DRUHÁ SVETOVÁ VOJNA 1939 – 1945
•
Periodizácia
•
1939 – 1941:
• relatívne samostatné agresívne kroky, ktoré viedli k
rozdeleniu EU medzi totalitné krajiny – Nemecko,
Taliansko(krajiny Osi) , ZSSR
1941 – 1945:
• vojna agresorov medzi sebou, vznik protifašistickej
koalície a jej konečné víťazstvo
•
•
Prepadnutie Poľska
Od roku 1918 napäté vzťahy – otázka hraníc a
východného Pruska
Roku 1934 prekvapivé podpísanie zmluvy
Po roku 1938 prvoradý cieľ nemeckej agresie
31. augusta 1939 – „ Prípad Glivice“ – fingovaný
prepad nemeckej pohraničnej vysielačky – akcia
nemeckých tajných služieb
1. september 1939 – útok na Poľsko – začiatok 2.
svetovej vojny
„blitzkrieg“ – moderná mechanizovaná nemecká
armáda rýchlo postupuje a Varšava už 27. 9. kapituluje
17. 9. zaútočil na Poľsko aj ZSSR , obsadzuje východ
územia po rieku Bug (prípad Katyň)
Reakcia západných spojencov – „sitzkrieg“ – formálne
vypovedali vojnu Nemecku, ale k otvorenej vojne
nedošlo
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Vojna o Atlantik
•
•
•
•
•
•
Zimná vojna
Už na jeseň expanzia do Pobaltia: okupácia Lotyšska,
Estónska a Litvy
1939/1940
ZSSR x Fínsko
Zámienka „nedohoda“ o strategickom území okolo
Leningradu
Predpoklad rýchlej vojny
Silný odpor fínskej armády
Víťazstvo a územný zisk ZSSR, ale za cenu veľkých
materiálnych a ľudských strát
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Bitka o Britániu
•
•
•
Jar 1940
v podstate celá EU rozdelená.
Veľká Británia – jediný suverénny štát
Atlantik – dôležitá námorná trasa – strategické
zásoby z USA
Doprava
organizovaná
formou konvojov s
ozbrojeným sprievodom
Vo veľkej miere sa realizuje nemecké ponorkové
loďstvo
Viacero stretnutí veľkých vojnových lodí
Naj udalosťou je „lov na Bismarcka“
Bismarck – najväčšia vojnová loď Nemecka. Jej
vplávanie do Atlantiku by znamenalo zmenu síl. Loď
vypátraná, sledovaná a nakoniec potopená
Severná Afrika a Stredomorie
1940
Aktivity N v Škandinávii – strategické ciele: prístavy a
námorné trasy
• Útok na Dánsko a Nórsko (Narvik)
• Máj 1940 – útok na západ
• Cez Benelux a v úseku Ardeny – Sedan vpád do
Francúzska
• Jeden prúd smeruje k Atlantiku – Dunkerque (naj
evakuácia vojsk 350000), druhý smeruje na Paríž
• 14. júna 1940 Paríž kapituluje
• Francúzsko rozdelené:
1. Priama okupácia (vrátane Paríža)
2. Satelitný štát s bábkovým režimom – hl. mesto
Vichy, gen. Phillip Pétain
• Nemecko získava atlantické pobrežie – začína budovať
Atlantický val
• ZSSR stupňuje územné nároky proti Rumunsku a na
Balkáne: Besarábia a Bukovina
Premiér Winston Churchill – nekompromisný
protinacistický postoj
Snaha o elimináciu Británie – invázia nemožná, preto
súhlas s veľkou leteckou vojnou
Snaha o ovládnutie vzdušného priestoru nad
Britániou, zasiahnuť vojenské a strategické ciele,
vyvolať masívnymi náletmi chaos medzi civilným
obyvateľstvom
Británia siaha na rezervy, do RAF vstupujú aj letci
iných národností (Česi, Slováci, Poliaci...), neskôr
vytvárajú vlastné národné letky, medzery vo výzbroji
dobieha domáce hospodárstvo a pôžičky a prenájom
z USA
Veľký význam hrá radar a nasadenie civilného
obyvateľstva
Aktivity vrcholia v auguste 1940
Luftwaffe musí prejsť na nočné nálety neskôr RAF
prešla k ofenzíve nad EU priestorom
•
•
•
Aktivity Talianov už pred vojnou (Habeš) končia
neúspechom
Úspechy britských zborov a „Slobodných Francúzov“
Front sa stabilizuje pri meste Tobruk (Lýbia)
1942/ 1943 nemecký expedičný zbor – gen. Rommel
Boje v púštnom prostredí – rýchly a dynamický front,
veľké vzdialenosti, nasadenie techniky
Vznik britských špeciálnych jednotiek SAS
Naj bitky: Tobruk, El Alamein
13. 5. 1943 Nemci kapitulujú
August 1943 – vylodenie spojencov na Sicílii, neskôr
vpád do Talianska (USA, VB)
Taliansko kapituluje Mussolini je uväznený.
Oslobodený nem. špeciálnymi jednotkami, Taliansko
je okupované Nemeckom – toto obdobie sa nazýva
„republika SALO“
Ťažké boje ( Monte Casino) a postupné
oslobodzovania
Definitívna kapitulácia až na jar 1945
Riešenie Židovskej otázky - holokaust
•
•
•
•
•
•
Nacistický režim má od začiatku antisemitský
charakter
Eliminácia vplyvu židovského obyvateľstva v
spoločnosti – Norimberské zákony
Po expanzii v EU sa počet Židov zväčšuje
1942 Berlín – Wansee : tajná porada predstaviteľov
štátu, strany, SS, armády...: Heydrich, Eichmann
Tu so rozhodlo o definitívnom (konečnom) riešení
židovskej otázky
Židovské obyvateľstvo z okupovanej i satelitnej EU
malo byť deportované do oblastí Poľska a postupne
likvidované. Čiastočne „prirodzenou cestou –
opotrebovaním“ ale najmä fyzickou likvidáciou. Riešia
sa tiež otázky eutanázie a sterilizácie
Vznikajú veľké tábory: Osvienčim, Sobibor, Treblinka,
Majdanek...
Pri deportáciách a v táboroch zahynulo vyše 5 milónov
obetí
•
•
Vojna v Tichomorí
Globalizácia vojny
7. 12. 1941 Japonský útok na základňu USA – Pearl
Harbour („Tora, tora!“)
Japonsko využilo moment prekvapenia a po expanzii
do južnej Ázie začína expanziu do Tichomoria
Vo veľkej miere využívané námorníctvo a letectvo
USA konsolidujú sily a začínajú s protiofenzívou
Gen. McArthur a stratégia „žabích skokov“
Nová taktika: lietadlové lode, špeciálne jednotky (navy
seals)
Naj. bitky: Midway, Guadalcanal, Iwo Jima...
•
•
•
•
•
•
•
•
Vojna proti ZSSR
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
22. 06. 1941 podľa plánu Barbarossa útok na ZSSR
Rýchly postup – prekvapenie, zaostalosť ruskej
armády, oslabený dôstojnícky zbor, pozitívne prijatie
domácim obyvateľstvom
Veľmi rýchlo nastolený teror, zmena nálad, vznik
odboja
12. 1941 sa front stabilizuje na čiare Leningrad (900
dní trvajúca blokáda) – Moskva
Jar 1942 – postupný útok na juh – Krym... Sevastopol,
Don, Volga... Cieľom je kaspická ropa
Stalinova reakcia: „Ani krok späť!“ Povolané všetky
rezervy, podniky evakuované za Ural, pracujúci pod
vojenskými zákonmi, trestné oddiely, propaganda
Zima 1942 – 1943 zlomový bod: bitka o Stalingrad brána k rope
Nemecká 6. armáda – gen. von Paulus vstúpila do
mesta, začínajú sa ťažké pouličné boje o každý dom
Zasiahla silná zima a pribrzdila nevybavenú armádu
Sovietski generáli Rokosovský, Jeremenko volia
riskantný plán – „kotol“ – obkľúčenie nemeckej
armády v meste
Gen. Paulus zásobovaný leteckým mostom nakoniec
kapituluje
Nemecká armáda začína ustupovať
Výsledky potvrdené v bitke pri Kursku –najväčšia
tanková bitka
Do konca roku 1943 taktické boje a pokusy o ofenzívu
na oboch stranách
Jar 1944 – veľká sovietska ofenzíva front sa pohol a
do konca roka je späť na hraniciach ZSSR a začína
oslobodzovanie / dobýjanie iných krajín
Teheránska konferencia
Postupné formovanie protifašistickej koalície
Najprv prirodzené „atlantické“ spojenectvo – základ:
USA, VB (konf. Washington, Casablanca)
28. 11. – 1. 12. 1943 Teherán - prvé stretnutie „Veľkej
trojky“ – ZSSR, USA, VB:
• Diskusia o druhom fronte
• Ponuka ZSSR na vojnu s Japonskom v Ázii
• Balkán definovaný ako sféra vplyvu ZSSR
• Prvé predstavy o Nemecku – porážka, rozdelenie
• Snaha ZSSR udržať si územia získané v Poľsku
•
•
To všetko v snahe potvrdiť predchádzajúce spoločné
akcie a upevniť protinemeckú koalíciu s jediným
cieľom: definitívne víťazstvo
•
Druhý front
•
•
•
•
•
•
6. jún 1944 - operácia Overlord ( D day)
Naj vyloďovacia operácia v dejinách
Otvorenie druhého frontu v Európe
Informačná vojna, výsadkový predvoj
Vylodenie v oblasti Normandie: 96km predmostie v 8 –
24 km hĺbke
Nasleduje rýchly postup na Paríž a oslobodzovanie
Francúzska
Jaltská konferencia
4. – 12. 02. 1945 Krym - druhé stretnutie „Veľkej trojky“:
• Povojnové usporiadanie
• Rozdelenie Nemecka: okupačné zóny, kontrolná rada,
potrestanie vojnových zločinov, otázka reparácií
• Prijatá predstava poľských hraníc
• Podmienky vstupu ZSSR do vojny v Ázii
1945
Koniec vojny v Európe
• Od roku 1944 masívne nálety na ciele v Európe a
Nemecku( Brémy, Berlín...)
• Od jesene 1944 ofenzíva na východe – sov. vojská
postupne oslobodzujú Poľsko (Varšavské povstanie),
ČSR a blížia sa k hraniciam Nemecka
• V zime je pribrzdený západný front – posledná
nemecká ofenzíva v Ardenách
• 25. 04. Sa oba fronty stretli na rieke Labe – Torgau
• Apríl – záverečná bitka o Berlín: Sovietska záležitosť –
3 armádne skupiny, 2 tankové armády, 1,5 milióna
vojakov, úvodná delostrelecká príprava 20000 diel.
Berlín opevnený ako pevnosť (Citadela) sa premenil na
ruiny – padol 2. mája
• 7. mája – podpísaná kapitulácia – adm. Donitz
• 8. Mája – opakovaný akt kapitulácie do rúk sovietskej
armády – Deň víťazstva
Koniec vojny s Japonskom
• Pokračujú boje v Tichomorí
• ZSSR začal boje v Ázii – získava vplyv v tejto oblasti
• USA rozhodnú použiť atómovú zbraň ( projekt
Manhatan): ukážka sily, demonštrácia technológie, test
zbrane, snaha o urýchlené ukončenie vojny
• 6. 8. 1945 Hirošima: B29 „Enola Gay“ nesie bombu
„Little boy“. Z výšky 9000km, exploduje 565m nad
mestom, teplota 9000stupňov C,
nárazová vlna
800km/h, 78 000 priamych obetí
• 9. 8. 1945 Nagasaki: „Fat man“
• 2. septembra 1945
podpísaná bezpodmienečná
kapitulácia
Download

Druhá svetová vojna: sumár (pdf)