regionálny dvojtýždenník
ČÍSLO 14
ROČNÍK XXIV. (LXIV.)
23. JÚL 2014
Cena 0,50 €
www.slovenskabrana.sk
ískavaś.
že stále iba z
ô
m
e
n
k
e
v
lo
È
o¾aèo stratiś,
Vždy musí v
o¾aèo získaś.
aby mohol v
udoba
Andrej Ch
Aktuálne
na 7. - 10. strane
Oznam pre čitateľov
Vydaním 14. čísla Slovenskej brány začína letná redakčná prestávka. Najbližšie číslo vyjde 13. augusta 2014. Svoje príspevky, postrehy, tipy a námety posielajte poštou, prípadne mailom do 7. augusta. Želáme vám krásne leto a veľa príjemných dovolenkových zážitkov.
Redakcia
Letný tábor detí zamestnancov SES a.s. Tlmače
VATRA ZVRCHOVANOSTI
Skvelých dvanásť dní prežitých medzi kamarátmi, super program, nové priateľstvá, výborná zábava, takto hodnotili letný tábor v Novej Bani, časť Stará Huta, deti zamestnancov
SES a.s. Tlmače, ktoré si prvé prázdninové dni, od 30. júna do 11. júla užívali v rekreačnom
stredisku Šajtiská. Tábor každoročne organizuje Základná organizácia OZ KOVO v spolupráci so SES a.s. Tlmače. Viac sa o pobyte a zážitkoch dozviete v čísle.
Slovensko si pripomenie už 22. výročie prijatie Deklarácie o zvrchovanosti Slovenskej republiky. Pri príležitosti
tohto významného dňa v dejinách nášho štátu usporiada
Obec Rybník v piatok 25. júla 2014 o 19.00 h v priestoroch
prírodného amfiteátra na Teplici už tradičné podujatie spojené so zapálením vatry.
Sprievodné akcie: FS Krivín, detskí speváci sólisti, Švec
Bend, občerstvenie.
Náučný chodník Čajkovské bralie...
... bol prvým v okrese Levice. Nachádza
sa v lokalite Deberča, na území Chránenej
krajinnej oblasti Štiavnické vrchy, vo východnej časti čajkovského chotára. Slávnostne
bol otvorený v roku 1990. Po 24 rokoch sa
skupina zanietených nadšencov rozhodla
NCH obnoviť a obnovenú podobu predstavili
verejnosti v nedeľu, 13. júla za účasti pozvaných hostí, priaznivcov ochranárskych aktív, turistov a širokej verejnosti. Päť zastávok
s novými pútavými panelmi náučného chodníka doplnili o nultú zastávku, umiestnenú pri
vstupe do prírodného amfiteátra Deberča.
Slávnostne ju odhalila starostka obce Emília
Nichtová a MUDr. Jaromír Muráni.
Marián Chmelovics
v spolupráci s Okresnou organizáciou
SMER-SD Levice
Vás srdečne pozývajú
dňa 27. júla 2014 o 16.00 h
do Kultúrneho domu v Kozárovciach
na
Pohľad z vtáčej
perspektívy
Súčasťou bude i program pre deti,
rôzne atrakcie a DINOSHOW.
(109/2014)
Od mája až do konca októbra je každú nedeľu od 14.00 do 16.00 hod. prístupná verejnosti
vyhliadková veža na levickej Kalvárii. Návštevníci sa môžu potešiť pohľadom z vtáčej perspektívy na krásnu prírodnú scenériu okolia Levíc aj
samotné mesto. Očarujúca je panoráma, v ktorej dominuje Sitno, zalesnené hrebene Štiavnického pohoria, Pohronského Inovca, Tríbečského pohoria.
Text a foto: Katarína Holbová
POPOLUDNIE
S JADR ANKOU
O občerstvenie je postarané,vstup voľný.
Príďte sa zabaviť uprostred leta,
tešíme sa na Vás!
2
editorial
S Čajkovčanmi som dosiahla vrchol...
Obula som si tenisky a poďho druhú júlovú nedeľu do Čajkova na turistiku. Krásne počasie, príjemní ľudia, skvelá akcia, kde sme
všetci spojili príjemné s užitočným. Nebola to
náročná túra, ale tí, čo majú slabšiu kondičku, chvíľami trošku stenali a boli šťastní, keď
vrchol Náučného chodníka Čajkovské bralie
dosiahli. Bol to fajn pocit. Účastnícky list vo forme krásnej pohľadnice, ktorý sme všetci na vrchole dostali na pamiatku, nám bude tento deň pripomínať. O vydarenej akcii, za ktorou sú ľudia ochotní urobiť aj čosi navyše, sa dočítate na piatej strane.
Túlavé topánky si v redakcii obujeme aj 31. týždeň, počas redakčnej dovolenky. Doprajeme si pár dní voľna, hoci to sa v tomto povolaní ani veľmi nedá. Nech ste kdekoľvek, o všetkom sa dá písať. Verím, že to budú len príjemné zážitky. Nie ako nedávno, keď som v Tlmačoch kvôli
pokazeným dverám na vlaku musela vyskočiť na opačnej
strane, medzi koľaje. A pritom stačilo tak málo, označiť
všetky pokazené dvere nápisom. Nabudúce budem opatrnejšia, chcem sa totiž vrátiť k redakčnému stolu zdravá
a to isté želám aj vám. Dávajte na seba pozor a užívajte
si leto v pohode.
Redakčná pošta funguje aj počas dovolenky, takže sa
tešíme na všetky vaše tipy a príspevky.
Slávnostná vernisáž výstavy v Tekovskom múzeu
SPOLU POMÔŽEME
Slovenský Červený kríž, územný spolok v Leviciach a Tekovské múzeum Levice pripravili výstavu pod názvom Spolu pomôžeme. Slávnostná vernisáž sa
uskutočnila 16. júla v Kapitánskej budove. Na pôde TM privítala hostí Margaréta
Pölhösová. Pripomenula nezastupiteľné
poslanie Červeného kríža a preto v múzeu radi dali priestor aktívnemu levickému územnému spolku.
Do histórie načrel v príhovore predseda ÚzS SČK
Ján Štrbák, člen najvyššej
rady SČK. Podpredsedníčka územnej rady Helena
Nagyová, dlhoročná lektorka SČK vo svojom príhovore podrobne priblížila pestrú
činnosť územného spolku v
Leviciach. “Robíme rôzne
aktivity, už od materských
škôl, následne v základných
a stredných školách. Teší
nás, že máme v našich radoch veľa mládežníkov, ktorí dostali do vienka, aby zabezpečovali aj túto výstavu. Sme jeden z najväč-
Pod deväť nehôd sa podpísal alkohol
Okresný dopravný inšpektorát OR PZ Levice eviduje od začiatku roka 2014
do 16. júla na cestách Levického okresu celkom 97 dopravných nehôd, čo je o tri
nehody viac ako v rovnakom období minulého roka.
Z uvedeného počtu dopravných nehôd bolo zaznamenaných 47 nehôd pri ktorých
došlo k následkom na zdraví zúčastnených osôb. Pri
dopravných nehodách do-
šlo k usmrteniu 4 osôb (+1),
ťažkému zraneniu 11 osôb
(-2) a 41 účastníkov sa zranilo ľahko (-15). Deväť dopravných nehôd bolo zavinených pod vplyvom alkoholu (-6). Hmotná škoda bola odhadnutá na 390 300 €.
Dňa 14. júla v čase
o 18:10 hod. došlo k dopravnej nehode, pri ktorej
sa ťažko zranila jedna osoba. Dvadsaťdvaročný vodič
viedol osobné vozidlo zn.
ŠKODA OCTAVIA po ceste II/580 od obce Horný Pial
na obec Beša. V dôsledku
neprispôsobenia rýchlosti jazdy svojim schopnostiam a iným okolnostiam,
ktoré možno predvídať pri
prejazde pravotočivej zákrute začal s vozidlom brzdiť, pričom prešiel do protismeru, kde v tom čase
jazdil
päťdesiatpäťročný
vodič na nákladnom vozidle
zn. SCANIA s návesom zn.
SCHMITZ. Vodič nákladného vozidla napriek brzdeniu
a stiahnutiu vozidla vpravo nedokázal zabrániť čelnej zrážke s osobným vozidlom. Pri dopravnej nehode došlo k ťažkému zraneniu vodiča osobného vozidla. Požitie alkoholických
nápojov nebolo u vodičov
motorových vozidiel zistené. Hmotná škoda dosiahla
výšku 9 000 €.
pplk. Mgr. Miroslav Košút
riaditeľ okresného
riaditeľstva PZ
ších územných
spolkov na Slo• Zľava M. Pavlačičová, M. Máťaš, poslankyvensku, máňa MsZ Levice M. Gašparová a P. Grébner
me kreatívna vernisáži výstavy.
Foto: -vapnu pani riadiková, Martin Máťaš, Yvona
teľku Oľgu Szalmovú a spoKmeťová, pracovníci SČK
ločne so svojím tímom robí
Peter Grébner a Monika
aktivity, ktoré nás zaraďuPavlačičová v spolupráci s
jú k najaktívnejším územpracovníčkami Tekovského
ným spolkom. Dobrovoľníkov v našich radoch prijíma- múzea Nikolou Mihálovou a
Zuzanou Ivanickou. Výstame, takže kto má chuť s nami spolupracovať, dvere má va potrvá do 14. septembra.
Je pripravená veľmi pútavo,
otvorené“ - povedala H. Natakže zaujme všetky vekové
gyová.
kategórie.
Výstavu pripravovali dob-vaprovoľníci SČK Andrea Mar-
Z histórie SČK v Leviciach
Presný údaj o prvých začiatkoch pôsobenia ČK v Leviciach sa nepodarilo zistiť, ale prvé dobrovoľné sestry ČK tu
pôsobili už na konci prvej svetovej vojny. V Leviciach bol ČK
založený pravdepodobne v roku 1934, a to vtedajším riaditeľom nemocnice, chirurgom MUDr. Vidličkom a okresným
lekárom MUDr. L. Šárokym. Boli to vzácne a obetavé duše,
ktoré sa celým srdcom venovali práci v ČK. Vtedy 50 dobrovoľných sestier dostalo výcvik tak teoretický, ako i praktický. Postupne začali vznikať základné organizácie ČK aj v
obciach. Najviac sa ČK dostal do povedomia občanov dobrovoľnou opatrovateľskou službou, získavaním darcov krvi,
ich oceňovaním, ale bolo i mnoho rôznych zbierok na pomoc či už našincom alebo cudzincom. Množstvo brigádnických hodín bolo odpracovaných pri výstavbách materských
a základných škôl, zdravotníckych stredísk a kultúrnych domov. V 50. rokoch súdržnosť a láskavosť ľudí zasvätených
hnutiu a poslaniu ČK nepoznala hranice.
(Z materiálov výstavy v TM)
Kalendár kultúrnych podujatí v auguste
• 9. - 10. augusta Brežské remeselné dvory, Brehy
• 16. -17. augusta 23. folklórne slávnosti TEKOV TANCUJE A SPIEVA, Starý Tekov
• 23. augusta Rybací piknik, Levice (v areáli hradného parku)
• 29. - 31. augusta 10. ročník folklórneho festivalu regiónu
Tekov TLMAČSKÁ GRÁMORA, Tlmače
• 30. augusta spomienková slávnosť Návraty k prameňom
slobody, Žuhračka (na pamätnom mieste bojov SNP)
Lodný mlyn Kolárovo najobľúbenejšou turistickou atrakciou za rok 2014
Agentúra EPS už po piatykrát
vyhlásila súťaž o najobľúbenejšiu
turistickú atrakciu v Nitrianskom
kraji. Tento rok sa do súťaže opäť
zapojilo desať súťažiacich, ktorými boli Wellness Hotel Patince,
Kaštieľ Mojmírovce, Vadaš Thermal Resort Štúrovo, Rekreačné
zariadenie Margita – Ilona, Botanická záhrada SPU v Nitre, Thermal Kesov, Nitrianska kalvária, Zámok Topoľčianky, Ranč pod Babi-
cou a Lodný mlyn Kolárovo. (Mediálnym partnerom súťaže bola aj
Slovenská brána.)
Súťaž trvala od 17. mája do 5. júla 2014. Počas tohto obdobia mohli
obyvatelia a návštevníci Nitrianskeho kraja odovzdávať svoje hlasy pre jednotlivé súťažiace atrakcie. Piateho ročníka súťaže sa zúčastnilo najviac hlasujúcich, spolu
bolo odovzdaných 2 322 platných
hlasov. Víťazom internetového hla-
sovania sa s prehľadom stal Lodný
mlyn Kolárovo, ktorý získal až 44
percent všetkých internetových hlasov. Medzi osobne vyplnenými lístkami vyhral Vadaš Thermal Resort
Štúrovo. Po sčítaní všetkých hlasov
sa víťazom stal Lodný mlyn Kolárovo, ktorý získal 563 hlasov. Druhý
Vadaš Thermal Resort Štúrovo získal 422 hlasov a tretí Wellness Hotel Patince získal 348 hlasov.
Agentúra EPS
3
Zlatá medaila pre Spevácky zbor slovenských učiteľov
Spevácky zbor slovenských učiteľov (ďalej SZSU), ktorý účinkoval vo februári v levickej synagóge - na benefičnej akcii SČK Levice, sa zúčastnil v uplynulých dňoch Svetovej olympiády zborového
spevu - World Choir Games 2014 lotyšskej Rige. Olympiády sa zúčastnilo viac ako 400 speváckych zborov zo 72 štátov celého sveta - spolu takmer 30 000 účastníkov!
SZSU, ako jeden z dvoch zborov zo Slovenska- v kategórii Mužských speváckych zborov - podal
skvelý, profesionálny výkon a pod
umeleckým
vedením dirigenta
doc. Štefana Sedlického získal zlatú medailu a zviditeľnil Slovensko
na medzinárodnom fóre.
V zbore, v ktorom spieva aj sedem členov - spevákov z Levíc a
okolia, absolvoval okrem súťaže aj
niekoľko sprievodných koncertov,
okrem iného aj na ambasáde SR
v Rige, keď prijal pozvanie slovenského veľvyslanca Petra Hatiara s
manželkou. Podľa slov pána veľvyslanca podal zbor špičkový výkon
a je veľmi rád, že mohol na pôde
svojho veľvyslanectva prijať reprezentantov Slovenska z tejto možno
menej známej oblasti kultúrneho
života, akou zborový spev je.
• Spevácky zbor slovenských učiteľov nastúpený pred súťažným koncertom pred divákmi a medzinárodnou porotou.
• Členovia SZSU z Levíc a okolia - zlava: Jozef Kušnierik, Ivan Šóš, Štefan
Sedlický - dirigent SZSU, Karol Fabian, Peter Benček, Stanislav Titurus
a Martin Paukovič so zlatou medailou a diplomom.
Okrem významnej propagácie
slovenskej kultúry vo svete zbor
tiež nadviazal na svoje predchádzajúce úspechy spred niekoľkých rokov v Kanade, Japonsku,
vo Švajčiarsku, Francúzsku. Urobil
dobré meno a vo významnej miere opäť zviditeľnil Slovensko pred
svetom. Získal i množstvo dôležitých kontaktov, či už na zahraničné
zbory, alebo na významné osobnosti svetového hudobného života - hudobných skladateľov, dirigentov, porotcov, usporiadateľov iných svetových hudobných
festivalov a súťaží. Tieto kontakty
môžu otvoriť dvere do sveta nie-
len SZSU, ale aj ďalším speváckym zborom, spevákom a hudobníkom, s ktorými toto spevácke teleso spolupracuje.
Veľká poklona a úprimné poďakovanie patrí Ministerstvu školstva, vedy, výskumu a športu SR,
Ministerstvu kultúry SR, ktoré finančne podporili tento projekt,
umožnili učiteľom a pracovníkom
školstva - spevákom SZSU úspešne reprezentovať Slovensko na takomto významnom medzinárodnom fóre a zviditeľniť našu kultúru
na celosvetovej úrovni.
Mgr. Peter Benček,
manažér SZSU
XIII. Národný výstup na Sitno 2014
Sitno patrí k najkrajším vrchom
na Slovensku a zrejme aj preto ho
kedysi nazvali „slovenským Blaníkom“. Podľa povestí ho v 13. storočí
obliehali tatárske hordy, ktoré obrancovia sitnianskeho hradu oklamali pecňom chleba, ktorí upiekli z posledných zásob múky a hodili ho medzi Tatárov táboriacich pod
hradbami na dnešnej Tatárskej lúke. O tri storočia neskôr sa pokúšali
sitniansky hrad dobyť Turci, no ani
im sa to nepodarilo.
Do povedomia Slovákov sa Sitno dostalo vďaka kňazovi a polyhistorovi Andrejovi Kmeťovi, ktorý na
Sitne a v jeho okolí robil botanický,
geologický a archeologický výskum
počas svojho pôsobenia na prenčovskej fare. Svoj podiel na zviditeľnení Sitna má aj Samuel Mikovíni, kartograf, polyhistor, ktorý ho
v prvej polovici 18. storočia zaradil
z hľadiska kartografických meraní
medzi sedem najdôležitejších vrcholov na Slovensku.
V nedeľu 20. júla matičiari zorganizovali už XIII. ročník Národného výstupu na Sitno. Národný
výstup sa koná na počesť prijatia Deklarácie o zvrchovanosti Slovenskej republiky, ktorý si občania krajiny pripomenuli 17. júla roku 2014 už 22-krát. Slovenská národná rada (SNR) ju schválila v roku 1992 v rámci bývalej Českej a
Slovenskej Federatívnej Republiky
(ČSFR) a vyhlásila ňou zvrchova-
nosť Slovenskej republiky. Spoločný výstup od jazera Počúvadlo začal o 09,30 hod. Účastníci - zväčša matičiari z okresov Levice (MO
MS Levice, Rybník, Hronské Kľačany – štvorica účastníkov absolvovala výstup na Sitno peši zo soboty na nedeľu nonstop, Tlmače,
Kalná nad Hronom...), Dolný Ohaj,
Močenok, Banská Štiavnica, Žarnovica, Banská Bystrica, Liptovský
Mikuláš a i. všetkých vekových kategórií. Trasa výstupu viedla od jazera Počúvadlo, cez Tatársku lúku
na vrchol Sitna.
Na vrchole Sitna po zaspievaní štátnej hymny privítal prítomných starosta obce Štiavnické Bane Stanislav Neuschl. Medzi hosťami nechýbali starostovia okolitých
obcí, funkcionári MS a SNS. Minútou ticha vyzval k ucteniu pamiatky zosnulého Imricha Zapletala,
pravidelného účastníka Národného výstupu, predsedu Zväzu austrálskych Slovákov a podpredsedu
svetového kongresu Slovákov pre
Austráliu, ktorý zomrel 3.8.2013.
Vlastenecké básne od Sládkoviča a Botta zarecitovala Jolana Šamová, predsedníčka spolku Živena v Banskej Štiavnici. K účastníkom Národného výstupu sa ako prvý prihovoril predseda MO MS Banská Štiavnica Ján Novák, po ňom
Vincent Mozdík, jeden z iniciátorov obnovenia Národného výstupu
na Sitno a Peter Zorvan, predseda
• Účatníci výstupu na Sitne.
Okresnej organizácie SNS z Banskej Štiavnice. Po príhovore riaditeľa Domu MS v Leviciach Miroslava
Považana, účastníkov výstupu pozdravila manželka Imricha Zapletala. Občerstvenie na Sitne v podobe
pečeného prasiatka pripravila SNS
z Banskej Štiavnice.
Cestou späť si záujemcovia prehliadli Sitniansky hrad postavený
v druhej polovici 13. storočia. V ča-
Foto: Ing. Karol Zuzčák
se našej návštevy skupina mladých
ľudí pokračovala v odkrývaní časti
nádvoria hradu. Po zostupe k jazeru Počúvadlo pokračoval program
spevom ľudových a národných
piesní v podaní speváckych skupín
Prameň zo Žarnovice, Močenčanka z Močenka. Podujatie sa skončilo spoločenským posedením a matičiarskou veselicou.
-juzu -
4
Vnímajme svet ticha citlivejšie
Centrum nepočujúcich Levice sa snaží aktívne pomáhať občanom so sluchovým postihnutím k plnohodnotnému životu v spoločnosti, vytvárať špecifické podmienky pre ich rozvoj podľa potrieb a záujmov členov, obhajovať ich práva. Svoje aktivity predstavili nedávno v Leviciach
v rámci Dňa zdravia, kde som sa pozhovárala so Štefanom Nevizánskym, ktorý bol zakladateľom
Centra ešte v roku 1983 a dlhé roky je tlmočníkom v posunkovej reči nepočujúcich.
„Ako súčasť Asociácie
nepočujúcich Slovenska sa
Centrum, nepočujúcich Levice usiluje systematicky
obhajovať práva, špecifické
záujmy a intenzívne presadzovať ich riešenie. Za dôležité považujeme oboznamo-
vať verejnosť s problematikou sluchovo postihnutých,
aby spoločnosť takýchto občanov vnímala ako svoju integrovanú súčasť. CN v Leviciach poskytuje najmä sociálne poradenstvo, sociálnu prevenciu, informácie
• Štefan Nevizánsky (zľava) počas Dňa zdravia v Leviciach, kde firma Widex predstavila kompenzačné pomôcky
pre nepočujúcich.
Foto: -vap-
o kompenzačných pomôckach a tlmočnícke služby
pre nepočujúcich. Samozrejme, organizuje aj rôzne akcie kultúrne, vzdelávacie, spoločenské a športové, podľa záujmu sluchovo
postihnutých spoluobčanov“
- povedal Š. Nevizánsky,
ktorý je presvedčený, že aj
svet nepočujúcich má svoje čaro a je zaujímavý. Pre
svojich členov, ale aj nečlenov organizujú klubové akcie, o ktorých sa viac dozviete na www.cnlevice.estranky.sk. Sídlo tejto organizácie nájdete v Leviciach na
Tekovskej ulicu 6.
Na Slovensku sú asi dve
percentá nepočujúcich.
Symbolom nepočujúcich sú
biele rukavice a svoj medzinárodný deň oslavujú v septembri. Každodenný život
potvrdzuje, že ľudia nevedia
komunikovať so sluchovo
postihnutými spoluobčanmi, preto sa Š. Nevizánsky
snaží v počujúcej verejnosti propagovať, akými spôsobmi sa to dá realizovať.
„V posledných rokoch sa zasadzujem o to, aby hluchota
vstúpila do povedomia počujúcej verejnosti. To je mojím hlavným cieľom. Som
nápomocný všade tam,
kde to ľudia potrebujú, či už
sluchovo postihnutí alebo
nepočujúci.“
-vap-
Pozvánka na výstavu v Novej Bani
DÁMY V 19. STOROČÍ
Cieľom výstavy, ktorú
pripravilo Gemersko-malohontské múzeum v spolupráci s Baníckym múzeum v Rožňave a SNM Múzeum Betliar, je prezentovať dámsky meštiansky
odev a módne doplnky cez
rôzne historické obdobia a
vývojové trendy v odievaní, ovplyvnené historickým
prostredím danej doby, od
konca 18. storočia až do roku 1918.
Caraco, fichu, panier, redingot, chemise, bonnet,
spencer, berte, canezou,
schneppe, zuávka, polonaise, mantilla, pumps, corseletjupe a ďaľšie. Pod nezvyčajnou módnou terminológiou sa skrývajú dámske
odevy, módne kusy, nosené
mešťankami 19. storočia.
Niektoré z nich môžeme vidieť už len v múzeách, iné
sa nosia dodnes.
Dámska móda v 19. storočí reprezentovala hlavne úspech manželov. V dobe posilnenia pozície meštianstva sa dámske odie-
vanie stalo akýmsi symbolom spoločenského postavenia pána. V tomto storočí sa ženy inšpirovali hlavne z predošlých módnych
štýlov a slohov, ako antika,
gotika, renesancia, barok
a rokoko, ale zaujímali sa aj
o exotický Ďaleký východ.
Kvitol historizmus, jednotlivé módne prvky sa miešali. V Uhorsku sa okrem toho nosil aj tradičný uhorský
odev, tzv. „díszmagyar“. Bola to slávnostná róba, ktorá
sa v 19. storočí rozšírila tak
medzi šľachtou ako aj medzi
meštianstvom.
Popri textilnom priemysle sa viditeľne rozvinula aj
tlač, vďaka mechanizácii sa
noviny, časopisy a magazíny stali dostupnými pre široké vrstvy. V 19. storočí
sa objavili aj tzv. literárne
módne časopisy, aj s módnou prílohou, ktoré popri
beletrií lákali dámske čitateľky. Na prelome 19. a 20.
storočia sa vyvinuli striktne
módne časopisy, ktoré pravidelne zverejňovali farebné kreslené figúry vo svojej
prílohe, ako aj strihy odevov.
Výstavu dopĺňa omaľovánka pre deti s historickým
vývinom dámskeho odievania od vypuknutia veľkej
francúzskej revolúce až po
I. svetovú vojnu, a vejár na
interaktívnu hru nacvičenia
tajného vejárového jazyka,
vhodná pre deti i dospelých. Výstava potrvá do 19.
septembra.
Pohronské múzeum
Nová Baňa
OZ Patrimonium
pozýva a informuje
Podľa oživeného starého zvyku Levičanov sa aj
tento rok bude slúžiť poslednú júlovú nedeľu, teda 27.
júla 2014 ďakovná svätá
omša na levickej Kalvárii.
Hlavným celebrantom bude
monsiňor Jozef Hrtús, bývalý riaditeľ Biskupského úradu v Banskej Bystrici. V obnovenom sakrálnom areáli,
v torze pôvodného kostolíka
Povýšenia sv. Kríža mu budú pri oltári asistovať i ďalší katolícki duchovní levickej farnosti. Pozývame na
túto eucharistickú slávnosť
všetkých, ktorí chcú poďakovať Pánu Bohu za jeho
dobrodenia, i prosiť o požehnanie a ochranu. Svätá
omša na levickej Kalvárii
sa začne o 10.30 hodine.
Od mája až do konca
októbra je každú nedeľu
od 14.00 do 16.00 hod. prístupná verejnosti vyhliadková veža na levickej Kalvárii. Návštevníci sa môžu
potešiť pohľadom z vtáčej
perspektívy na krásnu prírodnú scenériu okolia Levíc aj samotné mesto. Očarujúca je panoráma, v kto-
rej dominuje Sitno, zalesnené hrebene Štiavnického
pohoria, Pohronského Inovca, Tríbečského pohoria.
Môžu hádať, ktoré vinohrady a dedinky v podhorí, aj
na úrodnej nive Hrona majú pred sebou. Z Kalvárie vidieť až na kopce pohorí Pilis a Börzsöny, ktoré ležia už
na území Maďarska. Okrem
výstupu na vežu si tu môžu
návštevníci kúpiť aj farebné
pohľadnice (1 ks/0,30 eura) a bulletin (1ks/0,35 eura)
o levickej Kalvárii. Dobrovoľné vstupné, ktoré získame od návštevníkov sa použije na údržbu obnoveného
kalvárskeho areálu.
Už teraz pozývame na
„kalvárske hody“, ktoré budú
v nedeľu 14. septembra.
Nasledovný deň – pondelok
15. septembra (na sviatok
Sedembolestnej Panny Márie je pracovné voľno) bude
slávnostne požehnaný obnovený „trojičný stĺp“ v historickom centre Levíc v susedstve hradného areálu.
K. Holbová,
podpredsedníčka OZ
Foto: autorka
Letný jarmok kníh
Po úspešných desiatich
ročníkoch Tekovská knižnica pokračuje v tradícii Letného jarmoku kníh, kde čitatelia nájdu vyhľadávané tituly za symbolické ceny.
Jedenásty ročník sa opäť
koná v priestoroch oddelenia beletrie na Holubyho ulici
(za mestským úradom). Čitateľská verejnosť sa vie touto formou dostať k rôznym zaujímavým titulom za pár centov. Levičania sa naučili staré knihy nevyhadzovať do kontajnerov, ale ponúknu ich knižnici.
Každoročne je najväčší záujem o rozprávkové knihy, knihy z odboru prírodných vied a romány známych slovenských a svetových autorov. Ceny kníh sa pohybujú od 0,20
- 0,50 €. Jarmok bude otvorený zrejme až septembra 2014,
v čase výpožičných hodín oddelenia, t. j. pondelok 12.00 16.00 hod., utorok - piatok 8.00-18.00 hod., sobota 8.00 12.00 hod. (v júli a v auguste sa v sobotu nerobí).
-red-
5
Obnovili náučný chodník Čajkovské bralie
Náučný chodník (NCH)
Čajkovské bralie bol prvým
v okrese Levice. Nachádza
sa v lokalite Deberča, na
území Chránenej krajinnej
oblasti Štiavnické vrchy, vo
východnej časti čajkovského chotára. Slávnostne bol
otvorený v roku 1990, počas VIII. západoslovenského tábora ochrancov prírody. Po 24 rokoch sa skupina zanietených nadšencov
rozhodla NCH obnoviť a obnovenú podobu predstavili
verejnosti v nedeľu, 13. júla za účasti pozvaných hostí, priaznivcov ochranárskych aktív, turistov a širokej verejnosti.
V prekrásnom prostredí všetkých privítala starostka obce, Emília Nichtová. Pripomenula aktivity čajkovských ochrancov prírody, ktorí v 80.
rokoch minulého storočia založili v Čajkove organizáciu Slovenského
zväzu ochrancov prírody
a krajiny a od svojho
vzniku rozvíjali spoluprácu so Správou CHKO
Štiavnické vrchy, vedenou v tom čase Ing. Milanom Kapustom, CSc.
V súvislosti s obnovením NCH starostka povedala: „Nie je to len
o peniazoch, ale aj o ľuďoch, ktorí sú ochotní
urobiť niečo zadarmo, na
úkor svojho voľného ča-
tujeme ochranársku organizáciu v spolupráci turistami. Moje poďakovanie patrí aj manželom Nichtovcom,
Janke a Róbertovi, ktorí mali pod palcom značkovanie
trasy. Päť zastávok s novými pútavými panelmi náučného chodníka sme doplnili o nultú zastávku, umiestnenú pri vstupe do prírodného amfiteátra Deberča. Venovaná je Jozefovi Novákovi, neúnavnému priekopníkovi ochranárskych aktivít,
ktorý do posledných síl svojho života robil maximum pre
tia pripomenul vo
svojom
príhovore Jozef Slušný.
Boli to Jozef Havran, bývalý predseda MNV v Čajkove,
Paulína
Uhnáková, František Bernát, MUDr. Jaromír Muráni a mnoho ďalších. „Týmto ľuďom sa podarilo vzbudiť prvotné
nadšenie a následne bola v Čajkove zaregistrovaná
organizácia
Spo-
ktorý sa ešte dopĺňa. Vždy
sa nájdu ľudia, ktorí za tieto veci zabojujú a obetujú sa
pre ne“ - povedal J. Slušný
a zároveň s vďakou konštatoval, že pri obnovení náučného chodníka sa stretli s veľmi dobrou odozvou
u každého, koho požiadali
o pomoc a spoluprácu.
Po slávnostnom odhalení
tabule, ktoré vykonala starostka obce, ujal sa slova
MUDr. Muráni. Veľmi pútavo
priblížil ako to bolo s ochranou prírody a krajiny v Čajkove. Vďaka ochranárskym
aktivitám sa projekt likvidácie čajkovských vinohradov
nekonal, naopak, ochranárske aktivity v obci rástli.
(108/2014)
Ku kamennej žabe
su. Chcem sa poďakovať
nadšencom čajkovskej prírody, ktorí sa podujali obnoviť náučný chodník. Odpracovali množstvo brigádnickych hodín pri likvidovaní starých a budovaní nových zastávok. Ďakujem
Jozefovi Slušnému a Jánovi Gajdošovi, ktorí aj organizačne zastrešovali celé toto podujatie a rozhodli sa,
že opäť v Čajkove naštar-
zveľaďovanie a zviditeľňovanie čajkovskej prírody. Na
nultom panely je aj fotografia Pavla Huljaka, zapísaného najmä v srdciach staršej generácie ako úžasného
pedagóga s veľkou láskou
k prírode. Práve po ňom je
pomenovaný najvyšší bod
náučného chodníka, Horné
Huljakovo bralie.“
Mená ďalších priekopníkov ochranárskeho hnu-
lok ochrancov prírody, ktorý aktívne pracoval. V každej generácii sú ľudia, ktorí
majú vrúcny vzťah k prírode a táto iniciatíva vzišla na
tom najsprávnejšom mieste.
Na ZŠ v Čajkove za enormnej aktivity Anny Gregušovej
a ľudí okolo nej, vrátane rodičov, bol v areáli školy zrealizovaný projekt lesoparku, Slovensko - zelené Srdce Európy pre 3. tisícročie,
Po odhalení tabule sa turisti vydali na päťkilometrovú túru náučným chodníkom. V takmer stočlennej
skupine bolo vidieť všetky
vekové kategórie. Prišli skôr
narodení, ale aj stredná generácia, v hojnom počte tínedžeri, deťúrence, z ktorých to najmladšie, ani nie
ročné, niesol otecko na
chrbte. V družných debatách cesta ubiehala rýchlo.
Hoci pálilo výdatne slniečko, v Sovej doline bolo príjemne. Päť nových panelov
je umiestnených na vybraných stanovištiach. Prvý panel sa nachádza v ústí Sovej doliny (250 m.n.m.), poskytuje všeobecné informácie o Štiavnických vrchoch
v katastri obce Čajkov. Druhý panel (270 m.n.m.) informuje o muflónovi obyčajnom introdukovanom druhu zo Sardínie a Korziky
a dube cérovom, charakteristickej drevine okolitých lesov. Panel č. 3 (340 m.n.m.)
sa nachádza v lokalite Ma-
lé bralie a je venované rastlinstvu Štiavnických vrchov. Štvrtá zastávka (400
m.n.m.) v lokalite Stredné
bralie poskytuje informácie
o živočíchoch v okolí Čajkova. Z tejto zastávky je pekná vyhliadka na záver Sovej
doliny smerom na Žuhračku. Odmenou pre všetkých
turistov je 5. zastávka v lokalite Horné Huljakovo bralie (470 m.n.m.). Informačný
panel poskytuje údaje o geologických a deomorfologických procesoch, ktoré utvárali Štiavnické vrchy. Obdivovať môžete Čajkovskú
kamennú žabu, pseudokrasové pukliny a jaskyne. Zo
stanovišťa je pekný výhľad
na panorámu Sitna. Z poslednej zastávky klesá náučný chodník znovu na do
Sovej doliny, k východiskovému miestu trasy, kde sa
tento pekný okruh uzatvára.
Na Deberči bolo veselo
V cieli, v prírodnom amfiteátri, organizátori pripravili občerstvenie, ktoré každému padlo vhod. Opekali sa špekáčiky, dobre padol aj pohárik čajkovského
vínka pri gitare. Deti potešila jazda na koníkoch, ktoré
priviedla Monika Kúdeľová.
Členovia Poľovného ochranného spolku Deberča pripravili vedomostné súťaže z botaniky a vtáctva. Účastníkom
turistického výstupu, príjemne unaveným, sa z krásneho miesta nechcelo odísť.
Mnohí skonštatovali, že sa
vrátia opäť, so známymi, či
s príbuznými a tak verme, že
obnovený náučný chodník
bude najmä v týchto letných
mesiacoch pre mnohých tipom na pekný výlet.
Vanda Prandorfyová
Foto: autorka
6
Detský farský tábor v Topoľčiankach
„Cesta, cesta, cesta,
dobrodružná, s Pánom
je dobrodružná...“ aj touto piesňou nás vítali deti
v areáli topoľčianskej fary, ktoré sa od 7. do 14. júla zúčastnili už štvrtého
ročníka detského farského
tábora. Pozvali nás, aby
sme im porozprávali o práci novinárov a o tom, ako
sa tvoria noviny. Radi sme
pozvanie prijali, pretože
správca farnosti, pán farár Anton Ižold s naším vydavateľstvom SB PRESS,
ktoré vydáva aj Slovenskú
bránu, pravidelne spolupracuje. Ako rodák z Rybníka má s naším regiónom
veľmi úzke prepojenie.
Denný farský tábor má
svoje čaro a je medzi tunajšími deťmi veľmi obľúbený. Vedúcimi sú dievčatá a chlapci z miestnej farnosti, starší ako 15 rokov
a celkovo sme tu zastihli
75 detí. Program mali pestrý a všetci si našli niečo,
čo ich zaujalo.
A čím je tento tábor
podľa nich výnimočný?
Paulínka: Možno aj
tým, že nie je veľa takýchto táborov na dedine, skôr
v mestách. Určite aj tým,
že okrem hier odovzdávame deťom aj hodnoty do
života, vieru a častokrát
aj tie deti, ktoré nie sú
z veriacich rodín, tu nachádzajú Pána Ježiša. Cítim,
že spolupracujeme, rozumieme si, modlíme sa spolu a to nás spája. S nápadom organizovať tento tábor prišiel pán farár, ujalo
sa to a robíme ho už štvrtý
rok. Myslím si, že je to veľmi dobrý nápad. Aj pre rodičov je určite veľmi dobré, že je o deti postarané,
kým oni sú v práci. Tábor
je od ôsmej hodiny ráno až
do 16-tej popoludní.
Ivanka: Som tu prvýkrát
a je tu veľmi dobre. Ak nebudem mať práve tréningy, lebo trénujem voltíž,
prídem aj o rok.
Oliver: Na tábore ma
zaujalo to, že je to kresťanský
tábor.
Našiel
som si aj kamaráta Gabriela, spolu je nám veselo.
V krátkej besede aj nám
deti položili niekoľko zaujímavých otázok a bolo vidieť, že prácu novinárov
pozorne sledujú. Mnohé z
nich kriticky hodnotili bulvárne noviny, ktoré prinášajú skreslené informácie.
Deti nám predviedli scénky, ktoré si nacvičili
a zaspievali viaceré piesne
zo svojho spevníčka. Ten je
súčasťou ich táborovej výbavy tak ako tričká a diplomy, to všetko dodané z SB
PRESS. Na záver sme diplomy dostali aj my ako poďakovanie, že sme si na
nich našli čas a zavítali do
tábora. Na oboch stranách
bolo stretnutie obohacujúce a lúčili sme sa v nádeji,
že naša spolupráca bude
pokračovať. Možno niekedy aj na táborových novinách, ktoré sme im navrhli
v budúcnosti vydávať.
-vap-
Levickí lesníci v lesoch Zalianskej župy
Je štvrtok, 19. jún 05:30
hod. a do areálu levického
závodu prichádzajú kolegovia aj z okolitých odštepných závodov, aby sme sa
spoločne vydali na cestu
naprieč celým Maďarskom.
Smer našej dvojdňovej
cesty je jasný, ešte v apríli tohto roku sa členovia
Oblastnej lesníckej komory na jej valnom zhromaždení dohodli, že zorganizujeme odbornú exkurziu
do lesov južného Maďarska. Ranná „uvítačka“ nemá konca kraja, poniektorí sa stretávajú po prvýkrát. Celým areálom sa
nesie dobrá nálada. Nasadáme do autobusu a vyrážame. Okolo obeda už prichádzame k mestečku Letenye. Pre mnohých, ktorí
cestujú k moru je to známy pojem, v tomto mieste je hraničný prechod do
Chorvátska. Po občerstvení sa v prekrásnom
štýlovom poľovníckom zámočku v arboréte BUDAFA pri Budafapuszte, prechádzame chodníčkami arboréta a počúvame odborný výklad nielen o jeho histórii, ale aj o organizačnom
členení štátneho lesníctva
v Maďarsku. Tak napríklad:
Štátne lesy v Maďarsku
boli po revolúcii pretransformované na štátne akciové spoločnosti. Ich počet je
22, z toho sú tri lesné spoločnosti vojenské a jedna
spoločnosť sú školské lesy. Majú dvojstupňové riadenie, teda generálne riaditeľstvo a pod ním sú lesné správy, ktoré sú samostatnými účtovnými jednotkami. Arborétum patrí pod lesnú správu Letenye. Najrozšírenejšou drevinou v lesných porastoch
je buk. Tvorí 40% podiel.
Pestovnú činnosť majú zabezpečenú cez nezamestnaných občanov. Je to podobne ako u nás, keď v obciach a mestách si uchádzači o zamestnanie musia odpracovať zopár hodín
do týždňa. Lesná akciová
spoločnosť takto ročne zamestná cez 400 nezamestnaných ľudí. Vyťažené stro-
ciovú spoločnosť Zalaerdö a.s. a nachádza sa
v areáli lesnej železničky
v mestečku Csömödér. Pri
ubytovni je aj futbalové ihrisko, ohnisko, bufet, terasa. Objekt je určený pre
ubytovanie detí v rámci
práce s verejnosťou a lesnej pedagogiky. Na druhý deň sa premiestňuje-
Ročná ťažba lesnej správy je 81 tisíc m3 a ročne zalesnia 88 ha. Ťažbovú činnosť zabezpečujú podobne
ako u nás cez dodávateľské práce, ale s tým zásadným rozdielom, že dodávatelia prác majú prenajatú
ich približovaciu techniku,
čiže lesné prostriedky sú
nové a vo výbornom technickom stave a dodávatelia
majú zaručenú stálu prácu.
my spracujú na sortimenty
priamo pri odvozných cestách, expedičné sklady
v Maďarsku nemajú. Obyvateľom povoľujú po ťažbe
vykonávať v porastoch samovýrobu dreva. Cena za
1 m3 dreva v samovýrobe
je 6.000 HUF (cca 20€/m3 ).
Okolo 18:00 hodiny nastupujeme do autobusu a presúvame na ubytovňu. Ubytovňa patrí pod lesnú ak-
me do mestečka Lenti, ktoré je známe lesnou železničkou. Po prehliadke stálej výstavy o lesníctve zalianskej župy nasadáme do
otvorených vagónikov pristaveného „lesného expresu“ a nechávame sa unášať krásnou južanskou krajinou dolného Maďarska.
Zaujímavosťou je, že lesnou železničkou prepravujú
nielen turistov, ale aj vyťa-
žené drevo. Ročne je to 810% z celkového množstva
vyťaženého dreva. Celková dĺžka úzkorozchodnej
železničky je 109 km. Jej
prevádzka a údržba značne zaťažuje spoločnosť, ale
na druhej strane rozvíjajú
v župe turizmus, čiže je aj
v záujme štátu toto podporovať. 32 kilometrov jazdy
nám ubehlo veľmi rýchlo a my opäť vystupujeme
pri našej ubytovni. Po obede nastupujeme do nášho
autobusu a odchádzame domov na Slovensko.
Tieto dva dni nám neskutočne rýchlo ubehli. Určite k tomu prispelo aj to, že sme sa u našich maďarských kolegov veľmi dobre cítili, že
zo strany organizátorov
bolo všetko zabezpečené, a že každý jeden z nás
prispel k dobrej nálade.
Na záver chcem tlmočiť vďaku účastníkov nášmu zamestnávateľovi štátnemu podniku LESY SR,
ktorý nám umožnil absolvovať exkurziu a Slovenskej lesníckej komore, ktorá nám uhradila prepravu
autobusom. Zároveň ďakujem za poskytnutie prezentov z lesných závodov Smolenice, Levice, Topoľčianky,
Prievidza a Trenčín.
Ing. Jana Staňová,
podpredsedníčka
Oblastnej lesníckej komory
Bratislava
7
• Letný detský tábor
(8. -9. str.)
• Naši jubilanti
(10. str.)
SES Tlmače realizujú zákazku pre Elektráreň Třebovice
Denitrifikácia kotlov K 14, K13 a K12
Slovenské energetické strojárne a.s. Tlmače získali
zákazku na dodávku diela „Zníženie emisií NOx v elektrárni Třebovice pre kotol K 14, s opciou pre kotly K13
a K12. SES zvíťazili vo verejnej súťaži a v novembri
2013 podpísali kontrakt. Predmetom dodávky je denitrifikácia kotlov prostredníctvom primárnych a sekundárnych opatrení na zníženie emisií pre NOx.
Primárne opatrenia pre
spaľovanie uhlia predstavujú hlavne nové nízkoemisné práškové horáky,
úprava spaľovacieho procesu prostredníctvom prerozdelenia
spaľovacieho
vzduchu a zmena sušenia
paliva. Sušenie paliva nebude prebiehať vzduchom,
ale spalinami. V rámci sekundárnych opatrení bude
použitá selektívna nekatalytická redukcia pre zníženie NOx.
Zákazník požaduje po
realizácii diela splnenie
emisných limitov NOx a CO
podľa legislatívy EU, ktorá
predpisuje nové sprísnené hodnoty emisií po roku
2016. Realizáciou diela sa
zabezpečí zníženie emisií
NOx na garantovanú hodnotu pod 190 mg/Nm3 pri
6% O2 v suchých spalinách
pri spaľovaní uhlia. Postupne budú takto znížené emisie NOx na kotle K14 v roku
2015 a na kotloch K13 v roku 2018, K12 v roku 2020.
Odovzdanie celého diela je
plánované na august 2020.
Dodávka diela obsahuje predovšetkým základný
a detailný inžiniering, výrobu, obstaranie subdodávok,
dopravu, dodávky strojnej
a stavebnej časti, demontáž a montáž, uvedenie do
prevádzky a skúšky diela.
Projekčné práce začali
ihneď po podpise kontraktu, realizačný projekt bol
odovzdaný 31. mája 2014,
čím bol termín podľa kontraktu splnený.
V súčasnosti sa realizuje výroba vo výrobných halách SES, na stavbe prebiehajú stavebné práce na
stavebných objektoch. Demontáž technológie v elektrárni Třebovice začne 4.
augusta a montáž technológie v októbri tohto roku.
Projektmanažérom akcie je
Informácia o výsledkoch rokovania
riadneho valného zhromaždenia
Riadne valné zhromaždenie spoločnosti SLOVENSKÉ
ENERGETICKÉ STROJÁRNE a.s., konané dňa 24. júna
2014 v Tlmačoch
•
Výroba pre Andritz sa naďalej rozširuje
Obchodná skupina Predaj častí technologických zariadení má rozbehnutú úspešnú komunikáciu a spoluprácu so zákazníkom z Rakúska so spoločnosťou Andritz Hydro GmbH. Ide o dodávateľa pomerne veľkých zariadení pre vodné elektrárne a v našich podmienkach výroby pre
túto spoločnosť vyrábame statory. V pláne obchodnej skupiny bolo stať sa stabilným partnerom a postupne zvyšovať podiel SES na projektoch, ktoré Andritz Hydro GmbH realizuje.
Podľa najnovších informácií, ktoré nám
poskytol manažér predaja Ing. Tibor Fedák a projektmanažérka Ing. Anna Vytykačová spolupráca s firmou Andritz nadobúda nové rozmery a rozširuje sa.
„Firma Andritz Hydro GmbH nám posla-
la objednávku na opakovanú výrobu statorov typu Turbo 9A5. Ide o rozšírenie našej
spolupráce, pričom zámerom je každý rok
robiť takýto objem, minimálne šesť kusov
statorov, ktorého približná hmotnosť je cca
48 ton. Realizácia diela by mala začať už
koncom augusta t.r., prvý stator by mal byť
vyrobený koncom marca 2015.
Predpokladáme, že táto výroba sa bude
opakovať aj v budúcnosti. Zákazník je doteraz s kvalitou aj termínmi dodávok spokojný. Výroba a opracovanie statorov vždy
patrila k jedným z nosných prác uskutočňovaných v stredisku V4700. Verím, že pri
našej dobrej kvalite a termínoch plnenia sa
spolupráca rozšíri aj na ďalší rok“ - informoval Ing. Fedák.
-vap-
Ing. Ján Jókay, hlavným inžinierom projektu Ing. Róbert Laktiš a VIP Vladislav
Mereš. Riaditeľom výstavby je Juraj Medveď.
-red-
•
•
•
•
•
•
schválilo riadnu individuálnu účtovú závierku k 31.12.
2013 zostavenú podľa IFRS, Výročnú správu obsahujúcu sprá vu o podnikateľskej činnosti spoločnosti a stave
jej majet ku za rok 2013 a návrh na vysporiadanie hospodárskeho výsledku za rok 2013
odvolalo z funkcie člena predstavenstva Mgr. Milana
Válkyho
zvolilo do funkcie člena predstavenstva Mgr. Milana Válkyho
odvolalo z funkcie člena Výboru pre audit Ing. Máriu
Dubnickú
zvolilo do funkcie člena Výboru pre audit Ing. Máriu
Dubnickú
schválilo audítorskú spoločnosť KPMG Slovensko spol.
s r.o., IČO: 31 348 238, Dvořákovo nábrežie 10, 811 02
Bratislava, Evidenčné číslo licencie audítora: 96, na overenie riadnej individuálnej účtovnej závierky spoločnosti za rok 2014 a riadnej konsolidovanej účtovnej závierky za rok 2014 podľa medzinárodných účtovných predpisov v súlade s Medzinárodnými audítorskými štandardami ISA pre rok 2014
prerokovalo informáciu o podnikateľských zámeroch
spoločnosti na rok 2014.
8
Letný tábor detí zamestnancov SES a.s.
Vydarený začiatok prázdnin Základná organizácia OZ KOVO v spolupráci so SES a.s. Tlmače každoročne organizujú letný tábor v rekreačnom stredisku
Šajtiská v Novej Bani, časť Stará Huta. Pobyt detí sa
uskutočnil od 30. júna do 11. júla 2014. Zábavu a hry
si užilo 61 detí.
Hlavným vedúcim detského tábora bol Martin Majer,
zdravotníčka Viki Greksová.
O pestrý program sa postarali oddieloví vedúci: Katka,
Peťka, Dominika, Miňo, Matúš a Pepe.
Aj keď horúce počasie sem-tam narušil letný
dáždik, deti nič neodradilo od šantenia a kúpania sa
v bazéne. Program bol veľmi bohatý. Keďže rekreačné stredisko sa nachádza
v lone krásnej prírody, nemohla už tradične chýbať
túra k vodopádom, túra na
Drozdovo a nezabudnuteľný výlet na Inovec. K pohybovým aktivitám určite patril orientačný beh, rôzne
športové súťaže, olympiáda, volejbal, basketbal.
Futbal aj diskotéky
Keďže v čase tábora
prebiehali MS vo futbale
v Brazílii a medzi deťmi bolo veľa futbalistov, zápasy
na ihrisku boli na dennom
poriadku.
Nechýbal ani táborový
jarmok, rozprávkový les,
karneval, oddiel baví oddiel,
vedúci bavia oddiel, Ovocníčkovia, Superstar, kvízy,
Partička. Nočná hra v lese určite pobavila a zaujala
hlavne tých väčších. Nočné blíženie, nočné kúpanie, pyžamová party patrili
k najväčším zážitkom detí.
Jednoznačne u detí vyhrávali večerné diskotéky. Či
malí alebo veľkí, parket bol
vždy plný. Hudba sa v areáli
rekreačného strediska rozliehala skoro po celý deň,
aby sa im jednotlivé aktivity
zvládali veselšie.
Dva posledné večery patrili už tradičnej Miss
a Missterovi tábora. Tento
rok sa nimi stali Anna Laura a Martin.
Dvanásť skvelých dní
Za všetko čo prežili a aké
budú mať spomienky na tábor svedčia ich vyjadrenia,
ktoré napísali:
- tábor bol super, bolo tu
vynikajúco a ďakujem za
posilnenie fyzického aj psychického ducha
- ďakujem všetkým vedúcim za najkrajšie dva
týždne strávené v tábore.
Bolo tu naozaj super a lepší začiatok prázdnin som si
ani nevedela predstaviť
- snáď najlepší tábor, najradšej by som sa vrátil aj o
rok
- len jednu chybu mal tento tábor, že trval len 12 dní
- spoznal som nových kamarátov a bolo nám super
- do tohto tábora už chodím viac rokov, mám ho veľmi rada
- bolo tu výborne, ako
každý rok, určite prídem aj
nabudúce
Nastal deň balenia a lúčenia, ktorý z detí nik tak
rýchlo nečakal. Vznikli nové
priateľstvá, nové spomienky na 12 dní prežitých medzi kamarátmi. Každý z nich
si odniesol domov diplom za
úspešné zvládnutie tábora
a CD s fotografiami. Spev
a veselá nálady v autobusoch doviedla deti pred bránu podniku, kde ich už čakali rodičia. Všetci si sľubovali,
že o rok sa stretnú znova.
ZO OZ KOVO
a vedenie tábora
9
v rekreačnom zariadení Šajtiská v Starej Hute
Napísali nám do redakcie
Ďakujeme za nezabudnuteľné chvíle a zážitky
Tak ako to býva zvykom
už mnoho rokov, ani tieto
prázdniny to nebolo inak.
Deti zamestnancov SES Tlmače a mnoho ďalších detí z okolia si mohlo naplno
vychutnať 12 dní v tábore
v Novej Bani-Starej Hute,
na chate Šajtiská. Tím vedúcich na čele s hlavným
vedúcim Martinom Majerom, sa postaral o nezabudnuteľné chvíle a pestrý program počas celého
nášho pobytu.
Pestrý program
V zajatí lesov Pohronského Inovca všetci chceli
nájsť nových priateľov, niečo sa naučiť a v neposlednom rade zažiť mnoho zábavy. Daždivé počasie prvých dní nám síce nedovolilo veľa aktivít, no aspoň dalo deťom šancu sa zoznámiť, lepšie spoznať a vytvoriť dobrý kolektív. Prvé
slnečné dni akoby zmenili charakter celého tábora.
Začali sme tráviť čas vonku,
hrali rôzne hry a vedúcich
otravovali otázkami o bazéne, na ktorý sme si však
museli ešte pár dní počkať.
Keď nám to počasie dovolilo, bola by škoda zostať za
bránami areálu a nevidieť
okolitý kraj. Spoznali sme
lyžiarske stredisko Drozdovo, vodopády či obec Bukovinu. Pre tých najvytrvalejších bola tým pravým túra
na Pohronský Inovec, ktorá
trvala takmer štyri hodiny.
Táborová olympiáda
Aby pohybu nebolo málo, sily sme si mohli zmerať
aj na táborovej olympiáde.
Každá krajina si svojím pokrikom dodávala motiváciu
a povzbudzovala sa k lepším výkonom. Súťažilo sa
vo futbale, volejbale, basketbale, skoku do diaľky,
behu do kopca a vybíjanej.
O svojom tímovom duchu
nás v tejto súťaži presvedčili Japonci - 1. skupina, ktorí
sa stali víťazmi Olympiády
na Starej Hute 2014.
Diskotéky a kúpanie
Na svoje si ale prišli nielen vyznávači športu, no aj
tí, ktorí uprednostňujú vedomostné súťaže a kvízy. Večery sme trávili všetci spolu a zabávali sme sa najprv
na večerných programoch,
po ktorých prišla na rad vytúžená diskotéka. Na tú sa
tešil snáď každý, či už malý alebo veľký táborník. Nebola núdza ani o prekvapenia, ktorých sme si užili skutočne dosť. Tým najväčším
bolo pre väčšinu z nás nočné kúpanie. Užili sme si ho
do sýtosti.
Miss a Misster
Čas plynul ako voda a ani
sme sa nenazdali a ostávalo nám už len zopár táborových dní, ktoré boli vrcholom celého pobytu. V predposlednú noc nechýbalo nočné plíženie do chaty,
ktoré zvládli len tí najnenápadnejší a najprefíkanejší.
Desivá nočná hra nás prinútila prekonať svoj strach
a len po svetle sviečok sme
sa museli dostať na koniec
lesa. Peknou bodkou za
všetkým bola voľba Miss
a Misstera tábora. Víťazkou
sa stala Anička z 5. oddielu
a z chlapcov si najviac sympatií získal Martin zo 6. oddielu.
Batoh spomienok
V piatok nastalo veľké
balenie, upratovanie a hlavne lúčenie. Rovnako daždivo ako sa tábor začal, sa i
skončil. Za sprievodu kvapiek sme sa 11. júla dopravili pred budovu SES Tlmače, kde si nás vyzdvihli nedočkaví rodičia. Každý z nás si domov priniesol
množstvo spomienok a zážitkov, na ktoré sa nedá zabudnúť.
Poďakovanie
Veľké poďakovanie patrí našim skvelým vedúcim:
Maťovi, Katke, Peťke, Dominike, Lenke, Matúšovi,
Peťovi a Miňovi za úžasný program a taktiež zdravotníčke Viki. Netreba zabudnúť ani na pani kuchárky, ktoré nám vždy navarili
výborné jedlo a postarali sa
o to, aby sme neboli hladní
a smädní. A taktiež vďaka
patrí aj vedúcej chaty, pani
Magde.
Evka Horňáčeková
10
Naši jubilanti
Milan Lazan, zvárač kovov, stred. V4706
Ľubica Frtúsová, výdajca náradia, N2478
Stanislav Valachovič, strojný zámočník, stred.
V4403
Ivan Košťál, majster montáže, stredisko
A521
Anton Suchý, vodič, stred. A740
Fotokuriozita
• Expedícia ekonomizérov zo SES.
Aktuálny pohľad
do výroby
Foto: -vap-
• Foto: -mk-
Od 1. júla došlo k zmene
uznania práceneschopnej osoby
Ošetrujúci lekár môže od 1. júla 2014 uznať za dočasne práceneschopnú osobu najviac tri kalendárne dni spätne. Vyplýva to zo zákona č. 185/2014
Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch a stavovských organizáciách v zdravotníctve.
• V druhej lodi prevádzky V 4400 zvárači Rastislav Bačinský,
Milan Špaňo a Pavol Mihál realizujú dielenskú montáž EKA 1,
priváranie hadov o komory. Na akcii sa podieľajú aj zámočníci
Miroslav Brza a Peter Turnaj pod odborným dohľadom zástupcu majstra Ľudovíta Beládiho.
• V súvislosti s akciou Opatovice je rušno aj v dielni V4403,
kde zámočníci a zvárači pripravujú hady pre privarenie do
dielenskej montáže EKA 1.
Foto: -vap-
Predpisom bol novelizovaný aj zákon č.
576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním
zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov („zákon o zdravotnej starostlivosti“), v ktorom bol doplnený § 12a.
A to len na základe lekárskeho nálezu, lekárskej služby prvej pomoci alebo ústavnej pohotovostnej služby. Iba všeobecný
lekár, špecialista v odbore gynekológia a
pôrodníctvo, alebo taktiež lekár zdravotníckeho zariadenia ústavnej starostlivosti môže rozhodnúť o dočasnej pracovnej
neschopnosť. V prípade uznania pracovnej neschopnosti, ošetrujúci lekár vystaví
potvrdenie na vopred predpísanom tlačive
a určí osobe liečebný režim. Dňom zistenia
choroby sa začína pracovná neschopnosť.
Iná situácia nastáva v prípade, ak zamestnancovi je potrebné poskytnúť zdravotnú
starostlivosť po odpracovaní jeho pracovnej zmeny. V tom prípade sa dočasná pracovná neschopnosť začína nasledujúcim
kalendárnym dňom.
Zmena legislatívy upravuje taktiež otázku liečebného režimu (vychádzok) a pokračovania dočasnej pracovnej neschopnosti.
Lekár ambulantnej starostlivosti môže prihliadnuť na typ choroby pacienta a povoliť
vychádzky, ktoré vopred časovo vymedzí.
Ošetrujúci lekár bude mať taktiež možnosť vychádzky obmedziť, ale aj úplne zrušiť. Okrem iného môže súhlasiť so zmenou miesta pobytu osoby počas jej dočasnej pracovnej neschopnosti na základe jej
predchádzajúceho požiadania. Povolenie so zmenou miesta však môže dovoliť
len v závažných prípadoch. Všetky spomí-
nané zmeny ohľadom času a miesta musí
ošetrujúci lekár zaznamenať v zdravotnej
dokumentácií.
Ak po stanovenej dobe pracovnej neschopnosti nepríde k zlepšeniu zdravotného stavu pacienta, ošetrujúci lekár môže
predĺžiť dobu liečenia. Údaj sa zaznačí na
novom potvrdení o dočasnej pracovnej neschopnosti, na ktorom sa vyznačí údaj „pokračovanie dočasnej pracovnej neschopnosti“.
Predĺženie dočasnej pracovnej neschopnosti môže nastať najneskôr v deň, ktorý
bol vyznačený na predchádzajúcom potvrdení o dočasnej pracovnej neschopnosti.
Počas PN je potrebné oznámiť zmenu
pobytu Sociálnej poisťovni
Nie je vylúčené, že poberateľ dávky nemocenské počas „maródovania“ zmení
miesto svojho pobytu. Túto zmenu však
musí odsúhlasiť ošetrujúci lekár, ktorý určuje liečebný režim, a to na základe zdravotného stavu poistenca. Ak lekár poistencovi zmenu miesta pobytu povolí, poberateľ dávky novú adresu písomne nahlási oddeleniu lekárskej posudkovej činnosti
v pobočke Sociálnej poisťovne príslušnej
podľa miesta výkonu práce ošetrujúceho
lekára.
V tejto súvislosti Sociálna poisťovňa
upozorňuje, že kontrolná činnosť počas dočasnej pracovnej neschopnosti sa vykonáva aj v prípade, ak sa poberateľ dávky nemocenského zdržuje mimo územia Slovenskej republiky, a to dožiadaním inštitúcie
sociálneho zabezpečenia iného členského
štátu v zmysle koordinačných nariadení Európskej únie.
Zdroj: Internet
11
Spoločenská rubrika
(110/2014)
Opustili nás
„Čas plynie, ale smútok zostáva
a rana v srdci je stále boľavá.“
Sonička Sládečeková.
Dňa 21. júla 2014 uplynul rok, čo
nás navždy opustil náš drahý
Svoj mladý život zasvätila Červenému krížu, aktivitám v oblasti prvej
pomoci a darcovstva krvi. Pridajte sa k nám, Soničkiným priateľom
a kolegom a česť jej pamiatke môžete vyjadriť darovaním krvi. Druhý ročník odberu krvi sa uskutoční
27. augusta 2014 v Jedálni SČK na
Poľnej ul. č. 6 v Leviciach v čase od
8. do 11.00 hod.
Ľubomír Kováčik
z Tlmáč.
má ešte neobsadené štyri nájomné byty:
3 trojizbové a 1 jednoizbový.
Záujemcovia sa môžu informovať
na mobil: 0905 485 986 alebo
tel. č. 045/6893125
zverejňuje zámer prenajať časť priestorov
v budove školy s výmerou 100 m2,
vhodné na vzdelávacie aktivity.
V prípade záujmu vaše cenové ponuky zasielajte
na adresu školy do 5.8.2014.
Bližšie informácie na tel. č.: 036/6342051
KDE KÚPITE
SLOVENSKÚ BRÁNU?
Noviny vydáva, tlačí a distribuuje Vydavateľstvo
SB PRESS Tlmače. Každé dva týždne nájdete v Slovenskej bráne široké spektrum informácií o živote
v okrese Levice, Zlaté Moravce a Žarnovica. Súčasťou novín je pravidelná príloha zameraná na aktivity spoločnosti SES Tlmače. Spestrením novín sú zaujímavé súťaže o hodnotné ceny. Vychádzajú na 16
stranách, z toho štyri sú plnofarebné.
LEVICE: Nov. stánky: žel. stanica * R&MIX – pod Holland
Pub * Priemstav * Nám. Šoltésovej * TABAK pri VÚB * Poliklinika * pri LIDL * Kníhkupectvo KRUH - Čsl. armády * FUJIFILM - Kalvínske nám. * COOP Jednota: ul. Zd. Nejedlého * ul. Pri Podlužianke * ul. Ku Bratke * Kníhkupectvo Kruh
- Ul. Čsl. armády 18
TLMAČE: Čerpacia stanica * Potraviny GLÓBUS – Lipník *
Nov. stánok - Lipník
NOVÁ DEDINA: Potraviny Šebo * COOP Jednota: Opatová * Gondovo
RYBNÍK: Potraviny Kinči * COOP Jednota LV
ČAJKOV: Potraviny Tuhá * COOP Jednota
KOZÁROVCE: Anna shop * COOP Jednota LV * COOP
Jednota NZ
ST. TEKOV: Potraviny DELTA * COOP Jednota NZ
V. KOZMÁLOVCE: Mäso – potraviny – Fiala * COOP Jednota LV
HR. KOSIHY, PODLUŽANY: COOP Jednota LV
HR. KOSIHY: Pošta
NOVÁ BAŇA: * Supermarket – COOP Jednota ŽH
ZL. MORAVCE: Potraviny – AD SPEKTRUM * Elektro
U VALENTA
Miesta predaja novín sa priebežne dopĺňajú.
Adresa: Slovenská brána, Továrenská 210
935 28 Tlmače (areál SES)
Tel.: 036/638 2086, 0905 630 029
[email protected]
www.slovenskabrana.sk
(109/2014)
Kozmálovská cesta 9,
935 28 Tlmače
(105/2014)
S láskou spomínajú
rodičia, deti, súrodenci s rodinami
a priateľka Adrika
Obec Hronský Beňadik
Územný spolok SČK Levice
SOŠ technická,
Inzercia
• Predám 3-izbový byt na
Vinohradoch. Po čiastočnej
rekonštrukcii. Cena 36 000
eur. Tel.: 0915 265 747.
(103)
• Predám 4-mesačné nosnice, 2 ovečky, 1 dojnú kozu,
kozliatka - capka a kozičku.
Tel.: 0949 169 254. (106)
• Predám Felíciu 1. 6. Tel.:
0949 169 254. (107)
Pred rokom, 28. júla 2013 nás
navždy opustila naša kolegyňa
(104/2014)
Narodili sa
Filip Neuschl, syn Petry
a Tomáša (Starý Tekov)
Oliver Pénz, syn Evy
a Patrika (Rybník)
Damián Kotora, syn Heleny a Juraja (Veľké Kozmálovce)
Mária Chlebová, vo veku 74 rokov (Čajkov)
Jozef Šebo, vo veku 85
rokov (Čajkov)
Michal Labát, vo veku 74
rokov (Levice)
Ivan Kadlečík, vo veku
76 rokov (Pukanec)
Spomienka
Spomíname...
12
Na púti v Topoľčiankach
Rozlúčka so škôlkou
v Hronských Kľačanoch
Hurá! Takto nejako skončil
školský rok pre žiakov veľkej triedy v Materskej škole
v Hronských Kľačanoch.
Od 2. septembra nastúpia
do školy. Bude to ich veľký
a významný deň.
Za krásneho letného počasia na škôlkarskom dvore
mali deň plný hier. Niesol sa
v znamení „veľkej odvahy“.
Veď to boli posledné chvíle
a hodiny, kedy sa mohli predviesť so svojimi šibalstvami.
A nebolo ich málo. Radosť
nemala konca, ale bol aj
smútok, že tam nechajú svojich mladších spolužiakov.
Predviedli sa pri rôznych súťažiach, hrách, čo sa naučili za tie prenádherné bezstarostné tri roky v škôlke.
Odmenou pre každého bola sladká penová tortička, na
ktorej mali svoju fotografiu.
Nezabudli sa poďakovať pani učiteľkám a bolo im ľúto,
že od septembra sa tam už
nevrátia. Pani učiteľky boli
ako ich druhé mamy, veď po-
súďte: “Boli ste vždy ku nám
milé, prežili sme pekné chvíle. Vy ste naše druhé mamy,
chceli by sme zostať s vami.“
Takto ďakovali učiteľkám.
Po dobrom obede a šantení prišla večera - dlho očakávaná pizza. Po večernej hygiene sa deťúrence
pobrali spať, ostali v škôlke s baterkami v rukách. To
bol pre nich najväčší zážitok. Boli dlho hore, ale predsa sa po jednom postupne ukladali na svoje lôžka.
Pre mnohých to bol posledný spánok v škôlke, niektorí mohli ostať do 11. júla, ale
to bol definitívny koniec - lebo škola volá, hurááá! Každý
žiak na rozlúčku dostal „diplom odvahy“ a krásnu knihu. Chceme sa poďakovať
pani učiteľkám, kuchárke
a ich obľúbenej tete upratovačke Aničke, ktorá im veľmi
pomáhala. Veľká vďaka!
M. Kupčová
SB PRESS
reklama tlač vydavateľstvo
• V aleji stáročných košatých líp stúpajúcej do kopca, stojí
14 murovaných kaplniek krížovej cesty. Pri krásne vyzdobenom poľnom oltári na jej konci sa slúžila svätá omša.
Hlavným celebrantom bol generálny vikár Nitrianskeho biskupstva Mons. Peter Brodek za asistencie miestneho pána
farára Antona Ižolda a ďalších kňazov. Jeho kázeň bola
skutočnou duchovnou hostinou a povzbudením pre stovky
zhromaždených veriacich.
• Sošku Karmelskej – Škapuliarskej Pánny Márie s Ježiškom v náručí, umiestnenú
v ozdobnom baldachýne,
priniesli pred oltár v bielom
rúchu oblečené dievčence
v sprievode pred začiatkom
sv. omše.
OFSETOVÁ A DIGITÁLNA TLAČ
• VYDAVATEĽSTVO • REKLAMA
• SLOVENSKÁ BRÁNA
grafické návrhy • knihy • noviny •
kalendáre • pohľadnice • brožúry •
letáky • vizitky • pozvánky • tlačivá
• etikety • svadobné oznámenia •
štítky • reklamné tabule • plagáty •
reklamné predmety
Továrenská 210, Tlmače
• tel.: 036/638 2770
• tel./fax: 036/638 2086 • 0905 241 329
• [email protected]
Šláger na Tajchu v Novej Bani
• Svoje dary priniesli k oltáru pútnici z rôznych tekovských
obcí, ako sa dalo zistiť podľa typického sviatočného kroja,
v ktorom boli oblečení (čilejkársky, topoľčiansky, skýcovský).
Boli medzi nimi nielen dospelí, ale tiež mládež a deti.
Súťažte o vstupenky
V rekreačnej oblasti Tajch, u Igora, sa v sobotu 9. augusta uskutoční
festival pre všetkých milovníkov hudobných šlágrov z obľúbenej TV relá-
cie s moderátorom pánom
Paulíkom. Viac na www.
tajch.eu.
V spolupráci s organizátorom máme pre vás pripravenú súťaž o vstupenky na
toto podujatie. Vystrihnite súťažný kupón a pošlite
do redakcie do 4. augusta.
Nezabudnite pripísať telefonický kontakt, aby sme
vás mohli kontaktovať.
Redakcia
er
Šlág pón
ku
• Na tohoročnú púť v Topoľčiankach prišli tisíce veriacich
z rôznych končín Slovenska. Zdraví aj chorí, starí, dospelí,
mládež a tiež mnoho detí – mladých rodín s deťmi. Chvála
Pánu Bohu, že sa u nás aj takouto formou odovzdáva živá
viera ďalším generáciám. Božie požehnanie a orodovanie
Ježišovej matky Panny Márie veľmi potrebujeme v súčasnej
dobe. I preto chodíme na púte.
Text a snímky: Katarína Holbová
13
Vyhrajte ošetrenie nôh
alebo rúk Salón Evelyn
V Zdravotnom stredisku na Lipníku v Tlmačoch vám
v atraktívnom prostredí ponúka starostlivosť o nohy a ruky počas celého roka.
Svojim nohám môžete dopriať pedikúru, odstránenie
otlakov, ošetriť narušené či zarastajúce nechty a nechty
napadnuté mikózou. Na záver si doprajte parafín nôh.
Postaráme sa aj o vaše ruky. Novinkou je gél lak, ktorý
vydrží dva týždne alebo parafínový zábal rúk.
Doprajte svojim nohám a rukám zdravý vzhľad pomocou kvalitného ošetrenia.
Rada vás privíta a o vaše pohodlie sa postará Eva
Fazekašová.
Objednávky na tel. čísle 0911 418 621
Ak chcete získať cenu – ošetrenie nôh alebo rúk, zapojte sa do súťaže. Stačí, ak vystrihnete kupón a pošlete ho na adresu redakcie do 8. augusta. Eva Fazekašová výhercovi pozdarma ošetKupón Salón Evelyn skytne
renie nôh alebo rúk
č. 14 na Lipníku podľa vášho výberu.
Kto pôjde na kozmetiku?
Výhercom súťaže je Anna Papežová z Novej Bane. Blahoželáme! Cenu si môže prevziať v redakcii.
POZOR na termín! Výhru je potrebnú si uplatniť do dvoch týždňov od vydania novín, inak výhra prepadá.
Redakcia
Letné dobroty
Horoskop
DEŇ A NOC
Suroviny: 5 vajec, 300g kryšt. cukru, 300g polohr. múky,
2 dcl mlieka, 2 dcl oleja, 1 prášok do pečiva, kakao podľa potreby, rum podľa potreby (max. 1 dcl), 1 čokoláda na varenie, džem.
Postup: Vyšľaháme zvlášť bielka a zvlášť žĺtka s cukrom,
do ktorých postupne pridávame olej, mlieko, múku s PDP
a nakoniec bielka. Dve tretiny cesta vylejeme na plech, do
zvyšku pridáme kakao a „cik-cakovo“ vylejeme na svetlé cesto. Po upečení koláč preklopíme, natrieme lekvárom a po vychladnutí čokoládou. Dozdobíme ovocím podľa fantázie.
(Tento skvelý zákusok sme ochutnali na vernisáži výstavy
územného spolku SČK a bol fantastický)
Lahodný ovocný zákusok
Suroviny: Cesto: 5 ks vajec, 150 g kryštálový cukor,
150 g polohrubá múka. PLNKA: 1/4 litrov. šľahačka, 1 balíček vanilínový cukor, 2 tégliky pochúťková smotana,
2 PL práškový cukor, 5 ks kiwi.
POLEVA: 1/2 litrov. voda, 100 g kryštálový cukor,1 balíček kémový prášok Zlatý klas, 3 balíčky šumienka s príchuťou kivi
Postup: Vajcia s cukrom šľaháme dovtedy, kým sa objem
masy nezdvojnásobí. Primiešame múku cesto vylejeme na
vymastený múkou vysypaný plech a dáme piecť. Na upečený
a vychladnutý plát navrstvíme plnku, na ňu poukladáme olúpané a na plátky nakrájané kivi a necháme v chladničke stuhnúť. Potom si pripravíme polevu, ktorú opatrne vylejeme na
povrch zákuska a necháme opäť v chladničke stuhnúť. .
Príprava plnky: Šľahačku vyšľaháme s vanilínovým cukrom a postupne do nej zašľaháme pochúťkovú smotanu a 2
lyžice práškového cukru.
Príprava polevy: Dáme variť 0,3 l vody s cukrom a šumienkami kiwi a do horúcej zmesi vylejeme 0,2 l vody, v ktorej
sme rozhabarkovali Zlatý klas, prevaríme a necháme takmer
vychladnúť.
Antoine de Saint Exupéry: Pravá láska sa nikdy nerozdá. Čím viac dávaš... (tajnička)
SB
2. časť
tajničky
ľahko
udieraj
symetrála
SB
kamenistá
púšť
základná
číslovka
prines
SB
ruský
prítok
1. časť
tajničky
oblok
od 23. 7. do 13. 8.
Baran 21.3.-20.4.
Zamerajte sa na svoje koníčky a prestaňte sa sústreďovať len na materiálne zabezpečenie. Sústreďte sa na
niečo, čo vám prinesie viac
slniečka do duše.
Býk 21.4.-20.5.
Od rodičov dostávame do
vienka nielen hmotné statky,
ale aj rady a skúsenosti, čerpajte z nich. Prijímanie zmien
má vplyv aj na vaše zdravie,
pozor na kĺby.
Blíženci 21.5.-21.6.
Nájdite odpoveď na otázku, čo je vo vašom živote
dôležité? Hmotné veci, alebo tie, ktoré si za peniaze
nekúpite? Zahĺbte sa do seba a vyneste svoje túžby na
svetlo.
Rak 22.6.-22.7.
Máte
chuť
riskovať?
Skúste to, len niečo zmeňte,
inak sa ocitnete v depresii.
Oprášte staré kontakty, cvičte, športujte, hýbte sa a nepremýšľajte toľko.
Lev 23.7.-23.8.
Udalosti v rodine sa prelínajú s profesionálnymi. Začiatkom týždňa očistite svoj
organizmus od voľných radikálov pobytom v saune alebo
diétnou stravou.
Panna 24.8.-23.9.
Pracovné povinnosti vypustite z hlavy. Ak na vás vyvíjajú nátlak, že niečo musíte, v skutočnosti nemusíte.
Pouvažujte nad vhodnou taktikou.
Váhy 24.9.-23.10.
otázka na
prvý pád
klan
preš
túz
bujak
akváriová
rybka
vytýčený
smer
zápor
remeselnícky pracovný
stôl
SB
Škorpión 24.10.-22.11.
Nájdite priestor pre iný
spôsob života, aký ste viedli doteraz. Prospeje vám ticho a samota. Vyberte sa na
vzduch, pite bylinkové čaje,
posilníte imunitu.
mangán
(zn.)
hlboký
ženský hlas
špión,
vyzvedač
odborový
zväz (skr.)
Nájdete orientáciu na doriešenie starých úloh. V domácnosti urobíte zmeny a to
vám prospeje. Upratujte aj v
sebe, nielen okolo seba. Prinesie vám to psychické uvoľnenie.
mužské
meno
(5.2.)
Strelec 23.11.-21.12.
strnulo
vábiš
nasávali
zasieval
číra tekutina
číselná
lotéria
vzbuď údiv
Kozorožec 22.12.-20.1.
tkáčsky
stroj
osuška
lesklý náter
vlk z Knihy
džunglí
EČV
Olomouca
venuje
vzorec oxidu
uhoľnatého
lebo (básn.)
meno Ivana
staročeské
zámeno
posteľ, po
anglicky
nános hliny
duševný
otras
žrde na
vozoch
13
Pracovné povinnosti zvládnete ľavou zadnou, na dovolenku odídete s čistým štítom. Zhodíte z pliec bremeno pracovných povinností a
to vám prospeje. Dovolenkujte naplno.
Vylúštenie krížovky s nalepeným kupónom čakáme do 8. augusta 2014. Tajnička z č. 13 ...A je to muž alebo žena? Darček získava Eva Paučeková z Čiernych Kľačian. Autor krížovky: Miroslav Mráz, Krížovkársky krúžok Zelenáči, Zlaté Moravce
Dni prežívate v romantickom zasnení. Známy vám dá
dobrý tip na výhodný obchod
a finančne si polepšíte. Nebuďte sebeckí, myslite aj na
najbližších.
Vodnár 21.1.-19.2.
Vyjadrujte svoju lásku k
životu a svoju radosť z existencie. Tešte sa z maličkostí,
kúpte si niečo pre potešenie.
Majte radi sami seba a okolie
to bude cítiť pozitívne.
Ryby 20.2.-20.3.
Ľudia, ktorí sú vám blízki, túžia po vašej spoločnosti. Venujte im toľko pozornosti, aby vás to nezaťažilo. Dávajte len toľko energie, koľko
vládzete, inak ochromíte svoju vitalitu.
14
Pohotovosť lekární Športový deň obce Devičany
Levice: 23. 7. Primula (Ul. 29. augusta 2) od 8. do 22.
h, 24. - 25. 7. Salix (SNP 19) od 8. do 22. h, 26. -27. 7. Dr.
Max a Ekolekáreň (OC Tesco, OD Kaulf.) od 8. do 20. h,
28. 7. Salvator (Štúrova 17) od 8. do 22. h, 29. - 30. 7 Dr.
Max (Na Bašte 2) od 8. do 22. h, 31. 7. Salix (SNP 19) od
8. do 22. h, 1 8. Melissa (Pri Podlužianke 8) od 8. do 22. h,
2. -3. 8. Dr. Max a Ekolekáreň (OC Tesco, OD Kaufl.) od 8.
do 20. h, 7. -5. 8. Bellis (Nám. Hrdinov 15) od 8. do 22. h,
6. - 8. 8. Salix (SNP 19) od 8. do 22. h, 9. - 10. 8. Dr. Max a
Ekolekáreň (OC Tesco, OD Kaufl.) od 8. do 20. h, 11. - 12.
8. Dr. Max (Na Bašte 2), 13. - 14. 8. Salvator (Štúrova 17)
od 8. do 22. h, 15. 8. Regia (Poľná 9) od 8. do 22. h.
Zlaté Moravce: 1. - 31. 7. Lekáreň Dr. Max (OC Tesco,
Hviezd.3) . Lekárenská pohotovostná služba sa poskytuje
v meste Zlaté Moravce denne od 8. - 20. h.
Nová Baňa: 30. týždeň Althea Žarnovica, 31. týždeň
Aqua Žarnovica, 32. týždeň Dr. Max, Nová Baňa. Pohotovostné lekárenské služby sú vykonávané striedavo v týždenných intervaloch v lekárňach v Žarnovici a v Novej Bani podľa rozpisu. Nedeľa a sviatok 9. - 12. h.
Kam za kultúrou
LEVICE – Tekovské múzeum: stále expozície: Ladislav Bielik – August 1968, Archeológia – História hradu,
História lekárnictva, Spoločenský život – Cechy, Ľudový odev (po-pi od 9. do 16.h,
so-ne od 10. do 16.h), vysunuté expozície: Skalné obydlia Brhlovce, Vodný mlyn Bohunice.
Dobóovský kaštieľ: Výstava Od konopí ku košeli,
do 18. augusta. Viac na www.
muzeumlevice.sk
Kapitánska budova: 16.
7. - 14. 9. Spolu pomôžeme,
z histórie a súčasnosti SČK,
územný spolok Levice
Galéria Jozefa Nécseyho: 3. 7. - 15. 9. výstava miniatúr a obrazov Petra Plevu Dialóg so starými majstrami
Tekovská knižnica: oddelenie beletrie Holubyho ul. Letný jarmok kníh a periodík
CK Junior: 7.- 25. júla Výtvarný uhol pohľadu Štefana
Ďuroviča od 10.00 do 15.00 h
vstup voľný
Park M. R. Štefánika: 27.
7. Spevácka skupina Hron z
Hronských Kľačian o 18. h.,
3. 8. Šurianski tamburáši,
umelecký súbor zo Šurian o
18. h., 10. 8. Duo Remix, hudobná skupina z Levíc o 18.
h, 17. 8. Borovienka - dychová hudba o 18. h, 23. 8. Rybací piknik od 14. h v areáli hradného parku, vstupné 2
€ dospelí, deti a dôchodcovia
0, 50 €.
Margita - Ilona: 30. 7. Slnko a zábava, športová súťaž
o 13. h. na kúpalisku.
TLMAČE – Námestie
pred SD Lipník: 24. 7. Easy peasy - hudobné leto, koncert hudobnej skupiny a hostí o 17. h
PUKANEC – Miestna
knižnica: 25. -27. 7. Filmové
dni Vladimíra Bahnu (pri príležitosti 100. výročia narodenia režiséra)
STARÝ TEKOV: 26.7. Boje na Hrone a hudobný festival na amfiteátri o 14. h.
NOVÁ BAŇA – Pohron-
ské múzeum: výstavy Dámy v 19. storočí a Tóny života potrvajú do 19. septembra.
Radničný park: 3. 8.
Cocktail piano Emila Struhára o 17. h.
Tajch: 26. 7. Rocková noc,
9. 8. Festival hudobných šlágrov na Tajchu o 15. h, vstupné
10 €. Viac na www.tajch.eu
ZLATÉ MORAVCE –
Mestské múzeum: 1. - 31. 7.
výstava obrazov Kataríny Gálikovej a Kataríny Valentovej
TOPOĽČIANKY
– Zámok Topoľčianky:
Kultúrne leto každú nedeľu
v juli a v auguste o 17. h. na
nádvorí s výnimkou jedného
vystúpenia 10. augusta, ktoré bude v centre obce v rovnakom čase.
KD: 24. 7. TV Šláger pozýva na vystúpenie hudobnej skupiny Kysucký prameň
z Oščadnice a ľudového rozprávača uja Maťa o 18. 30. h,
vstupné: 6 €. Cena vstupenky: 6 €. Predpredaj vstupeniek v Obecnej knižnici (budova OcÚ)
ŽELIEZOVCE
– Knižnica: Pod zeleným
slnečníkom - mládežnícke
podujatia s poučným charakterom na nádvorí knižnice
KINO
Levice: 23. 7. Nech žije
sloboda o 19. h, 24. 7. Hurá
do praveku o 17. h, Rozkoš
o 19. 30. h, 25. 7. Zakázané uvoľnenie o 17. h, Hercules o 19. 30. h, 26. 7. Khumba o 16. h, Hercules o 19. h,
27. 7. Khumba o 16. h, Zakázané uvoľnenie o 19. h, 30.
7. Attila Marcel o 19. h, 31.
7. Strážcovia galaxie o 17.
h, 31. 7. Očista 2 o 19. 30. h,
1. 8. Strážcovia galaxie o 17.
h, Očista 2 o 19. 30. h, 2. 8.
Ako si vycvičiť draka 2 o 16.
h, Strážcovia galaxie o 19. h,
3. 8. Ako si vycvičiť draka 2
o 16. h, Strážcovia galaxie o
19. h.
Zlaté Moravce: 23. 7. Blízko od seba, Ut. 18. h, str. 19. h,
25. - 26. - 27. 7. Robocop, Pia
18. h, so 19. h, ne: 19. h.
V Devičanoch sa v sobotu 12. júla stretli deti,
rodičia a starí rodičia na
už tradičnej športovej akcii Športový deň obce, na
miestnom ihrisku. Pre deti boli pripravené rôzne
súťaže - streľba zo vzduchovky, hod granátom,
hod do basketbalového
koša. Zasúťažili si aj dospelí - muži hádzali kálačom a ženy váľkom. Všetci
bez rozdielu veku strieľali jedenástky o pohár starostky a deň sme ukončili futbalovým zápasom
„Hornejsa“ proti „Doľnejsi“, zmiešaných družstiev
(ženy, muži deti). Najväčší úspech zožal rozhodca,
ktorý si vyhradil špeciálne
miesto uprostred ihriska.
Malí aj veľkí si mohli vďaka rodine Kocianovej vyskúšať streľbu z luku, zahrať volejbal, zaskákať si
na trampolíne a nafukova-
com hrade. Poďakovanie
patrí aj Nitrianskemu samosprávnemu kraju, ktorý finančne podporil tento
náš deň.
OÚ Devičany
Nielen hokejom je človek „živý“
Michaela Kúdeľová, ktorá šíri dobré meno Tlmáč po svete ako úspešná hokejová rozhodkyňa,
vymenila na čas korčule za tenisky.
V poslednej dobe ju môžeme často vídavať na
rôznych bežeckých podujatiach, kde si počína rovnako úspešne.
Vo štvrtok 17. júla sa v Banskej Štiavnici uskutočnil beh na 6 km, nazvaný Drieňovský okruh, kde
sa umiestnila na veľmi peknom treťom mieste vo
svojej vekovej kategórii. (Rovnako úspešne si počínal Peter Horniaček zo susedného Rybníka.)
Už o dva dni neskoršie - v sobotu 19. júla stála Michaela na štarte silne obsadeného behu na
HREBIENOK. V tomto veľmi náročnom behu
a v silnej konkurencii sa umiestnila v kategórii žien
na 5. mieste, za ňou zaostali viaceré pretekárky
známych mien.
-is-
Príprava na Rajecký
polmaratón a maratón
Tlmačskí bežci sú už
v plnom prúde v príprave na Rajecký polmaratón
a maratón, kam sa chystajú v takmer 100 % zostave.
Uskutoční sa druhú augustovú sobotu.
V rámci prípravy niektorí absolvovali maratóny –
Eva Seidlová vyhrala v júni Senický maratón (3:48:),
v rovnakom čase absolvovala aj Kysucký maratón,
tiež absolvovala dva maratóny v Žiline.
V sobotu 21. júna sa
uskutočnil v Čadci 40. ročník Kysuckého maratónu. A práve tak ako tento
maratón „oslavoval“ svoje okrúhle jubileum, tak aj
tlmačská bežkyňa Sylvia
Havranová prispela k oslavám svojou troškou, svojím
tiež jubilejným desiatym
maratónom.
Sylvia svoj desiaty maratón stihla za necelé dva roky, čo je obdivuhodné, rovnako aj to, že sa od maratónu k maratónu zlepšuje. Na fotografii práve vbieha do cieľa, víta ju trošku
rýchlejšia Eva Seidlová.
Michaela Kúdeľová zasa našla záľubu v horských
behoch. Okrem absolvovania 11 km behu „Špačinský
trojuholník“, kde skončila
na veľmi peknom 5. mieste
(tombolová výhra 30 vajíčok) sa zúčastnila aj majstrovstiev Slovenska v behu do vrchu, ktorými bol
beh na Vtáčnik. Vo výbornej konkurencii skončila na
vynikajúcom 4. mieste.
-is-
15
5. ročník Memoriálu Borisa Berkeša, Petra Slušného a Ivana Štipku
Občianske združenie Kľačianske futbalové béčko
usporiadalo 12. júla 2014 už 5. ročník futbalového turnaja, ktorým si v Hronských Kľačanoch uctievajú pamiatku troch mladých futbalistov, ktorí odišli od nás
v mladom veku.
Organizátori turnaja na čele s Antonom Adamom a Milošom Kúdelom pripravili pre
zúčastnené mužstvá a divákov futbalové podujatie na
vysokej spoločenskej a športovej úrovni. Na turnaji štartovali 4 mužstvá, ktoré hrali medzi sebou vylučovacím
systémom. Výsledky jednotlivých stretnutí a strelci gólov:
Kľačianske futbalové béčko - Veteráni Vlčkovce 5 : 2
/3:1/ - góly M. Kúdela 4, M.
Adam - Štefunko 2 Dorast
Hronské Kľačany - Olympiakos Levice 2 : 2 (penalty 4:5)
- A. Konvický, Gatial - Mlateček, P. Kováčik O 3. - 4.
miesto Dorast Hronské Kľa-
čany - Veteráni Vlčkovce
9 : 4 (6 : 0) - A. Konvický
3, Mandrák 2, Titurus, Ľ.
Valach, Valkovič, Krajčír po
1 - Kašša 2, Sabo, Štefunko. Finále Kľačianske futbalové béčko - Olympiakos
Levice 1 : 1
(penalty 9 : 8) M.Krkoš Mlateček.
Konečné poradie: 1. Kľačianske futbalové béčko
2. Plympiakos Levice
3. Dorast Hronské Kľačany
4. Veteráni Vlčkovce
K hodnotnému priebehu
zápasov prispeli svojimi výkonmi rozhodcovia: Maroš
Roman, Peter Molnár, Dávid Kúdela, Peter Imre. Na
• Spoločná fotografia účastníkov turnaja.
záver turnaja boli družstvá
ocenené pohármi a diplomami. Individuálne ocenenia si prevzali: najlepší
hráč Peter Mandrák (Dorast
Hronské Kľačany), najlepší
strelec Miloš Kúdela 4 góly
(Kľačianske futbalové béčko), najlepší brankár Tomáš
Bočko (Veteráni Vlčkovce).
Futbalový turnaj na počesť mladých futbalistov má
trvalé miesto v spoločenskom a futbalovom živote
v Hronských Kľačanoch.
Milan Bridiš
Foto: Miloš Kúdela
• Rozhodcovia turnaja.
Triatlonový festival Hurbanovo
úspešný pre Levičanov
• Kľačianske futbalové béčko - víťaz turnaja.
D. Dosedla
na Spartan Race
Hlavné preteky (700 m
plávanie, 18 km cyklistika,
4,5 km beh) boli zároveň
Majstrovstvami Slovenska
v šprint triatlone mužov
a žien. V štarte žien jednoznačne zvíťazila a titul majsterky SR získala Ivana Kuriačková (toho roku hosťujúca vo farbách klubu Realiz) pred maďarskými reprezentantkami Zsófiou Szakály a Sárou Fekete vyše minútovým náskokom. Barbara Trnkusová dobehla v kategórii ženy piata, Katka Ba-
Rodák z Tlmáč Dávid Dosedla,
žijúci a pracujúci v Bratislave, absolvoval v poradí už druhý Spartan
Race (prekážkový beh) a pripravuje sa na posledný z radu Spartan Race na Donovaloch. Držíme
mu palce! Viac sa dočítate v budúcom čísle.
Redakcia










Zostrojte
plavidlo
a vyhrajte






- živé prasa, živú rybu, syrovú
tortu



Nedeľa 10. augusta 2014




Brehy - na Hrone za ihriskom
O
15. 30. h - prestávka počas

hasičských pretekov.

Registrácia vopred a bližšie info:

Maťo Mikuška 0903
523 653



Kvalitne zabojoval Pavol Vígľaš – celkovo 11-ty (druhý junior), Kamil Macek šiesty junior, Martin Suchý 8. junior.
V kategórii mužov 20-29 rokov
sa umiestnili Jakub Mészáros
na 10. mieste a Miroslav Straňovský na 11. mieste.
Skrátenú verziu Fit triatlonu si vybrali ďalší nadšenci,
Slavo Jánoš skončil druhý,
augusta v Karlových Varoch.
Nezabudnime pripomenúť, že tento deň v Ženeve
na Európskom pohári juniorov štartovali naše dve želiezka. Ivonka Miklóšová výborne zabojovala a získala bodované 18. miesto. Tadeáš
Fazekaš, žiaľ, preteky nedokončil kvôli technickým problémom na bicykli.
-frv-
Steiger Cup
Pukanec 2014





ková dobehla ako prvá juniorka a Janka Miklóšová
prvá v kategórii veterániek.
Na štart mužov sa postavilo 87 pretekárov, zvíťazil
maďarský pretekár David
Ruzsás, na druhom mieste
dobehol Matúš Verbovský
zo stratou 24 sekúnd, tento vekom dorastenec získal svoj prvý triatlonový titul Majstra SR v elite mužov.
avšak Mirka Jánošová celkovo zvíťazila. Rodina Jánošovcov získala tretie umiestnenie v súťaži rodín. V kategórii žiakov štartovali Jakub
Toma, Karin Jánošová, členka úspešnej rodiny a Mirka
Zimanová.
V najmladšej kategórii detí - benjamínkov svoj nádejný rozlet ukázali Boris Bátovský, Martina Fiťková
a Nina Tomová, ktorá sa
umiestnila na 2.mieste. Preteky v Hurbanove boli súčasne kvalifikáciou na preteky Olympijských nádejí, ktoré sa uskutočnia v polovici
Levickí triatlonisti z ŠK Atóm Levice nevynechali
štart na treťom ročníku Hurbanovského triatlonu v sobotu 19. júla. Príjemná rodinná atmosféra, kvalitná organizácia a horúce podnebie na štrkovisku Bohatá privítalo početnú výpravu aj z Maďarska.
26. júla 2014 o 11:00 h
ihrisko TJ Tatran Pukanec
Rozpis zápasov:
11.00 hod: TJ Tatran Pukanec - ŠK Bátovce
12.45 hod: ŠK Nová Dedina – Družstevník Hontianske Tesáre
15.15 hod: Zápas 3. miesto
17.00 hod: Finále
19.00 hod: záverečné vyhodnotenie poradia s vyhlásením najlepšieho strelca
a brankára turnaja.
Pozývame Vás povzbudiť
naše mužstvo.
16
�����������
DODÁM:
V PECI PEČENÉ
PRASIATKA
V PECI PEČENÝ MÄSIAROV SEN
30
5 kg pečených bravčových
rebierok a výpečkov
4 ks pečené údené kolená
3 kg hurky
3 kg pečenej klobásy
3 kg pečených krvavničiek
surová aj kyslá zeleninka
pre
ľudí
+ zadarmo
5 l vínka
������������
��������������������������
�������������������������
���������������������������������
���������������
����������������������������
���������������������������
�����������������������������
��������������������������������
��������������������������������
MÄSIAROVA STUDENÁ MISA
klobásky
pre 10 ľudí
tlačenka
šunka
2 druhy slaninky
domáca paštika
surová aj kyslá zeleninka
��������������������������
������������
(6/2014)
Objednávky:
0905 343 986 • 0948 183 305
VÍNKO
(46/2014)
�����������
���������������������������
����������
������� ������������ ��������� ������� ��������� �������� �������
��������� ������������ ��������� ������������� ������������ ��������
�������������������������������������������������
�������
�������� ����� ��� ��������� ������������ �������� ����� �� ���������
�������� ������� ��� ������������������� ������� ������ ���������� ����������
��������������������������������������������
��������������
�������� �������� ������������� ��������� ���������� �������������
�������� �� �������� ������ ��������� �� ����������� ���������� �������
��������������������������
������������
������������������������������������������������������������������
������������
�������
��������������������������������������������������������������
���������
���������� ������� ���� ������������� ����������� ������� �������������
����������������������������������������������
(8/2014)
������������������
����������������������������������������������������������������
�������������������������
������������������������������������������������
��������������������
������������
������������
���������������
��������������������
Regionálny dvojtýždenník pre levickú, zlatomoravskú a novobanskú oblasť • Vydáva SB PRESS, s.r.o. Tlmače,
člen Asociácie vydavateľov regionálnej tlače na Slovensku - AVRT a jej reklamnej siete REGIONET • Riaditeľka vydavateľstva: PhDr. Monika Nemčeková Tel. č.: 0905 241 329 • Šéfredaktorka: Mgr. Vanda Prandorfyová •
Grafika: Zuzana Mihálková • Vychádza každý párny týždeň v stredu. Redakcia si vyhradzuje právo výberu
a úpravy príspevkov. • Redakcia a príjem inzercie: Tel.: 0905 630 029, 0917 430 471 • Sídlo vydavatewww.slovenskabrana.sk
ľa, adresa redakcie: Slovenská brána, Továrenská 210, 935 28 Tlmače • IČO: 36526924 • E-mail: [email protected], [email protected] • Internet: www.slovenskabrana.sk • Tlač: SB PRESS, s.r.o. • Rozširujú súkromní predajcovia •
Evidenčné číslo: EV 1450 / 08 • ISSN 1338 -9440 • Poštovné novinových zásielok povolené SP, š.p. OZ RP Bratislava č.j. 59 -RP/2003.
regionálny dvojtýždenník
SLOVENSKÁ BRÁNA
Download

2014-14 - Slovenská brána