohrozujúce (NCI-CTC stupeň 4) kožné reakcie u < 1 % pacientov, ktorí dostávali Vectibix v kombinácii s chemoterapiou. Ak sa objavia dermatologické reakcie
stupňa 3 alebo vyššieho alebo sa považujú za neznesiteľné, odporúča sa nasledujúca úprava dávky:
Výskyt kožných symptómov ≥ stupeň 31:
Prvotný výskyt
Podanie Vectibixu
Vynechajte 1 alebo 2 dávky
Pri druhom výskyte
1
Vynechajte 1 alebo 2 dávky
Výsledok
Zlepšenie (< 3. stupeň)
Žiadne zlepšenie
Zlepšenie (< 3. stupeň)
Žiadne zlepšenie
Úprava dávky
Pokračujte v infúzii dávky 100 % pôvodnej dávky
Vysaďte liek
Pokračujte v infúzii dávky 80 % pôvodnej dávky
Vysaďte liek
Pri treťom výskyte
Vynechajte 1 alebo 2 dávky
Zlepšenie (< 3. stupeň)
Žiadne zlepšenie
Pokračujte v infúzii dávky 60 % pôvodnej dávky
Vysaďte liek
Pri štvrtom výskyte
Vysaďte liek
-
-
Väčší alebo rovnajúci sa 3. stupňu je definovaný ako závažný alebo život ohrozujúci
Život ohrozujúce a fatálne infekčné komplikácie vrátane nekrotizujúcej fasciitídy a sepsy sa pozorovali u pacientov liečených Vectibixom. Po uvedení lieku na trh sa u pacientov
liečených Vectibixom zaznamenali zriedkavé prípady Stevensovho-Johnsonovho syndrómu a toxickej epidermálnej nekrolýzy. V prípade dermatologickej toxicity alebo toxicity mäkkého
tkaniva spojenej so závažnými alebo život ohrozujúcimi zápalovými alebo infekčnými komplikáciami prerušte alebo vysaďte podávanie Vectibixu. Liečba dermatologických reakcií má
byť založená na závažnosti a môže zahŕňať hydratačný krém, ochranný krém (SPF > 15 UVA a UVB) a lokálny steroidný krém (slabší ako 1% hydrokortizón) aplikovaný na postihnuté
oblasti a/alebo perorálne antibiotiká. Pacientom, u ktorých sa objavila vyrážka/dermatologické toxicity, sa tiež odporúča chrániť sa ochranným krémom, nosiť klobúk a vyhýbať sa
slnečnému žiareniu. Pľúcne komplikácie: Pacienti s intersticiálnym zápalom pľúc alebo fibrózou pľúc v anamnéze alebo s potvrdeným ochorením boli vylúčení z klinických štúdií. Zaznamenali sa prípady fatálnej a nefatálnej intersticiálnej choroby pľúc (Interstitial Lung Disease – ILD), predovšetkým u japonskej populácie. V prípade akútneho nástupu alebo zhoršenia
pľúcnych symptómov sa má liečba Vectibixom prerušiť a tieto symptómy sa majú okamžite vyšetriť. Ak je diagnostikovaná ILD, podávanie Vectibixu sa má natrvalo prerušiť a pacient
primerane liečiť. U pacientov s intersticiálnym zápalom pľúc alebo fibrózou pľúc v anamnéze sa musia starostlivo zvážiť prínosy liečby panitumumabom oproti riziku pľúcnych komplikácií.
Poruchy elektrolytov: U pacientov sa má pravidelne sledovať možná hypomagneziémia a súbežná hypokalciémia, a to pred začiatkom liečby Vectibixom a potom pravidelne až do 8
týždňov od skončenia liečby. Pozorovali sa aj iné poruchy elektrolytov, vrátane hypokaliémie. Odporúča sa aj sledovanie, ako je opísané vyššie, a suplementácia týchto elektrolytov
podľa potreby. Reakcie súvisiace s infúziou: V klinických štúdiách s monoterapiou a kombináciou s chemoterapiou na liečbu mCRC (n = 2 588) boli reakcie súvisiace s infúziou (vyskytujúce
sa v priebehu 24 hodín od infúzie) hlásené približne u 4 % pacientov liečených Vectibixom, z čoho < 1 % bolo závažných (NCI-CTC stupeň 3 a 4). Po uvedení na trh sa zaznamenali
závažné reakcie súvisiace s infúziou, vrátane zriedkavých hlásení po uvedení lieku na trh s fatálnym následkom. Akútne renálne zlyhanie: Akútne renálne zlyhanie sa pozorovalo u pacientov, u ktorých sa vyvinula závažná hnačka a dehydratácia. Pacientov, u ktorých sa objaví závažná hnačka, treba poučiť, aby to urgentne konzultovali so zdravotníckym pracovníkom.
Očná toxicita: Po uvedení lieku na trh sa zriedkavo zaznamenali prípady závažnej keratitídy a ulceróznej keratitídy. Pri potvrdení diagnózy ulceróznej keratitídy sa má liečba Vectibixom
prerušiť alebo vysadiť. Ak sa diagnostikuje keratitída, majú sa starostlivo zvážiť prínosy a riziká pokračujúcej liečby. Vectibix sa má používať opatrne u pacientov s anamnézou keratitídy,
ulceróznej keratitídy alebo závažného syndrómu suchého oka. Takisto používanie kontaktných šošoviek je rizikovým faktorom pre keratitídu a ulceráciu. Starší pacienti: U starších pacientov (vo veku ≥ 65 rokov) liečených Vectibixom v monoterapii sa nepozorovali žiadne celkové rozdiely v bezpečnosti alebo účinnosti. U starších pacientov liečených Vectibixom
v kombinácii s chemoterapiou obsahujúcou FOLFIRI alebo FOLFOX sa však v porovnaní so samotnou chemoterapiou zaznamenal zvýšený počet závažných nežiaducich udalostí. Liekové
a iné interakcie*: Vectibix sa nemá podávať v kombinácii s IFL chemoterapiou alebo s chemoterapiou obsahujúcou bevacizumab. Pri podávaní panitumumabu v kombinácii s IFL bol
pozorovaný vysoký výskyt závažnej hnačky a pri kombinácii panitumumabu s bevacizumabom a chemoterapiou bola pozorovaná zvýšená toxicita a úmrtia. Kombinácia Vectibixu
s chemoterapiou obsahujúcou oxaliplatinu je kontraindikovaná u pacientov s mCRC s mutovaným génom RAS alebo u pacientov s mCRC, ktorých stav génu RAS nie je známy. V klinickej
štúdii sa u pacientov s nádormi s mutovaným génom RAS, ktorí boli liečení panitumumabom a FOLFOX, pozorovalo skrátenie prežívania bez progresie a celkového prežívania. Fertilita,
gravidita a laktácia: Nie sú k dispozícii dostatočné údaje o použití Vectibixu u gravidných žien. Ženy vo fertilnom veku musia používať účinnú antikoncepciu počas liečby Vectibixom
a ešte počas 2 mesiacov po poslednej dávke. Ak sa Vectibix podáva počas gravidity alebo ak pacientka otehotnie počas užívania tohto lieku, je potrebné pacientku informovať o možnom
riziku straty tehotenstva alebo možnom riziku pre plod. Ženám sa odporúča nedojčiť počas liečby Vectibixom a počas 2 mesiacov po poslednej dávke. Nežiaduce účinky: Veľmi časté:
paronychia, anémia, hypokaliémia, anorexia, hypomagneziémia, insomnia, konjunktivitída, dyspnoe, kašeľ, hnačka, nauzea, vracanie, bolesť brucha, stomatitída, zápcha, akneiformná
dermatitída, vyrážka, erytém, pruritus, suchosť kože, kožné fisúry, akné, alopécia, bolesť chrbta, vyčerpanosť, pyrexia, asténia, zápal sliznice, periférny edém, zníženie hmotnosti. Časté:
pustulózna vyrážka, celulitída, folikulitída, lokalizovaná infekcia, leukopénia, hypersenzitivita, hypokalciémia, dehydratácia, hyperglykémia, hypofosfatémia, úzkosť, bolesť hlavy, závrat,
blefaritída, rast očných rias, zvýšená lakrimácia, očná hyperémia, syndróm suchého oka, očný pruritus, podráždenie oka, tachykardia, hlboká venózna trombóza, hypotenzia, hypertenzia,
sčervenanie, pľúcna embólia, epistaxa, rektálna hemorágia, sucho v ústach, dyspepsia, aftózna stomatitída, cheilitída, gastroezofagálna refluxná choroba, syndróm palmárno plantárnej
erytrodyzestézie, kožný vred, chrasta, hypertrichóza, onychoklázia, porucha nechtov, bolesť v končatine, bolesť na hrudi, bolesť, zimnica, znížená hladina horčíka v krvi. Menej časté:
infekcia oka, infekcia očného viečka, podráždenie očného viečka, keratitída, cyanóza, bronchospazmus, sucho v nose, popraskané pery, angioedém, hirsutizmus, vrastanie nechtu,
onycholýza, reakcia súvisiaca s infúziou. Zriedkavé*: anafylaktická reakcia, ulcerózna keratitída, nekróza kože, Stevensov-Johnsonov syndróm, toxická epidermálna nekrolýza. Frekvencia
neznáma: intersticiálna choroba pľúc. Špeciálne upozornenia na uchovávanie: Uchovávajte v chladničke (2°C – 8°C). Neuchovávajte v mrazničke. Uchovávajte v pôvodnom obale na
ochranu pred svetlom. Liek sa má použiť ihneď po zriedení. Ak sa nepoužije ihneď, za čas použiteľnosti a podmienky pred použitím je zodpovedný používateľ a nemajú byť dlhšie ako 24
hodín pri 2°C až 8°C. Držiteľ rozhodnutia o registrácii: Amgen Europe B.V., Minervum 7061, NL-4817 ZK Breda, Holandsko. Registračné číslo: EU/1/07/423/001, EU/1/07/423/003. Dátum
poslednej revízie textu: apríl 2014. Poznámka: Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis s obmedzením predpisovania.
Pred predpísaním lieku si, prosím, prečítajte Súhrn charakteristických vlastností lieku, ktorý získate na adrese: Amgen Slovakia s.r.o., Radlinského 40a, 921 01 Piešťany, www.amgen.sk;
tel.: +421 33 321 13 22, fax: +421 33 321 13 60.
* Všimnite si, prosím, zmenu(y) v Súhrne charakteristických vlastností lieku.
Podobne ako odtlačky prstov
pomáhajú pri identifikácii osôb,
biomarkery môžu pomôcť identifikovať
pacientov s mKRK, ktorí budú
profitovať z liečby liekom Vectibix®.
V randomizovanej štúdii fázy III sa
v 1. línii liečby mKRK vďaka
kombinácii Vectibix® + FOLFOX
dosiahol medián celkového prežívania
26 mesiacov - táto liečba pridáva
pacientom s génom RAS divokého
typu ďalších 6 mesiacov života
v porovnaní so samostatným FOLFOX.1*
mKRK = metastatický kolorektálny karcinóm
*Vo vopred definovanej retrospektívnej podsúborovej analýze pacientov s génom RAS divokého typu na exónoch 2-4 KRAS a NRAS v 1. línii liečby Vectibix® + FOLFOX vs. FOLFOX samotný dosiahol
medián celkového prežívania 26 mesiacov (oproti 20,2 mesiaca s FOLFOX, p = 0,043).1
Literatúra: 1. Oliner K et al. J Clin Oncol 2013;31(Suppl):3511 (abstract).
Amgen Slovakia s.r.o., Radlinského 40a, 921 01 Piešťany, Slovenská republika, www.amgen.sk
PMO-SVK-AMG-203-2014 - September-P
Odborný časopis s recenzovanou prílohou pre sestry, pôrodné asistentky, lekárov a iných zdravotníckych pracovníkov
9. október 2014
Odborná príloha Zdravotníckych novín
18
pre lekárov ambulantnej
starostlivosti
Psychiatria,
neurológia
cena 2,80 €
Odborná príloha 141
Ošetrovateľská
starostlivosť
v chirurgii
a ortopédii
R e v i e w z o d b o r n ý c h k o n g r e s o v, z j a z d o v a s y m p ó z i í
Nová klasifikácia
hi ký h ú h
9 – 10
2014
roèník 2014
Číslo 5
október 2014
IX. ročník
Akadémia HIV
Manažment HIV infekcie
vèera dnes a zajtra
roz hovor
Urológia je
dynamický
zdravie · krása · relax
ISSN 1335-9444
Vydavateľstvo Ecopress
vydáva aj tieto odborné
medicínske prílohy a tituly:
Cena 1,90 €
TÉMA
Diabetes
v tehotenstve
Anestéziológia
Jej miesto
Poradím ako dosiahnuť
Vedieť viac znamená lepšie žiť
október
2014
Na Āo všetko
myslí za vás
Mozog
ZdN39_2014_z.indd 1
zdravie · krása · relax
5
sýtych
jesenných
t
04.11.2014 14:34:59
Týždenník Zdravotnícke noviny – formáty v mm a ceny farebnej inzercie CMYK v € bez DPH
1/11/21/3 1/41/61/8
podval
270 x 404
270 x 200
270 x 135
133 x 200
87x200
133x100
270x52
2 900 €
2 080 €
1 400 €
1 150 €
720 €
530 €
530 €
Tit. strana
Tit. strana
Tit. strana
1 100 €
2 750 €
500 €
270x28
270x135
41x85
 Formáty inzercie sú uvádzané v čistom rozmere.
Požadované umiestnenie inzerátu
Titulná strana, zadná strana (1/1)
Tretia strana (1/1)
Riadková inzercia
+ 50 %
+ 25 %
Cena za mm/stl
2,10 €
Iné formy inzercie
Stornovacie poplatky pre inzerciu
do 14 dní pred zverejnením do 10 dní pred zverejnením 50 %
100 %
Stornovacie poplatky pre prebal
do 30 dní pred zverejnením do 21 dní pred zverejnením w w w.mafraslovakia. sk
Logo na titulnej strane
Product placement
Reklamný prebal Vkladaná inzercia
500 €
250 €
2 590 € + výrobné náklady
1 395 €
Elektronické podklady
50 %
100 %
PDF kompatibilné s PDF 1.4, distilované s nastavením Job Options:
Press Optimized, bitmapové obrázky musia mať rozlíšenie 300 DPI
a farebný režim CMYK.
26
20. november 2014
21
Odborná príloha Zdravotníckych novín
Alkohol a zhubné
ochorenia
Melanóm kože
a prekurzorové lézie
Protilátky anti EGFR
v lieèbe mKRK
Ca prsníka po lieèbe
Hodgkinovho lymfómu
5
24. júl 2014
VARIA
Onkológia
Z kongresu ADA
v San Franciscu
Mikronutrienty
v klinickej praxi
6
Niektoré aspekty
lieèby anhedónie
8
Malabsorpèný
syndróm
10
LL_2114.indd 1
14
Odborná príloha Zdravotníckych novín
12. 11. 2014 13:09:51
Odborná príloha
Zdravotníckych
novín, špecializovaná
na konkrétnu
oblasť medicíny
5
13
18
24
LL_1414.indd 1
17. 7. 2014 13:35:39
Príloha týždenníka Zdravotnícke noviny – formáty v mm a ceny farebnej inzercie CMYK v € bez DPH
1/1
1/2 1/2
1/3 1/3 188 x 270
188 x 136
90 x 270
188 x 81
58 x 270
210 x 297
210 x 146
102 x 297
210 x 94
70 x 297
Inzertný balík
(2 x 1/1
(inzerát
+ sprievodný text)
sprievodný
materiál
k 1/1
inzerátu
2 000 €
1 280 €
1 280 €
990 €
990 €
2 530 €
 Formáty inzercie NA SPADÁVKU sú uvádzané po oreze.
K daným formátom je nutné pridať 5 mm z každej strany na orez.
Iné formy inzercie
Požadované umiestnenie inzerátu
Druhá a tretia strana obálky Štvrtá strana obálky
2 200 €
2 450 €
Logo na titulnej strane
Product placement
Reklamný prebal Vkladaná inzercia
500 €
250 €
2 000 € + výrobné náklady
1 395 €
Stornovacie poplatky pre inzerciu
30 – 28 dní pred zverejnením 27 – 21 dní pred zverejnením 30 %
60 %
Elektronické podklady
Stornovacie poplatky pre prebal
do 30 dní pred zverejnením do 21 dní pred zverejnením w w w.mafraslovakia. sk
50 %
100 %
PDF kompatibilné s PDF 1.4, distilované s nastavením Job Options:
Press Optimized, bitmapové obrázky musia mať rozlíšenie 300 DPI
a farebný režim CMYK.
27
pre l e k á rov a m b u la nt ne j
s ta ro s tl i vost i
Číslo 5
október 2014
IX. ročník
roz hovor
Urológia je
dynamický
odbor
O d borná té ma
Liečba
pneumónie
získanej
v komunite
O d borná té ma
Úrazy detí pri
ľadovom hokeji
Odborná príloha
Zdravotníckych
novín pre lekárov
ambulantnej
starostlivosti
O d borná té ma
Akútna infekčná
hnačka
O d borná té ma
Poznatky
z kongresu ERS
v Mníchove
OKTÓBER 2014
19
MP_oktober2014.indd 1
16. 10. 2014 10:20:03
Príloha týždenníka Zdravotnícke noviny – formáty v mm a ceny farebnej inzercie CMYK v € bez DPH
1/1
1/2 1/2
1/3 1/3 188 x 270
188 x 136
90 x 270
188 x 81
58 x 270
210 x 297
210 x 146
102 x 297
210 x 94
70 x 297
Inzertný balík
(2 x 1/1
(inzerát
+ sprievodný text)
sprievodný
materiál
k 1/1
inzerátu
2 000 €
1 280 €
1 280 €
990 €
990 €
2 530 €
 Formáty inzercie NA SPADÁVKU sú uvádzané po oreze.
K daným formátom je nutné pridať 5 mm z každej strany na orez.
Iné formy inzercie
Požadované umiestnenie inzerátu
Druhá a tretia strana obálky Štvrtá strana obálky
2 200 €
2 450 €
Logo na titulnej strane
Product placement
Reklamný prebal Vkladaná inzercia
500 €
250 €
2 000 € + výrobné náklady
1 395 €
Stornovacie poplatky pre inzerciu
30 – 28 dní pred zverejnením 27 – 21 dní pred zverejnením 30 %
60 %
Elektronické podklady
Stornovacie poplatky pre prebal
do 30 dní pred zverejnením do 21 dní pred zverejnením w w w.mafraslovakia. sk
50 %
100 %
PDF kompatibilné s PDF 1.4, distilované s nastavením Job Options:
Press Optimized, bitmapové obrázky musia mať rozlíšenie 300 DPI
a farebný režim CMYK.
28
4.
R e v i e w z o d b o r n ý c h k o n g r e s o v, z j a z d o v a s y m p ó z i í
ročník 2014
Odborná príloha
z lekárskych
kongresov, zjazdov
a sympózií s účasťou
viacerých spoločností
VÝBER Z PREDNÁŠOK
7. Tatranské kardiologické dni
9. – 11. FEBRUÁR 2014, ŠTRBSKÉ PLESO
20. marec 2014
KM_tatrykardio.indd 1
07.03.14 9:00
Príloha týždenníka Zdravotnícke noviny – formáty v mm a ceny farebnej inzercie CMYK v € bez DPH
inzercia na titulke
1/1
1/1 Inzertný balík
160 x 100
180 x 254
160 x 230
(2 x 1/1
(inzerát
+ sprievodný text)
sprievodný
materiál
k 1/1
inzerátu
2 260 €
2 200 €
2 200 €
 F
ormáty inzercie NA SPADÁVKU sú uvádzané po oreze.
K daným formátom je nutné pridať 5 mm z každej strany na orez.
2 780 €
Kompendium medicíny EXTRA
Rozsah Cena
Požadované umiestnenie inzerátu
Druhá a tretia strana obálky Štvrtá strana obálky
R e v i e w z o d b o r n ý c h k o n g r e s o v, z j a z d o v a s y m p ó z i í
2 400 €
2 600 €
5 500 €
ročník 2014
Medifórum v reumatológii:
lupus v 21. storočí
28. – 29. MAREC 2014, PODBANSKÉ
Odborná príloha
z kongresu/podujatia
určená len pre
jednu spoločnosť
Stornovacie poplatky pre inzerciu
30 – 28 dní pred zverejnením 27 – 21 dní pred zverejnením max. 32 strán
30 %
60 %
Stornovacie poplatky pre prebal
24. apríl 2014
do 30 dní pred zverejnením do 21 dní pred zverejnením 50 %
100 %
Elektronické podklady
PDF kompatibilné s PDF 1.4, distilované s nastavením Job Options:
Press Optimized, bitmapové obrázky musia mať rozlíšenie 300 DPI
a farebný režim CMYK.
w w w.mafraslovakia. sk
KM_GSK_lupus.indd 1
16.04.14 11:59
Iné formy inzercie
Logo na titulnej strane
Product placement
Reklamný prebal Vkladaná inzercia
500 €
250 €
2 200 € + výrobné náklady
1 395 €
29
zdrav e
p
srdce
Populárno-náučný
časopis o zdraví
a životnom štýle
Čo dokážu
ekár za
eden deň?
Det často
zvládnu veľa
dnodňo á h u a
do
V ac ne do pe hovo
de ký ka d och u g
Čarovné Vianoce
S nam ch prež e e v pohode
Formáty v mm a ceny farebnej inzercie v € bez DPH
1/11/2 1/31/31/4
Bloková inzercia
188 x 270
188 x 136
188 x 81
5 900 €
3 200 €
2190 €
210 x 297
210 x 146
58 x 270
210 x 94
(4 x 1/4)
188 x 65
70 x 297
210 x 75
2 190 €
90 x 133
1 570 €
780 €
 Formáty inzercie NA SPADÁVKU sú uvádzané po oreze. K daným formátom je nutné pridať 5 mm z každej strany na orez.
Iné formy inzercie
Požadované umiestnenie inzerátu
Druhá a tretia strana obálky Štvrtá strana obálky
Advertoriál
formát 2/1 format 1/1
format 1/2
Product placement
Product placement
Product placement (exkluzív)
6 200 €
6 900 €
Stornovacie poplatky pre inzerciu
30 – 28 dní pred zverejnením 27 – 21 dní pred zverejnením 30 %
60 %
Elektronické podklady
PDF kompatibilné s PDF 1.4, bez priamych
farieb, bitmapové obrázky musia mať
rozlíšenie 300 DPI a farebný režim CMYK
3 000 €
1 700 €
950 €
300 €
500 €
Inzercia na titulke 2 850 €
Inzercia v obsahu 300 €
Sponzoring 600 €
fit život odporúča 600 €
Reklamný prebal 2 000 € + výrobné náklady
Vkladaná inzercia
3 250 €
Zdravotnícke noviny
Ročník XIX/LXIII | 1,80 €
Jediný odborný týždenník pre lekárov a farmaceutov na Slovensku
Predoperačné vyšetrenia
budú opäť môcť
robiť aj všeobecní
lekári. Tí to vítajú
Českí vedci objavili
nové možnosti liečby
rakoviny hlavy a krku.
Novinku už patentovali
2
Každý, kto absolvoval operáciu, to pozná. Papier k všeobecnému, odtiaľ žiadanka
na predoperačné na interné,
kde sa pacient dozvie, že: a)
najbližší termín má lekár
o dva mesiace (operácia
je o dva týždne), b) dobre,
spravíme to, ale čo si tí v nemocnici myslia, nemáme inú
robotu? A pacient po absolvovaní vydretého vyšetrenia
sa (oprávnene) pýta: toto by
môj všeobecný lekár nedokázal? Samozrejme, dokázal.
Konečne to pochopili aj tí
hore.
Možnosti liečby
Zdroj: Zastúpenie EK na Slovensku,
Európske informačné centrum
· k rása
Fond GSK už tretí rok podporuje projekty, ktoré pomáhajú seniorom žiť aktívny
a plnohodnotný život. Každý rok vyhlasuje
Jarnú a Jesennú výzvu, v rámci ktorej
prerozdeľuje desiatky tisícov eur medzi
projekty, ktoré dávajú seniorom pocit spoločenskej integrácie, zlepšujú ich zdravotný
stav a pracujú na aktívnom využívaní ich
voľného času. Tento rok Fond GSK prostredníctvom Jarnej výzvy podporil 14
projektov, medzi ktoré rozdelil viac ako
13-tisíc €. Vďaka Fondu GSK sa zrealizujú dobré nápady podporujúce seniorov
napríklad v Banskej Štiavnici, v Pezinku,
v Lekárovciach, v Prievidzi či v Turí.
Č
14
zdrav ie
· rela x
zdrav ie
· k rása
Prečo
zhruba?
ako ostatní.
Z Anglicka prišla inšpirácia
až do Banskej Štiavnice
Kalvársky fond už dlhé roky pracuje
na rekonštrukcii Kalvárie v Banskej
Štiavnici, ktorá bola v roku 2007 zapísaná do zoznamu 100 najohrozenejších
pamiatok sveta. Prišli s nápadom zapojiť
do rekonštrukcie okrem dobrovoľníkov
aj seniorov, a to formou informačných
a sprievodcovských aktivít. Martin Macharík z Kalvárskeho fondu nám prezradil, že
nápad zapojiť seniorov do chodu Kalvárie
dostal počas pobytu v Anglicku, kde práve
dôchodcovia sprevádzali turistov po pamiatkach. Suma 1 425 €, ktorou Fond GSK
prispel na ich projekt, pomôže pri realizácii
tohto nápadu. Podľa slov Martina Macharíka pôjde o beh na dlhú trať. Realizátori
projektu sa už dnes tešia na školenie
seniorov-sprievodcov.
15
17.7.2014 16:22
o 1
tom udržať si fyzickú kondíciu a zlepšiť aj
psychickú. Ručné práce, zmyslové terapie, zážitkové aktivity – to je len zlomok
činností, ktoré sa v tejto inštitúcii dejú.
Projektová referentka Zuzana Šipošová
netajila radosť, keď vo výsledkoch Jarnej
výzvy uvidela „svoju milovanú Pinelku“ (ako
zvykne nemocnicu familiárne nazývať):
„Liečivé zážitky budú skutočným balzamom
na ubolenú dušu i telo, zaručene vtiahnu
našich seniorov do víru zmysluplných aktivít.
Poskytnú im výnimočné zážitky.“ Na projekte, ktorý zaujal vyberajúce osobnosti, už
v nemocnici dokonca začali pracovať.
Plní očakávania boli aj zamestnanci Občianskeho združenia DSS Turie, ktorí podľa slov Eleny Bohdalovej, predsedníčky
OZ DSS Turie, každý deň netrpezlivo klikali
na stránku Fondu GSK, aby sa dozvedeli, či
ich projekt zaujal odbornú komisiu. Žiadali
totiž o grant na výrobu tzv. rebornovaných
bábik. Tie seniorom a ľuďom s demenciou
pripomínajú skutočné bábätká a vyvolávajú v nich pocit starostlivosti a potrebu
ochraňovať. Tzv. reminescenčnou terapiou
(terapiou prostredníctvom spomienok)
chcú u svojich zverencov vyvolať pozitívny pocit z uplynulých dní. Spomínanie na
Väčšie i menšie radosti
príjemné a pozitívne zážitky pomáha podľa
Z 51 prihlásených projektov vybrala
odborníkov tak po psychickej, ako aj po
komisia osobností tie, ktoré spĺňali hlavné
fyzickej stránke.
podmienky Jarnej výzvy - inovatívnosť, dlKeď Fond GSK zverejnil výsledky, v OZ
hodobú udržateľnosť a hlavne merateľDSS Turie boli nadšení. Dôvod bol jednodu- nosť dosahu na začlenenie seniorov do
chý – medzi úspešnými žiadateľmi v rámci
spoločnosti. Podporené projekty okrem
Jarnej výzvy 2014 figuroval aj ich projekt
iného preukázali aj veľkú mieru praktics prideleným grantom viac ako 1 900 €.
kosti. Svedčia o tom napríklad aj projekty,
„Mali sme veľkú radosť. Máme hlavu plnú
ktoré chcú pre seniorov zriadiť kurzy prvej
myšlienok, ako projekt čo najlepšie naplniť.
pomoci (Regionálne kultúrne centrum
Tešíme sa na rozžiarené oči tých, ktorí budú
v Prievidzi) či organizácia Od srdca k srdcu,
na projekte aktívne pracovať a vytvárať veci
ktorá žiadala o vydanie CD s piesňami folpre druhých a tiež na radosť obdarovaných
klórnej skupiny Pajtaški z obce Lekárovce
a ich naplnené očakávania,“ zdôraznila
(pri Michalovciach). Tú si založili dôchodDeti
majú
Elena Bohdalová.
šírili dobrú náladu a radosť do
viac covia,
kostíaby
než
všetkých kútov Slovenska.
dospelí,
pretože
Podpora pre Pinelku
časomZmysluplné
niektoréprojekty s víziou, ktoré prinesú dlhodobý benefit seniorom, majú
Psychiatrická nemocnica Philippa Pikosti
zrastú
vo Fonde GSK dvere otvorené.
nela v Pezinku si vďaka svojim projektom
Potrebné informácie o Fonde GSK
získala dlhodobú pozornosť Fondu GSK.
a jeho Jarnej a Jesennej výzve nájdete
Tento rok im odborná komisia pridelila
na www.fondgsk.sk
1 800 €, vďaka ktorej môžu pomôcť pacien-
1. krok
Dôkladné
zmäkčovanie
je stehenná
kosť, ktorá je
tvrdšia
než betón.
Kostra človeka
váži približne
10kg

14%
Na ruke
je celkovo
54
kostí
vrátane
zápästia.
15
z celkovej
hmotnosti
Zhrubnutá koža na chodidlách, žiaľ, nie je
len estetický problém, ale môže spôsobiť
väčšiu neplechu, než si myslíme. V kombinácii s plochými nohami býva na chodidlo
vyvíjaný zvýšený tlak, v ktorého dôsledku
vznikajú bolestivé prasklinky. Zrohovatená
koža nemusí vznikať len nedostatočnou
starostlivosťou, môžeme
ju jednoducho zdediť. Nič
však nie je stratené, pokiaľ
pokožku pravidelne zmäkčujeme špeciálnym krémom.
Vyskúšajte Allga San PROFI
na redukciu zrohovatenej
pokožky, ktorý v priebehu
3 týždňov vyhládza drsný povrch pokožky chodidiel, 75 ml
za 9,95 eura. Používajte ráno
a večer.
2. krok
čo predstavuje
Pravidelné
obrusovanie
Zdroj: odborné publikácie, internet
Zrohovatenú vrstvu kože je potrebné obrusovať v pravidelných intervaloch. Na dokonalý výsledný efekt je však veľmi dôležité
dodržiavať niekoľko zásad. Chodidlá pred
obrusovaním si vždy ponorte aspoň na 15
minút do teplej vody s pridaním ošetrujúcej
soli do kúpeľa, napríklad Allga San Koso­
drevinový kúpeľ nôh so soľan­
kou, 350g stojí 6,30 eura. Keď je
koža zmäknutá, zhrubnuté časti
obrusujte pemzou. Môžete si
vybrať prírodnú, vhodnú skôr
na menej hrubú kožu, alebo
syntetickú či kovovú, ktorá si
poradí aj s výrazne zrohovatenou kožou. Kožu obrusujte
maximálne 1x za týždeň.
3. krok
Úprava nechtov
Aby ste sa vyhli bolestivým záderom
a zarastaniu nechtov, nezabúdajte ani na
úpravu nechtov a nechtových lôžok. Nechty
pravidelne skracujte rovným zastrihávaním
manikúrovými nožničkami. Nechtové lôžka
ošetrite jemným zatláčaním kože, ktorá
ich lemuje. Kožu neobstrihávajte, nie je to
potrebné. Na záver môžete nechty preleštiť
leštičkou na nechty, ktorá býva súčasťou
manikúrovej súpravy. Finálnu bodku za
dokonalou úpravou nechtov vytvorí vrstva
vášho obľúbeného laku.
vý balzam na unavené nohy
s osviežujúcou vôňou kosodreviny. Rýchlo sa vstrebáva
a nemastí, hydratuje pokožku
do hĺbky. 100 ml kúpite
za 5,95 eura.
Stravovanie detí v letnom období by sa
malo riadiť niektorými zásadami, ktoré eliminujú riziko poškodenia zdravia,
vyplývajúce z konzumácie epidemiologicky
nevyhovujúcich potravín. Sú to predovšetkým rýchlo sa kaziace potraviny ako
napr. údeniny, mäkké salámy, rôzne typy
majonézových šalátov, niektoré mliečne
produkty, cukrárenské výrobky, zmrzlina
a pod.
Základnou zásadou je dôkladné chladenie všetkých druhov potravín, ktoré by pri
nesprávnom uskladnení mohli predstavovať potenciálne riziko pre zdravie. Ďalším
dôležitým opatrením je vyhýbať sa spomenutým typom potravín a uprednostňovať
bezpečné potravinárske produkty, ktoré
nepredstavujú pre detský organizmus riziko. Ovocie a zeleninu, ktoré deti v letnom
období konzumujú vo väčšom množstve,
treba dôkladne poumývať pod tečúcou
pitnou vodou. Mimoriadne dôležité je
v tomto období dodržiavať pitný režim a piť
dostatok tekutín. Na uhasenie smädu je
vhodná voda, minerálne vody a nesladené
ovocné čaje.
Na záver chodidlá ošetrite antibakteriálnym prípravkom, ktorý reguluje potenie
a zabraňuje rastu baktérií a plesní. Na trhu
sú dostupné prípravky v rôznej forme, či
už sypký púder, sprej, balzam alebo gél.
Vyberte si tú, ktorá vám najviac vyhovuje.
Vyskúšajte napríklad Allga San Ošetrujúci
deosprej na nohy, 100 ml za 5,95 eura, alebo Allga San Aktiv Balzam proti poteniu
a zápachu chodidiel, 50 ml za 4,95 eur.
Teraz môžete s úsmevom vykročiť v ústrety
všetkým letným dobrodružstvám a vaše
nohy sa vám za vašu starostlivosť odvďačia
zdravým a príjemným vzhľadom.
4. krok
Hĺbková
hydratácia
Pozor
na úrazy
Chodidlá natrite ošetrujúcim hydratačným
krémom, ktorý pokožku zvláčni a zanechá
hebkú na dotyk a príťažlivú na pohľad.
Vhodné sú kozmetické prípravky s účinnými zmäkčujúcimi zložkami na prírodnej
báze, akým je aj Allga San Kosodrevino­
11
zdrav ie
· k rása
Zvýšená úrazovosť u detí v letných mesiacoch predstavuje závažný zdravotnícky
a etický problém. V tomto období sa deti
vo zvýšenej miere venujú najrôznejším
druhom športu, čo so sebou prináša okrem
pozitív aj riziko úrazov, ktorých následky 17.7.2014 16:22
fitzivot_Naturprodukt_0114_1707.indd 11
12
17.7.2014 16:06
Leto v nás evokuje nielen pohodu a pekné počasie s predstavou
slnečných lúčov, vody a oddychu, ale prináša so sebou
aj niektoré riziká, najmä pre deti, o ktorých je potrebné
vedieť, aby sme sa vyvarovali nepríjemnostiam.
w w w.mafraslovakia. sk
Heparoid masť
Octanový krém
30 g 3,28 €
80 g 1,38 €
dEZINFEKCIA
Protex ultra mydlo 90 g 0, 87 €
dettol antibakteriálny
gél na ruky
50 ml 3,38 €
rodičia by na
to mali myslieť
a kontrolovať,
aby deti počas
horúcich dní nosili
ľahký, svetlý,
vzdušný odev
bOLESť HRdLA
Homéogéne9
NEO-ANGIN spray
60 tbl 4,10 €
30 ml 4,40 €
HORúčKA
Nurofen Rapid
Medipyrin
HNAčKA
200 mg 1,79 €
500 0,55 €
Endiex
28 kps 5,88 €
Carbo medicinalis 300 mg 2,40 €
v niektorých prípadoch predstavujú pre
dieťa doživotný zdravotný hendikep, resp.
dieťa trvalo invalidizujú.
Na vysokej úrazovosti detí sa nemalou
mierou podieľa aj cestná premávka;
dopravné úrazy predstavujú samostatnú
kapitolu detskej úrazovosti, pričom často
ide buď o fatálne úrazy, alebo o ťažké
Mimoriadne dôležité je
v tomto období dodržiavať
pitný režim
polytraumy s doživotnými následkami. Počas prázdninových mesiacov sú
deti uvoľnené a menej sústredené, z čoho
vyplýva zvýšené riziko poškodenia zdravia,
zapríčinené ich neopatrnosťou.
Je nevyhnutné dbať na to, aby dieťa pri
športovaní zachovávalo niektoré bezpečnostné opatrenia, ako napr. nosilo
chrániče na rukách a nohách pri korčuľovaní, bezpečnostnú prilbu pri bicyklovaní
a korčuľovaní, dodržiavalo pravidlá cestnej
premávky a pod.
Pri rôznych druhoch vodných športov
by dieťa nikdy nemalo preceňovať svoje
fyzické sily.
kliešťom a komárom
OFF! Active repelent
Čo všetko tvorí základnú výbavu
na ošetrenie drobných zranení?
na úrazy
Zvýšená
úrazovosť u detí
v letných
mePošlite sms so správnou
odpoveďou
na číslo
6667
siacoch predstavuje závažný zdravotnícky
v tvare: Fitzivot (medzera)
A alebo B
a etický problém. V tomto období sa deti
Mimoriadne dôležité je
zvýšenej
miere venujú najrôznejším
Cena jednej odpovednej vo
SMS
je 1 € s DPH.
v tomto období dodržiavať
Súťaž bude trvať od 24. 7.druhom
do 8. 8.športu,
2014. Žrebovanie
saprináša
uskutoční
11. 8. 2014.
čo so sebou
okrem
pitný režim
pozitív aj riziko úrazov, ktorých následky 13
12
· k rása
· rela x
2x
50 g 3,80 €
100 g 6,70 €
10 mg 3,22 €
VyVRTNuTý čLENOK
s lekárnikom
5,84 € na údeniny
6,02 € Stravovanie detí v letnom období by sa
Heparoid masť
Octanový krém
NáPLASTE
Hrajte s fit životom
10 mg 4,35 €
10 mg 3, 95 €
bOLESť bRuCHA
30 g 3,28 €
80 g 1,38 €
dEZINFEKCIA
Compeed náplasť
na pľuzgiere
uRGO
a vyhrajte 2x cestovnú
lekárničku Hartmann-Rico
ALERGIA
bOLESť
Ibalgin gél
Voltaren Emulgel
buscopan
Protex ultra mydlo 90 g 0, 87 €
dettol antibakteriálny
gél na ruky
50 ml 3,38 €
bOLESť HRdLA
Homéogéne9
NEO-ANGIN spray
HNAčKA
KAŠEľ
Autan Active repelent proti
kliešťom a komárom
5,84 €
OFF! Active repelent
6,02 €
NáPLASTE
5 ks 4, 30 €
2,85 €
Cocculine
Kinedryl
30 tbl 2,50 €
10 tbl 2,21 €
KVAPKy dO NOSA
200 mg 1,79 €
500 0,55 €
Endiex
28 kps 5,88 €
Carbo medicinalis 300 mg 2,40 €
Nasivin 0,01 %
Otrivin 0,05 %
5 ml 2,30 €
10 ml 3,22 €
VAGINáLNE MyKóZy
MyCOmax 1kps
Candivac 30 tbl
Hrajte s fit životom
a vyhrajte 2x cestovnú
lekárničku Hartmann-Rico
150 mg 5,17 €
17,66 €
Wobenzym (na zápaly, bolesti a otoky,
rýchlo odznievajú, čím sa uľahčuje hojenie)
od 7,70 €
HydRATAčNé ROZTOKy
(vhodný na doplnenie minerálov po
hnačkách a po vracaní, nevyhnutný u detí)
Kulíšek Glukóza (pre deti od ukončeného
1. týždňa veku)
3,69 €
Kulíšek Forte (od ukončeného 4. mesiaca
veku)
4€
Fluidex glukóza (pre deti od 3 rokov
a dospelých)
2,40 €
Stačí správne zodpovedať súťažnú otázku:
· k rása
· rela x
Okuliare
z hypermarketu?
Prečo nie
Ako prvú pomoc
som si ich kúpil
aj ja, hovorí
oftalmológ
osviežujúce
letné
recepty
Nový
seriál
o ľudskom
tele
Všetko
o kostiach
Ošetrenie
v zahraničí
Falošné lieky
Čo všetko tvorí základnú výbavu
na ošetrenie drobných zranení?
A. náplasti, obväzy, ovínadlá
B. sterilné vankúšiky, náplasti, dezinfekčné
tampóny, obväzy, ovínadlá, pinzeta
Z iNterNetu
Pošlite sms so správnou odpoveďou na číslo 6667
v tvare: Fitzivot (medzera) A alebo B
Cena jednej odpovednej SMS je 1 € s DPH.
Súťaž bude trvať od 24. 7. do 8. 8. 2014. Žrebovanie sa uskutoční 11. 8. 2014.
júl
2014
3
Ako prežiť
prázdniny
v zdraví
13
zdrav ie
zdravie · krása · relax
Odborník radí:
Pri
akomkoľvek
použití lieku
sa poraďte
s lekárom alebo
s lekárnikom
HOJENIE
Compeed náplasť
na pľuzgiere
uRGO
NEVOľNOSť PRI CESTOVANí
60 tbl 4,10 €
30 ml 4,40 €
HORúčKA
Nurofen Rapid
Medipyrin
polytraumy s doživotnými následkami. Počas prázdninových mesiacov sú
deti uvoľnené a menej sústredené, z čoho
vyplýva zvýšené riziko poškodenia zdravia,
zapríčinené ich neopatrnosťou.
Je nevyhnutné dbať na to, aby dieťa pri
športovaní zachovávalo niektoré bezpečnostné opatrenia, ako napr. nosilo
chrániče na rukách a nohách pri korčuľovaní, bezpečnostnú prilbu pri bicyklovaní
a korčuľovaní, dodržiavalo pravidlá cestnej
premávky a pod.
Pri rôznych druhoch vodných športov
by dieťa nikdy nemalo preceňovať svoje
fyzické sily.
bOLESť HLAVy
PROTI KLIEŠťOM
EDITORIAL
9
Lekárenstvo
Ktoré sa najčastejšie predávajú?
Lekár vám
musí povedať,
koľko to
bude stáť
zdravie · krása · relax
3
Odborník radí:
Ako prežiť
prázdniny
v zdraví
Okuliare
z hypermarketu?
Prečo nie
Ako prvú pomoc
som si ich kúpil
aj ja, hovorí
oftalmológ
Ktoré skryté ochorenia sa môžu prejaviť na oku ako
prvé? Zhovárali sme sa so zástupcom prednostu
Kliniky oftalmológie LF UK a UNB Ružinov MUDr.
Konštantínom Peškom, PhD.
Ťažké kovy
ORTuť
HLINíK
môže spôsobiť
periférnu
neuropatiu,
dysfunkciu
obličiek a poruchy
pamäte
spôsobuje
neurotoxicitu
a poškodenie
dýchacieho
125
25 mg PAC
mg
Odkedy sa odporúča začať s praPACvidelnými
prehliadkami
PAC u oftal18
A
ku, čo je zákerné ochorenie, ktoré si pacient neuvedomuje, lebo
nemusí mať žiadne príznaky, ale
vie natrvalo poškodiť zrak.
Ak má už pacient nejaké iné
ochorenie ako napríklad diabetes, očného lekára by mal navští-
O oči sa netreba starať.
Kým sú zdravé
Ænka 2
13. 9. 2013
Z iNterNetu
0800 125 139
Žiadajte v lekárňach
5
zdrav ie
· k rása
Exkluzívny prehľad:
Kto patrí k
špičke
našej medicíny?
1
www.barnys.sk
Gynekológovia,
diabetológovia, pediatri, internisti,
kardiológovia,
zubní lekári,
reumatológovia, psychiatri,
neurológovia...
endokrinológia,
chirurgia, dermatológia,
ORL, onkológia,
Alergológia,
neonatológia, lekárstvo
gastroenterológia,
urológia, všeobecné
pneumológia,
56 LEKÁROV
z 11 špecializácií
TOP
LEKÁRI
na Slovensku
TOP
12I
LEKÁR
II
na Slovensku
Ako ochrániť
Životabudič
alebo neresť? deti v lete?
Obchodné manažérky
pre zdravotnícke tituly:
www.toplekari.hnonline.sk
1 kapsula = 500 mg extrakt zložený z kanadskej brusnice
a vitamínu H (biotín) 12 ug, na udržiavanie normálneho
stavu slizníc
štandardizované na 125 mg obsah PAC
(proantokyanidínov podľa Eu.Pharm) Hlasovať môžete od
produkt je vyrobený z čistého brusnicového extraktu a
nie je dochucovaný ani prifarbovaný
najvyšší obsah PAC v kapsulovej forme
Vydavateľstvo Ecopress
vydáva aj tieto odborné
medicínske prílohy a tituly:
Špeciálna príloha Zdravotníckych
a Hospodárskych novín pre širokú
verejnosť. Patrí do portfólia produktov
HN. Samostane nepredajné
Šéfredaktorka: Katarína Lovasová
tel.: 02/48 238 421, mobil: 0905 344 837
e-mail: [email protected]
november 2012
september 2013
Príjem inzercie: Marcela Pappová
tel.: 02/48 238 132, mobil: 0905 849 083
e-mail: [email protected]
Art director: Ľuboš Haško
Zalomenie: Ľuboš Haško
Tlač: DUBRA, s. r. o.
Foto: archív vydavateľstva, autori,
dreamstime.com
Foto na titulnej strane: dreamstime.com
Hlasovať
Ing. Miriam Puhová
tel.: 02/48 238 501, mobil: 0905 363 418
e-mail: [email protected]
Ing. Slavomíra Lacková
tel.: 02/48 238 500, mobil: 0905 614 645
e-mail: [email protected]
238 145-6
4. júla 2014 do 1.fax: 02/48
augusta
2014
Vydáva: ECOPRESS, a. s.
Seberíniho 1, 820 07 Bratislava
www.ecopress.sk
Výkonný riaditeľ: Vladimír Mužík
Riaditeľka divízie HN magazines: Mgr.
Petronela Ševčíková, tel.: 02/48 238 437
e-mail: [email protected]
© Copyright ECOPRESS, a. s.
Autorské práva sú vyhradené
a vykonáva ich vydavateľ. Autori
článkov zverejnených v tomto vydaní
si v zastúpení vydavateľom vyhradzujú
právo udeľovať súhlas na zmnožovanie
a na verejný prenos článkov, ako aj na
verejné rozširovanie rozmnoženiny
týchto článkov v zmysle § 33 ods. 1
písm. a) a d) autorského zákona.
Vydavateľstvo Ecopress vydáva aj tieto odborné tituly a medicínske prílohy:
Odborný časopis s recenzovanou prílohou pre sestry, pôrodné asistentky, lekárov a iných zdravotníckych pracovníkov
5. jún 2014
Odborná príloha Zdravotníckych novín
p r e l e k á r o v a m b u l a n t n e j
s t a r o s t l i vo s t i
7.
Kardiológia,
angiológia
Zdravotnícke noviny
Ročník XIX/LXIII | 1,80 €
Číslo 3
jún 2014
IX. ročník
r o z h ovo r
Chirurgia
Konečne
Cena 1,90 €
Každý, kto absolvoval operáciu, to pozná. Papier k všeobecnému, odtiaľ žiadanka
na predoperačné na interné,
kde sa pacient dozvie, že: a)
najbližší termín má lekár
o dva mesiace (operácia
je o dva týždne), b) dobre,
spravíme to, ale čo si tí v nemocnici myslia, nemáme inú
robotu? A pacient po absolvovaní vydretého vyšetrenia
sa (oprávnene) pýta: toto by
môj všeobecný lekár nedokázal? Samozrejme, dokázal.
Konečne to pochopili aj tí
hore.
Vedieť viac znamená lepšie žiť
Bábätká
Ako sa žije
a pracuje
v Írsku
Jediný odborný týždenník pre lekárov a farmaceutov na Slovensku
Predoperačné vyšetrenia
budú opäť môcť
robiť aj všeobecní
lekári. Tí to vítajú
5–6
2014
roèník 2014
VÝBER Z PREDNÁŠOK
XX. Bardejovské dni
pneumológov a ftizeológov
Českí vedci objavili
nové možnosti liečby
rakoviny hlavy a krku.
Novinku už patentovali
2
cena 2,80 €
11
R e v i e w z o d b o r n ý c h k o n g r e s o v, z j a z d o v a s y m p ó z i í
Komplexný poh¾ad
k ditíd
4
StrÆnka
vybrali odborníci!
21
10
Zdravotnícke noviny v spolupráci
s Hospodárskymi
Seriál o ľudskom
tele novinami
v yhlasujú už tretí ročník projektu TOP LEK ÁRI NA SLOVENSKU.
SUPER Forte
FORTE
denná dávka 20 ml = 800 mg extrakt z kanadskej brusnice
štandardizovaná na PAC (proantokyanidíny)
produkt je vyrobený z čistého brusnicového extraktu a nie
je dochucovaný ani prifarbovaný
najvyššia vstrebateľnosť v tekutej forme
15:13
Exkluzívny prehľad:
Spoznajte špičku
našej medicíny
vybrali odborníci!
So zástupcom prednostu Kliniky oftalmológie
LF UK
33 LEKÁROV
a UNB Ružinov MUDr. Konštantínom
Peškom, PhD.
z 11 špecializácií
Katarína Lovasová
šéfredaktorka
Kostra človeka
CRAN-URINTM Aj váš hlas môže rozhodnúť o tom, kto to bude.
CRAN-URINTM
Lekár vám
musí povedať,
koľko to
bude stáť
0911 LIECIK
nes asi ťažko budeme
hľa-výdaj prevádzkuje
kých lekárnikov.
Očakávania
veZásielkový
na základe povolenia
BSK č. č.101539/2007ZDR/2 a posudku vydaného Štátnym ústavom pre kontrolu liečiv (ŠÚKL)
dať lekárnika spokojné
ho(KL/1865/2010).
rejnosti
smerujúce
ku
kvalitnej
4. 11. 2010
Činnosť
internetovej lekárne
zabezpečujú
odborní a vyškolení pracovníci, ktorých profily sú dostupné na webovej
so stavom slovenskéadrese
ho lek (http://www.lekarensvkriza.sk/).
etickej službe sú konfronLekárne Sv.akríža
kárenstva. Voľný trh ako všeliek tované s nevyhnutnosťou ekona problémy zdravotníctva az- nomického úspechu. A zdá
da najviac vstúpil do lekáren- sa, že ťahajú za kratší koniec.
stva. Konkurenčné prostredie Dôkazom je dôveryhodnosť ves množstvom verejných lekár- rejných lekární a lekárnikov,
ní a s rastúcim podielom lekární ktorí v slovenských prieskuv sieťach vytvára enormný eko- moch nedosahujú úroveň dônomický tlak, ktorého výsled- veryhodnosti kolegov z iných
kom je klesajúca ekonomická európskych krajín.
výkonnosť s dosahom na všetPokračovanie na strane 5
6
dobre vyzerať, ako byť dobre naladený a spokojný. Ako byť FIT. Nech
sa páči, nový
. Príjemné
čítanie.
obalka_final.qxd
Hlasujte
za svojho
lekára!
Všetko
o kostiach
Ošetrenie
v zahraničí
Ktoré sa najčastejšie predávajú?
Ako jesť
D
a nepribrať
viť hneď po jeho diagnostikova- tia, ako Svetový deň glaukómu,
ní. Stáva sa, že oftalmológ diag- keď pacienti chodia na zmerak ste
v Hospodárskych
nostikuje
inéčakali
ochorenie
ako pr- nie očného tlaku, alebo nedávnovinách
vý, napr.čiajv Zdravotníckych
spomenutú cukrovku.
no organizovaná Mobilná klisvoju obľúbenú prílohu Panika, zameraná na vyhľadávacientske listy,
budete prekvapení.
Chodievame
na preventívne
prenie očných ochorení sietnice.
Verím však, že príjemne. NastalV posledných rokoch sa objavuhliadky?
totiž
čas na
zmenu. Nielen
na je najmä po 60 roku veku vysoký
Neviem
to porovnať
s inými
zmenuale
mena,
ale by
aj vizáže
a obsavýskyt vekom podmienenej maštátmi,
mohlo
to byť aj
hu. Nezmenilo
sa však
jedno
lepšie.
Dôležitú úlohu
v tom
hrá – my.
kulárnej degenerácie oka, ktorá
Stále budeme
písaťapre
vás, o vás
zdravotnícka
osveta,
v posledpostihuje oblasť najostrejšieho
a o vašom
zdraví.Robievajú
O tom, ako
nom
čase internet.
sa ostať
videnia sietnice.
A pridámepodujak tomu, ako
ajzdravým.
rôzne preventívne
Pokračovanie na strane 4
III. ročník ankety
Nový
seriál
o ľudskom
tele
Falošné lieky
mg
mológa?
Na preventívnu prehliadku
k očnému lekárovi sa odporúča ísť po štyridsiatke, najmä pre
glaukóm – zvýšenie očného tla-
osviežujúce
letné
recepty
Nakupujte
online
Na jednej ulici viac
Poradíme vám
lekárni? V EÚ
+421 nemožné
911 543 245
mg PAC
Rozdiely125
medzi
nami a zahraničím nie sú
... tie od Barny´s sú štandardizované až na
júl
2014
Panadol Extra Rapide,
šumivé tablety
12 ks 2,70 €
MIG – 400
30 tbl 3, 50 €
Solmucol 200 mg 20 vreciek 3,57 €
Mucosolvan sirup
4, 95 €
zdravie • krása • relax
OF TALMOLÓG MUDR. KONŠ TANTÍN PEŠKO, PHD.:
by v nej chýbať ani lieky, ktoré pravidelne
ystáte sa na dovolenku?
užívate. Ceny uvedených voľnopredajných
Nezabudnite si do kufra
k plavkám a k šatám priba- liekov sú orientačné. Pozor! Pri akomkoľvek
použití lieku sa poraďte s lekárom alebo
liť aj cestovnú lekárničku.
s lekárnikom, prečítajte si príbalovú inforAby ste sa vyhli zdravotným ťažkostiam,
máciu na letáku v škatuľke a pri výskyte nektoré by vám mohli skomplikovať príjemžiaducich účinkov alebo iných neobvyklých
né chvíle zaslúženého relaxu, ponúkame
vám abecedu cestovnej lekárničky. Nemali reakcií vyhľadajte lekára.
Claritine
Zodac
Foto: archív
KUPUJETE
zdravie · krása · rela x
LEN TIE NAJÚČINNEJŠIE BRUSNICE?
Ch
Leto v nás evokuje nielen pohodu a pekné počasie s predstavou
slnečných lúčov, vody a oddychu, ale prináša so sebou
aj niektoré riziká, najmä pre deti, o ktorých je potrebné
vedieť, aby sme sa vyvarovali nepríjemnostiam.
malo riadiť niektorými zásadami, ktoré eliminujú riziko poškodenia zdravia,
HOJENIE
vyplývajúce
z konzumácie epidemiologicky
potravín.
Sú to predoWobenzym
(na zápaly,
bolesti a otoky,
5 ks 4, 30 €nevyhovujúcich
rýchlo sa
kaziace potraviny
ako
odznievajú,
čím sa uľahčuje
hojenie)
2,85 €všetkým rýchlo
napr. údeniny, mäkké salámy, rôzne typy
od 7,70 € rodičia by na
NEVOľNOSť PRI CESTOVANí
majonézových šalátov, niektoré mliečne
to mali myslieť
a kontrolovať,
ROZTOKy
cukrárenské výrobky, zmrzlina
Cocculine
30 tbl 2,50 €produkty,HydRATAčNé
Kinedryl
10 tbl 2,21 €a pod. (vhodný na doplnenie minerálov po aby deti počas
horúcich dní nosili
Základnou
zásadou
je dôkladné
hnačkách
a po
vracaní, chladenevyhnutný u detí)
ľahký, svetlý,
KVAPKy dO NOSA
nie všetkých druhov potravín, ktoré by pri
vzdušný odev
uskladnení
mohli
Nasivin 0,01 %
5 ml 2,30 €nesprávnom
Kulíšek
Glukóza
(prepredstavodeti od ukončeného
riziko
pre zdravie. Ďalším
Otrivin 0,05 %
10 ml 3,22 €vať potenciálne
1. týždňa
veku)
3,69 €
dôležitým
opatrením
je vyhýbať
sa spome-4. mesiaca
Kulíšek
Forte
(od ukončeného
VAGINáLNE MyKóZy
nutým typom
veku)potravín a uprednostňovať
4€
potravinárske
produkty,
MyCOmax 1kps
150 mg 5,17 €bezpečnéFluidex
glukóza
(pre detiktoré
od 3 rokov
pre detský organizmus riziCandivac 30 tbl
17,66 €nepredstavujú
a dospelých)
2,40 €
ko. Ovocie a zeleninu, ktoré deti v letnom
období konzumujú vo väčšom množstve,
treba dôkladne poumývať pod tečúcou
v niektorých prípadoch predstavujú pre
pitnou vodou.
Mimoriadne
dôležité je
dieťa doživotný zdravotný hendikep, resp.
Stačí správne zodpovedať
súťažnú
otázku:
v tomto období dodržiavať pitný režim a piť dieťa trvalo invalidizujú.
dostatok tekutín. Na uhasenie smädu je
Na vysokej úrazovosti detí sa nemalou
vhodná voda, minerálne vody a nesladené
mierou podieľa aj cestná premávka;
A. náplasti, obväzy,ovocné
ovínadlá
čaje.
dopravné úrazy predstavujú samostatnú
B. sterilné vankúšiky, náplasti, dezinfekčné
kapitolu detskej úrazovosti, pričom často
ide buď o fatálne úrazy, alebo o ťažké
tampóny, obväzy,Pozor
ovínadlá, pinzeta
zdravie · krása · rela x
Čo si zbaliť do cestovnej
lekárničky
prázdniny
v zdraví
hlavný hygienik
Slovenskej republiky
J
by v nej chýbať ani lieky, ktoré pravidelne
ystáte sa na dovolenku?
edným z rizík, ktoré hrozia deťom
užívate. Ceny uvedených voľnopredajných
Nezabudnite si do kufra
s nastávajúcim teplým počasím, je
k plavkám a k šatám priba- liekov sú orientačné. Pozor! Pri akomkoľvek výskyt úpalu. Vzniká intenzívnym,
použití lieku sa poraďte s lekárom alebo
liť aj cestovnú lekárničku.
priamym slnečným žiarením na nes lekárnikom, prečítajte si príbalovú inforAby ste sa vyhli zdravotným ťažkostiam,
chránenú hlavu a zátylok dieťaťa. Pozorumáciu na letáku v škatuľke a pri výskyte jeme
ne- ho u detí, ktoré v horúčavách nemajú
ktoré by vám mohli skomplikovať príjemžiaducich účinkov alebo iných neobvyklých
né chvíle zaslúženého relaxu, ponúkame
prikrytú hlavu a prejavuje sa zvýšenou
vám abecedu cestovnej lekárničky. Nemali reakcií vyhľadajte lekára.
telesnou teplotou, bolesťami hlavy, povrchným a zrýchleným dýchaním, rýchlym
ALERGIA
pulzom a nevoľnosťou. Rodičia by na to
bOLESť HLAVy
mali myslieť a kontrolovať, aby deti počas
Claritine
10 mg 4,35 €
horúcich dní nosili ľahký, svetlý, vzdušný
Panadol Extra Rapide,
Zodac
10 mg 3, 95 €
šumivé tablety
12 ks 2,70 €odev, pokrývku hlavy, kvalitné slnečné
bOLESť
MIG – 400
30 tbl 3, 50 €okuliare a používali krémy proti UV žiareniu
s vysokým ochranným faktorom. Zvýšená
Ibalgin gél
50 g 3,80 €
KAŠEľ
fyzická námahaPri
by sa mala prispôsobiť
Voltaren Emulgel
100 g 6,70 €
deti by si mali robiť častejšie
Solmucol 200 mg 20 vreciek 3,57 €prostrediu,
akomkoľvek
bOLESť bRuCHA
v tieni a v čase medzi 11. až 15.
Mucosolvan sirup
4, 95 €prestávky
použití
lieku
hodinou sa nevystavovať slnečným lúčom.
buscopan
10 mg 3,22 €
sa poraďte
PROTI KLIEŠťOM
s lekárom alebo
VyVRTNuTý čLENOK
Autan Active repelent proti
Zabudnite
tipy
Ako prežiť
prof. MUDr. Ivan Rovný,
PhD., MPH.,
zdrav ie
2x
odborník radí
Čo si zbaliť do cestovnej
lekárničky
Ch
Zabudnite
na údeniny
5. krok
Záverečná
starostlivosť
· rela x
fitzivot_GSK_pr_0114_1707.indd 11
tipy
Ako prežiť
prázdniny
v zdraví
PAC
hlavný hygienik
Slovenskej republiky
edným z rizík, ktoré hrozia deťom
s nastávajúcim teplým počasím, je
výskyt úpalu. Vzniká intenzívnym,
priamym slnečným žiarením na nechránenú hlavu a zátylok dieťaťa. Pozorujeme ho u detí, ktoré v horúčavách nemajú
prikrytú hlavu a prejavuje sa zvýšenou
telesnou teplotou, bolesťami hlavy, povrchným a zrýchleným dýchaním, rýchlym
pulzom a nevoľnosťou. Rodičia by na to
mali myslieť a kontrolovať, aby deti počas
horúcich dní nosili ľahký, svetlý, vzdušný
odev, pokrývku hlavy, kvalitné slnečné
okuliare a používali krémy proti UV žiareniu
s vysokým ochranným faktorom. Zvýšená
fyzická námaha by sa mala prispôsobiť
prostrediu, deti by si mali robiť častejšie
prestávky v tieni a v čase medzi 11. až 15.
hodinou sa nevystavovať slnečným lúčom.
Leto je v plnom prúde a vysoké teploty nás doslova prezúvajú do sandálok,
šľapiek a otvorených topánok. Ani tie najštýlovejšie topánočky však nevyniknú
na zanedbaných nohách, ktoré pedikúru nevideli ani nepamätajú.
ašli ste si práve zo desať argumentov na svoju obranu, keďže je to aj
váš prípad? Tak práve pre vás tu
máme niekoľko tipov na starostlivosť o chodidlá a pedikúru v niekoľkých
jednoduchých krokoch, ktoré šetria váš čas
a v neposlednom rade tiež peňaženku. To
všetko v pohodlí vášho domova.
rebro viac.
prof. MUDr. Ivan Rovný,
PhD., MPH.,
J
ktorú ľahko zvládnete aj doma!
N
Najdlhšia
10
Niekoľko
tipov na
starostlivosť
o chodidlá, ktoré
šetria váš čas
a peňaženku
Jednoduchá pedikúra,
mg
35
Najmenšia
kosť v tele je
v uchu, volá sa
strmenná kosť
a je veľká asi
ako zrnko ryže
Sú aj ľudia,
ktorí majú
Spomienkami sa dá liečiť
telo i duša
· rela x
fitzivot_GSK_pr_0114_1707.indd 11
nájdu sa
aj takí, čo
ich majú
33
36
20 %
Zážitkové aktivity, ručné práce, umelecké kurzy,
zmyslové terapie – to je len zlomok aktivít,
ktoré Fond GSK v Jarnej výzve podporil.
Vzdelávanie, tvorenie,
aktívne využitý čas
Kým
väčšina
ich má
výživové doplnky
• máte nárok na úhradu
nákladov, ak vám ošetrenie bolo poskytnuté v inej
krajine
•maximálnavýškaúhrady
bude zodpovedať nákladom na liečbu vo vašej
krajine
• môžete si vybrať ktoréhokoľvek poskytovateľa bez
ohľadu na to, či je verejný
alebo súkromný
•privysokošpecializovaných službách sa pred
liečbou v zahraničí môže
vyžadovať povolenie od
vášho systému zdravotnej
starostlivosti
• ak čakáte na ošetrenie vo
svojej domovskej krajine zo
zdravotného hľadiska neprimerane dlho a neexistujú na
to lekárske dôvody, potom
vám musí byť toto povolenie
udelené. V tomto prípade
môžete mať dokonca nárok
na vyššiu úhradu nákladov
206
Spomínanie na
Napríklad
príjemné a pozitívne
len stavcov
zážitky pomáha
má približne
zverencom DSS Turie
podľa odborníkov tak
po psychickej, ako aj
po fyzickej stránke.
ľudí viac
ISSN 1335-9444
a podmienkach poistenia jeho
profesijnej zodpovednosti.
„Musí vám dať jasné informácie
o cenách, aby ste vedeli vopred,
aké vysoké budú vaše náklady.
A musí vám poskytnúť kópiu
vášho lekárskeho záznamu
o ošetrení, ktorý po návrate
predložíte svojej poisťovni,“
uvádza sa v materiáli EK.
Ak máte podstúpiť lekárske
ošetrenie v inom členskom
štáte, máte rovnaké práva ako
občania danej krajiny a ošetria
vás podľa rovnakých pravidiel
a noriem. V krajine, v ktorej
máte byť ošetrený, vyhľadajte
kontaktný bod, kde vám poskytnú údaje o ich systémoch
kvality a bezpečnosti zdravotnej starostlivosti. Tu vám aj
potvrdia, či poskytovateľ zdravotnej starostlivosti, ktorého
ste si vybrali, má oprávnenie
danú službu vôbec poskytovať.
Tiež vám môžu vysvetliť práva,
ktoré majú pacienti v ich krajine. Viac informácií o núdzovej
alebo neplánovanej zdravotnej
starostlivosti nájdete na www.
europa.eu/youreurope.
(ks)
tom udržať si fyzickú kondíciu a zlepšiť aj
psychickú. Ručné práce, zmyslové terapie, zážitkové Aké
aktivity
– to je len
zlomok
Fond GSK už tretí rok podporuje projekPlní očakávania boli aj zamestnanci Obmáte
práva
na
činností, ktoréúhradu
sa v tejto inštitúcii
dejú.
ty, ktoré
pomáhajúna
seniorom
žiť aktívny Viete,
čianskeho
DSS Turie,
ktoríste
pod-sa chceli
Cestujete
dovolenku?
aké súzdruženia
vaše práva,
keby
nákladov
referentka
Zuzana Šipošová
a plnohodnotný
život. Každý
rok vyhlasuje
slov Eleny
predsedníčky
spojených
dať ošetriť
v inom
členskomľaštáte
EÚ?Bohdalovej,
Ponúkame
prehľad, naProjektová
čo
netajila radosť,
keď vo výsledkoch Jarnej
Jarnú a Jesennú výzvu, v rámci ktorej
OZ DSS Turie, každý deň netrpezlivo klikali
s ošetrením?
by ste určite nemali pred odchodom
do zahraničia zabudnúť.
výzvy uvidela •„svoju
prerozdeľuje desiatky tisícov eur medzi
na stránku Fondu GSK, aby sa dozvedeli, či
mátemilovanú
nárok na Pinelku“
úhradu (ako
ní (ZZP)
Akoprojekt
ďalej uviedla,
zvykne
familiárne
nazývať):
projekty,i ktoré
seniorom
pocit
spo- SR. ich
zaujal odbornú
komisiu. Žiadali
a podmienkach
poistenia
jeho nemocnicu
už ste dávajú
sa vybrali
za
nákladov,
ak vám
ošetrebolo
poskytnuté
v inej
môžeme sa totiž
teda obrátiť
„Liečivé zážitky nie
budú
skutočným
balzamom
ločenskejhranice
integrácie,
zlepšujú
o granti na
na výrobu tzv.
rebornovaných
profesijnej
zodpovednosti.
služobne,
na ich zdravotný
súkromného
poskytovateľa,
no a ľuďom
na ubolenú dušukrajine
i telo, zaručene vtiahnu
stav a pracujú
na za
aktívnom
ich
bábik.
Tie seniorom
„Musís demenciou
vám dať jasné informácie
štúdium,
relaxomvyužívaní
•maximálnavýškaúhrady
európsky
seniorov
do víru zmysluplných aktivít.
voľného alebo
času. Tento
rok Fond GSK ten
pro-nemusí akceptovať
pripomínajú
skutočné bábätká
a vyvoláo cenách,
aby ste vedelinašich
vopred,
dobrodružstvom,
bude zodpovedať
náklapreukaz
Poskytnú im výnimočné
zážitky.“ Na
projekstredníctvom
výzvy podporil
14 zdravotného
vajú v nichpoistenia.
pocit starostlivosti
a potrebu
aké vysoké
budú vaše náklady.
nezabúdajte naJarnej
svoje zdravie.
dom na liečbu vo vašej
Vypýta
od vás priamu
te, ktorý zaujal krajine
vyberajúce osobnosti, už
projektov,
medzi ktoré
rozdelil viac
ako si takochraňovať.
Tzv. reminescenčnou
A musí vámterapiou
poskytnúť kópiu
Nikdy totiž neviete,
kedy budete
platbu, ktorú
vám potom
po
v nemocnici dokonca začali pracovať.
13-tisíc
€. Vďaka
Fondu
GSK sa zrealizu(terapiou
prostredníctvom
spomienok)
vášho
lekárskeho záznamu
potrebovať
zdravotnú
starost• môžete si vybrať ktoréhopredložení potrebných
dokladov
jú
dobré
nápady
chcú u svojich
zverencovo ošetrení,
vyvolať pozitívktorý po návrate
livosť.
Určite
si prepodporujúce
tento prípad seniorov
koľvek poskytovateľa bez
preplatí vaša
poisnapríklad
v Banskej „železnú“
Štiavnici, v Pezinku,
nyzdravotná
pocit z uplynulých
dní.
Spomínanie
napoisťovni,“
predložíte
svojej
vložte do peňaženky
Väčšie i menšie
ohľadu na radosti
to, či je verejný
alebo
súkromný
ťovňa.
vrezervu,
Lekárovciach,
Prievidzi či v Turí.
príjemné a pozitívne zážitky
pomáha
podľa EK.Z 51 prihlásených
uvádza
sa v materiáli
prípadnevzabezpečte
projektov
vybrala
•privysokošpecializo„Na to, abyodborníkov
vám poisťovňa
tak po psychickej,
akopodstúpiť
aj po
Ak máte
lekárske
dostatočné krytie na karte. Výhokomisia osobností
tie, ktoré spĺňali hlavné
vaných
sa preddlzahraničnú fyzickej
liečbu preplatila,
stránke.
ošetrenie v inom členskom
dou
je mať i cestovné
poistenie,
podmienky Jarnej
výzvyslužbách
- inovatívnosť,
Z Anglicka
prišla
inšpirácia
liečbouav zahraničí
môže
potrebujete lekársky
nález
Keď Fond
GSK(zápis
zverejnilštáte,
výsledky,
OZ
mátevrovnaké
práva
ako udržateľnosť
v rámci
fungujeŠtiavnice
asistenhodobú
hlavne merateľaž doktorého
Banskej
vyžadovať povolenie od
od ošetrujúceho
lekáraboli
v zahraDSS Turie
nadšení. Dôvod
bol
jednoduobčania
danej
krajiny a ošetria
čná
služba. fond už dlhé roky pracuje
nosť dosahu navášho
začlenenie
seniorov
do
Kalvársky
systému
zdravotnej
ničí), sumárchý
výkonov,
ktoré
vám
– medzi
úspešnými
žiadateľmi
v rámci
vás podľa rovnakých
pravidiel
spoločnosti. Podporené
projekty okrem
na rekonštrukcii Kalvárie v Banskej
starostlivosti
boli poskytnuté
(tievýzvy
sú väčšinou
Jarnej
2014 figuroval
aj ich projekt
a noriem.
V krajine, v ktorej
iného preukázali
veľkú mieru
praktic-vo
Štiavnici,
ktorádoklady
bola v roku 2007 zapíPotrebné
• akajčakáte
na ošetrenie
uvedené nasfaktúre)
a doklad
prideleným
grantom viac
ako
1 900
€.
máte
byť
ošetrený,
vyhľadajte
kosti. Svedčia osvojej
tom napríklad
ajkrajine
projekty,
saná
100 najohrozenejších
„Akdo
idezoznamu
o poskytnutie
neoddomovskej
zo
zdravotného
hľadiska
neprio vašom zaplatení,“
spresnila
„Mali sme
veľkú radosť. Máme
hlavubod,
plnú kde vám
kontaktný
po-chcú pre seniorov
ktoré
zriadiť
kurzy prvej
pamiatok
sveta. Prišli
s nápadom zapojiť
kladnej zdravotnej
starostlivosti
merane
dlho a neexistujú
K. Kafková. myšlienok, ako projekt čoskytnú
najlepšie
naplniť.
údaje
o ich systémoch
pomoci (Regionálne
kultúrne
centrum na
do
rekonštrukcie
okrem
dobrovoľníkov
v EÚ,
môžeme sa riadiť
predto lekárske dôvody, potom
Tešíme sa na rozžiarené oči
tých,a bezpečnosti
ktorí budú
kvality
zdravotv Prievidzi) či organizácia Od srdca k srdcu,
aj
seniorov, anariadením
to formou informačných
chádzajúcim
alebo
vám musí byť toto povolenie
na liečby
projekte aktívne pracovať
a vytvárať veciTu vám
nej starostlivosti.
aj žiadala o udelené.
ktorá
vydanie CD
s piesňami
folaschválenou
sprievodcovských
aktivít.
Martin Machasmernicou
o cezhraMožnosti
V tomto
prípade
a tiež na radosť
obdarovaných
potvrdia,
či poskytovateľ
zdra-skupinymôžete
klórnej
Pajtaškimať
z obce
Lekárovce
rík
z Kalvárskeho
fondu nám prezradil,
že pre druhých
ničnej
zdravotnej starostlivosti.
Poskytovateľ
zdravotnej
dokonca
nárok
na vyššiu
a ich
naplnené
zdôraznila
votnej
starostlivosti, ktorého
(pri Michalovciach).
Tú si úhradu
založili nákladov
dôchodnápad
zapojiť seniorov
do chodu Kalvárie
Podľa nariadenia
nám slúži
starostlivosti,
teda
lekár čiočakávania,“
Elena
Bohdalová.
ste si vybrali, má oprávnenie
covia, aby šíriliZdroj:
dobrú
náladu
do
dostal
počas
pobytu
v Anglicku, kdenemocnica,
práve
európsky
preukaz
zdravotného
ktorého
ste si
Zastúpenie
EKanaradosť
Slovensku,
Európske informačné centrum
danú službu vôbec poskytovať.
všetkých kútov
Slovenska.
dôchodcovia
sprevádzali
turistov
papoistenia, viazaní
sme pritom
na povybrali,
vás musí informovať
Tiež vám môžu vysvetliťZmysluplné
práva,
projekty s víziou, ktoré primiatkach.
Suma 1zdravotného
425 €, ktorou Fond
GSK
systém verejného
o všetkých
dostupných
možPodpora
pre Pinelku
ktoréPhilippa
majú pacienti
v ich
krajinesú
dlhodobý benefit seniorom, majú
prispel
nav danej
ich projekt,
pomôže
poistenia
krajine.
Smer- pri realizácii
nostiach liečby.
Je povinný vám
Psychiatrická
nemocnica
PiViacprojektom
informácií o núdzovej
vo Fonde GSK dvere otvorené.
tohto
nápadu.
Podľa
slov Martina Machanica však
rozširuje
spektrum
povedať o kvalite
nela v a bezpečnosti
Pezinku si vďakane.
svojim
alebo
neplánovanej
zdravotnej
Potrebné informácie o Fonde GSK
ríka
pôjde o beh vysvetlila
na dlhú trať.
Realizátori
poskytovateľov,“
MUDr.
starostlivosti,
ktorú
poskytuje,
získala
dlhodobú
pozornosť
Fondu
GSK.
starostlivosti
www.
a jeho
Jarnej a Jesennej výzve nájdete
projektu
už dnes
tešia na školenie
Katarína sa
Kafková,
prezidentka
vrátane svojej
oprávnenosti
Tento
rok im odborná komisia
pridelilanájdete na
europa.eu/youreurope.
na www.fondgsk.sk
seniorov-sprievodcov.
Združenia zdravotných poisťovalebo o stave
svojej
registrácie
1 800
€, vďaka
ktorej môžu
pomôcť pacien(ks)
B2B03717
ní (ZZP) SR. Ako ďalej uviedla,
môžeme sa teda obrátiť i na
súkromného poskytovateľa, no
ten nemusí akceptovať európsky
preukaz zdravotného poistenia.
Vypýta si tak od vás priamu
platbu, ktorú vám potom po
predložení potrebných dokladov
preplatí vaša zdravotná poisťovňa.
„Na to, aby vám poisťovňa
zahraničnú liečbu preplatila,
potrebujete lekársky nález (zápis
od ošetrujúceho lekára v zahraničí), sumár výkonov, ktoré vám
boli poskytnuté (tie sú väčšinou
uvedené na faktúre) a doklad
o vašom zaplatení,“ spresnila
K. Kafková.
Poskytovateľ zdravotnej
starostlivosti, teda lekár či
nemocnica, ktorého ste si
vybrali, vás musí informovať
o všetkých dostupných možnostiach liečby. Je povinný vám
povedať o kvalite a bezpečnosti
starostlivosti, ktorú poskytuje,
vrátane svojej oprávnenosti
alebo o stave svojej registrácie
Aké máte práva na
úhradu nákladov
spojených
s ošetrením?
Lekár vám musí
povedať cenu
Spomienkami sa dá liečiť
telo i duša
Zhruba
odborník radí
Vedeli ste, že deti majú viac kostí ako
dospelí? A že pri ľudskom kašli prúdi
vzduch okolo hlasiviek rýchlosťou
430 km/h, čo nedokáže ani ten
najsilnejší orkán? Štartujeme seriál
o ľudskom tele. Začíname kostrou.
? Aký je počet kostí dospelých?
Úraz na
dovolenke?
Zážitkové aktivity, ručné práce, umelecké kurzy,
zmyslové terapie – to je len zlomok aktivít,
ktoré Fond GSK v Jarnej výzve podporil.
Vzdelávanie, tvorenie,
aktívne využitý čas
advertoriál
Kostra človeka
Fond GSK podporuje projekty, ktoré pomáhajú seniorom a sociálne slabším žiť
aktívnejšie a cítiť sa lepšie. Začlenenie týchto znevýhodnených skupín do
spoločenského života pomáha celej spoločnosti. Cieľom Fondu GSK je podpora
tých projektov, ktoré sú nielen inovatívne, ale aj dlhodobo udržateľné.
PAC
Lekár vám musí
povedať cenu
14
Spomínanie na
príjemné a pozitívne
zážitky pomáha
zverencom DSS Turie
podľa odborníkov tak
po psychickej, ako aj
po fyzickej stránke.
B2B03713
Úraz na
dovolenke?
anatómia
o ľudskom tele
Fond GSK pomáhaSeriál
seniorom
Fond GSK podporuje projekty, ktoré pomáhajú seniorom a sociálne pravidiel
slabšíma noriem.
žiť
aktívnejšie a cítiť sa lepšie. Začlenenie týchto znevýhodnených skupín do
spoločenského života pomáha celej spoločnosti. Cieľom Fondu GSK je podpora
tých projektov, ktoré sú nielen inovatívne, ale aj dlhodobo udržateľné.
B2B03717
14
ný v rámci registračnej procedúry, ktorá zabezpečuje jeho
kvalitatívne kritériá. „Obávam
sa však, aby snaha čínskych firiem nebola vedená iba túžbou
preraziť na trh EÚ práve cez
Českú republiku. Popri kvalite liekov je totiž pre pacientov rovnako dôležité zabezpečiť plynulosť ich dodávok,“ vysvetlil L. Chudoba.
Dodal tiež, že obchodne zdatné čínske firmy môžu prísť s neodolateľnými „promo akciami“
a s nižšou cenou. To môže viesť
podľa neho v Česku k zásadnému obmedzeniu spektra dostupných liekov ostatných výrobcov
liečiv. „V tejto chvíli sa to však
nedá odhadnúť,“ doplnil.
Pokračovanie na strane 2
HROZBA
ČI POMOC?
Stači registrácia lieku
v jednej krajine EÚ
a vyvážať sa môžu do celej
Európy.
s diabetom
Katarína Lovasová
10. júla 2014
8
Českej r epubl i k y
mieria lieky z Číny.
Odtiaľ by mohli podľa českých médií preniknúť
do ostatnej Európy. Upozornil
na to český spravodajský portál ihned.cz.
Pod ľa neho sa do českých lekární chystajú preniknúť čínski výrobcovia liekov.
Desaťmiliónový český trh však
podľa portálu Číňanov až tak
nezaujíma. Úspešnou registráciu liekov v jednej členskej krajine však výrobca získa možnosť dovážať ich do celej únie.
Ako informoval prezident
ODBORNÍKOV
ný v rámci registračnej procedúry, ktorá zabezpečuje jeho
kvalitatívne kritériá. „Obávam
sa však, aby snaha čínskych firiem nebola vedená iba túžbou
preraziť na trh EÚ práve cez
Českú republiku. Popri kvalite liekov je totiž pre pacientov rovnako dôležité zabezpečiť plynulosť ich dodávok,“ vysvetlil L. Chudoba.
Dodal tiež, že obchodne zdatné čínske firmy môžu prísť s neodolateľnými „promo akciami“
a s nižšou cenou. To môže viesť
podľa neho v Česku k zásadnému obmedzeniu spektra dostup-
HROZBA
ČI POMOC?
Stači registrácia lieku
v jednej krajine EÚ
a vyvážať sa môžu do celej
Európy.
Soó nad zlato?
Nie vždy
Foto: archív
Českej lekárnickej komory
Prvé ich
odhalí
PharmDr. Lubomír Chudoba,
ných liekov ostatných výrobcov
Ublížiē
môže
liečiv. „V tejto chvíli sa to však
lekárne môžu objednať akýkoľvek liečivý prípravok, schvále-
nedá odhadnúť,“ doplnil.
Pokračovanie na strane 2
OF TALMOLÓG MUDR. KONŠ TANTÍN PEŠKO, PHD.:
Lekárenstvo
Na jednej ulici viac
lekárni? V EÚ nemožné
Rozdiely medzi nami a zahraničím nie sú
Ktoré skryté ochorenia sa môžu prejaviť na oku ako
prvé? Zhovárali sme sa so zástupcom prednostu
Kliniky oftalmológie LF UK a UNB Ružinov MUDr.
Konštantínom Peškom, PhD.
Odkedy sa odporúča začať s pravidelnými prehliadkami u oftalmológa?
Na preventívnu prehliadku
k očnému lekárovi sa odporúča ísť po štyridsiatke, najmä pre
glaukóm – zvýšenie očného tla-
č. 26
Čítajte nás aj
na www.mediweb.sk
a diskutujte
MÁJ 2014
na Facebooku
Idú k nám lieky z Číny?
Obchodne
zdatné
čínske firmy
môžu prísť sNOVÍN
neodolateľnými
„promo akciami“
ŠPECIÁLNA PRÍLOHA
ZDRAVOTNÍCKYCH
A HOSPODÁRSKYCH
PRE ZDRAVIE S RADAMI
Do
Potravinové
alergie
šéfredaktorka ZdN
Aký typ cukrovky majú?
Vyštartujte
EDITORIAL
Českej r epubl i k y
mieria lieky z Číny.
Odtiaľ by mohli podľa českých médií preniknúť
do ostatnej Európy. Upozornil
na to český spravodajský portál ihned.cz.
Pod ľa neho sa do českých lekární chystajú preniknúť čínski výrobcovia liekov.
Desaťmiliónový český trh však
podľa portálu Číňanov až tak
nezaujíma. Úspešnou registráciu liekov v jednej členskej krajine však výrobca získa možnosť dovážať ich do celej únie.
Ako informoval prezident
Českej lekárnickej komory
PharmDr. Lubomír Chudoba,
lekárne môžu objednať akýkoľvek liečivý prípravok, schvále-
Katarína Lovasová
advertoriál
Ak máte podstúpiť lekárske
ošetrenie v inom členskom
štáte, máte rovnaké práva
ako občania danej krajiny
a vaše ošetrenie bude
prebiehať podľa rovnakých
Fond GSK pomáha seniorom
č. 26
Čítajte nás aj
na www.mediweb.sk
a diskutujte
na Facebooku
Obchodne zdatné čínske firmy môžu prísť s neodolateľnými „promo akciami“
Do
šéfredaktorka ZdN
advertoriál
radíme
Ak máte podstúpiť lekárske
ošetrenie v inom členskom
štáte, máte rovnaké práva
ako občania danej krajiny
a vaše ošetrenie bude
prebiehať podľa rovnakých
pravidiel a noriem.
10. júla 2014
8
Idú k nám lieky z Číny?
Konečne
mg
rebné doklady
4
7,2
i už ste sa vybrali za
hranice služobne, na
štúdium, za relaxom
alebo dobrodružstvom,
údajte na svoje zdravie.
totiž neviete, kedy budete
ovať zdravotnú starostUrčite si pre tento prípad
do peňaženky „železnú“
u, prípadne zabezpečte
očné krytie na karte. Výhomať i cestovné poistenie,
i ktorého funguje asistenužba.
Nové!
e ax
d
estujete na dovolenku? Viete, aké sú vaše práva, keby ste sa chceli
dať ošetriť v inom členskom štáte EÚ? Ponúkame prehľad, na čo
by ste určite nemali pred odchodom do zahraničia zabudnúť.
de o poskytnutie neodj zdravotnej starostlivosti
môžeme sa riadiť predajúcim nariadením alebo
enou smernicou o cezhrazdravotnej starostlivosti.
nariadenia nám slúži
sky preukaz zdravotného
nia, viazaní sme pritom na
m verejného zdravotného
nia v danej krajine. Smerak rozširuje spektrum
tovateľov,“ vysvetlila MUDr.
na Kafková, prezidentka
enia zdravotných poisťov-
re ax
zd a e k ása
adíme
Č
krása
ku, čo je zákerné ochorenie, ktoré si pacient neuvedomuje, lebo
nemusí mať žiadne príznaky, ale
vie natrvalo poškodiť zrak.
Ak má už pacient nejaké iné
ochorenie ako napríklad diabetes, očného lekára by mal navští-
viť hneď po jeho diagnostikovaní. Stáva sa, že oftalmológ diagnostikuje iné ochorenie ako prvý, napr. aj spomenutú cukrovku.
Chodievame na preventívne prehliadky?
Neviem to porovnať s inými
štátmi, ale mohlo by to byť aj
lepšie. Dôležitú úlohu v tom hrá
zdravotnícka osveta, a v poslednom čase internet. Robievajú sa
aj rôzne preventívne poduja-
tia, ako Svetový deň glaukómu,
keď pacienti chodia na zmeranie očného tlaku, alebo nedávno organizovaná Mobilná klinika, zameraná na vyhľadávanie očných ochorení sietnice.
V posledných rokoch sa objavuje najmä po 60 roku veku vysoký
výskyt vekom podmienenej makulárnej degenerácie oka, ktorá
postihuje oblasť najostrejšieho
videnia sietnice.
Pokračovanie na strane 4
D
nes asi ťažko budeme hľadať lekárnika spokojného
so stavom slovenského lekárenstva. Voľný trh ako všeliek
na problémy zdravotníctva azda najviac vstúpil do lekárenstva. Konkurenčné prostredie
s množstvom verejných lekární a s rastúcim podielom lekární
v sieťach vytvára enormný ekonomický tlak, ktorého výsledkom je klesajúca ekonomická
výkonnosť s dosahom na všet-
kých lekárnikov. Očakávania verejnosti smerujúce ku kvalitnej
a k etickej službe sú konfrontované s nevyhnutnosťou ekonomického úspechu. A zdá
sa, že ťahajú za kratší koniec.
Dôkazom je dôveryhodnosť verejných lekární a lekárnikov,
ktorí v slovenských prieskumoch nedosahujú úroveň dôveryhodnosti kolegov z iných
európskych krajín.
Pokračovanie na strane 5
Ænka 2
III. ročník ankety
obalka_final.qxd
13. 9. 2013
15:13
Exkluzívny prehľad:
Spoznajte špičku
našej medicíny
ZdN26_2014_kor.indd 1
StrÆnka
Exkluzívny prehľad:
Kto patrí k
špičke
našej medicíny?
1
endokrinológia,
chirurgia, dermatológia,
ORL, onkológia,
Alergológia,
neonatológia, lekárstvo
gastroenterológia,
urológia, všeobecné
pneumológia,
33 LEKÁROV
z 11 špecializácií
vybrali odborníci!
Hlasujte
za svojho
lekára!
· rela x
3
Gynekológovia,
diabetológovia, pediatri, internisti,
kardiológovia,
zubní lekári,
reumatológovia, psychiatri,
neurológovia...
56 LEKÁROV
z 11 špecializácií
vybrali odborníci!
TOP
08.07.2014
LEKÁRI
na Slovensku
11:46:39
TOP
LEKÁRIII
na Slovensku
Zdravotnícke noviny v spolupráci s Hospodárskymi novinami
v yhlasujú už tretí ročník projektu TOP LEK ÁRI NA SLOVENSKU.
Aj váš hlas môže rozhodnúť o tom, kto to bude.
www.toplekari.hnonline.sk
september
november 2012
2013
Hlasovať
Hlasovať môžete od 4. júla 2014 do 1. augusta 2014
Vydavateľstvo Ecopress
vydáva aj tieto odborné
medicínske prílohy a tituly:
MÁJ 2014
11
7.
R e v i e w z o d b o r n ý c h k o n g re s o v, z j a z d o v a s y m p ó z i í
Komplexný poh¾ad
k ditíd
ZdN26_2014_kor.indd 1
Kardiológia,
angiológia
5–6
Cena 1,90 €
roèník 2014
Bábätká
VÝBER Z PREDNÁŠOK
XX. Bardejovské dni
pneumológov a ftizeológov
r oz hovo r
Chirurgia
Ako sa žije
a pracuje
v Írsku
s diabetom
Aký typ cukrovky majú?
Vyštartujte
Vedieť viac znamená lepšie žiť
Potravinové
alergie
Prvé ich odhalí
Soó nad zlato?
Nie vždy
Ublížiē môže
08.07.2014 11:46:39
30
Cena 1,90 €
Vedieť viac znamená lepšie žiť
TÉMA
Zaostrené
na oči
Nedovoľte diabetickej
retinopatii, aby útočila
Najúspešnejší
odborný časopis
na Slovensku
venujúci sa diagnóze
diabetes mellitus
S diabetom
do tábora
Overené odporúčania
pre bezproblémový pobyt
ROZHOVOR
Michal Pokorný
Šialenec, ktorý
skáče na bicykli
Rady, ako ju stráviť kvalitne
aj s diabetom
Vyhrajt
e
bez ujmy
parát v
toa
h
fo
7 – 8/2014
Diabetik_0708_2014_tit_04.indd 1
note 179 €
od
Dovolenka
2. 7. 2014 16:36:12
Dvojmesačník Diabetik – formáty v mm a ceny farebnej inzercie CMYK v € bez DPH
1/1
1/2 170 x 257
210 x 297
170 x 125
210 x 145
2 050 €
1 220 €
1/3 52 x 257
72 x 297
170 x 81
210 x 101
1/4 111 x 99
131 x 119
980 €
700 €
170 x 60
210 x 80
1/8
81 x 125
350 €
 Formáty inzercie NA SPADÁVKU sú uvádzané po oreze.
K daným formátom je nutné pridať 5 mm z každej strany na orez.
Požadované umiestnenie inzerátu
Iné formy inzercie
Druhá a tretia strana obálky Štvrtá strana obálky
Otváracia obálka
Partnerský článok pripravený redakciu v spolupráci s obchodným
partnerom (može byť označený logom):
– format 2/1 1 800 €
– format 1/1
990 €
Product placement
260 €
Reklamný prebal 2 100 € + výrobné náklady
Vkladaná inzercia
1200 €
2 400 €
2 600 €
2 500 € + výrobné náklady
Stornovacie poplatky pre inzerciu
30 – 28 dní pred zverejnením 27 – 21 dní pred zverejnením do 20 dní pred zverejnením 30 %
60 %
100 %
Elektronické podklady
Stornovacie poplatky pre prebal
do 30 dní pred zverejnením do 21 dní pred zverejnením w w w.mafraslovakia. sk
50 %
100 %
PDF kompatibilné s PDF 1.4, distilované s nastavením Job Options:
Press Optimized, bitmapové obrázky musia mať rozlíšenie 300 DPI
a farebný režim CMYK.
31
Exkluzívny prehľad:
Spoznajte špičku
našej medicíny
Anestéziológia a intenzívna medicína, geriatria, hematológia,
infektológia, kardiochirurgia, nefrológia, neurochirurgia,
patológia, plastická chirurgia, rádiológia, reprodukčná medicína
33 LEKÁROV
z 11 špecializácií
vybrali odborníci!
Exkluzívna
publikácia, ktorá
prináša jedinečný
zoznam Top lekárov
na Slovensku
TOP
LEKÁRI
na Slovensku III
september 2014
TOPlekari_2014_1109.indd 1
16. 9. 2014 21:15:42
Odborná publikácia Hospodárskych novín a Zdravotníckych novín – formáty v mm a ceny farebnej inzercie CMYK v € bez DPH
1/2 V
1/1
1/2 H
1/3 V
1/3 H
170 x 257
210 x 297
80 x 257
100 x 297
170 x 125
210 x 145
52 x 257
72 x 297
170 x 81
210 x 101
1 909 €
1 219 €
1 219 €
949 €
949 €
 Ďalšie formáty inzerátov sú možné po prerokovaní.
Ceny inzercie
Príplatky
Obálkové strany 2. a 3. obálka
4. obálka
požadované umiestnenie 20 %
2 100 € 2 500 €
Stornovacie podmienky
12 – 10 pracovných dní pred uverejnením
9 – 7 pracovných dní pred uverejnením
50 %
100 %
Ceny vkladanej inzercie v HN
Polygrafické údaje
dohodou
Formát:
210 x 297 mm
Papier vnútro:
90 g matný
Papier obálka:
ONL 200 g, lesklé lamino 1+0
Farebnosť:4+4
Väzba:V2
Termíny na odovzdanie objednávok a inzertných podkladov
Inzercia
Objednávky
Inzertné podklady
hotové inzertné podklady 15 prac. dní
pred uverejnením
v elektronickej podobe
10 prac. dní
pred uverejnením
podklady určené k výrobe 15 prac. dní
v našom grafickom štúdiu pred uverejnením
15 prac. dní
pred uverejnením
w w w.mafraslovakia. sk
 R
ozmery NA spadÁVKU sú uvedené v čistom formáte po oreze. Pre orez
je potrebné zaistiť prekreslenie o ďalšie 3 mm nad čistý formát po obvode inzerátu! Inzeráty môžu byť umiestnené na párnej aj na nepárnej
strane.
32
Rozhovory s vybranými lídrami: Čo pripravujú pre pacientov v roku 2014?
MUDr. Branislav Trutz
Dr. Miklós Réz
MUDr. Zuzana Remrová
MVDr. Jana Mittmann, MBA MUDr. Peter Musil
MUDr. Zsolt Kajtor
Mgr. Roman Russocki, MBA
Ročenka
Lídri farmácie
LÍDRI
FARMÁCIE
na Slovensku
VŠETKO O LIEKOCH
Kupuje sa ich menej, viac však stoja
Príbeh lieku – ako vzniká?
Prečo sa vyvážajú do zahraničia?
Aký je rozdiel medzi originálom
a jeho náhradou?
február 2014
LF_2014_tit_1702.indd 1
17.2.2014 16:46
Odborná publikácia Hospodárskych novín a Zdravotníckych novín – formáty v mm a ceny farebnej inzercie CMYK v € bez DPH
2/1
1/1
420 x 297
210 x 297
2 500 €
1 900 €
1 219 €
949 €
949 €
 Ďalšie formáty inzerátov sú možné po prerokovaní.
Ceny inzercie
Príplatky
Obálkové strany 2. a 3. obálka
4. obálka
požadované umiestnenie 20 %
2 300 € 2 700 €
Stornovacie podmienky
12 – 10 pracovných dní pred uverejnením
9 – 7 pracovných dní pred uverejnením
50 %
100 %
Ceny vkladanej inzercie v HN
Polygrafické údaje
dohodou
Formát:
210 x 297 mm
Papier vnútro:
90 g matný
Papier obálka:
ONL 200 g, lesklé lamino 1+0
Farebnosť:4+4
Väzba:V2
Termíny na odovzdanie objednávok a inzertných podkladov
Inzercia
Objednávky
Inzertné podklady
hotové inzertné podklady 15 prac. dní
pred uverejnením
v elektronickej podobe
10 prac. dní
pred uverejnením
podklady určené k výrobe 15 prac. dní
v našom grafickom štúdiu pred uverejnením
15 prac. dní
pred uverejnením
w w w.mafraslovakia. sk
 R
ozmery NA spadÁVKU sú uvedené v čistom formáte po oreze. Pre orez
je potrebné zaistiť prekreslenie o ďalšie 3 mm nad čistý formát po obvode inzerátu! Inzeráty môžu byť umiestnené na párnej aj na nepárnej
strane.
33
Všeobecné podmienky uverejňovania inzercie v tituloch MAFRA Slovakia, a. s.
1. Prijatie objednávky
a) Inzercia sa prijíma na základe písomnej objednávky.
b) Objednávka musí obsahovať najmä tieto náležitosti:
– u právnickej osoby alebo fyzickej osoby – podnikateľa: obchodné meno objednávateľa, sídlo
objednávateľa, prípadne aj adresu na zaslanie faktúr, IČO DIČ, IČ DPH, bankové spojenie, číslo
účtu, meno zodpovednej kontaktnej osoby, telefónne a faxové číslo, pečiatku, podpis
oprávnenej osoby a zadanie objednávanej služby.
– u súkromnej osoby: meno a priezvisko, bydlisko, číslo OP.
c) A ko doklad o prijatí objednávky MAFRA Slovakia, a. s. (ďalej len vydavateľ) vystaví a odovzdá,
alebo doručí zálohovú faktúru, prípadne potvrdenie o prijatí objednávky.
d) Potvrdením písomnej objednávky objednávateľa vydavateľom je uzatvorený zmluvný vzťah.
e) Potvrdené objednávky špeciálnych foriem inzercie, ako vkladaná inzercia, resp. vlepované
supplementy či predmety, sa stávajú pre vydavateľa záväznými v okamihu dodania vzorových
produktov a ich schválením oddelením inzertnej kancelárie vydavateľa.
f) Vydavateľ poskytne zľavu do výšky 15 % z ceny inzercie reklamným a personálnym agentúram
(objednávateľ). Agentúra predkladá objednávku svojím menom a zodpovedá za dodanie
hotových podkladov, ktoré nevyžadujú žiadne ďalšie grafické spracovanie. Agentúra je povinná
predložiť vydavateľovi výpis z obchodného registra alebo živnostenský list (ak nejde
o právnickú osobu), ktorý jednoznačne preukazuje predmet jej podnikateľskej činnosti, na
základe ktorého obe strany podpíšu Zmluvu o spolupráci. Vydavateľ je oprávnený odmietnuť
objednávku agentúry, ak vzniknú pochybnosti o jej sprostredkovateľskej činnosti.
2. Inzertné podklady
a) Za včasné a bezchybné dodanie inzertných podkladov na pracovisko inzercie vydavateľa je
zodpovedný objednávateľ.
b) O
bjednávateľ tiež zodpovedá za obsah a právnu prípustnosť textových a obrazových predlôh
na inzerciu. Vydavateľ nie je povinný skúmať, či tým nie sú porušené práva tretích osôb.
V prípade uplatnenia nárokov tretej strany v súvislosti s uverejnením preukázateľne
nepravdivého či právne neprípustného inzerátu je objednávateľ povinný prevziať všetky
záväzky z takýchto oprávnených nárokov vyplývajúcich a zároveň je povinný nahradiť
vydavateľstvu škody, ktoré mu vzniknú uvedeným konaním objednávateľa.
c) Podklady na výrobu inzercie sa objednávateľom vracajú len na písomné vyžiadanie v rámci
objednávky.
d) Pri zalomení PR inzercie do Hospodárskych novín nesmú byť použité tieto typy písma:
Slimbach, Walbaum, Franklin. Text PR inzercie nesmie byť zalomený na rovnakú šírku stĺpca
ako redakčný text. V texte a titulkoch sa musí vždy používať bezpätkové písmo a v popisoch
obrázkov pätkové. PR inzercia uverejnená na redakčnej strane bude od redakčných textov
oddelená rámčekom a označená ako „inzercia“.
3. Podmienky uverejnenia inzercie
a) Pokiaľ nie je dohodnutý presný deň zverejnenia a pozície inzerátu, bude inzerát umiestnený
a zverejnený v najbližšom možnom termíne.
b) Pokiaľ
objednávateľ objedná inzerát v rozmeroch, ktoré nezodpovedajú štandardným
rozmerom inzercie titulu alebo rozmer neuvedie, bude inzerát v rámci technických možností
prispôsobený najbližšiemu možnému rozmeru, a tak aj potvrdený a vykalkulovaný.
c) Vydavateľ si tiež vyhradzuje právo gramaticky upraviť text inzerátu podľa platných pravidiel
slovenského pravopisu.
d) Obťahy vyrobeného inzerátu k autorskej korektúre budú poskytnuté objednávateľovi iba na
požiadanie. Každý inzerent má nárok na jednu korektúru. Pokiaľ sa objednávateľ ku konečnej
úprave nevyjadrí, aj keď mu bola preukázateľne doručená, predpokladá sa, že s ňou súhlasí,
a teda prípadná reklamácia nebude uznaná.
e) Uverejnenie neštandatných formátov inzercie neposkytujeme v rámci mediálnych a bartrových
plnení.
f) zmysle platnej legislatívy Zákona o lieku, si dovolujem upozorniť na Zbierku zákonov č.
147/2001, § 8, Reklama liekov (8). Objednávateľom reklamy lieku môže byť len držiteľ
rozhodnutia o registrácii lieku.
4. Právo odmietnuť inzerát
a) Vydavateľ si vyhradzuje právo odmietnuť zverejnenie inzerátu z dôvodu nevhodného obsahu,
pôvodu alebo formy, a pokiaľ je v rozpore so zákonmi a ostatnými všeobecne záväznými
právnymi predpismi, etickými normami, dobrými mravmi a zvyklosťami, čo by mohlo poškodiť
dobré meno vydavateľa alebo ním vydávané tituly, alebo jeho záujmy. Vydavateľ je povinný túto
skutočnosť oznámiť objednávateľovi, avšak nie je povinný odmietnutie zdôvodňovať.
b) V ydavateľ si vyhradzuje právo neprijať objednávku inzercie od objednávateľa, ktorý je dlžný za
predtým zverejnenú inzerciu, prípadne pozastaviť plnenie až do zaplatenia dlžnej sumy. Toto
opatrenie môže vydavateľ uplatniť i v priebehu dlhodobej reklamnej kampane, keď
objednávateľ priebežne neplní svoje záväzky.
5. Neplnenie záväzkov
a) Pre prípad zásahu vyššej moci je vydavateľ zbavený zodpovednosti za plnenie záväzkov
a poskytovanie náhrad za vzniknuté škody.
b) Pokiaľ objednávateľ nesplní dohodnutý záväzok, za ktorý bola vopred stanovená
príslušná zľava, vydavateľ mu dofakturuje rozdiel medzi dohodnutým a skutočným
plnením.
c) Zo závažných redakčných dôvodov si vydavateľ vyhradzuje právo nedodržať
objednanú a potvrdenú pozíciu inzerátu. V takom prípade nebude príplatok za pozíciu
fakturovať a zákazníkovi neprislúcha nárok na reklamáciu.
d) Neuverejnenie inzerátu podľa týchto obchodných podmienok sa nepovažuje za
porušenie zmluvy zo strany vydavateľa.
w w w.mafraslovakia. sk
6. Cena a platobné podmienky
a) Konečná cena inzerátu sa stanoví dohodou buď pevnou cenou formátu, alebo zo
základnej sadzby za mm stĺpca násobenej počtom stĺpcov a výškou inzerátu v mm po
pripočítaní príplatkov a odpočítaní zliav v súlade s práve platným cenníkom.
b) Pod brutto sumou sa rozumie základná cena zvýšená o všetky príplatky v zmysle
práve platného cenníka inzercie
v termíne uverejnenia inzercie.
c) Pod net net sumou sa rozumie základná cena zvýšená o všetky príplatky, znížená
o všetky zľavy a agentúrnu províziu
v zmysle práve platného cenníka inzercie v termíne uverejnenia inzercie.
d) Fakturuje sa do 15 kalendárnych dní po zverejnení inzerátu. Faktúra sa zasiela
objednávateľovi spolu s výtlačkom titulu, v ktorom bola inzercia uverejnená. Je
splatná do 14 kalendárnych dní od vystavenia, pokiaľ nie je dohodnuté inak.
e) Pokiaľ neuvedie objednávateľ presný rozmer inzerátu a ponechá úpravu na
vydavateľovi, je podkladom na výpočet ceny inzerátu konečný tlačový formát.
f) Oddelenie príjmu inzercie je oprávnené vopred požadovať od objednávateľa zálohu
alebo úhradu inzercie.
g) Pokiaľ nebudú pohľadávky vydavateľa uhradené objednávateľom v lehote splatnosti,
bude vydavateľ postupovať
v súlade s bodom 4 písmeno b) týchto podmienok a ustanoveniami Obchodného
zákonníka.
h) Vydavateľ si vyhradzuje právo stanoviť špeciálne ceny pre inzerciu v tematických
prílohách.
i) Splatnosť tuzemských faktúr – 14 kalendárnych dní
Splatnosť zahraničných faktúr – 21 kalendárnych dní (pokiaľ nie je dohodnuté
inak)

Prvá objednávka nového klienta bude vždy realizovaná platbou vopred.
 Všetky
ceny sú uvedené bez DPH.
7. Stornovacie podmienky
Stornovacie podmienky sa riadia práve platným cenníkom. Inzerciu je možné stornovať len
na základe písomnej žiadosti a po dohovore s pracovníkmi inzertnej kancelárie. V prípade
zrušenia objednávky po termíne uzávierky bude objednávateľovi fakturovaná plná cena
inzerátu tak, ako keby bol uverejnený. Plná cena inzerátu bude tiež účtovaná v prípade
vyradenia objednaného inzerátu z tlače z dôvodu nedodania bezchybných inzertných
podkladov klientom v termíne podľa práve platného cenníka inzercie, prípadne
v náhradnom termíne, písomne stanovenom pracovníkom inzercie.
Rozhodujúcim na posúdenie dátumu prevzatia storna je vo všetkých prípadoch deň
doručenia storna do inzertnej kancelárie MAFRA Slovakia, a. s. a čas, ohraničený
pracovným časom inzertnej kancelárie denne od 8.00 do 17.00 hod. Týka sa i storna
zaslaného faxom či e-mailom. Na takto zaslané storno však treba telefonicky upozorniť.
8. Reklamácie
a) Reklamovať inzerciu je potrebné písomne bez zbytočného odkladu, najneskôr však
do 14 dní po zverejnení inzerátu (t.j. najneskôr na 14. deň musí byť reklamácia
doručená vydavateľovi) a objednávateľ je povinný reklamáciu podať alebo doručiť
písomne na adresu sídla vydavateľa kvalifikovaným spôsobom, t.j. presne označiť
inzerát, termín uverejnenia, uviesť závady plnenia a požadované plnenie podľa bodu
b). Na neskôr doručené reklamácie sa neprihliada.
b) Objednávateľ má v prípade sčasti alebo úplne nečitateľného, nesprávneho alebo
neúplného inzerátu nárok na zľavu, respektíve náhradné uverejnenie. Zľava sa
poskytne vždy v takom rozsahu, v akom bol obmedzený účel inzerátu.
c) Objednávateľ nemá nárok na reklamáciu odlišnej farebnosti svojho inzerátu, pokiaľ
v rámci podkladov nedodal aj farebný nátlačok podľa technických podmienok
vydavateľa.
d) Pokiaľ objednávateľ prevezme odpoveď na inzerát pod značkou, je prípadná
reklamácia bezpredmetná. Dôvodom na reklamáciu nie je ani skutočnosť, že
objednávateľ nedostal na svoj riadne uverejnený inzerát odpoveď.
e) Pri zadaní opakovanej inzercie je objednávateľ povinný skontrolovať po každom
zverejnení jej správnosť a úplnosť. Vydavateľ neuzná reklamáciu v tom prípade, keď sa
pri opakovanej inzercii objaví ten istý nedostatok, pričom naň objednávateľ
bezprostredne po predchádzajúcom zverejnení neupozornil vydavateľa.
9. Záverečné ustanovenia
a) Š
peciálne alebo atypické komerčné projekty mimo cenníkových podmienok, ako
vkladanie atypických supplementov, externých periodík, inzertných listov a pod.,
vydavateľ realizuje vždy po dohode a za zmluvnú cenu.
b) Reklamné články vydavateľ uverejňuje výhradne v súlade so znením zákona
o reklame. Ceny sa riadia práve platným cenníkom inzercie.
c) Vydavateľ uchováva a podľa dohody odovzdáva objednávateľovi doručené odpovede
na inzeráty pod značkou priebežne počas 4 týždňov odo dňa zverejnenia. Po tomto
čase nie je vydavateľ povinný doručené odpovede ani evidovať, ani uchovávať.
d) Vydavateľ zaručuje pre všetky svoje tituly štandardnú kvalitu tlače inzercie limitovanú
kvalitou dodaných inzertných podkladov, vstupného materiálu tlače a tlačiarenskými
normami.
e) Tieto všeobecné podmienky tvoria neoddeliteľnú súčasť cenníka. Od ustanovení hore
uvedených podmienok sa možno odchýliť iba na základe písomnej dohody.
43
Parametre tlačových podkladov
Podklady pre výrobu inzercie
TEXTY – elektronicky Word, Excel
FOTOGRAFIE – čiernobiele i farebné, max. formát A3, lesklý polokartón
LOGÁ, PEROKRESBY – papier do formátu A3, farby uvedené v systéme CMYK (len originál
kresby alebo profesionálne tlačoviny)
Nekvalitné podklady na výrobu inzerátov, ako kópie z rozmnožovacích strojov, faxy,
výstupy z farebných tlačiarní, rastrované fotografie alebo fotografie na velvetovom papieri,
nemôžu byť prijaté. Nekvalitné dátové súbory budú (vždy na písomnú žiadosť klienta
a v rámci možností) upravené na mieste, prípadne pri nevyhovujúcom stave vrátené na
prepracovanie. O kvalite dodaných podkladov rozhoduje vždy kvalifikovaný grafik na
vstupe inzertných podkladov.
Kompletne zalomené inzeráty
Inzertné podklady pre HN dodávať v čistom formáte (nie so spadávkou, orezovými
značkami a popismi).
PRÍPUSTNÉ FORMÁTY SÚBOROV
Rozlíšenie pre obrázky použité v inzerátoch pre HN 220 DPI – 250 DPI, pre časopisy 300
DPI, perovky vždy 1 200 DPI.
l Plnohodnotné tlačové PDF (PS): verzia *.pdf 1.3 a nižší, nepoužívať RGB a LAB farebný
priestor, texty v krivkach
l Indesign verzia CS6 a nižšia (PC): spakovaný dokument, dodať všetky fonty, obrázky a logá.
lC
orel Draw 11 a nižší, formáty *.cdr a *.wmf: použité fonty previesť do kriviek, farebné
inzeráty do CMYK-u, čiernobiele v stupňoch sivej, nepoužívať RGB. Možnosť exportu do
*.eps za rovnakých podmienok.
l Ilustrátor EPS (MAC, PC): verzia 10.0 a nižšia, písmo v krivkách.
Rastrované celoinzertné podklady (neodporúča sa): Photoshop (TIF, EPS) 300 až 600 DPI.
lC
elkový súčet tónových hodnôt CMYK farieb max. 240 % v HN, v A4 prílohách a B2B
tituloch 300 %.
lČ
ierne texty nesmú byť definované z viacerých škálových farieb (CMY), ale len z čiernej
(blacK).
lV
ypnúť (nepriradiť) ICC profily pre obrázky aj vektorovú grafiku.
Inzeráty, ktoré budú z dôvodu zložitejšej grafiky (nie z dôvodu nevhodného spracovania)
dátovo náročnejšie, bude potrebné individuálne konzultovať.
Pre čiernobielu i farebnú inzerciu musí mať negatívne písmo v plochách tieto hodnoty:
a) bezpätkové písmo – minimálne 8 bodov, rezy Regular, Bold a silnejšie
b) pätkové písmo – minimálne 9 bodov, rezy Bold a silnejšie
Pri nedodržaní minimálnej veľkosti písma si nemožno uplatniť reklamáciu z dôvodu
nečitateľného vyjdenia inzercie.
B2B tituly
l spadávka (zo všetkých strán) 5 mm, odsadenie orezových značiek. min 3 mm
l formát formát .PDF 1.4 pre ostatné B2B tituly
l farebný režim CMYK (bez priamych farieb), obrázky v rozlíšení 300 DPI
l 100 % black musí mať parameter overprint (pretlač cez ostatné farby)
l je potrebný náhľadový výstup z kancelárskej tlačiarne alebo screenshot obrazovky (pri
nedodaní bez nároku na reklamáciu layoutu inzercie)
FOTOGRAFIE, DIAPOZITÍVY – BITMAPOVÉ SÚBORY
lp
oltón, min. rozlíšenie 220 dpi/100 % veľkosť v HN a 300 dpi/100 %, percentuálne
hodnoty svetlých partií min. 5 %, tmavých partií max. 90 %
l súčet tónových hodnôt max. 240 %
l pérovky a logá v rozlíšení 800 – 1 200 dpi
Prípustné formáty súborov: *.TIF, *.EPS Photoshop (MAC, PC) a plnohodnotné (Photoshop)
*.PDF.
VEKTOROVÉ SÚBORY
Vektorové logá, kresby, technické výkresy: použité fonty je nutné rozobrať do kriviek
(funkcie: convert to curves, create outlines).
Prípustné formáty súborov: Ilustrátor verzia CS6 a nižšia (MAC, PC – *.Al), Corel Draw 11.0
a nižšie (PC – export do formátu EPS) – fonty do kriviek, farby do CMYK-u.
KOMPRIMÁCIA
ZIP, RAR
FONTY
PC – fonty Adobe Type 1 CE (fonty TrueType nie je možné použiť)
MAC – fonty je vždy potrebné previesť do kriviek.
Hotové inzertné podklady k montáži v dátovej podobe je možné dodať osobne, kuriérom
alebo poštou na elektronickom médiu alebo je možné ich zaslať elektronickou cestou
prostredníctvom FTP protokolu, poprípade e-mailom. Súbory s inzertnými podkladmi
prijímame len v uvedených formátoch a verziách programov. Médiá je potrebné čitateľne
označiť – uviesť, ktoré súbory a v ktorých adresároch sú predmetom dodávky. Každý inzerát
musí byť v samostatnom súbore. S médiami je potrebné dodať aj náhľad (Nátlačok pre
novinovú tlač musí zodpovedať medzinárodnej norme ISO 12647-3:2004 - odporúčame
použiť nátlačkový papier s podkladovým zafarbením novinového papiera; pre B2B tituly –
cromalin.).
Spôsoby dodávania inzertných podkladov
POKIAĽ ZVOLÍTE ELEKTRONICKÚ CESTU, je potrebné dodržať nasledujúci postup:
lN
a prijímacom pracovisku inzercie sa štandardným spôsobom zadá objednávka na
inzerciu s dodatkom „inzertné podklady elektronicky”.
lN
ázvom súboru zasielaného inzertného podkladu (EPS či dokument) musí byť vždy
aktuálne číslo inzerátu uvedené v potvrdení objednávky. Súčasne s objednávkou musí
pracovník, ktorý objednávku prijíma a vybavuje, dostať náhľad inzerátu (faxom,
kuriérom, e-mailom, laserprint či *.PDF súbor) pre možnosť následného porovnania
s elektronicky dodaným súborom inzertného podkladu.
SÚBORY ZASIELANÉ via FTP (protokol určený na posielanie súborov po internete).
K pripojeniu k našemu serveru potrebujete:
1. Program FTP client pre PC, Macintosh.
2. Údaje pre prístup na FTP server MAFRA Slovakia:
Adresa: 195.168.43.202
Meno užívateľa: anonymous
Heslo: anonymous
3. Jednoduchým kopírovaním alebo pretiahnutím ikony premiestnite súbor na server
MAFRA Slovakia. Výhodami oproti zasielaniu e-mailom je rýchlosť prenosu, neobmedzená
veľkosť súboru a kontrola doručenia súboru. Súbory z počítačov Macintosh by mali byť
komprimované Stuffitom min. 5.1 a súbory z počítačov Windows Zip.
4. Kompletné prihlásenie vyzerá takto: ftp://anonymous:anonymous:@195.168.43.202/
Upload/
O umiestnení podkladov na FTP server je potrebné informovať príjmové pracovisko.
Alternatívny, ale menej spoľahlivý spôsob odosielania súborov, je použitie e-mailovej
adresy kontrolného pracoviska [email protected] V predmete e-mailu je potrebné
uviesť číslo inzerátu. E-mailom je možné posielať súbory o celkovej kapacite max. 10 MB.
Podmienky vkladanej a vlepovanej inzercie
Vkladať alebo vlepovať možno do titulov: od formátu A6 do formátu A4.
Minimálna gramáž pre vkladanie je 80 g/m2. Vkladaný produkt by mal byť bez ohľadu na
rozsah a väzbu o 3 mm na výšku a 3 mm na šírku menší ako je formát časopisu, aby
nedochádzalo k vyčnievaniu.
Vlepovanie supplementov:
Vlepovať je možné tak na obálku, ako aj do vnútra titulu do veľkosti formátu titulu,
zmenšenom o 3 mm na výšku i na šírku, aby nedochádzalo k vyčnievaniu. Predpokladom
je objednanie inzertnej plochy o veľkosti minimálne vlepovaného supplementu, na ktorú
sa bude supplement vlepovať.
Vlepovanie na vnútornú stranu obálky uskutočňujeme nepermanentným lepidlom a titul
je potrebné baliť do fólie. Vlepovanie do vnútra titulu na pozíciu uskutočňujeme len
nepermanentným lepidlom.
Produkt v balíčkoch na paletách označených názvom, množstvom, termínom vkladania
a názvom periodika dodá klient na vlastné náklady 7 pracovných dní pred dátumom tlače
do príslušnej tlačiarne. Dovezenie supplementov do tlačiarne je možné len po odsúhlasení
vzorky supplementu pracovníkom inzercie, ktorý zákazku vybavuje. Preto je potrebné
vzorky dodať na odsúhlasenie v dostatočnom predstihu.
Pri nedodržaní týchto podmienok je možné vkladanie (vlepovanie) uskutočniť bez záruky
a bez nároku na reklamáciu.
Ceny vlepovaných a vkladaných prospektových príloh a supplementov do mesačníkov
MAFRA Slovakia, a. s.
Ceny vlepovaných a vkladaných prospektových príloh a supplementov do mesačníkov
MAFRA Slovakia, a. s. budú stanovené individuálne pracovníkom inzertnej kancelárie alebo
manažérom inzercie príslušného titulu v závislosti od gramáže a charakteru produktu.
Parametre webových podkladov
Príplatky:
Zvuk
Kreatíva s audio stopou + 50%
Video
Kreatíva s videom + 50% Kreatíva s videom a zvukom + 100%
Zvuková stopa sa môže prehrať maximálne jedenkrát po každej interakcii používateľa (mouseover alebo click). Maximálna dĺžka stopy 20 sekúnd. Prehrávanie sa musí dať kedykoľvek
zastaviť pomocou ovládacích prvkov zahrnutých v kreatíve. Automaticky sa opakujúce slučky sú neprípustné. Relatívna hlasitosť musí byť nastavená na 50%.
Kreatíva musí obsahovať ovládacie prvky Stop/Play/Vypnutie zvuku. Videosekvencia sa môže prehrať maximálne jedenkrát po každej interakcii používateľa (mouseover alebo click)
v maximálnej dĺžke 20 sekúnd. Opakujúce sa slučky sú neprípustné a prehrávanie sa musí dať kedykoľvek zastaviť pomocou ovládacích prvkov zahrnutých v kreatíve. Relatívna hlasitosť
musí byť nastavená na 50%. Video s dĺžkou viac ako 15 sekúnd cena dohodou.
Regionálne cielenie + 20% Regionálne je možné cieliť na kraje (BA, TT, TN, ZA, PP, KE, BB, NR) a okresy. Cielenie podľa technológie +20%
Cielenie na užívateľov
nastavenie obmedzenia počtu zobrazení na užívateľa, tzv. capping, 1xUV/obdobie + 20%,
Capping 2xUV/obdobie + 10%
Technické podmienky k video formátu:
Video (flash): Formát: Flash Video, Pomer strán: 4:3, 16:9, Bit Rate: doporučené minimum je 200 kBps, Dĺžka spotu: doporučená dĺžka 10-30 s, Ovládanie: start/stop, hlasitosť
zvuku on/off (zvuk štandardne vypnúť, možno spustiť po nabehnutí myšou, inak po dohode), Odkaz: ako u klasického flash banneru („clickthru“ alebo „clickTAG“), Spustenie videa: raz
automaticky, potom na tlačitko PLAY (nie je dovolené video spúšťať stále dookola), Prevedenie: dva súbory, prvý flash SWF ako spúšťač (do 30kB) a druhé video FLV (do 1 MB)
Video(stream): Podklady sú dodávané v súbore mp4. Konverziu z iného formátu je možné za úhradu zaistiť. Doporučená veľkosť 1 MB.
Pomer strán 4:3, 16:9
w w w.mafraslovakia. sk
44
KONTAKTY
MAFRA Slovakia, a. s.
Nobelova 34
831 02 Bratislava
E-mail: [email protected]
www.hnonline.sk
IČO: 31333524
DIČ: 2020298984
IČ DPH: SK2020298984
Inzertná kancelária:
Tel.: 02/48 238 103, 132
Fax: 02/48 238 131
E-mail: [email protected]
Infolinka pre predplatiteľov:
Tel. č.: 02/48 238 238
Fax: 02/48 238 140
E-mail: [email protected]
Bankové spojenie:
ČSOB, a. s.
číslo účtu:
1802392303/7500
je tu pre biznis
Inzercia
telefónfax
e-mail
Inzercia do HN:
02/48 238 103
02/48 238 131
[email protected]
Inzercia do magazínov: 02/48 238 132
02/48 238 131
[email protected]
Inzercia web:
02/48 238 131
[email protected]
02/48 238 130
Svet 2015
Licencované s The Economist
Download

Inzercia v magazínoch - MAFRA Slovakia